Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Strana nezávislosti České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05989175

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Thunovská 183/18, Praha, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777077158, e-mail: matejka@strananezavislosti.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
František Matějka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1629-20200330092706
Datum: 30.03.2020 07:27:06
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Strana_nezavislosti_Zprava_auditora_2019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Strana_nezavislosti_ucetni_zaverka_2019_podepsana.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 343 988,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 343 988,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 050,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 1 294 114,41

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 343 988,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Atech 3D s.r.o.07063351peněžitý dar 3 000,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Hanikýř, Petr Ing.25.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Hemerle, Jiří28.01.1972peněžitý dar 400 000,00
Hemerle, Jiří28.01.1972peněžitý dar 100 000,00
Jaroš, Petr26.04.1974peněžitý dar 50 000,00
Jirkal, Jan02.01.1977peněžitý dar 4 000,00
Kareš, Václav14.08.1959peněžitý dar 10 000,00
Kocík, Miloslav05.04.1961peněžitý dar 5 000,00
Konfal, Rudolf23.10.1961peněžitý dar 2 000,00
Konfal, Rudolf23.10.1961peněžitý dar 2 000,00
Loprais, Milan13.04.1976peněžitý dar 2 500,00
Malach, Roman31.01.1977peněžitý dar 5 000,00
Malach, Roman31.01.1977peněžitý dar 15 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Matějková, Karolína18.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Matějková, Karolína18.11.1976peněžitý dar 10 000,00
Matějková, Karolína18.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Matela, Jiří09.07.1972peněžitý dar 100 000,00
Matela, Jiří09.07.1972peněžitý dar 130 000,00
Matys, Ondřej03.03.1997peněžitý dar 30 000,00
Michek, Martin17.08.1966peněžitý dar 5 000,00
Paříková, Monika09.11.1972peněžitý dar 40 000,00
Paříková, Monika09.11.1972peněžitý dar 30 000,00
Peterka, Jiří02.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Potáček, Jan30.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Santino, Tomáš26.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Slaba, Jan03.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Stomatologie Mašek s.r.o.28937333peněžitý dar 20 000,00
Škapa, Stanislav26.02.1975peněžitý dar 300,00
Technogroup s.r.o.28073436peněžitý dar 1 000,00
Turek, Filip15.10.1985peněžitý dar 10 000,00
Zvára, Karel06.05.1976peněžitý dar 50 000,00
Zvára, Karel06.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Zvára, Karel06.05.1976peněžitý dar 18 000,00
Zvára, Karel06.05.1976peněžitý dar 50 000,00
Zvára, Karel06.05.1976peněžitý dar 200 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy