Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z1617-20200317123827
Datum: 17.03.2020 11:38:27
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditors_report_2019_Pirati.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 50 022 557,58
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
9 925 320,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 35 200 000,00
4 Členské příspěvky 445 519,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 772 940,58
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 437 307,00
7 Úroky z vkladů 241 471,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 443 786,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 68 479,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 426 302,93
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 9 184 541,66

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativa 17
Úklid 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 503 916,58 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Abass, Mohammad02.12.1997bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Absolín, Vojtěch05.02.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Adamec, Jan22.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Tomáš20.03.1992peněžitý dar 800,00
Adámek, David08.04.1992peněžitý dar 300,00
Albrechtová, Elsa24.12.1941peněžitý dar 10,00
Alexandr, Lukáš11.09.1989peněžitý dar 250,00
Aljančič, Radek11.04.1966peněžitý dar 1 000,00
ALUKOV A.S.64257746peněžitý dar 25 000,00
Amjid, Ali01.10.2000peněžitý dar 100,00
Anděl, Jaroslav08.05.1973peněžitý dar 500,00
Antal, Juraj22.01.1971bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Antalová, Ivana16.03.1969bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Antl, Lukáš14.06.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Apeltauer, Jiří12.07.1985peněžitý dar 500,00
Appl, Martin25.01.1987peněžitý dar 100,00
Argiropulu, Nikola13.04.1989bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Army of Darkness, s.r.o.29411700bezúplatné plnění 11 163,66 (transakční poplatky Startovač)
Auer, Ondřej31.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Babič, Sergej24.03.1968peněžitý dar 250,00
Bace, Pavel25.08.1986peněžitý dar 300,00
Bajger, Marek26.04.1987peněžitý dar 250,00
Bajtoš, Miroslav30.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Bakeš, Eduard25.03.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Baláž, Vojtech14.02.1985peněžitý dar 800,00
Balcar, Jiří23.03.1988peněžitý dar 2 000,00
Balcarová, Dana22.09.1960peněžitý dar 10 000,00
Balluch, Andrej07.01.1982peněžitý dar 300,00
Bambásek, Pavel08.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Bambasová, Lenka17.12.1973peněžitý dar 100,00
Barková, Nela28.10.1991peněžitý dar 800,00
Baroň, Antonín03.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Bár, Petr29.09.1987peněžitý dar 500,00
Bár, Petr29.09.1987peněžitý dar 1 000,00
Barta, Jan18.04.1985peněžitý dar 200 000,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 2 000,00
Bartoňová, Michaela22.05.1982peněžitý dar 300,00
Bartoň, Svatopluk29.01.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Daniel26.03.1986peněžitý dar 500,00
Bartoš, Daniel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Bartoš, Jiří12.05.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Lukáš16.08.1991peněžitý dar 100,00
Bartoš, Lukáš28.03.1983peněžitý dar 1 188,00
Bartoš, Martin26.04.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Baštinec, Tomáš13.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Bečka, Dominik20.08.1991peněžitý dar 432,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Belecová, Jana11.08.1977peněžitý dar 500,00
Bělič, Jan09.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Bělka, Vladimír11.11.1980peněžitý dar 300,00
Bělohlavý, Václav27.11.1973peněžitý dar 300,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 250,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšan, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Benda, Aleš13.02.1996peněžitý dar 100,00
Beneš, Martin16.06.1989peněžitý dar 100,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 12 000,00
Beran, Jaroslav28.05.2019bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Beran, Michal31.12.1985peněžitý dar 800,00
Beran, Štěpán06.01.2002bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bernard, Daniel17.03.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Beskyd, Pavel07.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Biedermanová, Petra25.11.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bilibov, Oleksandr06.11.1983peněžitý dar 300,00
Bilik, Pavel03.05.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bím, Martin08.12.1985peněžitý dar 600,00
Binka, Jan07.08.1979peněžitý dar 500,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 300,00
Blažej, Lukáš08.05.1996peněžitý dar 19 667,00
Blažej, Lukáš08.05.1996bezúplatné plnění 332,56 (poplatek platební brána karta)
Blažejová, Soňa13.09.1967peněžitý dar 405,00
Blažek, Petr21.08.1991peněžitý dar 300,00
Blažková, Lenka22.02.1966peněžitý dar 300,00
Bluma, Jakub13.02.1996peněžitý dar 300,00
Bohacek, Petr08.10.1990peněžitý dar 500,00
Bohadlová, Adéla20.08.1991peněžitý dar 250,00
Bohemiasoft s.r.o.28090403peněžitý dar 5 000,00
Böhmová, Ivana06.01.1976peněžitý dar 300,00
Bohuňková, Jana22.04.1978peněžitý dar 300,00
Bohutínský, Daniel25.06.1993peněžitý dar 500,00
Borek, Dušan23.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Borovička, Richard16.06.1979peněžitý dar 300,00
Bouček, Václav01.05.1989peněžitý dar 300,00
Boufala, Marcela01.07.1970bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bouška, Jaroslav19.03.1991peněžitý dar 500,00
Brabenec, Ondřej04.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 2 000,00
Brandejsová, Lenka19.03.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Brandejs, Zdeněk10.11.1978peněžitý dar 420,00
Brenza, Roman05.03.1976peněžitý dar 250,00
Bresler, Martin21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Brňáková, Hana20.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Brož, Karel15.09.1999peněžitý dar 100,00
Brůža, Vladimír11.04.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar -2 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Petr24.06.1989peněžitý dar 222,00
Brýla, Pavel25.08.1999peněžitý dar 300,00
Břeský, Šimon01.05.1993peněžitý dar 100,00
Břešťák, Ivan07.02.1962bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Březina, Jaromír18.10.1995peněžitý dar 500,00
Bříza, Matěj29.11.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Bubla, Jiří24.07.1984peněžitý dar 200,00
Bučínský, Miloš20.10.1986peněžitý dar 500,00
Buchta, Martin15.12.1994peněžitý dar 500,00
Buchtová, Petra08.12.1995peněžitý dar 300,00
Buk, Jindřich23.02.1993peněžitý dar 800,00
Bulová, Kristýna26.07.1989peněžitý dar 250,00
Bürger, Marek29.11.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Burgetová, Marie19.01.1993peněžitý dar 100,00
Burian, Jiří09.03.1949peněžitý dar 500,00
Carda, Karel27.04.1994peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Cikánek, Ondřej25.04.1987peněžitý dar 10 000,00
Cimpa, Miroslav15.06.1982peněžitý dar 100,00
Cizlová, Adéla19.09.1993peněžitý dar 250,00
Coufal, Rostislav26.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Čakrt, Michael06.01.1983peněžitý dar 500,00
Čapek, Tomáš31.01.1979peněžitý dar 300,00
Čapková, Šárka26.09.1986peněžitý dar 500,00
Čep, Jaroslav11.07.1986peněžitý dar 300,00
Čermáková, Markéta29.02.1976peněžitý dar 300,00
Černá, Lucie20.05.1976peněžitý dar 300,00
Černá, Michaela20.03.1989peněžitý dar 500,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černochová, Pavla29.06.1982peněžitý dar 250,00
Černoch, Pavel01.12.1969peněžitý dar 500,00
Černý, Ja26.05.1974bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Matěj09.11.2002bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Ondřej13.07.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Tomáš20.06.1983bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin)
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 800,00
Černý, Zdeněk08.11.1975peněžitý dar 800,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 350,00
Červenka, David14.04.1992peněžitý dar 100,00
Červenková, Barbora30.10.1986peněžitý dar 100,00
Červinková, Jana07.05.1981peněžitý dar 500,00
Česká strana sociálně demokratická00409171peněžitý dar 150 000,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 200,00
Číhala, Vilém20.10.1989peněžitý dar 150,00
Čítková, Zuzana14.01.1978peněžitý dar 300,00
Čmiel, Marek24.02.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Čuma, Róbert19.01.1977peněžitý dar 6 000,00
Dajč, Jiří09.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Dalihod, Marek02.10.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 500,00
Daubner, Anton20.12.1942peněžitý dar 1 000,00
Daubner, Jan05.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Daubner, Petr22.01.1973peněžitý dar 2 026,00
Davidová, Petra14.08.1986peněžitý dar 300,00
DEAI (setkání) z.s.26675382bezúplatné plnění 35 000,00 (sleva na pronájem prostor)
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 6 000,00
Dědič, Jan25.11.1992peněžitý dar 800,00
Dejmková, Kateřina27.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Derkač, Martin20.01.1978peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 2 000,00
Deutsch, Olaf25.11.1956bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Diefenthal, Jan02.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Diezeová, Martina01.12.1971peněžitý dar 300,00
Diviák, Tomáš29.03.1991peněžitý dar 400,00
Dobeš, Miroslav29.11.1990peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Radek20.03.1994peněžitý dar 250,00
Dohnalová, Adéla14.12.1990peněžitý dar 250,00
Doležal, Bohuslav26.05.1999peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Florián04.12.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Jan19.05.1992peněžitý dar 100,00
Doležal, Jan12.06.1991peněžitý dar 2 000,00
Doležalová, Denisa09.07.1970peněžitý dar 250,00
Dolhyová, Zuzana24.09.1991peněžitý dar 100,00
Dombek, Daniel07.03.1986peněžitý dar 300,00
Domes, Jakub06.07.1999peněžitý dar 100,00
Donát, Petr29.10.1996peněžitý dar 100,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 3 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 500,00
Dosedel, Viktor31.05.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Dosedla, Jan28.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 100,00
Dostálová, Andrea21.08.1974peněžitý dar 300,00
Dovrtěl, Jan10.04.1982peněžitý dar 100,00
Drahoňovská, Lenka17.09.1983peněžitý dar 500,00
Drahoš, Jan19.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Drahozal, Adam26.11.1999bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Drmla, Zdeněk27.11.1980peněžitý dar 500,00
Drobilek, Michal14.10.1999bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Dřevíkovský, Jan25.04.1981peněžitý dar 800,00
Ducháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 300,00
Dumek, Ivan07.04.1981bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Durčák, Lukáš16.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Dusbaba, Miroslav27.12.1971peněžitý dar 200,00
Duschková, Karolína22.01.1987peněžitý dar 300,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 250,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 500,00
Dušek, Martin30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Vladimír29.11.1996peněžitý dar 100,00
Dušková, Lada29.10.1985peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jindřich29.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jiří11.02.1989peněžitý dar 250,00
Dvořák, Patrik03.04.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr27.10.1981peněžitý dar 300,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 500,00
Dvořka, Karel26.08.1992peněžitý dar 250,00
Dyrynkova, Barbora07.05.1993peněžitý dar 150,00
Economia, a.s.28191226bezúplatné plnění 55 096,00 (sleva na online inzerci)
Ehlenova, Barbara19.01.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Ehl, Jan11.11.1990peněžitý dar 500,00
EL. CENTRUM S.R.O.25312359peněžitý dar 2 000,00
EL.C KLIMA, S.R.O.29232791peněžitý dar 2 000,00
Elfmark, František19.10.1978peněžitý dar 999,00
Eliášová, Pavla15.07.1986peněžitý dar 100,00
Erbanová, Jarmila17.04.1948peněžitý dar 1 000,00
Europlakat spol. s.r.o.40614832bezúplatné plnění 6 450,00 (10% sleva na OOH reklamu na pražských tramvajích)
Ezr, Ondřej12.11.1991peněžitý dar 300,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 250,00
Faltýnková, Kateřina11.12.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Fecko, Tomáš19.01.1988peněžitý dar 800,00
Fecko, Tomáš19.01.1988peněžitý dar 999,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ferjenčíková, Blanka30.12.1982peněžitý dar 2 000,00
Ferov, Michal26.12.1984peněžitý dar 500,00
FIla, Pavel22.05.1977peněžitý dar 800,00
Fišer, Michal06.11.1998peněžitý dar 300,00
Flaxa, Jaroslav05.07.1978peněžitý dar 250,00
Florián, Michal28.01.1989peněžitý dar 500,00
Fofoňka - Rattay, Jindřich21.07.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Fojtů, Štěpán05.09.1993peněžitý dar 300,00
Foltýn, Jiří26.05.1964peněžitý dar 100,00
Formánek, Jan20.06.1990peněžitý dar 100,00
Formánek, Tomáš18.02.1992peněžitý dar 200,00
Fory, Michal19.04.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 250,00
Franěk, Tomáš04.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 4 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 200,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 300,00
Frieselcz, Jiri15.06.1995peněžitý dar 100,00
Fröhlichová, Blanka03.11.1979peněžitý dar 100,00
Fukátko, Petr01.12.1985peněžitý dar 500,00
Furmánek, David02.06.1991peněžitý dar 300,00
Gabriel, Adam10.01.1989peněžitý dar 800,00
Galata, Peter03.07.1976peněžitý dar 500,00
Galuszka, Daniel05.01.1995peněžitý dar 500,00
Gavlák, Antonín27.12.1988peněžitý dar 500,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 250,00
Gehringer, Zbyněk29.11.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 2 000,00
Gillern, Adam21.04.2000peněžitý dar 500,00
Glajchová, Marie24.01.1954peněžitý dar 100,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 500,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 800,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 300,00
Gorka, Tomáš16.06.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Görner, Jiří19.01.1960peněžitý dar 250,00
Gottvald, Vojtěch01.06.1990peněžitý dar 300,00
Gottwald, Petr27.08.1968peněžitý dar 1 000,00
Götzová, Petra21.04.1985peněžitý dar 300,00
Gregorová, Iva26.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregor, Petr02.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Gregovsky, Tomas16.03.1983peněžitý dar 300,00
Grepl, David25.12.1990peněžitý dar 500,00
Hafinec, Milan30.06.1991peněžitý dar 491,02
Hahn, Michal25.10.1992peněžitý dar 300,00
Hai, Nguyen Hung12.02.2000peněžitý dar 100,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisová, Eva20.02.1987peněžitý dar 500,00
Hajderová, Jana30.05.1954peněžitý dar 300,00
Hájek, Pavel30.09.1983peněžitý dar 5 000,00
Hájek, Pavel30.09.1983peněžitý dar 1 009,00
Hájková, Radka21.05.1987peněžitý dar 100,00
Hajná, Zuzana28.12.1986peněžitý dar 300,00
Hajnyš, Jiří27.05.1991peněžitý dar 300,00
Hála, Lukáš03.04.1995peněžitý dar 100,00
Halamíček, Daniel29.12.1966peněžitý dar 250,00
Hamouzová, Daniela25.03.1972peněžitý dar 500,00
Hanáčková, Petra16.06.1993peněžitý dar 800,00
Hanák, Jan06.08.1991peněžitý dar 100,00
Hanák, Petr18.05.1979peněžitý dar 100,00
Hanák, Štěpán08.07.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 800,00
Hanus, Václav27.07.1988peněžitý dar 300,00
Hanušniak, Miroslav19.02.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hanvald, David01.12.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hart, Vítězslav11.09.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hasenkopf, Petr31.08.1990bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Hausserová, Jana08.10.1985peněžitý dar 200,00
Hauzírek, Petr10.12.1984peněžitý dar 100,00
Havel, Tomáš10.04.1987peněžitý dar 250,00
Havlík, Daniel21.04.2002bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Havlík, Daniel21.04.2002bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Hecl, Jindřich09.02.1988peněžitý dar 100,00
Heczko, Jakub07.03.1990peněžitý dar 250,00
Heczko, Lukáš28.05.2000peněžitý dar 250,00
Heczko, Lukáš28.05.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Heczko, Martin07.02.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hegr, Vlastimil21.02.1978bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hejret, Tomáš14.09.1988peněžitý dar 100,00
Herman, Martin12.10.1988peněžitý dar 350,00
Herůfek, Marek19.08.1989peněžitý dar 800,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hladilová, Zdeňka28.09.1986peněžitý dar 100,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hloušek, Petr15.04.1993peněžitý dar 100,00
Hlubinková, Petra03.08.1979peněžitý dar 100,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hoďová, Radka16.02.1984peněžitý dar 100,00
Hofman, Tomáš24.08.1984peněžitý dar 250,00
Hochman, Mark Kristian30.12.1994peněžitý dar 200,00
Hochová, Petra14.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Holá, Bohdana31.07.1975peněžitý dar 200,00
Holasová, Marcela05.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Holcová, Barbora02.04.1988peněžitý dar 100,00
Holeček, Jan17.07.1989peněžitý dar 100,00
Holodňák, Radek07.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Holub, Marek07.06.1989peněžitý dar 500,00
Holuša, Jiří06.12.1991peněžitý dar 250,00
Holý, Michal29.12.1988peněžitý dar 500,00
Honsová, Eliška19.08.1995peněžitý dar 111,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 300,00
Horák, Jan17.07.1980peněžitý dar 800,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 8 000,00
Horecký, Filip16.03.1992peněžitý dar 250,00
Horecký, Tomáš23.08.1982peněžitý dar 300,00
Horký, Denis17.09.1998peněžitý dar 100,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 100,00
Horníková, Lucie27.04.1992peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 500,00
Hořejšová, Anna29.05.1982peněžitý dar 500,00
Hovorka, Jakub28.04.1988peněžitý dar 500,00
Hrabák, Michal16.09.1984peněžitý dar 250,00
Hrbas, Vojtěch24.04.1992peněžitý dar 2 000,00
Hromádka, Petr28.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Hron, Adam21.08.1989peněžitý dar 1 500,00
Hrubý, Tomáš25.12.1991peněžitý dar 300,00
Hruška, Jan03.07.1985peněžitý dar 500,00
Hrušková, Adéla11.02.1985peněžitý dar 500,00
Hrušková, Adéla11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Hrůza, Tomáš14.03.1996peněžitý dar 300,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 20 000,00
Hubáček, Martin19.03.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hübner, Zdeněk20.08.1968peněžitý dar 5 000,00
Hübner, Zdeněk20.08.1968peněžitý dar 2 019,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 800,00
Hudeček, Tomáš23.12.1982peněžitý dar 250,00
Hůlka, František Samuel17.08.1986peněžitý dar 300,00
Hůlová, Irena11.02.1992peněžitý dar 300,00
Hunkař, Petr24.07.1967peněžitý dar 250,00
Hyka, Milan06.11.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Hýža, Adam19.11.1986peněžitý dar 500,00
Chaluš, Petr08.07.1973bezúplatné plnění 500,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Chapčák, Petr28.09.1983peněžitý dar 100,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 500,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 250,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chroustovský, Petr19.03.1984peněžitý dar 333,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 500,00
Chýlková, Kristýna18.04.1996peněžitý dar 100,00
Chytilová, Ludmila12.06.1987bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Chytilová, Ludmila12.06.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Indráček, Marek12.09.1998peněžitý dar 100,00
Jačka, Dominic28.02.1994peněžitý dar 300,00
Jahoda, Miroslav19.10.1987peněžitý dar 100,00
Jakubčík, Petr05.04.1999peněžitý dar 200,00
Jamal, Eva Sarah30.05.1985peněžitý dar 300,00
Jambor, Martin25.12.1980peněžitý dar 100,00
Jančíková, Dana10.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Jandus, Petr10.02.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janouš, Marek19.03.1974peněžitý dar 3 000,00
Janová, Karolína05.04.1995peněžitý dar 300,00
Jansa, Jiří07.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Jansa, Jiří07.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Jansa, Martin26.05.1991peněžitý dar 800,00
Jantač, Zdeněk08.07.1981peněžitý dar 100,00
Jarmara, Josef25.04.1971peněžitý dar 500,00
Jaroš, Jiří08.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jarošová, Marika12.12.1990peněžitý dar 300,00
Jaterková, Jirina23.02.1960peněžitý dar 500,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Jakub04.09.1987peněžitý dar 250,00
Jelínek, Kryštof05.05.1994peněžitý dar 100,00
Jelínek, Tomáš24.05.1983peněžitý dar 250,00
Jelínková, Alena10.09.1992peněžitý dar 100,00
Jelisejeva, Světlana21.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Jelisejeva, Světlana21.10.1986peněžitý dar 500,00
Ježdík, Radek03.07.1991peněžitý dar 100,00
Ježek, Michal24.12.1979peněžitý dar 250,00
Ježková, Blanka28.09.1977peněžitý dar 200,00
Jína, Oldřich27.11.1968peněžitý dar 500,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Jirčík, Petr29.10.1993bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jirka, Jan28.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Jirman, Petr30.11.1977peněžitý dar 20 777,00
Jirouš, Filip13.04.1992peněžitý dar 100,00
Jíša, Martin08.07.1990peněžitý dar 300,00
Jokeš, Michal15.12.1995peněžitý dar 1 000,00
Jošt, Pavel27.08.1977peněžitý dar 100,00
Jůna, Jan01.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Juráček, Martin16.04.1968bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Jurák, Adam27.07.1984peněžitý dar 500,00
Kabátková, Zdeňka07.08.1977peněžitý dar 300,00
Kacálek, Milan07.03.1989peněžitý dar 300,00
Kadaník, Michal03.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kahánek, Aleš13.11.1982peněžitý dar 800,00
Kalenda, Lukáš30.07.1988peněžitý dar 500,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 2 048,00
Kalivoda, Viktor28.03.1992peněžitý dar 300,00
Kalousová, Paula02.09.1993peněžitý dar 100,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 3 025,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 999,00
Karabina, Jan24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karasaridis, Anestis08.05.1988peněžitý dar 250,00
Karásek, Jakub05.04.1974peněžitý dar 800,00
Karas, Ondřej24.07.1984peněžitý dar 2 500,00
Karel, Jan25.05.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Karel, Vít17.11.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Karmazín, Ondřej02.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpíšek, Jan15.03.1981peněžitý dar 100,00
Kasík, Martin06.11.1998bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Kasper, Martin22.04.1990peněžitý dar 250,00
Kaša, Radek20.05.1989peněžitý dar 300,00
Kavanová, Martina09.01.1996peněžitý dar 800,00
Kavanová, Martina09.01.1996peněžitý dar 1 697,00
Kavanová, Martina09.01.1996peněžitý dar 20,00
Kebo, Michal18.10.1983peněžitý dar 500,00
Keše, Tibor01.12.1989peněžitý dar 250,00
Keše, Tibor01.12.1989bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Kindl, Ondřej24.12.1994peněžitý dar 300,00
Klasová, Tereza23.07.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Klein, Tomáš02.08.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 250,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 500,00
Kloučková, Hana28.01.1963peněžitý dar 800,00
Kloudová, Eva13.02.1993peněžitý dar 300,00
Klučka, Dalibor27.05.1988peněžitý dar 250,00
Kluka, Michal14.02.1989peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Klusáček, Richard02.02.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Klusová, Zuzana07.06.1995peněžitý dar 300,00
Kluzak, David02.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 10 000,00
Kňazovická, Dominika11.03.1996peněžitý dar 50,00
Kněžour, Daniel17.02.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knos, Zdeněk30.06.1992peněžitý dar 250,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Linda17.04.1979peněžitý dar 500,00
Kohoute, Martin23.10.1981bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kohout, Jiří31.05.1953peněžitý dar 1 000,00
Kohout, Jiří31.05.1953peněžitý dar 5 000,00
Kohoutova, Magdalena18.10.1989peněžitý dar 250,00
Koch, Michal28.11.1975peněžitý dar 100,00
Kokeš, Martin01.01.1988bezúplatné plnění 500,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Koláčný, Tomáš05.02.1985peněžitý dar 6 000,00
Kolaja, Marcel21.05.1987peněžitý dar 65 536,00
Kolář, Petr05.04.1983peněžitý dar 2 000,00
Kolář, Zdislav25.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kolibac, David26.08.1990peněžitý dar 512,00
Kollár, Daniel14.07.2001bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kolmanová, Martina24.03.1988peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Končeková, Kateřina11.04.1996peněžitý dar 150,00
Končitík, Michal07.11.1986peněžitý dar 300,00
Kondelíková, Eliška25.04.1989peněžitý dar 100,00
Konvalinka, Karel19.03.2019bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Konvička, Martin04.09.1988peněžitý dar 300,00
Konvička, Roman06.04.1981peněžitý dar 800,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 15 000,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 1 024,00
Kopečková, Lenka11.11.1983peněžitý dar 250,00
Koppan, Jan03.01.2000peněžitý dar 300,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 8 192,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 500,00
Korábová, Jitka29.06.1987peněžitý dar 250,00
Koreň, Jan25.07.1988peněžitý dar 500,00
Kořán, Jan15.08.1987peněžitý dar 200,00
Kořínek, Dušan24.09.1964peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 300,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 500,00
Kosař, Jan28.11.1995peněžitý dar 300,00
Kosařová, Marie05.03.1976peněžitý dar 300,00
Kosová, Iveta07.02.1997peněžitý dar 100,00
Kostelecký, Jiří04.11.1987peněžitý dar 500,00
Košťál, Vítězslav17.08.1984peněžitý dar 800,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 3 000,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Koťátko, Martin20.10.1990peněžitý dar 300,00
Kouba, Mikoláš17.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Kouba, Mikoláš17.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubský, Radek22.12.1990peněžitý dar 500,00
Koumarová, Marie26.05.1968peněžitý dar 100,00
Kovář, Jiří13.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Kozák, Jan06.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Kozlová, Lenka27.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Kozubík, Jan02.07.1991peněžitý dar 500,00
Koželuhová, Miroslava06.03.1966peněžitý dar 250,00
Králíková, Šárka23.03.1987peněžitý dar 800,00
Krása, Petr08.02.1984peněžitý dar 100,00
Krčík, Ondřej09.12.1993peněžitý dar 500,00
Krenková, Eliška23.12.1995peněžitý dar 800,00
Krhovják, Jakub06.12.1983peněžitý dar 300,00
Krise, Evženie04.04.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Krise, Evženie04.04.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kriz, Vitezslav25.07.1991peněžitý dar 100,00
Kroupa, David14.03.1994peněžitý dar 300,00
Kroutilová, Kamila18.01.1993peněžitý dar 500,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krtek, Jakub12.04.1985peněžitý dar 333,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 48,88
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 98,11
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 98,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 48,88
Krupa, Aleš19.04.1968bezúplatné plnění 1,87 (poplatek platební brána karta)
Krupa, Aleš19.04.1968bezúplatné plnění 5 990,00 (Kávovar Krups Essential)
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 491,91
Kružík, Jan23.11.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kryspínová, Štěpánka13.05.1994peněžitý dar 500,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 2 000,00
Kubala, Zdeněk25.06.1986peněžitý dar 333,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 250,00
Kubát, Jonáš20.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubátová, Petra08.03.1989peněžitý dar 250,00
Kubelková, Anna28.09.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Kubeša, Martin27.06.1997peněžitý dar 100,00
Kubíček, Matěj18.02.1988bezúplatné plnění 600,00 (rozdávání letáků a novin)
Kubíček, Matěj18.02.1988peněžitý dar 800,00
Kubiš, František11.07.1988peněžitý dar 100,00
Kubišová, Eliška28.07.1995peněžitý dar 100,00
Kucbel, Martin11.02.1984peněžitý dar 100,00
Kucbel, Martin11.02.1984peněžitý dar 500,00
Kučera, Daniel05.04.1987peněžitý dar 100,00
Kučera, Jakub01.08.1994peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan05.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Kučerová, Lenka25.06.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kučírek, Pavel27.07.1970bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Kudláčková, Tereza Gorčíková31.07.1988peněžitý dar 250,00
Kudlička, Tomáš03.12.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Kuhn, Tomáš18.08.1967peněžitý dar 500,00
Kuchárová, Zuzana07.03.1992peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 300,00
Kuchař, Petr02.11.1990peněžitý dar 100,00
Kulhavy, Radek21.08.1992peněžitý dar 300,00
Kulíšek, Luboš20.10.1983peněžitý dar 333,00
Kuliš, Petr06.04.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Kümmel, Roman21.06.1977peněžitý dar 800,00
Kummerová, Gabriela28.11.1976peněžitý dar 500,00
Kupková, Diana18.01.1993peněžitý dar 200,00
Kutějová, Petra21.03.1976peněžitý dar 100,00
Kutenič, Martin24.08.1976peněžitý dar 100,00
Kuzník, Ondřej21.02.1979peněžitý dar 100,00
Lacina, Lukáš24.06.1983peněžitý dar 300,00
Ládrová, Jitka29.01.1991peněžitý dar 500,00
Lamač, Antonín15.02.1988peněžitý dar 300,00
Lambert, Jan28.10.1992peněžitý dar 800,00
LAMPLOTA.EU s.r.o.27696430peněžitý dar 2 000,00
Langmüllerová, Pavla12.08.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Langmüllerová, Pavla12.08.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Laňka, Tomáš29.08.1990bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Lánský, Lukáš11.10.1988peněžitý dar 250,00
Lapáčková, Eva11.01.1974peněžitý dar 800,00
Latta, Jiří13.09.1954peněžitý dar 5 000,00
Lauko, Filip29.09.1983peněžitý dar 500,00
Laznovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 500,00
Lebduška, Daniel30.09.1989peněžitý dar 300,00
Lebduška, Daniel30.09.1989bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Ledvina, Matouš11.08.1989peněžitý dar 300,00
Lehejček, Jiří23.12.1986peněžitý dar 444,00
Lemberk, Marek08.03.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Leonhardt, Tereza29.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Lesníř, Tomáš18.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Letavaj, Branislav28.06.1983peněžitý dar 500,00
Letocha, Ondřej04.06.1985peněžitý dar 800,00
Lettlová, Simona05.04.1989peněžitý dar 500,00
LIBOSANO S.R.O.3235483peněžitý dar 2 000,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Lipták, Radoslav27.05.1986peněžitý dar 300,00
Liška, Václav15.09.1980peněžitý dar 500,00
Lišková, Hana22.08.1984peněžitý dar 500,00
Lonský, Martin01.12.1989peněžitý dar 10 000,00
Lonský, Martin01.12.1989peněžitý dar 5 000,00
Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Losos, František13.06.1988peněžitý dar 200,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 300,00
Lučanová, Jana24.08.1985peněžitý dar 100,00
Lukačovičová, Martina10.07.1976peněžitý dar 300,00
Lukeš, Martin15.09.1986peněžitý dar 800,00
Lysek, Petr11.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Macek, Karel03.12.1969peněžitý dar 500,00
Macenauer, Ivan15.04.1984peněžitý dar 300,00
Macinsky, Milan07.03.1984peněžitý dar 500,00
Mácsaiová, Pavlína03.05.1992peněžitý dar 100,00
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 132 928,00 (sleva na inzerci)
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 10 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 4 300,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 13 360,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 12 921,00
Machala, Ondřej24.06.1986peněžitý dar 250,00
Macharáček, Adam25.12.1978peněžitý dar 100,00
Mach, Martin07.01.1990peněžitý dar 300,00
Máchová, Lenka18.07.1982peněžitý dar 300,00
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 1 200,00
Macht, Petr20.02.1989peněžitý dar 100,00
Malá, Barbora13.10.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Malevič, Alexandr08.12.1987peněžitý dar 500,00
Malinský, Evžen20.01.1977peněžitý dar 250,00
Malínský, Ondřej25.07.1993peněžitý dar 300,00
Malkova, Alice15.11.1963bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Málková, Jarmila26.05.1984peněžitý dar 500,00
Mamula, Lukáš12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Mamula, Lukáš12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Mamula, Lukáš12.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Maňoušek, Lukáš07.12.1984peněžitý dar 500,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 3 500,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 2 500,00
Marčík, Josef24.06.1991peněžitý dar 500,00
Marek, Jiri25.02.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Marek, Jiri25.02.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Marel, Michael27.10.1995peněžitý dar 100,00
Mareš, Jaroslav11.11.1997peněžitý dar 300,00
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 300,00
Marešová, Andrea01.07.1981peněžitý dar 250,00
Marková, Kamila22.08.1988peněžitý dar 200,00
Marková, Naděžda30.09.1953peněžitý dar 500,00
Markuš, Jan09.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Martinec, Ondřej20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 250,00
Martínek, Tomáš23.01.1986bezúplatné plnění 8 000,00 (online reklama)
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 689,00
Martinovská, Lenka24.04.1968peněžitý dar 1 200,00
Masák, Lukáš22.01.1989peněžitý dar 500,00
Mašát, David21.03.1970peněžitý dar 15 000,00
Mašek, Radek14.04.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Mašek, Zdeněk22.01.1992peněžitý dar 300,00
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 500,00
Matějka, Ondřej25.09.1980peněžitý dar 800,00
Matl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 400,00
Matochová, Eva12.05.1992peněžitý dar 200,00
Matochová, Eva12.05.1992peněžitý dar 100,00
Matoušek, David19.08.1965peněžitý dar 100,00
Matuška, Lucas16.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Matuška, Rostislav03.08.1987peněžitý dar 300,00
Matušková, Linda31.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Matýšek, Jaromír22.09.1981peněžitý dar 500,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Mazlová, Lenka19.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Meeško, Daniel16.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Melicharová, Aneta11.09.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Meruňka, Lukáš27.11.1994bezúplatné plnění 5,00 (vyvěšení banneru)
Mezera, Filip04.08.1982peněžitý dar 30 000,00
Mičulka, Roman19.12.1990peněžitý dar 400,00
Mičulková, Miluše18.01.1961peněžitý dar 300,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Michalská, Marika13.06.1985peněžitý dar 500,00
Michek, Patrik15.06.1992peněžitý dar 800,00
Michele, Filip31.08.1987peněžitý dar 100,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikula, Lukáš07.05.1984peněžitý dar 100,00
Milá, Irena26.06.1993peněžitý dar 250,00
Minarčík, Ladislav29.11.1985peněžitý dar 500,00
Modráček, Jakub14.01.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Mohyla, Jiří09.06.1968peněžitý dar 250,00
Mokrá, Jana04.01.1984peněžitý dar 250,00
Mokrejš, Michal16.03.1993peněžitý dar 300,00
Moravčík, Ondřej03.05.1985peněžitý dar 512,00
Moravec, Jan17.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Moravec, Tomáš31.03.1971peněžitý dar 150,00
MOREAU AGRI J.HRADEC26041464peněžitý dar 200,00
Morong, Martin02.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Moťovský, Marek14.01.1998peněžitý dar 250,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrlík, Pavel17.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Müller, Pavel04.08.2000bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 6 000,00
Musil, Jan08.02.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nádvorník, Daniel02.02.1998peněžitý dar 100,00
Nagy, Miroslav16.07.1987peněžitý dar 300,00
Naiclerová, Hana19.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Nečilová, Kateřina13.07.1984peněžitý dar 100,00
Nekulová, Jana02.04.1983peněžitý dar 500,00
Němeček, David25.04.1988peněžitý dar 500,00
Neminář, Štěpán20.07.1995peněžitý dar 300,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neuschl, Karel10.10.1984peněžitý dar 800,00
Nevoral, Vojtěch07.10.1994peněžitý dar 800,00
Niče, Miloslav01.06.1987peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav06.09.1994peněžitý dar 800,00
Nosek, Jakub09.06.1981peněžitý dar 500,00
Nosek, Ondřej18.07.1985peněžitý dar 100,00
Novák, Adam19.01.1989peněžitý dar 300,00
Novák, David18.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Novák, Michal05.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Nováková, Barbora24.03.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 100,00
Nováková, Miluše25.10.1960peněžitý dar 300,00
Nováková, Veronika25.05.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Pavel12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novotná, Jitka25.10.1989peněžitý dar 500,00
Novotná, Lucie14.06.1995peněžitý dar 100,00
Novotná, Stanislava23.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Novotný, František10.07.1996peněžitý dar 200,00
Novotný, Jan05.05.1978peněžitý dar 250,00
Nový, František12.10.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Nožička, Vojtěch17.01.1990bezúplatné plnění 50,00 (vyvěšení banneru)
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 2 048,00
Nývlt, David29.04.1986peněžitý dar 250,00
Obergruber, Ondřej24.04.1996bezúplatné plnění 8 000,00 (online reklama)
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 250,00
Oborský, Pavel03.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Oborský, Pavel03.02.1989peněžitý dar 10 000,00
Obrdlík, Pavel25.07.1980peněžitý dar 500,00
Obrdlík, Pavel25.07.1980peněžitý dar 800,00
Odstrčilík, Vojtěch31.05.1993peněžitý dar 1 100,00
Odstrčilík, Vojtěch31.05.1993peněžitý dar 97,78
Olbrecht, Filip12.04.1996peněžitý dar 800,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 250,00
Ondříček, Adam15.03.1990peněžitý dar 100,00
Oros, Kristian25.12.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Otruba, Vítězslav18.06.1986peněžitý dar 800,00
Otto, Jiří16.06.1971peněžitý dar 300,00
Ourodová, Libuše05.11.1958peněžitý dar 500,00
Paclík, Vojtěch13.05.1989peněžitý dar 250,00
Pail, Vojtěch29.11.1992peněžitý dar 100,00
Pajgerová, Lenka27.10.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pánek, David01.12.1978peněžitý dar 327,00
Páník, Marek06.05.1973bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Páral, Kamil12.02.1984peněžitý dar 500,00
Partl, Tomáš18.07.1983peněžitý dar 500,00
Pařilová, Nikola15.04.1995peněžitý dar 100,00
Pastirčák, Tomáš15.06.1989peněžitý dar 3 500,00
Pašek, Roman21.01.1966peněžitý dar 100,00
Patočka, Bronislav23.03.1988peněžitý dar 666,00
Pavlasová, Alena05.02.1985peněžitý dar 1 024,00
Pavlasová, Alena05.02.1985peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Martin12.06.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pavlíček, Martin22.03.1988peněžitý dar 300,00
Pavlíček, Zdeněk11.06.1984peněžitý dar 250,00
Pavlíček, Zdeněk11.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Pavlíková, Renata24.11.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Pavlík, Richard04.10.1953peněžitý dar 500,00
Pavliš, Josef23.09.1992peněžitý dar 800,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 300,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlovič, Josef15.05.1984peněžitý dar 2 000,00
Pazderková, Markéta02.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Pecková, Lucie08.02.1991peněžitý dar 100,00
Pechová, Soňa28.03.1974bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 1 024,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 65 536,00
Peksa, Vlastimil18.02.1988peněžitý dar 100,00
Peksa, Vlastimil18.02.1988peněžitý dar 500,00
Pelán, Jan09.01.1984peněžitý dar 300,00
Peldřimovský, Jan17.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Penzešová, Markéta08.01.1993peněžitý dar 500,00
Pernica, Tomáš05.09.1982peněžitý dar 250,00
Pešek, Frantisek16.02.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Pešková, Magdalena29.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Pešková, Magdaléna29.07.1993peněžitý dar 1 000,00
Pešoutová, Jaroslava23.08.1978peněžitý dar 250,00
Peterka, Ivo16.12.1975peněžitý dar 100,00
Peterka, Tomáš22.03.1997peněžitý dar 800,00
Petrásek, Alain28.02.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Petr, Bohdan14.04.1982bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Petrlík, Jakub17.04.1998peněžitý dar 500,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 300,00
Petrů, Jan21.06.1999peněžitý dar 250,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 1 700,00
Peukert, Daniel11.09.1998peněžitý dar 100,00
Philipp, Martin10.09.1997peněžitý dar 800,00
Picková, Zuzana07.04.1995peněžitý dar 100,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 10 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 550,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 150,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 300,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 800,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pilař, Petr09.06.1956peněžitý dar 300,00
Pilmaier, Radek01.03.1978peněžitý dar 250,00
Pinc, Radek17.03.1980peněžitý dar 300,00
Pindej, Vlastimil09.01.1976peněžitý dar 300,00
Piňos, Jan02.04.1982peněžitý dar 300,00
Pirliomov, Miroslav30.08.1993peněžitý dar 300,00
Pískovský, Jan15.07.1990peněžitý dar 250,00
Píša, Luboš17.08.1985bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Piškula, Jiří27.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Píštěk, Ondřej02.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Plachetka, Lukáš22.06.1996peněžitý dar 50,00
Platil, Josef02.04.1984bezúplatné plnění 27 000,00 (organizace a management kampaně)
Platil, Josef02.04.1984peněžitý dar 1 111,00
Platil, Josef02.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Platilová, Ivana30.03.1951peněžitý dar 200,00
Platzer, Ondřej21.10.1991peněžitý dar 250,00
Podaný, Jakub19.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Podestát, Jan18.04.1990peněžitý dar 100,00
Podešvová, Karolína09.04.1990peněžitý dar 100,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Pokorná, Barbora08.04.1998peněžitý dar 250,00
Pokorný, Antonín21.04.1949bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Pokorný, Zbyněk16.10.1973peněžitý dar 500,00
Poláček, Jaromír18.03.1988peněžitý dar 100,00
Polák, Matej11.10.1990bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 15 000,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 10 000,00
Polívka, Jiří27.03.1981peněžitý dar 500,00
Pololáník, Martin09.10.1988peněžitý dar 800,00
Pop, JIří01.09.1977peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 300,00
Portele, Martin01.06.1982peněžitý dar 300,00
Pösel, Robert01.02.1990peněžitý dar 50,00
Pösel, Robert01.02.1990peněžitý dar 300,00
Pospíšilová, Lucie04.10.1983peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Vojtěch14.09.1998peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Vojtěch14.09.1998peněžitý dar 2 000,00
Pospíšil, Vojtěch14.09.1998peněžitý dar 800,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 4 000,00
Pozdníček, Martin26.02.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pozník, David02.04.1985peněžitý dar 200,00
Požár, Jakub20.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prajzová, Lucie21.12.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Pravda, Václav17.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 8 192,00
Procházka, Ivan30.03.1990peněžitý dar 300,00
Procházková, Lenka07.06.1976peněžitý dar 100,00
Prokšová Zuská, Lenka21.07.1986peněžitý dar 100,00
Prosecký, Štěpán05.02.1996peněžitý dar 500,00
Prosser, Vít04.07.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 500,00
Přibyl, Antonín14.02.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Přidal, Pavel21.01.1988peněžitý dar 500,00
Příhoda, David26.09.1991peněžitý dar 500,00
Příchoda, Vojtěch10.04.1990peněžitý dar 200,00
Přikryl, Jan23.12.1979peněžitý dar 800,00
Příplatová, Lenka18.03.1983peněžitý dar 300,00
Příplatová, Lenka18.03.1983peněžitý dar 500,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 6 900,00
Pudil, Vojtěch01.07.1994peněžitý dar 200,00
Puchnar, František05.01.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Purkert, Martin02.08.1991bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 800,00
Pýcha, Vít25.12.1992peněžitý dar 800,00
Ráb, Přemysl29.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Racka, Jan10.06.1998peněžitý dar 300,00
Račák, Rostislav18.06.1991peněžitý dar 100,00
Rajnišová, Zuzana21.11.1981peněžitý dar 250,00
Rambousková, Bohdana18.09.1978peněžitý dar 2 000,00
Raška, Jakub07.11.1986peněžitý dar 500,00
Rataj, Martin17.06.1991peněžitý dar 300,00
Rataj, Šimon15.03.2004peněžitý dar 200,00
Reich, Bořek26.12.1997peněžitý dar 100,00
Reichl, Petr13.02.1982peněžitý dar 500,00
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 250,00
Resl, Jan20.11.1997peněžitý dar 1 000,00
Rezková, Miroslava18.12.1972peněžitý dar 300,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 15 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 7 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 800,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Rimkevič, Stanislav05.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Rippel, Milan28.10.1980peněžitý dar 100,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 200 000,00
Rob, Ondřej17.09.1984peněžitý dar 500,00
Rohošková, Kateřina20.06.1983peněžitý dar 800,00
Rojík, Adam21.08.1996peněžitý dar 300,00
Roubínek, Lubomír02.12.1977peněžitý dar 250,00
Roubínek, Lubomír02.12.1977peněžitý dar 250,00
Rous, Tomáš05.02.2001peněžitý dar 810,00
Rozporka, Dominik18.03.1998peněžitý dar 47,99
Rozsypal, Jan31.03.1992peněžitý dar 300,00
Rozsypal, Rozsypal Vojtěch24.05.2004bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Rozsypal, Václav21.08.1989peněžitý dar 200,00
Roztočil, Bohuslav04.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Roztočilová, Tereza24.09.1999peněžitý dar 1 000,00
Runštuk, Lukáš27.05.1975bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Rybáček, Roman15.09.1993peněžitý dar 1 450,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 250,00
Rydvalová, Eva17.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Rygl, Jan18.01.1987peněžitý dar 500,00
Řehák, Daniel22.07.1993bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 17 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehoř, Jiří28.09.1982peněžitý dar 200,00
Řehoř, Milan19.04.1977bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Řezníčková, Pavla21.02.1993peněžitý dar 400,00
Řezníčková, Zdeňka28.09.1985peněžitý dar 100,00
Říha, Jan17.07.1987peněžitý dar 200,00
Říha, Josef05.09.1993peněžitý dar 100,00
Říha, Petr11.09.1960peněžitý dar 800,00
Sačko, Vojtěch30.07.1991peněžitý dar 500,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 800,00
Salavová, Mirka02.02.1991peněžitý dar 500,00
Salem, Tárik17.03.1987peněžitý dar 500,00
Samsa, Adam22.07.1987peněžitý dar 500,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Sauer, Dominik04.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 800,00
Scerba, David21.12.1981peněžitý dar 100,00
Sečková, Věra04.02.1956peněžitý dar 250,00
Sedláčková, Irena15.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedláková, Stanislava11.07.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sedlar, Miroslav04.04.1979peněžitý dar 250,00
Sedmihradský, Milan25.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 2 000,00
Seldon, Mark05.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Schindler, David17.08.1994peněžitý dar 300,00
Schneider, Jan12.02.1982peněžitý dar 100,00
Schwarzová, Lucie15.02.1989peněžitý dar 200,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 100,00
Simon, Martin30.07.1989peněžitý dar 500,00
Sinkule, Václav18.02.1982peněžitý dar 500,00
Skácel, Jan16.05.1972peněžitý dar 500,00
Skála, Pavel09.08.1988peněžitý dar 300,00
Skalický, Roman15.06.1988peněžitý dar 500,00
Skalický, Roman15.06.1988peněžitý dar 100,00
Skalová, Barbora29.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Skopal, Jakub18.12.1979peněžitý dar 500,00
Skopec, Miloš16.01.1967peněžitý dar 500,00
Skramuský, Albert02.05.1999peněžitý dar 500,00
Skřebský, Ondřej23.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Sládek, Lukáš20.09.1993peněžitý dar 300,00
Slavíčková, Zuzana12.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Smrtová, Veronika20.03.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smrtová, Veronika20.03.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sobota, Milan30.10.1966peněžitý dar 500,00
Sobotka, Radek24.07.1985peněžitý dar 100,00
Sobotková, Simona30.07.1968bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sochatzi, Ladislav10.01.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sochor, Lukáš30.08.1977peněžitý dar 500,00
Soják, Robert11.05.1990peněžitý dar 300,00
Soldán, Jakub18.12.1990peněžitý dar 800,00
Solnička, Martin24.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Soukup, Jan12.09.1983peněžitý dar 300,00
Spoustová, Jana11.07.1983peněžitý dar 100,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 6 000,00
Srna, Jan10.07.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Srp, Matěj17.11.1989peněžitý dar 300,00
Staňková, Eva27.07.1992peněžitý dar 2 000,00
Starý, Jiří15.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stopka, Jan05.07.1993peněžitý dar 100,00
Strakoš, Adam18.07.1990peněžitý dar 800,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 50 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 62 500,00
Strnad, Martin12.01.1978peněžitý dar 300,00
Strnadová, Eliška01.12.1981peněžitý dar 500,00
Strouhal, Jan28.02.1987peněžitý dar 500,00
Stuchlíková, Nela04.02.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Miroslav29.04.1977peněžitý dar 100,00
Suran, Jan30.06.1986peněžitý dar 2 000,00
Surovec, Martin28.08.1989peněžitý dar 800,00
Sušek, Mirek13.04.1988peněžitý dar 100,00
Svatoň, Jonáš13.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Sviták, Roman31.03.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Jakub21.11.1995peněžitý dar 300,00
Svoboda, Lukáš06.07.1996bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Miroslav09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svobodová, Zuzana14.12.1970peněžitý dar 500,00
Svrček, Jiří15.10.1991peněžitý dar 11 000,00
Sýkora, Jáchym06.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Jáchym05.06.1991peněžitý dar 294,03
Sýkora, Milan04.09.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Sýkora, Milan04.09.1980bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Syrová, Kateřina07.03.1992peněžitý dar 250,00
Sysel, Vojtěch01.07.1987peněžitý dar 500,00
Szturc, Stanislav20.01.1985peněžitý dar 100,00
Šabaková, Natálie05.12.2000peněžitý dar 100,00
Šabat, Jan28.08.1984bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šabek, Jiří15.12.1990peněžitý dar 300,00
Šamšula, Petr05.09.1983peněžitý dar 300,00
Šatochin, Prokop09.04.1973bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šatra, Pavel30.09.1988peněžitý dar 250,00
Šedek, Ivan08.09.1946bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost - roznos novin, pomoc s kampaní)
Šelmek, Tomáš22.04.1992peněžitý dar 300,00
Šemík, Roman14.01.1962bezúplatné plnění 600,00 (rozdávání letáků a novin)
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 800,00
Šén, Jakub07.12.1985peněžitý dar 300,00
Šiftanc, Daniel09.07.1975bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 300,00
Šimáčková, Gabriela31.03.1978peněžitý dar 200,00
Šimáně, Markéta10.01.1999peněžitý dar 250,00
Šimíková, Petra18.05.1990peněžitý dar 500,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 3 500,00
Šindelářová, Monika Anděla12.07.1966bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šindelář, Pavel11.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Šindel, Tomáš16.06.1997peněžitý dar 300,00
Šinkora, Jan08.06.1988peněžitý dar 2 000,00
Šípek, Petr30.10.1995peněžitý dar 100,00
Škerle, Michal04.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Škrha, Radek15.06.1986peněžitý dar 500,00
Škuta, Petr27.02.1993bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Šlapánek, René04.06.1979peněžitý dar 5 000,00
Šmerek, Zdeněk05.08.2000peněžitý dar 100,00
Šmída, Martín11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmídová, Hana24.06.1974peněžitý dar 300,00
Šmíd, Vítězslav06.10.1987peněžitý dar 300,00
Šnobr, Martin29.05.2000peněžitý dar 100,00
Šolc, David26.05.1991peněžitý dar 800,00
Šoltys, Marek15.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 300,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 5 000,00
Španěl, David08.07.1991peněžitý dar 500,00
Špendlíček, Ondřej01.10.1984peněžitý dar 5 411,00
Špinlerová, Helena29.06.1989bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Špitálníková, Nina27.12.1987bezúplatné plnění 8 000,00 (reklama na facebooku)
Šramotová, Edita10.11.1990peněžitý dar 2 000,00
Štancl, Marek16.06.1989peněžitý dar 100,00
Šťastná, Monika26.02.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šťastný, Jaroslav25.06.1954peněžitý dar 800,00
Šťastný, Jaroslav25.06.1954peněžitý dar 800,00
Šťastný, Jiří06.08.1997peněžitý dar 250,00
Šťastný, Petr11.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Štefanovič, Pavel18.06.1990peněžitý dar 500,00
Štegner, David24.03.1997bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Štěpánková, Jarka30.10.1960peněžitý dar 500,00
Štětina, Petr03.05.1978peněžitý dar 500,00
Štětina, Vítězslav27.08.1985peněžitý dar 800,00
Štogl, Karel01.06.1973bezúplatné plnění 9 000,00 (organizace a management kampaně)
Štogl, Karel01.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdávání letáků a novin)
Štolfová, Andrea15.10.1987peněžitý dar 200,00
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 5 000,00
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Šumšal, Zdeněk23.11.1990peněžitý dar 300,00
Šůstek, Aleš26.05.1956peněžitý dar 800,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švancara, Richard01.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Švarný, Michal24.05.1987peněžitý dar 300,00
Švec, Jan28.05.1984peněžitý dar 500,00
Švec, Roman25.08.1980peněžitý dar 300,00
Táborský, Jiří15.05.1985peněžitý dar 500,00
Táchová, Lenka07.11.1989peněžitý dar 500,00
Talášek, Vojtěch24.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Tauberová, Helena08.08.1964peněžitý dar 800,00
Taušová, Jana14.03.1979peněžitý dar 100,00
Telal, Andrea06.10.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Telal, Andrea06.10.1998bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Těšínský, Jakub28.12.1972peněžitý dar 500,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 300,00
Thang, Toan Pham07.05.1968peněžitý dar 800,00
Tirloni, Nikola03.10.1992bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 100,00
Tlustak, Hynek06.03.1987peněžitý dar 500,00
Tobisek, Roman23.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Toman, Lukáš18.09.1988peněžitý dar 100,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Tomášů, Martin17.08.1986peněžitý dar 200,00
Tomek, Michal07.04.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Tomšíková, Kristýna11.09.1997peněžitý dar 300,00
Topka, Jiří29.06.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Topka, Jiří29.06.1967bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Trávník, Matouš24.08.1987bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Ondřej03.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Trnka, Jan03.11.1988bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trulejová, Lucie02.05.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Trunec, Vít27.03.1993peněžitý dar 250,00
Třešňák, Martin11.01.1991peněžitý dar 500,00
Třešňák, Petr04.01.1983peněžitý dar 4 096,00
Turek, Jiří07.05.1991peněžitý dar 500,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 800,00
Uher, Marek14.06.1976peněžitý dar 300,00
Ulip, Jiří08.02.1981peněžitý dar 10 241,00
Ullrich, Michal09.05.1982bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru)
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 400,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Urbánek, Adam04.06.1996peněžitý dar 100,00
Urbánek, Michal28.11.1985peněžitý dar 6 000,00
Urda, Jiří18.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Vacková, Linda16.09.1993peněžitý dar 500,00
Václavík, Tomáš02.06.1986peněžitý dar 250,00
Václavů, Michal15.09.1982peněžitý dar 300,00
Vadkerti, Lucie17.03.1989peněžitý dar 250,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vácha, Vladek08.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Vajda, Antonín24.02.1973peněžitý dar 200,00
Valášková, Olga24.08.1980peněžitý dar 300,00
Valenta, Adam07.08.1994bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Valentová, Jana23.05.1991peněžitý dar 500,00
Valeš, Jakub05.08.1993peněžitý dar 100,00
Válka, Michal28.02.1989peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Miroslav05.08.1986peněžitý dar 500,00
Vančová, Anna14.04.1962peněžitý dar 300,00
Vaněk, Jan11.08.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vaněk, Ladislav21.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Vanický, Aleš07.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Vaník, Vojtěch15.03.2000bezúplatné plnění 250,00 (Dobrovolnická činnost - roznášení novin)
Vařecha, Filip01.05.1986peněžitý dar 2 595,00
Vávra, Filip08.09.1987peněžitý dar 300,00
Vávra, Jakub11.11.1992peněžitý dar 300,00
Vávrová, Kateřina13.07.1990peněžitý dar 500,00
Vavřičková, Jana21.12.1989peněžitý dar 500,00
Večeřa, Martin16.08.1989peněžitý dar 200,00
Vega Tour, s.r.o.62917072bezúplatné plnění 40 000,00 (pronajem autobusu)
Velkoborská, Zuzana02.07.1988peněžitý dar 300,00
Vermach, Jan28.07.1989peněžitý dar 2 000,00
Verner, Jaroslav24.02.2000bezúplatné plnění 400,00 (rozdávání letáků a novin)
Veselá, Natálie22.01.1979peněžitý dar 300,00
Veselý, Dalibor08.02.1968bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, Jakub27.03.1977peněžitý dar 250,00
Veselý, Lukáš16.01.1977peněžitý dar 300,00
Veselý, Michal17.08.1993peněžitý dar 300,00
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 300,00
Vetraková, Simona23.10.1995bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Viater, Dominik08.06.1990peněžitý dar 250,00
Vicencova, Denisa20.01.1983peněžitý dar 300,00
Vileta, Petr06.07.1956peněžitý dar 127,00
Vileta, Petr06.07.1956peněžitý dar 30,00
Vinkler, Štěpán05.01.1991peněžitý dar 800,00
Virčíková, Hana24.06.1991peněžitý dar 100,00
Víšek, Jakub08.03.1997peněžitý dar 200,00
Vitera, Lukáš04.06.1990peněžitý dar 100,00
Vitinger, Aleš12.04.1986peněžitý dar 500,00
Vitouš, Ladislav20.05.1989peněžitý dar 100,00
Vízdal, Petr12.01.1990bezúplatné plnění 800,00 (herecký výkon)
Vlach, Miloš30.12.1983peněžitý dar 3 000,00
Vlachová, Michaela12.08.1990peněžitý dar 300,00
Vlasak, Petr03.10.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Vlček, Jiří16.04.1997peněžitý dar 100,00
Vlčová, Věra16.07.1963peněžitý dar 300,00
Vodrazka, Jan10.12.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Vodrážková, Hana24.09.1972peněžitý dar 300,00
Vojtěch, Jan01.01.1970peněžitý dar 500,00
Vojtek, Jan11.06.1994bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Vojtko, Jan08.07.1975peněžitý dar 500,00
Vojtová, Barbora18.07.1988peněžitý dar 500,00
Vokřál, Radek03.12.1997peněžitý dar 300,00
Vokřínek, Martin27.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Volný, Jaromír15.12.1977peněžitý dar 100,00
Volráb, Vladimír19.02.1980peněžitý dar 100,00
Vondřejc, Filip04.12.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vonešová, Zuzana27.06.1991peněžitý dar 100,00
Votruba, Jan18.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Vražbová, Denisa21.09.1993peněžitý dar 300,00
Vršovský, Květoslav18.04.1974peněžitý dar 250,00
Vrzal, Radek22.08.1989peněžitý dar 250,00
Vydrová, Ivana19.06.1983peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 800,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyleta, Petr05.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 2 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 32 768,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990bezúplatné plnění 14 999,89 (Optické připojení)
W Czech Development s.r.o.04279301bezúplatné plnění 81 000,00 (5 milionů impresí a 1000 Kč za den za embedded videa)
Wagner, David František14.11.1988peněžitý dar 5 000,00
Weigl, Jiri22.06.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Wildová, Anna13.09.1999peněžitý dar 400,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Wojewoda, Ondřej25.04.1996peněžitý dar 300,00
Wortner, Tomáš09.11.1986peněžitý dar 100,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 10 000,00
Zádrapa, Vojtěch13.04.1995peněžitý dar 100,00
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 300,00
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 300,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 800,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 500,00
Závorová, Kristýna10.05.2019bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Zbožínek, Jonáš25.10.1990peněžitý dar 200,00
Zedníček, Tomáš13.06.1996peněžitý dar 100,00
Zeleňaková, Ivana12.06.1999peněžitý dar 100,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Zemanová, Vendula27.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Radovan09.12.1995peněžitý dar 400,00
Zemek, Karel17.05.1987peněžitý dar 100,00
Zhouf, Jan05.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (rozdávání letáků a novin)
Zídková, Šárka03.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Zigo, Rimona21.12.1986peněžitý dar 100,00
Zikmund, VÍt23.05.1985peněžitý dar 500,00
Zoubková, Kristýna23.06.1994peněžitý dar 250,00
Zvěřinová, Veronika23.11.1985peněžitý dar 100,00
Zvoníček, Tomáš03.02.1994peněžitý dar 50,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 600,00
Zygma, Antonín18.05.1999bezúplatné plnění 700,00 (vyvěšení banneru)
Zýka, Martin15.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Žádník, Jakub01.12.1992peněžitý dar 500,00
Žák, Vojtěch01.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 250,00
Železný, Jaroslav06.03.1985peněžitý dar 500,00
Žiak, Jeroným21.09.1999bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Živný, Martin12.12.1978peněžitý dar 3 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 269 024,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Economia, a.s.2819122655 096,00 (sleva na online inzerci)
MAFRA, a.s.45313351132 928,00 (sleva na inzerci)
W Czech Development s.r.o.0427930181 000,00 (5 milionů impresí a 1000 Kč za den za embedded videa)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy