Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Marian Jurečka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1622-20200323133637
Datum: 23.03.2020 12:36:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_politicke_strany_2019.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 99 040 395,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
5 151 690,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 47 665 057,00
4 Členské příspěvky 3 706 289,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 18 464 196,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 19 229 772,00
7 Úroky z vkladů 7 151,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 221 240,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 595 000,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 22 256 461,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 149 606,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 18 956 250,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 2
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 3
Informatik 2
Analytik 1
Technická správa 8
Krajský tajemník a organizační pracovník 18

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2 4 595 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 18 464 166,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
„Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou”, Novosady 156/4, Lipník nad Bečvou, 7513147858591bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Abrahámová, Ludmila, Lipová10.05.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Adamcová, Jana Mgr., Praha l10.08.1976peněžitý dar 13 000,00
Adamec, František, MUDr., Vyškov06.09.1951peněžitý dar 20 700,00
Adamec, Jiří, Hutisko01.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr., Nový Jičín01.04.1984peněžitý dar 300,00
Adamec, Josef, Nekoř15.02.1954bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Adamec, Petr, Hlučín - Bobrovníky21.06.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav,Mgr., Vyškov22.10.1986peněžitý dar 7 000,00
Adamec, Václav,Mgr., Vyškov22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Zdeněk, Ing., Vyškov06.01.1974peněžitý dar 2 000,00
Adámek, Evžen, Horní Břečkov27.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Adámek, Jan, Telč08.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Adamusová, Kamila, Praha 1022.11.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamus, Petr, Frýdek21.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
AG - Horní Rybníky s.r.o., Horní Rybníky 175, Zábrodí, 5494160934841bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 700, Morkovice-Slížany, 7683325571095peněžitý dar 1 000,00
Aleš Rylko87789141peněžitý dar 2 800,00
Alterová, Zdenka, Česká Lípa24.08.1948peněžitý dar 100 000,00
AMICA CENTRUM s.r.o., Na Vyhlídce 1854/20, Cheb, 3500218233392bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Anamichna, Václav, Tuřice08.06.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Anderle, Jan, Plzeň15.03.1956peněžitý dar 900,00
Andrés, Jaroslav, Rychnov nad Kněžnou27.04.1980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Andrš, Pavel, Liberec -Hanychov08.04.1971bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Antoníčková, Blanka, Černilov18.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Antoš, Stanislav Bc., Nový Klíčov13.11.1966peněžitý dar 16 000,00
Antoš, Stanislav Bc., Nový Klíčov13.11.1966peněžitý dar 20 000,00
Antoš, Stanislav Bc., Nový Klíčov13.11.1966peněžitý dar 3 300,00
Apoštolská církev, sbor Hlinsko, Rubešova 1156, Hlinsko, 5390164783561bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
AUTO HRAZDIRA s.r.o., Poříčí 2471/23, Blansko, 6780126890186bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Babáčková, Blanka, Soběchleby28.02.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bábíková, Ludmila, Vacenovice25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila, Vacenovice25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila, Vacenovice25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila, Vacenovice25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bábíková, Ludmila, Vacenovice25.08.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bačák, Alois, Budišov10.12.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Bačovic, Libor, Příbor08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bačovic, Libor, Příbor08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bajer, František, Olšany17.04.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bajer, Karel MUDr., Jindřichův Hradec05.08.1970peněžitý dar 500,00
Bajerová, Marie, Tvarožná28.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Balcárek, Miloš, Lukavice04.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Balcar, Stanislav, Chotěvice03.12.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Baldovská s.r.o., Petrovice 27, Domažlice, 3440101494872peněžitý dar 20 000,00
Balušek, Pavel, Ostrava-Stará Bělá15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balušek, Pavel, Ostrava-Stará Bělá15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr, Ludgeřovice16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baranovič, Miroslav, Vítkov14.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Barešová, Marie, Dobruška04.01.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Barchánek, Jiří, Turnov01.01.1929bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Barková, Hana, Velké Popovice09.07.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bárta, Antonín Ing., Vřesina24.07.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bartáková, Karla, Mnichovice13.04.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bártek, Libor, Holešov20.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartoníčková, Anna, Jičín19.11.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoníčková, Anna, Jičín19.11.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 3 600,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 4 000,00
Bartošek, Pavel, Holešov16.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartoš, Milan, Dobšice18.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoš, Milan, Dobšice18.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartoš, Miloslav, Libecina09.06.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň06.10.1960peněžitý dar 20 000,00
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň06.10.1960peněžitý dar 5 200,00
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň06.10.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň06.10.1960peněžitý dar 13 000,00
Bartošová, Marcela, Mříčná31.12.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bartošová, Marie, Hluk19.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartošová, Zuzana, Prostějov17.09.1962peněžitý dar 6 500,00
Bařáková, Veronika Bc., Stonava02.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Bařák, Tomáš, Ing., Stonava30.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Bařák, Tomáš, Ing., Stonava30.09.1975bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bařák, Tomáš, Ing., Stonava30.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bařinková, Jarmila, Lelekovice12.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Basl, Jiří Ing., Chválenice16.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Basl, Jiří Ing., Chválenice16.03.1969peněžitý dar 3 800,00
Basl, Jiří Ing., Chválenice16.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Bauer, Václav, Bernartice nad Odrou15.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bazala, Josef, Staré Město14.02.1960peněžitý dar 800,00
Bečáková, Alena, Čeladná25.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bednář, Jan, Borová10.01.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Beinlich, Martin, Horní Dobrouč15.06.1967bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bekárek, Štěpán, Kroměříž15.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bělobrádek, Pavel, MVDr., Ph.D.,, Náchod25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel, MVDr., Ph.D.,, Náchod25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel, MVDr., Ph.D.,, Náchod25.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel, MVDr., Ph.D.,, Náchod25.12.1976bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bělobrádek, Pavel, MVDr., Ph.D.,25.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Bělobrádek, Pavel,MVDr., Ph.D, M, Náchod25.12.1976peněžitý dar 40 000,00
Belorit, Zdeněk, Pazderna08.02.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Běloušková, Veronika, Moutnice04.02.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Benák, Martin, Hlinsko06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benák, Martin, Hlinsko06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benák, Martin, Hlinsko06.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Benda, Václav, Ing.03.08.1932peněžitý dar 1 000,00
Benek, Pavel, Mosty23.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Benešík, Pavel, Strání11.08.1984bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Beneš, Josef, Nová Ves u Světlé23.01.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Beneš, Milan, Kozmice22.10.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Beránková, Lucie, Svatava29.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Beránková, Magdaléna, Sulíkov27.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 15 000,00
Bergerová, Iva, Vamberk15.07.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bergerová, Iva, Vamberk15.07.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Berková, Kateřina, Staré Město18.01.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Berman, Zdeněk, Dobřichov30.12.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bezděková, Renáta, Šilheřovice25.01.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, Bohumil, Ing., Brno30.11.1947peněžitý dar 300,00
Bílek, František, Velký Ořechov08.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, František, Velký Ořechov08.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, Roman.Ing.12.07.1973peněžitý dar 600,00
Bilek, Václav, Lysá nad Labem11.01.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bilík, Jan, Hať13.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bílková, Blanka, Drnovice13.06.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Binderová, Jiřina, Skalice05.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, 7280265468953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bitnar, Stanislav, Police nad Metují06.05.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bittner, Petr, Staříč24.06.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bíza, Petr, Mutěnice09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bíza, Petr, Mutěnice09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bíza, Petr, Mutěnice09.03.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa, Mutěnice31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa, Mutěnice31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Bízová, Denisa, Mutěnice31.10.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Blaháček, Ivo, Postřelmov31.05.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Blaha, Vladimír, Bílovice12.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 2 900,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela, Zlín-Veliková19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Miroslava, Sněžné23.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blahut, Vladislav, Vojkovice18.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blahut, Vladislav, Vojkovice18.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blaško, Jakub, Olomouc23.06.1990bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blažej, Tomáš, Háj ve Slezsku14.05.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blažek, Jaromír, Rudka27.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Blažková, Hana, Říčky07.11.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blažková, Kateřina, Ludgeřovice11.11.1979bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bleha, Luboš, Hrochův Týnec06.10.1967bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Blecha, Jan Ing., Zlín13.08.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Boček, František, Bc., Letovice09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František, Bc., Letovice09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František, Bc., Letovice09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boček, František, Bc., Letovice09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boháč, Martin, Kravaře09.10.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Böhm, Marián, Stonava23.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Böhm, Petr, Hájov30.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Böhm, Petr, Hájov30.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bojková, Anna, Bukovec01.08.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bordovský, Petr, Tichá16.03.1987peněžitý dar 4 444,00
Bordovský, Petr, Tichá16.03.1987peněžitý dar 4 444,00
Bordovský, Stanislav, Tichá29.03.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Borek, Antonín, Tovačov I-Město23.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Borovec, Josef, Sezemice11.01.1941bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Bořil, Jiří, Chotěboř23.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bořilová, Hana, Chotěboř27.11.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ostrožská Nová Ves21.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel, Ostrožská Nová Ves21.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel, Ing., Ostrožská Nová Ves21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Bouda, Karel, Lípa27.11.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Boudná, Michaela, Vyškov30.10.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Boudová, Ivana, Žlutice19.09.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bouška, Milan, Česká Třebová10.07.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bouzek, Jiří, Stropešín20.03.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brabcová, Eva, Kohoutov26.12.1961bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brabcová, Jitka Ing.,PhD.08.03.1961peněžitý dar 2 500,00
Brabencová, Ludmila, Sazomín11.04.1945bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bráblíková, Marie, Morkovice17.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František, Ing., Velké Meziříčí28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, Stanislav, Měřín07.09.1956peněžitý dar 12 000,00
Branny, Jan, Chotěbuz27.01.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Branny, Jan, Chotěbuz27.01.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brauerová, Marie, Václavovice22.03.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brázda, František, Brno-Žebětín29.06.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brázda, Josef, Zlín-Tečovice24.06.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brázdil, Oldřich, Holešov23.10.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brdíčko, Josef, Karviná-Louky14.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Ondřej, Karviná 610.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Ondřej, Karviná 610.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brehovszký, Alan, Stárkov27.10.1948bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brehovszký, Alan, Stárkov27.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brno Eastgate II. s.r.o., U Svitavy 1077/2, Brno-Černovice, 6180028314727peněžitý dar 15 000,00
Brosek, Jiří, Veselov15.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brož, Karel, Podhořany u Ronova16.11.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brožová, Hana, Přísečná24.05.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brusnický, Miroslav, Dolany08.01.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Brzobohatý, Alois, Velatice01.12.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Brzobohatý, Antonín, Dubicko01.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Brzoň, Antonín, Bernartice12.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Březina, Josef, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí16.08.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bůček, Rostislav, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí13.04.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Budinská, Monika, Výrava30.03.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bucheltová, Anna, Výprachtice18.09.1943bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Buchta, Břetislav, Ostrava21.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buchta, Břetislav, Ostrava21.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buchta, Pavel, Ostrava-Antošovice04.02.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bujárek, Jaroslav, Líšný21.10.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bukovský, Vladimír, Skuhrov nad Bělou10.08.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bureš, Václav, Hradec nad Svitavou23.08.1969bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Burgr, Petr, Praha 129.03.1953peněžitý dar 8 120,00
Burian, František, Domamil22.12.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Bury, Marek, Český Těšín16.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buzzi, Mario, Kostelec na Hané10.03.1947peněžitý dar 2 500,00
Cacáková, Markéta, Praha-Kbely01.02.1978peněžitý dar 500,00
Cajzl, Pavel, Zastávka10.03.1960peněžitý dar 40 000,00
Cajzl, Petr, Brno10.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Cajzl, Petr, Brno10.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Candra, Stanislav, Borovany29.01.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Carbol, Jiří, Dobrá04.02.1959peněžitý dar 15 000,00
Carbol, Jiří, Dobrá04.02.1959peněžitý dar 26 000,00
Carbol, Jiří, Dobrá04.02.1959peněžitý dar 49 000,00
Carbol, Jiří, Dobrá04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbolová, Alena Ing.Arch., Valašské Meziříčí17.06.1966peněžitý dar 6 000,00
CB Destrukce s.r.o., České Budějovice25160095peněžitý dar 20 000,00
Celá, Helena, Ořechov20.01.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 15 000,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman Ing., Vyškov16.02.1960peněžitý dar 8 000,00
Celý, Roman Ing., Vyškov11.08.1974peněžitý dar 500,00
Centrum péče o ženu, s.r.o., Soukopova 76/16, Třebíč, 6740128269888bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Cibochová, Petra, Vrcovice17.10.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Císař, Milan, Kuřim06.03.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Cislerová, Pavla, Vrábče24.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cogan, Rudolf, Nová Paka01.05.1951bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Coufal, Vladimír, Ing., Rousínov04.07.1968peněžitý dar 2 000,00
cresco&finance a.s., Revoluční 904/30, Krnov, 7940127755177bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Crha, Antonín, Bc., Brno01.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Crha, Antonín, Bc., Brno01.05.1986peněžitý dar 16 300,00
Culganová, Lučina, Vlčovice23.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Curylo, Lukáš, Mgr., Ostrava03.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Curylo, Lukáš, Mgr., Ostrava03.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Curylo, Lukáš, Mgr., Ostrava03.02.1974peněžitý dar 34 000,00
Cvejn, Václav, Velké Poříčí13.08.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvejn, Václav, Velké Poříčí13.08.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvingráf, Michal, Bedřichov05.10.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Cvingráf, Radek, Běhařovice17.03.1979bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cvrkal, Emanuel, Horní Libchavy14.08.1949bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Cyranyová, Gabriela MUDr., Havlíčkův Brod29.01.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Cyrus, Bohumír, Hlučín25.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čabanová, Jana, Provodov28.12.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čada, Bohumil, Ústí nad Orlicí02.03.1940bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čada, Petr, Ústí nad Orlicí12.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čajánek, Martin, RNDr., Baška20.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Čajan, Radek, Valašské Meziříčí31.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čálek, Josef, Bačkov10.04.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čaňo, Pavel, Březová25.12.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čaňo, Pavel, Březová25.12.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čáp, Jan, Prof.MUDr., Hradec Králové21.02.1953peněžitý dar 100 000,00
Čáp, Pavel, Brtnice11.10.1988bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čáp, Václav, Česká Skalice15.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čečman, Ivo, Ing., Dub Nad Moravou12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čečman, Ivo, Ing., Dub Nad Moravou12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čečman, Ivo, Ing., Dub Nad Moravou12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čečman, Ivo, Ing., Dub Nad Moravou12.09.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Čechmánek, Jiří, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí20.02.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čejková, Lenka, Bystřice pod Hostýnem25.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čejková, Lenka, Bystřice pod Hostýnem25.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čekalová, Eva, Pelhřimov18.09.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
ČEKO IMPORT a.s., Klášterní 3, Broumov, 5500125284924bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čepák, Milan, Lipolec25.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čepl, Jan, Přibyslav25.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čermák, Jan, Kutná Hora30.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Čermák, Jan, Kutná Hora30.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Černák, Jiří, Praha 407.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černá, Ludmila, Bílsko03.11.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černá, Marta, Litoměřice18.09.1979bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černický, Pavel, Pyšely11.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černohlávek, Jiří, Suchdol20.01.1954bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černoch, Gerald, Životice u Nového Jičína27.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Černý, František, Litoměřice17.10.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Černý, Martin, Plzeň-Černice28.12.1974peněžitý dar 300,00
Černý, Rostislav, Třebíč28.01.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Červíková, Věra, Chodov06.08.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Červová, Anna, Dačice03.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Číhová, Marie, Krchleby31.01.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čižinský, Jan, Praha 722.04.1978peněžitý dar 52 000,00
Čmiela, Stanislav, Střítež14.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čunek, Jiří, Vsetín22.02.1959peněžitý dar 50 000,00
Čupová, Miroslava, Písek26.08.1961peněžitý dar 3 300,00
Čurdová, Libuše, Radkovice u Budče08.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr., Praha 411.08.1986peněžitý dar 100,00
D U K O R s.r.o., Trstěnická 932, Litomyšl, 5700160934883bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
D-Holz, s.r.o., Poříčí 2505/15, Blansko, 6780160740426bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Damovský, Jaromír, Haňovice29.09.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dám, Tomáš, Čáslav15.12.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Daněk, Vladimír, Humpolec12.10.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Daniel, Jiří, Šitbořice18.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Daniel, Jiří, Šitbořice18.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
David, Jan, Štramberk09.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dědková, Gerlinda, Vrchlabí14.02.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dehner, Jan, Čelákovice02.07.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing., Všestary12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 25 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 1 500,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 11 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 15 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem13.07.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Broumov, 5500149289977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Diatel, Bohumil, Rudimov26.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dihlová, Marie, Klečov21.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Disavino plus s.r.o., Dvořákův okruh 305/17, Krnov, 7940102953811bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Diviš, Pavel, Strakonice25.07.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dobrovolná, Iveta, Bukovka20.10.1958bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dobrovolný, Jindřich, Studenec11.12.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Dočkal, Václav, Ptení15.07.1978bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dohnálek, Jiří, Moutnice11.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Dohnalová, Miroslava, Černožice01.11.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub, Přerov I-Město31.12.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub, Přerov I-Město31.12.1993bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Jakub, Přerov I-Město31.12.1993bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládal, Michal, Přerov21.08.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dokládalová, Leona, Přerov17.08.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doktor, Ladislav, Střekov27.10.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dolanský, Pavel, Plzeň 113.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Doleček, Jan, Jablonné nad Orlicí16.11.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doležal, Adam, Brno06.12.1991bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Doležal, Aleš, Praha 918.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Doležálek, Vít, Mgr., Uherský Brod10.03.1982peněžitý dar 70 000,00
Doležalová, Věra, Chrudim III02.08.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Domanský, Ondřej, Zlín20.07.1989bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dorazil, František, Jeseník nad Odrou08.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Doskočil, Jan Ing., Hradec Králové13.01.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostálek, Josef, Bílovice29.06.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dostálová, Ilona, Ještětice04.09.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostálová, Kateřina, Slatina nad Úpou21.08.1968bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dostál, Tomáš, Přerov II-Předmostí14.02.1971peněžitý dar 2 500,00
Doubek, Luboš, Čestice31.12.1961bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drábek, Filip, Chrudim14.06.2003bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dračková, Růžena, Drvalovice28.08.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Drahoňovský, Václav, Kozákov14.11.1935bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drahošová, Dagmar, Hlinsko17.08.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Drápal, Vojtěch, Křenovice24.02.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Drastík, Josef, Kobeřice29.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Drašnar, Stanislav, Nový Hrádek08.04.1994peněžitý dar 500,00
Dražil, Miloslav, Mělník05.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drbohlav, Jan, Golčův Jeníkov30.10.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drbohlav, Jiří, Sobotka23.03.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 5 000,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ivanovice na Hané04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobný, Jan, Česká Třebová25.04.1939bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří, Jičín01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří, Jičín01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Drška, Jiří, Jičín01.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dubová, Lucie, Větřkovice12.06.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Duczynski, Josef, Holín07.12.1952bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudíková, Marie, Třebíč13.02.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Dudr Company s.r.o., Do Polí 563, Zlín, 7600129305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudr Company s.r.o., Do Polí 563, Zlín, 7600129305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dudr Company s.r.o., Do Polí 563, Zlín, 7600129305489bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ducháček, Stanislav, Sebranice u Boskovic26.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Dulavová, Jana, Kostelec u Holešova12.08.1966peněžitý dar 8 000,00
Dumbrovská, Michaela JUDr., Brno10.09.1957peněžitý dar 22 068,00
Dupalová, Zuzana, Kutná Hora08.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Durek, Bohumil, Česká Skalice09.01.1947bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dušek, Radek, Verměřovice24.12.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvorník, Marek, Holešov10.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dvorský, Eduard,Ing., Ostrava-Svinov21.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvorský, Eduard,Ing., Ostrava-Svinov21.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvořáček, Jiří, Mgr., Brno-Starý Lískovec24.02.1970peněžitý dar 100 000,00
Dvořáčková, Marta, Topolná28.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dvořáčková, Miroslava, Damníkov25.11.1927bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Josef, Bc., Nové Město na Moravě29.06.1980peněžitý dar 12 000,00
Dvořák, Martin, Přerov21.09.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořáková, Marcela, Svitavy03.02.1972bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Petr, Poděbrady I11.10.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Dvořák, Petr, Poděbrady I11.10.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Dvořák, Radek, Hradec nad Svitavou05.12.1969bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Dvořák, Václav dipl.um., Jeseník12.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dvořák, Václav dipl.um., Jeseník12.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Dvořák, Zdeněk, Dubné18.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Dvořák, Zdeněk, Dubné18.01.1954peněžitý dar 4 700,00
Dvořák, Zdeněk, Dubné18.01.1954peněžitý dar 40 000,00
Dželinová, Anna, Opava15.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Edelsdezner, Tomáš, Krnov21.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Edlman, Zdeněk, Praha-Hostivař13.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Egererová, Jaroslava, Louny16.02.1956bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Egrt, Jan, Lestkov16.05.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ehrhartová, Jana, Kutná Hora21.08.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ehrhartová, Jana, Kutná Hora21.08.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ekstein, Luděk, Vejprnice23.11.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Ekstein, Luděk, Vejprnice23.11.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Emr, Ivan, Brno23.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Eva, Zámečníková, Znojmo21.04.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Faiferová, Vlasta, Červený Kostelec15.04.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fajura, Francisk, Březová nad Svitavou23.10.1978bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Faloutová, Alžběta, Dvůr Králové nad Labem18.11.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Falta, Jan, Hradec Králové05.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Fanta, Lubomír, Újezd pod Troskami19.11.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fara, Radek, Liboc08.06.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Farková, Dáša, Petrovice26.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Farská, Myriam, Huštěnovice08.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fasora, Pavel, Újezd u Brna27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
FASS systém s.r.o., Těšínská 1103, Frýdek-Místek, 7380129443938peněžitý dar 200,00
FASS systém s.r.o., Těšínská 1103, Frýdek-Místek, 7380129443938peněžitý dar 2 000,00
FASS systém s.r.o., Těšínská 1103, Frýdek-Místek, 7380129443938peněžitý dar 2 000,00
Fedorčák, František, Jáchymov26.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
FEMMA, s.r.o., Viniční 4049/235, Brno-Židenice, 6150063474867peněžitý dar 200 000,00
Ferby, Dušan, Pasohlávky20.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ferby, Dušan, Pasohlávky20.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
FERI BOOT Varadiová Eva, Habrovanská 10, Rousínov, 6830145620741bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
FERRUM s.r.o., Chelčického 260, Moravské Budějovice, 6760249968947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
FERRUM s.r.o., Chelčického 260, Moravské Budějovice, 6760249968947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Fiala, Ondřej, Skrbeň14.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Jitka, Strakonice22.06.1985bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fialová, Martina, Nové Dvory17.05.1973bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ficová, Helena, Jívoví02.04.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fidrmuc, Jaroslav, Mgr.26.04.1958peněžitý dar 2 500,00
Fikr, Vladimír, Týniště nad Orlicí01.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filák, Josef, Tvorovice16.03.1937bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Filipi, Dominik, Plzeň11.03.1983peněžitý dar 1 168,00
Filip, Nathaniel, Opatovice nad Labem31.01.1986bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filipová, Jana, Ostrava-Nová Bělá27.10.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Filipová, Markéta25.07.1991peněžitý dar 1 500,00
Filip, Pavel, Mladkov05.02.1990bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filip, Zdeněk, Opočno01.06.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filip, Zdeněk, Opočno01.06.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Filka, Jaroslav PHDr.,Mgr., Kuřim13.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Filsáková Eva - VINAMET, Dělnická 566/12, Havířov, 7360126845148peněžitý dar 300 000,00
Finstrlová, Karla, Brno-Nový Lískovec15.07.1938bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Fišerová, Marie, Veselá07.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fladr, Martin, Plzeň07.07.1972peněžitý dar 897,00
Flaška, Pavel, Loučovice20.12.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách28.04.1965bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flesar, Otakar, Brtnice02.12.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Flídr, Pavel, Úhřetice23.12.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Fojtíček, Jan, Staré Sedliště31.03.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Ondřej, Staré Sedliště24.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Petr, Staré Sedliště04.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fojtíček, Petr, Staré Sedliště04.07.1964peněžitý dar 3 800,00
Fojtík, Jiří, Kozmice26.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fojt, Ota, Těchov10.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Fojtů, Libor, Zlín17.06.1970bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Foltýnová, Marie, Morkovice04.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Forgač, Marek Ing., Ostrava-Stará Bělá19.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Forgač, Marek Ing., Ostrava-Stará Bělá19.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Forišková, Dana, Příbor17.05.1956peněžitý dar 15 000,00
Forišková, Dana, Příbor17.05.1956peněžitý dar 2 000,00
Forišková, Dana, Příbor17.05.1956peněžitý dar 1 500,00
Fořt, Miroslav, Plzeň28.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Fořt, Miroslav, Plzeň28.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Franta, Lukáš Bc., Ing., Ph., Český Krumlov12.12.1979peněžitý dar 2 400,00
František Fornůsek - Lexan Kunovice, Osvobození 1175, Kunovice, 6860474662864bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fritzová, Marie, Plzeň18.10.1985peněžitý dar 1 500,00
Frolová, Eliška Ludmila, Hradec Králové06.08.2002bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Froněk, Antonín, Ledeč nad Sázavou13.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Fryč, Zdeněk, Dolní Životice24.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fryč, Zdeněk, Dolní Životice24.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing., Rousínov17.10.1962peněžitý dar 250,00
Galusová, Šárka, Ostrava-Třebovice28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka, Ostrava-Třebovice28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka, Ostrava-Třebovice28.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Geislerová, Helena, Bukovice20.05.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Gelnar, Lukáš Ing.arch., Ostrava-Stará Bělá16.07.1946peněžitý dar 3 000,00
Gelnar, Martin Ing., Ostrava-Stará Bělá15.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Martin Ing., Ostrava-Stará Bělá15.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Václav, Hlučín26.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Geodézie Česká Třebová s.r.o., Palackého 297, Česká Třebová, 5600226010623peněžitý dar 15 000,00
Gërbani, Džemal, Dnešice30.09.1974peněžitý dar 1 800,00
Gerža, Pavel, Nové Město nad Metují14.03.1954bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Giacintov, Michal Ing.arch., Olomouc08.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Glöcknerová, Marie, Chodov01.03.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Gloser, Bedřich, Polička04.03.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Gogárová, Jitka, MUDr., Mšeno nad Nisou07.10.1958peněžitý dar 1 300,00
Gogelová, Regina, Ostrava-Nová Bělá17.12.1967peněžitý dar 7 700,00
Gogelová, Regina, Ostrava-Nová Bělá17.12.1967peněžitý dar 700,00
Gogelová, Regina, Ostrava-Nová Bělá17.12.1967peněžitý dar 7 000,00
Golasowská, Pavla, Třinec18.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Golasowská, Pavla, Třinec18.05.1964peněžitý dar 30 000,00
Gorčík, Josef, Česká Lípa04.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Gorčík, Josef, Česká Lípa04.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Götz, Andrzej, Úpice13.12.1969bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Grebeníčková, Jana, Uherské Hradiště27.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Gregora, Stanislav, Zábřeh12.10.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Gregora, Tomáš, Lanškroun02.03.1978bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Greplová, Stanislava, Čechy pod Kosířem08.11.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Grolich, Jan, Mgr., Velatice11.06.1984peněžitý dar 70 000,00
Grubner, Jan, Svoboda nad Úpou14.06.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Grutmanová, Františka, Krmelín19.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grutmanová, Františka, Krmelín19.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grygarová, Barbora, Prostějov03.05.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Gubančok, René Ing., Jablonec nad Nisou15.08.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Hadraba, Stanislav, Hrotovice26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hadraba, Stanislav, Hrotovice26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
HAHN s.r.o., Lelkova 185/2, Kravaře, 7472125824023bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
HAHN s.r.o., Lelkova 185/2, Kravaře, 7472125824023bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hahnová, Ivana, Kravaře12.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hainc, Jaromír, Olomouc24.03.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hájek, Martin, Všestary18.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hák, Jan, Vrchlabí19.04.1931bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Haladová, Kateřina, Brno- město04.09.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Haláková, Oľga, Bečov nad Teplou09.07.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Haltmar, Petr, Štíty13.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hamplová, Věra, Čistá u Horek16.03.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hampl, Václav, Mgr., Dubicko23.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hamrozi, Jiří, Ing., Jablunkov27.12.1977peněžitý dar 2 000,00
Hanáček, Vladimír, Strakonice I28.01.1987peněžitý dar 990,00
Hanáková, Anna, Zábřeh14.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hanák, Petr, Žeraviny15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr, Žeraviny15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr, Žeraviny15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr, Žeraviny15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Petr, Žeraviny15.03.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hanák, Stanislav, Břest13.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hanková, Marie, Vysoká Libeň24.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanslík, Lukáš, Kozmice01.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanusová, Marie, Hlučín30.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanuš, Jan, Strakonice19.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanuš, Jan, Strakonice19.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hanušová, Libuše, Troubsko06.10.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Hanuštiaková, Alice, MUDr., Jablonec nad Nisou13.02.1956peněžitý dar 2 500,00
Hanych, Michal, Olomouc22.06.1990peněžitý dar 50 000,00
Hanzal, Václav, Šumavské Hoštice23.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Harcuba, Josef, Mostek29.02.1944bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hardt, Tomáš, Dobřichovice16.11.1973peněžitý dar 100 000,00
Hartmann, Jiří Ing., Ústí nad Orlicí30.10.1936bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hasalík, Pavel, Životice u Nového Jičína18.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hasal, Jaromír, Jeseník nad Odrou21.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hatláková, Jana, Řehenice23.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hauzner, Radek, Zdounky15.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Havel, Zdenek, Semily25.06.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
HAVLÍK OPAL spol. s r.o., Opavská 1437/47, Bruntál, 7920160322284bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Havlík, Josef, Vysoká17.09.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Házová, Zdislava, Dolní Újezd09.08.1949bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hecl, Petr, Postřelmov29.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Hefler, Ondřej, Tísek05.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hefler, Ondřej, Tísek05.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Heikenwälder, Jakub Ing., Loděnice20.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Hejl, Jaroslav Ing., Veselí nad Lužnicí I04.01.1960peněžitý dar 3 300,00
Hejlová, Milada, Pilníkov19.06.1937bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hejna, Patrik, Rtyně v Podkrkonoší19.11.1998bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hejsková, Zdeňka, Zhořec06.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Helán, Jan, Kuřim30.03.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Heller, Jiří, České Budějovice 314.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří, České Budějovice 314.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří, České Budějovice 314.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří, České Budějovice 314.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Jiří, České Budějovice 314.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice16.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 10 000,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 20 641,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 6 500,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 1 800,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 30 000,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 3 000,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Heller, Šimon, České Budějovice 416.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Helma, Jakub, Kapsova Lhota18.06.1994bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Helma, Vladimír, Kapsova Lhota27.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hendrych, Ladislav, Benešov09.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hepner, Zdeněk, Havlíčkův Brod21.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herbrychová, Věra, Rokytnice nad Rokytnou27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herbrychová, Věra, Rokytnice nad Rokytnou27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Herman, Daniel, Mgr., Praha 428.04.1963peněžitý dar 200 000,00
Hermann, Josef, Český Krumlov16.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Herot, Miroslav, Pržno23.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana, Frýdek - Místek24.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana, Frýdek - Místek24.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Heřmánek, Jaroslav, Horky04.12.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Heřmánek, Petr, Veselá09.06.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
HEVOS spol. s r.o., Šumice 410, Šumice, 6873146983589bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hezogová, Marie, Rychnov nad Kněžnou24.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 3 400,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 500,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr Ing., Písek21.05.1974peněžitý dar 1 700,00
Hladík, Petr, Mgr., Brno28.09.1984peněžitý dar 50 000,00
Hladík, Petr, Mgr., Brno28.09.1984peněžitý dar 10 000,00
Hladík, Václav, Rybnice23.03.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladiš, Ondřej, Štěpánov12.12.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hladiš, Ondřej, Štěpánov12.12.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlaváček, Jiří, Nový Hrádek14.11.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlaváčková, Miroslava, Roudnice nad Labem08.05.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Hlaváčová, Simona, Mgr.01.02.1977peněžitý dar 2 000,00
Hlava, Stanislav, Vimperk01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Hlava, Stanislav, Vimperk01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Hlavatá, Anežka, Hradec Králové13.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlavatá, Anežka, Hradec Králové13.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jiří, Kutná Hora04.04.1954peněžitý dar 200,00
Hlavinková, Zdeňka, Kutná Hora 111.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hlousová, Kateřina, Plzeň14.01.2000peněžitý dar 897,00
Hodgson, Laura, Zlín02.03.1984bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hodínek, Jaroslav, Ostroměř24.11.1986bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hodysová, Růžena, Polepy07.08.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hoffmanová, Pavla, Náchod19.02.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hofman, Ladislav, Dobruška04.06.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hojná, Zdeňka, Nové Město nad Metují31.03.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hokrová, Olga, Jindřichův Hradec05.09.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hokrová, Olga, Jindřichův Hradec05.09.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holá, Marie, Ledeč nad Sázavou14.11.1930bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holčík, Jan, Brno-město09.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Holík, Jiří, Šternberk04.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Holík, Jiří, Šternberk04.02.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Holík, Miloš Ing., Svatava11.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Holiš, Josef, Zubří20.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Holubec, Oldřich, Valteřice25.08.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Holý, Miloslav, Dolní Hořice07.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Homolka, Josef, Jimramov15.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Honěk, Jindřich, Havířov07.09.1967peněžitý dar 2 500,00
Honěk, Jindřich, Havířov07.09.1967peněžitý dar 2 500,00
Hönigová, Irena, Jakubčovice nad Odrou08.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Honz, Josef, Lnáře19.12.1973peněžitý dar 15 000,00
Horáček, Pavel, Bukovinka09.09.1994bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horáček, Pavel, Bukovinka09.09.1994bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horák, Alois, Ing., Postřelmov02.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horák, František Mgr., Kostelec na Hané13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, František Mgr., Kostelec na Hané13.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 30 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 2 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Ondřej, Brno-Líšeň24.11.1978peněžitý dar 20 000,00
Horáková, Libuše, Dolní Branná09.03.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horáková, Zdeňka Ing., Vyškov26.03.1986peněžitý dar 500,00
Horáková, Zdeňka Ing., Vyškov26.03.1986peněžitý dar 2 000,00
Horák, Pavel, Ing., Grygov25.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horák, Pavel, Ing., Grygov25.07.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Horák, Pavel, Ing., Grygov25.07.1964peněžitý dar 2 500,00
Horká, Anežka, Ivančice24.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Horký, Pavel, Martinice24.10.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Horňáková, Helena, Ústí nad Labem17.03.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horníček, Jan, Rychnov nad Kněžnou10.01.1962bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horníček, Jan, Rychnov nad Kněžnou10.01.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Horská, Miluše Mgr., Pardubice 21, Černá za Bory26.04.1959peněžitý dar 50 000,00
Horská, Veronika, Křetín06.07.1991bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hortek, Pavel, Praha18.02.1949peněžitý dar 100 000,00
Horvátová, Margita, Nové Sedlo01.10.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Horynová, Marie, Častolovice15.10.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hořava, Pavel, Mgr., Brno-Starý Lískovec22.09.1956peněžitý dar 70 000,00
Hořava, Pavel, Mgr., Brno-Starý Lískovec22.09.1956peněžitý dar 80 000,00
Hořínek, Jiří, Ostrava-Stará Bělá14.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hořínek, Jiří, Ostrava-Stará Bělá14.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hospůdka, Martin, Okříšky17.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hostanová, Vladimíra, Dolní Bučice29.11.1935bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hošek, Marián, MUDr., Praha 613.11.1950peněžitý dar 11 500,00
Hošek, Marián, MUDr., Praha 613.11.1950peněžitý dar 11 500,00
Houška, Miroslav, Ing., Častrov02.04.1959peněžitý dar 1 800,00
Houška, Miroslav, Ing., Častrov02.04.1959peněžitý dar 2 000,00
Houška, Miroslav, Ing., Častrov02.04.1959peněžitý dar 7 000,00
Houšková, Jana, Ing., Kamenice nad Lipou24.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Houšková, Jana, Ing., Kamenice nad Lipou24.12.1961peněžitý dar 7 000,00
Houšť, František, Tasovice02.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Houšť, František, Tasovice02.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hovjacký, Ondřej, Plzeň16.10.1991peněžitý dar 1 168,00
Hovjacký, Ondřej, Plzeň16.10.1991peněžitý dar 1 168,00
Hrabák, František, Dolní Zálezly21.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrbek, Tomáš, Tachlovice14.01.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Hrdina, Josef, Strakonice02.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrdina, Pavel, RNDr., Praha 1006.11.1965peněžitý dar 50 000,00
Hrdý, Antonín, Němčice nad Hanou30.05.1951bezúplatné plnění 7 228,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hrdý, František, Jaroměřice nad Rokytnou13.06.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrežo, Jan, Manerov30.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hrnčíř, Jindřich, Pelhřimov09.09.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hromádka, Martin Ing., Mořkov24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hromádka, Martin Ing., Mořkov24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hromádko, Vladislav, Chlum10.12.1939bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hronová, Zdeňka, Kly22.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubeš, Karel, Ing., Křemže14.07.1972peněžitý dar 2 400,00
Hrubeš, Karel, Ing., Křemže14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Hrubeš, Milan, Rovné12.01.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubý, Jaroslav, Náměšť nad Oslavou09.08.1968bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hrubý, Karel, Ing., Moravičany24.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Hruška, Josef, Loučka13.10.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hruška, Josef, Loučka13.10.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hřebačka, Svatopluk, Podivín01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk, Podivín01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk, Podivín01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hřebačka, Svatopluk, Podivín01.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Hubáčková, Libuše, Valcha21.01.1987peněžitý dar 1 200,00
Hubáčková, Libuše, Valcha21.01.1987peněžitý dar 1 500,00
Hubertova lesní, s.r.o., Šatov 152, Šatov, 6712207210906peněžitý dar 50 000,00
Hudáková, Jiřina, Holohlavy17.03.1937bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Huďa, Tomáš, Palkovice08.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Huďa, Tomáš, Palkovice08.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hudec, Ondřej, Ostrov u Macochy22.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Huneš, Robert, Vodňany09.11.1968peněžitý dar 1 500,00
Huneš, Robert, Vodňany09.11.1968peněžitý dar 2 000,00
Hurtová, Alena, Církvice19.09.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hustá, Alena, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí20.04.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hušek, Václav, Kly05.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hybner, Otto, Petrov06.07.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hýlová, Lea, Krnov27.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hyndrák, Karel, České Budějovice01.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav, Třešť06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hýsek, Lukáš, Luhačovice27.02.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chalánková, Jitka, Prostějov23.03.1957peněžitý dar 27 000,00
Chaloupecký, Jan, Semily18.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Chalupa, Marek Ing., Vladislav06.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Chalupa, Marek Ing., Vladislav06.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Charvát, Marian, Bc., Ing., Brno-Královo Pole28.05.1974peněžitý dar 8 000,00
Charvát, Martin, Česká Lípa18.05.1965peněžitý dar 150 000,00
Charvátová, Kateřina, Česká Lípa18.09.1992peněžitý dar 100 000,00
Charvátová, Romana, Sosnová07.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Charvátová, Romana, Sosnová07.10.1967peněžitý dar 100 000,00
Chlebková, Jana, Vendryně16.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Chlumecký, Karel, Svatý Kopeček27.03.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Chlupatý, Bedřich, Ostrava13.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chlupatý, Bedřich, Ostrava13.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chmelař, Rudolf, Zlechov23.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chmelař, Zdeněk, Morkovice19.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chovanec, Jakub, Rožnov pod Radhoštěm20.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chovanec, Jakub, Rožnov pod Radhoštěm20.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chrenková, Andrea, Zboží01.09.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Chříbek, Miloš, Vřesina18.04.1973peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr., Brno-střed27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr., Brno-střed27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr., Brno-střed27.05.1986peněžitý dar 7 000,00
Chvátal, Filip, RNDr., Brno-střed27.05.1986peněžitý dar 17 000,00
Chvátal, Filip, RNDr., Brno-střed27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chytil, Jaroslav, Bystřice pod Hostýnem16.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
INNEASTAV s.r.o., Dvořákův okruh 305/17, Krnov, 7940128627288bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
ITTEC, s.r.o., Praha-Šeberov64574296peněžitý dar 350 000,00
Ivičičová, Jitka, Mgr., Brno-Vinohrady24.11.1980peněžitý dar 24 000,00
Jágr, Miroslav, Sobíňov22.10.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jahnová, Julie, Zábřeh02.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jaklová, Berta, Česká Skalice24.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jaklová, Berta, Česká Skalice24.05.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jakš, Martin, Jablonec nad Nisou19.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Jakubalík, Martin, Odry11.02.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jakubík, Jiří, Odry06.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jalůvka, Jan, Kopřivnice22.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jalůvka, Jiří, Závišice11.02.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janáčková, Hana, Krucemburk24.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jandová, Irena, Krucemburk19.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jandová, Věra, Sedlice13.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Janík, Dušan, Plzeň26.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Janík, Dušan, Plzeň26.04.1984peněžitý dar 1 800,00
Janík, Jiří, Pivín04.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Janíková, Eva, Luhačovice21.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janíková, Gabriela, Plumlov11.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Janíková, Gabriela, Plumlov11.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jankes, Vladislav, Supíkovice24.03.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jankovský, Zbyněk, JUDr., Ph.D., Benešov16.11.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Janků, Petr, Dlouhá Třebová12.02.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Janoš, Jan, Darkovice22.07.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janoštík, Alois, Machová17.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janoštík, Alois, Machová17.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janoušek, Pavel, Oslavice24.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Janoušek, Pavel, Velké Meziříčí24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janouškovec, Pavel Mgr., Plzeň09.08.1959peněžitý dar 45 000,00
Janouškovec, Pavel Mgr., Plzeň09.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janouškovec, Václav, Plzeň20.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janouškovec, Václav, Plzeň20.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Janová, Jana, Brno09.03.1976peněžitý dar 50 000,00
Jansák Karel Ing., Horní Rybníky 50, Zábrodí, 5494169175187bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jansák Karel Ing., Horní Rybníky 50, Zábrodí, 5494169175187bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jan, Staněk, Jevíčko06.12.1940bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Janů, Marie, Mníšek pod Brdy29.07.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Jan, Zugar, Dolní Bojanovice06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar, Dolní Bojanovice06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar, Dolní Bojanovice06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar, Dolní Bojanovice06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jan, Zugar, Dolní Bojanovice06.04.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jarolímek, David, Olšany15.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jaromír Novák - soukromý zemědělec, Vítonice 51, Vítonice - Bystřice pod Hostýnem, 7686175833506bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jaroslav, Hulák13.07.1953peněžitý dar 7 250,00
Jarošek, Kamil, Hlučín22.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jaroš, Jan, Jaroměř09.04.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jarošová, Jana, Jaroměřice nad Rokytnou13.01.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jarošová, Marie, Sazovice14.05.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jasanská, Alena, Zhoř30.04.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jasenská, Jana, Fryšták30.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, Jalubí, 6870560743638bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jastrzembská, Helena, Petrovice14.05.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jašek, Jan, Zábřeh12.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Javůrek, Stanislav, Černilov12.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jedlička, Michal, Opava 510.09.1980peněžitý dar 20 202,00
Jedlička, Michal, Opava 510.09.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jehlička, Otakar, Hlinsko10.10.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelének, Antonín, Ostrožská Lhota18.12.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jelen, Josef, Přepychy14.06.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínek, František, Chrudim II07.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Jelínek, František, Chrudim II07.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Jelínek, František, Chrudim07.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, František, Chrudim07.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jelínek, Josef, Praha 612.09.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jelínek, Josef, Podbrahy12.03.1933bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínek, Josef, Praha 612.09.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jelínek, Karel Mgr., Kuřim20.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jelínek, Martin, Nasavrky01.01.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, Martin, Nasavrky01.01.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jelínek, Václav, Chotěboř15.09.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr., Bystřice pod Hostýnem24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jenisová, Terezie, Třeboň21.05.1976peněžitý dar 1 320,00
Jenisová, Terezie, Třeboň21.05.1976peněžitý dar 1 110,00
Jeřábek, Vojtěch, Ing., Znojmo08.01.1993bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jeřábek, Vojtěch, Ing., Znojmo08.01.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Jesenický horský spolek, Hradec-Nová Ves 19, Hradec-Nová Ves, 7908426991268bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jež, Stanislav, Sedlec16.05.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jílek, Josef, Sušice09.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Jílek, Josef, Moravská Třebová-Město24.04.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jílek, Josef, Moravská Třebová-Město09.02.1965peněžitý dar 3 800,00
Jílek, Zdeněk, Sebranice01.09.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jilgová, Milena, Člupek03.03.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jinoška, Michal, Hlučín02.09.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jiran, Pavel, Ing., Studenec11.01.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Jirásek, Jaroslav, Hronov23.02.1969bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jirkovský, Jiří, Ing., Praha 626.04.1961peněžitý dar 100 000,00
Jirman, Radek, Ročov11.02.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Jirman, Radek, Ročov21.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Jirsák, Tomáš Mgr., Praha-Dolní Počernice04.10.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Jiruška, Václav, Hnátnice01.06.1949bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jirušková, Ivana, Trutnov17.04.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jírů, Tomáš Ing., Blatno08.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Jírů, Tomáš Ing., Blatno08.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
John, František, Mgr. RNDr, Zábřeh01.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
John, František, Mgr. RNDr, Zábřeh01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
John, František, Mgr. RNDr, Zábřeh01.04.1978peněžitý dar 15 000,00
John, Jaromír, Nehvizdy01.09.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jordán, Jaroslav, Dobromilice11.02.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Josefová, Marie, Chlum Svaté Maří05.06.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Josef, Soukal, Olešnice15.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Josef, Valihrach, Krumvíř03.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Josiek, Vladislav, Havířov09.03.1984peněžitý dar 3 500,00
Jůdlová, Pavla, Hašlovice20.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jung, Karel, Jankov16.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jun, Lubomír, Žďár nad Sázavou30.05.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jůnová, Eva, Hlinsko27.12.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Juračková, Dagmar, Rozsochy15.04.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Jurák, Mojmír, Zlín15.07.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Juránek, Dalibor, Osek nad Bečvou02.10.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Juránek, Stanislav, Ing24.01.1956peněžitý dar 32 700,00
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981peněžitý dar 9 000,00
Juránek, Zdeněk, Moravský Krumlov28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Jurčaga, Radim, Poteč26.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jurečka, Dominik, Ing., Kokory04.11.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Jurečka, Marian, Ing., Rokytnice u Přerova15.03.1981peněžitý dar 60 000,00
Jurečka, Marian, Ing., Rokytnice u Přerova15.03.1981peněžitý dar 34 000,00
Jurečka, Marian, Ing., Rokytnice u Přerova15.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Jurečka, Marian, Ing., Rokytnice u Přerova15.03.1981peněžitý dar 39 406,00
Jurek, Jan, Tichá19.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurišicová, Markéta, Ostrava-Stará Bělá24.02.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurnečka, Karel, Praha 228.04.1929peněžitý dar 2 000,00
Jůzl, Čeněk, Havlíčkův BROD23.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jůzl, Čeněk, Havlíčkův BROD23.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Jůzl, Čeněk, Havlíčkův BROD23.09.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kačmařík, Jiří, Raškovice03.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kada, Miroslav, Řetová11.07.1971bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kada, Miroslav, Řetová11.07.1971bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlčík, Jaroslav, Hluk21.12.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kadlec, Bořivoj, Slaná04.07.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlec, Jan Ing., Kdyně17.11.1953peněžitý dar 3 800,00
Kadlec, Jan, Ing.17.11.1953peněžitý dar 600,00
Kadlecová, Jana, Okrouhlice24.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kadlecová, Zdeňka, Bezděkov19.02.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kadlec, Rostislav, Mgr., Fojtovice04.06.1979peněžitý dar 8 000,00
Kadlec, Václav, Stranná02.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kadula, Tomáš, Háj ve Slezsku27.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kafka, Antonín, Zlín27.01.1966bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kafka, Jan, Červený Kostelec20.03.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kaláb, Josef, Otaslavice21.04.1951bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalbáč, Josef, Třebohostice17.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalbáč, Josef, Třebohostice17.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalinová, Jaroslava, Jindřichův Hradec04.04.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kalodová, Ivana, Olomouc20.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalodová, Ivana, Olomouc20.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kalodová, Ivana, Olomouc20.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Kalous, František, Dolní Holetín20.07.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kamarád, Josef, Ostrov15.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Kamarytová, Marie, Ohrada04.08.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kamba, Stanislav, Vísky03.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kaňa, Josef Ing., Kobylí19.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 7 960,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít, MUDr., Třešť05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kantor, Luděk, Plzeň01.03.1986peněžitý dar 3 600,00
Kaplan, Tomáš, Mgr., Praha-Karlín29.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Kapsia, Stanislav, Písek22.01.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Karásková, Ivana, Lhota u Kestřan16.11.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Karhanová, Lenka, Holešov01.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Karhan, Pavel, Ing., Holešov13.04.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Karhan, Pavel, Ing., Holešov13.04.1962peněžitý dar 2 520,00
Kasal, Jan, Mgr., Ing., Humpolec06.11.1951peněžitý dar 2 000,00
Kasalová, Jaroslava, Ždírec nad Doubravou28.09.1930bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kašný, Miroslav, Mgr., Zlín14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašný, Miroslav, Mgr., Zlín14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašný, Miroslav, Mgr., Zlín14.01.1960peněžitý dar 8 526,00
Kašný, Miroslav, Mgr., Zlín14.01.1960peněžitý dar 9 000,00
Kašovský, Leo, Hlučín19.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kašparová, Marie, Česká Skalice11.12.1965bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kašparová, Marie, Sezemice05.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kašpar, Radomil, Litomyšl02.08.1965peněžitý dar 30 000,00
Kaššovicová, Veronika, MUDr., Jablonec nad Nisou20.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Katolický vzdělávací spolek SVORNOST, Kalouskova 613/16, Rousínov, 6830146270744peněžitý dar 1 000,00
Kauzlaričová, Eva, Stará Ves28.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Keller, Pavel, Olomouc08.02.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kellner, Štěpán, Olomouc07.02.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Keprtová, Emílie, Zábřeh07.02.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kerhart, Václav, Rosice19.06.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
KF ORBIS Film Plzeň, s.r.o., Wenzigova 322/2, Plzeň 3, 3010000870871bezúplatné plnění 15 000,00 (věcný dar - reklamní spot - PLZ)
Klabenešová, Ilona, Solnice12.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klabík, František, Benešov20.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klabík, František, Benešov20.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klacková, Anna, Sadská05.05.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kladivová, Romana, Mořkov14.11.1972peněžitý dar 4 000,00
Klang, Pavel, Brno26.06.1951peněžitý dar 1 000,00
Klapner, Martin, Červený Kostelec24.10.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klavačová, Marie, Otnice26.08.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klecl, František, Hrušovany u Brna19.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klegerová, Růžena, Praha-Horní Počernice14.04.1955bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kleibl, Jan, Leština17.09.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Klepáček, Miroslav, Borovnice21.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Klepetek, Zdeněk, Slavkov14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klepetek, Zdeněk, Slavkov14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klíma, Adolf, Domašov27.03.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klíma, Karel Bc., Hostinné27.10.1956peněžitý dar 540,00
Klíma, Karel Bc., Hostinné27.10.1956peněžitý dar 25 000,00
Klimeš, Miroslav, Brno-Bystrc12.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klímová, Marcela, Valšov03.07.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kliš, Josef, Francova Lhota22.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kliš, Josef, Francova Lhota22.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kloc, František, Kutná Hora15.07.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kloc, František, Kutná Hora15.07.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Klos, Josef, Bernartice nad Odrou23.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kluka, Stanislav, Dub nad Moravou27.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kluka, Stanislav, Dub nad Moravou27.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kmoníček, Pavel, Nové Město nad Metují26.07.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knapovský, Václav, Ústí nad Orlicí15.08.1942bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knoblochová, věra, Městec Králové01.01.1940bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Knopová, Monika, Mladošovice06.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kocichová, Milada, Olbramice11.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocich, Robert, Ostravice13.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocman, Richard, Plzeň 117.04.1986peněžitý dar 1 168,00
Kocumová, Helena, Moravská Třebová-Město17.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kocurek, Josef, Nový Hrozenkov27.10.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kočevárová, Dagmar, Zeleneč07.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kodera, Josef, Plasy18.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Kodrík, Dalibor RNDr., České Budějovice01.08.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kodýtek, Miroslav, Horažďovice24.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka, Chvalkovice24.03.1975bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka, Chvalkovice24.03.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kohoutová, Jasenka, Chvalkovice24.03.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kojzar, Jaroslav, Plzeň02.07.1949peněžitý dar 1 794,00
Kokejlová, Eva, Třešť20.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kolapová, Anna, Protivín22.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolařík, Stanislav Bc., Zlín20.03.1987bezúplatné plnění 1 300,00 (věcný dar- knihy do tomboly)
Kolářová, Miriam, Mgr., Brno-střed05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam, Mgr., Brno-střed05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam, Mgr., Brno-střed05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam, Mgr., Brno-střed05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam, Mgr., Brno-střed05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Zdeňka, Babice13.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolář, Rudolf, Mláka13.10.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kolečková, Alice, Kozmice02.06.1930bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kolegová, Marta, Václavovice17.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koliba, Jiří, Ing., Hodonín02.05.1958peněžitý dar 2 100,00
Kolisko, Ondřej, Praha-Žižkov10.12.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kollová, Jana, Suchdol nad Odrou17.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kolomazníková, Jana, Olomouc15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Komárek, Štěpán, Mgr., Telč01.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Komárková, Daniela, Brno21.02.1972peněžitý dar 50 000,00
Komín, Pavel, Telč21.02.1960peněžitý dar 11 500,00
Koňařík, Vlastimil, Nový Hrozenkov19.08.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konečný, Milan, Orlová26.02.1984peněžitý dar 20 000,00
Konopáč, Jaroslav, Bečváry08.09.1959bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Konupková, Marie, Dřínov11.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konupková, Marie, Dřínov11.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konzvohl, Jaroslav, Nové Veselí22.03.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kopáčková, Jaroslava, Šonov06.07.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopčáková, Zdena, Nasavrky24.02.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopčanská, Kristýna, Strakonice24.03.1997bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopecká, Eva, Břežany08.06.1953bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kopecká, Ludmila, Polička14.10.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopecký, Viliam MUDr., Chrudim11.04.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Kopeček, Pavel, Ratíškovice08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopeček, Pavel, Ratíškovice08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopeček, Pavel, Ratíškovice08.09.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopečková, Tereza, Ratíškovice19.04.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopečková, Tereza, Ratíškovice19.04.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kopic, Jiří Ing., Plzeň23.10.1977peněžitý dar 1 200,00
Koráb, Jan, Boleradice22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Koráb, Jan, Boleradice22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Korbel, Alois, Velké Opatovice04.03.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Korbel, Miloslav, Velké Opatovice14.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kordík, Rudolf, Lomnice nad Popelkou12.01.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Kornasová, Terezie, Bukovec26.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Korpasová, Eva, Ostrava-Svinov09.06.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koryčanský, Jaromír, Rožnov pod Radhoštěm03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír, Rožnov pod Radhoštěm03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír, Rožnov pod Radhoštěm03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koryčanský, Jaromír, Rožnov pod Radhoštěm03.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kosina, Ivo, Olomouc01.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kos, Jiří Ing., Brno21.03.1966peněžitý dar 60 000,00
Kostelník, Jiří, Hať08.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostelník, Rostislav, Háj ve Slezsku06.10.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostincová, Marie, Církvice20.09.1953bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kostřížová, věra, Pelhřimov28.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Košařová, Magdaléna, Kozlovice20.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košařová, Magdaléna, Kozlovice20.02.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košický, Patrik, Mgr., Praha 605.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Košťál, René, Sedliště22.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košťál, René, Sedliště22.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kotajná, Dagmar Mgr., Havířov 120.04.1979peněžitý dar 14 000,00
Kotajná, Dagmar Mgr., Havířov 120.04.1979peněžitý dar 10 600,00
Kotajná, Dagmar Mgr., Havířov 120.04.1979peněžitý dar 10 600,00
Kotková, Marta MUDr., Hodonín28.04.1965peněžitý dar 7 500,00
Kotlář, Václav, Tuř11.08.1951bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš, Brno06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš, Brno06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš, Brno06.09.1981bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Koubek, Aleš, Brno06.09.1981peněžitý dar 50 000,00
Koubský, Jiří, Kutná Hora20.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Koukal, Josef, Ing., Loštice19.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kousal, Petr, Prostějov15.03.1954peněžitý dar 5 000,00
Koutný, Pavel, Suchdol18.05.1948bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kovář, Bohumil, Slavětice08.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kovář, Jan, Ing.24.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Kovář, Jan, Ing., Dalešice28.07.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kovář, Pavel, Bc., Kozlovice06.09.1987peněžitý dar 2 000,00
Kowalczuková, Jarmila, Charváty12.12.1982bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kozák, Aleš, Brno27.01.1952peněžitý dar 200 000,00
Kozák, Jiří, Brušperk24.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozáková, Milena, Brno14.09.1946peněžitý dar 50 000,00
Kozelský, Radim, Velká Polom02.08.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozelský, Radim, Velká Polom02.08.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozel, Štěpán, Petrovice06.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozubík, Jan, Valašská Polanka02.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kozubík, Jan, Valašská Polanka02.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krajča, František, Holešov09.02.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krajíček, Miroslav, Větřkovice12.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krajíček, Miroslav, Větřkovice12.04.1966peněžitý dar 2 000,00
Krajňáková, Marie, Chrudim16.04.1967bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Králíčková, Hana, Provodov15.01.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Král, Milan, Plzeň03.05.1972peněžitý dar 897,00
Králová, Iveta, Bukovina u Přelouče07.06.1974peněžitý dar 50 000,00
Králová, Petra Mgr., Plzeň29.04.1978peněžitý dar 897,00
Králová, Věra, Odry10.01.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Král, Zbyněk, Bánov16.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk, Bánov16.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kramářová, Jaroslava, Svatý Mikuláš30.12.1943bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krassa, Karel, Chodov06.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Krátký František, Újezdec 1, Bolešiny, 3390148348554bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krátký, Vladimír, Náměšť nad Oslavou22.06.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kratochvíl, Karel, Pelhřimov10.10.1980peněžitý dar 1 500,00
Kratochvíl, Martin, Pardubice I17.10.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Krausová, Marie, Semily28.07.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Kraus, Pavel, Sobíňov21.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krčmář, Miloš, Lysá nad Labem10.05.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Krčmářová, Jana, Opatov23.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčí, Marie, Ostrava-Polanka nad Odrou15.03.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krejčí, Pavel, Chvalšiny03.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčiříková, Marie, Troubky01.02.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Krejčí, Tomáš, Huntířov10.08.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčová, Vlasta, Dalešice14.06.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejčová, Zdena, Jihlava27.01.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejsa, Vojtěch, Letohrad08.09.1992bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krejsová, Jaroslava, Trstěnice01.04.1972bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Krejzlová, Pavla, Netín24.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krhounek, Karel, Bašť20.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krchňák, Ivo, Klenovice na Hané29.06.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kriegerová, Marie, Borek19.03.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krist, Jan PHDr., Milotice30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr., Milotice30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr., Milotice30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr., Milotice30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krist, Jan PHDr., Milotice30.09.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Krmaš, Antonín, Velké Poříčí13.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krmaš, Antonín, Velké Poříčí13.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krňoulová, Ivana, Plzeň31.03.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň27.03.1984peněžitý dar 10 000,00
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň27.03.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň27.03.1984peněžitý dar 16 328,00
Kročková, Věra, Ostrava18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročková, Věra, Ostrava18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročková, Věra, Ostrava18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kroupa, Karel, Benešov07.03.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Krucký, Václav, Ostrov02.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Kručenko, Leonid, Turnov15.04.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krůpa, Josef, Zašová17.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krůpa, Josef, Zašová17.10.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Krupica, Josef, Stařeč28.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krupica, Miroslav Bc,MSc., Třebíč19.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Krýsl, Jindřich, Plzeň-Litice08.02.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Krytinář, Martin, PhDr., BcA.12.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Krytinář, Martin, PhDr., BcA.12.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Krzyžánek, Petr, Písek07.04.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Křepela, Petr, Hostěradice23.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křepela, Petr, Hostěradice23.04.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křepela, Petr, Hostěradice23.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Křivánková, Daria, Praha-Stodůlky04.01.1974peněžitý dar 15 000,00
Křivánková, Daria, Praha-Stodůlky04.01.1974peněžitý dar 38 500,00
Křížek, Michal, Tomice19.07.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Křížek, Pavel, Hradec Králové-Plačice19.01.1963bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kříž, Petr, Praha 616.12.1962peněžitý dar 250 000,00
Kříž, Václav, Brno20.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Kselík, Stanislav, Brno21.03.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kubáček, Josef, Zlín-Lhotka17.10.1969bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubala, David, Staříč16.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubátová, Jana, Vrchlabí01.04.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubát, Rudolf, Ing., Praha-Bubeneč20.12.1940peněžitý dar 1 000,00
Kubenka, Kajetán, Ostrava-Třebovice13.02.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubernát, Václav, Plzeň24.02.1979peněžitý dar 3 000,00
Kubíček, Václav, Pěčín16.10.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubíček, Václav, Pěčín16.10.1955bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubina, Jaroslav, Staňkov15.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Kubín, Petr, Bohuslavice01.02.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kubrická, Jindřiška, Zašová27.07.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kubrický, Ilja, Zašová21.11.1949bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kučera, Milan Ing., Brno26.07.1946peněžitý dar 2 000,00
Kučerka, Petr, Odry12.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Blanka, Lichnov u Nového Jičína29.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Blanka, Lichnov u Nového Jičína29.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Marie, Podůlší28.01.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kudela, Petr, Ing., Ostrava-Heřmanice10.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr, Ing., Ostrava-Heřmanice10.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr, Ing., Ostrava-Heřmanice10.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Kudělka, Josef, Rybí08.12.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudláček, Jiří, Chrudim29.05.1971bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kuchař, Jiří, Hájov26.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kuchař, Josef, Křivsoudov11.08.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kujan, Jiří, Splzov20.12.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kukaňová, Olga, Lestkov11.07.1953bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kulda, Jiří, Rtyně v Podkrkonoší25.08.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kumštýřová, Zdeňka, Přelouč28.06.1969bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kumžáková, Anežka, Čechtice11.11.1922bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 130 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing., Uherský Brod27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kundera, Jan, Vážany nad Litavou24.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kundera, Jan, Vážany nad Litavou24.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Kundera, Josef, Brno-Chrlice05.03.1946peněžitý dar 500,00
Kunderová, Marie, Brno22.04.1946peněžitý dar 500,00
Kundrátová, Hana, Podhradní Lhota25.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kurečka, Martin, Palkovice03.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kurfürst, Antonín, Náměšť na Hané12.11.1944bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Kuricová, Danuška, Sruby23.04.1934bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kuřátková, Irena, Kutná Hora21.04.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kvasnička, Miloš, Polná30.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kvasnička, Roman, Hradec Králové26.12.1979bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Kvita, Patrik, Libhošť11.05.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kvitová, Pavla, Libhošť05.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kysela, Jaroslav, Šestajovice02.12.1951bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
LAB KM s.r.o., Gen. Svobody 1294/1, Kroměříž, 7670103499219bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lahučká, Šárka, Plzeň11.05.1966peněžitý dar 2 336,00
Laiblová, Marie Ing., Starý Plzenec19.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Laška, Robin, Proseč21.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Laštovic, Pavel, Nové Město nad Metují11.11.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Látová, Alena, Hradec Králové01.03.1955bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lavičková, Ivana, Plasy09.09.1992bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lazar, Jan, Ing., PhD., Plzeň15.03.1984peněžitý dar 1 168,00
Lazar, Jan, Ing., PhD., Plzeň15.03.1984peněžitý dar 9 600,00
Leder, Filip, Mgr., Brno16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip, Mgr., Brno16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip, Mgr., Brno16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip, Mgr., Brno16.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Lejčko, Petr, Plzeň15.05.1985peněžitý dar 897,00
Lenoch, Václav, Rosice29.09.1984bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Lepša, Rudolf, Domanín19.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Levek, Josef, Milotice11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef, Milotice11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef, Milotice11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Levek, Josef, Milotice11.06.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Líbal, Rudolf, Okřínek17.05.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Liberda, Josef, Česká Ves03.07.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Liberda, Josef, Česká Ves03.07.1958peněžitý dar 2 500,00
Libosvár, Karel Ing., Lipník nad Bečvou03.05.1945peněžitý dar 200,00
Libotovský, Ladislav, Plzeň 1-Bolevec07.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Lička, Martin, Trutnov07.11.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ličková, Marie, Ostrava-Třebovice02.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lichý, Radim, Pustá Polom29.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Líkařová, Miroslava, Kunštát12.12.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Lincer, Ondřej, Petrovice u Karviné20.01.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Línek, Roman, Ing., MBA, Pardubice 906.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Lisý, Pavel, Hradec Králové23.02.1966peněžitý dar 10 000,00
Liška, Tomáš, Mgr., Krupka23.09.1973peněžitý dar 8 000,00
Liška, Václav, Bezměrov17.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lišková, Ludmila, Staré Město07.09.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lišková, Ludmila, Paskov03.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Liták, Miroslav, Štrampouch12.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lízal, Jan, Brno-Žebětín20.09.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Lodr, Jiří Ing., Plzeň11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Lodr, Jiří Ing., Plzeň11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Lodr, Jiří Ing., Plzeň11.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Lodr, Jiří Ing., Plzeň11.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Lodr, Jiří Ing., Plzeň11.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Longr, Václav, Staré Město22.11.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Loudová, Alena, Kocbeře28.09.1958bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Löwenthálová, Pavla, Krnov10.12.1969peněžitý dar 2 000,00
Luboš Bumbálek, Putimov 85, Putimov, 3930163253658bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Lukáč, Jan, Český Krumlov22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan, Český Krumlov22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan, Český Krumlov22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan, Český Krumlov22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukáč, Jan, Český Krumlov22.10.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Lukášek, Miroslav, Dobruška21.12.1932bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lukášová, Hana, Senohraby17.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lukášová, Marie, Odry07.12.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lukášová, Pavlína, Babice09.11.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lukášová, Pavlína, Babice09.11.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Lukeš, Ladislav, Česká Ves03.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Lukeš, Ladislav, Česká Ves03.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Lukšová, Marie, Jarošov nad Nežárkou02.02.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Lysková, Věra, Bukovec20.03.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Macková, Barbora, Moravský Písek02.03.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Macková, Naděžda Mgr., Šenov09.03.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Macků, Jaroslav, Lysice11.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967peněžitý dar 1 602,00
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967peněžitý dar 1 800,00
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Macků, Karel, Ing., České Budějovice05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Maclová, Anna, Ing., Hradec Králové09.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Macura, Josef,Ing., Těrlicko13.02.1953peněžitý dar 2 000,00
Macháček, Jindřich, Letohrad06.07.1981bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Macháček, Václav, Maleč22.07.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Machačný, Bohumír, Libuň19.07.1950bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mácha, Leo, Brušperk16.09.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Machálková, Marie, Kunovice21.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mach, Dominik, Ostrožská Lhota09.06.1991bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mach, Josef, Osová Bítýška21.11.1954peněžitý dar 70 000,00
Máchová, Dagmar, Dolní Lhota29.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Machová, Marie, Osová Bítýška25.04.1965peněžitý dar 80 000,00
Mach, Radek Bc., České Budějovice19.03.1973peněžitý dar 20 000,00
Machů, Martin, Ing., Nové Město nad Metují07.11.1978peněžitý dar 4 500,00
Maixner, Václav, Česká Třebová02.07.1958bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Majeriková, Františka, Sehradice03.11.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Majer, Josef, Hať08.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Majtan, Bohumil, Dobříš14.06.1982peněžitý dar 2 000,00
Majvaldová, Věra, Letohrad26.06.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Makudera, Tomáš, Dolní Bojanovice12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš, Dolní Bojanovice12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš, Dolní Bojanovice12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Makudera, Tomáš, Dolní Bojanovice12.11.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malafa, Libor, Znojmo19.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malafa, Libor, Znojmo19.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Malant, Stanislav, Bystřice pod Hostýnem20.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Malcher, Vítězslav, Bohumín10.10.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971peněžitý dar 1 745,00
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Malík, Štěpán, České Budějovice 202.01.1971peněžitý dar 3 000,00
Malíšková, Eva, Lukov21.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Malý, Josef, Vlkov24.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maňák, Josef, Halenkov28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Josef, Halenkov28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Josef, Halenkov28.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maňák, Petr, Veselí nad Moravou20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr, Veselí nad Moravou20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr, Veselí nad Moravou20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr, Veselí nad Moravou20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Maňák, Petr, Veselí nad Moravou20.12.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Marciníková, Anna, Drnovec21.10.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Marek, Bedřich, Krnov23.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Bedřich, Krnov23.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Jakub, Laškov23.12.1987bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Marek, Jindřich, Zbýšov12.01.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mareš, Kamil Vavřinec, Praha 723.07.1987peněžitý dar 5 130,00
Mareš, Kamil Vavřinec, Praha 723.07.1987peněžitý dar 1 177,00
Mareš, Karel, Ústí nad Orlicí30.11.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mareš, Pavel, Praha 1019.03.1976peněžitý dar 12 000,00
Mariňáková, Michala, Plzeň11.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Marková, Anna, Ženklava04.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marková, Ludmila, Bošovice17.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Marková, Zdeňka, Valšov01.11.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Maršík, Josef, Velké Poříčí04.03.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maršík, Václav, Mariánské Lázně28.03.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Martina, Škopová, Ostrov22.09.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Martinek, Miroslav, Valašská Bystřice02.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martinek, Miroslav, Valašská Bystřice02.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martinek, Petr, Olbramovice Ves06.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 519.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr, Praha 510.10.1955peněžitý dar 300,00
Martinovský, Josef, Hodonín30.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Marušáková, Lenka, Chotovice06.04.1964bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Masopustová, Věra, Všechlapy05.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mastný, Martin, Přibyslavice04.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Maša, Zdeněk, Trhová Kamenice15.03.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maščenko, Igor, Krupka01.03.1983peněžitý dar 8 000,00
Mašková, Hedvika, Řepín19.12.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Matalík, Radek, Bludovice25.12.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maťátko, František, Prasek26.04.1945bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maťátko, Václav, Praha 127.01.1951peněžitý dar 100 000,00
Maťátková, Hana, Mlázovice14.12.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Maťátková, Jana, Libštát08.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Matějíček, Josef, Kamenice16.01.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějka, Václav, Ing., Bystřec13.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matějů, Jan Ing., Pelhřimov24.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějů, Jaroslav, Olešovice31.01.1940bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matějů, Petr, Myslůvka07.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Matějus, Václav, Nepasice13.04.1947bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matoušek, Jaroslav, Staré Nechanice30.09.1949bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matoušek, Pavel, Moravská Nová Ves26.07.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Matušíková, Lenka, Obora01.09.1971bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matuška, Josef Gilbert, Manětín18.10.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matuška, Josef Gilbert, Manětín18.10.1972peněžitý dar 600,00
Matůšová, Anna, Francova Lhota12.01.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Matyáš, Josef, Veselí nad Moravou11.09.1961bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Matyska, Tomáš, Červený Kostelec26.06.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mavková, Hana, Červený Kostelec02.11.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Maxa, Václav, Hostinné24.10.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mazanec, Jan, Mgr., Kamenice nad Lipou30.01.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Mazanec, Jan, Mgr., Kamenice nad Lipou30.01.1975peněžitý dar 15 000,00
MBR bus s.r.o., Kladská 642, Náchod, 5470126011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o., Kladská 642, Náchod, 5470126011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o., Kladská 642, Náchod, 5470126011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o., Kladská 642, Náchod, 5470126011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MBR bus s.r.o., Kladská 642, Náchod, 5470126011000bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mecová, Anastázie, Praha 509.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
MEDICAS PRAKTIK s.r.o., 1. máje 791/4, Litovel, 7840128633873peněžitý dar 20 000,00
Mehr Wert s.r.o., Praha 606889816peněžitý dar 100 000,00
Menclová, Miluše, Bohuslavice27.09.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Mencová, Miroslava, Praha 113.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Merenusová, Miloslava, Dobrovítov14.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mezera, Jiří, Křemení28.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mičan, David, Ostrava03.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mihola, Ludvík, Mgr., Znojmo18.05.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva, Mutěnice06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva, Mutěnice06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva, Mutěnice06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva, Mutěnice06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michalicová, Iva, Mutěnice06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Michousko, Jiří, Jakartovice02.05.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mikeš, Ladislav, Lysá nad Labem21.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikešová, Vlasta, Dlouhá Třebová22.12.1935bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Miklas, Jan, Brumov-Bylnice12.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miklas, Jan, Brumov-Bylnice12.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mikšovský, Luděk, Senice30.08.1958bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikulášek, Karel, Šošůvka27.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Mikulka, Jaroslav, Tetín08.04.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mikulka, Jaroslav, Tetín08.04.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Militká, Josefína, Kopidlno13.06.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
MILKEFFEKT, s.r.o., Konská 559, Třinec, 7396125072293peněžitý dar 5 000,00
Mílová, Miroslava, Dvůr Králové nad Labem17.06.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Minaříková, Emilie, Kojetín I-Město03.07.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Minář, Jaromír, Zábřeh21.04.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ministrová, Ludmila, Pardubice30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ministrová, Ludmila, Pardubice30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ministrová, Ludmila, Pardubice30.06.1961bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Miženko, Pavel, Protivín28.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mlýnek, Tomáš, Opava26.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mohelnická, Jana, Kaznějov01.05.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mohelníková, Alena, Ostravice14.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mojžíšová, Marie, Praha01.07.1927bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Monsport, Martin, Příbor08.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Monsportová, Marie, Příbor02.06.1976peněžitý dar 2 000,00
Monsportová, Marie PhDr., Příbor02.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Moravcová, Hana Mgr., Kutná Hora17.10.1944bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Morgensteinová, Jaroslava, Přeštice08.02.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mottl, Zdeněk, Votice19.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Moucha, Pavel, Bratronice30.06.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mrázek, František, Fryšták27.01.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrázek, Václav, Sazovice24.05.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mráz, Karel, Sokolov11.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Mráz, Pavel, Semily21.05.1946bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Mrlík, Jindřich, Zlín-Malenovice27.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrňka, Stanislav, Dobromilice03.04.1960bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Mrňka, Stanislav, Dobromilice03.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Müllerová, Jana, Protivín06.08.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Munča, Jaromír, Dolní Bojanovice10.06.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Musil, Aleš, Morkovice23.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Musil, Aleš, Morkovice23.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Musilová, Marie, Kameničky29.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Musil, Petr, Praha 325.12.1976peněžitý dar 200 000,00
Myslivec, Jaroslav, Nespeky20.07.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Myška, Jan, Ostrava-Nová Bělá01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Jan, Ostrava-Nová Bělá01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Petr, Ostrava01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Petr, Ostrava01.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nácalová, Věra, Pelhřimov06.06.1944bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Nádvorník, Antonín, Svitavy23.04.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorník, Antonín, Svitavy23.04.1955bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorník, Ladislav, Desná07.07.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Nádvorníková, Jarmila, Chotěboř01.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Náhlík, Petr Ing., Plzeň10.08.1961peněžitý dar 10 000,00
Náhlík, Petr Ing., Plzeň10.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Nalezená, Tereza, Ing., Jablonec nad Nisou30.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín, 7600125301144bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín, 7600125301144bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navrátil, Jiří, Mořkov13.06.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Navrátil, Jiří, Tučapy13.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Navrátil, Jiří, Tučapy13.06.1977peněžitý dar 34 000,00
Navrátil, Jiří, Tučapy13.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Navrátil, Jiří Mgr., Borovnice23.04.1960bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Navrátil, Pavel, Němčice nad Hanou31.12.1979bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Návrat, Luboš, Kobeřice07.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Návrat, Luboš, Kobeřice07.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Návrat, Luboš, Kobeřice07.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nedvěd, Josef, Dolní Město07.02.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Neidentifikovaný, dárce12.03.2020peněžitý dar 750,00
Nejedlý, Pavel, Břest15.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nejedlý, Pavel, Břest15.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nejepínská, Jitka, Vilémov09.04.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nejman, Jiří, Třebechovice pod Orebem23.05.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nejman, Jiří, Třebechovice pod Orebem23.05.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Němec, František, Ždírec nad Doubravou01.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Němec, Jiří Ing., Tavíkovice25.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Neruda, Josef, Český Těšín27.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nesládek, Petr, Malé Svatoňovice10.11.1941bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Neumann, Petr, Nové Město nad Metují15.04.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Neusser, Jiří, Žabeň11.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neuwirth, Radim, Brušperk28.10.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neužil, Petr, Brno21.03.1968peněžitý dar 2 000,00
Nevečeřal, Pavel, Pardubice I10.03.1952peněžitý dar 50 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing., Havířov Dolní Suchá11.02.1982peněžitý dar 15 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing., Havířov Dolní Suchá11.02.1982peněžitý dar 2 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing., Havířov Dolní Suchá11.02.1982peněžitý dar 38 000,00
Niziolová, Marie, Dolní Lhota18.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nosek, Václav, Jablonec nad Jizerou28.08.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Nosek, Václav, Jilemnice06.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nosková, Blanka, Krupá30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka, Krupá30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka, Krupá30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka, Krupá30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Nosková, Blanka, Krupá30.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Novák, Jan Bc., Plzeň05.07.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - Apple Airport)
Novák, Jaroslav, Krahulov14.06.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novák, Martin RNDr., Kroměříž17.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Milan, Chotětov03.03.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nováková, Alena, Brno-Kohoutovice22.07.1977peněžitý dar 500,00
Nováková, Anna, Dobřínsko08.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Nováková, Anna, Dobřínsko08.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Nováková, Irena, Poděbrady25.10.1962bezúplatné plnění 75 000,00 (věcný dar - zapůjčení vozidla Ford Tourneo - STC)
Nováková, Jana, Nové Město nad Metují19.10.1954bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Nováková, Nina, Mgr.14.03.1954peněžitý dar 50 000,00
Nováková, Nina, Mgr.14.03.1954peněžitý dar 10 000,00
Nováková, Nina, Mgr.14.03.1954peněžitý dar 25 000,00
Nováková, Nina, Mgr.14.03.1954peněžitý dar 6 524,00
Novák, Richard, Skaštice01.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Richard, Skaštice01.10.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Tomáš, Plzeň05.05.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Novák, Tomáš, Plzeň29.09.1990peněžitý dar 6 000,00
Novák, Tomáš, Plzeň29.09.1990peněžitý dar 9 000,00
Novák, Tomáš, Poděbrady29.09.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Novák, Zbyněk, Ústí nad Labem07.02.1984bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Jaroslava, Šestajovice25.05.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Naděžda, Blešno19.07.1955bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing., Nesovice08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Antonín, Podbřezí30.05.1944bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Jaroslav, Jablonec nad Nisou05.08.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Jiří, Řetová11.07.1958bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Josef, Adamov22.10.1974peněžitý dar 1 200,00
Novotný, Miroslav, Moravské Budějovice27.03.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Petr, Podbřezí20.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Petr, Hradec Králové12.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Václav, Podbřezí26.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Václav, Podbřezí26.04.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Novotný, Vladimír, Velká Losenice16.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Nývltová, Ludmila, Lhota za Červeným Kostelcem11.04.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Obadálková, Jana, Přerov04.02.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Obdržálek, Zbyněk, Opava 612.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Obrobna Resl s.r.o., Obchodní 618, Liberec, 4600125432591peněžitý dar 5 000,00
Obšel, Alois, Dubčany01.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Odehnal, Jan, Křižanov28.04.1948bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing., Vyškov11.03.1974peněžitý dar 200,00
Onderka, Milan, Kateřinky09.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Onderková, Alena, Český Těšín17.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ondráčková, Iva, Zlín06.05.1937bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondra, Josef, Kuklík27.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondroušek, Michal, Zlín04.04.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondrová, Alena, Zvole10.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ondrůjová, Stanislava, Brno22.05.1922peněžitý dar 1 000,00
Ondrůjová, Stanislava, Brno22.05.1922peněžitý dar 500,00
Ontlová, Petra, Rychnov nad Kněžnou03.05.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Opravil, Petr Ing., Veselí nad Moravou29.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oral, Radoslav, Holešov12.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oral, Radoslav, Holešov06.07.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oravčík, Pavel, Dolní Suchá23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Oravčík, Pavel, Dolní Suchá23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Oravčík, Pavel, Dolní Suchá23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
OREL - jednota Černilov, Černilov 334, Černilov, 5034364809374bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel jednota Moravské Budějovice, Chelčického 885, Moravské Budějovice, 6760264269108bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Orel jednota Olešnice, Obora 104, Olešnice, 6797465336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Olešnice, Obora 104, Olešnice, 6797465336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Olešnice, Obora 104, Olešnice, 6797465336445bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Slavičín, Osvobození 248, Slavičín, 7632162182170bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Suchdol u Prostějova, ev.č.10, Suchdol70286213bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště, 6860162832778bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště, 6860162832778bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Vyškov, Hřbitovní 6/4, Vyškov, 6820161731358bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Orel jednota Zlín, Štefánikova 661/21, Zlín, 7600164467317bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel župa Brynychova, Jana Koziny 560/2, Hradec Králové, 5000364808912bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel župa Brynychova, Jana Koziny 560/2, Hradec Králové, 5000364808912bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Orel, Jaroslav, Praha 621.12.1951peněžitý dar 3 800,00
Orlovská, Jarmila, Drslavice11.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orságová, Marie, Velké Karlovice23.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Osmančík, Robert, Kozmice26.02.1979peněžitý dar 2 000,00
OSS Brno,  s.r.o., Brno-střed46901850peněžitý dar 150 000,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav, Ing., Moutnice23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrý, František, Rozseč nad Kunštátem25.07.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ostrý, Josef, Rozseč nad Kunštátem15.04.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Otýpková, Štěpánka, Ivančice28.10.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Ourodová, Ludmila, PhDr.15.06.1964peněžitý dar 3 300,00
Pacák, Jiří, Úpice10.10.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pacal, Emanuel, Třebíč06.09.1936bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Paclíková, Ludmila, Chotěboř25.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pagáčova, Jana, Ostrava - Mariánské Hory02.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Pagáčova, Jana, Ostrava - Mariánské Hory01.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Pácha, František, Žamberk21.01.1940bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pachta, Petr Mgr., Olomouc06.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Pachtová, Irena, MUDr., Olomouc03.10.1983peněžitý dar 50 000,00
Paldus, Liboslav, Rokytnice v Orlických horách13.04.1957bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Palič, František, Turnov07.01.1944bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Paliková, Jenovéfa, Český Těšín06.03.1928bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Palkovský, Vladimír, Brušperk30.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Panská, Věra, Jihlava30.06.1928bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pařík, Zdeněk, Nové Město na Moravě11.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pařízek, Pavel, Praha 702.11.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
PASSERINVEST GROUP, a.s., Praha 426118963peněžitý dar 100 000,00
Paštiak, Lubomír, Hněvkovice16.02.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pátek, Radek, Velká |Losenice31.08.1981bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Paul, Miroslav06.08.1963peněžitý dar 16 200,00
Paul, Miroslav,Ing., Ostrava - Hrabůvka06.08.1963peněžitý dar 2 000,00
Paulová, Brabora, Jihlava12.07.1999peněžitý dar 250,00
Paulus, Ladislav, Rohozná19.03.1941bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavelka, Milan, Husinec22.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavelka, Vít, Rybí06.02.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlas, Jiří, Mgr., Štíty18.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pavlas, Jiří, Mgr., Štíty18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Ondřej, Havlíčkův Brod14.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Pavlas, Ondřej, Havlíčkův Brod14.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavlas, Ondřej, Havlíčkův Brod14.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pavlík, František, Chrudim14.11.1951bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavlíková, Marie, Černilov12.09.1940bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pavliš, Damian, Skuteč06.01.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pavlů, František, Kunštát09.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pavlusová, Eva, Chrast19.11.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pecháček, Ladislav, Dolní Čermná04.09.1942bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pecharová, Hana, Včelnička21.01.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pech, František, Červené Poříčí01.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pěch, Jan, Modlíkov07.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pekařová, Filoména, Osečnice19.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelán, Karel, Broumov15.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Pelánová, Kateřina, Broumov13.04.1967bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelánová, Kateřina, Broumov13.04.1967bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelánová, Kateřina, Broumov13.04.1967bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelikán, Matouš Mgr., Olomouc06.03.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pelikán, Matouš Mgr., Olomouc06.03.1982peněžitý dar 20 880,00
Pellar, Miloslav, České Budějovice22.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pelzarová, Dobroslava, Horní Cerekev17.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pešava, Josef, Svratka10.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pešek, Miloš MUDr., Prof.,, Skvrňany01.10.1950peněžitý dar 5 400,00
Pešek, Miloš MUDr., Prof.,, Skvrňany01.10.1950peněžitý dar 24 188,00
Pešek, Miloš MUDr., Prof.,, Skvrňany01.10.1950peněžitý dar 5 000,00
Pešek, Václav, Charvátská Nová Ves26.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pešek, Václav, Charvátská Nová Ves26.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Petera, Václav, Přepychy01.11.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterek, Alfons, Kravaře15.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Peterka, Luboš, Radomyšl06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Luboš, Radomyšl06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Luboš, Radomyšl06.07.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Peterka, Pavel, Ing., Praha 525.05.1970peněžitý dar 10 000,00
Petrálek, Tomáš, Vávrovice27.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petráňová, Hana, Hrušová24.05.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petráňová, Hana, Hrušová24.05.1964bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Karla, Hořejší Vrchlabí10.04.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Marcela, Pohoří17.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrová, Marie, Letovice03.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Petrů, Magda, Bezvěrov02.11.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Petrusková, Zita, Odry23.04.1923bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petříček, Daniel, Mgr., Plzeň18.08.1973peněžitý dar 1 497,00
Petříková, Monika, Nové Sedlo17.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Pchálek, Jiří, Budišovice14.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pchálek, Tomáš, Vávrovice27.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Piáček, Petr, Ing., Jihlava30.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pibil, Jaroslav Ing., Velká Losenice24.09.1977bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
PIETAS - VYSIBLA s.r.o., Žďár nad Sázavou 127679811peněžitý dar 20 000,00
Pícha, Zdeněk, Ing., Osvětimany06.10.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pincová, Milana, Jáchymov14.03.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Pipal, Milan, Šumice04.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pipal, Milan, Šumice04.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pípal, Pavel, Pelhřimov22.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Pírek, Bohumil, Bzenec28.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pirunčík, Karel, Hošťka21.05.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Česká Bělá22.09.1988bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Piskač, Josef, Rozsochatec17.03.1961bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pistecký, Petr, Libhošť10.02.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Píša, Miroslav, Vysoká nad Labem22.09.1980bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plášil, Josef, Vodňany01.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plawny, Marek, Bc, Havířov28.06.1969peněžitý dar 30 000,00
Plawny, Marek, Bc, Havířov28.06.1969peněžitý dar 15 000,00
Plecháčková, Bohunka, Bohdaneč16.09.1942bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David, Ing., Brno-Žebětín29.11.1974peněžitý dar 250,00
Pletánková, Petra, Valašské Klobouky30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra, Valašské Klobouky30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra, Valašské Klobouky30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pletánková, Petra, Valašské Klobouky30.04.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Pleva, Karel, Brno29.05.1963peněžitý dar 2 000,00
Plocková, Věra, Daňkovice09.10.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o., Petra Jilemnického 7/33, Hradec Králové, 5030125279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o., Petra Jilemnického 7/33, Hradec Králové, 5030125279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o., Petra Jilemnického 7/33, Hradec Králové, 5030125279980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poborský, Jaroslav, Ledeč nad Sázavou08.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Podešva, Vítezslav, Velké Karlovice09.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Podlipný, Adolf, Krchleby24.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Podlipný, Jiří, Plzeň 109.09.1969peněžitý dar 2 000,00
Podolová, Hana, Bystřice pod Hostýnem23.04.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Podzimek, Vladimír, Hradec Králové26.05.1948bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pohlová, Drahomíra, Boskovice07.11.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pohlová, Drahomíra, Boskovice07.11.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pohludka, Jan, Mikulov04.09.1996bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pohorský, Jiří, Lubná28.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pojer, František, Zašovice24.10.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Pavel, Vřesina24.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pokorný, Roman Ing., Hradec Králové03.07.1964bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Roman Ing., Hradec Králové03.07.1964bezúplatné plnění 2 324,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pokorný, Vlastimil, Nymburk21.11.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláček, Vladimír, Osečnice15.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláčková, Jaroslava, Kamenice nad Lipou02.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, František, Horoušany15.02.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, František, Horoušany15.02.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poláková, Jiřina, Šestajovice10.12.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Václav Bc., Tatenice08.11.1986bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Václav Bc., Tatenice08.11.1986bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Vojtěch, Červená Třemešná30.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polák, Vojtěch, Červená Třemešná30.12.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polanecký, Libor, Jablonec nad Jizerou01.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Polášek, Jan, Strážovice10.11.1964bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polášková, Dobroslava, Petřvald 1-Petřvald14.09.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Polawska, Marcela, Albrechtice10.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Polčáková, Hana, Zubří15.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Polčáková, Hana, Zubří15.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Poledníček, Marek, Ing.23.07.1966peněžitý dar 1 500,00
Poledníček, Marek, Ing., Ostrov23.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Polický, Zdeněk, Velké Poříčí08.09.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Polívka, Petr, Říčany15.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Polívková, Dagmar, Praha 401.12.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pomikálek, Václav st., Studénka12.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Ponocná, Marie, Trutnov03.01.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poruba, Jan, Dolní Bečva02.07.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pořízek, Josef, Ježkovice27.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Bohuslav, Boskovice19.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšilová, Božena, Čekyně-Přerov02.03.1948bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pospíšilová, Františka, Skuteč23.01.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Pospíšilová, Marie, Vlachovice27.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pospíšilová, Miroslava, Horní Lhota21.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pospíšil, Stanislav, Loštice01.04.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Pospíšil, Veronica, Štítná nad Vláří22.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pospíšil, Vojtěch, Josefov09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch, Josefov09.02.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch, Josefov09.02.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch, Josefov09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vojtěch, Josefov09.02.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Vratislav, Dolní Zálezly21.08.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
POTRUBÍ SEIDLER s.r.o., 28. října 52, Klimkovice, 7428327830853peněžitý dar 30 000,00
Potůčková, Anna, Štrampouch26.09.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Poul, Michal, Netín02.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Poul, Pavel, Radostín nad Oslavou20.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Poupa, Martin, Plzeň01.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Považan, Jaroslav, Písková Lhota05.11.1955bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Prachař, Petr, Litoměřice15.05.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Prajka, Marek Bc., Lanžhot06.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Prajka, Marek Bc., Lanžhot06.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pražáková, Věra, Bc., Ostrava20.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955peněžitý dar 30 000,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD., Ostrava-Mariánské Hory21.02.1955peněžitý dar 25 000,00
Preč, Jan, Olomouc25.04.1946bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
PRESL s.r.o., Brno-jih26915791peněžitý dar 100 000,00
Prchal, Miroslav, Mgr., DiS., Němčičky21.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Ivo, Přibice08.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Ivo, Přibice08.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Procházka, Jaroslav, Konice18.01.1960peněžitý dar 5 000,00
Procházka, Ladislav, Strakonice05.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Procházka, Pavel, Loštice26.10.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Procházková, Lenka, Liberec29.12.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Prokeš, Jiří Ing. Ph.D., Domašov31.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Protiva, Václav Ing., České Budějovice26.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Protiva, Václav Ing., České Budějovice26.09.1965peněžitý dar 3 300,00
Průdek, Jan, Vémyslice01.07.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Průdek, Jan, Vémyslice01.07.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Prusek, Josef, Březová31.12.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Prusek, Josef, Březová09.07.1961peněžitý dar 2 000,00
První pozice s.r.o., Na úlehli 1256/9, Praha 4, 1410029136334bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Prymš, Miroslav, Červený Kostelec28.09.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přecechtěl, Cyril, Klenovice20.07.1932bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přidal, Jindřich Ing., Horní Štěpánov28.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Přikryl, Adam, Přerov22.12.1986bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přikryl, Filip, Přerov18.12.1975bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Přikryl, Josef, Vícov08.11.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přikryl, Josef, Vícov08.11.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Přikryl, Oldřich, Kroměříž13.06.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
PS Dismas s.r.o., Bezručova čtvrť 772, Bojkovice, 6877105434475bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Psotka, Kamil, Staré Město18.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ptáčníková, Jiřina, Světlá nad Sázavou02.10.1948bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pudil, Jaroslav, Kunžak10.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pulkrábková, Ludmila, Ostrava-Nová Bělá06.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pulneš, Zdeněk, Lubno22.12.1933bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Punar, Pavel, Náchod09.02.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Pupp, Petr, Rousínov01.09.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Pupská, Jindřiška, Osová Bítýška14.09.1944bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Purmenský, Milan, Rybí26.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Putlík, Rudolf, Hlučín26.07.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
R KARTEL HOUSE s.r.o., Vojanova 2258, Frýdek-Místek, 7380126875110peněžitý dar 4 000,00
R KARTEL HOUSE s.r.o., Vojanova 2258, Frýdek-Místek, 7380126875110peněžitý dar 4 000,00
R36.cz, s.r.o., Fibichova 52, Chrudim, 5370128826736bezúplatné plnění 4 700,00 (věcný dar - kostým Koala)
Racek, Ilja,Mgr., Moravská Ostrava10.04.1950peněžitý dar 2 000,00
Racková, Věra, Moravská Ostrava a Přívoz30.05.1952peněžitý dar 1 500,00
Rácová, Stanislava, Kutná Hora27.05.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Rada, Tomáš, Ing., Veselí nad Lužnicí10.07.1966peněžitý dar 3 000,00
Rachůvek, Jiří, Jindřichov02.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rachůvek, Jiří, Jindřichov26.07.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rája, Jan, Olomouc06.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rajnoch, Richard, Horní Třešňovec23.07.1979bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rajtmajer, Josef Ing., Plzeň -Jižní Předměstí30.11.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Rajtmajer, Josef Ing., Plzeň -Jižní Předměstí30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rajtmajer, Josef Ing., Plzeň -Jižní Předměstí30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rakovský, Adam, Praha-Dejvice17.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Rauch, Stanislav, Plzeň 1-Severní Předměstí14.10.1953peněžitý dar 1 168,00
Regner, Jiří, Červený Kostelec10.06.1970bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Regnerová, Helena Ing., Plzeň05.07.1963peněžitý dar 897,00
Remeš, Václav, Lešná26.09.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Remeš, Václav, Lešná26.09.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Repíková, Lenka, Vracov15.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rezek, Jiří, Karlovy Vary26.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Rodywirja, Rudolf, Lhotka16.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Rohaniukova, Hana, Brandýs nad Labem14.09.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Roithová, Zuzana, MUDr., Dvory nad Lužnicí30.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Roithová, Zuzana, MUDr., Dvory nad Lužnicí30.01.1953peněžitý dar 67 000,00
Roithová, Zuzana, MUDr., Dvory nad Lužnicí30.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Rokos, Jaromír, Ing., Praha 1310.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Romanowska, Adéla, Albrechtice01.08.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rosolová, Marie, Nová Olešná30.04.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rostislav, Hainc, OLomouc29.07.1988peněžitý dar 20 000,00
Roškota, Josef, Chrudim01.09.1974bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rousek, Jiří, Vladislav21.12.1942bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rousková, Ivana, Praha-Řepy19.07.1965peněžitý dar 15 920,00
Rousková, Ivana, Praha-Řepy19.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Rousková, Ivana, Praha-Řepy19.07.1965peněžitý dar 2 220,00
Rovný, Jan, Libichov26.05.1970bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Rozbroj, Vladimír, Šenov01.08.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rozsypal, Antonín, Hutisko10.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rozšafná, Tereza, Bc., Plzeň26.07.1989peněžitý dar 750,00
Rozšafný, Oldřich, Ing., Plzeň 2-Slovany19.01.1959peněžitý dar 5 200,00
Rubeš, Jiří, Háj ve Slezsku20.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčka, Jiří, Dolní Bečva17.02.1964bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Růčková, Eva, Ostravice28.12.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie, Staré Město26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie, Staré Město26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie, Staré Město26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčková, Marie, Staré Město26.11.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rudolfová, Kristína, Plzeň 1-Severní Předměstí21.09.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Ruml, Josef, Rohozná28.04.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ruprecht, Jiří, Pňovice21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří, Pňovice21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří, Pňovice21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Ruprecht, Jiří, Pňovice21.02.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Růžička, Jan, Bučovice01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Bučovice01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Bučovice01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Bučovice01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Bučovice01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Pavel, Plzeň 1-Bolevec17.07.1986peněžitý dar 1 168,00
Růžička, Pavel, Plzeň 1-Bolevec17.07.1986peněžitý dar 2 100,00
Růžička, Pavel, Plzeň 1-Bolevec17.07.1986peněžitý dar 1 168,00
Růžička, Petr, Dvůr Králové nad Labem25.01.1934bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Růžička, Vladimír, Vestec14.07.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Růžička, Vlastimil, Nasavrky07.02.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Růžičková, Nikola Mgr., Krupka04.02.1991peněžitý dar 8 000,00
Růžičková, Nikola Mgr., Krupka04.02.1991peněžitý dar 8 000,00
Růžová, Markéta, Slatiňany18.01.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Rybár, Martin, Přeštice03.01.1990peněžitý dar 5 200,00
Rycka, Karel, Kobeřice30.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rycka, Karel, Kobeřice30.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rycková, Pavla, Přerov08.10.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rýčová, Jindřiška, Rajnochovice02.11.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rydrych, Bohumil, Skvrňany13.08.1979peněžitý dar 897,00
Rygál, Jiří, Hulín28.12.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rygál, Jiří, Hulín28.12.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rychnovský, Daniel, MUDr., Brno-Jehnice24.06.1957peněžitý dar 5 400,00
Rychnovský, Daniel, MUDr., Brno-Jehnice24.06.1957peněžitý dar 10 000,00
Rychtrová, Jana, Jilemnice12.02.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ryšavá, Božena, Sezemice13.01.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Ryza, Vojtěch, Ing., Horní Lideč20.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ryza, Vojtěch, Ing., Horní Lideč20.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rýznar, Pavel, Jedlí31.08.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Rýznar, Pavel, Zábřeh17.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Řeháková, Dana, Doudleby nad Orlicí08.10.1949bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řeháková, Kateřina, Náchod01.07.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řehoř, Jiří, Zdechovice02.02.1940bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan, Písek27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan, Písek27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepka, Dušan, Písek27.01.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Řepová, Marie, Krmelín02.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řepová, Marie, Krmelín02.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín01.05.1981peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Morkovice01.05.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra, Hlučín04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav, Vyškov11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Pavel, Kunčice pod Ondřejníkem16.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Řezníček, Petr, Morkovice22.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Říha, Milan, Vlašim06.01.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Říha, Petr, Sedlnice10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Říha, Petr, Sedlnice10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Říha, Petr, Sedlnice10.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov, Kostelní náměstí 224, Broumov, 5500146503811bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 5440143465196bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Česká Skalice, Havlíčkova 1, Česká Skalice, 5520346524088bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hluk, nám. Komenského 59, Hluk, 6872548489000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova 7, Holice, 5340160161264bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Římskokatolická farnost Horní Jelení, 5. května 6, Horní Jelení, 5337464243630bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Horní Lhota, Horní Lhota 26, Horní Lhota, 7632346307869bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Horní Němčí, Horní Němčí 90, Horní Němčí, 6876446256466bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Svatováclavské náměstí 97/18, Hradec Králové, 5000848147770bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí, Wonkova 442/24, Hradec Králové, 5000245983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí, Wonkova 442/24, Hradec Králové, 5000245983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí, Wonkova 442/24, Hradec Králové, 5000245983313bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín, 7682446998357bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna, Beneška 27, Kobeřice u Brna, 6840161729671bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Konice, Smetanova 101, Konice, 7985247920491bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Římskokatolická farnost Koryčany, Náměstí 62, Koryčany, 7680546998098bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Koryčany, Náměstí 62, Koryčany, 7680546998098bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska - Kuchyňa Pavel, Lipovec 61, Lipovec, 6791565337166bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Mohelno, Mohelno 88, Mohelno, 6757564269442bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Římskokatolická farnost Nekoř, Nekoř 1, Nekoř, 5616349312138bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Prusinovice, Zámčisko 30, Prusinovice, 7684246998268bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Přelouč, Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 5350148159913bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Rudoltice, Rudoltice 1, Rudoltice, 5612549314602bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Výprachtice, Výprachtice 180, Výprachtice, 5613461234222bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 6820148838411bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 6820148838411bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
S D S s.r.o., Třebovská 126, Ústí nad Orlicí, 5620362060902bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sagnerová, Renata, Náchod27.12.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Salač, Petr, Ing., Brno22.10.1960peněžitý dar 50 000,00
Salajka, Václav, Dolní Bojanovice05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav, Dolní Bojanovice05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav, Dolní Bojanovice05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav, Dolní Bojanovice05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salajka, Václav, Dolní Bojanovice05.10.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Salamánek, Michal Ing., Třešť29.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, P. I. Stuchlého 26, Fryšták, 7631667026346bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, P. I. Stuchlého 26, Fryšták, 7631667026346bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Samek, Jiří, Svitavy05.02.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Samsounek, František, Topolná18.08.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Santina, Tomáš, Štramberk18.12.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Satke, Jiří, Vítkov30.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sedláček, Jiří, Bořitov14.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Sedláček, Miloš, Ústí nad Orlicí17.04.1932bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sedláčková, Irena, Zábřeh02.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sedláčková, Marcela, Čimelice25.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Seidl, Josef, Obědovice10.02.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Semerák, Jan, Úpice06.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Semerák, Jan, Úpice06.08.1946bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sendlerová, Marie, Tišnov22.08.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Schejbal, Jiří, Hrochův Týnec25.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Schönbaumová, Emílie, Moravská Třebová-Město08.07.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Schön, Martin, Huslenky21.10.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin, Velehrad13.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin, Velehrad13.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Sikora Marcel, T. G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380175930781peněžitý dar 30 000,00
Sikora Marcel, T. G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380175930781peněžitý dar 100 000,00
Sikora Marcel, T. G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380175930781peněžitý dar 50 000,00
Sikora, Marcel, Frýdek-Místek06.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sikora, Marcel, Frýdek-Místek06.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sikorová Renata, T.G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380173110582peněžitý dar 2 000,00
Sikorová Renata, T.G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380173110582peněžitý dar 49 000,00
Sikorová Renata, T.G. Masaryka 2320, Frýdek-Místek, 7380173110582peněžitý dar 100 000,00
Sikorová, Bernadetta, Albrechtice01.05.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Silesia Cargo CZ s.r.o., Větrná 108/3, Těrlicko, 7354228611918bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sinuová, Anna, Postoloprty10.12.1944bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Siuda s.r.o., Mahenova 2229/17, Krnov, 7940105339065peněžitý dar 15 000,00
Siuda, Karel, Krnov20.06.1976peněžitý dar 2 000,00
Siuda, Karel, Krnov23.01.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Skácel, Vladimír, Šumperk01.01.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Jan, Lanškroun07.03.1965bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Milan, Dolní Libchavy01.02.1960bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skalický, Stanislav, Výprachtice28.10.1956bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sklenář, František, Hradec Králové-Březhrad01.05.1954bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Skopalík, Pavel, Velký Týnec20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skopalík, Pavel, Velký Týnec20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skopalík, Pavel, Velký Týnec20.05.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Skotnica, Jaroslav, Albrechtice20.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Skotnica, Karel, Albrechtice18.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Skotnicová, Markéta, Albrechtice29.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Skoumal, Stanislav, Ing., Brno-Bosonohy01.01.1972peněžitý dar 50 000,00
Skřivánek, Jiří, Děčín18.01.1989peněžitý dar 3 000,00
Skřivánek, Jiří, Děčín18.01.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Skřivanová, Barbora, Čečkovice20.06.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Slabá, Marie, Čáslavsko11.05.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sládek, Václav Ing., Ostrava-Bartovice24.02.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sladkovská, Lenka, Červená Řečice07.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sláma, František, Pěnčín31.10.1937bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Slapničková, Iva, Železný Brod09.09.1925bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-, Velká Bíteš05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavík, Jan, Chrudim18.08.1975bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Jan, Jaroměř07.06.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Jiří, Ing., Brno-Královo Pole15.06.1946peněžitý dar 500,00
Slavík, Jiří, Ing., Brno-Královo Pole15.06.1946peněžitý dar 500,00
Slavík, Václav, Žlutice25.10.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavík, Václav, Žlutice25.10.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slavotínek, Ivo, Mgr., Velká Bystřice31.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Slavotínek, Michal, Nová Víska08.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Slezák, Jan, Doubravy19.05.1986bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slezák, Pavel, Zlín-Březnice17.03.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slivka, Alois, Loukov10.05.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Slodička, Andrej doc.DDr.PdD., Ostravice22.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Slováček, Miroslav, Slavkov u Brna25.04.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Slováček, Vít, Český Těšín03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít, Český Těšín03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováková, Emílie, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí07.09.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smejkalová, Libuše, Okříšky15.01.1964bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Smékal, Jiří, Cetkovice06.05.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smetana, David, Hradec Králové-Svobodné Dvory16.08.1972peněžitý dar 32 000,00
Smetana, František, Velké Němčice07.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smetana, Karel, Haňovice25.09.1988bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Smetana, Štěpán, Nivnice09.05.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smetana, Štěpán, Nivnice09.05.1995bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Smitka, Jiří, Sechov03.08.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Smolík, Tomáš, Brno26.01.1974peněžitý dar 50 000,00
Smutná, Renata, Strážnice07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata, Strážnice07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata, Strážnice07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata, Strážnice07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smutná, Renata, Strážnice07.10.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Smyčka, Jakub, Medlov29.01.1986bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sobotka, Josef, Velká Losenice21.02.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Sobotka, Pavel, Nový Bydžov27.05.1970bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sodomka, Petr, Hlinsko20.05.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Sogelová, Soňa, Rudník20.08.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Socha, Miroslav, Kopřivnice01.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spáčil, Pavel, Laškov07.01.1974bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s., Slavkovská 94, Bučovice, 6850142660297bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Lubina 183, Kopřivnice, 7422144937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Lubina 183, Kopřivnice, 7422144937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Lubina 183, Kopřivnice, 7422144937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Lubina 183, Kopřivnice, 7422144937318bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spratek, Jiří, Ing., Šenov30.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Srnka, František, Nové Hvězdlice12.09.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Stachriak, Tomasz Ing., Petrovice u Karviné05.06.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor, Krnov20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor, Krnov20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor, Krnov20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Petr, Starý Harcov-Liberec XV05.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Staněk, Petr, Cetkovice28.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Stankayová, Pavlína, Mgr., Ostravice26.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Marcela, Mgr., Rýmařov05.07.1965peněžitý dar 2 000,00
Stankyová, Pavlína, Ostravice26.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stanovský, Petr, Bystřice pod Hostýnem13.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stavby Praha s.r.o., Kuttelwascherova 926, Praha 9, 1980027168034peněžitý dar 50 764,00
Stavebniny Černý, s.r.o., Dlouhá 231, Teplice, 4150325034871peněžitý dar 3 000,00
Stavinoha, Karel, Šenov03.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stečinská, Miroslava, Pavlovice u Přerova29.01.1984bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stehlík, František05.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Steinerová, Alena, Kraborovice25.10.1959bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Steiner, Pavel, Bystré11.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Stejskal, Jan, Krnov07.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stejskal, Ladislav, Olomouc28.04.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stiegler, Pavel, Praha 715.04.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stiegler, Pavel, Praha 715.04.1976bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stiegler, Pavel, Praha 715.04.1976bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stodola, Václav, Borová12.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Stojaspalová, Klára, Dolní Němčí19.03.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspal, Vladimír Ing., Dolní Němčí04.01.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stolarik, Dušan, Třebovice05.03.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Straka, Jan, Louka15.03.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Straková, Anežka Mgr., Louny21.06.1962peněžitý dar 300,00
Straková, Marie, Vatín14.04.1939bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stránský, Petr, Řetová17.12.1986bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch, Jičín06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch, Jičín06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch, Jičín06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strašík, Vojtěch, Jičín06.03.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strnad, Robert, Nedašov25.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Strnad, Stanislav, Dublovice04.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Strunová, Jitka, Dolní Přím28.11.1945bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Střelecká, Eva, Ing., Lipník nad Bečvou07.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Střelecká, Eva, Ing., Lipník nad Bečvou07.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Stříbrný, Vlastimil, Plzeň02.09.2000peněžitý dar 900,00
Stříbrný, Vlastimil, Plzeň07.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Stříbrný, Vlastimil, Plzeň07.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Stuchlík, Karel, Zlín19.02.1993bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Stuchlý, Vladimír,Ing., Ostrava - Nová Bělá18.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stuchlý, Vladimír,Ing., Ostrava - Nová Bělá18.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stuchlý, Vladimír,Ing., Ostrava - Nová Bělá18.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Stýblová, Anna, Hněvkovice25.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sudová, Marie, Nalžovské Hory18.07.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sudroba, Michael, Praha 607.03.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Sucháčková, Ludmila, Spálov13.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Suchá, Jana, Svratka10.11.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Suchánek, Tomáš, Hradec Králové20.03.1949peněžitý dar 20 000,00
Suchý, Jaroslav, Mgr., Brno-Žebětín03.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Suchý, Josef, Náměšť nad Oslavou19.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Supíková, Hana, Mohelnice27.07.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Surman, Václav, Bořetice18.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Surý, Josef, Hovězí14.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Surý, Josef, Hovězí14.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Svačina, František, Česká Ves17.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Sváčková, Šárka, Brušperk16.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Svejkovský, Jiří, Bystřice nad Úhlavou11.01.1962peněžitý dar 3 800,00
Svejkovský, Jiří, Bystřice nad Úhlavou11.01.1962peněžitý dar 3 800,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 16 100,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 25 000,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 2 400,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 16 000,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 3 550,00
Světnička, Marek, DiS., Havířov17.12.1969peněžitý dar 8 900,00
Svoboda Petr, Skalice u České Lípy 133, Skalice u České Lípy, 4711704648790peněžitý dar 100 000,00
Svoboda, Antonín, Třebíč15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Svoboda, Antonín, Třebíč15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Svoboda, Josef, Kostelec nad Černými Lesy22.11.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph.09.04.1962peněžitý dar 1 000 000,00
Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph.09.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radim, Roudnice nad Labem02.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Svoboda, Tomáš, PhDr., Bc., Praha 525.06.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Svoboda, Vít, Dačice II24.06.1980peněžitý dar 1 800,00
Svobodová, Libuše, Skřivánek22.06.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Svobodová, Michaela Mgr., Slavkov u Brna18.04.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Svozilová, Marcela, Svařenice17.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sychrovský, Luděk, Kostelec nad Orlicí31.07.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Sýkora, Jan, Chýšť18.03.1948bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Szewieczek, Jiří, Albrechtice16.07.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szewieczková, Eva, Albrechtice11.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šafařík, Jan, Ing. MBA, Šumperk28.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Šámalová, Marie, Cítov01.09.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Šamánek, Petr, Větřkovice05.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šancer, Jindřich, Ropice30.12.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šebor, Jan, České Budějovice25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan, České Budějovice25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan, České Budějovice25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan, České Budějovice25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebor, Jan, České Budějovice25.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Šebrle, Jan, Lanškroun24.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šec, Stanislav, Ing., Plzeň20.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Šec, Stanislav, Ing., Plzeň20.05.1983peněžitý dar 16 800,00
Šec, Stanislav, Ing., Plzeň20.05.1983peněžitý dar 3 800,00
Šeda, František, Valtice07.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šedová, Ludmila, Turnov14.12.1941bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šenk, Josef, Rtyně v Podkrkonoší13.10.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šenková, Anna, Závišice04.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šepetka, Jozef, Praha 604.09.1969peněžitý dar 500 000,00
Šerberová, Stanislava, Liberec08.06.1965bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šestáková, Jitka, Postupice06.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Ševčíková, Kateřina, Drnovice29.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Ševčíková, Květoslava, Ing., Podomí21.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šidák, Jiří, Ronov nad Doubravou15.12.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Šilarová, Jana, Kunětice15.08.1968bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šilar, Petr, Ing., Lanškroun16.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šilar, Petr, Ing., Lanškroun16.05.1956peněžitý dar 25 000,00
Šilingrová, Marcela, Grešlové Mýto16.11.1987bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šillerová, Eva, Havířov26.05.1982peněžitý dar 5 000,00
Šíma, Josef, Horšovský Týn16.06.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimák, Marek Mgr., Praha-Radotín19.09.1975peněžitý dar 100 000,00
Šimeček, Kamil, Zlín25.11.1986bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimeček, Kamil, Zlín25.11.1986bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimeček, Viktor, Zlín18.01.1989bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimek, Rudolf, Čechtice07.02.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimek, Stanislav, Praha 1004.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Šimíček, Jan, Bernartice nad Odrou05.03.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šimíček, Stanislav, Kopřivnice04.03.1981peněžitý dar 1 162,00
Šimonovská, Jana, Brno23.08.1951peněžitý dar 100 000,00
Šimonovský, Václav, Drásov13.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šimša, Martin, Strážnice22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin, Strážnice22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin, Strážnice22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin, Strážnice22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šimša, Martin, Strážnice22.09.1974bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šinágl, Václav, Čimelice06.07.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šin, David, Zlín24.04.1978bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelář, Karel, Bystřice nad Pernštejnem28.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelářová, Miluše, Helvíkovice27.06.1935bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šindelářová, Zdeňka, Ostrov03.08.1967bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šír, Bohuslav, Jilemnice24.10.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Širůček, Petr, Náměšť nad Oslavou10.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Šišáková, Marie, Březolupy05.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šišková, Jana, Zlín-Malenovice27.01.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šitina, Jiří, Bohuslavice18.04.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šitinová, Václavka, Bohuslavice08.10.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škoda, Emil, Petrovice u Karviné21.09.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Škoda, Jiří, Nový Hrádek03.08.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škochová, Alena, Praha 1008.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Škorpík, Ladislav, Hlinsko14.10.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Šlerka, Jindřich, Krucemburk07.04.1974bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmardová, Ivana, Tišnov09.03.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Šmejdík, Oldřich, Rudník15.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmerda, Pavel, Lysice28.07.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmerda, Pavel, Lysice28.07.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šmídek, Jan, Brno10.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Šmídl, Vojtěch, Sušice II12.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Šmídl, Vojtěch, Sušice II12.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Šnevajs, Ladislav, RnDr., Olomouc27.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Šobáňová, Bohdana, Vlčnov24.01.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šobáň, Petr, Vlčnov22.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 5 357,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 60 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 200 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 250 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 3 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 100 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 36 845,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 4 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing., Kroměříž28.10.1963peněžitý dar 26 000,00
Šolc, Stanislav, Červený Kostelec14.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šolc, Stanislav, Mladé Buky31.05.1982bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šolle, Vít, Praha 512.10.1962peněžitý dar 500,00
Šotola, Pavel Ing., Hlinsko22.10.1970peněžitý dar 23 000,00
Šotola, Pavel Ing., Hlinsko22.10.1970peněžitý dar 7 000,00
Špatenka, Jindřich, Hradec Králové13.10.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špička, Robin, Volšovy21.06.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špičková, Zdeňka, Krnov23.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Špinar, Václav, Havlíčkův Brod13.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špindler, Josef, Třebovice26.12.1987bezúplatné plnění 2 355,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špindlerová, Jana, Hrabice11.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Špulák, Jan, Červený Kostelec08.08.1957bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šrajbr, Josef, Jaroměř15.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šrámek, Antonín, Hradčovice19.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šrámek, Vojtěch, Odry06.10.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šrubař, Martin, Vítkov19.04.1979peněžitý dar 6 000,00
Štantejský, Lukáš, Ústí nad Orlicí02.10.1986bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastná, Dominika, Přerov24.07.1996bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastná, Monika, Přerov08.09.1971bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šťastný, Robert, Lysá nad Labem30.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Šťavová, Marie, Jihlava24.08.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Bohumila, Myštěves01.02.1943bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Věra, Lanškroun14.04.1968bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefanová, Věra, Lanškroun14.04.1968bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štefek, Stanislav, Kopřivnice17.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štefek, Stanislav, Kopřivnice29.08.1988peněžitý dar 1 800,00
Štefek, Stanislav, Kopřivnice29.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Václav, Líštěnec13.09.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, František, Holešov15.07.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štěpán, Hynek, Náchod23.04.1976bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Hynek, Náchod23.04.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Jan, Lipník nad Bečvou08.09.1974bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Štěpánková, Hana, Josefodol04.12.1950bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpánková, Jena, Morkovice01.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štěpánová, Ludmila, Ing., Červený Kostelec21.02.1962bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Petr, Peklo25.04.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpán, Petr, Peklo25.04.1973bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štěpnička, Miroslav, Háj ve Slezsku03.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štěrbová, Lidie, Poděbrady07.04.1956bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štoll, Ladislav, Rváčov14.04.1929bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Štolpa, Jiří, Laškov25.08.1982bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing., Hodonín09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukheilová, Jana, Světlá nad Sázavou16.06.1938bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šturza, Zdeněk, Hulín18.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šubrt, Arne, Stárkov14.02.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šujan, Petr, Černčín03.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šulák, Marek, Petřvald 1-Petřvald30.09.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šupálek, Jiří, Ratíškovice08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří, Ratíškovice08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří, Ratíškovice08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří, Ratíškovice08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šupálek, Jiří, Ratíškovice08.04.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Šustáčková, Irena, Všemina02.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šusta, Pavel, Pětihosty30.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šustrová, Hana, Prostějov27.11.1989bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Šváb, Petr, Polička23.08.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švec, Jan, Bučovice03.05.1995peněžitý dar 1 000,00
Švecová, Miluše, Dolní Újezd29.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švecová, Miluše, Dolní Újezd29.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Švédová, Natálie, Pavlovice u Přerova01.09.1995bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Švehla, Jiří, Sušice II08.04.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Švehla, Petr, Kněžpole19.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švehla, Petr, Kněžpole19.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švehlová, Ladislava, Kněžpole30.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švejcar, Karel, Prosiměřice26.01.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Švejnoha, Jaromír, Loučná nad Desnou08.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Švejnoha, Pavel Ing., Rousínov08.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Švihká, Milena, Záhorovice08.03.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Talíř, František, Velešín24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František, Velešín24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František, Velešín24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František, Velešín24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, František, Velešín24.06.1993peněžitý dar 123 385,00
Talíř, František, Velešín24.06.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Talíř, Jaromír, Ing., České Budějovice09.08.1950peněžitý dar 4 000,00
Talíř, Jaromír, Ing., České Budějovice09.08.1950peněžitý dar 12 500,00
Talíř, Pavel, Mgr., Kaplice10.06.1966peněžitý dar 3 300,00
Talíř, Pavel, Mgr., Kaplice10.06.1966peněžitý dar 7 500,00
Tamchynový, Hana Mgr., Ostrov09.09.1972peněžitý dar 500,00
Tanvaldent s.r.o., Poštovní 284, Tanvald, 4684101603043bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tarandová, Stanislava, Protivín20.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Taušek, Pavel, Plzeň21.07.1982peněžitý dar 450,00
Tazbírková, Monika, Písečná03.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tělocvičná jednota Sokol Martinice, Martinice 231, Martinice, 7690163414121bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tělocvičná jednota Sokol Vážany, Vážany 95, Vážany, 6820149408097peněžitý dar 1 000,00
Tesař, Dalibor, Albrechtice14.05.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tesařík, Jaroslav, Nymburk08.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tesařová, Marie, Olešná20.08.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tetřev, Pavel, Kočí05.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Thiel, Libor, Záchlumí24.04.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Thomas, Jiří, Ing., Šilheřovice14.04.1962peněžitý dar 1 500,00
Tichá, Bohdana, Semily12.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tichá, Jana, Bělkovice-Lašťany27.04.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichá, Kamila, Slatiňany15.04.1973bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichá, Zdena, Sadová15.08.1946bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tichý, Josef, Hrušky08.01.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tichý, Petr, Lupenice27.05.1989bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tioková, Jarmila, Brno23.01.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tišlová, Pavla, Horní Bludovice29.04.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Titzová, Zuzana, Moravský Beroun04.10.1971bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tižková, Marie, Pustá Polom02.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tkadlec, Josef, Horní Lideč23.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tkadlec, Josef, Horní Lideč23.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tkadlec, Josef, Horní Lideč23.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Tlach, Vladimír Ing., Ostrava19.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tlach, Vladimír Ing., Ostrava19.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tlach, Vladimír Ing., Ostrava19.08.1973peněžitý dar 18 000,00
Tlustý, Rudolf, Sokolov10.08.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Toboga s.r.o., Kostelec 679, Zlín, 7631403310671peněžitý dar 10 000,00
Tobolák, Tomáš, Zlín02.09.1984bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tobolová, Jana, Prostějov24.08.1959bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tománek, Teodor, Hať24.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Toman, Emil, Vážany11.03.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tomáš, Tomáš, MUDr. Ph.D., Brno19.01.1968peněžitý dar 5 000,00
Tomeček, Karel, Doloplazy03.03.1983bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tomeček, Karel, Doloplazy03.03.1983bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Tomis, Petr, Šenov19.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Toms, Vojtěch, Hluboká nad Vltavou20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch, Hluboká nad Vltavou20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch, Hluboká nad Vltavou20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch, Hluboká nad Vltavou20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Toms, Vojtěch, Hluboká nad Vltavou20.08.2000bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHC)
Topinkovvá, Ludmila, Koválovice01.06.1956bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Topolčany, Petra, Bc., Plzeň 1-Severní Předměstí29.01.1979peněžitý dar 1 350,00
Tóth, Jan, Police nad Metují24.11.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóth, Marian, Žďár nad Metují30.03.1962bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóth, Martin, Žďár nad Metují30.03.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tóthová, Jana, Žďár nad Metují10.01.1962bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tourek, Jan, Mgr., Světlá nad Saz.05.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tovara, František, Vavřinec28.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Továrek, Petr, Chornice12.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Trávníček, Pavel, Ústí nad Orlicí17.08.1952bezúplatné plnění 2 323,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trdličková, Monika, Kutná Hora18.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Trecha, Vojtěch, Nikolčice22.05.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Trecha, Vojtěch, Nikolčice22.05.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tretter, Andělín, Šaratice22.09.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tripal, Bohumil Ing02.04.1960peněžitý dar 200,00
Trnková, Jaromíra, Telč17.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trödler, Radek, Radňovice21.02.1971bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Trofim, Ludmila, Straky18.11.1975bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Trulej, Zdeněk, Opava 624.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Trýzna, Pavel, Horní Štěpanice15.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Tříletá, Božena, Ing., Dačice II30.05.1977peněžitý dar 3 200,00
Tuček, Daniel, Hradec Králové09.07.1970peněžitý dar 20 000,00
Tuček, Jan, Moravská Nová Ves12.07.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Nové Město na Moravě29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie, Brno-Královo Pole19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tumanová, Miroslava, Rozkoš11.03.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Turek, František, Dolní Bojanovice06.11.1940bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Tvarůžek, Jaroslav, Smolina05.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tvrdoň, Marek, Ostrožská Nová Ves10.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tvrdoň, Marek, Ostrožská Nová Ves10.06.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tylš, Pavel, Černčice21.08.1972bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tynklová, Bohumila, Nesovice17.07.1993peněžitý dar 300,00
Tynklová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Tyrychtr, Otakar, Smidary16.04.1950bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Tyrychtrová, Miluše, Mladějov13.06.1930bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Uhlík, Josef, Ratíškovice27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef, Ratíškovice27.02.1963bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef, Ratíškovice27.02.1963bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef, Ratíškovice27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Josef, Ratíškovice27.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Uhlík, Tomáš, Hodonín10.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Uhlíř, Oldřich, Moravec30.11.1962peněžitý dar 12 000,00
Ulrych, Vít MUDr., Pardubice30.10.1972bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar- inzerce na soc.sítích)
Urbanec, Tomáš, Starý Bohumín06.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Urbánek, Josef, Popice05.11.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Urbánek, Josef, Popice05.11.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Urban, Josef, Hrotovice07.10.1929bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Utinková, Jiřina, Mysločovice24.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Uttendorfský, Jan, Sázava17.06.1952bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Uxa, Erik, Zděchov17.10.1977bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vacek, Miroslav, Světice14.07.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václavek, Josef, Bernardov16.08.1958bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václavík, Petr, Hradec Králové02.09.1985bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Václav, Petr, Milotice10.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaculínová, Karla, Kroměříž04.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Vaculínová, Karla, Kroměříž04.08.1955peněžitý dar 25 000,00
Vagnecht, Jaroslav, Mostek08.04.1942bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vágnerová, Marie, Vyškov28.12.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vachuda, Aleš, Praha 829.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vachulová, Jana, Praha03.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Vais, Jaroslav, Kojetice10.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vajda, Gerhard, Petrovice u Karviné16.11.1956bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Valder, Tomáš Ing., Ostrava-Svinov29.12.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Válek, Pavel, Ktová30.04.1974bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valenta, Martin, Pěčín12.01.1974bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valentová, Jana, Studenec26.05.1945bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valeš, Ondřej, Brno26.01.1986peněžitý dar 5 000,00
Valeš, Ondřej, Brno26.01.1986peněžitý dar 6 000,00
Valešová, Vlasta, Brno-Kohoutovice03.12.1951peněžitý dar 500,00
Valeš, Vlastimil, Benešov u Semil22.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valeš, Vlastimil, Benešov u Semil22.01.1953bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valiček, Štefan, Dolní Morava02.11.1974bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valíčková, Marie, Třebíč07.10.1933bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Valová, Anna, Křepice01.12.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Valowská, Marcela, Albrechtice10.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Aleš, Pacelice17.02.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Aleš, Pacelice17.02.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vaňáč, Libor Mgr., Hlinsko27.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Váňa, Marek, Šternberk08.12.1994bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vaněček, František, Želiv24.01.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaněčková, Hana, Klatovy16.12.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaněk, Jiří, Blansko16.03.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vaněk, Pavel, MUDr., Konstantinovy Lázně14.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Pavel, MUDr., Konstantinovy Lázně14.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vaníčková, Marie, Lázně Bohdaneč27.11.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Vaníčková, Marta, Letohrad09.12.1947bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vaňkát, Václav, Lučice23.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vank, David, Brno-Židenice25.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Vaňková, Eva, Kutná Hora18.05.1948peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Eva, Kutná Hora18.05.1948peněžitý dar 15 000,00
Vaňková, Magda, Luka nad Jihlavou09.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Mořkov12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana, Bc., Mořkov12.04.1969peněžitý dar 10 200,00
Váňová, Ivana, Bc., Mořkov17.06.1991peněžitý dar 900,00
Vařacha, Pavel, Uherské Hradiště12.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 13 000,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta, Vyškov22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vastík, František16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Váša, Antonín, Radostín nad Oslavou11.06.1969peněžitý dar 12 000,00
Váša, Jiří, Radostín nad Oslavou23.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Vašek, Emil, Hodonín14.03.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vašíčková, Jana, Sudkov11.05.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vašíčková, Vítězslava, Ostrava-Nová Bělá31.01.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vaštík, František, Ing., Ostrava - Heřmanice16.07.1946peněžitý dar 6 600,00
Vaštík, František, Ing., Ostrava - Heřmanice16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vávra, Dalibor, Lhota18.12.1980bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vávra, Vratislav, Heřmanův Městec27.11.1956bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vavrečka, Alois, Pustá Polom08.08.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vavrečka, Jan, Pustá Polom08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Večeřa, Robert, Slopné24.08.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vejr, Bořivoj MUDr., Želiv18.08.1933bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veleta, František, Humpolec17.09.1940bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veleta, Václav, Lukavec28.04.1941bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Veletová, Marie, Onšov24.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencálek, Josef, Laštovičky26.07.1965bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Jiří, Ing. Ph.D., Česká Třebová15.03.1962bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Jiří, Ing. Ph.D., Česká Třebová15.03.1962bezúplatné plnění 2 259,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vencl, Vojtěch, Bohuslavice14.03.1988bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Venos, Josef, Ruda nad Moravou20.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Venuta, Marek, Znojmo02.12.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Věra, Štefanová, Lanškroun14.04.1968bezúplatné plnění 109,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vereš, Vojtěch, Mořkov03.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Vermach, Lukáš, Mgr.,P.h.D.10.10.1985peněžitý dar 3 466,00
Vermach, Lukáš, Mgr.,P.h.D.10.10.1985peněžitý dar 5 000,00
Vernerová, Jana, Deštné v Orlických horách19.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veselá, Anna, Horní Rožínka26.07.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veselka, Jiří, Tanvald21.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Veselý, Josef, Ing., Brno04.01.1960peněžitý dar 4 600,00
Veselý, Radomír, Kokory01.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
VEST spol s.r.o., Záluští 420, Zlín-Louky, 7630241324706peněžitý dar 2 000,00
Vetyšková, Eva, Velký Bor26.11.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veverka, Pavel, Hradec Králové 1504.12.1980bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Veverka, Pavel, Hradec Králové 1504.12.1980bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Viktorin, Jindřich, Velké Losiny29.10.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vintr, Milan, Vysočany05.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vintr, Milan, Vysočany05.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vít, Antonín, Blanné02.04.1967bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitásek, Alois, Bohuslavice16.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vítková, Jaromíra, Ing., Boskovice06.08.1957peněžitý dar 5 500,00
Vítková, Jaromíra, Ing., Boskovice06.08.1957peněžitý dar 29 700,00
Vítková, Jaromíra, Ing., Boskovice06.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vítková, Zdeňka, Strážovice02.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vítků, Milada, Prachatice04.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vítová, Naďa, Konecchlumí12.04.1952bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin, Nová Paka21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin, Nová Paka21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vitvar, Martin, Nová Paka21.05.1966bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vladimír Škopek - Stavebniny, Chebská 537/17, Plzeň 5-Křimice, 3220012459917bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vladimír Škopek - Stavebniny, Chebská 537/17, Plzeň 5-Křimice, 3220012459917bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Vlach, Stanislav, Kobylice18.05.1978bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlasáková, Dobromila, Račice04.02.1963bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Jan, Česká Skalice12.11.1949bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Jan, Česká Skalice12.11.1949bezúplatné plnění 217,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vlček, Milan, Zdounky09.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vlčková, Marie, Horní Lideč26.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vodáček, Jan, Lednice07.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vodička, Petr, Albrechtice24.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vodička, Petr, Albrechtice24.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vodička, Rudolf, Mgr., České Budějovice31.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Vojkůvka, Jiří, Závišice11.02.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vojtěch, Karel, Kostelec nad Labem25.03.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Voláková, Zdeňka, Ostrava-Radvanice10.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Voldřich, Hynek, Mukařov28.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volek, Milan, Morkovice07.06.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Volf, Vojtěch, Zlín17.05.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volf, Vojtěch, Zlín17.05.1988peněžitý dar 1 740,00
Volf, Vojtěch, Zlín17.05.1988bezúplatné plnění 2 356,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Volková, Iveta, Morkovice03.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vondráčková, Eliška, Ing., Mgr., Brno-Líšeň07.10.1967peněžitý dar 3 000,00
Vondrášková, Marie, Milín04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vondrášková, Marie, Milín04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vondrášová, Marie, Milín04.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vopařil, Josef, Litomyšl-Město12.01.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Vorář, Milan, Krásensko19.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Vošický Vladimír, Tomice 22, Tomice, 2576861661686bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Vrácené, dary12.03.2020peněžitý dar -31 500,00
Vrlová, Karla, Hvozdná10.11.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vršková, Alena, Zdounky02.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
VTJ Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, 7513170887861bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vybíhal, Jan, Protivanov04.02.1994bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vybíral, Alois, Plenkovice24.08.1952peněžitý dar 1 000,00
Vybíralová, Magdaléna, Vranovice19.12.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Výborná, Václava JUDr., Heřmanův Městec28.09.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - PCE)
Výborný, Marek, Mgr.10.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Výborný, Marek, Mgr.10.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Vyčítalová, Anna, Plzeň30.09.1986peněžitý dar 1 791,00
Vydlák, Josef, Česká Skalice18.09.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Vydlák, Josef, Česká Skalice18.09.1968bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Výlota, Vladimít Ing., Kyjov30.05.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Výmyslický, Martin, Bílovice07.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vysloužil, Evžen, Tovačov I-Město16.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert, Měrotín10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert, Měrotín10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Vysloužil, Robert, Měrotín10.03.1973bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Výstup, Michal, Boršice29.08.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Výstup, Michal, Boršice29.08.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vyvlečková, Markéta, Ing., Český Těšín06.10.1985peněžitý dar 2 000,00
Vyvlečková, Markéta, Ing., Český Těšín06.10.1985bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Wawreczka, Marek Ing., Petrovice u Karviné23.04.1965bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Wilczková, marie, Petrovice u Karviné23.01.1947bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Winkler, František, Plzeň14.10.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PLZ)
Wojaczkova, Anna, Albrechtice21.04.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Worbis, Pavel, Prosiměřice22.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Začal, Vladimír, Zlaté Hory13.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Začal, Vladimír, Zlaté Hory13.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zahrádka, Rostislav, Třebíč08.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Zahrádka, Vilém, Turnov29.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Zahrádka, Vilém, Turnov29.06.1951bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zach, Radek, Jihlava17.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zajícová, Božena, Česká Skalice11.04.1952bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zálešák, Martin, Pitín11.10.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zámečník, Jan, Ing., Brno11.02.1985peněžitý dar 60 000,00
Zámečník, Radek, Znojmo20.11.1976bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zapletal, Antonín, Velké Bílovice28.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zapletal, Antonín, Velké Bílovice28.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zatloukal, Karel, Chornice25.10.1959bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zatloukalová, Marie Mgr., Vážany05.05.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zatloukalová, Terezie, Mgr., Rousínov15.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Zavadilová, Ludmila, Litovel16.05.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zavadil, Petr, Vřesina16.04.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zavalianis, Sotirios, Ing., Praha-Jinonice16.09.1965peněžitý dar 15 000,00
Zavalianis, Sotirios, Ing., Praha-Jinonice16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Zavalianis, Sotirios, Ing., Praha-Jinonice16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Zavalianis, Sotirios, Ing., Praha-Jinonice16.09.1965peněžitý dar 95 000,00
Závěta, Milan, Chmeliště12.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zavřel, Petr, Mgr., Pečky13.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - STC)
Zbořil, Jaromír, Luleč17.09.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 60 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 42 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 35 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 70 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 85 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 55 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 48 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 87 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 95 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 65 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 97 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 93 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 45 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 23 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 8 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 25 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 1 300,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr., Hradec Králové02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdeněk Veselý - Kamenosochařství, Hradišťská 445, Uherský Ostroh, 6872412414638bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zemánek, Richard, Mgr., Břeclav03.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Zemánková, Emilie, Kunovice19.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zeman, Robert, Prachatice I10.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zeman, Robert, Prachatice I10.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zemenová, Věra, Okříšky21.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
ZETKA Strážník a.s., Studenec 332, Studenec, 5123325945084bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - LIB)
Zezula, Jakub, Brno17.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Ziegelbauer, Jan, Jizerní Vtelno16.11.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan, České Budějovice22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan, České Budějovice22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan, České Budějovice22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan, České Budějovice22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Ziegler, Jan, České Budějovice22.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zima, Miroslav, Skochovice23.07.1950bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zimermannová, Iva, Čáslav18.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zimmermann, Aleš, Stradouň15.04.1975bezúplatné plnění 2 485,00 (věcný dar - reklamní banner - HKR)
Zlámal, Oldřich, Kokory19.12.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Zlínské stavby, a.s., K Majáku 5001, Zlín, 7600125317300peněžitý dar 8 000,00
Zogata, Vladislav, Písek06.08.1954bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zouhar, Jindřich, Pohořelice27.11.1969peněžitý dar 190 000,00
Zvala, Vladimír, Jirkov22.12.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ULA)
Zvoníčková, Helena, Štítná nad Vláří19.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Žabka, Richard, Místek08.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk, Dolní Lhota25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žadecký, Pavel, Větřkovice09.01.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žák, Jaroslav, Kramolín09.12.1939bezúplatné plnění 1 807,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Žák, Jiří, Praha-Řepy20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří, Praha-Řepy20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří, Praha-Řepy20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žák, Jiří, Praha-Řepy20.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - PHA)
Žáková, Jana, Moravská Nová Ves08.08.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Žáková, Jana, Moravská Nová Ves08.08.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - JHM)
Žáková, Jana, Moravská Nová Ves08.08.1984peněžitý dar 20 000,00
Žarlok, Pavel, Krnov20.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žarlok, Pavel, Krnov20.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žďárský, Václav, Vedrovice10.05.1970peněžitý dar 40 000,00
Žondra, Jaroslav, Pivín19.05.1960bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan, Uničov13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan, Uničov13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Milan, Uničov13.01.1966bezúplatné plnění 2 227,00 (věcný dar - reklamní banner - OLM)
Žůrek, Pavel, Vizovice25.12.1975peněžitý dar 4 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 75 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Nováková, Irena, Poděbrady25.10.196275 000,00 (věcný dar - zapůjčení vozidla Ford Tourneo - STC)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy