Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pajonk Tomáš - předsedaDatum: 07.03.2019 13:41:53
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_SSO_2018.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Svobodni_Ucetni_zaverka_2018.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 7 097 223,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 2 927 965,00
4 Členské příspěvky 649 437,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 499 961,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 19 860,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 66 200,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 8 200,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 344 255,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 343 210,87 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
5T-NET s.r.o.28131487bezúplatné plnění 130 000,00 (bezúplatné plnění (webové stránky Tampír))
Adámek, Lubor09.09.1988peněžitý dar 100,00
Altman, Martin02.09.1991peněžitý dar 100,00
Anděl, Pavel19.06.1964peněžitý dar 200,00
Anděl, Pavel19.06.1964peněžitý dar 100,00
Antoš, Antonín17.02.1954peněžitý dar 500,00
Augustin, Jiří01.09.1988peněžitý dar 500,00
Babica, Tomáš04.07.1981peněžitý dar 100,00
Babicová, Michaela25.08.1977peněžitý dar 100,00
Babič, Adam02.10.1996peněžitý dar 100,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Bahenský, Michal18.04.2000peněžitý dar 100,00
Balajka, Radim26.03.1975peněžitý dar 300,00
Balák, Vojtěch27.01.1994peněžitý dar 100,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Balšínková, Hana03.09.1981peněžitý dar 100,00
Barsa, Tomáš06.02.1987peněžitý dar 100,00
Barsa, Tomáš06.02.1987peněžitý dar 100,00
Bartas, Bert20.04.1971peněžitý dar 2 500,00
Bartolšicová, Eva18.06.1994peněžitý dar 100,00
Bartolšic, Roman22.08.1992peněžitý dar 4 500,00
Bartolšic, Roman22.08.1992peněžitý dar 6 000,00
Bartošík, Jiří02.09.1989peněžitý dar 100,00
Bartošík, Jiří02.09.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 250,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 200,00
Bartoš, Martin09.11.1982peněžitý dar 100,00
Baryal, Torjalaj05.07.1984peněžitý dar 100,00
Bátěk, Miroslav16.11.1945peněžitý dar 200,00
Baťka, Jan10.01.1977peněžitý dar 500,00
Baťka, Jan10.01.1977peněžitý dar 500,00
Bayer, Martin29.08.1982peněžitý dar 100,00
Bayer, Martin29.08.1982peněžitý dar 100,00
Bažant, Jan02.04.1977peněžitý dar 100,00
Bažíková, Doris06.05.1963peněžitý dar 100,00
Bednář, Dominik17.11.1990peněžitý dar 100,00
Bednářová, Ivana15.09.1947peněžitý dar 200,00
Bedřichová, Jaroslava29.06.1966peněžitý dar 200,00
Bělský, Patrik08.01.1994peněžitý dar 150,00
Bém, Miloš12.07.1989peněžitý dar 100,00
Benes, Petr03.04.1978peněžitý dar 3 000,00
Benes, Petr03.04.1978peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Antonín16.04.1971peněžitý dar 100,00
Benešová, Zdenka27.03.1948peněžitý dar 150,00
Benešovský, Petr08.01.1982peněžitý dar 100,00
Beneš, Radek07.11.1981peněžitý dar 123,00
Benovič, Martin17.06.1989peněžitý dar 100,00
Benovič, Miroslav16.04.1988peněžitý dar 100,00
Beranek, Jiri20.06.1956peněžitý dar 300,00
Beránek, Jiří09.04.1986peněžitý dar 100,00
Beránek, Pavel03.04.1969peněžitý dar 100,00
Beránková, Jitka08.01.1974peněžitý dar 100,00
Beránková, Romana08.10.1989peněžitý dar 100,00
Bernarová, Tereza11.05.1998peněžitý dar 100,00
Bernášek, Petr21.01.1983peněžitý dar 100,00
Bernášek, Petr21.01.1983peněžitý dar 100,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 500,00
Bísek, Jan09.01.1991peněžitý dar 100,00
Bláha, Pavel22.07.1977peněžitý dar 100,00
Blaha, Radovan16.07.1979peněžitý dar 200,00
Blaha, Tomáš04.03.1992peněžitý dar 100,00
Blažek, Vladimír20.11.1971peněžitý dar 500,00
Blažek, Zdeněk15.08.1960peněžitý dar 100,00
Blažková, Lenka29.09.1970peněžitý dar 20 000,00
Bližňáková, Šárka01.01.1995peněžitý dar 100,00
Bogdanov, Igor15.12.1986peněžitý dar 100,00
Boháček, David11.08.1974peněžitý dar 100,00
Boháč, Michal24.09.1984peněžitý dar 100,00
Borovičková, Nikola02.01.1994peněžitý dar 200,00
Bořík, Dobroslav12.01.1958peněžitý dar 100,00
Božková, Alena13.10.1946peněžitý dar 100,00
Brabec, Jiří22.06.1960peněžitý dar 500,00
Brabec, Marcel09.10.1976peněžitý dar 100,00
Brčková, Lenka15.08.1973peněžitý dar 19 500,00
Brčková, Lenka15.08.1973peněžitý dar 30 000,00
Brejška, Rudolf10.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Brich, Tomáš07.07.1979peněžitý dar 200,00
Brňák, Radek03.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Brousil, Jiří29.02.1948peněžitý dar 100,00
Brousil, Jiří29.02.1948peněžitý dar 100,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 999,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 101,00
Brož, Václav18.12.1999peněžitý dar 100,00
Brückner, Leo07.10.1974peněžitý dar 500,00
Bruštík, Michal01.05.1986peněžitý dar 250,00
Břetislav Hasman, Jiří26.08.1999peněžitý dar 100,00
Březinová, Markéta10.03.1976peněžitý dar 100,00
Búda, Ondřej13.02.1988peněžitý dar 100,00
Buchal, Jiří02.11.1979peněžitý dar 2 000,00
Buchalová, Klára10.04.1990peněžitý dar 100,00
Bulena, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 100,00
Buráň, Petr11.01.1987peněžitý dar 100,00
Buráň, Petr11.01.1987peněžitý dar 50,00
Burian, Lukáš13.09.1990peněžitý dar 113,00
Burian, Lukáš13.09.1990peněžitý dar 112,00
Burian, Milan21.03.1960peněžitý dar 250,00
Buzrlova, Nikola09.03.1998peněžitý dar 100,00
Bzura, Radim06.04.1975peněžitý dar 5 000,00
Camfrla, Štěpán23.04.1990peněžitý dar 102,00
Camfrla, Štěpán23.04.1990peněžitý dar 100,00
Carbolová, Alena19.01.1969peněžitý dar 100,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 500,00
Cigánek, Martin19.07.1973peněžitý dar 300,00
Ciprys, Jiří24.03.1975peněžitý dar 500,00
Císař, Jiří11.12.1958peněžitý dar 300,00
Cvrková, Zdeňka15.04.1953peněžitý dar 100,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 500,00
Čajová, Alena02.09.1960peněžitý dar 1 000,00
Čakrt, Martin18.02.1979peněžitý dar 100,00
Čakrt, Martin18.02.1979peněžitý dar 100,00
Čápová, Marika20.10.1978peněžitý dar 100,00
Čásová, Martina12.08.1981peněžitý dar 100,00
Čečil, Martin26.10.1989peněžitý dar 100,00
Čech, Vlastimil02.04.1975peněžitý dar 200,00
Čeněk, Jindřich23.11.1971peněžitý dar 5 000,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Martin26.04.1997peněžitý dar 200,00
Černík, Ladislav30.08.1980peněžitý dar 100,00
Černík, Ladislav30.08.1980peněžitý dar 100,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 100,00
Černoušková, Kateřina04.05.1995peněžitý dar 100,00
Černý, Jan18.07.1944peněžitý dar 200,00
Červenka, Jiří24.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Jiří24.07.1978peněžitý dar 2 000,00
Červenková, Ivana08.04.1957peněžitý dar 100,00
Červený, Petr21.11.1977peněžitý dar 100,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 25 000,00
Čipčalová, Vlasta10.06.1949peněžitý dar 100,00
Daniel Uličný, JUDr.17.04.1976peněžitý dar 500,00
DAVID, Jan03.01.1983peněžitý dar 200,00
Davidová, Eva21.11.1959peněžitý dar 500,00
Dědič, Martin08.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Deyl, František26.03.1948peněžitý dar 200,00
Deyl, František26.03.1948peněžitý dar 300,00
Dobiášek, Ondřej27.11.1980peněžitý dar 100,00
Dobiáš, Marek27.03.1973peněžitý dar 200,00
Dohnalík, Jan25.12.1965peněžitý dar 500,00
Doležal, Jiří07.06.1969peněžitý dar 200,00
Doležal, Martin24.10.1998peněžitý dar 100,00
Doležán, Jaroslav20.11.1967peněžitý dar 100,00
Dostál, Hynek24.06.1973peněžitý dar 100,00
Dostál, Ivan20.10.1985peněžitý dar 111,00
Doubek, Miroslav02.12.1963peněžitý dar 123,45
Douda, Milan07.05.1973peněžitý dar 100,00
Douda, Milan07.05.1973peněžitý dar 100,00
Doušková, Pavlína16.08.1991peněžitý dar 100,00
Drazek, Jan04.01.1982peněžitý dar 100,00
Drážek, Jakub04.08.1988peněžitý dar 100,00
Drtil, Oldřich14.12.1953peněžitý dar 100,00
Drtil, Oldřich14.12.1953peněžitý dar 100,00
Dub, Ladislav19.07.1946peněžitý dar 1 000,00
Dub, Ladislav19.07.1946peněžitý dar 200,00
Dufka, Martin28.07.1981peněžitý dar 1 500,00
Dufka, Martin28.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Dupač, Ondřej01.01.1981peněžitý dar 100,00
Dupač, Stanislav30.03.1969peněžitý dar 100,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 100,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 200,00
Dušek, Aleš19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Aleš19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Dvořáček, Jan29.10.1982peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Jan29.10.1982peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Petr22.02.1979peněžitý dar 100,00
Dvořák, Antonín26.02.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Josef09.08.1983peněžitý dar 100,00
Dvořák, Josef09.08.1983peněžitý dar 100,00
Dvořák, Michal20.05.1979peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Veronika22.01.1998peněžitý dar 100,00
Dziubová, Anna02.11.1959peněžitý dar 100,00
Elbl, Luděk03.04.1959peněžitý dar 200,00
Fajkus, Jaromír28.09.1985peněžitý dar 100,00
Fanta, Lubomír15.04.1959peněžitý dar 500,00
Fanta, Miloslav12.09.1974peněžitý dar 200,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Felkl, Luděk13.07.1960peněžitý dar 300,00
Felkl, Luděk13.07.1960peněžitý dar 300,00
Fenclová, Kamila01.10.1972peněžitý dar 100,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Fiala, Miroslav25.09.1952peněžitý dar 100,00
Fiala, Vojtěch14.08.1970peněžitý dar 100,00
Figura, Tadeáš18.07.1999peněžitý dar 100,00
Fikes, Bohdan23.05.1949peněžitý dar 200,00
Filek, Michal22.04.1968peněžitý dar 200,00
Filipová, Nikola01.12.1979peněžitý dar 100,00
Flégl, Zdeněk23.09.1956peněžitý dar 100,00
Flekalová-Sláviková, Marie28.08.1963peněžitý dar 100,00
Flekalová, Marie28.08.1963peněžitý dar 200,00
Fojtů, Pavel18.07.1969peněžitý dar 100,00
Foret, Frantisek29.08.1957peněžitý dar 100,00
Foret, Jan02.07.1987peněžitý dar 100,00
Fory, Jaroslav07.02.1967peněžitý dar 100,00
Fory, Jaroslav07.02.1967peněžitý dar 100,00
Fox, Michal04.04.1995peněžitý dar 100,00
Francová, Olga26.05.1970peněžitý dar 100,00
Francová, Olga26.05.1970peněžitý dar 100,00
Franc, Tomáš12.11.1967peněžitý dar 500,00
Frankl, Karel23.07.1980peněžitý dar 500,00
Freiová, Hana24.09.1957peněžitý dar 500,00
Fried, Vojtěch18.12.1980peněžitý dar 500,00
Frková, Jana24.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Fronc, Jaromír22.06.1996peněžitý dar 100,00
Fuhrman, Robert26.04.1967peněžitý dar 300,00
Fuka, Jan28.03.1953peněžitý dar 100,00
Fuksová, Olga31.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Fuksová, Olga31.12.1955peněžitý dar 100,00
Garabiková, Klára26.08.1997peněžitý dar 100,00
Garabiková, Klára26.08.1997peněžitý dar 100,00
Gavlas, Karel27.12.1973peněžitý dar 100,00
Gavlas, Karel27.12.1973peněžitý dar 150,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 100,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 200,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 200,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 200,00
Gottwald, Martin01.07.1989peněžitý dar 200,00
Grega, Michal15.04.1982peněžitý dar 100,00
Gregorová, Ladislava23.09.1963peněžitý dar 100,00
Greguš, Radan13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Greguš, Radan13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Grepl, Miroslav19.06.1951peněžitý dar 500,00
Grepl, Miroslav19.06.1951peněžitý dar 500,00
Grössl, Martin07.04.1975peněžitý dar 100,00
Grössl, Martin07.04.1975peněžitý dar 500,00
Grossmann, Jiří23.12.1986peněžitý dar 100,00
Gruber, Jan12.09.1981peněžitý dar 166,00
Grulich, Michal15.07.1980peněžitý dar 100,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Hadaščok, Petr18.11.1946peněžitý dar 150,00
Hájek, David21.07.1979peněžitý dar 100,00
Hájek, David21.07.1979peněžitý dar 100,00
Hájek, Pavel13.12.1996peněžitý dar 100,00
Hájková, Alena07.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Hajník, Filip31.12.1972peněžitý dar 200,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 100,00
Hák, Jiří26.05.1971peněžitý dar 30 000,00
Halva, Martin24.02.1981peněžitý dar 200,00
Halva, Martin24.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Halva, Radek28.05.1983peněžitý dar 100,00
Hammer, Jan15.12.1984peněžitý dar 100,00
Hamr, Julius11.04.1966peněžitý dar 200,00
Hanáček, Tomáš19.04.1989peněžitý dar 103,27
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 500,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 500,00
Hanzlík, Jaroslav28.12.1981peněžitý dar 1 214,35
Hanzlík, Rostislav14.04.1961peněžitý dar 100,00
Háse, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Haška, Jan17.07.1984peněžitý dar 2 000,00
Hašková, Lucie19.03.1992peněžitý dar 100,00
Havelka, Jan12.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Havelka, Robert14.01.1986peněžitý dar 500,00
havel, václav22.09.1972peněžitý dar 1 000,00
Havránek, Stanislav07.01.1971peněžitý dar 250,00
Havránek, Štěpán22.10.1990peněžitý dar 300,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 281,10
Havrda, Miroslav23.10.1963peněžitý dar 3 000,00
Havrdová, Helena10.02.1968peněžitý dar 100,00
Heger, Lukáš22.09.1989peněžitý dar 100,00
Hellebrandt, Lukáš18.06.1991peněžitý dar 100,00
Hellebrant, Dalibor04.05.1980peněžitý dar 400,00
Heller, Vlastimil06.08.1959peněžitý dar 200,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 500,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 100,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hendrych, Ladislav17.05.1970peněžitý dar 200,00
Herbstová, Alžběta01.08.1977peněžitý dar 100,00
Herbstová, Alžběta01.08.1977peněžitý dar 100,00
Hermanova, Jana15.03.1979peněžitý dar 100,00
Herůdek, Tomáš28.05.1990peněžitý dar 100,00
Heřman, Zdeněk24.09.1984peněžitý dar 300,00
Hes, Jan27.06.2000peněžitý dar 100,00
Hes, Jiří14.04.1973peněžitý dar 100,00
Hladeček, Lukáš06.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Hladeček, Lukáš06.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Hlaváček, Jan04.11.1959peněžitý dar 100,00
Hlavová, Martina13.10.1989peněžitý dar 100,00
Hlína, Martin09.03.1999peněžitý dar 100,00
Hlubek, Jaromír07.06.1952peněžitý dar 500,00
Hnilička, Jan28.12.1978peněžitý dar 100,00
Hnilička, Jan28.12.1978peněžitý dar 100,00
Hodula, Matouš04.08.1992peněžitý dar 100,00
Hoffmannová, Barbora22.02.1989peněžitý dar 200,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 500,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 500,00
Holenda, Jan24.11.1938peněžitý dar 500,00
Holenda, Jan24.11.1938peněžitý dar 500,00
Holešinský, Stanislav02.10.1949peněžitý dar 300,00
Holík, Jakub25.01.1990peněžitý dar 100,00
Holík, Michal05.07.1990peněžitý dar 100,00
Hollas, Jakub27.04.1984peněžitý dar 500,00
Hollas, Jakub27.04.1984peněžitý dar 500,00
Holomek, Jaromír06.09.1953peněžitý dar 100,00
Holomek, Jaromír06.09.1953peněžitý dar 100,00
Holoubek, Lukáš21.12.1986peněžitý dar 200,00
Holoubek, Michal11.02.1984peněžitý dar 200,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 100,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 300,00
Holub, Břetislav14.03.1957peněžitý dar 200,00
Holub, Břetislav14.03.1957peněžitý dar 200,00
Horak, Ondřej12.02.1993peněžitý dar 100,00
Hořejší, Milan23.03.1980peněžitý dar 500,00
Hořice, Jan09.02.1941peněžitý dar 100,00
Hořice, Jan09.02.1941peněžitý dar 100,00
Hospodářský, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 100,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 500,00
Hovorka, Petr14.05.1974peněžitý dar 500,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hrabcová, Tereza23.04.1980peněžitý dar 500,00
Hrabec, Josef21.02.1978peněžitý dar 300,00
Hradecká, Irena14.06.1988peněžitý dar 100,00
Hradecký, Jindřich27.03.1985bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Hribova, Marcela01.09.1991peněžitý dar 100,00
Hroch, Václav02.06.1993peněžitý dar 100,00
Hromada, Milan09.12.1973peněžitý dar 100,00
Hromádka, Adam11.07.1990peněžitý dar 100,00
Hromádko, Leoš08.02.1988peněžitý dar 100,00
Hromádko, Leoš08.02.1988peněžitý dar 100,00
Hronová, Věra20.12.1951peněžitý dar 100,00
Hrubý, David15.05.1975peněžitý dar 100,00
Hrubý, Filip17.10.1982bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí plochy na billboard)
Hruška, Zdeněk18.08.1954peněžitý dar 2 000,00
Hruška, Zdeněk18.08.1954peněžitý dar 2 000,00
Hřebabecký, Hubert14.04.1945peněžitý dar 500,00
Hřebabecký, Hubert14.04.1945peněžitý dar 500,00
Hříba, Martin09.04.1990peněžitý dar 100,00
Htrůza, Kryštof29.08.1995peněžitý dar 100,00
Hubáček, Ondřej25.11.1991peněžitý dar 100,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 700,00
Hubkova, Iva05.03.1971peněžitý dar 100,00
Hučka, Rostislav15.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Hůlová, Alena04.11.1959peněžitý dar 100,00
Hybler, Daniel26.08.1974peněžitý dar 100,00
Hybler, Daniel26.08.1974peněžitý dar 100,00
Hyroš, Jiří09.07.1993peněžitý dar 100,00
Chadim, Prokop07.08.1969peněžitý dar 100,00
Chaloupek, Petr28.12.1978peněžitý dar 500,00
Chaloupková, Růžena01.09.1929peněžitý dar 100,00
Chalupa, Jan14.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Chalupsky, Jaroslav27.04.1974peněžitý dar 100,00
Charvát, Marek22.12.1964peněžitý dar 300,00
Chmelařová, Ilona10.03.1955peněžitý dar 100,00
Chromek, Ondřej26.11.1977peněžitý dar 500,00
Chrstoš, Tomáš22.04.1989peněžitý dar 100,00
Chrstoš, Tomáš22.04.1989peněžitý dar 100,00
Chudoba, Stanislav06.02.1994peněžitý dar 100,00
Chudoba, Stanislav29.12.1976peněžitý dar 1 000,00
Chumlen, Pavel16.10.1967peněžitý dar 500,00
Chvalovská, Věra28.04.1957peněžitý dar 100,00
Chvalovský, Vlastimil18.12.1955peněžitý dar 100,00
Ilona Tajchnerová60226234peněžitý dar 10 000,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Ing. Jiří Pešík, et13.11.1987peněžitý dar 500,00
Ing. Pavel Pospíšil, Dr.23.09.1971peněžitý dar 1 000,00
Iška, Roman21.04.1963peněžitý dar 100,00
Išková, Katarína19.11.1986peněžitý dar 100,00
Jadwiszczok, Vladislav11.11.1957peněžitý dar 20 000,00
Jakl, Martin04.10.1975peněžitý dar 2 000,00
Jakl, Václav24.06.1955peněžitý dar 100,00
Jakl, Václav24.06.1955peněžitý dar 10 000,00
Jakubáč, Erik15.04.1995peněžitý dar 100,00
Jakubčík, Eduard28.10.1998peněžitý dar 100,00
Janáková, Ivana03.01.1975peněžitý dar 100,00
Janáková, Ivana03.01.1975peněžitý dar 100,00
Janata, Petr30.11.1988peněžitý dar 100,00
Janderka, Erich20.12.1949peněžitý dar 50 000,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 100,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Jankovec, Jan07.08.1942peněžitý dar 300,00
Jankuj, Tomas24.11.1976peněžitý dar 100,00
Janoušek, Petr07.06.1984peněžitý dar 100,00
Jaroměřský, Václav27.10.1999peněžitý dar 100,00
Jaroš, Zdeněk03.11.1974peněžitý dar 300,00
Javůrek, Martin18.03.1988peněžitý dar 3 000,00
Javůrková, Jarmila11.05.1958peněžitý dar 100,00
Javůrková, Jarmila11.05.1958peněžitý dar 200,00
Jelič, Martin12.10.1987peněžitý dar 500,00
Jelič, Martin12.10.1987peněžitý dar 500,00
Jelínek, Jiří09.05.1946peněžitý dar 100,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 500,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 200,00
Jelínková, Marta13.12.1955peněžitý dar 100,00
Jenčík, Karel04.06.1985peněžitý dar 200,00
Jerhot, Jan10.10.1994peněžitý dar 100,00
Ježek, Jiří07.08.1988peněžitý dar 100,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 200,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 200,00
Jílek, Miroslav18.10.1981peněžitý dar 100,00
Jílek, Miroslav18.10.1981peněžitý dar 100,00
Jirků, Eva21.05.1957peněžitý dar 100,00
Jizba, Lukáš18.04.1982peněžitý dar 100,00
Judasová, Michaela07.01.1980peněžitý dar 500,00
Junec, Jakub31.08.1984peněžitý dar 100,00
Jůn, Tomáš09.06.1983peněžitý dar 200,00
Kadlecová, Helena11.08.1970peněžitý dar 100,00
Kakešová, Eliška09.07.1992peněžitý dar 100,00
Kalbáč, Martin03.05.1985peněžitý dar 500,00
Kalbáčová, Radka06.08.1986peněžitý dar 100,00
Kalbáčová, Radka06.08.1986peněžitý dar 150,00
Kalina, Zdeněk03.01.1965peněžitý dar 500,00
Kalita, Michal13.04.1995peněžitý dar 100,00
Kalkant, Lukáš08.02.1999peněžitý dar 100,00
Kapitán, Roman11.04.1983peněžitý dar 107,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karásek, Tomáš15.03.1975peněžitý dar 300,00
Karásek, Tomáš15.03.1975peněžitý dar 200,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Karas, Zdeněk10.06.1962peněžitý dar 5 000,00
KARLÍK, Michal17.11.1964peněžitý dar 500,00
Kašpárek, Jiří30.01.1957peněžitý dar 100,00
Kašpárková, Irena08.07.1957peněžitý dar 100,00
Katona, Michal18.08.1974peněžitý dar 100,00
Kepka, Pavel27.10.1974peněžitý dar 100,00
Kinkor, Jiri06.04.1963peněžitý dar 100,00
Kirschner, Jan23.11.1976peněžitý dar 250,00
Klein, David05.04.1976peněžitý dar 100,00
Klein, Denis24.04.1975peněžitý dar 100,00
Kleinová, Lenka01.08.1975peněžitý dar 100,00
Klesnil, Libor19.05.1987peněžitý dar 100,00
Klíma, Ondřej01.07.1994peněžitý dar 100,00
Kliment, Jaromír28.12.1990peněžitý dar 100,00
Kliment, Petr18.03.1981peněžitý dar 150,00
Kliment, Petr18.03.1981peněžitý dar 100,00
Klimešová, Tereza19.01.1998peněžitý dar 100,00
Klimešová, Vladimíra06.02.1972peněžitý dar 100,00
Knor, Tomáš07.07.1984peněžitý dar 100,00
Koci, Ondrej04.04.1982peněžitý dar 500,00
Koci, Ondrej04.04.1982peněžitý dar 500,00
Kohoutková, Zuzana14.01.1976peněžitý dar 300,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolář, Jakub18.11.1988peněžitý dar 100,00
Kolář, Jan02.11.1980peněžitý dar 100,00
Kolář, Jan02.11.1980peněžitý dar 100,00
Kolář, Václav20.03.1974peněžitý dar 100,00
Kolb, Karel26.11.1985peněžitý dar 100,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Koňasová, Alena11.05.1990peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Kondziolka, Jan27.02.1985peněžitý dar 100,00
Kondziolka, Jan27.02.1985peněžitý dar 100,00
Konečná, Alena23.04.1992peněžitý dar 100,00
Konečná, Ludmila10.12.1936peněžitý dar 300,00
Koníčková, Lenka13.09.1997peněžitý dar 100,00
Kopačka, Milan18.06.1977peněžitý dar 100,00
Kopačka, Milan18.06.1977peněžitý dar 100,00
Kopecký, Michal14.03.1968peněžitý dar 300,00
Kopecký, Michal14.03.1968peněžitý dar 300,00
Kopejtko, Gustav26.11.1953peněžitý dar 100,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Koplík, Petr21.02.1978peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan04.12.1987peněžitý dar 111,00
Kopřiva, Luboš30.09.1985peněžitý dar 100,00
Kopřiva, Luboš30.09.1985peněžitý dar 100,00
Kořínek, Jan13.02.1990peněžitý dar 300,00
Košner, Vlastislav17.03.1972peněžitý dar 100,00
Kotek, Jiří09.07.1988peněžitý dar 500,00
Kotový, Antonín04.01.1995peněžitý dar 100,00
Kouba, Jan22.12.1983peněžitý dar 200,00
Kouba, Jan22.12.1983peněžitý dar 200,00
Koucký, Tomáš11.03.1985peněžitý dar 100,00
Koucký, Tomáš11.03.1985peněžitý dar 200,00
Koukal, Bohuslav11.01.1991peněžitý dar 500,00
Koukola, Jaroslav06.09.1960peněžitý dar 100,00
Kouřil, Jakub25.03.1990peněžitý dar 100,00
Kowolowski, Josef31.03.1966peněžitý dar 200,00
Kozáková, Veronika18.09.1995peněžitý dar 100,00
Kozelka, Aleš21.06.1983peněžitý dar 100,00
Kracik, Michal04.07.1976peněžitý dar 100,00
Kracik, Michal04.07.1976peněžitý dar 100,00
Králík, Kim06.12.1987peněžitý dar 500,00
Krása, Tomáš15.07.1971peněžitý dar 100,00
Krásová, Jarmila20.02.1947peněžitý dar 500,00
Krásová, Jarmila20.02.1947peněžitý dar 500,00
Krasuski, Zbyněk10.11.1998peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, David14.04.1982peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, David14.04.1982peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Jaromír27.08.1970peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Miroslav23.03.1954peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Pavel17.08.1975peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Pavel17.08.1975peněžitý dar 300,00
Kraus, Richard26.12.1976peněžitý dar 100,00
Krčál, Tomáš09.05.1975peněžitý dar 100,00
Krejča, Miroslav21.02.1956peněžitý dar 15 000,00
Krejčí, Josef07.03.1947peněžitý dar 100,00
Krejčí, Matouš05.06.1991peněžitý dar 100,00
Kremlíková Pourová, RRadka08.01.1980peněžitý dar 100,00
Kreuzinger, Tomáš27.09.1974peněžitý dar 333,00
Kristek, Lubomír04.09.1990peněžitý dar 500,00
Kristek, Lubomír04.09.1990peněžitý dar 500,00
Kronus, Jaroslav16.11.1963peněžitý dar 200,00
Kropáček, Stanislav04.07.1965peněžitý dar 500,00
Kropš, Karel07.08.1972peněžitý dar 3 000,00
Kroupa, Zbyněk04.06.1978peněžitý dar 100,00
Kruml, Ales02.06.1980peněžitý dar 100,00
Krupa, Vladimír27.02.1964peněžitý dar 500,00
Kružík, Jan28.02.1989peněžitý dar 100,00
Křenek, Zdeněk22.05.1962peněžitý dar 100,00
Křenková, Eva10.03.1975peněžitý dar 100,00
Křepinský, Tomáš12.01.1988peněžitý dar 100,00
Kříž, Alexandr01.02.1969peněžitý dar 100,00
Kříž, Alexandr01.02.1969peněžitý dar 100,00
Kříž, Matěj04.05.1989peněžitý dar 500,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 100,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 500,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 100,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 200,00
Kubíčková, Jana05.01.1978peněžitý dar 100,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Jakub01.12.1991peněžitý dar 100,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kudrna, Jan14.04.1981peněžitý dar 100,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 200,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 500,00
Kucharčíková, Šárka18.12.1963peněžitý dar 200,00
Kula, Rostislav30.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Kulič, Ondřej05.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Kundera, Martin11.02.1989peněžitý dar 100,00
Kunderová, Martina14.06.1995peněžitý dar 100,00
Kunt, Zdeněk26.09.1950peněžitý dar 200,00
Kunt, Zdeněk26.09.1950peněžitý dar 200,00
Kuras, Benjamin04.04.1944peněžitý dar 200,00
Kůr, Pavel26.01.1993peněžitý dar 100,00
Kuřina, Tomáš09.02.1984peněžitý dar 500,00
Kuřina, Tomáš09.02.1984peněžitý dar 500,00
Kusáková, Markéta04.02.1975peněžitý dar 100,00
Kusá, Olga04.02.1935peněžitý dar 100,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 2 500,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 2 500,00
Kváč, Pavel09.12.1968peněžitý dar 100,00
Kýčkova, Adela15.02.1988peněžitý dar 100,00
Kykal, Pavel13.09.1956peněžitý dar 100,00
Kykal, Pavel13.09.1956peněžitý dar 100,00
Kývala, Ondřej02.01.1998peněžitý dar 100,00
Lacina, Jiří18.12.1973peněžitý dar 100,00
Lacina, Luboš19.10.1969peněžitý dar 100,00
Lacina, Luboš19.10.1969peněžitý dar 100,00
Lacný, Jaromír29.06.1973peněžitý dar 100,00
Lakomá, Romana17.03.1969peněžitý dar 200,00
Lamáček, Petr01.03.1978peněžitý dar 100,00
Lang, Ondřej01.06.1991peněžitý dar 100,00
Langová, Silvie30.06.1975peněžitý dar 100,00
Langr, Adam15.06.1989peněžitý dar 100,00
Langr, Marcel18.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Langr, Marcel18.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Lank, Martin10.08.1976peněžitý dar 50 000,00
Lásková, Veronika15.04.1979peněžitý dar 300,00
Latýn, Petr17.11.1969peněžitý dar 100,00
Laubová, Petra09.09.1976peněžitý dar 100,00
LAŽANSKÝ, Ivo23.05.1971peněžitý dar 100,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 1 000,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 5 000,00
Lederbuch, Pavel10.08.1971peněžitý dar 200,00
Lenc, Jiří03.07.1972peněžitý dar 100,00
Lenc, Michal28.03.1999peněžitý dar 200,00
Lenka Wagnerová, PhDr.15.11.1960peněžitý dar 100,00
Lešek, Vladimír27.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Létal, Ivan15.07.1981peněžitý dar 500,00
Lev, Daniel23.08.1967peněžitý dar 100,00
Lev, Daniel23.08.1967peněžitý dar 200,00
Levora, Tomáš04.08.1986peněžitý dar 100,00
Libosvár, Lukáš26.03.1992peněžitý dar 100,00
Liška, Adam19.04.1988peněžitý dar 100,00
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 32 271,00 (Reklamní prostor v týdeníku Raport (6 vydání))
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 21 514,00 (Reklamní prostor v týdeníku Raport (4 vydání))
LOEX s.r.o.24839442peněžitý dar 95 191,00
Lojda, Jan10.07.1980peněžitý dar 100,00
Lojda, Jan10.07.1980peněžitý dar 800,00
Lojda, Vít12.04.1988peněžitý dar 100,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 500,00
Loskot, Josef12.12.1951peněžitý dar 500,00
Louvarová, Jana20.06.1977peněžitý dar 100,00
Louvarová, Jana20.06.1977peněžitý dar 100,00
Lucký, Lukáš07.12.1990peněžitý dar 100,00
Lukl, Matthias21.06.1990peněžitý dar 200,00
Luková, Kateřina23.02.1961peněžitý dar 1 000,00
Macejka, Tomáš17.11.1986peněžitý dar 150,00
Macich ml., Jiří25.01.1987peněžitý dar 100,00
Maděra, Jiří30.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 220,00
Macháčková, Eva04.09.1942peněžitý dar 100,00
Mach, Aleš23.06.1965peněžitý dar 200,00
Machová, Andrea30.04.1991peněžitý dar 100,00
Machovec, Jaroslav03.03.1998peněžitý dar 100,00
Mach, Pavel04.05.1989peněžitý dar 100,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 38 138,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 720,00
Mach, Tomáš16.02.1973peněžitý dar 500,00
Maixner, Milan07.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Majdák, Ondřej04.02.1989peněžitý dar 300,00
Majgot, Michal17.12.1987peněžitý dar 500,00
Malá, Jitka06.12.1969peněžitý dar 100 000,00
Malá, Jitka06.12.1969peněžitý dar 6 335,00
Malík, David15.04.1984peněžitý dar 100,00
Malikova, Eliska03.02.1986peněžitý dar 100,00
Malina, Michal14.05.1993peněžitý dar 300,00
Malina, Michal14.05.1993peněžitý dar 300,00
Malinová, Pavlína05.10.1967peněžitý dar 100,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 100,00
Málková, Adéla30.09.2000peněžitý dar 100,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 20 000,00
Marek, Jiří18.10.1959peněžitý dar 500,00
Marek, Tomáš26.04.1986peněžitý dar 100,00
Mareš, Miroslav02.02.1959peněžitý dar 500,00
Mareš, Miroslav02.02.1959peněžitý dar 500,00
Marie Sivulková, Alena08.07.1976peněžitý dar 100,00
Marková, Dora01.01.1993peněžitý dar 100,00
Martin Bosák, arch.26.07.1991peněžitý dar 100,00
Martin Mrzílek, Henry19.01.1969peněžitý dar 100,00
Martínek, Ondřej13.05.1988peněžitý dar 400,00
Martiško, Michal18.12.1980peněžitý dar 100,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 700,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 300,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 600,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Jaroslav09.07.1996peněžitý dar 100,00
Marvanová, Zuzana20.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Vojtěch27.01.1995peněžitý dar 100,00
Mařincová, Dana03.02.1948peněžitý dar 100,00
Mařinec, Dušan06.06.1974peněžitý dar 100,00
Mařinec, Josef12.03.1948peněžitý dar 100,00
Mašek, Martin03.12.1981peněžitý dar 300,00
Mašek, Miloš02.12.1978peněžitý dar 100,00
Mašková Švejdová, Jitka05.05.1954peněžitý dar 100,00
Matalík, Jaromír19.08.1962peněžitý dar 100,00
Maťátková, Barbora23.08.1988peněžitý dar 100,00
Matějček, Milan30.12.1986peněžitý dar 100,00
Matějka, David21.07.1993peněžitý dar 100,00
Matějka, Jan30.08.1990peněžitý dar 100,00
Matyáš, Jan18.07.1984peněžitý dar 100,00
Matyáš, Jan18.07.1984peněžitý dar 100,00
Mauler, Petr04.02.1968peněžitý dar 100,00
Maxa, Tomáš24.04.2000peněžitý dar 100,00
Mayerová, Martina22.05.1997peněžitý dar 100,00
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 300,00
Mejzlík, Petr11.11.1958peněžitý dar 100,00
Melicharová, Olga29.06.1972peněžitý dar 100,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 200,00
Mendlová, Aneta14.08.1998peněžitý dar 100,00
Mendlů, Péťa23.08.2000peněžitý dar 100,00
Miklíková, Nikola19.07.1998peněžitý dar 100,00
Mikula, Pavel12.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Mikulka, Petr20.10.1989peněžitý dar 100,00
Mikulková, Vlaďka24.12.1990peněžitý dar 100,00
Mises, Pavel04.06.1986peněžitý dar 6 000,00
Mises, Pavel04.06.1986peněžitý dar 500,00
Mlátilíková, Lenka06.07.1997peněžitý dar 100,00
Mlýnek, Tomáš03.05.1992peněžitý dar 100,00
Moc, Lukáš16.03.1994peněžitý dar 200,00
Moník, Richard25.04.1978peněžitý dar 200,00
Moravcová, Marie01.01.1955peněžitý dar 200,00
Moravcová, Marie01.01.1955peněžitý dar 100,00
Moses, Petr14.03.1974peněžitý dar 1 010,00
Moses, Petr14.03.1974peněžitý dar 500,00
Motejlek, Petr08.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, František14.12.1979peněžitý dar 100,00
Mráz, Miroslav09.12.1988peněžitý dar 100,00
Mrázová, Veronika11.08.1988peněžitý dar 100,00
Müller, Robert15.10.1978peněžitý dar 100,00
Müller, Robert15.10.1978peněžitý dar 100,00
Musil, Dalibor26.02.1973peněžitý dar 300,00
Mužíková, Radka01.11.1984peněžitý dar 100,00
Navrátil, Miroslav19.01.1968peněžitý dar 100,00
Navrátilová, Jolana22.05.1968peněžitý dar 100,00
Navrátil, Vlastislav19.03.1954peněžitý dar 4 000,00
Nejedlý, Tomáš27.04.1994peněžitý dar 200,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 150,00
Nekvapilová, Jana13.03.1986peněžitý dar 100,00
Němec, Martin04.04.1974peněžitý dar 200,00
Němec, Vladimír25.12.1958peněžitý dar 300,00
Němec, Vladimír25.12.1958peněžitý dar 300,00
Neoproud, Pavel16.12.1971peněžitý dar 100,00
Netolický, David19.04.1978peněžitý dar 100,00
Neuwirthová, Klaudie03.11.1997peněžitý dar 100,00
Nevřela, Miroslav06.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Nezveda, Jakub02.03.1986peněžitý dar 200,00
Nikermaierová, Kateřina04.09.1997peněžitý dar 100,00
Nohel, Petr08.11.1994peněžitý dar 100,00
Nosek, Ondřej09.08.1982peněžitý dar 500,00
Novak, Jiri24.05.1979peněžitý dar 100,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 200,00
Novák, Martin31.10.1978peněžitý dar 100,00
Novák, Matouš05.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Novák, Matouš05.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Novák, Petr18.01.1982peněžitý dar 100,00
Novák, Radim05.06.1975peněžitý dar 100,00
Novotná, Milada13.08.1951peněžitý dar 100,00
Novotný, Aleš29.04.1979peněžitý dar 500,00
Novotný, Aleš29.04.1979peněžitý dar 500,00
Novotný, Karel03.04.1975peněžitý dar 100,00
Nowak, Petr16.12.1966peněžitý dar 100,00
Oberreiter, Jaroslav25.05.1955peněžitý dar 100,00
Obršál, Luboš22.10.1967peněžitý dar 500,00
Obršlík, Jaroslav28.03.1977peněžitý dar 200,00
Olejník, Václav24.12.1972peněžitý dar 100,00
Onderka, Kamil19.04.1976peněžitý dar 500,00
Ondruš, František13.02.1959peněžitý dar 500,00
Ondříšek, Miroslav26.04.1965peněžitý dar 200,00
Ondříšek, Miroslav26.04.1965peněžitý dar 200,00
Orálek, Luboš18.11.1964peněžitý dar 500,00
Orna, Jan03.01.1979peněžitý dar 500,00
Orna, Jan03.01.1979peněžitý dar 100,00
Orna, Jan03.01.1979peněžitý dar 500,00
Ostárková, Jana29.10.1987peněžitý dar 100,00
Otta, Lubor22.10.1962peněžitý dar 100,00
Oukropec, Jiří11.01.1989peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 200,00
Pajonk, Miroslav16.02.1953peněžitý dar 20 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 20 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 60 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 50 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 25 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981bezúplatné plnění 39 204,00 (bezúplatné plnění 39204,00 (tisk letáků))
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 22 990,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Palmeová, Petra13.06.1982peněžitý dar 100,00
Pánek, David01.12.1978peněžitý dar 200,00
Pánek, Martin30.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Pangrác, Hynek08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Pangrác, Hynek08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Páralová, Ema07.07.1984peněžitý dar 100,00
Paříková, Anežka14.07.1952peněžitý dar 100,00
Paříková, Nikola05.05.1983peněžitý dar 100,00
Pařík, Petr27.04.1945peněžitý dar 100,00
Pařízek, Petr26.11.1965peněžitý dar 100,00
Patejdl, Tomáš07.04.1980peněžitý dar 500,00
Pátková, Helena24.03.1962peněžitý dar 100,00
Pátková, Helena24.03.1962peněžitý dar 100,00
Patlejch, Karel05.08.1999peněžitý dar 100,00
Patlejch, Karel05.08.1999peněžitý dar 100,00
Paulík, Karel29.03.1974peněžitý dar 100,00
Pauš, Stanislav03.02.1991peněžitý dar 100,00
Pavelka, Jan04.11.1979peněžitý dar 100,00
Pavlis, František05.12.1941peněžitý dar 150,00
Pazourek, Petr14.09.1984peněžitý dar 500,00
Pejřimovský, David20.02.1988peněžitý dar 5 000,00
Pelán, Jaroslav23.08.1980peněžitý dar 1 500,00
Pelán, Jaroslav23.08.1980peněžitý dar 1 500,00
Pelanová, Eva05.04.1982peněžitý dar 100,00
Pelčáková, Pavlína12.06.1964peněžitý dar 500,00
Peprla, Oldřich19.07.1983peněžitý dar 500,00
Peprlová, Jana09.10.1983peněžitý dar 100,00
Peprlová, Zuzana16.07.1958peněžitý dar 100,00
Peroutka, Tomáš03.10.1988peněžitý dar 120,00
Pešek, Jan21.09.1971peněžitý dar 100,00
Petr Čermák, RNDr.17.03.1986peněžitý dar 5 600,00
Petr Foch, RNDr.01.03.1946peněžitý dar 100,00
Petrák, Michal12.12.1983peněžitý dar 200,00
Petráková, Andrea04.06.1971peněžitý dar 500,00
Petrásek, David29.07.1992peněžitý dar 100,00
Petrík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 100,00
Petrík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 100,00
Petr, Lukáš16.03.1991peněžitý dar 100,00
Petružela, Josef03.02.1951peněžitý dar 100,00
Pilc, Tomáš15.11.1974peněžitý dar 100,00
Pimek, Cyril03.02.1998peněžitý dar 100,00
Pinkasová, Dana14.08.1974peněžitý dar 100,00
Pištora, Václav12.04.1958peněžitý dar 10 000,00
Pitra, Jiří17.10.1995peněžitý dar 100,00
Pixa, Martin26.07.1996peněžitý dar 100,00
Plachý, Lukáš09.02.1985peněžitý dar 4 894,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Pleskač, Radomír20.05.1992peněžitý dar 100,00
Plhal, Jan26.09.1977peněžitý dar 200,00
Pobořil, Honza29.09.1990peněžitý dar 100,00
Podzimek, Jiří05.05.1975peněžitý dar 100,00
Podzimek, Jiří05.05.1975peněžitý dar 100,00
Pochop, Frantisek31.03.1993peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina18.12.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Pavlína20.03.1998peněžitý dar 100,00
Pokorná, Petra21.07.1975peněžitý dar 100,00
Pokorná, Regina24.01.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Věra12.09.1945peněžitý dar 100,00
Pokorníková, Štěpánka12.09.1971peněžitý dar 300,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, David20.04.1995peněžitý dar 1 500,00
Pokorny, Jiri27.03.1972peněžitý dar 100,00
Polák, Marek07.01.1993peněžitý dar 100,00
Polanecká, Daniela25.01.1982peněžitý dar 1 600,00
Polanecký, Jan16.02.1977peněžitý dar 100,00
Polepilová, Aneta07.06.1998peněžitý dar 100,00
Polívka, Pavel06.10.1974peněžitý dar 200,00
Pomališ, Libor11.08.1963peněžitý dar 100,00
Ponikelský, Karel27.11.1962peněžitý dar 100,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 2 000,00
Poskočil, Tomáš12.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Pospíchal, Jaroslav07.10.1981peněžitý dar 250,00
Povolná, Anna17.11.1991peněžitý dar 300,00
Povolný, Jan04.04.1994peněžitý dar 500,00
Prachař, Ladislav11.05.1975peněžitý dar 250,00
Prentis, Zuzana07.10.1987peněžitý dar 100,00
Priester, Barbora09.01.1990peněžitý dar 100,00
Priester, Iveta31.05.1966peněžitý dar 100,00
Priester, Lucia23.11.1984peněžitý dar 100,00
Priesterová Mgr., Eva24.11.1942peněžitý dar 100,00
Procházka, Jan13.06.1987peněžitý dar 100,00
Procházka, Jiří29.08.1960peněžitý dar 45 000,00
Procházka, Jiří29.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Procházka, Martin30.11.1959peněžitý dar 200,00
Procházka, Miroslav21.02.1957peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Ludmila19.11.1984peněžitý dar 100,00
Procházková, Pavla11.05.1985peněžitý dar 100,00
Prokeš, Karel05.01.1966peněžitý dar 300,00
Proněk, David05.06.1975peněžitý dar 100,00
Proněk, David05.06.1975peněžitý dar 100,00
Přehnal, Vojtěch26.03.1986peněžitý dar 100,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 200,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Ptáček, Jaroslav15.03.1943peněžitý dar 100,00
Ptáčková, Miluše05.03.1975peněžitý dar 100,00
Pučegl, Pavel04.10.1983peněžitý dar 100,00
Pujman, Ivo19.01.1957peněžitý dar 100,00
Pulkrábková, Simona26.11.1996peněžitý dar 100,00
Pulkrábková, Veronika18.05.1991peněžitý dar 100,00
Punčochář, Jiří23.06.1965peněžitý dar 100,00
Pušová, Jana20.12.1986peněžitý dar 100,00
Rada, Štěpán26.04.1984peněžitý dar 100,00
Radek Boček, arch.15.03.1974peněžitý dar 30 000,00
Rajdl, Kamil18.06.1987peněžitý dar 100,00
Ramešová, Kateřina29.06.1965peněžitý dar 100,00
Rampas, Tomáš06.03.1974peněžitý dar 500,00
Rauch, Tomáš02.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Rauš, Karel11.11.1970peněžitý dar 100,00
Remeš, Jan07.06.1992peněžitý dar 500,00
Richtar, Adam25.11.1984peněžitý dar 100,00
Richtar, Blanka24.08.1981peněžitý dar 100,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Rohlena, Vojtěch24.01.1989peněžitý dar 100,00
Ruboš, Karel17.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Ruboš, Karel17.11.1978peněžitý dar 3 000,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 500,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 300,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 500,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 300,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 300,00
Ruprecht, Lukáš02.09.1988peněžitý dar 500,00
Rusnoková, Martina14.06.1975peněžitý dar 300,00
Rusová, Jana04.03.1978peněžitý dar 100,00
Rusová, Jana04.03.1978peněžitý dar 500,00
Růžička, Daniel06.03.1982peněžitý dar 100,00
Růžička, Jiří13.10.1985peněžitý dar 100,00
Rýc, Marek25.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Rýc, Marek25.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Rýcová, Zuzana18.02.1976peněžitý dar 300,00
Rygarová, Lenka02.03.1990peněžitý dar 100,00
Rychnovský, Zbyněk04.04.1976peněžitý dar 200,00
Rychnovský, Zbyněk04.04.1976peněžitý dar 200,00
Ryšlinková, Lenka25.04.1968peněžitý dar 100,00
Řepová, Jana16.05.1945peněžitý dar 300,00
Řepová, Jana16.05.1945peněžitý dar 200,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 200,00
Říha, René09.09.1994peněžitý dar 100,00
Sádecký, Miloš19.05.1964peněžitý dar 100,00
Sainer, Marek23.04.1990peněžitý dar 100,00
Sas, Darek22.01.1991peněžitý dar 100,00
Sas, Darek22.01.1991peněžitý dar 100,00
Sas, Darek22.01.1991peněžitý dar 100,10
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 8 000,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 5 700,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 7 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 500,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 2 500,00
Sečkár, Anton12.04.1961peněžitý dar 200,00
Sečkárová, Hana05.10.1961peněžitý dar 300,00
Sedlačík, Ondřej07.05.1987peněžitý dar 100,00
Sedláčková, Danuše25.05.1961peněžitý dar 100,00
Sedlář, Antonín02.06.1943peněžitý dar 300,00
Seitzová, Marcela11.09.1972peněžitý dar 100,00
Sejbal, Ondřej03.05.1989peněžitý dar 100,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Sekava, Josef16.07.1990peněžitý dar 150,00
Semerád, Miroslav16.08.1973peněžitý dar 200,00
Schenelová, Gabriela16.08.1986peněžitý dar 100,00
Schofr, Miroslav01.11.1991peněžitý dar 100,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Silber, Robert19.06.1966peněžitý dar 300,00
Skalicky, Jan07.05.1985peněžitý dar 100,00
Skalicky, Jan07.05.1985peněžitý dar 100,00
Skalka, Luboš23.09.1980peněžitý dar 100,00
Sklenář, Martin29.03.1990peněžitý dar 100,00
Skočíková, Oldřiška28.04.1977peněžitý dar 500,00
Skokan, Petr30.07.1978peněžitý dar 100,00
Skřišovský, Aleš09.07.1974peněžitý dar 100,00
Skybová, Eva05.07.1973peněžitý dar 100,00
Skybová, Eva05.07.1973peněžitý dar 100,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 500,00
Sladkovská, Tereza21.01.1993peněžitý dar 100,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 100,00
Slavata, Martin21.04.1982peněžitý dar 100,00
Slavíček, František19.08.1979peněžitý dar 100,00
Smrčková, Petra05.05.1990peněžitý dar 100,00
smsticket s.r.o.29298814peněžitý dar 26 569,60
Snížek, Martin02.07.1989peněžitý dar 150,00
Sojka, Vladimír24.09.1979peněžitý dar 1 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 20 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 30 000,00
Soukup, Jiří11.03.1963peněžitý dar 300,00
Soulek, Ivo24.09.1964peněžitý dar 200,00
Srncová, Eva18.03.1997peněžitý dar 100,00
Stachová, Dagmar31.03.1947peněžitý dar 200,00
Stambrecht, Miroslav19.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Stanovská, Lenka17.05.1971peněžitý dar 100,00
Stárek, Ondřej01.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Starosta, Petr11.05.1949peněžitý dar 100,00
Starý, Pavel12.08.1985peněžitý dar 100,00
Steigerwald, Daniel09.02.1980peněžitý dar 100,00
Stenchlakova, Ilona20.10.1983peněžitý dar 300,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 1 000,00
Strachotová, Marie29.05.1947peněžitý dar 100,00
Straka, Martin23.04.1987peněžitý dar 100,00
Strakova, Kristyna30.08.1987peněžitý dar 100,00
Stránský, Otto28.08.1986peněžitý dar 100,00
Stránský, Otto28.08.1986peněžitý dar 100,00
Stříbrný, Jan14.03.1985peněžitý dar 100,00
Stříbrný, Tomáš19.03.1970peněžitý dar 200,00
Suchánek, Jaromír30.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Suchý, Petr27.08.1997peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 500,00
Svoboda, Karel21.04.1980peněžitý dar 200,00
Svoboda, Martin03.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radek01.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Sychra, Marek03.07.1965peněžitý dar 100,00
Sychra, Marek03.07.1965peněžitý dar 100,00
Sýkora, Daniel16.06.1991peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jiří22.06.1968peněžitý dar 500,00
Sýkora, Jiří22.06.1968peněžitý dar 500,00
Sýkora, Martin02.04.1986peněžitý dar 100,00
Szczepańska, Jana16.09.1966peněžitý dar 500,00
Šafra, Jiří14.04.1981peněžitý dar 333,00
Šafra, Jiří14.04.1981peněžitý dar 333,00
Šajner, Jindřich18.04.1968peněžitý dar 10 000,00
Šamonil, Eduard25.07.1946peněžitý dar 200,00
Šamonil, Eduard25.07.1946peněžitý dar 100,00
Šantroch, Bohumil22.08.1946peněžitý dar 100,00
Šantrůček, Petr16.02.1976peněžitý dar 100,00
Šarhan, Jakub01.01.1980peněžitý dar 100,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 200,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 100,00
Šebesta, Arnošt28.10.1945peněžitý dar 100,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 200,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 200,00
Šebesta, Petr11.04.1978peněžitý dar 100,00
Šebesta, Radim29.04.1983peněžitý dar 100,00
Šerý, Tomáš20.02.1997peněžitý dar 100,00
Ševčík, Petr18.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Ševeček, Jakub24.01.1992peněžitý dar 100,00
Šíbl, Ondřej23.03.1985peněžitý dar 100,00
Šíblová, Alice24.01.1963peněžitý dar 100,00
Šic, Jiří02.05.1951peněžitý dar 100,00
Šilhán, Jakub09.02.1975peněžitý dar 100,00
Šimáňová, Eva05.03.1953peněžitý dar 100,00
Šimek, František10.05.1980peněžitý dar 100,00
Šimek, Jiří13.05.1976peněžitý dar 100,00
Šimon, Ondřej08.06.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 200,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 150,00
Široká, Helena27.02.1985peněžitý dar 500,00
Škába, Josef16.12.1978peněžitý dar 100,00
Škachová, Lenka14.04.1978peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Šlampová, Kateřina21.04.1994peněžitý dar 100,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Šoška, Marek19.03.1977peněžitý dar 100,00
Šoška, Marek25.03.1998peněžitý dar 1 500,00
Šošková, Lenka30.05.1974peněžitý dar 100,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Špitálský, Jiří11.12.1970peněžitý dar 500,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 226,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 2 000,00
Šťastná, Ivana02.03.1976peněžitý dar 100,00
Šťastná, Michaela05.12.1978peněžitý dar 100,00
Šťastný, Jan25.01.1970peněžitý dar 100,00
Štefáček, Petr10.01.1992peněžitý dar 100,00
Štefan, Pavel29.05.1985peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Gabriel02.02.1999peněžitý dar 100,00
Štichauer, Miroslav30.08.1956peněžitý dar 200,00
Štípek, Marek24.12.1987peněžitý dar 100,00
Štulajter, Robert03.04.1974peněžitý dar 300,00
Šuk, Radim08.02.1978peněžitý dar 100,00
Šuk, Radim08.02.1978peněžitý dar 100,00
Švábenská, Jiřina03.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Švábenská, Jiřina03.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Švarcová, Ilona15.07.1971peněžitý dar 100,00
Šveda, Martin12.09.1967peněžitý dar 100,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 100,00
Talábová, Veronika07.07.1998peněžitý dar 100,00
Tampírová, Iveta27.07.1970peněžitý dar 200,00
Tampír, Štěpán21.01.1977peněžitý dar 20 000,00
Tampír, Štěpán21.01.1977peněžitý dar 20 000,00
Těhník, Jiří24.05.1982peněžitý dar 100,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 250,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 500,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 200,00
Till, Michael20.02.1976peněžitý dar 300,00
Tišer, Marian19.11.1971peněžitý dar 200,00
Tomanová, Pavlína27.07.1998peněžitý dar 100,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975peněžitý dar 300,00
Tomšů, Svatopluk28.06.1973peněžitý dar 100,00
Trauške, Antonín04.05.1956peněžitý dar 200,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 100,00
Trkal, František22.08.1994peněžitý dar 100,00
Trojánek, Josef16.09.1998peněžitý dar 100,00
Trpák, Petr15.06.1961peněžitý dar 100,00
Tůma, Radovan02.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Turner, Oldřich22.06.1983peněžitý dar 100,00
Turoň, Jan01.12.1994peněžitý dar 100,00
Týnovský, Lukáš11.03.1990peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Václav20.04.1988peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 100,00
Urban, David31.08.1980peněžitý dar 100,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 100,00
Urban, Michal01.09.1990peněžitý dar 200,00
Urban, Michal01.09.1990peněžitý dar 300,00
Urban, Pavel19.06.1974peněžitý dar 500,00
Urban, Pavel19.06.1974peněžitý dar 500,00
Urbiš, Jakub02.10.1994peněžitý dar 100,00
Utinek, David08.02.1985peněžitý dar 100,00
Vácha, Jan06.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Vaicová, Natálie04.05.1997peněžitý dar 100,00
Vaigelová, Mária21.06.1959peněžitý dar 200,00
Valach, Petr03.11.1982peněžitý dar 300,00
Valášek, Jakub01.04.1998peněžitý dar 100,00
Valčík, Miroslav09.11.1968peněžitý dar 100,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 350 000,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 100,00
Valenta, Zdeněk06.02.1976peněžitý dar 200,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 300,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 300,00
Vašíček, Vladimír01.02.1972peněžitý dar 500,00
Vašíček, Vladimír01.02.1972peněžitý dar 500,00
Vávra, Jiří20.09.1985peněžitý dar 200,00
Vavro, Jan27.03.1999peněžitý dar 100,00
Vavrová, Radka06.04.1963peněžitý dar 100,00
Vavřička, Jiří07.06.1978peněžitý dar 100,00
Vejmola, Martin20.04.1972peněžitý dar 100,00
Vejvoda, Radek01.01.1970peněžitý dar 200,00
Vejvoda, Radek01.01.1970peněžitý dar 500,00
Velebová, Zorka08.12.1968peněžitý dar 100,00
Velenský, Tomáš01.08.1980peněžitý dar 100,00
Velenský, Tomáš01.08.1980peněžitý dar 100,00
Velísek, Luděk06.01.1989peněžitý dar 100,00
Velísek, Luděk06.01.1989peněžitý dar 100,00
Veselá, Martina05.12.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Jaroslav16.01.1990peněžitý dar 300,00
Veselý, Václav16.07.1984peněžitý dar 100,00
Veselý, Václav16.07.1984peněžitý dar 100,00
Větrák, Martin24.07.1976peněžitý dar 500,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, Michal05.04.1963peněžitý dar 100,00
Veverková, Ivana05.01.1962peněžitý dar 100,00
Victoria Priester, Petra06.10.1987peněžitý dar 100,00
Vidrman, Petr20.06.1975peněžitý dar 250,00
Vidrman, Petr20.06.1975peněžitý dar 200,00
Vinklárek, Vlastimil12.12.1979peněžitý dar 100,00
Vinterová, Petra14.11.1973peněžitý dar 500,00
Vitásková, Marie21.03.1979peněžitý dar 200,00
Vitásková, Marie21.03.1979peněžitý dar 200,00
Vítková, Irena14.09.1956peněžitý dar 100,00
Vlachová, Helena02.03.1954peněžitý dar 100,00
Vlach, Zdeněk18.05.1973peněžitý dar 100,00
Vlach, Zdeněk18.05.1973peněžitý dar 100,00
Vlašicová, Pavla20.05.1974peněžitý dar 100,00
Vodička, Milan30.06.1949peněžitý dar 333,00
Vodičková, Věra25.06.1957peněžitý dar 100,00
Vogel, Jakub04.08.1986peněžitý dar 100,00
Volák, Martin06.05.1978peněžitý dar 200,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Vondráčková, Šárka21.09.1973peněžitý dar 100,00
Vondrák, Lukáš04.08.1978peněžitý dar 100,00
Voneš, Jakub22.09.1987peněžitý dar 4 901,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 500,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 300,00
Voslař, Václav22.12.1979peněžitý dar 10 000,00
Vostřez, Petr23.06.1960peněžitý dar 500,00
Votočková, Andrea09.04.1987peněžitý dar 100,00
Votruba, Zdeněk15.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Zdeněk15.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Votrubec, Vlastimil30.05.1984peněžitý dar 100,00
Vrabec, Jakub12.08.1988peněžitý dar 500,00
Vrbica, Tomáš17.04.1973peněžitý dar 300,00
Vrtalova, Gabriela09.04.1979peněžitý dar 100,00
Vrtal, Václav30.06.1984peněžitý dar 100,00
Vyhnal, Ludek09.12.1965peněžitý dar 200,00
Výsmek, Ladislav01.12.1992peněžitý dar 100,00
Výsmeková, Petra15.11.1995peněžitý dar 100,00
Waclawik, Michal22.05.1981peněžitý dar 100,00
Wagnerová, Lenka15.11.1960peněžitý dar 100,00
Werner, Tomáš18.11.1983peněžitý dar 300,00
Winklerová, Kristina16.07.1994peněžitý dar 100,00
Wohlmuthová, Michaela19.08.1997peněžitý dar 100,00
Wolfová, Michaela07.01.1980peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva24.06.1972peněžitý dar 100,00
Zahradník, Pavel16.09.1987peněžitý dar 200,00
Zach, Marek06.11.1972peněžitý dar 500,00
Zajac, Jiří01.02.1977peněžitý dar 13 608,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zapletal, Miroslav25.02.1982peněžitý dar 100,00
Zapletalová, Eva30.11.1951peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Stanislav14.06.1942peněžitý dar 300,00
Zavadil, František03.07.1931peněžitý dar 100,00
Zažímal, Vítek23.06.1987peněžitý dar 300,00
Zdobinský, Martin25.07.1962peněžitý dar 100,00
Zdvořák, Zdeněk21.07.1985peněžitý dar 200,00
Zedník, Igor22.02.1961peněžitý dar 100,00
Zedník, Igor22.02.1961peněžitý dar 100,00
Zeman, Jakub09.01.1992peněžitý dar 100,00
Zeman, Karel25.01.1989peněžitý dar 100,00
Zemanová, Isabela10.01.1999peněžitý dar 100,00
Zemanová, Marcela21.05.1973peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zezulová, Veronika21.05.1998peněžitý dar 100,00
Zima, Oldřich06.05.1961peněžitý dar 100,00
Zima, Petr18.12.1973peněžitý dar 1 500,00
Zima, Petr18.12.1973peněžitý dar 100,00
Zitka, Adam26.02.1984peněžitý dar 500,00
Zlámalová, Denisa01.02.1974peněžitý dar 100,00
Zlámal, Petr06.07.1997peněžitý dar 100,00
Zlámal, Petr21.09.1969peněžitý dar 100,00
Zouhar, Radek10.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 100,00
Zvánovcová, Eva01.07.1991peněžitý dar 100,00
Žabka, Martin23.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žáček, Martin24.02.1968peněžitý dar 100,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 200,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 150,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 150,00
Želichovský, Petr29.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Želichovský, Petr29.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Židek, Martin28.08.1987peněžitý dar 100,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 130 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
5T-NET s.r.o.28131487130 000,00 (bezúplatné plnění (webové stránky Tampír))

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy