Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Vondráček Libor - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1636-20200330102524
Datum: 30.03.2020 08:25:24
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Svobodni_Zprava_auditora_2019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: SSO_zaverka_podepsana_2019.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 5 700 678,20
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
2 249 345,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 500 000,00
4 Členské příspěvky 372 817,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 566 914,30
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 11 601,90
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 198 030,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 37 090,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 4 124 902,11

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 566 914,30 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, Lubor09.09.1988peněžitý dar 100,00
Adámková, Alena21.05.1977peněžitý dar 100,00
Adam, Matyáš03.09.2001peněžitý dar 100,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Balajka, Radim26.03.1975peněžitý dar 200,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 100,00
Baryal, Torjalaj05.07.1984peněžitý dar 500,00
Bátěk, Miroslav16.11.1945peněžitý dar 100,00
Bažant, Jan02.04.1977peněžitý dar 100,00
Bedřichová, Jaroslava29.06.1966peněžitý dar 200,00
Bělský, Patrik08.01.1994peněžitý dar 100,00
Beneš, Antonín16.04.1971peněžitý dar 100,00
Benešová, Zdenka27.03.1948peněžitý dar 100,00
Beneš, Radek07.11.1981peněžitý dar 100,00
Berka, Ladislav27.12.1966peněžitý dar 100,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 200,00
Blažek, Vladimír20.11.1971peněžitý dar 10,00
Blažek, Vladimír20.11.1971peněžitý dar 100,00
Boháček, David11.08.1974peněžitý dar 100,00
Bořík, Dobroslav12.01.1958peněžitý dar 100,00
Bořík, Josef10.04.2000peněžitý dar 100,00
Bosák, Martin26.07.1991peněžitý dar 100,00
Bouša, Jan27.05.1994peněžitý dar 100,00
Brabec, Jiří22.06.1960peněžitý dar 500,00
Brabec, Marcel09.10.1976peněžitý dar 100,00
Brabencová, Věra13.01.1982peněžitý dar 100,00
Brabenec, Tomáš26.03.1982peněžitý dar 100,00
Bradáč, Marek28.03.1976peněžitý dar 100,00
Brejška, Rudolf10.10.1984peněžitý dar 300,00
Brich, Tomáš07.07.1979peněžitý dar 100,00
Brmp autem, z.s.4873793peněžitý dar 20 000,00
Broul, Jan08.10.1997peněžitý dar 100,00
Břežek, Michal16.06.1991peněžitý dar 100,00
Buchal, Jiří02.11.1979peněžitý dar 2 000,00
Buráň, Petr11.01.1987peněžitý dar 100,00
Burešová Marková, Ivana17.02.1976peněžitý dar 100,00
Buzek, Boleslav01.05.1970bezúplatné plnění 21 000,00 (půjčení letadel)
Carbolová, Alena19.01.1969peněžitý dar 150,00
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 863,00
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 137,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 137,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 1 000,00
Císař, Jiří11.12.1958peněžitý dar 100,00
ComGate Payments a.s.26508842peněžitý dar 321 174,75
Cvrková, Zdeňka15.04.1953peněžitý dar 100,00
Čajová, Alena02.09.1960peněžitý dar 1 000,00
Čápová, Marika20.10.1978peněžitý dar 100,00
Čečil, Martin26.10.1989peněžitý dar 100,00
Čech, Vlastimil02.04.1975peněžitý dar 200,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Petr17.03.1986peněžitý dar 2 019,00
Černý, Rudolf22.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Česal, Jan07.07.1992peněžitý dar 100,00
Čipčalová, Vlasta10.06.1949peněžitý dar 100,00
Davidová, Eva21.11.1959peněžitý dar 100,00
Dědič, Martin08.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Divácký, Kamil09.06.1969peněžitý dar 300,00
Dobiášek, Ondřej27.11.1980peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Marek27.03.1973peněžitý dar 300,00
Dohnalík, Jan25.12.1965peněžitý dar 200,00
Doležal, Jiří07.06.1969peněžitý dar 200,00
Dostál, Hynek24.06.1973peněžitý dar 100,00
Dušánek, Petr02.05.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Antonín26.02.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Michal20.05.1979peněžitý dar 100,00
Emmer, Filip29.04.1997peněžitý dar 100,00
Fabešová, Lenka08.02.1972peněžitý dar 200,00
Fanta, Lubomír15.04.1959peněžitý dar 100,00
Fanta, Lubomír15.04.1959peněžitý dar 400,00
Fenclová, Kamila01.10.1972peněžitý dar 100,00
Fikes, Bohdan23.05.1949peněžitý dar 100,00
Filek, Michal22.04.1968peněžitý dar 500,00
Flégl, Zdeněk23.09.1956peněžitý dar 200,00
Foch, Petr01.03.1946peněžitý dar 100,00
Foltyn, Adam30.09.2000peněžitý dar 100,00
Freiová, Hana24.09.1957peněžitý dar 500,00
Frková, Jana24.06.1956peněžitý dar 300,00
Fronc, Jaromír22.06.1996peněžitý dar 100,00
Fryč, Petr29.12.1954peněžitý dar 100,00
Funderák, Marcel09.10.1985peněžitý dar 500,00
Gavlas, Karel27.12.1973peněžitý dar 200,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 100,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 100,00
Gregorová, Ladislava23.09.1963peněžitý dar 100,00
Gruber, Jan12.09.1981peněžitý dar 123,00
Hajník, Filip31.12.1972peněžitý dar 200,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 200,00
Hák, Jiří26.05.1971peněžitý dar 5 000,00
Halama, Martin19.05.1974peněžitý dar 5 500,00
Halva, Martin24.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Hanzlík, Jaroslav28.12.1981peněžitý dar 100,00
Háse, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Havelka, Robert14.01.1986peněžitý dar 500,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 180,55
Heger, Lukáš22.09.1989peněžitý dar 100,00
Hegyi, Nella27.12.2003peněžitý dar 100,00
Hegyi, Nella27.12.2003peněžitý dar 100,00
Hejhálek, Jiří02.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Hellebrandt, Lukáš18.06.1991peněžitý dar 100,00
Hellebrant, Dalibor04.05.1980peněžitý dar 333,00
Hendrych, Ladislav17.05.1970peněžitý dar 300,00
Hes, Jiří14.04.1973peněžitý dar 100,00
Hladeček, Lukáš06.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Hlaváček, Jan04.11.1959peněžitý dar 100,00
Hlubek, Jaromír07.06.1952peněžitý dar 500,00
Hodula, Matouš04.08.1992peněžitý dar 100,00
Hoffmannová, Barbora22.02.1989peněžitý dar 200,00
Holík, Jakub25.01.1990peněžitý dar 100,00
Holoubek, Lukáš21.12.1986peněžitý dar 300,00
Horak, Ondřej12.02.1993peněžitý dar 100,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hrabcová, Tereza23.04.1980peněžitý dar 100,00
Hroch, Václav02.06.1993peněžitý dar 111,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 500,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 100,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 1 000,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 50,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 500,00
Hyška, Martin07.09.1978peněžitý dar 200,00
Chalupsky, Jaroslav27.04.1974peněžitý dar 100,00
Chumlen, Pavel16.10.1967peněžitý dar 200,00
Chvaja, Adam17.03.1977peněžitý dar 100,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukáš15.06.1984peněžitý dar 500,00
Išková, Terezia30.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Jakl, Martin04.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 100,00
Jankovec, Jan07.08.1942peněžitý dar 300,00
Jankuj, Tomas24.11.1976peněžitý dar 100,00
Janoušek, Petr07.06.1984peněžitý dar 100,00
Jaroměřský, Václav27.10.1999peněžitý dar 100,00
Jedlička, Vít06.09.1983peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Vojtěch22.02.2001peněžitý dar 100,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub23.03.1983peněžitý dar 560,00
Junec, Jakub31.08.1984peněžitý dar 100,00
Jůn, Tomáš09.06.1983peněžitý dar 200,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kalichová, Petra18.10.1984peněžitý dar 200,00
Kalina, Zdeněk03.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Kalita, Michal13.04.1995peněžitý dar 100,00
Kalkant, Lukáš08.02.1999peněžitý dar 100,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Kirschner, Jan23.11.1976peněžitý dar 200,00
Klesnil, Libor19.05.1987peněžitý dar 100,00
Kliment, Petr18.03.1981peněžitý dar 100,00
Kočová, Lucie07.04.1986peněžitý dar 200,00
Koláček, Ivo21.11.1967peněžitý dar 200,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Koplík, Petr21.02.1978peněžitý dar 200,00
Kořínek, Jan13.02.1990peněžitý dar 300,00
Kostera, Martin07.11.1972peněžitý dar 300,00
Kovanda, Ivan03.12.1966peněžitý dar 200,00
Kowolowski, Josef31.03.1966peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Jaromír27.08.1970peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Miroslav23.03.1954peněžitý dar 100,00
Krupa, Vladimír27.02.1964peněžitý dar 500,00
Křejpský, Kryštof26.03.2001peněžitý dar 100,00
Křepinský, Tomáš12.01.1988peněžitý dar 100,00
Kubíček, Jiří18.02.1980peněžitý dar 100,00
Kučera, Zdeněk14.12.1958peněžitý dar 100,00
Kuder, Zenon06.09.1988peněžitý dar 5 000,00
Küffer, Roman14.05.1971peněžitý dar 500,00
Kucharčíková, Šárka18.12.1963peněžitý dar 200,00
Kunzfeld, Vladimír06.03.1974peněžitý dar 300,00
Lacný, Jaromír29.06.1973peněžitý dar 100,00
Lakomá, Romana17.03.1969peněžitý dar 200,00
Lasztovicza, Pavel02.08.1999peněžitý dar 100,00
Lasztoviczová, Helena21.12.1968peněžitý dar 3 000,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 5 000,00
Lederbuch, Pavel10.08.1971peněžitý dar 200,00
Leisner, Jan29.07.1989peněžitý dar 500,00
Lenc, Michal28.03.1999peněžitý dar 200,00
Lenc, Michal28.03.1999peněžitý dar 200,00
Létal, Ivan15.07.1981peněžitý dar 100,00
Lojda, Jan10.07.1980peněžitý dar 200,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 200,00
Macejka, Tomáš17.11.1986peněžitý dar 100,00
Macich, Jiří25.01.1987peněžitý dar 100,00
Macháček, Jan07.01.1987peněžitý dar 100,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 800,00
Machovec, Jaroslav03.03.1998peněžitý dar 150,00
Mach, Pavel04.05.1989peněžitý dar 100,00
Majdák, Ondřej04.02.1989peněžitý dar 100,00
Makara, Ondřej01.03.1989peněžitý dar 100,00
Marek, Tomáš26.04.1986peněžitý dar 100,00
Martin, Halama19.05.1974peněžitý dar 5 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 100,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Mařincová, Dana03.02.1948peněžitý dar 100,00
Mašek, Miloš02.12.1978peněžitý dar 100,00
Matyščák, Ondřej22.10.1986peněžitý dar 100,00
Mazura, Tomáš29.07.1978peněžitý dar 200,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 500,00
Menoušek, Jaroslav06.11.1981peněžitý dar 100,00
Mikula, Pavel12.10.1984peněžitý dar 500,00
Mirtl, Lukáš19.04.1984peněžitý dar 250,00
Miškovský, Petr24.02.1991peněžitý dar 8 824,00
Mlýnková Išková, Terézia30.05.1990peněžitý dar 5 000,00
Mozrová, Iva14.06.1967peněžitý dar 100,00
Mužíková, Radka01.11.1984peněžitý dar 100,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Němeček, David04.04.1971peněžitý dar 300,00
Nevřela, Miroslav06.09.1965peněžitý dar 500,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 500,00
Nosek, Ondřej09.08.1982peněžitý dar 500,00
Novak, Jiri24.05.1979peněžitý dar 210,00
Novák, Martin31.10.1978peněžitý dar 100,00
Oberreiter, Jaroslav25.05.1955peněžitý dar 100,00
Obršál, Luboš22.10.1967peněžitý dar 300,00
OLTT World s.r.o.1771159peněžitý dar 13 726,00
Orálek, Luboš18.11.1964peněžitý dar 500,00
Ott, Michal21.02.1992peněžitý dar 300,00
Ovesný, Jaroslav18.08.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Pajonk, Miroslav16.02.1953peněžitý dar 20 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 100 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 100 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981bezúplatné plnění 500 000,00 (volební noviny)
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 45 980,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Palmeová, Petra13.06.1982peněžitý dar 200,00
Pánek, David01.12.1978peněžitý dar 200,00
Panocha, Vít15.09.1971peněžitý dar 100,00
Parusová, Petra16.07.1975peněžitý dar 100,00
Paříková, Nikola05.05.1983peněžitý dar 100,00
Patejdl, Tomáš07.04.1980peněžitý dar 500,00
Pecůch, Tomáš04.12.1992peněžitý dar 100,00
Pelanová, Eva05.04.1982peněžitý dar 100,00
Pelčáková, Pavlína12.06.1964peněžitý dar 500,00
Pelíšek, Radomil14.12.1972peněžitý dar 300,00
Pelíšek, Radomil14.12.1972peněžitý dar 300,00
Peprla, Oldřich19.07.1983peněžitý dar 10 000,00
Peprlová, Jana09.10.1983peněžitý dar 100,00
Peprlová, Zuzana16.07.1958peněžitý dar 100,00
Peroutka, Tomáš03.10.1988peněžitý dar 100,00
Persaň, Vladimír10.03.1967peněžitý dar 150,00
Pešek, Jan21.09.1971peněžitý dar 100,00
Petráková, Andrea04.06.1971peněžitý dar 500,00
Petrásek, David29.07.1992peněžitý dar 100,00
Petružela, Josef03.02.1951peněžitý dar 200,00
Pilař, David12.07.1979peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Pobořil, Honza29.09.1990peněžitý dar 100,00
Pobořil, Jan29.09.1990peněžitý dar 100,00
Pochopová, Jana14.08.1973peněžitý dar 100,00
Polanecká, Daniela25.01.1982peněžitý dar 100,00
Polívka, Milan24.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Polus, Michal29.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Pavel23.09.1971peněžitý dar 500,00
Povolný, Jan04.04.1994peněžitý dar 500,00
Prachař, Ladislav11.05.1975peněžitý dar 200,00
Prentis, Zuzana07.10.1987peněžitý dar 100,00
Procházka, Aleš29.01.1990peněžitý dar 1 555,00
Procházka, Jan13.06.1987peněžitý dar 100,00
Procházka, Martin30.11.1959peněžitý dar 100,00
Procházka, Pavel30.03.1970peněžitý dar 500,00
Procházková, Pavla11.05.1985peněžitý dar 100,00
Přikryl, Radek21.03.1975peněžitý dar 100,00
Radostné Česko6339875peněžitý dar 150 000,00
Rajdl, Kamil18.06.1987peněžitý dar 200,00
Remeš, Jan07.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Revallo, Judita18.06.1959peněžitý dar 500,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Roček, Vojtěch14.09.1985peněžitý dar 250 000,00
Roček, Vojtěch14.09.1985peněžitý dar 250 000,00
Růžička, Jiří13.10.1985peněžitý dar 100,00
Rybníkář, Zdeněk21.05.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (vyvěšení banneru na nemovitosti)
Rýcová, Zuzana18.02.1976peněžitý dar 300,00
Rychnovský, Zbyněk04.04.1976peněžitý dar 100,00
Ryšlinková, Lenka25.04.1968peněžitý dar 200,00
Sainer, Marek23.04.1990peněžitý dar 100,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 100,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 2 339,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 3 000,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 2 850,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sečkář, Alois21.07.1988peněžitý dar 300,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sevský, Viktor14.10.1967peněžitý dar 600,00
Skálová, Anna06.12.1982peněžitý dar 100,00
Skočíková, Oldřiška28.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Skokan, Petr30.07.1978peněžitý dar 100,00
Skřišovský, Aleš09.07.1974peněžitý dar 100,00
Sládeček, Milan10.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 127,00
Slavíček, František19.08.1979peněžitý dar 100,00
Snížek, Martin02.07.1989peněžitý dar 150,00
Sobala, David11.11.1997peněžitý dar 100,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 90 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 90 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 15 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 90 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 10 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
Stachová, Dagmar31.03.1947peněžitý dar 200,00
Stambrecht, Miroslav19.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Staněk, Martin10.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Staněk, Martin10.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Stanovská, Lenka17.05.1971peněžitý dar 200,00
Stárek, Ondřej01.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Starosta, Petr11.05.1949peněžitý dar 100,00
Stoyanov, Vasil14.05.1987peněžitý dar 500,00
Strachotová, Marie29.05.1947peněžitý dar 300,00
Strana soukromníků ČR71339655peněžitý dar 31 250,00
Strana soukromníků ČR71339655peněžitý dar 31 250,00
Strana soukromníků ČR71339655peněžitý dar 31 250,00
Strana soukromníků ČR71339655peněžitý dar 31 250,00
Suchánek, Jaromír30.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Suchánek, Jaroslav27.04.1959peněžitý dar 100,00
Svoboda, Radek01.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Martin02.04.1986peněžitý dar 100,00
Šanc, Pavel14.03.1973peněžitý dar 200,00
Šarhan, Jakub01.01.1980peněžitý dar 500,00
Ševčík, Petr18.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Šíbl, Radan23.03.1999peněžitý dar 100,00
Šimon, Ondřej08.06.1986peněžitý dar 100,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří23.06.1967peněžitý dar 400,00
Škába, Josef16.12.1978peněžitý dar 100,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 10 000,00
Štefan, Pavel29.05.1985peněžitý dar 100,00
Šuhaj, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 100,00
Švarcová, Lenka15.07.1991peněžitý dar 200,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 100,00
Tampírová, Iveta27.07.1970peněžitý dar 200,00
Tetur, Tomáš04.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Till, Michael20.02.1976peněžitý dar 100,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975peněžitý dar 300,00
Tomšů, Svatopluk28.06.1973peněžitý dar 100,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam11.09.1989peněžitý dar 300,00
Tůma, Miroslav03.05.1975peněžitý dar 300,00
Turoň, Jan01.12.1994peněžitý dar 100,00
Uličný, Daniel17.04.1976peněžitý dar 500,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 200,00
Vagunda, Josef12.11.1976peněžitý dar 500,00
Valčík, Miroslav09.11.1968peněžitý dar 300,00
Valenta, Adam09.04.2002peněžitý dar 100,00
Vavřín, Pavel21.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Vavřín, Pavel21.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Vavřín, Pavel21.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Velebová, Zorka08.12.1968peněžitý dar 100,00
Vídenský, Leoš02.03.1965peněžitý dar 500,00
Vitásek, Tomáš20.05.1989peněžitý dar 100,00
Vlachová, Helena02.03.1954peněžitý dar 100,00
Vlašicová, Pavla20.05.1974peněžitý dar 100,00
Vochozka, Tomáš09.04.1981peněžitý dar 256,00
Voráček, Jakub18.12.1996peněžitý dar 100,00
Vostřez, Petr23.06.1960peněžitý dar 400,00
Votrubec, Vlastimil30.05.1984peněžitý dar 200,00
Vyrobik, Tomáš09.08.1990peněžitý dar 200,00
Waclawik, Michal22.05.1981peněžitý dar 200,00
Wagnerová, Lenka15.11.1960peněžitý dar 100,00
Werner, Tomáš18.11.1983peněžitý dar 300,00
Winige, Martin08.08.1991peněžitý dar 100,00
Zahradníková, Iva24.06.1972peněžitý dar 100,00
Zapletal, Miroslav25.02.1982peněžitý dar 100,00
Zažímal, Vítek23.06.1987peněžitý dar 300,00
Zdražil, Jan29.08.1987peněžitý dar 100,00
Zdvořák, Zdeněk21.07.1985peněžitý dar 200,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zima, Petr18.12.1973peněžitý dar 100,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 100,00
Žabka, Martin23.04.1976peněžitý dar 2 019,00
Žáček, Martin24.02.1968peněžitý dar 100,00
Židek, Martin28.08.1987peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 500 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Pajonk, Tomáš11.08.1981500 000,00 (volební noviny)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy