Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Aliance pro budoucnost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05402450

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Masarykovo nábřeží 235/28, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 221907269, e-mail: office@oda.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pavel Sehnal - předseda předsednictvaDatum: 01.04.2019 12:29:25
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: 2018_ODA_-_audit_a_ucetni_zaverka.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 15 389 650,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 1 400,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 15 388 250,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 254 638,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 189 889,98
      volba prezidenta republiky 10 000,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 5 112 148,69
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 18 710 854,41 25.07.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 15 278 400,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABF, a.s.63080575peněžitý dar 3 000 000,00
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.28498038peněžitý dar 250 000,00
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.28498038peněžitý dar 350 000,00
Bílek, Jiří09.07.1973peněžitý dar 3 500,00
Corneta Real a.s.27907945peněžitý dar 750 000,00
Czech Art Agency s.r.o.27833640peněžitý dar 28 000,00
Černá, Denisa22.04.1996peněžitý dar 40 000,00
Černá, Markéta23.07.1981peněžitý dar 20 000,00
Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o.28312678peněžitý dar 10 000,00
Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o.28312678peněžitý dar 3 000,00
DDX Czech a.s.05401275peněžitý dar 350 000,00
Dominik, Pavel12.08.1981peněžitý dar 1 000,00
ERDEX a.s.27182533peněžitý dar 900 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fritscher, Aleš22.04.1967peněžitý dar 1 500,00
Fulnek, Igor06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Harfa Media a.s.27875164peněžitý dar 400 000,00
Hejnová, Iveta05.05.1963peněžitý dar 55 000,00
Jiří Koš05198763peněžitý dar 2 100,00
Kachlík, Petr25.01.1982peněžitý dar 150 000,00
Kachlík, Petr01.06.1954peněžitý dar 200 000,00
Kachlík, Petr01.06.1954peněžitý dar 200 000,00
Kachlík, Tomáš19.03.1985peněžitý dar 100 000,00
Kamil Mrva Architects, s.r.o.28647611peněžitý dar 25 000,00
Kana, Miroslav06.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Kouřimská, Daniela06.10.1957peněžitý dar 80 000,00
Králová, Andrea04.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Kvintum s.r.o.27230830peněžitý dar 3 000 000,00
Lichnovský, Václav19.09.1970peněžitý dar 7 000,00
Lýsek, Mojmír09.10.1950peněžitý dar 9 300,00
MADARO nářadí s.r.o.05120896peněžitý dar 2 000,00
Marková, Štěpánka14.03.1968peněžitý dar 200 000,00
Marková, Štěpánka14.03.1968peněžitý dar 300 000,00
Navrátil, Vlastimil20.08.1954peněžitý dar 1 000 000,00
Polnická, Iveta01.02.1967peněžitý dar 50 000,00
Polnická, Iveta01.02.1967peněžitý dar 30 000,00
Pořízek, Petr16.07.1989peněžitý dar 150 000,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 300 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 150 000,00
Prokop, Petr30.05.1984peněžitý dar 25 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
SEVER Plus s.r.o.25022024peněžitý dar 30 000,00
SICURO SERVICES s.r.o.29144621peněžitý dar 40 000,00
Smíchovská inkasní s04312007peněžitý dar 200 000,00
Somr, Zdeněk14.11.1959peněžitý dar 1 000 000,00
Stehlík, Radek01.06.1973peněžitý dar 25 000,00
Škarda, Jiří08.09.1959peněžitý dar 25 000,00
Štychová, Jana03.08.1987peněžitý dar 80 000,00
Tkáč, Libor07.07.1970peněžitý dar 3 000,00
TPK Real a.s.06622381peněžitý dar 600 000,00
Veitsberg s.r.o.04447123peněžitý dar 20 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy