Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
politické hnutí Změna

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443363

Sídlo politické strany / politického hnutí:
U Nisy 362/6, Liberec, 46001

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777124879, e-mail: info@zmena.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Jan Korytář - předsedaDatum: 30.03.2018 15:41:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 322 830,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 000 000,00
4 Členské příspěvky 19 200,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 303 630,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 60 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 200,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
řízení hnutí 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH s.r.o. 64049531 20 000,00 31.12.2018

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 303 630,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Ackermannová, Lenka03.08.1976peněžitý dar 2 400,00
Bělohradský, Aleš26.05.1989peněžitý dar 1 600,00
Bernasová, Miroslava08.09.1961peněžitý dar 500,00
Burda, Alexandr25.06.1971peněžitý dar 1 200,00
Čečková, Jaroslava20.11.1958peněžitý dar 3 600,00
Černohorský, Jiří15.07.1971peněžitý dar 3 600,00
Červa, Petr23.12.1980peněžitý dar 4 500,00
Duchoňová, Kateřina03.05.1982peněžitý dar 400,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 800,00
Fialová, Hana30.06.1959peněžitý dar 8 000,00
Forero, Mario18.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Haidlová, Pavla08.12.1963peněžitý dar 24 000,00
Halátek, Dalibor23.07.1980peněžitý dar 2 400,00
Hora, Antonín15.11.1962peněžitý dar 1 200,00
Horký, Jan17.11.1983peněžitý dar 5 500,00
Hrbková, Karolína24.09.1981peněžitý dar 36 144,00
Chadimová, Julie02.06.1952peněžitý dar 600,00
Jetmarová, Jana26.05.1978peněžitý dar 2 400,00
Klápště, Petr26.10.1980peněžitý dar 2 900,00
Korytář, Jan18.04.1972peněžitý dar 48 154,00
Kosina, David09.05.1981peněžitý dar 250,00
Kramářová, Olga22.08.1968peněžitý dar 1 200,00
Křelina, František15.09.1951peněžitý dar 600,00
Kubát, Milan07.10.1949peněžitý dar 2 000,00
Langr, Ivan24.06.1972peněžitý dar 29 700,00
Macek, Jakub26.09.1986peněžitý dar 2 402,00
Panáček, Michal04.04.1977peněžitý dar 2 620,00
Pavlová, Marie14.02.1944peněžitý dar 600,00
Petrovský, Ondřej03.07.1981peněžitý dar 31 650,00
Porš, Milan29.12.1960peněžitý dar 9 000,00
Pozler, Tomáš25.07.1973peněžitý dar 50,00
Říhová, Renata17.04.1966peněžitý dar 2 400,00
Římánek, Jiří01.05.1958peněžitý dar 21 120,00
Stehlík, Ladislav09.08.1978peněžitý dar 2 400,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 18 000,00
Tejmlová, Michaela15.05.1977peněžitý dar 600,00
Tobrman, Oldřich17.11.1953peněžitý dar 1 200,00
Tomašáková, Monika26.08.1974peněžitý dar 2 400,00
Tůma, Ondřej29.05.1979peněžitý dar 3 600,00
Valoušek, Tomáš13.04.1982peněžitý dar 2 200,00
Večeřa, Jiří31.12.1960peněžitý dar 600,00
Veselý, Ondřej26.09.1972peněžitý dar 3 000,00
Votrubec, Jan17.03.1961peněžitý dar 3 600,00
Witassek, Libor15.05.1969peněžitý dar 3 640,00
Zábojníková, Hana30.04.1950peněžitý dar 1 100,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 1 800,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Zápůjčky a úvěry poskytnuté fyzickými osobami před rokem 2017:
Kocumová Zuzana 26.05.1979 splatnost do 30.6.2018: 50 000 Kč
Petrovský Ondřej 03.07.1981 splatnost do 30.6.2018: 50 000 Kč
Absolonová Kateřina 13. 5. 1966 splatnost do 31.12.2018: 30 000 Kč
Ackermann Jan 07.08.1976 splatnost do 31.12.2018: 5 000 Kč
Baxa Jaromír 25.2.1982 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Červa Petr 23.12.1980 splatnost do 31.12.2018: 30 000 Kč
Felcman Jindřich 10.04.1984 splatnost do 31.12.2018: 15 000 Kč
Hrbková Karolína 24.09.1981 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Hrbková Karolína 24.09.1981 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Hudec Miroslav 16.11.1951 splatnost do 31.12.2018: 20 000 Kč
Jablonovská Ivana 18.06.1975 splatnost do 31.12.2018: 10 000 Kč
Jakubička André 27.11.1977 splatnost do 31.12.2018: 5 000 Kč
Jetmarová Jana 26.05.1978 splatnost do 31.12.2018: 2 000 Kč
Klápště Petr 26.10.1980 splatnost do 31.12.2018: 10 000 Kč
Korytář Jan 18. 4. 1972 splatnost do 31.12.2018: 50 000 Kč
Kučera Pavel 01.11.1976 splatnost do 31.12.2018: 75 000 Kč
Langr Ivan 24.06.1972 splatnost do 31.12.2018: 20 000 Kč
Lubasová Kamila 21.05.1973 splatnost do 31.12.2018: 20 000 Kč
Lubasová Kamila 21.05.1973 splatnost do 31.12.2018: 40 000 Kč
Macek Jakub 26.09.1986 splatnost do 31.12.2018: 3 000 Kč
Macek Jakub 26.09.1986 splatnost do 31.12.2018: 4 000 Kč
Macek Jakub 26.09.1986 splatnost do 31.12.2018: 4 000 Kč
Macek Jakub 26.09.1986 splatnost do 31.12.2018: 4 000 Kč
Pröller Miroslav 26.12.1970 splatnost do 31.12.2018: 3 000 Kč
Prošková Romana 17.08.1973 splatnost do 31.12.2018: 10 000 Kč
Římánek Jiří 01.05.1958 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Římánek Jiří 01.05.1958 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Římánek Jiří 01.05.1958 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Schaeferová Eva 16.01.1969 splatnost do 31.12.2018: 25 000 Kč
Skopová Jarmila 18.07.1958 splatnost do 31.12.2018: 10 000 Kč
Šedlbauer Josef 16.02.1969 splatnost do 31.12.2018: 50 000 Kč
Tachovská Zuzana 5. 9. 1970 splatnost do 31.12.2018: 30 000 Kč
Celkové ostatní závazky jsou ve výši 745 000,- Kč. Závazky z obchodního styku jsou ve výši 47 400,- Kč.

V roce 2017 byly uzavřeny dvě darovací smlouvy, kdy byly poskytnuty dary Straně zelených ve výši 150 000,- Kč a s Česká pirátské strana ve výši 3 605,- Kč.

V celkových příjmech je uveden příspěvek ve výši 500 000,- Kč od Strany zelených v rámci koaliční smlouvy.