Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
HLAS

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07921331

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Dělnická 213/12, Praha, 17000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 739342611, e-mail: eliska.koldova@hnutihlas.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Pavel Telička - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1942-20200703195408
Datum: 03.07.2020 17:54:08
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Hnuti_hlas_2019_audit.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 861 552,42
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
1 693 470,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 15 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 152 500,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 82,42
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 19 500,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 4 855 266,06

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 235 655,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Abasto s.r.o., K Třešňovce 1348, Mníšek pod Brdy, 2521025620207peněžitý dar 500 000,00
Ardecon Advisory a.s., Na příkopě 393/11, Praha 1, 1100003567362peněžitý dar 150 000,00
ARDECON Consulting s.r.o., Botanická 606/24, Brno, 6020029379849peněžitý dar 200 000,00
Broul, David, Nová Paka13.08.1995bezúplatné plnění 3 000,00 (služby propagace, roznos letáků)
De Martini, Martin, Brno17.06.1979peněžitý dar 100 000,00
Delta Light Czech s.r.o., Vlastislavova 603/11, Praha 4, 1400027246574bezúplatné plnění 100 000,00 (pronájem showroomu - tisková konference a volební štáb)
Delta Light Czech s.r.o., Vlastislavova 603/11, Praha 4, 1400027246574peněžitý dar 50 000,00
Dvořáková, Sára, Rousínov u Vyškova25.07.1995bezúplatné plnění 6 000,00 (služby propagace, roznos letáků)
Dvořák, Petr, Jesenice01.04.1976peněžitý dar 300 000,00
Fridrich Naumann Stiftung, Jugoslávská 620/29, Praha 2, 1200041195086peněžitý dar 25 155,00
Gosman Richtrová, Jitka, Bašť05.04.1969peněžitý dar 300 000,00
Hemerka, Jakub, Prostějov26.04.1986peněžitý dar 150 000,00
Ježek, Petr, Praha 628.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Jírovec, Jan, Praha 629.05.1979peněžitý dar 500 000,00
JOSH trade s.r.o., Masařská 3, Opava, 7460128589491peněžitý dar 200 000,00
Koldová, Eliška, Zlín30.09.1998bezúplatné plnění 9 000,00 (služby propagace, roznos letáků)
Matoušek, Pavel, Praha04.07.1983peněžitý dar 500 000,00
Muchna, Václav, Brno10.07.1980peněžitý dar 100 000,00
Nechvátalová, Mona, Brno11.01.1961bezúplatné plnění 10 000,00 (služby propagace na sociálních sítích)
Novák, Aleš, Malé Kyšice15.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Převrátil, Martin, Praha 8, Březiněves19.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Rehák, Ondřej, Krupka16.11.1995peněžitý dar 1 000,00
ROC services, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, 1400024153273peněžitý dar 500 000,00
Sedláček, Štěpán, Praha 605.01.1993bezúplatné plnění 4 500,00 (služby propagace, roznos letáků)
TCCM s.r.o., Jindřišská 937/16, Praha 1, 1100027901084peněžitý dar 500 000,00
Tejmlová, Michaela, Jablonec nad Nisou15.05.1977bezúplatné plnění 10 000,00 (služby propagace na sociálních sítích)
Trojan, Richard, Praha 121.04.1978peněžitý dar 500 000,00
Večeř, Michael Pascal, Praha 818.03.1988bezúplatné plnění 10 000,00 (služby propagace na sociálních sítích)
Wirth, Oskar, Praha 509.06.2000peněžitý dar 1 000,00
Y Soft Corporation, a.s., Technická 2948/13, Brno, 6160026197740peněžitý dar 500 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 100 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Delta Light Czech s.r.o., Vlastislavova 603/11, Praha 4, 1400027246574100 000,00 (pronájem showroomu - tisková konference a volební štáb)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy