Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
SNK Evropští demokraté

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
70869553

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pernštýnské náměstí 117, Pardubice, 53021

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 776196166, e-mail: info@snked.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
René Živný - předsedaDatum: 24.03.2019 06:47:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2018.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Rozv_Vysl_Pril_2018.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 865 677,31
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 500 000,00
4 Členské příspěvky 22 250,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 343 427,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,31
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 240,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 856 617,60
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 1 899 007,50
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 343 427,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Aujezdský, Martin17.02.1977peněžitý dar 20 000,00
Aujezdský, Martin17.02.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (umístění reklam magnetu na vozidle)
Auto Hybeš s.r.o.28818831bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Bečková, Zdeňka06.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (tisk a roznáška volebního materiálu)
Brychta, Jaromír22.01.1958peněžitý dar 10 000,00
Bříza, David05.10.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění reklam magnetu na vozidle)
Burda, Jan23.05.1974peněžitý dar 76 000,00
Burda, Jan23.05.1974bezúplatné plnění 10 000,00 (umístění reklam magnetu na vozidle 3 ks, vyvěš rekl plachty 5 ks, organ sl odp pro rodiny s dětmi)
Černá, Marie04.06.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení reklamní plachty, umístění reklam magnetu na vozidle)
Černá, Marie04.06.1957peněžitý dar 80 000,00
Číhal, Radek28.01.1965peněžitý dar 50 000,00
Číhal, Radek28.01.1965bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Číhal, Radek28.01.1965peněžitý dar 16 000,00
Čtveráček, Milan31.10.1976peněžitý dar 5 000,00
D O L M E N s.r.o.60110287bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Ďurčanský, Josef25.10.1947peněžitý dar 15 000,00
Ďurčanský, Josef25.10.1947peněžitý dar 50 000,00
Dvořák, Josef21.03.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Havlík, Jan12.09.1965peněžitý dar 40 000,00
HC SKUTEČ, z.s.64811441bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Hort, Stanislav21.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Hort, Stanislav21.03.1957peněžitý dar 5 500,00
Hranoš, Aleš16.06.1970peněžitý dar 20 000,00
IMT Technologies & Solutions s.r.o.29443971peněžitý dar 6 500,00
Jadrná, Marie11.09.1953peněžitý dar 6 194,00
Janků, Vlastislav01.06.1966peněžitý dar 4 000,00
Jasenková, Radomíra02.02.1966peněžitý dar 5 000,00
JATKY Český Brod a.s.61673021bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Jeník, Ivan30.12.1961bezúplatné plnění 1 700,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s.60103001bezúplatné plnění 1 700,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Jurdová, Jiřina05.01.1966peněžitý dar 26 000,00
KEJVAL CZ, s.r.o.25253352bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Klenz, Vladimír09.08.1985peněžitý dar 200 000,00
Kolář, Viktor20.01.1982bezúplatné plnění 500,00 (umístění reklam magnetu na vozidle)
Kořínková, Zdeňka27.11.1959bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Kotačka, Jan02.09.1974peněžitý dar 5 000,00
Kotek, Miloš08.11.1965peněžitý dar 19 000,00
Kraus, Eduard15.02.1962bezúplatné plnění 2 500,00 (vyvěšení reklamní plachty 2 ks)
Kroulíková, Veronika21.02.1979peněžitý dar 2 500,00
Lakomý, René27.09.1970peněžitý dar 12 193,00
Lazorčák, Štefan06.06.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Lisovna plastů, spol. s r.o.27740471peněžitý dar 10 000,00
Machátová, Anna27.07.1973peněžitý dar 20 000,00
Martinec, Ondřej28.11.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Mařas, Robert08.10.1967peněžitý dar 15 000,00
Melecká, Darina25.08.1990peněžitý dar 12 000,00
Mrkvička, Miroslav03.07.1962bezúplatné plnění 520,00 (tisk 40 ks plakátů)
Nepustil, Radek28.02.1978peněžitý dar 7 000,00
OMG MARKETING & CONSULTING s.r.o.28603800peněžitý dar 26 000,00
Papoušková, Ludmila02.11.1963bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Pešatová, Iveta07.04.1970peněžitý dar 4 500,00
Polák, Roman12.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Quantitative Consulting s.r.o.29020255peněžitý dar 50 000,00
Rysová, Dargmar14.11.1960peněžitý dar 18 424,00
Řezníček, Petr23.02.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Řezníček, Petr23.02.1951peněžitý dar 20 000,00
Řezníček, Petr15.09.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
S.O.K. stavební, s.r.o.25548484peněžitý dar 25 000,00
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ27021530peněžitý dar 11 000,00
Semerádová, Miroslava01.09.1975bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Schwarz, Jan04.10.1964peněžitý dar 15 000,00
Schwarz, Jan04.10.1964peněžitý dar 750,00
Strakošová, Zuzana05.05.1980bezúplatné plnění 15 000,00 (vizuální styl voleb propagace voleb do ZO)
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 200 000,00
Šanda, Petr04.05.1965bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Šimůnková, Lenka20.02.1971bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Taufer, Jiří27.01.1967peněžitý dar 12 446,00
TISK PÁLKA s.r.o.27759407bezúplatné plnění 8 000,00 (tisk reklamních materiálů)
Urban, Petr25.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení reklamní plachty)
Vaiglová, Eva06.07.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)
WallFor s.r.o.6429378peněžitý dar 3 000,00
Witzany, Jiří25.03.1966peněžitý dar 150 000,00
ZEPOM spol. s r.o.27493075bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Institut pro Evropu a samosprávnou demokracii o.p.s., IČO 26981068, se sídlem Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou 1342/10, PSČ 180 00, jejímž zakladatelem je politická strana SNK Evropští demokraté, v předchozím období nevykonával žádnou činnost. Městský soud v Praze Usnesením č.j. 73 Cm 18/2018-14 ze dne 16. 7. 2018 rozhodl o zrušení "této právnické osoby", nařídil její likvidaci a ustanovil likvidátora této právnické osoby Intitutu pro Evropu a samosprávnou demokracii o. p. s..