Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - předsedaPodpis: ........................................Datum: ........................................Razítko
politické strany /
politického hnutí

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 40 428 990,31
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 33 512 500,00
4 Členské příspěvky 340 707,28
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 6 358 183,03
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 217 600,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 508 759,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 15 630,40
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 5 646 974,08
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 9 046 913,61
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativa 23

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 358 183,09 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adlerová, Iva, Praha 325.04.1964peněžitý dar 500,00
Altmanová, Šárka, Praha03.04.1991peněžitý dar 200,00
Amygdala social s.r.o., Soběšická 196/42, Brno Husovice, 6140001754068bezúplatné plnění 37 904,00 (Smlouva - Tisk propagační materiálů/letáky/plakáty)
Amygdala social s.r.o., Soběšická 196/42, Brno Husovice, 6140001754068bezúplatné plnění 11 800,00 (Smlouva - Zapůjčení dvou firemních vozů / den 590 Kč / vůz)
Amygdala social s.r.o., Soběšická 196/42, Brno Husovice, 6140001754068peněžitý dar 30 000,00
Amygdala social s.r.o., Soběšická 196/42, Brno Husovice, 6140001754068bezúplatné plnění 10 000,00 (Smlouva -Roznos letáků)
Amygdala social s.r.o., Soběšická 196/42, Brno Husovice, 6140001754068peněžitý dar 35 000,00
Andělová, Veronika, Turnov25.04.1988bezúplatné plnění 1 815,00 (pověšení banneru)
Andrs, Jiří, Praha 505.03.1956peněžitý dar 200,00
Andrs, Jiří, Praha 505.03.1956peněžitý dar 200,00
anonym, anonym, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 500,00
anonym, anonym, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -502,97
Army of Darkness, s.r.o.29411700peněžitý dar 14 192,00
B-technik, Brněnská 723, Třebíč, 6740160715456bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Balcarová, Dana, Praha 922.09.1960peněžitý dar 20 000,00
Barek, Daniel, Praha10.01.1944peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Karel, Bystřice18.04.1985peněžitý dar 200,00
Bartko, Jan, Praha 329.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Bartoň, Lukáš, Plzeň30.01.1981peněžitý dar 500,00
Bartoš, Ivan, Praha 220.03.1980peněžitý dar 500,00
Bartoš, Vojtěch, Jeseník10.10.1988peněžitý dar 500,00
Bauckmann, Václav, Vedrovice19.07.1979peněžitý dar 100,00
Bečka, Jaroslav, Praha14.06.1991peněžitý dar 500,00
Belecová, Jana, Praha11.08.1977peněžitý dar 7 900,00
Belec, Rudolf, Lhenice17.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Benda, Jaroslav Ing., Oponešice07.03.1969bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Beneš, Martin, Brno16.06.1989peněžitý dar 500,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beránek, Jaromír, Praha 414.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Bísek, Pavel, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 500,00
Bísek, Pavel, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -501,17
Bláha, Jan, Praha 5 - Radotín11.07.1987peněžitý dar 200,00
Blažek, Jan, Praha 403.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Bobkov, Pavel, Praha08.11.1986peněžitý dar 500,00
Boček, Vít, Praha 616.07.1978peněžitý dar 200,00
Bodeček, David, Praha 115.03.1980peněžitý dar 53 000,00
Bodeček, David, Praha 115.03.1980peněžitý dar 20 000,00
Bodeček, David, Praha 115.03.1980peněžitý dar 600,00
Bohemiasoft s.r.o.28090403peněžitý dar 60 000,00
Böhm, Jan, Pardubice26.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Bojadjiski, Marko, Praha23.09.1982peněžitý dar 20 000,00
Bolcek, Pavel, Svitavy26.06.1966bezúplatné plnění 7 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr, banneru 3x1,5 metru)
Bouberlová, Anett, Hostivice27.03.2000bezúplatné plnění 200,00 (dobrovolník)
Brabec, Jan, Rakovnik16.12.1991peněžitý dar 2 000,00
Brenza, Roman, Praha 505.03.1976peněžitý dar 500,00
Brož, Petr, Kladno02.03.1996peněžitý dar 100,00
Brunclík, Tomáš, Plzeň16.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Brychtová, Margita, Praha 301.03.1983peněžitý dar 2 500,00
Bucharová, Michaela, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 200,00
Bucharová, Michaela, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -201,16
Burger, Václav, Chrášťany05.11.1996peněžitý dar 500,00
Cakl, Filip, Praha07.07.1985peněžitý dar 200,00
Ceháková, Markéta, České Velenice29.08.1995peněžitý dar 500,00
Černohouzová, Lucie, Turnov05.09.1984bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Cígler, Lukáš, Praha 1308.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Ciprová, Jiřina, Jaroměřice nad Rokytnou30.11.1967bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Ciprová, Jiřina, Jaroměřice nad Rokytnou30.11.1967bezúplatné plnění 500,00 (Práce na internetu, vyhledávání)
Císař, Petr, Praha 914.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Collabim s.r.o.05711151peněžitý dar 5 000,00
Cvačka, Jan, Příbram22.10.1993peněžitý dar 100,00
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 260,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 180,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 42,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.29282551bezúplatné plnění 1 320,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Merch))
CZO Morava s.r.o.26851971peněžitý dar 10 000,00
CZO TRADE s.r.o.27801349peněžitý dar 10 000,00
Čáha, Jan, Jílové u Prahy14.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Čakrt, Michael, Praha06.01.1983peněžitý dar 500,00
Čaloun, Petr, Písek08.09.1988peněžitý dar 500,00
Čarný, Jan, Hudlice16.05.1977peněžitý dar 100,00
Čelikovský, Martin, Praha 615.10.1983peněžitý dar 8 000,00
Čermák trading, s.r.o., Račerovice 54, Račerovice, 6740127725413bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Čermák, Jiří, Praha13.02.1990peněžitý dar 200,00
Čermáková, Barbora, Olomouc13.01.1984peněžitý dar 300,00
Černoch, Vladimír MUDr., Třebíč26.03.1949bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Česnek, Radek, Praha 719.11.1981peněžitý dar 500,00
Češková, Jitka, Pardubice21.06.1984peněžitý dar 650,00
Čihák, Martin, Praha16.08.1997peněžitý dar 500,00
Čihulka, Jiří, Turnov07.03.1972bezúplatné plnění 1 200,00 (dobrovolník)
Dauš, Petr, Praha06.12.1964bezúplatné plnění 5 000,00 (příprava videa)
Dědič, Robert, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 50,00
Dědič, Robert, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -50,31
Derka, Viktor, Praha 412.08.1992peněžitý dar 1 000,00
Dohnálek, Ondřej, Olomouc04.02.1991peněžitý dar 100,00
Dostál, Jan, Hodov02.02.1957peněžitý dar 3 000,00
Dostál, Jan, Hodov02.02.1957bezúplatné plnění 600,00 (bilboard)
Drábek, Vladimír, Hradec Králové31.05.1966peněžitý dar 5 000,00
Drahota, David, Praha 431.08.1978bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník)
Drahý, Jan, Brno27.06.1985peněžitý dar 100,00
Dřevíkovský, Jan, Praha25.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Dubec, Lukáš, Vranovská Ves22.05.1984peněžitý dar 120,00
Dubská, Pavlína, Praha 226.01.1975peněžitý dar 500,00
Duchek, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -301,76
Duchek, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 300,00
Dvorský, Jaroslav, Malé Svatoňovice07.02.1963peněžitý dar 20 000,00
Dvořák, Jan, Olomouc03.12.1970peněžitý dar 200,00
Dvořák, Michal, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 333,00
Dvořák, Michal, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -334,93
Dvořáková, Monika, Cvikov29.04.1989peněžitý dar 500,00
Dvořák, Václav, Praha 430.08.1980peněžitý dar 250,00
Dvořák, Zdeněk, Třebíč16.06.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 300,00
ELEKTRO KOUDELKA s.r.o.26388928peněžitý dar 2 420,00
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 1860040614832bezúplatné plnění 5 740,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 1860040614832bezúplatné plnění 56 095,60 (sleva outdoor)
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 1860040614832bezúplatné plnění 43 200,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 1860040614832bezúplatné plnění 28 507,60 (sleva outdoor)
EX-ZE s.r.o.04414047peněžitý dar 10 000,00
Exner, Ondřej, Potěhy18.01.1994peněžitý dar 100,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 8 000,00
Filandr, Adam, Litvínov23.04.1995peněžitý dar 500,00
Filínová, Anna, Praha 816.11.1981peněžitý dar 200,00
Fládr, Milan, Prostějov13.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Fliedrová, Gabriela, Svitavy06.02.1971bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Fojtová, Eliška, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 200,00
Fojtová, Eliška, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -201,19
Foltin, Kamil, Praha 602.05.1984peněžitý dar 8 000,00
Formánek, Jan, Praha21.02.1991peněžitý dar 1 000,00
FOTO FLORES, s.r.o.27412211peněžitý dar 15 000,00
Francová, Hana, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 500,00
Francová, Hana, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -501,89
Franc, Pavel, Praha06.12.1978peněžitý dar 4 215,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Frýbortova, Erika, Praha 509.04.1967peněžitý dar 300,00
Fuksa, Aleš11.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Fuksa, Tomáš, Velké Němčice23.12.1986peněžitý dar 128,00
Fuksa, Tomáš, Velké Němčice23.12.1986peněžitý dar 128,00
Fuksa, Tomáš, Velké Němčice23.12.1986peněžitý dar 128,00
Futruy s.r.o.27145905peněžitý dar 10 000,00
Golemos s.r.o.05208777peněžitý dar 45 000,00
Gottlieb, Miroslav, Třebíč11.03.1975bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Gottliebova, Anezka, Praha 416.09.1988peněžitý dar 500,00
Gottwald, Tomáš, Blansko24.12.1983peněžitý dar 24,00
Gregorovič, Mirek, Londýn26.05.1986peněžitý dar 5 042,00
Grunt, Michal, Brno11.12.1987peněžitý dar 200,00
Habitat, a.s., Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, 6757125582020bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Haisová, Zuzana, Praha24.03.1981peněžitý dar 500,00
Hájek, Martin, Vrahovice03.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Hájek, Pavel, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Hájková, Lucie, Brno26.06.1991peněžitý dar 200,00
Hakenová, Blanka, Turnov11.01.1958bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník)
Háková, Lenka, Praha01.03.1984peněžitý dar 500,00
Hálová, Andrea, Praha07.07.1985peněžitý dar 200,00
Hamalová, Alice, Praha Kobylisy02.05.1990peněžitý dar 9 600,00
Hamouzová, Jana, Praha10.10.1979peněžitý dar 100,00
Hampapa, Felix, Čelákovice20.09.1995peněžitý dar 100,00
Hanák, Karel, Svitavy18.08.1956bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Hansson Tutter, Monika, Praha 616.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Hanulík, Vladan, Pardubice14.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Hartl, Tomáš, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -504,52
Hartl, Tomáš, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 500,00
Heimlich, Pavel, Třebíč17.09.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Hendrych, Daniel, Praha 5 - Stodůlky14.11.1992peněžitý dar 300,00
Herbrichova, Jaroslava, Bělá nad Svitavou13.06.1979peněžitý dar 200,00
Herrmann, Hynek, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 300,00
Herrmann, Hynek, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -302,68
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš, Šenov26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš, Šenov26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš, Šenov26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš, Šenov26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlavačka, Tomáš, Šenov26.02.1980peněžitý dar 300,00
Hlubůček, Josef, Turnov14.08.1978bezúplatné plnění 1 815,00 (pověšení banneru)
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 112 500,00
Hodeček, Vojtěch, Havířov14.04.1992peněžitý dar 100,00
Hodúlová, Žaneta, Mladá Boleslav22.02.1987peněžitý dar 200,00
Hochová, Drahoslava, Svitavy15.07.1968bezúplatné plnění 4 000,00 (Umístění banneru 3x1,5 metru)
Holomčík, Radek, Strážnice31.07.1985peněžitý dar 2 400,00
Holomčík, Radek, Strážnice31.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hora, Jan, Praha 406.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Eva, Praha 515.08.1980peněžitý dar 2 311,00
Horáková, Eva, Praha15.08.1980peněžitý dar 7 007,00
Houser, Marek, Uherské Hradiště06.12.1988peněžitý dar 333,00
Hráček, Michal, Třebíč09.05.1972peněžitý dar 3 000,00
Hrbáčová, Eva, Vítkov08.04.1977peněžitý dar 100,00
Hrdina, Petr, Praha 330.12.1967bezúplatné plnění 2 200,00 (dobrovolník)
Hrkal, Jan, Litoměřice12.12.1952peněžitý dar 3 210,00
Hrubá, Dana, Prostějov20.12.1972peněžitý dar 300,00
Hřebíčková, Pavla, Praha 104.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Hřib, Zdeněk, Praha 1021.05.1981peněžitý dar 33 000,00
Hybš, Marek, Český Brod07.01.1987peněžitý dar 200,00
Hypšová, Kristýna, Pardubice18.07.1983peněžitý dar 200,00
Chábek, Jakub, Děčín19.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Chalupník, Petr, Třebíč30.03.1975bezúplatné plnění 600,00 (bilboard)
Chaluš, Petr, Benešov08.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Chaluš, Petr, Benešov08.07.1973peněžitý dar 20 000,00
Chocová, Anna, Sušice12.03.1999peněžitý dar 200,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chrást, Ondřej, Praha 607.07.1980peněžitý dar 1 920,00
Chromá, Jana, Třebíč12.06.1950peněžitý dar 8 000,00
Chromá, Jana, Třebíč12.06.1950peněžitý dar 4 000,00
iBusiness, s.r.o.06945473peněžitý dar 10 000,00
INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, Moravské Budějovice, 6760248531235bezúplatné plnění 600,00 (bilbardy)
INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, Moravské Budějovice, 6760248531235peněžitý dar 15 000,00
Ing, Marta Vašíčková, Kostelec u Křížku, Kamenice, 2516870745137bezúplatné plnění 7 167,00 (sleva na umístění banerů)
InsiderMedia28993217bezúplatné plnění 4 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
InsiderMedia28993217bezúplatné plnění 85 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Institut Wiliama Wilberforce01306863bezúplatné plnění 59 895,00 (nepeněžité plnění právnických osob (propagace knihy))
InterInvest Moravia, s.r.o.01914626peněžitý dar 20 000,00
Ipser, Jaroslav, Turnov02.12.1949bezúplatné plnění 14 520,00 (zapůjčení vozu + PHM)
Ivan, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 122,00
Ivan, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -122,71
Jahn, Martin, Praha 320.08.1990peněžitý dar 5 000,00
Janalík, Ondřej, Dvorce13.12.1983peněžitý dar 500,00
Janeček, Milan, Praha 916.08.1977peněžitý dar 350,00
Janeček, Milan, Praha 916.08.1977peněžitý dar 350,00
Jansa, Jiří, Chrudim07.12.1984bezúplatné plnění 300,00 (Dovoz knihovničky (zastávka))
JaronNet s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, 1100026969866peněžitý dar 10 000,00
JaronNet s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, 1100026969866bezúplatné plnění 30 000,00 (bilboardy, plakáty)
Jaroš, Adam, Praha 409.07.1993peněžitý dar 512,00
Jaroš, Jan, Praha 926.06.1982peněžitý dar 500,00
Jaroš, Jan, Praha 926.06.1982peněžitý dar 100,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha 805.08.1989peněžitý dar 50,00
Jašková, Klára, Brno16.06.1988peněžitý dar 100,00
Jaterková, Jirina, Havířov23.02.1960peněžitý dar 500,00
JCDecaux45241538bezúplatné plnění 66 780,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Jedličková, Radka, Zatec27.04.1988peněžitý dar 100,00
Jelínková, Marie, Praha 423.06.1966peněžitý dar 6 000,00
Jeřábek, Libor, Třebíč09.08.1969bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Jirsa, Vojtěch, Pardubice26.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Jokeš, Michal, Praha 5 - Hlubočepy15.12.1989peněžitý dar 9 622,00
Jůna, Jan, Jindřichův Hradec01.02.1990peněžitý dar 2 000,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadaník, Petr, Úpice17.03.1973peněžitý dar 250,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Kaleta, David, Praha 1017.12.1982peněžitý dar 1 500,00
Kalivoda, Viktor, Praha 428.03.1992peněžitý dar 500,00
Kallasch, Ondřej, Praha 2212.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Kanátová, Irena, Praha 406.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Kantor, Adrian, Jablonec nad Nisou24.08.1971peněžitý dar 10 000,00
Kapounek, Petr, Prostějov09.12.1986peněžitý dar 20 000,00
Kapounek, Petr, Prostějov09.12.1986peněžitý dar 20 000,00
Kapucín-Realizace staveb, s.r.o.25559583peněžitý dar 30 000,00
Karabín, Marcel, Havířov-Suchá19.09.1975peněžitý dar 200,00
Karabínová, Jitka, Praha 508.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Karas, Ondřej, Pardubice24.07.1984peněžitý dar 5 000,00
Karas, Ondřej, Pardubice24.07.1984peněžitý dar 200,00
Karas, Ondřej, Pardubice24.07.1984peněžitý dar 500,00
Karpíšek, Jiří, Svitavy16.11.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Kasík, Jan, Plzeň13.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Kašpar, Jakub, Vrchlabí07.02.1975peněžitý dar 300,00
Kavárna Pražírna Voznice, Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 1000005630193bezúplatné plnění 3 000,00 (sáčky kávy)
Kebová, Hana, Ostrava13.05.1987peněžitý dar 200,00
Kerama s.r.o., Třebíč63486806peněžitý dar 10 000,00
Kincl, Jaromír, Pardubice16.11.1993peněžitý dar 200,00
Kirš, Tomáš Kirš, Unkovice18.05.1980peněžitý dar 100,00
Kliment, Ondřej, Praha 1014.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Kliment, Ondřej, Praha14.08.1987peněžitý dar 500,00
Kliment, Ondřej, Praha 1014.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Štěpán, Praha 829.04.1984bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník, člen SZ)
Klímová, Libuše, Rudíkov24.08.1942bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Klobousovský, Petr, Přední Výtoň14.01.1986peněžitý dar 200,00
Klus, Michal, Karviná31.07.1979peněžitý dar 300,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 500,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Michal, Praha22.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Petra, Praha06.12.1995peněžitý dar 200,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan, Jablonec nad Nisou08.05.1980peněžitý dar 100,00
Kolářík, Lukáš, Katovice05.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Kolaříková, Kateřina, Praha 701.11.1980peněžitý dar 200,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana, Praha08.02.1978peněžitý dar 1 500,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 1 500,00
Kondelíková, Eliška, Veselí nad Lužnicí25.04.1989peněžitý dar 200,00
Konvička, Zbyněk, Písek25.03.1975peněžitý dar 100,00
Kopačková, Dagmar, Praha 426.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Kopřiva, František, Mladá Boleslav30.11.1995peněžitý dar 900,00
Kopřiva, František, Mladá Boleslav30.11.1995peněžitý dar 500,00
Korandová, Lenka, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 500,00
Korandová, Lenka, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -502,93
Koreň, Martin, Praha 207.07.1988peněžitý dar 5 555,00
Korlová, Veronika, Hořovice05.12.1994peněžitý dar 100,00
Kořínková, Regina, Praha 1717.05.1962peněžitý dar 200,00
Kosová, Pavla, Třebíč04.11.1978bezúplatné plnění 3 000,00 (dobrovolník, plakáty)
Košťálová, Hana, Pardubice06.01.1964peněžitý dar 200,00
Kotačka, Petr MUDr., Třebíč03.12.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (plakáty)
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotas, Ondřej, Brno20.01.1992peněžitý dar 500,00
Kotišová, Miluš, Nepomuk26.03.1973bezúplatné plnění 20 000,00 (Práce volební manažerky (300 hodin))
Kotišová, Miluš, Nepomuk26.03.1973bezúplatné plnění 2 795,00 (Jízdné volební manažerka (vlaky))
Kotowski, Jakub, Zelezny Brod27.10.1982peněžitý dar 500,00
Koudelka, Jiří, Praha 1302.08.1981peněžitý dar 3 630,00
Koudelka, Martin, Pardubice14.04.1991peněžitý dar 500,00
Koudová, Veronika, Praha 1011.01.1989peněžitý dar 200,00
Kovačeva, Elizabet, Praha 1012.05.1992peněžitý dar 55,00
Kovačeva, Elizabet, Praha 1012.05.1992bezúplatné plnění 300,00 (Fotografování)
Kovář, Radek, Třebíč04.01.1969peněžitý dar 10 000,00
Kovář, Rostislav, Třebíč24.08.1962peněžitý dar 10 000,00
Kozlová, Lenka, Milín27.10.1960peněžitý dar 1 000,00
Koželuhová, Miroslava, Praha 906.03.1966peněžitý dar 200,00
Koželuhová, Miroslava, Praha 906.03.1966peněžitý dar 300,00
Kožíšková, Eliška, Skryje u Rakovníka14.11.1955peněžitý dar 500,00
Král, Václav, Praha23.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Kratina, Aleš, Náměšť nad Oslavou21.02.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Krátký, Jiří, Hlásná Třebáň03.07.1978peněžitý dar 11 000,00
Krátký, Jiří, Svitavy07.09.1955peněžitý dar 48 000,00
Krátký, Jiří, Hlásná Třebáň03.07.1978peněžitý dar 13 000,00
Krátký, Jiří, Hlásná Třebáň03.07.1978peněžitý dar 2 000,00
Kraupner, Vojtěch, Praha 301.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Kraus, Jan, Praha 423.01.1993peněžitý dar 200,00
Krausová, Michaela, Praha 308.10.1992peněžitý dar 200,00
Kraus, Radim, Praha 4 - Kunratice16.10.1980peněžitý dar 200,00
Krčál, Pavel, Třebíč20.06.1975bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Krpata, Jan, Praha 616.06.1992peněžitý dar 300,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krumlová, Naděžda, Pardubice24.06.1937peněžitý dar 100,00
Krysl, Josef, Praha 212.11.1986peněžitý dar 100,00
Krysl, Josef, Praha 112.11.1986peněžitý dar 300,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová00442704peněžitý dar 4 275,00
Křivan, Ondřej, Praha06.12.1990peněžitý dar 300,00
Kubát, Jonáš, Praha 620.06.1996peněžitý dar 2 000,00
Kubát, Matěj, Praha27.07.1994peněžitý dar 100,00
Kubát, Ondřej, Praha 420.12.1989peněžitý dar 200,00
Kubeša, Jaroslav, Valašské Meziříčí31.03.1949peněžitý dar 10 000,00
Kubíčková, Adéla, Praha08.05.1974peněžitý dar 9 000,00
Kubíčková, Adéla, Praha08.05.1974peněžitý dar 11 000,00
Kubín, Vojtěch, Jičín01.01.1995peněžitý dar 200,00
Kubovčiak, Martin, Praha 3 - Vinohrady02.09.1975peněžitý dar 100,00
Kubricht, Jan, Řevnice12.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Kubricht, Jan, Řevnice12.08.1957peněžitý dar 10 000,00
Kučera, Roman, Praha12.11.1963peněžitý dar 5 000,00
Kuchyňka, Miroslav, Třebíč15.04.1980bezúplatné plnění 700,00 (bilboard, plakáty)
Kuklíková, Jindra, Praha 5 - Zličín02.09.1947peněžitý dar 10 000,00
Kulveit, Jan, Praha25.08.1982peněžitý dar 5 000,00
Kupčík, Jaroslav, Brno04.06.1986peněžitý dar 60,00
Kurková, Marie, Praha 411.06.1944peněžitý dar 1 000,00
Kutílek, Jakub, Praha17.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Kvoch, Petr, Hradec Králové25.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Kynčl, Jiří, Praha14.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Kynický, Radek, Velké Popovice22.05.1972peněžitý dar 40 000,00
Kyrš, Jakub, Brno25.02.1984peněžitý dar 200,00
Lakatošová, Daniela, Turnov05.06.1989bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Langr, Pavel, Hartvíkovice07.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (bilboard, plakáty)
Lapeš, Martin, Třebíč29.09.1975bezúplatné plnění 400,00 (bilboard, plakáty)
Lazznovsky, Martin, Brno06.03.1980peněžitý dar 300,00
Léčebné lázně Jáchymov a.s.29211808peněžitý dar 20 000,00
Leitnerová, Jana, Brno13.06.1987peněžitý dar 500,00
Letocha, Ondřej, Praha04.06.1985peněžitý dar 1 500,00
Let, Šimon, Most08.02.1995peněžitý dar 500,00
Liberálně ekologická strana71443606peněžitý dar 50 000,00
Lipavský, Jan, Praha 602.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Lipavský, Jan, Praha 602.07.1985peněžitý dar 15 000,00
Lipert, Martin, České Budějovice04.04.1993peněžitý dar 200,00
Lipert, Martin, České Budějovice04.04.1993peněžitý dar 200,00
Liška, Vladislav, Litoměřice17.10.1975peněžitý dar 777,00
Lněničková, Gabriela, Praha 6 - Suchdol20.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Losos, František, Tábor02.12.1946peněžitý dar 100,00
Loudová, Lucie, Praha 606.03.1983peněžitý dar 500,00
Luděk Bednář - PNEUSERVIS, Zámecká 46, Třebíč, 6740148886017bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Lukačovičová, Martina, Dolní Podluží10.07.1976peněžitý dar 300,00
Lukeš, Petr, Plzeň22.06.1977peněžitý dar 5 000,00
Lužná, Jiřina, Prostějov27.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Lysek, Petr, Prostějov11.04.1966peněžitý dar 10 000,00
M-POPELKA s.r.o., Přešovice 34, Přešovice, 6755726250811bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy, plakáty)
M-POPELKA s.r.o., Přešovice 34, Přešovice, 6755726250811peněžitý dar 8 000,00
Mádlová, Andrea, Ostroměř11.01.1990peněžitý dar 200,00
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 48 747,27 (Inzerce noviny METRO 10.10.2018 - sleva)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 48 747,27 (Inzerce METRO 11.10.2018)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 10 067,20 (Inzerce iDnes - sleva)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 17 726,50 (Inzerce MF Dnes - sleva)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 14 876,95 (Inzerce MF Dnes - sleva)
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 40 287,00 (nepeněžité plnění právnických osob (inzerce Metro))
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 1500045313351bezúplatné plnění 40 287,00 (nepeněžité plnění právnických osob (inzerce Metro))
Machátová, Věra, Pyšel29.07.1948bezúplatné plnění 500,00 (bilboard)
Málek, Ondřej, Hradec Králové14.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Malinský, Dušan, Heřmanův Městec19.04.1960bezúplatné plnění 3 000,00 ("Video ""Motoráček...""")
Mandic, Kristyna, Praha14.12.1982peněžitý dar 200,00
Mansurov, Alexandr, Praha05.02.1994peněžitý dar 1 500,00
Marek, Daniel, Prostějov14.02.1984peněžitý dar 999,00
Marek, Jaroslav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 2 000,00
Marek, Jaroslav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -2 012,45
Mareš, Daniel, Praha 9 Vinoř18.03.1952peněžitý dar 2 000,00
Marešová, Blanka Mgr., Třebíč14.11.1979bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy)
Marušiaková, Věra, Praha 427.09.1970peněžitý dar 400,00
Marušiaková, Věra, Praha 427.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Maryška, Vojtěch, Praha08.12.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A1 14 dní)
Mastný, Ladislav, Opatov02.08.1955bezúplatné plnění 5 000,00 (dobrovolník)
Mašková, Martina, Brno12.04.1988peněžitý dar 500,00
Matl, Rostislav, Prostějov13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matl, Rostislav, Prostějov13.01.1956peněžitý dar 100,00
Matoušek, Radek Mgr., Kožichovice05.04.1975bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Matyášek, Aleš, Prostějov03.03.1962peněžitý dar 5 240,00
Matyášek, Aleš, Prostějov03.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Mazák, Tomáš, Praha21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazur, Daniel, Praha26.05.1978peněžitý dar 7 000,00
Mazůrková, Anna, Havířov09.08.1994peněžitý dar 100,00
Medřický, Jan, Přibyslav17.12.1986peněžitý dar 200,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Mendl, Pavel, Rudná06.03.1964peněžitý dar 256,00
Merhout, Martin, Pardubice12.04.1989peněžitý dar 200,00
Metamorfózy, s.r.o.27730361peněžitý dar 10 000,00
Mihaličková, Monika, Praha24.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Michálek, Jakub, Praha06.02.1989peněžitý dar 30 000,00
Michálek, Libor, Chýně24.02.1945bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolník)
Michálek, Libor, Chýně14.12.1968peněžitý dar 200 000,00
Michálek, Vladimír, Praha27.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Michálková, Jana, Chýně13.10.1949bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolník)
Michalská, Marika, Litvínov-Hamr13.06.1985peněžitý dar 500,00
Michlovský, Zbyněk, Brno18.08.1982peněžitý dar 500,00
MIJAMA, s.r.o.25116011peněžitý dar 5 000,00
MIJAMA, s.r.o.25116011peněžitý dar 5 000,00
Miklík, Zbyněk, Turnov17.02.1975bezúplatné plnění 6 050,00 (noviny)
Miklík, Zbyněk, Turnov17.02.1975bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mišustin, Andrej, Praha 820.12.1977peněžitý dar 500,00
Mixánek, Lukáš, Turnov03.03.1984bezúplatné plnění 300,00 (dobrovolník)
Modlíková, Klára, Brno20.06.1994peněžitý dar 200,00
Mochťák, Jan, Prostějov16.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Moravčík, Ondřej, Praha 803.05.1985peněžitý dar 200,00
Moravec, František, Březová nad Svitavou20.01.1952bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Moravová, Alena, Praha 1516.06.1989peněžitý dar 500,00
MOREAU AGRI J.Hradec s.r.o.26041464peněžitý dar 200,00
MUDr.Jan Kozák s.r.o.03537242peněžitý dar 10 000,00
Muller, Václav, Kladno05.09.1986peněžitý dar 5,00
Murňák, Tomáš, Praha 521.02.1980peněžitý dar 7 035,12
Murňák, Tomáš, Praha 521.02.1980peněžitý dar 2 086,00
Musil, Pavel, Praha 327.04.1973peněžitý dar 7 000,00
Mydlářová, Michala, Klášter Hradiště nad Jizerou31.03.1981bezúplatné plnění 1 815,00 (opuov1ě6š9ení banneru)
Nedomlel, Radek, Cerekvice nad Bystřicí19.09.1991peněžitý dar 100,00
Nejedlík, Karel, Praha10.12.1985peněžitý dar 360,00
Němcová, Anna, Praha 603.04.1990peněžitý dar 1,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Němec, Petr, Praha 1030.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Štefan, Horní Bříza27.07.1999peněžitý dar 200,00
Nepejchal, Jakub, Olomouc02.09.1987peněžitý dar 600,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neužil, Matouš, Praha 806.06.2001bezúplatné plnění 1 400,00 (dobrovolník)
Nguyeová, Veronika, Havlíčkův Brod21.07.1985bezúplatné plnění 600,00 (Organizace festiválku HB (zajištění čajovny, audiozáznamu, PR akce))
Nováček, Ladislav Ing., Heraltice28.12.1974bezúplatné plnění 500,00 (plakáty, dobrovolník)
Nová, Daniela, Stříbro19.12.1979peněžitý dar 200,00
Novotná, Alena JUDr., Moravské Budějovice18.10.1957bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Nürnbergerová, Veronika, Praha 4 - Kunratice09.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Nykel, Lumír, Praha05.10.1967peněžitý dar 300,00
Oborsky, Pavel, Praha 303.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Odstrčilík, Vojtěch, Hradec Králové31.05.1993peněžitý dar 300,00
Onderka, Jakub, Beroun06.07.1987peněžitý dar 100,00
Ondrášek, Petr, Kutná Hora02.06.1953bezúplatné plnění 2 550,00 (dobrovolník)
Padevět, Miloš, Praha 517.12.2000bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník)
Palasthy, Jozef, Zavazna Poruba, Slovensko15.04.1987bezúplatné plnění 1 850,00 (dobrovolník)
Pálka, Jan Ing., Sokolí25.05.1960bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 111,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 222,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 2 000,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 200,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 222,00
Paris, Marek, Praha22.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Pašek, Roman, Třebíč06.05.1993peněžitý dar 200,00
Pašek, Roman, Třebíč06.05.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (Sestřih videa)
Pávek, Martin, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 1 390,00
Pávek, Martin, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -1 395,03
Pavlasová, Alena, Brno05.02.1985peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Petr, Opava29.10.1952peněžitý dar 20 000,00
Pavlík, Ivo, Praha 10 - Hostivař24.03.1983peněžitý dar 500,00
Pavlík, Jakub, Praha 1028.03.1985peněžitý dar 300,00
Pavlík, Jakub, Praha 1028.03.1985peněžitý dar 300,00
Pavlík, Martin, Březolupy12.04.1995peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis, Praha 422.04.1983peněžitý dar 500,00
Payerová, Eliška, Plzeň30.11.1997peněžitý dar 200,00
Pecková, Kateřina, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 100,00
Pecková, Kateřina, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -100,59
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Pernica, Tomáš, Náchod05.09.1982peněžitý dar 5 005,00
Pešek, Jan, Praha18.10.1989peněžitý dar 100,00
Pešková, Magdalena, Kaznějov29.07.1973peněžitý dar 500,00
Petlach, Michal, Praha01.01.1984peněžitý dar 500,00
Petrlík, Ondřej, Vojnův Městec17.10.1988peněžitý dar 200,00
Petroš, Jakub, Frýdek-Místek04.06.1992peněžitý dar 1,00
Petr, Tomáš, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Petr, Tomáš, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -1 003,49
Petrtýl, Martin, Praha 11 - Chodov03.01.1977peněžitý dar 300,00
Pexa, Tomáš, Plzeň17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 6 250,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 25 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 8 800,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 6 250,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Píša, Jan, České Budějovice04.05.1990peněžitý dar 100,00
Plavcová, Jarmila, Podbořany21.11.1961peněžitý dar 200,00
Plavcová, Jarmila, Podbořany21.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Plechinger, Pavel Plechinger, Dobříš26.07.1989peněžitý dar 500,00
Podroužek, Adam, Praha28.10.1991peněžitý dar 1 000,00
Podskalský, Radek, Liberec17.01.1977peněžitý dar 200,00
Pochmanová, Zuzana, Kladno08.04.1992bezúplatné plnění 7 100,00 (dobrovolník)
Poláková, Simona, ceske budejovice06.03.1981peněžitý dar 200,00
Polanská, Jitka, Praha 10 - Vršovice13.07.1967peněžitý dar 500,00
Polášek, Marek, Opava16.10.1996peněžitý dar 100,00
Polívka, Jiří, Drahelcice27.03.1981peněžitý dar 200,00
Polmanová, Pavlína, Nová Paka04.11.1987peněžitý dar 150,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 300,00
Pospíšil, Jaroslav, Brno06.09.1979peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Mario, Telč18.09.1955bezúplatné plnění 2 500,00 (Grafické návrhy (plakát, banner))
Pošvář, Jan, Mnich16.05.1985bezúplatné plnění 3 000,00 (Pomoc s rozpočtováním a proplácením)
Prchal Pavlíčková, Radmila, Olomouc15.07.1974peněžitý dar 500,00
Pro!Ústí05756243peněžitý dar 16 170,00
Profant, Ondřej, Praha 802.05.1988peněžitý dar 12 288,00
Profant, Ondřej, Praha 802.05.1988peněžitý dar 8 192,00
Procházka, Karel, Holešov02.07.1983peněžitý dar 500,00
Procházka, Karel, Holešov02.07.1983peněžitý dar 500,00
Procházka, Vojtěch, Praha14.06.1982peněžitý dar 500,00
Procházková, Ivana, Rožnov pod Radhoštěm01.07.1994peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Věra, Třebíč16.09.1949bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Prokeš, Jakub, Brno16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Prokšová, Lenka, Praha21.07.1986peněžitý dar 700,00
Protivínská, Andrea, České Budějovice02.01.1979peněžitý dar 100,00
Prouza, Tomáš, Brno - Zábrdovice01.01.1988peněžitý dar 300,00
Přeučilová, Jana, Praha 912.06.1956bezúplatné plnění 1 350,00 (dobrovolník)
Přibil, Martin, Praha09.11.1960peněžitý dar 5 001,00
Pudilová, Alena, České Budějovice04.05.1984peněžitý dar 500,00
Pumax, s.r.o., Na Klinkách 173/2, Třebíč, 6740146981730bezúplatné plnění 5 000,00 (bilboardy)
Rajmanová, Božena, Praha 1017.05.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník)
Rajnohová, Veronika, Praha27.06.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A3 1 měsíc)
Rameš, Robert, Praha 206.12.1968peněžitý dar 3 000,00
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 9 680,00 (Sleva na inzerci)
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 13 915,00 (Sleva na inzerci)
Rejchrtová, Petra, Praha 429.08.1969peněžitý dar 25 000,00
Renč, Filip, Praha01.01.1970peněžitý dar 30,00
Repka, Matus, Praha 819.02.1977peněžitý dar 500,00
Rigo, Milan, Trnava11.09.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (bilboard)
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 10 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 24 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha21.01.1985peněžitý dar 8 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 100 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 120 000,00
Rohošková, Kateřina, Praha 820.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 300,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 300,00
Royal Spa a.s., VRÁCENO26968614peněžitý dar 20 000,00
Royal Spa a.s., VRÁCENO26968614peněžitý dar -20 000,00
Rubeš, Miroslav, Pardubice26.07.1945peněžitý dar 3 000,00
Rumpel, Aleš, Praha 1001.01.1979peněžitý dar 500,00
Řezáčová Kutišová, Dana, České Budějovice28.09.1984peněžitý dar 100,00
Sadílková, Karolína, Praha 1012.03.1989peněžitý dar 200,00
Sahula, Roman, Chrast10.12.1974bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Sándor, Lenka, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 200,00
Sándor, Lenka, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -200,98
SATKE & ŠKORPIL advokátní kancelář, s.r.o.06542808peněžitý dar 5 000,00
Satra, Pavel, Berlin30.09.1988peněžitý dar 500,00
Sauer, Dominik, Praha04.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sedláček, Jiří, Praha 215.08.1967peněžitý dar 5 000,00
Sedláčková, Irena, Říčany u Brna15.04.1974peněžitý dar 200,00
Sedlák, Petr, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 49,57
Sedlák, Petr, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -49,96
Seidlová, Ludmila, Polička20.02.1957bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Semilská, Jana, Praha 507.03.1961bezúplatné plnění 1 400,00 (dobrovolník)
Semilský, Jan, Praha 502.02.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (dobrovolník)
SH-Art, s.r.o., Pražská 357/2, Třebíč, 6740125306286bezúplatné plnění 400,00 (bilboardy)
Schindler, David, Turnov17.08.1994bezúplatné plnění 12 100,00 (dobrovolník)
Schindler, David, Turnov17.08.1994bezúplatné plnění 6 050,00 (noviny)
Sidorenko, Alexej, Holešov12.04.1983peněžitý dar 200,00
Silná, Nataša, Praha 606.12.1960peněžitý dar 5 000,00
Simerská, Lenka, Litoměřice29.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Sivák, Petr, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 1 000,00
Sivák, Petr, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -1 003,92
Skalová, Jana, Praha23.12.1957bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachta 1 měsíc)
Skulinová, Nikol, Havířov14.12.1997peněžitý dar 100,00
Sláma, Petr, Hroznatín25.07.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (zapůjčení vleku)
Sláma, Petr, Hroznatín25.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Slaměna, Adam, Praha27.08.1993peněžitý dar 200,00
Slámová, Radka, Slavíkovice12.07.1971bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Slavětínský, Jan, Praha 1112.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Slowik, Marian, Mosty u Jablunkova05.11.1988peněžitý dar 200,00
Smoljak, Filip, Praha17.10.1965peněžitý dar 3 000,00
Smoljak, Filip, Praha17.10.1965peněžitý dar 50 000,00
Sodomka, Jan, Bystré06.08.1974bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Sova, Radek, Bzenec12.05.1993peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr, Moutonice12.04.1998peněžitý dar 400,00
Springinsfeld, Petr, Moutonice12.04.1998peněžitý dar 60,00
Stará, Věra, Svitavy22.02.1972bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 150 000,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 35 000,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 66 000,00
Starý, Jiří, Praha15.11.1986peněžitý dar 500,00
Stibal, Aleš, Litoměřice18.02.1978peněžitý dar 1 234,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 8 750,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 12 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 125 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 23 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 62 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 10 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 35 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 12 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 35 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 8 000,00
Strnad, Vojtěch, Český Brod25.12.1996peněžitý dar 500,00
Studio CTC s.r.o.26894050peněžitý dar 10 000,00
Stuchlá, Barbora, Černošice07.08.1996peněžitý dar 500,00
Stuchlík, Jaroslav, Turnov11.06.1970bezúplatné plnění 8 000,00 (konzultace strategie)
Suchánek, Jan, Praha05.03.1976peněžitý dar 200,00
Suchan, Tomáš, Vimperk02.01.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (tvorba videa)
Suchomel, Martin, Brno02.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svatuška, Josef, Olbramovice12.03.1986peněžitý dar 1 024,00
Svitava stavebniny, s.r.o., Milady Horákové 357/4, Svitavy, 5680264827801bezúplatné plnění 12 000,00 (Umístění banneru 16,5 x 3 metry)
Svitil, Tomáš, Praha07.04.1994peněžitý dar 500,00
Svoboda, Miloslav, Praha13.08.1939bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení plakát A1 14 dní)
Svoboda, Pavel, Kukle24.11.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Svoboda, Tomáš, Brno08.06.1984peněžitý dar 500,00
Svrček, Jiří, Praha25.10.1991peněžitý dar 4 800,00
Swiss Garage, s.r.o.46976299peněžitý dar 10 000,00
Sýkorová, Vladimíra, Zapomenutá21.03.1963peněžitý dar 500,00
Systemický institut, s.r.o.28216385peněžitý dar 10 000,00
Sýs, Vojtěch, Svitavy18.07.1981bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Szaffnerová, Kateřina, Litoměřice07.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Szlauer, Martin, Praha 827.11.1993peněžitý dar 500,00
Šalomoun, Michal, Třebíč21.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Šalomounová, Dagmar, Třebíč13.01.1951bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Šamárek, Václav, Praha 5 - Zbraslav28.04.1994peněžitý dar 500,00
Šandor, Matej, Praha 426.08.1984peněžitý dar 1 200,00
Šandor, Matej, Praha 426.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Šejbová, Lenka, Praha 916.12.1959bezúplatné plnění 1 200,00 (dobrovolník)
Šemík, Roman, Praha14.01.1962peněžitý dar 321,00
Šemík, Roman, Praha14.01.1962peněžitý dar 54 321,00
Šemík, Roman, Praha14.01.1962peněžitý dar 321,00
Šetková, Pavlína Šetková, Stříbro09.05.1994peněžitý dar 200,00
Šídlo, Tomáš, Praha 602.08.1968peněžitý dar 10 043,00
Šimerda, Pavel, Praha 423.06.1986peněžitý dar 10 000,00
Šimral, Vít, Praha 1009.07.1986peněžitý dar 5 000,00
Šimunič, Patrik, Vsetín01.07.1999peněžitý dar 5,00
Šimunič, Patrik, Vsetín01.07.1999peněžitý dar 300,00
Šimunič, Patrik, Vsetín01.07.1999peněžitý dar 300,00
Šimunič, Patrik, Vsetín01.07.1999peněžitý dar 1,00
Šindelka, Roman, Třebíč30.12.1970bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Šindler, Vojtěch, Hrabišín13.07.1996peněžitý dar 100,00
Škalák, Vojtěch, Praha04.11.1993peněžitý dar 2 000,00
Škaroupka, Josef, Březová nad Svitavou09.02.1953bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Škerle, Michal, Brno04.11.1983peněžitý dar 4 000,00
Škoda, Michal, Hrotovice09.11.1976bezúplatné plnění 400,00 (bilboard)
Šmarda, Jiří, Třebíč26.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Šmejkalová, Hana, Praha17.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmejkalová, Veronika, Praha 922.05.1970peněžitý dar 3 000,00
Šmída, Martin, Majetín11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmída, Martin, Majetín11.06.1985peněžitý dar 800,00
Šmída, Martin, Majetín11.06.1985peněžitý dar 600,00
Šmíd, Jakub, Šlapanov21.02.1985bezúplatné plnění 300,00 (Organizace festiválku Šlapanov)
Špaček, Jaroslav, Kněžice24.07.1997peněžitý dar 100,00
Špendlíček, Ondřej, Cheb01.10.1984peněžitý dar 6 900,00
Špitálníková, Nina, Kladno27.12.1987peněžitý dar 500,00
Šraier, Vladimír, Praha 615.03.1962peněžitý dar 10 043,00
Šretr, Jiří, Osek22.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Šťastný, Lukáš, Středokluky07.11.1978peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Miroslav, Praha 5 - Hlubočepy05.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Pavel, Chrudim24.09.1985bezúplatné plnění 500,00 (Složení a rozložení stanu při jízdě motoráčkem)
Štěpánek, Petr, Polička12.06.1967bezúplatné plnění 4 000,00 (Umístění banneru 3x1,5 metru)
Štěpánek, Zdeněk, Karle07.02.1980bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Štěpánková, Nikola, Chrudim12.03.1986peněžitý dar 300,00
Štěpánková, Nikola, Chrudim12.03.1986peněžitý dar 7 076,00
Štogl, Karel, Praha01.06.1973peněžitý dar 45 000,00
Štogl, Karel, Praha01.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Štourač, Radek, Třebíč20.10.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (bilboard)
Štrébl, Štěpán, Praha 322.11.1990peněžitý dar 15 000,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švácha, Jiří, Praha11.10.1986peněžitý dar 100,00
Švecová, Radomíra, Praha18.10.1964peněžitý dar 500,00
Taraba, Josef, Praha 525.08.1978peněžitý dar 5 001,00
Täuberová, Kateřina, Praha 2-Vinohrady13.01.1986peněžitý dar 200,00
Täuberová, Kateřina, Praha13.01.1986peněžitý dar 150,00
Taussik, Jiří, Blansko19.02.1975peněžitý dar 200,00
Ticháková, Jana, Olomouc13.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Tichý, Daniel, Pardubice03.05.1994peněžitý dar 500,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Timura, Patrik, Chodov13.04.1977peněžitý dar 128,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Tomášek, Martin, Ostrava26.05.1969peněžitý dar 10 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 43 500,00
TOP 0971339728peněžitý dar 50 000,00
Topol, Filip, Praha 402.11.1977peněžitý dar 20 000,00
Toušek, Petr, Strunkovice na Blanicí05.08.1984peněžitý dar 200,00
Tračík, Štěpán, Ostrava28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán, Ostrava28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán, Ostrava28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán, Ostrava28.01.1982peněžitý dar 150,00
Troják, Pavel, Borová u Poličky23.12.1969bezúplatné plnění 12 500,00 (Umístění 2 bannerů 3x1,5 metr, 1 banneru 2x1 metr)
Truhlář, Josef, Třebíč07.01.1950peněžitý dar 5 000,00
Truhlář, Josef, Třebíč07.01.1950bezúplatné plnění 200,00 (bilboard)
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Trusina, Jakub, Brno15.09.1983peněžitý dar 128,00
Tryznová, Barbora, Čermná nad Orlicí03.11.1985peněžitý dar 100,00
Třebíčská cateringová společnost s.r.o., Mlýnská 326/13,, Brno, 6360026940876bezúplatné plnění 15 000,00 (guláš)
Tuháček, Miloš, Tábor05.12.1974peněžitý dar 6 273,00
Turko, Václav, Praha 420.01.1956bezúplatné plnění 2 420,00 (dobrovolník)
Turko, Václav, Praha 420.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (volebni noviny srpen)
Turko, Václav, Praha 420.01.1956bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Turko, Václav, Praha 420.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Tyl, Miroslav, Praha25.07.1958peněžitý dar 5 001,00
Tylová, Eva, Praha 212.12.1959peněžitý dar 150 000,00
Tylová, Eva, Praha12.12.1959peněžitý dar 5 000,00
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav, Mělnická 31, Stará Boleslav, 2500125675141bezúplatné plnění 58 080,00 (Volební video 1-4)
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav, Mělnická 31, Stará Boleslav, 2500125675141bezúplatné plnění 29 040,00 (Volební video 5-6)
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav, Mělnická 31, Stará Boleslav, 2500125675141bezúplatné plnění 14 520,00 (Volební video 7)
Uhříček, Martin, Glasgow20.08.1981peněžitý dar 100,00
Uchytilová, Eva, Praha 402.10.1985peněžitý dar 19 700,00
Ulip, Jiri, Brno08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ungermannová, Jitka, Prostějov29.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Vacek, Kamil, Praha 605.11.1974peněžitý dar 20 000,00
Valdman s.r.o.25302680peněžitý dar 10 000,00
Vaník, Vojtěch, Mladá Boleslav15.03.2000bezúplatné plnění 3 630,00 (Gleotárkéyh-oid3e0a1, grafika)
Vaník, Vojtěch, Mladá Boleslav15.03.2000bezúplatné plnění 7 018,00 (GproárckeéhsoF3B0-1kampaň)
Vansa, Tibor, Praha04.11.1983peněžitý dar 11 381,00
VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 823/5, Třebíč, 6740146967168bezúplatné plnění 5 000,00 (pivo, pivní sety)
Vařecha, Filip, Pardubice01.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Vašátková, Simona, Rudná u Prahy24.10.1969peněžitý dar 200,00
Vávra, Jakub, Znojmo11.11.1992peněžitý dar 500,00
Vávrová, Anna, Teplice27.06.1995peněžitý dar 200,00
Ve Mlejnech s.r.o.07321031peněžitý dar 6 112,00
Večeřek, Bohumil, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Veigertova, Zuzana, Praha04.04.1986peněžitý dar 200,00
Vévodová, Libuše, Svitavy21.05.1957bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
Vilgus, Petr, Praha 820.08.1974bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník, člen SZ)
Vintrlíková, Jana, Křepice25.03.1982peněžitý dar 100,00
Virt, Jan, Liberec21.05.1987peněžitý dar 500,00
Víšková, Barbara, Radiměř20.03.1981bezúplatné plnění 5 000,00 (Umístění 2 bannerů 2x1 metr)
VIZE pro Česko07301600peněžitý dar 100 000,00
VIZE pro Česko07301600bezúplatné plnění 19 850,00 (nepeněžité plnění právnických osob (brigádníci))
VIZE pro Česko07301600peněžitý dar 400 000,00
Vlášková, Petra, Praha30.05.1981peněžitý dar 100,00
Vlášková, Petra, Praha30.05.1981peněžitý dar 100,00
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny srpen)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-říjen)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 3 960,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-srpen)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 2 783,00 (dobrovolník)
Vlk, Jaroslav, Hať29.04.1982bezúplatné plnění 4 200,00 (zápůjčka osobního vozu vč. phm-září, říjen)
Vnenk, Petr, Teplice16.12.1991peněžitý dar 500,00
Vobruba, Lukáš, Praha 927.07.1985peněžitý dar 200,00
Vodehnal, Jindřich, Polička13.08.1981bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Vodová, Michaela, Chlum21.05.1979bezúplatné plnění 500,00 (Dovoz/odvoz stativu na videozáznam)
Vodová, Michaela, Chlum21.05.1979peněžitý dar 4 250,00
Volejníčková, Markéta, Moravský Krumlov, Polánka26.01.1986peněžitý dar 100,00
Volf, Jindřich, České Budějovice22.04.1986peněžitý dar 100,00
Vondráček, Ladislav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -402,34
Vondráček, Ladislav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 400,00
Vondráčková, Lenka, Velemín11.12.1989peněžitý dar 500,00
Vondra, Matěj, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 50,00
Vondra, Matěj, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -50,29
Vonková, Olga, Děčín 3430.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Vosecká, Kristýna, Pardubice27.07.1991bezúplatné plnění 1 452,00 (dobrovolník)
Vosecká, Kristýna, Pardubice27.07.1991bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Vrobel, Jan, Praha20.04.1987peněžitý dar 100,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyleťalová, Lucie, Dyjákovice19.06.1979peněžitý dar 200,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 300,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 3 500,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Václav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 200,00
Vymazal, Václav, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -201,18
W Czech Development s.r.o., Tvrdého 643, Praha, 1990004279301bezúplatné plnění 5 000,00 (inzerce)
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 100 000,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 4 792,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 200 000,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 1 525,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 200 000,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 750,00
Wageknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 100 000,00
Wagenknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 20 000,00
Wagenknecht, Lukáš, Pardubice24.09.1978peněžitý dar 1 252,00
Waloszek, Eduard, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 100,00
Waloszek, Eduard, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -100,59
Weissmannová, Lucie, Václavovice02.08.1990peněžitý dar 500,00
Wirth, Oskar, Praha 509.06.2000peněžitý dar 1 000,00
Wirthová, Karolina, Praha 520.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Wurmová, Ivana, Praha 425.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Zábranský, Adam, Praha28.12.1993peněžitý dar 5 000,00
Zábranský, Adam, Praha28.12.1993peněžitý dar 20 000,00
Zájezdy.cz, a.s.27726525peněžitý dar 20 000,00
Záleský, Karel, Opava28.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Zamorová, Jana, Praha 822.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana, Praha 822.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Zapletal, Zdeněk, Prostějov17.02.1961peněžitý dar 9 000,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov03.02.1958peněžitý dar 2 000,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov03.02.1958peněžitý dar 2 000,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov03.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Závrská, Kateřina, Havlíčkův Brod13.02.1984bezúplatné plnění 3 000,00 (Bannery na plotech (6 ks))
Zdobinská, Hana, Děčín II - Nové Město16.04.1953peněžitý dar 3 000,00
Zelko, Daniel, Prague25.10.1982peněžitý dar 200,00
Zeman, David, Praha 316.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David, Praha 316.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David, Praha 316.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David, Praha 316.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, David, Praha 316.04.1985peněžitý dar 100,00
Zeman, Radek, Frýdek-Místek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek, Frýdek-Místek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zemková, Markéta, Pardubice19.05.1989peněžitý dar 100,00
Zikmund, Vít, Praha23.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Zima, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 100,00
Zima, Jan, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -100,36
Zmeškal, Miloš, Olomouc15.06.1987peněžitý dar 1 050,00
Zrzánek, Ivan, Opatovec03.01.1961bezúplatné plnění 2 500,00 (Umístění banneru 2x1 metr)
Zrzavecká, Klára, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar -100,59
Zrzavecká, Klára, VRÁCENO01.01.1900peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 1 001,00
Žďárská, Karolína, Blatno03.02.1992bezúplatné plnění 14 520,00 (dobrovolník)
Žďárská, Karolína, Blatno03.02.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny září)
Žďárská, Karolína, Blatno03.02.1992bezúplatné plnění 1 936,00 (dobrovolník)
Žďárská, Karolína, Blatno03.02.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (volební noviny srpen)
Žemba, Martin, Brno11.07.1962peněžitý dar 100,00
Žemba, Zdeněk, Úvalno04.10.1984peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 325 850,60 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
EUROPLAKAT spol. s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 186004061483256 095,60 (sleva outdoor)
InsiderMedia2899321785 000,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
Institut Wiliama Wilberforce0130686359 895,00 (nepeněžité plnění právnických osob (propagace knihy))
JCDecaux4524153866 780,00 (nepeněžité plnění právnických osob (sleva Outdoor))
U&WE advertising, s.r.o., Stará Boleslav, Mělnická 31, Stará Boleslav, 250012567514158 080,00 (Volební video 1-4)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy