Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339752

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Vršovická 1461/64, Praha, 10100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 778048006, e-mail: info@stranaprav.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Lubomír Nečas - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1082-20221221101959
Datum: 21.12.2022 09:19:59
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 8 603 162,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 4 150 000,00
4 Členské příspěvky 25 251,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 009 718,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 140 000,00
7 Úroky z vkladů 7,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 2 278 186,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 821 834,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1,37
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 107 362,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 351 644,00
      volba prezidenta republiky 376 120,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 192 974,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 4 267 546,25 30.04.2020

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 009 718,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Augustin, Radek25.04.1977peněžitý dar 5 000,00
COMOFOOD s.r.o.02583402peněžitý dar 11 000,00
Compte-M s.r.o.24752746peněžitý dar 1 500,00
Duháň, Stanislav10.08.1981bezúplatné plnění 700,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Galuška, Pavel14.05.1967peněžitý dar 50 000,00
Galuška, Pavel14.05.1967peněžitý dar 50 000,00
Gomola, Roman08.12.1973peněžitý dar 60 000,00
Holovská, Terezie PhDr.09.10.1962bezúplatné plnění 146 174,00 (plakáty, propagační předměty, ostatní náklady)
Ing. Vladimír Opatrný, s.r.o.28716744peněžitý dar 6 000,00
LAMA energy, a.s.28262026peněžitý dar 500 000,00
MATCHBALL s.r.o.26943590peněžitý dar 300 000,00
Mokrý, Milan11.10.1967peněžitý dar 6 000,00
MTeZ s.r.o.25561359peněžitý dar 6 000,00
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o.29292743peněžitý dar 50 000,00
Nečas, Lubomír MUDr.09.12.1954bezúplatné plnění 20 000,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachty)
Nečas, Pavel Bc.29.05.1990bezúplatné plnění 10 000,00 (posktnutí prostoru pro reklamní plachty)
PAMEX-správa domů a bytů, s.r.o.29294941peněžitý dar 2 000,00
Petr, Jan01.05.1980peněžitý dar 70 000,00
Popelka, Jan26.08.1953peněžitý dar 50 000,00
Procházková, Jiřina26.02.1950peněžitý dar 2 944,00
Ray Service, a.s.27756203peněžitý dar 400 000,00
Ray Service, a.s.27756203peněžitý dar 100 000,00
SAMIMA, s.r.o.28467124bezúplatné plnění 600,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sběrné suroviny UH, s.r.o.22599895bezúplatné plnění 900,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Slovák, Vladimír29.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Sochor, Zdeněk05.06.1960peněžitý dar 11 000,00
Sochor, Zdeněk05.06.1960peněžitý dar 20 000,00
Sýkora, Petr08.12.1982bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachty)
SZP Těšnovice a.s.46982451peněžitý dar 10 000,00
Šmíd, Petr23.01.1964peněžitý dar 20 000,00
Tomášek, Václav15.03.1955peněžitý dar 20 000,00
Vach, Aleš25.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Vejbor, Petr14.08.1981peněžitý dar 5 000,00
Vejbor, Petr14.08.1981peněžitý dar 9 900,00
Vrzala, Jakub Bc.20.11.1991bezúplatné plnění 25 000,00 (poskytnutí prostoru pro reklamní plachty)
Zelinger plast s.r.o.60750774peněžitý dar 15 000,00
Zemanová, Hana19.08.1964peněžitý dar 10 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 146 174,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Holovská, Terezie PhDr.09.10.1962146 174,00 (plakáty, propagační předměty, ostatní náklady)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy