Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Marek Hilšer do Senátu

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07157029

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pohořelec 110/26, Praha 1, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 775678983, e-mail: marek.hilser@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. - předsedaPodpis: ........................................Datum: ........................................Razítko
politické strany /
politického hnutí

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_uzaverky_2018.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 840 192,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 225 000,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 615 192,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 564 686,61
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 615 213,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, Pavel, Ostrava09.09.1963peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Adámková, Danica, Ostrava12.04.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Adamová, M. Lenka, Praha06.06.1951peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Anlaufová, Martina, Kopřivnice22.06.1986peněžitý dar 279,19
bezúplatné plnění 40,81 (Provize HITHIT)
Arnold, Martin, Teplice01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Augustova, Michaela, Praha02.07.1989peněžitý dar 157,05
bezúplatné plnění 22,95 (Provize HITHIT)
Bačáková, Andrea, Praha05.05.1982peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Badrova, Ivana, Praha08.07.1969peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Badrova, Ivana, Praha08.07.1969peněžitý dar 724,16
bezúplatné plnění 105,84 (Provize HITHIT)
Balašová, Lenka, Praha11.08.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Balkule, Dr., Kladno19.08.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Baluci, Andrea, Plzeň18.07.1974peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Bárta, Jiří, Praha22.03.1968peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Bartíková, Jana, Brno-město07.07.1950peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bartošová, Aneta, Znojmo01.07.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Baumannová, Andrea, Břeclav08.08.1966peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bavorová, Eva, Praha01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bázlerová, Gabriela, Mladá Boleslav17.07.1970peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bečvářová, Barbora, Praha27.07.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bělohlávková, Věra, Mladá Boleslav09.12.1980peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Beňa, Radomír, Mělník03.07.1981peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Beneš, Michal, Klatovy14.04.1973peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Benešová, Markéta, Praha-západ19.05.1993peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Beranová, Lenka, Praha24.08.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Beranová, Petra, Benešov01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Beranová, Petra, Benešov21.05.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Beranová, Veronika, Praha15.07.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bergerová, Hana, Nechanice21.06.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Bičíková, Romana, Jablonec nad Nisou30.05.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bidlová, Jitka, Svitavy01.07.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bláha, Martin, Rokycany21.05.1997peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
blahník, ondřej, Praha01.03.1975peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Blažková, Kateřina, Pelhřimov22.07.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Bodečková, Denisa, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Bodiš, Vladimír, Havlíčkův Brod11.06.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bogdanowicz, Marek, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Boges, David, Praha27.03.1971peněžitý dar 25 000,00
Boháček, Roman, Praha05.03.1987peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Boháčková, Anna, Praha23.05.2001bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Böhmová, Lena, České Budějovice11.10.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Borovská, Andrea, Beroun28.02.1967peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bouška, Petr, Ženeva26.01.1982peněžitý dar 1 065,30
bezúplatné plnění 155,70 (Provize HITHIT)
Bouška, Petr, Ženeva26.01.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Bozděch, Václav, Praha06.12.1961bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Brabenec, Milan, Praha západ07.12.1955peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Brauner, Jiří, Brno30.01.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Bromova, Jindra, Prachatice20.01.1961peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Brýdl, David, Svitavy11.11.1997peněžitý dar 130,87
bezúplatné plnění 19,13 (Provize HITHIT)
Brynda, Pavel, Praha 418.04.1974peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Brzobohatá, Hana, Kutná Hora28.01.1998peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Buček, Miroslav, Brno venkov10.09.1977peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Bureš, Jiří, Praha11.03.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Buzek, Boleslav, Frýdek Místek01.05.1970peněžitý dar 17 449,62
bezúplatné plnění 2 550,38 (Provize HITHIT)
Cachová, Eva, Praha26.01.1956peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Canek, David, Praha12.01.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Canek, David, Praha12.01.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Cichra, Petr, Břeclav17.10.1996peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Cimr, Ivan, Brno-město11.02.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Cizek, Michal, Praha15.10.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
CRKVOVA, MICHAELA, Praha27.09.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Cvrková, Petra, Mělník21.12.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Cyrany, Jiří, Jičín01.05.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Čech, Jan, Praha16.06.1978peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Čechová, Alena, Plzeň-město30.09.1947peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Čermáková, Libuše, Brno - město23.04.1970peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Čerňák, Michal, Praha06.01.1982peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Čerňa, Pavel, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Černý, Jan, Praha04.12.1986peněžitý dar 305,37
bezúplatné plnění 44,63 (Provize HITHIT)
Černý, Vojtěch, Písek16.10.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Červenák, Michael, Teplice25.06.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Červenáková, Michaela, Praha29.07.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Čevelíček, Marek, Uh. Hradiste19.01.1984peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Čížková, Magdalena, Olomouc03.10.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
D., Denisa, Praha16.01.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Danč, Radek, Brno04.03.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Daniel, Josef, Bydžovská Lhota28.02.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Daňko, Petr, Praha28.12.1997peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Daňková, Kamila, Olomouc21.02.1953peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dauš, Petr, Praha06.12.1964bezúplatné plnění 15 000,00 (IT práce,výroba video klipů)
Demo, Pavel, Praha13.05.1983peněžitý dar 305,37
bezúplatné plnění 44,63 (Provize HITHIT)
Denová, Frial, Nymburk30.07.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dítětová, Jitka, Mělník02.11.1962peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dobrý, Vít, Praha-východ04.05.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dokoupilová, Karla, Olomouc18.08.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dolanská, Monika, Ústí nad Orlicí13.07.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dolejší Arazim, Zuzana, Praha-Východ13.10.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Doležalová, Martina, Pardubice20.01.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Domes, Tomáš, Opava04.07.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dostal, Jan, Praha03.02.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dostál, Oto, Brno venkov17.05.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dostalova, Eliska, Rostoklaty22.02.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Drcmánková, Karolína, Olomouc17.09.1989peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Drutarovský, Zdara, Aš01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dubnová, Anežka, Decin16.05.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Duchoslav, Miloš, Praha - Radotín31.12.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dusilova, Lenka, Aš01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Dvorakova, Pavlina, Jindřichův Hradec09.05.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Dvorakova, Pavlina, Jindřichův Hradec09.05.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Dvorský, David, Praha25.10.1971peněžitý dar 10 000,00
Dvořáček, Martin, Náchod10.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Dvořáková, Zuzana, Svitavy01.01.1974peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Dytrychová, Jitka, Praha11.08.1976peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Edlmanová, Johana, Svitavy02.02.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Eich, Marta, Berlín24.07.1972peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ernestová, Ilona, Praha10.02.1953peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ernestová, Ilona, Praha10.02.1953peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Ešnerová, Kateřina, Příbram29.12.1986peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Fairaislová, Lenka, Praha-západ24.01.1959peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Fairaislová, Lenka, Praha-západ24.01.1959peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Fedorková, Eva, Ostrava20.11.1978peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Fenclová, Irena, Praha12.03.1978peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Fiala, Patrik, Praha04.07.1984peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Fialová, Adéla, Praha04.02.1983peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Filák, Jakub, Brno venkov21.01.1985peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Filipkova, Vendula, Praha08.03.1987peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Fišer, Marek, Brno-město21.10.1969peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Formankova, Alena, Praha15.07.1989peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Fousková, Leona, Blansko01.06.1974peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Francova, Veronika, Praha04.03.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Friedová, Kateřina, Praha08.08.1957peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Frydrychová, Nicole, Nový Jičín25.07.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Gado-Gado, Iveta, Pŕíbram06.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Gerlová, Kateřina, Praha22.05.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Ghaliová, Marie, Praha09.03.1954peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Goldmann, Milan, Praha27.08.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Gondek, Petr, České Budějovice17.08.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Grafnetr, Libor, Praha04.10.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Grangé, Pierre, Aš01.01.2000peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Groessl, František, Domažlice12.11.1973peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hájek, Matouš, Praha14.04.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hanousek, Karel Ing., Brno21.07.1962peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Hanousková, Petra, Beroun17.11.1987peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hapalová, Petra, Jablonec nad Nisou25.09.1986peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Hausenblas, Martin, Ústí nad Labem30.10.1973bezúplatné plnění 5 700,00 (15 x trička á 300 Kč a 12x batůžek á 100 Kč (odměna Hithit))
Havelka, Martin, Praha09.03.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Havlíčková, Alena, Šumperk03.11.1969peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Havlová, Zdeňka, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Havrlant, Lukáš, Opava18.02.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Heczková, Kateřina, Přerov19.04.1983peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Henzlová, Lenka, Olomouc05.05.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Hermanska, Matylda, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Heroldová, Karolina, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Heřmánková, Valentýna, Praha25.09.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hlaváčková, Michaela, Praha15.11.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlaváčová, Anna, Hodonín27.06.1992peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hlavička, Petr, Praha13.06.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlinovský, Šimon, Praha08.02.1990peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Hloušek, Michal, Hradec Králové01.05.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Hlůžova, Klára, Praha18.04.1984peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hofta, Marek, Praha21.01.1974peněžitý dar 40 000,00
Holcová, Barbora, Chrudim02.04.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Holub, Tomáš, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Holý, Michal, Praha29.12.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Horák, Pavel, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Horčička, Pavel, Pardubice23.02.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Horník, Jan, Praha15.06.1975peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Horníková, Monika, Pardubice20.03.1960peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Horrova, Iveta, Brno27.01.1971peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hösl, David, Beroun10.08.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Hrabák, Václav, Praha01.01.2000peněžitý dar 2 000,00
Hradec, Jan, Praha27.03.1979peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Hradecká, Emma, Praha10.04.1983peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Hrdlička, Filip, Chomutov11.05.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Hübschmann, Vlasta Anna, Praha22.04.1942peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Hummatova, Hana, Vyškov20.05.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Hympánová, Markéta, Litvínov03.05.1977peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Chalupa, Tomáš, Praha západ01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Charfreitagová, Jarmila, Praha28.12.1958peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Charouz, Vladimír, Kladno19.06.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Chnápková, Silvestra, Domažlice30.04.1954peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Chobodová, Jana, České Budějovice05.09.1984peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Chocholatý, Jan, Nymburk16.10.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Chovancova, Gabriela, Pardubice27.06.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Isolit bravo s.r.o., Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí, 5616446507272peněžitý dar 20 000,00
Isteník, Petr, Praha23.08.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jacková, Lenka, Ostrava24.07.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jalůvková, Romana, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Janda, Martin, Kladno20.04.1972peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Janda, Ondřej, Teplice09.05.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Janeckova, Zuzana, Červený Újezd22.11.1976peněžitý dar 130,87
bezúplatné plnění 19,13 (Provize HITHIT)
Janiš, Petr, Praha20.06.1976bezúplatné plnění 5 000,00 (zápůjčka skútru)
Janiš, Petr, Praha20.06.1976peněžitý dar 20 000,00
Janu, Ondrej, Brno Bystrc02.10.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Jarolimkova, Eva, Liberec06.02.1958peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jarolimkova, Eva, Liberec06.02.1958peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jarolímová, Gita, Pardubice11.01.1966peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jastraban, Adrian, Praha23.03.1969peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jedličková, Lea, Praha21.04.1987peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Jelenová, Barbora, Praha28.05.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jelínek, Aleš, Praha Západ22.06.1975peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Jelínková, Eva, Vsetín14.10.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Jeník, Jirka, Liberec30.08.1990peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Jeřábek, Jiří, Cheb20.02.1980peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Ježek, Jakub, Praha-východ03.06.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Jirovský, Ivo, Praha01.01.2000peněžitý dar 2 617,44
bezúplatné plnění 382,56 (Provize HITHIT)
John, René, Praha04.06.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Joštová, Michaela, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Juřicová, Jitka, Praha20.02.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kadanik, Michal, Tetín03.08.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kalivoda, Petr, Brno26.10.1987peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kamenický, Robin, Brno-venkov21.02.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kantor, Luděk, Plzeň-město01.03.1986peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kaplanová, Barbora, Karlovy Vary01.08.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kaprálová, Silvie, Prostějov28.09.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Karel, Jiří, Nový Bor29.06.1985peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Karel, Vít, Havlíčkův Brod19.05.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kašparec, Michal, Brno-venkov22.06.1989peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Kašpárek, David, Kroměříž05.06.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kašpar, Ludvík, Česká Lípa18.08.1972peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kateřina, Julie, Praha15.05.1991peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Katunina, Kateřina, Praha06.04.1994peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kblk, Honza, Aš01.01.2000peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Kedaj, Zdeněk, Brno31.03.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Keprta, Miroslav, Ústí nad Orlicí15.07.1993peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Klatová, Alžběta, Uherské Hradiště07.07.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Klinkovský, Jiří, Blansko21.02.1998peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Knotek, Roman, Zákon nevyžaduje23.03.1976peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Koblizek, Petr, Praha - Západ15.11.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kocnová, Karolína, Praha25.06.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kocourková, Lucie, Praha08.12.1995peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kodet, Tomáš, Hradec Králové23.05.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kolaříková, Petra, Kladno30.04.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kolář, Martin, Praha23.04.1984peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kolašín, Ondřej, Olomouc22.04.1987peněžitý dar 206,78
bezúplatné plnění 30,22 (Provize HITHIT)
Kolibová, Lenka, Kopřivnice30.05.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kollnerova, Katka, Karvina26.10.1985peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kollouch, Martin, České Budějovice10.01.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Konáš, Pavel, Aš01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kopač, Petr, Děčín19.12.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kopečková, Lenka, Brno-město11.11.1983peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kopřiva, Tomáš, Kroměřiž06.11.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Košák, Vojtěch, Praha10.10.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kotačková, Lenka, Prostějov21.07.1983peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kottová, Marcela, Prostějov13.09.1964peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kotzová, Pavlína, Teplice27.01.1967peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kouřimský, Jan, Praha29.05.1982peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Kovařík, Marek, Mělník01.01.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kovářík, Oleg, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kovářová, Natálie, Chrudim02.05.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kozlovská, Dušana, Praha01.07.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kratochvílová, Martina, Most02.04.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Kraus, Petr, Brno04.01.1977peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Krbcová, Vlaďka, Šumperk04.12.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Krejčí, Jana, Praha10.06.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Krejčová, Radka, Třebíč23.07.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Krejsa, Břetislav, Domažlice05.11.1988peněžitý dar 270,47
bezúplatné plnění 39,53 (Provize HITHIT)
Kreysa, Karel, Praha20.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kristová, Helena, Beroun09.02.1993peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kristová, Šárka, Praha11.03.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Krist, Vladimír, Praha09.05.1979peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Kročil, Michal, Praha08.05.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Krouská, Eva, Praha západ21.07.1975peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kubáčková, Jana, Kroměříž21.09.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kubcová, Petra, Praha01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Kučera, Jan, Pardubice14.06.1997peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kučera, Pavel, Kolín08.11.1984peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kudera, David, Rýmařov18.09.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kudlackova, Renata, Úštěk02.03.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kunčíková, Klára, Praha28.07.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kunstátová, Marie, Praha - východ12.03.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kunst, Jan, Uničov27.01.1997peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kupilik, Ondrej, Domažlice21.12.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Kural, Tomáš, Plzen-mesto02.12.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kural, Tomáš, Plzen-mesto02.12.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Kymrová, Hana, Praha24.06.1959peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Kymrová, Hana, Praha24.06.1959bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Labor, Jiří, Brno26.02.1978peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Lacinová, lenka, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Laksarová, Michaela, Hradec Králové20.11.1991peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Lamač, Ondřej, Pelhřimov14.05.1975peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
lampova, bara, Děčín15.01.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Lamr, Petr, Aš01.01.2000peněžitý dar 600,00
Lásková, Monika, Praha01.02.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Lata, Jan, Bílovice nad Svitavou06.01.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Le Roy, Zuzana, Praha15.07.1960peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Leščinský, Martin, Brno-venko14.11.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Leš, Ivana, Praha27.04.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Lešková, Andrea, Písek29.05.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Leš, Marek, Praha16.02.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Leuner, Olga, Karlovy Vary16.03.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Lexa, Matej, Brno02.09.1966peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Lhota, Filip, Praha01.06.1985peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Liederhaus, Matěj, Liberec14.02.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Linger, Ondřej, Praha25.02.1995peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lin, Tomas, Nový Jičín28.08.1969peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Lisická, Ivana, Bruntál25.01.1966peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lomová, Lucie, Praha23.07.1964peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lorenc, Matěj, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Loun, Tomáš, Přerov06.09.1977peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Lukášková, Marika, Jičín11.07.1975peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Lukeš, Martin, Brno15.09.1986peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Macákojc, Hynek, Plzeň06.05.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mach, Jarda, Praha13.04.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Machovičová, Michaela, Praha19.09.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Malík, Jiří, Děčín07.12.1997peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Malikova, Vlasta, praha07.07.1947peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Malkovská, Pavlína, Brno-venkov05.08.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Marel, Michael, Pardubický27.10.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Marková, Tereza, Praha24.04.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Maršálek, David, Brno01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinásková, Sylva, Hodonín05.11.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Martinásková, Sylva, Hodonín05.11.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinek, Jan, Karlovy Vary30.05.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinek, Jan, Hýsly09.03.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Martinek, Petr, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Martinková, Tamara, Praha09.06.1945peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna, Aš01.01.2000peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna, Aš01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Martisova, Anna, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Mašík, Ilja, Praha15.07.1981peněžitý dar 117,78
bezúplatné plnění 17,22 (Provize HITHIT)
Mášová, Jana, Brno-město29.05.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Matela, Vít, Opava26.06.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Maule, Tomáš, Zruč-Senec, Plzeň-sever27.05.1987peněžitý dar 5 000,00
Mayerova, Jaroslava, Chomutov06.12.1987peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Mázlová, Veronika, Praha01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Mecová, Jitka, Praha28.06.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mejzlík, Tomáš, Žďár nad Sázavou05.02.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mengler, Tadeas, Jablonec nad Nisou18.02.1981peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Mičulka, Matěj, Olomouc12.06.1998peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Michálek, Vojtěch, Praha23.12.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Michalkova, Jirina, Praha22.07.1960peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Michel, David, Úvaly12.06.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Miková, Lucie, Rakovník09.07.1996peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Mikulová, Martina, Karviná23.12.1980peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Milerová, Ester, Police nad Metují06.10.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Mintěl, Tomáš, Karviná06.09.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Mládek, Pavel, Křeč23.11.1990peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Mládková, Marie, Pelhrimov01.09.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Mlčochová, Jitka, Mladá Boleslav09.10.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Mlejnková, Marta, Praha27.01.1976peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Mňačková, Nikola, Zlin06.03.1996peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Molnár, Eliáš, Praha02.05.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Moserová, Marika, Praha05.11.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Mráček, Jan, Jindřichův Hradec24.10.1988peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Mraz, Radek, Plzeň02.03.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Musilová, Alena, Praha17.12.1969peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Mušuta, Jan, Louny11.04.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Navrátil, Libor, Ústí nad Orlicí17.04.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Neduchal, Broňa, Hodonin07.09.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Němcová, Dita, Brno-město06.04.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Němec, Luděk, Vyškov15.07.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Němec, Václav, Brno02.11.1980peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Nepustil, Jakub, Prachatice18.01.1962peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Nosek, Antonin, Praha05.12.1974peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Nováček, Karel, Plzeň-sever15.07.1968peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Nováčková, Svatava, Zlín31.01.1954peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Novotný, Adam, Nymburk24.01.1983peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Novotný, Lukáš, Praha08.03.1985peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Novozámský, Adam, Aš01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Nový, Petr, Židovice06.03.1976peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Omes, Vít, Havlíčkův Brod05.05.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Onderka, Jakub, Zlín05.01.1990peněžitý dar 88,12
bezúplatné plnění 12,88 (Provize HITHIT)
Ondruška, Vojtěch, Olomouc23.07.1994peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Opálková, Jindřiška, Praha19.08.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Osladilová, Ludmila, Šumperk10.03.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Paist, Jana, Louny15.06.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Palmová, Pavlína, Praha - východ25.08.1966peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Pardubická, Lenka, Litoměřice27.09.1960peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pašek, Jiří, Aš01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Pavlásková, Hana, Praha01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pavlicek, Martin, Brno mesto22.03.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Pavlíček, Ivo, Znojmo12.06.1957peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pavlíčková, Vladislava, Znojmo11.08.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pečeňová, Radomíra, Vizovice02.02.1964peněžitý dar 1 046,98
bezúplatné plnění 153,02 (Provize HITHIT)
Pečínka, Vlastimil, Praha - východ12.09.1975peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Pejcoch, Martin, Praha31.12.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pekař, Tom, Vlasatice26.03.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pěník, Oldřich, Praha06.01.1954peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Perutka, Jiří, Most08.09.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Peřinová, Hana, Olomouc01.08.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pešek, Pavel, České Budějovice19.02.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pešková, Irena, Plzeň01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pešková, Veronika, České Budějovice18.04.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Petera, Stanislav, Praha29.05.1982bezúplatné plnění 10 000,00 (fotografické práce)
Petlák, Daniel, Brno25.05.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Petrovi, Marketa a Jan, Praha22.06.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pevný, Matěj, Praha18.07.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pipek, Pavel, Praha28.08.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pisa, Jiri, Libeznice18.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Piškula, Jiří, Břeclav27.12.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pitínová, Hanka, Praha01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pittner, Martin, Pardubice29.03.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pletnická, Zuzana, Karviná03.09.1981peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pluhařová, Veronika, Kroměříž11.12.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pobežal, Michal, Benešov u Prahy26.09.1977peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Pobuda, Petr, Aš01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pochman, Jiří, Praha14.03.1990peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Pokorna, Sara, Praha03.11.1986peněžitý dar 974,56
bezúplatné plnění 142,44 (Provize HITHIT)
Poláček, Jiří, Praha22.07.1988peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Poláková, Irena, Praha03.06.1962peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Polková, Štěpánka, Litoměřice29.03.1970peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Popelková, Nikola, Kroměříž06.11.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
popelkova, renata, Kromeriz07.12.1965peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Pospíšilíková, Anna, Rychnov nad Kněžnou22.01.1993peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Pospíšil, Libor, Kolin03.07.1991peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pospíšil, Martin, Louny02.10.1963peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Pospíšilová, Jaroslava, Praha-východ10.04.1982peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Pošvicová, Anna, Praha20.09.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Praktik Letohrad, s.r.o., Družstevní 815, Letohrad, 5615128814983peněžitý dar 50 000,00
Prokeš, Josef, Praha30.10.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Prokop, Petr, München01.02.1961peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Průchová, Dana, Praha03.08.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Přibylová, Lenka, Jičín16.03.1959peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Psotková, Barbora, Ostrava15.03.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Pulc, Petr, Praha21.03.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Qualizzová, Eva, Liberec06.10.1955peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Rajlichová, Ilona, Nový Bor15.01.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Razáková, Věra, Praha26.10.1953peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
RD Legal s.r.o, nám I. P. Pavlova 1785/3, Praha, 1200004285930bezúplatné plnění 5 000,00 (zapůjčení zasedací místnosti)
Rebro, Michal, Praha13.02.1987peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Rejšková, Veronika, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Repků, Tobia, Bruntál16.08.1977peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Riedel, Aleš, Opava14.06.1977peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Rimpel, Tom, Praha22.06.1946peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Romanová, Michaela, Frýdek-Místek18.04.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Romportlova, Petra, Praha27.05.1982peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Rosenbaum, Zbyněk, Beroun18.03.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Rothbauer, Pavel, Praha08.05.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Rott, Oldrich, Praha21.11.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Roušalová, Ivana, Praha03.02.1950bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Rudzinskyj, Jan, Pardubice20.06.1969peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Rulc, Vojtěch, Žehrov26.01.1990peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Rybářová, Petra, Praha28.08.1977peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Rybka, Ivan, Jičín15.05.1965peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháček, Denis, Písek25.08.1994peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháčková, Martina, Praha27.02.1982peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Řeháčková, Radka, Praha14.08.1988peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Říha, Jan, Praha02.10.1968peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Řiháková, Hana, Buchlovice28.03.1953peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Říhová, Lucia, Aš01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Řípa, Zdeněk, Praha18.08.1947peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Samec, Jindřich, Praha04.01.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Samšuková, Iveta, Písek06.08.1992peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Saska, Mirek, Praha23.10.1989peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Saudková, Pavlína, Praha03.07.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Searleová, Alena, Praha01.09.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Seidel, Jan, Trutnov07.09.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Seidlerová, Daniela, Kolín25.04.1967peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Shramko, Yevgen, Praha12.12.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Schieff, Jitka, Praha14.03.1951peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Schlöglová, Kateřina, Benešov24.02.1987peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Schrötterová, Soňa, Praha13.12.1978peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Schrötter, Pavel, Praha04.07.1979peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Sidorin, Vojtěch, Praha13.12.1982peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Siki, Radek, Novy Jicin05.05.1988peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Sikorska, Tatiana, Karlovy Vary11.12.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Smutná, Lucie, Praha05.09.1979peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Solich, Ondřej, Svitavy03.08.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Sovka, Michal, Cheb12.07.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Spudilová, Eva, Praha20.02.1968peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Srbková Slavíčková, Květa, Kutná hora28.07.1979peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Starcová, Marie, Říčany u Prahy15.05.1956bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Straka, Jakub, Brno04.09.1981peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Stránská, Renata, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Stravová, Barbora, Blansko03.07.1988peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Strojil, Jan, Olomouc06.06.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Suchá, Blanka, Benešov24.02.1966peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Suchanová, Barbora, Louny18.02.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Suchardová, Michaela, Brno04.03.1970peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Sukopová, Hana, Zlín05.01.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Surý, Ondřej, Příbram17.10.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Svádová, Veronika, Praha09.12.1985peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Světlík, Petr, Praha16.01.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Svobodová, Katka, Praha28.01.1982peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Svobodová, Pavlína, Pardubice18.10.1999peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Sýkora, Marek, Praha14.11.1976peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Sysel, Josef, Praha východ23.12.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šandera, Hynek, Praha Zapad29.10.1966peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Šedivá, Hana, Praha05.02.1988peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Šedovi, Petra a Jirka, Brno20.05.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šeffer, Max, Lelekovice01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Šefl, Jan, Praha15.06.1974peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šestauber, Martin, České Budějovice23.08.1979peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šíchová, Lucie, Jindřichův Hradec30.05.1988peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šíchová, Lucie, Jindřichův Hradec30.05.1988peněžitý dar 785,23
bezúplatné plnění 114,77 (Provize HITHIT)
Šichtař, Jakub, Mladá Boleslav03.06.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šilar, Jiří, Mankovice31.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šillíková, Tereza, Most20.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Šimák, Petr, Havlíčkův Brod25.08.1938peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šimák, Petr, Havlíčkův Brod25.08.1938peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šimončík, Josef, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šímová, Kateřina, Liberec18.03.1997peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šindlářová, Jitka, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Šinkorová, Michala, Praha01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Škaloudová, Lucie, Mladá Boleslav06.05.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Škoch, Karel, Münster18.09.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Škopánová, Jana, Semily29.08.1962peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Šnajdrová, Lenka, Mladá Boleslav17.05.1974peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šobotník, Petr, Praha05.03.1982peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šrajer, Petr, Brno venkov28.03.1971peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Šrubařová, Barbora, Frýdek-Místek15.12.1991peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Šťastný, Petr, Litoměřice01.01.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánková, Radka, Aš01.01.2000peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánová, Bohumila, Praha30.03.1959peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štěpánová, Bohumila, Praha30.03.1959peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Štětina, Jan, Praha02.09.1988peněžitý dar 1 308,72
bezúplatné plnění 191,28 (Provize HITHIT)
Štrachová, Marta, Praha04.04.1955peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Šubrtová, Jana, Praha31.03.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šulcová, Inka, Opava23.08.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Šuranská, Helena, Uherské Hradiště06.10.1956peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Švarcová, Monča, Svitavy01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Švec, Roman, Vsetín25.08.1980peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Švec, Tomáš, Kroměříž11.10.1989peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Švub, Jan, Praha12.08.1955peněžitý dar 2 617,44
bezúplatné plnění 382,56 (Provize HITHIT)
Táborská, Olina, Praha25.03.1951peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Táborský, Daniel, Praha18.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Táborský, Daniel, Praha18.01.2000bezúplatné plnění 7 200,00 (dobrovolník - rozdávání letáků)
Taeubel, Terezie, Praha07.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Taeubel, Terezie, Praha07.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Takáčová, Dominika, Praha03.02.1993peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Tandler, Jindrich, Olomouc19.06.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tesárková, Alexandra, Karlovy Vary11.12.1967peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Těžká, Zdenka, Dub nad Moravou19.09.1979peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Thomas, Michaela, Praha24.01.1975peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Thorn, Samuel, Praha01.10.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Tichá, Karolína, Brno-město27.05.1990peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Tollarová, Blanka, Praha01.10.1974peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Toman, Lukáš, Beroun29.08.1986peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tomaštík, Jan, Loděnice05.09.1965peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Tomek, Ondřej, Hradec Králové24.06.1974peněžitý dar 40 000,00
Tomková, Kateřina, Praha22.07.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Tothová, Ivana, Praha30.01.1956peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Trhlíková, Barbora, Třebíč15.09.1987peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Trnková, Michaela, Praha-východ14.07.1994peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Troubil, Pavel, Brno - město03.07.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tůma, František, Brno29.06.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Tunková, Jana, Znojmo01.01.2000peněžitý dar 873,35
bezúplatné plnění 127,65 (Provize HITHIT)
Uhlířová, Ludmila, Praha03.08.1947peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Uhrová, Tereza, Jeseník02.08.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Urbancovi, David a Šárka, Praha04.09.1973peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Urbánková, Kateřina, Děčín25.12.1991peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vala, Jirka, Blízkov18.07.1989peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valášková, Magdalena, Brno město17.12.1973peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Valdova, Veronika, Praha22.12.1975peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valečková, Zdeňka, Praha24.09.1995peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Valečková, Zdeňka, Praha24.09.1995peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Valentová, Lenka, Trutnov16.05.1966peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Vaňková, Dana, Praha08.05.1962peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vanova, Klara, Chomutov21.09.1979peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Vaňura, Jan, Ústí nad Labem12.01.1971peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vašátko, Eduard, Praha25.12.1942peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Vávrová, Eliška, České Budějovice09.05.1992peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vávřeová, Lucie, České Budějovice23.11.1987peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Velkoborská, Eliška, Plzeň11.03.1985peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Venerová Kosnarová, Tereza, Praha13.04.1983peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Venzara, Petr, Praha16.06.1993peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Veselá, Alexandra, Brno02.07.1984peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Veselý, Ondra, Brno02.05.1984peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Veškrna, Filip, Praha30.04.1991peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Viater, Dominik, Karviná01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vild, Vojtech, Brno27.07.1980peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Vinklerová, Dominika, Kamenné Žehrovice28.06.1998peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vítek, Lukáš, Praha03.02.1977peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Vodák, Jakub, Jeseník09.07.1987peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Volek, Tomáš, Praha14.06.1984peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Volickova, Jana, Praha26.03.1981peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Volná, Katka, Liberec23.08.1976peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Vondrová, Lucie, Kladno13.09.1976peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vopička, Adam, Aš01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Voriskova, Sarka, Praha28.12.1966peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vráblíková, Simona, Zlín15.03.1966peněžitý dar 348,99
bezúplatné plnění 51,01 (Provize HITHIT)
Vrána, David, Vyškov19.08.1993peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrbicka, Dominika, Opava20.12.1990peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrt, Pavla, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Vrt, Pavla, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Všetečka, Tomáš, Praha01.08.1989peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vybíral, Jaroslav, Praha13.12.1981peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vybíral, Petr, Jihlava19.08.1999peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Vyhnalová, Jana, Mělník24.02.1964peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Vykydalová, Pavla, Aš01.01.2000peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Ward, Ludmila, Roudnice nad Labem24.06.1985peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)
Weinzettlová, Barbora, Trhové Sviny01.01.2000peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
white, rachel, Praha19.10.1979peněžitý dar 1 744,96
bezúplatné plnění 255,04 (Provize HITHIT)
Zábršová, Veronika, Třebíč15.06.1982peněžitý dar 523,49
bezúplatné plnění 76,51 (Provize HITHIT)
Zajíc, Radek, Hodonín13.08.1986peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Zajíček, Michael, Olomouc17.10.1999peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Zastoupilová, Cecilie, Praha09.09.1991peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Zavadil, Jiří, Praha23.11.1944peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Zavázalová, Helena, Praha22.06.1983peněžitý dar 610,74
bezúplatné plnění 89,26 (Provize HITHIT)
Zavřelová, Jana, Brno-město15.09.1992peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Zbrojová, Pavlína, Aš01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Zděnovec, Michal, Praha01.11.1975peněžitý dar 290,54
bezúplatné plnění 42,46 (Provize HITHIT)
Zelená, Hana, Praha12.04.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Zelinková, Jana, Bruntal30.08.1991peněžitý dar 697,98
bezúplatné plnění 102,02 (Provize HITHIT)
Zikmund, Jan, Praha02.02.1992peněžitý dar 87,25
bezúplatné plnění 12,75 (Provize HITHIT)
Zítková, Soňa, Aš01.01.2000peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Zlámalová, Anna, Beroun01.05.1996peněžitý dar 218,12
bezúplatné plnění 31,88 (Provize HITHIT)
Zmátlo, Milan, Třebíč03.03.1979peněžitý dar 872,48
bezúplatné plnění 127,52 (Provize HITHIT)
Ženatá, Kamila, Praha26.12.1953peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Žitek, Ondra, Plzeň21.04.1988peněžitý dar 261,74
bezúplatné plnění 38,26 (Provize HITHIT)
Žižková, Martina, Aš01.01.2000peněžitý dar 174,50
bezúplatné plnění 25,50 (Provize HITHIT)
Žižková, Martina, Aš01.01.2000peněžitý dar 436,24
bezúplatné plnění 63,76 (Provize HITHIT)
Žižková, Petra, Hradec Králové02.03.1978peněžitý dar 871,61
bezúplatné plnění 127,39 (Provize HITHIT)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy