Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Aliance pro budoucnost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05402450

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Masarykovo nábřeží 235/28, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 221907269, e-mail: office@oda.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pavel Sehnal - předseda předsednictvaIdentifikátor zprávy: Z1625-20200401172857
Datum: 01.04.2020 15:28:57
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_nezavisleho_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Priloha_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 11 500 200,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 200,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 11 500 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
FIO Banka, a.s. 61858374 10 061 602,52 25.07.2020

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 11 550 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABF, a.s.63080575peněžitý dar 3 000 000,00
Bäuml, Ivan07.11.1953peněžitý dar 750 000,00
ERDEX A.S.27182533peněžitý dar 250 000,00
F.R.C., A.S.27207943peněžitý dar 425 000,00
F.R.C., A.S.27207943peněžitý dar 250 000,00
GORIS S.R.O.25725882peněžitý dar 300 000,00
GORIS S.R.O.25725882peněžitý dar 250 000,00
Kachlík, Petr01.06.1954peněžitý dar 100 000,00
Kachlík, Petr25.01.1982peněžitý dar 100 000,00
Kachlík, Tomáš19.03.1985peněžitý dar 100 000,00
KALOS SPOL. S R.O.26744309peněžitý dar 425 000,00
Kouřimská, Daniela06.10.1957peněžitý dar 80 000,00
MAVERICK S.R.O.05650381peněžitý dar 3 000 000,00
PENSUM A.S.27906604peněžitý dar 350 000,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 240 000,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 300 000,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 100 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 100 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 80 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 100 000,00
VERANO REAL k.s.04663276peněžitý dar 500 000,00
VERANO REAL k.s.04663276peněžitý dar 250 000,00
VERANO REAL k.s.04663276peněžitý dar 500 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy