Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Strana soukromníků České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339655

Sídlo politické strany / politického hnutí:
náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 53401

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603436679, e-mail: sekretariat@soukromnici.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petr Bajer - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1644-20200331165921
Datum: 31.03.2020 14:59:21
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 938 673,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 117 050,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 171 623,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 1 650 000,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 620 383,83

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 164 004,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
1. Pražský nemovitostní fond, Soběslavská 15, Praha 3, 1300060192593bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Dobrý den s Kurýrem, Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, 6860125571559bezúplatné plnění 22 000,00 (uveřejnění rozhovoru v tiskovině)
Dohnal, Pavel, Nový Bydžov13.04.1969bezúplatné plnění 350,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Fincentrum Premier, Revoluční 7, Praha 1, 1100006881424peněžitý dar 5 000,00
Hradil, František, Valtice20.06.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Jansa, Břetislav, Turnov21.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Kučera, Matěj, Hradec Králové12.01.1984bezúplatné plnění 400,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Linek, Ladislav ing., Praha 1004.05.1959peněžitý dar 3 000,00
Linek, Ladislav ing., Praha 1004.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Linek, Ladislav ing., Praha 1004.05.1959peněžitý dar 3 000,00
Maděřič, Jiří, Moravský Žižkov28.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Maděřičová, Anna, Moravský Žižkov07.01.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Marek, Ladislav, Praha 2113.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Marek, Ladislav, Praha 2113.05.1952peněžitý dar 5 000,00
Matějec, Jiří, Turnov10.09.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy pro banner)
Moudrá, Hana Mgr., Hradec Králové20.04.1966peněžitý dar 15 000,00
RVS Chodov, s.r.o., Vančurova 504, Chodov, 3573525212052peněžitý dar 5 000,00
RVS Chodov, s.r.o., Vančurova 504, Chodov, 3573525212052peněžitý dar 1 089,00
RVS Chodov, s.r.o., Vančurova 504, Chodov, 3573525212052peněžitý dar 3 000,00
RVS Chodov, s.r.o., Vančurova 504, Chodov, 3573525212052peněžitý dar 3 165,00
Slavia pojišťovna, a.s., Revoluční 1, Praha 1, 1100060197501peněžitý dar 5 000,00
sledovanitv.cz, s.r.o., U vodárny 3032/3A, Brno, 6160001607910peněžitý dar 5 000,00
Sojka, Jaroslav, Ivančice20.04.1971peněžitý dar 4 000,00
Sojka, Jaroslav, Ivančice20.04.1971peněžitý dar 4 000,00
Sojka, Jaroslav, Ivančice20.04.1971peněžitý dar 4 000,00
Valihrach, Josef, Krumvíř20.01.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Valihrach, Josef, Krumvíř20.01.1989peněžitý dar 5 000,00
Valihrach, Josef, Krumvíř20.01.1989peněžitý dar 25 000,00
Valihrach, Martin, Krumvíř01.05.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Valihrachová, Božena, Krumvíř14.09.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Vinařský dům Kopeček, Hodonínská 696, Dubňany, 6960328273559bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy pro volební kampaň)
Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř 395, Krumvíř, 6917326231077bezúplatné plnění 15 000,00 (150 lahví vína s propagační etiketou)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy