Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Marek Hilšer do Senátu

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07157029

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pohořelec 110/26, Praha 1, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 775678983, e-mail: marek.hilser@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. - předsedaDatum: 28.03.2019 13:08:29
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_uzaverky_2018.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 840 192,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 225 000,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 615 192,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 564 686,61
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 615 213,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, Pavel09.09.1963peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Adámková, Danica12.04.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Adamová, M. Lenka06.06.1951peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Anlaufová, Martina22.06.1986peněžitý dar 279,19
bezúplatné plnění 40,81 (Provize HITHIT)
Arnold, Martin01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Augustova, Michaela02.07.1989peněžitý dar 157,05
bezúplatné plnění 22,95 (Provize HITHIT)
Bačáková, Andrea05.05.1982peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Badrova, Ivana08.07.1969peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Badrova, Ivana08.07.1969peněžitý dar 724,16
bezúplatné plnění 105,84 (Provize HITHIT)
Balašová, Lenka11.08.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Balkule, Dr.19.08.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Baluci, Andrea18.07.1974peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Bárta, Jiří22.03.1968peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Bartíková, Jana07.07.1950peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bartošová, Aneta01.07.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Baumannová, Andrea08.08.1966peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bavorová, Eva01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bázlerová, Gabriela17.07.1970peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bečvářová, Barbora27.07.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bělohlávková, Věra09.12.1980peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Beňa, Radomír03.07.1981peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Beneš, Michal14.04.1973peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Benešová, Markéta19.05.1993peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Beranová, Lenka24.08.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Beranová, Petra21.05.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Beranová, Petra01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Beranová, Veronika15.07.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bergerová, Hana21.06.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Bičíková, Romana30.05.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bidlová, Jitka01.07.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bláha, Martin21.05.1997peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
blahník, ondřej01.03.1975peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Blažková, Kateřina22.07.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bodečková, Denisa01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Bodiš, Vladimír11.06.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bogdanowicz, Marek01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Boges, David27.03.1971peněžitý dar 25 000,00
Boháček, Roman05.03.1987peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Boháčková, Anna23.05.2001bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Böhmová, Lena11.10.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Borovská, Andrea28.02.1967peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bouška, Petr26.01.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bouška, Petr26.01.1982peněžitý dar 1 065,30
bezúplatné plnění 155,70 (Provize HITHIT)
Bozděch, Václav06.12.1961bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Brabenec, Milan07.12.1955peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Brauner, Jiří30.01.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bromova, Jindra20.01.1961peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Brýdl, David11.11.1997peněžitý dar 130,87
bezúplatné plnění 19,13 (Provize HITHIT)
Brynda, Pavel18.04.1974peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Brzobohatá, Hana28.01.1998peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Buček, Miroslav10.09.1977peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Bureš, Jiří11.03.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Buzek, Boleslav01.05.1970peněžitý dar 17 449,62
bezúplatné plnění 2 550,38 (Provize HITHIT)
Cachová, Eva26.01.1956peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Canek, David12.01.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Canek, David12.01.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Cichra, Petr17.10.1996peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Cimr, Ivan11.02.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Cizek, Michal15.10.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
CRKVOVA, MICHAELA27.09.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Cvrková, Petra21.12.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Cyrany, Jiří01.05.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Čech, Jan16.06.1978peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Čechová, Alena30.09.1947peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Čermáková, Libuše23.04.1970peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Čerňák, Michal06.01.1982peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Čerňa, Pavel01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Černý, Jan04.12.1986peněžitý dar 305,37
bezúplatné plnění 44,63 (Provize HITHIT)
Černý, Vojtěch16.10.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Červenáková, Michaela29.07.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Čevelíček, Marek19.01.1984peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Čížková, Magdalena03.10.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
D., Denisa16.01.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Danč, Radek04.03.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Daniel, Josef28.02.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Daňko, Petr28.12.1997peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Daňková, Kamila21.02.1953peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dauš, Petr06.12.1964bezúplatné plnění 15 000,00 (IT práce,výroba video klipů)
Demo, Pavel13.05.1983peněžitý dar 305,37
bezúplatné plnění 44,63 (Provize HITHIT)
Denová, Frial30.07.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dítětová, Jitka02.11.1962peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dobrý, Vít04.05.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dokoupilová, Karla18.08.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dolanská, Monika13.07.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dolejší Arazim, Zuzana13.10.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Doležalová, Martina20.01.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Domes, Tomáš04.07.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dostal, Jan03.02.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dostál, Oto17.05.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dostalova, Eliska22.02.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Drcmánková, Karolína17.09.1989peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Drutarovský, Zdara01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dubnová, Anežka16.05.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Duchoslav, Miloš31.12.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dusilova, Lenka01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dvorakova, Pavlina09.05.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dvorakova, Pavlina09.05.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dvorský, David25.10.1971peněžitý dar 10 000,00
Dvořáček, Martin10.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dvořáková, Zuzana01.01.1974peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Dytrychová, Jitka11.08.1976peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Edlmanová, Johana02.02.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Eich, Marta24.07.1972peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ernestová, Ilona10.02.1953peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ernestová, Ilona10.02.1953peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ešnerová, Kateřina29.12.1986peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Fairaislová, Lenka24.01.1959peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Fairaislová, Lenka24.01.1959peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Fedorková, Eva20.11.1978peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Fenclová, Irena12.03.1978peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Fiala, Patrik04.07.1984peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Fialová, Adéla04.02.1983peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Filák, Jakub21.01.1985peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Filipkova, Vendula08.03.1987peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Fišer, Marek21.10.1969peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Formankova, Alena15.07.1989peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Fousková, Leona01.06.1974peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Francova, Veronika04.03.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Friedová, Kateřina08.08.1957peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Frydrychová, Nicole25.07.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Gado-Gado, Iveta06.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Gerlová, Kateřina22.05.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Ghaliová, Marie09.03.1954peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Goldmann, Milan27.08.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Gondek, Petr17.08.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Grafnetr, Libor04.10.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Grangé, Pierre01.01.2000peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Groessl, František12.11.1973peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hájek, Matouš14.04.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hanousek, Karel Ing.21.07.1962peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Hanousková, Petra17.11.1987peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hapalová, Petra25.09.1986peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Hausenblas, Martin30.10.1973bezúplatné plnění 5 700,00 (15 x trička á 300 Kč a 12x batůžek á 100 Kč (odměna Hithit))
Havelka, Martin09.03.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Havlíčková, Alena03.11.1969peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Havlová, Zdeňka01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Havrlant, Lukáš18.02.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Heczková, Kateřina19.04.1983peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Henzlová, Lenka05.05.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Hermanska, Matylda01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Heroldová, Karolina01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Heřmánková, Valentýna25.09.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hlaváčková, Michaela15.11.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlaváčová, Anna27.06.1992peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hlavička, Petr13.06.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlinovský, Šimon08.02.1990peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Hloušek, Michal01.05.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlůžova, Klára18.04.1984peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hofta, Marek21.01.1974peněžitý dar 40 000,00
Holcová, Barbora02.04.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Holub, Tomáš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Holý, Michal29.12.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Horák, Pavel01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Horčička, Pavel23.02.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Horník, Jan15.06.1975peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Horníková, Monika20.03.1960peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Horrova, Iveta27.01.1971peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hösl, David10.08.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hrabák, Václav01.01.2000peněžitý dar 2 000,00
Hradec, Jan27.03.1979peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Hradecká, Emma10.04.1983peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Hrdlička, Filip11.05.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Hübschmann, Vlasta Anna22.04.1942peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hummatova, Hana20.05.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Hympánová, Markéta03.05.1977peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Chalupa, Tomáš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Charfreitagová, Jarmila28.12.1958peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Charouz, Vladimír19.06.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Chnápková, Silvestra30.04.1954peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Chobodová, Jana05.09.1984peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Chocholatý, Jan16.10.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Chovancova, Gabriela27.06.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Isolit bravo s.r.o.46507272peněžitý dar 20 000,00
Isteník, Petr23.08.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jacková, Lenka24.07.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jalůvková, Romana01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Janda, Martin20.04.1972peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Janda, Ondřej09.05.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Janeckova, Zuzana22.11.1976peněžitý dar 130,87
bezúplatné plnění 19,13 (Provize HITHIT)
Janiš, Petr20.06.1976bezúplatné plnění 5 000,00 (zápůjčka skútru)
Janiš, Petr20.06.1976peněžitý dar 20 000,00
Janu, Ondrej02.10.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Jarolimkova, Eva06.02.1958peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jarolimkova, Eva06.02.1958peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jarolímová, Gita11.01.1966peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jastraban, Adrian23.03.1969peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jedličková, Lea21.04.1987peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Jelenová, Barbora28.05.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jelínek, Aleš22.06.1975peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jelínková, Eva14.10.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Jeník, Jirka30.08.1990peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Jeřábek, Jiří20.02.1980peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Ježek, Jakub03.06.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jirovský, Ivo01.01.2000peněžitý dar 2 617,44
bezúplatné plnění 382,56 (Provize HITHIT)
John, René04.06.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Joštová, Michaela01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Juřicová, Jitka20.02.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kadanik, Michal03.08.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kalivoda, Petr26.10.1987peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kamenický, Robin21.02.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kantor, Luděk01.03.1986peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kaplanová, Barbora01.08.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kaprálová, Silvie28.09.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Karel, Jiří29.06.1985peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Karel, Vít19.05.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kašparec, Michal22.06.1989peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Kašpárek, David05.06.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kašpar, Ludvík18.08.1972peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kateřina, Julie15.05.1991peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Katunina, Kateřina06.04.1994peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kblk, Honza01.01.2000peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Kedaj, Zdeněk31.03.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Keprta, Miroslav15.07.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Klatová, Alžběta07.07.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Klinkovský, Jiří21.02.1998peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Knotek, Roman23.03.1976peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Koblizek, Petr15.11.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kocnová, Karolína25.06.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kocourková, Lucie08.12.1995peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kodet, Tomáš23.05.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kolaříková, Petra30.04.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kolář, Martin23.04.1984peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kolašín, Ondřej22.04.1987peněžitý dar 206,78
bezúplatné plnění 30,22 (Provize HITHIT)
Kolibová, Lenka30.05.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kollnerova, Katka26.10.1985peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kollouch, Martin10.01.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Konáš, Pavel01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kopečková, Lenka11.11.1983peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kopřiva, Tomáš06.11.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Košák, Vojtěch10.10.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kotačková, Lenka21.07.1983peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kottová, Marcela13.09.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kotzová, Pavlína27.01.1967peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kouřimský, Jan29.05.1982peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Kovařík, Marek01.01.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kovářík, Oleg01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kovářová, Natálie02.05.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kozlovská, Dušana01.07.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kratochvílová, Martina02.04.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kraus, Petr04.01.1977peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Krbcová, Vlaďka04.12.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Krejčí, Jana10.06.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Krejčová, Radka23.07.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Krejsa, Břetislav05.11.1988peněžitý dar 270,47
bezúplatné plnění 39,53 (Provize HITHIT)
Kreysa, Karel20.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kristová, Helena09.02.1993peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kristová, Šárka11.03.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Krist, Vladimír09.05.1979peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Kročil, Michal08.05.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Krouská, Eva21.07.1975peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kubáčková, Jana21.09.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kubcová, Petra01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kučera, Jan14.06.1997peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kučera, Pavel08.11.1984peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kudera, David18.09.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kudlackova, Renata02.03.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kunčíková, Klára28.07.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kunstátová, Marie12.03.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kunst, Jan27.01.1997peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kupilik, Ondrej21.12.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kural, Tomáš02.12.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kural, Tomáš02.12.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kymrová, Hana24.06.1959peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kymrová, Hana24.06.1959bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Labor, Jiří26.02.1978peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Lacinová, lenka01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Laksarová, Michaela20.11.1991peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Lamač, Ondřej14.05.1975peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
lampova, bara15.01.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Lamr, Petr01.01.2000peněžitý dar 600,00
Lásková, Monika01.02.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Lata, Jan06.01.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Le Roy, Zuzana15.07.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Leščinský, Martin14.11.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Leš, Ivana27.04.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Lešková, Andrea29.05.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Leš, Marek16.02.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Leuner, Olga16.03.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Lexa, Matej02.09.1966peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Lhota, Filip01.06.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Liederhaus, Matěj14.02.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Linger, Ondřej25.02.1995peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lin, Tomas28.08.1969peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Lisická, Ivana25.01.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lomová, Lucie23.07.1964peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lorenc, Matěj01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Loun, Tomáš06.09.1977peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Lukášková, Marika11.07.1975peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lukeš, Martin15.09.1986peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Macákojc, Hynek06.05.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mach, Jarda13.04.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Machovičová, Michaela19.09.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Malík, Jiří07.12.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Malikova, Vlasta07.07.1947peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Malkovská, Pavlína05.08.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Marel, Michael27.10.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Marková, Tereza24.04.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Maršálek, David01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinásková, Sylva05.11.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Martinásková, Sylva05.11.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinek, Jan30.05.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinek, Jan09.03.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Martinek, Petr01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinková, Tamara09.06.1945peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna01.01.2000peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mašík, Ilja15.07.1981peněžitý dar 117,78
bezúplatné plnění 17,22 (Provize HITHIT)
Mášová, Jana29.05.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Matela, Vít26.06.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Maule, Tomáš27.05.1987peněžitý dar 5 000,00
Mayerova, Jaroslava06.12.1987peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Mázlová, Veronika01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Mecová, Jitka28.06.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mejzlík, Tomáš05.02.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mengler, Tadeas18.02.1981peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Mičulka, Matěj12.06.1998peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Michálek, Vojtěch23.12.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Michalkova, Jirina22.07.1960peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Michel, David12.06.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Miková, Lucie09.07.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Mikulová, Martina23.12.1980peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Milerová, Ester06.10.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Mintěl, Tomáš06.09.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Mládek, Pavel23.11.1990peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Mládková, Marie01.09.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Mlčochová, Jitka09.10.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Mlejnková, Marta27.01.1976peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Mňačková, Nikola06.03.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Molnár, Eliáš02.05.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Moserová, Marika05.11.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mráček, Jan24.10.1988peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Mraz, Radek02.03.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Musilová, Alena17.12.1969peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Mušuta, Jan11.04.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Navrátil, Libor17.04.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Neduchal, Broňa07.09.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Němcová, Dita06.04.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Němec, Luděk15.07.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Němec, Václav02.11.1980peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Nepustil, Jakub18.01.1962peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Nosek, Antonin05.12.1974peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Nováček, Karel15.07.1968peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Nováčková, Svatava31.01.1954peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Novotný, Adam24.01.1983peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Novotný, Lukáš08.03.1985peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Novozámský, Adam01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Nový, Petr06.03.1976peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Omes, Vít05.05.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Onderka, Jakub05.01.1990peněžitý dar 88,12
bezúplatné plnění 12,88 (Provize HITHIT)
Ondruška, Vojtěch23.07.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Opálková, Jindřiška19.08.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Osladilová, Ludmila10.03.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Paist, Jana15.06.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Palmová, Pavlína25.08.1966peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Pardubická, Lenka27.09.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pašek, Jiří01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Pavlásková, Hana01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pavlicek, Martin22.03.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Pavlíček, Ivo12.06.1957peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pavlíčková, Vladislava11.08.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pečeňová, Radomíra02.02.1964peněžitý dar 1 046,98
bezúplatné plnění 153,02 (Provize HITHIT)
Pečínka, Vlastimil12.09.1975peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Pejcoch, Martin31.12.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pekař, Tom26.03.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pěník, Oldřich06.01.1954peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Perutka, Jiří08.09.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Peřinová, Hana01.08.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pešek, Pavel19.02.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pešková, Irena01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pešková, Veronika18.04.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Petera, Stanislav29.05.1982bezúplatné plnění 10 000,00 (fotografické práce)
Petlák, Daniel25.05.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Petrovi, Marketa a Jan22.06.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pevný, Matěj18.07.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pipek, Pavel28.08.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pisa, Jiri18.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Piškula, Jiří27.12.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pitínová, Hanka01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pittner, Martin29.03.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pletnická, Zuzana03.09.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pluhařová, Veronika11.12.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pobežal, Michal26.09.1977peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Pobuda, Petr01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pochman, Jiří14.03.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pokorna, Sara03.11.1986peněžitý dar 974,56
bezúplatné plnění 142,44 (Provize HITHIT)
Poláček, Jiří22.07.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Poláková, Irena03.06.1962peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Polková, Štěpánka29.03.1970peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Popelková, Nikola06.11.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
popelkova, renata07.12.1965peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Pospíšilíková, Anna22.01.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pospíšil, Libor03.07.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pospíšil, Martin02.10.1963peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Pospíšilová, Jaroslava10.04.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Pošvicová, Anna20.09.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Praktik Letohrad, s.r.o.28814983peněžitý dar 50 000,00
Prokeš, Josef30.10.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Prokop, Petr01.02.1961peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Průchová, Dana03.08.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Přibylová, Lenka16.03.1959peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Psotková, Barbora15.03.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pulc, Petr21.03.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Qualizzová, Eva06.10.1955peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Rajlichová, Ilona15.01.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Razáková, Věra26.10.1953peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
RD Legal s.r.o04285930bezúplatné plnění 5 000,00 (zapůjčení zasedací místnosti)
Rebro, Michal13.02.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Rejšková, Veronika01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Repků, Tobia16.08.1977peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Riedel, Aleš14.06.1977peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Rimpel, Tom22.06.1946peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Romanová, Michaela18.04.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Romportlova, Petra27.05.1982peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Rosenbaum, Zbyněk18.03.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Rothbauer, Pavel08.05.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Rott, Oldrich21.11.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Roušalová, Ivana03.02.1950bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Rudzinskyj, Jan20.06.1969peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Rulc, Vojtěch26.01.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Rybka, Ivan15.05.1965peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháček, Denis25.08.1994peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháčková, Martina27.02.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháčková, Radka14.08.1988peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Říha, Jan02.10.1968peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Řiháková, Hana28.03.1953peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Říhová, Lucia01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Řípa, Zdeněk18.08.1947peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Samec, Jindřich04.01.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Samšuková, Iveta06.08.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Saska, Mirek23.10.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Saudková, Pavlína03.07.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Searleová, Alena01.09.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Seidel, Jan07.09.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Seidlerová, Daniela25.04.1967peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Shramko, Yevgen12.12.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Schieff, Jitka14.03.1951peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Schlöglová, Kateřina24.02.1987peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Schrötterová, Soňa13.12.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Schrötter, Pavel04.07.1979peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Siki, Radek05.05.1988peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Sikorska, Tatiana11.12.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Smutná, Lucie05.09.1979peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Solich, Ondřej03.08.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Sovka, Michal12.07.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Spudilová, Eva20.02.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Srbková Slavíčková, Květa28.07.1979peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Starcová, Marie15.05.1956bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Straka, Jakub04.09.1981peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Stránská, Renata01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Stravová, Barbora03.07.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Strojil, Jan06.06.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Suchá, Blanka24.02.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Suchanová, Barbora18.02.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Suchardová, Michaela04.03.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Sukopová, Hana05.01.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Svádová, Veronika09.12.1985peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Světlík, Petr16.01.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Svobodová, Katka28.01.1982peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Svobodová, Pavlína18.10.1999peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Sýkora, Marek14.11.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Sysel, Josef23.12.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šandera, Hynek29.10.1966peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Šedivá, Hana05.02.1988peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Šedovi, Petra a Jirka20.05.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šeffer, Max01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Šefl, Jan15.06.1974peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šestauber, Martin23.08.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šíchová, Lucie30.05.1988peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Šíchová, Lucie30.05.1988peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šichtař, Jakub03.06.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šilar, Jiří31.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šillíková, Tereza20.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Šimák, Petr25.08.1938peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šimák, Petr25.08.1938peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šimončík, Josef01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šímová, Kateřina18.03.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šindlářová, Jitka01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šinkorová, Michala01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Škaloudová, Lucie06.05.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Škoch, Karel18.09.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Škopánová, Jana29.08.1962peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šnajdrová, Lenka17.05.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šobotník, Petr05.03.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šrajer, Petr28.03.1971peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šrubařová, Barbora15.12.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Šťastný, Petr01.01.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánková, Radka01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánová, Bohumila30.03.1959peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánová, Bohumila30.03.1959peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štětina, Jan02.09.1988peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Štrachová, Marta04.04.1955peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Šubrtová, Jana31.03.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šulcová, Inka23.08.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šuranská, Helena06.10.1956peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Švarcová, Monča01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Švec, Roman25.08.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Švec, Tomáš11.10.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Švub, Jan12.08.1955peněžitý dar 2 617,44
bezúplatné plnění 382,56 (Provize HITHIT)
Táborská, Olina25.03.1951peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Táborský, Daniel18.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Táborský, Daniel18.01.2000bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Taeubel, Terezie07.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Taeubel, Terezie07.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Takáčová, Dominika03.02.1993peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Tandler, Jindrich19.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tesárková, Alexandra11.12.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Těžká, Zdenka19.09.1979peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Thomas, Michaela24.01.1975peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Thorn, Samuel01.10.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Tichá, Karolína27.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Tollarová, Blanka01.10.1974peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Toman, Lukáš29.08.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tomaštík, Jan05.09.1965peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Tomek, Ondřej24.06.1974peněžitý dar 40 000,00
Tomková, Kateřina22.07.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Tothová, Ivana30.01.1956peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Trhlíková, Barbora15.09.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Trnková, Michaela14.07.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Troubil, Pavel03.07.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tůma, František29.06.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tunková, Jana01.01.2000peněžitý dar 873,35
bezúplatné plnění 127,65 (Provize HITHIT)
Uhlířová, Ludmila03.08.1947peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Uhrová, Tereza02.08.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Urbancovi, David a Šárka04.09.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Urbánková, Kateřina25.12.1991peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vala, Jirka18.07.1989peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valášková, Magdalena17.12.1973peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Valdova, Veronika22.12.1975peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valečková, Zdeňka24.09.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Valečková, Zdeňka24.09.1995peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valentová, Lenka16.05.1966peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Vaňková, Dana08.05.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vanova, Klara21.09.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Vaňura, Jan12.01.1971peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vašátko, Eduard25.12.1942peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Vávrová, Eliška09.05.1992peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vávřeová, Lucie23.11.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Velkoborská, Eliška11.03.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Venerová Kosnarová, Tereza13.04.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Venzara, Petr16.06.1993peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Veselá, Alexandra02.07.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Veselý, Ondra02.05.1984peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Veškrna, Filip30.04.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Viater, Dominik01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vild, Vojtech27.07.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Vinklerová, Dominika28.06.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vítek, Lukáš03.02.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vodák, Jakub09.07.1987peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Volek, Tomáš14.06.1984peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Volickova, Jana26.03.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Volná, Katka23.08.1976peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Vondrová, Lucie13.09.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vopička, Adam01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Voriskova, Sarka28.12.1966peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vráblíková, Simona15.03.1966peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Vrána, David19.08.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrbicka, Dominika20.12.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrt, Pavla01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrt, Pavla01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Všetečka, Tomáš01.08.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vybíral, Jaroslav13.12.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vybíral, Petr19.08.1999peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vyhnalová, Jana24.02.1964peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vykydalová, Pavla01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Ward, Ludmila24.06.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Weinzettlová, Barbora01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
white, rachel19.10.1979peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Zábršová, Veronika15.06.1982peněžitý dar 523,49
bezúplatné plnění 76,51 (Provize HITHIT)
Zajíc, Radek13.08.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Zajíček, Michael17.10.1999peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Zastoupilová, Cecilie09.09.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Zavadil, Jiří23.11.1944peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Zavázalová, Helena22.06.1983peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Zavřelová, Jana15.09.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Zbrojová, Pavlína01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Zděnovec, Michal01.11.1975peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Zelená, Hana12.04.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Zelinková, Jana30.08.1991peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Zikmund, Jan02.02.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Zítková, Soňa01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Zlámalová, Anna01.05.1996peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Zmátlo, Milan03.03.1979peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Ženatá, Kamila26.12.1953peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Žitek, Ondra21.04.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Žižková, Martina01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Žižková, Martina01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Žižková, Petra02.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy