Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Marian Jurečka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1622-20200323133637
Datum: 23.03.2020 12:36:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_politicke_strany_2019.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 99 040 395,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
5 151 690,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 47 665 057,00
4 Členské příspěvky 3 706 289,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 18 464 196,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 19 229 772,00
7 Úroky z vkladů 7 151,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 221 240,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 595 000,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 22 256 461,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 149 606,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 18 956 250,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 2
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 3
Informatik 2
Analytik 1
Technická správa 8
Krajský tajemník a organizační pracovník 18

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2 4 595 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 18 464 166,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
„Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou”47858591bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Abrahámová, Ludmila10.05.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Adamcová, Jana Mgr.10.08.1976peněžitý dar 13 000,00
Adamec, František MUDr.06.09.1951peněžitý dar 20 700,00
Adamec, Jiří01.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Adamec, Jiří Mgr.01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Josef15.02.1954bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Adamec, Petr21.06.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 7 000,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Zdeněk Ing.06.01.1974peněžitý dar 2 000,00
Adámek, Evžen27.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Adámek, Jan08.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Adamusová, Kamila22.11.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamus, Petr21.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
AG - Horní Rybníky s.r.o.60934841bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo25571095peněžitý dar 1 000,00
Aleš Rylko87789141peněžitý dar 2 800,00
Alterová, Zdenka24.08.1948peněžitý dar 100 000,00
AMICA CENTRUM s.r.o.18233392bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Anamichna, Václav08.06.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Anderle, Jan15.03.1956peněžitý dar 900,00
Andrés, Jaroslav27.04.1980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Andrš, Pavel08.04.1971bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Antoníčková, Blanka18.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 16 000,00
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 20 000,00
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 3 300,00
Apoštolská církev, sbor Hlinsko64783561bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
AUTO HRAZDIRA s.r.o.26890186bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Babáčková, Blanka28.02.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bábíková, Ludmila25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bačák, Alois10.12.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Bačovic, Libor08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bačovic, Libor08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bajer, František17.04.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bajer, Karel MUDr.05.08.1970peněžitý dar 500,00
Bajerová, Marie28.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Balcárek, Miloš04.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Balcar, Stanislav03.12.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Baldovská s.r.o.01494872peněžitý dar 20 000,00
Balušek, Pavel15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balušek, Pavel15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baranovič, Miroslav14.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Barešová, Marie04.01.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Barchánek, Jiří01.01.1929bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Barková, Hana09.07.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bárta, Antonín Ing.24.07.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bartáková, Karla13.04.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bártek, Libor20.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartoníčková, Anna19.11.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoníčková, Anna19.11.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 3 600,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 4 000,00
Bartošek, Pavel16.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartoš, Milan18.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoš, Milan18.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoš, Miloslav09.06.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 13 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 20 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 5 200,00
Bartošová, Marcela31.12.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošová, Marie19.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartošová, Zuzana17.09.1962peněžitý dar 6 500,00
Bařáková, Veronika Bc.02.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Bařák, Tomáš Ing.30.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Bařák, Tomáš Ing.30.09.1975bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bařák, Tomáš Ing.30.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bařinková, Jarmila12.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Basl, Jiří Ing.16.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Basl, Jiří Ing.16.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Basl, Jiří Ing.16.03.1969peněžitý dar 3 800,00
Bauer, Václav15.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bečáková, Alena25.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bednář, Jan10.01.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Beinlich, Martin15.06.1967bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bekárek, Štěpán15.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D25.12.1976peněžitý dar 40 000,00
Belorit, Zdeněk08.02.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Běloušková, Veronika04.02.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Benák, Martin06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benák, Martin06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benák, Martin06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benda, Václav Ing.03.08.1932peněžitý dar 1 000,00
Benek, Pavel23.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Benešík, Pavel11.08.1984bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Beneš, Josef23.01.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Beneš, Milan22.10.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Beránková, Lucie29.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Beránková, Magdaléna27.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Beran, Vít Ing.22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Vít Ing.22.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Beran, Vít Ing.22.05.1967peněžitý dar 15 000,00
Bergerová, Iva15.07.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bergerová, Iva15.07.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Berková, Kateřina18.01.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Berman, Zdeněk30.12.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bezděková, Renáta25.01.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, Roman.Ing.12.07.1973peněžitý dar 600,00
Bilek, Václav11.01.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bilík, Jan13.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bílková, Blanka13.06.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Binderová, Jiřina05.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Biskupství ostravsko-opavské65468953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bitnar, Stanislav06.05.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bittner, Petr24.06.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bíza, Petr09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bíza, Petr09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bíza, Petr09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Blaháček, Ivo31.05.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Blaha, Vladimír12.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 900,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Miroslava23.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blahut, Vladislav18.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blahut, Vladislav18.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blaško, Jakub23.06.1990bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blažej, Tomáš14.05.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blažek, Jaromír27.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Blažková, Hana07.11.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blažková, Kateřina11.11.1979bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bleha, Luboš06.10.1967bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blecha, Jan Ing.13.08.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Boček, František Bc.09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František Bc.09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František Bc.09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František Bc.09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boháč, Martin09.10.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Böhm, Marián23.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Böhm, Petr30.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Böhm, Petr30.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bojková, Anna01.08.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bordovský, Petr16.03.1987peněžitý dar 4 444,00
Bordovský, Petr16.03.1987peněžitý dar 4 444,00
Bordovský, Stanislav29.03.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Borek, Antonín23.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Borovec, Josef11.01.1941bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Bořil, Jiří23.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bořilová, Hana27.11.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Bouda, Karel27.11.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Boudná, Michaela30.10.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boudová, Ivana19.09.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bouška, Milan10.07.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bouzek, Jiří20.03.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brabcová, Eva26.12.1961bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brabcová, Jitka Ing. PhD.08.03.1961peněžitý dar 2 500,00
Brabencová, Ludmila11.04.1945bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bráblíková, Marie17.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, Stanislav07.09.1956peněžitý dar 12 000,00
Branny, Jan27.01.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Branny, Jan27.01.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brauerová, Marie22.03.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brázda, František29.06.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brázda, Josef24.06.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brázdil, Oldřich23.10.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brdíčko, Josef14.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Ondřej10.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Ondřej10.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brehovszký, Alan27.10.1948bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brehovszký, Alan27.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brno Eastgate II. s.r.o.28314727peněžitý dar 15 000,00
Brosek, Jiří15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brož, Karel16.11.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brožová, Hana24.05.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brusnický, Miroslav08.01.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brzobohatý, Alois01.12.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Brzobohatý, Antonín01.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Březina, Josef16.08.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bůček, Rostislav13.04.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Budinská, Monika30.03.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bucheltová, Anna18.09.1943bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Buchta, Břetislav21.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buchta, Břetislav21.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buchta, Pavel04.02.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bujárek, Jaroslav21.10.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bukovský, Vladimír10.08.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bureš, Václav23.08.1969bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 8 120,00
Burian, František22.12.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bury, Marek16.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buzzi, Mario10.03.1947peněžitý dar 2 500,00
Cacáková, Markéta01.02.1978peněžitý dar 500,00
Cajzl, Pavel10.03.1960peněžitý dar 40 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Candra, Stanislav29.01.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 15 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 26 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 49 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbolová, Alena Ing.Arch.17.06.1966peněžitý dar 6 000,00
CB Destrukce s.r.o.25160095peněžitý dar 20 000,00
Celá, Helena20.01.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 15 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman Ing.16.02.1960peněžitý dar 8 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Centrum péče o ženu, s.r.o.28269888bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Cibochová, Petra17.10.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Císař, Milan06.03.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Cislerová, Pavla24.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cogan, Rudolf01.05.1951bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Coufal, Vladimír Ing.04.07.1968peněžitý dar 2 000,00
cresco&finance a.s.27755177bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Crha, Antonín Bc.01.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Crha, Antonín Bc.01.05.1986peněžitý dar 16 300,00
Culganová, Lučina23.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Curylo, Lukáš Mgr.03.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Curylo, Lukáš Mgr.03.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Curylo, Lukáš Mgr.03.02.1974peněžitý dar 34 000,00
Cvejn, Václav13.08.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvejn, Václav13.08.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvingráf, Michal05.10.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Cvingráf, Radek17.03.1979bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvrkal, Emanuel14.08.1949bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cyranyová, Gabriela MUDr.29.01.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Cyrus, Bohumír25.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čabanová, Jana28.12.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čada, Bohumil02.03.1940bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čada, Petr12.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čajánek, Martin RNDr.20.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Čajan, Radek31.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čálek, Josef10.04.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čaňo, Pavel25.12.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čaňo, Pavel25.12.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čáp, Jan Prof.MUDr.21.02.1953peněžitý dar 100 000,00
Čáp, Pavel11.10.1988bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čáp, Václav15.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čečman, Ivo Ing.12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čečman, Ivo Ing.12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čečman, Ivo Ing.12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čečman, Ivo Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čechmánek, Jiří20.02.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čejková, Lenka25.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čejková, Lenka25.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čekalová, Eva18.09.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
ČEKO IMPORT a.s.25284924bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čepák, Milan25.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čepl, Jan25.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čermák, Jan30.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Čermák, Jan30.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Černák, Jiří07.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černá, Ludmila03.11.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černá, Marta18.09.1979bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černický, Pavel11.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černohlávek, Jiří20.01.1954bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černoch, Gerald27.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Černý, František17.10.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černý, Martin28.12.1974peněžitý dar 300,00
Černý, Rostislav28.01.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Červíková, Věra06.08.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Červová, Anna03.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Číhová, Marie31.01.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čižinský, Jan22.04.1978peněžitý dar 52 000,00
Čmiela, Stanislav14.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 50 000,00
Čupová, Miroslava26.08.1961peněžitý dar 3 300,00
Čurdová, Libuše08.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
D U K O R s.r.o.60934883bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
D-Holz, s.r.o.60740426bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Damovský, Jaromír29.09.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dám, Tomáš15.12.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Daněk, Vladimír12.10.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Daniel, Jiří18.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Daniel, Jiří18.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
David, Jan09.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dědková, Gerlinda14.02.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dehner, Jan02.07.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 25 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 1 500,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 11 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 15 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Diakonie Broumov, sociální družstvo49289977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Diatel, Bohumil26.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dihlová, Marie21.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Disavino plus s.r.o.02953811bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Diviš, Pavel25.07.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dobrovolná, Iveta20.10.1958bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dobrovolný, Jindřich11.12.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Dočkal, Václav15.07.1978bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dohnálek, Jiří11.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Dohnalová, Miroslava01.11.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub31.12.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub31.12.1993bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub31.12.1993bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Michal21.08.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládalová, Leona17.08.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doktor, Ladislav27.10.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dolanský, Pavel13.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Doleček, Jan16.11.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doležal, Adam06.12.1991bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doležal, Aleš18.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Doležálek, Vít Mgr.10.03.1982peněžitý dar 70 000,00
Doležalová, Věra02.08.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Domanský, Ondřej20.07.1989bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dorazil, František08.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Doskočil, Jan Ing.13.01.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostálek, Josef29.06.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dostálová, Ilona04.09.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostálová, Kateřina21.08.1968bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostál, Tomáš14.02.1971peněžitý dar 2 500,00
Doubek, Luboš31.12.1961bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drábek, Filip14.06.2003bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dračková, Růžena28.08.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Drahoňovský, Václav14.11.1935bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drahošová, Dagmar17.08.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Drápal, Vojtěch24.02.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Drastík, Josef29.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Drašnar, Stanislav08.04.1994peněžitý dar 500,00
Dražil, Miloslav05.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drbohlav, Jan30.10.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drbohlav, Jiří23.03.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 5 000,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobný, Jan25.04.1939bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dubová, Lucie12.06.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Duczynski, Josef07.12.1952bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudíková, Marie13.02.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Dudr Company s.r.o.29305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudr Company s.r.o.29305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudr Company s.r.o.29305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ducháček, Stanislav26.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Dulavová, Jana12.08.1966peněžitý dar 8 000,00
Dumbrovská, Michaela JUDr.10.09.1957peněžitý dar 22 068,00
Dupalová, Zuzana08.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Durek, Bohumil09.01.1947bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dušek, Radek24.12.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvorník, Marek10.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dvorský, Eduard Ing.21.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvorský, Eduard Ing.21.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvořáček, Jiří Mgr.24.02.1970peněžitý dar 100 000,00
Dvořáčková, Marta28.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dvořáčková, Miroslava25.11.1927bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Josef Bc.29.06.1980peněžitý dar 12 000,00
Dvořák, Martin21.09.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořáková, Marcela03.02.1972bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Petr11.10.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Dvořák, Petr11.10.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Dvořák, Radek05.12.1969bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Václav dipl.um.12.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dvořák, Václav dipl.um.12.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dvořák, Zdeněk18.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Dvořák, Zdeněk18.01.1954peněžitý dar 4 700,00
Dvořák, Zdeněk18.01.1954peněžitý dar 40 000,00
Dželinová, Anna15.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Edelsdezner, Tomáš21.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Edlman, Zdeněk13.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Egererová, Jaroslava16.02.1956bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Egrt, Jan16.05.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ehrhartová, Jana21.08.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ehrhartová, Jana21.08.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ekstein, Luděk23.11.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Ekstein, Luděk23.11.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Emr, Ivan23.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Eva, Zámečníková21.04.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Faiferová, Vlasta15.04.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fajura, Francisk23.10.1978bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Faloutová, Alžběta18.11.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Falta, Jan05.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Fanta, Lubomír19.11.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fara, Radek08.06.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Farková, Dáša26.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Farská, Myriam08.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fasora, Pavel27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
FASS systém s.r.o.29443938peněžitý dar 200,00
FASS systém s.r.o.29443938peněžitý dar 2 000,00
FASS systém s.r.o.29443938peněžitý dar 2 000,00
Fedorčák, František26.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
FEMMA, s.r.o.63474867peněžitý dar 200 000,00
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
FERI BOOT Varadiová Eva45620741bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
FERRUM s.r.o.49968947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
FERRUM s.r.o.49968947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Fiala, Ondřej14.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Martina17.05.1973bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ficová, Helena02.04.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fidrmuc, Jaroslav Mgr.26.04.1958peněžitý dar 2 500,00
Fikr, Vladimír01.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filák, Josef16.03.1937bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Filipi, Dominik11.03.1983peněžitý dar 1 168,00
Filip, Nathaniel31.01.1986bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filipová, Jana27.10.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Filipová, Markéta25.07.1991peněžitý dar 1 500,00
Filip, Pavel05.02.1990bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filip, Zdeněk01.06.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filip, Zdeněk01.06.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filka, Jaroslav PHDr.,Mgr.13.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Filsáková Eva - VINAMET26845148peněžitý dar 300 000,00
Finstrlová, Karla15.07.1938bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Fišerová, Marie07.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fladr, Martin07.07.1972peněžitý dar 897,00
Flaška, Pavel20.12.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flesar, Otakar02.12.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flídr, Pavel23.12.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Fojtíček, Jan31.03.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Ondřej24.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Petr04.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Petr04.07.1964peněžitý dar 3 800,00
Fojtík, Jiří26.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fojt, Ota10.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Fojtů, Libor17.06.1970bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Foltýnová, Marie04.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Forgač, Marek Ing.19.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Forgač, Marek Ing.19.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 1 500,00
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 15 000,00
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 2 000,00
Fořt, Miroslav28.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Fořt, Miroslav28.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Franta, Lukáš Bc. Ing. Ph.12.12.1979peněžitý dar 2 400,00
František Fornůsek - Lexan Kunovice74662864bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fritzová, Marie18.10.1985peněžitý dar 1 500,00
Frolová, Eliška Ludmila06.08.2002bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Froněk, Antonín13.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fryč, Zdeněk24.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fryč, Zdeněk24.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Geislerová, Helena20.05.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Gelnar, Lukáš Ing.arch.16.07.1946peněžitý dar 3 000,00
Gelnar, Martin Ing.15.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Martin Ing.15.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Václav26.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Geodézie Česká Třebová s.r.o.26010623peněžitý dar 15 000,00
Gërbani, Džemal30.09.1974peněžitý dar 1 800,00
Gerža, Pavel14.03.1954bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Giacintov, Michal Ing.arch.08.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Glöcknerová, Marie01.03.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Gloser, Bedřich04.03.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Gogárová, Jitka MUDr.07.10.1958peněžitý dar 1 300,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 700,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 7 000,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 7 700,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 30 000,00
Gorčík, Josef04.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Gorčík, Josef04.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Götz, Andrzej13.12.1969bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Grebeníčková, Jana27.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Gregora, Stanislav12.10.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Gregora, Tomáš02.03.1978bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Greplová, Stanislava08.11.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Grolich, Jan Mgr.11.06.1984peněžitý dar 70 000,00
Grubner, Jan14.06.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Grutmanová, Františka19.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grutmanová, Františka19.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grygarová, Barbora03.05.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Gubančok, René Ing.15.08.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Hadraba, Stanislav26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hadraba, Stanislav26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
HAHN s.r.o.25824023bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
HAHN s.r.o.25824023bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hahnová, Ivana12.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hainc, Jaromír24.03.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hájek, Martin18.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hák, Jan19.04.1931bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Haladová, Kateřina04.09.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Haláková, Oľga09.07.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Haltmar, Petr13.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hamplová, Věra16.03.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hampl, Václav Mgr.23.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hamrozi, Jiří Ing.27.12.1977peněžitý dar 2 000,00
Hanáček, Vladimír28.01.1987peněžitý dar 990,00
Hanáková, Anna14.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hanák, Petr15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Stanislav13.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hanková, Marie24.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanslík, Lukáš01.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanusová, Marie30.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanuš, Jan19.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanuš, Jan19.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanušová, Libuše06.10.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Hanuštiaková, Alice MUDr.13.02.1956peněžitý dar 2 500,00
Hanych, Michal22.06.1990peněžitý dar 50 000,00
Hanzal, Václav23.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Harcuba, Josef29.02.1944bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hardt, Tomáš16.11.1973peněžitý dar 100 000,00
Hartmann, Jiří Ing.30.10.1936bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hasalík, Pavel18.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hasal, Jaromír21.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hatláková, Jana23.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hauzner, Radek15.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Havel, Zdenek25.06.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.60322284bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Havlík, Josef17.09.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Házová, Zdislava09.08.1949bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hecl, Petr29.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Hefler, Ondřej05.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hefler, Ondřej05.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Heikenwälder, Jakub Ing.20.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Hejl, Jaroslav Ing.04.01.1960peněžitý dar 3 300,00
Hejlová, Milada19.06.1937bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hejna, Patrik19.11.1998bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hejsková, Zdeňka06.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Helán, Jan30.03.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 30 000,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 10 000,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 20 641,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 6 500,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 1 800,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 3 000,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Helma, Jakub18.06.1994bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Helma, Vladimír27.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hendrych, Ladislav09.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hepner, Zdeněk21.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herbrychová, Věra27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herbrychová, Věra27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herman, Daniel Mgr.28.04.1963peněžitý dar 200 000,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Herot, Miroslav23.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana24.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana24.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Heřmánek, Jaroslav04.12.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Heřmánek, Petr09.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
HEVOS spol. s r.o.46983589bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hezogová, Marie24.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladík, Petr Mgr.28.09.1984peněžitý dar 10 000,00
Hladík, Petr Mgr.28.09.1984peněžitý dar 50 000,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 3 400,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 500,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Václav23.03.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladiš, Ondřej12.12.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladiš, Ondřej12.12.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlaváček, Jiří14.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlaváčková, Miroslava08.05.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Hlaváčová, Simona Mgr.01.02.1977peněžitý dar 2 000,00
Hlava, Stanislav01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Hlava, Stanislav01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Hlavatá, Anežka13.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlavatá, Anežka13.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlavinka, Jiří04.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Hlavinka, Jiří04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří04.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Hlavinka, Jiří04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinková, Zdeňka11.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hlousová, Kateřina14.01.2000peněžitý dar 897,00
Hodgson, Laura02.03.1984bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hodínek, Jaroslav24.11.1986bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hodysová, Růžena07.08.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hoffmanová, Pavla19.02.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hofman, Ladislav04.06.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hojná, Zdeňka31.03.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hokrová, Olga05.09.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hokrová, Olga05.09.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holá, Marie14.11.1930bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holčík, Jan09.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Holík, Jiří04.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Holík, Jiří04.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Holík, Miloš Ing.11.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Holiš, Josef20.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Holubec, Oldřich25.08.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holý, Miloslav07.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Homolka, Josef15.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Honěk, Jindřich07.09.1967peněžitý dar 2 500,00
Honěk, Jindřich07.09.1967peněžitý dar 2 500,00
Hönigová, Irena08.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Honz, Josef19.12.1973peněžitý dar 15 000,00
Horáček, Pavel09.09.1994bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horáček, Pavel09.09.1994bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horák, Alois Ing.02.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 30 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 2 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Ondřej24.11.1978peněžitý dar 20 000,00
Horáková, Libuše09.03.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horáková, Zdeňka Ing.26.03.1986peněžitý dar 500,00
Horáková, Zdeňka Ing.26.03.1986peněžitý dar 2 000,00
Horák, Pavel Ing.25.07.1964peněžitý dar 2 500,00
Horák, Pavel Ing.25.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horák, Pavel Ing.25.07.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horká, Anežka24.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Horký, Pavel24.10.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Horňáková, Helena17.03.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horníček, Jan10.01.1962bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horníček, Jan10.01.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horská, Miluše Mgr.26.04.1959peněžitý dar 50 000,00
Horská, Veronika06.07.1991bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hortek, Pavel18.02.1949peněžitý dar 100 000,00
Horvátová, Margita01.10.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Horynová, Marie15.10.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hořava, Pavel Mgr.22.09.1956peněžitý dar 70 000,00
Hořava, Pavel Mgr.22.09.1956peněžitý dar 80 000,00
Hořínek, Jiří14.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hořínek, Jiří14.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hospůdka, Martin17.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hostanová, Vladimíra29.11.1935bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 11 500,00
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 11 500,00
Houška, Miroslav Ing.02.04.1959peněžitý dar 1 800,00
Houška, Miroslav Ing.02.04.1959peněžitý dar 2 000,00
Houška, Miroslav Ing.02.04.1959peněžitý dar 7 000,00
Houšková, Jana Ing.24.12.1961peněžitý dar 7 000,00
Houšková, Jana Ing.24.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Houšť, František02.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Houšť, František02.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 1 168,00
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 1 168,00
Hrabák, František21.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrbek, Tomáš14.01.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Hrdina, Josef02.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrdina, Pavel RNDr.06.11.1965peněžitý dar 50 000,00
Hrdý, Antonín30.05.1951bezúplatné plnění 7 228,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hrdý, František13.06.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrežo, Jan30.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hrnčíř, Jindřich09.09.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hromádko, Vladislav10.12.1939bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hronová, Zdeňka22.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubeš, Karel Ing.14.07.1972peněžitý dar 2 400,00
Hrubeš, Karel Ing.14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Hrubeš, Milan12.01.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubý, Jaroslav09.08.1968bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubý, Karel Ing.24.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hruška, Josef13.10.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hruška, Josef13.10.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hřebačka, Svatopluk01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hubáčková, Libuše21.01.1987peněžitý dar 1 200,00
Hubáčková, Libuše21.01.1987peněžitý dar 1 500,00
Hubertova lesní, s.r.o.07210906peněžitý dar 50 000,00
Hudáková, Jiřina17.03.1937bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Huďa, Tomáš08.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Huďa, Tomáš08.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hudec, Ondřej22.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Huneš, Robert09.11.1968peněžitý dar 1 500,00
Huneš, Robert09.11.1968peněžitý dar 2 000,00
Hurtová, Alena19.09.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hustá, Alena20.04.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hušek, Václav05.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hybner, Otto06.07.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hýlová, Lea27.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hyndrák, Karel01.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hýsek, Lukáš27.02.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 27 000,00
Chaloupecký, Jan18.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Chalupa, Marek Ing.06.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Chalupa, Marek Ing.06.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Charvát, Marian Bc. Ing.28.05.1974peněžitý dar 8 000,00
Charvát, Martin18.05.1965peněžitý dar 150 000,00
Charvátová, Kateřina18.09.1992peněžitý dar 100 000,00
Charvátová, Romana07.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Charvátová, Romana07.10.1967peněžitý dar 100 000,00
Chlebková, Jana16.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Chlumecký, Karel27.03.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Chlupatý, Bedřich13.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chlupatý, Bedřich13.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chmelař, Rudolf23.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chmelař, Zdeněk19.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chovanec, Jakub20.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chovanec, Jakub20.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chrenková, Andrea01.09.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Chříbek, Miloš18.04.1973peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 7 000,00
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 17 000,00
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chytil, Jaroslav16.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
INNEASTAV s.r.o.28627288bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
ITTEC, s.r.o.64574296peněžitý dar 350 000,00
Ivičičová, Jitka Mgr.24.11.1980peněžitý dar 24 000,00
Jágr, Miroslav22.10.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jahnová, Julie02.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jaklová, Berta24.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jaklová, Berta24.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jakš, Martin19.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Jakubalík, Martin11.02.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jakubík, Jiří06.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jalůvka, Jan22.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jalůvka, Jiří11.02.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janáčková, Hana24.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jandová, Irena19.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jandová, Věra13.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Janík, Dušan26.04.1984peněžitý dar 1 800,00
Janík, Dušan26.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Janík, Jiří04.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Janíková, Eva21.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janíková, Gabriela11.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Janíková, Gabriela11.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jankes, Vladislav24.03.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jankovský, Zbyněk JUDr. Ph.D.16.11.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Janků, Petr12.02.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Janoš, Jan22.07.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janoušek, Pavel24.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janouškovec, Pavel Mgr.09.08.1959peněžitý dar 45 000,00
Janouškovec, Pavel Mgr.09.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janouškovec, Václav20.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janouškovec, Václav20.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janová, Jana09.03.1976peněžitý dar 50 000,00
Jansák Karel Ing.69175187bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jansák Karel Ing.69175187bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jan, Staněk06.12.1940bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Janů, Marie29.07.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Jan, Zugar06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jarolímek, David15.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jaromír Novák - soukromý zemědělec75833506bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jaroslav, Hulák13.07.1953peněžitý dar 7 250,00
Jarošek, Kamil22.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jaroš, Jan09.04.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jarošová, Jana13.01.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jarošová, Marie14.05.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jasanská, Alena30.04.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jasenská, Jana30.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
JASS-UNI, s.r.o.60743638bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jastrzembská, Helena14.05.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jašek, Jan12.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Javůrek, Stanislav12.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jedlička, Michal10.09.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 20 202,00
Jehlička, Otakar10.10.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelének, Antonín18.12.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jelen, Josef14.06.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínek, František07.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, František07.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jelínek, František07.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Jelínek, František07.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Jelínek, Josef12.03.1933bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínek, Josef12.09.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jelínek, Josef12.09.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jelínek, Karel Mgr.20.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jelínek, Martin01.01.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, Martin01.01.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, Václav15.09.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jenisová, Terezie21.05.1976peněžitý dar 1 320,00
Jenisová, Terezie21.05.1976peněžitý dar 1 110,00
Jeřábek, Vojtěch Ing.08.01.1993bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jeřábek, Vojtěch Ing.08.01.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jesenický horský spolek26991268bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jež, Stanislav16.05.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jílek, Josef24.04.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jílek, Josef09.02.1965peněžitý dar 3 800,00
Jílek, Josef09.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Jílek, Zdeněk01.09.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jilgová, Milena03.03.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jinoška, Michal02.09.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jiran, Pavel Ing.11.01.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Jirásek, Jaroslav23.02.1969bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jirkovský, Jiří Ing.26.04.1961peněžitý dar 100 000,00
Jirman, Radek11.02.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Jirman, Radek21.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Jirsák, Tomáš Mgr.04.10.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jiruška, Václav01.06.1949bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jirušková, Ivana17.04.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jírů, Tomáš Ing.08.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jírů, Tomáš Ing.08.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
John, František Mgr. RNDr01.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
John, František Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
John, František Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 15 000,00
John, Jaromír01.09.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jordán, Jaroslav11.02.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Josefová, Marie05.06.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Josef, Soukal15.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Josef, Valihrach03.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Josiek, Vladislav09.03.1984peněžitý dar 3 500,00
Jůdlová, Pavla20.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jung, Karel16.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jun, Lubomír30.05.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jůnová, Eva27.12.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Juračková, Dagmar15.04.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jurák, Mojmír15.07.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Juránek, Dalibor02.10.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Juránek, Stanislav Ing24.01.1956peněžitý dar 32 700,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Juránek, Zdeněk28.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 9 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jurečka, Dominik Ing.04.11.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 60 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 34 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 39 406,00
Jurek, Jan19.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurišicová, Markéta24.02.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurnečka, Karel28.04.1929peněžitý dar 2 000,00
Jůzl, Čeněk23.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jůzl, Čeněk23.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jůzl, Čeněk23.09.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kačmařík, Jiří03.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlčík, Jaroslav21.12.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kadlec, Bořivoj04.07.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlec, Jan Ing.17.11.1953peněžitý dar 600,00
Kadlec, Jan Ing.17.11.1953peněžitý dar 3 800,00
Kadlecová, Jana24.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kadlecová, Zdeňka19.02.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlec, Rostislav Mgr.04.06.1979peněžitý dar 8 000,00
Kadlec, Václav02.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kadula, Tomáš27.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kafka, Antonín27.01.1966bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kafka, Jan20.03.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kaláb, Josef21.04.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalbáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalbáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalinová, Jaroslava04.04.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalodová, Ivana20.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalodová, Ivana20.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalodová, Ivana20.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Kalous, František20.07.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kamarád, Josef15.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Kamarytová, Marie04.08.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kamba, Stanislav03.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kaňa, Josef Ing.19.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 7 960,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kantor, Luděk01.03.1986peněžitý dar 3 600,00
Kaplan, Tomáš Mgr.29.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Kapsia, Stanislav22.01.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Karásková, Ivana16.11.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Karhanová, Lenka01.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Karhan, Pavel Ing.13.04.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Karhan, Pavel Ing.13.04.1962peněžitý dar 2 520,00
Kasal, Jan Mgr. Ing.06.11.1951peněžitý dar 2 000,00
Kasalová, Jaroslava28.09.1930bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 9 000,00
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašovský, Leo19.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kašparová, Marie11.12.1965bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kašparová, Marie05.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kašpar, Radomil02.08.1965peněžitý dar 30 000,00
Kaššovicová, Veronika MUDr.20.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Katolický vzdělávací spolek SVORNOST46270744peněžitý dar 1 000,00
Kauzlaričová, Eva28.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Keller, Pavel08.02.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kellner, Štěpán07.02.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Keprtová, Emílie07.02.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kerhart, Václav19.06.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
KF ORBIS Film Plzeň, s.r.o.00870871bezúplatné plnění 15 000,00 (věcný dar - reklamní spot - PLZ)
Klabenešová, Ilona12.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klabík, František20.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klabík, František20.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klacková, Anna05.05.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kladivová, Romana14.11.1972peněžitý dar 4 000,00
Klang, Pavel26.06.1951peněžitý dar 1 000,00
Klapner, Martin24.10.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klavačová, Marie26.08.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klecl, František19.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klegerová, Růžena14.04.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kleibl, Jan17.09.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Klepáček, Miroslav21.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klepetek, Zdeněk14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klepetek, Zdeněk14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klíma, Adolf27.03.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klíma, Karel Bc.27.10.1956peněžitý dar 540,00
Klíma, Karel Bc.27.10.1956peněžitý dar 25 000,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klímová, Marcela03.07.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kliš, Josef22.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kliš, Josef22.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kloc, František15.07.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kloc, František15.07.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klos, Josef23.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kluka, Stanislav27.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kluka, Stanislav27.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kmoníček, Pavel26.07.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knapovský, Václav15.08.1942bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knoblochová, věra01.01.1940bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knopová, Monika06.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kocichová, Milada11.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocich, Robert13.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocman, Richard17.04.1986peněžitý dar 1 168,00
Kocumová, Helena17.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kocurek, Josef27.10.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kočevárová, Dagmar07.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kodera, Josef18.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Kodrík, Dalibor RNDr.01.08.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kodýtek, Miroslav24.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kojzar, Jaroslav02.07.1949peněžitý dar 1 794,00
Kokejlová, Eva20.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kolapová, Anna22.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolařík, Stanislav Bc.20.03.1987bezúplatné plnění 1 300,00 (věcný dar- knihy do tomboly)
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Zdeňka13.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolář, Rudolf13.10.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolečková, Alice02.06.1930bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kolegová, Marta17.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 2 100,00
Kolisko, Ondřej10.12.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kollová, Jana17.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Komárek, Štěpán Mgr.01.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Komárková, Daniela21.02.1972peněžitý dar 50 000,00
Komín, Pavel21.02.1960peněžitý dar 11 500,00
Koňařík, Vlastimil19.08.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konečný, Milan26.02.1984peněžitý dar 20 000,00
Konopáč, Jaroslav08.09.1959bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Konupková, Marie11.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konupková, Marie11.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konzvohl, Jaroslav22.03.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kopáčková, Jaroslava06.07.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopčáková, Zdena24.02.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopčanská, Kristýna24.03.1997bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopecká, Eva08.06.1953bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopecká, Ludmila14.10.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopecký, Viliam MUDr.11.04.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopeček, Pavel08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopeček, Pavel08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopeček, Pavel08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopečková, Tereza19.04.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopečková, Tereza19.04.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopic, Jiří Ing.23.10.1977peněžitý dar 1 200,00
Koráb, Jan22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Koráb, Jan22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Korbel, Alois04.03.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Korbel, Miloslav14.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kordík, Rudolf12.01.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Kornasová, Terezie26.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Korpasová, Eva09.06.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kosina, Ivo01.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kos, Jiří Ing.21.03.1966peněžitý dar 60 000,00
Kostelník, Jiří08.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostelník, Rostislav06.10.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostincová, Marie20.09.1953bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kostřížová, věra28.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Košařová, Magdaléna20.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košařová, Magdaléna20.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košický, Patrik Mgr.05.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Košťál, René22.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košťál, René22.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kotajná, Dagmar Mgr.20.04.1979peněžitý dar 14 000,00
Kotajná, Dagmar Mgr.20.04.1979peněžitý dar 10 600,00
Kotajná, Dagmar Mgr.20.04.1979peněžitý dar 10 600,00
Kotková, Marta MUDr.28.04.1965peněžitý dar 7 500,00
Kotlář, Václav11.08.1951bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš06.09.1981peněžitý dar 50 000,00
Koubský, Jiří20.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Koukal, Josef Ing.19.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 5 000,00
Koutný, Pavel18.05.1948bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kovář, Bohumil08.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kovář, Jan Ing.24.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Kovář, Jan Ing.28.07.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kovář, Pavel Bc.06.09.1987peněžitý dar 2 000,00
Kowalczuková, Jarmila12.12.1982bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kozák, Aleš27.01.1952peněžitý dar 200 000,00
Kozák, Jiří24.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozáková, Milena14.09.1946peněžitý dar 50 000,00
Kozelský, Radim02.08.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozelský, Radim02.08.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozel, Štěpán06.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozubík, Jan02.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kozubík, Jan02.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krajča, František09.02.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krajíček, Miroslav12.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krajíček, Miroslav12.04.1966peněžitý dar 2 000,00
Krajňáková, Marie16.04.1967bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Králíčková, Hana15.01.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 897,00
Králová, Iveta07.06.1974peněžitý dar 50 000,00
Králová, Petra Mgr.29.04.1978peněžitý dar 897,00
Králová, Věra10.01.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kramářová, Jaroslava30.12.1943bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krassa, Karel06.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Krátký František48348554bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krátký, Vladimír22.06.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kratochvíl, Karel10.10.1980peněžitý dar 1 500,00
Kratochvíl, Martin17.10.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Krausová, Marie28.07.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Kraus, Pavel21.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krčmář, Miloš10.05.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Krčmářová, Jana23.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčí, Marie15.03.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krejčí, Pavel03.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčiříková, Marie01.02.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Krejčí, Tomáš10.08.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčová, Vlasta14.06.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčová, Zdena27.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejsa, Vojtěch08.09.1992bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejsová, Jaroslava01.04.1972bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Krejzlová, Pavla24.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krhounek, Karel20.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krchňák, Ivo29.06.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kriegerová, Marie19.03.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krist, Jan PHDr.30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr.30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr.30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr.30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr.30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krňoulová, Ivana31.03.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 10 000,00
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 16 328,00
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kroupa, Karel07.03.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Krucký, Václav02.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Kručenko, Leonid15.04.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krůpa, Josef17.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krůpa, Josef17.10.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krupica, Josef28.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krupica, Miroslav Bc,MSc.19.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krýsl, Jindřich08.02.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krytinář, Martin PhDr. BcA.12.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Krytinář, Martin PhDr. BcA.12.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Krzyžánek, Petr07.04.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Křepela, Petr23.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křepela, Petr23.04.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křepela, Petr23.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 15 000,00
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 38 500,00
Křížek, Michal19.07.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Křížek, Pavel19.01.1963bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kříž, Petr16.12.1962peněžitý dar 250 000,00
Kříž, Václav20.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kselík, Stanislav21.03.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kubáček, Josef17.10.1969bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubala, David16.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubátová, Jana01.04.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubát, Rudolf Ing.20.12.1940peněžitý dar 1 000,00
Kubenka, Kajetán13.02.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubernát, Václav24.02.1979peněžitý dar 3 000,00
Kubíček, Václav16.10.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubíček, Václav16.10.1955bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubina, Jaroslav15.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Kubín, Petr01.02.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubrická, Jindřiška27.07.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kubrický, Ilja21.11.1949bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kučera, Milan Ing.26.07.1946peněžitý dar 2 000,00
Kučerka, Petr12.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Blanka29.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Blanka29.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Marie28.01.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kudela, Petr Ing.10.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr Ing.10.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr Ing.10.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Kudělka, Josef08.12.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudláček, Jiří29.05.1971bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kuchař, Jiří26.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kuchař, Josef11.08.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kujan, Jiří20.12.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kukaňová, Olga11.07.1953bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kulda, Jiří25.08.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kumštýřová, Zdeňka28.06.1969bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kumžáková, Anežka11.11.1922bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 130 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kundera, Jan24.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kundera, Jan24.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kundera, Josef05.03.1946peněžitý dar 500,00
Kunderová, Marie22.04.1946peněžitý dar 500,00
Kundrátová, Hana25.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kurečka, Martin03.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kurfürst, Antonín12.11.1944bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kuricová, Danuška23.04.1934bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kuřátková, Irena21.04.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kvasnička, Miloš30.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kvasnička, Roman26.12.1979bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kvita, Patrik11.05.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kvitová, Pavla05.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kysela, Jaroslav02.12.1951bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
LAB KM s.r.o.03499219bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lahučká, Šárka11.05.1966peněžitý dar 2 336,00
Laiblová, Marie Ing.19.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Laška, Robin21.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Laštovic, Pavel11.11.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Látová, Alena01.03.1955bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lavičková, Ivana09.09.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lazar, Jan Ing. PhD.15.03.1984peněžitý dar 1 168,00
Lazar, Jan Ing. PhD.15.03.1984peněžitý dar 9 600,00
Leder, Filip Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip Mgr.16.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Leder, Filip Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Lejčko, Petr15.05.1985peněžitý dar 897,00
Lenoch, Václav29.09.1984bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Lepša, Rudolf19.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Levek, Josef11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Líbal, Rudolf17.05.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Liberda, Josef03.07.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Liberda, Josef03.07.1958peněžitý dar 2 500,00
Libosvár, Karel Ing.03.05.1945peněžitý dar 200,00
Libotovský, Ladislav07.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Lička, Martin07.11.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ličková, Marie02.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lichý, Radim29.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Líkařová, Miroslava12.12.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Lincer, Ondřej20.01.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Línek, Roman Ing. MBA06.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Lisý, Pavel23.02.1966peněžitý dar 10 000,00
Liška, Tomáš Mgr.23.09.1973peněžitý dar 8 000,00
Liška, Václav17.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lišková, Ludmila03.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Lišková, Ludmila07.09.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Liták, Miroslav12.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lízal, Jan20.09.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Longr, Václav22.11.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Loudová, Alena28.09.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Löwenthálová, Pavla10.12.1969peněžitý dar 2 000,00
Luboš Bumbálek63253658bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Lukáč, Jan22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukášek, Miroslav21.12.1932bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lukášová, Hana17.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lukášová, Marie07.12.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lukášová, Pavlína09.11.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lukášová, Pavlína09.11.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lukeš, Ladislav03.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Lukeš, Ladislav03.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Lukšová, Marie02.02.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lysková, Věra20.03.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Macková, Barbora02.03.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Macková, Naděžda Mgr.09.03.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Macků, Jaroslav11.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Macků, Karel Ing.05.03.1967peněžitý dar 1 602,00
Macků, Karel Ing.05.03.1967peněžitý dar 1 800,00
Macků, Karel Ing.05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel Ing.05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel Ing.05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel Ing.05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel Ing.05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Maclová, Anna Ing.09.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Macura, Josef Ing.13.02.1953peněžitý dar 2 000,00
Macháček, Jindřich06.07.1981bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Macháček, Václav22.07.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Machačný, Bohumír19.07.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mácha, Leo16.09.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Machálková, Marie21.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mach, Dominik09.06.1991bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mach, Josef21.11.1954peněžitý dar 70 000,00
Máchová, Dagmar29.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Machová, Marie25.04.1965peněžitý dar 80 000,00
Mach, Radek Bc.19.03.1973peněžitý dar 20 000,00
Machů, Martin Ing.07.11.1978peněžitý dar 4 500,00
Maixner, Václav02.07.1958bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Majeriková, Františka03.11.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Majer, Josef08.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Majtan, Bohumil14.06.1982peněžitý dar 2 000,00
Majvaldová, Věra26.06.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malafa, Libor19.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malafa, Libor19.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malant, Stanislav20.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Malcher, Vítězslav10.10.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 1 745,00
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 3 000,00
Malíšková, Eva21.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Malý, Josef24.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Marciníková, Anna21.10.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Jakub23.12.1987bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Marek, Jindřich12.01.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mareš, Kamil Vavřinec23.07.1987peněžitý dar 1 177,00
Mareš, Kamil Vavřinec23.07.1987peněžitý dar 5 130,00
Mareš, Karel30.11.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mareš, Pavel19.03.1976peněžitý dar 12 000,00
Mariňáková, Michala11.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Marková, Anna04.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marková, Ludmila17.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Marková, Zdeňka01.11.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Maršík, Josef04.03.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maršík, Václav28.03.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Martina, Škopová22.09.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Martinek, Miroslav02.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martinek, Miroslav02.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martinek, Petr06.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr10.10.1955peněžitý dar 300,00
Martinovský, Josef30.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Marušáková, Lenka06.04.1964bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Masopustová, Věra05.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mastný, Martin04.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Maša, Zdeněk15.03.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maščenko, Igor01.03.1983peněžitý dar 8 000,00
Mašková, Hedvika19.12.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Matalík, Radek25.12.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maťátko, František26.04.1945bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maťátko, Václav27.01.1951peněžitý dar 100 000,00
Maťátková, Hana14.12.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Maťátková, Jana08.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Matějíček, Josef16.01.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějka, Václav Ing.13.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matějů, Jan Ing.24.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějů, Jaroslav31.01.1940bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matějů, Petr07.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějus, Václav13.04.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matoušek, Jaroslav30.09.1949bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matoušek, Pavel26.07.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Matušíková, Lenka01.09.1971bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matuška, Josef Gilbert18.10.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matuška, Josef Gilbert18.10.1972peněžitý dar 600,00
Matůšová, Anna12.01.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Matyáš, Josef11.09.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matyska, Tomáš26.06.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mavková, Hana02.11.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maxa, Václav24.10.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mazanec, Jan Mgr.30.01.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Mazanec, Jan Mgr.30.01.1975peněžitý dar 15 000,00
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mecová, Anastázie09.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
MEDICAS PRAKTIK s.r.o.28633873peněžitý dar 20 000,00
Mehr Wert s.r.o.06889816peněžitý dar 100 000,00
Menclová, Miluše27.09.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava13.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Merenusová, Miloslava14.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mezera, Jiří28.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mičan, David03.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mihola, Ludvík Mgr.18.05.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michousko, Jiří02.05.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mikeš, Ladislav21.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikešová, Vlasta22.12.1935bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Miklas, Jan12.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miklas, Jan12.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mikšovský, Luděk30.08.1958bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikulášek, Karel27.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Mikulka, Jaroslav08.04.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikulka, Jaroslav08.04.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Militká, Josefína13.06.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MILKEFFEKT, s.r.o.25072293peněžitý dar 5 000,00
Mílová, Miroslava17.06.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Minaříková, Emilie03.07.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Minář, Jaromír21.04.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ministrová, Ludmila30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ministrová, Ludmila30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ministrová, Ludmila30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Miženko, Pavel28.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mlýnek, Tomáš26.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mohelnická, Jana01.05.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mohelníková, Alena14.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mojžíšová, Marie01.07.1927bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Monsport, Martin08.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Monsportová, Marie02.06.1976peněžitý dar 2 000,00
Monsportová, Marie PhDr.02.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Moravcová, Hana Mgr.17.10.1944bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Morgensteinová, Jaroslava08.02.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mottl, Zdeněk19.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Moucha, Pavel30.06.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mrázek, František27.01.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrázek, Václav24.05.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mráz, Karel11.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Mráz, Pavel21.05.1946bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mrlík, Jindřich27.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrňka, Stanislav03.04.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Mrňka, Stanislav03.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Müllerová, Jana06.08.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Munča, Jaromír10.06.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Musilová, Marie29.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Musil, Petr25.12.1976peněžitý dar 200 000,00
Myslivec, Jaroslav20.07.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Myška, Jan01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Jan01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Petr01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Petr01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nácalová, Věra06.06.1944bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Nádvorník, Antonín23.04.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorník, Antonín23.04.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorník, Ladislav07.07.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorníková, Jarmila01.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Náhlík, Petr Ing.10.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Náhlík, Petr Ing.10.08.1961peněžitý dar 10 000,00
Nalezená, Tereza Ing.30.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Navláčil stavební firma, s.r.o.25301144bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navláčil stavební firma, s.r.o.25301144bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navrátil, Jiří13.06.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 34 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Navrátil, Jiří Mgr.23.04.1960bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navrátil, Pavel31.12.1979bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Návrat, Luboš07.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Návrat, Luboš07.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Návrat, Luboš07.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nedvěd, Josef07.02.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Neidentifikovaný, dárce12.03.2020peněžitý dar 750,00
Nejedlý, Pavel15.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nejedlý, Pavel15.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nejepínská, Jitka09.04.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nejman, Jiří23.05.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nejman, Jiří23.05.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Němec, František01.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Němec, Jiří Ing.25.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Neruda, Josef27.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nesládek, Petr10.11.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Neumann, Petr15.04.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Neusser, Jiří11.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neuwirth, Radim28.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neužil, Petr21.03.1968peněžitý dar 2 000,00
Nevečeřal, Pavel10.03.1952peněžitý dar 50 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 15 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 2 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 38 000,00
Niziolová, Marie18.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nosek, Václav28.08.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Nosek, Václav06.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nosková, Blanka30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Novák, Jan Bc.05.07.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - Apple Airport)
Novák, Jaroslav14.06.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novák, Martin RNDr.17.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Milan03.03.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nováková, Alena22.07.1977peněžitý dar 500,00
Nováková, Anna08.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Nováková, Anna08.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Nováková, Irena25.10.1962bezúplatné plnění 75 000,00 (věcný dar - zapůjčení vozidla Ford Tourneo - STC)
Nováková, Jana19.10.1954bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nováková, Nina Mgr.14.03.1954peněžitý dar 10 000,00
Nováková, Nina Mgr.14.03.1954peněžitý dar 25 000,00
Nováková, Nina Mgr.14.03.1954peněžitý dar 6 524,00
Nováková, Nina Mgr.14.03.1954peněžitý dar 50 000,00
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Tomáš05.05.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Novák, Tomáš29.09.1990peněžitý dar 6 000,00
Novák, Tomáš29.09.1990peněžitý dar 9 000,00
Novák, Tomáš29.09.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Novák, Zbyněk07.02.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Jaroslava25.05.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Naděžda19.07.1955bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Antonín30.05.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Jaroslav05.08.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Jiří11.07.1958bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Josef22.10.1974peněžitý dar 1 200,00
Novotný, Miroslav27.03.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Petr12.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Petr20.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Václav26.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Václav26.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Vladimír16.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Nývltová, Ludmila11.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Obadálková, Jana04.02.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Obdržálek, Zbyněk12.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Obrobna Resl s.r.o.25432591peněžitý dar 5 000,00
Obšel, Alois01.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Odehnal, Jan28.04.1948bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Onderka, Milan09.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Onderková, Alena17.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ondráčková, Iva06.05.1937bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondra, Josef27.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondroušek, Michal04.04.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondrová, Alena10.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 1 000,00
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 500,00
Ontlová, Petra03.05.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Opravil, Petr Ing.29.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oral, Radoslav12.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oral, Radoslav06.07.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oravčík, Pavel23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Oravčík, Pavel23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Oravčík, Pavel23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
OREL - jednota Černilov64809374bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel jednota Moravské Budějovice64269108bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Orel jednota Olešnice65336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Olešnice65336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Olešnice65336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Slavičín62182170bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Suchdol u Prostějova70286213bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Orel jednota Uherské Hradiště62832778bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Uherské Hradiště62832778bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Vyškov61731358bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Zlín64467317bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel župa Brynychova64808912bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel župa Brynychova64808912bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel, Jaroslav21.12.1951peněžitý dar 3 800,00
Orlovská, Jarmila11.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orságová, Marie23.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Osmančík, Robert26.02.1979peněžitý dar 2 000,00
OSS Brno,  s.r.o.46901850peněžitý dar 150 000,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav Ing.23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrý, František25.07.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ostrý, Josef15.04.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Otýpková, Štěpánka28.10.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ourodová, Ludmila PhDr.15.06.1964peněžitý dar 3 300,00
Pacák, Jiří10.10.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pacal, Emanuel06.09.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Paclíková, Ludmila25.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pagáčova, Jana02.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Pagáčova, Jana01.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Pácha, František21.01.1940bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pachta, Petr Mgr.06.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Pachtová, Irena MUDr.03.10.1983peněžitý dar 50 000,00
Paldus, Liboslav13.04.1957bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Palič, František07.01.1944bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Paliková, Jenovéfa06.03.1928bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Palkovský, Vladimír30.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Panská, Věra30.06.1928bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pařík, Zdeněk11.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pařízek, Pavel02.11.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 100 000,00
Paštiak, Lubomír16.02.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pátek, Radek31.08.1981bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Paul, Miroslav06.08.1963peněžitý dar 16 200,00
Paul, Miroslav Ing.06.08.1963peněžitý dar 2 000,00
Paulová, Brabora12.07.1999peněžitý dar 250,00
Paulus, Ladislav19.03.1941bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavelka, Milan22.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavelka, Vít06.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlas, Jiří Mgr.18.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pavlas, Jiří Mgr.18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Ondřej14.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavlas, Ondřej14.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pavlas, Ondřej14.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Pavlík, František14.11.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavlíková, Marie12.09.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavliš, Damian06.01.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pavlů, František09.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pavlusová, Eva19.11.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pecháček, Ladislav04.09.1942bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pecharová, Hana21.01.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pech, František01.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pěch, Jan07.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pekařová, Filoména19.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelán, Karel15.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Pelánová, Kateřina13.04.1967bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelánová, Kateřina13.04.1967bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelánová, Kateřina13.04.1967bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 20 880,00
Pellar, Miloslav22.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelzarová, Dobroslava17.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pešava, Josef10.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pešek, Miloš MUDr. Prof.01.10.1950peněžitý dar 5 000,00
Pešek, Miloš MUDr. Prof.01.10.1950peněžitý dar 5 400,00
Pešek, Miloš MUDr. Prof.01.10.1950peněžitý dar 24 188,00
Pešek, Václav26.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pešek, Václav26.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Petera, Václav01.11.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterek, Alfons15.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Peterka, Luboš06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Luboš06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Luboš06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Pavel Ing.25.05.1970peněžitý dar 10 000,00
Petrálek, Tomáš27.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petráňová, Hana24.05.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petráňová, Hana24.05.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Karla10.04.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Marcela17.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Marie03.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Petrů, Magda02.11.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrusková, Zita23.04.1923bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petříček, Daniel Mgr.18.08.1973peněžitý dar 1 497,00
Petříková, Monika17.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Pchálek, Jiří14.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pchálek, Tomáš27.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Piáček, Petr Ing.30.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pibil, Jaroslav Ing.24.09.1977bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
PIETAS - VYSIBLA s.r.o.27679811peněžitý dar 20 000,00
Pícha, Zdeněk Ing.06.10.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pincová, Milana14.03.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Pipal, Milan04.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pipal, Milan04.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pípal, Pavel22.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pírek, Bohumil28.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pirunčík, Karel21.05.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pistecký, Petr10.02.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Píša, Miroslav22.09.1980bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plášil, Josef01.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plawny, Marek Bc28.06.1969peněžitý dar 30 000,00
Plawny, Marek Bc28.06.1969peněžitý dar 15 000,00
Plecháčková, Bohunka16.09.1942bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Pletánková, Petra30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pleva, Karel29.05.1963peněžitý dar 2 000,00
Plocková, Věra09.10.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o.25279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o.25279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o.25279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poborský, Jaroslav08.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Podešva, Vítezslav09.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Podlipný, Adolf24.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Podlipný, Jiří09.09.1969peněžitý dar 2 000,00
Podolová, Hana23.04.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Podzimek, Vladimír26.05.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pohlová, Drahomíra07.11.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pohlová, Drahomíra07.11.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pohludka, Jan04.09.1996bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pohorský, Jiří28.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pojer, František24.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Pavel24.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pokorný, Roman Ing.03.07.1964bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Roman Ing.03.07.1964bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Vlastimil21.11.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláček, Vladimír15.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláčková, Jaroslava02.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, František15.02.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, František15.02.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláková, Jiřina10.12.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Václav Bc.08.11.1986bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Václav Bc.08.11.1986bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Vojtěch30.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Vojtěch30.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polanecký, Libor01.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Polášek, Jan10.11.1964bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polášková, Dobroslava14.09.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Polawska, Marcela10.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Polčáková, Hana15.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Polčáková, Hana15.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Poledníček, Marek Ing.23.07.1966peněžitý dar 1 500,00
Poledníček, Marek Ing.23.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Polický, Zdeněk08.09.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polívka, Petr15.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Polívková, Dagmar01.12.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pomikálek, Václav st.12.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Ponocná, Marie03.01.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poruba, Jan02.07.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pořízek, Josef27.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Bohuslav19.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšilová, Božena02.03.1948bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pospíšilová, Františka23.01.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pospíšilová, Marie27.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pospíšilová, Miroslava21.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pospíšil, Stanislav01.04.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pospíšil, Veronica22.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vratislav21.08.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.27830853peněžitý dar 30 000,00
Potůčková, Anna26.09.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poul, Michal02.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Poul, Pavel20.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Poupa, Martin01.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Považan, Jaroslav05.11.1955bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Prachař, Petr15.05.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Prajka, Marek Bc.06.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Prajka, Marek Bc.06.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pražáková, Věra Bc.20.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 25 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 30 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 2 000,00
Preč, Jan25.04.1946bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
PRESL s.r.o.26915791peněžitý dar 100 000,00
Prchal, Miroslav Mgr. DiS.21.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Ivo08.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Ivo08.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Jaroslav18.01.1960peněžitý dar 5 000,00
Procházka, Ladislav05.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Procházka, Pavel26.10.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Procházková, Lenka29.12.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Prokeš, Jiří Ing. Ph.D.31.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 3 300,00
Průdek, Jan01.07.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Průdek, Jan01.07.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Prusek, Josef31.12.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Prusek, Josef09.07.1961peněžitý dar 2 000,00
První pozice s.r.o.29136334bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Prymš, Miroslav28.09.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přecechtěl, Cyril20.07.1932bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přidal, Jindřich Ing.28.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Přikryl, Adam22.12.1986bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přikryl, Filip18.12.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přikryl, Josef08.11.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přikryl, Josef08.11.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přikryl, Oldřich13.06.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
PS Dismas s.r.o.05434475bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Psotka, Kamil18.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ptáčníková, Jiřina02.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pudil, Jaroslav10.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pulkrábková, Ludmila06.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pulneš, Zdeněk22.12.1933bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Punar, Pavel09.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pupp, Petr01.09.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pupská, Jindřiška14.09.1944bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Purmenský, Milan26.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Putlík, Rudolf26.07.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
R KARTEL HOUSE s.r.o.26875110peněžitý dar 4 000,00
R KARTEL HOUSE s.r.o.26875110peněžitý dar 4 000,00
R36.cz, s.r.o.28826736bezúplatné plnění 4 700,00 (věcný dar - kostým Koala)
Racek, Ilja Mgr.10.04.1950peněžitý dar 2 000,00
Racková, Věra30.05.1952peněžitý dar 1 500,00
Rácová, Stanislava27.05.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Rada, Tomáš Ing.10.07.1966peněžitý dar 3 000,00
Rachůvek, Jiří02.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rachůvek, Jiří26.07.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rája, Jan06.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rajnoch, Richard23.07.1979bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rakovský, Adam17.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Rauch, Stanislav14.10.1953peněžitý dar 1 168,00
Regner, Jiří10.06.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Regnerová, Helena Ing.05.07.1963peněžitý dar 897,00
Remeš, Václav26.09.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Remeš, Václav26.09.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Repíková, Lenka15.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rezek, Jiří26.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Rodywirja, Rudolf16.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Rohaniukova, Hana14.09.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Roithová, Zuzana MUDr.30.01.1953peněžitý dar 67 000,00
Roithová, Zuzana MUDr.30.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Roithová, Zuzana MUDr.30.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Rokos, Jaromír Ing.10.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Romanowska, Adéla01.08.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rosolová, Marie30.04.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rostislav, Hainc29.07.1988peněžitý dar 20 000,00
Roškota, Josef01.09.1974bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rousek, Jiří21.12.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rousková, Ivana19.07.1965peněžitý dar 15 920,00
Rousková, Ivana19.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Rousková, Ivana19.07.1965peněžitý dar 2 220,00
Rovný, Jan26.05.1970bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rozbroj, Vladimír01.08.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rozsypal, Antonín10.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rozšafná, Tereza Bc.26.07.1989peněžitý dar 750,00
Rozšafný, Oldřich Ing.19.01.1959peněžitý dar 5 200,00
Rubeš, Jiří20.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčka, Jiří17.02.1964bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Růčková, Eva28.12.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rudolfová, Kristína21.09.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Ruml, Josef28.04.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ruprecht, Jiří21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 1 168,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 1 168,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 2 100,00
Růžička, Petr25.01.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Růžička, Vladimír14.07.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Růžička, Vlastimil07.02.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Růžičková, Nikola Mgr.04.02.1991peněžitý dar 8 000,00
Růžičková, Nikola Mgr.04.02.1991peněžitý dar 8 000,00
Růžová, Markéta18.01.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Rybár, Martin03.01.1990peněžitý dar 5 200,00
Rycka, Karel30.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rycka, Karel30.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rycková, Pavla08.10.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rýčová, Jindřiška02.11.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rydrych, Bohumil13.08.1979peněžitý dar 897,00
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rychnovský, Daniel MUDr.24.06.1957peněžitý dar 5 400,00
Rychnovský, Daniel MUDr.24.06.1957peněžitý dar 10 000,00
Rychtrová, Jana12.02.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ryšavá, Božena13.01.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Ryza, Vojtěch Ing.20.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ryza, Vojtěch Ing.20.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rýznar, Pavel31.08.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rýznar, Pavel17.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Řeháková, Dana08.10.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řeháková, Kateřina01.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řehoř, Jiří02.02.1940bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepová, Marie02.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řepová, Marie02.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra01.05.1981peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra01.05.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Pavel16.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Řezníček, Petr22.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Říha, Milan06.01.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Říha, Petr10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Říha, Petr10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Říha, Petr10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov46503811bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem43465196bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Česká Skalice46524088bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hluk48489000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Holice60161264bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Římskokatolická farnost Horní Jelení64243630bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Horní Lhota46307869bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Horní Němčí46256466bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové48147770bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hulín46998357bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna61729671bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Konice47920491bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Římskokatolická farnost Koryčany46998098bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Koryčany46998098bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska - Kuchyňa Pavel65337166bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Mohelno64269442bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Římskokatolická farnost Nekoř49312138bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Prusinovice46998268bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Přelouč48159913bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Rudoltice49314602bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Výprachtice61234222bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Vyškov48838411bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Vyškov48838411bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
S D S s.r.o.62060902bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sagnerová, Renata27.12.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Salač, Petr Ing.22.10.1960peněžitý dar 50 000,00
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salamánek, Michal Ing.29.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Samek, Jiří05.02.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Samsounek, František18.08.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Santina, Tomáš18.12.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Satke, Jiří30.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sedláček, Jiří14.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Sedláček, Miloš17.04.1932bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sedláčková, Irena02.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sedláčková, Marcela25.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Seidl, Josef10.02.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Semerák, Jan06.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Semerák, Jan06.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sendlerová, Marie22.08.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Schejbal, Jiří25.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Schönbaumová, Emílie08.07.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Schön, Martin21.10.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin13.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin13.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Sikora Marcel75930781peněžitý dar 50 000,00
Sikora Marcel75930781peněžitý dar 30 000,00
Sikora Marcel75930781peněžitý dar 100 000,00
Sikora, Marcel06.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sikora, Marcel06.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 100 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 2 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 49 000,00
Sikorová, Bernadetta01.05.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Silesia Cargo CZ s.r.o.28611918bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sinuová, Anna10.12.1944bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Siuda s.r.o.05339065peněžitý dar 15 000,00
Siuda, Karel23.01.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Siuda, Karel20.06.1976peněžitý dar 2 000,00
Skácel, Vladimír01.01.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Jan07.03.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Milan01.02.1960bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Stanislav28.10.1956bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sklenář, František01.05.1954bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skopalík, Pavel20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skopalík, Pavel20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skopalík, Pavel20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skotnica, Jaroslav20.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Skotnica, Karel18.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Skotnicová, Markéta29.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Skoumal, Stanislav Ing.01.01.1972peněžitý dar 50 000,00
Skřivánek, Jiří18.01.1989peněžitý dar 3 000,00
Skřivánek, Jiří18.01.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Skřivanová, Barbora20.06.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Slabá, Marie11.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sládek, Václav Ing.24.02.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sladkovská, Lenka07.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sláma, František31.10.1937bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Slapničková, Iva09.09.1925bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavík, Jan18.08.1975bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Jan07.06.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 500,00
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 500,00
Slavík, Václav25.10.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Václav25.10.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavotínek, Ivo Mgr.31.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Slavotínek, Michal08.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Slezák, Jan19.05.1986bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slezák, Pavel17.03.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slivka, Alois10.05.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slodička, Andrej doc.DDr.PdD.22.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Slováček, Miroslav25.04.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováková, Emílie07.09.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smejkalová, Libuše15.01.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Smékal, Jiří06.05.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smetana, David16.08.1972peněžitý dar 32 000,00
Smetana, František07.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smetana, Karel25.09.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Smetana, Štěpán09.05.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smetana, Štěpán09.05.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smitka, Jiří03.08.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Smolík, Tomáš26.01.1974peněžitý dar 50 000,00
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smyčka, Jakub29.01.1986bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sobotka, Josef21.02.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Sobotka, Pavel27.05.1970bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sodomka, Petr20.05.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Sogelová, Soňa20.08.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Socha, Miroslav01.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spáčil, Pavel07.01.1974bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s.42660297bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spratek, Jiří Ing.30.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Srnka, František12.09.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Stachriak, Tomasz Ing.05.06.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Petr28.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Staněk, Petr05.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Stankayová, Pavlína Mgr.26.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Marcela Mgr.05.07.1965peněžitý dar 2 000,00
Stankyová, Pavlína26.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stanovský, Petr13.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stavby Praha s.r.o.27168034peněžitý dar 50 764,00
Stavebniny Černý, s.r.o.25034871peněžitý dar 3 000,00
Stavinoha, Karel03.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stečinská, Miroslava29.01.1984bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stehlík, František05.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Steinerová, Alena25.10.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Steiner, Pavel11.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Stejskal, Jan07.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stejskal, Ladislav28.04.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stiegler, Pavel15.04.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stiegler, Pavel15.04.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stiegler, Pavel15.04.1976bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stodola, Václav12.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Stojaspalová, Klára19.03.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspal, Vladimír Ing.04.01.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stolarik, Dušan05.03.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Straka, Jan15.03.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Straková, Anežka Mgr.21.06.1962peněžitý dar 300,00
Straková, Marie14.04.1939bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stránský, Petr17.12.1986bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strnad, Robert25.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Strnad, Stanislav04.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strunová, Jitka28.11.1945bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Střelecká, Eva Ing.07.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Střelecká, Eva Ing.07.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stříbrný, Vlastimil07.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Stříbrný, Vlastimil07.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Stříbrný, Vlastimil02.09.2000peněžitý dar 900,00
Stuchlík, Karel19.02.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Stýblová, Anna25.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sudová, Marie18.07.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sudroba, Michael07.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Sucháčková, Ludmila13.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Suchá, Jana10.11.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Suchánek, Tomáš20.03.1949peněžitý dar 20 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Suchý, Josef19.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Supíková, Hana27.07.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Surman, Václav18.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Svačina, František17.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sváčková, Šárka16.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Svejkovský, Jiří11.01.1962peněžitý dar 3 800,00
Svejkovský, Jiří11.01.1962peněžitý dar 3 800,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 16 100,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 25 000,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 2 400,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 16 000,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 3 550,00
Světnička, Marek DiS.17.12.1969peněžitý dar 8 900,00
Svoboda Petr04648790peněžitý dar 100 000,00
Svoboda, Antonín15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Svoboda, Antonín15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Svoboda, Josef22.11.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph.09.04.1962peněžitý dar 1 000 000,00
Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph.09.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radim02.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Svoboda, Tomáš PhDr. Bc.25.06.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Svoboda, Vít24.06.1980peněžitý dar 1 800,00
Svobodová, Libuše22.06.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Svobodová, Michaela Mgr.18.04.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Svozilová, Marcela17.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sychrovský, Luděk31.07.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sýkora, Jan18.03.1948bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Szewieczek, Jiří16.07.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szewieczková, Eva11.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šafařík, Jan Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Šámalová, Marie01.09.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Šamánek, Petr05.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šancer, Jindřich30.12.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebrle, Jan24.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 16 800,00
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 3 800,00
Šeda, František07.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šedová, Ludmila14.12.1941bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šenk, Josef13.10.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šenková, Anna04.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šepetka, Jozef04.09.1969peněžitý dar 500 000,00
Šerberová, Stanislava08.06.1965bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šestáková, Jitka06.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ševčíková, Kateřina29.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Ševčíková, Květoslava Ing.21.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šidák, Jiří15.12.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Šilarová, Jana15.08.1968bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šilar, Petr Ing.16.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šilar, Petr Ing.16.05.1956peněžitý dar 25 000,00
Šilingrová, Marcela16.11.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šillerová, Eva26.05.1982peněžitý dar 5 000,00
Šíma, Josef16.06.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimák, Marek Mgr.19.09.1975peněžitý dar 100 000,00
Šimeček, Kamil25.11.1986bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimeček, Kamil25.11.1986bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimeček, Viktor18.01.1989bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimek, Rudolf07.02.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimek, Stanislav04.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Šimíček, Jan05.03.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šimíček, Stanislav04.03.1981peněžitý dar 1 162,00
Šimonovská, Jana23.08.1951peněžitý dar 100 000,00
Šimonovský, Václav13.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimša, Martin22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šinágl, Václav06.07.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šin, David24.04.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelář, Karel28.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelářová, Miluše27.06.1935bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelářová, Zdeňka03.08.1967bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šír, Bohuslav24.10.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Širůček, Petr10.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Šišáková, Marie05.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šišková, Jana27.01.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šitina, Jiří18.04.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šitinová, Václavka08.10.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škoda, Emil21.09.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Škoda, Jiří03.08.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škochová, Alena08.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škorpík, Ladislav14.10.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Šlerka, Jindřich07.04.1974bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmardová, Ivana09.03.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Šmejdík, Oldřich15.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmerda, Pavel28.07.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmerda, Pavel28.07.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmídek, Jan10.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Šmídl, Vojtěch12.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Šmídl, Vojtěch12.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Šnevajs, Ladislav RnDr.27.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Šobáňová, Bohdana24.01.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šobáň, Petr22.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 60 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 200 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 250 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 5 357,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 4 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 36 845,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 26 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 3 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šolc, Stanislav14.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šolc, Stanislav31.05.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šolle, Vít12.10.1962peněžitý dar 500,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 23 000,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 7 000,00
Špatenka, Jindřich13.10.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špička, Robin21.06.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špičková, Zdeňka23.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Špinar, Václav13.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špindler, Josef26.12.1987bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špindlerová, Jana11.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špulák, Jan08.08.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šrajbr, Josef15.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šrámek, Antonín19.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šrámek, Vojtěch06.10.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šrubař, Martin19.04.1979peněžitý dar 6 000,00
Štantejský, Lukáš02.10.1986bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastná, Dominika24.07.1996bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastná, Monika08.09.1971bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastný, Robert30.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Šťavová, Marie24.08.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Bohumila01.02.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Věra14.04.1968bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Věra14.04.1968bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefek, Stanislav17.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štefek, Stanislav29.08.1988peněžitý dar 1 800,00
Štefek, Stanislav29.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Václav13.09.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, František15.07.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štěpán, Hynek23.04.1976bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Hynek23.04.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Jan08.09.1974bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Štěpánková, Hana04.12.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpánková, Jena01.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štěpánová, Ludmila Ing.21.02.1962bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Petr25.04.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Petr25.04.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpnička, Miroslav03.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štěrbová, Lidie07.04.1956bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štoll, Ladislav14.04.1929bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štolpa, Jiří25.08.1982bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukheilová, Jana16.06.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šturza, Zdeněk18.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šubrt, Arne14.02.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šujan, Petr03.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šulák, Marek30.09.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šupálek, Jiří08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šustáčková, Irena02.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šusta, Pavel30.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šustrová, Hana27.11.1989bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šváb, Petr23.08.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švec, Jan03.05.1995peněžitý dar 1 000,00
Švecová, Miluše29.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švecová, Miluše29.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švédová, Natálie01.09.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Švehla, Jiří08.04.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Švehla, Petr19.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švehla, Petr19.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švehlová, Ladislava30.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švejcar, Karel26.01.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Švejnoha, Jaromír08.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Švejnoha, Pavel Ing.08.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Švihká, Milena08.03.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František24.06.1993peněžitý dar 123 385,00
Talíř, Jaromír Ing.09.08.1950peněžitý dar 4 000,00
Talíř, Jaromír Ing.09.08.1950peněžitý dar 12 500,00
Talíř, Pavel Mgr.10.06.1966peněžitý dar 3 300,00
Talíř, Pavel Mgr.10.06.1966peněžitý dar 7 500,00
Tamchynový, Hana Mgr.09.09.1972peněžitý dar 500,00
Tanvaldent s.r.o.01603043bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tarandová, Stanislava20.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Taušek, Pavel21.07.1982peněžitý dar 450,00
Tazbírková, Monika03.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tělocvičná jednota Sokol Martinice63414121bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tělocvičná jednota Sokol Vážany49408097peněžitý dar 1 000,00
Tesař, Dalibor14.05.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tesařík, Jaroslav08.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tesařová, Marie20.08.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tetřev, Pavel05.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Thiel, Libor24.04.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Thomas, Jiří Ing.14.04.1962peněžitý dar 1 500,00
Tichá, Bohdana12.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tichá, Jana27.04.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichá, Kamila15.04.1973bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichá, Zdena15.08.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichý, Josef08.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tichý, Petr27.05.1989bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tioková, Jarmila23.01.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tišlová, Pavla29.04.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Titzová, Zuzana04.10.1971bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tižková, Marie02.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tkadlec, Josef23.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tlach, Vladimír Ing.19.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tlach, Vladimír Ing.19.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tlach, Vladimír Ing.19.08.1973peněžitý dar 18 000,00
Tlustý, Rudolf10.08.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Toboga s.r.o.03310671peněžitý dar 10 000,00
Tobolák, Tomáš02.09.1984bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tobolová, Jana24.08.1959bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tománek, Teodor24.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Toman, Emil11.03.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tomáš, Tomáš MUDr. Ph.D.19.01.1968peněžitý dar 5 000,00
Tomeček, Karel03.03.1983bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tomeček, Karel03.03.1983bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tomis, Petr19.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Toms, Vojtěch20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Topinkovvá, Ludmila01.06.1956bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Topolčany, Petra Bc.29.01.1979peněžitý dar 1 350,00
Tóth, Jan24.11.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóth, Marian30.03.1962bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóth, Martin30.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóthová, Jana10.01.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tourek, Jan Mgr.05.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tovara, František28.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Továrek, Petr12.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Trávníček, Pavel17.08.1952bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trdličková, Monika18.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Trecha, Vojtěch22.05.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Trecha, Vojtěch22.05.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tretter, Andělín22.09.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tripal, Bohumil Ing02.04.1960peněžitý dar 200,00
Trnková, Jaromíra17.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trödler, Radek21.02.1971bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Trofim, Ludmila18.11.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trulej, Zdeněk24.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Trýzna, Pavel15.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tříletá, Božena Ing.30.05.1977peněžitý dar 3 200,00
Tuček, Daniel09.07.1970peněžitý dar 20 000,00
Tuček, Jan12.07.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tučková, Helena29.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tumanová, Miroslava11.03.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Turek, František06.11.1940bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Tvarůžek, Jaroslav05.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tvrdoň, Marek10.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tvrdoň, Marek10.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tylš, Pavel21.08.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 300,00
Tynklová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Tyrychtr, Otakar16.04.1950bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tyrychtrová, Miluše13.06.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Tomáš10.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Uhlíř, Oldřich30.11.1962peněžitý dar 12 000,00
Ulrych, Vít MUDr.30.10.1972bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar- inzerce na soc.sítích)
Urbanec, Tomáš06.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Urbánek, Josef05.11.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Urbánek, Josef05.11.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Urban, Josef07.10.1929bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Utinková, Jiřina24.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Uttendorfský, Jan17.06.1952bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Uxa, Erik17.10.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vacek, Miroslav14.07.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václavek, Josef16.08.1958bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václavík, Petr02.09.1985bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václav, Petr10.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaculínová, Karla04.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Vaculínová, Karla04.08.1955peněžitý dar 25 000,00
Vagnecht, Jaroslav08.04.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vágnerová, Marie28.12.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vachuda, Aleš29.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vachulová, Jana03.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Vais, Jaroslav10.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vajda, Gerhard16.11.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Valder, Tomáš Ing.29.12.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Válek, Pavel30.04.1974bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valenta, Martin12.01.1974bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valentová, Jana26.05.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valeš, Ondřej26.01.1986peněžitý dar 5 000,00
Valeš, Ondřej26.01.1986peněžitý dar 6 000,00
Valešová, Vlasta03.12.1951peněžitý dar 500,00
Valeš, Vlastimil22.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valeš, Vlastimil22.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valiček, Štefan02.11.1974bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valíčková, Marie07.10.1933bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valová, Anna01.12.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Valowská, Marcela10.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Aleš17.02.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Aleš17.02.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vaňáč, Libor Mgr.27.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Váňa, Marek08.12.1994bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vaněček, František24.01.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaněčková, Hana16.12.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaněk, Jiří16.03.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vaněk, Pavel MUDr.14.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Pavel MUDr.14.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vaníčková, Marie27.11.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Vaníčková, Marta09.12.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaňkát, Václav23.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vank, David25.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Vaňková, Eva18.05.1948peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Eva18.05.1948peněžitý dar 15 000,00
Vaňková, Magda09.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Váňová, Ivana12.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana Bc.12.04.1969peněžitý dar 10 200,00
Váňová, Ivana Bc.17.06.1991peněžitý dar 900,00
Vařacha, Pavel12.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 13 000,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vastík, František16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Váša, Antonín11.06.1969peněžitý dar 12 000,00
Váša, Jiří23.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Vašek, Emil14.03.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vašíčková, Jana11.05.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vašíčková, Vítězslava31.01.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vaštík, František Ing.16.07.1946peněžitý dar 6 600,00
Vaštík, František Ing.16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vávra, Dalibor18.12.1980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vávra, Vratislav27.11.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vavrečka, Alois08.08.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vavrečka, Jan08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Večeřa, Robert24.08.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vejr, Bořivoj MUDr.18.08.1933bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veleta, František17.09.1940bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veleta, Václav28.04.1941bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veletová, Marie24.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencálek, Josef26.07.1965bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Jiří Ing. Ph.D.15.03.1962bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Jiří Ing. Ph.D.15.03.1962bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Vojtěch14.03.1988bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Venos, Josef20.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Venuta, Marek02.12.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Věra, Štefanová14.04.1968bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vereš, Vojtěch03.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Vermach, Lukáš Mgr. P.h.D.10.10.1985peněžitý dar 3 466,00
Vermach, Lukáš Mgr. P.h.D.10.10.1985peněžitý dar 5 000,00
Vernerová, Jana19.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veselá, Anna26.07.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veselka, Jiří21.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Veselý, Josef Ing.04.01.1960peněžitý dar 4 600,00
Veselý, Radomír01.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
VEST spol s.r.o.41324706peněžitý dar 2 000,00
Vetyšková, Eva26.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veverka, Pavel04.12.1980bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veverka, Pavel04.12.1980bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Viktorin, Jindřich29.10.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vintr, Milan05.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vintr, Milan05.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vít, Antonín02.04.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitásek, Alois16.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 5 500,00
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 29 700,00
Vítková, Zdeňka02.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vítků, Milada04.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vítová, Naďa12.04.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vladimír Škopek - Stavebniny12459917bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vladimír Škopek - Stavebniny12459917bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vlach, Stanislav18.05.1978bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlasáková, Dobromila04.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Milan09.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vlčková, Marie26.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vodáček, Jan07.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vodička, Petr24.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vodička, Petr24.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vodička, Rudolf Mgr.31.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Vojkůvka, Jiří11.02.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vojtěch, Karel25.03.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Voláková, Zdeňka10.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Voldřich, Hynek28.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volek, Milan07.06.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Volf, Vojtěch17.05.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volf, Vojtěch17.05.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volf, Vojtěch17.05.1988peněžitý dar 1 740,00
Volková, Iveta03.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vondráčková, Eliška Ing. Mgr.07.10.1967peněžitý dar 3 000,00
Vondrášková, Marie04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vondrášková, Marie04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vondrášová, Marie04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vopařil, Josef12.01.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Vorář, Milan19.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vošický Vladimír61661686bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vrácené, dary12.03.2020peněžitý dar -31 500,00
Vrlová, Karla10.11.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vršková, Alena02.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
VTJ Lipník nad Bečvou70887861bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vybíhal, Jan04.02.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vybíral, Alois24.08.1952peněžitý dar 1 000,00
Vybíralová, Magdaléna19.12.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Výborná, Václava JUDr.28.09.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Výborný, Marek Mgr.10.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Výborný, Marek Mgr.10.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Vyčítalová, Anna30.09.1986peněžitý dar 1 791,00
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Výlota, Vladimít Ing.30.05.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Výmyslický, Martin07.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vysloužil, Evžen16.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Výstup, Michal29.08.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Výstup, Michal29.08.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vyvlečková, Markéta Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vyvlečková, Markéta Ing.06.10.1985peněžitý dar 2 000,00
Wawreczka, Marek Ing.23.04.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Wilczková, marie23.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Winkler, František14.10.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Wojaczkova, Anna21.04.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Worbis, Pavel22.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Začal, Vladimír13.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Začal, Vladimír13.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zahrádka, Rostislav08.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Zahrádka, Vilém29.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Zahrádka, Vilém29.06.1951bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zach, Radek17.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zajícová, Božena11.04.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zálešák, Martin11.10.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zámečník, Jan Ing.11.02.1985peněžitý dar 60 000,00
Zámečník, Radek20.11.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zapletal, Antonín28.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zapletal, Antonín28.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zatloukal, Karel25.10.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zatloukalová, Marie Mgr.05.05.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zatloukalová, Terezie Mgr.15.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Zavadilová, Ludmila16.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zavadil, Petr16.04.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zavalianis, Sotirios Ing.16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Zavalianis, Sotirios Ing.16.09.1965peněžitý dar 15 000,00
Zavalianis, Sotirios Ing.16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Zavalianis, Sotirios Ing.16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Závěta, Milan12.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zavřel, Petr Mgr.13.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Zbořil, Jaromír17.09.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 85 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 60 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 42 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 35 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 70 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 45 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 55 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 87 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 65 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 23 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 48 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 95 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 97 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 93 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 8 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 25 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 1 300,00
Zdeněk Veselý - Kamenosochařství12414638bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zemánek, Richard Mgr.03.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Zemánková, Emilie19.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zeman, Robert10.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zeman, Robert10.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zemenová, Věra21.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
ZETKA Strážník a.s.25945084bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Zezula, Jakub17.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Ziegelbauer, Jan16.11.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zima, Miroslav23.07.1950bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zimermannová, Iva18.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zimmermann, Aleš15.04.1975bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zlámal, Oldřich19.12.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zlínské stavby, a.s.25317300peněžitý dar 8 000,00
Zogata, Vladislav06.08.1954bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zouhar, Jindřich27.11.1969peněžitý dar 190 000,00
Zvala, Vladimír22.12.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Zvoníčková, Helena19.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Žabka, Richard08.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žadecký, Pavel09.01.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žák, Jaroslav09.12.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Žák, Jiří20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žáková, Jana08.08.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Žáková, Jana08.08.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 20 000,00
Žarlok, Pavel20.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žarlok, Pavel20.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žďárský, Václav10.05.1970peněžitý dar 40 000,00
Žondra, Jaroslav19.05.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Pavel25.12.1975peněžitý dar 4 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 75 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Nováková, Irena25.10.196275 000,00 (věcný dar - zapůjčení vozidla Ford Tourneo - STC)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy