Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Žít Brno

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
03136922

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Zemědělská 1714/72, Brno, 61300

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 732632019, e-mail: barbora.antonova@gmail.com

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Barbora Antonová - předsedkyněDatum: 30.03.2018 19:52:16
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: audit_ucetni_zaverky_zit_brno_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 396 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 250 000,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 146 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 317 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
hlavní pracovní poměr 1
dohoda o provedení práce 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 146 362,05 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Antonová, Barbora03.10.1968peněžitý dar 2 000,00
Antonová, Barbora03.10.1968peněžitý dar 2 200,00
Fišer, Marek22.11.1982peněžitý dar 3 145,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Hollan, Jan03.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Javorek, Jan30.08.1987peněžitý dar 100,00
Javorek, Jan30.08.1987peněžitý dar 100,00
Javorek, Jan30.08.1987peněžitý dar 100,00
Javorek, Jan30.08.1987peněžitý dar 100,00
Javorek, Jan30.08.1987peněžitý dar 100,00
Kalousek, Petr12.04.1980peněžitý dar 4 381,00
Kalousek, Petr12.04.1980peněžitý dar 4 235,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kastner, Jakub30.04.1984peněžitý dar 150,00
Kolman, Petr23.08.1976peněžitý dar 0,02
Kolman, Petr23.08.1976peněžitý dar 0,01
Kolman, Petr23.08.1976peněžitý dar 0,01
Kolman, Petr23.08.1976peněžitý dar 0,01
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Landa, Martin27.01.1976peněžitý dar 11 000,00
Ledvina, Petr24.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Sadílek, Michal27.08.1981peněžitý dar 800,00
Sadílek, Michal27.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 250,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 250,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 100,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 250,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 200,00
Suchomel, Pavel11.02.1961peněžitý dar 250,00
Zechmeister, Jindřich01.01.1986peněžitý dar 1,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

U dárce Jindřicha Zechmeistera (dar: 1 Kč) se nám podařilo zjistit pouze rok narození - 1986.