Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Trikolóra hnutí občanů

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08288909

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Malostranské náměstí 5/28, Praha, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: , e-mail:

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Václav Klaus - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1940-20200331171025
Datum: 31.03.2020 15:10:25
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: ZPRAVA_AUDITORA_Trikolora2019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: TRIKOLORA_UZ2019_audit.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 8 951 020,66
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 81 000,00
4 Členské příspěvky 927 770,50
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 7 428 150,16
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 514 100,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 102 160,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 500,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 156 904,57
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativní činnosti 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 7 378 309,81 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
2Pnet s.r.o.26504138peněžitý dar 1 500,00
Adam Novák, Zdeněk01.05.1980peněžitý dar 500,00
Adamec ml., Vojtěch14.02.1993peněžitý dar 100,00
Adamec, Emanuel12.01.1961peněžitý dar 200,00
Adamec, Jan04.01.1996peněžitý dar 111,00
Adamec, Jan04.01.1996peněžitý dar 100,00
Adamec, Jiří18.05.1972peněžitý dar 200,00
Adamec, Marek13.09.1982peněžitý dar 500,00
Adamec, Radek23.11.1970peněžitý dar 500,00
Adamec, Radim11.12.1985peněžitý dar 999,00
Adámek, Hynek13.02.1962peněžitý dar 100,00
Adámek, Jan23.05.1992peněžitý dar 100,00
Adámek, Jan23.05.1992peněžitý dar 100,00
Adam, Martin06.07.1982peněžitý dar 100,00
Adamopulos, Kostas11.10.1955peněžitý dar 500,00
Adamovič, Miroslav03.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Adamovič, Petr28.06.1975peněžitý dar 100,00
Adamovský, Pavel24.07.1959peněžitý dar 500,00
Adel, Oldřich21.05.1981peněžitý dar 250,00
Admass s.r.o.28935632peněžitý dar 250 000,00
AFP global s.r.o.29132274peněžitý dar 150,00
Aftanas, Milan17.09.1981peněžitý dar 1 000,00
AGENTURA-CI5 s.r.o.27159434peněžitý dar 1 000,00
Albrecht, Milan21.08.1983peněžitý dar 100,00
Albrecht, Roman29.04.1962peněžitý dar 500,00
Albrecht, Zdeněk27.12.1956peněžitý dar 500,00
Alexa, Josef06.07.1964peněžitý dar 200,00
Alexandr, Petr29.03.1969peněžitý dar 100,00
Alexandr, Petr29.03.1969peněžitý dar 100,00
Alfrédová, Hana22.12.1981peněžitý dar 100,00
Altman, Martin02.02.1991peněžitý dar 100,00
Altman, Pavel13.12.1968peněžitý dar 100,00
Altman, Petr09.04.1974peněžitý dar 300,00
Altman, Vladimír18.05.1958peněžitý dar 200,00
Alvarez, Fernando Maldonado27.03.1974peněžitý dar 100,00
AMARCORD Praga s.r.o.24657832peněžitý dar 1 010,00
Ambros, Martin04.03.1973peněžitý dar 100,00
Ambros, Miroslav01.07.1967peněžitý dar 378,70
Ambrož, Martin05.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Ambrožová, Michaela29.07.1983peněžitý dar 100,00
Anca, Marek08.12.1993peněžitý dar 100,00
Anděl, Petr05.03.1965peněžitý dar 100,00
Anderle, Milan24.06.1990peněžitý dar 100,00
Andraščík, Tomáš25.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Andres, Jaroslav18.02.1952peněžitý dar 100,00
Andreska, Miroslav20.01.1957peněžitý dar 300,00
Andrés, Martin05.12.1977peněžitý dar 256,00
Andrle, Dominik19.12.1978peněžitý dar 100,00
Andrle, Lubomír06.11.1959peněžitý dar 300,00
Andrle, Miloš05.07.1976peněžitý dar 500,00
Andrle, Vladimír31.03.1958peněžitý dar 500,00
Andrlík, Martin12.07.1979peněžitý dar 100,00
Andrlík, Martin12.07.1979peněžitý dar 999,00
Andrlík, Martin12.07.1979peněžitý dar 999,00
Andrlík, Martin12.07.1979peněžitý dar 100,00
Andrš, Milan26.01.1963peněžitý dar 1 111,11
Antić, Danilo10.11.1975peněžitý dar 100,00
Antoš, Jaroslav14.11.1944peněžitý dar 900,00
Antoš, Jaroslav14.11.1944peněžitý dar 100,00
Antoš, Lukáš03.09.1975peněžitý dar 500,00
Antošová, Vladimíra19.09.1967peněžitý dar 150,00
Antoš, Roman27.09.1963peněžitý dar 100,00
Apole Stamberg, Marie14.03.1974peněžitý dar 1 000,00
AQUATHERM GROUP KV, s.r.o.25224697peněžitý dar 20 000,00
Arabas, Jindřich13.05.1976peněžitý dar 500,00
Arban, Daniel27.11.1972peněžitý dar 240,00
Arias, Rolando12.04.1966peněžitý dar 100,00
Arnold, Dalibor18.03.1992peněžitý dar 100,00
Arnold, Luboš24.10.1967peněžitý dar 100,00
Arnoldová, Lenka14.07.1965peněžitý dar 200,00
Arnoštová, Petra25.03.1980peněžitý dar 100,00
Aron, Pavel16.05.1955peněžitý dar 900,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 200,00
Asztalos, Michal22.09.1989peněžitý dar 100,00
Aubrecht, Václav11.09.1997peněžitý dar 100,00
Augusta, Jakub19.05.1985peněžitý dar 200,00
Augusta, Jan11.09.1969peněžitý dar 100,00
Augustin, Jiří01.09.1988peněžitý dar 100,00
Augustin, Miroslav02.01.1973peněžitý dar 250,00
Augustinová, Liliana05.02.1977peněžitý dar 100,00
Augustýn, Petr27.01.1965peněžitý dar 500,00
Augustýn, Radek11.08.1970peněžitý dar 500,00
Ausburher, Daniel15.03.1974peněžitý dar 100,00
Auterský, Václav01.10.1979peněžitý dar 100,00
AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.1518763peněžitý dar 5 000,00
Babic, Alexandr07.11.1975peněžitý dar 200,00
Babický, Tomáš04.02.1964peněžitý dar 200,00
Babíček, Zbyněk27.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Babka, Jiří15.11.1982peněžitý dar 100,00
Baborovský, Pavel03.04.1980peněžitý dar 300,00
Babuka, Milan07.07.1959peněžitý dar 500,00
Babuka, Milan07.07.1959peněžitý dar 100,00
Bacík, Petr14.02.1965peněžitý dar 100,00
Bačkora, Josef21.12.1981peněžitý dar 100,00
Báčová, Michaela22.10.1967peněžitý dar 100,00
Bahníková, Jana18.03.1947peněžitý dar 100,00
Bachel, Miroslav08.03.1957peněžitý dar 100,00
Bachmann, Roman24.01.1968peněžitý dar 200,00
Baier, Martin26.08.1975peněžitý dar 100,00
Bajger, Pavel18.06.1977peněžitý dar 100,00
Bajza, Rostislav24.03.1965peněžitý dar 100,00
Bakeš, Lukáš19.12.1984peněžitý dar 100,00
Balajka, Jan05.04.1976peněžitý dar 100,00
Balajka, Vlastimil27.11.1972peněžitý dar 200,00
Balák, Vojtěch27.01.1994peněžitý dar 100,00
Balák, Vojtěch27.01.1994peněžitý dar 100,00
Baláš, Petr08.07.1994peněžitý dar 500,00
Balatka, Pavel25.05.1957peněžitý dar 100,00
Balavajder, Aleš05.06.1963peněžitý dar 500,00
Balázsová, Marie02.06.1946peněžitý dar 100,00
Balážová, Pavla26.02.1988peněžitý dar 100,00
Baláž, Peter18.01.1970peněžitý dar 400,00
Balcárek, Radek30.03.1966peněžitý dar 100,00
Balcar, Jaroslav11.07.1958peněžitý dar 300,00
Balcar, Jaroslav11.07.1958peněžitý dar 300,00
Balcar, Petr20.09.1973peněžitý dar 10 000,00
Balcar, Petr20.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Balcar, Tomáš26.10.1964peněžitý dar 222,00
Balejík, Gorazd28.03.1958peněžitý dar 777,00
Balejík, Gorazd28.03.1958peněžitý dar 700,00
Balej, Patrik26.04.1990peněžitý dar 100,01
Balíček, Pavel12.04.1975peněžitý dar 200,00
Balihar, Jiří09.03.1994peněžitý dar 123,00
Balík, Libor29.04.1953peněžitý dar 700,00
Balluch, Marek09.09.1982peněžitý dar 200,00
Balon-Mierny, Marián29.10.1986peněžitý dar 100,00
Baloun, Michal03.03.1968peněžitý dar 300,00
Baloušková, Zuzana30.12.1967peněžitý dar 300,00
Balúch, Josef08.04.1980peněžitý dar 100,00
Bambula, Jiří16.04.1955peněžitý dar 999,00
Bambulová, Danuše18.06.1956peněžitý dar 999,00
Bánsky, Miroslav21.09.1973peněžitý dar 200,00
Barák, Josef17.05.1963peněžitý dar 500,00
Barák, Ladislav30.09.1964peněžitý dar 100,00
Baraňák, Libor02.08.1971peněžitý dar 100,00
Baran, Pavel03.08.1971peněžitý dar 200,00
Barany, Martin21.12.1986peněžitý dar 100,00
Barbuščák, Juraj08.06.1967peněžitý dar 300,00
Barcalová, Barbora29.12.1981peněžitý dar 100,00
Bareš, Jiří29.08.1977peněžitý dar 100,00
Barešová, Dagmar17.06.1967peněžitý dar 200,00
Barešová, Jana19.01.1980peněžitý dar 100,00
Barica, Václav11.10.1981peněžitý dar 100,00
Barnet, Miroslav04.07.1957peněžitý dar 200,00
Baroš, Josef12.06.1982peněžitý dar 300,00
Barszcz, Milan01.07.1987peněžitý dar 133,00
Bárta, Adam09.01.1985peněžitý dar 150,00
Bárta, Jan27.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Jiří05.07.1944peněžitý dar 500,00
Bárta, Josef02.09.1977peněžitý dar 200,00
Barták, František23.12.1960peněžitý dar 100,00
Bartáková, Michaela19.06.1977peněžitý dar 100,00
Bartejs, Petr18.09.1964peněžitý dar 300,00
Bartek, Matěj23.08.1997peněžitý dar 100,00
Bartišková, Emília20.12.1975peněžitý dar 100,00
Bartl, Josef19.01.1973peněžitý dar 100,00
Bartlová, Jitka08.08.1968peněžitý dar 200,00
Bartlová, Jitka08.08.1968peněžitý dar 100,00
Bartoněk, Jiří08.04.1961peněžitý dar 600,00
Bartoníčková, Jaroslava18.04.1946peněžitý dar 100,00
Bartoň, Teodor16.11.1996peněžitý dar 100,00
Bartoň, Tomáš25.05.1964peněžitý dar 200,00
Bartošák, René20.11.1991peněžitý dar 111,00
Bartošík, Jan27.01.1965peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan18.07.1980peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan18.07.1980peněžitý dar 300,00
Bartoš, Jiří07.10.1966peněžitý dar 500,00
Bartoš, Marek03.12.1994peněžitý dar 200,00
Bartoš, Martin28.08.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Milan24.03.1971peněžitý dar 100,00
Bartošová, Linda15.05.1979peněžitý dar 100,00
Bártů, František12.09.1971peněžitý dar 100,00
Bartůněk, Miloš11.09.1969peněžitý dar 100,00
Baselides, Zdeněk14.01.1973peněžitý dar 100,00
Baselová, Lenka17.08.1972peněžitý dar 100,00
Bastien, Max19.10.1977peněžitý dar 100,00
Bastl, Vladimír30.09.1942peněžitý dar 200,00
Bašek, Petr29.07.1979peněžitý dar 100,00
Bašný, Radek20.07.1968peněžitý dar 200,00
Bašta, Josef10.01.1961peněžitý dar 300,00
Baštová, Lenka29.06.1969peněžitý dar 100,00
Batelka, Patrik27.05.1991peněžitý dar 100,00
Baťka, Jan10.01.1977peněžitý dar 500,00
Batko, Stanislav03.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Batthyány, Tibor07.01.1978peněžitý dar 300,00
Baudyš, Jiří07.04.1975peněžitý dar 200,00
Bauer, David05.06.1979peněžitý dar 150,00
Bauer, Hana24.08.1954peněžitý dar 500,00
Bauer, Pavlína08.04.1965peněžitý dar 100,00
Bauer, Petr16.06.1993peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Zdeněk07.08.1977peněžitý dar 500,00
Baumruk, Jiří27.11.1955peněžitý dar 200,00
Bavšenkov, Michal25.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Baxa, Josef24.01.1968peněžitý dar 100,00
Bayer, Michal07.08.1967peněžitý dar 100,00
Bayerová, Alena06.05.1971peněžitý dar 100,00
Bayerová, Alena06.05.1971peněžitý dar 333,00
Bayerová, Eva01.11.1963peněžitý dar 100,00
Bazalová, Renata18.02.1964peněžitý dar 100,00
Bazíková, Zuzana03.09.1963peněžitý dar 800,00
Bažant, Jiří09.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Bažout, Marek06.10.1971peněžitý dar 100,00
Bébar, JIŘÍ08.04.1987peněžitý dar 100,00
Bebička, Jaromír16.02.1981peněžitý dar 100,00
Bebínko Anděl s.r.o.6432671peněžitý dar 10 000,00
Becková, Martina26.02.1975peněžitý dar 100,00
Bečán, Martin01.01.1965peněžitý dar 100,00
Bečvář, Pavel04.05.1973peněžitý dar 500,00
Bednář, Antonín03.01.1955peněžitý dar 200,00
Bednář, Břetislav22.05.1981peněžitý dar 400,00
Bednář, Ctirad01.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Bednář, Marek01.03.1990peněžitý dar 100,00
Bednář, Milan08.03.1976peněžitý dar 100,00
Bednář, Miroslav02.09.1975peněžitý dar 500,00
Bednářová, Gabriela09.06.1970peněžitý dar 100,00
Bednářová, Lenka10.08.1976peněžitý dar 100,00
Bednář, Pavel19.08.1968peněžitý dar 100,00
Bednář, Pavel19.08.1968peněžitý dar 100,00
Bedrlík, Jiří29.09.1964peněžitý dar 500,00
Bedrnová, Patricie13.06.1969peněžitý dar 100,00
Beer, Jan26.04.1971peněžitý dar 150,00
Běhálek, Karel22.03.1968peněžitý dar 200,00
Běhounek, Ivan20.06.1954peněžitý dar 200,00
Běhounek, Jaroslav12.04.1974peněžitý dar 100,00
Běhounková, Denisa18.12.1972peněžitý dar 200,00
Bechyně, Antonín08.07.1961peněžitý dar 101,00
Bechyňová, Martina14.07.1970peněžitý dar 111,11
Bejdák, Josef05.02.1979peněžitý dar 100,00
Belák, Jan14.03.1988peněžitý dar 500,00
Belák, Jan14.03.1988peněžitý dar 100,00
Belák, Jan14.03.1988peněžitý dar 100,00
Bělehrádek, Jaroslav13.04.1953peněžitý dar 300,00
Belička, Lukáš28.03.1988peněžitý dar 200,00
Bělíková, Leona05.01.1971peněžitý dar 201,00
Bělina, Pavel11.03.1970peněžitý dar 100,00
Belková, Anna21.07.1968peněžitý dar 100,00
Bellovičová, Ester14.12.1990peněžitý dar 200,00
Bělohlávek, Martin14.11.1994peněžitý dar 120,00
Bělský, Michal05.07.1972peněžitý dar 500,00
Belžík, Jaroslav06.10.1961peněžitý dar 500,00
Benáček, Jiří30.04.1976peněžitý dar 100,00
Benčová, Veronika03.08.1976peněžitý dar 100,00
Benda, Leopold29.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Benda, Marek29.03.1980peněžitý dar 3 000,00
Benda, Martin14.08.1968peněžitý dar 100,00
Benda, Radek31.12.1969peněžitý dar 100,00
Bendová, Pavlína08.01.1985peněžitý dar 100,00
Benedikt Krejčí, Vojtěch20.01.1978peněžitý dar 100,00
Benedikt, Václav16.06.1981peněžitý dar 100,00
Benek, Josef01.01.1951peněžitý dar 100,00
Benesova, Zdeňka26.01.1974peněžitý dar 999,00
Beneš, Emil04.01.1982peněžitý dar 100,00
Beneš, Jiří19.04.1949peněžitý dar 200,00
Beneš, Jiří19.04.1949peněžitý dar 300,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Beneš, Petr03.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Beneš, Petr03.04.1978peněžitý dar 400,00
Beneš, Vadim27.03.1984peněžitý dar 100,00
Beníšek, Jan02.09.1976peněžitý dar 500,00
Benkovič, Michal09.02.1978peněžitý dar 200,00
Beňová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 333,00
Beránek, Ivo31.12.1953peněžitý dar 100,00
Beránek, Jakub08.04.1991peněžitý dar 100,00
Beránek, Jaroslav16.01.1985peněžitý dar 100,00
Beránek, Jiří21.08.1966peněžitý dar 300,00
Beran, Jiří21.05.1961peněžitý dar 100,00
Beran, Miroslav30.09.1956peněžitý dar 500,00
Beranová, Radomíra18.01.1969peněžitý dar 100,00
Beran, Petr02.06.1978peněžitý dar 100,00
Berenda, Zdeněk10.10.1977peněžitý dar 100,00
Berger, Jakub Nikolas17.12.1985peněžitý dar 100,00
Berger, Martin27.06.1976peněžitý dar 200,00
Bergmanová, Libuše18.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Berka, Jan16.12.1983peněžitý dar 100,00
Berka, Michal30.05.1983peněžitý dar 100,00
Bernátek, Jaromír22.08.1997peněžitý dar 100,00
Bernátek, Jaromír22.08.1997peněžitý dar 100,00
Bernat, Jiří17.11.1969peněžitý dar 500,00
Bernklau, Martin19.08.1976peněžitý dar 100,00
Berný, Martin28.05.1980peněžitý dar 300,00
Berousková, Markéta24.10.1961peněžitý dar 500,00
Berousková, Markéta24.10.1961peněžitý dar 100,00
Bertl, Jan02.04.1961peněžitý dar 999,00
Bervin, Petr30.04.1970peněžitý dar 100,00
Beutl, Miloš18.08.1961peněžitý dar 999,00
Bezděk, Milan11.10.1950peněžitý dar 600,00
Bezkočková, Karolína07.08.1964peněžitý dar 100,00
Bezrouk, Antonín18.11.1973peněžitý dar 200,00
Bezruč, Martin19.04.1991peněžitý dar 101,00
Bican, Josef18.11.1974peněžitý dar 200,00
Bičan, Petr09.11.1966peněžitý dar 200,00
Bičiště, Jan09.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Bijok, Marek01.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 400,00
Bílek, Martin25.05.1978peněžitý dar 100,00
Bílek, Petr25.10.1956peněžitý dar 222,00
Bílek, Petr25.10.1956peněžitý dar 200,00
Bílek, Roman01.02.1962peněžitý dar 100,00
Bílek, Vítězslav08.08.1945peněžitý dar 100,00
Bilič, Ctibor26.04.1953peněžitý dar 200,00
Bilik, Jiří09.11.1960peněžitý dar 100,00
Bilko, Rudolf30.10.1943peněžitý dar 200,00
Bilková, Ivana15.08.1968peněžitý dar 100,00
Billík, Zdenko20.02.1969peněžitý dar 200,00
Bílý, Ivan29.06.1966peněžitý dar 200,00
Bílý, Radek19.12.1975peněžitý dar 100,00
Bílý, Vilém13.12.1975peněžitý dar 100,00
Binhack, David23.11.1979peněžitý dar 200,00
Bitomský, David06.02.1981peněžitý dar 100,00
Bittmanová, Dana15.12.1963peněžitý dar 100,00
Bittner, Radovan22.03.1963peněžitý dar 100,00
Bitto, Milan07.11.1956peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 500,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bláha, Aleš12.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Blaháčková, Hana02.05.1978peněžitý dar 300,00
Bláha, Hynek29.07.1975peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaroslav07.04.1975peněžitý dar 200,00
Bláha, Jiří16.03.1977peněžitý dar 200,00
Bláha, Jiří16.03.1977peněžitý dar 100,00
Bláha, Josef29.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Bláha, Michail04.10.1966peněžitý dar 100,00
Bláha, Petr30.09.1973peněžitý dar 200,00
Blaha, Petr16.05.1983peněžitý dar 100,00
Bláhová, Alice26.10.1968peněžitý dar 100,00
Bláhová, Alice26.10.1968peněžitý dar 100,00
Bláhová, Jaroslava23.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Blaho, Vladimír09.12.1968peněžitý dar 100,00
Blahut, Jindřich25.03.1968peněžitý dar 100,00
Blaschke, Martin16.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Blažejovský, Marek29.12.1975peněžitý dar 333,00
Blažek, Adam11.09.1996peněžitý dar 330,00
Blažek, Antonín06.03.1979peněžitý dar 100,00
Blažek, Jiří07.04.1957peněžitý dar 100,00
Blažek, Michal05.06.1981peněžitý dar 200,00
Blažek, Miroslav16.03.1945peněžitý dar 100,00
Blažek, Petr12.02.1961peněžitý dar 100,00
Blažek, Stanislav01.01.1970peněžitý dar 500,00
Blažek, Tomáš03.02.1980peněžitý dar 100,00
Blažek, Viktor06.10.1968peněžitý dar 1 001,00
Blažek, Vojtěch16.06.1979peněžitý dar 200,00
Blažek, Zdeněk17.04.1960peněžitý dar 333,33
Blažíčková, Iva05.07.1965peněžitý dar 200,00
Blažková Šípková, Lenka12.12.1955peněžitý dar 100,00
Blažková, Eva21.04.1971peněžitý dar 100,00
Blažková, Lenka29.09.1970peněžitý dar 250,00
Blažková, Renata21.12.1973peněžitý dar 200,00
Blecha, Jiří30.10.1973peněžitý dar 200,00
Blecha, Vladimír11.06.1959peněžitý dar 100,00
Blechta, Jiří28.07.1973peněžitý dar 100,00
Blümel, Václav15.03.1970peněžitý dar 300,00
Blümel, Václav15.03.1970peněžitý dar 500,00
Blumentritt, Jiří14.12.1974peněžitý dar 300,00
Bobčík, Jan24.09.1983peněžitý dar 100,00
Bobek, Jiří19.05.1972peněžitý dar 500,00
Bobek, Radomír07.08.1980peněžitý dar 999,00
Bocián, Zdeněk24.08.1995peněžitý dar 150,00
Bočan, Zdeněk13.03.1972peněžitý dar 500,00
Bohabojová Bílá, Olga28.01.1976peněžitý dar 500,00
Bohaboj, Pavel18.02.1960peněžitý dar 500,00
Bohačíková, Jana17.10.1987peněžitý dar 100,00
Boháč, Patrik20.01.1984peněžitý dar 999,00
Bohalová, Vladimíra14.06.1959peněžitý dar 200,00
Bohalová, Vladimíra14.06.1959peněžitý dar 100,00
Böhm, Filip26.07.1979peněžitý dar 500,00
Bőhm, Prokop24.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 100,00
Bolcek, David02.01.1982peněžitý dar 100,00
Bondar, Samuel30.08.1998peněžitý dar 103,00
Bonk, Jiří04.02.1980peněžitý dar 150,00
Bonn, Pavel20.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Borde, Markéta18.12.1982peněžitý dar 100,00
Borecký, Jiří14.10.1961peněžitý dar 100,00
Borhy, Ladislav07.01.1957peněžitý dar 500,00
Borlovan, Radovan19.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Borovička, Bohumil27.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Borovičková, Anna10.11.1967peněžitý dar 500,00
Borovka, Jan19.03.1990peněžitý dar 100,00
Borový, Rudolf08.10.1967peněžitý dar 500,00
Bortel, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 100,00
Borusík, Pavel06.04.1961peněžitý dar 150,00
Bořecká, Kamila09.06.1953peněžitý dar 100,00
Bořík, Tomáš19.03.1991peněžitý dar 100,00
Bořkovec, Martin18.09.1979peněžitý dar 100,00
Boško, Martin20.03.1975peněžitý dar 500,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 100,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 200,00
Botek, František10.02.1961peněžitý dar 100,00
Botek, Radomír25.08.1970peněžitý dar 999,00
Botková, Gabriela31.08.1975peněžitý dar 100,00
Boubín, Petr21.03.1981peněžitý dar 500,00
Boublík, Jiří08.10.1986peněžitý dar 100,00
Bouček, Karel07.07.1957peněžitý dar 100,00
Bouček, Pavel06.09.1967peněžitý dar 500,00
Bouček, Radek07.12.1966peněžitý dar 500,00
Boudník, Jan26.02.1979peněžitý dar 200,00
Boura, Vlastimil12.07.1979peněžitý dar 500,00
Bouše, Václav01.04.1960peněžitý dar 500,00
Bouška, Miloslav13.09.1961peněžitý dar 100,00
Boušková, Martina20.10.1964peněžitý dar 200,00
bpp kocian s.r.o.29391148peněžitý dar 1 000,00
Brabec, Petr13.05.1971peněžitý dar 100,00
Brabencová, Jarmila21.02.1960peněžitý dar 500,00
Brabenec, Josef02.03.1951peněžitý dar 5 000,00
Brabenec, Josef02.03.1951peněžitý dar 100,00
Brabenec, Petr12.03.1969peněžitý dar 500,00
Brablenec, Martin06.11.1972peněžitý dar 300,00
Brabník, Miroslav05.01.1957peněžitý dar 100,00
Brabník, Petr27.03.1969peněžitý dar 100,00
Bracek, Pavel30.06.1973peněžitý dar 100,00
Bradáč, David07.05.1969peněžitý dar 333,00
Bradáč, Jaroslav09.01.1965peněžitý dar 100,00
Bradáč, Miroslav04.02.1949peněžitý dar 200,00
Bradáč, Roman09.04.1974peněžitý dar 100,00
Brada, Jaroslav08.03.1980peněžitý dar 100,00
Bradler, Aleš16.08.1976peněžitý dar 100,00
Brádler, Vladimír02.12.1970peněžitý dar 900,00
Brachtl, Martin30.10.1970peněžitý dar 250,00
Brajer, Milan09.08.1958peněžitý dar 100,00
Brančík ml., Jiří19.08.1979peněžitý dar 250,00
Brančík st., Jiří20.04.1949peněžitý dar 100,00
Branč, Karel12.03.1987peněžitý dar 999,00
Brandejský, Milan26.08.1965peněžitý dar 100,00
Brandejs, Ondřej30.08.1985peněžitý dar 200,00
Braunstein, Petr20.04.1964peněžitý dar 100,00
Bravenec, Jan14.01.1959peněžitý dar 200,00
Brázda, Petr17.05.1965peněžitý dar 100,00
Brázda, Petr17.05.1965peněžitý dar 500,00
Brázda, Petr17.05.1965peněžitý dar 600,00
Brázdil, Tomáš01.11.1974peněžitý dar 200,00
Brčák, Tomáš01.07.1984peněžitý dar 100,00
Brček, Václav01.03.1972peněžitý dar 500,00
Brdečko, Ladislav01.12.1971peněžitý dar 200,00
Brei, Gordon24.01.1966peněžitý dar 100,00
Brei, Stanislav23.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Brejcha, Jan08.01.1972peněžitý dar 100,00
Brejcha, Oskár17.03.1965peněžitý dar 100,00
Brém, Jiří16.07.1976peněžitý dar 100,00
Briš, Karel11.05.1979peněžitý dar 100,00
Brodecký, Petr30.01.1980peněžitý dar 100,00
Brodecký, Petr30.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Brothánek, Lukáš18.11.1976peněžitý dar 15 000,00
Brouček, Vladimír23.10.1974peněžitý dar 100,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 300,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 100,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 100,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 200,00
Broul, Jan08.10.1997peněžitý dar 100,00
Brousek, Václav12.05.1952peněžitý dar 100,00
Brožek, Martin18.02.1966peněžitý dar 100,00
Brožek, Radovan21.09.1993peněžitý dar 101,00
Brožek, Vladimír29.12.1958peněžitý dar 500,00
Brožík, Václav29.03.1964peněžitý dar 250,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 999,00
Brož, Kamil14.02.1981peněžitý dar 100,00
Brožová, Markéta29.03.1987peněžitý dar 100,00
Brožová, Markéta29.03.1987peněžitý dar 100,00
Brožovský, Petr08.02.1962peněžitý dar 111,00
Bršlica, Tomáš17.10.1974peněžitý dar 500,00
Bršťáková, Libuše07.05.1967peněžitý dar 500,00
Brückner Zelenka, Jiří16.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Brůha, Roman04.09.1976peněžitý dar 100,00
Brumovský, Milan11.07.1955peněžitý dar 100,00
Brunda, Marek03.09.1971peněžitý dar 200,00
Brunner, Jan17.02.1950peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, František24.11.1943peněžitý dar 300,00
Brychta, Radek16.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Brychtová, Martina26.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Brzák, Ivo21.06.1954peněžitý dar 500,00
Brzek, Roman18.10.1984peněžitý dar 100,00
Brzoň, Martin31.10.1976peněžitý dar 100,00
Břeň, Eduard25.05.1988peněžitý dar 100,00
Břenková, Kamila24.06.1969peněžitý dar 100,00
Břeňová, Jana09.01.1973peněžitý dar 100,00
Březina, Pavel13.07.1966peněžitý dar 100,00
Březina, Petr13.04.1978peněžitý dar 100,00
Břicháček, Tomáš18.06.1982peněžitý dar 100,00
Břinčil, Michal10.03.1989peněžitý dar 100,00
Bříza, David25.04.1980peněžitý dar 200,00
Bříza, Jan28.01.1959peněžitý dar 500,00
Bříza, Michal05.06.1976peněžitý dar 500,00
Bříza, Zdeněk17.02.1975peněžitý dar 200,00
Břuska, Marek13.11.1972peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Zdeněk13.01.1967peněžitý dar 100,00
Bubeník, Tomáš29.07.1981peněžitý dar 300,00
Bubník, Bohuslav26.02.1982peněžitý dar 100,00
Bucek, David20.04.1979peněžitý dar 100,00
Buček, Jan12.03.1989peněžitý dar 100,00
Buček, Rudolf27.12.1946peněžitý dar 500,00
Budai, Jan04.03.1980peněžitý dar 100,00
Budař, Jan06.06.1951peněžitý dar 337,00
Budil, Ivo08.08.1965peněžitý dar 100,00
Budín, Petr25.05.1961peněžitý dar 500,00
Budín, René15.08.1971peněžitý dar 100,00
Budinský, Tomáš28.08.1972peněžitý dar 100,00
Budirský, Petr18.04.1962peněžitý dar 100,00
Bugner, Pavel14.04.1981peněžitý dar 200,00
Bůha, Tomáš25.12.1987peněžitý dar 159,00
Bucháček, Jan13.10.1972peněžitý dar 100,00
Buchta, Jan19.03.1977peněžitý dar 500,00
Buchta, Ladislav17.07.1974peněžitý dar 100,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 100,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtová, Monika19.09.1973peněžitý dar 100,00
Bujnoch, Jiří01.08.1971peněžitý dar 100,00
Bujnoch, Radek15.04.1978peněžitý dar 100,00
Bukata, Ján20.03.1957peněžitý dar 300,00
Bukvaj, Petr03.08.1970peněžitý dar 100,00
Bulena, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 100,00
Bulis, David05.06.1970peněžitý dar 158,00
Buňát, Radek18.11.1971peněžitý dar 500,00
Buráň, Petr01.11.1987peněžitý dar 100,00
Buranyč, Štěpán07.05.1979peněžitý dar 999,00
Burda, David11.09.1982peněžitý dar 100,00
Bureček, Petr11.10.1976peněžitý dar 100,00
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 999,00
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 200,00
Bureš, Leon23.08.1965peněžitý dar 100,00
Bureš, Michal03.06.1989peněžitý dar 100,00
Bureš, Tomáš08.08.1984peněžitý dar 500,00
Bureš, Tomáš08.08.1984peněžitý dar 101,00
Bureš, Zdeněk24.11.1946peněžitý dar 100,00
Burger, Milan13.08.1965peněžitý dar 300,00
Burg, Štěpán19.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Burian, David07.01.1970peněžitý dar 300,00
Burián, Filip26.06.1975peněžitý dar 100,00
Burian, Jan18.01.1993peněžitý dar 400,00
Burian, Michal15.03.1975peněžitý dar 100,00
Burian, Miroslav23.10.1970peněžitý dar 150,00
Burian, Patrik29.10.1978peněžitý dar 100,00
Burian, Petr27.05.1969peněžitý dar 900,00
Burle, Martin13.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Burle, Martin13.11.1971peněžitý dar 100,00
Buroň, Tomáš14.06.1973peněžitý dar 100,00
Bursa, Jiří14.01.1966peněžitý dar 100,00
Bursa, Pavel29.05.1975peněžitý dar 999,00
Buršíková, Vilma25.11.1960peněžitý dar 100,00
Buršík, Pavel04.04.1963peněžitý dar 100,00
Buryová, Renata15.06.1982peněžitý dar 100,00
Buryšková, Hana25.01.1972peněžitý dar 200,00
Buřičová Skácelová, Zuzana14.02.1980peněžitý dar 999,00
Buřič, René05.03.1972peněžitý dar 300,00
Bušek, Daniel19.10.1990peněžitý dar 300,00
Bůva, Petr06.02.1983peněžitý dar 100,00
Buzek, Tomáš23.03.1970peněžitý dar 100,00
Buzek, Tomáš23.03.1970peněžitý dar 100,00
Buzek, Tomáš23.03.1970peněžitý dar 100,00
Buzková, Monika01.11.1982peněžitý dar 150,00
Bužek, David01.08.1980peněžitý dar 100,00
Bydžovský, Milan28.08.1990peněžitý dar 100,00
Bydžovský, Zdeněk15.10.1958peněžitý dar 1 000,00
Bykova, Elena08.05.1969peněžitý dar 100,00
Bystroňová, Ludmila22.08.1956peněžitý dar 100,00
C. Novák, Jaroslav27.12.1953peněžitý dar 500,00
Cabák, Karel10.02.1964peněžitý dar 100,00
Cába, Václav11.02.1961peněžitý dar 999,00
Cabejšek, Ondřej18.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Cafourek, Luboš01.09.1964peněžitý dar 200,00
Cafourková, Eva06.08.1956peněžitý dar 500,00
Caha, Zdeněk12.12.1980peněžitý dar 155,00
Cajthaml, Vladimír09.10.1976peněžitý dar 100,00
Cajzl, Jakub11.05.2000peněžitý dar 100,00
Cakl, Jakub10.06.1999peněžitý dar 100,00
Calábková, Zuzana29.05.1980peněžitý dar 200,00
Caravanasová, Ludmila20.08.1948peněžitý dar 1 000,00
Cavallaro, Petr06.12.1983peněžitý dar 100,00
Cejnar, Roman21.01.1959peněžitý dar 500,00
Cejpek, Miroslav18.03.1987peněžitý dar 999,00
Celý, Tomáš26.11.1991peněžitý dar 100,00
Cenek, Jiří09.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Cepková, Renata28.01.1971peněžitý dar 200,00
Cerman, Jiří01.12.1988peněžitý dar 100,00
Cerman, Miloš17.03.1978peněžitý dar 200,00
Cerman, Miloš17.03.1978peněžitý dar 199,00
Cerulík, Pavol02.12.1953peněžitý dar 500,00
CGI CZ s.r.o.4566068peněžitý dar 1 000,00
Cibulka, Miloš04.08.1981peněžitý dar 100,00
Cielecki, Jiří27.07.1974peněžitý dar 200,00
Cieslar, Filip31.08.1989peněžitý dar 107,00
Cífka, Michael18.07.1978peněžitý dar 100,00
Cigler, Jiří12.12.1949peněžitý dar 250,00
Cihlář, Luboš22.04.1966peněžitý dar 500,00
Cihlář, Tomáš15.09.1956peněžitý dar 200,00
Cícha, Stanislav27.06.1979peněžitý dar 100,00
Cichý, Filip01.04.1994peněžitý dar 100,00
Cilc, Zdeněk20.02.1964peněžitý dar 110,00
Cimbálek, Jiří24.09.1957peněžitý dar 100,00
Cimbálek, Jiří24.09.1957peněžitý dar 100,00
Cimbál, Pavel02.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Cimoradský, Petr11.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Cimprichová, Elen26.01.1967peněžitý dar 100,00
Cingel, Luboš20.11.1955peněžitý dar 150,00
Cink, Vladimír19.11.1999peněžitý dar 100,00
Cink, Vladislav12.06.1978peněžitý dar 200,00
Císař, Luboš18.07.1982peněžitý dar 123,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Ciupek, Michal07.08.1982peněžitý dar 100,00
Cmunt, Aleš04.04.1987peněžitý dar 100,00
Col, Jiří02.02.2004peněžitý dar 100,00
Cón, Zdeněk10.12.1953peněžitý dar 250,00
Coufal, Jakub08.07.1986peněžitý dar 500,00
Coufal, Radomír21.09.1962peněžitý dar 300,00
Cozl, Marek02.09.1977peněžitý dar 500,00
Cozlová, Jarmila04.02.1954peněžitý dar 500,00
Crha, Igor06.01.1955peněžitý dar 500,00
Culka, Miloš22.02.1946peněžitý dar 900,00
Cupáková, Eva24.05.1963peněžitý dar 300,00
Cupal, Pavel11.01.1972peněžitý dar 100,00
Curtner, Milada13.08.1985peněžitý dar 100,00
Cvachová, Karolína29.06.1967peněžitý dar 300,00
Cvachovec, Karel01.01.1970peněžitý dar 1 500,00
Cvachovec, Karel01.01.1970peněžitý dar 999,00
Cvejn, Zdeněk27.03.1981peněžitý dar 100,00
Cvrček, Lukáš30.05.1977peněžitý dar 100,00
Czanderle, Marek04.06.1985peněžitý dar 200,00
Czan, Vítězslav21.12.1981peněžitý dar 999,00
Czekaj, Karel26.10.1985peněžitý dar 100,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 500,00
Čada, Tomáš21.12.1965peněžitý dar 500,00
Čadek, Miloš11.05.1990peněžitý dar 100,00
Čadová, Lenka22.06.1967peněžitý dar 100,00
Čachotský, Jan25.07.1983peněžitý dar 100,00
Čáka, Jan26.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Čamov, Raymond30.01.1972peněžitý dar 200,00
Čamrová, Gabriela20.02.1971peněžitý dar 100,00
Čapek, Daniel13.12.1992peněžitý dar 100,00
Čápek, David27.08.1980peněžitý dar 100,00
Čapek, Filip31.03.1976peněžitý dar 100,00
Čapek, Jindřich18.08.1969peněžitý dar 100,00
Čapek, Petr10.06.1963peněžitý dar 100,00
Čapek, Tomáš04.09.1967peněžitý dar 100,00
Čapek, Vítězslav26.05.1955peněžitý dar 100,00
Čapek, Vladimír03.01.1967peněžitý dar 100,00
Čapek, Vladimír03.01.1967peněžitý dar 100,00
Čapková, Alice14.09.1968peněžitý dar 300,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 300,00
Čáp, Pavel22.05.1967peněžitý dar 100,00
Čarek, Pavel27.12.1972peněžitý dar 200,00
Čárnecký, Jan20.01.1978peněžitý dar 100,00
Čáslavka, Luděk09.08.1949peněžitý dar 100,00
Častulík, Lukáš23.05.1980peněžitý dar 100,00
Čečotka, Filip28.12.1995peněžitý dar 200,00
Čechák, Martin11.07.1985peněžitý dar 300,00
Čech, Bohuslav19.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Čech, Jan03.07.1996peněžitý dar 100,00
Čech, Jan03.07.1996peněžitý dar 100,00
Čech, Jaroslav27.06.1957peněžitý dar 100,00
Čechmánek, Tomáš08.02.1982peněžitý dar 100,00
Čech, Miroslav22.11.1989peněžitý dar 100,00
Čechová, Jarmila27.01.1971peněžitý dar 200,00
Čech, Tomáš26.10.1965peněžitý dar 99,00
Čech, Zdeněk27.12.1960peněžitý dar 100,00
Čejka, Bohumil30.06.1957peněžitý dar 100,00
Čejka, Miroslav31.08.1970peněžitý dar 100,00
Čejka, Petr20.05.1975peněžitý dar 100,00
Čekal, Miloš13.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Čeněk, Jindřich23.11.1971peněžitý dar 500,00
Čepelák, Michal18.03.1973peněžitý dar 500,00
Čermák, Filip10.11.1976peněžitý dar 100,00
Čermák, Jaroslav20.08.1963peněžitý dar 100,00
Čermák, Josef03.01.1970peněžitý dar 300,00
Čermák, Kryštof10.01.1980peněžitý dar 200,00
Čermáková, Alena21.07.1971peněžitý dar 500,00
Čermáková, Marcela27.11.1975peněžitý dar 100,00
Čermáková, Marie23.02.1981peněžitý dar 100,00
Čermák, Petr30.10.1967peněžitý dar 200,00
Čermák, Radek05.02.1974peněžitý dar 100,00
Čermák, Václav16.04.1975peněžitý dar 500,00
Čermák, Václav16.04.1975peněžitý dar 800,00
Čermák, Vilém16.07.1944peněžitý dar 900,00
Čermoch, Petr20.03.1966peněžitý dar 500,00
Čermoch, Petr20.03.1966peněžitý dar 300,00
Černá, Dagmar31.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Černá, Dana Marie08.12.1966peněžitý dar 500,00
Černá, Helena23.01.1952peněžitý dar 100,00
Černá, Lenka15.06.1964peněžitý dar 100,00
Černá, Marcela18.01.1958peněžitý dar 500,00
Černek, Petr17.09.1966peněžitý dar 200,00
Černek, Petr17.09.1966peněžitý dar 100,00
Černický, Lukáš10.10.1997peněžitý dar 200,00
Černík, Aleš07.03.1969peněžitý dar 100,00
Černík, Karel20.10.1939peněžitý dar 300,00
Černíková, Ivana10.03.1965peněžitý dar 100,00
Černík, Petr17.04.1979peněžitý dar 333,00
Černohous, Petr19.02.1977peněžitý dar 100,00
Černoch, Milan01.07.1977peněžitý dar 500,00
Černoch, Milan01.07.1977peněžitý dar 100,00
Černý, Jan03.03.1989peněžitý dar 999,00
Černý, Jan03.03.1989peněžitý dar 100,00
Černý, Jan03.03.1989peněžitý dar 100,00
Černý, Jan03.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Černý, Jaroslav16.08.1956peněžitý dar 100,00
Černý, Jiří22.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Černý, Kamil08.05.1972peněžitý dar 100,00
Černý, Libor20.09.1973peněžitý dar 400,00
Černý, Lukáš26.10.1992peněžitý dar 100,00
Černý, Martin27.09.1990peněžitý dar 101,00
Černý, Martin27.09.1990peněžitý dar 300,00
Černý, Otto20.01.1949peněžitý dar 100,00
Černý, Patrik21.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Černý, Pavel21.02.1963peněžitý dar 500,00
Černý, Pavel21.02.1963peněžitý dar 500,00
Černý, Pavel21.02.1963peněžitý dar 60 000,00
Černý, Petr13.01.1997peněžitý dar 100,00
Černý, Roman27.07.1973peněžitý dar 400,00
Černý, Roman27.07.1973peněžitý dar 200,00
Černý, Stanislav08.08.1972peněžitý dar 300,00
Černý, Tomáš21.09.1988peněžitý dar 100,00
Černý, Vlastimil25.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Čertík, Jan14.05.1984peněžitý dar 111,00
Čertík, Jiří20.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Čertilina, Alina14.11.1977peněžitý dar 100,00
Červa, Petr05.01.1969peněžitý dar 100,00
Červek, Jaromír21.08.1949peněžitý dar 500,00
Červenka, Daniel23.10.1975peněžitý dar 200,00
Červenka, David25.09.1982peněžitý dar 100,00
Červenka, František14.10.1965peněžitý dar 100,00
Červenka, Josef30.11.1976peněžitý dar 100,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 100,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 10 000,00
Červený, Vladimír08.12.1955peněžitý dar 999,00
Červinka, Otakar25.07.1942peněžitý dar 500,00
Červinka, Vít28.03.1969peněžitý dar 500,00
Česal, Milan16.12.1947peněžitý dar 500,00
Čiháček, Viktor22.02.1977peněžitý dar 200,00
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 100,00
Číhák, Miloš11.08.1960peněžitý dar 200,00
Činčalová, Kateřina06.01.1977peněžitý dar 100,00
Činčura, Luděk11.10.1955peněžitý dar 500,00
Číp, Pavel18.01.1965peněžitý dar 500,00
Čírtková, Monika04.07.1978peněžitý dar 500,00
Čítek, Jindřich11.10.1987peněžitý dar 950,00
Čiviš, Jiří17.02.1961peněžitý dar 100,00
Čížek, Antonín12.06.1963peněžitý dar 100,00
Čížek, Dominik07.08.1993peněžitý dar 100,00
Čížek, Martin22.03.1999peněžitý dar 100,00
Čížek, Rudolf11.01.1958peněžitý dar 300,00
Čížková, Eva26.10.1974peněžitý dar 100,00
Číž, Ladislav20.08.1988peněžitý dar 100,00
Čížmář, Luděk06.11.1941peněžitý dar 1 000,00
Čmejlová, Lenka02.12.1971peněžitý dar 500,00
Čmok, Rostislav15.09.1970peněžitý dar 100,00
Čmugr, Jindřich24.09.1972peněžitý dar 100,00
Čopian, Miroslav26.01.1979peněžitý dar 100,00
Čtveráček, Milan31.10.1976peněžitý dar 100,00
Čtveráčková, Vendula20.08.1980peněžitý dar 100,00
Čudan, Marek10.08.1989peněžitý dar 100,00
Čulík, Petr21.05.1985peněžitý dar 101,00
Čunta, Vladimír18.06.1959peněžitý dar 10 000,00
Čupka, Ivan29.10.1960peněžitý dar 100,00
Čuřík, Karel31.08.1961peněžitý dar 500,00
Čuřík, Petr04.10.1972peněžitý dar 100,00
Čuřík, Petr04.10.1972peněžitý dar 200,00
Dadok, Marek10.01.1975peněžitý dar 100,00
Dančo, Aleš26.06.1980peněžitý dar 100,00
Daněk Selichar, Luboš02.01.1960peněžitý dar 100,00
Daněk, Vladimír12.12.1971peněžitý dar 100,00
Daněk, Vojtěch28.06.1970peněžitý dar 100,00
Daníček, Vladimír08.05.1965peněžitý dar 999,00
Daniel, Petr26.06.1978peněžitý dar 200,00
Daniel, Roman21.08.1988peněžitý dar 250,00
Danilovič, Arian Aleksandar28.04.1977peněžitý dar 500,00
Danilovič, Arian Aleksandar28.04.1977peněžitý dar 500,00
Daňková, Petra09.11.1978peněžitý dar 111,11
Darsa, Václav12.04.1967peněžitý dar 100,00
Dastych, Jiří01.03.1965peněžitý dar 250,00
David, Jan16.01.1986peněžitý dar 100,00
David, Libor11.09.1949peněžitý dar 100,00
Davidová, Jitka06.08.1969peněžitý dar 100,00
Davidová, Pavla10.08.1980peněžitý dar 100,00
De Vos, Jana29.03.1946peněžitý dar 100,00
Děcký, Miroslav16.05.1994peněžitý dar 100,00
Dědečková, Jana28.06.1951peněžitý dar 500,00
Dědková, Milena25.12.1970peněžitý dar 100,00
Dejl, Václav19.03.1958peněžitý dar 100,00
Dejmek, Martin08.11.1973peněžitý dar 100,00
Děkanovský, Martin08.11.1986peněžitý dar 100,00
Dekař, Ivan20.04.1974peněžitý dar 200,00
Demel, Petr20.03.1979peněžitý dar 100,00
Děněžkin, Dmitrij24.09.1967peněžitý dar 500,00
Denk, Jaroslav17.05.1971peněžitý dar 200,00
Denková, Dana24.06.1959peněžitý dar 500,00
Derby KZ, s.r.o.25709381peněžitý dar 100 000,00
Desbrosseová, Ludmila22.05.1950peněžitý dar 100,00
Detomatic s.r.o.29248574peněžitý dar 10 000,00
Dětská, Jana22.05.1966peněžitý dar 300,00
Devera, Milan31.07.1953peněžitý dar 1 000,00
Diblíčková, Simona16.09.1966peněžitý dar 100,00
Dikovský, Jakub26.12.1989peněžitý dar 100,00
Dimitrov, Michael25.12.1975peněžitý dar 500,00
Dindoš, Martin18.01.1973peněžitý dar 999,00
Dlabač, František22.02.1957peněžitý dar 100,00
Dlabal, Pavel13.02.1969peněžitý dar 100,00
Dlesek, Petr12.11.1978peněžitý dar 100,00
Dlesk, Pavel17.06.1988peněžitý dar 100,00
Dlesk, Pavel17.06.1988peněžitý dar 100,00
Dlouhý, František10.08.1964peněžitý dar 500,00
Dlouhý, Petr04.06.1975peněžitý dar 300,00
Dlouhý, Vladimír16.12.1972peněžitý dar 100,00
Dlouhý, Zdeněk27.12.1967peněžitý dar 200,00
Doba, Roman05.07.1971peněžitý dar 100,00
Dobeš, Bronislav05.09.1968peněžitý dar 100,00
Dobeš, Bronislav05.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Dobeš, Josef28.02.1964peněžitý dar 100,00
Dobeš, Roman30.04.1983peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Jan21.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Dobiáš, Vladislav25.02.1973peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Vladislav25.02.1973peněžitý dar 100,00
Doboš, Boleslav01.09.1982peněžitý dar 200,00
Dobrá, Veronika01.03.1978peněžitý dar 100,00
Dobruský, Jiří27.05.1953peněžitý dar 200,00
Dobrý, Jan01.05.1968peněžitý dar 111,00
Dobrý, Miroslav06.10.1981peněžitý dar 100,00
Dobrý, Petr24.12.1974peněžitý dar 200,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 100,00
Dočkal, Martin13.02.1978peněžitý dar 100,00
Dočkalová, Jitka25.02.1968peněžitý dar 100,00
Dohnálek, Helmut10.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Dohnal, Radek05.05.1991peněžitý dar 111,00
Dohnal, Richard07.07.1965peněžitý dar 200,00
Dohnal, Roman29.08.1970peněžitý dar 100,00
Doksanská, Debora26.09.1996peněžitý dar 100,00
Doksanský, Filip17.08.1975peněžitý dar 800,00
Doksanský, Lukáš09.08.1973peněžitý dar 500,00
Dolák, František10.03.1984peněžitý dar 100,00
Dolák, Pavel03.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Dolanský, Jan19.11.1976peněžitý dar 100,00
Doleček, Michal10.05.1966peněžitý dar 200,00
Doleček, Oldřich10.09.1943peněžitý dar 200,00
Doleček, Tomáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Doleček, Zdeněk14.06.1977peněžitý dar 100,00
Dolejší, Helena12.10.1972peněžitý dar 100,00
Dolejší, Miroslav04.03.1951peněžitý dar 100,00
Dolejš, Miroslav03.11.1979peněžitý dar 999,00
Dolejš, Roman11.01.1976peněžitý dar 200,00
Dolejš, Vladimír02.05.1969peněžitý dar 200,00
Dolenský, Roman09.12.1968peněžitý dar 100,00
Doležal, Jakub23.02.1989peněžitý dar 100,00
Doležal, Lukáš22.04.1980peněžitý dar 300,00
Doležal, Michal23.07.1988peněžitý dar 200,00
Doležal, Milan11.09.1950peněžitý dar 300,00
Doležal, Miloš23.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Miroslav07.02.1994peněžitý dar 100,00
Doležalová, Gabriela10.10.1971peněžitý dar 500,00
Doležalová, Petra30.12.1969peněžitý dar 100,00
Doležal, Petr15.01.1976peněžitý dar 100,00
Doležal, Radek25.08.1973peněžitý dar 100,00
Doležel, Jiří30.12.1969peněžitý dar 100,00
Doležel, Petr27.06.1974peněžitý dar 100,00
Dolhý, Jaroslav31.10.1966peněžitý dar 333,00
Dologh, Michal30.06.1992peněžitý dar 200,00
Domín, Richard19.12.1969peněžitý dar 150,00
Domský, Jiří25.10.1953peněžitý dar 999,00
Dongres, Miroslav25.02.1956peněžitý dar 999,00
Dopita, Dominik23.05.2000peněžitý dar 100,00
Dorda, Daniel02.06.1976peněžitý dar 500,00
Dorňák, Adam19.09.1988peněžitý dar 999,00
Dörr, Přemysl23.03.1960peněžitý dar 900,00
Dořičák, Rostislav01.10.1975peněžitý dar 100,00
Doseděl, Zdeněk23.06.1974peněžitý dar 200,00
Dosoudil, František12.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Daniel07.09.1978peněžitý dar 100,00
Dostalík, Jiří13.12.1981peněžitý dar 100,00
Dostál, Jiří25.07.1965peněžitý dar 100,00
Dostálová, Marie12.11.1960peněžitý dar 100,00
Dostálová, Simona23.08.1975peněžitý dar 300,00
Dostál, Stanislav02.12.1960peněžitý dar 100,00
Dostrašil, Radovan15.08.1986peněžitý dar 100,00
Došek, Miloslav14.01.1979peněžitý dar 100,00
Doubek, František12.09.1960peněžitý dar 100,00
Doubek, Jaroslav04.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Doupovec, Martin22.02.1966peněžitý dar 100,00
Doupovec, Petr27.04.1978peněžitý dar 100,00
Douša, Jaroslav18.06.1965peněžitý dar 300,00
Douša, Michal02.09.1966peněžitý dar 200,00
Douša, Václav31.07.1961peněžitý dar 100,00
Dovrtěl, Adam09.07.1989peněžitý dar 200,00
Dovrtěl, Ivo30.07.1973peněžitý dar 149,00
Dračka, Milan08.08.1973peněžitý dar 294,41
Dragoun, Jakub17.10.1997peněžitý dar 100,00
Dragoun, Michal16.04.1999peněžitý dar 102,51
Drahokoupilová, Zdeňka11.03.1952peněžitý dar 200,00
Drahošová, Marcela11.04.1963peněžitý dar 100,00
Drahoš, Zdeněk08.02.1960peněžitý dar 700,00
Drápal, František30.06.1957peněžitý dar 100,00
Drápal, Petr12.04.1970peněžitý dar 200,00
Drápela, Vladimír25.05.1977peněžitý dar 100,00
Drásal, Michal31.12.1983peněžitý dar 100,00
Draská, Eva13.03.1967peněžitý dar 300,00
Draxal, Jiří13.02.1962peněžitý dar 200,00
Draxler, Václav01.01.1980peněžitý dar 300,00
Dražka, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 200,00
Drbalová, Pavla20.06.1975peněžitý dar 150,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 999,00
Drbohlavová, Jitka21.11.1974peněžitý dar 100,00
Drbohlav, Pavel07.06.1966peněžitý dar 100,00
Drbošal, Martin12.06.1985peněžitý dar 500,00
Drboutová, Marcela08.03.1964peněžitý dar 100,00
Drboutová, Marcela08.03.1964peněžitý dar 100,00
Drda, Lubomír25.10.1961peněžitý dar 100,00
Drejsl, Radim08.11.1982peněžitý dar 500,00
Drla, Michal27.12.1990peněžitý dar 100,00
Drobek, Jaroslav03.06.1977peněžitý dar 1 001,00
Drobný, Daniel09.10.1993peněžitý dar 50 000,00
Drottner, Lukáš23.10.1979peněžitý dar 100,00
Drozdík, Michal05.05.1977peněžitý dar 150,00
Drozd, Jiří21.05.1975peněžitý dar 100,00
Drozdová, Dagmar29.04.1969peněžitý dar 100,00
Drozd, Stanislav26.09.1985peněžitý dar 100,00
Drož, David17.08.1976peněžitý dar 100,00
Drtil, Jan21.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Duba, Bohuslav02.09.1968peněžitý dar 500,00
Duben, Daniel25.09.1970peněžitý dar 200,00
Dub, Filip08.12.1974peněžitý dar 500,00
Dubišár, Josef19.03.1978peněžitý dar 108,00
Dub, Ladislav19.07.1946peněžitý dar 300,00
Dubský, Tomáš13.07.1972peněžitý dar 100,00
Duda, Dalibor28.11.1962peněžitý dar 1 000,00
Duda, Jan06.10.1961peněžitý dar 100,00
Duda, Jiří31.07.1979peněžitý dar 400,00
Dudák, Martin10.08.1978peněžitý dar 150,00
Duda, Radomír12.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Duda, Radomír12.02.1976peněžitý dar 100,00
Dudík, Lubomír25.11.1987peněžitý dar 100,00
Dudková, Jitka10.03.1966peněžitý dar 999,00
Dudla, Martin14.10.1976peněžitý dar 100,00
Dudr, Pavel02.12.1949peněžitý dar 111,00
Dufek, Josef30.07.1975peněžitý dar 999,00
Dufek, Zdeněk19.09.1985peněžitý dar 100,00
Dufka, Martin06.07.1973peněžitý dar 100,00
Duchač, Daniel28.08.1978peněžitý dar 100,00
Ducháček, Aleš28.06.1976peněžitý dar 100,00
Duchek, Petr26.10.1963peněžitý dar 100,00
Duchková, Jana11.10.1947peněžitý dar 100,00
Dundáčková, Eva11.06.1964peněžitý dar 3 500,00
Dunda, Roman07.03.1968peněžitý dar 100,00
Dunička, Petr01.02.1966peněžitý dar 100,00
Dunovský, Daniel01.04.1968peněžitý dar 100,00
Dupač, Stanislav30.03.1969peněžitý dar 500,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 300,00
Ďupal, Petr02.09.1951peněžitý dar 100,00
Ďuran, Martin02.12.1977peněžitý dar 100,00
Durdis, Vítězslav22.09.1971peněžitý dar 200,00
Duruz, Eliška29.06.1956peněžitý dar 200,00
Duřpek, Lukáš19.03.1987peněžitý dar 100,00
Duřpektová, Eva16.02.1985peněžitý dar 200,00
Duszek, Daniel10.02.1982peněžitý dar 111,00
Dušánek, Johan26.11.1997peněžitý dar 100,00
Dušánek, Michal17.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Bohumil15.12.1975peněžitý dar 100,00
Dušek, Ctibor01.11.1952peněžitý dar 100,00
Dušek, Martin13.03.1978peněžitý dar 100,00
Dušek, Martin13.03.1978peněžitý dar 2 500,00
Dušek, Václav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dušek, Zdeněk16.01.1967peněžitý dar 100,00
Duzbábková, Miroslava07.08.1986peněžitý dar 900,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 107,00
Dvorský, Jiří09.03.1994peněžitý dar 100,00
Dvorský, Josef06.01.1958peněžitý dar 100,00
Dvorský, Kamil01.02.1970peněžitý dar 500,00
Dvorský, Pavel16.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Dvořáček, Ivo13.09.1955peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Jaroslav18.06.1989peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Ondřej01.01.1986peněžitý dar 100,00
Dvořáčková, Dana20.08.1973peněžitý dar 400,00
Dvořák, Aleš16.02.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Bohumír17.11.1964peněžitý dar 100,00
Dvořák, David01.06.1973peněžitý dar 111,00
Dvořák, Dušan01.02.1983peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jakub01.03.1985peněžitý dar 111,00
Dvořák, Jakub01.03.1985peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 300,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 999,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jindřich30.10.1974peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jiří09.09.1946peněžitý dar 100,00
Dvořák, Josef30.10.1958peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ludvík30.10.1956peněžitý dar 999,00
Dvořák, Marcel09.02.1972peněžitý dar 300,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 100,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 100,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 100,00
Dvořák, Michael27.11.1990peněžitý dar 200,00
Dvořák, Milan17.05.1968peněžitý dar 200,00
Dvořák, Miroslav09.06.1991peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ondřej15.11.1985peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ondřej15.11.1985peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Alena18.02.1970peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Alice26.04.1957peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Danuše12.12.1943peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Kateřina25.06.1983peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Kristýna10.12.1978peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Žaneta23.05.1984peněžitý dar 100,00
Dvořák, Petr13.01.1971peněžitý dar 200,00
Dvořák, Přemysl02.09.1982peněžitý dar 100,00
Dvořák, Radek14.10.1971peněžitý dar 100,00
Dvořák, Radek14.10.1971peněžitý dar 100,00
Dvořák, Tomáš15.01.1994peněžitý dar 100,00
Dvořák, Václav16.07.1960peněžitý dar 100,00
Dvořák, Václav16.07.1960peněžitý dar 100,00
Dvořák, Vladimír25.08.1961peněžitý dar 100,00
Dydek, Marián21.12.1971peněžitý dar 100,00
Dykast, Radek18.10.1994peněžitý dar 100,00
Dyntarová, Eva08.10.1973peněžitý dar 300,00
Dyntarová, Kateřina30.07.1968peněžitý dar 200,00
Dyntar, Tomáš25.06.1967peněžitý dar 300,00
Dytrych, Jaroslav06.12.1955peněžitý dar 100,00
Dytrych, Olga09.11.1984peněžitý dar 100,00
Dzúr, Martin23.08.1988peněžitý dar 100,00
Džurdženik, Lukáš29.07.1989peněžitý dar 100,00
Džurdženik, Miroslav22.08.1964peněžitý dar 6 000,00
Ebner, Zdeněk13.01.1956peněžitý dar 100,00
Eder, Ivan02.01.1967peněžitý dar 100,00
Eder, Pavel08.10.1986peněžitý dar 100,00
Egrt, Jaroslav25.04.1974peněžitý dar 501,00
Ehrenberger, Pavel26.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Eibl, Michal02.06.1976peněžitý dar 200,00
Eidelpes, Vít03.05.1977peněžitý dar 100,00
Eichler, Jiří28.06.1969peněžitý dar 999,00
Eisenhammer, Martin29.09.1977peněžitý dar 100,00
Eisner, Josef28.06.1982peněžitý dar 100,00
Eliášek, Dušan03.05.1973peněžitý dar 100,00
Eliáš, Pavel06.05.1975peněžitý dar 999,00
Elledrová, Jitka23.04.1988peněžitý dar 123,00
Elznic, Petr25.01.1978peněžitý dar 100,00
Emr, Miroslav26.12.1975peněžitý dar 100,00
Endal, Filip27.10.1975peněžitý dar 500,00
Enderstová, Soňa20.01.1959peněžitý dar 300,00
Endrle, Pavel05.07.1985peněžitý dar 101,00
Eninger, Václav23.06.1983peněžitý dar 300,00
Erba, Aleš23.03.1967peněžitý dar 100,00
Erlebach, Jiří06.06.1969peněžitý dar 200,00
Erlebachová, Terezie21.06.1975peněžitý dar 250,00
Ester, Tomáš20.07.1999peněžitý dar 120,00
Eštván, František17.02.1953peněžitý dar 100,00
exTerra Services s.r.o.24660566peněžitý dar 5 000,00
Fadrný, Adam06.05.1991peněžitý dar 400,00
Faitová, Pavla01.02.1977peněžitý dar 200,00
Fajka, Martin07.10.1977peněžitý dar 100,00
Fajkus, Milan26.06.1987peněžitý dar 222,00
Fajkusová, Blanka13.11.1962peněžitý dar 111,00
Fajmon, Ladislav07.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Falc, Leoš06.01.1961peněžitý dar 500,00
Faldyna, Stanislav18.12.1946peněžitý dar 100,00
Faltín, Jan15.03.1972peněžitý dar 100,00
Faltis, Jan19.03.1986peněžitý dar 200 000,00
Faltus, Robert20.12.1982peněžitý dar 300,00
Färber, David13.08.1975peněžitý dar 100,00
Farda, Pavel13.07.1974peněžitý dar 500,00
Farka, Jaroslav26.05.1947peněžitý dar 500,00
Farka, Roman10.10.1971peněžitý dar 100,00
Farkas, Tibor04.01.1981peněžitý dar 500,00
Farkaš, Miloš23.08.1982peněžitý dar 100,00
Farka, Václav28.09.1948peněžitý dar 200,00
Farková, Martina19.09.1973peněžitý dar 100,00
Fatka, Milan02.10.1983peněžitý dar 200,00
Fátor, Jan09.01.1979peněžitý dar 500,00
Faziková, Dagmar12.07.1965peněžitý dar 500,00
Fazor, Jaroslav17.12.1971peněžitý dar 200,00
Fečko, Lukáš16.08.1982peněžitý dar 200,00
Federovič, Radim08.07.1985peněžitý dar 100,00
Fejfar, Pavel02.02.1971peněžitý dar 300,00
Fejková, Monika25.03.1971peněžitý dar 200,00
Felkl, Petr04.10.1968peněžitý dar 100,00
Fencl, Jan27.11.1972peněžitý dar 100,00
Fencl, Jiří28.10.1974peněžitý dar 100,00
Fencl, Petr08.03.1969peněžitý dar 300,00
Fencl, Tomáš10.11.1999peněžitý dar 100,00
Fendrych, Josef07.05.1971peněžitý dar 100,00
Fendrych, Viktor18.08.1983peněžitý dar 100,00
Fenigbauerová, Blanka14.04.1965peněžitý dar 100,00
Fenik, David17.11.1981peněžitý dar 500,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Ferda, Jan14.11.1978peněžitý dar 500,00
Ferda, Jan14.11.1978peněžitý dar 100,00
Fešar, Jan16.11.1956peněžitý dar 100,00
Fiala, František01.06.1976peněžitý dar 200,00
Fiala, Jan18.11.1991peněžitý dar 500,00
Fiala, Jan18.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Jan18.11.1991peněžitý dar 500,00
Fiala, Jaroslav22.08.1967peněžitý dar 999,00
Fiala, Karel26.04.1982peněžitý dar 100,00
Fiala, Monika24.02.1989peněžitý dar 100,00
Fiala, Pavel12.03.1970peněžitý dar 100,00
Fiala, Roman18.10.1973peněžitý dar 100,00
Fiala, Roman21.07.1976peněžitý dar 100,00
Fiala, Rudolf15.11.1962peněžitý dar 500,00
Fiala, Václav15.02.1954peněžitý dar 999,00
Fiala, Vladimír10.01.1969peněžitý dar 100,00
Fiala, Zdeněk06.01.1977peněžitý dar 100,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alžběta09.05.1951peněžitý dar 100,00
Fialová, Jana09.09.1965peněžitý dar 100,00
Fialová, Jarmila23.09.1957peněžitý dar 500,00
Fialová, Michaela02.04.1987peněžitý dar 333,33
Fialová, Renáta08.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Fical, Jaroslav09.08.1971peněžitý dar 400,00
Ficbauerová, Lenka10.08.1976peněžitý dar 100,00
Ficza, Radek04.09.1981peněžitý dar 200,00
Fiedler, Václav06.08.1970peněžitý dar 300,00
Fifka, Jiří31.03.1969peněžitý dar 100,00
Figar, Štěpán09.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Figera, Jindřich09.08.1975peněžitý dar 500,00
Fikes, Martin24.06.1970peněžitý dar 500,00
Fikr, Bohuslav09.07.1951peněžitý dar 100,00
Fikrle, Jan06.03.1970peněžitý dar 500,00
Fiksa, Radomír18.10.1980peněžitý dar 300,00
Fila, Petr29.03.1962peněžitý dar 100,00
Filip, Karel09.03.1952peněžitý dar 100,00
Filip, Lukáš03.04.1977peněžitý dar 100,00
Filipovič, Jan06.01.1969peněžitý dar 200,00
Filipovič, Petr27.06.1978peněžitý dar 100,00
Filip, Stanislav30.07.1968peněžitý dar 100,00
Fink, Alois28.03.1968peněžitý dar 100,00
Firla, Jan30.07.1948peněžitý dar 100,00
Fišera, Ondřej22.11.1987peněžitý dar 111,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jiří19.10.1978peněžitý dar 100,00
Fišer, Lukáš30.07.1980peněžitý dar 200,00
Fišer, Pavel12.11.1951peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Zdeněk01.09.1952peněžitý dar 100,00
Fiurášek, Václav29.04.1972peněžitý dar 200,00
Fládr, Petr24.05.1959peněžitý dar 100,00
Flegelová, Dobromila05.07.1979peněžitý dar 100,00
Flegel, Vladimír12.11.1980peněžitý dar 100,00
Flégl, Zdeněk23.09.1956peněžitý dar 300,00
Flégr, Michal29.02.1972peněžitý dar 500,00
Flekal, Josef25.03.1944peněžitý dar 900,00
Flek, František28.08.1976peněžitý dar 300,00
Flídr, Pavel19.07.1974peněžitý dar 100,00
Fliedr, Zdeněk01.09.1985peněžitý dar 200,00
Fligr, Martin17.05.1971peněžitý dar 100,00
Flora, Pavel08.04.1979peněžitý dar 101,00
Flora, Pavel08.04.1979peněžitý dar 101,00
Floryk, David08.12.1968peněžitý dar 111,11
Flusek, Jan17.12.1981peněžitý dar 999,00
Flutka, Jiří23.12.1968peněžitý dar 500,00
Fohl, Petr13.04.1976peněžitý dar 100,00
Fojt, Lukáš05.08.1981peněžitý dar 100,00
Fojtů, Pavel18.07.1969peněžitý dar 100,00
Folda, Jan02.12.1973peněžitý dar 999,00
Foldyna, Vlastislav20.08.1965peněžitý dar 3 000,00
Folk, Jan12.08.1954peněžitý dar 100,00
Foller, Jan04.12.1952peněžitý dar 300,00
Folprechtová, Eva23.02.1965peněžitý dar 100,00
Foltin, David23.07.1970peněžitý dar 365,00
Foltýnová, Leona08.06.1966peněžitý dar 100,00
Forejt, Václav06.10.1989peněžitý dar 300,00
Forman, David08.07.1993peněžitý dar 100,00
Formánek, Jindřich28.02.1964peněžitý dar 300,00
Formánková, Radka20.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Forman, Libor16.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Forro, Adam16.08.1988peněžitý dar 100,00
Fortin, František16.08.1970peněžitý dar 100,00
Fořt, Michal17.02.1975peněžitý dar 100,00
Fořt, Petr04.12.1969peněžitý dar 200,00
Fořt, Petr04.12.1969peněžitý dar 100,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 999,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 100,00
Fotr, Karel09.05.1969peněžitý dar 100,00
Fousek, Radovan03.08.1972peněžitý dar 500,00
Fousek, Radovan03.08.1972peněžitý dar 300,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 900,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Franěk, David06.06.1983peněžitý dar 100,00
Franek, Jan12.01.1971peněžitý dar 100,00
Franěk, Karel19.04.1976peněžitý dar 100,00
Fráner, Roman18.04.1990peněžitý dar 100,00
Frankič, Jiří24.06.1978peněžitý dar 200,00
Frank, Jan14.12.1969peněžitý dar 100,00
Frank, Miroslav19.05.1980peněžitý dar 100,00
Franková, Alena01.02.1951peněžitý dar 100,00
Franková, Miroslava13.01.1958peněžitý dar 100,00
Frano, Michal11.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Frantl, Jan23.07.1962peněžitý dar 900,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 990,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 900,00
Fraško, Martin26.04.1970peněžitý dar 999,00
Frauknecht, Karel26.11.1959peněžitý dar 200,00
Fréhar, Pavel25.06.1966peněžitý dar 100,00
Freimann, Eugen Sigismund21.05.1961peněžitý dar 100,00
Freimann, Pavel11.07.1974peněžitý dar 200,00
Fremut, Antonín04.12.1952peněžitý dar 300,00
Friák, Robert20.10.1972peněžitý dar 700,00
Friák, Robert20.10.1972peněžitý dar 200,00
Fric, Václav04.10.1967peněžitý dar 100,00
Frič, Vítězslav29.08.1968peněžitý dar 100,00
Frič, Vladimír05.03.1963peněžitý dar 100,00
Frič, Zdeněk08.03.1960peněžitý dar 300,00
Friebel, Michal22.02.1983peněžitý dar 100,00
Friedrich, Šimon16.08.1986peněžitý dar 500,00
Fripp, Robert20.10.1968peněžitý dar 400,00
Frko, Ondřej30.01.1993peněžitý dar 100,00
Frnka, Daniel21.11.1970peněžitý dar 100,00
Frolík, Marek02.05.1974peněžitý dar 400,00
Frolíková, Libuše23.02.1957peněžitý dar 100,00
Frömmer, Ivan29.11.1961peněžitý dar 500,00
Fronc, Jiří31.07.1997peněžitý dar 100,00
Froněk, Jiří20.09.1984peněžitý dar 100,00
Frost, Pavel16.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 250 000,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 600 000,00
Fryč, David03.04.1986peněžitý dar 100,00
Fryč, Petr19.05.1941peněžitý dar 200,00
Fryč, Petr19.05.1941peněžitý dar 100,00
Fryč, Tomáš24.01.1970peněžitý dar 100,00
Frýda, Jakub18.05.1992peněžitý dar 100,00
Frydecký, Vít19.02.1981peněžitý dar 100,00
Frýdová, Markéta29.06.1984peněžitý dar 100,00
Fryš, David20.05.1966peněžitý dar 500,00
Fryš, Jiří29.04.1973peněžitý dar 100,00
Fučík, Petr11.12.1946peněžitý dar 200,00
Fuchs, Jiří14.07.1949peněžitý dar 1 000,00
Fuchsová, Michaela10.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Fuchsová, Simona29.03.1963peněžitý dar 500,00
Fuis, Aleš07.02.1965peněžitý dar 100,00
Fujera, Patrik22.06.1972peněžitý dar 200,00
Fujera, Václav04.01.1981peněžitý dar 111,00
Fuka, Jan28.03.1953peněžitý dar 100,00
Fuka, Zdeněk02.10.1949peněžitý dar 100,00
Fulková, Marie17.01.1952peněžitý dar 100,00
Funda, David05.06.1968peněžitý dar 900,00
Funioková, Naděžda29.11.1970peněžitý dar 500,00
Fupšo, Dominik25.04.1987peněžitý dar 417,92
Furišová, Blanka23.12.1967peněžitý dar 100,00
Furmánková, Miroslava24.05.1968peněžitý dar 100,00
Furmánková, Miroslava24.05.1968peněžitý dar 100,00
Fürstenzeller, Josef19.03.1958peněžitý dar 100,00
Furst, Petr30.01.1957peněžitý dar 100,00
Futter, Rudolf27.11.1962peněžitý dar 100,00
GABAJ, Petr04.05.1961peněžitý dar 100,00
Gabrhelík, Svatopluk19.12.1967peněžitý dar 100,00
Gabryš, Martin29.06.1971peněžitý dar 100,00
Gajdoš, Josef22.12.1986peněžitý dar 100,00
Gajdová, Dana03.05.1964peněžitý dar 100,00
Gajdůšek, Miroslav23.05.1952peněžitý dar 100,00
Gajdůšek, Miroslav23.05.1952peněžitý dar 100,00
Gallistl, Petr15.05.1970peněžitý dar 300,00
Gallo, Martin01.06.1970peněžitý dar 100,00
Gallová, Ema12.05.1971peněžitý dar 100,00
Galová, Miloslava22.09.1954peněžitý dar 100,00
Gál, Pavel23.12.1978peněžitý dar 100,00
Galuška, Jiří20.03.1988peněžitý dar 125,00
Gaper, Martin28.04.1970peněžitý dar 100,00
GARANTINVEST s.r.o.28125614peněžitý dar 10 000,00
Gargoš, František17.05.1966peněžitý dar 100,00
Gargulák, Martin21.05.1985peněžitý dar 100,00
Garguláková, Vladimíra05.08.1963peněžitý dar 100,00
Gašparcová, Yveta09.05.1961peněžitý dar 500,00
Gášpar, Ivan12.03.1967peněžitý dar 495,00
Gašpar, Rudolf25.08.1971peněžitý dar 150,00
Gaučová, Eva04.07.1961peněžitý dar 499,00
Gavlas, Aleš25.09.1955peněžitý dar 200,00
Gazda, Martin03.07.1980peněžitý dar 999,00
Gazdová, Anna18.02.1955peněžitý dar 500,00
Gažík, Ladislav27.10.1983peněžitý dar 100,00
Gažík, Lukáš12.07.1994peněžitý dar 100,00
Gažík, Lukáš12.07.1994peněžitý dar 100,00
Gdula, Petr02.02.1963peněžitý dar 100,00
Gebarovský, Jiří23.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Gebauer, Jakub04.07.1981peněžitý dar 200,00
Gebauer, Michal17.01.1990peněžitý dar 100,00
Gebauerová, Hana08.01.1990peněžitý dar 100,00
Geisler, Alexandr05.08.1976peněžitý dar 100,00
Geislerová, Jitka08.01.1966peněžitý dar 200,00
Gelnar, Roman27.05.1978peněžitý dar 200,00
Germanič, Petr31.08.1968peněžitý dar 100,00
Geroldová, Aneta17.04.1992peněžitý dar 100,00
Gerža, Michal11.05.1971peněžitý dar 300,00
GHU s.r.o.25549669peněžitý dar 5 000,00
Gibl, Richard05.06.1969peněžitý dar 100,00
Glatz, Pavol03.07.1961peněžitý dar 100,00
Glonka, Milan21.11.1976peněžitý dar 200,00
Gluckler, Daniel10.11.1979peněžitý dar 200,00
Göbel, Jindřich18.02.1980peněžitý dar 100,00
Göbel, Lukáš18.02.1980peněžitý dar 100,00
Godovský, Patrik02.06.1978peněžitý dar 100,00
Gogela, Evžen22.10.1968peněžitý dar 200,00
Golian, Miloš16.06.1958peněžitý dar 500,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 999,00
GÖNDÖR, Petr29.04.1981peněžitý dar 250,00
Góra, Pavel10.07.1972peněžitý dar 100,00
Górna, Kristýna17.10.1987peněžitý dar 100,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 150,00
Gorný, Michael21.08.1982peněžitý dar 100,00
Gottlieb, Zdeněk19.05.1980peněžitý dar 400,00
Götz, Miroslav10.10.1975peněžitý dar 200,00
Gráf, Břetislav07.01.1954peněžitý dar 200,00
Graffe, Tomáš17.01.1968peněžitý dar 200,00
Graman, Bohumil24.06.1976peněžitý dar 500,00
Gregor, Martin20.01.1984peněžitý dar 300,00
Gregor, Michal18.12.1993peněžitý dar 100,00
Gregor, Miroslav29.09.1971peněžitý dar 999,00
Gregorová, Hana15.05.1953peněžitý dar 200,00
Gregr, Vlastimil22.06.1963peněžitý dar 100,00
Gremlica, Oldřich11.11.1974peněžitý dar 101,00
Grešák, Jan15.04.1980peněžitý dar 111,00
Gric, Dan30.05.1964peněžitý dar 100,00
Griga, Vasil12.11.1981peněžitý dar 100,00
Grigor, Václav06.09.1962peněžitý dar 100,00
Grimm, Jiří19.05.1960peněžitý dar 200,00
Grimml, David22.02.1974peněžitý dar 250,00
Grimm, Lukáš13.08.1981peněžitý dar 500,00
Grim, Rudolf22.10.1969peněžitý dar 200,00
Grmela, Milan25.10.1969peněžitý dar 100,00
Grohmann, Jan09.07.1982peněžitý dar 500,00
Groschl, Zdena13.06.1954peněžitý dar 150,00
Grössl, Marcel08.10.1968peněžitý dar 990,00
Grossmann, Luboš12.11.1976peněžitý dar 300,00
Grúber, Aleš02.09.1977peněžitý dar 150,00
Gruberová, Monika01.05.1966peněžitý dar 100,00
Gruber, Petr20.11.1969peněžitý dar 100,00
Grundza, Josef12.09.1962peněžitý dar 100,00
Grušák, David17.12.1986peněžitý dar 101,00
Gulyáš, Michal19.03.1966peněžitý dar 100,00
Gumulák, Matěj07.05.1982peněžitý dar 200,00
Gundacker, Adam26.05.1977peněžitý dar 100,00
Gundackerová, Michaela22.01.1977peněžitý dar 100,00
Günther, Michal15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Günzlová, Iva12.09.1964peněžitý dar 100,00
Gurtler, Ladislav05.05.1963peněžitý dar 999,00
Guryča, Petr26.11.1950peněžitý dar 500,00
Guryča, Petr26.11.1950peněžitý dar 100,00
Guryčová, Alena13.08.1952peněžitý dar 500,00
Guttenberg, František20.07.1953peněžitý dar 999,00
Güttner, Jan28.07.1980peněžitý dar 250,00
Gyori, Peter07.06.1972peněžitý dar 100,00
Haas, Irena08.12.1955peněžitý dar 100,00
Habáň, Milan12.05.1973peněžitý dar 250,00
Habeš, Petr26.05.1980peněžitý dar 150,00
Hábová, Martina15.07.1975peněžitý dar 400,00
Habrdle, Jan23.08.1984peněžitý dar 200,00
Hadáček, Karel30.03.1956peněžitý dar 100,00
Háděl, Vojtěch14.06.1983peněžitý dar 200,00
Hadrava, Jan22.09.1984peněžitý dar 100,00
Hachran, Jan07.12.1994peněžitý dar 100,00
Haindl, Miroslav12.07.1966peněžitý dar 100,00
Haindlová, Božena22.10.1963peněžitý dar 100,00
Hait, Pavel31.05.1946peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hájek, David21.07.1979peněžitý dar 100,00
Hájek, Jan09.09.1976peněžitý dar 300,00
Hájek, Jiří26.03.1952peněžitý dar 900,00
Hájek, Jiří26.03.1952peněžitý dar 100,00
Hájek, Karel07.09.1987peněžitý dar 100,00
Hájek, Martin06.01.1974peněžitý dar 200,00
Hájek, Miroslav16.08.1962peněžitý dar 100,00
Hájek, Stanislav23.11.1946peněžitý dar 300,00
Hájek, Tomáš27.09.1972peněžitý dar 200,00
Hájková-Slípková, Ivana05.11.1982peněžitý dar 100,00
Hájková, Ivana26.09.1980peněžitý dar 100,00
Hájková, Miroslava01.09.1954peněžitý dar 365,00
Hajný, Miroslav28.09.1986peněžitý dar 100,00
Hajšman, Václav19.10.1974peněžitý dar 100,00
Hajtol, Radek29.09.1974peněžitý dar 1 100,00
Hakl, Petr29.07.1979peněžitý dar 100,00
Halačka, Jiří16.09.1992peněžitý dar 100,00
Halama, Josef17.10.1958peněžitý dar 100,00
Hála, Martin27.02.1971peněžitý dar 500,00
Hála, Martin27.02.1971peněžitý dar 100,00
Hála, Martin27.02.1971peněžitý dar 900,00
Halamík, Lubomír22.04.1962peněžitý dar 300,00
Hála, Radek19.01.1971peněžitý dar 500,00
Halásek, Miroslav24.09.1987peněžitý dar 100,00
Halešová, Jana16.03.1966peněžitý dar 200,00
Halík, Jiří05.02.1952peněžitý dar 100,00
Halík, Petr20.11.1964peněžitý dar 100,00
Halinár, Martin04.12.1986peněžitý dar 100,00
Halíř, Karel01.11.1949peněžitý dar 300,00
Haluška, Peter01.05.1972peněžitý dar 500,00
Haluza, Miroslav12.07.1986peněžitý dar 100,00
Hamadej, Jan06.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Haman, Michal02.05.1990peněžitý dar 100,00
Hametová, Iveta26.08.1977peněžitý dar 100,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 100,00
Hamouz, Petr24.12.1991peněžitý dar 100,00
Hamplová, Jarmila20.11.1971peněžitý dar 100,00
Hampl, Václav31.07.1951peněžitý dar 100,00
Hamrozi, Lukáš02.11.1984peněžitý dar 300,00
Hanáčík, Jan13.03.1989peněžitý dar 100,00
Hanák, David12.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Hanák, Libor31.03.1985peněžitý dar 999,00
Hanák, Marcel26.10.1973peněžitý dar 100,00
Hanák, Milan07.08.1982peněžitý dar 100,00
Hanáková, Václava18.05.1956peněžitý dar 100,00
Hanák, Vladimír04.10.1968peněžitý dar 100,00
Hančar, Libor15.03.1962peněžitý dar 100,00
Hančová, Marcela28.01.1952peněžitý dar 100,00
Händlerová, Zuzana26.10.1954peněžitý dar 500,00
Handlová, Eleonora10.03.1967peněžitý dar 200,00
Handšuh, Lukáš10.04.1977peněžitý dar 100,00
Handšuh, Lukáš10.04.1977peněžitý dar 100,00
Handšuh, Miroslav11.12.1951peněžitý dar 200,00
Hanek, Petr16.08.1980peněžitý dar 200,00
Háněl, Petr28.12.1982peněžitý dar 500,00
Hanke, Roman16.01.1967peněžitý dar 200,00
Hankovec, Tomáš17.02.1990peněžitý dar 250,00
Hanousková, Iva19.08.1977peněžitý dar 500,00
Hansel, Daniel16.07.1979peněžitý dar 200,00
Hanus, Dalibor09.08.1974peněžitý dar 100,00
Hanusek, Jan05.03.1990peněžitý dar 200,00
Hanusek, Martin09.02.1976peněžitý dar 100,00
Hanusová, Michaela22.04.1960peněžitý dar 150,00
Hanušová, Daniela26.02.1954peněžitý dar 200,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 900,00
Hanyk, Ladislav23.03.1967peněžitý dar 100,00
Hanzal, Jaroslav27.04.1957peněžitý dar 100,00
Hanzal, Jindřich11.10.1986peněžitý dar 200,00
Hanzel, Lukáš18.03.1975peněžitý dar 500,00
Hanzel, Stanislav31.05.1967peněžitý dar 200,00
Hanzlík, Milan03.03.1975peněžitý dar 100,00
Hanzl, Václav22.12.1952peněžitý dar 300,00
Hanžl, Lukáš24.03.1974peněžitý dar 100,00
Hapl, Lukáš24.11.1988peněžitý dar 100,00
Haraštová, Sylvie18.06.1990peněžitý dar 100,00
Harazim, Radomil03.11.1957peněžitý dar 300,00
Harbich, Eduard04.11.1975peněžitý dar 500,00
Hart, Karel15.07.1973peněžitý dar 100,00
Hartl, Martin08.11.1973peněžitý dar 100,00
Hartlová, Veronika19.10.1969peněžitý dar 100,00
Hartl, Zdeněk02.12.1964peněžitý dar 500,00
Hartman, Martin10.05.1979peněžitý dar 100,00
Hartmann, Daniel01.11.1976peněžitý dar 100,00
Hartmann, Petr02.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Hartmann, Petr02.09.1981peněžitý dar 100,00
Harwot, Štěpán11.09.1949peněžitý dar 100,00
Hasenöhrlová, Monika12.03.1978peněžitý dar 100,00
Háse, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Haschová, Klára18.12.1992peněžitý dar 100,00
Hasíková, Blanka25.05.1971peněžitý dar 200,00
Haskei, Petr25.01.1976peněžitý dar 250,00
Hasler, Jiří14.12.1973peněžitý dar 12 000,00
Haslinger, Daniel10.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Haslinger, Daniel10.08.1961peněžitý dar 600,00
Hasnedl, Petr30.07.1985peněžitý dar 100,00
Háša, Miloslav02.03.1974peněžitý dar 100,00
Hašek, Filip02.07.1988peněžitý dar 500,00
Hašek, Štěpán13.07.1955peněžitý dar 999,99
Haška, Jan17.07.1984peněžitý dar 500,00
Hašková, Simona02.09.1973peněžitý dar 100,00
Hašková, Tatiana09.12.1967peněžitý dar 300,00
Hatašová, Václava31.08.1948peněžitý dar 300,00
Havala, Stefan29.05.1980peněžitý dar 100,00
Havel, Jan08.07.1996peněžitý dar 100,00
Havel, Jiří04.09.1969peněžitý dar 100,00
Havelka Baronová, Helena29.09.1975peněžitý dar 250,00
Havelka, Ladislav22.07.1968peněžitý dar 100,00
Havelka, Martin04.04.1976peněžitý dar 200,00
Havelka, Miloslav01.10.1980peněžitý dar 300,00
Havelka, Miroslav25.02.1980peněžitý dar 250,00
Havelka, Miroslav25.02.1980peněžitý dar 100,00
Havelka, Tomáš12.08.1969peněžitý dar 100,00
Havelka, Vladimír16.09.1976peněžitý dar 100,00
Havel, Lukáš03.07.1995peněžitý dar 100,00
Havel, Petr08.11.1965peněžitý dar 500,00
Havel, Radek22.12.1975peněžitý dar 300,00
Havičková, Olga04.02.1960peněžitý dar 100,00
Havlán, Martin24.11.1966peněžitý dar 200,00
Havlánová, Jitka23.08.1970peněžitý dar 200,00
Havlena, Dušan24.04.1980peněžitý dar 400,00
Havlíček, Bohumil04.11.1962peněžitý dar 500,00
Havlíček, Ivo03.09.1965peněžitý dar 500,00
Havlíček, Karel26.11.1958peněžitý dar 400,00
Havlíček, Pavek12.07.1962peněžitý dar 200,00
Havlíček, Roman09.01.1966peněžitý dar 100,00
Havlíček, Zdeněk29.09.1970peněžitý dar 300,00
Havlíčková, Simona14.02.1967peněžitý dar 100,00
Havlík, Bohuslav25.05.1958peněžitý dar 100,00
Havlík, Jiří15.09.1968peněžitý dar 100,00
Havlík, Milan15.10.1970peněžitý dar 100,00
Havlík, Miroslav05.08.1961peněžitý dar 100,00
Havlíková, Jitka23.04.1975peněžitý dar 100,00
Havlíková, Pavla30.01.1973peněžitý dar 100,00
Havlík, Vratislav04.10.1958peněžitý dar 100,00
Havlová, Lenka04.10.1964peněžitý dar 100,00
Havlovič, František16.03.1960peněžitý dar 200,00
Havránek, Pavel01.01.1970peněžitý dar 500,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 999,00
Havrlant, René24.02.1959peněžitý dar 400,00
Havrlant, René24.02.1959peněžitý dar 100,00
Havrlant, Tomáš11.08.1962peněžitý dar 543,00
Hawranek, Pavel01.11.1965peněžitý dar 222,00
Hazdra, Pavel03.06.1977peněžitý dar 150,00
Hazucha, Vladimír31.08.1943peněžitý dar 100,00
Heča, Michael09.05.1970peněžitý dar 111,00
Hečko, Jakub25.05.1989peněžitý dar 100,00
Hečko, Jiří12.10.1955peněžitý dar 100,00
Heger, Martin02.11.1983peněžitý dar 100,00
Heide, Miloš16.04.1984peněžitý dar 100,00
Heikenwälder, Jaroslav26.04.1976peněžitý dar 100,00
Heinrich, Albert29.05.1964peněžitý dar 300,00
Heinrichová, Bohuslava13.02.1971peněžitý dar 100,00
Heinz, Josef03.07.1961peněžitý dar 100,00
Heislerová, Zuzana02.04.1982peněžitý dar 100,00
Heissler, Herbert15.10.1974peněžitý dar 100,00
Hejda, Michal09.01.1978peněžitý dar 200,00
Hejda, Václav21.11.1974peněžitý dar 100,00
Hejduk, Ivan02.08.1943peněžitý dar 200,00
Hejduk, Ivan02.08.1943peněžitý dar 100,00
Hejduk, Jiří11.10.1970peněžitý dar 100,00
Hejl, Ondřej28.06.1987peněžitý dar 100,00
Hejlová Hollarová, Martina20.05.1985peněžitý dar 100,00
Hejná, Markéta19.12.1971peněžitý dar 100,00
Hejtmánek, Vladimír31.03.1982peněžitý dar 500,00
Hejtmánek, Vladimír31.03.1982peněžitý dar 100,00
Hejzlar, Michal09.04.1976peněžitý dar 100,00
Hellebrandová, Eva26.01.1977peněžitý dar 300,00
Heller, Václav02.03.1947peněžitý dar 400,00
Hemelíková, Ivana25.11.1971peněžitý dar 300,00
Hemza, Miroslav26.10.1974peněžitý dar 200,00
Hendrich, Pavel19.08.1971peněžitý dar 10 000,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 10 000,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 100,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hendrych, Pavel06.12.1962peněžitý dar 100,00
Henzl, Vladimír15.10.1963peněžitý dar 500,00
Herák, Kamil08.04.1972peněžitý dar 100,00
Heral, Filip20.05.1976peněžitý dar 500,00
Heran Esentierová, Kateřina05.07.1989peněžitý dar 500,00
Herbrych, Pavel06.08.1966peněžitý dar 100,00
Herbst, Róbert17.05.1968peněžitý dar 100,00
Hercík, Kamil23.10.1973peněžitý dar 100,00
Hercík, Roman08.07.1979peněžitý dar 100,00
Herclík, David11.01.1977peněžitý dar 125,53
Herel, Václav20.11.1963peněžitý dar 100,00
Herman, Boris14.06.1964peněžitý dar 500,00
Herman, Jiří14.06.1957peněžitý dar 5 000,00
Herman, Jiří14.06.1957peněžitý dar 5 000,00
Hermannová, Bohumila11.10.1955peněžitý dar 500,00
Hermannová, Zdeňka03.11.1961peněžitý dar 400,00
Herman, René16.11.1974peněžitý dar 200,00
Herma, Petr11.10.1968peněžitý dar 100,00
Herych, Michal20.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Herzig, Petr05.07.1970peněžitý dar 200,00
Heřmánek, Pavel23.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Heřmánek, Pavel23.04.1967peněžitý dar 100,00
Heřmánek, Pavel23.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Heřmánek, Roman09.07.1958peněžitý dar 100,00
Heřman, Petr01.04.1965peněžitý dar 100,00
Hibsch, David21.12.1970peněžitý dar 300,00
Hicz, Pavel22.09.1971peněžitý dar 200,00
Hilgartner, Tomáš02.06.1996peněžitý dar 100,00
Hilský, Bert01.07.1992peněžitý dar 100,00
Hilský, Jiří21.10.1956peněžitý dar 100,00
Hink, Jan12.06.1959peněžitý dar 2 000,00
Hink, Jan12.06.1959peněžitý dar 100,00
Hinterbuchner, Eugen10.02.1949peněžitý dar 400,00
Hirka, Vlastimil05.11.1973peněžitý dar 200,00
Hirsch, Pavel29.03.1969peněžitý dar 500,00
Hladeček, Ivan15.04.1964peněžitý dar 200,00
Hladeček, Jan17.06.2004peněžitý dar 100,00
Hladík, Libor08.10.1974peněžitý dar 100,00
Hladík, Petr25.02.1974peněžitý dar 100,00
Hladík, Vladimír27.07.1992peněžitý dar 600,00
Hladký, Petr10.06.1957peněžitý dar 100,00
Hladný, Marek23.11.1967peněžitý dar 100,00
Hlad, Václav14.02.1960peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Jan30.12.1951peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Jan30.12.1951peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Michal17.12.1966peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Norbert17.05.1978peněžitý dar 10 000,00
Hlaváček, Petr21.12.1976peněžitý dar 990,00
Hlaváček, Radek25.07.1988peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Vilém10.06.1973peněžitý dar 100,00
Hlaváčková, Pavlína30.05.1966peněžitý dar 200,00
Hlaváčková, Renata18.11.1982peněžitý dar 100,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 300,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 300,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 300,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 300,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 300,00
Hlava, Ladislav10.10.1982peněžitý dar 100,00
Hlavinka, Ladislav03.05.1975peněžitý dar 100,00
Hlavinka, Tomáš23.10.1985peněžitý dar 100,00
Hlávka, Martin17.10.1967peněžitý dar 500,00
Hlávka, Radek17.09.1980peněžitý dar 100,00
Hledík, Petr18.09.1994peněžitý dar 100,00
Hlinka, Luděk03.12.1976peněžitý dar 100,00
Hlinka, Milan18.11.1975peněžitý dar 40 910,00
Hlinovský, Evžen17.09.1950peněžitý dar 5 000,00
Hlinovský, Evžen17.09.1950peněžitý dar 100,00
Hlobil, Petr18.03.1974peněžitý dar 100,00
Hloušek, Jiří19.03.1958peněžitý dar 100,00
Hloušková, Ivana16.10.1959peněžitý dar 100,00
Hložánek, Miroslav01.08.1969peněžitý dar 100,00
Hložanka, Daniel20.05.1966peněžitý dar 500,00
Hluštík, Zdeněk08.08.1979peněžitý dar 500,00
Hnátek, Petr24.05.1971peněžitý dar 200,00
Hnídek, Stanislav09.05.1955peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdilová, Alena25.09.1961peněžitý dar 999,00
Hobza, Petr28.05.1971peněžitý dar 500,00
Hocek, Lukáš25.01.1986peněžitý dar 100,00
Hodačová, Romana29.12.1967peněžitý dar 100,00
Hodan, Lukáš05.10.1988peněžitý dar 200,00
Hodeček, Jiří24.02.1976peněžitý dar 999,00
Hodeček, Jiří24.02.1976peněžitý dar 100,00
Hodek, Petr10.04.1989peněžitý dar 100,00
Hodík, Lukáš28.02.1983peněžitý dar 100,00
Hodík, Stanislav14.07.1965peněžitý dar 250,00
Hodina, Aleš29.11.1972peněžitý dar 100,00
Hodonský, Patrik10.06.1973peněžitý dar 400,00
Höferová, Marcela06.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Hoffmannová, Hana12.04.1963peněžitý dar 500,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 10 000,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 100,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 100,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 100,00
Hofírek, Jan11.10.1959peněžitý dar 200,00
Hofírek, Jiří06.05.1977peněžitý dar 100,00
Hofman, Jan25.02.1966peněžitý dar 500,00
Hofman, Miroslav05.12.1977peněžitý dar 100,00
Hofman, Miroslav05.12.1977peněžitý dar 100,00
Hofmann, Miroslav04.03.1961peněžitý dar 900,00
Hofmanová, Klára16.08.1998peněžitý dar 100,00
Hochman, Ladislav02.06.1951peněžitý dar 950,00
Hojer, Jiří05.03.1973peněžitý dar 100,00
Hojková, Eva18.08.1991peněžitý dar 100,00
Holan, Michael02.04.1946peněžitý dar 100,00
Holá, Petra30.04.1977peněžitý dar 200,00
Holata, Svatopluk03.06.1965peněžitý dar 990,00
Holba, Karel11.02.1975peněžitý dar 100,00
Holbojová, Martina26.08.1975peněžitý dar 100,00
Holcová, Tereza22.02.1993peněžitý dar 100,00
Holcová, Tereza22.02.1993peněžitý dar 100,00
Holec, David28.11.1975peněžitý dar 100,00
Holec, Michal14.09.1983peněžitý dar 101,00
Holeček, Ladislav30.04.1955peněžitý dar 100,00
Holeček, Miloš30.04.1951peněžitý dar 200,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Petr30.05.1953peněžitý dar 10 000,00
Holečková, Miroslava20.08.1954peněžitý dar 100,00
Holek, Jan03.09.1972peněžitý dar 500,00
Holek, Pavel18.06.1966peněžitý dar 100,00
Holibka, Kristián10.10.1995peněžitý dar 100,00
Holič, Martin19.11.1968peněžitý dar 250,00
Holič, Pavel12.12.1942peněžitý dar 200,00
Holík, Petr31.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Hollý, Olga05.02.1983peněžitý dar 100,00
Holohlavský, Břetislav03.02.1959peněžitý dar 100,00
Holota, Roman11.02.1966peněžitý dar 100,00
Holota, Roman11.02.1966peněžitý dar 150,00
Holoubek, Ivan11.04.1951peněžitý dar 500,00
Holoubek, Jiří23.01.1985peněžitý dar 100,00
Holšán, Marek30.12.1966peněžitý dar 100,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 100,00
Holubcová, Pavlína30.01.1966peněžitý dar 100,00
Holubec, Jiří19.05.1978peněžitý dar 110,00
Holubík, Michal20.08.1975peněžitý dar 100,00
Holub, Jiří10.06.1954peněžitý dar 100,00
Holub, Luděk27.03.1971peněžitý dar 100,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 100,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 100,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Tomáš13.08.1977peněžitý dar 100,00
Holub, Vít09.12.1977peněžitý dar 200,00
Holub, Zdeněk29.07.1982peněžitý dar 100,00
Holuša, Martin10.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Holuša, Michael08.09.1986peněžitý dar 100,00
Holý, Josef22.04.1963peněžitý dar 900,00
Holý, Josef22.04.1963peněžitý dar 100,00
Holý, Marek14.11.1972peněžitý dar 200,00
Holý, Milan08.05.1983peněžitý dar 200,00
Holý, Oldřich30.12.1966peněžitý dar 300,00
Holý, Petr01.05.1976peněžitý dar 100,00
Homola, Jáchym15.01.1976peněžitý dar 300,00
Homola, Jaroslav06.02.1969peněžitý dar 100,00
Homola, Pavel16.03.1967peněžitý dar 100,00
Homolka, František25.03.1968peněžitý dar 500,00
Homolka, Milan12.08.1949peněžitý dar 200,00
Homolka, Petr07.10.1976peněžitý dar 100,00
Homolka, Robert24.09.1968peněžitý dar 500,00
Homolková, Dominika25.08.2000peněžitý dar 100,00
Homolková, Hana20.02.1963peněžitý dar 100,00
Homolková, Svatava06.02.1972peněžitý dar 500,00
Honc, Václav15.03.1971peněžitý dar 100,00
Honek, Jiří31.08.1961peněžitý dar 100,00
Honěk, Petr17.03.1975peněžitý dar 200,00
Honig, Vítězslav13.04.1983peněžitý dar 100,00
Honka, Martin07.05.1973peněžitý dar 100,00
Honsa, František25.08.1962peněžitý dar 999,00
Honsa, Pavel17.03.1979peněžitý dar 100,00
Hons, Tomáš15.05.1987peněžitý dar 100,00
Hons, Tomáš15.05.1987peněžitý dar 101,00
Honuš, Vladislav19.12.1970peněžitý dar 500,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 399,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 500,00
Horáček, Ladislav04.03.1964peněžitý dar 100,00
Horáček, Luboš21.10.1961peněžitý dar 500,00
Horáček, Martin26.06.1982peněžitý dar 200,00
Horáček, Petr19.02.1968peněžitý dar 990,00
Horáčková, Jana30.01.1965peněžitý dar 100,00
Horáčková, Miroslava15.08.1968peněžitý dar 300,00
Horák, Alexandr24.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Horák, Antonín18.12.1962peněžitý dar 200,00
Horák, David22.08.1985peněžitý dar 100,00
Horák, Jan16.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Horák, Kamil20.04.1993peněžitý dar 100,00
Horák, Libor27.01.1971peněžitý dar 100,00
Horák, Marek27.05.1977peněžitý dar 100,00
Horáková, Hana31.08.1989peněžitý dar 200,00
Horáková, Ludmila23.12.1955peněžitý dar 999,00
Horáková, Magda13.02.1976peněžitý dar 100,00
Horáková, Martina20.08.1970peněžitý dar 100,00
Horáková, Vendula29.07.1990peněžitý dar 100,00
Horák, Pavel01.02.1971peněžitý dar 119,00
Horák, Petr02.08.1990peněžitý dar 100,00
Horák, Petr02.08.1990peněžitý dar 100,00
Horák, Stanislav25.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Horák, Tomáš30.08.1967peněžitý dar 200,00
Horák, Vlastimil17.12.1977peněžitý dar 250,00
Hora, Miloš08.11.1961peněžitý dar 100,00
Hora, Václav28.08.1961peněžitý dar 250,00
Horečková, Hana01.01.1975peněžitý dar 300,00
Horký, Petr25.11.1978peněžitý dar 500,00
Horký, Petr25.11.1978peněžitý dar 100,00
Horký, Vojtěch06.07.1992peněžitý dar 300,00
Horníček, Michal26.04.1979peněžitý dar 111,00
Horníček, Michal26.04.1979peněžitý dar 300,00
Horníčková, Renata06.12.1963peněžitý dar 100,00
Horník, Václav24.01.1979peněžitý dar 200,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horová, Marcela30.10.1950peněžitý dar 100,00
Horová, Milada08.02.1958peněžitý dar 100,00
Horváth, Štefan09.09.1958peněžitý dar 200,00
Horvát, Martin30.12.1994peněžitý dar 100,00
Hořák, Petr17.03.1976peněžitý dar 999,00
Hořejší, Aleš11.05.1981peněžitý dar 100,00
Hořínek, Dalibor22.08.1988peněžitý dar 200,00
Hořín, Michal22.04.1963peněžitý dar 500,00
Höschl, Michal08.06.1983peněžitý dar 200,00
Hossingerová, Simona01.05.1964peněžitý dar 100,00
Hostina, Antonín17.05.1960peněžitý dar 500,00
Hostounská, Marie07.03.1967peněžitý dar 100,00
Hošek, Michal07.10.1993peněžitý dar 100,00
Hošinský, Filip05.06.1995peněžitý dar 100,00
Hoško, Aleš25.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 500,00
Hošta, Roman13.12.1968peněžitý dar 200,00
Hótová, Renáta19.03.1965peněžitý dar 100,00
Hotový, Richard30.06.1994peněžitý dar 100,00
Hottová, Lenka02.11.1952peněžitý dar 999,00
Hott, Petr21.09.1982peněžitý dar 999,00
Houdek, Aleš04.03.1968peněžitý dar 999,00
Houdek, Karel25.04.1972peněžitý dar 100,00
Houfek, Petr26.04.1971peněžitý dar 200,00
Houska, Jan29.01.1966peněžitý dar 1 111,00
Houska, Jan29.01.1966peněžitý dar 110,00
Houštecký, Miroslav08.08.1969peněžitý dar 100,00
Hout, Tomáš26.10.1974peněžitý dar 400,00
Hovanec, Dušan16.12.1972peněžitý dar 100,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 500,00
Hovorka, Marek15.06.1991peněžitý dar 100,00
Hovorka, Petr19.05.1967peněžitý dar 100,00
Hovorka, Petr19.05.1967peněžitý dar 800,00
Hovorková Javorková, Ladislava28.11.1973peněžitý dar 300,00
Hoza, Michal12.02.1994peněžitý dar 500,00
Hrabak, Pavel20.12.1974peněžitý dar 100,00
Hrabák, Tomáš09.10.1977peněžitý dar 100,00
Hrabal, Jakub20.11.1975peněžitý dar 200,00
Hrabaň, Miroslav08.11.1956peněžitý dar 200,00
Hrabčák, Peter16.05.1962peněžitý dar 999,00
Hrabčík, Martin28.12.1975peněžitý dar 500,00
Hrabina, František Jan29.11.1960peněžitý dar 100,00
Hrabina, Pavel18.02.1959peněžitý dar 100,00
Hrabovská, Ivana25.02.1975peněžitý dar 999,00
Hradecký, Jan13.01.1954peněžitý dar 100,00
Hradecký, Jindřich27.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Hradecký, Karel20.04.1944peněžitý dar 999,00
Hrádela, Marek07.01.1972peněžitý dar 999,00
Hradil, Tomáš12.01.1983peněžitý dar 100,00
Hradil, Tomáš12.01.1983peněžitý dar 500,00
Hradil, Tomáš12.01.1983peněžitý dar 300,00
Hrách, Vladimír30.05.1962peněžitý dar 500,00
Hrazděrová, Svatava04.06.1960peněžitý dar 100,00
Hrazdíra, Jakub17.10.2002peněžitý dar 103,00
Hrbáček, Jan15.11.1989peněžitý dar 500,00
Hrbáček, Jiří06.03.1963peněžitý dar 100,00
Hrbáčková, Hana02.07.1968peněžitý dar 100,00
Hrbek, Milan04.12.1974peněžitý dar 100,00
Hrbek, Zdeněk02.09.1950peněžitý dar 500,00
Hrbotický, Michal17.06.1965peněžitý dar 200,00
Hrčák, Lubomír04.05.1974peněžitý dar 300,00
Hrdina, Milan08.09.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrdina, Robert04.01.1971peněžitý dar 100,00
Hrdinka, Tomáš08.11.1987peněžitý dar 100,00
Hrdlička, Jakub31.03.1984peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Vítězslav30.04.1949peněžitý dar 200,00
Hrdonka, Vladimír04.02.1961peněžitý dar 2 000,00
Hricák, Vladimír25.12.1963peněžitý dar 200,00
Hrnčář, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
Hrnčíř, Jaroslav15.08.1938peněžitý dar 200,00
Hrnčíř, Radim01.04.1974peněžitý dar 100,00
Hrnčíř, Radim01.04.1974peněžitý dar 100,00
Hrnčíř, Radim01.04.1974peněžitý dar 100,00
Hrnčíř, Vilém17.11.1944peněžitý dar 300,00
Hrobařová, Zuzana30.01.1965peněžitý dar 100,00
Hromada, Josef05.01.1983peněžitý dar 100,00
Hromada, Luděk14.04.1971peněžitý dar 300,00
Hromádka, Luboš09.02.1996peněžitý dar 100,00
Hromas, Václav07.10.1961peněžitý dar 100,00
Hromková, Jana04.03.1956peněžitý dar 200,00
Hron, Filip26.08.1986peněžitý dar 999,00
Hron, Lubomír07.06.1958peněžitý dar 100,00
Hron, Vít30.09.1980peněžitý dar 100,00
Hrouda, Pavel23.01.1975peněžitý dar 200,00
Hrozek, Jiří14.10.1954peněžitý dar 100,00
Hrubešová, Yvona22.05.1968peněžitý dar 200,00
Hrubín, Josef09.03.1973peněžitý dar 100,00
Hrubka, Pavel26.10.1968peněžitý dar 111,00
Hrubý, Josef29.07.1986peněžitý dar 500,00
Hrubý, Robert16.04.1969peněžitý dar 150,00
Hrunek, Martin11.12.1967peněžitý dar 100,00
Hrušík, Ján01.08.1977peněžitý dar 200,00
Hruška, František14.03.1958peněžitý dar 100,00
Hruška, Jaroslav03.04.1955peněžitý dar 200,00
Hruška, Martin24.02.1971peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin24.02.1971peněžitý dar 100,00
Hruška, Michal27.04.1945peněžitý dar 300,00
Hruška, Miroslav04.04.1969peněžitý dar 200,00
Hruška, Pavel28.03.1952peněžitý dar 10 000,00
Hruška, Pavel28.03.1952peněžitý dar 100,00
Hrušková Grusová, Dita09.08.1971peněžitý dar 100,00
Hrušková, Blanka08.11.1972peněžitý dar 100,00
Hruškovič, Jan16.09.1997peněžitý dar 100,00
Hrušovský, Michal23.07.1964peněžitý dar 100,00
Hrůza, Josef21.12.1989peněžitý dar 300,00
Hrůza, Přemysl16.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Hřebec, Jan18.11.1970peněžitý dar 100,00
Hřídelová, Barbora26.09.1994peněžitý dar 100,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959peněžitý dar 100,00
Hubáček, Oldřich24.03.1959peněžitý dar 200,00
Hubený, Josef28.12.1951peněžitý dar 100,00
Huber, Marek09.04.1977peněžitý dar 300,00
Hubník, Josef15.08.1953peněžitý dar 950,00
Hučín, Jiří08.08.1980peněžitý dar 100,00
Hučko, Ralph16.02.1964peněžitý dar 200,00
Hůda, Jan26.10.1968peněžitý dar 100,00
Hudáková, Lenka14.02.1978peněžitý dar 100,00
Hudcová, Dagmar16.07.1965peněžitý dar 500,00
Hudcová, Lenka06.03.1967peněžitý dar 999,00
Hudcová, Marie05.05.1966peněžitý dar 100,00
Hudcová, Zdenka22.12.1985peněžitý dar 500,00
Hudec, Martin04.03.1969peněžitý dar 500,00
Hudec, Pavel05.09.1949peněžitý dar 999,00
Hudec, Tomáš19.04.1966peněžitý dar 100,00
Hudec, Tomáš19.04.1966peněžitý dar 500,00
Hudec, Vladimír17.08.1952peněžitý dar 100,00
Hudeček, Daniel28.11.1967peněžitý dar 500,00
Hudeček, Jiří31.12.1966peněžitý dar 500,00
Hudeček, Pavel17.04.1979peněžitý dar 999,00
Hudeček, Pavel17.04.1979peněžitý dar 270,00
Hudeček, Tomáš07.07.1973peněžitý dar 500,00
Hudečková, Zuzana14.11.1962peněžitý dar 400,00
Hudek, František01.07.1974peněžitý dar 500,00
Hudský, Alexandr02.12.1977peněžitý dar 100,00
Hudzieczek, Zbyněk31.03.1984peněžitý dar 111,00
Hůla, Jan23.09.1944peněžitý dar 300,00
Hůlek, Tomáš15.06.1988peněžitý dar 600,00
Hůle, Tomáš26.06.1998peněžitý dar 100,00
Humlíček, Zbyněk17.11.1965peněžitý dar 100,00
Hummel, Martin17.09.1963peněžitý dar 100,00
Humňal, Petr12.11.1982peněžitý dar 100,00
HUMPLÍK, Ivan08.09.1971peněžitý dar 100,00
Humpolík, Jiří23.09.1950peněžitý dar 100,00
Huňáček, Petr16.01.1980peněžitý dar 100,00
Huněk, Martin03.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Hunter, Lucas07.11.1982peněžitý dar 200,00
Hurdálek, Petr27.05.1981peněžitý dar 200,00
Hurda, Roman11.03.1970peněžitý dar 100,00
Hurdes, Petr31.03.1975peněžitý dar 100,00
Hůrka, Ludvík23.11.1960peněžitý dar 999,00
Hůrka, Martin07.05.1960peněžitý dar 300,00
Hůrský, Ondřej14.08.1980peněžitý dar 200,00
Huřťák, Václav20.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Husák, Milan03.07.1974peněžitý dar 100,00
Husák, Miroslav12.02.1954peněžitý dar 100,00
Husák, Ondřej08.04.1978peněžitý dar 300,00
Husák, Pavel08.08.1951peněžitý dar 100,00
Husarik, Pavel15.01.1950peněžitý dar 900,00
Husár, Stanislav29.11.1984peněžitý dar 100,00
Husa, Václav27.09.1966peněžitý dar 100,00
Husník, Petr11.03.1969peněžitý dar 100,00
Hussová, Michaela25.06.1987peněžitý dar 100,00
Hušák, Jiří05.06.1969peněžitý dar 200,00
Hušák, Jiří05.06.1969peněžitý dar 200,00
Hušek, Jiří21.10.1959peněžitý dar 500,00
Hušek, Petr01.08.1966peněžitý dar 200,00
Hvězda, Jiří06.01.1968peněžitý dar 300,00
Hvolka, Martin27.01.1975peněžitý dar 999,00
Hvolková, Elana23.04.1984peněžitý dar 900,00
Hykyšová, Marie24.04.1955peněžitý dar 200,00
Hykyšová, Marie24.04.1955peněžitý dar 100,00
Hykyšová, Šárka28.09.1977peněžitý dar 100,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Hyliš, Jan24.07.1987peněžitý dar 400,00
Hynek, Miloslav04.08.1956peněžitý dar 500,00
Hýsek, Vratislav05.07.1988peněžitý dar 100,00
Hýža, Jindřich05.01.1958peněžitý dar 200,00
Cháb, Vlastislav08.11.1977peněžitý dar 500,00
Chadim, Ivo25.06.1981peněžitý dar 500,00
Chadimová, Danuše16.12.1950peněžitý dar 300,00
Chadimová, Martina28.12.1981peněžitý dar 100,00
Chalašová, Petra07.08.1972peněžitý dar 100,00
Chaloupka, Martin28.03.1984peněžitý dar 100,00
Chaloupka, Martin28.03.1984peněžitý dar 100,00
Chalupa, Bohuslav15.06.1960peněžitý dar 200,00
Chalupná, Alena08.06.1953peněžitý dar 100,00
Chalupný, Petr18.02.1981peněžitý dar 100,00
Chalupová, Stanislava02.07.1961peněžitý dar 100,00
Chalupová, Stanislava02.07.1961peněžitý dar 200,00
Champmanová, Štěpánka26.11.1964peněžitý dar 100,00
Chamrád, Aleš28.04.1969peněžitý dar 100,00
Chamrád, Aleš28.04.1969peněžitý dar 100,00
Charamza, Jiří29.07.1972peněžitý dar 100,00
Chára, Pavel18.03.1981peněžitý dar 500,00
Charous, Hynek18.06.1970peněžitý dar 500,00
Charouz, Pavel14.07.1961peněžitý dar 900,00
Charvát, Zdeněk26.02.1984peněžitý dar 100,00
Chládek, Lubomír05.05.1943peněžitý dar 200,00
Chládek, Lukáš13.08.1985peněžitý dar 100,00
Chladima, Hugo03.04.1999peněžitý dar 100,00
Chleboun, Tomáš28.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Chlum, Miloslav18.06.1979peněžitý dar 100,00
Chmela, Dušan12.03.1991peněžitý dar 100,00
Chmela, Martin21.05.1988peněžitý dar 100,00
Chmelařová, Hana30.12.1961peněžitý dar 200,00
Chmelařová, Lenka01.08.1958peněžitý dar 100,00
Chmelař, Rudolf31.10.1957peněžitý dar 300,00
Chmel, Elmar27.12.1968peněžitý dar 100,00
Chmelíček, Jakub21.07.1995peněžitý dar 100,00
Chmelík, Ladislav05.07.1983peněžitý dar 500,00
Chmelík, Martin05.06.1974peněžitý dar 100,00
Chmelová, Klára19.03.1992peněžitý dar 100,00
Choděra, Aleš24.06.1972peněžitý dar 2 000,00
Choděra, Aleš24.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Choděra, Oldřich17.12.1948peněžitý dar 2 000,00
Chocholatý, Dušan21.02.1972peněžitý dar 200,00
Cholasta, Luděk16.12.1951peněžitý dar 600,00
Choulík, Petr02.08.1956peněžitý dar 100,00
Choulík, Vladislav07.07.1958peněžitý dar 100,00
Choutka, Ladislav14.07.1958peněžitý dar 300,00
Chovanec, Jiří21.02.1957peněžitý dar 100,00
Chramosta, Jan17.05.1961peněžitý dar 999,00
Chramosta, Václav27.05.1939peněžitý dar 100,00
Chrápek, Petr25.11.1957peněžitý dar 500,00
Chrastil, Marek11.04.1978peněžitý dar 100,00
Chrena, Richard29.08.1969peněžitý dar 100,00
Chrobáková, Lenka19.08.1960peněžitý dar 100,00
Chromčák, Petr12.08.1957peněžitý dar 100,00
Chromý, Jakub09.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Chrudina, Dalibor30.06.1967peněžitý dar 900,00
Chrudinová, Milena17.07.1964peněžitý dar 100,00
Chudík, Roman03.05.1968peněžitý dar 200,00
Chudobová, Daniela07.06.1970peněžitý dar 500,00
Chudý, Petr29.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Chudý, René21.09.1959peněžitý dar 100,00
Chvála, Martin01.10.1993peněžitý dar 200,00
Chval, Jiří09.12.1982peněžitý dar 500,00
Chvíla, Josef07.07.1960peněžitý dar 1 000,00
Chyla, Martin27.01.1972peněžitý dar 900,00
Chyla, Martin27.01.1972peněžitý dar 200,00
Chýlek, Lukáš28.01.1982peněžitý dar 100,00
Chyský, Jan29.10.1977peněžitý dar 500,00
Chytil, Alois07.05.1974peněžitý dar 100,00
Chytil, Martin03.01.1971peněžitý dar 100,00
Chytilová, Jana06.05.1974peněžitý dar 100,00
Ibl, Jindřich12.11.1946peněžitý dar 200,00
Ilkoová, Václava08.03.1974peněžitý dar 100,00
Ilko, Petr21.08.1965peněžitý dar 300,00
IMMOBILIARE CV s.r.o.46709240peněžitý dar 14 000,00
IMMOBILIARE CV s.r.o.46709240peněžitý dar 16 000,00
Indra, Jan06.07.1944peněžitý dar 100,00
Indrák, Pavel12.03.1991peněžitý dar 100,00
Indra, Tomáš21.03.1977peněžitý dar 100,00
Indrst, Pavel02.09.1975peněžitý dar 100,00
Ingrová, Romana10.10.1985peněžitý dar 100,00
Ioannu, Petr18.04.1967peněžitý dar 500,00
Iránek, Jan05.05.1986peněžitý dar 200,00
Irgl, Dušan10.12.1973peněžitý dar 100,00
Irrlacherová, Radmila01.06.1971peněžitý dar 100,00
Ištvánek, Adam14.11.1986peněžitý dar 500,00
Ivančo, Ivan02.03.1968peněžitý dar 959,00
Izák, Robert10.06.1964peněžitý dar 300,00
Jabůrek, Petr24.12.1974peněžitý dar 200,00
Jačjanská, Jana13.01.1970peněžitý dar 300,00
Jadwiszczok, Vladislav11.11.1957peněžitý dar 300,00
Jäger, Pavel01.04.1975peněžitý dar 100,00
Jagla, David Maxmilian27.01.1988peněžitý dar 100,00
Jagoš, Jiří29.07.1979peněžitý dar 300,00
Jahoda, David04.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Jahoda, Radek11.03.1983peněžitý dar 500,00
Jahoda, Stanislav27.08.1977peněžitý dar 333,00
Jahodová, Eva15.06.1964peněžitý dar 100,00
Jakeš, Adam28.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Jakeš, Jiří01.06.1970peněžitý dar 500,00
Jakeš, Jiří01.06.1970peněžitý dar 200,00
Jakoubek, Pavel05.08.1981peněžitý dar 999,00
Jakubec, Martin04.03.2001peněžitý dar 100,00
Jakubec, Radim10.02.1997peněžitý dar 100,00
Jakubec, Richard25.11.1973peněžitý dar 100,00
Jambor, Lubislav04.10.1947peněžitý dar 500,00
Jamriska, Ivan16.09.1962peněžitý dar 100,00
Jamriska, Ivan16.09.1962peněžitý dar 100,00
Jan Grác, Miroslav17.01.1985peněžitý dar 100,00
Janáček, Lukáš11.03.1994peněžitý dar 100,00
Janáček, Petr08.07.1973peněžitý dar 123,45
Janáček, Radim24.08.1953peněžitý dar 200,00
Janáč, František22.05.1976peněžitý dar 100,00
Janáčková, Liana17.12.1953peněžitý dar 200,00
Janáč, Lukáš13.04.1999peněžitý dar 100,00
Janáč, Petr30.01.1974peněžitý dar 100,00
Janák, Jaromír26.02.1961peněžitý dar 1 000,00
Janás, Jiří23.04.1962peněžitý dar 100,00
Janás, Vítězslav03.03.1989peněžitý dar 200,00
Janata, Petr30.11.1988peněžitý dar 100,00
Jančárek, Zdeněk10.03.1964peněžitý dar 100,00
Jančařík, Jiří24.08.1961peněžitý dar 200,00
Janda, Jiří01.07.1983peněžitý dar 100,00
Janda, Karel23.05.1980peněžitý dar 500,00
Jandák, Matěj21.08.1991peněžitý dar 100,00
Janda, Miloslav16.04.1975peněžitý dar 999,00
Janda, Petr07.10.1970peněžitý dar 100,00
Janda, Tomáš28.11.1979peněžitý dar 500,00
Jandejsek, Zdeněk05.11.1954peněžitý dar 5 000,00
Janderka, Erich20.12.1949peněžitý dar 100,00
Jandík, Lukáš09.05.1978peněžitý dar 200,00
Jandl, Jan07.09.1968peněžitý dar 100,00
Jandl, Jaromír21.04.1972peněžitý dar 100,00
Jandl, Petr28.07.1976peněžitý dar 100,00
Jandošová, Kamila06.01.1972peněžitý dar 100,00
Jandouš, Josef24.01.1975peněžitý dar 500,00
Jandová, Lucie08.04.1969peněžitý dar 100,00
Janeček, Jiří29.12.1973peněžitý dar 900,00
Janeček, Martin31.07.1972peněžitý dar 2 021,00
Janeček, Miloš30.11.1950peněžitý dar 100,00
Janeček, Miloš30.11.1950peněžitý dar 500,00
Janeček, Pavel11.09.1977peněžitý dar 111,00
Janeček, Petr24.06.1965peněžitý dar 100,00
Janeček, Radovan16.02.1973peněžitý dar 999,00
Janeček, Radovan16.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Janeček, Vladimír16.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Janeček, Vlastimil25.07.1969peněžitý dar 300,00
Janečka, Aleš10.09.1969peněžitý dar 100,00
Janečková, Jana09.01.1966peněžitý dar 100,00
Janíček, Jan08.04.1964peněžitý dar 400,00
Janíček, Tomáš24.12.1980peněžitý dar 100,00
Janík, Marek24.03.1975peněžitý dar 500,00
Janík, Marián25.09.1973peněžitý dar 100,00
Janík, Zdeněk03.12.1967peněžitý dar 999,00
Janiss, Štěpán19.02.1971peněžitý dar 500,00
Janiss, Štěpán19.02.1971peněžitý dar 100,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 100,00
Janková, Lenka23.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Jankovcová, Renata05.12.1945peněžitý dar 200,00
Jankovič, Milan22.06.1955peněžitý dar 110,00
Jankovská, Anděla16.07.1973peněžitý dar 200,00
Janku, Ivo05.03.1962peněžitý dar 500,00
Jankůj, Tomáš24.05.1976peněžitý dar 100,00
Janoušek, Karel15.03.1988peněžitý dar 100,00
Janoušek, Libor20.05.1974peněžitý dar 400,00
Janoušek, Miroslav31.01.1969peněžitý dar 300,00
Janoušek, Petr07.06.1984peněžitý dar 100,00
Janoušek, Petr07.06.1984peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš10.08.2000peněžitý dar 100,00
Janoušek, Zdeněk31.08.1961peněžitý dar 500,00
Janoušková, Lenka28.06.1965peněžitý dar 100,00
Janoušková, Monika29.10.1981peněžitý dar 100,00
Janout, Tomáš08.07.1991peněžitý dar 100,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Janovský, Petr21.10.1974peněžitý dar 200,00
Jansa Šrůtková, Soňa03.09.1968peněžitý dar 500,00
Jansa, Ladislav01.10.1960peněžitý dar 100,00
Janská, Markéta02.04.1975peněžitý dar 200,00
Janský, Jan10.05.1981peněžitý dar 200,00
Janský, Vojtěch16.06.2000peněžitý dar 100,00
Januj, Daniel09.04.1972peněžitý dar 500,00
Janů, Marcel14.12.1957peněžitý dar 500,00
Janů, Roman07.10.1964peněžitý dar 100,00
Jarab, Milan03.02.1956peněžitý dar 100,00
Jará, Kateřina19.11.1973peněžitý dar 100,00
Jarešová, Eva15.04.1968peněžitý dar 100,00
Jarkuliš, Ivo08.06.1964peněžitý dar 990,00
Jarmara, Tomáš19.02.1968peněžitý dar 3 000,00
Jarmara, Tomáš19.02.1968peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Josef01.06.1995peněžitý dar 100,00
Jarolím, Jaroslav18.02.1993peněžitý dar 100,00
Jaroměřský, Václav27.10.1989peněžitý dar 100,00
Jaroš, František09.07.1960peněžitý dar 200,00
Jaroš, Jiří14.06.1964peněžitý dar 500,00
Jarošová, Gabriela10.07.1973peněžitý dar 500,00
Jarošová, Renata30.11.1971peněžitý dar 100,00
Jaroš, Pavel09.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Radek24.04.1959peněžitý dar 222,00
Jaržembovský, Michal29.10.1988peněžitý dar 100,00
Jasníková, Zuzana02.01.1980peněžitý dar 100,00
Jašek, Jakub28.02.1992peněžitý dar 100,00
Jašš, Richard08.07.1974peněžitý dar 900,00
Jauernig, Karel25.11.1970peněžitý dar 100,00
Javorský, Libor11.05.1967peněžitý dar 100,00
Javůrek, Jiří12.10.1971peněžitý dar 100,00
Javůrek, Jiří12.10.1971peněžitý dar 100,00
Ječná, Irina06.01.1964peněžitý dar 300,00
Jedlička, Martin01.03.1954peněžitý dar 100,00
Jedlička, Michal07.02.1957peněžitý dar 100,00
Jedlička, Pavel05.09.1947peněžitý dar 500,00
Jedlička, Zbyněk06.06.1993peněžitý dar 101,00
Jedličková, Olga13.05.1968peněžitý dar 100,00
Jehlář, Zbyněk30.08.1984peněžitý dar 300,00
Jech, Roman12.06.1967peněžitý dar 100,00
Jelínek, Ivo15.06.1967peněžitý dar 10 000,00
Jelínek, Jiří19.03.1976peněžitý dar 500,00
Jelínek, Jiří19.03.1976peněžitý dar 500,00
Jelínek, Karel30.09.1986peněžitý dar 200,00
Jelínek, Michal09.04.1969peněžitý dar 100,00
Jelínek, Roman10.03.1967peněžitý dar 100,00
Jelínek, Rudolf26.05.1994peněžitý dar 100,00
Jelínek, Tomáš28.03.1976peněžitý dar 100,00
Jelínek, Zdeněk13.01.1966peněžitý dar 200,00
Jelínková, Ivana02.05.1964peněžitý dar 333,00
Jelínková, Jana25.12.1979peněžitý dar 100,00
Jelínková, Jiřina30.06.1957peněžitý dar 100,00
Jelínková, Kateřina11.10.1982peněžitý dar 100,00
Jelínková, Naďa12.03.1973peněžitý dar 200,00
Jelínková, Olga02.06.1971peněžitý dar 100,00
Jenčík, Lukáš09.04.1978peněžitý dar 100,00
Jendrulek, Petr25.11.1975peněžitý dar 500,00
Jendryščík, Petr25.04.1979peněžitý dar 100,00
Jeníček, Petr28.11.1970peněžitý dar 100,00
Jeníček, Petr28.11.1970peněžitý dar 100,00
Jeník, Michal17.04.1997peněžitý dar 100,00
Jeníková, Alena19.04.1971peněžitý dar 100,00
Jeniš, Jiří06.01.1966peněžitý dar 100,00
Jenšíkov, Reneta28.08.1973peněžitý dar 100,00
Jerman, Radek08.07.1974peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Dominik22.01.1997peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Jan07.12.1983peněžitý dar 500,00
Jeřábek, Jiří14.10.1954peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Karel04.06.1964peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Radek14.10.1985peněžitý dar 500,00
Jeřábek, Vít20.05.1974peněžitý dar 500,00
Jesenský, Jan23.06.1966peněžitý dar 200,00
Ješina, Tomáš31.08.1971peněžitý dar 999,00
Jezberová, Jana03.06.1963peněžitý dar 500,00
Ježek, Jiří11.10.1962peněžitý dar 100,00
Ježek, Jiří11.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Ježek, Josef01.08.1946peněžitý dar 100,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 300,00
Ježek, Otakar08.12.1956peněžitý dar 200,00
Ježek, Pavel30.05.1974peněžitý dar 500,00
Ježek, Tomáš12.02.1960peněžitý dar 500,00
Ježek, Václav17.10.1977peněžitý dar 200,00
Ježovič, Václav19.08.1972peněžitý dar 500,00
Ježovič, Václav19.08.1972peněžitý dar 200,00
Jičinský, Vladimír16.01.1965peněžitý dar 500,00
Jilčík, Tomáš12.12.1948peněžitý dar 100,00
Jílek, Milan02.01.1969peněžitý dar 100,00
Jílek, Ondřej10.03.1989peněžitý dar 200,00
Jílek, Petr10.07.1963peněžitý dar 100,00
Jílek, Petr10.07.1963peněžitý dar 500,00
Jína, Zdeněk21.01.1956peněžitý dar 100,00
Jindra, Jiří20.12.1951peněžitý dar 200,00
Jindra, Robert23.12.1963peněžitý dar 200,00
Jindra, Tomáš30.01.1986peněžitý dar 100,00
Jindřich, Jaromír17.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Jindřich, Jaromír17.04.1965peněžitý dar 100,00
Jindřich, Ladislav26.06.1988peněžitý dar 100,00
Jinger, Jiří21.02.1983peněžitý dar 100,00
Jiráček, František15.08.1973peněžitý dar 100,00
Jiráček, Vladimír24.07.1957peněžitý dar 300,00
Jirák, Jakub17.05.1997peněžitý dar 100,00
Jirák, Miroslav10.01.1966peněžitý dar 500,00
Jirák, Svatopluk30.12.1956peněžitý dar 100,00
Jirák, Zdeněk31.05.1959peněžitý dar 200,00
Jíra, Miroslav10.01.1948peněžitý dar 200,00
Jiránek, Martin01.09.1954peněžitý dar 999,00
Jiránek, Pavel30.11.1984peněžitý dar 500,00
Jirásek, Dan25.11.1967peněžitý dar 100,00
Jirásek, Libor30.10.1962peněžitý dar 500,00
Jirásek, Martin29.06.1964peněžitý dar 999,99
Jirásek, Václav08.04.1951peněžitý dar 200,00
Jirásková, Markéta25.02.1949peněžitý dar 2 000,00
Jirásková, Markéta25.02.1949peněžitý dar 100,00
Jíra, Václav24.03.1971peněžitý dar 200,00
Jirka, Martin06.01.1995peněžitý dar 200,00
Jirotka, Petr06.05.1952peněžitý dar 100,00
Jirout, Jiří05.06.1967peněžitý dar 200,00
Jirout, Jiří05.06.1967peněžitý dar 100,00
Jirout, Jiří05.06.1967peněžitý dar 100,00
Jirovský, Pavel20.12.1988peněžitý dar 300,00
Jiruška, Martin04.06.1973peněžitý dar 100,00
Jiříček, Pavel16.04.1962peněžitý dar 500,00
Jiříková, Martina02.08.1968peněžitý dar 999,00
Jiřinec, Martin29.09.1999peněžitý dar 100,00
Jíša, Jiří10.09.1979peněžitý dar 100,00
Jíšová, Věra24.07.1968peněžitý dar 300,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Jízdný, Milan09.02.1964peněžitý dar 100,00
Johanovská, Zdeňka28.08.1942peněžitý dar 200,00
Johanovská, Zdeňka28.08.1942peněžitý dar 200,00
John, Jindřich26.10.1964peněžitý dar 100,00
John, Michal11.02.1988peněžitý dar 100,00
John, Petr27.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Jochcová, Monika11.01.1973peněžitý dar 500,00
Jochec, Oldřich15.04.1969peněžitý dar 500,00
Jokeš, Libor14.08.1966peněžitý dar 100,00
Jonáš, Milan09.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Jonášová, Petra30.05.1978peněžitý dar 250,00
Jonáš, Petr08.04.1998peněžitý dar 100,00
Jonáš, Stanislav24.11.1978peněžitý dar 500,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 10 000,00
Jonštová, Andrea29.12.1967peněžitý dar 100,00
Jordánek, Martin05.06.1985peněžitý dar 100,00
Jorda, Petr13.05.1977peněžitý dar 100,00
Jorová, Eva01.10.1990peněžitý dar 100,00
Josef Strnadel, Tomáš05.02.1967peněžitý dar 900,00
Josef Strnadel, Tomáš05.02.1967peněžitý dar 100,00
Josef, Adam29.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Joska, Jiří27.07.1957peněžitý dar 500,00
Joska, Petr07.05.1977peněžitý dar 200,00
Jouda, Jan25.08.1998peněžitý dar 100,00
Jůda, Michal31.10.1970peněžitý dar 100,00
Juda, Patrik19.11.1976peněžitý dar 100,00
Jugasová, Renáta20.09.1973peněžitý dar 100,00
Jukinová, Helena17.12.1963peněžitý dar 999,00
Jukin, Zdeněk14.05.1958peněžitý dar 999,00
Jukl, Jakub31.07.1978peněžitý dar 100,00
Julina, Eduard26.08.1984peněžitý dar 200,00
Junek, Jaroslav25.07.1953peněžitý dar 100,00
Junek, Jaroslav25.07.1953peněžitý dar 100,00
Jůn, František15.01.1975peněžitý dar 300,00
Jung, Alois16.06.1953peněžitý dar 101,00
Junger, Martin31.03.1978peněžitý dar 101,00
Junghans, Marko08.09.1988peněžitý dar 100,00
Jung, Luděk14.01.1968peněžitý dar 100,00
Jung, Luděk14.01.1968peněžitý dar 100,00
Jůnová, Marie14.03.1978peněžitý dar 100,00
Juppa, Petr11.05.1974peněžitý dar 300,00
Juráček, Pavel17.09.1977peněžitý dar 100,00
Juračka, Pavel28.10.1983peněžitý dar 123,00
Juráková, Iva27.12.1963peněžitý dar 100,00
Jurčenko, Dimitrij26.01.1988peněžitý dar 100,00
Jurčenko, Dimitrij26.01.1988peněžitý dar 100,00
Jurčík, Jan13.02.1990peněžitý dar 100,00
Jurenka, Miroslav03.03.1967peněžitý dar 100,00
Jurka, Jiří21.04.1986peněžitý dar 101,00
Jurových, Milan12.11.1964peněžitý dar 100,00
Jursík, Zdeněk11.01.1972peněžitý dar 200,00
Juřena, Jiří26.07.1987peněžitý dar 100,00
Juřicová, Šárka09.02.1975peněžitý dar 100,00
Juříček, Robert30.03.1980peněžitý dar 250,00
Just, Karel08.10.1953peněžitý dar 100,00
Justová, Marcela31.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Jutanová, Šárka02.10.1971peněžitý dar 100,00
Juzek, Jan24.09.1981peněžitý dar 111,00
Kabát, Jiří12.05.1972peněžitý dar 500,00
Kábele, Ondřej24.07.1980peněžitý dar 100,00
Kábrt, Ladislav04.11.1974peněžitý dar 100,00
Kábrt, Miroslav21.02.1961peněžitý dar 100,00
Kábrt, Tomáš13.09.1974peněžitý dar 100,00
Káčer, Zdeněk22.02.1987peněžitý dar 100,00
Kačírek, Tomáš14.03.1967peněžitý dar 200,00
Kačmařík, Oldřich11.06.1971peněžitý dar 500,00
Kačmařík, Oldřich11.06.1971peněžitý dar 300,00
Kačmařík, Oldřich11.06.1971peněžitý dar 300,00
Kadava, Marek22.02.1985peněžitý dar 100,00
Kadavý, Petr27.11.1978peněžitý dar 100,00
Kaderka, Aleš03.07.1975peněžitý dar 100,00
Kaderka, Aleš03.07.1975peněžitý dar 100,00
Kaderka, Aleš03.07.1975peněžitý dar 100,00
Kaderka, Aleš03.07.1975peněžitý dar 100,00
Kadeřábek, Aleš25.08.1972peněžitý dar 100,00
Kadeřávek, Jan18.05.1983peněžitý dar 200,00
Kadlec, František29.06.1958peněžitý dar 100,00
Kadlec, Jan29.03.1957peněžitý dar 300,00
Kadlec, Miloš12.08.1979peněžitý dar 300,00
Kadlecová, Alena22.04.1968peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Dagmar02.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Kadlecová, Lenka01.09.1954peněžitý dar 1 100,00
Kadlec, Pavel17.08.1989peněžitý dar 150,00
Kadlec, Václav11.07.1987peněžitý dar 100,00
Kafka, David11.06.1948peněžitý dar 200,00
Kafoňková, Simona06.09.1969peněžitý dar 500,00
Kahánek, Petr11.05.1984peněžitý dar 500,00
Kahoun, Filip27.06.1979peněžitý dar 100,00
Kaiser, Milan22.01.1982peněžitý dar 2 000,00
Kajn, Milan21.04.1959peněžitý dar 100,00
Kakara, Sotiris11.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Kakrda, David12.11.1984peněžitý dar 100,00
Kakrda, Tomáš15.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Kala, Adam15.04.1982peněžitý dar 100,00
Kala, Aleš27.12.1956peněžitý dar 200,00
Kalábová, Soňa22.10.1975peněžitý dar 100,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 100,00
Kaláb, Richard10.01.1984peněžitý dar 999,00
Kalabza, Milan25.01.1990peněžitý dar 300,00
Kalach, Jiří07.12.1960peněžitý dar 999,00
Kalaš, Oldřich06.08.1981peněžitý dar 200,00
Kalensky, Oldřich14.12.1966peněžitý dar 200,00
Kaleta, Martin19.07.1980peněžitý dar 100,00
Kalfeřt, Tomáš04.12.1981peněžitý dar 500,00
Kalfiřt, Roman22.10.1972peněžitý dar 200,00
Kalhous, Hynek14.03.1961peněžitý dar 200,00
Kalhous, Petr27.06.1961peněžitý dar 300,00
Kalibán, Zdaněk15.03.1986peněžitý dar 250,55
Kalina, Jakub25.06.1985peněžitý dar 200,00
Kalina, Miroslav08.05.1960peněžitý dar 500,00
Kalinský, Miroslav18.08.1959peněžitý dar 100,00
Kalista, Aleš22.01.1968peněžitý dar 100,00
Kalista, Jan10.11.1979peněžitý dar 200,00
Kalkus, Roman19.07.1980peněžitý dar 100,00
Kalouda, Miroslav25.01.1968peněžitý dar 100,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 300,00
Kalousek, Martin23.09.1966peněžitý dar 200,00
Kalus, Vladan11.06.1965peněžitý dar 100,00
Kalvach, Jiří13.03.1948peněžitý dar 250,00
Kalvoda, Daniel10.11.1995peněžitý dar 1 000,00
Kalvoda, Jiří30.10.1975peněžitý dar 100,00
Kamas, Rudolf26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kameník, Lukáš19.10.1983peněžitý dar 110,00
Kán Zluky, Maroš03.12.1972peněžitý dar 999,00
Kán Zluky, Maroš03.12.1972peněžitý dar 900,00
Kaňa, Karel04.08.1968peněžitý dar 100,00
Kanca, Petr31.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kaňka, Jan15.12.1970peněžitý dar 201,00
Kaňka, Jaroslav22.09.1954peněžitý dar 100,00
Kánský, Petr14.09.1989peněžitý dar 100,00
Kanta, Jaromír05.05.1967peněžitý dar 100,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kantor, Jan04.07.1967peněžitý dar 500,00
Kantor, Miroslav11.10.1963peněžitý dar 100,00
Kaplan, Martin05.01.1969peněžitý dar 500,00
Kaplanová, Pavla08.12.1983peněžitý dar 100,00
Kápl, Štěpán20.10.1990peněžitý dar 200,00
Kapoun, Miroslav05.04.1974peněžitý dar 100,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 100,00
Kapusniaková, Anna21.11.1963peněžitý dar 100,00
Karabec, Martin31.07.1977peněžitý dar 100,00
Karafiátová, Věra04.11.1956peněžitý dar 300,00
Karafiátová, Věra04.11.1956peněžitý dar 100,00
Karafiát, Tomáš02.05.1975peněžitý dar 100,00
Karamazov, Simeon19.12.1963peněžitý dar 100,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karásek, Martin06.07.1980peněžitý dar 300,00
Karásek, Petr04.04.1969peněžitý dar 100,00
Karásek, Petr04.04.1969peněžitý dar 200,00
Karas, František06.05.1975peněžitý dar 100,00
Karásková, Miroslava12.04.1970peněžitý dar 100,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Karas, Stanislav15.02.1972peněžitý dar 100,00
Karas, Zbyněk25.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Karban, Ota13.08.1974peněžitý dar 300,00
Karbanová, Ladislava09.02.1953peněžitý dar 300,00
Karč, Richard26.10.1970peněžitý dar 500,00
Kardaš, Alexandr03.09.1974peněžitý dar 100,00
Karel Ladislav, František10.10.1968peněžitý dar 100,00
Karenovič, Jan05.03.1965peněžitý dar 200,00
Karenovičová, Martina30.09.1971peněžitý dar 100,00
Kares, Jaroslav19.06.1969peněžitý dar 500,00
Kareš, Jiří20.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Kareš, Petr11.08.1971peněžitý dar 200,00
Karger, Jan26.01.1977peněžitý dar 400,00
Karhan, Marek28.10.1964peněžitý dar 100,00
Karlík, Michal17.11.1964peněžitý dar 641,17
Karlík, Michal17.11.1964peněžitý dar 600,00
Karlová, Sabina06.10.1987peněžitý dar 100,00
Kárník, Miroslav11.07.1969peněžitý dar 150,00
Karvánková, Zora17.06.1958peněžitý dar 100,00
Kasal, Ivo15.08.1953peněžitý dar 200,00
Kasal, Libor16.09.1967peněžitý dar 200,00
Kasal, Petr09.12.1978peněžitý dar 500,00
Kasl, Josef07.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Kassl, Pavel16.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Kašný, David16.06.1988peněžitý dar 100,00
Kašný, Martin08.06.1980peněžitý dar 200,00
Kašpárek, Jiří15.09.1974peněžitý dar 200,00
Kašpárek, Martin03.07.1979peněžitý dar 999,00
Kašpar, Miloslav10.01.1970peněžitý dar 100,00
Kašpar, Petr03.06.1952peněžitý dar 200,00
Kašpar, Roman25.02.1974peněžitý dar 200,00
Kašpar, Vlastimil23.06.1961peněžitý dar 500,00
Kaštyl, Jan05.01.1983peněžitý dar 100,00
Katreňák, Jiří11.04.1978peněžitý dar 100,00
Katz, Tomáš01.06.1953peněžitý dar 100,00
Kaucký, Milan21.04.1952peněžitý dar 500,00
Kaucký, Oldřich07.12.1953peněžitý dar 100,00
Kauzal, Jiří22.06.1983peněžitý dar 101,00
Kavalír, Ladislav20.01.1961peněžitý dar 100,00
Kavan, Alois09.08.1939peněžitý dar 1 000,00
Kavenský, Tomáš29.11.1965peněžitý dar 100,00
Kazda, Jiří25.03.1947peněžitý dar 950,00
Kazda, Jiří25.03.1947peněžitý dar 100,00
Kazda, Václav29.11.1997peněžitý dar 100,00
Kdýr, Emil04.09.1967peněžitý dar 100,00
Keclík, Ivo01.09.1955peněžitý dar 100,00
Kedroň, Břetislav01.04.1991peněžitý dar 100,00
Kefurt, Robert09.12.1962peněžitý dar 500,00
Kejík, Břetislav24.11.1973peněžitý dar 200,00
Kejík, Jindřich17.07.1985peněžitý dar 500,00
Kello, Domink15.04.1986peněžitý dar 111,00
Kepert, Rudolf01.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Kerber, Radovan04.07.1978peněžitý dar 100,00
Kerestesi, Jakub24.04.1985peněžitý dar 500,00
Kestler, Martin29.05.1990peněžitý dar 200,00
Ketzl, Radek24.04.1989peněžitý dar 900,00
Khain, David20.10.1973peněžitý dar 500,00
Khestl, Robert14.10.1967peněžitý dar 200,00
Khom, Dušan29.11.1982peněžitý dar 100,00
Kičura, Marek19.11.1982peněžitý dar 100,00
Kigler, Josef09.11.1962peněžitý dar 200,00
Kilián, Jakub04.01.1990peněžitý dar 100,00
Kimer, Stanislav04.01.1962peněžitý dar 500,00
Kinc, Marek09.08.1977peněžitý dar 500,00
Kindl, Michal08.03.1968peněžitý dar 500,00
Kindl, Miroslav22.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Kindl, Ondřej11.08.1991peněžitý dar 100,00
Kindlová, Ivana16.02.1966peněžitý dar 526,00
Kinkorová, Monika25.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Királyi, David09.05.1985peněžitý dar 100,00
Kirov, Matěj07.12.2000peněžitý dar 100,00
Kirsch, Tibor03.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Klabeneš, Pavel26.03.1990peněžitý dar 333,00
Klacková, Eliška06.04.1971peněžitý dar 100,00
Kladivo, Roman13.05.1993peněžitý dar 200,00
Klanica, Pavel25.04.1959peněžitý dar 500,00
Klapač, Kamil10.08.1988peněžitý dar 100,00
Klapště, Jiří04.02.1972peněžitý dar 100,00
Klásek, Tomáš04.07.1988peněžitý dar 200,00
Klas, Pavel05.06.1949peněžitý dar 100,00
Klaška, Michal03.04.1973peněžitý dar 100,00
Klaus, Jan02.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Klausová, Monika09.02.1971peněžitý dar 500,00
Klaus, Václav10.09.1969peněžitý dar 50 000,00
Klečka, Jiří12.08.1972peněžitý dar 200,00
Klein, David05.04.1976peněžitý dar 1 500,00
Kleindienst, Petr23.10.1991peněžitý dar 100,00
Klein, Jiří11.09.1962peněžitý dar 500,00
Klejma, Tomáš08.07.1949peněžitý dar 1 000,00
Klemens, Michal29.12.1974peněžitý dar 300,00
Klement, Josef24.01.1990peněžitý dar 200,00
Klemšová, Ivana15.11.1966peněžitý dar 100,00
Klepáček, Ivo20.11.1953peněžitý dar 200,00
Klesal, Tomáš19.11.1989peněžitý dar 500,00
Kleslo, Michal13.06.1980peněžitý dar 200,00
Klička, František31.12.1981peněžitý dar 100,00
Kličník, Jiří14.06.1964peněžitý dar 300,00
Klich, Tomáš13.06.1965peněžitý dar 100,00
Klikar, Zdeněk27.11.1967peněžitý dar 200,00
Klik, Richard09.08.1970peněžitý dar 100,00
Klíma, Čestmír02.05.1961peněžitý dar 999,00
Klíma, Jan13.09.1992peněžitý dar 100,00
Klíma, Martin26.09.1970peněžitý dar 100,00
Klíma, Petr17.10.1961peněžitý dar 100,00
Klimeš, Libor09.02.1984peněžitý dar 500,00
Klimešová, Jana15.07.1969peněžitý dar 100,00
Klimešová, Marcela01.10.1960peněžitý dar 100,00
Klimeš, Vojtěch24.10.1994peněžitý dar 100,00
Klimeš, Vojtěch24.10.1994peněžitý dar 100,00
Klímková, Lenka17.03.1983peněžitý dar 100,00
Klinger, Václav20.02.1971peněžitý dar 100,00
Kliský, Roman03.02.1967peněžitý dar 100,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 100,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klos, Milan23.01.1968peněžitý dar 100,00
Klouček, Jindřich15.03.1985peněžitý dar 300,00
Klouček, Karel23.08.1966peněžitý dar 100,00
Klouček, Petr19.06.1978peněžitý dar 500,00
Klouda, Roman20.01.1979peněžitý dar 200,00
Kloud, Martin11.12.1978peněžitý dar 106,00
Klozar, Karel06.06.1981peněžitý dar 200,00
Klučinová, Lenka12.05.1965peněžitý dar 2 000,00
Klus, Karel14.05.1987peněžitý dar 100,00
Klusová, Natálie14.02.1983peněžitý dar 100,00
Klvaňa, Kryštof31.12.2002peněžitý dar 100,00
Kmeťo, Kamil10.09.1973peněžitý dar 200,00
Kmoníčková, Marie26.02.1971peněžitý dar 167,00
Kmuníčková, Martina24.11.1987peněžitý dar 100,00
Knapčok, Ladislav24.05.1967peněžitý dar 300,00
Knápek, Ladislav03.06.1996peněžitý dar 100,00
Knap, Josef26.10.1956peněžitý dar 999,00
Knápková, Nelly22.05.1955peněžitý dar 1 000,00
Knap, Michal04.08.1972peněžitý dar 300,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 999,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 100,00
Knedlíková, Vítězslava06.01.1971peněžitý dar 200,00
Knespl, Miroslav12.07.1942peněžitý dar 100,00
Knespl, Tomáš03.11.1965peněžitý dar 150,00
Knitl, Tomáš19.12.1977peněžitý dar 100,00
Knížek, Antonín16.09.1972peněžitý dar 100,00
Knoflíček, Jan08.05.1992peněžitý dar 200,00
Knop, Lukáč22.11.1983peněžitý dar 100,00
Knop, Petr29.05.1969peněžitý dar 100,00
Knotek, Jan04.01.1972peněžitý dar 333,00
Knotek, Oldřich04.09.1951peněžitý dar 300,00
Kňourek, Tomáš25.11.1972peněžitý dar 500,00
Kňourek, Václav22.04.1983peněžitý dar 100,00
Kobierski, Bernard09.10.1959peněžitý dar 999,00
Kobliha, Pavel21.04.1975peněžitý dar 100,00
Kobliha, Pavel21.04.1975peněžitý dar 100,00
Kobrle, Petr16.10.1962peněžitý dar 500,00
Kobsa, Miroslav13.02.1954peněžitý dar 500,00
Kocábek, Pavel20.03.1950peněžitý dar 100,00
Kocáb, Jakub14.02.2001peněžitý dar 100,00
Kocábková, Eva18.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Kocáb, Pavel22.03.1974peněžitý dar 100,00
Kocián, Rostislav20.06.1974peněžitý dar 150,00
Kocian, Václav05.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Kocinger, Jakub17.11.1987peněžitý dar 100,00
Kocmánek, Milan06.11.1964peněžitý dar 100,00
Kocmanová, Markéta18.03.1992peněžitý dar 100,00
Kocman, Radomír13.06.1959peněžitý dar 50 000,00
Kocman, Vladimír05.04.1956peněžitý dar 100,00
Kocourek, Michal04.03.1977peněžitý dar 123,45
Kocourek, Petr26.09.1979peněžitý dar 999,00
Kocourek, Vladan20.04.1966peněžitý dar 100,00
Kocour, Valter05.12.1960peněžitý dar 2 000,00
Kocur, Rudolf02.03.1988peněžitý dar 100,00
Kočárová, Zuzana31.03.1964peněžitý dar 500,00
Kočárová, Zuzana31.03.1964peněžitý dar 200,00
Kočí, Ivan15.09.1955peněžitý dar 500,00
Kočí, Jana15.02.1957peněžitý dar 999,00
Kočí, Jiří03.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 500,00
Kočí, Tomáš12.03.1971peněžitý dar 100,00
Kočí, Václav05.03.1988peněžitý dar 101,00
Kodajek, Tomáš07.11.1968peněžitý dar 100,00
Kodýtek, Karel26.07.1973peněžitý dar 300,00
Kodytková, Adéla12.09.1951peněžitý dar 200,00
Kohel, Martin30.12.1982peněžitý dar 200,00
Köhlerová, Kateřina29.08.1994peněžitý dar 100,00
Kohlová Dušková, Bohumila27.10.1978peněžitý dar 100,00
Kohn, Martin31.10.1969peněžitý dar 100,00
Kohoutek, Jan21.03.1954peněžitý dar 500,00
Kohoutek, Petr26.06.1955peněžitý dar 100,00
Kohoutek, Roman31.07.1976peněžitý dar 100,00
Kohoutek, Štěpán22.09.1986peněžitý dar 250,00
Kohoutek, Tomáš12.06.1965peněžitý dar 100,00
Kohout, Jan29.03.1961peněžitý dar 100,00
Kohout, Jiří22.03.1985peněžitý dar 100,00
Kohoutková, Eva20.02.1957peněžitý dar 100,00
Kohout, Martin15.07.1970peněžitý dar 100,00
Kohout, Pavel23.01.1975peněžitý dar 100,00
Kohout, Václav19.04.1951peněžitý dar 1 000,00
Kohout, Zdeněk13.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Kohut, David23.06.1980peněžitý dar 200,00
Kohút, Zdeněk22.06.1963peněžitý dar 300,00
Kokeš, Miroslav16.10.1941peněžitý dar 100,00
Kokešová, Šárka29.03.1965peněžitý dar 700,00
Koláček, Jiří24.01.1973peněžitý dar 150,00
Koláček, Leoš26.02.1955peněžitý dar 500,00
Koláčná, Michaela05.12.1970peněžitý dar 100,00
Kolajík, Lubomír03.02.1962peněžitý dar 800,00
Kolář, David24.07.1999peněžitý dar 100,00
Kolář, David24.07.1999peněžitý dar 100,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 500,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 100,00
Kolář, Jaroslav09.07.1966peněžitý dar 200,00
Kolář, Jiří01.08.1970peněžitý dar 500,00
Kolář, Jiří01.08.1970peněžitý dar 100,00
Kolář, Karel07.06.1969peněžitý dar 100,00
Kolář, Karel07.06.1969peněžitý dar 500,00
Kolář, Lukáš20.08.1991peněžitý dar 300,00
Kolář, Pavel08.09.1966peněžitý dar 500,00
Kolář, Pavel08.09.1966peněžitý dar 200,00
Kolář, Pavel08.09.1966peněžitý dar 200,00
Kolář, Petr18.01.1977peněžitý dar 100,00
Kolář, Radek15.01.1977peněžitý dar 200,00
Kolář, Radim03.02.1979peněžitý dar 100,00
Kolář, Vojtěch19.05.1978peněžitý dar 100,00
Kolář, Zdeněk18.04.1964peněžitý dar 500,00
Kolašín, Petr31.10.1963peněžitý dar 500,00
Kolátorová, Dagmar22.03.1950peněžitý dar 100,00
Kölbl, Zdeněk19.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Kolibáč, Libor16.12.1976peněžitý dar 200,00
Kolinger, Jakub24.06.1988peněžitý dar 100,00
Kolinger, Vít19.10.1962peněžitý dar 200,00
Kolísek, David06.11.1985peněžitý dar 100,00
Kollmann, David06.05.1989peněžitý dar 100,00
Kolman, Michal22.11.1973peněžitý dar 100,00
Kolman, Vít26.06.1987peněžitý dar 300,00
Kolmaš, Felix20.05.1971peněžitý dar 100,00
Kolmistr, Karel15.07.1972peněžitý dar 100,00
Kolomazníček, František20.03.1956peněžitý dar 500,00
Kološ, Dalibor04.06.1965peněžitý dar 100,00
Kolouch, Luboš18.08.1976peněžitý dar 200,00
Komancová, Andrea09.01.1955peněžitý dar 500,00
Komárek, Bedřich03.01.1974peněžitý dar 200,00
Komárek, David05.08.1975peněžitý dar 999,00
Komárek, Petr07.01.1971peněžitý dar 100,00
Komberec, Jan29.07.1974peněžitý dar 100,00
Komendir, Lumír05.09.1964peněžitý dar 500,00
Komínek, Bohumil22.01.1985peněžitý dar 300,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Komůrková, Jana02.08.1969peněžitý dar 500,00
Koňařík, Radovan25.10.1975peněžitý dar 100,00
Kondělka, David29.01.1976peněžitý dar 100,00
Kondras, Pavel13.04.1981peněžitý dar 100,00
Konecká, Ivanka26.11.1944peněžitý dar 200,00
Konečný, David16.03.1976peněžitý dar 500,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konečný, Milan24.01.1950peněžitý dar 100,00
Konečný, Miroslav28.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Pavel21.07.1956peněžitý dar 300,00
Konečný, Petr21.03.1971peněžitý dar 100,00
Konečný, Radek21.12.1968peněžitý dar 100,00
Königová, Lucie17.11.1980peněžitý dar 100,00
Konior, Jiří29.05.1953peněžitý dar 200,00
Konířová, Jana28.01.1964peněžitý dar 100,00
Koníř, Richard30.04.1963peněžitý dar 100,00
Konopásek, Jaroslav03.08.1957peněžitý dar 100,00
Konopásek, Michal22.06.2001peněžitý dar 200,00
Konop, Radek14.02.1976peněžitý dar 350,00
Konrád, Martin28.01.1973peněžitý dar 100,00
Konšel, Alois10.07.1993peněžitý dar 100,00
Konšel, Alois10.07.1993peněžitý dar 100,00
Konšel, František30.01.1966peněžitý dar 200,00
Konšel, František25.07.1986peněžitý dar 200,00
Konšelová, Dagmar07.02.1967peněžitý dar 200,00
Konvička, Petr02.05.1967peněžitý dar 100,00
Konvičný, Marek11.02.1976peněžitý dar 100,00
Konvičný, Rudolf02.06.1958peněžitý dar 100,00
Konvičný, Tomáš30.03.1984peněžitý dar 100,00
Konývka, Ondřej15.02.1977peněžitý dar 990,00
Kopačka, Roman30.07.1980peněžitý dar 999,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 100,00
Kopal, Michal19.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Kopáňko, Vladimír17.01.1972peněžitý dar 100,00
Kopa, Peter09.11.1944peněžitý dar 300,00
Kopa, Roman26.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Kopecká, Lucie02.08.1971peněžitý dar 100,00
Kopecký, Jiří04.09.1958peněžitý dar 200,00
Kopecký, Marek11.03.1973peněžitý dar 100,00
Kopecký, Martin25.08.1980peněžitý dar 100,00
Kopecký, Maxmilián29.05.1990peněžitý dar 100,00
Kopecký, Miloš04.08.1984peněžitý dar 100,00
Kopecký, Petr30.07.1970peněžitý dar 100,00
Kopecký, Tomáš16.05.1981peněžitý dar 100,00
Kopecký, Vít25.07.1971peněžitý dar 100,00
Kopecký, Vojtěch12.05.1989peněžitý dar 100,00
Kopec, Tomáš17.04.1984peněžitý dar 200,00
Kopečný, Roman24.07.1961peněžitý dar 100,00
Kopejtko, Gustav26.11.1953peněžitý dar 100,00
Kopejtková, Dagmar31.03.1958peněžitý dar 100,00
Kopelent, Tomáš02.07.1985peněžitý dar 300,00
Kopic, Jiří17.05.1964peněžitý dar 122,00
Koplová, Gabriela01.02.1981peněžitý dar 100,00
Kopp, Jiří13.06.1975peněžitý dar 100,00
Kopřiva, Lubomír20.07.1964peněžitý dar 100,00
Kopřiva, Miroslav31.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Kopřiva, Miroslav31.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Kopřiva, Pavel11.03.1955peněžitý dar 100,00
Kopťáková, Monika29.02.1968peněžitý dar 200,00
Kopták, Zdeněk Josef21.08.2001peněžitý dar 100,00
Koptík, Petr11.07.1964peněžitý dar 200,00
Korálek, Tomáš10.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Koranda, Vladimír27.12.1962peněžitý dar 100,00
Korba, Ondřej15.01.1992peněžitý dar 100,00
Korbel, Jan03.02.1966peněžitý dar 300,00
Korbička, Jan04.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Korcová, Eva23.02.1958peněžitý dar 500,00
Korcová, Eva23.02.1958peněžitý dar 100,00
Kordicová, Anna14.09.1957peněžitý dar 100,00
Kordulíková, Kamila20.10.1987peněžitý dar 200,00
Korec, Michael23.02.2003peněžitý dar 100,00
Korejs, Filip02.03.1989peněžitý dar 100,00
Korelus, Zbyněk10.09.1976peněžitý dar 100,00
Koreš, Lukáš03.08.1985peněžitý dar 111,11
Koriťák, Zbyněk26.03.1981peněžitý dar 800,00
Kormoš, Rostislav01.06.1962peněžitý dar 100,00
Kornelly, Jan08.01.1983peněžitý dar 100,00
Kornherr, Pavel13.03.1955peněžitý dar 1 000,00
Kortan, Jiří05.09.1968peněžitý dar 200,00
Kortis, Ladislav28.06.1963peněžitý dar 100,00
Kortiš, Marek17.03.1984peněžitý dar 100,00
Koryčan, Česlav01.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Koryčánek, Michal20.11.1963peněžitý dar 900,00
Koryčan, Petr25.03.1973peněžitý dar 500,00
Kořenková, Michaela31.07.1969peněžitý dar 200,00
Kořínek, Ivo14.03.1949peněžitý dar 100,00
Kořínek, Jiří16.01.1964peněžitý dar 100,00
Kořínek, Martin28.02.1976peněžitý dar 100,00
Kořínek, Petr13.12.1972peněžitý dar 100,00
Kořínek, Tomáš07.06.1968peněžitý dar 100,00
Kořistková, Danuše27.10.1945peněžitý dar 500,00
Kosík, Antonín19.03.1967peněžitý dar 500,00
Kosík, Miloš18.12.1973peněžitý dar 100,00
Kosíková, Renata01.09.1988peněžitý dar 100,00
Kosík, Tomáš16.01.1976peněžitý dar 200,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosobud, Karel21.10.1966peněžitý dar 100,00
Kosová, Ludmila04.11.1955peněžitý dar 100,00
Kossev, Alexander05.04.1990peněžitý dar 100,00
Kostelka, Miroslav31.01.1951peněžitý dar 100,00
Kostelka, Miroslav31.01.1951peněžitý dar 999,00
Kostelník, Libor30.05.1951peněžitý dar 200,00
Kostelníková, Dagmar13.12.1953peněžitý dar 200,00
Kostilník, Zdeněk19.08.1963peněžitý dar 100,00
Kostka, Petr04.03.1965peněžitý dar 100,00
Kostkuba, Vlastimil24.07.1972peněžitý dar 100,00
Kostolný, Tomáš20.06.1969peněžitý dar 300,00
Kos, Vladimír05.05.1965peněžitý dar 200,00
Koszty, Jiří23.11.1981peněžitý dar 333,00
Košanová, Lucie09.12.1977peněžitý dar 200,00
Košan, Petr12.07.1981peněžitý dar 987,65
Košar, Martin23.01.1966peněžitý dar 100,00
Košařová, Miroslava01.06.1967peněžitý dar 500,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 5 000,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Košíček, Antonín25.03.1973peněžitý dar 200,00
Košík, Tomáš02.05.1980peněžitý dar 100,00
Košnar, Filip12.01.1991peněžitý dar 100,00
Košnar, Václav28.01.1963peněžitý dar 101,00
Košnar, Vít26.07.1984peněžitý dar 100,00
Košnářová, Jarmila01.11.1942peněžitý dar 500,00
Košner, Jan06.04.1976peněžitý dar 200,00
Košťálek, Radim01.04.1965peněžitý dar 500,00
Košťál, Ondřej10.04.1971peněžitý dar 500,00
Koštialik, Martin14.01.1975peněžitý dar 100,00
Košvanec, Radek29.05.1979peněžitý dar 100,00
Kotal, Richard14.12.1972peněžitý dar 100,00
Kotas, Bohumil02.01.1953peněžitý dar 500,00
Kotasová, Malgorzata17.09.1963peněžitý dar 100,00
Koten, Marek27.11.1997peněžitý dar 100,00
Koten, Milan24.06.1943peněžitý dar 100,00
Kothánek, Jan25.10.1983peněžitý dar 101,00
Kotlík, Miroslav28.05.1979peněžitý dar 500,00
Kotlová, Renata17.03.1975peněžitý dar 100,00
Kotrba, Antonín11.11.1961peněžitý dar 300,00
Kotrbáček, František25.05.1941peněžitý dar 150,00
Kotrbáčková, Jarmila08.04.1947peněžitý dar 150,00
Kotrč, Rostislav05.08.1974peněžitý dar 100,00
Kotrch, Martin13.02.1968peněžitý dar 500,00
Kottas, Jan11.09.1942peněžitý dar 200,00
Kottek, René12.05.1971peněžitý dar 300,00
Kotulán, Jiří09.08.1969peněžitý dar 100,00
Kot, Vítězslav07.04.1979peněžitý dar 500,00
Kotyl, Luděk28.05.1987peněžitý dar 111,00
Kouba, Jaroslav29.02.1972peněžitý dar 100,00
Kouba, Zdeněk22.05.1975peněžitý dar 300,00
Kouba, Zdeněk22.05.1975peněžitý dar 500,00
Koubek, Josef03.08.1971peněžitý dar 100,00
Koubík, Martin22.12.1968peněžitý dar 200,00
Koudela, Pavel28.03.1975peněžitý dar 100,00
Koudele, Václav26.01.1959peněžitý dar 100,00
Koudelka, Hynek27.01.1969peněžitý dar 500,00
Koudelka, Vojtěch09.05.1987peněžitý dar 100,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 15 000,00
Koudelová, Jaroslava29.11.1956peněžitý dar 100,00
Koukal, Karel08.10.1968peněžitý dar 100,00
Koukalová, Jarmila01.11.1953peněžitý dar 100,00
Koukolíček, Petr22.09.1993peněžitý dar 100,00
Koumal, Marek10.06.1971peněžitý dar 100,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 200,00
Kouřílek, Radomír26.08.1955peněžitý dar 100,00
Kouřil, Martin13.04.1975peněžitý dar 10 000,00
Kouřil, Oldřich01.04.1959peněžitý dar 100,00
Kouřil, Ondřej02.07.1976peněžitý dar 500,00
Kouřilová, Lenka30.04.1971peněžitý dar 100,00
Kouřil, Petr11.12.1961peněžitý dar 200,00
Kouřil, Tomáš30.07.1968peněžitý dar 990,00
Kousal, Libor02.06.1988peněžitý dar 200,00
Kousalová, Lenka04.03.1977peněžitý dar 500,00
Koutňák, Ondřej13.04.1971peněžitý dar 200,00
Koutný, Aleš12.02.1963peněžitý dar 999,99
Koutný, Petr22.06.1978peněžitý dar 200,00
Kovács, Attila04.07.1944peněžitý dar 100,00
Kováč, Jan16.06.1972peněžitý dar 200,00
Kováčová, Vlasta05.09.1946peněžitý dar 100,00
Kovalec, Viktor01.01.1968peněžitý dar 100,00
Kovalenko, Vladimír03.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Kovalská, Jana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Kovalský, David20.06.1971peněžitý dar 150,00
Kovanda, Milan24.11.1973peněžitý dar 100,00
Kovanda, Pavel04.07.1977peněžitý dar 100,00
Kovanda, Václav26.07.1978peněžitý dar 100,00
Kovařík, Martin20.07.1970peněžitý dar 650,00
Kovaříková, Kateřina08.08.1985peněžitý dar 100,00
Kovařík, Petr19.04.1954peněžitý dar 100,00
Kovář, Jiří12.05.1989peněžitý dar 100,00
Kovář, Josef08.04.1974peněžitý dar 200,00
Kovář, Karel23.07.1963peněžitý dar 500,00
Kovářová, Alena20.06.1972peněžitý dar 100,00
Kovář, Pavel08.06.1966peněžitý dar 200,00
Kovář, Petr05.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Kovář, Petr05.03.1967peněžitý dar 100,00
Kovrzek, Matěj14.09.1995peněžitý dar 100,00
Kovrzek, Miloš29.07.1974peněžitý dar 200,00
Kowanda, Josef21.08.1996peněžitý dar 100,00
Kozák, Aleš14.08.1984peněžitý dar 100,00
Kozák, Jaroslav10.10.1959peněžitý dar 500,00
Kozák, Jaroslav10.10.1959peněžitý dar 200,00
Kozák, Karel10.04.1969peněžitý dar 100,00
Kozák, Lukáš29.05.1982peněžitý dar 300,00
Kozáková, Anna29.09.1956peněžitý dar 100,00
Kozáková, Hedvika18.11.1975peněžitý dar 100,00
Kozák, Petr05.04.1978peněžitý dar 100,00
Kozák, Tomáš23.03.1987peněžitý dar 100,00
Kozák, Václav28.05.1974peněžitý dar 500,00
Kozelek, Jan26.07.1978peněžitý dar 100,00
Kozel, Patrik15.05.1997peněžitý dar 100,00
Kozel, Václav30.08.1968peněžitý dar 100,00
Kozel, Václav30.08.1968peněžitý dar 100,00
Kozel, Václav30.08.1968peněžitý dar 100,00
Kozlová, Miroslava22.03.1959peněžitý dar 100,00
Kozlovský, Jakub20.03.1990peněžitý dar 100,00
Kozová, Dana28.04.1970peněžitý dar 150,00
Koželuh, Jindřich08.02.1981peněžitý dar 250,00
Koželuh, Miloš10.04.1945peněžitý dar 300,00
Kožmín, Petr29.04.1966peněžitý dar 500,00
Kožurik, Marek22.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Krabička, Vítězslav02.07.1959peněžitý dar 100,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 100,00
Kraemerová, Ivana24.01.1947peněžitý dar 500,00
Kraemerová, Milana24.01.1947peněžitý dar 500,00
Kraemer, Pavel28.09.1947peněžitý dar 100,00
Krafferová, Helena27.05.1960peněžitý dar 500,00
Kraft, Václav25.10.1976peněžitý dar 100,00
Krágl, Petr18.11.1971peněžitý dar 500,00
Krahulík, Radek19.02.1970peněžitý dar 200,00
Krahulík, Radek19.02.1970peněžitý dar 200,00
Krajčovičová, Klára26.08.1982peněžitý dar 100,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Lukáš11.09.1978peněžitý dar 100,00
Krajíček, Pavel08.06.1964peněžitý dar 100,00
Kraj, Rudolf05.12.1977peněžitý dar 600,00
Krajsa, Pavel10.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Králíček, Václav24.02.1960peněžitý dar 100,00
Králík, Jaří09.04.1957peněžitý dar 100,00
Králík, Martin30.03.1983peněžitý dar 300 000,00
Král, Martin07.07.1974peněžitý dar 200,00
Král, Michal19.10.1970peněžitý dar 200,00
Král, Ondřej25.05.1984peněžitý dar 300,00
Králová, Alexandra15.06.1951peněžitý dar 100,00
Králová, Jaroslava13.08.1974peněžitý dar 100,00
Králová, Pavla05.07.1973peněžitý dar 100,00
Král, Pavel05.12.1961peněžitý dar 500,00
Král, Petr11.05.1964peněžitý dar 333,00
Král, Petr11.05.1964peněžitý dar 111,00
Král, Radomír10.03.1969peněžitý dar 100,00
Král, Zdeněk28.11.1963peněžitý dar 100,00
Král, Zdeněk28.11.1963peněžitý dar 200,00
Král, Zdeněk28.11.1963peněžitý dar 490,00
Kramář, Michal12.12.1973peněžitý dar 500,00
Kramář, Miloslav02.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Kraml, Rudolf11.10.1962peněžitý dar 200,00
Krámský, David07.03.1973peněžitý dar 100,00
Kranlová, Marie25.03.1952peněžitý dar 100,00
Krása, Tomáš15.07.1971peněžitý dar 100,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 900,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Zdeněk04.03.1946peněžitý dar 100,00
Krásný, Daniel16.04.1991peněžitý dar 100,00
Krásný, Lukáš04.11.1980peněžitý dar 100,00
Krásný, Petr23.08.1972peněžitý dar 100,00
Kratěna, Pavel25.07.1964peněžitý dar 200,00
Krátká, Ilona20.11.1981peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Růžena25.08.1970peněžitý dar 100,00
Krátký, Aleš11.05.1976peněžitý dar 100,00
Krátký, Pavel01.10.1968peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 999,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 999,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, František16.03.1961peněžitý dar 300,00
Kratochvíl, Ivo24.08.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Jiří15.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Kratochvíl, Josef25.08.1952peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Milan26.02.1969peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Milan26.02.1969peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Miroslav05.02.1968peněžitý dar 300,00
Kratochvíl, Miroslava09.03.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Gabriela03.01.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Miroslava21.05.1970peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Renáta30.12.1968peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Petr30.07.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Tomáš16.05.1987peněžitý dar 300,00
Kratochvíl, Vlastimil18.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Kratoška, Martin05.12.1952peněžitý dar 100,00
Krause, Petr22.10.1979peněžitý dar 999,00
Kraus, František14.06.1962peněžitý dar 100,00
Kraus, Karel19.04.1974peněžitý dar 200,00
Kraus, Karel19.04.1974peněžitý dar 200,00
Kraus, Martin17.12.1959peněžitý dar 100,00
Krausová, Vanherpe10.02.1974peněžitý dar 100,00
Krausová, Veronika20.09.1974peněžitý dar 100,00
Krausová, Vlasta28.06.1962peněžitý dar 300,00
Kraus, Petr10.11.1970peněžitý dar 333,00
Kraušner, Roman03.02.1973peněžitý dar 100,00
Kravka, Jaroslav10.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Krbek, Rudolf06.11.1947peněžitý dar 100,00
Krčil, Josef01.08.1958peněžitý dar 300,00
Krčil, Vladimír18.05.1983peněžitý dar 200,00
Krčmárik, Petr12.05.1989peněžitý dar 100,00
Krčmář, Michal26.06.1977peněžitý dar 100,00
Krédl, Martin07.01.1972peněžitý dar 500,00
Krechler, Jiří10.12.1979peněžitý dar 500,00
Krechler, Jiří10.12.1979peněžitý dar 100,00
Kreisinger, František21.12.1951peněžitý dar 500,00
Kreisinger, František21.12.1951peněžitý dar 100,00
Krejcar, Ivo08.07.1965peněžitý dar 999,00
Krejčí, Jan20.04.1971peněžitý dar 100,00
Krejčí, Martin16.10.1986peněžitý dar 200,00
Krejčí, Michal02.11.1990peněžitý dar 800,00
Krejčí, Michal02.11.1990peněžitý dar 100,00
Krejčí, Milan13.12.1973peněžitý dar 100,00
Krejčí, Miroslav04.07.1956peněžitý dar 100,00
Krejčí, Naděžda27.11.1948peněžitý dar 200,00
Krejčí, Patrik25.11.1973peněžitý dar 100,00
Krejčí, Petr17.04.1973peněžitý dar 999,00
Krejčí, Petr17.04.1973peněžitý dar 100,00
Krejčí, Petr17.04.1973peněžitý dar 500,00
Krejčí, Robert15.12.1981peněžitý dar 100,00
Krejčíř, Lukáš17.02.1999peněžitý dar 100,00
Krejčířová, Marcela09.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Krejčířová, Marcela09.04.1955peněžitý dar 500,00
Krejčíř, Pertr07.12.1969peněžitý dar 100,00
Krejčí, Tomáš19.11.1979peněžitý dar 100,00
Krejčí, Zbyněk03.09.1954peněžitý dar 999,00
Krejčí, Zdeněk29.09.1942peněžitý dar 100,00
Krejsa, Milan11.05.1972peněžitý dar 200,00
Krejsa, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 100,00
Krejsek, Michael13.04.1968peněžitý dar 100,00
Krejzar, Jaroslav31.10.1975peněžitý dar 200,00
Krekule, Tomáš28.06.1982peněžitý dar 100,00
Kremser, Antonín10.08.1972peněžitý dar 100,00
Kresta, Radim02.04.1974peněžitý dar 100,00
Krešňák, Petr29.12.1960peněžitý dar 500,00
Krešňák, Petr29.12.1960peněžitý dar 100,00
Kret, David02.06.1992peněžitý dar 100,00
Kretschmer, Filip06.01.1997peněžitý dar 100,00
Kreuz, Zdeněk26.07.1964peněžitý dar 100,00
Krchňák, Richard07.08.1969peněžitý dar 300,00
Krigarová, Martina05.02.1961peněžitý dar 999,00
Krincvaj, František20.04.1944peněžitý dar 100,00
Kristek, Jakub12.02.1987peněžitý dar 100,00
Kristeková, Kateřina03.04.1985peněžitý dar 100,00
Krist, Jiří14.09.1979peněžitý dar 300,00
Kristková, Jana08.05.1970peněžitý dar 150,00
Kristková, Jana08.05.1970peněžitý dar 120,00
Krišta, Štěpán30.12.1984peněžitý dar 200,00
Krištof, Ondřej29.05.1968peněžitý dar 100,00
Krištof, Pavel05.10.1955peněžitý dar 100,00
Krištof, Václav04.04.1964peněžitý dar 500,00
Krnáčová, Vratislava31.08.1956peněžitý dar 100,00
Krnáč, Pavel12.03.1957peněžitý dar 999,00
Krob, Jindřich12.09.1948peněžitý dar 100,00
Krob, Pavel29.01.1967peněžitý dar 100,00
Krob, Václav09.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Krofta, Jan02.01.1972peněžitý dar 500,00
Krofta, Jan02.01.1972peněžitý dar 100,00
Krochmalný, Aleš01.04.1961peněžitý dar 100,00
Krojidlo, Roman09.04.1969peněžitý dar 300,00
Krokosz, Zdislav15.05.1977peněžitý dar 100,00
Krombholz, Richards05.10.1966peněžitý dar 300,00
Kronus, Jaroslav16.11.1963peněžitý dar 200,00
Kropáček, Jiří16.02.1989peněžitý dar 100,00
Kropáček, Lubomír22.04.1959peněžitý dar 100,00
Kropp, Karel13.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Kropš, Karel07.08.1972peněžitý dar 200,00
Kroulíková, Iveta19.11.1955peněžitý dar 100,00
Kroupa, Jaroslav04.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Kroupa, Jaroslav04.06.1956peněžitý dar 100,00
Kroupa, Martin13.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Kroupa, Pavel25.01.1978peněžitý dar 100,00
Kroupová, Eva23.11.1963peněžitý dar 100,00
Kroutil, Martin17.03.1981peněžitý dar 100,00
Kroutil, Tomáš31.12.1968peněžitý dar 200,00
Krpel, Tomáš17.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Krša, Marek10.12.1965peněžitý dar 200,00
Krtička, Jan16.01.1980peněžitý dar 100,00
Krtička, Vojtěch06.08.1986peněžitý dar 100,00
Krtil, Radovan31.07.1973peněžitý dar 500,00
Krulík, Martin18.08.1986peněžitý dar 200,00
Krulíková, Marcela30.07.1986peněžitý dar 100,00
Krumey, Jaromír16.05.1976peněžitý dar 200,00
Krupa, Martin14.09.1973peněžitý dar 100,00
Krupica, Roman03.04.1998peněžitý dar 100,00
Krupík, Pavel28.07.1988peněžitý dar 100,00
Krupka, Tomáš26.01.1981peněžitý dar 100,00
Krupnik, Jiří20.05.1990peněžitý dar 173,42
Krupnov, Vadim02.06.1982peněžitý dar 100,00
Krušinová, Markéta04.02.1981peněžitý dar 100,00
Krůta, Jaromír28.07.1954peněžitý dar 100,00
Krůta, Zdeněk03.09.1970peněžitý dar 500,00
Krůza, Lubomír26.10.1997peněžitý dar 100,00
Kružík, Jan13.11.1971peněžitý dar 200,00
Kružíková, Anežka04.06.1994peněžitý dar 500,00
Kružíková, Anežka04.06.1994peněžitý dar 200,00
Kryl, Jaroslav11.06.1976peněžitý dar 100,00
Kryl, Jiří14.11.1975peněžitý dar 100,00
Krýsl, Martin19.09.1975peněžitý dar 111,00
Kryštof, Pavel22.03.1971peněžitý dar 500,00
Kryštof, Robert22.02.1979peněžitý dar 250,00
Krytinář, Tomáš15.02.1967peněžitý dar 220,00
Krzok, Tadeáš12.10.1964peněžitý dar 200,00
Kržák, Miroslav19.12.1954peněžitý dar 100,00
Křehlík, Pavel30.06.1965peněžitý dar 200,00
Křemeček, Daniel21.05.1994peněžitý dar 100,00
Křenek, Pavel17.03.1984peněžitý dar 100,00
Křenek, Tomáš29.03.1983peněžitý dar 300,00
Křenková Geislerová, Blanka27.04.1984peněžitý dar 100,00
Křepelka, Petr28.02.1960peněžitý dar 500,00
Křesťan, Pavel18.11.1968peněžitý dar 100,00
Křístková, Pavla28.10.1975peněžitý dar 100,00
Křištofová, Iva23.11.1973peněžitý dar 100,00
Křivánek, Martin18.08.1967peněžitý dar 100,00
Křivánek, Stanislav07.04.1995peněžitý dar 100,00
Křivan, Jan28.01.1970peněžitý dar 200,00
Křivánková, Lenka17.10.1983peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 100,00
Křivanová, Hana23.03.1956peněžitý dar 100,00
Křivka, Jan11.12.1984peněžitý dar 300,00
Křivka, Pavel12.06.1960peněžitý dar 200,00
Křivská, Lenka29.07.1975peněžitý dar 200,00
Křivský, Jan02.06.1977peněžitý dar 200,00
Křivský, Milan07.12.1975peněžitý dar 500,00
Kříž, David07.02.1977peněžitý dar 100,00
Křížek, Adam28.07.1983peněžitý dar 100,00
Křížek, Bohumil27.03.1979peněžitý dar 200,00
Křížek, Miroslav28.07.1979peněžitý dar 1 000,00
KŘÍŽEK, Stanislav21.07.1938peněžitý dar 600,00
KŘÍŽEK, Stanislav21.07.1938peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Tomáš28.06.1973peněžitý dar 100,00
Křížek, Tomáš28.06.1973peněžitý dar 300,00
Křížek, Vladimír06.01.1961peněžitý dar 50 000,00
Kříženecký, Oskar10.05.1994peněžitý dar 100,00
Kříž, Jaroslav15.05.1970peněžitý dar 100,00
Kříž, Martin10.07.1981peněžitý dar 100,00
Kříž, Matěj11.09.1979peněžitý dar 999,00
Kříž, Michal29.05.1985peněžitý dar 500,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 100,00
Křížová, Jana07.06.1964peněžitý dar 100,00
Křížová, Pavla02.07.1964peněžitý dar 100,00
Kříž, Petr27.02.1958peněžitý dar 100,00
Kříž, Tomáš16.08.1985peněžitý dar 200,00
Kříž, Vlastimil16.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Vojtěch13.10.1977peněžitý dar 500,00
Kříž, Zdeněk07.07.1978peněžitý dar 100,00
Kubačka, Jiří19.04.1953peněžitý dar 100,00
Kubáč, Petr20.06.1972peněžitý dar 100,00
Kubaláková, Marie18.04.1950peněžitý dar 100,00
Kubala, Libor30.10.1973peněžitý dar 100,00
Kubale, Martin05.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Kubani, Tibor28.01.1968peněžitý dar 150,00
Kubáň, Luděk18.06.1971peněžitý dar 999,00
Kubáňová, Iva17.11.1961peněžitý dar 100,00
Kubáň, Přemysl03.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubata, Václav19.03.1962peněžitý dar 100,00
Kubát, Jan28.10.1994peněžitý dar 100,00
Kubát, Michal23.03.1959peněžitý dar 100,00
Kubát, Pavel12.02.1972peněžitý dar 300,00
Kubát, Zdeněk16.06.1966peněžitý dar 250 000,00
Kubečková, Veronika05.11.1980peněžitý dar 100,00
Kubeš, Jan19.01.1960peněžitý dar 500,00
Kubeš, Jan19.01.1960peněžitý dar 100,00
Kubešová, Barbara18.06.1959peněžitý dar 100,00
Kubias, Jaroslav22.11.1940peněžitý dar 200,00
Kubický, Jaroslav01.12.1986peněžitý dar 100,00
Kubíček, David13.02.1979peněžitý dar 100,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 500,00
Kubíček, Kryštof12.01.2001peněžitý dar 100,00
Kubíček, Martin11.03.1986peněžitý dar 100,00
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 200,00
Kubíček, Milan27.01.1973peněžitý dar 100,00
Kubíček, Milan27.01.1973peněžitý dar 5 000,00
Kubíček, Ondřej10.10.1979peněžitý dar 100,00
Kubíček, Ondřej10.10.1979peněžitý dar 500,00
Kubíček, Petr28.09.1981peněžitý dar 300,00
Kubíček, Vlastimil22.02.1963peněžitý dar 100,00
Kubíčková, Ivana21.04.1961peněžitý dar 500,00
Kubíčková, Marcela19.06.1969peněžitý dar 100,00
Kubíčková, Soňa16.08.1988peněžitý dar 100,00
Kubiena, Vilém08.04.1961peněžitý dar 100,00
Kubík, Aleš14.11.1990peněžitý dar 111,00
Kubík, Jan09.02.1970peněžitý dar 100,00
Kubík, Miroslav16.08.1974peněžitý dar 100,00
Kubinská, Eva09.12.1962peněžitý dar 500,00
Kubín, Zdeněk25.04.1977peněžitý dar 100,00
Kubišta, Jaroslav25.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Kubizňák, Ladislav02.11.1949peněžitý dar 100,00
Kubizňáková, Stanislava09.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Kub, Jiří28.01.1958peněžitý dar 200,00
Kubová, Iva03.08.1964peněžitý dar 333,00
Kubová, Iveta17.04.1966peněžitý dar 500,00
Kubský, Vladimír17.02.1953peněžitý dar 999,00
Kučava, Viktor19.08.1973peněžitý dar 100,00
Kučera, Adam03.11.1983peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan09.12.1977peněžitý dar 500,00
Kučera, Josef22.11.1955peněžitý dar 109,78
Kučera, Josef22.11.1955peněžitý dar 400,00
Kučera, Luděk01.04.1966peněžitý dar 100,00
Kučera, Miroslav24.05.1983peněžitý dar 100,00
Kučera, Miroslav24.05.1983peněžitý dar 100,00
Kučera, Pavel26.11.1976peněžitý dar 150,00
Kučera, Pavel26.11.1976peněžitý dar 500,00
Kučera, Radek07.02.1979peněžitý dar 100,00
Kučera, Robert05.06.1972peněžitý dar 300,00
Kučera, Tomáš30.10.1964peněžitý dar 200,00
Kučera, Václav09.02.1975peněžitý dar 100,00
Kučera, Viktor22.08.1964peněžitý dar 100,00
Kučerová, Alena24.11.1954peněžitý dar 100,00
Kučerová, Blanka28.02.1959peněžitý dar 100,00
Kučerová, Blanka28.02.1959peněžitý dar 100,00
Kučerová, Ivana01.01.1953peněžitý dar 100,00
Kučerová, Kateřina15.10.1983peněžitý dar 100,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 2 000,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 100,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 200,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 500,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 700,00
Kučírek, Jan08.04.1949peněžitý dar 1 100,00
Kučová, Natálie12.08.1992peněžitý dar 200,00
Kudalla, Karel21.09.1968peněžitý dar 200,00
Kudela, Jaromír13.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Kudělková, Jana22.05.1980peněžitý dar 100,00
Kudláček, Jan19.09.1983peněžitý dar 100,00
Kudláček, Michal17.12.1970peněžitý dar 300,00
Kudláček, Miroslav13.09.1967peněžitý dar 100,00
Kudlička, Vojtěch05.10.1970peněžitý dar 500,00
Kudlík, Michal28.08.1988peněžitý dar 100,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 200,00
Kufa, Josef19.11.1948peněžitý dar 999,00
Kufrová, Markéta05.07.1948peněžitý dar 300,00
Kugler, Lukáš28.02.1986peněžitý dar 100,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 500,00
Kucharský, Miroslav15.03.1968peněžitý dar 100,00
Kuchař, Daniel25.09.1978peněžitý dar 100,00
Kuchař, Jan21.04.1980peněžitý dar 100,00
Kuchař, Jaroslav25.03.1986peněžitý dar 200,00
Kuchařová, Vladimíra19.03.1973peněžitý dar 100,00
Kuchař, Pavel24.04.1981peněžitý dar 100,00
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 100,00
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 100 000,00
Kuchař, Roman28.07.1972peněžitý dar 300,00
Kuchař, Vladimír13.12.1970peněžitý dar 200,00
Kuchař, Vladimír13.12.1970peněžitý dar 600,00
Kuchrýk, Miroslav13.12.1977peněžitý dar 100,00
Kuchta, Miroslav19.02.1966peněžitý dar 200,00
Kuchta, Tomáš18.11.1990peněžitý dar 100,00
Kuchynka, Jiří15.08.1968peněžitý dar 100,00
Kuchynka, Luboš09.06.1966peněžitý dar 100,00
Kukla, Jaroslav07.06.1978peněžitý dar 250,00
Kukla, Jiří15.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Kukliš, Lukáš22.03.1971peněžitý dar 200,00
Kulasová, Jaroslava21.07.1952peněžitý dar 100,00
Kulawiak, Josef05.03.1948peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Bohumil27.12.1962peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Josef21.08.1944peněžitý dar 200,00
Kulhánek, Milan23.06.1966peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Petr02.07.1995peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Tomáš13.09.1975peněžitý dar 200,00
Kulhánková, Monika16.06.1974peněžitý dar 100,00
Kulhavý, Jindřich19.08.1965peněžitý dar 990,00
Kulhavý, Petr09.08.1972peněžitý dar 100,00
Kulička, Pavel25.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Kulička, Pavel25.12.1963peněžitý dar 200,00
Kulich, Ondřej31.05.1976peněžitý dar 100,00
Kulík, Petr09.02.1969peněžitý dar 100,00
Kuliš, Jan31.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Kulišťák, Marcel25.04.1971peněžitý dar 500,00
Kulišťáková Cahlíková, Naděžda23.09.1973peněžitý dar 500,00
Kuliš, Zdeněk08.12.1954peněžitý dar 200,00
Kummer, Ludvík26.04.1961peněžitý dar 100,00
Kuna, Prokop04.08.1973peněžitý dar 100,00
Kunat, Bohuslav18.03.1976peněžitý dar 100,00
Kunát, Petr15.12.1959peněžitý dar 500,00
Kunčar, Pavel01.12.1980peněžitý dar 100,00
Kunčický, Radim30.08.1966peněžitý dar 200,00
Kunst, Zdeněk13.11.1972peněžitý dar 100,00
Kunštová, Jiřina30.11.1967peněžitý dar 600,00
Kunz, Petr16.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Kunz, Tomáš04.05.1982peněžitý dar 900,00
Kupčík, Tomáš10.03.1969peněžitý dar 150,00
Kupčík, Vladislav30.04.1974peněžitý dar 100,00
Kupčík, Zdeněk26.03.1992peněžitý dar 100,00
Kupec, Tomáš19.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kupsa, Zdeněk20.02.1978peněžitý dar 500,00
Kuras, Benjamin04.04.1944peněžitý dar 500,00
Kurc, David29.12.1968peněžitý dar 100,00
Kurečka, Jindřich24.06.1973peněžitý dar 100,00
Kurka, Martin14.04.1977peněžitý dar 100,00
Kůrka, Miroslav26.02.1959peněžitý dar 100,00
Kurková, Lucie02.03.1976peněžitý dar 100,00
Kusbach, Pavel19.02.1969peněžitý dar 100,00
Kusenda, Vlastimil23.01.1972peněžitý dar 300,00
Kůs, Libor22.07.1994peněžitý dar 100,00
Kůsová, Zida18.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Kusý, Karel25.05.1979peněžitý dar 100,00
Kusý, Karel25.05.1979peněžitý dar 100,00
Kusý, Karel25.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Kusý, Martin09.06.1982peněžitý dar 100,00
Kusý, Teodor21.09.1977peněžitý dar 300,00
Kuška, Lubor13.03.1971peněžitý dar 100,00
Kuták, Jan13.10.1993peněžitý dar 100,00
Kutálek, Lukáš16.04.1995peněžitý dar 100,00
Kutálková, Jana22.07.1972peněžitý dar 100,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Kutra, Milan16.11.1973peněžitý dar 100,00
Kutzendörfer, Michal05.08.1971peněžitý dar 200,00
Kux, Michal08.04.1990peněžitý dar 100,00
Kux, Michal08.04.1990peněžitý dar 100,00
Kužel, Jaroslav29.02.1976peněžitý dar 300,00
Kužel, Karel24.07.1946peněžitý dar 100,00
Kužílková, Hana23.05.1959peněžitý dar 999,00
Kvapil, David28.04.1994peněžitý dar 100,00
Kvapil, Josef31.05.1971peněžitý dar 100,00
Kvapil, Ladislav23.03.1943peněžitý dar 100,00
Kvapilová, Jolana14.10.1968peněžitý dar 100,00
Kvapil, Pavel30.04.1950peněžitý dar 300,00
Kvarčák, Josef04.03.1962peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Tomáš10.09.1965peněžitý dar 200,00
Kvasnička, Pavel23.05.1990peněžitý dar 200,00
Kvasničková, Šárka06.06.1992peněžitý dar 100,00
Kvašňovský, Ondřej22.07.1993peněžitý dar 100,00
Květoňová, Zuzana15.08.1990peněžitý dar 500,00
Květoň, Petr17.03.1979peněžitý dar 100,00
Květoň, Petr17.03.1979peněžitý dar 100,00
Kvis, Ivan21.06.1970peněžitý dar 120,00
Kvita, Ondřej15.07.1984peněžitý dar 100,00
Kvítek, Tomáš23.10.1987peněžitý dar 100,00
Kycl, Michal23.04.1975peněžitý dar 111,00
Kydalová, Ivona07.02.1972peněžitý dar 200,00
Kykrych, Zdeněk19.07.1973peněžitý dar 100,00
Kylar, Jakub13.04.1999peněžitý dar 100,00
Kylián, Vladimír01.04.1960peněžitý dar 200,00
Kylián, Zdeněk01.03.1969peněžitý dar 200,00
Kyselý, František24.02.1972peněžitý dar 100,00
Kyselý, Pavel23.08.1973peněžitý dar 100,00
Kyselý, Zdeněk07.12.1964peněžitý dar 150,00
Kysilka, Josef04.04.1991peněžitý dar 100,00
Kysman, Josef27.04.1966peněžitý dar 100,00
Kytková, Pavlína09.04.1983peněžitý dar 100,00
Kytýr, Jan29.08.1980peněžitý dar 500,00
Lacina, Ladislav06.11.1982peněžitý dar 100,00
Lagan, Michal06.02.1978peněžitý dar 100,00
Lachman, Karel21.03.1988peněžitý dar 100,00
Lajblová, Tereza25.08.1982peněžitý dar 100,00
Lakomý, Ivo25.01.1970peněžitý dar 100,00
Lála, Adam04.06.1983peněžitý dar 300,00
Lameš, Jiří15.02.1962peněžitý dar 500,00
Lampíř, Lukáš11.04.1988peněžitý dar 100,00
Lanča, Jakub05.11.1996peněžitý dar 100,00
Landa, Jiří10.11.1955peněžitý dar 500,00
Landfeld, Jaroslav09.03.1954peněžitý dar 100,00
Landrichter, Tomáš13.08.1968peněžitý dar 101,00
Landsmanová, Ladislava15.01.1975peněžitý dar 200,00
Langer, Jiří26.10.1946peněžitý dar 100,00
Langhammer, Lubomír21.05.1966peněžitý dar 150,00
Langmajer, Luděk06.06.1971peněžitý dar 100,00
Lang, Martin17.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Langr, František24.10.1979peněžitý dar 100,00
Lang, Richard30.12.1979peněžitý dar 200,00
Langr, Jiří11.01.1966peněžitý dar 100,00
Langr, Martin04.01.1981peněžitý dar 100,00
Lang, Rudolf16.05.1972peněžitý dar 100,00
Lang, Vladimír21.06.1958peněžitý dar 300,00
Lankaš, Přemysl24.10.1977peněžitý dar 100,00
Lankaš, Přemysl24.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Lanšperk, Erik17.11.1977peněžitý dar 200,00
LANZ, ZDENĚK29.01.1958peněžitý dar 100,00
Lapeš, Jan26.04.1973peněžitý dar 300,00
Lapka, Jan09.07.1999peněžitý dar 100,00
Lapková, Kateřina23.09.1970peněžitý dar 100,00
Laryš, Jiří11.03.1970peněžitý dar 100,00
Lasák, Bohdan01.05.1952peněžitý dar 200,00
Laštovka, David04.07.1980peněžitý dar 100,00
Laštovková, Michaela14.10.1969peněžitý dar 100,00
Laštůvka, Petr23.01.1980peněžitý dar 100,00
Látalová, Miroslava02.12.1963peněžitý dar 100,00
Lát, Ivo24.04.1955peněžitý dar 250,00
Latýn, Boris01.09.1979peněžitý dar 100,00
Laube, Jiří22.01.1961peněžitý dar 1 000,00
Lauber, Vlastimil28.02.1966peněžitý dar 100,00
Laučík, Jiří25.11.1973peněžitý dar 100,00
Laučík, Jiří25.11.1973peněžitý dar 100,00
Laudátová, Petra08.10.1986peněžitý dar 100,00
Laun, Josef26.08.1959peněžitý dar 10 000,00
Laurynová, Věra27.10.1950peněžitý dar 100,00
Lauryn, Tomáš26.06.1986peněžitý dar 100,00
Lauryn, Tomáš26.06.1986peněžitý dar 100,00
Laurys, Tomáš01.03.1973peněžitý dar 300,00
Lavička, David24.04.1973peněžitý dar 200,00
Lavička, Jaromír10.06.1982peněžitý dar 500,00
Lavička, Miroslav19.01.1978peněžitý dar 500,00
Lavičková, Jana14.09.1979peněžitý dar 500,00
Lávičková, Věra08.05.1963peněžitý dar 500,00
Lavrenčík, Roman11.04.1973peněžitý dar 100,00
Lazák, Roman19.01.1971peněžitý dar 300,00
Lazaň, Luboš20.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Lázár, Lórant05.06.1957peněžitý dar 300,00
Le Bris, Markéta16.11.1971peněžitý dar 500,00
Lebeda, Václav31.08.1967peněžitý dar 100,00
Lébl, Miroslav27.12.1978peněžitý dar 100,00
Lecjaksová, Sabina18.11.1997peněžitý dar 100,00
LED MULTIMEDIA s.r.o.28118642peněžitý dar 50 000,00
LEDA spol. s.r.o.46351191peněžitý dar 5 000,00
Leden, Petr17.04.1958peněžitý dar 200,00
Lederer, Petr14.05.1967peněžitý dar 500,00
Ledvinka, Lukáš06.01.1999peněžitý dar 100,00
Lefík, Michal12.01.1974peněžitý dar 200,00
Lefner, Tomáš03.12.1970peněžitý dar 500,00
Legát, Michal11.08.1981peněžitý dar 100,00
Legerski, Martin13.05.1972peněžitý dar 100,00
Lehnerová, Marie11.01.1965peněžitý dar 100,00
Lehoťák, Josef28.12.1970peněžitý dar 900,00
Leibner, Jan24.08.1968peněžitý dar 150,00
Lejsková, Pavlína19.09.1962peněžitý dar 100,00
Lemberk, Michal31.12.1969peněžitý dar 200,00
Lénárd, Roman15.09.1954peněžitý dar 5 000,00
Lengyel, Miroslav13.04.1960peněžitý dar 300,00
Lenikus, Jiří05.08.1978peněžitý dar 100,00
Lenský, Roman25.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Lepší, Alexander03.08.1968peněžitý dar 100,00
Lepš, Jaroslav10.04.1957peněžitý dar 200,00
Lerch, Petr01.01.1980peněžitý dar 100,00
Lesák, Josef02.04.1985peněžitý dar 250,00
Lesňáková, Jindra20.08.1967peněžitý dar 100,00
Lesňanská, Jindra20.08.1967peněžitý dar 100,00
Leszczynská, Radka28.06.1971peněžitý dar 100,00
Lešínský, Nikola03.02.1980peněžitý dar 100,00
Levák, Jakub25.11.1999peněžitý dar 101,00
Levíček, Petr16.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Levíček, Vojtěch16.06.1998peněžitý dar 100,00
Levínská, Alice21.06.1985peněžitý dar 100,00
Lev, Martin25.08.1989peněžitý dar 300,00
Lexa, Jan16.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Ležatka, Miloš18.05.1955peněžitý dar 999,00
Lhotský, Ondřej01.06.1981peněžitý dar 100,00
Líbal, Marek01.12.1976peněžitý dar 200,00
Liberda, Ladislav02.10.1983peněžitý dar 100,00
Libý, Ladislav17.10.1953peněžitý dar 500,00
Licek, Miroslav19.05.1963peněžitý dar 100,00
Lička, Vojtěch22.05.1991peněžitý dar 500,00
Lichevník, Martin28.11.1978peněžitý dar 100,00
Lichevník, Martin28.11.1978peněžitý dar 100,00
Lichý, Filip06.07.1993peněžitý dar 100,00
Lichý, Pavel27.03.1973peněžitý dar 100,00
Likovský, Leon12.10.1960peněžitý dar 200,00
Lilko, František06.01.1954peněžitý dar 100,00
Lilko, František06.01.1954peněžitý dar 1 100,00
Linda, Petr26.09.1973peněžitý dar 100,00
Lindová, Helena19.07.1980peněžitý dar 500,00
Linek, Jan31.12.1996peněžitý dar 100,00
Linhart, Bedřich30.07.1965peněžitý dar 200,00
Linhart, Bořek05.05.1973peněžitý dar 500,00
Linhart, Jan30.07.1964peněžitý dar 500,00
Linhart, Ladislav16.09.1975peněžitý dar 100,00
Linhart, Miroslav02.06.1950peněžitý dar 100,00
Linhartová, Doubravka12.10.1981peněžitý dar 200,00
Linhartová, Jana10.03.1992peněžitý dar 200,00
Linhartová, Jana10.03.1992peněžitý dar 100,00
Linhart, Tomáš01.04.1981peněžitý dar 100,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Lipina, Tomáš22.07.1968peněžitý dar 200,00
Lipovský, Dušan03.11.1975peněžitý dar 200,00
Lipská, Lucie28.11.1986peněžitý dar 100,00
List, Jan23.08.1962peněžitý dar 100,00
Listoň, Tomáš30.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Listopad, Petr29.05.1964peněžitý dar 100,00
Lisý, Branislav30.12.1978peněžitý dar 100,00
Liška, Jan28.05.1990peněžitý dar 200,00
Liška, Jiří02.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Liška, Miloslav19.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Liška, Radovan24.01.1952peněžitý dar 300,00
Lišková, Jana17.06.1958peněžitý dar 300,00
Litoš, Pavel02.02.1979peněžitý dar 100,00
Líznerová, Eliška11.04.1946peněžitý dar 100,00
Lněnička, Martin23.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Löfflerová, Miroslava04.10.1970peněžitý dar 100,00
Logaj, Ladislav04.11.1974peněžitý dar 100,00
Lohnickij, Ondřej12.07.1983peněžitý dar 200,00
Lohr, Roman28.07.1963peněžitý dar 500,00
Lochmann, Jarmil09.07.1978peněžitý dar 500,00
Lochman, Petr23.09.1962peněžitý dar 100,00
Lochner, Ivan01.02.1946peněžitý dar 200,00
Lojda, Jan22.03.1951peněžitý dar 500,00
Lojdová Vrátilová, Martina24.02.1984peněžitý dar 100,00
Lojek, Miloslav06.01.1949peněžitý dar 500,00
Lokaj, Václav02.07.1978peněžitý dar 999,00
Lokvenc, Jan12.08.1972peněžitý dar 900,00
Lomozová, Milena28.04.1952peněžitý dar 500,00
Lom, Václav16.03.1978peněžitý dar 100,00
Lonc, Dušan28.06.1974peněžitý dar 500,00
Lonc, Radek26.09.1977peněžitý dar 100,00
Lončík, Tomáš13.08.1968peněžitý dar 300,00
Lopour, Vít08.04.1994peněžitý dar 100,00
Lorenc, Jaroslav07.12.1965peněžitý dar 200,00
Lorencová, Miluše07.02.1967peněžitý dar 200,00
Lorenc, Rafael13.05.1958peněžitý dar 500,00
Lorenc, Stanislav18.09.1998peněžitý dar 100,00
Lorková, Šárka27.04.1966peněžitý dar 100,00
Loskotová, Šárka08.04.1975peněžitý dar 200,00
Losovský, Petr27.05.1966peněžitý dar 500,00
Lošťák, Viktor05.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Louda, Ondřej06.07.1982peněžitý dar 100,00
Loukota, Milan18.06.1960peněžitý dar 100,00
Loukota, Tomáš26.04.1962peněžitý dar 100,00
Lounek, Radim15.05.1976peněžitý dar 100,00
Lounek, Rostislav13.10.1964peněžitý dar 500,00
Ložek, Jaromír17.01.1966peněžitý dar 300,00
Ložek, Jaromír17.01.1966peněžitý dar 300,00
Lubas, Kryštof27.05.2000peněžitý dar 159,00
Luběník, Jiří29.07.1963peněžitý dar 100,00
Ludovit, Pavela22.12.1975peněžitý dar 500,00
Ludva, Jiří06.06.1963peněžitý dar 900,00
Ludvík, Martin29.12.1994peněžitý dar 100,00
Lukáč, Martin08.11.1961peněžitý dar 500,00
Lukáčová, Nikol20.04.1996peněžitý dar 100,00
Lukas, Marek05.08.1971peněžitý dar 200,00
Lukášek, Martin15.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Lukáš, Libor19.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Lukášová, Jitka03.07.1990peněžitý dar 999,00
Lukášová, Jitka03.07.1990peněžitý dar 100,00
Lukášová, Kamila10.04.1971peněžitý dar 100,00
Lukáš, Petr06.12.1976peněžitý dar 300,00
Lukavský, Svatopluk16.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, David10.02.1973peněžitý dar 200,00
Lukeš, Jiří12.08.1969peněžitý dar 100,00
Lukeš, Michal06.02.1974peněžitý dar 200,00
Lukešová, Dagmar31.12.1964peněžitý dar 100,00
Lukeš, Petr23.05.1983peněžitý dar 150,00
Lukeš, Petr23.05.1983peněžitý dar 100,00
Luksch, Paul David04.08.1986peněžitý dar 100,00
Lüley, Imrich01.05.1964peněžitý dar 100,00
Lunga, Stanislav10.06.1958peněžitý dar 100,00
Lupoměský, Richard16.06.1970peněžitý dar 200,00
Lupuljev, Aleš17.10.1973peněžitý dar 100,00
Luzar, Tomáš06.05.1987peněžitý dar 100,00
Lysák, František17.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Lysák, Ondřej24.03.1987peněžitý dar 500,00
Lžičař, Martin27.09.1976peněžitý dar 150,00
Macák, Daniel22.06.1978peněžitý dar 100,00
Macák, Libor14.06.1990peněžitý dar 100,00
Macášek, Igor05.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Macek, David07.12.1983peněžitý dar 100,00
Macek, Jan31.05.1976peněžitý dar 300,00
Macek, Martin14.02.1986peněžitý dar 200,00
Maceška, Bohuslav18.04.1965peněžitý dar 200,00
Macinka, Petr18.08.1978peněžitý dar 100,00
Macková, Gabriela14.02.1972peněžitý dar 100,00
Macková, Naděžda06.02.1955peněžitý dar 200,00
Mackovič, Ondřej12.05.1979peněžitý dar 100,00
Macků, Jiří26.05.1940peněžitý dar 200,00
Macošková, Nina13.04.1979peněžitý dar 100,00
Macoun, Marian23.03.1970peněžitý dar 100,00
Máček, František12.11.1965peněžitý dar 100,00
Mačura, Pavel28.03.1973peněžitý dar 500,00
Maďa, Milan05.05.1957peněžitý dar 100,00
Maďa, Milan05.05.1957peněžitý dar 100,00
Madej, Dalibor11.10.1952peněžitý dar 100,00
Maděra, Hynek12.01.1957peněžitý dar 500,00
Maděra, Hynek12.01.1957peněžitý dar 500,00
Mádr, Pavel12.03.1963peněžitý dar 100,00
Magdolen, David01.07.1979peněžitý dar 100,00
Magera, Martin30.07.1970peněžitý dar 100,00
Magera, Radoslav29.08.1977peněžitý dar 200,00
Magnusek, Rudolf05.11.1957peněžitý dar 100,00
Magnusková, Iveta08.11.1982peněžitý dar 1 000,00
Mahdal, Otakar03.10.1977peněžitý dar 500,00
Mahr, Ivoš28.02.1991peněžitý dar 200,00
Mahr, Václav10.01.1982peněžitý dar 300,00
Macháček, Jan28.02.1982peněžitý dar 100,00
Macháček, Luboš26.05.1965peněžitý dar 3 000,00
Macháček, Miroslav16.08.1969peněžitý dar 999,00
Macháček, Pavel12.01.1988peněžitý dar 100,00
Macháček, Petr12.04.1975peněžitý dar 500,00
Macháček, Sebastian27.10.1995peněžitý dar 100,00
Macháček, Václav10.05.1986peněžitý dar 100,00
Machač, Jan09.09.1976peněžitý dar 700,00
Macháčková, Jaroslava04.07.1976peněžitý dar 100,00
Macháčková, Petra20.11.1968peněžitý dar 100,00
Machač, Zdeněk04.06.1952peněžitý dar 100,00
Mach, Adolf20.02.1967peněžitý dar 100,00
Machala, Jan16.02.1985peněžitý dar 500,00
Machálek, David12.12.1974peněžitý dar 100,00
Machálek, Ivo22.04.1965peněžitý dar 100,00
Machalíček, Aleš26.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Machalínek, Tomáš29.08.1974peněžitý dar 999,00
Machálková, Jana08.08.1980peněžitý dar 100,00
Machálková, Jana08.08.1980peněžitý dar 100,00
Máchal, Pavel11.01.1948peněžitý dar 100,00
Máchal, Pavel11.01.1948peněžitý dar 1 000,00
Mácha, Michal24.11.2001peněžitý dar 100,00
Macháň, Petr06.09.1970peněžitý dar 100,00
Mácha, Petr15.12.1960peněžitý dar 700,00
Macharáček, Ivo13.09.1967peněžitý dar 300,00
Machek, Lukáš24.11.1983peněžitý dar 100,00
Machek, Pavel31.07.1957peněžitý dar 100,00
Machek, Tomáš09.11.1972peněžitý dar 100,00
Mach, Jindřich31.07.1975peněžitý dar 999,00
Mach, Ondřej19.02.1982peněžitý dar 100,00
Machourek, Zdeněk29.01.1955peněžitý dar 500,00
Machová, Eva12.12.1953peněžitý dar 200,00
Machová, Jitka21.03.1966peněžitý dar 100,00
Máchová, Štěpánka24.04.1962peněžitý dar 700,00
Machovský, Josef02.02.1955peněžitý dar 200,00
Machovský, Petr01.06.1970peněžitý dar 500,00
Machovský, Petr01.06.1970peněžitý dar 250 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Mach, Radek21.06.1971peněžitý dar 100,00
Mach, Richard31.08.1971peněžitý dar 100,00
Mach, Richard31.08.1971peněžitý dar 500,00
Mach, Roman10.09.1974peněžitý dar 100,00
Mach, Stanislav29.10.1933peněžitý dar 1 000,00
Machů, Karel20.07.1975peněžitý dar 100,00
Machů, Radek17.07.1972peněžitý dar 100,00
Machura, Lukáš21.03.1979peněžitý dar 100,00
Maitah, Mansoor21.08.1962peněžitý dar 100,00
Maivald, Jan29.08.1964peněžitý dar 100,00
Majer, David06.07.1976peněžitý dar 100,00
Majer, Jan21.01.1978peněžitý dar 300,00
Majer, Milan13.02.1969peněžitý dar 200,00
Majer, Milan13.02.1969peněžitý dar 5 000,00
Majer, Milan13.02.1969peněžitý dar 100,00
Máj, Karel04.07.1970peněžitý dar 100,00
Majringer, Patrik01.06.1972peněžitý dar 100,00
Makoň, Jiří11.08.1947peněžitý dar 100,00
Makovský, Pavel08.11.1971peněžitý dar 100,00
Makový, Luděk17.12.1971peněžitý dar 100,00
Malá, Jitka06.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Malcát, Petr14.05.1973peněžitý dar 500,00
Malcová, Iva07.04.1973peněžitý dar 100,00
Malec, Jiří27.02.1967peněžitý dar 100,00
Maleček, Jaroslav03.01.1947peněžitý dar 100,00
Maleček, Stanislav22.01.1965peněžitý dar 100,00
Málek, Jaroslav20.09.1981peněžitý dar 100,00
Maléř, Martin02.08.1965peněžitý dar 250,00
Malchar, Miroslav10.01.1957peněžitý dar 100,00
Malík, Jiří19.09.1949peněžitý dar 199,00
Malik, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 100,00
Malík, Miroslav23.12.1952peněžitý dar 100,00
Malík, Radek30.09.1978peněžitý dar 900,00
Malimánek, Pavel25.08.1945peněžitý dar 1 000,00
Malina, Aleš21.12.1963peněžitý dar 100,00
Malina, Antonín11.06.1970peněžitý dar 1 100,00
Malina, David27.05.1995peněžitý dar 200,00
Malina, Vladimír05.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Malinová, Dagmar21.10.1962peněžitý dar 500,00
Malinová, Jindřiška22.07.1964peněžitý dar 200,00
Malinová, Michaela01.06.1966peněžitý dar 200,00
Malinová, Michaela01.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Malinová, Naděžda14.10.1978peněžitý dar 100,00
Malíř, Jan13.06.1980peněžitý dar 100,00
Málková, Marie24.02.1955peněžitý dar 1 000,00
Malkusová, Jarmila14.09.1964peněžitý dar 2 000,00
Mallota, Petr16.05.1980peněžitý dar 300,00
Mallotová, Helena26.10.1944peněžitý dar 500,00
Mallotová, Veronika10.04.1986peněžitý dar 200,00
Malota, Jiří14.10.1991peněžitý dar 100,00
Malota, Josef05.02.1956peněžitý dar 500,00
Malovec, Miroslav20.02.1951peněžitý dar 1 000,00
Malý, Aleš08.03.1981peněžitý dar 502,81
Malý, Filip20.09.1993peněžitý dar 150,00
Malý, Jiří30.01.1972peněžitý dar 500,00
Malý, Ladislav07.04.1946peněžitý dar 100,00
Malý, Marek14.04.1978peněžitý dar 800,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 250,00
Malý, Milan24.10.1959peněžitý dar 300,00
Malý, Miroslav10.12.1981peněžitý dar 333,00
Malý, Pavel06.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Malý, Petr11.05.1967peněžitý dar 200,00
Malý, Roman21.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Malý, Tomáš17.12.1994peněžitý dar 200,00
Malý, Václav17.10.1981peněžitý dar 100,00
Maňásková, Vlasta27.09.1970peněžitý dar 100,00
Mandátová, Monika09.02.1970peněžitý dar 100,00
Mandelík, Jan07.08.1981peněžitý dar 100,00
Mandinec, Bohumil29.06.1956peněžitý dar 100,00
Mandinec, Josef04.12.1964peněžitý dar 999,00
Manert, Tomáš29.07.1977peněžitý dar 100,00
Maniš, Dalibor04.06.1962peněžitý dar 900,00
Mannel, Luboš24.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Marcol, Aleš17.02.1986peněžitý dar 100,00
Mareček, Karel19.11.1972peněžitý dar 200,00
Mareček, Václav29.12.1979peněžitý dar 150,00
Mareček, Zdeněk12.12.1971peněžitý dar 100,00
Marečková, Hana13.12.1987peněžitý dar 200,00
Marek, David24.09.1975peněžitý dar 100,00
Marek, Jakub11.02.1995peněžitý dar 110,00
Marek, Jan14.12.1985peněžitý dar 100,00
Marek, Jan14.12.1985peněžitý dar 100,00
Marek, Jiří03.10.1973peněžitý dar 100,00
Marek, Leoš04.10.1961peněžitý dar 111,00
Marek, Ondřej05.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Marek, Richard31.05.1967peněžitý dar 100,00
Marek, Roman27.02.1966peněžitý dar 600,00
Marek, Roman27.02.1966peněžitý dar 200,00
Maren, Lubomír22.12.1949peněžitý dar 100,00
Mareš, Jiří13.09.1948peněžitý dar 500,00
Mareš, Josef07.07.1991peněžitý dar 100,00
Mareš, Michal31.05.1991peněžitý dar 100,00
Mareš, Pavel15.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Mareš, Petr12.09.1977peněžitý dar 200,00
Mareš, Stanislav18.09.1978peněžitý dar 200,00
Mareš, Vít15.01.1978peněžitý dar 100,00
Mareš, Vladimír20.01.1960peněžitý dar 999,00
Marhánková, Lucie24.02.1971peněžitý dar 300,00
MARHYS - IT s.r.o.29114098peněžitý dar 5 000,00
Maria Brodinová, Anna03.06.1982peněžitý dar 100,00
Mariánková, Eva24.02.1968peněžitý dar 100,00
Marin, Radovan16.04.1980peněžitý dar 100,00
Markesová, Silvie07.02.1972peněžitý dar 100,00
Mark, Martin27.08.1984peněžitý dar 100,00
Mark, Martin27.08.1984peněžitý dar 100,00
Marková Burešová, Iva17.02.1976peněžitý dar 500,00
Marková, Magda26.03.1970peněžitý dar 100,00
Marková, Vladimíra19.05.1966peněžitý dar 100,00
Markulinec, Peter04.02.1966peněžitý dar 2 000,00
Maroušková, Jana12.06.1961peněžitý dar 300,00
Marša, Alexander23.06.1951peněžitý dar 300,00
Maršálek, Jiří21.04.1967peněžitý dar 100,00
Maršálek, Tomáš07.08.1974peněžitý dar 700,00
Maršálek, Vladimír23.01.1959peněžitý dar 100,00
Maršálek, Zbyněk24.08.1974peněžitý dar 200,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Martakidis, Petros22.05.1971peněžitý dar 999,00
Marťák, Kamil12.08.1965peněžitý dar 500,00
Martan, Jiří12.12.1969peněžitý dar 500,00
Martiňák, Libor05.02.1965peněžitý dar 200,00
Martinák, Nikolaj04.08.1972peněžitý dar 300,00
Martinčáková, Marcela02.05.1973peněžitý dar 100,00
Martinec, Miroslav12.11.1947peněžitý dar 100,00
Martinec, Pavel30.11.1977peněžitý dar 100,00
Martínek, František18.08.1971peněžitý dar 100,00
Martínek, František18.08.1971peněžitý dar 100,00
Martínek, Jaroslav15.11.1943peněžitý dar 100,00
Martínek, Otakar12.01.1994peněžitý dar 500,00
Martin, Filip17.04.1971peněžitý dar 500,00
Martinková, Taťjana02.05.1954peněžitý dar 300,00
Martínková, Tereza13.08.1992peněžitý dar 100,00
Martiš, Jan10.11.1950peněžitý dar 100,00
Martykánová, Stanislava02.07.1971peněžitý dar 200,00
Martynek, Roman19.05.1977peněžitý dar 300,00
Marušák, Jaroslav30.09.1984peněžitý dar 100,00
Marušák, Zdeněk27.04.1982peněžitý dar 300,00
Marušák, Zdeněk27.04.1982peněžitý dar 200,00
Marvan, Ondřej16.05.1986peněžitý dar 200,00
Marvan, Ondřej16.05.1986peněžitý dar 500,00
Mařák, Vladimír07.03.1962peněžitý dar 200,00
Mařatka, Karel30.09.1973peněžitý dar 100,00
Mařík, Lukáš23.04.1984peněžitý dar 333,00
Maříková, Pavlína21.01.1974peněžitý dar 100,00
Mařík, Patrik21.09.1996peněžitý dar 400,00
Mařík, Tomáš11.01.1973peněžitý dar 300,00
Masák, Antonín15.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Masaryk, Ján12.01.1975peněžitý dar 100,00
Masiar, Martin19.06.1970peněžitý dar 500,00
Masiar, Martin19.06.1970peněžitý dar 500,00
Masopust, Daniel04.10.1949peněžitý dar 100,00
Mastná, Dagmar15.02.1965peněžitý dar 500,00
Mastný, David29.08.1978peněžitý dar 100,00
Mastný, Miroslav21.04.1982peněžitý dar 333,33
Máša, Petr03.05.1974peněžitý dar 200,00
Máša, Vladimír06.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jaroslav07.06.1958peněžitý dar 100,00
Mašek, Jaroslav07.06.1958peněžitý dar 999,00
Mašek, Luboš26.12.1947peněžitý dar 500,00
Mašek, Michal30.01.1968peněžitý dar 500,00
Mašek, Pavel07.12.1974peněžitý dar 100,00
Mašek, Pavel07.12.1974peněžitý dar 100,00
Mašek, Roman20.02.1996peněžitý dar 100,00
Mašek, Václav30.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Mašek, Vít04.05.1993peněžitý dar 999,00
Mašijová, Soňa11.04.1974peněžitý dar 100,00
Mašín, Ivan18.04.1962peněžitý dar 990,00
Mašín, Ivan18.04.1962peněžitý dar 500,00
Mašín, Jiří15.07.1968peněžitý dar 300,00
Mašín, Lukáš20.04.1962peněžitý dar 1 500,00
Mašková Švejdová, Jitka05.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Mašková, Dagmar30.05.1970peněžitý dar 200,00
Mašková, Dana18.11.1966peněžitý dar 100,00
Mašková, Michala27.02.1977peněžitý dar 100,00
Mašková, Veronika11.06.1993peněžitý dar 200,00
Maťák, Pavel09.05.1984peněžitý dar 100,00
Matalík, Jaromír19.08.1962peněžitý dar 100,00
Matalík, Jaromír19.08.1962peněžitý dar 1 200,00
Matásková, Dáša14.07.1975peněžitý dar 100,00
Matěja, Petr13.03.1971peněžitý dar 500,00
Matějčková, Ilona29.08.1956peněžitý dar 300,00
Matějek, Ivo06.03.1954peněžitý dar 333,00
Matějíček, Luboš17.01.1971peněžitý dar 100,00
Matějka, Antonín12.06.1952peněžitý dar 200,00
Matějka, Blahoslav22.11.1964peněžitý dar 100,00
Matějka, Emanuel25.01.1973peněžitý dar 100,00
Matějka, Jan21.10.1969peněžitý dar 100,00
Matějka, Martin03.10.1996peněžitý dar 100,00
Matějka, Milan19.04.1955peněžitý dar 100,00
Matějka, Ondřej06.03.1986peněžitý dar 100,00
Matějka, Ondřej06.03.1986peněžitý dar 100,00
Matějka, Petr25.01.1975peněžitý dar 600,00
Matějka, Petr25.01.1975peněžitý dar 100,00
Matějková, Jolana25.10.1959peněžitý dar 100,00
Matějková, Monika17.06.1989peněžitý dar 100,00
Matěj, Michal04.05.1971peněžitý dar 200,00
Matějů, Ivan15.01.1956peněžitý dar 500,00
Matějů, Jan13.07.1988peněžitý dar 100,00
Materna, Marek10.02.1983peněžitý dar 100,00
Mathy, Jan11.02.1979peněžitý dar 100,00
Matiášek, Robert28.01.1975peněžitý dar 100,00
Matička, Viktor08.04.1975peněžitý dar 500,00
Matlasová, Jana07.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Matlasová, Jana07.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Mátlová, Petra09.01.1970peněžitý dar 100,00
Matoušek, Jan25.07.1979peněžitý dar 300,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 100,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 999,00
Matoušek, Libor27.12.1971peněžitý dar 100,00
Matoušek, Luboš26.07.1978peněžitý dar 100,00
Matoušek, Martin20.09.1964peněžitý dar 100,00
Matoušek, Martin20.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Pavel19.04.1968peněžitý dar 500,00
Matoušek, Pavel19.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Petr06.11.1983peněžitý dar 100,00
Matoušek, Richard31.12.1976peněžitý dar 300,00
Matoušek, Václav01.09.1971peněžitý dar 100,00
Matoušková, Eva07.07.1960peněžitý dar 999,00
Matouš, Martin17.11.1964peněžitý dar 500,00
Matouš, Patrik27.03.1977peněžitý dar 500,00
Matouš, Pavel23.04.1964peněžitý dar 100,00
Matulík, Jiří05.05.1971peněžitý dar 100,00
Matulková, Ilona30.10.1957peněžitý dar 100,00
Matulová, Stanislava01.04.1946peněžitý dar 100,00
Matura, Radan25.05.1987peněžitý dar 100,00
Matušek, Dalibor14.10.1981peněžitý dar 100,00
Matušek, Miroslav08.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Matúšek, Ondřej14.06.1985peněžitý dar 111,00
Matušek, Rostislav29.12.1969peněžitý dar 100,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 1 000,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
Matuška, Jirí29.11.1977peněžitý dar 100,00
Matuška, Rostislav06.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Matuška, Václav07.10.1972peněžitý dar 100,00
Matušková, Hana14.09.1939peněžitý dar 100,00
Matušovský, Matěj11.10.1982peněžitý dar 100,00
Matys, Karel03.07.1984peněžitý dar 100,00
Matys, Radek11.09.1969peněžitý dar 200,00
Matys, Robert28.10.1992peněžitý dar 100,00
Matzner, Jiří13.06.1974peněžitý dar 100,00
Maxa, Pavel19.01.1951peněžitý dar 300,00
Maxera, Zdeněk11.02.1960peněžitý dar 900,00
Mazáček, Miroslav24.11.1989peněžitý dar 100,00
Mazač, Jaroslav28.05.1968peněžitý dar 100,00
Mazal, Stanislav15.11.1993peněžitý dar 300,00
Mazánek, Stanislav22.07.1965peněžitý dar 500,00
Mazel, Milan21.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Mázl, Tomáš25.04.1991peněžitý dar 100,00
Mazný, Eduard19.11.1974peněžitý dar 100,00
Mázor, Miloš09.10.1987peněžitý dar 123,00
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 100,00
Medek, Tomáš09.08.1970peněžitý dar 500,00
Medlen, Alois09.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Medvěd, Milan13.10.1974peněžitý dar 200,00
Meixnerová, Zdeňka01.07.1945peněžitý dar 100,00
Mejstřík, Jiří13.06.1972peněžitý dar 300,00
Mejzlík, Vladimír09.06.1967peněžitý dar 100,00
Měkuta, Jan01.06.1973peněžitý dar 200,00
Melichárek, Josef10.07.1979peněžitý dar 100,00
Melichar, Martin30.12.1971peněžitý dar 100,00
Melichar, Miloslav14.12.1986peněžitý dar 100,00
Melicharová, Veronika13.04.1993peněžitý dar 300,00
Melich, Martin11.11.1963peněžitý dar 100,00
Melíšek, Miroslav12.10.1986peněžitý dar 100,00
Melnická, Jitka01.10.1949peněžitý dar 100,00
Melnický, Aleš17.04.1969peněžitý dar 100,00
Melš, Jan13.05.1956peněžitý dar 100,00
Mencl, Pavel02.02.1973peněžitý dar 500,00
Menšík, Martin12.07.1970peněžitý dar 500,00
Menšík, Stanislav23.10.1981peněžitý dar 200,00
Merašický, Václav25.01.1958peněžitý dar 100,00
Měrka, Pavel07.07.1971peněžitý dar 100,00
Mervart, Jaroslav18.05.1973peněžitý dar 999,00
Messerschmidt, Stanislav04.06.1956peněžitý dar 100,00
Měšťan, Luděk10.08.1966peněžitý dar 100,00
Mevald, David16.05.1974peněžitý dar 100,00
Mewald, Daniel03.12.1981peněžitý dar 300,00
Mezera, Jiří12.09.1986peněžitý dar 300,00
Mezera, Jiří12.09.1986peněžitý dar 200,00
Mezerová, Daniela10.06.1982peněžitý dar 100,00
Mezník, Jaroslav20.06.1984peněžitý dar 100,00
Mezník, Miloš14.07.1965peněžitý dar 100,00
Miavec, Milan28.08.1972peněžitý dar 500,00
Micza, Václav23.02.1979peněžitý dar 500,00
Mičánek, Lumír02.11.1952peněžitý dar 365,00
Miča, Šimon10.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Mičenec, Jiří23.10.1973peněžitý dar 999,00
Mičenec, Jiří23.10.1973peněžitý dar 600,00
Mičic, Emil03.01.1965peněžitý dar 100,00
Mička, Marek22.01.1970peněžitý dar 300,00
Mička, Petr28.07.1977peněžitý dar 100,00
Mičková, Dušana01.05.1964peněžitý dar 500,00
Mičková, Marie09.07.1948peněžitý dar 200,00
Miewaldová, Jitka18.04.1955peněžitý dar 400,00
Migdau, Tomáš05.09.1983peněžitý dar 200,00
Mihálik, Pavel22.04.1972peněžitý dar 500,00
Mihalík, Petr05.04.1956peněžitý dar 100,00
Mihalík, Petr05.04.1956peněžitý dar 100,00
Michalčík, Jan23.03.1984peněžitý dar 200,00
Michálek, Ladislav28.01.1980peněžitý dar 100,00
Michálek, Martin08.04.1992peněžitý dar 100,00
Michálek, Milan07.10.1967peněžitý dar 100,00
Michálek, Ondřej10.10.2000peněžitý dar 100,00
Michálek, Tomáš10.04.1987peněžitý dar 100,00
Michálek, Vojtěch18.10.1973peněžitý dar 100,00
Michálek, Zdeněk26.10.1964peněžitý dar 1 000,00
Michalíček, Lubomír15.11.1964peněžitý dar 300,00
Michalička, Václav14.09.1945peněžitý dar 200,00
Michalík, Pavel24.03.1972peněžitý dar 500,00
Michal, Jan07.02.1973peněžitý dar 900,00
Michálková, Liběna18.02.1986peněžitý dar 100,00
Michálková, Zdena07.06.1969peněžitý dar 100,00
Míchal, Marcel06.05.1970peněžitý dar 100,00
Michalová, Gabriela30.12.1973peněžitý dar 100,00
Michel, Milan01.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Michna, Mojmír14.01.1981peněžitý dar 100,00
Míka, Ludvík22.09.1975peněžitý dar 100,00
Mikeska, Ondřej03.12.1971peněžitý dar 100,00
Mikeš, Jiří07.05.1968peněžitý dar 200,00
Mikeš, Jiří07.05.1968peněžitý dar 333,00
Mikeš, Milan28.03.1965peněžitý dar 200,00
Mikeš, Pavel10.12.1977peněžitý dar 100,00
Miklas, Pavel20.07.1954peněžitý dar 500,00
Miklas, Radim27.01.1972peněžitý dar 999,99
Miklas, Thomas Maria18.11.1963peněžitý dar 100,00
Mikl, Jan04.05.1987peněžitý dar 100,00
Mikolášek, Ladislav27.05.1971peněžitý dar 200,00
Míkovcová Mališová, Kateřina01.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Mikovec, Evžen15.08.1990peněžitý dar 100,00
Mikovec, Petr12.08.1970peněžitý dar 100,00
Míkovec, Zdeněk21.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Mikšík, Jan09.04.1968peněžitý dar 100,00
Mikšík, Michal22.09.1983peněžitý dar 200,00
Mikšík, Michal22.09.1983peněžitý dar 200,00
Mikšíková, Martina26.04.1991peněžitý dar 100,00
Mikšíková, Renata05.11.1966peněžitý dar 200,00
Mikšík, Radek13.02.1966peněžitý dar 777,00
Mikšík, Robert07.09.1997peněžitý dar 777,00
Mikšovský, Petr10.09.1962peněžitý dar 100,00
Mikulaj, Zdeněk05.03.1966peněžitý dar 100,00
Mikula, Michal03.10.1971peněžitý dar 500,00
Mikula, Peter27.07.1976peněžitý dar 100,00
Mikula, Petr13.05.1984peněžitý dar 100,00
Mikulášek, Josef24.12.1974peněžitý dar 100,00
Mikulášek, Petr11.07.1981peněžitý dar 999,00
Mikulecký, Oldřich31.07.1986peněžitý dar 900,00
Mikunda, Milan15.04.1968peněžitý dar 600,00
Milatová, Bohdana DiS.18.12.1977peněžitý dar 500,00
Miler, Jakub15.05.1992peněžitý dar 100,00
Miler, Jakub15.05.1992peněžitý dar 100,00
Miler, Jakub15.05.1992peněžitý dar 100,00
Milička, Pavel23.04.1965peněžitý dar 100,00
Miloschewsky, Martin31.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Milostný, Petr20.07.1961peněžitý dar 999,00
Miltová, Jana13.11.1986peněžitý dar 100,00
Mimránek, Jan13.04.1983peněžitý dar 100,00
Minarčík, Jan28.09.1956peněžitý dar 100,00
Minarčík, Ladislav29.05.1956peněžitý dar 100,00
Minarská, Leonarda19.09.1962peněžitý dar 100,00
Minarský, Antonín20.03.1955peněžitý dar 100,00
Minařík, Petr02.02.1988peněžitý dar 150,00
Miňovský, Robert24.06.1974peněžitý dar 950,00
Minster, Petr23.03.1965peněžitý dar 100,00
Miracká, Taťána05.09.1974peněžitý dar 100,00
Mirek, Dušan05.09.1972peněžitý dar 200,00
Miričová, Michaela01.01.1968peněžitý dar 100,00
Mírovský, Jiří20.08.1973peněžitý dar 100,00
Mirovský, Pavel09.03.1951peněžitý dar 999,00
Mirvald, Marcel10.05.1973peněžitý dar 200,00
Miřácký, Roman05.09.1974peněžitý dar 100,00
Místecký, Tomáš11.02.1997peněžitý dar 100,00
Mišák, Josef01.04.1998peněžitý dar 100,00
Mišáková, Jarmila18.03.1957peněžitý dar 100,00
Míšek, Václav29.06.1976peněžitý dar 200,00
Miškovský, Petr24.02.1991peněžitý dar 100,00
Mitacek, František17.07.1964peněžitý dar 300,00
Mitlener, Jan14.04.1972peněžitý dar 100,00
Mitlener, Jan14.04.1972peněžitý dar 100,00
Mitrega, Miroslav13.10.1984peněžitý dar 100,00
Mitrović, Denis03.10.1979peněžitý dar 300,00
Mittner, Ondřej10.07.1986peněžitý dar 100,00
Mládek, Dorian17.10.1976peněžitý dar 100,00
Mládek, Dorian17.10.1976peněžitý dar 200,00
Mládek, Josef22.02.1984peněžitý dar 100,00
Mládek, Michal29.03.1964peněžitý dar 500,00
Mládek, Radim30.11.1969peněžitý dar 500,00
Mlčák, Tomáš09.10.1978peněžitý dar 200,00
Mlčoch, Jakub12.07.1989peněžitý dar 300,00
Mlčoch, Jaroslav14.06.1948peněžitý dar 100,00
Mlčoch, Jiří11.02.1956peněžitý dar 100,00
Mlčoch, Martin28.04.1966peněžitý dar 200,00
Mlejnský, Jan28.09.1975peněžitý dar 100,00
Mlynek, David11.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Mlynek, David11.02.1977peněžitý dar 1 000,00
MM Credit s.r.o.26210231peněžitý dar 200,00
Mojmír, Mikuláš23.04.1968peněžitý dar 100,00
Mojžíšek, Jaroslav10.10.1958peněžitý dar 100,00
Mojžíšek, Jaroslav10.10.1958peněžitý dar 100,00
Mojžíšová, Marie03.02.1978peněžitý dar 100,00
Mokryšová, Jana02.09.1950peněžitý dar 100,00
Moldrzyk, Jan28.01.1982peněžitý dar 100,00
Molek, František24.06.1960peněžitý dar 200,00
Molek, Michael29.12.1979peněžitý dar 100,00
Monhartová, Daniela01.01.1973peněžitý dar 500,00
Moński, Jakub05.08.1989peněžitý dar 100,00
MontEx Welding s.r.o.5431786peněžitý dar 2 000,00
Morafcsik, Marek10.11.1994peněžitý dar 100,00
Moravcová, Hana08.10.1970peněžitý dar 2 000,00
Moravcová, Milena29.12.1967peněžitý dar 100,00
Moravec, Antonín28.03.1949peněžitý dar 100,00
Moravec, Karel28.02.1968peněžitý dar 500,00
Moravec, Lukáš13.10.1980peněžitý dar 999,00
Moravec, Lukáš13.10.1980peněžitý dar 265,00
Moravec, Vilém10.10.1963peněžitý dar 500,00
Morávek, Jan09.10.1984peněžitý dar 100,00
Morávek, Zdeněk16.09.1953peněžitý dar 100,00
Morong, Jiří08.01.2001peněžitý dar 100,00
Moroň, Marek29.04.1968peněžitý dar 300,00
Mosio, Alexander14.04.1956peněžitý dar 180,00
Mosoriák, Vasil16.04.1965peněžitý dar 500,00
Mostecká, Blanka24.02.1958peněžitý dar 999,00
Mostecká, Blanka24.02.1958peněžitý dar 100,00
Mostecká, Blanka24.02.1958peněžitý dar 100,00
Moštěk, Zdeněk02.06.1962peněžitý dar 100,00
Motíl, Igor27.07.1968peněžitý dar 100,00
Motílová, Petra24.04.1969peněžitý dar 100,00
Motl, Jakub25.07.1970peněžitý dar 500,00
Motl, Jakub25.07.1970peněžitý dar 100,00
Motl, Luboš05.12.1973peněžitý dar 100,00
Motlová, Ludmila22.08.1971peněžitý dar 500,00
Mráček, Filip27.01.1983peněžitý dar 100,00
Mráz, Bohumír12.06.1947peněžitý dar 300,00
Mrázek, František14.12.1979peněžitý dar 100,00
Mrázek, Ladislav12.02.1956peněžitý dar 200,00
Mrázek, Miroslav20.08.1971peněžitý dar 100,00
Mrázek, Václav17.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, Václav17.09.1973peněžitý dar 100,00
Mráz, Josef Marcel03.10.1972peněžitý dar 100,00
Mráz, Karel31.01.1970peněžitý dar 100,00
Mráz, Ludvík12.02.1964peněžitý dar 100,00
Mráz, Michal29.07.1982peněžitý dar 200,00
Mrázová, Petra28.10.1955peněžitý dar 100,00
Mráz, Radek08.08.1969peněžitý dar 200,00
Mráz, Tomáš28.05.1967peněžitý dar 100,00
Mrkos, Josef04.11.1951peněžitý dar 100,00
Mrkvan, Radek25.01.1974peněžitý dar 100,00
Mrkvička, Josef15.01.1951peněžitý dar 300,00
Mrkvičková, Kateřina13.01.1981peněžitý dar 2 000,00
Mrózková, Renata07.03.1967peněžitý dar 200,00
Mrštík, Jakub30.09.1989peněžitý dar 100,00
Mrvík, Miroslav12.06.1961peněžitý dar 500,00
Mrvíková, Marie22.11.1962peněžitý dar 200,00
Mudra, Daniel20.11.1973peněžitý dar 500,00
Mudráková, Zita16.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Mudráková, Zita16.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Mudroch, Rudolf20.12.1960peněžitý dar 999,00
Mudruňka, Tomáš10.12.1977peněžitý dar 200,00
Mühlbach, Hynek05.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Mujgoš, Vojtěch01.02.1960peněžitý dar 100,00
Müller, Lukáš25.10.1985peněžitý dar 100,00
Müller, Lukáš25.10.1985peněžitý dar 100,00
Müller, Miroslav25.08.1959peněžitý dar 3 003,00
Müllerová, Magdalena20.09.1980peněžitý dar 500,00
Müller, Roman21.08.1965peněžitý dar 100,00
Müller, Rudolf08.03.1982peněžitý dar 100,00
Müller, Stanislav08.10.1968peněžitý dar 300,00
Mundl, Martin23.02.1988peněžitý dar 100,00
Muroň, Josef20.10.1983peněžitý dar 100,00
Muschalek, Radim13.08.1976peněžitý dar 100,00
Musílek, Václav25.09.1958peněžitý dar 200,00
Musil, Jan02.12.1943peněžitý dar 200,00
Musil, Jiří01.06.1940peněžitý dar 100,00
Musil, Josef29.01.1961peněžitý dar 300,00
Musílková, Zuzana10.07.1959peněžitý dar 100,00
Musil, Ladislav05.10.1961peněžitý dar 300,00
Musilová, Helena29.08.1966peněžitý dar 300,00
Musilová, Lydie07.12.1955peněžitý dar 200,00
Musilová, Táňa02.04.1966peněžitý dar 200,00
Muzik, Radova03.06.1972peněžitý dar 200,00
Mužík, Jan26.03.1947peněžitý dar 500,00
Mužíková, Tamara28.07.1968peněžitý dar 200,00
Mužík, Přemysl01.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Mykytyn, Peter03.07.1984peněžitý dar 200,00
Myslík, Roman02.03.1965peněžitý dar 999,00
Myslilová, Marie24.06.1961peněžitý dar 100,00
Myslivec, Bronislav15.05.1954peněžitý dar 200,00
Myslivec, Martin12.10.1967peněžitý dar 100,00
Myslivec, Václav03.05.1983peněžitý dar 100,00
Myšička, Radek09.11.1968peněžitý dar 100,00
Myška, Jan08.04.1947peněžitý dar 200,00
Myška, Jan08.04.1947peněžitý dar 100,00
Mžik, Radovan17.12.1982peněžitý dar 200,00
Naď, Igor05.04.1965peněžitý dar 100,00
Nádvorník, Tomáš16.10.1994peněžitý dar 500,00
Nádvorník, Tomáš16.10.1994peněžitý dar 500,00
Nagovský, Zdeněk10.04.1966peněžitý dar 100,00
Nagy, Kamil15.07.1959peněžitý dar 999,00
Nachlinger, Miroslav27.10.1975peněžitý dar 100,00
Najman, Vlastimil25.08.1949peněžitý dar 100,00
Najvirt, Oldřich06.06.1958peněžitý dar 500,00
Nákelný, Artur02.10.1971peněžitý dar 100,00
Nakládal, Martin03.09.1965peněžitý dar 100,00
Nalepa, Martin30.06.1967peněžitý dar 100,00
NAMPO s.r.o.26085062peněžitý dar 20 000,00
Nani, Martin27.04.1985peněžitý dar 100,00
Navrátil, Josef14.08.1973peněžitý dar 100,00
Navrátil, Josef14.08.1973peněžitý dar 120,91
Navrátil, Miroslav18.05.1971peněžitý dar 250,00
Navrátil, Miroslav18.05.1971peněžitý dar 100,00
Navrátil, Norbert13.04.1971peněžitý dar 500,00
Navrátilová, Andrea03.05.1974peněžitý dar 100,00
Navrátilová, Lenka30.09.1976peněžitý dar 200,00
Navrátil, Petr03.12.1958peněžitý dar 200,00
Navrátil, Tomáš14.10.1982peněžitý dar 200,00
Návrat, Ivo14.01.1973peněžitý dar 100,00
Nebojsa, Ondřej09.11.1983peněžitý dar 100,00
Nebojsa, Ondřej09.11.1983peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 200,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jiří02.12.1972peněžitý dar 100,00
Nečas, Josef05.07.1981peněžitý dar 100,00
Nečas, Martin16.04.1982peněžitý dar 100,00
Nečas, Milan15.10.1956peněžitý dar 100,00
Nečasová, Hana02.09.1959peněžitý dar 100,00
Nečas, Radek23.05.1996peněžitý dar 222,00
Nečas, Radek23.05.1996peněžitý dar 100,00
Nečesaná, Šárka03.03.1971peněžitý dar 100,00
Nedbal, Dalibor21.05.1969peněžitý dar 100,00
Nedbálek, Karel19.10.1956peněžitý dar 100,00
Nedbal, Pavel04.07.1981peněžitý dar 200,00
Nedbal, Václav26.10.1970peněžitý dar 300,00
Nedobitý, Jaroslav01.03.1983peněžitý dar 100,00
Nedoma, Petr26.02.1969peněžitý dar 200,00
Nedorost, Roman14.07.1972peněžitý dar 300,00
Nedvěd, Michal06.03.1968peněžitý dar 300,00
Nehyba, Daniel31.10.1980peněžitý dar 200,00
Nechanický, Petr10.02.1980peněžitý dar 5 000,00
Nechvátal, Vladislav02.06.1965peněžitý dar 100,00
Nejedlá, Jitka22.02.1971peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Jakub26.09.1999peněžitý dar 200,00
Nejedlý, Jaroslav18.05.1969peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Vladislav19.02.1984peněžitý dar 500,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 200,00
Nejezchleba, Jiří09.06.1977peněžitý dar 400,00
Nejez, Milan17.08.1974peněžitý dar 200,00
Nekvinda, Zdeněk27.02.1976peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef14.02.1969peněžitý dar 100,00
Němcová, Michaela15.05.1981peněžitý dar 200,00
Němcová, Miroslava28.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Němčanský, Jiří29.09.1970peněžitý dar 100,00
Němčíková, Markéta06.04.1960peněžitý dar 100,00
Němec, David04.01.1994peněžitý dar 600,00
Němec, Ivo21.10.1975peněžitý dar 500,00
Němec, Jakub05.04.1975peněžitý dar 300,00
Němec, Jaroslav22.03.1947peněžitý dar 100,00
Němec, Jiří19.04.1982peněžitý dar 123,00
Němec, Josef12.09.1967peněžitý dar 100,00
Němec, Lukáš31.03.1984peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němec, Richard26.06.1970peněžitý dar 200,00
Němec, Václav09.10.1948peněžitý dar 500,00
Němec, Vítězslav16.09.1989peněžitý dar 100,00
Němec, Vladimír25.12.1958peněžitý dar 300,00
Němec, Vratislav27.01.1959peněžitý dar 200,00
Němeček, Libor21.09.1972peněžitý dar 100,00
Němeček, Robert27.06.1976peněžitý dar 111,00
Němeček, Roman09.03.1969peněžitý dar 500,00
Nemuchovský, Karel06.02.1974peněžitý dar 120,00
Neoproud, Pavel16.12.1971peněžitý dar 200,00
Nepevný, Jindřich06.08.1964peněžitý dar 200,00
Nepimach, David21.03.1974peněžitý dar 200,00
Nepraš, Miroslav27.08.1976peněžitý dar 200,00
Nerad, Bronislav17.09.1967peněžitý dar 111,11
Nerad, Jiří08.07.1983peněžitý dar 100,00
Nerád, Robert13.10.1974peněžitý dar 100,00
Neruda, Michal02.02.1977peněžitý dar 500,00
Nerušil, Josef17.01.1986peněžitý dar 150,00
Nesvadba, František04.03.1970peněžitý dar 100,00
Nešpor, Václav28.05.1991peněžitý dar 100,00
Nešpor, Vít26.06.1996peněžitý dar 100,00
Neštický, Josef11.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Neštický, Josef11.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Netík, Josef21.09.1973peněžitý dar 500,00
Netík, Petr05.01.1957peněžitý dar 999,00
Netolický, Libor23.11.1967peněžitý dar 100,00
Netolický, Marek09.03.1973peněžitý dar 100,00
Netušilová, Kateřina06.04.1974peněžitý dar 100,00
Netymach, Josef06.11.1963peněžitý dar 300,00
Neubauer, Karel12.04.1971peněžitý dar 999,99
Neubauer, Petr25.02.1974peněžitý dar 3 000,00
Neumaier, Tomáš10.02.1994peněžitý dar 300,00
Neuman, Jan09.01.1966peněžitý dar 100,00
Neumann, Dušan04.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Neumann, Robert22.09.1965peněžitý dar 100,00
Neumann, Tomáš28.04.1974peněžitý dar 100,00
Neveselý, Miroslav03.07.1990peněžitý dar 100,00
Nevlud, Miroslav18.09.1961peněžitý dar 200,00
Nevrkla, Jiří25.02.1955peněžitý dar 200,00
Nevrklová, Mária16.11.1953peněžitý dar 100,00
Nezmarová, Vladimíra20.04.1972peněžitý dar 100,00
Nezval, Ivan22.07.1961peněžitý dar 200,00
Nezval, Martin12.09.1963peněžitý dar 119,00
Nezval, Pavel13.09.1966peněžitý dar 200,00
Nídl, Rostislav03.05.1964peněžitý dar 999,00
Niederle, Radim23.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Nikodým, Tomáš07.06.1962peněžitý dar 200,00
Nimrichter, Martin12.03.1973peněžitý dar 500,00
Nitra, Josef27.08.1956peněžitý dar 300,00
Nitsche, Tomáš03.04.1992peněžitý dar 100,00
Nižaradze, Stanislav27.12.1984peněžitý dar 300,00
Nocar, Tomáš14.03.1977peněžitý dar 100,00
Nohová, Ivana20.08.1953peněžitý dar 100,00
Nolč, Monika27.05.1968peněžitý dar 100,00
Norisová, Markéta08.03.1984peněžitý dar 100,00
Norys, Jaromír28.03.1972peněžitý dar 100,00
Nosek, Oldřich12.02.1980peněžitý dar 100,00
Nosek, Petr24.10.1954peněžitý dar 500,00
Nosek, Tomáš14.06.1968peněžitý dar 100,00
Nováček, Jiří18.03.1963peněžitý dar 500,00
Nováček, Petr10.06.1965peněžitý dar 500,00
Nováček, Radek29.04.1967peněžitý dar 100,00
Nováček, Robert08.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Nováček, Tomáš23.02.1991peněžitý dar 100,00
Novák, Adam22.09.1998peněžitý dar 200,00
Novák, Aleš01.10.1974peněžitý dar 200,00
Novák, Antonín07.02.1977peněžitý dar 500,00
Novák, Antonín07.02.1977peněžitý dar 500,00
Novák, Čestmír21.01.1953peněžitý dar 100,00
Novák, Daniel31.01.1970peněžitý dar 300,00
Novák, Daniël08.11.1991peněžitý dar 100,00
Novák, František08.03.1946peněžitý dar 990,00
Novák, František05.04.1961peněžitý dar 850,00
Novák, František Milan27.01.1992peněžitý dar 100,00
Novák, Jakub28.01.1994peněžitý dar 107,00
Novák, Jakub28.01.1994peněžitý dar 100,00
Novák, Jan19.06.1986peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav03.07.1963peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav03.07.1963peněžitý dar 100,00
Novák, Jiří12.12.1959peněžitý dar 200,00
Novák, Jiří12.12.1959peněžitý dar 250,00
Novák, Jiří12.12.1959peněžitý dar 500,00
Novák, Josef15.01.1958peněžitý dar 300,00
Novák, Josef15.01.1958peněžitý dar 100,00
Novák, Josef15.01.1958peněžitý dar 100,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 200,00
Novák, Leoš22.07.1981peněžitý dar 100,00
Novák, Libor09.06.1955peněžitý dar 999,00
Novák, Libor09.06.1955peněžitý dar 200,00
Novák, Lubomír07.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Novák, Luděk25.05.1988peněžitý dar 250,00
Novák, Lukáš11.10.1992peněžitý dar 200,00
Novák, Martin13.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Novák, Martin13.08.1979peněžitý dar 100,00
Novák, Milan02.01.1983peněžitý dar 500,00
Novák, Milan02.01.1983peněžitý dar 500,00
Novák, Miloš22.10.1964peněžitý dar 100,00
Novák, Ondřej16.06.1986peněžitý dar 100,00
Nováková, Ivona21.03.1975peněžitý dar 100,00
Nováková, Jana02.09.1965peněžitý dar 100,00
Nováková, Jana02.09.1965peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina25.04.1991peněžitý dar 200,00
Nováková, Kristýna23.01.1952peněžitý dar 200,00
Nováková, Martina20.02.1971peněžitý dar 100,00
Nováková, Taťána18.07.1989peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel05.09.1941peněžitý dar 300,00
Novák, Pavel05.09.1941peněžitý dar 500,00
Novák, Pavel05.09.1941peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel05.09.1941peněžitý dar 100,00
Novák, Petr25.03.1970peněžitý dar 200,00
Novák, Petr25.03.1970peněžitý dar 100,00
Novák, Petr25.03.1970peněžitý dar 100,00
Novák, Radek11.10.1976peněžitý dar 999,00
Novák, Richard11.11.1959peněžitý dar 200,00
Novák, Richard11.11.1959peněžitý dar 700,00
Novák, Stanislav03.08.1950peněžitý dar 100,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Vladimír25.10.1951peněžitý dar 1 000,00
Novák, Vlastimil31.01.1955peněžitý dar 100,00
Novák, Vojtěch06.05.1966peněžitý dar 999,00
Novák, Zdeněk17.08.1970peněžitý dar 100,00
Novák, Zdeněk17.08.1970peněžitý dar 100,00
Novosád, Ivan10.04.1950peněžitý dar 100,00
Novoselcev, Grigorij21.06.1959peněžitý dar 100,00
Novotná, Hana05.01.1955peněžitý dar 100,00
Novotná, Helena26.09.1950peněžitý dar 600,00
Novotná, Květoslava11.04.1977peněžitý dar 100,00
Novotný, David14.06.1977peněžitý dar 100,00
Novotný, David14.06.1977peněžitý dar 100,00
Novotný, Ivan03.01.1973peněžitý dar 200,00
Novotný, Ivo31.05.1974peněžitý dar 500,00
Novotný, Jan12.10.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaromír24.07.1961peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaroslav22.12.1966peněžitý dar 200,00
Novotný, Jiří08.06.1974peněžitý dar 100,00
Novotný, Jiří08.06.1974peněžitý dar 100,00
Novotný, Karel03.04.1975peněžitý dar 100,00
Novotný, Luboš08.02.1997peněžitý dar 100,00
Novotný, Lukáš21.11.1980peněžitý dar 200,00
Novotný, Milan30.09.1970peněžitý dar 200,00
Novotný, Ondřej09.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Radek07.12.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Richard16.02.1980peněžitý dar 100,00
Novotný, Roman02.01.1992peněžitý dar 100,00
Novotný, Stanislav25.02.1953peněžitý dar 100,00
Novotný, Tomáš03.03.1979peněžitý dar 200,00
Novotný, Vladimír29.10.1968peněžitý dar 100,00
Novotný, Vladimír29.10.1968peněžitý dar 1 000,00
Nový, Jan16.01.1954peněžitý dar 10 000,00
Nový, Petr03.02.1970peněžitý dar 100,00
Nový, Roman10.05.1968peněžitý dar 100,00
Nowak, Michal07.06.1970peněžitý dar 100,00
Nožička, Dominik01.01.1991peněžitý dar 100,00
Nuhlíček, Karel10.02.1957peněžitý dar 500,00
Nuhlíček, Václav25.02.1951peněžitý dar 200,00
Nykl, Jaroslav17.01.1963peněžitý dar 500,00
Nymsa, Petr26.05.1972peněžitý dar 100,00
Nývltová Jirásková, Jitka06.09.1977peněžitý dar 100,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obořil, David08.05.1975peněžitý dar 100,00
Obršlík, Jaroslav28.03.1977peněžitý dar 100,00
Ocelka, Pavel08.04.1970peněžitý dar 100,00
Očko, Pavel26.07.1971peněžitý dar 100,00
Odstrčilová, Renáta06.11.1972peněžitý dar 300,00
Okurek, Oldřich12.07.1963peněžitý dar 999,00
Olahová, Anna13.02.1960peněžitý dar 100,00
Olbort, Petr31.08.1972peněžitý dar 500,00
Olbrich, Libor28.12.1971peněžitý dar 500,00
Olejník, Václav24.12.1972peněžitý dar 100,00
Olchava, Petr18.05.1951peněžitý dar 100,00
Olšanská, Lenka15.08.1964peněžitý dar 100,00
Olšer, Jaroslav23.04.1990peněžitý dar 100,00
Olšiak, Milan29.08.1963peněžitý dar 100,00
OLTT WORLD s.r.o.1771159peněžitý dar 19 794,00
OLTT WORLD s.r.o.1771159peněžitý dar 3 040,00
OLTT WORLD s.r.o.1771159peněžitý dar 3 670,00
Omaník, Jiří08.04.1988peněžitý dar 200,00
Omelka, Pavel13.05.1972peněžitý dar 500,00
Ondráček, Jakub16.08.1980peněžitý dar 200,00
Ondráček, Josef09.02.1954peněžitý dar 100,00
Ondráček, Stanislav23.10.1975peněžitý dar 100,00
Ondra, Jaroslav01.11.1966peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 500,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Marek08.03.1965peněžitý dar 100,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondroušek, Jan07.01.1975peněžitý dar 100,00
Ondroušek, Michal01.04.1986peněžitý dar 100,00
Ondruš, František26.12.1953peněžitý dar 500,00
Ondruš, František13.02.1959peněžitý dar 500,00
Ondrušová, Jaroslava12.07.1957peněžitý dar 500,00
Ondřich, František03.01.1975peněžitý dar 100,00
Opatová, Adriana08.09.1978peněžitý dar 300,00
Opatrná, Dagmar11.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Opěla, Tibor05.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Opočenský, Michal24.09.1973peněžitý dar 200,00
Opustil, Jiří19.06.1981peněžitý dar 100,00
Orawczaková, Hana13.01.1980peněžitý dar 100,00
Orel, Ladislav18.10.1962peněžitý dar 150,00
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Orlich, Jiří02.02.1969peněžitý dar 100,00
Orság, Libor04.03.1980peněžitý dar 100,00
Ortcikr, Vojtěch14.04.1951peněžitý dar 150,00
Osička, Patrik26.08.1986peněžitý dar 300,00
Ostatnický, Jiří04.08.1994peněžitý dar 100,00
Ostrihoň, Daniel21.10.1991peněžitý dar 100,00
Ostrý, Daniel05.02.1974peněžitý dar 100,00
Ostrý, Svatopluk31.01.1948peněžitý dar 100,00
Osvald, Marek21.05.1976peněžitý dar 5 555,00
Oškera, Radovan10.08.1974peněžitý dar 111,00
Otáhal, Jakub08.11.1988peněžitý dar 100,00
Otáhal, Marek21.11.1986peněžitý dar 111,00
Otáhal, Petr08.04.1964peněžitý dar 100,00
Otáhal, Petr08.04.1964peněžitý dar 500,00
Otava, Jan05.08.1981peněžitý dar 100,00
Otevřel, Filip17.08.1971peněžitý dar 999,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 900,00
Otevřel, Marek05.03.1976peněžitý dar 999,00
Otevřelová, Naděžda09.04.1949peněžitý dar 900,00
Otisk, Tomáš10.11.1982peněžitý dar 200,00
Otoupal, Vilém15.08.1992peněžitý dar 100,00
Otruba, Tomáš03.06.1999peněžitý dar 150,00
Otruba, Tomáš03.06.1999peněžitý dar 100,00
Ott, Jan25.01.1977peněžitý dar 100,00
Otýpka, Petr25.01.1967peněžitý dar 150,00
Oukropec, Jiří11.01.1989peněžitý dar 100,00
Outrata, Radoslav24.08.1979peněžitý dar 100,00
Outrata, Radoslav24.08.1979peněžitý dar 100,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 200,00
Pacák, Vladimír14.07.1963peněžitý dar 150,00
Paclík, Leoš09.06.1978peněžitý dar 500,00
Paclt, Adam16.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Padrta, Petr20.02.1966peněžitý dar 100,00
Pahorecký, Jaroslav26.05.1958peněžitý dar 100,00
Pacholíková, Dagmar15.09.1967peněžitý dar 100,00
Paják, Josef16.12.1968peněžitý dar 250,00
Pajerek, Tomáš20.01.1971peněžitý dar 200,00
Pajer, Petr25.06.1986peněžitý dar 100,00
Pajkrt, Karel06.06.1974peněžitý dar 250,00
Paláček, Stanislav23.04.1991peněžitý dar 100,00
Pála, Roman06.11.1982peněžitý dar 100,00
Palasová, Jana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Paldinus, Luboš02.04.1963peněžitý dar 200,00
Páleníková, Jana30.03.1966peněžitý dar 100,00
Palička, Zdeněk04.06.1955peněžitý dar 500,00
Palíšek, Pavel31.08.1971peněžitý dar 500,00
Pálka, Petr20.02.1972peněžitý dar 500,00
Palla, Radomír01.01.1993peněžitý dar 200,00
Palúch, Igor26.09.1982peněžitý dar 100,00
Palupová, Danuše13.06.1955peněžitý dar 100,00
Paluska, Jiří29.08.1952peněžitý dar 500,00
Pampel, Pavel29.12.1956peněžitý dar 100,00
Pampurik, Petr10.03.1979peněžitý dar 200,00
Panáček, Petr14.01.1969peněžitý dar 100,00
Panáček, Radovan14.02.1970peněžitý dar 100,00
Pančiak, Radim16.03.1974peněžitý dar 100,00
Pančík, Ján11.02.1966peněžitý dar 200,00
Panec, Jiří04.12.1974peněžitý dar 100,00
Pánek, Aleš03.04.1976peněžitý dar 100,00
Pánek, Jiří09.04.1977peněžitý dar 200,00
Pánek, Jiří09.04.1977peněžitý dar 100,00
Pánek, Jonáš12.11.1982peněžitý dar 100,00
Pánek, Josef17.08.1980peněžitý dar 300,00
Pánková, Libuše22.03.1973peněžitý dar 150,00
Pánková, Libuše22.03.1973peněžitý dar 150,00
Pantůček, Zbyšek28.09.1967peněžitý dar 999,00
Pantůček, Zbyšek28.09.1967peněžitý dar 999,00
Panuška, Roman07.02.1968peněžitý dar 999,00
Papajanovský, Tomáš29.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Papajanovský, Tomáš29.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Papež, Lukáš01.07.1959peněžitý dar 222,00
Papežová, Dagmar15.05.1999peněžitý dar 100,00
Papež, Roman15.05.1999peněžitý dar 222,00
Papierník, Marek14.08.1974peněžitý dar 200,00
Papík, Karel13.09.1971peněžitý dar 100,00
Papoušek, David30.05.1987peněžitý dar 100,00
Papoušek, František12.03.1954peněžitý dar 240,00
Papřok, Lukáš18.07.1978peněžitý dar 500,00
Papula, Jan28.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Pára, Karel06.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Páral, Roman05.01.1973peněžitý dar 100,00
Parma, Zbyněk13.04.1969peněžitý dar 999,00
Parobková, Jana27.10.1960peněžitý dar 999,00
Parolek, Aleš30.07.1967peněžitý dar 500,00
Parvonič, Vladimír18.08.1973peněžitý dar 100,00
Pařízek, Jiří24.02.1963peněžitý dar 100,00
Pařízek, Stanislav01.01.1978peněžitý dar 399,00
Pařízková, Ludmila22.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Pařízková, Ludmila22.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Paskuj, Jiří06.03.1957peněžitý dar 300,00
Pastucha, Tomáš09.12.1985peněžitý dar 100,00
Paš, Jiří16.05.1975peněžitý dar 200,00
Patera, Martin21.02.1964peněžitý dar 150,00
Pátík, Josef16.03.1960peněžitý dar 150,00
Patka, Petr04.10.1966peněžitý dar 500,00
Patkoš, Martin21.10.1999peněžitý dar 100,00
Patočka, František28.09.1963peněžitý dar 200,00
Patočka, Tomáš06.02.1991peněžitý dar 110,00
Paulát, Pavel17.08.1957peněžitý dar 500,00
Paulík, Vladimír15.01.1967peněžitý dar 300,00
Paulová, Blanka20.12.1949peněžitý dar 999,00
Paulus, Jaroslav11.05.1961peněžitý dar 100,00
Paulus, Jaroslav27.08.1998peněžitý dar 100,00
Paulusová, Soňa10.12.1965peněžitý dar 100,00
Pávek, Martin14.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Pavel Korbel, Karel13.11.1970peněžitý dar 100,00
Pavel Korbel, Karel13.11.1970peněžitý dar 100,00
Pavelek, Michal10.07.1991peněžitý dar 200,00
Pavelka, Jan04.11.1979peněžitý dar 100,00
Pavelka, Lukáš18.04.1978peněžitý dar 300,00
Pavelka, Martin28.02.1974peněžitý dar 100,00
Pavelka, Petr07.01.1976peněžitý dar 100,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 600,00
Pavelková, Simona11.11.1980peněžitý dar 111,00
Pavel, Miroslav16.06.1978peněžitý dar 100,00
Pavlačka, Miroslav16.09.1961peněžitý dar 500,00
Pavlas, Radek24.10.1985peněžitý dar 100,00
Pavlata, Petr09.12.1987peněžitý dar 200,00
Pavlica, Lukáš15.05.1980peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Josef04.04.1941peněžitý dar 100,00
Pavlíček, Martin01.05.1982peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Michael28.04.1988peněžitý dar 100,00
Pavlíček, Richard26.03.1969peněžitý dar 100,00
Pavlíčková, Adriena11.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Pavlíčková, Daniela04.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Pavlík, Aleš25.06.1987peněžitý dar 100,00
Pavlík, Ivan31.08.1978peněžitý dar 999,00
Pavlík, Jiří27.05.1986peněžitý dar 100,00
Pavlík, Jiří27.05.1986peněžitý dar 500,00
Pavlík, Libor18.05.1966peněžitý dar 100,00
Pavlík, Marek04.07.1974peněžitý dar 100,00
Pavlík, Michael14.01.1977peněžitý dar 333,00
Pavlíková, Dana27.06.1968peněžitý dar 300,00
Pavlíková, Hana27.04.1967peněžitý dar 500,00
Pavlík, Radim14.11.1975peněžitý dar 100,00
Pavlínek, Lubomír11.11.1977peněžitý dar 100,00
Pavlín, Radek10.03.1997peněžitý dar 300,00
Pavliš, Adam16.11.1993peněžitý dar 101,00
Pavlovec, Václav22.09.1970peněžitý dar 200,00
Pavlů, René10.05.1965peněžitý dar 4 444,00
Pavlů, René10.05.1965peněžitý dar 1 111,00
Pavlů, Zdeněk22.08.1951peněžitý dar 300,00
Pazdera, Ladislav27.05.1978peněžitý dar 100,00
Pazdera, Robert19.08.1979peněžitý dar 300,00
Pazderka, Josef26.10.1957peněžitý dar 200,00
Peca, David07.08.1970peněžitý dar 100,00
Pecák, Tomáš18.04.1973peněžitý dar 100,00
Peca, Pavel01.12.1980peněžitý dar 100,00
Pecková, Hana10.04.1974peněžitý dar 100,00
Pečený, Tomáš04.06.1936peněžitý dar 100,00
Pečený, Zbyněk08.07.1963peněžitý dar 100,00
Pěgřím, Tomáš17.01.1973peněžitý dar 200,00
Pecháček, Michal19.08.1989peněžitý dar 100,00
Pechan, Libomír11.11.1969peněžitý dar 100,00
Pech, Lubomír05.08.1987peněžitý dar 300,00
Pech, Marcel11.06.1973peněžitý dar 100,00
Pech, Milan01.07.1957peněžitý dar 100,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 175,77
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 100,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 150,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 150,00
Pejsarová, Martina15.09.1970peněžitý dar 500,00
Pejsar, Petr14.08.1965peněžitý dar 300,00
Pejška, Zdeněk14.03.1965peněžitý dar 150,00
Pekárek, Filip28.11.1976peněžitý dar 100,00
Pekárek, Ladislav20.07.1948peněžitý dar 1 000,00
Pekárek, Leoš31.10.1966peněžitý dar 100,00
Pekárek, Ondřej24.03.1975peněžitý dar 500,00
Pekař, Milan22.02.1963peněžitý dar 100,00
Pekařová, Blanka06.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Pekela, Roman11.02.1966peněžitý dar 100,00
Pek, Petr18.11.1979peněžitý dar 200,00
Pelán, René04.04.1966peněžitý dar 100,00
Pelc, Jaroslav14.09.1975peněžitý dar 200,00
Peleška, Jaroslav06.10.1958peněžitý dar 1 000,00
Pelikán, Rostislav08.10.1978peněžitý dar 100,00
Pelíšek, Petr11.03.1963peněžitý dar 100,00
Pellar, Jan15.04.1961peněžitý dar 300,00
Pellar, Miloš29.04.1965peněžitý dar 500,00
Pencová, Andrea01.04.1977peněžitý dar 100,00
Pencová, Helena21.11.1949peněžitý dar 100,00
Pencová, Jitka11.11.1968peněžitý dar 200,00
Penc, Stanislav13.05.1973peněžitý dar 200,00
Pěnička, Ladislav11.06.1972peněžitý dar 100,00
Penka, Daniel03.03.1974peněžitý dar 300,00
Pěnták, Petr19.04.1962peněžitý dar 200,00
Pénzeš, Jiří06.04.1962peněžitý dar 100,00
Pergler, Marcel25.02.1981peněžitý dar 999,00
Pergler, Tatjana13.07.1972peněžitý dar 100,00
Perman, Richard20.11.1955peněžitý dar 100,00
Perner, Jan01.02.1980peněžitý dar 100,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Peroutka, Tomáš10.06.1993peněžitý dar 101,00
Pertlík, Tomáš13.11.1973peněžitý dar 300,00
Pertl, Jan18.04.1952peněžitý dar 200,00
Pertl, Václav14.01.1975peněžitý dar 100,00
Peřina, Josef04.10.1979peněžitý dar 100,00
Peřina, Marek24.09.1963peněžitý dar 100,00
Pesl, Jaroslav28.02.1976peněžitý dar 100,00
Pešatová, Lenka19.11.1982peněžitý dar 100,00
Pešát, Robert29.09.1975peněžitý dar 100,00
Pešek, Jaroslav25.06.1975peněžitý dar 999,00
Pešek, Matěj22.06.1999peněžitý dar 111,00
Pešek, Zdeněk04.08.1959peněžitý dar 10 000,00
Pešek, Zdeněk04.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Pešek, Zdeněk04.08.1959peněžitý dar 7 000,00
Pěšina, Michal17.09.1984peněžitý dar 200,00
Peška, Martin23.02.1971peněžitý dar 200,00
Pešková, Lenka20.10.1971peněžitý dar 100,00
Peštuka, Ivo03.06.1972peněžitý dar 100,00
Peštuková, Květuše23.06.1971peněžitý dar 100,00
Petele, Miroslav23.03.1962peněžitý dar 999,00
Peterka, Milan14.04.1964peněžitý dar 100,00
Peterka, Vladimír17.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Peterková, Anna24.12.1956peněžitý dar 500,00
Peters, Ondřej30.01.1982peněžitý dar 333,00
Petlák, Ondřej09.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Petrásková, Jana22.07.1975peněžitý dar 200,00
Petrášek, Marek18.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Petrášková, Nikola08.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Petráš, Petr06.12.1969peněžitý dar 150,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 100,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 100,00
Petr, Jaroslav14.08.1955peněžitý dar 100,00
Petrla, Roman29.12.1977peněžitý dar 250,00
Petrlík, Radek24.07.1973peněžitý dar 100,00
Petrmichlová, Alena08.02.1960peněžitý dar 200,00
Petrmichlová, Alena08.02.1960peněžitý dar 500,00
Petr, Miloš25.01.1987peněžitý dar 100,00
Petrnoušek, Jakub24.05.1974peněžitý dar 500,00
Petrová, Olga18.06.1953peněžitý dar 10 000,00
Petrová, Olga18.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Petrová, Olga18.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Petrová, Olga18.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Petrů, Karel13.03.1951peněžitý dar 990,00
Petrů, Karel13.03.1951peněžitý dar 100,00
Petrů, Pavel30.03.1981peněžitý dar 100,00
Petr, Vlastimil17.09.1975peněžitý dar 100,00
Petržela, Oldřich11.06.1963peněžitý dar 100,00
Petržílka, Slavibor01.06.1971peněžitý dar 500,00
Petříček, Leoš15.04.1965peněžitý dar 100,00
Petříček, Miroslav08.01.1958peněžitý dar 500,00
Petříčková, Klára05.11.1978peněžitý dar 100,00
Petřík, Aleš31.12.1978peněžitý dar 200,00
Petřík, Bohumil13.09.1959peněžitý dar 100,00
Petřík, František19.04.1961peněžitý dar 500,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 100,00
Petřík, Ladislav28.02.1960peněžitý dar 300,00
Petřík, Petr02.09.1973peněžitý dar 100,00
Petřík, Radim17.09.1978peněžitý dar 500,00
Petřík, Tomáš24.04.1961peněžitý dar 200,00
Petřík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 100,00
Petřvalský, Jakub15.07.1991peněžitý dar 200,00
Pevná, Ludmila21.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Pevný, Jan26.08.1988peněžitý dar 200,00
PEVNÝ, ROMAN01.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Pfertnerová, Katěřina25.06.1977peněžitý dar 500,00
Pfertner, Vladimír04.05.1953peněžitý dar 500,00
Pfleger, Jan21.03.1980peněžitý dar 500,00
Piatek, Tomáš25.11.1969peněžitý dar 100,00
Picek, Ivan12.07.1966peněžitý dar 100,00
Pícka, Petr30.01.1970peněžitý dar 500,00
Pícl, Tomáš01.06.1980peněžitý dar 100,00
Picmaus, Jiří02.04.1973peněžitý dar 300,00
Pieklo, Marek28.05.1998peněžitý dar 100,00
Pícha, Vojtěch21.03.1996peněžitý dar 100,00
Pich, Radek03.10.1965peněžitý dar 333,00
Pijáček, Miroslav04.02.1952peněžitý dar 300,00
Pikal, Vladimír04.05.1976peněžitý dar 100,00
PIKART, DAVID18.01.1969peněžitý dar 100,00
Pikartová, Petra15.12.1967peněžitý dar 100,00
Pilař, Jiří06.05.1984peněžitý dar 100,00
Pilař, Tomáš29.06.1965peněžitý dar 300,00
Pilát, Jaroslav01.01.1955peněžitý dar 500,00
Pilát, Pavel04.05.1988peněžitý dar 200,00
Pilát, Roman06.08.1966peněžitý dar 500,00
Pilc, Jan03.11.1970peněžitý dar 500,00
Pilc, Tomáš15.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Pinc, Jiří12.01.1962peněžitý dar 100,00
Pindak, Jiří24.01.1969peněžitý dar 100,00
Pindroch, Tomáš05.06.1976peněžitý dar 200,00
Pinkas, David16.12.1997peněžitý dar 101,00
Pinkas, Petr26.06.1960peněžitý dar 100,00
Píro, Jiří03.04.1976peněžitý dar 200,00
Pirožek, Martin24.11.1969peněžitý dar 200,00
Piskáč, Ladislav03.06.1990peněžitý dar 100,00
Pistora, Zdeněk07.04.1959peněžitý dar 300,00
Píše, Radek17.02.1982peněžitý dar 500,00
Piškule, Zdeněk10.05.1976peněžitý dar 100,00
Pišťák, Zbyněk04.11.1984peněžitý dar 100,00
Pištora, Zdeněk12.12.1963peněžitý dar 500,00
Piterková, Pavla09.05.1965peněžitý dar 100,00
Pitner, Jakub06.03.1989peněžitý dar 100,00
Pitoňák, Petr17.05.1970peněžitý dar 100,00
Pitoňák, Tomáš24.09.1989peněžitý dar 100,00
Pitro, Robert18.05.1960peněžitý dar 200,00
Pitro, Roman23.02.1968peněžitý dar 100,00
Pivko, Jan04.06.1979peněžitý dar 500,00
Pivko, Rostislav06.06.1970peněžitý dar 100,00
Pivoňka, Zdeněk22.10.1976peněžitý dar 111,00
Plachý, Jindřich09.02.1986peněžitý dar 150,00
Plachý, Petr17.11.1961peněžitý dar 200,00
Plachý, Roman16.12.1966peněžitý dar 999,00
Plánka, Jan14.09.1961peněžitý dar 100,00
Pláteník, Josef09.07.1946peněžitý dar 100,00
Platonov, Petr19.05.1954peněžitý dar 200,00
Platz, Martin11.10.1972peněžitý dar 500,00
Pleskač, Radomír20.05.1992peněžitý dar 500,00
Pleštil, Petr09.01.1965peněžitý dar 100,00
Pleticha, Vladimír26.12.1955peněžitý dar 500,00
Pleva, Karel21.05.1961peněžitý dar 500,00
Plhák, Jaroslav09.04.1963peněžitý dar 100,00
Plhal, Jan26.09.1977peněžitý dar 500,00
Plička, Pavel21.11.1962peněžitý dar 100,00
Plička, René23.09.1966peněžitý dar 500,00
Ploch, Ladislav24.12.1966peněžitý dar 100,00
Ploner, František05.10.1964peněžitý dar 999,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 300,00
Plško, Michal27.02.1982peněžitý dar 200,00
Pluhař, Michal30.01.1983peněžitý dar 109,89
Pluskal, Otto29.06.1954peněžitý dar 300,00
Plutko, Vladimír30.12.1986peněžitý dar 100,00
Plzák, Jindřich05.02.1938peněžitý dar 100,00
Plzák, Vojtěch13.12.1991peněžitý dar 100,00
Poborský, Ivo11.01.1968peněžitý dar 100,00
Pobořil, Ivan22.10.1969peněžitý dar 500,00
Pobořil, Petr01.03.1989peněžitý dar 100,00
Pobořil, Tomáš31.03.1979peněžitý dar 101,00
Pobuda, Marek13.06.1972peněžitý dar 300,00
Počta, Zdeněk10.11.1970peněžitý dar 100,00
Poddaný, Václav17.08.1989peněžitý dar 100,00
Podehradská, Korina14.12.1977peněžitý dar 100,00
Podešva, Pavel22.05.1981peněžitý dar 101,00
Podhorská, Michaela16.05.1984peněžitý dar 100,00
Podivínský, Rostislav15.03.1962peněžitý dar 999,00
Podivínský, Rostislav15.03.1962peněžitý dar 500,00
Podlesná, Jana11.12.1960peněžitý dar 100,00
Podlipská, Petra06.07.1977peněžitý dar 100,00
Podlipský, Jan17.06.1971peněžitý dar 100,00
Podrazil, Michal12.10.1997peněžitý dar 100,00
Podrazil, Radek26.12.1973peněžitý dar 100,00
Podrazil, Štěpán07.11.1992peněžitý dar 500,00
Podrázský, David26.03.1976peněžitý dar 200,00
Podroužek, Richard13.12.1968peněžitý dar 100,00
Podubníček, Jiří14.05.1960peněžitý dar 100,00
Podvínský, Vítězslav12.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Podzemný, Marek20.04.1969peněžitý dar 999,00
Podzimek, Václav13.10.1944peněžitý dar 200,00
Pohan, Jaromír09.08.1958peněžitý dar 100,00
Pohanka, Karel26.09.1959peněžitý dar 300,00
Pohlídal, Jiří28.03.1964peněžitý dar 100,00
Pohl, Zdeněk31.01.1980peněžitý dar 100,00
Pohner, Karel01.02.1968peněžitý dar 100,00
Pohnerová, Marta31.03.1940peněžitý dar 100,00
Pochman, Michal26.10.1981peněžitý dar 500,00
Pochmann, Jiří21.08.1963peněžitý dar 100,00
Poklop, Jan22.08.1997peněžitý dar 200,00
Poklopová, Jana07.03.1973peněžitý dar 100,00
Pokluda, Richard13.10.1970peněžitý dar 777,00
Pokorná, Klára11.01.1975peněžitý dar 150,00
Pokorná, Marcela26.07.1986peněžitý dar 100,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, Jakub09.01.1978peněžitý dar 100,00
Pokorný, Jiří12.03.1965peněžitý dar 100,00
Pokorný, Karel02.08.1971peněžitý dar 100,00
Pokorný, Ladislav08.09.1971peněžitý dar 100,00
Pokorný, Martin08.10.1973peněžitý dar 500,00
Pokorný, Miloslav08.11.1940peněžitý dar 100,00
Pokorný, Petr20.06.1961peněžitý dar 100,00
Pokristl, Milan28.01.1942peněžitý dar 500,00
Pokristl, Miroslav28.02.1975peněžitý dar 500,00
Pokrývková, Milena04.03.1979peněžitý dar 100,00
Poláček, Karel07.06.1973peněžitý dar 200,00
Poláček, Michal24.04.1962peněžitý dar 300,00
Polach, Filip05.06.1989peněžitý dar 100,00
Polách, Tomáš18.08.1981peněžitý dar 300,00
Polák, Alexandr02.02.1945peněžitý dar 100,00
Polák, František27.01.1955peněžitý dar 250,00
Polák, Ivan12.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Polák, Jan29.04.1964peněžitý dar 500,00
Polák, Jiří27.05.1967peněžitý dar 100,00
Polák, Ladislav07.05.1977peněžitý dar 100,00
Polák, Ondřej08.05.1983peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Polák, Petr17.05.1971peněžitý dar 500,00
Polák, Tomáš19.12.1964peněžitý dar 100,00
Polák, Václav22.03.1962peněžitý dar 900,00
Polák, Vít20.12.1994peněžitý dar 250,00
Polanecký, Aleš17.02.1959peněžitý dar 100,00
Polanecký, Ondřej24.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Polanová, Naďa19.10.1982peněžitý dar 100,00
Polanský, Aleš09.03.1969peněžitý dar 100,00
Polanský, Tomáš28.06.1979peněžitý dar 500,00
Polášek, Jan13.03.1990peněžitý dar 500,00
Polášek, Jiří15.04.1958peněžitý dar 100,00
Polášek, Radim13.08.1963peněžitý dar 1 000,00
Polášek, Radim13.08.1963peněžitý dar 200,00
Poláš, Václav24.08.1968peněžitý dar 100,00
Polata, Michal23.03.1970peněžitý dar 5 000,00
Polata, Michal23.03.1970peněžitý dar 999,00
Polcarová, Regina02.10.1971peněžitý dar 400,00
Polcer, Jaroslav09.12.1964peněžitý dar 100,00
Polčák, Milan22.05.1960peněžitý dar 100,00
Polda, Roman09.03.1965peněžitý dar 300,00
Poldová, Gabriela02.04.1975peněžitý dar 300,00
Poledňák, Igor02.12.1959peněžitý dar 500,00
Polenská, Eva12.04.1962peněžitý dar 100,00
Policar, Vojtěch11.03.1996peněžitý dar 200,00
Policer, Tomáš24.11.1977peněžitý dar 100,00
Polívková, Dagmar11.01.1966peněžitý dar 100,00
Polleč, David09.06.1991peněžitý dar 100,00
Polochová, Petra24.03.1984peněžitý dar 100,00
Pomezný, David15.09.1978peněžitý dar 100,00
Pončík, Jan22.06.1974peněžitý dar 250,00
Ponertová, Anna03.12.1959peněžitý dar 100,00
Popelka, Jan11.02.1944peněžitý dar 500,00
Popelka, Marek25.01.1979peněžitý dar 100,00
Popelka, Miloslav30.09.1957peněžitý dar 200,00
Popelka, Miloslav30.09.1957peněžitý dar 100,00
Popelková, Jaroslava08.01.1960peněžitý dar 100,00
Popp, Jurij02.05.1982peněžitý dar 100,00
Poprach, Karel27.04.1967peněžitý dar 200,00
Poráč, Jaroslav03.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Port, Jan15.09.1972peněžitý dar 100,00
Port, Pavel13.05.1976peněžitý dar 100,00
Porvol, Marek08.08.1991peněžitý dar 500,00
Porwolik, Zbygniew09.01.1968peněžitý dar 100,00
Porwolik, Zbygniew09.01.1968peněžitý dar 100,00
Pořízková, Irena17.06.1965peněžitý dar 300,00
Poschel, Petr12.11.1963peněžitý dar 300,00
Poskočil, Jan11.12.1972peněžitý dar 500,00
Pospěch, Zbyněk28.07.1972peněžitý dar 100,00
Pospíchal, Lubor27.07.1980peněžitý dar 200,00
Pospíšek, Daniel16.11.1974peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Antonín27.05.1947peněžitý dar 200,00
Pospíšilík, Radek03.02.1969peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Jan01.06.1995peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Jaroslav11.03.1953peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Jiří11.07.1952peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Karel12.08.1968peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Miloš25.11.1952peněžitý dar 100,00
Pospíšilová, Eva13.02.1972peněžitý dar 100,00
Pospíšilová, Markéta28.08.1967peněžitý dar 100,00
Pospíšilová, Zdeňka30.06.1955peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Rostislav14.01.1969peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Vít20.04.1970peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Vladimír25.07.1990peněžitý dar 150,00
Pospíšil, Vladimír25.07.1990peněžitý dar 100,00
Postl, Jaroslav19.05.1976peněžitý dar 100,00
Postl, Tomáš12.12.1986peněžitý dar 200,00
Potoková, Alexandra20.02.1970peněžitý dar 100,00
Potřeba, Miroslav10.02.1949peněžitý dar 100,00
Potřeba, Tomáš07.01.1985peněžitý dar 100,00
Potůček, Pavel05.09.1983peněžitý dar 100,00
Potužník, Dominik14.06.1997peněžitý dar 150,00
Potužník, Jiří05.09.1973peněžitý dar 999,00
Pouderová, Liliana20.02.1998peněžitý dar 500,00
Pour, Jiří04.08.1953peněžitý dar 100,00
Povýšil, Karel13.11.1970peněžitý dar 200,00
Pozdenkov, Alexej22.08.1979peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 500,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Práger, Rudolf07.07.1944peněžitý dar 200,00
Prášil, František25.05.1980peněžitý dar 100,00
Prášil, Jan25.11.1937peněžitý dar 1 000,00
Prášil, Jiří07.12.1983peněžitý dar 500,00
Prášilová, Hana09.03.1993peněžitý dar 100,00
Prášilová, Michaela02.06.1951peněžitý dar 2 000,00
Prášilová, Michaela02.06.1951peněžitý dar 1 000,00
Pražák, Petr01.04.1971peněžitý dar 100,00
Pražan, Vladimír12.11.1953peněžitý dar 100,00
Pražský, Zdeněk02.12.1949peněžitý dar 200,00
Preissler, Petr07.08.1964peněžitý dar 200,00
Prejda, Vlastimil18.04.1979peněžitý dar 100,00
Prekop, Josef29.12.1975peněžitý dar 200,00
Prekopová, Anna27.08.1973peněžitý dar 150,00
Press, Milan28.04.1957peněžitý dar 100,00
Prchlík, Zdeněk20.02.1978peněžitý dar 100,00
Princlík, Jan17.08.1988peněžitý dar 150,00
PROFORTEL s.r.o.4625579peněžitý dar 10 000,00
Procházka, Adolf03.07.1972peněžitý dar 100,00
Procházka, Alexander13.09.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Alexander13.09.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Dalibor18.07.1962peněžitý dar 100,00
Procházka, Filip09.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Jan15.06.1972peněžitý dar 100,00
Procházka, Kamil19.10.1969peněžitý dar 100,00
Procházka, Karel30.06.1980peněžitý dar 500,00
Procházka, Karel30.06.1980peněžitý dar 200,00
Procházka, Lukáš08.12.1970peněžitý dar 100,00
Procházka, Martin30.11.1959peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 100,00
Procházka, Radek12.07.1976peněžitý dar 100,00
Procházka, Václav07.08.1993peněžitý dar 200,00
Procházka, Vladislav10.04.2001peněžitý dar 100,00
Procházková, Ivana19.07.1962peněžitý dar 200,00
Procházková, Jana09.01.1950peněžitý dar 100,00
Procházková, Markéta05.07.1968peněžitý dar 1 500,00
Prokop, Dalibor06.02.1961peněžitý dar 999,99
Prokop, František12.06.1981peněžitý dar 500,00
Prokopius, Aleš23.11.1974peněžitý dar 100,00
Prokop, Jaroslav28.03.1970peněžitý dar 5 000,00
Prokop, Josef06.01.1986peněžitý dar 100,00
Prokop, Luděk17.06.1957peněžitý dar 100,00
Prokop, Martin20.12.1981peněžitý dar 500,00
Prokop, Michal16.12.1964peněžitý dar 200,00
Prokop, Mojmír15.02.1964peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokop, Petr06.05.1963peněžitý dar 100,00
Prokop, Štěpán29.09.1978peněžitý dar 100,00
Prokop, Vít20.10.1995peněžitý dar 100,00
Prokop, Zbyněk24.04.1975peněžitý dar 100,00
Prokůpek, Štěpán14.11.1950peněžitý dar 100,00
Prosek, Zdaněk23.11.1950peněžitý dar 200,00
Prošek, Jaroslav14.05.1977peněžitý dar 100,00
Protiva, František20.08.1954peněžitý dar 200,00
Protiva, František20.08.1954peněžitý dar 100,00
Protivínský, Petr24.09.1983peněžitý dar 100,00
Prouza, David23.05.1977peněžitý dar 100,00
Provazník, Jiří03.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Provazník, Josef12.08.1979peněžitý dar 500,00
Provazník, Miloš09.10.1967peněžitý dar 500,00
Provazník, Pavel02.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Průdek, Jiří01.09.1965peněžitý dar 100,00
Prudil, David01.06.1993peněžitý dar 500,00
Průdková, Šárka24.05.1990peněžitý dar 150,00
Prudký, Petr06.03.1976peněžitý dar 200,00
Průcha, Petr09.05.1973peněžitý dar 200,00
Prunner, Pavel21.08.1948peněžitý dar 100,00
Prusenovský, Petr29.02.1960peněžitý dar 500,00
Průša, František16.02.2001peněžitý dar 100,00
Průša, Josef10.04.1966peněžitý dar 500,00
Průšová, Marie13.01.1975peněžitý dar 100,00
Přeček, Dušan03.08.1978peněžitý dar 100,00
Přeček, Radim02.02.1973peněžitý dar 100,00
Přehnal, Vojtěch26.03.1986peněžitý dar 100,00
Přenosil, Jiří01.08.1958peněžitý dar 100,00
Přenosilová, Dana12.09.1959peněžitý dar 300,00
Přibil, Michal05.01.1991peněžitý dar 104,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 500,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 300,00
Přibyl, Daniel29.11.1974peněžitý dar 100,00
Přibyl, Jiří18.03.1967peněžitý dar 200,00
Přibyl, Jiří18.03.1967peněžitý dar 100,00
Přibyl, Lumír16.05.1959peněžitý dar 100,00
Přibyl, Lumír16.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Přibyl, Miroslav27.04.1971peněžitý dar 200,00
Přibyl, Václav26.12.1961peněžitý dar 500,00
Přibyslavský, Jiří26.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Přidal, Tomáš07.01.1992peněžitý dar 100,00
Příhoda, Karel19.09.1939peněžitý dar 5 000,00
Příhodová, Jana10.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Příhonský, Tomáš26.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Přikryl, Jan11.06.1982peněžitý dar 100,00
Přikryl, Michal27.12.1994peněžitý dar 500,00
Přikryl, Michal27.12.1994peněžitý dar 111,00
Přikryl, Petr13.05.1967peněžitý dar 100,00
Přikryl, Zdeněk05.03.1966peněžitý dar 200,00
Přikryl, Zdeněk05.03.1966peněžitý dar 100,00
Přikryl, Zdeněk30.09.1981peněžitý dar 100,00
Přistal, Tomáš21.08.1989peněžitý dar 200,00
Pszczolka, Břetislav09.03.1970peněžitý dar 100,00
Pšeja, Václav26.04.1970peněžitý dar 100,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 600,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 100,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 500,00
Pšenko, Pavel17.07.1985peněžitý dar 150,00
Ptáček, Jan Jakub08.10.1978peněžitý dar 100,00
Ptáček, Jaroslav07.08.1971peněžitý dar 990,00
Ptáček, Jaroslav07.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Ptáček, Martin10.06.1977peněžitý dar 999,00
Ptáček, Miloslav06.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Ptáčková, Jana29.03.1982peněžitý dar 100,00
Ptáčník, Robert09.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Ptáčník, Zbyněk27.01.1979peněžitý dar 100,00
Pučegl, Pavel04.10.1983peněžitý dar 200,00
Pudil, Vojtěch21.01.1992peněžitý dar 134,27
Puchálka, Roman24.09.1969peněžitý dar 500,00
Pucherna, Martin04.01.1975peněžitý dar 100,00
Puchmeltr, Michal28.07.1992peněžitý dar 200,00
Pukl, Zdeněk12.03.1972peněžitý dar 200,00
Pulkrábková, Lenka21.11.1977peněžitý dar 200,00
Pumr, Jaromír18.08.1963peněžitý dar 100,00
Punčochář, Čestmír14.10.1956peněžitý dar 100,00
Punčochář, Jiří18.08.1988peněžitý dar 100,00
Punčochář, Libor31.01.1969peněžitý dar 100,00
Purová Uchytilová, Lenka04.02.1957peněžitý dar 100,00
Pýcha, Jan05.12.1958peněžitý dar 500,00
Quarda, Radek30.10.1982peněžitý dar 999,00
Raab, Marek24.04.1965peněžitý dar 100,00
Rabanová, Helena24.05.1957peněžitý dar 300,00
Rábek, Pavel21.09.1982peněžitý dar 250,00
Račanský, Tomáš05.12.1970peněžitý dar 100,00
Rada, Milan21.06.1953peněžitý dar 300,00
Rada, Pavel30.11.1992peněžitý dar 100,00
Rádl, Aleš13.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Rafaj, Jan17.12.1991peněžitý dar 300,00
Ragasová, Ivana18.04.1961peněžitý dar 100,00
Ragula, Josef02.06.1961peněžitý dar 100,00
Rachel, Jan17.04.1982peněžitý dar 100,00
Rajda, Petr03.03.1970peněžitý dar 200,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 100,00
Rajchl, Karel18.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Rajchlová, Jana11.06.1977peněžitý dar 250 000,00
Rajchlová, Jana11.06.1977peněžitý dar 100,00
Rajski, Martin28.02.1986peněžitý dar 200,00
Rajt, Jiří02.06.1958peněžitý dar 500,00
Rajtmajer, Miroslav15.04.1966peněžitý dar 101,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 500,00
Rakšányová, Alena18.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Rambousek, Eugene10.12.1987peněžitý dar 100,00
Rambousek, Jiří29.06.1980peněžitý dar 100,00
Rambousek, Vladimír14.10.1963peněžitý dar 200,00
RAMEX CZ s.r.o.25425064peněžitý dar 20 000,00
Ramík, Ivo30.12.1978peněžitý dar 100,00
Rásocha, Jiří04.11.1987peněžitý dar 100,00
Raszyk, František05.04.1991peněžitý dar 100,00
Raszyk, Ondřej31.01.1983peněžitý dar 100,00
Rašík, Tomáš28.10.1967peněžitý dar 100,00
Raška, Tomáš02.12.1962peněžitý dar 200,00
Rašovský, Tomáš06.04.1978peněžitý dar 333,00
Ratajová, Monika27.06.1981peněžitý dar 100,00
Rataj, Ranko19.01.1983peněžitý dar 111,00
Rauscher, Tomáš12.06.1995peněžitý dar 100,00
Rauš, Drahomír29.04.1966peněžitý dar 300,00
Rázek, Michal01.06.1970peněžitý dar 200,00
Rázová, Pavla11.09.1968peněžitý dar 300,00
Ráž, Jan28.07.1944peněžitý dar 1 000,00
Ráž, Luděk01.05.1958peněžitý dar 200,00
Réba, Roman17.11.1970peněžitý dar 100,00
Réba, Roman17.11.1970peněžitý dar 100,00
Rebroš, Martin26.03.1991peněžitý dar 200,00
Recmaniková, Světlana30.10.1968peněžitý dar 300,00
Recman, Rostislav19.08.1966peněžitý dar 150,00
Reček, Jakub12.09.1991peněžitý dar 100,00
Regec, Josef29.03.1965peněžitý dar 200,00
Regec, Josef29.03.1965peněžitý dar 200,00
Reh, Pavel19.11.1986peněžitý dar 999,00
Reif, Zdeněk16.04.1969peněžitý dar 300,00
Reichl, Martin04.08.1980peněžitý dar 100,00
Reichl, Ondřej19.08.2000peněžitý dar 100,00
Reichsfeld, Lubomír01.11.1956peněžitý dar 300,00
Reinbergová, Alena22.06.1951peněžitý dar 100,00
Reinbergová, Alena22.06.1951peněžitý dar 100,00
Reindl, Karel04.03.1952peněžitý dar 6 190,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 100,00
Reisinger, Václav04.08.1965peněžitý dar 100,00
Rejda, Ivan08.09.1966peněžitý dar 999,00
Rejl, Thaddeus25.11.1989peněžitý dar 100,00
Rekl, Jiří03.08.1973peněžitý dar 300,00
Rek, Tomáš10.01.1978peněžitý dar 300,00
Remeš, Jiří05.03.1968peněžitý dar 100,00
Remešová, Dagmar16.06.1971peněžitý dar 100,00
Remeš, René10.06.1954peněžitý dar 200,00
Remo, Jiří14.02.1967peněžitý dar 500,00
RETE internet, s.r.o.26404524peněžitý dar 40 000,00
Rezek, Jan12.04.1988peněžitý dar 150,00
Ridl, Aleš07.02.1978peněžitý dar 100,00
Ridzoň, Štefan04.02.1956peněžitý dar 100,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Riedlbauch, Adam03.07.1973peněžitý dar 100,00
Riedlová, Zdeňka26.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Rieger, Jiří05.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Rieger, Josef30.12.1991peněžitý dar 300,00
Rieger, Josef30.12.1991peněžitý dar 333,00
Riesz, David10.08.1981peněžitý dar 250,00
Richtár, Vítěslav23.11.1993peněžitý dar 340,00
Richter, Josef16.07.1981peněžitý dar 100,00
Richter, Karel13.06.1955peněžitý dar 999,00
Richter, Leoš16.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Richter, Marek22.04.1977peněžitý dar 100,00
Richter, Milan27.02.1972peněžitý dar 100,00
Richterová, Lenka16.09.1979peněžitý dar 100,00
Richter, Pavel23.02.1976peněžitý dar 100,00
Rippl, Jan11.12.1980peněžitý dar 200,00
Riško, Michal11.04.1969peněžitý dar 100,00
Ritschel, Jan02.04.1975peněžitý dar 100,00
Robin Raška, Zdeněk08.01.1981peněžitý dar 100,00
Robotka, Miroslav07.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Roček, Jan04.09.1992peněžitý dar 100,00
Roček, Zbyněk16.08.1945peněžitý dar 1 000,00
Ročňák, Jaroslav08.03.1956peněžitý dar 500,00
Rodina, Jakub06.08.1981peněžitý dar 100,00
Rod, Martin03.04.1973peněžitý dar 100,00
Rod, Václav29.01.1952peněžitý dar 100,00
Roháč, Jan03.11.1952peněžitý dar 100,00
Roháčová, Eliška17.04.1994peněžitý dar 100,00
Rohan, Stanislav15.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Rohel, Jan13.06.1982peněžitý dar 750,00
Rohlena, Ivo20.09.1991peněžitý dar 200,00
Röhrlová, Romana24.10.1964peněžitý dar 200,00
Rojek, Jiří04.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Rokl, Patrik25.08.1989peněžitý dar 100,00
Rokyta, Petr02.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Rokyta, Stanislav09.05.1965peněžitý dar 250,00
Rokyta, Stanislav09.05.1965peněžitý dar 220,00
Rola, Michal19.07.1971peněžitý dar 500,00
Roldán, Matouš01.04.1999peněžitý dar 111,11
Rolenc, Jiří17.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Rosberg, Vít30.03.1971peněžitý dar 444,00
Rosen, Jan16.09.1952peněžitý dar 250,00
Rosen, Jan16.09.1952peněžitý dar 250,00
Rosenkranz, David14.08.1975peněžitý dar 500,00
Rosenkranz, Jaroslav25.05.1953peněžitý dar 900,00
Rosičová, Monika24.06.1975peněžitý dar 100,00
Rosinský, Luboš02.04.1967peněžitý dar 200,00
Rost, Gustav17.05.1980peněžitý dar 100,00
Roszicská, Alexandra06.12.1961peněžitý dar 400,00
Roszicská, Alexandra06.12.1961peněžitý dar 600,00
Rošer, Michal22.07.1970peněžitý dar 999,00
Roštejnský, Jiří02.09.1971peněžitý dar 100,00
Rotsch, Jindřich15.10.1963peněžitý dar 100,00
Rottenborn, Karel01.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Rotterová, Helena06.04.1954peněžitý dar 100,00
Roubal, Pavel15.05.1975peněžitý dar 300,00
Roubík, Jiří07.10.1974peněžitý dar 100,00
Rouča, Roman16.09.1973peněžitý dar 100,00
Roučka, Tomáš31.05.1978peněžitý dar 100,00
Roudný, Vladimír07.09.1974peněžitý dar 500,00
Rousek, Vladimír03.10.1975peněžitý dar 200,00
Rous, Miroslav10.05.1992peněžitý dar 100,00
Royová, Lucie15.02.1966peněžitý dar 200,00
Rozholdová, Zdenka23.10.1948peněžitý dar 100,00
Rozmara, Ladislav27.06.1958peněžitý dar 500,00
Roztočil, Vojtěch05.02.1992peněžitý dar 200,00
Rožek, Robert13.09.1967peněžitý dar 111,00
Rubáš, Alois27.07.1968peněžitý dar 100,00
Rubáš, Dominik03.04.1988peněžitý dar 100,00
Ruberl, Patrik25.02.1997peněžitý dar 100,00
Rubeš, Jiří12.10.1977peněžitý dar 500,00
Rubeš, Jiří12.10.1977peněžitý dar 100,00
Rubín, Tomáš20.12.1986peněžitý dar 333,00
Ručka, Vlastimil16.01.1971peněžitý dar 200,00
Rudiš, Michal08.10.1974peněžitý dar 100,00
Rudolfová, Dagmar18.04.1965peněžitý dar 100,00
Runcl, Zbyněk16.07.1959peněžitý dar 500,00
Ruppert, František04.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Rusek, Petr26.09.1967peněžitý dar 800,00
Rusek, Petr26.09.1967peněžitý dar 100,00
Rusková, Irena27.04.1974peněžitý dar 100,00
Rusňák, Jiří24.03.1975peněžitý dar 300,00
Růžek, Martin29.07.1987peněžitý dar 150,00
Růžek, Vojtěch26.07.1995peněžitý dar 100,00
Růžička, Jaroslav04.03.1944peněžitý dar 100,00
Růžička, Jaroslav04.03.1944peněžitý dar 100,00
Růžička, Libor08.11.1988peněžitý dar 200,00
Růžička, Michal31.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Petr04.05.1963peněžitý dar 100,00
Růžička, Radek22.03.1972peněžitý dar 200,00
Růžička, Roman25.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Roman25.12.1962peněžitý dar 100,00
Růžička, Václav16.12.1981peněžitý dar 100,00
Růžička, Zdeněk05.06.1960peněžitý dar 300,00
Růžičková, Andrea09.06.1968peněžitý dar 500,00
Růžičková, Eva01.12.1945peněžitý dar 100,00
Růžková, Ivana11.04.1986peněžitý dar 100,00
Rybář, David08.08.1976peněžitý dar 100,00
Rybář, Marek11.12.1977peněžitý dar 100,00
Rybář, Petr10.05.1974peněžitý dar 100,00
Rybecký, Vítězslav13.05.1958peněžitý dar 500,00
Rybenský, Miroslav21.02.1972peněžitý dar 100,00
Rybová, Zdeňka31.12.1978peněžitý dar 100,00
Rydlo, Karel08.11.1952peněžitý dar 666,00
Rydval, Petr19.09.1968peněžitý dar 100,00
Rychlá, Ivana01.01.1977peněžitý dar 100,00
Rychlá, Ivana01.01.1977peněžitý dar 100,00
Rychlá, Libuše29.01.1953peněžitý dar 300,00
Rychlíčková, Lenka08.03.1989peněžitý dar 100,00
Rychlý, Milan29.05.1965peněžitý dar 100,00
Rychlý, Zdaněk19.06.1948peněžitý dar 100,00
Rychtařík, Matěj30.06.1991peněžitý dar 100,00
Rychvalská, Ludmila05.04.1968peněžitý dar 100,00
Rys, Daniel05.06.1987peněžitý dar 100,00
Rys, František21.02.1979peněžitý dar 100,00
Rysková, Ivanka06.12.1955peněžitý dar 1 100,00
Ryšavá, Petra29.02.1980peněžitý dar 100,00
Ryšávka, Michal09.05.1982peněžitý dar 500,00
Ryšavý, Michal21.08.1980peněžitý dar 500,00
Ryšavý, Miroslav12.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Ryšavý, Miroslav12.12.1970peněžitý dar 500,00
Ryšavý, Pavel31.12.1971peněžitý dar 100,00
Ryška, Jiří24.02.1968peněžitý dar 100,00
Ryšlinková, Lenka25.04.1968peněžitý dar 200,00
Ryšlink, Pavel19.09.1966peněžitý dar 200,00
Rytíř, Stanislav17.03.1973peněžitý dar 100,00
Rytych, Stanislav14.06.1956peněžitý dar 100,00
Ryvola, Pavel14.12.1973peněžitý dar 400,00
Ryzí, Miroslava15.01.1974peněžitý dar 100,00
Řada, Michal19.03.1977peněžitý dar 101,00
Řeháková, Petra07.06.1979peněžitý dar 100,00
Řehořek, Tomáš15.02.1979peněžitý dar 100,00
Řehoř, Petr22.09.1979peněžitý dar 200,00
Řepka, Dušan27.01.2000peněžitý dar 200,00
Řepka, František25.01.1985peněžitý dar 100,00
Řepková, Ladislava14.08.1955peněžitý dar 200,00
Řezáč, Oto23.12.1959peněžitý dar 990,00
Řezáč, Václav26.03.1960peněžitý dar 500,00
Řezníček, Antonín17.04.1949peněžitý dar 300,00
Řezníček, Michal27.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Řezníčková, Hana30.09.1962peněžitý dar 500,00
Řičicová, Andrea24.09.1975peněžitý dar 500,00
Říha, Pavel13.07.1964peněžitý dar 200,00
Říha, Zdeněk12.04.1974peněžitý dar 100,00
Římský, Jaroslav27.10.1959peněžitý dar 200,00
Sáblík, Roman11.12.1975peněžitý dar 100,00
Sáblík, Tomáš03.01.1995peněžitý dar 100,00
Sabolčák, Tomáš28.08.1974peněžitý dar 100,00
Sabol, Martin06.05.1968peněžitý dar 300,00
Sábová, Petra31.05.1966peněžitý dar 100,00
Sabovčíková, Petra20.03.1971peněžitý dar 100,00
Sadecký, Zdeněk23.11.1965peněžitý dar 200,00
Sadílek, Jiří10.12.1963peněžitý dar 100,00
Sadovský, Dalibor04.08.1973peněžitý dar 100,00
Sachová, Pavlína25.03.1988peněžitý dar 500,00
Saiko, Dušan23.10.1977peněžitý dar 500,00
Sajdák, David23.03.1980peněžitý dar 200,00
Sajdl, Martin30.12.1989peněžitý dar 100,00
Sajler, Miroslav12.04.1969peněžitý dar 100,00
Salač, Petr29.07.1978peněžitý dar 100,00
Salač, Václav24.01.1969peněžitý dar 100,00
Salamon, Milan21.05.1951peněžitý dar 150,00
Salaquarda, Marek01.03.1952peněžitý dar 100,00
Salfický, David20.03.2000peněžitý dar 100,00
Sall, Světlana01.11.1971peněžitý dar 700,00
Salov, Petr09.01.1966peněžitý dar 200,00
Samec, Jiří24.04.1957peněžitý dar 300,00
Samek, Daniel29.08.1982peněžitý dar 300,00
Samek, Petr16.01.1964peněžitý dar 150,00
Sámel, Miroslav05.11.1960peněžitý dar 200,00
Samková, Zdeňka13.02.1965peněžitý dar 100,00
Santíno, Tomáš26.04.1978peněžitý dar 500,00
Saraj, Ivan18.07.1980peněžitý dar 100,00
Saraka, Bedřich26.06.1986peněžitý dar 100,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 100,00
Sas, Patrik14.02.1989peněžitý dar 100,00
Satran, Eugen21.11.1986peněžitý dar 100,00
Satranský, Michal12.11.1971peněžitý dar 200,00
Seďa, Jaromír19.11.1961peněžitý dar 500,00
Sedláček, David31.08.1980peněžitý dar 200,00
Sedláček, Erik09.04.1982peněžitý dar 500,00
Sedláček, Ivo14.08.1978peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jan06.02.1956peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jan06.02.1956peněžitý dar 800,00
Sedláček, Jiří03.07.1965peněžitý dar 100,00
Sedláček, Josef10.08.1982peněžitý dar 100,00
Sedláček, Lumír07.11.1979peněžitý dar 500,00
Sedláček, Michal22.10.1969peněžitý dar 500,00
Sedláček, Petr06.04.1974peněžitý dar 300,00
Sedláček, Stanislav30.04.1972peněžitý dar 200,00
Sedlačík, Václav09.06.1980peněžitý dar 300,00
Sedláčková, Renáta03.08.1973peněžitý dar 100,00
Sedlák, Josef15.04.1959peněžitý dar 200,00
Sedlák, Oldřich30.04.1953peněžitý dar 500,00
Sedlák, Zdeněk05.05.1971peněžitý dar 500,00
Sedlmajer, Filip11.02.1972peněžitý dar 100,00
Sedmík, Marek07.07.1979peněžitý dar 200,00
Sehan, Jaroslav18.05.1974peněžitý dar 100,00
Sehnal, Jan23.08.1975peněžitý dar 500,00
Sehnal, Vlastimil27.02.1959peněžitý dar 500,00
Sechterová, Jaroslava01.02.1951peněžitý dar 500,00
Seidl, David27.02.1970peněžitý dar 100,00
Seidl, David27.02.1970peněžitý dar 100,00
Seidler, Jiří10.07.1965peněžitý dar 177,77
Seidlerová, Miroslava06.03.1968peněžitý dar 100,00
Seidler, Tomáš02.10.1961peněžitý dar 100,00
Seidl, Martin01.03.1994peněžitý dar 500,00
Seidl, Václav29.03.1977peněžitý dar 999,00
Sejkora, Vojtěch24.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Sekanina, Ivan24.12.1959peněžitý dar 500,00
Sekanina, Slávek01.08.1981peněžitý dar 500,00
Sekera, David23.06.1970peněžitý dar 100,00
Sekera, Jiří07.01.1967peněžitý dar 111,00
Sekula, Pavel25.04.1963peněžitý dar 100,00
Sekyra, Jaroslav03.08.1959peněžitý dar 400,00
Sekyra, Josef23.11.1971peněžitý dar 300,00
Selecký, Stanislav31.10.1981peněžitý dar 100,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Sembdner, Jan23.01.1962peněžitý dar 200,00
Semelka, Martin10.03.1971peněžitý dar 100,00
Semeňák, Josef22.03.1975peněžitý dar 100,00
Semenec, Ivan16.01.1962peněžitý dar 100,00
Sendlerová, Žaneta08.10.1980peněžitý dar 100,00
Sendler, Pavel13.01.1973peněžitý dar 4 000,00
Serbus, Jiří17.02.1967peněžitý dar 300,00
Seriš, Vladislav02.06.1961peněžitý dar 100,00
Setikovská, Marie04.09.1977peněžitý dar 900,00
Severa, Jakub22.05.1975peněžitý dar 100,00
Sglundová, Pavlína31.03.1964peněžitý dar 900,00
Scharf, Jaroslav29.04.1964peněžitý dar 100,00
Schatral, Bohdan21.05.1966peněžitý dar 200,00
Scheeová, Pavlína28.02.1966peněžitý dar 990,00
Scheidl, Michal09.07.1990peněžitý dar 100,00
Scheidl, Michal09.07.1990peněžitý dar 100,00
Schejbalová, Kateřina20.07.1975peněžitý dar 300,00
Schejbal, Pavel31.07.1962peněžitý dar 100,00
Schejbal, Pavel31.07.1962peněžitý dar 200,00
Schenk, Rostislav27.08.1973peněžitý dar 300,00
Schilla, Filip29.11.1985peněžitý dar 100,00
Schindler, Michal05.03.1982peněžitý dar 100,00
Schirlo, Milan06.09.1966peněžitý dar 10 000,00
Schlesinger, Petr19.01.1977peněžitý dar 100,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Schlösinger, Vít28.01.1975peněžitý dar 200,00
Schmied, Kamil07.12.1975peněžitý dar 100,00
Schmitt, Pavel05.10.1982peněžitý dar 300,00
Schneeberger, Antonín21.10.1962peněžitý dar 200,00
Schneider, Pavel29.04.1985peněžitý dar 100,00
Schneider, Richard30.10.1968peněžitý dar 100,00
Schneider, Walter20.02.1967peněžitý dar 500,00
Schneider, Walter20.02.1967peněžitý dar 500,00
Schneider, Walter20.02.1967peněžitý dar 500,00
Schneider, Walter20.02.1967peněžitý dar 500,00
Schneider, Walter20.02.1967peněžitý dar 500,00
Schnelly, Patrick01.06.1978peněžitý dar 100,00
Schölla, Petr22.03.1972peněžitý dar 500,00
Schön, Petr29.08.1974peněžitý dar 500,00
Schreiber, Ivo17.03.1957peněžitý dar 200,00
Schreiber, Ladislav18.06.1953peněžitý dar 10 000,00
Schreyer, Petr30.04.1967peněžitý dar 200,00
Schtoltz, Ondřej20.04.1989peněžitý dar 500,00
Schubert, Daniel03.04.1965peněžitý dar 100,00
Schuch, Karel03.11.1987peněžitý dar 300,00
Schulz, Martin22.02.1968peněžitý dar 100,00
Schumnik, David04.03.1970peněžitý dar 100,00
Schutz, Luděk20.04.1955peněžitý dar 500,00
Schwanzer, Jiří11.01.1973peněžitý dar 100,00
Schwanzer, Jiří11.01.1973peněžitý dar 500,00
Schwanzer, Miroslav29.09.1969peněžitý dar 150,00
Schwanzerová, Věra21.03.1972peněžitý dar 150,00
Schwarzbach, Jan20.01.1991peněžitý dar 100,00
Schwarz, Jan01.07.1950peněžitý dar 300,00
Schwarzová, Jana10.11.1978peněžitý dar 100,00
Schwarz, Pavel16.12.1968peněžitý dar 500,00
Schwarz, Petr08.05.1987peněžitý dar 299,00
Síbek, Josef22.06.1941peněžitý dar 100,00
Síbek, Miloš04.09.1986peněžitý dar 300,00
Sibinský, Martin10.09.1974peněžitý dar 200,00
Sideridis, Paris25.09.1972peněžitý dar 200,00
Sigmund, Věroslav12.12.1965peněžitý dar 100,00
Silný, Oldřich25.02.1966peněžitý dar 500,00
Simajchl, Pavel13.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Singer, Josef21.05.1965peněžitý dar 100,00
Singer, Martin18.04.1967peněžitý dar 100,00
Sinkule, Jindřich24.09.1984peněžitý dar 500,00
Sirotek, Michal19.12.1985peněžitý dar 100,00
Sitková, Ivana28.05.1964peněžitý dar 100,00
Sitter, Miroslav16.11.1966peněžitý dar 100,00
Siudová, Jarmila12.02.1958peněžitý dar 500,00
Siudová, Jarmila12.02.1958peněžitý dar 600,00
Sivák, Miloš04.04.1962peněžitý dar 100,00
Sivek, Ladislav24.04.1946peněžitý dar 200,00
Sivoková, Lenka12.05.1960peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 150,00
Sixta, Jan26.02.1966peněžitý dar 999,00
Skába, Václav28.10.1958peněžitý dar 100,00
Skála, Jiří19.10.1944peněžitý dar 999,00
Skalická, Michaela13.07.1988peněžitý dar 100,00
Skalický, Jan11.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Skalický, Michal30.04.1984peněžitý dar 100,00
Skalický, Zdeněk14.02.1963peněžitý dar 100,00
Skalník, Jan13.02.1984peněžitý dar 100,00
Skládal, Jiří29.03.1979peněžitý dar 100,00
Sklenářová, Zdenka02.10.1957peněžitý dar 100,00
Sklenka, Jan01.03.1978peněžitý dar 500,00
Sklenková, Alexandra15.04.1948peněžitý dar 500,00
Skokan, Jiří21.01.1981peněžitý dar 600,00
Skopal, Jaroslav29.09.1982peněžitý dar 101,00
Skopal, Jaroslav29.09.1982peněžitý dar 500,00
Skoumal, Michal01.07.1973peněžitý dar 500,00
Skoumal, Zdeněk19.07.1968peněžitý dar 200,00
Skraba, Lukáš01.02.1992peněžitý dar 100,00
Skramuský, Filip15.09.1972peněžitý dar 100,00
Skrbková, Pavla02.08.1971peněžitý dar 100,00
Skrčený, Vladimír24.11.1972peněžitý dar 100,00
Skribuckij, Alexandr29.10.1964peněžitý dar 100,00
Skřápková, Jitka20.12.1957peněžitý dar 100,00
Skřivánek, Aleš05.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Skřivan, Jiří16.09.1994peněžitý dar 200,00
Skřivan, Jiří16.09.1994peněžitý dar 500,00
Skřont, Pavel26.01.1965peněžitý dar 100,00
Skulbaševský, Petr24.06.1971peněžitý dar 200,00
Skybík, Stanislav07.11.1955peněžitý dar 300,00
Slaba, Michal23.03.1963peněžitý dar 500,00
Slabý, Jan13.02.1974peněžitý dar 200,00
Slabý, Jiří26.01.1971peněžitý dar 100,00
Slabý, Václav20.02.1999peněžitý dar 101,00
Sláčalová, Dagmar26.06.1988peněžitý dar 100,00
Sládeček, Karel30.05.1963peněžitý dar 111,00
Sládek, Jan02.05.1984peněžitý dar 100,00
Sládek, Ladislav18.08.1964peněžitý dar 300,00
Sládek, Miroslava17.11.1977peněžitý dar 999,00
Sladkovský, Pavel31.10.1964peněžitý dar 100,00
Sladký, Aleš07.12.1968peněžitý dar 333,00
Sláma, Jan09.10.1984peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel06.08.1970peněžitý dar 999,00
Sláma, Zdeněk06.05.1986peněžitý dar 150,00
Sláma, Zdeněk06.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Slánička, Roman22.03.1970peněžitý dar 200,00
Slanina, Michal29.10.1976peněžitý dar 100,00
Slánský, Martin21.12.1968peněžitý dar 100,00
Slatinský, Jan23.12.1976peněžitý dar 200,00
Slavíček, Jiří17.08.1967peněžitý dar 100,00
Slavík, Bohumil01.05.1979peněžitý dar 100,00
Slavík, Ivo24.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Slavík, Jan04.02.1982peněžitý dar 5 000,00
Slavíková, Martina29.10.1977peněžitý dar 200,00
Slawisch, Jindřich28.11.1971peněžitý dar 100,00
Slepička, Jaroslav20.01.1966peněžitý dar 111,00
Slezák, Jaroslav19.01.1983peněžitý dar 100,00
Slezák, Stanislav07.05.1946peněžitý dar 100,00
Slivanský, Libor16.01.1972peněžitý dar 150,00
Slivka, Jaroslav13.09.1962peněžitý dar 999,00
Slouka, David28.11.1992peněžitý dar 100,00
Slouka, Miroslav22.09.1961peněžitý dar 100,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960peněžitý dar 50 000,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960peněžitý dar 100,00
Sloupský, Tomáš27.07.1982peněžitý dar 100,00
Slováček, Jakub30.03.1985peněžitý dar 100,00
Slováček, Jan17.01.1991peněžitý dar 100,00
Slováček, Libor17.12.1976peněžitý dar 500,00
Slováček, Roman22.05.1978peněžitý dar 100,00
Slovák, František21.01.1982peněžitý dar 999,00
Slovák, Jiří21.04.1959peněžitý dar 900,00
Slovák, Petr21.09.1976peněžitý dar 100,00
Složilová, Hana16.06.1981peněžitý dar 200,00
Sluková, Lenka21.01.1970peněžitý dar 100,00
Slunský, Zbyněk07.01.1984peněžitý dar 500,00
Smažil, Pavel25.06.1956peněžitý dar 999,00
Smejkalová, Alena18.09.1984peněžitý dar 100,00
Smejkalová, Alena18.09.1984peněžitý dar 100,00
Smejkalová, Anna28.12.1972peněžitý dar 100,00
Smejkalová, Anna28.12.1972peněžitý dar 50,00
Smejkalová, Anna28.12.1972peněžitý dar 50,00
Smějsa, Josef16.04.1980peněžitý dar 500,00
Smékal, Peter25.07.1979peněžitý dar 500,00
Smékal, Petr29.09.1976peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Smetana, Josef19.07.1983peněžitý dar 100,00
Smetana, Vladimír06.10.1953peněžitý dar 200,00
Smetanová, Monika23.10.1994peněžitý dar 124,72
Smilek, Jan24.11.1988peněžitý dar 100,00
Smiljanič, Milan26.03.1983peněžitý dar 100,00
Smítalová, Kateřina08.04.1955peněžitý dar 500,00
Smolař, Petr25.06.1972peněžitý dar 250,00
Smolíková, Drahomíra18.07.1968peněžitý dar 100,00
Smolová, Pavla09.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Smrkovská, Beáta09.06.1969peněžitý dar 999,00
Smutný, Miroslav03.06.1986peněžitý dar 200,00
Smutný, Miroslav03.06.1986peněžitý dar 200,00
Smutný, Tomáš06.02.1944peněžitý dar 100,00
Smutný, Vladimír05.01.1982peněžitý dar 100,00
Smýkal, Ludvík27.10.1946peněžitý dar 500,00
Snášel, David12.02.1987peněžitý dar 200 000,00
Snášel, Petr14.08.1969peněžitý dar 100,00
Snihura, Andrij20.03.1974peněžitý dar 100,00
Snížková, Eva19.03.1960peněžitý dar 500,00
Snopek, René29.09.1970peněžitý dar 999,00
Snopková, Radka03.11.1970peněžitý dar 100,00
Sobolčík, Lukáš28.08.1987peněžitý dar 100,00
Sobol, David10.03.1982peněžitý dar 100,00
Sobotka, Antonín08.10.1980peněžitý dar 100,00
Sobotka, Josef24.07.1986peněžitý dar 100,00
Sobotka, Luboš20.01.1969peněžitý dar 100,00
Sobotka, Vojtěch08.06.1988peněžitý dar 100,00
Sodoma, Jiří05.07.1950peněžitý dar 200,00
Sodomka, Valtr23.10.1963peněžitý dar 100,00
Sofka, Petr08.04.1978peněžitý dar 100,00
Söhnel, Otakar14.05.1941peněžitý dar 500,00
Sochor, Miroslav20.04.1966peněžitý dar 111,00
Sojka, František07.05.1956peněžitý dar 2 000,00
Sojková, Zdeňka05.07.1971peněžitý dar 100,00
Solanská, Miroslava25.08.1960peněžitý dar 100,00
Solař, Jakub28.04.1990peněžitý dar 100,00
Solčanský, Michal25.02.1972peněžitý dar 300,00
Soldán, Petr19.09.1969peněžitý dar 999,00
Solil, Hynek05.07.1968peněžitý dar 200,00
Solil, Jiří09.11.1968peněžitý dar 100,00
Solnička, Roman25.08.1958peněžitý dar 100,00
Sombati, Pavel24.01.1968peněžitý dar 100,00
Sommer, Miloš22.09.1978peněžitý dar 100,00
Sommer, Tadeáš11.07.1993peněžitý dar 100,00
Sommer, Vladimír10.10.1956peněžitý dar 200,00
Sommer, Zdeněk21.11.1974peněžitý dar 100,00
Somol, Karel06.11.1980peněžitý dar 100,00
Sornas, Roman12.05.1966peněžitý dar 200,00
Soško, Petr06.04.1974peněžitý dar 100,00
Souček, Evžen03.01.1967peněžitý dar 200,00
Souček, Jan10.05.1963peněžitý dar 999,00
Souček, Jiří13.01.1943peněžitý dar 300,00
Soudná, Zuzana30.01.1979peněžitý dar 100,00
Soukup, Martin27.09.1976peněžitý dar 100,00
Soukup, Michal22.02.1967peněžitý dar 100,00
Soukupová, Eva12.01.1965peněžitý dar 500,00
Soukupová, Markéta18.02.1970peněžitý dar 100,00
Soukup, Pavel02.11.1981peněžitý dar 100,00
Soukup, Petr20.02.1972peněžitý dar 200,00
Soukup, Václav01.12.1959peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav01.12.1959peněžitý dar 333,00
Soukup, Zdeněk19.01.1962peněžitý dar 100,00
Soušek, Josef10.12.1992peněžitý dar 100,00
Soušek, Josef10.12.1992peněžitý dar 100,00
Sova, Lukáš21.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Sova, Lukáš21.11.1976peněžitý dar 100,00
Sova, Tomáš28.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Sova, Vlastimil28.09.1958peněžitý dar 500,00
Spáčil, Ivo27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Spáčil, Jaroslav07.03.1972peněžitý dar 100,00
Spáčilová, Kateřina23.08.1971peněžitý dar 100,00
Spáčil, Tomáš13.12.1990peněžitý dar 100,00
Spálenková, Vladimíra07.03.1973peněžitý dar 100,00
Sprinzl, Josef13.11.1949peněžitý dar 950,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Spurný, Miroslav13.03.1969peněžitý dar 100,00
Spurný, Petr19.02.1975peněžitý dar 200,00
Spurný, Roman18.04.1984peněžitý dar 999,00
Srba, Filip05.06.1990peněžitý dar 130,00
Srbecký, Dušan21.07.1961peněžitý dar 999,00
Srbecký, Dušan21.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Srbecký, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Srbová, Štěpánka22.05.1975peněžitý dar 100,00
Srb, Petr11.01.1988peněžitý dar 101,00
Srb, Petr11.01.1988peněžitý dar 101,00
Srb, Radek24.07.1972peněžitý dar 100,00
Stacho, Libor06.03.1960peněžitý dar 100,00
Staněk, František04.11.1955peněžitý dar 200,00
Staněk, Petr30.07.1982peněžitý dar 300,00
Staněk, Petr30.07.1982peněžitý dar 100,00
Staněk, Roman07.06.1974peněžitý dar 100,00
Staněk, Vladimír09.10.1969peněžitý dar 100,00
Staníček, Jaroslav07.07.1957peněžitý dar 100,00
Staníček, Jaroslav07.07.1957peněžitý dar 999,00
Stanislavová, Anna24.12.1970peněžitý dar 100,00
Staňková, Alena16.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Jitka02.03.1971peněžitý dar 100,00
Staňkovská, Jaroslava23.08.1982peněžitý dar 100,00
Staňo, Vladimír08.03.1965peněžitý dar 100,00
Stará, Eva05.06.1940peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Martin18.05.1983peněžitý dar 200,00
Starinský, Martin14.01.1967peněžitý dar 300,00
Stárková, Jiřina10.05.1959peněžitý dar 100,00
Starý, Lukáš30.03.1984peněžitý dar 100,00
Starý, Martin29.05.1970peněžitý dar 500,00
Starý, Radomír08.01.1959peněžitý dar 500,00
Staszkowian, Břetislav10.12.1965peněžitý dar 100,00
Staszkowian, Břetislav10.12.1965peněžitý dar 100,00
Stavjaňa, Kateřina09.01.1976peněžitý dar 100,00
Stavjaný, Martin06.07.1971peněžitý dar 100,00
Stehlíček, Jiří02.09.1956peněžitý dar 100,00
Stehlík, Ondřej24.10.1981peněžitý dar 300,00
Stehno, Miroslav22.10.1954peněžitý dar 800,00
Stehno, Miroslav22.10.1954peněžitý dar 500,00
Steiger, Filip01.07.1989peněžitý dar 200,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 999,00
Steinbauerová, Zuzana30.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Steiner, Jiří21.08.1958peněžitý dar 300,00
Steinhauserová, Irena12.03.1961peněžitý dar 111,00
Steinhauser, Vladimír31.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Stejskal, Ivan30.10.1957peněžitý dar 999,00
Stejskal, Martin21.07.1979peněžitý dar 200,00
Stejskal, Michal28.05.1972peněžitý dar 300,00
Stejskalová, Andrea06.04.1977peněžitý dar 100,00
Stejskalová, Anna14.04.1950peněžitý dar 100,00
Stejskalová, Miroslava12.02.1958peněžitý dar 100,00
Stejskalová, Olga17.10.1981peněžitý dar 100,00
Stejskal, Petr23.07.1979peněžitý dar 100,00
Stejskal, Radek11.01.1984peněžitý dar 200,00
Stejskal, Vladimír19.12.1968peněžitý dar 100,00
Steklý, Vít21.02.1967peněžitý dar 100,00
Stepanovič, Alexandr06.10.1981peněžitý dar 100,00
Stergelis, Oldřich12.01.1957peněžitý dar 500,00
Sternberg, Renáta27.08.1963peněžitý dar 200,00
Sterz, Martin19.06.1969peněžitý dar 100,00
Stloukal, Marek03.03.1973peněžitý dar 999,00
Stöckl, Pavel10.05.1969peněžitý dar 200,00
Stočeš, Jaroslav04.02.1964peněžitý dar 100,00
Stodůlka, Rudolf11.05.1965peněžitý dar 100,00
Stodůlková, Jiřina27.11.1971peněžitý dar 100,00
Stodůlková, Veronika29.10.1995peněžitý dar 100,00
Stöhr, Jan03.09.1989peněžitý dar 100,00
Stojan, Antonín10.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Stojan, Radoslav27.08.1985peněžitý dar 200,00
Stonawski, Jiří08.02.1960peněžitý dar 500,00
Stoppa, Milan21.11.1968peněžitý dar 100,00
Störzerová, Irena15.03.1992peněžitý dar 100,00
Strachotová, Iva07.01.1985peněžitý dar 500,00
Straka, Karel01.06.1971peněžitý dar 100,00
Strakoš, Martin29.01.1969peněžitý dar 200,00
Stránský, David15.11.1974peněžitý dar 999,00
Stránský, Pavel25.11.1970peněžitý dar 500,00
Stratílek, Tomáš23.03.1966peněžitý dar 200,00
Strčánková, Ester23.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Streitberg, Jitka04.10.1964peněžitý dar 6 000,00
Strejc, Zdeněk23.10.1964peněžitý dar 101,00
Strejček, Ivo11.01.1962peněžitý dar 150 000,00
Strejček, Ivo11.01.1962peněžitý dar 500,00
Strejček, Petr17.03.1967peněžitý dar 300,00
Stresová, Michaela18.08.1968peněžitý dar 200,00
Strnad, Eduard09.05.1968peněžitý dar 100,00
Strnádek, Leoš16.02.1983peněžitý dar 100,00
Strnad, Jakub27.08.1987peněžitý dar 333,00
Strnad, Jaroslav11.01.1965peněžitý dar 100,00
Strnad, Jiří04.01.1954peněžitý dar 199,00
Strnad, Ladislav02.05.1956peněžitý dar 999,00
Strnad, Michal07.01.1972peněžitý dar 100,00
Strnková, Magdaléna01.08.2000peněžitý dar 100,00
Strobach, Jiří05.12.1961peněžitý dar 300,00
Strobach, Jiří05.12.1961peněžitý dar 200,00
Strouhal, Karel23.10.1970peněžitý dar 100,00
Strouhalová, Zuzana09.01.1979peněžitý dar 100,00
Struhar, Jaroslav13.06.1961peněžitý dar 500,00
Struška, Jaroslav27.08.1959peněžitý dar 200,00
Stružka, Jan06.03.1961peněžitý dar 999,00
Středová, Žaneta21.03.1986peněžitý dar 100,00
Střelbová, Jarmila01.05.1961peněžitý dar 100,00
Střelečková, Ilona29.01.1973peněžitý dar 100,00
Střešovská, Soňa21.03.1960peněžitý dar 100,00
Střeštík, Miroslav26.05.1971peněžitý dar 200,00
Stříbrný, Tomáš19.03.1970peněžitý dar 300,00
Stříška, Miroslav20.11.1984peněžitý dar 100,00
Studená, Marcela19.08.1955peněžitý dar 100,00
Studenovská, Naděžda30.07.1987peněžitý dar 100,00
Studenovský, Miloš12.01.1984peněžitý dar 100,00
Studinský, Zdeněk06.03.1985peněžitý dar 200,00
Studnička, Jiří03.04.1984peněžitý dar 100,00
Studnička, Libor02.11.1961peněžitý dar 999,00
Studničková, Sandra06.10.1982peněžitý dar 100,00
Studničková, Sandra06.10.1982peněžitý dar 100,00
Stuchlík, Miroslav21.10.1968peněžitý dar 500,00
Stuchlík, Petr17.05.1965peněžitý dar 200,00
Stuchlík, Tomáš10.06.1971peněžitý dar 200,00
Stuchlý, Vladimír03.05.1956peněžitý dar 100,00
Stupavský, Lukáš16.07.1989peněžitý dar 100,00
Stwora, Vladimír03.01.1954peněžitý dar 100,00
Suda, Lubomír15.06.1977peněžitý dar 200,00
Sudík, Jiří07.12.1958peněžitý dar 400,00
Suchá, Kateřina25.03.1987peněžitý dar 100,00
Suchánek, Andrej09.05.1990peněžitý dar 100,00
Suchánek, Jiří21.10.1977peněžitý dar 100,00
Suchanka, Petr12.12.1970peněžitý dar 100,00
Sucháň, Ondřej07.11.1994peněžitý dar 100,00
Suchanová, Nikol01.08.1956peněžitý dar 100,00
Suchochleb, Viktor01.07.1948peněžitý dar 1 000,00
Suchomel, Martin14.08.1965peněžitý dar 100,00
Suchomelová, Miroslava15.01.1959peněžitý dar 100,00
Suchomelová, Olga23.11.1950peněžitý dar 300,00
Suchý, Karel07.08.1984peněžitý dar 252,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 175,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 185,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 187,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 198,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 185,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 198,00
Suchý, Radek07.01.1975peněžitý dar 100,00
Suchý, Tomáš26.12.1969peněžitý dar 100,00
Suchý, Vladimír14.05.1970peněžitý dar 100,00
Suk, Lubomír06.09.1960peněžitý dar 999,00
Suk, Michal17.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 200,00
Surdy, Tomasz Marek29.12.1965peněžitý dar 999,00
Suremka, Jiří03.05.1979peněžitý dar 9 000,00
Suruvka, Kamil31.03.1980peněžitý dar 100,00
Surý, Petr02.09.1966peněžitý dar 100,00
Susová, Hana24.09.1966peněžitý dar 100,00
Sušila, Radim28.09.1966peněžitý dar 100,00
Suttner, Jaroslav20.04.1966peněžitý dar 100,00
Sůva, Luděk11.09.1974peněžitý dar 100,00
Sváček, Stanislav28.04.1958peněžitý dar 100,00
Svačina, Rudolf01.01.1962peněžitý dar 200,00
Svárovská, Květa19.09.1959peněžitý dar 300,00
Svatonská, Monika10.02.1972peněžitý dar 100,00
Svatoš, Marek10.02.1966peněžitý dar 100,00
Svatošová, Veronika28.06.1969peněžitý dar 100,00
Svetlik, George20.12.1950peněžitý dar 100,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 999,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 100,00
Světlíková, Michaela29.06.1998peněžitý dar 100,00
Světlík, Radim02.04.1965peněžitý dar 500,00
Svíčka, Zdeněk30.04.1955peněžitý dar 900,00
Sviták, Radek23.01.1978peněžitý dar 100,00
Svítil, Václav15.07.1964peněžitý dar 500,00
Svoboda, Antonín07.05.1971peněžitý dar 100,00
Svoboda, David13.03.1988peněžitý dar 100,00
Svoboda, František11.06.1963peněžitý dar 400,00
Svoboda, Jakub27.06.1986peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 300,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jiří03.10.1972peněžitý dar 200,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 100 000,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 200,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 100,00
Svoboda, Ladislav15.01.1971peněžitý dar 999,00
Svoboda, Leoš21.02.1965peněžitý dar 500,00
Svoboda, Libor20.02.1963peněžitý dar 100,00
Svoboda, Lukáš16.03.1979peněžitý dar 100,00
Svoboda, Marek14.05.1972peněžitý dar 200,00
Svoboda, Martin03.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Michal14.08.1952peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Miloš07.06.1984peněžitý dar 100,00
Svoboda, Miroslav03.04.1963peněžitý dar 100,00
Svoboda, Miroslav03.04.1963peněžitý dar 100,00
Svoboda, Patrik23.12.1992peněžitý dar 100,00
Svoboda, Pavel23.01.1967peněžitý dar 100,00
Svoboda, Pavel23.01.1967peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,30
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 200,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 200,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 83,00
Svoboda, Radek30.08.1978peněžitý dar 300,00
Svoboda, Radek30.08.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Roman15.07.1960peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Roman15.07.1960peněžitý dar 100,00
Svoboda, Stanislav02.11.1976peněžitý dar 100,00
Svoboda, Štěpán13.05.1978peněžitý dar 500,00
Svoboda, Timotheus14.09.1958peněžitý dar 100,00
Svoboda, Tomáš20.10.1993peněžitý dar 200,00
Svoboda, Tomáš20.10.1993peněžitý dar 100,00
Svoboda, Tomáš20.10.1993peněžitý dar 100,00
Svoboda, Václav01.02.1957peněžitý dar 600,00
Svoboda, Václav01.02.1957peněžitý dar 100,00
Svoboda, Vladimír02.03.1962peněžitý dar 500,00
Svoboda, Zdeněk10.11.1969peněžitý dar 100,00
Svobodová, Jana20.02.1974peněžitý dar 100,00
Svobodová, Jitka26.08.1967peněžitý dar 100,00
Svobodová, Lenka31.03.1982peněžitý dar 100,00
Svobodová, Naděžda16.06.1956peněžitý dar 100,00
Svobodová, Šárka26.11.1968peněžitý dar 500,00
Svozil, Cyril20.07.1954peněžitý dar 20 000,00
Svozil, Jaromír21.05.1963peněžitý dar 100,00
Svozil, Luděk05.12.1968peněžitý dar 100,00
SWISS ENERGO s.r.o.4828461peněžitý dar 50 000,00
Sychra, Marek03.07.1965peněžitý dar 100,00
Sýkora, Adam08.10.1989peněžitý dar 100,00
Sýkora, Adam08.10.1989peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jan14.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Jiří19.11.1964peněžitý dar 300,00
Sýkora, Martin02.05.1992peněžitý dar 100,00
Sýkora, Petr09.05.1964peněžitý dar 250,00
Sýkora, Petr09.05.1964peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Lucie31.08.1978peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Pavla23.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Symerský, Petr26.07.1984peněžitý dar 500,00
Synek, Jindřich16.09.1979peněžitý dar 500,00
Synková, Zdena29.09.1973peněžitý dar 100,00
Sysel, Jaroslav14.06.1961peněžitý dar 500,00
Sysel, Patrik07.04.1997peněžitý dar 200,00
Szabó, Gabriel27.05.1966peněžitý dar 500,00
Szabó, Julius10.04.1966peněžitý dar 100,00
Szabo, Michal01.05.1961peněžitý dar 999,00
Szakos, Milan25.04.1981peněžitý dar 100,00
Szilvási, František07.01.1997peněžitý dar 100,00
Šabatka, Michal19.06.1982peněžitý dar 100,00
Šafárová, Monika10.09.1975peněžitý dar 200,00
Šafařík, Martin24.03.1975peněžitý dar 200,00
Šafařík, Pavel11.03.1969peněžitý dar 500,00
Šafář, Jiří04.12.1950peněžitý dar 100,00
Šafářová, Hana18.10.1951peněžitý dar 100,00
Šafář, Petr31.12.1976peněžitý dar 500,00
Šafář, Petr31.12.1976peněžitý dar 1 000,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 100,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafránek, David14.05.1985peněžitý dar 116,00
Šafránek, Jiří12.01.1948peněžitý dar 200,00
Šafránková, Adéla22.01.1983peněžitý dar 100,00
Šálek, David06.12.1978peněžitý dar 200,00
Šálený, Jaroslav03.04.1972peněžitý dar 500,00
Šalomová, Alena10.11.1976peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Václav02.04.1957peněžitý dar 200,00
Šamánek, Petr23.03.1944peněžitý dar 200,00
Šamonil, Eduard25.07.1946peněžitý dar 200,00
Šanca, Lubomír25.03.1954peněžitý dar 200,00
Šanda, Jaroslav23.04.1977peněžitý dar 150,00
Šandera, Martin01.02.1986peněžitý dar 100,00
Šandová, Irena01.10.1972peněžitý dar 100,00
Šantora, Jiří23.05.1964peněžitý dar 100,00
Šantrůček, Lubomír18.03.1953peněžitý dar 100,00
Šantrůček, Petr16.02.1976peněžitý dar 200,00
Šarhan, Jakub01.01.1980peněžitý dar 100,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 500,00
Šaroun, Jiří30.12.1969peněžitý dar 100,00
Šašek, Petr19.06.1971peněžitý dar 100,00
Šauer, Antonín07.03.1949peněžitý dar 500,00
Šauer, Antonín07.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Šauer, František09.03.1963peněžitý dar 100,00
Šauer, Michal28.12.1990peněžitý dar 100,00
Šavelová, Věra19.03.1978peněžitý dar 100,00
Ščevko, Jan19.02.1975peněžitý dar 100,00
Ščudla, Rudolf04.11.1970peněžitý dar 300,00
Šebesta, Radek28.12.1962peněžitý dar 300,00
Šebestyánová, Kamila12.03.1974peněžitý dar 100,00
Šebková, Eliška11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šebková, Ivana10.09.1966peněžitý dar 200,00
Šeda Neprašová, Petra10.09.1971peněžitý dar 100,00
Šedina, Josef05.11.1975peněžitý dar 100,00
Šedivý, Miroslav14.10.1977peněžitý dar 114,00
Šedivý, Zdeněk19.05.1977peněžitý dar 100,00
Šedová, Hana03.09.1965peněžitý dar 100,00
Šedý, Jaroslav04.10.1956peněžitý dar 100,00
Šefl, Jan06.08.1973peněžitý dar 100,00
Šeflová, Alena23.06.1958peněžitý dar 500,00
Šeflová, Lucie13.11.1979peněžitý dar 300,00
Šejhlová Krejčí, Světlana23.08.1970peněžitý dar 250,00
Šejnoha, Zbyněk04.03.1970peněžitý dar 200,00
Šejvl, Pavel20.11.1966peněžitý dar 100,00
Šeligová, Jolana08.06.1965peněžitý dar 100,00
ŠEMBERA, Jaroslav06.07.1960peněžitý dar 250,00
Šenk, Jiří09.04.1961peněžitý dar 100,00
Šeráková, Taťána10.03.1987peněžitý dar 300,00
Šerhaklová, Jana10.01.1969peněžitý dar 100,00
Šeršeň, Lukáš20.09.1978peněžitý dar 100,00
Šesták, Martin23.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Šesták, Petr09.03.1978peněžitý dar 100,00
Šesták, Radek28.02.1977peněžitý dar 100,00
Šetina, Tomáš29.11.1973peněžitý dar 400,00
Ševčík, David07.05.1985peněžitý dar 400,00
Ševčík, Jakub12.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Ševčík, Jaroslav17.01.1960peněžitý dar 100,00
Ševčík, Martin11.12.1974peněžitý dar 100,00
Ševčík, Michal06.04.1986peněžitý dar 200,00
Ševčík, Miroslav15.06.1958peněžitý dar 10 000,00
Ševčíková, Jitka21.07.1975peněžitý dar 100,00
Ševít, František06.09.1972peněžitý dar 1 000,00
Šibinský, Radek02.12.1980peněžitý dar 100,00
Šic, Milan06.03.1964peněžitý dar 250,00
Šidlák, Luděk12.12.1969peněžitý dar 300,00
Šidlák, Luděk21.01.1973peněžitý dar 100,00
Šidlák, Michal21.01.1973peněžitý dar 100,00
Šifalda, Miroslav21.01.1999peněžitý dar 100,00
Šifalda, Pavel09.07.1972peněžitý dar 150,00
Šifner, Jan27.06.1966peněžitý dar 500,00
Šigut, Pavel01.02.1962peněžitý dar 250,00
Šik, Bronislav30.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Šikl, Václav12.12.1982peněžitý dar 100,00
Šikola, Jaromír13.01.1979peněžitý dar 100,00
Šikula, Vadim29.04.1980peněžitý dar 100,00
Šikuta, Roman11.03.1973peněžitý dar 100,00
Šilberský, Hynek08.05.1960peněžitý dar 100,00
Šiler, Martin02.12.1984peněžitý dar 100,00
Šilerová, Lenka24.01.1975peněžitý dar 100,00
Šilerová, Sandra11.04.1996peněžitý dar 100,00
Šiler, Pavel06.11.1972peněžitý dar 200,00
Šiler, Zdeněk12.07.1963peněžitý dar 100,00
Šilhan, Martin27.05.1979peněžitý dar 100,00
Šilhavá, Zdeňka12.09.1973peněžitý dar 200,00
Šilhavý, Václav02.11.1954peněžitý dar 500,00
Šíma, Bohdan24.05.1978peněžitý dar 200,00
Šimáček, Jan25.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Šimáček, Kamil25.09.1973peněžitý dar 555,00
Šíma, David29.11.1971peněžitý dar 100,00
Šíma, Jan27.12.1976peněžitý dar 1 000,00
Šimáková, Pavla11.02.1971peněžitý dar 100,00
Šimák, Radim16.06.1994peněžitý dar 100,00
Šíma, Martin01.12.1969peněžitý dar 100,00
Šímčík, Lukáš22.04.1997peněžitý dar 100,00
Šímčík, Lukáš22.04.1997peněžitý dar 100,00
Šimčík, Oskar23.04.1991peněžitý dar 100,00
Šimek, František11.03.1968peněžitý dar 500,00
Šimek, Jan26.01.1980peněžitý dar 100,00
Šimek, Jan26.01.1980peněžitý dar 200,00
Šimek, Jan26.01.1980peněžitý dar 999,00
Šimek, Jaroslav05.02.1977peněžitý dar 109,00
Šimek, Milan20.12.1958peněžitý dar 100,00
Šimek, Miloslav14.10.1978peněžitý dar 100,00
Šimek, Miloslav14.10.1978peněžitý dar 500,00
Šimek, Petr31.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Petr31.08.1972peněžitý dar 100,00
Šimek, Radomír06.10.1973peněžitý dar 100,00
Šimek, Tomáš16.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Vladimír16.09.1976peněžitý dar 100,00
Šimíček, Marcel10.02.1972peněžitý dar 100,00
Šimíček, Petr25.11.1985peněžitý dar 500,00
Šimko, Pavel10.05.1963peněžitý dar 5 000,00
Šimková, Helena10.05.1962peněžitý dar 100,00
Šimkovská, Radmila10.01.1955peněžitý dar 100,00
Šiml, Petr18.11.1963peněžitý dar 100,00
Šimoník, Jiří06.04.1951peněžitý dar 200,00
Šimon, Josef02.02.1988peněžitý dar 100,00
Šimon, Luboš21.06.1952peněžitý dar 500,00
Šimon, Luboš21.06.1952peněžitý dar 100,00
Šimon, Radek14.04.1976peněžitý dar 100,00
Šimon, Zdeněk11.04.1951peněžitý dar 999,00
Šimon, Zdeněk11.04.1951peněžitý dar 999,00
Šimon, Zdeněk11.04.1951peněžitý dar 999,00
Šimsa, Pavel14.10.1969peněžitý dar 200,00
Šimůnek, Jan18.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Šinágl, Josef15.04.1967peněžitý dar 500,00
Šindelář, Petr02.01.1959peněžitý dar 200,00
Šípek, Bohumil14.10.1970peněžitý dar 500,00
Šípek, Václav26.01.1983peněžitý dar 500,00
Šípek, Zdeněk26.04.1964peněžitý dar 500,00
Šíp, Jaroslav09.12.1977peněžitý dar 500,00
Šíp, Jindřich30.05.1969peněžitý dar 500,00
Šíp, Jindřich30.05.1969peněžitý dar 10 000,00
Šíp, Martin10.06.1993peněžitý dar 110,00
Šíp, Stanislav02.11.1976peněžitý dar 500,00
Šírek, Stanislav02.05.1951peněžitý dar 100,00
Široký, Jiří01.01.1970peněžitý dar 999,00
Široký, Petr26.06.1947peněžitý dar 100,00
Šír, Štěpán11.10.1979peněžitý dar 150,00
Šístek, Ladislav15.01.1965peněžitý dar 200,00
Šístková, Vladimíra26.08.1967peněžitý dar 100,00
Šitina, Jiří26.08.1974peněžitý dar 100,00
Škába, Josef16.12.1978peněžitý dar 200,00
Škalda, Jaroslav16.02.1971peněžitý dar 100,00
Škanta, Roman25.04.1986peněžitý dar 100,00
Škára, Vítězslav24.02.1975peněžitý dar 100,00
Škarda, Jan06.08.1992peněžitý dar 500,00
Škárka, Jaroslav24.11.1970peněžitý dar 100,00
Škárková, Ilona14.01.1981peněžitý dar 200,00
Škaroupka, Dan04.05.1982peněžitý dar 200,00
Školoudová, Kamila13.11.1980peněžitý dar 100,00
Škopek, Václav23.09.1975peněžitý dar 500,00
Škop, František08.03.1990peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 200,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrábal, Michal04.06.1984peněžitý dar 999,00
Škranc, Martin08.05.1984peněžitý dar 500,00
Škrbálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrbálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škubal, Pavel12.07.1982peněžitý dar 100,00
Škudrna, Libor02.04.1974peněžitý dar 200,00
Škugor, Daniel11.02.1974peněžitý dar 500,00
ŠKULIGA, PAVOL08.08.1970peněžitý dar 200,00
Škuligová, Helena18.09.1970peněžitý dar 100,00
Škvrna, Otto25.12.1959peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 200,00
Škývara, Matěj06.02.1997peněžitý dar 100,00
Šlapka, Richard29.04.1965peněžitý dar 499,00
Šlegr, Milan05.02.1970peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jan11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jaroslav23.04.1955peněžitý dar 100,00
Šlechta, Karel14.08.1970peněžitý dar 100,00
Šlechta, Ladislav15.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Šlechta, Libor19.05.1971peněžitý dar 600,00
Šlechta, Libor19.05.1971peněžitý dar 100,00
Šleis, Jan21.08.1988peněžitý dar 200,00
Šleis, Zdeněk29.09.1980peněžitý dar 150,00
Šlemín, Otto06.04.1973peněžitý dar 999,00
Šlesingr, Pavel31.01.1973peněžitý dar 100,00
Šlezinger, Petr25.06.1979peněžitý dar 100,00
Šmacho, Petr26.09.1974peněžitý dar 100,00
Šmarda, Jiří23.09.1965peněžitý dar 100,00
Šmardová Plevačová, Iveta20.04.1968peněžitý dar 100,00
Šmejkal, Emanuel17.05.1944peněžitý dar 100,00
Šmejkal, Jan29.03.1981peněžitý dar 500,00
Šmerda, Jakub09.02.1989peněžitý dar 500,00
Šmerda, Jan06.02.1984peněžitý dar 100,00
Šmída, Petr15.05.1984peněžitý dar 100,00
Šmída, Roman22.01.1989peněžitý dar 500,00
Šmída, Vladimír12.10.1979peněžitý dar 100,00
Šmíd, Petr06.02.1969peněžitý dar 100,00
Šmíd, Radek16.06.1982peněžitý dar 200,00
Šmíd, Tomáš05.04.1987peněžitý dar 100,00
Šmíd, Václav26.05.1976peněžitý dar 300,00
Šmiková, Veronika12.07.1979peněžitý dar 100,00
Šmolík, Jakub04.09.1987peněžitý dar 100,00
Šmrha, Martin28.09.1976peněžitý dar 999,00
Šmrha, Michal03.10.1988peněžitý dar 150,00
Šmucler, Richard28.07.1963peněžitý dar 100,00
Šmůla, Petr06.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Šnaidr, Vladimír25.04.1979peněžitý dar 100,00
Šnajdr, Jaroslav07.11.1986peněžitý dar 300,00
Šnajdr, Radek24.02.1968peněžitý dar 300,00
Šnebergerová, Jana08.01.1953peněžitý dar 300,00
Šneberk, Jan10.03.1977peněžitý dar 500,00
Šnejdar, Luboš10.07.1970peněžitý dar 500,00
Šnejdar, Luboš10.07.1970peněžitý dar 500,00
Šnek, Miroslav Jan25.12.1945peněžitý dar 1 000,00
Šnévajs, Eduard15.07.1965peněžitý dar 200,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 500,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 100,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 500,00
Šnobl, Jakub21.03.1989peněžitý dar 100,00
Šobek, Stanislav10.06.1981peněžitý dar 100,00
Šofrová, Lucie15.04.1982peněžitý dar 300,00
Šofr, Petr20.01.1949peněžitý dar 100,00
Šolc, Jan25.01.1970peněžitý dar 100,00
Šolc, Martin20.10.1988peněžitý dar 100,00
Šoral, Radim04.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 200,00
Šorejs, Svatopluk14.12.1951peněžitý dar 500,00
Šorf, Jiří Michal15.08.1962peněžitý dar 100,00
Šorm, Michal19.04.1976peněžitý dar 100,00
Šormová, Kateřina31.10.1967peněžitý dar 431,41
Šourek, Zdeněk01.06.1971peněžitý dar 500,00
Špacír, Pavel11.03.1979peněžitý dar 100,00
Špaček, Jakub13.02.1983peněžitý dar 100,00
Špaček, Jan29.11.1953peněžitý dar 300,00
Špaček, Jaromír19.11.1981peněžitý dar 100,00
Špaček, Josef28.06.1948peněžitý dar 500,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 500,00
Špaldoň, Radek06.08.1969peněžitý dar 500,00
Španiel, Oldřich22.01.1941peněžitý dar 200,00
Šparlinek, Jan28.04.1986peněžitý dar 100,00
Špecián, Václav08.02.1979peněžitý dar 200,00
Špelda, Stanislav05.08.1975peněžitý dar 100,00
Šperling, Jan30.04.1987peněžitý dar 200,00
Špičák, Petr12.11.1969peněžitý dar 200,00
Špička, Ivo28.12.1959peněžitý dar 250,00
Špilarová, Soňa17.05.1971peněžitý dar 105,00
Špinar, David06.07.1979peněžitý dar 200,00
Špinka, Bedřich03.08.1978peněžitý dar 100,00
Špinka, Martin21.05.1973peněžitý dar 100,00
Špírek, Roman09.08.1964peněžitý dar 100,00
Špirek, Tomáš02.07.1978peněžitý dar 999,00
Špireng, Petr18.07.1961peněžitý dar 300,00
Špírková, Blanka29.04.1964peněžitý dar 300,00
Špuk, Ivo21.06.1968peněžitý dar 100,00
Špulák, Vladimír05.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Špunda, Libor16.09.1979peněžitý dar 100,00
Špůrek, Dušan01.09.1973peněžitý dar 300,00
Špůr, Josef19.07.1943peněžitý dar 100,00
Špůr, Josef19.07.1943peněžitý dar 1 000,00
Šramarová, Lída22.03.1963peněžitý dar 300,00
Šrámek, Alfred04.06.1977peněžitý dar 100,00
Šrámek, Ivan22.11.1967peněžitý dar 100,00
Šrámek, Jiří28.01.1964peněžitý dar 300,00
Šrámek, Ladislav07.09.1980peněžitý dar 900,00
Šrámek, Petr16.06.1966peněžitý dar 100,00
Šrámek, Petr16.06.1966peněžitý dar 899,00
Šrámek, Vladislav28.09.1966peněžitý dar 150,00
Šraňka, Pavel30.06.1971peněžitý dar 500,00
Šrejber, Jan19.10.1978peněžitý dar 200,00
Šretr, Pavel10.02.1971peněžitý dar 500,00
Šrom, Jiří13.10.1979peněžitý dar 100,00
Šrom, Jiří13.10.1979peněžitý dar 300,00
Šromová, Adriana23.06.1971peněžitý dar 100,00
Šrubařová, Leona14.12.1970peněžitý dar 150,00
Šrůmová, Blanka24.08.1965peněžitý dar 100,00
Štafek, Pavel04.02.1989peněžitý dar 200,00
Štaif, Petr16.07.1978peněžitý dar 500,00
Štalmach, Adam07.01.1976peněžitý dar 400,00
Štalmach, Petr16.09.1978peněžitý dar 200,00
Štangler, Martin07.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Štangler, Martin07.02.1974peněžitý dar 500,00
Štangl, Stanislav13.02.1968peněžitý dar 100,00
Šťastka, David30.03.1975peněžitý dar 100,00
Šťastná, Lenka02.11.1980peněžitý dar 100,00
Šťastník, Zdeněk03.03.1979peněžitý dar 100,00
Šťastný, Filip17.05.1988peněžitý dar 123,45
Šťastný, Jiří20.03.1939peněžitý dar 400,00
Šťastný, Libor29.12.1973peněžitý dar 100,00
Šťastný, Marek21.04.1972peněžitý dar 100,00
Šťastný, Pavel05.04.1980peněžitý dar 200,00
Šťastný, Radek22.09.1971peněžitý dar 100,00
Šťastný, Robert13.09.1985peněžitý dar 100,00
Štaud, Michal17.04.1970peněžitý dar 100,00
Štědroň, Radovan21.04.1955peněžitý dar 100,00
Štefánik, Petr02.03.1980peněžitý dar 100,00
Štefec, Rudolf12.09.1983peněžitý dar 200,00
Štefek, Radim10.07.1971peněžitý dar 100,00
Štefek, Vojtěch07.01.1984peněžitý dar 100,00
Šteffl, Jindřich07.07.1981peněžitý dar 300,00
Štefflová, Lenka16.04.1985peněžitý dar 300,00
Štefk, Milan28.10.1973peněžitý dar 100,00
Štecherová, Lucie21.06.1980peněžitý dar 100,00
Štecherová, Lucie21.06.1980peněžitý dar 100,00
Štěch, Radek07.04.1970peněžitý dar 100,00
Šteinerová, Xenie17.05.1970peněžitý dar 100,00
Štekl, David10.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Štendová, Emília25.10.1961peněžitý dar 100,00
Štengl, Richard03.04.1976peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 900,00
Štěpánek, František24.12.1974peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Jiří03.08.1970peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Jiří03.08.1970peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Jiří03.08.1970peněžitý dar 200,00
Štěpánek, Josef11.11.1992peněžitý dar 111,00
Štěpánek, Josef11.11.1992peněžitý dar 150,00
Štěpánek, Otto Arnošt09.07.1974peněžitý dar 200,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Vladimír10.08.1974peněžitý dar 100,00
Štěpaník, Petr29.08.1978peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Alice19.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Štěpánková, Stanislava25.01.1963peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Štěpánka03.08.1960peněžitý dar 200,00
Štěpánková, Zdeňka07.07.1941peněžitý dar 100,00
Štěpán, Lubomír25.02.1962peněžitý dar 150,00
Štěpanovská, Hana23.03.1964peněžitý dar 100,00
Štěpán, Petr25.02.1965peněžitý dar 100,00
Štěpán, Roman04.10.1967peněžitý dar 100,00
Štěpán, Rudolf13.12.1968peněžitý dar 200,00
Štěpař, Václav21.11.1982peněžitý dar 250,00
Štěpnička, Ivan14.09.1961peněžitý dar 100,00
Štěrba, Jiří20.04.1956peněžitý dar 300,00
Štěrba, Robert02.05.1975peněžitý dar 500,00
Štěrbová, Karla26.11.1966peněžitý dar 300,00
Štětina, Radek05.01.1986peněžitý dar 100,00
Štětina, Radomír24.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Štíbr, Jan22.10.1991peněžitý dar 100,00
Štiegler, Rudolf11.05.1959peněžitý dar 999,00
Štillip, Petr12.04.1971peněžitý dar 100,00
Štípal, Luděk04.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Štohanzl, Zdeněk03.05.1961peněžitý dar 100,00
Štochlova, Vlasta05.06.1979peněžitý dar 100,00
Štolka, Michael26.02.1977peněžitý dar 100,00
Štolle, Filip26.03.1974peněžitý dar 5 000,00
Štoll, Kamil22.04.1974peněžitý dar 500,00
Štorek, Filip30.09.1994peněžitý dar 100,00
Štorkan, Miroslav07.10.1963peněžitý dar 777,00
Šťovíček, Roman10.09.1968peněžitý dar 100,00
Šťovíková, Daniela30.05.1970peněžitý dar 100,00
Štrichel, Čeněk12.10.1985peněžitý dar 100,00
Štrobl, Jan05.06.1956peněžitý dar 100,00
Štumpf, Pavel19.05.1986peněžitý dar 333,00
Šturc, Jiří14.12.1988peněžitý dar 100,00
Štván, František21.02.1989peněžitý dar 100,00
Štverák, Jaroslav26.08.1943peněžitý dar 300,00
Štýbler, Václav22.10.1975peněžitý dar 500,00
Štyrand, Evžen02.01.1958peněžitý dar 100,00
Štyrand, Michael14.07.1997peněžitý dar 100,00
Štysová, Šárka25.08.1965peněžitý dar 100,00
Šuba, Jiří16.05.1965peněžitý dar 100,00
Šubová, Veronika01.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Šubrt, Jiří19.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Šubrt, Karel17.12.1992peněžitý dar 100,00
Šubrt, Ladislav20.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Šubrtová, Markéta24.04.1987peněžitý dar 100,00
Šubrtová, Markéta24.04.1987peněžitý dar 999,00
Šubrt, Pavel17.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Šudoma, Zdeněk14.11.1944peněžitý dar 200,00
Šuhaj, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 100,00
Šuk, Jiří22.08.1966peněžitý dar 100,00
Šula, Dušan08.01.1984peněžitý dar 100,00
Šulc, Jan12.09.1988peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin13.01.1962peněžitý dar 100,00
Šulc, Václav19.06.1992peněžitý dar 100,00
Šulc, Vít10.01.1963peněžitý dar 999,00
Šulc, Vít10.01.1963peněžitý dar 100,00
Šupej, Martin24.07.1966peněžitý dar 100,00
Šupová, Petra04.05.1972peněžitý dar 100,00
Šurman, Bernard04.04.1973peněžitý dar 100,00
Šustek, Pavel01.03.1972peněžitý dar 500,00
Šutý, Ferdinand26.05.1973peněžitý dar 200,00
Šváb, Milan03.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Šváb, Ondřej23.09.1987peněžitý dar 500,00
Šváb, Petr16.08.1953peněžitý dar 999,00
Švajner, Ivo16.04.1964peněžitý dar 100,00
Švancarová, Eva21.04.1963peněžitý dar 100,00
Švančara, Leo Pavel09.07.1962peněžitý dar 100,00
Švandová, Hana28.05.1961peněžitý dar 250,00
Švarc, Jan22.01.1960peněžitý dar 5 000,00
Švarc, Miroslav15.12.1950peněžitý dar 100,00
Švarcová, Jana23.03.1961peněžitý dar 100,46
Švarc, Radoslav11.05.1944peněžitý dar 1 000,00
Švec, Jan07.07.1969peněžitý dar 200,00
Švěcová, Martina13.02.1970peněžitý dar 100,00
Švec, Zdeněk16.07.1980peněžitý dar 500,00
Švehla, Miroslav19.12.1957peněžitý dar 500,00
Švejda, Petr25.05.1970peněžitý dar 100,00
Švejdová, Kamila17.02.1971peněžitý dar 500,00
Švestka, Marek10.02.1971peněžitý dar 100,00
Švihel, Zdeněk20.11.1962peněžitý dar 100,00
Švihlík, Jakub15.03.1984peněžitý dar 100,00
Švihlová, Anna17.11.1982peněžitý dar 100,00
Švorc, Jiří08.12.1977peněžitý dar 100,00
Tabach, David17.05.1982peněžitý dar 200,00
Táborský, Jiří01.08.1963peněžitý dar 999,00
Tábor, Tomáš27.12.1972peněžitý dar 100,00
Tachecí, Jiří11.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Takács, Martin27.07.1968peněžitý dar 200,00
Takáčová, Eva28.09.1965peněžitý dar 900,00
Takovský, Milan14.01.1959peněžitý dar 100,00
Talácko, Josef25.10.1983peněžitý dar 150,00
Talafant, Karel14.01.1968peněžitý dar 300,00
Talanda, Petr04.07.1963peněžitý dar 100,00
Talanda, Petr04.07.1963peněžitý dar 20 000,00
Talián, Michal04.09.1975peněžitý dar 100,00
Talpa, David02.02.1971peněžitý dar 100,00
Taranza, Česlav27.09.1972peněžitý dar 200,00
Targošová, Barbora13.01.1979peněžitý dar 100,00
Tartaini, Petr25.05.1973peněžitý dar 100,00
Taubenestová, Iveta24.06.1979peněžitý dar 100,00
Taubr, Michal11.04.1979peněžitý dar 100,00
Tauš, Petr19.07.1981peněžitý dar 500,00
Tázlerová, Karla03.10.1956peněžitý dar 200,00
Ťažká, Jana11.07.1988peněžitý dar 100,00
Tekáč, Ivan27.12.1962peněžitý dar 100,00
Téma, Libor25.05.1967peněžitý dar 100,00
Tengler, Jan11.03.1980peněžitý dar 300,00
Teplý, František12.10.1985peněžitý dar 100,00
Teplý, Jan01.03.1981peněžitý dar 500,00
Teplý, Tomáš12.11.1994peněžitý dar 100,00
Ternavčuk, Jakub01.08.1979peněžitý dar 100,00
Tesárek, Adam31.07.1998peněžitý dar 100,00
TESAŘÍK, IGOR17.09.1959peněžitý dar 999,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 40 000,00
Tesař, Jaromír21.06.1959peněžitý dar 100,00
Tesař, Jaroslav20.01.1973peněžitý dar 200,00
Tesařová, Marie04.06.1981peněžitý dar 222,00
Tesař, Pavel21.04.1979peněžitý dar 1 001,00
Těsnohlídková, Kateřina01.07.1973peněžitý dar 100,00
Těšina, Onřej03.11.1960peněžitý dar 100,00
Tetur, Tomáš04.07.1983peněžitý dar 500,00
Theuer, Jan29.05.1943peněžitý dar 1 000,00
Tibitancl, František11.08.1993peněžitý dar 250,00
Tibitancl, František11.08.1993peněžitý dar 400,00
Tieff, Pavel01.07.1982peněžitý dar 333,00
Tichá, Eva11.02.1963peněžitý dar 500,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 100,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 500,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 500,00
Tichák, Pavel19.09.1972peněžitý dar 110,00
Tichánek, Josef05.11.1970peněžitý dar 100,00
Tichý, Aleš06.09.1969peněžitý dar 111,00
Tichý, Ladislav31.08.1973peněžitý dar 100,00
Tichý, Martin20.08.1970peněžitý dar 200,00
Tichý, Michael15.04.1952peněžitý dar 999,00
Tichý, Oldřich30.07.1969peněžitý dar 100,00
Tichý, Richard10.10.1977peněžitý dar 900,00
Tichý, Zdeněk30.08.1960peněžitý dar 990,00
Till, Jiří25.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Till, Roman11.09.1978peněžitý dar 100,00
Timofejev, Michal03.03.1978peněžitý dar 500,00
Timofejevová, Blanka24.09.1953peněžitý dar 400,00
Tintěra, Tomáš27.02.1949peněžitý dar 100,00
Tišák, JOsef07.04.1951peněžitý dar 100,00
Titěra, Tomáš27.06.1973peněžitý dar 100,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Tittelbach, Václav16.05.1936peněžitý dar 1 000,00
Tkáč, Ondřej12.09.1985peněžitý dar 200,00
Tkadlec, Pavel24.02.1987peněžitý dar 100,00
Tlach, Petr07.09.1974peněžitý dar 100,00
Tlustý, Vojtěch16.12.1979peněžitý dar 100,00
Tobiáš, Milan10.02.1976peněžitý dar 200,00
Tobola, Jakub26.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Točík, Stanislav12.10.1964peněžitý dar 100,00
Tököly, Ján14.04.1988peněžitý dar 188,00
Tolar, Lubomír16.01.1979peněžitý dar 100,00
Tomagová, Zdeňka02.02.1973peněžitý dar 300,00
Toma, Jiří03.05.1973peněžitý dar 400,00
Tomala, Kristian22.08.1991peněžitý dar 200,00
Tomandl, Filip10.03.1987peněžitý dar 100,00
Toman, František06.06.1954peněžitý dar 20 000,00
Toman, Ivo28.12.1965peněžitý dar 100,00
Toman, Jan03.01.1952peněžitý dar 999,00
Toman, Jan03.01.1952peněžitý dar 100,00
Toman, Jiří18.05.1966peněžitý dar 200,00
Toman, Jiří18.05.1966peněžitý dar 500,00
Toman, Martin02.02.1971peněžitý dar 500,00
Toman, Miroslav07.09.1957peněžitý dar 100,00
Tomanová, Jitka20.04.1964peněžitý dar 100,00
Tomanovics, Csaba30.04.1966peněžitý dar 500,00
Tomanovics, Csaba30.04.1966peněžitý dar 500,00
Toman, Petr18.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Toman, Radim03.01.1966peněžitý dar 111,00
Toman, Václav13.04.1992peněžitý dar 100,00
Tomášek, František03.03.1943peněžitý dar 200,00
Tomášek, Jan28.10.1981peněžitý dar 200,00
Tomášek, Jan28.10.1981peněžitý dar 100,00
Tomášek, Jaroslav28.12.1972peněžitý dar 500,00
Tomášek, Martin08.06.1970peněžitý dar 500,00
Tomášek, Miroslav04.04.1978peněžitý dar 100,00
Tomášek, Radek26.01.1979peněžitý dar 500,00
Tomášek, Robert10.02.1973peněžitý dar 100,00
Tomášek, Stanislav05.05.1946peněžitý dar 999,00
Tomáš, Jiří29.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Tomášková Genzerová, Libuše15.03.1978peněžitý dar 100,00
Tomaštík, Marek26.04.1979peněžitý dar 100,00
Tomčáková, Jiřina23.01.1972peněžitý dar 100,00
Tomčík, Jan22.04.1966peněžitý dar 200,00
Tomčík, Karel19.04.1951peněžitý dar 100,00
Tomec, Jaromír13.09.1986peněžitý dar 100,00
Tomeček, Lukáš11.03.1977peněžitý dar 100,00
Tomek, Michal16.12.1966peněžitý dar 200,00
Tomek, Milan03.10.1962peněžitý dar 200,00
Tomek, Richard23.03.1968peněžitý dar 100,00
Tomeš, Jan12.11.1974peněžitý dar 500,00
Tomešová, Luďka04.11.1968peněžitý dar 100,00
Tomíček, Filip16.05.1991peněžitý dar 250,00
Tomíček, Leoš23.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Tomíček, Leoš23.12.1956peněžitý dar 900,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 1 500,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 500,00
Tomšejová, Lenka15.05.1983peněžitý dar 200,00
Tomšů, Arnošt09.01.1961peněžitý dar 1 000,00
Tonar, Jakub08.03.1977peněžitý dar 100,00
Ťopek, Martin07.02.1971peněžitý dar 200,00
Topiarzová, Mária28.08.1978peněžitý dar 100,00
Topiarzová, Mária28.08.1978peněžitý dar 100,00
Topičová, Martina07.11.1964peněžitý dar 300,00
Topinková, Jiřina18.09.1950peněžitý dar 100,00
Toporská, Jaroslava18.04.1969peněžitý dar 100,00
Toráč, Vojtěch10.01.1975peněžitý dar 200,00
Torn, David29.06.1994peněžitý dar 100,00
Török, Václav03.05.1973peněžitý dar 100,00
Toroň, Jiří20.07.1971peněžitý dar 100,00
Toušek, Ivan03.12.1948peněžitý dar 100,00
Toušek, Michal23.09.1987peněžitý dar 199,99
Toušek, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 100,00
Toužimský, Miloslav18.07.1968peněžitý dar 100,00
Tovara, Josef15.06.1979peněžitý dar 100,00
Trachta, Petr06.03.1972peněžitý dar 200,00
Trantírek, Jiří05.01.1983peněžitý dar 10,00
Trantírek, Jiří05.01.1983peněžitý dar 100,00
Traugott, Jindřich06.05.1951peněžitý dar 100,00
Trauške, Antonín04.05.1956peněžitý dar 200,00
Trávníček, Tomáš01.12.1981peněžitý dar 111,00
Trčala, Zdeněk08.04.1975peněžitý dar 100,00
Trčka, Miroslav06.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Trčka, Pavel03.03.1964peněžitý dar 200,00
Trč, Lukáš14.09.1992peněžitý dar 100,00
Trefný, Karel06.05.1964peněžitý dar 500,00
Trejbal, Jan18.03.1974peněžitý dar 200,00
Treml, Miloš29.04.1963peněžitý dar 120,00
Trenčanská, Hana13.03.1959peněžitý dar 500,00
Trenčanská, Hana13.03.1959peněžitý dar 100,00
Trenda, Lukáš28.10.1985peněžitý dar 100,00
Trepera, Petr10.11.1972peněžitý dar 200,00
Tresa, Ondřej24.08.1970peněžitý dar 100,00
Trchalík, Jiří02.06.1986peněžitý dar 100,00
Tripal, Oldřich10.08.1973peněžitý dar 100,00
Trmota, Zdeněk19.09.1965peněžitý dar 100,00
Trnčáková, Dagmar14.11.1964peněžitý dar 250,00
Trnka, Zdeněk21.10.1971peněžitý dar 500,00
Trochta, Josef28.10.1975peněžitý dar 100,00
Troják, Jan27.09.1952peněžitý dar 100,00
Troják, Jan27.09.1952peněžitý dar 500,00
Troják, Pavel01.12.1971peněžitý dar 100,00
Trojánek, Jakub29.07.1978peněžitý dar 999,00
Trojánek, Josef16.09.1998peněžitý dar 100,00
Trojanová, Kateřina18.01.1997peněžitý dar 100,00
Troller, Radek04.02.1973peněžitý dar 100,00
Trombík, Oldřich01.08.1955peněžitý dar 100,00
Trpišovský, Miloš15.07.1954peněžitý dar 990,00
Trpka, Miroslav11.12.1962peněžitý dar 100,00
Trs, Milan02.01.1978peněžitý dar 100,00
Truffin Ladýřová, Markéta08.02.1974peněžitý dar 500,00
Truhlář, Václav15.01.1978peněžitý dar 100,00
Truksa, Přemysl01.04.1970peněžitý dar 999,00
Truksová, Dobromila10.09.1972peněžitý dar 300,00
Truksová, Dobromila10.09.1972peněžitý dar 100,00
Trulley, Vítězslav28.03.1963peněžitý dar 100,00
Trunečka, Marek29.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Trunečka, Radek25.10.1973peněžitý dar 100,00
Trvaj, Marcel15.03.1974peněžitý dar 200,00
Trynka, Martin07.04.1971peněžitý dar 500,00
Trynková, Irma25.03.1966peněžitý dar 500,00
Trýska, Petr19.05.1975peněžitý dar 100,00
Tryščuk, Petr17.02.1977peněžitý dar 200,00
Třešňák, Tomáš27.02.1975peněžitý dar 100,00
Třeštík, František16.03.1956peněžitý dar 100,00
Tříska, Tomáš16.08.1976peněžitý dar 100,00
Tsima, Michaela17.09.1978peněžitý dar 300,00
Tuček, Josef11.04.1949peněžitý dar 500,00
Tuček, Josef11.04.1949peněžitý dar 100,00
Tuček, Petr19.06.1986peněžitý dar 100,00
Tučka, Pavel24.07.1966peněžitý dar 100,00
Tuhý, Jan26.03.1964peněžitý dar 100,00
Tuláček, Josef17.05.1973peněžitý dar 100,00
Tuláček, Roman22.04.1976peněžitý dar 200,00
Tulejová, Jana08.01.1952peněžitý dar 100,00
Tůma, František13.06.1953peněžitý dar 500,00
Tůma, Jan22.02.1951peněžitý dar 366,00
Tůma, Jaroslav23.02.1964peněžitý dar 150,00
Tůma, Jaroslav23.02.1964peněžitý dar 500,00
Tůma, Josef16.05.1961peněžitý dar 100,00
Tůma, Tomáš27.11.1979peněžitý dar 100,00
Tumlíř, Jan09.08.1966peněžitý dar 200,00
Tůmová, Jitka01.07.1970peněžitý dar 100,00
Tůmová, Soňa01.12.1968peněžitý dar 100,00
Tůmová, Soňa01.12.1968peněžitý dar 900,00
Tunysová, Jana18.02.1962peněžitý dar 100,00
Tupec, Petr19.03.1974peněžitý dar 3 000,00
Tupec, Petr19.03.1974peněžitý dar 100,00
Turečková, Marie24.04.1972peněžitý dar 500,00
Turečková, Martina24.11.1968peněžitý dar 100,00
Turek, Dominik22.12.1990peněžitý dar 300,00
Turek, Filip15.10.1985peněžitý dar 999,00
Turma, Jaromír08.11.1990peněžitý dar 100,00
Tušek, Petr15.08.1956peněžitý dar 500,00
Tuvora, Jiří27.07.1974peněžitý dar 200,00
Tvardek, Tomáš20.02.1999peněžitý dar 200,00
Tvardík, Marcel06.04.1961peněžitý dar 100,00
Tvarohová, Hana29.10.1943peněžitý dar 200,00
Tvrdík, Václav11.03.1948peněžitý dar 100,00
Tvrdík, Zdeněk10.11.1967peněžitý dar 200,00
Tvrdková, Jana19.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Tvrz, Oto10.05.1951peněžitý dar 300,00
Tvrz, Václav25.03.1968peněžitý dar 100,00
Týc, Milan05.03.1985peněžitý dar 100,00
Týčová, Lenka28.10.1966peněžitý dar 100,00
Tydlitátová, Simona10.11.1972peněžitý dar 150,00
Tykadlová, Eva20.08.1950peněžitý dar 500,00
Tyl, Tomáš25.04.1980peněžitý dar 100,00
Týma, Roman19.03.1958peněžitý dar 100,00
Typl, Lukáš10.07.1990peněžitý dar 100,00
Typl, Martin01.03.1973peněžitý dar 135,79
Typlová, Jitka18.12.1970peněžitý dar 100,00
Typltová, Jitka18.12.1970peněžitý dar 500,00
Typlt, Roman25.07.1963peněžitý dar 100,00
Týř, Jiří12.11.1951peněžitý dar 100,00
Uher, Ivo15.05.1973peněžitý dar 300,00
Uher, Jiří10.02.1960peněžitý dar 100,00
Uher, Milan05.07.1966peněžitý dar 100,00
Uhlík, Josef28.01.1978peněžitý dar 300,00
Uhlík, Leo06.01.1964peněžitý dar 500,00
Uhlíř, Dalibor15.12.1973peněžitý dar 20 000,00
Uhlíř, Dalibor15.12.1973peněžitý dar 200 000,00
Uhlíř, Jiří21.04.1952peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Tomáš09.04.1949peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Tomáš09.04.1949peněžitý dar 100,00
Uhnavý, Vladimír08.06.1998peněžitý dar 100,00
Uhřík, Pavel16.06.1968peněžitý dar 999,00
Uiblein, Albert20.11.2000peněžitý dar 150,00
Uibleinová, Hana03.10.1972peněžitý dar 100,00
Uibleinová, Olga30.01.1952peněžitý dar 200,00
Uiblein, Robert02.07.1975peněžitý dar 400,00
Ullrich, Vladimír10.07.1968peněžitý dar 200,00
Ullrich, Zdeněk19.06.1985peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 200,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ulma, Jakub11.05.1971peněžitý dar 100,00
Ulmanová Portová, Anna30.04.1976peněžitý dar 100,00
Umlauf, Karel03.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Unger, Jiří16.10.1978peněžitý dar 100,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 200,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 200,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 200,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 200,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 200,00
Ungr, Roman23.04.1970peněžitý dar 100,00
Urbancová, Michaela11.03.1965peněžitý dar 500,00
Urbančík, Luděk02.01.1965peněžitý dar 500,00
Urban, Dalibor02.07.1999peněžitý dar 150,00
Urban, Daniel23.05.1997peněžitý dar 100,00
Urbanec, František09.09.1950peněžitý dar 2 000,00
Urbanec, Jaroslav10.08.1988peněžitý dar 100,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 300,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 500,00
Urbánek, Martin09.07.1972peněžitý dar 999,00
Urbánek, Milan26.06.1967peněžitý dar 999,00
Urbánek, Petr25.07.1965peněžitý dar 100,00
Urban, Josef24.12.1993peněžitý dar 100,00
Urban, Kamil17.05.1968peněžitý dar 900,00
Urban, Kamil17.05.1968peněžitý dar 100,00
Urbánková, Šárka14.09.1964peněžitý dar 100,00
Urban, Libor13.12.1953peněžitý dar 100,00
Urban, Lukáš13.05.1989peněžitý dar 500,00
Urban, Martin27.09.1973peněžitý dar 100,00
Urban, Milan30.03.1960peněžitý dar 100,00
Urban, Milan30.03.1960peněžitý dar 100,00
Urban, Tomáš23.12.1977peněžitý dar 500,00
Urban, Václav04.10.1977peněžitý dar 100,00
Urminský, Libor17.01.1967peněžitý dar 100,00
Urx, Lukáš07.12.1978peněžitý dar 111,00
Ustrnul, Radan06.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Utěšený, Jindřich14.06.1970peněžitý dar 100,00
Váca, Aleš02.11.1966peněžitý dar 100,00
Vaca, Jiří02.07.1971peněžitý dar 100,00
Vaca, Stanislav14.08.1975peněžitý dar 100,00
Vacek, Ján01.05.1964peněžitý dar 300,00
Vacek, Ján01.05.1964peněžitý dar 300,00
Vacek, Josef04.08.1949peněžitý dar 300,00
Vacek, Miroslav14.03.1973peněžitý dar 999,00
Vacek, Pavel24.01.1974peněžitý dar 500,00
Vacek, Pavel24.01.1974peněžitý dar 40 000,00
Vacek, Pavel24.01.1974peněžitý dar 100,00
Vacek, Petr13.09.1971peněžitý dar 100,00
Vacenovský, Petr04.03.1967peněžitý dar 150,00
Vacík, Tomáš20.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Vacík, Tomáš20.06.1975peněžitý dar 100,00
Vacko, Tomáš19.04.1968peněžitý dar 365,00
Vacková, Kateřina16.08.1979peněžitý dar 200,00
Vacková, Petra30.03.1973peněžitý dar 100,00
Václavíček, Daniel02.10.1968peněžitý dar 300,00
Václavík, František27.11.1948peněžitý dar 100,00
Václavík, František27.11.1948peněžitý dar 100,00
Václavík, Jiří25.06.1986peněžitý dar 100,00
Václavík, Luděk16.02.1967peněžitý dar 100,00
Václavíková, Petra16.08.1986peněžitý dar 100,00
Václavík, Pavel24.01.1969peněžitý dar 100,00
Václavík, Petr12.10.1951peněžitý dar 100,00
Václavík, Zdeněk07.01.1956peněžitý dar 100,00
Václav, Michal16.12.1963peněžitý dar 200,00
Vaclík, Daniel16.04.1962peněžitý dar 800,00
Vaculík, Pavel19.07.1966peněžitý dar 100,00
Vaďura, Michal09.09.1984peněžitý dar 100,00
Vafek, Jan25.04.1961peněžitý dar 100,00
Vágner, Filip27.11.1991peněžitý dar 999,00
Vagner, Pavel10.03.1973peněžitý dar 200,00
Vácha, Benedikt17.07.1984peněžitý dar 100,00
Vácha, Tomáš12.02.1976peněžitý dar 100,00
Vachatová, Valentina04.07.1959peněžitý dar 300,00
Váchová, Libuše15.06.1978peněžitý dar 100,00
Vachutka, Jiří17.05.1981peněžitý dar 100,00
Vach, Václav06.02.1972peněžitý dar 100,00
Vaigert, Dalibor22.09.1970peněžitý dar 500,00
Vais, Lubomír01.03.1964peněžitý dar 100 000,00
Vajbar, Stanislav23.10.1976peněžitý dar 100,00
VAJDÍK, ZDENĚK06.01.1963peněžitý dar 100,00
Vajgl, Jaroslav26.03.1973peněžitý dar 100,00
Vajgrt, Radim15.09.1984peněžitý dar 10 000,00
Vajchr, Radim31.03.1960peněžitý dar 200,00
Vajo, Petr31.12.1972peněžitý dar 100,00
Vajtr, Josef04.05.1977peněžitý dar 500,00
Vakarčuková, Olga29.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Vala, Břetislav10.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Valášek, Jakub29.08.1988peněžitý dar 100,00
Valášek, Jan27.01.1987peněžitý dar 100,00
Valášek, Ján09.12.1989peněžitý dar 100,00
Valášek, Michal17.06.1987peněžitý dar 333,00
Valášek, Petr24.04.1981peněžitý dar 200,00
Valášková, Dominika07.07.1964peněžitý dar 100,00
Valda, Vojtěch18.11.1987peněžitý dar 1 000,00
Vald, František22.01.1972peněžitý dar 100,00
Válek, Jaroslav16.06.1979peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Válek, Tomáš27.03.1980peněžitý dar 100,00
Valenčík, Tomáš15.06.1980peněžitý dar 500,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 500 000,00
Valenta, Miloslav01.05.1953peněžitý dar 100,00
Valenta, Oldřich15.12.1969peněžitý dar 100,00
Valenta, Tomáš08.02.1965peněžitý dar 500,00
Valenta, Vít16.08.1972peněžitý dar 100,00
Valerián, Vladimír10.12.1963peněžitý dar 100,00
Valeš, Justin22.07.1982peněžitý dar 500,00
Valešová, Drahomíra21.05.1956peněžitý dar 100,00
Valeš, Vít24.09.1981peněžitý dar 500,00
Valchař, Vladimír25.03.1979peněžitý dar 200,00
Valigurský, Leoš23.03.1971peněžitý dar 100,00
Valiska, Jiří15.01.1958peněžitý dar 200,00
Vališ, Přemysl04.01.1961peněžitý dar 100,00
Vaľková, Věra30.04.1989peněžitý dar 100,00
Valový, Ondřej20.09.1987peněžitý dar 100,00
Valta, Tomáš22.04.1966peněžitý dar 250,00
Valter, Josef06.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Zdaněk27.05.1974peněžitý dar 200,00
Váňa, Jiří19.09.1978peněžitý dar 100,00
Váňa, Luboš12.01.1979peněžitý dar 666,00
Váňa, Martin20.07.1967peněžitý dar 100,00
Váňa, Milan07.07.1955peněžitý dar 200,00
Váňa, Radek23.09.1991peněžitý dar 100,00
Váňa, Stanislav07.09.1962peněžitý dar 500,00
Váňa, Stanislav07.09.1962peněžitý dar 300,00
Váňa, Tomáš27.05.1997peněžitý dar 100,00
Vancová, Martina22.08.1968peněžitý dar 100,00
Vaněček, Václav01.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Vaněk, Jan14.08.1982peněžitý dar 150,00
Vaněk, Libor14.06.1953peněžitý dar 100,00
Vaněk, Petr10.02.1979peněžitý dar 990,00
Vaněk, Petr10.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Vaněk, Tomáš07.10.1960peněžitý dar 500,00
Vaněrek, Pavel19.10.1978peněžitý dar 300,00
Vangelis, Simu13.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Vaníček, Miroslav25.10.1948peněžitý dar 400,00
Vaníček, Tomáš18.01.1966peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Kateřina25.05.1949peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Marta23.02.1943peněžitý dar 100,00
Vaňková, Lenka12.12.1957peněžitý dar 100,00
Vaňková, Michaela03.01.1971peněžitý dar 100,00
Vaňous, Karel10.03.1970peněžitý dar 100,00
Vaňous, Martin08.03.1985peněžitý dar 100,00
Vaňousová, Lenka02.02.1962peněžitý dar 100,00
Vánský, Aleš24.02.1975peněžitý dar 100,00
Vaňura, Marek24.08.1971peněžitý dar 200,00
Varaja, Tomáš18.04.1972peněžitý dar 250,00
Vargová, Alena24.03.1958peněžitý dar 100,00
Varkoček, Marek25.11.1971peněžitý dar 100,00
Váša, Jan01.04.1971peněžitý dar 100,00
Váša, Martin30.04.1965peněžitý dar 200,00
Vašátko, František02.09.1970peněžitý dar 200,00
Vašátko, Jiří21.09.1965peněžitý dar 100,00
Vašek, Michal28.10.1986peněžitý dar 100,00
Vašek, Milan03.12.1973peněžitý dar 200,00
Vašek, Václav23.12.1957peněžitý dar 999,00
Vašendová, Iveta03.10.1954peněžitý dar 300,00
Vašíček, Břetislav02.03.1980peněžitý dar 100,00
Vašíček, František02.08.1962peněžitý dar 500,00
Vašíček, Vladimír01.02.1972peněžitý dar 200,00
Vašíčková, Kateřina08.06.1974peněžitý dar 1 500,00
Vašina, Josef04.12.1970peněžitý dar 100,00
Vašina, Tomáš08.01.1964peněžitý dar 100,00
Vašina, Tomáš08.01.1964peněžitý dar 300,00
Vašinová, Jitka24.03.1983peněžitý dar 100,00
Vašinová, Kateřina29.09.1964peněžitý dar 400,00
Vašková, Iveta24.12.1971peněžitý dar 500,00
Vašmuciusová, Ivana12.10.1967peněžitý dar 100,00
Vašulka, Petr23.05.1971peněžitý dar 500,00
Vašut, Ondřej05.04.1980peněžitý dar 100,00
Vašut, Tomáš07.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Vavera, Daniel15.04.1978peněžitý dar 111,00
Vaverka, Michal19.02.1983peněžitý dar 100,00
Vávra, Ivan25.07.1961peněžitý dar 100,00
Vávra, Jakub26.12.1976peněžitý dar 100,00
Vávra, Jaroslav09.07.1962peněžitý dar 100,00
Vávra, Lukáš12.09.1980peněžitý dar 200,00
Vávra, Michal01.06.1944peněžitý dar 100,00
Vavrla, Jindřich12.02.1967peněžitý dar 100,00
Vavroch, Ivan08.12.1969peněžitý dar 100,00
Vavrochová, Jarmila11.04.1948peněžitý dar 100,00
Vavrouch, Pavel12.10.1966peněžitý dar 500,00
Vávrová, Jindřiška07.05.1965peněžitý dar 100,00
Vavřík, Jiří24.11.1985peněžitý dar 400,00
Vavřík, Michal26.01.1966peněžitý dar 100,00
Vavřík, Zdeněk20.02.1976peněžitý dar 100,00
Vavřinka, Martin19.05.1972peněžitý dar 100,00
Vavřín, Karel13.06.1962peněžitý dar 100,00
Vážná Hoffmannová, Livia01.10.1955peněžitý dar 200,00
Veber, Vladimír02.07.1966peněžitý dar 500,00
Vébr, Pavel10.10.1950peněžitý dar 100,00
Večerka, Josef18.11.1958peněžitý dar 500,00
Večerka, Mojmír27.03.1955peněžitý dar 200,00
Večerka, Roman28.09.1963peněžitý dar 100,00
Večeřa, Pavel24.11.1991peněžitý dar 200,00
Vedral, Miroslav23.02.1970peněžitý dar 100,00
Veichart, Zdeno05.04.1959peněžitý dar 100,00
Vejda, Petr05.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Vejda, Petr05.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Vejr, František11.09.1939peněžitý dar 100,00
Vejs, Richard26.01.1973peněžitý dar 100,00
Vejvoda, Marek16.03.1965peněžitý dar 333,00
Velebný, Petr18.07.1971peněžitý dar 100,00
Velebný, Petr18.07.1971peněžitý dar 100,00
Velebová, Zora08.12.1968peněžitý dar 200,00
Véle, Filip18.10.1982peněžitý dar 300,00
Velechovská, Michaela29.06.1988peněžitý dar 100,00
Velek, Filip18.10.1982peněžitý dar 200,00
Velický, Stanislav11.05.1956peněžitý dar 100,00
Velíková, Lucie24.10.1969peněžitý dar 300,00
Velínová, Jiřina03.06.1965peněžitý dar 600,00
Velínský, Richard07.07.1973peněžitý dar 500,00
Velkoborský, René25.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Vencl, Jan09.07.1991peněžitý dar 314,00
Vencl, Pavel27.06.1974peněžitý dar 100,00
Venera, Pavel10.01.1951peněžitý dar 100,00
Venglář, Michal24.06.1971peněžitý dar 100,00
Ventluka, Vojtěch17.04.1983peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jan14.05.1975peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jan14.05.1975peněžitý dar 500,00
Vepřek, Jiří29.10.1966peněžitý dar 300,00
Vereijken, Peterjan22.04.1993peněžitý dar 500,00
Vereijken, Peterjan22.04.1993peněžitý dar 100,00
Verner, Martin17.11.1969peněžitý dar 100,00
Verner, Tomáš03.10.1970peněžitý dar 100,00
Veselá Křivská, Jitka21.12.1981peněžitý dar 100,00
Veseleňák, Vít22.05.1985peněžitý dar 100,00
Veselský, Patrik22.10.1968peněžitý dar 100,00
Veselský, Vladimír11.12.1974peněžitý dar 500,00
Veselý Soukup, Petr26.09.1968peněžitý dar 500,00
Veselý, Aleš29.10.1983peněžitý dar 100,00
Veselý, Dalibor08.02.1968peněžitý dar 500,00
Veselý, Ivo02.12.1959peněžitý dar 200,00
Veselý, Jan24.10.1990peněžitý dar 100,00
Veselý, Jidřich18.12.1961peněžitý dar 100,00
Veselý, Jiří23.04.1997peněžitý dar 100,00
Veselý, Jiří23.04.1997peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr16.04.1977peněžitý dar 100,00
Veselý, Roman10.09.1973peněžitý dar 999,00
Veselý, Roman10.09.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Tomáš02.02.1966peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 200,00
Veselý, Vlastimil12.04.1967peněžitý dar 100,00
Vespalec, Jiří16.10.1983peněžitý dar 250,00
Větrovec, Miloslav03.04.1955peněžitý dar 100,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 900,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 100,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 100,00
Větrovská, Iva11.12.1966peněžitý dar 100,00
Větrovský, Bohuslav25.08.1963peněžitý dar 100,00
Větrovský, Zdeněk23.12.1970peněžitý dar 500,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 100,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 100,00
Veverka, Jiří26.05.1963peněžitý dar 400,00
Veverka, Miroslav19.09.1983peněžitý dar 200,00
Vévoda, Ondřej23.03.1991peněžitý dar 100,00
Vičan, Pavel07.03.1979peněžitý dar 100,00
Vidlák, Erik23.10.1993peněžitý dar 100,00
Vidlák, Jaroslav07.06.1958peněžitý dar 200,00
Viglaský, Pavel Radovan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Viglaský, Pavel Radovan02.03.1968peněžitý dar 100,00
Vihan, Jiří26.07.1942peněžitý dar 1 000,00
Vich, Michal25.11.1984peněžitý dar 100,00
Víchová, Zdeňka04.08.1968peněžitý dar 100,00
Viktora, David06.05.1976peněžitý dar 200,00
Vilánek, Jakub09.07.1995peněžitý dar 500,00
Vild, Jiří13.05.1965peněžitý dar 300,00
Vilém, Jiří16.11.1985peněžitý dar 100,00
Vilhelm, Svatopluk10.07.1967peněžitý dar 100,00
Vilímek, David27.05.1971peněžitý dar 100,00
Vilímek, Tomáš15.08.1973peněžitý dar 4 000,00
Viliš, Michal06.03.1979peněžitý dar 210,00
Vimmer, Petr17.06.1952peněžitý dar 100,00
Vimr, Boleslav05.04.1992peněžitý dar 100,00
Vinická, Alexandra23.06.1966peněžitý dar 250,00
Vinický, Roman20.02.1972peněžitý dar 250,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 500,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinkl, Petr20.03.1965peněžitý dar 500,00
Vinš, David25.06.1992peněžitý dar 250,00
Vinšová, Magdalena10.05.1949peněžitý dar 300,00
Vinšová, Magdalena10.05.1949peněžitý dar 100,00
Vintera, Václav01.08.1954peněžitý dar 100,00
Vintera, Václav01.08.1954peněžitý dar 100,00
Vinterová, Alena30.04.1957peněžitý dar 900,00
Vintr, Martin18.04.1979peněžitý dar 300,00
Vintr, Tomáš03.02.1980peněžitý dar 100,00
Virág, Jiří03.02.1967peněžitý dar 100,00
Visolajská, Kateřina20.09.1975peněžitý dar 200,00
Višinka, Lubor28.03.1948peněžitý dar 500,00
Víška, Přemysl08.08.1988peněžitý dar 100,00
Víšková, Irena29.05.1951peněžitý dar 100,00
Vitásek, Petr21.11.1966peněžitý dar 100,00
Víteček, Petr15.10.1989peněžitý dar 100,00
Vítek, Arnošt28.06.1955peněžitý dar 300,00
Vítek, Dušan06.05.1944peněžitý dar 100,00
Vítek, Jan17.06.1956peněžitý dar 200,00
Vítek, Jaroslav11.05.1959peněžitý dar 111,11
Vítek, Martin18.01.1975peněžitý dar 200,00
Vítek, Milan13.03.1977peněžitý dar 100,00
Vítek, Miroslav31.01.1983peněžitý dar 100,00
Vítek, Přemysl25.11.1965peněžitý dar 100,00
Vít, Ivan19.09.1956peněžitý dar 333,00
Vít, Jan25.12.1980peněžitý dar 100,00
Vítková, Barbara26.03.1972peněžitý dar 100,00
Vitkovič, Rudolf08.10.1951peněžitý dar 500,00
Vít, Milan03.06.1955peněžitý dar 500,00
Vítová, Irena11.01.1956peněžitý dar 200,00
Vittvar, Petr28.09.1972peněžitý dar 999,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Vladík, Radim15.08.1970peněžitý dar 100,00
Vladyková, Zuzana03.02.1960peněžitý dar 100,00
Vlach, Jiří04.03.1982peněžitý dar 100,00
Vlach, Květoslav16.03.1977peněžitý dar 300,00
Vlach, Miroslav17.07.1967peněžitý dar 177,00
Vlachová, Eva23.09.1956peněžitý dar 100,00
Vlach, Pavel09.11.1957peněžitý dar 200,00
Vlach, Robert27.07.1968peněžitý dar 100,00
Vlach, Robert27.07.1968peněžitý dar 100,00
Vlach, Vilibald17.06.1992peněžitý dar 100,00
Vlasák, Aleš18.04.1989peněžitý dar 100,00
Vlasák, Aleš18.04.1989peněžitý dar 900,00
Vlasák, Jiří18.05.1967peněžitý dar 200,00
Vlasatá, Jiřina10.03.1966peněžitý dar 100,00
Vlasek, Robert10.04.1970peněžitý dar 100,00
Vlas, Lukáš30.10.1986peněžitý dar 100,00
Vlášek, Pavel01.06.1969peněžitý dar 100,00
Vlašín, Jan13.02.1986peněžitý dar 100,00
Vlašková, Daša15.05.1970peněžitý dar 500,00
Vlček, Dan02.02.1999peněžitý dar 500,00
Vlček, Jan04.07.1948peněžitý dar 100,00
Vlček, Jan04.07.1948peněžitý dar 100,00
Vlček, Jan04.07.1948peněžitý dar 100,00
Vlček, Martin28.01.1970peněžitý dar 100,00
Vlček, Martin28.01.1970peněžitý dar 100,00
Vlček, Milan20.05.1942peněžitý dar 300,00
Vlček, Pavel27.01.1973peněžitý dar 200,00
Vlček, Radek02.02.1973peněžitý dar 100,00
Vlček, Roman18.06.1964peněžitý dar 100,00
Vlček, Tomáš26.11.1983peněžitý dar 200,00
Vlček, Tomáš26.11.1983peněžitý dar 500,00
Vlčková, Kateřina20.10.1975peněžitý dar 200,00
Vlčková, Lada11.11.1964peněžitý dar 200,00
Vlčková, Veronika16.05.1995peněžitý dar 100,00
Vlk, Filip05.12.1990peněžitý dar 100,00
Vlk, František21.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Vlk, Jiří19.09.1970peněžitý dar 200,00
Vlk, Jiří19.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Vlk, Karel16.04.1968peněžitý dar 100,00
Vlk, Karel16.04.1968peněžitý dar 100,00
Vlk, Martin09.10.1978peněžitý dar 100,00
Voborník, Karel07.02.1973peněžitý dar 100,00
Vocetka, Michal28.05.1972peněžitý dar 300,00
Vocl, Roman18.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Vocl, Roman18.01.1959peněžitý dar 600,00
Voda, Josef29.05.1945peněžitý dar 500,00
Voda, Josef29.05.1945peněžitý dar 100,00
Vodák, Luděk28.06.1972peněžitý dar 500,00
Vodička, Jiří29.04.1962peněžitý dar 10 000,00
Vodný, Jaroslav21.11.1971peněžitý dar 100,00
Vodný, Jaroslav21.11.1971peněžitý dar 999,00
Vodová, Dagmar05.09.1949peněžitý dar 100,00
Vodráška, Jan12.05.1984peněžitý dar 300,00
Vodseďálková, Hana09.06.1963peněžitý dar 100,00
Vogel, František28.11.1956peněžitý dar 200,00
Vogel, Patrik18.11.1979peněžitý dar 400,00
Vohlídal, Jan30.04.1958peněžitý dar 500,00
Vohlídal, Jan30.04.1958peněžitý dar 100,00
Vohlídal, Jaroslav19.01.1956peněžitý dar 100,00
Vohnoutka, Jakub06.12.1996peněžitý dar 200,00
Vochozka, Miroslav19.12.1967peněžitý dar 100,00
Vojancová, Blanka20.11.1949peněžitý dar 2 000,00
Vojanec, Dušan13.05.1945peněžitý dar 2 000,00
Vojnar, Miroslav11.08.1971peněžitý dar 100,00
Vojta, Jiří11.04.1969peněžitý dar 100,00
Vojta, Michal01.07.1972peněžitý dar 500,00
Vojta, Milan05.04.1958peněžitý dar 100,00
Vojta, Oldřich12.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Vojteková, Lea18.06.1983peněžitý dar 200,00
Vojteková, Libuše18.12.1960peněžitý dar 300,00
Vojtíšek, Petr23.05.1985peněžitý dar 100,00
Vojtíšková, Jana18.04.1961peněžitý dar 500,00
Vokálová, Sylva16.01.1974peněžitý dar 200,00
Vokatý, Michal26.03.1983peněžitý dar 250,00
Vokoun, Petr07.12.1975peněžitý dar 500,00
Vokroj, Jan08.04.1959peněžitý dar 500,00
Vokřálová, Hana28.10.1948peněžitý dar 900,00
Vokšay, Marek04.06.1970peněžitý dar 100,00
Vokurka, Daniel07.06.1973peněžitý dar 100,00
Volák, Daniel06.09.1965peněžitý dar 900,00
Volák, Martin06.05.1978peněžitý dar 150,00
Volařík, Daniel21.11.1951peněžitý dar 900,00
Volek, Jiří11.04.1980peněžitý dar 100,00
Volek, Jiří11.04.1980peněžitý dar 100,00
Voleník, Marek30.12.1979peněžitý dar 100,00
Volešák, Jaroslav06.12.1987peněžitý dar 100,00
Volf, Ondřej26.04.1975peněžitý dar 666,00
Volf, Ondřej26.04.1975peněžitý dar 100,00
Volf, Robert04.05.1976peněžitý dar 200,00
Volhejnová, Veronika19.01.1962peněžitý dar 500,00
Volkmer, Ondřej24.03.1973peněžitý dar 100,00
Volkmerová, Vendula07.01.1976peněžitý dar 100,00
Volková, Dana02.02.1971peněžitý dar 100,00
Volný, Roman10.04.1966peněžitý dar 100,00
Vološín, Michal19.01.1974peněžitý dar 100,00
Vondal, Milan08.12.1963peněžitý dar 990,00
Vondalová, Darina30.08.1979peněžitý dar 990,00
Vondra, Aleš10.04.1989peněžitý dar 200,00
Vondráček, Josef23.09.1958peněžitý dar 100,00
Vondráček, Josef23.09.1958peněžitý dar 500,00
Vondráček, Richard15.03.1970peněžitý dar 300,00
Vondrák, Jan05.06.1961peněžitý dar 999,00
Vondrák, Luboš31.05.1965peněžitý dar 500,00
Vondrášek, Luboš20.10.1962peněžitý dar 500,00
Vondraš, Vlastimil17.02.1978peněžitý dar 200,00
Vondra, Zdeněk24.06.1970peněžitý dar 100,00
Vondrka, Michal17.09.1991peněžitý dar 100,00
Vondruška, Pavel20.09.1963peněžitý dar 200,00
Vondruška, Václav03.10.1994peněžitý dar 348,80
Vopat, Miroslav30.01.1975peněžitý dar 200,00
Vopelka, Rostislav31.12.1970peněžitý dar 500,00
Voráček, Karel30.09.1961peněžitý dar 500,00
Voráček, Pavel03.12.1968peněžitý dar 300,00
Vorel, Milan12.07.1956peněžitý dar 500,00
Vořech, Petr19.03.1968peněžitý dar 100,00
Voříšek, Pavel13.05.1965peněžitý dar 111,00
Vosáhlová, Andrea18.09.1987peněžitý dar 100,00
Vosáhlo, Václav22.01.1959peněžitý dar 100,00
Vosáhlová, Petruše03.01.1966peněžitý dar 400,00
Vosáhlová, Petruše03.01.1966peněžitý dar 100,00
Vosika, František16.05.1975peněžitý dar 100,00
Vostracká, Dana28.11.1960peněžitý dar 999,00
Vostřel, Stanislav30.03.1977peněžitý dar 100,00
Votápek, Antonín17.03.1973peněžitý dar 100,00
Votava, Zdeněk24.07.1977peněžitý dar 200,00
Votípka, Josef03.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Votoček, Filip14.07.1983peněžitý dar 100,00
Votoček, Vojtěch06.04.1983peněžitý dar 500,00
Votroubek, Jan13.08.1980peněžitý dar 100,00
Votroubek, Jaromír07.09.1956peněžitý dar 500,00
Votřel, Vlastimil21.02.1957peněžitý dar 300,00
Votřel, Vlastimil21.02.1957peněžitý dar 1 500,00
Votýpka, Lubomír03.01.1967peněžitý dar 100,00
Votýpka, Lubomír03.01.1967peněžitý dar 100,00
Vozar, Jiří19.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Vozar, Marek29.07.1973peněžitý dar 100,00
Vozka, Martin01.03.1968peněžitý dar 100,00
Voženílek, Oldřich27.07.1986peněžitý dar 200,00
Vrabcová, Marcela01.03.1965peněžitý dar 100,00
Vrabec, Jakub12.08.1988peněžitý dar 100,00
Vrabel, Ladislav12.07.1977peněžitý dar 100,00
Vrabel, Ladislav12.07.1977peněžitý dar 100,00
Vrabka, Martin20.01.1981peněžitý dar 200,00
Vraná, Eliška03.05.1960peněžitý dar 100,00
Vrána, Jaromír08.03.1970peněžitý dar 999,00
Vrána, Jaroslav15.11.1949peněžitý dar 100,00
Vrána, Karel25.04.1976peněžitý dar 100,00
Vrána, Ladislav24.02.1960peněžitý dar 100,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 999,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Radim04.01.1972peněžitý dar 100,00
Vranec, Josef05.08.1968peněžitý dar 200,00
Vránová, Lenka05.06.1966peněžitý dar 100,00
Vraný, Michael02.02.1953peněžitý dar 5 000,00
Vraný, Pavel04.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Vratná Lepková, Petra15.09.1976peněžitý dar 500,00
Vratná Lepková, Petra15.09.1976peněžitý dar 100,00
Vrba, David17.08.1994peněžitý dar 100,00
Vrba, Jan14.07.1951peněžitý dar 1 000,00
Vrba, Martin20.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Vrba, Zdeněk22.02.1974peněžitý dar 101,00
Vrbka, Jan08.03.1986peněžitý dar 500,00
Vrbka, Jiří27.09.1961peněžitý dar 400,00
Vrbová, Milena24.09.1969peněžitý dar 100,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrečka, Michal30.12.1982peněžitý dar 100,00
Vremský, Tomáš10.12.1994peněžitý dar 100,00
Vrhel, František09.04.1959peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Petr16.11.1965peněžitý dar 500,00
Vrškový, Václav29.05.1959peněžitý dar 100,00
Vrtal, Ladislav28.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Vrubel, David04.05.1979peněžitý dar 333,00
Vrubel, Jiří12.07.1993peněžitý dar 100,00
Vrzáček, Miloš17.09.1970peněžitý dar 200,00
Vrzala, Vilém07.02.1977peněžitý dar 100,00
Vrzal, Pavel13.09.1974peněžitý dar 200,00
Vrzáň, Petr02.12.1966peněžitý dar 100,00
Všetečka, Ivo23.05.1976peněžitý dar 100,00
Všetečka, Rostislav11.05.1956peněžitý dar 100,00
Vůjtek, Adam26.12.1990peněžitý dar 100,00
Vulterýn, Ivan27.04.1951peněžitý dar 100,00
Vybíral, Aleš15.03.1972peněžitý dar 200,00
Vybíral, Dušan11.03.1966peněžitý dar 100,00
Výborná, Lenka30.12.1953peněžitý dar 1 000,00
Výborný, Karel11.01.1948peněžitý dar 1 000,00
Vyboštok, Josef05.02.1970peněžitý dar 100,00
VYCPÁLEK, Ivan12.05.1964peněžitý dar 100,00
Vyčítal, Jiří19.07.1957peněžitý dar 100,00
Vydra, David16.04.1970peněžitý dar 150,00
Vydra, Vladislav18.11.1948peněžitý dar 100,00
Vydrová, Jitka01.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Vydrová, Zdeňka28.09.1949peněžitý dar 100,00
Vyhnálek, Rudolf04.11.1974peněžitý dar 100,00
Vyhnálek, Zdeněk22.05.1972peněžitý dar 100,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 900,00
Vyhnalovský, Milan03.11.1995peněžitý dar 100,00
Vyhnánek, Pavel29.04.1988peněžitý dar 200,00
Vyhnanovský, Roman16.01.1963peněžitý dar 400,00
Vychodil, Aleš04.05.1974peněžitý dar 100,00
Vychodil, Václav07.02.1973peněžitý dar 100,00
Vychopeň, Igor19.10.1970peněžitý dar 300,00
Vykouřil, Radek19.03.1965peněžitý dar 100,00
Vyskočil, Václav30.12.1972peněžitý dar 100,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 200,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 100,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 200,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 500,00
Vysloužilová, Hana20.11.1963peněžitý dar 300,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysoudil, Vít10.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Vystrčko, Michal21.11.1987peněžitý dar 200,00
Wacławik, Andrzej13.07.1954peněžitý dar 100,00
Wagnerová, Gabriela03.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Wagner, Vojtěch20.04.2000peněžitý dar 500,00
Waligóra, Marek07.03.1979peněžitý dar 100,00
Wallach, František11.10.1962peněžitý dar 100,00
Waloszek, Tomáš25.05.1984peněžitý dar 100,00
Wanke, Jan27.11.1976peněžitý dar 100,00
Wau Lehoučková, Helena12.12.1963peněžitý dar 100,00
Weidlichová, Monika18.11.1972peněžitý dar 100,00
Weigert, Roman07.05.1966peněžitý dar 300,00
Weigl, Jaroslav29.03.1969peněžitý dar 300,00
Weinfurter, František09.11.1963peněžitý dar 100,00
Weinigerová, Markéta25.12.1977peněžitý dar 100,00
Weiniger, Viktor28.10.1972peněžitý dar 200,00
Weinzettl, Štěpán08.10.1993peněžitý dar 300,00
Weiss, Martin13.12.1967peněžitý dar 500,00
Weiss, Petr27.04.1981peněžitý dar 200,00
Weiss, René04.06.1964peněžitý dar 100,00
Weizenbauer, Libor31.12.1952peněžitý dar 110,00
Wendel, Andrea12.06.1969peněžitý dar 100,00
Wenzel, David24.11.1979peněžitý dar 100,00
Werner, David04.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Werner, David04.04.1982peněžitý dar 100,00
Wernerová, Věra08.07.1973peněžitý dar 100,00
Wiedermann, Zdeněk02.08.1958peněžitý dar 120,00
Wiesner, Tomáš03.09.1966peněžitý dar 100,00
Wifling, Michal07.11.1983peněžitý dar 100,00
Wilde, Stanislav29.08.1963peněžitý dar 500,00
Wilde, Stanislav29.08.1963peněžitý dar 100,00
Wimer, Václav28.05.1976peněžitý dar 300,00
Wimmer, Miroslav18.07.1958peněžitý dar 100,00
Wimmer, Miroslav18.07.1958peněžitý dar 100,00
Winker, Jiří13.04.1944peněžitý dar 100,00
Winkler, Libor25.02.1953peněžitý dar 500,00
Winogrodzka Hofírek, Bohuslava05.08.1997peněžitý dar 100,00
Winogrotzky, Marek23.07.1991peněžitý dar 100,00
Winter Frey, Gabriela20.11.1971peněžitý dar 200,00
Witásek, Vojtěch25.01.1994peněžitý dar 100,00
Witozsz, Daniel03.01.1986peněžitý dar 100,00
Wittich, Radomír23.09.1980peněžitý dar 100,00
Wituschek, Jana25.09.1973peněžitý dar 100,00
Wlochová, Andrea27.11.1974peněžitý dar 300,00
Wojnar, Bořivoj03.10.1948peněžitý dar 200,00
Wolanský, Petr03.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Wolf, Jan06.06.1963peněžitý dar 200,00
Wolf, Martin23.03.1994peněžitý dar 100,00
Wolf, Martin23.03.1994peněžitý dar 100,00
Wolf, Miroslav11.05.1980peněžitý dar 100,00
Wolf, Vladimír24.03.1961peněžitý dar 100,00
Woloszcuk, Radek02.07.1967peněžitý dar 300,00
Wontroba, Petra19.02.1985peněžitý dar 100,00
Wyczawská, Kamila12.05.1976peněžitý dar 100,00
Wykret, Roman29.07.1992peněžitý dar 100,00
Wysoglad, Ondřej04.11.1994peněžitý dar 100,00
Zabdeř, Martin16.01.1985peněžitý dar 100,00
Zabel, Marek30.07.1992peněžitý dar 100,00
Zabilanský, Zdeněk17.03.1978peněžitý dar 100,00
Zadák, Petr17.05.1962peněžitý dar 100,00
Zádrapa, Marek08.12.1986peněžitý dar 100,00
Záhora, Josef16.08.1972peněžitý dar 300,00
Záhorský, Marek04.12.1983peněžitý dar 100,00
Zahoříková, Irena21.10.1954peněžitý dar 100,00
Zahrádka, Tomáš02.10.1989peněžitý dar 5 000,00
Zahrádka, Tomáš02.10.1989peněžitý dar 100,00
Zahradníček, Pavel01.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Zahradníčková, Jarmila18.04.1948peněžitý dar 1 000,00
Zahradník, Jiří16.09.1974peněžitý dar 200,00
Zahradník, Jiří16.09.1974peněžitý dar 100,00
Zahradník, Karel10.08.1967peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Marie18.05.1983peněžitý dar 100,00
Zahradník, Pavel23.12.1956peněžitý dar 600,00
Zahradník, Tomáš02.10.1989peněžitý dar 5 000,00
Zachara, Patrik23.08.1991peněžitý dar 500,00
Zacharová, Marie12.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Zach, Jaroslav02.06.1959peněžitý dar 100,00
Zach, Karel02.07.1958peněžitý dar 100,00
Zachoval, Rudolf13.10.1964peněžitý dar 100,00
Zachovalý, Petr27.02.1998peněžitý dar 500,00
Zaičenko, Oleg28.11.1978peněžitý dar 200,00
Zajíc, Petr28.03.1960peněžitý dar 100,00
Zajíček, Jakub20.04.1983peněžitý dar 100,00
Zajíček, Josef10.09.1981peněžitý dar 500,00
Zajíček, Pavel22.08.1979peněžitý dar 100,00
Zajíček, Zdeněk20.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Zajíčková, Petra29.04.1968peněžitý dar 100,00
Zálešáková, Zuzana28.01.1989peněžitý dar 100,00
Zamarian, Sandro21.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Zamazal, Marek26.01.1968peněžitý dar 200,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zámostná, Barbora06.01.1989peněžitý dar 100,00
Zámostná, Iva28.11.1964peněžitý dar 100,00
Zangl, Karel14.11.1963peněžitý dar 500,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 100,00
Zaoral, Jan27.10.1983peněžitý dar 100,00
Zápeca, Pavel07.10.1979peněžitý dar 125,00
Zapletal, Aleš26.05.1974peněžitý dar 600,00
Zapletal, David25.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Zapletal, David25.05.1974peněžitý dar 100,00
Zapletal, Jiří28.02.1985peněžitý dar 995,00
Zapletal, Otakar28.07.1971peněžitý dar 100,00
Zapletal, Roman15.12.1962peněžitý dar 200,00
Záruba, David12.08.1977peněžitý dar 100,00
Záruba, Lubor03.10.1956peněžitý dar 100,00
Záruba, Milan02.04.1958peněžitý dar 200,00
Zárubová, Jana10.11.1957peněžitý dar 200,00
Zárubová, Ludmila03.06.1955peněžitý dar 100,00
Zaschke, Pavel14.05.1963peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Filip08.06.1976peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Hynek02.02.1964peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Jakub14.09.1990peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Zbyněk20.12.1961peněžitý dar 100,00
Zátopek, Karel15.11.1971peněžitý dar 500,00
Zátopková, Pavlína20.09.1975peněžitý dar 100,00
Závada, Pavel28.03.1963peněžitý dar 100,00
Zavadil, Marek23.09.1980peněžitý dar 321,00
Zavadil, Radek31.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Závladská, Veronika16.08.1987peněžitý dar 100,00
Závladský, Michal07.08.1980peněžitý dar 4 000,00
Závodný, Lukáš22.02.1983peněžitý dar 300,00
Závodský, Michal15.01.1993peněžitý dar 200,00
Závodský, Robert01.09.1971peněžitý dar 200,00
Závora, Jiří22.03.1967peněžitý dar 200,00
Zavřelová, Karolína02.08.1965peněžitý dar 300,00
Zawierucha, Petr29.11.1989peněžitý dar 100,00
Zaydlarová, Julie25.05.1959peněžitý dar 500,00
Zbela, Martin16.09.1977peněžitý dar 150,00
Zborník, Jan26.12.1946peněžitý dar 500,00
Zbořil, Adam28.02.1984peněžitý dar 100,00
Zbořil, Ivo25.04.1981peněžitý dar 101,00
Zdeněk, Jan14.05.1957peněžitý dar 100,00
Zderadička, Petr16.09.1961peněžitý dar 100,00
Zdobínský, Martin25.07.1962peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Petr19.08.1969peněžitý dar 200,00
Zdráhala, Petr19.02.1966peněžitý dar 100,00
Zdráhal, Martin25.09.1987peněžitý dar 100,00
Zdráhal, Miroslav02.02.1979peněžitý dar 100,00
Zdražil, Tomáš25.02.1986peněžitý dar 999,00
Zdražil, Tomáš25.02.1986peněžitý dar 100,00
Zdvihal, Radim11.06.1964peněžitý dar 5 000,00
Zejdová, Marie20.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Zejdová, Martina08.04.1970peněžitý dar 100,00
Zelenda, Miloš12.05.1959peněžitý dar 300,00
Zelenka, Ivo23.06.1960peněžitý dar 500,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 999,00
Zelenka, Michal05.11.1986peněžitý dar 100,00
Zelenková, Zuzana11.05.1985peněžitý dar 100,00
Zelený, Martin07.12.1988peněžitý dar 100,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 222,00
Zelinka, Pavel16.05.1961peněžitý dar 100,00
Zelycz, Radek23.04.1971peněžitý dar 100,00
Zeman, Jiří04.01.1986peněžitý dar 500,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 500,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Zemanová, Eva28.05.1952peněžitý dar 200,00
Zemanová, Vladislava23.09.1974peněžitý dar 200,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zembol, Petr14.06.1954peněžitý dar 500,00
Zemčík, Jiří24.04.1984peněžitý dar 100,00
Zemková, Lenka28.02.1967peněžitý dar 300,00
Zenkl, Lukáš18.09.1994peněžitý dar 200,00
Zezulka, Lumír09.07.1974peněžitý dar 100,00
Zezulková, Petra19.07.1979peněžitý dar 100,00
Zezulová, Lucie22.04.1968peněžitý dar 100,00
Zibnerová, Anna16.07.1985peněžitý dar 100,00
Zídek, Lukáš02.02.1984peněžitý dar 100,00
Ziegler, Jiří09.12.1965peněžitý dar 100,00
Ziegler, Petr21.12.1968peněžitý dar 200,00
Zigalová, Dáša05.02.1960peněžitý dar 300,00
Zicha, Jan08.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Zich, Libor20.01.1953peněžitý dar 500,00
Zich, Otakar05.01.1966peněžitý dar 100,00
Zika, Luděk05.08.1958peněžitý dar 200,00
Zika, Martin20.09.1967peněžitý dar 300,00
Zika, Martin20.09.1967peněžitý dar 300,00
Zika, Martin20.09.1967peněžitý dar 300,00
Zika, Martin20.09.1967peněžitý dar 300,00
Zikán, Daniel02.08.1981peněžitý dar 100,00
Zika, Pavel07.05.1981peněžitý dar 100,00
Zíka, Petr31.03.1974peněžitý dar 500,00
Zikmund, Rostislav11.06.1971peněžitý dar 100,00
Zikmund, Rostislav11.06.1971peněžitý dar 100,00
Zíková, Markéta09.08.1966peněžitý dar 100,00
Zíková, Milada28.11.1965peněžitý dar 500,00
Zíková, Milada28.11.1965peněžitý dar 100,00
Zilvar, Petr27.06.1971peněžitý dar 100,00
Zima, Jan06.12.1981peněžitý dar 100,00
Zimmelová, Libuše03.12.1952peněžitý dar 500,00
Zimová, Lenka18.01.1971peněžitý dar 500,00
Zítek, Aleš31.08.1966peněžitý dar 100,00
Zitka, Adam26.02.1984peněžitý dar 500,00
Zítka, David30.03.1974peněžitý dar 3 000,00
Zitová, Kateřina02.08.1975peněžitý dar 300,00
Zitterbart, Tomáš04.07.1985peněžitý dar 100,00
Zivčák, Jan17.05.1985peněžitý dar 200,00
Zlámal, Jiří28.04.1953peněžitý dar 100,00
Zlámaný, Jiří09.04.1965peněžitý dar 200,00
Zlatník, Petr25.11.1985peněžitý dar 100,00
Zmelík, Josef10.03.1981peněžitý dar 700,00
Zmeškal, Jaroslav22.08.1975peněžitý dar 111,11
Zobač, Zdeněk05.09.1967peněžitý dar 500,00
Zoch, Vojtěch04.06.1970peněžitý dar 100,00
Zolotarev, Pavel09.04.1979peněžitý dar 100,00
Zoubek, Pavel01.02.1978peněžitý dar 100,00
Zouharová, Dagmar09.07.1970peněžitý dar 500,00
Zouhar, Vladimír19.01.1961peněžitý dar 900,00
Zouzalík, Vladimír30.03.1963peněžitý dar 500,00
Zrzavý, Miroslav25.04.1970peněžitý dar 999,00
Zubek, Rudolf06.06.1969peněžitý dar 500,00
Zubina, Miroslav28.07.1975peněžitý dar 150,00
Zubrová, Ladislava04.10.1967peněžitý dar 200,00
Zuska, František21.03.1970peněžitý dar 150,00
Zvolská, Božena17.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Zvonek, Martin30.04.1987peněžitý dar 100,00
Zwettler, Adam21.05.1980peněžitý dar 200,00
Zwettler, Adam21.05.1980peněžitý dar 100,00
Zykán, Albert08.06.1996peněžitý dar 100,00
Zykán, František-A.08.07.1996peněžitý dar 100,00
Žáček, Jaroslav23.09.1974peněžitý dar 100,00
Žáček, Jiří19.08.1978peněžitý dar 200,00
Žáček, Karel20.08.1951peněžitý dar 500,00
Žáček, Karel20.08.1951peněžitý dar 100,00
Žáček, Vlastimil19.07.1988peněžitý dar 100,00
Žáčková, Naděžda25.02.1952peněžitý dar 500,00
Žáčková, Renáta27.05.1975peněžitý dar 200,00
Žagmen, Alexander24.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 100,00
Žák, Martin03.05.1992peněžitý dar 100,00
Žáková, Jana Karolína15.03.1966peněžitý dar 100,00
Žáková, Věra07.05.1951peněžitý dar 200,00
Žák, Vladimír20.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Žalovič, Jiří10.03.1967peněžitý dar 100,00
Žaludek, Jaromír02.03.1966peněžitý dar 200,00
Žaludek, Lukáš07.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Žďárek, Aleš24.02.1977peněžitý dar 100,00
Žďárský, Jan13.09.1999peněžitý dar 100,00
Žďárský, Pavel21.10.1964peněžitý dar 500,00
Žďárský, Radovan30.05.2003peněžitý dar 100,00
Ždych, Jaroslav10.01.1962peněžitý dar 100,00
Železný, Leoš07.03.1964peněžitý dar 100,00
Železo, Pavel26.02.1965peněžitý dar 999,00
Želtuchyn, Libor13.07.1982peněžitý dar 100,00
Žemlička, Tomáš07.07.1991peněžitý dar 100,00
Ženčuch, Jan25.07.1988peněžitý dar 500,00
Ženčuch, Jan25.07.1988peněžitý dar 100,00
Žídek, Jiří03.04.1944peněžitý dar 100,00
Židek, Vladislav16.02.1961peněžitý dar 999,00
Žiga, Tibor03.02.1963peněžitý dar 100,00
Žilka, Vladimír03.01.1972peněžitý dar 100,00
Žitný, František01.01.1958peněžitý dar 100,00
Žižka, David14.03.1984peněžitý dar 100,00
Žižka, Jaroslav26.10.1962peněžitý dar 500,00
Žižka, Josef21.12.1955peněžitý dar 10 000,00
Žluva, Miloš01.11.1953peněžitý dar 500,00
Žmolík, Lukáš11.05.1993peněžitý dar 999,00
Žulevič, Ivan29.08.1971peněžitý dar 100,00
Žváček, Ondřej15.03.1975peněžitý dar 300,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy