Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Moravské zemské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07027761

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Vyhlídce 89, Dačice, 38001

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 604936755, e-mail: info@moravskehnuti.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Hýsek Ondřej Ph.D. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1870-20200331174510
Datum: 31.03.2020 15:45:10
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_MZH_2019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_MZH_2019.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 170 250,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 13 800,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 156 450,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 67 561,07
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 83 156,79

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 156 450,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Albrecht, Kamil Mgr.19.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Albrecht, Kamil Mgr.19.01.1979peněžitý dar 30 000,00
Albrecht, Zdeněk04.09.1952peněžitý dar 700,00
Albrecht, Zdeněk04.09.1952peněžitý dar 1 000,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Bastlová, Lada15.02.1980peněžitý dar 250,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D.16.10.1979peněžitý dar 5 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D.16.10.1979peněžitý dar 5 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D.16.10.1979peněžitý dar 5 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D.16.10.1979peněžitý dar 5 000,00
Kacetl, Jiří PhDr.29.01.1976peněžitý dar 2 000,00
Kupka, Jaroslav JUDr.08.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Mlejnek, Ondřej31.03.1982peněžitý dar 3 000,00
Nývltová Fišáková, Miriam23.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Pelka, Jiří Ing. MA04.07.1953peněžitý dar 1 000,00
Pelka, Jiří Ing. MA04.07.1953peněžitý dar 15 000,00
Pelka, Jiří Ing. MA04.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Ševčík, Vladan Ing.01.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Ševčík, Vladan Ing.01.10.1974peněžitý dar 20 000,00
Ševčík, Vladan Ing.01.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Ševčík, Vladan Ing.01.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Ševčík, Vladan Ing.01.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Zuziak, Jindřich Ing.12.01.1966peněžitý dar 15 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy