Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
ProOlomouc

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
03204669

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na zákopě 322/62, Olomouc, 77900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777184772, e-mail: info@proolomouc.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. arch. Tomáš Pejpek - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1760-20200324151351
Datum: 24.03.2020 14:13:51
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_ProOlomouc_31122019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Rozvaha_Priloha_VZaZ_31122019.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 309 399,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 250 000,00
4 Členské příspěvky 17 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 42 399,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 3 020,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativa 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 42 399,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Burian, Jaroslav28.02.1983peněžitý dar 500,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Čevora, Rastislav02.12.1977peněžitý dar 300,00
Grasse, Pavel11.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Jung, Filip29.04.1986peněžitý dar 250,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kabelka, Ondřej07.05.1991peněžitý dar 500,00
Kvapilová, Alžběta12.07.1992peněžitý dar 400,00
Mareš, David06.05.1971peněžitý dar 2 000,00
Mutinová, Kateřina18.03.1980peněžitý dar 400,00
Ničová, Markéta27.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 600,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 600,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 600,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 600,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 600,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Vojtěch03.05.1984peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Prstek, Aleš06.04.1976peněžitý dar 500,00
Schneider, Otto17.03.1952peněžitý dar 1 000,00
Skyba, Vilém30.09.1980peněžitý dar 999,00
Smičková, Martina31.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Roman02.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Šimek, Roman02.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Škvařil, Ivo10.09.1954peněžitý dar 200,00
Škvařil, Ivo10.09.1954peněžitý dar 200,00
Škvařil, Ivo10.09.1954peněžitý dar 200,00
Škvařil, Ivo10.09.1954peněžitý dar 200,00
Škvařil, Ivo10.09.1954peněžitý dar 200,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 2 000,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 300,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 300,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 300,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 300,00
Škvařilová, Marcela10.09.1954peněžitý dar 300,00
Zapletalová, Věra15.05.1969peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy