Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z1617-20200317123827
Datum: 17.03.2020 11:38:27
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditors_report_2019_Pirati.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 50 022 557,58
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
9 925 320,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 35 200 000,00
4 Členské příspěvky 445 519,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 772 940,58
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 437 307,00
7 Úroky z vkladů 241 471,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 443 786,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 68 479,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 426 302,93
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 9 184 541,66

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativa 17
Úklid 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 503 916,58 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Abass, Mohammad, Teplice02.12.1997bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Absolín, Vojtěch, Družec05.02.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Adamec, Jan, Praha22.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Tomáš, Havlíčkův Brod20.03.1992peněžitý dar 800,00
Adámek, David, Hodonín08.04.1992peněžitý dar 300,00
Albrechtová, Elsa, Brno24.12.1941peněžitý dar 10,00
Alexandr, Lukáš, Horoměřice11.09.1989peněžitý dar 250,00
Aljančič, Radek, Janov nad Nisou11.04.1966peněžitý dar 1 000,00
ALUKOV A.S., Slatiňany64257746peněžitý dar 25 000,00
Amjid, Ali, Čelákovice01.10.2000peněžitý dar 100,00
Anděl, Jaroslav, Praha08.05.1973peněžitý dar 500,00
Antal, Juraj, Praha22.01.1971bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Antalová, Ivana, Praha16.03.1969bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Antl, Lukáš, Zábřeh14.06.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Apeltauer, Jiří, Brno12.07.1985peněžitý dar 500,00
Appl, Martin, Praha25.01.1987peněžitý dar 100,00
Argiropulu, Nikola, Trutnov13.04.1989bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Army of Darkness, s.r.o., Šenovská 567/43, Praha 8, 1820029411700bezúplatné plnění 11 163,66 (transakční poplatky Startovač)
Auer, Ondřej, Praha31.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Babič, Sergej, Karlovy Vary24.03.1968peněžitý dar 250,00
Bace, Pavel, Pennant Hills25.08.1986peněžitý dar 300,00
Bajger, Marek, Horní Suchá26.04.1987peněžitý dar 250,00
Bajtoš, Miroslav, Vysoká nad Labem30.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Bakeš, Eduard, Moravany25.03.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Baláž, Vojtech, Letonice14.02.1985peněžitý dar 800,00
Balcar, Jiří, Praha23.03.1988peněžitý dar 2 000,00
Balcarová, Dana, Praha22.09.1960peněžitý dar 10 000,00
Balluch, Andrej, Ostrava07.01.1982peněžitý dar 300,00
Bambásek, Pavel, Říčany08.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Bambasová, Lenka, Ševětín17.12.1973peněžitý dar 100,00
Barková, Nela, Jakubčovice nad Odrou28.10.1991peněžitý dar 800,00
Baroň, Antonín, Turnov03.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Bár, Petr, Police29.09.1987peněžitý dar 500,00
Bár, Petr, Police29.09.1987peněžitý dar 1 000,00
Barta, Jan, Praha18.04.1985peněžitý dar 200 000,00
Bartoň, Lukáš, Plzeň30.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Bartoň, Lukáš, Plzeň30.01.1981peněžitý dar 2 000,00
Bartoňová, Michaela, Odry22.05.1982peněžitý dar 300,00
Bartoň, Svatopluk, Praha 529.01.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Daniel, Srch26.03.1986peněžitý dar 300,00
Bartoš, Daniel, Srch26.03.1986peněžitý dar 500,00
Bartoš, Jiří, Újezdec12.05.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Lukáš, Praha28.03.1983peněžitý dar 1 188,00
Bartoš, Lukáš, Bakov nad Jizerou16.08.1991peněžitý dar 100,00
Bartoš, Martin, Nymburk26.04.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Baštinec, Tomáš, Brno13.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Bečka, Dominik, Pardubice20.08.1991peněžitý dar 432,00
Bednářová, Vendula, Lišov16.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Belecová, Jana, Praha11.08.1977peněžitý dar 500,00
Bělič, Jan, Rumburk09.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Bělka, Vladimír, Kojetín11.11.1980peněžitý dar 300,00
Bělohlavý, Václav, Frýdek-Místek27.11.1973peněžitý dar 300,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 250,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří, Praha16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Benda, Aleš, Tábor13.02.1996peněžitý dar 100,00
Beneš, Martin, Brno16.06.1989peněžitý dar 100,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beránek, Jaromír, Praha14.05.1986peněžitý dar 12 000,00
Beránek, Jaromír, Praha14.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Beran, Jaroslav, Nové Město na Moravě28.05.2019bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Beran, Michal, Velké Pavlovice31.12.1985peněžitý dar 800,00
Beran, Štěpán, Praha06.01.2002bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bernard, Daniel, Rovensko p.Tr.17.03.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Beskyd, Pavel, Česká Třebová07.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Biedermanová, Petra, Ústí nad Orlicí25.11.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bilibov, Oleksandr, Opařany06.11.1983peněžitý dar 300,00
Bilik, Pavel, Praha03.05.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bím, Martin, Hvozdec08.12.1985peněžitý dar 600,00
Binka, Jan, Bukovany07.08.1979peněžitý dar 500,00
Biskup, Vojtěch, Praha09.12.1986peněžitý dar 300,00
Blažej, Lukáš, Ústí nad Labem08.05.1996bezúplatné plnění 332,56 (poplatek platební brána karta)
Blažej, Lukáš, Ústí nad Labem08.05.1996peněžitý dar 19 667,00
Blažejová, Soňa, Liberec13.09.1967peněžitý dar 405,00
Blažek, Petr, Praha21.08.1991peněžitý dar 300,00
Blažková, Lenka, Praha22.02.1966peněžitý dar 300,00
Bluma, Jakub, Olomouc13.02.1996peněžitý dar 300,00
Bohacek, Petr, Praha08.10.1990peněžitý dar 500,00
Bohadlová, Adéla, Brno20.08.1991peněžitý dar 250,00
Bohemiasoft s.r.o., České Budějovice28090403peněžitý dar 5 000,00
Böhmová, Ivana, Pardubice06.01.1976peněžitý dar 300,00
Bohuňková, Jana, Děčín22.04.1978peněžitý dar 300,00
Bohutínský, Daniel, Praha25.06.1993peněžitý dar 500,00
Borek, Dušan, Brno23.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Borovička, Richard, Praha16.06.1979peněžitý dar 300,00
Bouček, Václav, Poběžovice01.05.1989peněžitý dar 300,00
Boufala, Marcela, Čečelice01.07.1970bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bouška, Jaroslav, Brno-Starý Lískovec19.03.1991peněžitý dar 500,00
Brabenec, Ondřej, Odry04.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Brada, Viktor, Třinec09.12.1989peněžitý dar 2 000,00
Brandejsová, Lenka, Kostelec nad Orlicí19.03.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Brandejs, Zdeněk, Kostelec nad Orlicí10.11.1978peněžitý dar 420,00
Brenza, Roman, Praha05.03.1976peněžitý dar 250,00
Bresler, Martin, Nová Ves nad Nisou21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal, Ostrava07.10.1978peněžitý dar 500,00
Brňáková, Hana, Opava20.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Brož, Karel, Modřice15.09.1999peněžitý dar 100,00
Brůža, Vladimír, Nýrsko11.04.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar -2 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Petr, Brno24.06.1989peněžitý dar 222,00
Brýla, Pavel, Lobendava25.08.1999peněžitý dar 300,00
Břeský, Šimon, Jičín01.05.1993peněžitý dar 100,00
Břešťák, Ivan, Praha07.02.1962bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Březina, Jaromír, Jičín18.10.1995peněžitý dar 500,00
Bříza, Matěj, Nová ves nad Nisou29.11.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bubla, Jiří, Prostřední Bečva24.07.1984peněžitý dar 200,00
Bučínský, Miloš, Soběslav20.10.1986peněžitý dar 500,00
Buchta, Martin, Újezd u Brna15.12.1994peněžitý dar 500,00
Buchtová, Petra, Brno08.12.1995peněžitý dar 300,00
Buk, Jindřich, Praha23.02.1993peněžitý dar 800,00
Bulová, Kristýna, Roudnice nad Labem26.07.1989peněžitý dar 250,00
Bürger, Marek, Tachov29.11.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Burgetová, Marie, Prostějov19.01.1993peněžitý dar 100,00
Burian, Jiří, Praha09.03.1949peněžitý dar 500,00
Carda, Karel, Brodce27.04.1994peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš, Praha08.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Cikánek, Ondřej, Náměšť na Hané25.04.1987peněžitý dar 10 000,00
Cimpa, Miroslav, Soběslav15.06.1982peněžitý dar 100,00
Cizlová, Adéla, Beroun19.09.1993peněžitý dar 250,00
Coufal, Rostislav, Hradec Králové26.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Čakrt, Michael, Praha06.01.1983peněžitý dar 500,00
Čapek, Tomáš, Břeclav31.01.1979peněžitý dar 300,00
Čapková, Šárka, Praha26.09.1986peněžitý dar 500,00
Čep, Jaroslav, Rapotín11.07.1986peněžitý dar 300,00
Čermáková, Markéta, Praha29.02.1976peněžitý dar 300,00
Černá, Lucie, Praha20.05.1976peněžitý dar 300,00
Černá, Michaela, Praha20.03.1989peněžitý dar 500,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černochová, Pavla, Blatná29.06.1982peněžitý dar 250,00
Černoch, Pavel, Mariánské Lázně01.12.1969peněžitý dar 500,00
Černý, Ja, Kateřinice26.05.1974bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Matěj, Praha 609.11.2002bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Ondřej, Lidice13.07.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Tomáš, Klecany20.06.1983bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin)
Černý, Václav, Praha15.05.1987peněžitý dar 800,00
Černý, Zdeněk, Stachy08.11.1975peněžitý dar 800,00
Červenák, Michael, Krupka25.06.1993peněžitý dar 350,00
Červenka, David, Praha14.04.1992peněžitý dar 100,00
Červenková, Barbora, Praha30.10.1986peněžitý dar 100,00
Červinková, Jana, Praha07.05.1981peněžitý dar 500,00
Česká strana sociálně demokratická, Praha00409171peněžitý dar 150 000,00
Čihák, Martin, Praha16.08.1997peněžitý dar 200,00
Číhala, Vilém, Praha20.10.1989peněžitý dar 150,00
Čítková, Zuzana, Zdice14.01.1978peněžitý dar 300,00
Čmiel, Marek, Krmelín24.02.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Čuma, Róbert, Brno19.01.1977peněžitý dar 6 000,00
Dajč, Jiří, Dobronín09.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Dalihod, Marek, Chudenice02.10.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Danda, Jan, Sezemice14.09.1988peněžitý dar 500,00
Daubner, Anton, Kamenice20.12.1942peněžitý dar 1 000,00
Daubner, Jan, Praha05.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Daubner, Petr, Praha22.01.1973peněžitý dar 2 026,00
Davidová, Petra, Rapotín14.08.1986peněžitý dar 300,00
DEAI (setkání) z.s., Kostelní 30, Praha 7, 1700026675382bezúplatné plnění 35 000,00 (sleva na pronájem prostor)
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 6 000,00
Dědič, Jan, Dalečín25.11.1992peněžitý dar 800,00
Dejmková, Kateřina, Hradec Králové27.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Derkač, Martin, Teplice20.01.1978peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor, Praha12.08.1992peněžitý dar 2 000,00
Deutsch, Olaf, Praha25.11.1956bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Diefenthal, Jan, Praha02.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Diezeová, Martina, Modřice01.12.1971peněžitý dar 300,00
Diviák, Tomáš, Litoměřice29.03.1991peněžitý dar 400,00
Dobeš, Miroslav, Polička29.11.1990peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Radek, Brťov-Jeneč20.03.1994peněžitý dar 250,00
Dohnalová, Adéla, Brno14.12.1990peněžitý dar 250,00
Doležal, Bohuslav, Moravské Budějovice26.05.1999peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Florián, Svatý Jan pod Skalou04.12.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Jan, Hranice12.06.1991peněžitý dar 2 000,00
Doležal, Jan, Jihlava19.05.1992peněžitý dar 100,00
Doležalová, Denisa, Praha09.07.1970peněžitý dar 250,00
Dolhyová, Zuzana, Liboc24.09.1991peněžitý dar 100,00
Dombek, Daniel, Praha07.03.1986peněžitý dar 300,00
Domes, Jakub, Opava06.07.1999peněžitý dar 100,00
Donát, Petr, Liberec29.10.1996peněžitý dar 100,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 500,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 3 000,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Dosedel, Viktor, Lípy31.05.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Dosedla, Jan, Hradec Králové28.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Ivo, Praha28.05.1981peněžitý dar 100,00
Dostálová, Andrea, Vysoké Mýto21.08.1974peněžitý dar 300,00
Dovrtěl, Jan, Brno10.04.1982peněžitý dar 100,00
Drahoňovská, Lenka, Jičíněves17.09.1983peněžitý dar 500,00
Drahoš, Jan, Česká Lípa19.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Drahozal, Adam, Humpolec26.11.1999bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Drmla, Zdeněk, Praha27.11.1980peněžitý dar 500,00
Drobilek, Michal, Černolice14.10.1999bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Dřevíkovský, Jan, Praha25.04.1981peněžitý dar 800,00
Ducháček, Milan, Trutnov24.01.1986peněžitý dar 300,00
Dumek, Ivan, Liberec07.04.1981bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Durčák, Lukáš, Orlová16.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Dusbaba, Miroslav, Pardubice27.12.1971peněžitý dar 200,00
Duschková, Karolína, Plzeň22.01.1987peněžitý dar 300,00
Dušátko, Zdeněk, České Budějovice24.12.1975peněžitý dar 500,00
Dušátko, Zdeněk, České Budějovice24.12.1975peněžitý dar 250,00
Dušek, Martin, Praha30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Vladimír, Výprachtice29.11.1996peněžitý dar 100,00
Dušková, Lada, Jablonné nad Orlicí29.10.1985peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jindřich, Sokolnice29.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jiří, Ústí nad Labem11.02.1989peněžitý dar 250,00
Dvořák, Patrik, Poděbrady03.04.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr, Brno27.10.1981peněžitý dar 300,00
Dvořák, Václav, Praha30.08.1980peněžitý dar 500,00
Dvořka, Karel, Most26.08.1992peněžitý dar 250,00
Dyrynkova, Barbora, Černěves07.05.1993peněžitý dar 150,00
Economia, a.s., Pernerova 673/47, Praha, 1860028191226bezúplatné plnění 55 096,00 (sleva na online inzerci)
Ehlenova, Barbara, Praha19.01.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Ehl, Jan, Jablonné v Podještědí11.11.1990peněžitý dar 500,00
EL. CENTRUM S.R.O., Brno25312359peněžitý dar 2 000,00
EL.C KLIMA, S.R.O., Prostějov29232791peněžitý dar 2 000,00
Elfmark, František, Uherské Hradiště19.10.1978peněžitý dar 999,00
Eliášová, Pavla, Ostrava15.07.1986peněžitý dar 100,00
Erbanová, Jarmila, Opava17.04.1948peněžitý dar 1 000,00
Europlakat spol. s.r.o., Rohanské nábřeží 25, Praha 8, 1860040614832bezúplatné plnění 6 450,00 (10% sleva na OOH reklamu na pražských tramvajích)
Ezr, Ondřej, Chomutov12.11.1991peněžitý dar 300,00
Fáber, Vojtěch, Střížovice15.05.1993peněžitý dar 250,00
Faltýnková, Kateřina, Brno11.12.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Fecko, Tomáš, Prešov (Slovensko)19.01.1988peněžitý dar 999,00
Fecko, Tomáš, Prešov (Slovensko)19.01.1988peněžitý dar 800,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ferjenčíková, Blanka, Praha30.12.1982peněžitý dar 2 000,00
Ferov, Michal, Tišnov26.12.1984peněžitý dar 500,00
FIla, Pavel, Znojmo22.05.1977peněžitý dar 800,00
Fišer, Michal, Česká Skalice06.11.1998peněžitý dar 300,00
Flaxa, Jaroslav, Rokycany05.07.1978peněžitý dar 250,00
Florián, Michal, Hradiště na Písku28.01.1989peněžitý dar 500,00
Fofoňka - Rattay, Jindřich, Vodranty21.07.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Fojtů, Štěpán, Olomouc05.09.1993peněžitý dar 300,00
Foltýn, Jiří, Bystřice26.05.1964peněžitý dar 100,00
Formánek, Jan, Mohelnice20.06.1990peněžitý dar 100,00
Formánek, Tomáš, Praha18.02.1992peněžitý dar 200,00
Fory, Michal, Plzeň19.04.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Franěk, Michal, Praha03.10.1978peněžitý dar 250,00
Franěk, Tomáš, Praha04.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha 1028.09.1968peněžitý dar 4 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha 1028.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha 1028.09.1968peněžitý dar 200,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha 1028.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Fridrich, Petr, Praha19.04.1971peněžitý dar 300,00
Frieselcz, Jiri, Velká Hleďsebe15.06.1995peněžitý dar 100,00
Fröhlichová, Blanka, Praha03.11.1979peněžitý dar 100,00
Fukátko, Petr, Pardubice01.12.1985peněžitý dar 500,00
Furmánek, David, Ostrava02.06.1991peněžitý dar 300,00
Gabriel, Adam, Lázně Kynžvart10.01.1989peněžitý dar 800,00
Galata, Peter, Liberec03.07.1976peněžitý dar 500,00
Galuszka, Daniel, Bohumín05.01.1995peněžitý dar 500,00
Gavlák, Antonín, Veřovice27.12.1988peněžitý dar 500,00
Gavlík, Jan, Velká Úpa29.11.1989peněžitý dar 250,00
Gehringer, Zbyněk, Valašské Meziříčí29.11.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Geiger, Petr, Nová Paka03.12.1993peněžitý dar 2 000,00
Gillern, Adam, Kamenice21.04.2000peněžitý dar 500,00
Glajchová, Marie, Praha24.01.1954peněžitý dar 100,00
Golubyeva, Iryna, Praha26.05.1962peněžitý dar 800,00
Golubyeva, Iryna, Praha26.05.1962peněžitý dar 300,00
Golubyeva, Iryna, Praha26.05.1962peněžitý dar 500,00
Gorka, Tomáš, Paskov16.06.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Görner, Jiří, Milovice19.01.1960peněžitý dar 250,00
Gottvald, Vojtěch, Brno01.06.1990peněžitý dar 300,00
Gottwald, Petr, Prostějov27.08.1968peněžitý dar 1 000,00
Götzová, Petra, Liberec21.04.1985peněžitý dar 300,00
Gregorová, Iva, Most26.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregor, Petr, Hořice02.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Gregovsky, Tomas, Troubky16.03.1983peněžitý dar 300,00
Grepl, David, Praha25.12.1990peněžitý dar 500,00
Hafinec, Milan, Rajnochovice30.06.1991peněžitý dar 491,02
Hahn, Michal, Brno25.10.1992peněžitý dar 300,00
Hai, Nguyen Hung, Ostrov12.02.2000peněžitý dar 100,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisová, Eva, Praha20.02.1987peněžitý dar 500,00
Hajderová, Jana, Ostrava30.05.1954peněžitý dar 300,00
Hájek, Pavel, Praha30.09.1983peněžitý dar 5 000,00
Hájek, Pavel, Praha30.09.1983peněžitý dar 1 009,00
Hájková, Radka, Olomouc21.05.1987peněžitý dar 100,00
Hajná, Zuzana, Praha28.12.1986peněžitý dar 300,00
Hajnyš, Jiří, Ostrava27.05.1991peněžitý dar 300,00
Hála, Lukáš, Praha03.04.1995peněžitý dar 100,00
Halamíček, Daniel, Zašová29.12.1966peněžitý dar 250,00
Hamouzová, Daniela, Osek25.03.1972peněžitý dar 500,00
Hanáčková, Petra, Napajedla16.06.1993peněžitý dar 800,00
Hanák, Jan, Třebíč06.08.1991peněžitý dar 100,00
Hanák, Petr, Ostrava18.05.1979peněžitý dar 100,00
Hanák, Štěpán, Zaječí08.07.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hanslík, Tomáš, Cholupice21.04.1974peněžitý dar 800,00
Hanus, Václav, Hlincová Hora27.07.1988peněžitý dar 300,00
Hanušniak, Miroslav, Praha19.02.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hanvald, David, Liberec01.12.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hart, Vítězslav, Fryšták11.09.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hasenkopf, Petr, Huntířov31.08.1990bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Hausserová, Jana, Praha08.10.1985peněžitý dar 200,00
Hauzírek, Petr, Praha10.12.1984peněžitý dar 100,00
Havel, Tomáš, Liberec10.04.1987peněžitý dar 250,00
Havlík, Daniel, Turnov21.04.2002bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Havlík, Daniel, Turnov21.04.2002bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Hecl, Jindřich, Dubí u Teplic09.02.1988peněžitý dar 100,00
Heczko, Jakub, Bystřice07.03.1990peněžitý dar 250,00
Heczko, Lukáš, Mosty u Jablunkova28.05.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Heczko, Lukáš, Třinec28.05.2000peněžitý dar 250,00
Heczko, Martin, Český Těšín07.02.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hegr, Vlastimil, Hrádek nad Nisou21.02.1978bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hejret, Tomáš, Nový Jičín14.09.1988peněžitý dar 100,00
Herman, Martin, Brno12.10.1988peněžitý dar 350,00
Herůfek, Marek, Bořetice19.08.1989peněžitý dar 800,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hladilová, Zdeňka, Brno28.09.1986peněžitý dar 100,00
Hlavenka, Jiří, Tišnov26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hlavenka, Jiří, Tišnov26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hloušek, Petr, Strání15.04.1993peněžitý dar 100,00
Hlubinková, Petra, Praha03.08.1979peněžitý dar 100,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hoďová, Radka, Praha16.02.1984peněžitý dar 100,00
Hofman, Tomáš, Trutnov24.08.1984peněžitý dar 250,00
Hochman, Mark Kristian, Louny30.12.1994peněžitý dar 200,00
Hochová, Petra, Kladno14.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Holá, Bohdana, Praha31.07.1975peněžitý dar 200,00
Holasová, Marcela, Svitávka05.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Holcová, Barbora, Hlinsko02.04.1988peněžitý dar 100,00
Holeček, Jan, Žamberk17.07.1989peněžitý dar 100,00
Holodňák, Radek, Žatec07.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Holomčík, Radek, Strážnice31.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Holub, Marek, Husinec Řež07.06.1989peněžitý dar 500,00
Holuša, Jiří, Brno06.12.1991peněžitý dar 250,00
Holý, Michal, Praha29.12.1988peněžitý dar 500,00
Honsová, Eliška, Praha19.08.1995peněžitý dar 111,00
Horák, Adam, Jablonné nad Orlicí29.05.1991peněžitý dar 300,00
Horák, Jan, Poděbrady17.07.1980peněžitý dar 800,00
Horáková, Eva, Praha15.08.1980peněžitý dar 8 000,00
Horecký, Filip, Mladá Boleslav16.03.1992peněžitý dar 250,00
Horecký, Tomáš, Mladá Boleslav23.08.1982peněžitý dar 300,00
Horký, Denis, Hartvíkovice17.09.1998peněžitý dar 100,00
Horký, Jaromír, Přerov15.03.1998peněžitý dar 100,00
Horníková, Lucie, Ústí nad Labem27.04.1992peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš, Újezd u Brna03.02.1991peněžitý dar 500,00
Hořejšová, Anna, Praha29.05.1982peněžitý dar 500,00
Hovorka, Jakub, Český Brod28.04.1988peněžitý dar 500,00
Hrabák, Michal, Pradubice16.09.1984peněžitý dar 250,00
Hrbas, Vojtěch, Zlín24.04.1992peněžitý dar 2 000,00
Hromádka, Petr, Praha28.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Hron, Adam, Praha21.08.1989peněžitý dar 1 500,00
Hrubý, Tomáš, Praha25.12.1991peněžitý dar 300,00
Hruška, Jan, Velvarská 23, Praha03.07.1985peněžitý dar 500,00
Hrušková, Adéla, Praha11.02.1985peněžitý dar 500,00
Hrušková, Adéla, Praha11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Hrůza, Tomáš, Žatec14.03.1996peněžitý dar 300,00
Hřib, Zdeněk, Praha21.05.1981peněžitý dar 20 000,00
Hubáček, Martin, Lhotky19.03.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hübner, Zdeněk, Ústí nad Orlicí20.08.1968peněžitý dar 2 019,00
Hübner, Zdeněk, Ústí nad Orlicí20.08.1968peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Marek, Janov nad Nisou07.07.1976peněžitý dar 800,00
Hudeček, Tomáš, Praha23.12.1982peněžitý dar 250,00
Hůlka, František Samuel, Praha17.08.1986peněžitý dar 300,00
Hůlová, Irena, Brno11.02.1992peněžitý dar 300,00
Hunkař, Petr, Senetářov24.07.1967peněžitý dar 250,00
Hyka, Milan, Košťálov06.11.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hýža, Adam, Ostrava19.11.1986peněžitý dar 500,00
Chaluš, Petr, Benešov08.07.1973bezúplatné plnění 500,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Chapčák, Petr, Prostějov28.09.1983peněžitý dar 100,00
Charvát, Jiří, Nemojov30.08.1986peněžitý dar 500,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 250,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chroustovský, Petr, Hradec Králové19.03.1984peněžitý dar 333,00
Churanová, Kateřina, Praha24.05.1986peněžitý dar 500,00
Chýlková, Kristýna, Tichá18.04.1996peněžitý dar 100,00
Chytilová, Ludmila, Zlín12.06.1987bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Chytilová, Ludmila, Zlín12.06.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Indráček, Marek, Praha12.09.1998peněžitý dar 100,00
Jačka, Dominic, Cheb28.02.1994peněžitý dar 300,00
Jahoda, Miroslav, Praha19.10.1987peněžitý dar 100,00
Jakubčík, Petr, Předboj05.04.1999peněžitý dar 200,00
Jamal, Eva Sarah, Praha30.05.1985peněžitý dar 300,00
Jambor, Martin, Praha25.12.1980peněžitý dar 100,00
Jančíková, Dana, Praha10.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Jandus, Petr, Velky Osek10.02.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Janošťák, Radek, Kaplice06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janošťák, Radek, Kaplice06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janouš, Marek, Židlochovice19.03.1974peněžitý dar 3 000,00
Janová, Karolína, Děčín05.04.1995peněžitý dar 300,00
Jansa, Jiří, Chrudim07.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Jansa, Jiří, Chrudim07.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Jansa, Martin, Olomouc26.05.1991peněžitý dar 800,00
Jantač, Zdeněk, Benešov08.07.1981peněžitý dar 100,00
Jarmara, Josef, Praha25.04.1971peněžitý dar 500,00
Jaroš, Jiří, Zlín08.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jarošová, Marika, Bechlín12.12.1990peněžitý dar 300,00
Jaterková, Jirina, Havířov23.02.1960peněžitý dar 500,00
Jebavá, Petra, Poříčí nad Sázavou24.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Jakub, Kladno04.09.1987peněžitý dar 250,00
Jelínek, Kryštof, Česká Lípa05.05.1994peněžitý dar 100,00
Jelínek, Tomáš, Brno24.05.1983peněžitý dar 250,00
Jelínková, Alena, Valašské Meziříčí10.09.1992peněžitý dar 100,00
Jelisejeva, Světlana, Praha21.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Jelisejeva, Světlana, Praha21.10.1986peněžitý dar 500,00
Ježdík, Radek, Praha03.07.1991peněžitý dar 100,00
Ježek, Michal, Brno24.12.1979peněžitý dar 250,00
Ježková, Blanka, Brno28.09.1977peněžitý dar 200,00
Jína, Oldřich, Praha27.11.1968peněžitý dar 500,00
Jiránek, Martin, Trutnov10.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Jiránek, Martin, Trutnov10.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Jirčík, Petr, Jablonné nad Orlicí29.10.1993bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jirka, Jan, Praha28.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Jirman, Petr, Jablonec nad Nisou30.11.1977peněžitý dar 20 777,00
Jirouš, Filip, Ostrov13.04.1992peněžitý dar 100,00
Jíša, Martin, Praha08.07.1990peněžitý dar 300,00
Jokeš, Michal, Praha15.12.1995peněžitý dar 1 000,00
Jošt, Pavel, Meziboří27.08.1977peněžitý dar 100,00
Jůna, Jan, Jindřichův Hradec01.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Juráček, Martin, Praha16.04.1968bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Jurák, Adam, Brno27.07.1984peněžitý dar 500,00
Kabátková, Zdeňka, Praha07.08.1977peněžitý dar 300,00
Kacálek, Milan, Praha07.03.1989peněžitý dar 300,00
Kadaník, Michal, Tetín03.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kahánek, Aleš, Hukvaldy13.11.1982peněžitý dar 800,00
Kalenda, Lukáš, Moravské Budějovice30.07.1988peněžitý dar 500,00
Kalina, Martin, Mariánské Lázně15.09.1984peněžitý dar 2 048,00
Kalivoda, Viktor, Praha28.03.1992peněžitý dar 300,00
Kalousová, Paula, Žamberk02.09.1993peněžitý dar 100,00
Kapounek, Petr, Prostějov09.12.1986peněžitý dar 3 025,00
Kapounek, Petr, Prostějov09.12.1986peněžitý dar 999,00
Karabina, Jan, Praha24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Karabín, Marcel, Havířov-Prostřední Suchá19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karasaridis, Anestis, Brno08.05.1988peněžitý dar 250,00
Karásek, Jakub, Praha05.04.1974peněžitý dar 800,00
Karas, Ondřej, Pardubice24.07.1984peněžitý dar 2 500,00
Karel, Jan, Havlíčkův Brod25.05.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Karel, Vít, Havlíčkův Brod17.11.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Karmazín, Ondřej, Jablonec nad Nisou02.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Karpenko, Jurij, Praha11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpíšek, Jan, Brno15.03.1981peněžitý dar 100,00
Kasík, Martin, Mirotice06.11.1998bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Kasper, Martin, Trutnov22.04.1990peněžitý dar 250,00
Kaša, Radek, Dublin (Irsko)20.05.1989peněžitý dar 300,00
Kavanová, Martina, Praha09.01.1996peněžitý dar 1 697,00
Kavanová, Martina, Praha09.01.1996peněžitý dar 20,00
Kavanová, Martina, Praha09.01.1996peněžitý dar 800,00
Kebo, Michal, Ostrava18.10.1983peněžitý dar 500,00
Keše, Tibor, Frýdek-Místek01.12.1989bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Keše, Tibor, Frýdek-Místek01.12.1989peněžitý dar 250,00
Kindl, Ondřej, Plzeň24.12.1994peněžitý dar 300,00
Klasová, Tereza, Most23.07.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Klein, Tomáš, Přerov02.08.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kliment, Ondřej, Praha14.08.1987peněžitý dar 250,00
Kliment, Ondřej, Praha 1014.08.1987peněžitý dar 500,00
Kloučková, Hana, Česká Lípa28.01.1963peněžitý dar 800,00
Kloudová, Eva, Petrovice13.02.1993peněžitý dar 300,00
Klučka, Dalibor, Březolupy27.05.1988peněžitý dar 250,00
Kluka, Michal, Praha14.02.1989peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal, Praha14.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Klusáček, Richard, Černošín02.02.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Klusová, Zuzana, Karvinná07.06.1995peněžitý dar 300,00
Kluzak, David, Praha 802.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Klvaňová, Aneta, Tovačov04.04.1989peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana, Praha05.06.1984peněžitý dar 10 000,00
Kňazovická, Dominika, Pardubice11.03.1996peněžitý dar 50,00
Kněžour, Daniel, Libčany17.02.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Knobloch, Martin, Teplice05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knos, Zdeněk, Žatec30.06.1992peněžitý dar 250,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Linda, Cureggia (Švýcarsko)17.04.1979peněžitý dar 500,00
Kohoute, Martin, Hulín23.10.1981bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kohout, Jiří, Praha31.05.1953peněžitý dar 5 000,00
Kohout, Jiří, Praha31.05.1953peněžitý dar 1 000,00
Kohoutova, Magdalena, Praha18.10.1989peněžitý dar 250,00
Koch, Michal, Praha28.11.1975peněžitý dar 100,00
Kokeš, Martin, Kolín01.01.1988bezúplatné plnění 500,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Koláčný, Tomáš, Brno05.02.1985peněžitý dar 6 000,00
Kolaja, Marcel, Brno21.05.1987peněžitý dar 65 536,00
Kolář, Petr, Brno05.04.1983peněžitý dar 2 000,00
Kolář, Zdislav, Humpolec25.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kolibac, David, Samotišky26.08.1990peněžitý dar 512,00
Kollár, Daniel, Hradištko14.07.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kolmanová, Martina, Pozořice24.03.1988peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan, Praha08.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Končeková, Kateřina, Brno11.04.1996peněžitý dar 150,00
Končitík, Michal, Dolní Němčí07.11.1986peněžitý dar 300,00
Kondelíková, Eliška, Veselí nad Lužnicí25.04.1989peněžitý dar 100,00
Konvalinka, Karel, Děčín19.03.2019bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Konvička, Martin, Berlín (Německo)04.09.1988peněžitý dar 300,00
Konvička, Roman, Berlín (Německo)06.04.1981peněžitý dar 800,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 15 000,00
Kopač, Petr, Železná Ruda19.12.1987peněžitý dar 1 024,00
Kopečková, Lenka, Brno11.11.1983peněžitý dar 250,00
Koppan, Jan, Česká Lípa03.01.2000peněžitý dar 300,00
Kopřiva, František, Praha30.11.1995peněžitý dar 500,00
Kopřiva, František, Mladá Boleslav30.11.1995peněžitý dar 8 192,00
Korábová, Jitka, Milovice29.06.1987peněžitý dar 250,00
Koreň, Jan, Praha25.07.1988peněžitý dar 500,00
Kořán, Jan, Praha15.08.1987peněžitý dar 200,00
Kořínek, Dušan, Češov24.09.1964peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel, Opava02.01.1972peněžitý dar 300,00
Kořízek, Pavel, Opava02.01.1972peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel, Opava02.01.1972peněžitý dar 500,00
Kosař, Jan, Hradec Králové28.11.1995peněžitý dar 300,00
Kosařová, Marie, Hradec Králové05.03.1976peněžitý dar 300,00
Kosová, Iveta, Praha07.02.1997peněžitý dar 100,00
Kostelecký, Jiří, Trutnov04.11.1987peněžitý dar 500,00
Košťál, Vítězslav, Ostrava17.08.1984peněžitý dar 800,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 3 000,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Koťátko, Martin, Chomutov20.10.1990peněžitý dar 300,00
Kouba, Mikoláš, Praha17.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Kouba, Mikoláš, Praha17.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubský, Radek, Vacenovice22.12.1990peněžitý dar 500,00
Koumarová, Marie, Polná26.05.1968peněžitý dar 100,00
Kovář, Jiří, Čebín13.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Kozák, Jan, Praha06.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Kozlová, Lenka, Milín27.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Kozubík, Jan, Kapellen (Belgie)02.07.1991peněžitý dar 500,00
Koželuhová, Miroslava, Praha06.03.1966peněžitý dar 250,00
Králíková, Šárka, Úpice23.03.1987peněžitý dar 800,00
Krása, Petr, Česká Třebová08.02.1984peněžitý dar 100,00
Krčík, Ondřej, Praha09.12.1993peněžitý dar 500,00
Krenková, Eliška, Praha23.12.1995peněžitý dar 800,00
Krhovják, Jakub, Rožnov pod Radhoštěm06.12.1983peněžitý dar 300,00
Krise, Evženie, Lučkovice (Mirotice)04.04.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Krise, Evženie, Mirotice04.04.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kriz, Vitezslav, Mannheim (Německo)25.07.1991peněžitý dar 100,00
Kroupa, David, Nýřany14.03.1994peněžitý dar 300,00
Kroutilová, Kamila, Český Brod18.01.1993peněžitý dar 500,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krtek, Jakub, Plzeň12.04.1985peněžitý dar 333,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968bezúplatné plnění 1,87 (poplatek platební brána karta)
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 491,91
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968bezúplatné plnění 5 990,00 (Kávovar Krups Essential)
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 98,11
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 48,88
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 98,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 48,88
Kružík, Jan, Zruč nad Sázavou23.11.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kryspínová, Štěpánka, Jičín13.05.1994peněžitý dar 500,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Kříž, Jan, Praha27.04.1986peněžitý dar 2 000,00
Kubala, Zdeněk, Chrudim25.06.1986peněžitý dar 333,00
Kubalec, Jan, Praha06.05.1983peněžitý dar 250,00
Kubát, Jonáš, Brno20.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubátová, Petra, Kruh08.03.1989peněžitý dar 250,00
Kubelková, Anna, Svojšice28.09.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Kubeša, Martin, Příkazy27.06.1997peněžitý dar 100,00
Kubíček, Matěj, Praha18.02.1988bezúplatné plnění 600,00 (rozdávání letáků a novin)
Kubíček, Matěj, Praha18.02.1988peněžitý dar 800,00
Kubiš, František, Rožnov p. R.11.07.1988peněžitý dar 100,00
Kubišová, Eliška, Rožnov pod Radhoštem28.07.1995peněžitý dar 100,00
Kucbel, Martin, Praha11.02.1984peněžitý dar 500,00
Kucbel, Martin, Praha11.02.1984peněžitý dar 100,00
Kučera, Daniel, Chrudim05.04.1987peněžitý dar 100,00
Kučera, Jakub, Podolí01.08.1994peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan, Brno05.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Kučerová, Lenka, Znojmo25.06.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kučírek, Pavel, Havlíčkův Brod27.07.1970bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Kudláčková, Tereza Gorčíková, Únanov31.07.1988peněžitý dar 250,00
Kudlička, Tomáš, Litovel03.12.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Kuhn, Tomáš, Plzeň18.08.1967peněžitý dar 500,00
Kuchárová, Zuzana, Albrechtice07.03.1992peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 300,00
Kuchař, Petr, Pečky02.11.1990peněžitý dar 100,00
Kulhavy, Radek, Praha21.08.1992peněžitý dar 300,00
Kulíšek, Luboš, Praha20.10.1983peněžitý dar 333,00
Kuliš, Petr, Vlašim06.04.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kümmel, Roman, Těšetice21.06.1977peněžitý dar 800,00
Kummerová, Gabriela, Olomouc28.11.1976peněžitý dar 500,00
Kupková, Diana, Zlatá Olešnice18.01.1993peněžitý dar 200,00
Kutějová, Petra, Brno21.03.1976peněžitý dar 100,00
Kutenič, Martin, Dobříš24.08.1976peněžitý dar 100,00
Kuzník, Ondřej, Ostrava21.02.1979peněžitý dar 100,00
Lacina, Lukáš, Praha24.06.1983peněžitý dar 300,00
Ládrová, Jitka, Jablonec nad Nisou29.01.1991peněžitý dar 500,00
Lamač, Antonín, Karlovy Vary15.02.1988peněžitý dar 300,00
Lambert, Jan, Poříčany28.10.1992peněžitý dar 800,00
LAMPLOTA.EU s.r.o., Prostějov27696430peněžitý dar 2 000,00
Langmüllerová, Pavla, Tábor12.08.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Langmüllerová, Pavla, Tábor12.08.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Laňka, Tomáš, Rakovník29.08.1990bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Lánský, Lukáš, Hradec Králové11.10.1988peněžitý dar 250,00
Lapáčková, Eva, Praha11.01.1974peněžitý dar 800,00
Latta, Jiří, Zlín13.09.1954peněžitý dar 5 000,00
Lauko, Filip, Český Krumlov29.09.1983peněžitý dar 500,00
Laznovský, Martin, Brno06.03.1980peněžitý dar 500,00
Lebduška, Daniel, Chrudim30.09.1989peněžitý dar 300,00
Lebduška, Daniel, Chrudim30.09.1989bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Ledvina, Matouš, Praha11.08.1989peněžitý dar 300,00
Lehejček, Jiří, Strančice23.12.1986peněžitý dar 444,00
Lemberk, Marek, Praha08.03.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Leonhardt, Tereza, Praha29.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Lesníř, Tomáš, Lidmaň18.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Letavaj, Branislav, Pardubice28.06.1983peněžitý dar 500,00
Letocha, Ondřej, Praha04.06.1985peněžitý dar 800,00
Lettlová, Simona, Beroun05.04.1989peněžitý dar 500,00
LIBOSANO S.R.O., Libochovice3235483peněžitý dar 2 000,00
Lička, Jan, Struhařov24.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Lipavský, Jan, Praha02.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Lipavský, Jan, Praha02.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Lipták, Radoslav, Praha27.05.1986peněžitý dar 300,00
Liška, Václav, Zlín15.09.1980peněžitý dar 500,00
Lišková, Hana, Břasy22.08.1984peněžitý dar 500,00
Lonský, Martin, Frýdek-Místek01.12.1989peněžitý dar 10 000,00
Lonský, Martin, Frýdek-Místek01.12.1989peněžitý dar 5 000,00
Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Losos, František, Písek13.06.1988peněžitý dar 200,00
Luc, Ronald, Brno16.04.1997peněžitý dar 300,00
Lučanová, Jana, Břeclav24.08.1985peněžitý dar 100,00
Lukačovičová, Martina, Dolní Podluží10.07.1976peněžitý dar 300,00
Lukeš, Martin, Brno15.09.1986peněžitý dar 800,00
Lysek, Petr, Prostějov11.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Macek, Karel, Veselí nad Lužnicí03.12.1969peněžitý dar 500,00
Macenauer, Ivan, Kounov15.04.1984peněžitý dar 300,00
Macinsky, Milan, Praha07.03.1984peněžitý dar 500,00
Mácsaiová, Pavlína, Praha03.05.1992peněžitý dar 100,00
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 132 928,00 (sleva na inzerci)
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 13 360,00
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 10 000,00
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 4 300,00
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 12 921,00
Machala, Ondřej, Ostrava24.06.1986peněžitý dar 250,00
Macharáček, Adam, Brno25.12.1978peněžitý dar 100,00
Mach, Martin, Brno07.01.1990peněžitý dar 300,00
Máchová, Lenka, Libiš18.07.1982peněžitý dar 300,00
Machovcová, Milena, Praha30.05.1958peněžitý dar 1 200,00
Macht, Petr, Borovany20.02.1989peněžitý dar 100,00
Malá, Barbora, Bavorov13.10.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Malevič, Alexandr, Ústí nad Labem08.12.1987peněžitý dar 500,00
Malinský, Evžen, Praha20.01.1977peněžitý dar 250,00
Malínský, Ondřej, Milovice nad Labem25.07.1993peněžitý dar 300,00
Malkova, Alice, Komarov15.11.1963bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Málková, Jarmila, Baška26.05.1984peněžitý dar 500,00
Mamula, Lukáš, Bruntál12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Mamula, Lukáš, Bruntál12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Mamula, Lukáš, Bruntál12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Maňoušek, Lukáš, Jedovnice07.12.1984peněžitý dar 500,00
Marciniszyn, Michal, Brno10.10.1978peněžitý dar 2 500,00
Marciniszyn, Michal, Brno10.10.1978peněžitý dar 3 500,00
Marčík, Josef, Kostelec nad Orlicí24.06.1991peněžitý dar 500,00
Marek, Jiri, Prachatice25.02.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Marek, Jiri, Smrzovka25.02.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Marel, Michael, Pardubice27.10.1995peněžitý dar 100,00
Mareš, Jaroslav, Děčín11.11.1997peněžitý dar 300,00
Mareš, Lukáš, České Budějovice17.04.1989peněžitý dar 300,00
Mareš, Lukáš, Hluboká nad Vltavou17.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Marešová, Andrea, Brno01.07.1981peněžitý dar 250,00
Marková, Kamila, Náměšť nad Oslavou22.08.1988peněžitý dar 200,00
Marková, Naděžda, Praha30.09.1953peněžitý dar 500,00
Markuš, Jan, Praha09.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Martinec, Ondřej, Žeranovice20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martínek, Tomáš, Česká Lípa23.01.1986bezúplatné plnění 8 000,00 (online reklama)
Martínek, Tomáš, Česká Lípa23.01.1986peněžitý dar 250,00
Martínek, Tomáš, Česká Lípa23.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Martin, Martin, Nymburk02.05.1987peněžitý dar 689,00
Martinovská, Lenka, Praha24.04.1968peněžitý dar 1 200,00
Masák, Lukáš, Hradec Králové22.01.1989peněžitý dar 500,00
Mašát, David, Praha21.03.1970peněžitý dar 15 000,00
Mašek, Radek, Velvary14.04.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Mašek, Zdeněk, Praha22.01.1992peněžitý dar 300,00
Mašková, Tereza, Pelhřimov13.05.1983peněžitý dar 500,00
Matějka, Ondřej, Černolice25.09.1980peněžitý dar 800,00
Matl, Rostislav, Prostějov13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matl, Rostislav, Šárka13.01.1956peněžitý dar 400,00
Matochová, Eva, Lidečko12.05.1992peněžitý dar 100,00
Matochová, Eva, Lidečko12.05.1992peněžitý dar 200,00
Matoušek, David, Vojkovice19.08.1965peněžitý dar 100,00
Matuška, Lucas, Senetářov16.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Matuška, Rostislav, Hlučín03.08.1987peněžitý dar 300,00
Matušková, Linda, Kroměříž31.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Matýšek, Jaromír, Šlapanice22.09.1981peněžitý dar 500,00
Mazák, Tomáš, Praha21.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Mazlová, Lenka, Praha19.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Mazumderová, Irena, Ostrava-Heřmanice29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Meeško, Daniel, Praha16.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Melicharová, Aneta, Jeseník11.09.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Meruňka, Lukáš, Žleby27.11.1994bezúplatné plnění 5,00 (vyvěšení banneru)
Mezera, Filip, Sezemice04.08.1982peněžitý dar 30 000,00
Mičulka, Roman, Frýdek-Místek19.12.1990peněžitý dar 400,00
Mičulková, Miluše, Náměšť nad Oslavou18.01.1961peněžitý dar 300,00
Michálek, Jakub, Praha06.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Michálek, Vladimír, Praha27.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Michalská, Marika, Litvínov-Hamr13.06.1985peněžitý dar 500,00
Michek, Patrik, Praha15.06.1992peněžitý dar 800,00
Michele, Filip, Brno31.08.1987peněžitý dar 100,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikula, Lukáš, Havlíčkův Brod07.05.1984peněžitý dar 100,00
Milá, Irena, Milovice26.06.1993peněžitý dar 250,00
Minarčík, Ladislav, Kolín29.11.1985peněžitý dar 500,00
Modráček, Jakub, Chrudim14.01.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Modrák, Martin, Praha19.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Mohyla, Jiří, Praha09.06.1968peněžitý dar 250,00
Mokrá, Jana, Nedvědice04.01.1984peněžitý dar 250,00
Mokrejš, Michal, Praha16.03.1993peněžitý dar 300,00
Moravčík, Ondřej, Praha03.05.1985peněžitý dar 512,00
Moravec, Jan, Praha17.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Moravec, Tomáš, Praha31.03.1971peněžitý dar 150,00
MOREAU AGRI J.HRADEC, Jindřichův Hradec26041464peněžitý dar 200,00
Morong, Martin, Olomouc02.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Moťovský, Marek, Karviná14.01.1998peněžitý dar 250,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrlík, Pavel, Zlín17.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Müller, Pavel, Kyjov04.08.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Murňák, Tomáš, Praha21.02.1980peněžitý dar 6 000,00
Musil, Jan, Přibyslav08.02.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nádvorník, Daniel, Praha02.02.1998peněžitý dar 100,00
Nagy, Miroslav, Váhovce (Slovensko)16.07.1987peněžitý dar 300,00
Naiclerová, Hana, Prostějov19.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Navarová, Viktorie, Praha01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Ústí nad Labem15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Nečilová, Kateřina, Pardubice13.07.1984peněžitý dar 100,00
Nekulová, Jana, Sloup02.04.1983peněžitý dar 500,00
Němeček, David, Brno25.04.1988peněžitý dar 500,00
Neminář, Štěpán, Píšť20.07.1995peněžitý dar 300,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neuschl, Karel, Hronov10.10.1984peněžitý dar 800,00
Nevoral, Vojtěch, Blížkovice07.10.1994peněžitý dar 800,00
Niče, Miloslav, Újezd01.06.1987peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav, Praha06.09.1994peněžitý dar 800,00
Nosek, Jakub, Praha09.06.1981peněžitý dar 500,00
Nosek, Ondřej, Liberec18.07.1985peněžitý dar 100,00
Novák, Adam, Dolní Břežany19.01.1989peněžitý dar 300,00
Novák, David, Praha18.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Novák, Michal, Praha05.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Nováková, Barbora, Davle24.03.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Eva, Jihlava29.06.1981peněžitý dar 100,00
Nováková, Miluše, Polná25.10.1960peněžitý dar 300,00
Nováková, Veronika, Bílé Poličany25.05.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Pavel, Cítov12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novotná, Jitka, Praha25.10.1989peněžitý dar 500,00
Novotná, Lucie, Ludvíkovice14.06.1995peněžitý dar 100,00
Novotná, Stanislava, Úpice23.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Novotný, František, Praha10.07.1996peněžitý dar 200,00
Novotný, Jan, Pardubice05.05.1978peněžitý dar 250,00
Nový, František, Dolní Morava12.10.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Nožička, Vojtěch, Turnov17.01.1990bezúplatné plnění 50,00 (vyvěšení banneru)
Nykles, Karel, Mariánské Lázně03.08.1984peněžitý dar 2 048,00
Nývlt, David, Náchod29.04.1986peněžitý dar 250,00
Obergruber, Ondřej, Rumburk24.04.1996bezúplatné plnění 8 000,00 (online reklama)
Oborný, Radek, Praha14.06.1990peněžitý dar 250,00
Oborský, Pavel, Praha03.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Oborský, Pavel, Praha03.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Obrdlík, Pavel, Brno25.07.1980peněžitý dar 500,00
Obrdlík, Pavel, Brno25.07.1980peněžitý dar 800,00
Odstrčilík, Vojtěch, Podhorní Újezd31.05.1993peněžitý dar 97,78
Odstrčilík, Vojtěch, Hradec Králové31.05.1993peněžitý dar 1 100,00
Olbrecht, Filip, Brno12.04.1996peněžitý dar 800,00
Olša, Petr, Praha30.04.1986peněžitý dar 250,00
Ondříček, Adam, Tišnov15.03.1990peněžitý dar 100,00
Oros, Kristian, Plzeň25.12.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Otruba, Vítězslav, Znojmo18.06.1986peněžitý dar 800,00
Otto, Jiří, Plzeň16.06.1971peněžitý dar 300,00
Ourodová, Libuše, Karlovy Vary05.11.1958peněžitý dar 500,00
Paclík, Vojtěch, Praha13.05.1989peněžitý dar 250,00
Pail, Vojtěch, Most29.11.1992peněžitý dar 100,00
Pajgerová, Lenka, Třemšná27.10.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pánek, David, Lanškroun01.12.1978peněžitý dar 327,00
Páník, Marek, Volduchy06.05.1973bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Páral, Kamil, Brno12.02.1984peněžitý dar 500,00
Partl, Tomáš, Brno18.07.1983peněžitý dar 500,00
Pařilová, Nikola, Praha15.04.1995peněžitý dar 100,00
Pastirčák, Tomáš, Plzeň15.06.1989peněžitý dar 3 500,00
Pašek, Roman, Plzeň21.01.1966peněžitý dar 100,00
Patočka, Bronislav, Rokytnice nad Jizerou23.03.1988peněžitý dar 666,00
Pavlasová, Alena, Brno05.02.1985peněžitý dar 500,00
Pavlasová, Alena, Zaječí05.02.1985peněžitý dar 1 024,00
Pavlíček, Martin, Brno22.03.1988peněžitý dar 300,00
Pavlíček, Martin, Teplice12.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pavlíček, Zdeněk, Praha11.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Pavlíček, Zdeněk, Praha11.06.1984peněžitý dar 250,00
Pavlíková, Renata, Nejepín24.11.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Pavlík, Richard, Hlinsko04.10.1953peněžitý dar 500,00
Pavliš, Josef, Krucemburk23.09.1992peněžitý dar 800,00
Pavlov, Denis, Praha22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis, Praha22.04.1983peněžitý dar 300,00
Pavlovič, Josef, Mariánské Lázně15.05.1984peněžitý dar 2 000,00
Pazderková, Markéta, Praha02.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Pecková, Lucie, Mirošovice08.02.1991peněžitý dar 100,00
Pechová, Soňa, Majetín28.03.1974bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 65 536,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 1 024,00
Peksa, Vlastimil, Praha18.02.1988peněžitý dar 500,00
Peksa, Vlastimil, Praha18.02.1988peněžitý dar 100,00
Pelán, Jan, Praha09.01.1984peněžitý dar 300,00
Peldřimovský, Jan, Lučany nad Nisou17.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Penzešová, Markéta, Kladno08.01.1993peněžitý dar 500,00
Pernica, Tomáš, Stárkov05.09.1982peněžitý dar 250,00
Pešek, Frantisek, Chomutov16.02.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Pešková, Magdaléna, Kaznějov29.07.1993peněžitý dar 1 000,00
Pešková, Magdalena, Rybnice29.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Pešoutová, Jaroslava, Praha23.08.1978peněžitý dar 250,00
Peterka, Ivo, Svitavy16.12.1975peněžitý dar 100,00
Peterka, Tomáš, Praha22.03.1997peněžitý dar 800,00
Petrásek, Alain, Praha28.02.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Petr, Bohdan, Město Albrechtice14.04.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Petrlík, Jakub, Plasy17.04.1998peněžitý dar 500,00
Petroš, Jakub, Frýdek-Místek04.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Petrov, Roman, Petrov19.10.1977peněžitý dar 300,00
Petrů, Jan, Prádlo21.06.1999peněžitý dar 250,00
Petrusková, Helena, Praha25.02.1945peněžitý dar 1 700,00
Peukert, Daniel, Velké Přílepy11.09.1998peněžitý dar 100,00
Philipp, Martin, Praha10.09.1997peněžitý dar 800,00
Picková, Zuzana, Brno07.04.1995peněžitý dar 100,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 10 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 800,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 300,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 150,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 550,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pilař, Petr, Cheb09.06.1956peněžitý dar 300,00
Pilmaier, Radek, Kutná hora01.03.1978peněžitý dar 250,00
Pinc, Radek, Stochov17.03.1980peněžitý dar 300,00
Pindej, Vlastimil, Brno09.01.1976peněžitý dar 300,00
Piňos, Jan, Olomouc02.04.1982peněžitý dar 300,00
Pirliomov, Miroslav, Štenberk30.08.1993peněžitý dar 300,00
Pískovský, Jan, Opava15.07.1990peněžitý dar 250,00
Píša, Luboš, Hostinné17.08.1985bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Piškula, Jiří, Týnec27.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Píštěk, Ondřej, Brno02.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Plachetka, Lukáš, Rychnov nad Kměžnou22.06.1996peněžitý dar 50,00
Platil, Josef, Praha02.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Platil, Josef, Praha02.04.1984bezúplatné plnění 27 000,00 (organizace a management kampaně)
Platil, Josef, Praha02.04.1984peněžitý dar 1 111,00
Platilová, Ivana, Praha30.03.1951peněžitý dar 200,00
Platzer, Ondřej, Žichlice21.10.1991peněžitý dar 250,00
Podaný, Jakub, Málkov19.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Podestát, Jan, Domažlice18.04.1990peněžitý dar 100,00
Podešvová, Karolína, Líně09.04.1990peněžitý dar 100,00
Podhorský, Jiří, Třešť11.05.1989peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch, Praha22.07.1998peněžitý dar 100,00
Pokorná, Barbora, Duchcov08.04.1998peněžitý dar 250,00
Pokorný, Antonín, Nová Ves v Horách21.04.1949bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Pokorný, Zbyněk, Blansko16.10.1973peněžitý dar 500,00
Poláček, Jaromír, Červený Újezd18.03.1988peněžitý dar 100,00
Polák, Matej, Pardubice11.10.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 10 000,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 15 000,00
Polívka, Jiří, Nupaky27.03.1981peněžitý dar 500,00
Pololáník, Martin, Drásov09.10.1988peněžitý dar 800,00
Pop, JIří, Praha01.09.1977peněžitý dar 200,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 300,00
Portele, Martin, Praha01.06.1982peněžitý dar 300,00
Pösel, Robert, Brno01.02.1990peněžitý dar 300,00
Pösel, Robert, Brno01.02.1990peněžitý dar 50,00
Pospíšilová, Lucie, Praha04.10.1983peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Vojtěch, Oslavany14.09.1998peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Vojtěch, Oslavany14.09.1998peněžitý dar 800,00
Pospíšil, Vojtěch, Oslavany14.09.1998peněžitý dar 2 000,00
Pošvář, Jan, Praha16.05.1985peněžitý dar 4 000,00
Pošvář, Jan, Praha16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pozdníček, Martin, Rokytnice nad Jizerou26.02.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pozník, David, Hradec Králové02.04.1985peněžitý dar 200,00
Požár, Jakub, Třebíč20.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal, Praha10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prajzová, Lucie, Meziboří21.12.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pravda, Václav, Praha17.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Profant, Ondřej, Praha02.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Profant, Ondřej, Praha02.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Profant, Ondřej, Praha02.05.1988peněžitý dar 8 192,00
Procházka, Ivan, Brno30.03.1990peněžitý dar 300,00
Procházková, Lenka, Luka nad Jihlavou07.06.1976peněžitý dar 100,00
Prokšová Zuská, Lenka, Praha21.07.1986peněžitý dar 100,00
Prosecký, Štěpán, Lísek05.02.1996peněžitý dar 500,00
Prosser, Vít, Sušice04.07.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Prouza, Tomáš, Brno01.01.1988peněžitý dar 500,00
Přibyl, Antonín, Brno14.02.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Přidal, Pavel, Haňovice21.01.1988peněžitý dar 500,00
Příhoda, David, Praha26.09.1991peněžitý dar 500,00
Příchoda, Vojtěch, Svratka10.04.1990peněžitý dar 200,00
Přikryl, Jan, Hradec Králové23.12.1979peněžitý dar 800,00
Příplatová, Lenka, Praha18.03.1983peněžitý dar 500,00
Příplatová, Lenka, Letňany18.03.1983peněžitý dar 300,00
Ptáček, Pavel, Roztoky u Prahy13.01.1989peněžitý dar 6 900,00
Pudil, Vojtěch, Sedlčany01.07.1994peněžitý dar 200,00
Puchnar, František, Kostníky05.01.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Purkert, Martin, Jablonné nad Orlicí02.08.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Puttová, Karolína, Praha07.01.1970peněžitý dar 800,00
Pýcha, Vít, Praha25.12.1992peněžitý dar 800,00
Ráb, Přemysl, Praha29.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Racka, Jan, Brno10.06.1998peněžitý dar 300,00
Račák, Rostislav, Kraslice18.06.1991peněžitý dar 100,00
Rajnišová, Zuzana, Praha21.11.1981peněžitý dar 250,00
Rambousková, Bohdana, Zdiby18.09.1978peněžitý dar 2 000,00
Raška, Jakub, Rychvald07.11.1986peněžitý dar 500,00
Rataj, Martin, Olbramovice17.06.1991peněžitý dar 300,00
Rataj, Šimon, Kladno15.03.2004peněžitý dar 200,00
Reich, Bořek, Brno26.12.1997peněžitý dar 100,00
Reichl, Petr, Stěžery13.02.1982peněžitý dar 500,00
Rejthar, Edvard, Beroun28.12.1988peněžitý dar 250,00
Resl, Jan, Beroun20.11.1997peněžitý dar 1 000,00
Rezková, Miroslava, Děčín18.12.1972peněžitý dar 300,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 7 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 15 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 800,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Rimkevič, Stanislav, Holubice05.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Rippel, Milan, Praha28.10.1980peněžitý dar 100,00
ROAD to INTEREST s.r.o., Praha24708712peněžitý dar 200 000,00
Rob, Ondřej, Praha17.09.1984peněžitý dar 500,00
Rohošková, Kateřina, Lysá nad Labem20.06.1983peněžitý dar 800,00
Rojík, Adam, Praha21.08.1996peněžitý dar 300,00
Roubínek, Lubomír, Veselí nad Moravou02.12.1977peněžitý dar 250,00
Roubínek, Lubomír, Veselí nad Moravou02.12.1977peněžitý dar 250,00
Rous, Tomáš, České Budějovice05.02.2001peněžitý dar 810,00
Rozporka, Dominik, Praha18.03.1998peněžitý dar 47,99
Rozsypal, Jan, Praha31.03.1992peněžitý dar 300,00
Rozsypal, Rozsypal Vojtěch, Senice na Hané24.05.2004bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Rozsypal, Václav, Brno21.08.1989peněžitý dar 200,00
Roztočil, Bohuslav, Brno04.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Roztočilová, Tereza, Žebrák24.09.1999peněžitý dar 1 000,00
Runštuk, Lukáš, Všechlapy27.05.1975bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Rybáček, Roman, Hlinsko15.09.1993peněžitý dar 1 450,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybářová, Petra, Praha28.08.1977peněžitý dar 250,00
Rydvalová, Eva, Praha17.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Rygl, Jan, Brno18.01.1987peněžitý dar 500,00
Řehák, Daniel, Havířov22.07.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 17 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehoř, Jiří, Praha28.09.1982peněžitý dar 200,00
Řehoř, Milan, Dvůr Králové Nad Labem19.04.1977bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Řezníčková, Pavla, Liberec21.02.1993peněžitý dar 400,00
Řezníčková, Zdeňka, Praha28.09.1985peněžitý dar 100,00
Říha, Jan, Městec Králové17.07.1987peněžitý dar 200,00
Říha, Josef, Záříčí05.09.1993peněžitý dar 100,00
Říha, Petr, Praha11.09.1960peněžitý dar 800,00
Sačko, Vojtěch, Pačlavice30.07.1991peněžitý dar 500,00
Sadílek, Luděk, Hustopeče28.05.1983peněžitý dar 800,00
Salavová, Mirka, Ústí nad Labem02.02.1991peněžitý dar 500,00
Salem, Tárik, Stod17.03.1987peněžitý dar 500,00
Samsa, Adam, Brno22.07.1987peněžitý dar 500,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Sauer, Dominik, Praha04.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sázel, Vojtěch, Tábor18.04.1983peněžitý dar 800,00
Scerba, David, Třebenice21.12.1981peněžitý dar 100,00
Sečková, Věra, Olomouc04.02.1956peněžitý dar 250,00
Sedláčková, Irena, Říčany u Brna15.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedláková, Stanislava, Jihlava11.07.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sedlar, Miroslav, Bílá Lhota04.04.1979peněžitý dar 250,00
Sedmihradský, Milan, Praha25.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Sehnoutka, Petr, Hranice18.01.1991peněžitý dar 2 000,00
Seldon, Mark, Praha05.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Schindler, David, Turnov17.08.1994peněžitý dar 300,00
Schneider, Jan, Ostrava12.02.1982peněžitý dar 100,00
Schwarzová, Lucie, Ostrava15.02.1989peněžitý dar 200,00
Sidorin, Vojtěch, Praha13.12.1982peněžitý dar 100,00
Simon, Martin, Brandýs nad Labem30.07.1989peněžitý dar 500,00
Sinkule, Václav, Rybnice18.02.1982peněžitý dar 500,00
Skácel, Jan, Praha16.05.1972peněžitý dar 500,00
Skála, Pavel, Veleň09.08.1988peněžitý dar 300,00
Skalický, Roman, Rybníky15.06.1988peněžitý dar 100,00
Skalický, Roman, Rybníky15.06.1988peněžitý dar 500,00
Skalová, Barbora, Praha29.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Skopal, Jakub, Praha18.12.1979peněžitý dar 500,00
Skopec, Miloš, Praha16.01.1967peněžitý dar 500,00
Skramuský, Albert, Brno02.05.1999peněžitý dar 500,00
Skřebský, Ondřej, Praha23.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Sládek, Lukáš, Šenov20.09.1993peněžitý dar 300,00
Slavíčková, Zuzana, Hradec Králové12.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Smrtová, Veronika, České Budějovice20.03.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smrtová, Veronika, České Budějovice20.03.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sobota, Milan, Horní Bříza30.10.1966peněžitý dar 500,00
Sobotka, Radek, Praha24.07.1985peněžitý dar 100,00
Sobotková, Simona, Bučovice30.07.1968bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sochatzi, Ladislav, Praha10.01.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sochor, Lukáš, Brno30.08.1977peněžitý dar 500,00
Soják, Robert, Praha11.05.1990peněžitý dar 300,00
Soldán, Jakub, Brno18.12.1990peněžitý dar 800,00
Solnička, Martin, Praha24.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Soukup, Jan, Zlín12.09.1983peněžitý dar 300,00
Spoustová, Jana, Volary11.07.1983peněžitý dar 100,00
Springinsfeld, Petr, Moutnice12.04.1998peněžitý dar 6 000,00
Srna, Jan, Řež10.07.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Srp, Matěj, Praha17.11.1989peněžitý dar 300,00
Staňková, Eva, Znojmo27.07.1992peněžitý dar 2 000,00
Starý, Jiří, Praha15.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stopka, Jan, Brno05.07.1993peněžitý dar 100,00
Strakoš, Adam, Vřesina18.07.1990peněžitý dar 800,00
Strana zelených, Praha00409740peněžitý dar 50 000,00
Strana zelených, Praha00409740peněžitý dar 62 500,00
Strnad, Martin, Praha12.01.1978peněžitý dar 300,00
Strnadová, Eliška, Praha01.12.1981peněžitý dar 500,00
Strouhal, Jan, Vlachovice28.02.1987peněžitý dar 500,00
Stuchlíková, Nela, Nové Město nad Metují04.02.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Miroslav, Říčany29.04.1977peněžitý dar 100,00
Suran, Jan, Praha30.06.1986peněžitý dar 2 000,00
Surovec, Martin, Vsetín28.08.1989peněžitý dar 800,00
Sušek, Mirek, Praha13.04.1988peněžitý dar 100,00
Svatoň, Jonáš, Praha13.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Sviták, Roman, Uherský Brod31.03.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Jakub, Prostějov21.11.1995peněžitý dar 300,00
Svoboda, Lukáš, Praha06.07.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Miroslav, Rozdrojovice09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svobodová, Zuzana, Tábor14.12.1970peněžitý dar 500,00
Svrček, Jiří, Praha15.10.1991peněžitý dar 11 000,00
Sýkora, Jáchym, Praha06.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Jáchym, Praha05.06.1991peněžitý dar 294,03
Sýkora, Milan, Jindřichuv Hradec04.09.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sýkora, Milan, Jindřichuv Hradec04.09.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Syrová, Kateřina, Praha07.03.1992peněžitý dar 250,00
Sysel, Vojtěch, Brno01.07.1987peněžitý dar 500,00
Szturc, Stanislav, Třinec20.01.1985peněžitý dar 100,00
Šabaková, Natálie, Kamenice05.12.2000peněžitý dar 100,00
Šabat, Jan, Lochovice28.08.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šabek, Jiří, Strakonice15.12.1990peněžitý dar 300,00
Šamšula, Petr, Prostějov05.09.1983peněžitý dar 300,00
Šatochin, Prokop, Teplice nad Metuji09.04.1973bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šatra, Pavel, Týn nad Vltavou30.09.1988peněžitý dar 250,00
Šedek, Ivan, Lety08.09.1946bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Šelmek, Tomáš, Mariánské Lázně22.04.1992peněžitý dar 300,00
Šemík, Roman, Praha14.01.1962peněžitý dar 800,00
Šemík, Roman, Praha14.01.1962bezúplatné plnění 600,00 (rozdávání letáků a novin)
Šén, Jakub, Radnice07.12.1985peněžitý dar 300,00
Šiftanc, Daniel, Havířov09.07.1975bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šilar, Pavel, Doksy23.12.1983peněžitý dar 300,00
Šimáčková, Gabriela, Javůrek31.03.1978peněžitý dar 200,00
Šimáně, Markéta, Praha10.01.1999peněžitý dar 250,00
Šimíková, Petra, Brno18.05.1990peněžitý dar 500,00
Šimral, Vít, Praha09.07.1986peněžitý dar 3 500,00
Šindelářová, Monika Anděla, Plzeň12.07.1966bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šindelář, Pavel, Hradec Králové11.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Šindel, Tomáš, Stará Ves nad Ondřejnicí16.06.1997peněžitý dar 300,00
Šinkora, Jan, Praha08.06.1988peněžitý dar 2 000,00
Šípek, Petr, Bystřice nad Pernštejnem30.10.1995peněžitý dar 100,00
Škerle, Michal, Brno04.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Škrha, Radek, Praha15.06.1986peněžitý dar 500,00
Škuta, Petr, Frýdek-Místek27.02.1993bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Šlapánek, René, Dobříň04.06.1979peněžitý dar 5 000,00
Šmerek, Zdeněk, Adamov05.08.2000peněžitý dar 100,00
Šmída, Martín, Majetín11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmídová, Hana, Plzeň24.06.1974peněžitý dar 300,00
Šmíd, Vítězslav, Brno06.10.1987peněžitý dar 300,00
Šnobr, Martin, Praha29.05.2000peněžitý dar 100,00
Šolc, David, Praha26.05.1991peněžitý dar 800,00
Šoltys, Marek, Praha15.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Šopík, Petr, Kopřivnice16.02.1980peněžitý dar 300,00
Šoupal, Jiří, Svitavy21.06.1968peněžitý dar 5 000,00
Španěl, David, Praha08.07.1991peněžitý dar 500,00
Špendlíček, Ondřej, Cheb01.10.1984peněžitý dar 5 411,00
Špinlerová, Helena, Ústí nad Orlicí29.06.1989bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Špitálníková, Nina, Kladno27.12.1987bezúplatné plnění 8 000,00 (reklama na facebooku)
Šramotová, Edita, Praha10.11.1990peněžitý dar 2 000,00
Štancl, Marek, Mohelnice16.06.1989peněžitý dar 100,00
Šťastná, Monika, Popice26.02.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šťastný, Jaroslav, Praha25.06.1954peněžitý dar 800,00
Šťastný, Jaroslav, Praha25.06.1954peněžitý dar 800,00
Šťastný, Jiří, Železný Brod06.08.1997peněžitý dar 250,00
Šťastný, Petr, Mělník11.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Štefanovič, Pavel, Zábřeh18.06.1990peněžitý dar 500,00
Štegner, David, Litomyšl24.03.1997bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Štěpánková, Jarka, Řehenice30.10.1960peněžitý dar 500,00
Štětina, Petr, Praha03.05.1978peněžitý dar 500,00
Štětina, Vítězslav, Morkovice27.08.1985peněžitý dar 800,00
Štogl, Karel, Praha01.06.1973bezúplatné plnění 9 000,00 (organizace a management kampaně)
Štogl, Karel, Praha01.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Štolfová, Andrea, Praha15.10.1987peněžitý dar 200,00
Štrébl, Štěpán, Praha22.11.1990peněžitý dar 5 000,00
Štrébl, Štěpán, Praha22.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Štrébl, Štěpán, Praha22.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Šumšal, Zdeněk, Lipník nad Bečvou23.11.1990peněžitý dar 300,00
Šůstek, Aleš, Zlín26.05.1956peněžitý dar 800,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švancara, Richard, Holice01.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Švarný, Michal, Praha24.05.1987peněžitý dar 300,00
Švec, Jan, Praha28.05.1984peněžitý dar 500,00
Švec, Roman, Rožnov pod Radhoštěm25.08.1980peněžitý dar 300,00
Táborský, Jiří, Praha15.05.1985peněžitý dar 500,00
Táchová, Lenka, Praha07.11.1989peněžitý dar 500,00
Talášek, Vojtěch, Praha24.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Tauberová, Helena, České Budějovice08.08.1964peněžitý dar 800,00
Taušová, Jana, Nehvizdy14.03.1979peněžitý dar 100,00
Telal, Andrea, Studená06.10.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Telal, Andrea, Studená06.10.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Těšínský, Jakub, Praha28.12.1972peněžitý dar 500,00
Těthalová, Markéta, Praha29.07.1988peněžitý dar 300,00
Thang, Toan Pham, Jindřichův Hradec07.05.1968peněžitý dar 800,00
Tirloni, Nikola, Vroutek03.10.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Titěrová, Petra, Litoměřice25.10.1985peněžitý dar 100,00
Tlustak, Hynek, Praha06.03.1987peněžitý dar 500,00
Tobisek, Roman, Hradec Králové23.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Toman, Lukáš, Říčky v Orlických horách18.09.1988peněžitý dar 100,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Tomášů, Martin, Čejč17.08.1986peněžitý dar 200,00
Tomek, Michal, Staňkovice u Žatce07.04.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Tomšíková, Kristýna, Vlašské Meziříčí11.09.1997peněžitý dar 300,00
Topka, Jiří, Hluboká nad Vltavou29.06.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Topka, Jiří, Ševětín29.06.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Toušek, Petr, Strunkovice nad Blanicí05.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Trávník, Matouš, Byšice24.08.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Ondřej, Vigantice03.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Trnka, Jan, Neratovice03.11.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trulejová, Lucie, Vyškov02.05.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trunec, Vít, Sezemice27.03.1993peněžitý dar 250,00
Třešňák, Martin, Praha11.01.1991peněžitý dar 500,00
Třešňák, Petr, Mariánské Lázně04.01.1983peněžitý dar 4 096,00
Turek, Jiří, Praha07.05.1991peněžitý dar 500,00
Turek, Lukáš, Praha13.04.1983peněžitý dar 800,00
Uher, Marek, Krupka14.06.1976peněžitý dar 300,00
Ulip, Jiří, Brno08.02.1981peněžitý dar 10 241,00
Ullrich, Michal, Nový Bor09.05.1982bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 400,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Urbánek, Adam, Bohumín04.06.1996peněžitý dar 100,00
Urbánek, Michal, Úvoz28.11.1985peněžitý dar 6 000,00
Urda, Jiří, Olšany u Prostějova18.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Vacková, Linda, Praha16.09.1993peněžitý dar 500,00
Václavík, Tomáš, Praha02.06.1986peněžitý dar 250,00
Václavů, Michal, Praha15.09.1982peněžitý dar 300,00
Vadkerti, Lucie, Brno17.03.1989peněžitý dar 250,00
Vágner, Dalibor, Praha06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vácha, Vladek, Mistrovice08.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Vajda, Antonín, Havířov24.02.1973peněžitý dar 200,00
Valášková, Olga, Bruntál24.08.1980peněžitý dar 300,00
Valenta, Adam, Vyskytná07.08.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Valentová, Jana, Rožmitál pod Třemšínem23.05.1991peněžitý dar 500,00
Valeš, Jakub, Klatovy05.08.1993peněžitý dar 100,00
Válka, Michal, Žamberk28.02.1989peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Miroslav, Plzeň05.08.1986peněžitý dar 500,00
Vančová, Anna, Praha14.04.1962peněžitý dar 300,00
Vaněk, Jan, Václavovice11.08.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vaněk, Ladislav, Blansko21.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Vanický, Aleš, Praha07.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Vaník, Vojtěch, Mladá Boleslav15.03.2000bezúplatné plnění 250,00 (Dobrovolnická činnost - roznášení novin)
Vařecha, Filip, Pardubice01.05.1986peněžitý dar 2 595,00
Vávra, Filip, Chrastava08.09.1987peněžitý dar 300,00
Vávra, Jakub, Znojmo11.11.1992peněžitý dar 300,00
Vávrová, Kateřina, Vlašim13.07.1990peněžitý dar 500,00
Vavřičková, Jana, Šťáhlavy21.12.1989peněžitý dar 500,00
Večeřa, Martin, Brno16.08.1989peněžitý dar 200,00
Vega Tour, s.r.o., Šátalská 204/21, Praha, 1420062917072bezúplatné plnění 40 000,00 (pronajem autobusu)
Velkoborská, Zuzana, Ostrava02.07.1988peněžitý dar 300,00
Vermach, Jan, Sokolov28.07.1989peněžitý dar 2 000,00
Verner, Jaroslav, Praha24.02.2000bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Veselá, Natálie, Praha22.01.1979peněžitý dar 300,00
Veselý, Dalibor, Valašské Meziříčí08.02.1968bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, Jakub, Praha27.03.1977peněžitý dar 250,00
Veselý, Lukáš, Brno16.01.1977peněžitý dar 300,00
Veselý, Michal, Rpety17.08.1993peněžitý dar 300,00
Veselý, Vítek, Doubrava23.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Vítek, Doubrava23.03.1995peněžitý dar 300,00
Vetraková, Simona, Lovětín23.10.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Viater, Dominik, Rychvald08.06.1990peněžitý dar 250,00
Vicencova, Denisa, Olomouc20.01.1983peněžitý dar 300,00
Vileta, Petr, Plzeň06.07.1956peněžitý dar 30,00
Vileta, Petr, Plzeň06.07.1956peněžitý dar 127,00
Vinkler, Štěpán, Brno05.01.1991peněžitý dar 800,00
Virčíková, Hana, Praha24.06.1991peněžitý dar 100,00
Víšek, Jakub, Přerov08.03.1997peněžitý dar 200,00
Vitera, Lukáš, Havlíčkův Brod04.06.1990peněžitý dar 100,00
Vitinger, Aleš, Praha12.04.1986peněžitý dar 500,00
Vitouš, Ladislav, Nové Strašecí20.05.1989peněžitý dar 100,00
Vízdal, Petr, Kralupy nad Vltavou12.01.1990bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Vlach, Miloš, Praha30.12.1983peněžitý dar 3 000,00
Vlachová, Michaela, Třebíč12.08.1990peněžitý dar 300,00
Vlasak, Petr, Breclav03.10.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Vlček, Jiří, Zlín16.04.1997peněžitý dar 100,00
Vlčová, Věra, Uničov16.07.1963peněžitý dar 300,00
Vodrazka, Jan, Pardubice10.12.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Vodrážková, Hana, Kadaň24.09.1972peněžitý dar 300,00
Vojtěch, Jan, Praha01.01.1970peněžitý dar 500,00
Vojtek, Jan, Orlova11.06.1994bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Vojtko, Jan, Praha08.07.1975peněžitý dar 500,00
Vojtová, Barbora, Brno18.07.1988peněžitý dar 500,00
Vokřál, Radek, Praha03.12.1997peněžitý dar 300,00
Vokřínek, Martin, Praha27.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Volný, Jaromír, Opava15.12.1977peněžitý dar 100,00
Volráb, Vladimír, Děčín19.02.1980peněžitý dar 100,00
Vondřejc, Filip, Vysoké Mýto04.12.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vonešová, Zuzana, Praha27.06.1991peněžitý dar 100,00
Votruba, Jan, Dvory nad Lužnicí18.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Vratislav, Jan, Praha06.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Vražbová, Denisa, Přerov21.09.1993peněžitý dar 300,00
Vršovský, Květoslav, Praha18.04.1974peněžitý dar 250,00
Vrzal, Radek, Lutín22.08.1989peněžitý dar 250,00
Vydrová, Ivana, Obora19.06.1983peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr, Roudnice nad Labem04.03.1982peněžitý dar 800,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyleta, Petr, Plzeň05.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990bezúplatné plnění 14 999,89 (Optické připojení)
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 2 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 32 768,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 1 000,00
W Czech Development s.r.o., Tvrdého 643, Praha 9, 1990004279301bezúplatné plnění 81 000,00 (5 milionů impresí a 1000 Kč za den za embedded videa)
Wagner, David František, Praha14.11.1988peněžitý dar 5 000,00
Weigl, Jiri, Sumperk22.06.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Wildová, Anna, Praha13.09.1999peněžitý dar 400,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Wojewoda, Ondřej, Karviná25.04.1996peněžitý dar 300,00
Wortner, Tomáš, Staré Hodějovice09.11.1986peněžitý dar 100,00
Zábranský, Adam, Praha28.12.1993peněžitý dar 10 000,00
Zádrapa, Vojtěch, Vsetín13.04.1995peněžitý dar 100,00
Zachar, Michal, Praha17.06.1966peněžitý dar 300,00
Zachar, Michal, Praha17.06.1966peněžitý dar 300,00
Zamorová, Jana, Praha22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana, Praha22.03.1968peněžitý dar 800,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov03.02.1958peněžitý dar 500,00
Závorová, Kristýna, Žebrák10.05.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Zbožínek, Jonáš, Věteřov25.10.1990peněžitý dar 200,00
Zedníček, Tomáš, Hodonice13.06.1996peněžitý dar 100,00
Zeleňaková, Ivana, Šumavské Hoštice12.06.1999peněžitý dar 100,00
Zemánek, Robert, Plzeň03.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Zemanová, Vendula, Příkosice27.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Radovan, Uničov09.12.1995peněžitý dar 400,00
Zemek, Karel, Nejdek17.05.1987peněžitý dar 100,00
Zhouf, Jan, Praha05.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Zídková, Šárka, Praha03.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Zigo, Rimona, Brno21.12.1986peněžitý dar 100,00
Zikmund, VÍt, Praha23.05.1985peněžitý dar 500,00
Zoubková, Kristýna, Karlovy Vary23.06.1994peněžitý dar 250,00
Zvěřinová, Veronika, Cerhenice23.11.1985peněžitý dar 100,00
Zvoníček, Tomáš, Brumov-Bylnice03.02.1994peněžitý dar 50,00
Zwinger, Michal, Praha11.12.1986peněžitý dar 1 600,00
Zygma, Antonín, Petrovice u Karviné18.05.1999bezúplatné plnění 700,00 (vyvěšení banneru)
Zýka, Martin, Praha15.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Žádník, Jakub, Tampere (Finsko)01.12.1992peněžitý dar 500,00
Žák, Vojtěch, Otrokovice01.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 250,00
Železný, Jaroslav, Mnichovo Hradiště06.03.1985peněžitý dar 500,00
Žiak, Jeroným, Albrechtice21.09.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Živný, Martin, Praha12.12.1978peněžitý dar 3 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 269 024,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Economia, a.s., Pernerova 673/47, Praha, 186002819122655 096,00 (sleva na online inzerci)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351132 928,00 (sleva na inzerci)
W Czech Development s.r.o., Tvrdého 643, Praha 9, 199000427930181 000,00 (5 milionů impresí a 1000 Kč za den za embedded videa)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy