Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05754577

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Gercenova 856/3, Praha, 10200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773334048, e-mail: hkh@hnuticesta.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing Lichtenberk Martin - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1616-20200522181349
Datum: 22.05.2020 16:13:49
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: vyrok_auditora_CESTA.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: zaverka_CESTA.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 205 111,30
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 77 533,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 127 578,30
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 5 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 25 251,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 199 253,79

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
DPČ administrativa 1-5/2019 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 89 246,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Astro Media s.r.o.04203291bezúplatné plnění 1 000,00
ASTROLIFE.CZ s. r. o.28226437bezúplatné plnění 605,00
Čudová, Marie03.01.1951bezúplatné plnění 100,00
Dvořáková Kocourková, Zdeňka29.12.1982bezúplatné plnění 1 500,00
Farova, Eva04.10.1966bezúplatné plnění 200,00
Fifková, Barbara09.10.1957bezúplatné plnění 200,00
Josef, Hájek12.08.1975bezúplatné plnění 200,00
Josef, Towtýn02.02.1974bezúplatné plnění 2 500,00
KA System Adam Krejčiřík01339753bezúplatné plnění 20 000,00
Krajča, Tomáš17.09.1981bezúplatné plnění 400,00
Kymlička, Tomáš08.04.1985bezúplatné plnění 500,00
Matějková, Věra01.10.1952bezúplatné plnění 200,00
Moc, Michal04.03.2020peněžitý dar 1 300,00
Mrázek, Jan23.12.1971bezúplatné plnění 3 000,00
Odiss Oil, s.r.o26242397peněžitý dar 33 333,00
Pasáž Schiller s.r.o.07356901bezúplatné plnění 1 500,00
Slouka, Pavel24.06.1989bezúplatné plnění 200,00
Svoboda, Rudolf27.11.1957peněžitý dar 1 000,00
ultra VIOLET event, s.r.o.28166281bezúplatné plnění 20 000,00
Valenta, Roman29.09.1973peněžitý dar 308,00
Zelená, Eva21.12.1973peněžitý dar 1 200,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy