Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - předsedaDatum: 29.03.2019 07:12:07
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 40 428 990,31
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 33 512 500,00
4 Členské příspěvky 340 707,28
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 6 358 183,03
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 217 600,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 508 759,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 15 630,40
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 5 646 974,08
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 9 046 913,61
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativa 23

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 358 183,09 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adlerová, Iva25.04.1964peněžitý dar 500,00
Altmanová, Šárka03.04.1991peněžitý dar 200,00
Amygdala social s.r.o.01754068bezúplatné plnění 37 904,00 (Smlouva - Tisk propagační materiálů/letáky/plakáty)
Amygdala social s.r.o.01754068peněžitý dar 35 000,00
Amygdala social s.r.o.01754068peněžitý dar 30 000,00
Amygdala social s.r.o.01754068bezúplatné plnění 10 000,00 (Smlouva -Roznos letáků)
Amygdala social s.r.o.01754068bezúplatné plnění 11 800,00 (Smlouva - Zapůjčení dvou firemních vozů / den 590 Kč / vůz)
Andělová, Veronika25.04.1988bezúplatné plnění 1 815,00 (pověšení banneru)
Andrs, Jiří05.03.1956peněžitý dar 200,00
Andrs, Jiří05.03.1956peněžitý dar 200,00
anonym, anonym01.01.1900peněžitý dar -502,97
anonym, anonym01.01.1900peněžitý dar 500,00
Army of Darkness, s.r.o.29411700peněžitý dar 14 192,00
B-technik60715456bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Balcarová, Dana22.09.1960peněžitý dar 20 000,00
Barek, Daniel10.01.1944peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Karel18.04.1985peněžitý dar 200,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 500,00
Bartoš, Vojtěch10.10.1988peněžitý dar 500,00
Bauckmann, Václav19.07.1979peněžitý dar 100,00
Bečka, Jaroslav14.06.1991peněžitý dar 500,00
Belecová, Jana11.08.1977peněžitý dar 7 900,00
Belec, Rudolf17.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Benda, Jaroslav Ing.07.03.1969bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Beneš, Martin16.06.1989peněžitý dar 500,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Bísek, Pavel01.01.1900peněžitý dar -501,17
Bísek, Pavel01.01.1900peněžitý dar 500,00
Bláha, Jan11.07.1987peněžitý dar 200,00
Blažek, Jan03.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Bobkov, Pavel08.11.1986peněžitý dar 500,00
Boček, Vít16.07.1978peněžitý dar 200,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 600,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 20 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 53 000,00
Bohemiasoft s.r.o.28090403peněžitý dar 60 000,00
Böhm, Jan26.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Bojadjiski, Marko23.09.1982peněžitý dar 20 000,00
Bolcek, Pavel26.06.1966bezúplatné plnění 7 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr, banneru 3x1,5 metru)
Bouberlová, Anett27.03.2000bezúplatné plnění 200,00 (dobrovolník)
Brabec, Jan16.12.1991peněžitý dar 2 000,00
Brenza, Roman05.03.1976peněžitý dar 500,00
Brož, Petr02.03.1996peněžitý dar 100,00
Brunclík, Tomáš16.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 2 500,00
Bucharová, Michaela01.01.1900peněžitý dar -201,16
Bucharová, Michaela01.01.1900peněžitý dar 200,00
Burger, Václav05.11.1996peněžitý dar 500,00
Cakl, Filip07.07.1985peněžitý dar 200,00
Ceháková, Markéta29.08.1995peněžitý dar 500,00
Černohouzová, Lucie05.09.1984bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Ciprová, Jiřina30.11.1967bezúplatné plnění 500,00 (Práce na internetu, vyhledávání)
Ciprová, Jiřina30.11.1967bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Císař, Petr14.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Collabim s.r.o.05711151peněžitý dar 5 000,00
Cvačka, Jan22.10.1993peněžitý dar 100,00
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 1 320,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 42,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 180,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 260,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZO Morava s.r.o.26851971peněžitý dar 10 000,00
CZO TRADE s.r.o.27801349peněžitý dar 10 000,00
Čáha, Jan14.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Čakrt, Michael06.01.1983peněžitý dar 500,00
Čaloun, Petr08.09.1988peněžitý dar 500,00
Čarný, Jan16.05.1977peněžitý dar 100,00
Čelikovský, Martin15.10.1983peněžitý dar 8 000,00
Čermák trading, s.r.o.27725413bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Čermák, Jiří13.02.1990peněžitý dar 200,00
Čermáková, Barbora13.01.1984peněžitý dar 300,00
Černoch, Vladimír MUDr.26.03.1949bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Česnek, Radek19.11.1981peněžitý dar 500,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 650,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 500,00
Čihulka, Jiří07.03.1972bezúplatné plnění 1 200,00 (dobrovolník)
Dauš, Petr06.12.1964bezúplatné plnění 5 000,00 (příprava videa)
Dědič, Robert01.01.1900peněžitý dar -50,31
Dědič, Robert01.01.1900peněžitý dar 50,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 1 000,00
Dohnálek, Ondřej04.02.1991peněžitý dar 100,00
Dostál, Jan02.02.1957bezúplatné plnění 600,00 (bilboard)
Dostál, Jan02.02.1957peněžitý dar 3 000,00
Drábek, Vladimír31.05.1966peněžitý dar 5 000,00
Drahota, David31.08.1978bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník)
Drahý, Jan27.06.1985peněžitý dar 100,00
Dřevíkovský, Jan25.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 120,00
Dubská, Pavlína26.01.1975peněžitý dar 500,00
Duchek, Jan01.01.1900peněžitý dar -301,76
Duchek, Jan01.01.1900peněžitý dar 300,00
Dvorský, Jaroslav07.02.1963peněžitý dar 20 000,00
Dvořák, Jan03.12.1970peněžitý dar 200,00
Dvořák, Michal01.01.1900peněžitý dar 333,00
Dvořák, Michal01.01.1900peněžitý dar -334,93
Dvořáková, Monika29.04.1989peněžitý dar 500,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 250,00
Dvořák, Zdeněk16.06.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 300,00
ELEKTRO KOUDELKA s.r.o.26388928peněžitý dar 2 420,00
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 840614832bezúplatné plnění 56 095,60 (sleva outdoor)
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 840614832bezúplatné plnění 43 200,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 840614832bezúplatné plnění 5 740,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 840614832bezúplatné plnění 28 507,60 (sleva outdoor)
EX-ZE s.r.o.04414047peněžitý dar 10 000,00
Exner, Ondřej18.01.1994peněžitý dar 100,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 8 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Filandr, Adam23.04.1995peněžitý dar 500,00
Filínová, Anna16.11.1981peněžitý dar 200,00
Fládr, Milan13.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Fliedrová, Gabriela06.02.1971bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Fojtová, Eliška01.01.1900peněžitý dar -201,19
Fojtová, Eliška01.01.1900peněžitý dar 200,00
Foltin, Kamil02.05.1984peněžitý dar 8 000,00
Formánek, Jan21.02.1991peněžitý dar 1 000,00
FOTO FLORES, s.r.o.27412211peněžitý dar 15 000,00
Francová, Hana01.01.1900peněžitý dar -501,89
Francová, Hana01.01.1900peněžitý dar 500,00
Franc, Pavel06.12.1978peněžitý dar 4 215,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Frýbortova, Erika09.04.1967peněžitý dar 300,00
Fuksa, Aleš11.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Fuksa, Tomáš23.12.1986peněžitý dar 128,00
Fuksa, Tomáš23.12.1986peněžitý dar 128,00
Fuksa, Tomáš23.12.1986peněžitý dar 128,00
Futruy s.r.o.27145905peněžitý dar 10 000,00
Golemos s.r.o.05208777peněžitý dar 45 000,00
Gottlieb, Miroslav11.03.1975bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Gottliebova, Anezka16.09.1988peněžitý dar 500,00
Gottwald, Tomáš24.12.1983peněžitý dar 24,00
Gregorovič, Mirek26.05.1986peněžitý dar 5 042,00
Grunt, Michal11.12.1987peněžitý dar 200,00
Habitat, a.s.25582020bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Haisová, Zuzana24.03.1981peněžitý dar 500,00
Hájek, Martin03.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Hájek, Pavel01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Hájková, Lucie26.06.1991peněžitý dar 200,00
Hakenová, Blanka11.01.1958bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník)
Háková, Lenka01.03.1984peněžitý dar 500,00
Hálová, Andrea07.07.1985peněžitý dar 200,00
Hamalová, Alice02.05.1990peněžitý dar 9 600,00
Hamouzová, Jana10.10.1979peněžitý dar 100,00
Hampapa, Felix20.09.1995peněžitý dar 100,00
Hanák, Karel18.08.1956bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Hansson Tutter, Monika16.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Hanulík, Vladan14.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Hartl, Tomáš01.01.1900peněžitý dar -504,52
Hartl, Tomáš01.01.1900peněžitý dar 500,00
Heimlich, Pavel17.09.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Hendrych, Daniel14.11.1992peněžitý dar 300,00
Herbrichova, Jaroslava13.06.1979peněžitý dar 200,00
Herrmann, Hynek01.01.1900peněžitý dar -302,68
Herrmann, Hynek01.01.1900peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlubůček, Josef14.08.1978bezúplatné plnění 1 815,00 (pověšení banneru)
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 112 500,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hodeček, Vojtěch14.04.1992peněžitý dar 100,00
Hodúlová, Žaneta22.02.1987peněžitý dar 200,00
Hochová, Drahoslava15.07.1968bezúplatné plnění 4 000,00 (Umístění banneru 3x1,5 metru)
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 2 400,00
Hora, Jan06.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 7 007,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 2 311,00
Houser, Marek06.12.1988peněžitý dar 333,00
Hráček, Michal09.05.1972peněžitý dar 3 000,00
Hrbáčová, Eva08.04.1977peněžitý dar 100,00
Hrdina, Petr30.12.1967bezúplatné plnění 2 200,00 (dobrovolník)
Hrkal, Jan12.12.1952peněžitý dar 3 210,00
Hrubá, Dana20.12.1972peněžitý dar 300,00
Hřebíčková, Pavla04.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 33 000,00
Hybš, Marek07.01.1987peněžitý dar 200,00
Hypšová, Kristýna18.07.1983peněžitý dar 200,00
Chábek, Jakub19.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Chalupník, Petr30.03.1975bezúplatné plnění 600,00 (bilboard)
Chaluš, Petr08.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Chaluš, Petr08.07.1973peněžitý dar 20 000,00
Chocová, Anna12.03.1999peněžitý dar 200,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 1 920,00
Chromá, Jana12.06.1950peněžitý dar 4 000,00
Chromá, Jana12.06.1950peněžitý dar 8 000,00
iBusiness, s.r.o.06945473peněžitý dar 10 000,00
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.48531235bezúplatné plnění 600,00 (bilbardy)
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.48531235peněžitý dar 15 000,00
Ing, Marta Vašíčková70745137bezúplatné plnění 7 167,00 (sleva na umístění banerů)
InsiderMedia28993217bezúplatné plnění 85 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
InsiderMedia28993217bezúplatné plnění 4 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Institut Wiliama Wilberforce01306863bezúplatné plnění 59 895,00 (nepeněžité plnění právnických osob (propagace knihy))
InterInvest Moravia, s.r.o.01914626peněžitý dar 20 000,00
Ipser, Jaroslav02.12.1949bezúplatné plnění 14 520,00 (zapůjčení vozu + PHM)
Ivan, Jan01.01.1900peněžitý dar -122,71
Ivan, Jan01.01.1900peněžitý dar 122,00
Jahn, Martin20.08.1990peněžitý dar 5 000,00
Janalík, Ondřej13.12.1983peněžitý dar 500,00
Janeček, Milan16.08.1977peněžitý dar 350,00
Janeček, Milan16.08.1977peněžitý dar 350,00
Jansa, Jiří07.12.1984bezúplatné plnění 300,00 (Dovoz knihovničky (zastávka))
JaronNet s.r.o.26969866bezúplatné plnění 30 000,00 (bilboardy, plakáty)
JaronNet s.r.o.26969866peněžitý dar 10 000,00
Jaroš, Adam09.07.1993peněžitý dar 512,00
Jaroš, Jan26.06.1982peněžitý dar 500,00
Jaroš, Jan26.06.1982peněžitý dar 100,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jašková, Klára16.06.1988peněžitý dar 100,00
Jaterková, Jirina23.02.1960peněžitý dar 500,00
JCDecaux45241538bezúplatné plnění 66 780,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Jedličková, Radka27.04.1988peněžitý dar 100,00
Jelínková, Marie23.06.1966peněžitý dar 6 000,00
Jeřábek, Libor09.08.1969bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Jirsa, Vojtěch26.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 9 622,00
Jůna, Jan01.02.1990peněžitý dar 2 000,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Kaleta, David17.12.1982peněžitý dar 1 500,00
Kalivoda, Viktor28.03.1992peněžitý dar 500,00
Kallasch, Ondřej12.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Kanátová, Irena06.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Kantor, Adrian24.08.1971peněžitý dar 10 000,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 20 000,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 20 000,00
Kapucín-Realizace staveb, s.r.o.25559583peněžitý dar 30 000,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 200,00
Karabínová, Jitka08.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Karas, Ondřej24.07.1984peněžitý dar 200,00
Karas, Ondřej24.07.1984peněžitý dar 5 000,00
Karas, Ondřej24.07.1984peněžitý dar 500,00
Karpíšek, Jiří16.11.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Kasík, Jan13.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Kašpar, Jakub07.02.1975peněžitý dar 300,00
Kavárna Pražírna Voznice05630193bezúplatné plnění 3 000,00 (sáčky kávy)
Kebová, Hana13.05.1987peněžitý dar 200,00
Kerama s.r.o.63486806peněžitý dar 10 000,00
Kincl, Jaromír16.11.1993peněžitý dar 200,00
Kirš, Tomáš Kirš18.05.1980peněžitý dar 100,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 500,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník, člen SZ)
Klímová, Libuše24.08.1942bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Klobousovský, Petr14.01.1986peněžitý dar 200,00
Klus, Michal31.07.1979peněžitý dar 300,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Petra06.12.1995peněžitý dar 200,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 100,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Kolaříková, Kateřina01.11.1980peněžitý dar 200,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 1 500,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 1 500,00
Kondelíková, Eliška25.04.1989peněžitý dar 200,00
Konvička, Zbyněk25.03.1975peněžitý dar 100,00
Kopačková, Dagmar26.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 500,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 900,00
Korandová, Lenka01.01.1900peněžitý dar -502,93
Korandová, Lenka01.01.1900peněžitý dar 500,00
Koreň, Martin07.07.1988peněžitý dar 5 555,00
Korlová, Veronika05.12.1994peněžitý dar 100,00
Kořínková, Regina17.05.1962peněžitý dar 200,00
Kosová, Pavla04.11.1978bezúplatné plnění 3 000,00 (dobrovolník, plakáty)
Košťálová, Hana06.01.1964peněžitý dar 200,00
Kotačka, Petr MUDr.03.12.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (plakáty)
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotišová, Miluš26.03.1973bezúplatné plnění 2 795,00 (Jízdné volební manažerka (vlaky))
Kotišová, Miluš26.03.1973bezúplatné plnění 20 000,00 (Práce volební manažerky (300 hodin))
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 500,00
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 3 630,00
Koudelka, Martin14.04.1991peněžitý dar 500,00
Koudová, Veronika11.01.1989peněžitý dar 200,00
Kovačeva, Elizabet12.05.1992peněžitý dar 55,00
Kovačeva, Elizabet12.05.1992bezúplatné plnění 300,00 (Fotografování)
Kovář, Radek04.01.1969peněžitý dar 10 000,00
Kovář, Rostislav24.08.1962peněžitý dar 10 000,00
Kozlová, Lenka27.10.1960peněžitý dar 1 000,00
Koželuhová, Miroslava06.03.1966peněžitý dar 200,00
Koželuhová, Miroslava06.03.1966peněžitý dar 300,00
Kožíšková, Eliška14.11.1955peněžitý dar 500,00
Král, Václav23.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Kratina, Aleš21.02.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Krátký, Jiří07.09.1955peněžitý dar 48 000,00
Krátký, Jiří03.07.1978peněžitý dar 11 000,00
Krátký, Jiří03.07.1978peněžitý dar 2 000,00
Krátký, Jiří03.07.1978peněžitý dar 13 000,00
Kraupner, Vojtěch01.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Kraus, Jan23.01.1993peněžitý dar 200,00
Krausová, Michaela08.10.1992peněžitý dar 200,00
Kraus, Radim16.10.1980peněžitý dar 200,00
Krčál, Pavel20.06.1975bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Krpata, Jan16.06.1992peněžitý dar 300,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krumlová, Naděžda24.06.1937peněžitý dar 100,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 300,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 100,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křivan, Ondřej06.12.1990peněžitý dar 300,00
Kubát, Jonáš20.06.1996peněžitý dar 2 000,00
Kubát, Matěj27.07.1994peněžitý dar 100,00
Kubát, Ondřej20.12.1989peněžitý dar 200,00
Kubeša, Jaroslav31.03.1949peněžitý dar 10 000,00
Kubíčková, Adéla08.05.1974peněžitý dar 11 000,00
Kubíčková, Adéla08.05.1974peněžitý dar 9 000,00
Kubín, Vojtěch01.01.1995peněžitý dar 200,00
Kubovčiak, Martin02.09.1975peněžitý dar 100,00
Kubricht, Jan12.08.1957peněžitý dar 10 000,00
Kubricht, Jan12.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Kučera, Roman12.11.1963peněžitý dar 5 000,00
Kuchyňka, Miroslav15.04.1980bezúplatné plnění 700,00 (bilboard, plakáty)
Kuklíková, Jindra02.09.1947peněžitý dar 10 000,00
Kulveit, Jan25.08.1982peněžitý dar 5 000,00
Kupčík, Jaroslav04.06.1986peněžitý dar 60,00
Kurková, Marie11.06.1944peněžitý dar 1 000,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Kvoch, Petr25.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Kynický, Radek22.05.1972peněžitý dar 40 000,00
Kyrš, Jakub25.02.1984peněžitý dar 200,00
Lakatošová, Daniela05.06.1989bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Langr, Pavel07.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (bilboard, plakáty)
Lapeš, Martin29.09.1975bezúplatné plnění 400,00 (bilboard, plakáty)
Lazznovsky, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Léčebné lázně Jáchymov a.s.29211808peněžitý dar 20 000,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 500,00
Letocha, Ondřej04.06.1985peněžitý dar 1 500,00
Let, Šimon08.02.1995peněžitý dar 500,00
Liberálně ekologická strana71443606peněžitý dar 50 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 15 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 200,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 200,00
Liška, Vladislav17.10.1975peněžitý dar 777,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 100,00
Loudová, Lucie06.03.1983peněžitý dar 500,00
Luděk Bednář - PNEUSERVIS48886017bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Lukačovičová, Martina10.07.1976peněžitý dar 300,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 5 000,00
Lužná, Jiřina27.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Lysek, Petr11.04.1966peněžitý dar 10 000,00
M-POPELKA s.r.o.26250811bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy, plakáty)
M-POPELKA s.r.o.26250811peněžitý dar 8 000,00
Mádlová, Andrea11.01.1990peněžitý dar 200,00
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 17 726,50 (Inzerce MF Dnes - sleva)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 40 287,00 (nepeněžité plnění právnických osob (inzerce Metro))
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 10 067,20 (Inzerce iDnes - sleva)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 40 287,00 (nepeněžité plnění právnických osob (inzerce Metro))
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 48 747,27 (Inzerce METRO 11.10.2018)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 48 747,27 (Inzerce noviny METRO 10.10.2018 - sleva)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 14 876,95 (Inzerce MF Dnes - sleva)
Machátová, Věra29.07.1948bezúplatné plnění 500,00 (bilboard)
Málek, Ondřej14.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Malinský, Dušan19.04.1960bezúplatné plnění 3 000,00 ("Video ""Motoráček...""")
Mandic, Kristyna14.12.1982peněžitý dar 200,00
Mansurov, Alexandr05.02.1994peněžitý dar 1 500,00
Marek, Daniel14.02.1984peněžitý dar 999,00
Marek, Jaroslav01.01.1900peněžitý dar -2 012,45
Marek, Jaroslav01.01.1900peněžitý dar 2 000,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 2 000,00
Marešová, Blanka Mgr.14.11.1979bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy)
Marušiaková, Věra27.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Marušiaková, Věra27.09.1970peněžitý dar 400,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A1 14 dní)
Mastný, Ladislav02.08.1955bezúplatné plnění 5 000,00 (dobrovolník)
Mašková, Martina12.04.1988peněžitý dar 500,00
Matl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 100,00
Matoušek, Radek Mgr.05.04.1975bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Matyášek, Aleš03.03.1962peněžitý dar 5 240,00
Matyášek, Aleš03.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 7 000,00
Mazůrková, Anna09.08.1994peněžitý dar 100,00
Medřický, Jan17.12.1986peněžitý dar 200,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 256,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Metamorfózy, s.r.o.27730361peněžitý dar 10 000,00
Mihaličková, Monika24.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 30 000,00
Michálek, Libor14.12.1968peněžitý dar 200 000,00
Michálek, Libor24.02.1945bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolník)
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Michálková, Jana13.10.1949bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolník)
Michalská, Marika13.06.1985peněžitý dar 500,00
Michlovský, Zbyněk18.08.1982peněžitý dar 500,00
MIJAMA, s.r.o.25116011peněžitý dar 5 000,00
MIJAMA, s.r.o.25116011peněžitý dar 5 000,00
Miklík, Zbyněk17.02.1975bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Miklík, Zbyněk17.02.1975bezúplatné plnění 6 050,00 (noviny)
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mišustin, Andrej20.12.1977peněžitý dar 500,00
Mixánek, Lukáš03.03.1984bezúplatné plnění 300,00 (dobrovolník)
Modlíková, Klára20.06.1994peněžitý dar 200,00
Mochťák, Jan16.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Moravčík, Ondřej03.05.1985peněžitý dar 200,00
Moravec, František20.01.1952bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 500,00
MOREAU AGRI J.Hradec s.r.o.26041464peněžitý dar 200,00
MUDr.Jan Kozák s.r.o.03537242peněžitý dar 10 000,00
Muller, Václav05.09.1986peněžitý dar 5,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 2 086,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 7 035,12
Musil, Pavel27.04.1973peněžitý dar 7 000,00
Mydlářová, Michala31.03.1981bezúplatné plnění 1 815,00 (opuov1ě6š9ení banneru)
Nedomlel, Radek19.09.1991peněžitý dar 100,00
Nejedlík, Karel10.12.1985peněžitý dar 360,00
Němcová, Anna03.04.1990peněžitý dar 1,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Němec, Petr30.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Štefan27.07.1999peněžitý dar 200,00
Nepejchal, Jakub02.09.1987peněžitý dar 600,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neužil, Matouš06.06.2001bezúplatné plnění 1 400,00 (dobrovolník)
Nguyeová, Veronika21.07.1985bezúplatné plnění 600,00 (Organizace festiválku HB (zajištění čajovny, audiozáznamu, PR akce))
Nováček, Ladislav Ing.28.12.1974bezúplatné plnění 500,00 (plakáty, dobrovolník)
Nová, Daniela19.12.1979peněžitý dar 200,00
Novotná, Alena JUDr.18.10.1957bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Nürnbergerová, Veronika09.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Nykel, Lumír05.10.1967peněžitý dar 300,00
Oborsky, Pavel03.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Odstrčilík, Vojtěch31.05.1993peněžitý dar 300,00
Onderka, Jakub06.07.1987peněžitý dar 100,00
Ondrášek, Petr02.06.1953bezúplatné plnění 2 550,00 (dobrovolník)
Padevět, Miloš17.12.2000bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník)
Palasthy, Jozef15.04.1987bezúplatné plnění 1 850,00 (dobrovolník)
Pálka, Jan Ing.25.05.1960bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 222,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 200,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 2 000,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 222,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 111,00
Paris, Marek22.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Pašek, Roman06.05.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (Sestřih videa)
Pašek, Roman06.05.1993peněžitý dar 200,00
Pávek, Martin01.01.1900peněžitý dar -1 395,03
Pávek, Martin01.01.1900peněžitý dar 1 390,00
Pavlasová, Alena05.02.1985peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Petr29.10.1952peněžitý dar 20 000,00
Pavlík, Ivo24.03.1983peněžitý dar 500,00
Pavlík, Jakub28.03.1985peněžitý dar 300,00
Pavlík, Jakub28.03.1985peněžitý dar 300,00
Pavlík, Martin12.04.1995peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 500,00
Payerová, Eliška30.11.1997peněžitý dar 200,00
Pecková, Kateřina01.01.1900peněžitý dar 100,00
Pecková, Kateřina01.01.1900peněžitý dar -100,59
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Pernica, Tomáš05.09.1982peněžitý dar 5 005,00
Pešek, Jan18.10.1989peněžitý dar 100,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 500,00
Petlach, Michal01.01.1984peněžitý dar 500,00
Petrlík, Ondřej17.10.1988peněžitý dar 200,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 1,00
Petr, Tomáš01.01.1900peněžitý dar -1 003,49
Petr, Tomáš01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Petrtýl, Martin03.01.1977peněžitý dar 300,00
Pexa, Tomáš17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 6 250,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 6 250,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 8 800,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Píša, Jan04.05.1990peněžitý dar 100,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 200,00
Plechinger, Pavel Plechinger26.07.1989peněžitý dar 500,00
Podroužek, Adam28.10.1991peněžitý dar 1 000,00
Podskalský, Radek17.01.1977peněžitý dar 200,00
Pochmanová, Zuzana08.04.1992bezúplatné plnění 7 100,00 (dobrovolník)
Poláková, Simona06.03.1981peněžitý dar 200,00
Polanská, Jitka13.07.1967peněžitý dar 500,00
Polášek, Marek16.10.1996peněžitý dar 100,00
Polívka, Jiří27.03.1981peněžitý dar 200,00
Polmanová, Pavlína04.11.1987peněžitý dar 150,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Jaroslav06.09.1979peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Mario18.09.1955bezúplatné plnění 2 500,00 (Grafické návrhy (plakát, banner))
Pošvář, Jan16.05.1985bezúplatné plnění 3 000,00 (Pomoc s rozpočtováním a proplácením)
Prchal Pavlíčková, Radmila15.07.1974peněžitý dar 500,00
Pro!Ústí05756243peněžitý dar 16 170,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 12 288,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 8 192,00
Procházka, Karel02.07.1983peněžitý dar 500,00
Procházka, Karel02.07.1983peněžitý dar 500,00
Procházka, Vojtěch14.06.1982peněžitý dar 500,00
Procházková, Ivana01.07.1994peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Věra16.09.1949bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Prokšová, Lenka21.07.1986peněžitý dar 700,00
Protivínská, Andrea02.01.1979peněžitý dar 100,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 300,00
Přeučilová, Jana12.06.1956bezúplatné plnění 1 350,00 (dobrovolník)
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 5 001,00
Pudilová, Alena04.05.1984peněžitý dar 500,00
Pumax, s.r.o.46981730bezúplatné plnění 5 000,00 (bilboardy)
Rajmanová, Božena17.05.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník)
Rajnohová, Veronika27.06.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A3 1 měsíc)
Rameš, Robert06.12.1968peněžitý dar 3 000,00
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 13 915,00 (Sleva na inzerci)
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 9 680,00 (Sleva na inzerci)
Rejchrtová, Petra29.08.1969peněžitý dar 25 000,00
Renč, Filip01.01.1970peněžitý dar 30,00
Repka, Matus19.02.1977peněžitý dar 500,00
Rigo, Milan11.09.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 10 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 24 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 120 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 100 000,00
Rohošková, Kateřina20.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 300,00
Royal Spa a.s.26968614peněžitý dar -20 000,00
Royal Spa a.s.26968614peněžitý dar 20 000,00
Rubeš, Miroslav26.07.1945peněžitý dar 3 000,00
Rumpel, Aleš01.01.1979peněžitý dar 500,00
Řezáčová Kutišová, Dana28.09.1984peněžitý dar 100,00
Sadílková, Karolína12.03.1989peněžitý dar 200,00
Sahula, Roman10.12.1974bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Sándor, Lenka01.01.1900peněžitý dar -200,98
Sándor, Lenka01.01.1900peněžitý dar 200,00
SATKE & ŠKORPIL advokátní kancelář, s.r.o.06542808peněžitý dar 5 000,00
Satra, Pavel30.09.1988peněžitý dar 500,00
Sauer, Dominik04.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sedláček, Jiří15.08.1967peněžitý dar 5 000,00
Sedláčková, Irena15.04.1974peněžitý dar 200,00
Sedlák, Petr01.01.1900peněžitý dar -49,96
Sedlák, Petr01.01.1900peněžitý dar 49,57
Seidlová, Ludmila20.02.1957bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Semilská, Jana07.03.1961bezúplatné plnění 1 400,00 (dobrovolník)
Semilský, Jan02.02.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (dobrovolník)
SH-Art, s.r.o.25306286bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy)
Schindler, David17.08.1994bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Schindler, David17.08.1994bezúplatné plnění 6 050,00 (noviny)
Sidorenko, Alexej12.04.1983peněžitý dar 200,00
Silná, Nataša06.12.1960peněžitý dar 5 000,00
Simerská, Lenka29.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Sivák, Petr01.01.1900peněžitý dar -1 003,92
Sivák, Petr01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Skalová, Jana23.12.1957bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachta 1 měsíc)
Skulinová, Nikol14.12.1997peněžitý dar 100,00
Sláma, Petr25.07.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (zapůjčení vleku)
Sláma, Petr25.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 200,00
Slámová, Radka12.07.1971bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Slavětínský, Jan12.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Slowik, Marian05.11.1988peněžitý dar 200,00
Smoljak, Filip17.10.1965peněžitý dar 50 000,00
Smoljak, Filip17.10.1965peněžitý dar 3 000,00
Sodomka, Jan06.08.1974bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Sova, Radek12.05.1993peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 60,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 400,00
Stará, Věra22.02.1972bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 35 000,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 150 000,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 66 000,00
Starý, Jiří15.11.1986peněžitý dar 500,00
Stibal, Aleš18.02.1978peněžitý dar 1 234,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 35 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 8 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 62 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 12 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 23 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 10 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 125 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 12 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 8 750,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 35 000,00
Strnad, Vojtěch25.12.1996peněžitý dar 500,00
Studio CTC s.r.o.26894050peněžitý dar 10 000,00
Stuchlá, Barbora07.08.1996peněžitý dar 500,00
Stuchlík, Jaroslav11.06.1970bezúplatné plnění 8 000,00 (konzultace strategie)
Suchánek, Jan05.03.1976peněžitý dar 200,00
Suchan, Tomáš02.01.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (tvorba videa)
Suchomel, Martin02.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svitava stavebniny, s.r.o.64827801bezúplatné plnění 12 000,00 (Umístění banneru 16,5 x 3 metry)
Svitil, Tomáš07.04.1994peněžitý dar 500,00
Svoboda, Miloslav13.08.1939bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A1 14 dní)
Svoboda, Pavel24.11.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Svoboda, Tomáš08.06.1984peněžitý dar 500,00
Svrček, Jiří25.10.1991peněžitý dar 4 800,00
Swiss Garage, s.r.o.46976299peněžitý dar 10 000,00
Sýkorová, Vladimíra21.03.1963peněžitý dar 500,00
Systemický institut, s.r.o.28216385peněžitý dar 10 000,00
Sýs, Vojtěch18.07.1981bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Szaffnerová, Kateřina07.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Šalomoun, Michal21.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Šalomounová, Dagmar13.01.1951bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Šamárek, Václav28.04.1994peněžitý dar 500,00
Šandor, Matej26.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Šandor, Matej26.08.1984peněžitý dar 1 200,00
Šejbová, Lenka16.12.1959bezúplatné plnění 1 200,00 (dobrovolník)
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 321,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 321,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 54 321,00
Šetková, Pavlína Šetková09.05.1994peněžitý dar 200,00
Šídlo, Tomáš02.08.1968peněžitý dar 10 043,00
Šimerda, Pavel23.06.1986peněžitý dar 10 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 5 000,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 300,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 300,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 5,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 1,00
Šindelka, Roman30.12.1970bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Šindler, Vojtěch13.07.1996peněžitý dar 100,00
Škalák, Vojtěch04.11.1993peněžitý dar 2 000,00
Škaroupka, Josef09.02.1953bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Škerle, Michal04.11.1983peněžitý dar 4 000,00
Škoda, Michal09.11.1976bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Šmarda, Jiří26.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Šmejkalová, Hana17.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmejkalová, Veronika22.05.1970peněžitý dar 3 000,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 600,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 800,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmíd, Jakub21.02.1985bezúplatné plnění 300,00 (Organizace festiválku Šlapanov)
Špaček, Jaroslav24.07.1997peněžitý dar 100,00
Špendlíček, Ondřej01.10.1984peněžitý dar 6 900,00
Špitálníková, Nina27.12.1987peněžitý dar 500,00
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 10 043,00
Šretr, Jiří22.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Šťastný, Lukáš07.11.1978peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Miroslav05.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Pavel24.09.1985bezúplatné plnění 500,00 (Složení a rozložení stanu při jízdě motoráčkem)
Štěpánek, Petr12.06.1967bezúplatné plnění 4 000,00 (Umístění banneru 3x1,5 metru)
Štěpánek, Zdeněk07.02.1980bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Štěpánková, Nikola12.03.1986peněžitý dar 7 076,00
Štěpánková, Nikola12.03.1986peněžitý dar 300,00
Štogl, Karel01.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Štogl, Karel01.06.1973peněžitý dar 45 000,00
Štourač, Radek20.10.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (bilboard)
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 15 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švácha, Jiří11.10.1986peněžitý dar 100,00
Švecová, Radomíra18.10.1964peněžitý dar 500,00
Taraba, Josef25.08.1978peněžitý dar 5 001,00
Täuberová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 200,00
Täuberová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 150,00
Taussik, Jiří19.02.1975peněžitý dar 200,00
Ticháková, Jana13.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Tichý, Daniel03.05.1994peněžitý dar 500,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 128,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Tomášek, Martin26.05.1969peněžitý dar 10 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 50 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 43 500,00
Topol, Filip02.11.1977peněžitý dar 20 000,00
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 200,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Troják, Pavel23.12.1969bezúplatné plnění 12 500,00 (Umístění 2 bannerů 3x1,5 metr, 1 banneru 2x1 metr)
Truhlář, Josef07.01.1950peněžitý dar 5 000,00
Truhlář, Josef07.01.1950bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 128,00
Tryznová, Barbora03.11.1985peněžitý dar 100,00
Třebíčská cateringová společnost s.r.o.26940876bezúplatné plnění 15 000,00 (guláš)
Tuháček, Miloš05.12.1974peněžitý dar 6 273,00
Turko, Václav20.01.1956bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Turko, Václav20.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (volebni noviny srpen)
Turko, Václav20.01.1956bezúplatné plnění 2 420,00 (dobrovolník)
Turko, Václav20.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Tyl, Miroslav25.07.1958peněžitý dar 5 001,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 5 000,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 150 000,00
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav25675141bezúplatné plnění 29 040,00 (Volební video 5-6)
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav25675141bezúplatné plnění 58 080,00 (Volební video 1-4)
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav25675141bezúplatné plnění 14 520,00 (Volební video 7)
Uhříček, Martin20.08.1981peněžitý dar 100,00
Uchytilová, Eva02.10.1985peněžitý dar 19 700,00
Ulip, Jiri08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ungermannová, Jitka29.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Vacek, Kamil05.11.1974peněžitý dar 20 000,00
Valdman s.r.o.25302680peněžitý dar 10 000,00
Vaník, Vojtěch15.03.2000bezúplatné plnění 7 018,00 (GproárckeéhsoF3B0-1kampaň)
Vaník, Vojtěch15.03.2000bezúplatné plnění 3 630,00 (Gleotárkéyh-oid3e0a1, grafika)
Vansa, Tibor04.11.1983peněžitý dar 11 381,00
VARIANT plus, spol. s r.o.46967168bezúplatné plnění 5 000,00 (pivo, pivní sety)
Vařecha, Filip01.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Vašátková, Simona24.10.1969peněžitý dar 200,00
Vávra, Jakub11.11.1992peněžitý dar 500,00
Vávrová, Anna27.06.1995peněžitý dar 200,00
Ve Mlejnech s.r.o.07321031peněžitý dar 6 112,00
Večeřek, Bohumil08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Veigertova, Zuzana04.04.1986peněžitý dar 200,00
Vévodová, Libuše21.05.1957bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Vilgus, Petr20.08.1974bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník, člen SZ)
Vintrlíková, Jana25.03.1982peněžitý dar 100,00
Virt, Jan21.05.1987peněžitý dar 500,00
Víšková, Barbara20.03.1981bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
VIZE pro Česko07301600bezúplatné plnění 19 850,00 (nepeněžité plnění právnických osob (brigádníci))
VIZE pro Česko07301600peněžitý dar 100 000,00
VIZE pro Česko07301600peněžitý dar 400 000,00
Vlášková, Petra30.05.1981peněžitý dar 100,00
Vlášková, Petra30.05.1981peněžitý dar 100,00
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-říjen)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny srpen)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 3 960,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-srpen)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 4 200,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-září, říjen)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 2 783,00 (dobrovolník)
Vlk, Jaroslav29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Vnenk, Petr16.12.1991peněžitý dar 500,00
Vobruba, Lukáš27.07.1985peněžitý dar 200,00
Vodehnal, Jindřich13.08.1981bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Vodová, Michaela21.05.1979peněžitý dar 4 250,00
Vodová, Michaela21.05.1979bezúplatné plnění 500,00 (Dovoz/odvoz stativu na videozáznam)
Volejníčková, Markéta26.01.1986peněžitý dar 100,00
Volf, Jindřich22.04.1986peněžitý dar 100,00
Vondráček, Ladislav01.01.1900peněžitý dar -402,34
Vondráček, Ladislav01.01.1900peněžitý dar 400,00
Vondráčková, Lenka11.12.1989peněžitý dar 500,00
Vondra, Matěj01.01.1900peněžitý dar -50,29
Vondra, Matěj01.01.1900peněžitý dar 50,00
Vonková, Olga30.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Vosecká, Kristýna27.07.1991bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník)
Vosecká, Kristýna27.07.1991bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Vrobel, Jan20.04.1987peněžitý dar 100,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyleťalová, Lucie19.06.1979peněžitý dar 200,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 300,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 3 500,00
Vymazal, Václav01.01.1900peněžitý dar 200,00
Vymazal, Václav01.01.1900peněžitý dar -201,18
W Czech Development s.r.o.04279301bezúplatné plnění 5 000,00 (inzerce)
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 4 792,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 100 000,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 100 000,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 750,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 200 000,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 200 000,00
Wageknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 1 525,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 1 252,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 20 000,00
Waloszek, Eduard01.01.1900peněžitý dar -100,59
Waloszek, Eduard01.01.1900peněžitý dar 100,00
Weissmannová, Lucie02.08.1990peněžitý dar 500,00
Wirth, Oskar09.06.2000peněžitý dar 1 000,00
Wirthová, Karolina20.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Wurmová, Ivana25.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 20 000,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 5 000,00
Zájezdy.cz, a.s.27726525peněžitý dar 20 000,00
Záleský, Karel28.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zapletal, Zdeněk17.02.1961peněžitý dar 9 000,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 2 000,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 2 000,00
Závrská, Kateřina13.02.1984bezúplatné plnění 3 000,00 (Bannery na plotech (6 ks))
Zdobinská, Hana16.04.1953peněžitý dar 3 000,00
Zelko, Daniel25.10.1982peněžitý dar 200,00
Zeman, David16.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David16.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David16.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David16.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David16.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zemková, Markéta19.05.1989peněžitý dar 100,00
Zikmund, Vít23.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Zima, Jan01.01.1900peněžitý dar -100,36
Zima, Jan01.01.1900peněžitý dar 100,00
Zmeškal, Miloš15.06.1987peněžitý dar 1 050,00
Zrzánek, Ivan03.01.1961bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Zrzavecká, Klára01.01.1900peněžitý dar -100,59
Zrzavecká, Klára01.01.1900peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 001,00
Žďárská, Karolína03.02.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Žďárská, Karolína03.02.1992bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Žďárská, Karolína03.02.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny srpen)
Žďárská, Karolína03.02.1992bezúplatné plnění 1 936,00 (dobrovolník)
Žemba, Martin11.07.1962peněžitý dar 100,00
Žemba, Zdeněk04.10.1984peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 325 850,60 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 84061483256 095,60 (sleva outdoor)
InsiderMedia2899321785 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Institut Wiliama Wilberforce0130686359 895,00 (nepeněžité plnění právnických osob (propagace knihy))
JCDecaux4524153866 780,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav2567514158 080,00 (Volební video 1-4)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy