Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA - předsedaDatum: 25.03.2019 13:43:35
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: audit.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_2018.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 92 514 804,89
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 49 060 390,00
4 Členské příspěvky 3 843 946,50
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 15 665 003,36
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 18 859 286,81
7 Úroky z vkladů 6 381,68
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 368 129,54
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 711 667,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 19 970 816,11
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 325 187,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 10 205 188,12
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 19 160 615,07
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 3
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 4
Informatik 3
Analytik 1
Technická správa 9
Krajský tajemník 14
Organizační pracovník 5

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2 4 711 667,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Česká spořitelna a.s. 45244782 1 523 797,00 31.12.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 15 665 003,36 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
1. PLAVEBNÍ s.r.o.25584979peněžitý dar 30 000,00
Abrahámová, Ludmila10.05.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Adamec, František MUDr.06.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Adamec, František MUDr.06.09.1951peněžitý dar 50 000,00
Adamec, Jiří01.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Adamec, Petr21.06.1958peněžitý dar 10 000,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.08.10.1957peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 20 000,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav Mgr.22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Zdeněk Ing.06.01.1974peněžitý dar 30 000,00
Adam, Rakovský17.07.1976peněžitý dar 50 000,00
AG - Horní Rybníky s.r.o.60934841bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Alca plast, s.r.o.25655809peněžitý dar 30 000,00
Alergologie a imunologie s. r. o.26868628bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
AMICA CENTRUM s.r.o.18233392peněžitý dar 50 000,00
AMIPE s.r.o.28761871peněžitý dar 6 000,00
Anonym, Anonym01.01.2001peněžitý dar 20 000,00
Antoníčková, Blanka18.11.1966bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Antonín, Echtner29.05.1950peněžitý dar 5 000,00
Antošová, Lucie Mgr.03.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 30 000,00
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 20 000,00
Apoštolská církev, sbor Hlinsko64783561bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Bangoura, Moris Ing.15.09.1984peněžitý dar 30 000,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 13 750,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Barbora, Palánová20.12.1988peněžitý dar 6 000,00
Barbora, Palánová20.12.1988peněžitý dar 3 000,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 5 000,00
Bartošek, Jan Ing.10.11.1971peněžitý dar 200 000,00
Bartošek, Tomáš MgA.19.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Bartošková, Vlasta07.07.1971peněžitý dar 40 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 25 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Bartošová, Zuzana17.09.1962peněžitý dar 15 000,00
Bartůšek, Jan04.10.1964peněžitý dar 10 000,00
Bařáková, Veronika Bc.02.03.1976peněžitý dar 48 000,00
Bařák, Tomáš Ing.30.09.1975peněžitý dar 30 000,00
Bařák, Tomáš Ing.30.09.1975peněžitý dar 56 750,00
Bařinková, Jarmila12.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Batelka, Miroslav27.07.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 15 000,00
Bdžoch, Ján03.10.1985peněžitý dar 20 000,00
Běhal, Martin12.05.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Běhůnková, Gabriela07.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Bělobrádek, Jan MUDr.25.07.1974peněžitý dar 100 000,00
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976peněžitý dar 200 000,00
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976peněžitý dar 31 000,00
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D.25.12.1976bezúplatné plnění 7 500,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Bělohlávková, Romana26.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Bena, Zdeněk26.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Bena, Zdeněk26.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Benýšek, Pavel15.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Beran, Martin Bc.11.05.1983peněžitý dar 1 500,00
Beran, Vít Ing.22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Vít Ing.22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Zdeněk03.10.1977peněžitý dar 20 000,00
Berčák, Zdeněk13.09.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bernhard, Tomáš03.10.1968peněžitý dar 600,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil Ing.30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Bittnarová, Jindřiška20.04.1947bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Blabol, Miroslav Bc. Dis.25.01.1982peněžitý dar 3 000,00
Blaha, Vladimír12.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 5 600,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela09.12.1941peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 900,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 800,00
Blatoň, Martin26.07.1983peněžitý dar 5 000,00
Blažek, Josef26.02.1957peněžitý dar 1 500,00
Blažková Janka73078450peněžitý dar 10 916,00
Borová, Romana02.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Botek, Pavel Ing.21.01.1972peněžitý dar 3 600,00
Brabcová, Jitka Ing. PhD.08.03.1961peněžitý dar 2 500,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František Ing.28.08.1956peněžitý dar 4 000,00
Brázda, Josef24.06.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Brázdil, Pavel01.09.1986peněžitý dar 500,00
Brdíčko, Ondřej10.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Brdíčko, Ondřej10.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Brenda, Radek01.01.2001peněžitý dar 0,01
Brož, Marek18.02.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Brožová, Ludmila02.07.1938bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Brtník, Radovan03.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Břečka, Radek18.11.1975peněžitý dar 500,00
Březina, Stanislav Ing.09.06.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Bučil, Petr13.10.1964peněžitý dar 2 725,00
Bulla, Miroslav13.10.1958peněžitý dar 500,00
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 5 100,00
Burian, Jan05.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Cacáková, Markéta01.02.1978peněžitý dar 7 770,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 8 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 3 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 39 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 22 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 26 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 15 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 12 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 16 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 18 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Centrum Motýlek, z.s.22829083peněžitý dar 2 000,00
Centrum péče o ženu, s.r.o.28269888bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Císař, Petr14.08.1969peněžitý dar 2 000,00
Crha, Antonín Ing.31.01.1961peněžitý dar 3 000,00
Crha, Antonín Ing.31.01.1961peněžitý dar 20 000,00
Cubrová, Kateřina15.05.1977peněžitý dar 20 000,00
Curha, Josef16.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Curha, Josef16.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Curha, Josef16.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Curylo, Lukáš Mgr.03.02.1974peněžitý dar 34 000,00
Cvejn, Václav13.08.1944bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Cyranyová, Gabriela MUDr.29.01.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Čabanová, Jana28.12.1963bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Čáp, Jan Prof.MUDr.21.02.1953peněžitý dar 2 000,00
Čáp, Jan Prof.MUDr.21.02.1953peněžitý dar 10 000,00
Čáp, Václav15.07.1974bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Častulík, Josef16.01.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Častulík, Josef16.01.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Čečman, Ivo Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čechman, Ivo Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Čejková, Zdeňka13.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Čepl, Jan25.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Černín, František Mgr.28.11.1968peněžitý dar 50 000,00
Černý, Petr06.06.1976bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Červenka, Jan Ing.23.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Červenka, Jan Ing.23.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 10 000,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 5 000,00
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky00494453peněžitý dar 500,00
ČEVAK a.s.60849657peněžitý dar 50 000,00
Čižinský, Jan22.04.1978peněžitý dar 50 000,00
Číž, Pavel09.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 50 000,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Dajbychová, Maria13.07.1945peněžitý dar 20 000,00
Daniel, Jiří18.12.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
DAREK - Daniel Přikryl s.r.o.64616762bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
David, Ivan18.02.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Decker, Jan PhD.18.04.1962peněžitý dar 6 480,00
Dejmek, Wilfried25.10.1971peněžitý dar 1 500,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 4 500,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 2 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 2 700,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 10 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Diblík, Karel Ing.21.10.1950peněžitý dar 300,00
Divecká, Růžena04.05.1967peněžitý dar 5 000,00
DJUSU Company, s. r. o.25364791peněžitý dar 3 000,00
Dočekalová, Romana18.02.1969peněžitý dar 1 000,00
Dočkal, Václav15.07.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Dokulil, Jan Ing.02.05.1964peněžitý dar 70 000,00
Dokulil, Jiří04.09.1968peněžitý dar 1 400,00
Doležálek, Václav08.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Doležálek, Vít Mgr.10.03.1982peněžitý dar 7 000,00
Doležalová, Věra02.08.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Domácí lékárna s.r.o.25485822peněžitý dar 10 000,00
Dostal, Tomáš Ing.14.02.1971peněžitý dar 2 500,00
DPS Distribution s.r.o.02928370peněžitý dar 10 000,00
Drahošová, Dagmar17.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Drahoš, Petr05.11.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Drápala, Daniel09.07.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Dumbrovská, Michaela JUDr.10.09.1957peněžitý dar 20 768,00
Dvorská, Marta03.02.1966peněžitý dar 2 000,00
Dvořáčková, Marta28.04.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Dvořák, Josef Bc.29.06.1980peněžitý dar 13 334,00
Ehmig, Dušan Mgr.19.05.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Ehrlich, Jan24.04.1995peněžitý dar 2 500,00
ELSPET s.r.o.63489996peněžitý dar 10 000,00
Eyer, Jan11.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Faiferová, Vlasta15.04.1949bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Farana, Wieslaw09.01.1963peněžitý dar 40 000,00
Fasora, Pavel27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
Felner, František Ing.05.09.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
FERRUM s.r.o.49968947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Fidrmuc, Jaroslav Mgr.26.04.1958peněžitý dar 50 000,00
Fidrmuc, Jaroslav Mgr.26.04.1958peněžitý dar 2 500,00
Filák, Josef16.07.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Filsáková Eva - VINAMET16610482bezúplatné plnění 90 962,00 (věcný dar- platba faktur)
Fiřt, Jan05.06.1982peněžitý dar 2 000,00
Fiřt, Josef14.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Flídr, Pavel23.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Fojt, Miroslav Ing.09.04.1961peněžitý dar 5 000,00
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 10 000,00
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 15 000,00
Frait, Lubomír03.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Francová, Olga24.05.1951peněžitý dar 800,00
Fritz, Daniel Ing.18.04.1985peněžitý dar 3 000,00
Fritzová, Marie18.10.1985peněžitý dar 3 000,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Furmánek, Lubomír Bc.19.06.1976peněžitý dar 20 000,00
Gatema s.r.o.60749954peněžitý dar 1 000,00
Geodézie Česká Třebová s.r.o.26010623peněžitý dar 10 000,00
Gerža, Pavel14.03.1954bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Geržová, Jana29.10.1956bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Glatzová, Marie07.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 45 000,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 4 500,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 43 984,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 30 000,00
Gorčík, Josef04.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Grebeníčková, Jana27.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Greplová, Ludmila27.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Greplová, Stanislava08.11.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Grolich, Jan Mgr.11.06.1984peněžitý dar 12 000,00
Grůza, Jan Ing.03.11.1957peněžitý dar 60 000,00
Gubančok, René Ing.15.08.1977peněžitý dar 10 000,00
Hájková, Ludmila09.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Haltmar, Petr13.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Hamáček, Petr29.05.1978peněžitý dar 20 000,00
Hamáček, Petr29.05.1978peněžitý dar 10 000,00
Hamalová, Dagmar Mgr.06.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Hamalová, Dagmar Mgr.06.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Hamalová, Dagmar Mgr.06.07.1969peněžitý dar 15 000,00
Hamalová, Dagmar Mgr.06.07.1969peněžitý dar 6 400,00
Hanáková, Anna14.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
HANKE STROJÍRNA s.r.o.29452597peněžitý dar 8 000,00
Hánová, Marie16.03.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Hargaš, Martin11.10.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Hasoň, Jiří17.12.1980peněžitý dar 200 000,00
Havelka, Rudolf Mgr. PH.D.26.11.1981peněžitý dar 2 000,00
Havel, Luděk02.03.1966peněžitý dar 20 000,00
Havlát, Martin11.05.1971peněžitý dar 2 000,00
Havlová, Hana Ing.03.06.1949peněžitý dar 10 000,00
Ház, Zdislav23.04.1979peněžitý dar 2 500,00
Heikenwälder, Jakub Ing.20.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Helebrand, Jaromír29.03.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 10 000,00
Helmardent, s.r.o.02046067peněžitý dar 50 000,00
Henzl, Václav16.07.1960peněžitý dar 500,00
Henzl, Václav16.07.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Herbrych, Josef20.04.1963peněžitý dar 2 500,00
Herbrychová, Věra27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Herian, Milan Ing.06.03.1967peněžitý dar 5 900,00
Herian, Milan Ing.06.03.1967peněžitý dar 3 500,00
Herman, Daniel Mgr.28.04.1963peněžitý dar 200 000,00
Herman, Daniel Mgr.28.04.1963peněžitý dar 275 000,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 22 500,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 16 500,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 3 000,00
Herzán, David01.07.1973peněžitý dar 10 500,00
HEVOS spol. s r.o.46983589bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
HK Šrot, s.r.o25907247peněžitý dar 4 000,00
Hladík, Petr Mgr.28.09.1984peněžitý dar 200 000,00
Hladík, Petr Ing.28.09.1984peněžitý dar 25 000,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 20 000,00
Hladký, Jan Mgr.02.01.1978peněžitý dar 13 000,00
Hlaváček, Jiří14.11.1966bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Hlaváčová, Danuše02.02.1943peněžitý dar 500,00
Hlavica, Jaroslav28.09.1975peněžitý dar 25 000,00
Hledík, Petr28.08.1977peněžitý dar 5 000,00
Hnilica, Pavel28.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Hoffmanová, Pavla19.02.1973bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Hochheimer, Hans Jurg09.06.1943peněžitý dar 35 000,00
Hochheimer, Hans Jurg09.06.1943peněžitý dar 10 000,00
Hochheimerová, Eva14.04.1949peněžitý dar 10 000,00
Hojczek, Jiří22.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Holeňová, Bohumila Ing.09.12.1965peněžitý dar 12 778,00
Holík, Ivo29.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Holiš, Josef20.06.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Holub, Josef29.03.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Homolka, Josef15.10.1964peněžitý dar 10 000,00
Hompora, René25.04.1971peněžitý dar 20 000,00
Horák, Alois Ing.02.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 2 500,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Pavel Ing.25.07.1964peněžitý dar 2 500,00
Horská, Miluše Mgr.28.10.1980peněžitý dar 50 000,00
Horská, Miluše Mgr.26.04.1959peněžitý dar 30 000,00
Hořáková, Božena11.12.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Hořava, Pavel Mgr.22.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Hořava, Pavel Mgr.22.09.1956peněžitý dar 50 000,00
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 40 000,00
Hospodka, Jaroslav04.12.1930bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 31 145,00
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 16 000,00
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 50 000,00
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 18 250,00
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 8 400,00
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 7 200,00
Hrdý, Antonín30.05.1951bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hrubý, Jaroslav09.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Hruška, Josef13.10.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Hruška, Petr PhDr. MBA06.01.1962peněžitý dar 11 100,00
Hruška, Petr PhDr. MBA06.01.1962peněžitý dar 11 100,00
Hubálková, Marie Mgr.29.03.1966peněžitý dar 6 000,00
Huk, Petr31.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Hulicius, Eduard22.12.1948peněžitý dar 7 500,00
Hulicius, Eduard22.12.1948peněžitý dar 23 000,00
Humpola, Milan Ing.29.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Huneš, Robert09.11.1968peněžitý dar 2 000,00
Hynek, Štěpán23.04.1976bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Hynek, Štěpán23.04.1976bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hyžák, Jiří09.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Charvát, Marian Bc. Ing.28.05.1974peněžitý dar 200,00
Charvát, Marian Bc. Ing.28.05.1974peněžitý dar 3 600,00
Charvát, Marian Bc. Ing.28.05.1974peněžitý dar 200,00
Charvát, Martin18.05.1965peněžitý dar 100 000,00
chirpet s.r.o.28860004peněžitý dar 2 500,00
Chovanec, Jakub20.07.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Chovanec, Jakub20.07.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Chromek, Karel31.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Chupík, Stanislav11.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Chupík, Stanislav11.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Chvátal, Filip RNDr.27.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Chvojka, Josef Ing.11.04.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
IKON spol. s r.o.45800031peněžitý dar 2 000,00
Indrák, Josef04.11.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Ing. arch. Jiří Brůha - reality, spol. s r.o.03184501peněžitý dar 20 000,00
Ing. Zdeněk Sedlák72468351peněžitý dar 2 000,00
Innemanová, Petra Mgr.23.04.1978peněžitý dar 10 000,00
INTERIMEX - 99 s.r.o.25923960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Iva, Staňková31.01.1962peněžitý dar 150 000,00
Ivičičová, Jitka Mgr.24.11.1980peněžitý dar 10 000,00
Jäger, Petr Mgr.22.01.1980peněžitý dar 46 900,00
Jajtner, Pavel31.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Jajtner, Pavel31.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Janáčková, Hana24.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Janata, Pavel Ing.18.07.1960peněžitý dar 40 000,00
Jančaříková, Miloslava09.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Jandová, Irena19.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Janečka, Karel11.09.1959peněžitý dar 15 000,00
Janíková, Eva21.11.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Jankovič, Jan13.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Janoušek, Petr03.09.1953peněžitý dar 10 000,00
Janouškovcová, Pavla16.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Janouškovec, Jan09.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Janouškovec, Pavel Mgr.09.08.1959peněžitý dar 40 000,00
Jan, Poukar02.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Jansák, Jan11.04.1975bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Jansák, Jan11.04.1975bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Jansák, Karel08.08.1977bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Jaromír Ondrušek J.O. STAV10092579bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Jarošová, Marie14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Jarušek, Oldřich28.07.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Jasenský, Jaroslav10.09.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
JASS-UNI, s.r.o.60743638peněžitý dar 15 000,00
JASS-UNI, s.r.o.60743638peněžitý dar 10 000,00
Jašek, Jan12.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Javůrek, Stanislav12.04.1957bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Javůrková, Iva30.06.1960bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Jehlička, Otakar10.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Jelínek, David05.05.1972peněžitý dar 250 000,00
Jelínek, Martin01.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Jelínková, Anna22.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Jelínková, Anna22.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Jelínková, Anna22.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 37 000,00
Jelínková, Šárka Mgr.24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jenisová, Terezie21.05.1976peněžitý dar 500,00
Jílek, Josef Ing.17.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Jílek, Pavel MVDr.09.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Jílková, Marie Mgr.09.06.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirsa, Jiří JUDr. MEPP31.08.1979peněžitý dar 25 000,00
Jiříček, Miroslav11.12.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Jiskrová, Libuše JUDr.27.06.1958peněžitý dar 1 500,00
John, František Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 20 000,00
John, František Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Jordán, Jaroslav12.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Jorgová, Alexandra MUDr.20.03.1952peněžitý dar 5 000,00
Jůnová, Eva27.12.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Jurák, Josef08.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Stanislav Ing24.01.1956peněžitý dar 30 096,00
Juránek, Stanislav Ing24.01.1956peněžitý dar 30 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Jurčová, Františka22.04.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 25 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 4 489,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 15 359,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981bezúplatné plnění 28 095,35 (propagace)
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 5 000,00
Jurečka, Marian Ing.15.03.1981peněžitý dar 20 000,00
JURONKA s.r.o.01790226peněžitý dar 50 000,00
Jůzl, Čeněk23.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Jůzl, Čeněk23.09.1955peněžitý dar 10 000,00
Kábrt, Pavel04.01.1977bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kadlec, Jan Ing.17.11.1953peněžitý dar 35 000,00
Kadlec, Rostislav Mgr.04.06.1979peněžitý dar 4 000,00
Kadleček, Ladislav27.02.1975peněžitý dar 2 000,00
KALÁB - invest, s.r.o.06213022peněžitý dar 100 000,00
KALÁB-stavební firma,spol. s.r.o.49436589peněžitý dar 50 000,00
Kalábová, Jiřina24.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Kalina, Jaromír Ing.13.12.1965peněžitý dar 20 000,00
Kalous, František20.07.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
KÁMEN TLUMAČOV s.r.o.29206898bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 15 000,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 000,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít MUDr.05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kantor, Luděk01.03.1986peněžitý dar 1 200,00
Kantoršíkov, Hedvika21.05.1996peněžitý dar 2 000,00
Kapičák, Ivan16.02.1966peněžitý dar 30 000,00
Kaplan, Tomáš Mgr.29.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Kaplan, Tomáš Mgr.29.09.1972peněžitý dar 3 000,00
Kaplan, Tomáš Mgr.29.09.1972peněžitý dar 5 000,00
Kaplan, Tomáš Mgr.29.09.1972peněžitý dar 80 000,00
Karafiát, Jindřich21.02.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Karel Jansák69175187bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Karhan, Pavel Ing.13.04.1962peněžitý dar 32 000,00
Karhan, Pavel Ing.13.04.1962peněžitý dar 50 000,00
Karlík, Stanislav23.04.1961peněžitý dar 10 000,00
Karlíncová, Marie22.11.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 145,00
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 145,00
Kašný, Miroslav Mgr.14.01.1960peněžitý dar 8 145,00
Kašpar, Josef10.09.1946bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kašparová, Marie11.12.1965bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Katolický vzdělávací spolek Svornost46270744peněžitý dar 1 000,00
Katolický vzdělávací spolek Svornost46270744peněžitý dar 1 000,00
Katolický, Jaroslav09.10.1970peněžitý dar 100 000,00
Kebrlová, Eva Mgr.et Mgr.,PhD.30.04.1965peněžitý dar 10 000,00
Kebrlová, Eva Mgr.et Mgr.,PhD.30.04.1965peněžitý dar 10 000,00
Kelnar, Václav19.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Kelnar, Václav19.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Keprt, Václav Ing. CSc.25.09.1945peněžitý dar 8 100,00
KERAMIKA LISSEK s. r. o.26850222bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Kešner, Michal06.11.1991peněžitý dar 4 000,00
Kladivová, Romana14.11.1972peněžitý dar 4 000,00
Klapka, Michal Ing.28.03.1961peněžitý dar 520,00
Klápště, Petr26.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Klement, Josef22.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Klepš, Václav05.03.1984peněžitý dar 2 000,00
Klíma, Karel Bc.27.10.1956peněžitý dar 20 000,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Radoslav04.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Kliš, Josef22.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Kloudová, Gabriela03.02.1982peněžitý dar 50 000,00
Kmoníček, Pavel26.07.1958bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kocour, Jindřich13.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Kocurek, Josef27.10.1931bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Kocůrková, Božena31.12.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Kočica, Josef10.03.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Kodiš, Tomáš Bc.02.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kolařík, Stanislav Bc.20.03.1987peněžitý dar 15 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 30 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 4 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolářová, Miriam Mgr.05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolegová, Marta17.11.1951peněžitý dar 5 838,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří Ing.02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Kolisko, Karel10.06.1937bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kolisko, Karel10.06.1937bezúplatné plnění 3 044,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Komárek, Lukáš14.10.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Komrska, Přemysl Ing.26.08.1950peněžitý dar 1 800,00
Koňařík, Jan10.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Konečný, Petr Mgr. Ing.24.08.1967peněžitý dar 40 000,00
Kopčáková, Zdena24.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Kopic, Jiří Ing.23.10.1977peněžitý dar 3 500,00
Kopicová, Věra18.09.1960peněžitý dar 3 600,00
Kopicová, Věra18.09.1960peněžitý dar 2 100,00
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Kosková, Eva06.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Kostera, Stanislav03.09.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Kostka, Stanislav29.05.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Košický, Patrik Mgr.05.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Kotková Marta, MUDr., praktický lékař pro děti a dorost61742821peněžitý dar 10 500,00
Koubek, Aleš06.09.1981peněžitý dar 80 000,00
Koubek, Martin Ing.08.06.1970peněžitý dar 200 000,00
Koubková, Marie21.03.1964peněžitý dar 500,00
Kouřil, Miroslav Mgr.04.01.1964peněžitý dar 3 000,00
Kousalová, Marie12.05.1960peněžitý dar 8 000,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 30 000,00
Kovaříková, Julie04.01.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Kozel, Karel16.11.1966peněžitý dar 3 600,00
Kozubík, Jan02.12.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Krabcová, Ivana23.03.1972peněžitý dar 20 000,00
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 1 800,00
Králová, Petra Mgr.29.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Krásl, Otmar PharmDr.31.10.1964peněžitý dar 3 000,00
Krátká, Marie10.08.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Kratochvíl, Ivo23.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Kratochvíl, Karel10.10.1980peněžitý dar 2 500,00
Kraus, Pavel21.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Kredatuszová, Nikola11.03.1996bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Krejčí, František17.02.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Krejčiříková, Marie01.02.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Krejzlová, Pavla24.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 15 000,00
Krucký, Václav02.05.1961peněžitý dar 2 000,00
Krůpa, Josef17.10.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Krupica, Josef28.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Krupica, Miroslav Bc. MSc.19.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 15 800,00
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 10 000,00
Kubenka, Kajetán13.02.1951peněžitý dar 2 000,00
Kubenka, Kajetán13.02.1951peněžitý dar 3 500,00
Kubenka, Kajetán13.02.1951peněžitý dar 3 500,00
Kubíček, Břetislav10.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Kubín, Petr01.02.1975bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Kubrická, Jindřiška27.07.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Kubrický, Ilja21.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Kučera, Pavel11.04.1983peněžitý dar 2 500,00
Kučera, Tomáš14.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Kučera, Tomáš14.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Kučerová, Darka10.11.1965peněžitý dar 2 000,00
Kuděla, Michal01.08.1986peněžitý dar 40 000,00
Kudlička, Vladimír17.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Kunčar, Josef MUDr.21.03.1966peněžitý dar 25 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik Ing.27.02.1973peněžitý dar 115 000,00
Kužela, Tomáš01.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Lahučká, Šárka11.05.1966peněžitý dar 4 000,00
Lakomý, Kazimír26.04.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
LAMA energy a.s.28262026peněžitý dar 20 000,00
Lamparter, Petr Ing.31.08.1960peněžitý dar 2 000,00
Langr, Václav22.11.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Laštovic, Michal23.12.1942bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Laštovic, Michal16.01.1976bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Lazar, Jan Ing. PhD.15.03.1984peněžitý dar 9 600,00
Lazecká, Martina01.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Lebedová, Nicole05.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Lebedová, Nicole05.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Leder, Filip Mgr.16.02.1974peněžitý dar 100 000,00
Ledvinka, František24.07.1962peněžitý dar 8 000,00
Lenoch, Václav29.09.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Liberda, Josef03.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Liberda, Josef03.03.1961peněžitý dar 1 500,00
Línek, Roman Ing. MBA06.10.1963peněžitý dar 26 000,00
Línek, Roman Ing. MBA06.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Lisek, Viktor19.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Lisek, Viktor19.07.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Lisý, Pavel23.02.1966peněžitý dar 10 000,00
Lisý, Pavel23.02.1966peněžitý dar 3 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 25 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 3 000,00
Lonská, Klára28.03.1976peněžitý dar 500,00
Louthan, jiří15.11.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Lubomír Vaňkát - Autobazar10462112bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Lukáč, Jan22.10.1995peněžitý dar 2 500,00
Macek, Jakub Ing.26.09.1986peněžitý dar 5 000,00
Macek, Josef JUDr.31.01.1949peněžitý dar 5 000,00
Maclová, Anna Ing.09.02.1960peněžitý dar 10 000,00
Maclová, Anna Ing.09.02.1960peněžitý dar 5 000,00
Maczko, Miroslav12.06.1967peněžitý dar 100 000,00
Machek, Jiří12.04.1949peněžitý dar 10 000,00
Mach, Jiří Ing.07.07.1942peněžitý dar 200 000,00
Mach, Josef21.11.1954peněžitý dar 50 000,00
Machková, Dagmar18.04.1965peněžitý dar 500,00
Machová, Marie25.04.1965peněžitý dar 50 000,00
Maláska, Karel JUDr.23.01.1977peněžitý dar 16 500,00
Malének, Pavel Mgr.14.11.1950peněžitý dar 10 000,00
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 15 000,00
Malíšková, Eva21.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Malý, Josef24.06.1970bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
MANAX s.r.o.26931494peněžitý dar 30 000,00
MANAX s.r.o.26931494peněžitý dar 15 000,00
Marcaníková, Marie17.11.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Marek, Jakub23.12.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Marek, Karel10.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Mareš, Pavel Mgr.19.03.1976peněžitý dar 25 000,00
Marchenko, Alexander01.01.2001peněžitý dar 4 000,00
Marian, Jaroslav25.11.1956peněžitý dar 1 000,00
Marie Hejzlarová MUDr.- prakt. lékař pro dospělé43499708peněžitý dar 5 000,00
Mariňáková, Michala11.08.1981peněžitý dar 2 500,00
Maršík, Josef04.03.1938bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Martincová, Vendula06.12.1988bezúplatné plnění 245,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Martinek, Ivo28.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Martínek, Jan07.11.1988peněžitý dar 500,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínková, Jana10.10.1955peněžitý dar 2 000,00
Martínková, Ludmila29.08.1956peněžitý dar 3 000,00
Máslo, Pavel16.09.1975bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Mastný, Martin04.07.1976bezúplatné plnění 2 001,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Matějíček, Zdeněk19.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.22838015peněžitý dar 1 000,00
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.22838015peněžitý dar 1 000,00
Matinek, Miroslav02.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Matinek, Miroslav02.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Matoušek, Pavel26.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Matoušek, Vojtěch Ing.10.09.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Matula, Jaroslav04.01.1974peněžitý dar 100 000,00
Matula, Ludvík02.04.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mazanec, Jan Mgr.30.01.1975peněžitý dar 15 000,00
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 15 827,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Mecová, Anastázie09.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
MEDICAS PRAKTIK s.r.o.28633873peněžitý dar 20 000,00
Medisyn, s.r.o.05790816peněžitý dar 15 000,00
Melichar, Pavel19.07.1971bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Melichar, Pavel19.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Melichar, Václav09.09.1942bezúplatné plnění 3 044,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Melichar, Václav09.09.1942bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Menclová, Monika30.03.1985bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Mgr. Ivan Šnirch66510201peněžitý dar 23 150,00
Mihel, Rostislav02.03.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mihola, Jiří Mgr. Ph.D.01.06.1972peněžitý dar 32 868,00
Michal Knődl87292173peněžitý dar 8 000,00
Michal Knődl87292173peněžitý dar 15 000,00
Michálek, Josef09.08.1959peněžitý dar 5 000,00
Michalicová, Marie RNDr.05.02.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Míka, Stanislav12.01.1985peněžitý dar 700,00
Mikel, Pavel20.06.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mikeš, Ladislav21.09.1971peněžitý dar 6 500,00
Miklasová, Marie28.10.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
MILKEFFEKT, s.r.o.25072293peněžitý dar 100 000,00
Minarčíková, Šárka Mgr.18.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Minaříková, Emilie03.07.1946bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Minář, Jaromír21.04.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Miroslav Koreček10476687peněžitý dar 5 000,00
Mlčůch, Jaroslav10.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mlčůch, Jaroslav10.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Mojžíšová, Markéta21.12.1986peněžitý dar 1 000,00
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.25165020peněžitý dar 50 000,00
Motyčka, Pavel PhDr. Ph.D.29.07.1974peněžitý dar 20 000,00
Mrkoš, Ladislav09.05.1974bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Mrlík, Jindřich27.05.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Mrňka, Stanislav03.04.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Muczka, Petr01.11.1962peněžitý dar 3 000,00
MUDr. Milena Pavelková66362342peněžitý dar 5 000,00
Müllerová, Pavla22.06.1967peněžitý dar 3 000,00
Náhlík, Petr Ing.10.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Navláčil stavební firma, s.r.o.25301144peněžitý dar 100 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 34 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 16 000,00
Navrátil, Rudolf30.01.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Navrátil, Vojtěch21.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Nedoma, Vladimír18.05.1958peněžitý dar 2 000,00
Nedoma, Vladimír18.05.1958peněžitý dar 500,00
Nedoma, Vladimír18.05.1958peněžitý dar 500,00
Nejman, Jiří23.05.1953bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Němec, František01.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Němeček, Vít28.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace48512478bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Nestával, Marek22.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Neumann, Petr15.04.1967peněžitý dar 736,00
Neumann, Petr15.04.1967bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
NEZÁVISLÁ VOLBA26668980peněžitý dar 350 000,00
Nezbeda, František03.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 30 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 20 000,00
Niemiec, Bohuslav Ing.11.02.1982peněžitý dar 20 000,00
Nosková, Zuzana MUDr.12.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Nováček, Miroslav23.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Nováčková, Markéta19.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Novák, Jan Bc.05.07.1985peněžitý dar 55 000,00
Nováková, Eva24.12.1963peněžitý dar 2 000,00
Nováková, Irena25.10.1962peněžitý dar 8 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Jan Bc.09.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Nývlt, Jiří23.01.1954bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Obec Lukov00284173bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče60102411bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Obruča, Jan14.01.1960peněžitý dar 2 000,00
Odstrčilová, Zdislava Mgr.21.04.1967peněžitý dar 21 000,00
Okamura, Hayato28.11.1966peněžitý dar 14 456,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Omelka, Josef14.03.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Ondráček, Pavel21.06.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 500,00
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 500,00
OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o.25837001peněžitý dar 10 000,00
Orel jednota Boskovice71219285peněžitý dar 1 000,00
Orel jednota Dobročkovice05251885peněžitý dar 1 000,00
Orel jednota Moravské Budějovice64269108bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Orel jednota Slavičín62182170bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Orel jednota Suchdol u Prostějova70286213bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Orságová, Marie23.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Otruba, Ladislav26.05.1951bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Otrusina, Zdeněk Ing.29.07.1976peněžitý dar 4 114,00
Ourodová, Ludmila PhDr.15.06.1964peněžitý dar 5 000,00
Ovad, Josef Bc.26.07.1968peněžitý dar 2 577,00
Paclíková, Ludmila25.05.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Pagáč, Jiří Ing01.02.1956peněžitý dar 2 000,00
Pachta, Petr Mgr.06.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Pachtová, Irena MUDr.03.10.1983peněžitý dar 2 500,00
Pachtová, Irena MUDr.03.10.1983peněžitý dar 50 000,00
Pakandlová, Věra Ing.26.11.1957peněžitý dar 2 000,00
Papica, Lubomír Mgr.13.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Partigal s.r.o.24277711bezúplatné plnění 815,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 50 000,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 100 000,00
Paul, Miroslav Ing.06.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Paul, Miroslav Ing.06.08.1963peněžitý dar 5 000,00
Pauřík, Marek01.01.2001peněžitý dar 200,00
Pavel Štěpán15243133peněžitý dar 5 000,00
Pavelka, Petr MUDr.29.04.1961peněžitý dar 10 000,00
Pavel, Šustáček12.01.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Pavel, Šustáček12.01.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Pavlas, Jiří Mgr.18.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Pavlas, Jiří Mgr.18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Ondřej14.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Pavlata Jaroslav Mudr.48148881peněžitý dar 20 000,00
Pavlíček, Václav08.01.1990peněžitý dar 3 500,00
Pavlíček, Václav08.01.1990peněžitý dar 2 400,00
Pavlíková, Marie12.09.1940bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Pavlovský, Lukáš04.05.1978peněžitý dar 13 000,00
Pavlů, Jindřich12.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Pavlů, Tomáš Mgr.28.09.1966peněžitý dar 21 000,00
Pecha, Tomáš14.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Pechrová, Gabriela23.01.1956peněžitý dar 500,00
Pelán, Karel15.03.1965bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Pelán, Karel15.03.1965peněžitý dar 7 300,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 22 110,00
Pešek, Roman09.07.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Peterka, Pavel Ing.25.05.1970peněžitý dar 20 000,00
Peterka, Pavel Ing.25.05.1970peněžitý dar 5 900,00
Peterka, Pavel Ing.25.05.1970peněžitý dar 15 000,00
Petr, Petr Doc. MUDr. Ph07.11.1947peněžitý dar 53 000,00
Petr, Petr Doc. MUDr. Ph07.11.1947peněžitý dar 15 000,00
Petříček, Daniel Mgr.18.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Pevný, Vítězslav02.05.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Pharmaceutical Biotechnology s.r.o.28391071peněžitý dar 20 000,00
Pinkas, František26.10.1965peněžitý dar 2 000,00
Pipal, Milan04.04.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
PK - transbus s.r.o.03638766bezúplatné plnění 2 130,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 240,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David Ing.29.11.1974peněžitý dar 250,00
Podešva, Vítezslav09.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Pojezdný, Josef JUDr.23.07.1959peněžitý dar 2 500,00
Poláčková, Hana15.03.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Polášek, Martin Ing.27.05.1977peněžitý dar 250 000,00
Poledníček, Marek Ing.23.07.1966peněžitý dar 5 000,00
Poledníček, Marek Ing.23.07.1966peněžitý dar 15 000,00
Polický, Zdeněk08.09.1942bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Pomikálek, Lukáš15.10.1966peněžitý dar 4 000,00
Pomikálek, Václav20.05.1990peněžitý dar 6 000,00
Poruba, Jan02.07.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Pospiech, Roman02.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Pospiech, Roman02.02.1974peněžitý dar 4 000,00
Pospíšilová, Marie27.11.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Poul, Hynek MUDr.26.10.1971peněžitý dar 3 000,00
Prajka, Marek Bc.06.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Pražák, Martin Bc. DiS.13.09.1963peněžitý dar 4 000,00
Pražáková, Věra Bc.20.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk Ing. PhD.21.02.1955peněžitý dar 70 000,00
Prchal, Miroslav Mgr. DiS.21.10.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Prinz, Petr PhDr.19.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Pro-rodinný spolek ZRCADLO05800625peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Jaroslav18.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 15 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk Ing.29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Marie11.11.1945peněžitý dar 500,00
Prokešová, Miriam Ph.D.10.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Prokop, Pavel09.03.1950peněžitý dar 1 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Prusek, Josef31.12.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Přecechtěl, Cyril20.07.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Přikryl, Josef08.11.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Punar, Pavel09.02.1974bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Rabská, Helena13.04.1957peněžitý dar 5 000,00
Rabská, Helena13.04.1957peněžitý dar 5 000,00
Racek, Ilja Mgr.10.04.1950peněžitý dar 20 000,00
Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.24195855peněžitý dar 2 000,00
Radek Zapalač66167990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987peněžitý dar 2 400,00
Rapant, Vojtěch30.03.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Rázková, Daniela PhDr.19.12.1961peněžitý dar 13 000,00
REDVEL s.r.o.25282867peněžitý dar 30 000,00
Remeš, Josef Mgr.12.11.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Renger, Jiří10.06.1970bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Ripel, Rudolf09.04.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Ripel, Rudolf09.04.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Roithová, Zuzana MUDr.30.01.1953peněžitý dar 60 000,00
Rousek, Rudolf10.09.1932bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Rousková, Ivana19.07.1965peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Antonín10.06.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Rozšafná, Eva Ing.29.05.1961peněžitý dar 9 000,00
Rozšafný, Oldřich Ing.19.01.1959peněžitý dar 24 000,00
Rožek, David21.06.1984peněžitý dar 5 000,00
Růčka, Jiří17.02.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Růžička, František24.01.1959peněžitý dar 8 000,00
Růžička, František24.01.1959peněžitý dar 6 000,00
Růžička, Jiří Ing.27.08.1977peněžitý dar 8 000,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 300,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 300,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 300,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 300,00
Růžička, Vlastimil07.02.1952peněžitý dar 300,00
Růžička, Vlastimil07.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Rybářová-Ročáková, Lilka Mgr.28.09.1948peněžitý dar 1 200,00
Rybář, Petr Ing.11.11.1945peněžitý dar 12 000,00
Rydrych, Bohumil13.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Rychnovský, Daniel MUDr.24.06.1957peněžitý dar 10 000,00
Rychnovský, Daniel MUDr.24.06.1957peněžitý dar 10 000,00
Ryza, Vojtěch Ing.20.12.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Rýznar, Jan17.11.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Rýznar, Pavel31.08.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Řehák, Jan01.05.1978bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Řeháková, Michaela MUDr.31.05.1967peněžitý dar 2 000,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Říha, Vladimír MUDr.17.03.1949peněžitý dar 7 800,00
Římskokatolická farnost Bojkovice46256431bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Římskokatolická farnost Česká Skalice46524088bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Římskokatolická farnost Horní Lhota46307869bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Římskokatolická farnost Horní Lhota46307869bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Římskokatolická farnost Hronov46524002bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Římskokatolická farnost Mohelno64269442bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Římskokatolická farnost Otrokovice44125909bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov44159994bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Sadílek, Daniel11.07.1969peněžitý dar 5 000,00
Salač, Petr Ing.01.01.2001peněžitý dar 50 000,00
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
SATUM CZECH s.r.o.25373951peněžitý dar 37 000,00
Sedlák, Jan Ing.24.11.1963peněžitý dar 2 000,00
Sekerák, Marian14.04.1989peněžitý dar 500,00
Sekyra, Luděk Dr.08.02.1964peněžitý dar 500 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy62077953peněžitý dar 1 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďárná65336411peněžitý dar 1 000,00
Schejbal, Jiří25.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Schejbal, Petr Ing.28.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Schön, Martin21.10.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Sikora Marcel75930781peněžitý dar 3 220,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 50 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 60 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 40 000,00
Sitařová, Jitka27.07.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Siuda s.r.o.05339065peněžitý dar 15 000,00
Sjyza, Marian11.06.1981peněžitý dar 30 000,00
Skovajsa, Roman28.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Skřivánek, Jiří18.01.1989peněžitý dar 15 000,00
Sláma, František31.10.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav Mgr-05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavík, Jan07.06.1941bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 900,00
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 900,00
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 900,00
Slavík, Jiří Ing.15.06.1946peněžitý dar 2 700,00
Slavotínek, Ivo Mgr.31.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Slováček, Vít Ing.03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít Ing.03.04.1961peněžitý dar 10 000,00
Smetana, František07.02.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Smrtková, Alena26.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Sobotka, Lukáš19.09.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
SOFTBOARD, s.r.o.64834310peněžitý dar 50 000,00
Solar Consulting Agency s.r.o.28640454peněžitý dar 10 000,00
Soldán, František29.08.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Soukup, Petr02.06.1967bezúplatné plnění 887,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Soukup, Petr02.06.1967bezúplatné plnění 887,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Soukup, Petr02.06.1967bezúplatné plnění 887,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Spáčil, Antonín14.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Spáčil, Pavel07.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
SPIRÁLA s.r.o.25015567peněžitý dar 15 000,00
SPIRÁLA s.r.o.25015567peněžitý dar 5 000,00
Sportovní klub Horní Lhota46307346peněžitý dar 500,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří Ing.24.03.1984peněžitý dar 100,00
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s.48393835peněžitý dar 10 000,00
Staněk, František RNDr. Ph.29.12.1952peněžitý dar 5 000,00
Starý, František29.07.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Stavby Praha s.r.o.27168034peněžitý dar 70 000,00
Stavby Praha s.r.o.27168034peněžitý dar 70 000,00
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.26285363peněžitý dar 95 000,00
Stehnová, Miluše19.08.1958peněžitý dar 6 000,00
Stoklasová, Zdeňka04.07.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53)
Strana zelených00409740peněžitý dar 5 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 50 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 50 000,00
Strnad, Stanislav08.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
STUDIO DEGREE s.r.o.27424081peněžitý dar 150 000,00
Stuchlík, František28.01.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Stuchlík, Vojtěch06.01.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Stuchlý, Pavel05.07.1976peněžitý dar 5 000,00
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Suchel, Jakub Mgr.11.12.1973peněžitý dar 6 000,00
Suchel, Jakub Mgr.11.12.1973peněžitý dar 2 000,00
Suchelová, Renata13.05.1957peněžitý dar 1 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 185 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 5 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Suchý, Jaroslav Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Surman, Václav18.04.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Svák, Jiří10.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Svoboda, Josef24.11.1956peněžitý dar 40 000,00
Svoboda, Marek25.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Svoboda, Tomáš PhDr. Bc.25.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Szyja, Andrzej06.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Szyja, Andrzej06.02.1979peněžitý dar 50 000,00
Šafařík, Jan Ing. MBA28.02.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Šafařík, Jan Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Šanovec, Jan01.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Šebor, Jan25.01.1947peněžitý dar 20 000,00
Šebor, Jan25.01.1947peněžitý dar 50 000,00
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 2 500,00
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Šec, Stanislav Ing.20.05.1983peněžitý dar 31 700,00
Šenk, Josef13.10.1956bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šenkovský, Josef10.11.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Šenkovský, Josef10.11.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Ševčíková, Květoslava Ing.01.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Šidák, Jiří Ing.30.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Šídová, Eliška08.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Šídová, Eliška08.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Šilar, Petr Ing.16.05.1956peněžitý dar 25 000,00
Šilar, Petr Ing.16.05.1956peněžitý dar 20 000,00
Šimáček, Richard PhDr.16.05.1970peněžitý dar 50 000,00
Šimáčková, Hana25.05.1985peněžitý dar 2 500,00
Šimák, Petr25.08.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Šimek, Miroslav Ing.17.06.1966peněžitý dar 2 000,00
Šimíček, Stanislav04.03.1981peněžitý dar 3 195,00
Šimonová, Jaroslava21.02.1959peněžitý dar 500,00
Šimonovská, Jana23.08.1951peněžitý dar 25 000,00
Šimůnková, Blanka17.01.1966peněžitý dar 10 000,00
Šimůnková, Ludmila10.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Šíp, Radek23.10.1977peněžitý dar 4 000,00
Šíp, Radek23.10.1977peněžitý dar 3 600,00
Šišáková, Marie05.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Šišková, Jana27.01.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Šitina, Jiří18.04.1939bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šitinová, Václavka08.10.1950bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Škodová, Helena06.12.1978bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šmíd Miloslav Ing.64205282peněžitý dar 5 000,00
Šmídek, Jan10.08.1980peněžitý dar 50 000,00
Šmilauer, Bohdan20.03.1946peněžitý dar 10 000,00
Šnevajs, Ladislav RnDr.27.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 25 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 44 643,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 33 600,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 60 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 26 000,00
Šojdrová, Michaela Ing.28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šolcová, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šolc, Stanislav14.11.1949bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šolle, Vít12.10.1962peněžitý dar 3 600,00
Šolle, Vít12.10.1962peněžitý dar 12 300,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 20 000,00
Špilar Jan46241477bezúplatné plnění 10 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Špilar - obvod 59)
Špilar, Jan03.09.1964peněžitý dar 50 000,00
Špilar, Jan03.09.1964peněžitý dar 40 000,00
Špulák, Jan08.08.1957bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šrajbr, Josef15.05.1956bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šťastný, Robert Mgr.30.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Šťastný, Robert Mgr.30.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Štec, Josef23.11.1977peněžitý dar 470,00
Štefek, Stanislav17.11.1961peněžitý dar 880,00
Štětina, Jaroslav16.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Štolpa, Jiří25.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.11.10.1951peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří Ing.09.09.1981peněžitý dar 100,00
Šubrt, Arne14.02.1962bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Šumbera, Josef11.04.1967peněžitý dar 50 000,00
Šumberová, Ernestína18.05.1934peněžitý dar 20 000,00
Švadlenka, Jiří30.11.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Švarcová, Veronika26.01.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Švec, Petr14.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Švejnoha, Jaromír08.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Švihká, Milena08.03.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Švingr, David22.07.1975peněžitý dar 500,00
Švingr, David22.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Talácková, Jana14.01.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Talíř, Jaromír Ing.09.08.1950peněžitý dar 20 000,00
Tamchyna, Michal24.08.1971peněžitý dar 2 000,00
TANEX, akciová společnost00013641bezúplatné plnění 23 089,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Tenzer, Tomáš Ing.25.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Tesárek, Václav29.06.1988peněžitý dar 100 000,00
Tesař, Miloslav08.06.1961peněžitý dar 1 862,00
Tetřev, Pavel05.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Tláskalová, Anna02.04.1948bezúplatné plnění 3 044,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Tobolová, Jana24.08.1959peněžitý dar 9 000,00
Tobolová, Jana24.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Toman, Vladimír25.01.1961peněžitý dar 3 000,00
Tomáš, Bajer14.09.1988peněžitý dar 10 000,00
Tomáš, Bajer14.09.1988peněžitý dar 6 000,00
Tomáš, Török20.04.1968peněžitý dar 2 000,00
Tomeček Bau s. r. o.65141776peněžitý dar 10 000,00
Tomek, Jan Ing.02.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Tomšů, Antonín05.10.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
TOP 0971339728peněžitý dar 41 667,00
Tóth, Jan24.11.1939bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Tóth, Martin30.03.1962bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Trčková, Marie23.06.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Trechová, Milada24.04.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Treitová, Ludmila17.10.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Trhlík, Jiří16.04.1935peněžitý dar 3 000,00
Truneček, Jan Ing.07.01.1947peněžitý dar 2 000,00
Trutnáková, Šárka24.04.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 500,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Turnerová, Lenka doc. Ing. CSc10.06.1957peněžitý dar 2 000,00
Turnovská, Monika Ing.19.05.1947peněžitý dar 3 600,00
Tydlitát, Bořivoj06.07.1963peněžitý dar 3 000,00
Tylš, Pavel12.08.1972bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 200,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 200,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 200,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 300,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 200,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 3 500,00
Tynklová, Karla Mgr.07.05.1962peněžitý dar 100,00
Tynklová, Karla Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Tynklová, Karla Mgr.07.05.1962peněžitý dar 100,00
Uhlík, Josef27.02.1963peněžitý dar 25 000,00
Uchytil, Miroslav15.05.1958peněžitý dar 750,00
Ulrichová, Hakenová Marie20.09.1948peněžitý dar 18 000,00
Ulrichová, Hakenová Marie20.09.1948peněžitý dar 12 000,00
Ulrych, Vít30.10.1972peněžitý dar 28 000,00
Ulrych, Vít MUDr.30.10.1972peněžitý dar 10 000,00
Urbánek, Josef05.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Urban, Milan08.01.1966peněžitý dar 20 000,00
URO s. r. o.26868601peněžitý dar 6 000,00
Utinková, Jiřina24.10.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ZLN senát)
Vacenovský, Jiří30.03.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Vaculík, Milan05.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Vaculínová, Karla04.08.1955peněžitý dar 2 000,00
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků13643819peněžitý dar 39 000,00
VALATRANS a.s.26783827bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
VALATRANS a.s.26783827bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77)
Valoušková, Marie PhDr.19.08.1948peněžitý dar 500,00
Valová, Anna01.12.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
VALVE CONTROL, s.r.o.25559672peněžitý dar 10 000,00
Vaňáč, Libor Mgr.27.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Vaňáč, Miroslav13.12.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Vaňková, Eva18.05.1948peněžitý dar 20 000,00
Vaňková, Petra29.03.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 4 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 3 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Nikola27.12.1992peněžitý dar 200 000,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vašíčková, Jana11.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Večeřa, Jiří Ing.31.12.1960peněžitý dar 3 000,00
Večeřa, Robert24.08.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Vencl, Vojtěch14.03.1988bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vencová, Lenka19.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Venos, Josef20.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Vepřková, Miroslava24.02.1928bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
Vereš, Vojtěch03.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Veselý, Jiří MUDr.27.01.1969peněžitý dar 10 678,00
Veselý, Jiří MUDr.27.01.1969bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Veselý, Jiří MUDr.27.01.1969peněžitý dar 30 000,00
Veselý, Jiří MUDr.27.01.1969peněžitý dar 5 417,00
Veselý, Josef Ing.04.01.1960peněžitý dar 4 600,00
Vícha, Josef22.10.1949peněžitý dar 20 000,00
Vícha, Josef22.10.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Vícha, Rudolf03.04.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68)
Viktorin, Jindřich29.10.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65)
VilAnzen Group s.r.o.06834060peněžitý dar 10 000,00
VilAnzen Group s.r.o.06834060peněžitý dar 10 000,00
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 27 324,00
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 3 000,00
Vítková, Jaromíra Ing.06.08.1957peněžitý dar 6 500,00
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 163,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vlčková, Marie15.10.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Vlk, Augustin24.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Vokurka, Jan10.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Voldán, Karel12.02.1983peněžitý dar 5 000,00
Voldán, Karel12.02.1983peněžitý dar 3 000,00
Vondráček, Jan24.09.1947bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vosecký, Jakub05.11.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrátník, Josef Ing.04.06.1954peněžitý dar 15 000,00
Vrbová, Anežka01.06.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Vybíral, Pavel Ing.24.02.1953peněžitý dar 13 000,00
Výborná, Václava JUDr.28.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44)
Výborný, Marek Mgr.10.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Výborný, Marek Mgr.10.07.1976peněžitý dar 18 000,00
Výborný, Marek Mgr.10.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 1 353,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Vydrář, Martin11.07.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Vychodil, Jiří17.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Vymazal Luboš10126953peněžitý dar 20 000,00
Vymyslický, Martin07.07.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Vysloužil, Petr Mgr. Ing.04.02.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Výtisk, Tomáš Ing.17.11.1964peněžitý dar 5 000,00
WACHAL s.r.o.63474531peněžitý dar 50 000,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 12 000,00
Weinberger, Vojtěch MUDr.16.06.1951peněžitý dar 10 000,00
Weisbauer, František Ing.09.09.1963peněžitý dar 15 000,00
Weisbauer, František Ing.09.09.1963peněžitý dar 30 000,00
WINLEK s.r.o.27385345peněžitý dar 2 500,00
Wolf, Jan07.05.1996peněžitý dar 50 000,00
Zahradník, Rudolf Ing.11.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Zajícová, Božena11.04.1952bezúplatné plnění 1 936,00 (věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47)
Zálešák, Martin11.10.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Zálešák, Martin11.10.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
Zámečník, Jan Ing.11.02.1985peněžitý dar 50 000,00
Zámečník, Jan Ing.11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Záškodný, Vojtěch01.01.2001peněžitý dar 2 000,00
Zatloukal, Martin26.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Zdechovská, Pavla MUDr.29.04.1949peněžitý dar 30 000,00
Zdechovská, Pavla MUDr.29.04.1949peněžitý dar 33 000,00
Zdechovská, Pavla MUDr.29.04.1949peněžitý dar 37 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 30 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 50 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 2 500,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 50 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 8 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 50 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr.02.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 30 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 30 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 50 000,00
Zemánek, Jiří27.07.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56)
Zídek, Ivan Ing.05.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Zlámal, Jan20.07.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)
Zmek, Petr21.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44)
Zvoníček, Josef23.11.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80)
ZVUK 1271443401peněžitý dar 50 000,00
Žáčik, Josef16.06.1982peněžitý dar 50 000,00
Žondra, Jaroslav19.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 90 962,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Filsáková Eva - VINAMET1661048290 962,00 (věcný dar- platba faktur)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Neidentifikovatelné dary - ve výši 76 200,01 byly vráceny v roce 2019