Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
nám. W.Churchilla 2, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 606202785, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - předsedaDatum: 04.04.2019 13:34:57
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Strana_zelenych_-_Zprava_auditora_ucetni_zaverka_2018.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 11 535 062,48
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 3 993 858,00
4 Členské příspěvky 870 256,66
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 5 651 133,66
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 1 019 814,16
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 371 785,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 350,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 411 440,95
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 8 333 389,73
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
tajemnice 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka a.s. 61858374 1 642 229,00 01.12.2021

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 654 697,66 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámková, Petra14.12.1974peněžitý dar 1 500,00
Adolf, Marek24.02.1988peněžitý dar 500,00
Anderle, Jan21.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 5 000,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 25 000,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Appel, Robert07.07.1964peněžitý dar 500,00
Asian Bridges s.r.o.25948440bezúplatné plnění 8 705,00 (plátěné tašky)
Asuquo, Raymond17.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Atelier P.H.A.49613936peněžitý dar 10 000,00
Axler, Vladislav04.07.1951peněžitý dar 1 500,00
Babicová, Danica08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Babulíková, Gabriela27.01.1966peněžitý dar 500,00
Bachtjanová, Zdeňka22.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Balcarková, Zuzana17.10.1982peněžitý dar 600,00
Ballay, Verona22.04.1982peněžitý dar 20 000,00
Ballay, Verona22.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Barabáš, Ivo14.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Bárta, Drahomír19.09.1952peněžitý dar 5 000,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Marcela17.04.1972peněžitý dar 14 000,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 1 500,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 2 000,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 2 000,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1975peněžitý dar 100,00
Bartoš, Kristýna01.06.1985peněžitý dar 500,00
Bartoš, Kristýna01.06.1985peněžitý dar 500,00
Bartoš, Kristýna01.06.1985peněžitý dar 500,00
Bartoš, Kristýna01.06.1985peněžitý dar 500,00
Bartůšek, David22.12.1971peněžitý dar 30 000,00
Bayer, Tadeáš12.01.1984peněžitý dar 500,00
Bažantová, Zuzana06.11.1968peněžitý dar 500,00
Bažantová, Zuzana06.11.1968peněžitý dar 20 000,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Bela, Ondřej09.07.1998peněžitý dar 1 000,00
Bělica, Aleš28.05.1975peněžitý dar 20 000,00
Benáček, Martin01.06.1984peněžitý dar 300,00
Benáček, Martin01.06.1984peněžitý dar 300,00
Benčíková, Barbora25.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Bendl, Jiří28.09.1955peněžitý dar 30 000,00
Bendl, Jiří28.09.1955peněžitý dar 2 000,00
Benešová, Eva06.03.1983peněžitý dar 10 000,00
BEREDEN MICRON a.s.27829596peněžitý dar 95 000,00
Bergman, Zdeněk16.08.1959peněžitý dar 8 000,00
Bergman, Zdeněk16.08.1959peněžitý dar 15 779,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 9,75
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 20,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 0,97
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 36 392,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Bergová, Jitka22.09.1956peněžitý dar 2 000,00
Berka, Tomáš10.03.1980peněžitý dar 25 000,00
Berka, Tomáš10.03.1980peněžitý dar 25 000,00
Bernardová, Alexandra09.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Adam27.05.1993peněžitý dar 200,00
Bistřický, Tomáš04.06.1963peněžitý dar 14 000,00
Blabolilová, Anna05.06.1935peněžitý dar 1 000,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Blaha, Jiří22.04.1958peněžitý dar 5 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 300,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blažejovská, Alena27.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Bobková, Eva20.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 40 000,00
Bonuš, Věnek04.08.1991peněžitý dar 1 000,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 100,00
Borecký, Jan01.11.1985peněžitý dar 500,00
Brabcová, Karolína12.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Brabcová, Karolína12.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Brabcová, Karolína10.12.1974peněžitý dar 4 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 15 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 2 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 4 000,00
Brandejs, Petr25.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Brandejs, Petr25.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Brechlerová, Dagmar14.08.1954peněžitý dar 500,00
Brenner, David10.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 500,00
Brož, Petr25.05.1984bezúplatné plnění 3 947,51 (facebooková reklama)
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 2 015,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 300,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatý, Pavel02.01.1961peněžitý dar 2 000,00
Břicháčková, Věra14.02.1936peněžitý dar 3 000,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Budín, Tomáš09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 700,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 350,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 1 500,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 1 500,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 5 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Oldrich19.09.1946peněžitý dar 3 000,00
Buriánová, Silvie28.08.1985peněžitý dar 2 000,00
Bursáková, Lucie13.06.1984peněžitý dar 500,00
Bursáková, Lucie13.06.1984peněžitý dar 500,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bystroň, Marian26.07.1971peněžitý dar 10 000,00
Cabanová, Nikola29.03.1992peněžitý dar 500,00
Caban, Šimon19.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 3 000,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 2 000,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cihlářová, Zuzana21.03.1980peněžitý dar 300,00
Ciprová, Zdena31.07.1959peněžitý dar 500,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 600,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 780,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 15 000,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cvrková, Petra21.12.1988peněžitý dar 100,00
Czompoly, Csaba27.10.1980peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 20 000,00
Čech, Adam19.03.1980peněžitý dar 1 111,00
Čechov, Patrik15.07.1985peněžitý dar 200,00
Čechov, Patrik15.07.1985peněžitý dar 200,00
Čejka, Tomáš20.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Čermáková, Silvie05.07.1976peněžitý dar 1 500,00
Čermáková, Václava11.06.1951peněžitý dar 1 000,00
Černá, Adriana10.11.1989peněžitý dar 500,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černovský, Zdeněk01.08.1971peněžitý dar 10 000,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Černý, Martin09.12.1990peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 500,00
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 600,00
Černý, Václav16.04.1982peněžitý dar 1 500,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 20 000,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Činex - Jan Čiháček60700181peněžitý dar 45 000,00
Čížkovský, Matěj09.11.1983peněžitý dar 100,00
Dalešická, Dana14.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 100,00
de Martini, Martin17.06.1979peněžitý dar 40 000,00
de Martini, Martin17.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Demjan, Ondřej19.08.1986peněžitý dar 500,00
Dittingerová, Eva29.09.1979peněžitý dar 2 000,00
Dobrovolný, Jiří11.02.1945peněžitý dar 500,00
Dohnal, Vítězslav26.01.1973peněžitý dar 25 000,00
Doskočilová, Marie09.01.1978peněžitý dar 500,00
Došková, Barbora08.08.1986peněžitý dar 2 000,00
Drahorád, Jan02.08.1983peněžitý dar 390,00
Drahorádová, Tereza07.01.1987peněžitý dar 390,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 4 625,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 900,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 30 000,00
Drhová, Zuzana24.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Droščín, Andrej27.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Družstvo Pučálka05278759peněžitý dar 10 000,00
Dubš, Ivo30.10.1945peněžitý dar 49 900,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 4 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 3 333,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 3 000,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 1 200,00
Durčák, Pavel23.06.1981peněžitý dar 500,00
Dušek, Jiří23.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Petr03.09.1986peněžitý dar 5 000,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
EGGO1263871bezúplatné plnění 4 000,00 (kabelka)
Eismannová, Jaromíra11.05.1945peněžitý dar 5 000,00
Eismannová, Jaromíra11.05.1945peněžitý dar 1 000,00
ELDACO a.s.63476860peněžitý dar 30 000,00
Elisabeth Kurf, Annabelle19.06.1999peněžitý dar 200,00
Esterlová, Helena16.01.1990bezúplatné plnění 4 700,00 (cestovné)
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 5 000,00
Fajfr, Robert19.03.1967bezúplatné plnění 4 888,00 (plakáty)
Fajka, Martin07.10.1977peněžitý dar 500,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 15 000,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 6 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 250,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 250,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 250,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 250,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 250,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 6 000,00
Fiala, Šimon16.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fidlerová Anderlová, Alena13.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 5 000,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 3 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 30 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 400,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 200,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 6 000,00
Fojtů, Jaromír04.05.1985peněžitý dar 1 024,00
Folkeová, Lenka16.11.1955peněžitý dar 2 000,00
Fónadová, Laura17.11.1971peněžitý dar 1 500,00
Formánek, František28.12.1988peněžitý dar 300,00
Forman, Matěj29.09.1974peněžitý dar 500,00
Forman, Zdeněk11.09.1965peněžitý dar 3 000,00
Forman, Zdeněk11.09.1965peněžitý dar 3 000,00
Forman, Zdeněk11.09.1965peněžitý dar 4 500,00
Forman, Zdeněk11.09.1965peněžitý dar 4 500,00
Forman, Zdeněk11.09.1965peněžitý dar 4 000,00
Fridrichová, Alžběta18.05.1984peněžitý dar 2 000,00
Fruncová, Šárka29.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Fuksová, Eliška18.11.1957peněžitý dar 2 000,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 150,00
Galeta, Jaromír25.10.1955peněžitý dar 500,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 800,00
Gaudynová, Dana06.06.1963peněžitý dar 2 000,00
Gazda, Martin10.05.1985peněžitý dar 2 500,00
GB ELEKTROSERVIS48401633peněžitý dar 15 000,00
Ghaleb, Mohammed04.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Gjuričová, Adéla26.12.1971peněžitý dar 10 000,00
Globočník, Petr09.10.1982bezúplatné plnění 2 881,00 (propagace)
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Grepl, Michal22.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Grossman, Michal17.12.1984peněžitý dar 2 000,00
Gruntová, Hana20.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 3 500,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 3 500,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Haasová, Radmila19.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Hadík, Ondřej23.09.1991peněžitý dar 400,00
Hadraba, Jan29.03.1971peněžitý dar 12 000,00
Hájek, Jan22.02.1975peněžitý dar 5 000,00
Hák, Tomáš25.09.1983bezúplatné plnění 4 093,07 (propagace)
Hanák Ficbauer, Radek09.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Handl, Vladimír08.08.1983peněžitý dar 1 200,00
Hánělová, Eva21.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Hanousek, Martin03.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Hanuš, Jan11.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Hanzlíková, Šárka19.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 400,00
Hausknecht, Filip04.09.1997peněžitý dar 300,00
Hausvater, Zdeněk11.07.1979peněžitý dar 15 000,00
Hejzlarová, Eva27.06.1982peněžitý dar 500,00
Hemrová, Lucie25.09.1982peněžitý dar 3 000,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 2 500,00
Hermann, Tomáš24.09.1965peněžitý dar 1 226,00
Heřman, Karel17.03.1964peněžitý dar 3 000,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Hladíková, Sofia29.06.1962peněžitý dar 2 500,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Hlinka, Jiří02.01.1978bezúplatné plnění 38 000,00 (marketingová podpora)
Hloch, Tomáš23.11.1973peněžitý dar 500,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 3 000,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hodálová, Jitka25.11.1971peněžitý dar 150,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 275,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 2 000,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 500,00
Holá, Beata07.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Holba, Jiří11.05.1953peněžitý dar 500,00
Holcner, Petr29.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Holeček, Zdeněk12.04.1973peněžitý dar 3 000,00
Holišová, Romana18.11.1969peněžitý dar 250,00
Holzbecher, Kristián31.12.1971peněžitý dar 5 000,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 1 500,00
Homberger-Girolami, Maria16.05.1945peněžitý dar 10 000,00
Honcoop, Haruna16.09.1982peněžitý dar 800,00
Hon, Matěj16.08.1990peněžitý dar 3 000,00
Horák, Petr09.01.1974peněžitý dar 5 000,00
Horyna, Jan27.03.1983peněžitý dar 300,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Hrabák, Jakub11.06.1993bezúplatné plnění 80 000,00 (předvolební videospot)
Hrabal, Stanislav28.01.1948peněžitý dar 5 000,00
Hrabal, Vojtěch19.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Hradecká, Lucie07.08.1983peněžitý dar 700,00
Hradová, Veronika02.10.1973peněžitý dar 600,00
Hradová, Veronika02.10.1973peněžitý dar 3 000,00
Hrdina, Petr30.03.1975peněžitý dar 3 000,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hrubeš, Jan08.06.1980peněžitý dar 4 000,00
Hrudka, Jan16.06.1986peněžitý dar 500,00
Hruška, Jan09.04.1971peněžitý dar 20 000,00
Hruška, Jan09.04.1971peněžitý dar 20 000,00
Hrůzová, Ludmila.28.07.1954peněžitý dar 800,00
Hřebecký, Jaromír24.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Hubka, Jan22.04.1984peněžitý dar 99,90
Hübl, Radek06.06.1977peněžitý dar 125,00
Hübl, Radek06.06.1977peněžitý dar 125,00
Hübl, Radek06.06.1977peněžitý dar 125,00
Hübl, Radek06.06.1977peněžitý dar 125,00
Hübl, Radek06.06.1977peněžitý dar 125,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 10 000,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 30 000,00
Hudzieczek, Vojtěch19.05.1986peněžitý dar 400,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hůlová, Hana06.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Husa, Tomáš27.05.1997peněžitý dar 5 000,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 500,00
Hýblová, Tereza07.02.1996peněžitý dar 2 400,00
Hynek, David02.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Chejn, Štěpán30.09.1988peněžitý dar 500,00
Chrenová, Renáta24.06.1986peněžitý dar 342,00
Chrobáková, Eva26.06.1970peněžitý dar 500,00
Chrobáková, Eva26.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 1 111,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Ideasense s.r.o.24250252peněžitý dar 10 000,00
inAero s.r.o.1773798peněžitý dar 1 000,00
Indrák, Josef25.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 500,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jancyková, Barbora26.11.1997peněžitý dar 500,00
Jandl, Roman19.06.1961peněžitý dar 300,00
Janíková, Věra21.05.1943peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 4 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 11 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 500,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 500,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 500,00
Jaška, Pavel03.12.1978peněžitý dar 500,00
Javůrek, Václav20.01.1975bezúplatné plnění 2 033,00 (výlep plakátů)
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 1 500,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jedlička, Ivan25.04.1967peněžitý dar 2 000,00
Jedlička, Jiří16.12.1959peněžitý dar 3 000,00
Jech, Matouš21.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Jelínková, Petra06.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Jelínková, Petra06.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 5 884,00
Jenková, Pavla17.11.1985peněžitý dar 200,00
Jenková, Pavla17.11.1985peněžitý dar 850,00
Jenková, Pavla17.11.1985peněžitý dar 1 500,00
Jenková, Pavla17.11.1985peněžitý dar 250,00
Jetmar, Jakub14.04.1977peněžitý dar 500,00
Jevsejenko, Alexandr23.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirota, Stanislav03.11.1946peněžitý dar 5 000,00
Jirušková, Jana21.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Johanisová, Naděžda28.02.1956peněžitý dar 365,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jurák, Adam27.07.1984peněžitý dar 600,00
Jurdová, Jana23.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 150,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 150,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 300,00
Kafka, Hugo23.07.1992peněžitý dar 4 406,00
Kafka, Hugo23.07.1992peněžitý dar 500,00
Kakosová, Martina30.09.1977bezúplatné plnění 30 000,00 (grafické práce)
Kala, Lukáš07.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Kalčíková, Dana08.01.1974peněžitý dar 300,00
Kameník, Libor28.08.1971peněžitý dar 49 000,00
Kamenik, Petr21.03.1985peněžitý dar 2 000,00
Kapičák, Ivan16.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Kapičák, Ivan16.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Kašpar, Jakub02.07.1975peněžitý dar 100,00
Kašpar, Jakub02.07.1975peněžitý dar 100,00
KDU ČSL442704peněžitý dar 20 000,00
KDU ČSL442704peněžitý dar 149 167,00
KDU ČSL442704peněžitý dar 6 683,00
Killarová, Michaela09.02.1979peněžitý dar 500,00
Klasnová, Kateřina14.10.1977peněžitý dar 14 000,00
Klášterková, Eva21.06.1975peněžitý dar 500,00
Kliková, Marie18.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Igor25.03.1976peněžitý dar 2 400,00
Klusák, Tomáš06.10.1990peněžitý dar 3 000,00
Kneblová, Eva15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva15.01.1984peněžitý dar 150,00
Knížek, Miroslav25.09.1963peněžitý dar 5 000,00
Knob, Mirek19.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Knob, Mirek19.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Knob, Mirek19.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Knob, Miroslav19.01.1989peněžitý dar 500,00
Knobová, Michaela06.06.1989peněžitý dar 300,00
Knorová, Jana23.03.1948peněžitý dar 500,00
KNOW HOW solutions s.r.o.2301385peněžitý dar 10 000,00
Kocman, Karel27.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, František05.09.1973peněžitý dar 2 000,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 500,00
Kohout, Martin09.10.1984peněžitý dar 300,00
Kohout, Martin09.10.1984peněžitý dar 300,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam24.06.1983peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolář, Vladimír02.03.1978peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 30 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolmanová, Josefa29.07.1986peněžitý dar 6 000,00
Komm, Tomáš12.01.1990peněžitý dar 390,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 2 500,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Končel, Petr07.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Končel, Petr07.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Korbel, Matouš25.06.1990peněžitý dar 4 000,00
Korbelová, Jaroslava21.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Korvasová, Hana10.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Kořínek, David10.11.1970peněžitý dar 10 000,00
Kořínek, Richard08.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Kořistka, Martin02.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Kosíková, Barbora12.11.1959peněžitý dar 1 000,00
Kos, Ladislav31.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Kos, Ladislav31.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 300,00
Košnar, Ondřej31.12.1987peněžitý dar 500,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotvová, Iva08.06.1959peněžitý dar 10 000,00
Kotvová, Iva08.06.1959peněžitý dar 40 000,00
Kotvová, Iva08.06.1959peněžitý dar 5 000,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 2 000,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 250,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Koukalová, Marie24.03.1944peněžitý dar 1 000,00
Koutková, Alena26.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Koutská, Magda09.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Kovačevič, Igor17.10.1973peněžitý dar 5 000,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 15 000,00
Krajíček, Ondřej07.05.1981peněžitý dar 500,00
Král, Václav29.01.1982peněžitý dar 500,00
Kratochvílová, Jana06.09.1979peněžitý dar 300,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Krbek, Jaroslav16.10.1961peněžitý dar 49 000,00
Krejčík, Jiří24.02.1983peněžitý dar 350,00
Krejčí, Michaela13.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Kreml, Richard06.10.1970peněžitý dar 50 000,00
Krestová, Jarmila12.06.1948peněžitý dar 300,00
Kristin, Richard21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kroupa, Pavel26.09.1977peněžitý dar 32 000,00
Kroužek, Jiří23.06.1988peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 500,00
Křehlík, Jan18.11.1958peněžitý dar 3 000,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 25 000,00
Křížová, Svatava14.08.1984peněžitý dar 10 000,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 150,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 2 000,00
Kuba, Ladislav26.07.1964peněžitý dar 1 111,00
Kubálek, Michal14.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Kubalík, Jan26.11.1991peněžitý dar 500,00
Kubáň, Michal30.07.1983peněžitý dar 350,00
Kubátová, Eva15.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kubátová, Eva15.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kubečka, Jan20.08.1961peněžitý dar 2 000,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 14 000,00
Kubíčková, Dagmar12.01.1981peněžitý dar 500,00
Kubičková, Elena14.03.1949peněžitý dar 500,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 780,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomáš10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubinová, Helena03.02.1961peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Pavel06.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 3 000,00
Kučera, Petr19.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Kučera, Zdeněk23.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Kučerová, Tereza05.07.1991peněžitý dar 500,00
Kudláčová, Alena11.08.1981peněžitý dar 600,00
Kuhn, Kamil23.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 10 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 20 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 5 000,00
Kundrata, Miroslav31.01.1956peněžitý dar 1 000,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 90,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 500,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 1 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Petr28.03.1976peněžitý dar 15 000,00
Kutílek, Petr28.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Kuzníková Mrosková, Hana07.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Kužela, Jan24.07.1987peněžitý dar 300,00
Kužela, Jan24.07.1987peněžitý dar 300,00
Kužel, Jiří16.06.1984peněžitý dar 300,00
Kvašňák, Eugen09.04.1965peněžitý dar 1 000,00
L'Huillier, Romain02.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Lacinová, Yvona28.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Lacková, Martina24.03.1964peněžitý dar 500,00
Lachman, Filip02.12.1986peněžitý dar 5 000,00
Lachoutová, Eliška13.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Langrová, Renata17.06.1968peněžitý dar 1 500,00
Laurichová, Věra18.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Laužanská, Ilona13.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Ledvina, Petr24.02.1973peněžitý dar 4 501,00
Ledvina, Petr24.02.1973peněžitý dar 1 029,00
Ledvina, Petr24.02.1973peněžitý dar 2 350,00
Lešek, Petr03.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 10,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 5 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 150,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Lieblová, Marketa31.10.1972peněžitý dar 5 000,00
Linc, Zdeněk18.09.1986peněžitý dar 9 200,00
Linková, Kateřina24.08.1982peněžitý dar 500,00
Linková, Kateřina24.08.1982peněžitý dar 500,00
Liška, Ondřej14.07.1977peněžitý dar 2 000,00
Londýn, Miroslav18.08.1986peněžitý dar 300,00
Loskot, Jiří31.07.1960peněžitý dar 10 000,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 4 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lysý, Zdeněk18.05.1945peněžitý dar 1 000,00
Macas, Albert01.04.1994peněžitý dar 3 333,00
Macoun, Milan09.05.1979peněžitý dar 100,00
Maděra, Petr28.11.1968peněžitý dar 500,00
Máchal, Aleš21.04.1952peněžitý dar 500,00
Mach, Radomír04.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Machulda, Ondřej05.02.1988peněžitý dar 4 664,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 350,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 650,00
Majerčík, Jaroslav03.04.1949peněžitý dar 5 000,00
Manda, Jiří18.08.1975peněžitý dar 4 000,00
Mandíková, Dagmar14.06.1962peněžitý dar 2 000,00
Maria Valenta, Štěpán15.08.1985peněžitý dar 10 000,00
Mařík, Tomáš26.03.1988peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 553,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 430,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 3 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Matuzsková, Radka26.11.1987peněžitý dar 500,00
Mayer, Jan01.10.1987peněžitý dar 2 000,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Medek, Martin13.01.1986peněžitý dar 888,00
Medková, Alžběta28.12.1982peněžitý dar 780,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 10 000,00
Melecká, Ludmila09.03.1948peněžitý dar 20 000,00
Melecký, Jiří15.04.1947peněžitý dar 30 000,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melendez, Markéta07.04.1987peněžitý dar 300,00
Melich, Tomáš09.01.1976bezúplatné plnění 2 500,00 (víno)
Mengler, Zdeněk23.12.1955peněžitý dar 10 000,00
Messenger a.s.27575896peněžitý dar 10 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalková, Zdenka07.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 1 500,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 1 500,00
Mikšíková, Petra26.03.1984peněžitý dar 250,00
Mikulová, Lenka22.03.1972peněžitý dar 500,00
Milerski, Pavel20.01.1975peněžitý dar 2 000,00
Mílková, Jana03.10.1969peněžitý dar 1 500,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 3 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 3 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 3 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 5 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 250,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 10 000,00
Mlčoch, Svatomír27.07.1955peněžitý dar 3 000,00
Mlynařík Habrnálová, Lenka02.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Molek, Roman04.09.1970bezúplatné plnění 6 000,00 (online kampaň)
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Moravské zemské hnutí7027761peněžitý dar 5 000,00
Moravské zemské hnutí7027761peněžitý dar 20 000,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Mourek, Daniel21.01.1967peněžitý dar 5 000,00
Mourek, Daniel21.01.1967peněžitý dar 600,00
Mráček, Jakub25.09.1985peněžitý dar 20 000,00
Mráček, Jakub25.09.1985peněžitý dar 3 747,00
Mráz, Tomáš07.02.1974peněžitý dar 30 000,00
MUDr.Eva Syrovátková s.r.o.1620215peněžitý dar 5 000,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 300,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 300,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 150,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 150,00
Nedaleko Gastro Group s.r.o.5499879peněžitý dar 5 000,00
Nedělová, Markéta16.02.1989peněžitý dar 600,00
Nedorost, Milan02.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Nef de Santé, a.s.25753053peněžitý dar 50 000,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 100,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 13 000,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 100,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 100,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 100,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Nejedlý, František10.05.1986peněžitý dar 6 000,00
Nekolová, Kateřina17.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Nekolová, Kateřina17.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Němčík, Václav10.05.1980peněžitý dar 3 500,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 500,00
Němec, Jiří19.12.1970peněžitý dar 2 000,00
Němečková, Jana06.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nespěchal, Tomáš25.04.1983peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 780,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 200,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 1 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 200,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 200,00
Nesvadbíková, Jiřina15.02.1950peněžitý dar 1 000,00
Nesvatba, Felix17.11.1989peněžitý dar 2 018,00
Neugebauer, Petr20.06.1990peněžitý dar 500,00
Neusser, Filip16.09.1981peněžitý dar 95 000,00
Neusser, Filip16.09.1981peněžitý dar 40 000,00
Nimrichtrová, Kateřina07.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Novák, Libor30.12.1980peněžitý dar 300,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 5 000,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina12.11.1988peněžitý dar 300,00
Nováková, Kateřina19.11.1977peněžitý dar 600,00
Novotná, Kateřina02.05.1975peněžitý dar 3 000,00
Novotný, Petr02.03.1972peněžitý dar 15 000,00
Novotný, Petr25.08.1977peněžitý dar 300,00
Nutilová, Helena19.01.1983peněžitý dar 2 000,00
Nývlt, Pavel20.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 500,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr17.11.1989peněžitý dar 100,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 1 950,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 1 200,00
Opat, Jaroslav03.04.1959peněžitý dar 5 000,00
Opat, Jaroslav03.04.1959peněžitý dar 2 000,00
Opatrný, Martin21.03.1990peněžitý dar 250,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 5 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 3 000,00
Ort, Jiří14.10.1963peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Pacaltová, Hana30.09.1945peněžitý dar 2 000,00
Pálenský, Petr25.10.1968peněžitý dar 600,00
Pálková, Jana08.04.1954peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Pastyřík, Jaroslav23.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Pavel Cetl70434395peněžitý dar 5 000,00
Pavelek, Zbyněk21.01.1964peněžitý dar 500,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 500,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavel, Kadlec28.06.1983peněžitý dar 150,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 390,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlíček, František15.03.1974peněžitý dar 1 400,00
Pavlíčková, Olga29.07.1974peněžitý dar 600,00
Pavlíčková, Olga29.07.1974peněžitý dar 300,00
Pavlovec, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavžanská, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavžanská, Josef29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973bezúplatné plnění 9 438,00 (inzerce)
Pazderů, Kateřina06.11.1973peněžitý dar 3 000,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 550,00
Pazderů, Kateřina06.11.1973peněžitý dar 3 000,00
Pecen, František11.10.1971peněžitý dar 500,00
Peiskerová, Martina04.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Pepek, Josef01.01.1986peněžitý dar 4 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 10 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Perla, Jenda31.08.1987peněžitý dar 10 000,00
Pešat, Richard08.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Petit, Kateřina23.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Petržalová, Ludmila04.11.1981peněžitý dar 1 500,00
Picková, Ilona25.02.1967peněžitý dar 6 000,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 300,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav30.11.1978peněžitý dar 150,00
Píchová, Ivana03.01.1985peněžitý dar 300,00
Pilátová, Petra28.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 500,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 420,00
Pilná, Lucie18.05.1976peněžitý dar 300,00
Pilná, Lucie18.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Píša, Ondřej03.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 7 280,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 6 241,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 300,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 2 941,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 15 800,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 3 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 6 000,00
Piwowarski, Lukáš09.03.1997peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Platforma architekti s.r.o.4359151peněžitý dar 5 000,00
Plechač, Karel31.03.1934peněžitý dar 500,00
Pleszová, Jitka13.11.1948peněžitý dar 600,00
Podolská, Hana28.10.1977peněžitý dar 500,00
Pohůnková, Šárka17.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Pochmanová, Martina07.03.1983bezúplatné plnění 1 200,00 (koláčky, baner)
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 1 085,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 653,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 968,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 1 397,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 4 930,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 1 726,00
Pokorná, Martina21.08.1974peněžitý dar 937,00
Pokorná, Martina21.08.1974peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina21.08.1974peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 2 000,00
Polách, Pavel25.06.1952peněžitý dar 500,00
Polášek, Ondřej11.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Polášek, Ondřej11.03.1979peněžitý dar 1 500,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polenová, Dana27.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Pospěch Durnová, Anna31.08.1980peněžitý dar 3 000,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Priesol, Patrik09.01.1934peněžitý dar 300,00
Priesol, Patrik10.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Priesol, Patrik14.11.1971peněžitý dar 2 000,00
Pro Jedničku z.s.2589290peněžitý dar 36 000,00
Prokeš, Robert25.09.1979peněžitý dar 10 000,00
Prokůpková, Pavlína04.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pščolka, Pavel17.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Pščolka, Pavel17.05.1952peněžitý dar 500,00
Půtová, Barbora14.11.1985peněžitý dar 500,00
Racety, Patrik22.09.1971peněžitý dar 1 000,00
Rajnoch, Jana08.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Rameš, Filip29.10.1981peněžitý dar 2 000,00
Reblová, Kamila14.08.1977peněžitý dar 600,00
Rejchrtová, Alžběta09.02.1947peněžitý dar 5 000,00
Rejchrtová, Alžběta09.02.1947peněžitý dar 30 000,00
Richter, Alfred27.07.1968peněžitý dar 2 000,00
Richter, Tomáš22.05.1965peněžitý dar 50 000,00
Rosa, Martin03.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Rother, Daniel23.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Ručka, Zdenek09.11.1982peněžitý dar 12 000,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 200,00
Ruchinger, René18.04.1983peněžitý dar 300,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Růžek, Tomáš12.09.1987peněžitý dar 1 200,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 500,00
Růžička, Ondřej02.10.1978peněžitý dar 300,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Ryba, Martin05.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rýpalová, Veronika24.04.1989peněžitý dar 15 000,00
Ryšavá, Markéta01.09.1984peněžitý dar 200,00
Řádová, Hana16.01.1985peněžitý dar 777,00
Řehák, Jiří08.11.1967peněžitý dar 16 000,00
Řezníček, Daniel16.07.1992peněžitý dar 50,00
Řezníček, Daniel16.07.1992peněžitý dar 50,00
Řezníček, Daniel16.07.1992peněžitý dar 50,00
Řezníček, Daniel16.07.1992peněžitý dar 50,00
Řezníček, Daniel16.07.1992peněžitý dar 50,00
Řiháček, Vilém17.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Říha, Pavel18.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Říhová, Dagmar10.08.1983peněžitý dar 650,00
Sadílek, Michal27.08.1981peněžitý dar 5 000,00
Sadílek, Michal27.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Sáňka, Ondřej27.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Sedláček, Jozef18.12.1977peněžitý dar 10 000,00
Sedláček, Jozef18.12.1977peněžitý dar 12 000,00
Sedláček, Luděk30.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Sedláček, Richard20.03.1997peněžitý dar 500,00
Seidl, Michal17.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Seifrtová, Nikola25.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Seinerová, Lenka10.02.1988peněžitý dar 200,00
SENÁTOR 216695205peněžitý dar 46 666,00
SEOloger s.r.o.6100627peněžitý dar 2 000,00
Sequens, Edvard02.03.1966peněžitý dar 300,00
Sevruk, Alexej29.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Schienherr, Adam19.04.1987peněžitý dar 500,66
Schmidt, Lumír02.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 5 000,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 500,00
Sika Consulting spol. s r.o.27348369peněžitý dar 3 000,00
Sklenář, Josef11.06.1970peněžitý dar 5 000,00
SKOBA4520815bezúplatné plnění 2 094,00 (diáře)
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 5 000,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 30 000,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Slavík, Jakub15.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Sloup, Simon14.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Smolek, Martin30.04.1977peněžitý dar 500,00
Smrčka, Jakub19.07.1974peněžitý dar 10 000,00
Sobek, David28.02.1986peněžitý dar 150,00
Sobek, David28.02.1986peněžitý dar 150,00
Sobek, Martin11.12.1982peněžitý dar 500,00
Sobotová, Zdenka03.08.1992peněžitý dar 780,00
Sochorová, Šárka13.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 13 645,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 375,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 13 599,00
Soukup, Daniel05.10.1976peněžitý dar 4 000,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Martin21.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Soukup, Ondřej25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Stacho, Jiří28.01.1961peněžitý dar 2 000,00
Staněk, František04.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Stará, Soňa27.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Stašek, Petr05.01.1976peněžitý dar 400,00
Stašová, Ema29.11.1986peněžitý dar 500,00
Stehlík, Pavel11.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Stehlík, Pavel11.07.1964peněžitý dar 1 100,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Straka, Jakub04.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Strašák, Pavel01.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Strašík, Jan19.10.1993peněžitý dar 3 333,00
Streitová, Simona04.12.1967peněžitý dar 10 000,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 30 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 500,00
Střiteský, Ivan14.03.1956peněžitý dar 2 000,00
Studio STKI01785575peněžitý dar 46 500,00
Studio STKI01785575peněžitý dar 50 000,00
Suchánková, Michaela15.05.1974peněžitý dar 5 000,00
Svobodová, Alena18.10.1962peněžitý dar 500,00
Svobodová, Eva22.11.1981peněžitý dar 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 2 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Szczepanik, Petr17.12.1974peněžitý dar 2 000,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šamánek, Jan16.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 3 000,00
Šavrnák, Luboš19.10.1973peněžitý dar 3 000,00
Ščudla, Miroslav01.12.1977peněžitý dar 500,00
Ščudla, Miroslav01.12.1977peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 1 200,00
Šenkeříková, Katarína26.06.1984peněžitý dar 600,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Ševčík, Jan22.11.1936peněžitý dar 1 000,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šilhan, Adam17.07.1988peněžitý dar 500,00
Šilhavý, Dan18.09.1990peněžitý dar 300,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimek, Matouš13.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Radek25.07.1961peněžitý dar 3 000,00
Šimková, Daniela02.04.1960peněžitý dar 2 000,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 0,97
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 0,97
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 2,00
Škabraha Dokupilová, Maggie16.07.1985peněžitý dar 200,00
Škabraha Dokupilová, Maggie16.07.1985peněžitý dar 300,00
Škampa, Jan03.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Škárková, Marie17.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Škarpová, Hana17.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Škarvada, Petr02.06.1974peněžitý dar 2 000,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 100,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 100,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 100,00
Šlégrová, Jana27.05.1981peněžitý dar 2 000,00
Šlégrová, Jana27.05.1981peněžitý dar 2 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 3 520,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 4 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub08.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmikmátor, Jan24.09.1979bezúplatné plnění 7 000,00 (copywriting)
Šmilauer, Petr23.08.1967peněžitý dar 2 500,00
Šnircová, Ivana24.07.1984peněžitý dar 446,86
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 3 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Špičáková, Lenka11.04.1958peněžitý dar 2 000,00
Štamberová, Tatiana17.10.1956peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981bezúplatné plnění 4 100,00 (facebooková reklama)
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Štastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 5 000,00
Šťastná, Šárka25.10.1956peněžitý dar 5 000,00
Štaud, Ondřej09.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Štefl, Jaroslav02.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Pavel26.07.1998peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 47 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 4 600,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 500,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 500,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 15 000,00
Štrojsová, Martina19.09.1979peněžitý dar 250,00
Štukavcová, Alena22.01.1972peněžitý dar 300,00
Štumpf, Martin22.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 4 000,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Šulc, Petr26.04.1967peněžitý dar 10 000,00
Šupík, Daniel07.12.1996peněžitý dar 3 500,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 100,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 100,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 100,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 100,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 1 833,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
TEREBO s.r.o.5302692peněžitý dar 2 000,00
Tišnovská, Veronika08.04.1993peněžitý dar 500,00
Titlbachová, Jana01.02.1946peněžitý dar 300,00
Tkačuková, Andrea07.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Tkačuková, Andrea07.09.1986peněžitý dar 3 000,00
Tobolka, Marek01.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Točík, Jaroslav23.09.1989peněžitý dar 600,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomaschek, Radek18.09.1983peněžitý dar 300,00
Tomaschek, Radek18.09.1983peněžitý dar 500,00
Tomášková, Jana06.07.1963peněžitý dar 350,00
Tomek, Bronislav21.02.1981peněžitý dar 100,00
Tomek, Dalibor03.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Topinka, Hubert29.05.1978peněžitý dar 2 000,00
Toušová, Zuzana16.06.1985peněžitý dar 500,00
Továrková, Helena27.01.1985peněžitý dar 600,00
Továrková, Helena27.01.1985peněžitý dar 4 450,00
Továrková, Helena27.01.1985peněžitý dar 100,00
Továrková, Helena27.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Trade, Vitelius22.07.1983peněžitý dar 200,00
Trade, Vitelius22.07.1983peněžitý dar 200,00
Trade, Vitelius22.07.1983peněžitý dar 200,00
Trade, Vitelius22.07.1983peněžitý dar 200,00
Trade, Vitelius22.07.1983peněžitý dar 200,00
Trkan, Michal31.03.1978peněžitý dar 3 500,00
Trkan, Michal31.03.1978peněžitý dar 6 500,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trojánek, Štěpán04.01.1986peněžitý dar 3 000,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 2 222,00
Třešňák, David04.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Tůmová, Bedřiška29.07.1959peněžitý dar 15 000,00
Turek, Adéla02.02.1954peněžitý dar 10 000,00
Tuzarová, Petra14.10.1973peněžitý dar 350,00
Tylová, Simona06.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Uhl, Petr08.10.1941peněžitý dar 20 000,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 600,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ulrich, Česlav17.10.1977peněžitý dar 2 000,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrich, Tomáš31.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Ulrich, Tomáš31.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Ulrich, Vojtěch27.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana30.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 5 000,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vadas Mazanec, Petr16.06.1980peněžitý dar 1 500,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Váhala, Dalibor15.03.1986peněžitý dar 500,00
Vach, Martin30.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Vach, Martin30.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Válek, Milan09.06.1993peněžitý dar 500,00
Válek, Milan09.06.1993peněžitý dar 500,00
Válek, Milan09.06.1993peněžitý dar 500,00
Válek, Milan09.06.1993peněžitý dar 500,00
Valenta, Zdeněk11.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Valentová, Blanka18.09.1989peněžitý dar 780,00
Vaňásková, Lucie04.11.1986peněžitý dar 3 000,00
Vandrovcová, Tereza27.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Varecha, Martin08.12.1985peněžitý dar 400,00
Vařejková, Helena12.05.1962peněžitý dar 10 000,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vaverka, Jakub09.03.1983peněžitý dar 1 210,00
Vaverka, Michal19.07.1976peněžitý dar 500,00
Vaverka, Michal19.07.1976peněžitý dar 500,00
Vaverka, Michal19.07.1976peněžitý dar 500,00
Vaverka, Michal19.07.1976peněžitý dar 300,00
Vaverka, Michal19.07.1976peněžitý dar 500,00
Vávra, David01.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Vávrová, Kristýna20.06.1983bezúplatné plnění 4 500,00 (skákací hrad, trička)
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Vedral, Vladimír22.04.1968peněžitý dar 10 000,00
Velek, Ondřej07.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Velek, Ondřej07.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Vencálek, Matouš09.03.1989peněžitý dar 5 000,00
Vencálek, Matouš09.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Vencálek, Matouš09.03.1989peněžitý dar 5 000,00
Vencálek, Matouš09.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Vencálek, Matouš09.03.1989peněžitý dar 5 000,00
Veselá, Romana25.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 308,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 308,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselý, David23.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 15 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Viktorie Dvořáčková6387438peněžitý dar 5 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 9 900,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 5 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vincík, David22.04.1994peněžitý dar 3 400,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vitelius Trade2760894peněžitý dar 200,00
Vitelius Trade2760894peněžitý dar 200,00
Vitelius Trade2760894peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlasáková, Hana22.05.1955peněžitý dar 500,00
Vlasáková, Hana22.05.1955peněžitý dar 500,00
Vlasáková, Hana22.05.1955peněžitý dar 1 000,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vojáčková, Marta02.09.1970peněžitý dar 500,00
Vojta, Jiří22.04.1950peněžitý dar 500,00
Vojtíková, Adéla06.11.1979peněžitý dar 500,00
Volný, Daniel28.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Vopátek, Jiří06.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Vopátek, Jiří06.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Voráč, Jiří16.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Voráčová, Hana27.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Vorel, Martin17.12.1959peněžitý dar 5 000,00
Vorel, Martin17.12.1959peněžitý dar 3 000,00
Vosecká Veselá, Blanka05.02.1987peněžitý dar 400,00
Votápek, Lukáš21.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Vozák, Petr30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vozák, Petr30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vráblíková, Barbora23.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Vráblíková, Barbora23.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vyhnal, Martin10.08.1986peněžitý dar 500,00
Vyšková, Jana02.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Wagner, Jiří18.05.1986peněžitý dar 33 000,00
Wagnerová, Eva14.11.1954peněžitý dar 5 000,00
Wandrolová, Zdeňka09.03.1968peněžitý dar 2 000,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 10 000,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 2 750,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Winklerová, Eva13.06.1977peněžitý dar 300,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Wranová, Alena11.02.1983peněžitý dar 250,00
Wünsch, Ondřej02.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zámec, Radim30.03.1980peněžitý dar 3 000,00
Zapletal, Petr03.10.1978peněžitý dar 500,00
Zapletal, Petr10.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Zasadil, Bořek19.11.1954peněžitý dar 5 000,00
Zasadil, Bořek19.11.1954peněžitý dar 2 000,00
Zásměta, Daniel14.03.1967peněžitý dar 1 967,00
Zástěra, Jan25.07.1984peněžitý dar 5 000,00
Zavadil, Vít09.01.1973peněžitý dar 3 000,00
Závodský, Michal12.02.1979peněžitý dar 10 000,00
Závodský, Michal12.02.1979peněžitý dar 15 972,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 1 024,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 1 024,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 1 600,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zeibert, Milan16.02.1963peněžitý dar 42 000,00
Zemanová, Jiřina01.08.1967peněžitý dar 500,00
Zemanová, Lenka26.08.1992peněžitý dar 200,00
Zemanová, Lenka26.08.1992peněžitý dar 2 000,00
Zemanová, Lenka26.08.1992peněžitý dar 300,00
Zemanová, Lenka26.08.1992peněžitý dar 500,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zendulka, Jaroslav31.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Zendulka, Ondřej09.05.1981peněžitý dar 2 000,00
Zima, Martin31.08.1964peněžitý dar 800,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 10 000,00
Změna pro Hradec o.s.22713441peněžitý dar 9 848,00
Zubatý, Jan09.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Zubatý, Jan09.12.1986peněžitý dar 500,00
Zubatý, Jan09.12.1986peněžitý dar 130,00
Žáčková, Lucie08.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žalud, Jan16.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žuja, Ladislav18.06.1943peněžitý dar 400,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 80 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Hrabák, Jakub11.06.199380 000,00 (předvolební videospot)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Rozdíl mezi celkovou výší darů uvedenou v části II a přehledem jednotlivých darů v části V ve výši 3 564,- Kč je zapříčiněn tím, že v účetnictví je započítána i vratka neidentifikovaných darů z roku 2017, které byly dárcům v souladu se zákonem zaslány zpět v březnu 2018.