Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Senovážné nám. 994/2, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 607786013, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petra Jelínková - 2. místopředsedkyněDatum: 29.03.2018 15:47:41
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 17 848 455,87
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 11 850 626,00
4 Členské příspěvky 541 125,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 709 980,29
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 226,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 250,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 422 123,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 2 324 125,58
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 2 473 210,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 873 100,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13 466 696,10
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní podpora 5

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 2 324 125,58 01.12.2018

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 709 980,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamcová, Zuzana03.08.1981peněžitý dar 300,00
Adlová, Iveta14.04.1980peněžitý dar 500,00
Ali Doláková, Petra11.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Ambrozyová, Veronika10.05.1989peněžitý dar 300,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Andrejsek, Jan08.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Andrle, Lukáš27.11.1982peněžitý dar 500,00
Andrlová, Kristýna06.06.1984peněžitý dar 500,00
Andrlová, Kristýna06.06.1984peněžitý dar 500,00
Atelier P.H.A., s. r. o.49970585peněžitý dar 12 000,00
Autocamp Sedmihorky v. o. s.25917129peněžitý dar 10 000,00
Axmanová, Kristina15.11.1985peněžitý dar 500,00
Babejová - Kmecová, Michaela30.11.1989peněžitý dar 100,00
Babický, Tomáš23.01.1982peněžitý dar 500,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 100,00
Balák, František31.08.1949peněžitý dar 500,00
Balák, František31.08.1949peněžitý dar 500,00
Balarinová, Kateřina27.09.1979peněžitý dar 500,00
Balej, Jiří28.07.1986peněžitý dar 2 017,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barančík, Petr26.05.1976peněžitý dar 100,00
Barcalová, Natálie02.04.1992peněžitý dar 300,00
Barchánek, Martin30.03.1989peněžitý dar 500,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bartáková, Eva25.09.1970peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bárta, Ondřej23.07.1974peněžitý dar 100,00
Bártek, Pavel12.08.1954peněžitý dar 100,00
Bártek, Pavel12.08.1954peněžitý dar 100,00
Bártek, Pavel12.08.1954peněžitý dar 100,00
Bartlová, Anežka02.06.1988peněžitý dar 300,00
Bartlová, Milena19.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Lubomír31.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Lubomír31.08.1981peněžitý dar 100,00
Bártová, Darina22.05.1977peněžitý dar 300,00
Bártová, Lucie15.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Bauer, Tomas26.05.1990peněžitý dar 100,00
Baxa, Jaromír25.02.1982peněžitý dar 3 000,00
Bednářová, Eva13.08.1966peněžitý dar 300,00
Bělohradský, Aleš26.05.1989peněžitý dar 11 000,00
Bělohradský, Jiří09.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Bělor, Marek21.09.1988peněžitý dar 200,00
Bělská, Kateřina30.04.1952peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Jaroslav13.11.1946peněžitý dar 600,00
Beneš, Vítězslav27.04.1992peněžitý dar 300,00
Beníšek, Michael04.02.1981peněžitý dar 300,00
Beranová, Eliška18.05.1994peněžitý dar 100,00
Beran, Václav24.05.1981peněžitý dar 5 000,00
Berecková, Veronika16.04.1993peněžitý dar 100,00
Berger, Marek09.04.1987peněžitý dar 500,00
Bergman, Zdeněk16.08.1959peněžitý dar 6 810,00
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 39 485,00 (cestovní náklady, mzda koordinátorky JMK, nákup online služeb)
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 20 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Miroslav21.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Berzkowitsch, Robert24.11.1974peněžitý dar 100,00
Binarová, Marie23.10.1998peněžitý dar 100,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 800,00
Blažejovská, Alena27.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Boček, Aleš28.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Boček, Aleš28.06.1973peněžitý dar 500,00
Boček, Jan07.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Böhm, Daniel19.08.1980peněžitý dar 1 500,00
Böhm, Daniel19.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Bonuš, Zoran10.07.1976peněžitý dar 500,00
Borovička, Radek06.04.1977peněžitý dar 500,00
Boťová, Kateřina24.12.1990peněžitý dar 500,00
Bouda, Ondřej14.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Boudová, Kristina25.02.1997peněžitý dar 100,00
Brabcová, Karolina10.12.1974peněžitý dar 3 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Brandejská, Zdeňka16.05.1977peněžitý dar 3 000,00
Braunová, Karolína27.02.1991peněžitý dar 300,00
Brim, Luboš31.07.1988peněžitý dar 500,00
Brož, Martin28.08.1981peněžitý dar 500,00
Brož, Petr25.05.1984bezúplatné plnění 1 650,00 (reklama na Facebooku)
Brož, Petr25.05.1984bezúplatné plnění 250,00 (reklama na Facebooku)
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 800,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 200,00
Bruna Gebhartová, Markéta06.10.1972peněžitý dar 300,00
Bryan, Mikuláš17.07.1982peněžitý dar 500,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bubela, Petr13.08.1980peněžitý dar 300,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 2 262,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Bureš, Jiří12.08.1981peněžitý dar 300,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bürger, Jaroslav22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Buřt, Miroslav29.09.1935peněžitý dar 300,00
Buřt, Vladimír16.03.1964peněžitý dar 5 000,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš30.07.1950peněžitý dar 100,00
Cabrnochová, Ivana25.08.1974peněžitý dar 145 680,00
Cachová, Eva26.01.1956peněžitý dar 500,00
Cemper, Jan05.02.1986bezúplatné plnění 3 843,00 (tisk novin a výroba banerů)
Cemper, Jan05.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 800,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 800,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 800,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 800,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 800,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 350,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 350,00
Cepko, Karel25.12.1986peněžitý dar 500,00
Cepník, Karel02.05.1979peněžitý dar 300,00
Cichý, Martin07.07.1977peněžitý dar 300,00
Cinková, Veronika28.01.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolnická pomoc)
Ciprová, Kristýna16.03.1981peněžitý dar 150,00
Ciprová, Zdena31.07.1959peněžitý dar 500,00
Císařovská, Barbora09.09.1999peněžitý dar 333,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 2 000,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 2 000,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cuc, Michal21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 700,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 500,00
Cvrková, Petra21.12.1988bezúplatné plnění 329,00 (vyvěšení baneru)
Cvrková, Petra21.12.1988peněžitý dar 100,00
Cvrková, Petra21.12.1988peněžitý dar 100,00
Cvrková, Petra21.12.1988peněžitý dar 100,00
Čambora, Jan11.08.1994bezúplatné plnění 200,00 (dobrovolnická pomoc)
Čaněk, Marek14.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil19.07.1981peněžitý dar 200,00
Čapek, Jiří26.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Časárová, Veronika01.12.1987peněžitý dar 1 500,00
Čáslavka, Martin25.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Čečmanová, Vendula28.10.1991peněžitý dar 300,00
Čechová, Renata27.01.1968peněžitý dar 300,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 20 000,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 3 600,00
Čejková, Veronika27.06.1985peněžitý dar 875,00
Čermák, Jakub06.06.1986peněžitý dar 300,00
Černá, Olga03.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Černík, Mikuláš09.04.1990bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolnická pomoc)
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Černochová, Johana24.09.1996peněžitý dar 100,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Tomáš08.09.1986bezúplatné plnění 4 000,00 (umístění baneru)
Černý, Václav16.04.1982peněžitý dar 3 000,00
Červenková, Barbora13.01.1988peněžitý dar 200,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 2 566,00
Česká pirátská strana71339698peněžitý dar 26 794,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Češková, Jitka21.06.1984peněžitý dar 250,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Čížkovský, Matěj11.09.1983peněžitý dar 100,00
Danhelová, Veronika30.11.1984peněžitý dar 100,00
Danihelka, Jiří09.07.1968peněžitý dar 1 100,00
Danilov, Filip31.03.1994peněžitý dar 301,00
David, Jan09.09.1999peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Delmar, Jan13.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Dlouhá, Kristýna12.07.1989peněžitý dar 300,00
Dlouhý, Jiří13.11.1957peněžitý dar 300,00
Dostálová, Lenka27.09.1978peněžitý dar 300,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 3 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 200,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 75,00
Drápal, Jakub21.10.1990peněžitý dar 500,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drhová, Zuzana24.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Dufek, Ondřej26.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 3 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Duchoň, Tomáš31.03.1996bezúplatné plnění 300,00 (dobrovolnická pomoc)
Dus, Filip20.06.1991peněžitý dar 2 000,00
Dušánek, Miloš01.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 500,00
Dušek, Petr03.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Duška, Frantisek13.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Eliška18.08.1950peněžitý dar 400,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 250,00
Dušková, Šárka24.10.1988peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka20.04.1970peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Michaela06.04.1993peněžitý dar 200,00
Eberle, Jakub17.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Elšík, Viktor24.11.1974peněžitý dar 500,00
Endrštová, Veronika20.06.1982peněžitý dar 300,00
Englišová, Sára13.05.1998peněžitý dar 150,00
Englišová, Sára13.05.1998peněžitý dar 100,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 3 000,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajfr, Marek13.02.1981peněžitý dar 700,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 6 500,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fajnorová, Ivana02.12.1967peněžitý dar 800,00
Fárová, Nina15.09.1989peněžitý dar 300,00
Faukner, Antonín26.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Feller, Michal16.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 400,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 400,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 400,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 400,00
Fendrych, Luboš14.10.1987peněžitý dar 400,00
Ferjenčík, Matěj18.10.1982peněžitý dar 500,00
Feřtek, Jiří04.02.1958peněžitý dar 700,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 300,00
Fiala, Pavel22.05.1981peněžitý dar 500,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 500,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Filipová, Petra22.06.1990peněžitý dar 500,00
Filip, Viktor17.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Filler, Vratislav17.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Fischerová, Olga15.09.1953peněžitý dar 500,00
Fišer, David04.03.1979peněžitý dar 300,00
Fišerová, Blanka26.12.1977peněžitý dar 500,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 4 999,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 600,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 800,00
Fleischhansová, Marta30.10.1977peněžitý dar 200,00
Foitová, Markéta18.06.1991peněžitý dar 500,00
Fojtů, Martina07.05.1987peněžitý dar 200,00
Folková, Zdeňka14.10.1927peněžitý dar 500,00
Formánek, František28.12.1988peněžitý dar 300,00
Fotograf 07 z.s.28561235bezúplatné plnění 2 500,00 (poskytnutí prostoru zdarma)
Francová, Hana20.03.1963peněžitý dar 500,00
Franc, Roman11.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Franc, Roman11.06.1983peněžitý dar 900,00
Freidinger, Jan23.12.1978peněžitý dar 300,00
Freidinger, Jan23.12.1978peněžitý dar 300,00
Freidinger, Jan23.12.1978peněžitý dar 300,00
Frélich, Zdeněk31.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Frnková, Irena20.12.1993peněžitý dar 100,00
Fruncová Vlčková, Šárka29.05.1973peněžitý dar 1 000,00
Frydrýšková, Kristýna08.05.1982peněžitý dar 300,00
Fujda, Milan02.08.1978peněžitý dar 500,00
Gabalova, Ivana26.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
Ganický, Bohdan27.12.1979peněžitý dar 300,00
GAT CZ, s. r. o.28487044peněžitý dar 10 000,00
Gattermayer, František22.07.1989peněžitý dar 100,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Geislerová, Zuzana14.03.1952peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982bezúplatné plnění 10 000,00 (pohonné hmoty)
Globočník, Petr09.10.1982bezúplatné plnění 2 184,00 (pronájem nástěnky)
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 5 000,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Göblová, Soňa13.01.1961peněžitý dar 200,00
Gregor, Tadeáš16.01.1990peněžitý dar 300,00
Grman, Tomáš03.06.1976peněžitý dar 500,00
Grygárková, Yvona09.11.1959peněžitý dar 500,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 2 000,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 300,00
Guth, Jiří20.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Guth, Jiří20.10.1965peněžitý dar 100,00
Habermannová, Jana18.12.1986peněžitý dar 500,00
Habětínová, Silva13.04.1937peněžitý dar 300,00
Habětínová, Silva13.04.1937peněžitý dar 200,00
Hájek, Ondřej31.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Haken, Petra Sofie22.07.1977peněžitý dar 100,00
Hampl, Václav01.07.1962peněžitý dar 300,00
Hána, Ondřej27.09.1984peněžitý dar 500,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 900,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 100,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanousek, Martin01.03.1983peněžitý dar 10 000,00
Hanych, Monika23.07.1990peněžitý dar 300,00
Háša, Marek04.01.1996peněžitý dar 300,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Haupt, Lukáš09.08.1976peněžitý dar 250,00
Hauser, Jakub25.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Hauserová, Agata10.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Havelková, Barbara10.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Havel, Václav24.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Havel, Václav24.06.1979peněžitý dar 400,00
Havlen, Tomáš10.10.1989peněžitý dar 100,00
Havlíček, Ondřej23.11.1982peněžitý dar 300,00
Havlová, Hana01.04.1953peněžitý dar 500,00
Havránek, Jan22.11.1981peněžitý dar 500,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Heidu, Rudolf18.06.1970peněžitý dar 500,00
Heinc, Dalibor22.05.1973peněžitý dar 1 000,00
Helman, Karel04.01.1980peněžitý dar 500,00
Herold, Jan23.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Heřmanová, Marie14.06.1984peněžitý dar 500,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 250,00
Hlavatá, Martina28.04.1987peněžitý dar 300,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Hlisnikovský, David19.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hlucháňová Horká, Zuzana22.01.1981peněžitý dar 600,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 120,00
Hnyková, Jaroslava26.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 900,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 100,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 100,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 100,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 2 000,00
Holanová, Šárka09.10.1991peněžitý dar 300,00
Holasová, Petra27.05.1962peněžitý dar 100,00
Holcová, Věra25.01.1942peněžitý dar 500,00
Holčák, Ondřej01.01.1983peněžitý dar 500,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holoubková, Monika29.04.1989peněžitý dar 500,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Holzer, Jakub11.11.1985peněžitý dar 500,00
Horáček, Tomáš24.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Hora, Jiří11.05.1955bezúplatné plnění 108,00 (vyvěšení plakátů ve výloze)
Horák, Filip29.05.1980bezúplatné plnění 1 730,00 (reklama na Facebooku)
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 200,00
Horáková, Pavlínka08.04.1954peněžitý dar 500,00
Hornová, Magdalena17.12.1978peněžitý dar 300,00
Horová, Alice09.04.1969bezúplatné plnění 108,00 (vyvěšení plakátů ve výloze)
Horyna, Jan27.03.1983peněžitý dar 300,00
Hořejší, Ladislav12.04.1984peněžitý dar 600,00
Hošek, Matěj26.03.1988peněžitý dar 300,00
Houska, Adam04.11.1980peněžitý dar 500,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Hrabalová, Barbora31.03.1951peněžitý dar 500,00
Hradílek, Jakub31.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Hradílková, Anna02.08.1983peněžitý dar 300,00
Hradil, Tomáš17.12.1979peněžitý dar 500,00
Hrejsemnou, Martina13.03.1984peněžitý dar 200,00
Hromada, Jiří14.06.1958bezúplatné plnění 24 000,00 (namluvení spotů, TV)
Hromada, Jiří14.06.1958bezúplatné plnění 6 000,00 (namluvení spotů, rozhlas)
Hromek, Jakub22.10.1981peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 100,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 2 000,00
Hujerová, Ivana04.05.1963peněžitý dar 1 000,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 500,00
Hummelgren, Daniela15.10.1983peněžitý dar 500,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 2 500,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Husarová, Dagmar12.03.1989bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolnická pomoc)
Husa, Tomáš27.05.1977peněžitý dar 5 000,00
Hušková, Terezie05.03.1982peněžitý dar 5 000,00
Hypsova, Kristyna18.07.1983peněžitý dar 200,00
Hyšplerová, Eva06.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Chadima, Pavel19.08.1978peněžitý dar 300,00
Chadima, Pavel19.08.1978peněžitý dar 300,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Chaloupecký, Vítek28.08.1994bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolnická pomoc)
Chaloupková, Jana21.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Chalupa, Filip21.09.1993peněžitý dar 500,00
Chaluš, Petr08.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Charvátová, Eva25.07.1979peněžitý dar 500,00
Chloubová, Karolína13.02.1986peněžitý dar 1 200,00
Chomčák, Stanislav17.06.1952peněžitý dar 2 000,00
Chrobok, Radim27.02.1975peněžitý dar 200,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chybová, Barbora01.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Chytil, Matěj04.06.1984peněžitý dar 700,00
Chytil, Matěj04.06.1984peněžitý dar 700,00
Chytil, Matěj04.06.1984peněžitý dar 700,00
Chytil, Matěj04.06.1984peněžitý dar 700,00
Ichová, Jarmila22.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Ivančíková, Gabriela02.02.1972peněžitý dar 200,00
Ivanko, Ondřej08.01.1986peněžitý dar 300,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Janda, Jakub10.03.1986peněžitý dar 1 008,00
Janda, Zdeněk03.08.1957peněžitý dar 300,00
Jandera, Michal22.02.1981peněžitý dar 300,00
Jandová, Irena04.03.1968peněžitý dar 200,00
Jandurová, Klára31.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Janku, Ondrej21.09.1987peněžitý dar 2 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 200,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 100,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Lukáš12.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Jenková, Pavla17.11.1985peněžitý dar 200,00
Jenšík Sinanovičová, Lucie Jenovéfa24.09.1980peněžitý dar 200,00
Ježek, Jakub01.11.1977peněžitý dar 300,00
Jílková, Tereza17.09.1991bezúplatné plnění 189,00 (výlep plakátů)
Jindřišková, Jitka14.09.1985peněžitý dar 500,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 300,00
Jirmus, Vojtěch21.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Jírová Dragounová, Lenka03.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Jírů, Veronika12.09.1988peněžitý dar 500,00
Jiřička, Martin27.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Johnová, Martina05.08.1989peněžitý dar 300,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 1 000,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 500,00
Jung, Jindřich31.08.1974peněžitý dar 500,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jungwirth, Tomáš06.11.1988peněžitý dar 200,00
Jurčová, Alena18.05.1981peněžitý dar 500,00
Kačmaříková, Alena10.05.1988peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 500,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 500,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 300,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kafka, Hugo23.07.1992peněžitý dar 3 795,00
Kafka, Hugo23.07.1992peněžitý dar 1 079,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kafka, Ivan29.12.1988peněžitý dar 200,00
Kahunová, Lenka04.12.1955peněžitý dar 300,00
Kalivoda, Petr25.10.1987peněžitý dar 500,00
Kalodová, Sára30.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Kalous, Miroslav07.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Kamenská, Adéla30.11.1958peněžitý dar 500,00
Kandova, Nadia16.12.1951peněžitý dar 300,00
Karnetová, Hana05.12.1979peněžitý dar 500,00
Kasalický, Vojtěch03.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Kaška, Václav20.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Kašpar, Jakub07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kašpar, Jakub07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kašpar, Jakub07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kazda, Jakub26.05.1990peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 800,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Kerouš, Vilém22.12.1987peněžitý dar 300,00
Klein, Ivo13.05.1964peněžitý dar 300,00
Klement, Tomáš19.08.1982peněžitý dar 500,00
Kleníková, Ilona26.02.1979peněžitý dar 500,00
Klíč, Miroslav11.07.1952peněžitý dar 1 000,00
Klimek, Miloslav07.10.1981bezúplatné plnění 30 000,00 (sazeničky tulipánů rozdávané v kampani)
Klimeš, Igor25.03.1976peněžitý dar 1 400,00
Klimeš, Pavel14.02.1952peněžitý dar 500,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 689,00
Klimeš, Štěpán29.04.1984peněžitý dar 100,00
Kloubová, Katerina04.02.1963peněžitý dar 500,00
Knížek, Miroslav25.09.1963peněžitý dar 20 000,00
Kobianová, Barbora28.05.1992peněžitý dar 100,00
Kobová, Ľubica06.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, František05.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Kočíková, Iva24.02.1961peněžitý dar 500,00
Kočíková, Iva24.02.1961peněžitý dar 300,00
Kochová, Julie15.05.1991peněžitý dar 300,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 100,00
Kolářová, Lucie05.11.1995peněžitý dar 100,00
Kolář, Vladimír03.02.1978peněžitý dar 300,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Komínek, Stanislav04.01.1979peněžitý dar 100,00
Koňařík, Aleš01.12.1979peněžitý dar 2 000,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila28.07.1972peněžitý dar 200,00
Končelík, Jakub11.02.1975peněžitý dar 500,00
Konečný, Michal25.09.1975peněžitý dar 500,00
Konicek, Michal19.03.1981peněžitý dar 500,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konkolová, Lenka15.08.1989peněžitý dar 200,00
Konrádová, Mária15.06.1966peněžitý dar 2 000,00
Konrádová, Mária15.06.1966peněžitý dar 500,00
Konrádová, Tatiana08.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Konvička, Martin04.09.1988peněžitý dar 500,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 275,00
Kopecký, David17.04.1989peněžitý dar 100,00
Korlová, Veronika05.12.1994peněžitý dar 200,00
Korytářová, Anna27.01.1996bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolnická pomoc)
Kos, Ladislav31.05.1958peněžitý dar 10 000,00
Kostlivý, Miroslav24.01.1955peněžitý dar 5 000,00
Kostlivý, Radim04.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Kotková, Alena02.05.1950peněžitý dar 500,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 400,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 100,00
Kotouč, Tomáš04.01.1967peněžitý dar 500,00
Kotulek, Michal22.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotvová, Iva08.06.1959peněžitý dar 10 000,00
Koubek, Matyáš14.04.1983peněžitý dar 250,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 1 500,00
Koutková, Alena26.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Koutský, Bohumil19.02.1972peněžitý dar 1 234,00
Kovařík, Michal24.06.1972peněžitý dar 300,00
Kovářová, Irena08.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Kozová, Anna26.10.1982peněžitý dar 500,00
Kozumplík, Karel02.07.1965peněžitý dar 500,00
Král, Matěj30.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Král, Václav29.01.1982peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Aleš06.08.1971peněžitý dar 7 000,00
Kraus, Arnošt28.08.1938peněžitý dar 150,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 10 000,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Kreuterová, Michaela05.08.1977peněžitý dar 500,00
Kristin, Richard Zdeněk21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard Zdeněk21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard Zdeněk21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kristin, Richard Zdeněk21.01.1951peněžitý dar 250,00
Krištiak, Ján20.02.1944peněžitý dar 500,00
Kroupa, Pavel26.09.1977peněžitý dar 5 000,00
Krsek, Martin25.06.1974peněžitý dar 100,00
Krsek, Martin25.06.1974peněžitý dar 100,00
Krsek, Martin25.06.1974peněžitý dar 100,00
Křemen, Tomáš21.11.1986peněžitý dar 500,00
Křemen, Tomáš21.11.1986peněžitý dar 500,00
Křemen, Tomáš21.11.1986peněžitý dar 500,00
Křemen, Tomáš21.11.1986peněžitý dar 500,00
Křivka, Lukáš04.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Martin18.05.1990bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolnická pomoc)
Křížek, Martin18.05.1990peněžitý dar 500,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížek, Pavel28.11.1960peněžitý dar 300,00
Křížková, Martina15.08.1975peněžitý dar 500,00
Křížová, Jana13.01.1987peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 200,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 150,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 150,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 150,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 150,00
Kubala, Radek28.01.1994bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolnická pomoc)
Kuběna, Aleš09.09.1999peněžitý dar 100,00
Kubeš, Martin31.10.2000bezúplatné plnění 1 000,00 (dobrovolnická pomoc)
Kubíčková, Dagmar12.01.1981peněžitý dar 350,00
Kubíčková, Dagmar Kubíčková12.01.1981peněžitý dar 300,00
Kubina, Tomas10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubina, Tomas10.02.1981peněžitý dar 200,00
Kubínová, Helena03.02.1961peněžitý dar 600,00
Kučera, Štěpán13.02.1985peněžitý dar 300,00
Kučera, Zdeněk23.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Kučerová, Kateřina19.11.1989peněžitý dar 200,00
Kudláčová, Alena11.08.1981peněžitý dar 200,00
Kulichová, Barbora08.06.1994peněžitý dar 222,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 30 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 10 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 1 600,00
Kutal, Miroslav25.02.1983peněžitý dar 2 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986bezúplatné plnění 972,00 (výlep předvolebních plakátů)
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 500,00
Kutílek, Jakub17.03.1986peněžitý dar 210,00
Kutílek, Petr28.03.1976bezúplatné plnění 8 455,00 (reklama na FB, tisková inzerce)
Kutílek, Petr28.03.1976peněžitý dar 2 560,00
Kutilová, Marketa18.07.1978peněžitý dar 100,00
Kutová, Andrea13.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Kužela, Jan24.07.1987peněžitý dar 750,00
Kvapil, Jan09.07.1974peněžitý dar 200,00
Kynčlová, Blanka21.07.1956peněžitý dar 1 000,00
Kyša, Leoš04.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Labusová, Alžběta16.07.1994peněžitý dar 500,00
Landsingerová, Pavlína03.10.1975peněžitý dar 200,00
Lapáčková, Květoslava18.07.1941peněžitý dar 1 000,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 200,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 200,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 200,00
Lešek, Petr03.04.1973peněžitý dar 500,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 300,00
Leyer, Petr09.09.1999peněžitý dar 500,00
Lienau, Marie13.03.1948peněžitý dar 1 000,00
Lindovská, Kristýna15.03.1990peněžitý dar 150,00
Linhart, Artur14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Linhartová, Eva11.10.1992peněžitý dar 500,00
Linková, Daniela16.05.1978peněžitý dar 200,00
Lischke, Tereza25.07.1993peněžitý dar 500,00
Lobpreisová, Jana24.06.1952peněžitý dar 500,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Loskot, Richard25.04.1984peněžitý dar 300,00
Lozan, Petr05.08.1983peněžitý dar 1 469,00
Lukáš, Ivan07.09.1945peněžitý dar 250,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 300,00
Macek, Zdeněk24.03.1952peněžitý dar 1 000,00
Macek, Zdeněk24.03.1952peněžitý dar 300,00
Macháček, Jan04.09.1977peněžitý dar 500,00
Machačka, Jakub05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Macháčková, Markéta30.08.1964peněžitý dar 500,00
Machálek, Petr26.11.1976bezúplatné plnění 16 000,00 (vedení strategických plánovacích setkání)
Mácha, Vladan14.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Machková, Eliška03.07.1985peněžitý dar 150,00
Machková, Eliška03.07.1985peněžitý dar 150,00
Machová, Klára14.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Machovcová, Kateřina02.08.1980peněžitý dar 500,00
Mach, Václav18.08.1991peněžitý dar 300,00
Maierová, Lenka13.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 500,00
Majerčíková, Aneta29.04.1986peněžitý dar 500,00
Malátová, Jaroslava06.02.1958peněžitý dar 300,00
Malík, Jan16.03.1975peněžitý dar 500,00
Marčík, František06.12.1983peněžitý dar 500,00
Mareček, Jiří29.01.1979peněžitý dar 500,00
Mareš, David06.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Marešová, Helena12.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Margoldová, Barbora03.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Marklová, Eva07.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Marklová, Eva07.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Marková, Barbora26.04.1993peněžitý dar 500,00
Marková, Irena23.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Marková, Iveta23.09.1964peněžitý dar 500,00
Marlinová, Olga12.08.1937peněžitý dar 1 500,00
Marlinová, Olga21.08.1937peněžitý dar 400,00
Martínek, Zdeněk13.03.1979peněžitý dar 3 200,00
Martinková, Lenka16.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Maříková, Klára14.09.1997peněžitý dar 300,00
Mařík, Tomáš26.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 700,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 600,00
Masojídek, Milan17.11.1977peněžitý dar 200,00
Matějka, Ondřej13.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Mátl, Martin21.02.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (dobrovolnická pomoc)
Mátl, Martin21.02.1999peněžitý dar 300,00
Mátl, Milan30.10.1935peněžitý dar 1 000,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Matuštík, Jan19.07.1995peněžitý dar 300,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Mazlová, Monika18.07.1991peněžitý dar 100,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Karel02.01.1964peněžitý dar 300,00
Melecký, Martin19.07.1990peněžitý dar 150,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 200,00
Michálek, Ondřej14.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 450,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 350,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 1 500,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 500,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 500,00
Mikita, Tomáš14.02.1980peněžitý dar 500,00
Mikolášová, Vendula26.03.1990peněžitý dar 500,00
Milgromová, Renata21.11.1966peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Míšková, Jitka05.09.1946peněžitý dar 1 000,00
MMD - Monitors & Displays Czech Republic s.r.o.28517946bezúplatné plnění 23 500,00 (zapůjčení stojanů pro televizní obrazovky a 2 televizní obrazovky na dobu 47 dní)
Mohelská, Libuše09.06.1974peněžitý dar 500,00
Mohyla, Petr20.11.1977peněžitý dar 3 000,00
Morava, Tomáš04.12.1968peněžitý dar 200,00
Moravčíková, Daricha18.10.1962bezúplatné plnění 860,00 (roznos letáků)
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan04.10.1975peněžitý dar 300,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 400,00
Mourek, Daniel21.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Mráček, Jakub25.09.1958peněžitý dar 14 606,00
Mráz, Radek02.03.1983peněžitý dar 500,00
Mucala, Miloš26.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 100,00
Murňák, Filip13.03.2000peněžitý dar 200,00
Murňák, Filip13.03.2000peněžitý dar 100,00
Musálková, Marie30.04.1985peněžitý dar 300,00
Musilová, Magdalena04.05.1979peněžitý dar 500,00
Musil, Zbynek07.02.1978peněžitý dar 300,00
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 500,00
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 500,00
Nárožný, Matěj21.06.1997bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění sololitových desek)
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 120,00
Navrátil, Michal04.10.1989peněžitý dar 100,00
Nečas, Martin05.08.1984peněžitý dar 500,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 300,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 300,00
Nečasová, Jana18.05.1983peněžitý dar 300,00
Němčík, Václav10.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němec, Jan23.08.1980peněžitý dar 150,00
Němečková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 300,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 300,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 300,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 300,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 600,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 300,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 200,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 200,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 6,00
Netušilová, Lucie20.10.1977peněžitý dar 300,00
Neusser, Filip16.09.1981peněžitý dar 70 000,00
Neusser, Filip16.09.1981peněžitý dar 30 000,00
Nosek, Martin01.09.1981peněžitý dar 100,00
Nosek, Michal18.01.1975peněžitý dar 20 000,00
Nováček, Jiří23.03.1984peněžitý dar 300,00
Nova, Dominika10.03.1988peněžitý dar 500,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 6 853,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 5 064,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Marek24.05.1988peněžitý dar 300,00
Novák, Pavel19.12.1963peněžitý dar 500,00
Novák, Petr08.01.1978peněžitý dar 300,00
Novák, Radek17.06.1989peněžitý dar 300,00
Novická, Tereza31.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Nuc, Václav06.04.1992peněžitý dar 500,00
Nulíčková, Miroslava03.11.1951peněžitý dar 1 000,00
Onderka, Jakub05.01.1990peněžitý dar 100,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Ondrášková, Eva11.07.1986peněžitý dar 100,00
Ondrušíková, Věra21.06.1950peněžitý dar 1 000,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 1 300,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 617,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 608,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 608,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 608,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Opršal, Jakub27.04.1987peněžitý dar 318,00
Ort, Jiří14.10.1963peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 200,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Oslejová, Denisa31.07.1991peněžitý dar 100,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ostrčilík, Jaroslav25.05.1983peněžitý dar 500,00
Ošťádalová, Šárka08.05.1990peněžitý dar 100,00
Otáhalová, Ivana30.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Otevřel, Lukáš28.08.1980bezúplatné plnění 45 000,00 (nábytek)
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Ott, Libor23.09.1975peněžitý dar 200,00
Pachnerová Brabcová, Kateřina23.12.1978peněžitý dar 3 000,00
Pala, Denis22.12.1985peněžitý dar 300,00
Palice, Jiří02.12.1973peněžitý dar 500,00
Pálková, Alexandra03.05.1980peněžitý dar 100,00
Palová, Renáta18.02.1969peněžitý dar 300,00
Palová, Renáta18.02.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 2 900,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 200,00
Pánek, Jiří10.08.1985peněžitý dar 777,00
Pangrácová, Marie14.04.1990peněžitý dar 1 000,00
Papayová, Tereza29.06.1987peněžitý dar 5 000,00
Papoušková, Eva12.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Parmová, Eva27.07.1992peněžitý dar 350,00
Parmová, Radana04.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Párysová, Ivana07.05.1964peněžitý dar 700,00
Paška, Ondřej30.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav05.07.1982peněžitý dar 200,00
Patáková, Lada22.08.1983peněžitý dar 500,00
Pavelková, Markéta01.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 1 500,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 250,00
Pavlíček, Antonín04.09.1977peněžitý dar 300,00
Pavlíček, Jan08.05.1967peněžitý dar 1 111,00
Pavlíčková, Olga29.07.1974peněžitý dar 600,00
Pavlíčková, Olga29.07.1974peněžitý dar 600,00
Pavlík, Roman25.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Pavlů, Helena21.11.1958peněžitý dar 2 000,00
Pazderka, Tomáš17.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Pazderová, Silvie09.09.1999peněžitý dar 300,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 300,00
Pecen, František09.09.1999peněžitý dar 100,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Pecnová, Magdaléna25.04.1974peněžitý dar 200,00
Peiskerová, Martina04.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Pěknicová, Alice19.06.1987peněžitý dar 200,00
Pek, Olga21.10.1987peněžitý dar 500,00
Pelán, Jan09.01.1984peněžitý dar 300,00
Pelcl, Petr03.05.1976peněžitý dar 3 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Pernicová, Hana11.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Pešatová Čalová, Martina15.12.1966peněžitý dar 1 500,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Pešek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 100,00
Petr Šámal, Petr27.03.1972peněžitý dar 300,00
Petrák, Josef15.10.1985peněžitý dar 100,00
Petříček, Jan11.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Pfeferová, Ladislava24.12.1970peněžitý dar 2 000,00
Picková, Ilona25.02.1967peněžitý dar 6 000,00
Picková, Ilona25.02.1967peněžitý dar 6 000,00
Pikousová, Alena17.04.1996peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 800,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 500,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Piorecká, Dagmar02.09.1949peněžitý dar 100,00
Pisáčková, Kateřina07.11.1988peněžitý dar 666,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 6 200,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 6 180,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 2 100,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 600,00
Píšová, Eva09.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Pitek, Daniel15.11.1966peněžitý dar 24 860,00
Pitek, Daniel15.11.1966peněžitý dar 18 000,00
Pivoňka, Filip31.01.1981peněžitý dar 500,00
Pixová, Petra18.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Pizzalová, Maria17.04.1991peněžitý dar 500,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Placková, Renata03.07.1975peněžitý dar 150,00
Pleskot, Robert23.05.1965peněžitý dar 3 000,00
Plesníková, Yvonna09.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Plotková, Jana31.03.1987peněžitý dar 200,00
Počerová, Veronika17.12.1987peněžitý dar 300,00
Podhajský, Jan07.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Pohořelý, Ivo05.09.1963peněžitý dar 400,00
Pohořelý, Ivo05.09.1963peněžitý dar 200,00
Pohořelý, Ivo05.09.1963peněžitý dar 100,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 800,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 377,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 260,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 100,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 062,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 1 010,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 880,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 570,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 430,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 360,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Maťa30.06.1971peněžitý dar 50,00
Pokorny, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorny, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Pokorny, Adam01.02.1983peněžitý dar 300,00
Poláčková, Helena01.01.1983peněžitý dar 100,00
Polách, Pavel25.06.1952peněžitý dar 500,00
Polášková, Anežka12.08.1983peněžitý dar 500,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polenová, Dana27.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Polesná Týlová, Hana27.05.1981peněžitý dar 500,00
Politické hnutí Změna71443363peněžitý dar 150 000,00
Polívková, Marie11.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Polláková Staňková, Danuše28.10.1958peněžitý dar 2 000,00
Popel, Adam02.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Pospěch Durnová, Anna31.08.1980peněžitý dar 7 000,00
Pospíšilová, Michaela21.05.1982peněžitý dar 500,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 3 000,00
Prahl, Radim16.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 200,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 100,00
Prikner, Milan10.05.1982peněžitý dar 500,00
Procházka, Michael14.11.1984peněžitý dar 300,00
Procházka, Tomáš06.12.1984peněžitý dar 500,00
Procházková, Eva05.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Prokšová, Hana21.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Prokšová, Lenka21.07.1986peněžitý dar 300,00
Přibyl, Jakub13.07.1982peněžitý dar 500,00
Pscheidtová, Johana30.06.1980peněžitý dar 1 000,00
Pšenková, Eliška07.01.1984peněžitý dar 300,00
Rambousková, Bohdana18.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Ratkoš, Martin20.06.1978peněžitý dar 6 195,00
Rázga, Michal07.01.1985peněžitý dar 100,00
Rejchrtová, Alžběta09.02.1947peněžitý dar 10 000,00
Rejchrtová, Petra29.08.1969peněžitý dar 10 340,00
Rejchrtová, Petra29.08.1969peněžitý dar 10 000,00
Rejman, Martin21.01.1983peněžitý dar 300,00
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 300,00
Rennerová, Anna25.07.1992peněžitý dar 300,00
Resl, Lukáš04.10.1979peněžitý dar 300,00
Riepl, Bernhard02.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Robeš, Martin21.03.1973peněžitý dar 25 000,00
Rohanová, Markéta13.08.1972peněžitý dar 300,00
Rolenc, Jan Martin16.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Rothová, Tereza13.09.1984peněžitý dar 500,00
Rous, Jan19.09.1981peněžitý dar 300,00
Rovenský, Jan23.04.1975peněžitý dar 4 000,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Ručka, Zdeněk11.09.1982peněžitý dar 12 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Růžička, Václav04.06.1983peněžitý dar 300,00
Růžičková, Šárka20.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Rybáček, Kryštof13.03.1991peněžitý dar 300,00
Rydvalová, Lucie09.08.1985peněžitý dar 100,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Rygl, Milan25.06.1961peněžitý dar 200,00
Ryšavý, Ilja20.12.1986peněžitý dar 500,00
Ryšavý, Ilja20.12.1986peněžitý dar 300,00
Ryvola, Jakub20.11.1973peněžitý dar 500,00
Řádková, Marie03.06.1945peněžitý dar 300,00
Řehůřková, Anna22.09.1997peněžitý dar 300,00
Řežábek, Jan15.08.1991peněžitý dar 109,00
Sailer, Milan11.06.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (roznášení letáku)
Sailerová, Marie15.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění baneru)
Sasová, Klára18.08.1993peněžitý dar 200,00
Sečka, Radek09.02.1982peněžitý dar 500,00
Semmlerová, Jozefa23.09.1947peněžitý dar 500,00
Simandlová, Tereza06.12.1988peněžitý dar 300,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 2 000,00
Sirůček, Jiří27.08.1993peněžitý dar 800,00
Skácel, Václav16.01.1977peněžitý dar 300,00
Skalník, Jaroslav31.01.1946peněžitý dar 300,00
Skopec, Tomáš16.08.1990peněžitý dar 500,00
Skřivánková, Věnceslava22.01.1938peněžitý dar 300,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P922.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 600,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 300,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 300,00
Sládek, Jan P622.12.1981peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slavíková, Iveta16.11.1994peněžitý dar 300,00
Smetanková, Dáša27.07.1984peněžitý dar 500,00
Smolek, Martin30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Smrčka, Štěpán18.06.1988peněžitý dar 300,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Snopek, Jakub18.02.1978peněžitý dar 100,00
Sobota, Jaroslav01.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Sokol, Pavel24.02.1979peněžitý dar 100,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukupová, Jana21.12.1954peněžitý dar 1 000,00
Soutner, Daniel11.12.1985peněžitý dar 300,00
Sovák, Jan25.01.1983peněžitý dar 500,00
Standara, Michal10.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 170,00
Stanka, Marek26.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Starosta, Arnošt18.05.1976peněžitý dar 300,00
Starý, Jan06.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 300,00
Stilipova, Miroslava24.11.1983peněžitý dar 500,00
Storchová, Marta09.03.1951peněžitý dar 300,00
Strachoň, Martin03.06.1978peněžitý dar 1 800,00
Straka, František Jan11.01.1979peněžitý dar 100,00
Stránská, Kristina23.09.1980peněžitý dar 500,00
Strmiska, Jaroslav07.09.1950peněžitý dar 300,00
Strnadová, Lenka09.09.1999peněžitý dar 230,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Studio STKI s.r.o.1785575peněžitý dar 2 000,00
Suchá, Hana03.04.1967peněžitý dar 500,00
Suchánek, Jan05.03.1976peněžitý dar 300,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 100,00
Suchý, Jaromír22.09.1960peněžitý dar 1 105,00
Suková, Barbora-Anna Suková29.07.1998peněžitý dar 100,00
Svatá, Kristýna22.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Svatošová, Helena10.11.1980peněžitý dar 500,00
Svobodová, Alena04.06.1991peněžitý dar 100,00
Synková, Hana14.08.1978peněžitý dar 300,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Šabata, Petr26.09.1983peněžitý dar 2 000,00
Šafaříkovi, Radan a Andrea19.09.1984peněžitý dar 250,00
Šafránek, Martin28.12.1959peněžitý dar 200,00
Šálek, Vojtěch03.10.1990peněžitý dar 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 10 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 600,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 500,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 5 000,00
Ščudla, Miroslav01.12.1977peněžitý dar 500,00
Šedivý, Jan10.06.1971peněžitý dar 1 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šídlová, Monika20.03.1976peněžitý dar 500,00
Šícha, Prokop29.10.1993peněžitý dar 300,00
Šiklová, Ivana27.10.1957peněžitý dar 500,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela14.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Veronika24.03.1993bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolnická pomoc)
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimčík, Bohumil04.01.1977peněžitý dar 300,00
Šimík, Petr19.05.1980peněžitý dar 500,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 42,00
Šimůnková, Olga11.03.1969peněžitý dar 300,00
Šindelář, Pavel23.02.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (dobrovolnická pomoc)
Škabraha Dokupilová, Maggie16.07.1985peněžitý dar 900,00
Škapová, Světlana30.05.1963peněžitý dar 2 000,00
Škapová, Světlana30.05.1963peněžitý dar 400,00
Škarka, Josef11.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Martin10.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Šlerka, Jan10.02.1982peněžitý dar 500,00
Šlerka, Jan10.02.1982peněžitý dar 300,00
Šlinz, Petr01.05.1987peněžitý dar 300,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 3 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 750,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 650,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 350,00
Šmíd, Jan01.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Šmídová, Denisa17.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmídová, Iva10.10.1963peněžitý dar 500,00
Šmíd, Vladimír22.11.1960peněžitý dar 500,00
Šmilauer, Petr23.08.1967peněžitý dar 3 000,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 2 400,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 400,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šormová, Irena19.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šotola, Jaroslav05.11.1977peněžitý dar 500,00
Šotola, Martin19.04.1976peněžitý dar 500,00
Špačková, Petra01.01.1983peněžitý dar 300,00
Špetlák, Jakub20.08.1974peněžitý dar 3 000,00
Špičáková, Lenka04.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Šplíchal, Petr16.06.1947peněžitý dar 300,00
Šraier, Vladimír15.03.1962bezúplatné plnění 13 423,00 (reklama na Facebooku)
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 10 900,00
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 9 280,00
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 6 000,00
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 5 863,00
Šraier, Vladimír15.03.1962peněžitý dar 1 800,00
Šrom, Martin12.01.1981peněžitý dar 200,00
Šťastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Šťastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Šťastná, Jana16.09.1981peněžitý dar 300,00
Šťastný, Marek25.08.1963peněžitý dar 2 000,00
Šťastný, Petr26.05.1967peněžitý dar 300,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 300,00
Štefková, Eva22.08.1987peněžitý dar 300,00
Štechová, Markéta20.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Petr03.09.1965bezúplatné plnění 901,00 (pohonné hmoty)
Štěpánek, Petr03.09.1965bezúplatné plnění 4 943,00 (jízdenky, ubytování, reklama na Facebooku)
Štěpař, Vratislav15.11.1943peněžitý dar 3 618,00
Štěpař, Vratislav15.11.1943peněžitý dar 800,00
Štěrba, Robert12.10.1972peněžitý dar 300,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 2 000,00
Štysová, Tereza18.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza28.02.1978peněžitý dar 100,00
Šubrtová, Kateřina23.02.1993peněžitý dar 300,00
Šulc, Pavel21.04.1963peněžitý dar 500,00
Šumová, Vladimíra26.12.1946peněžitý dar 300,00
Švarcová, Valentina07.07.1967peněžitý dar 1 900,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švec, Michal11.12.1984peněžitý dar 300,00
Talacko, Valerie28.02.1968peněžitý dar 3 000,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyňa, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tesár, Dominik08.04.1994peněžitý dar 2 000,00
Tesařová, Jana24.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Teska, Tomáš16.06.1965peněžitý dar 700,00
Tétauer, Michal31.03.1979peněžitý dar 100,00
Thýn, Jiří15.03.1937peněžitý dar 300,00
Toman, Jan28.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Toman, Vladimír25.01.1961peněžitý dar 1 000,00
Tomaschek, Radek18.09.1983peněžitý dar 300,00
Tomek, Bronislav21.02.1981peněžitý dar 100,00
TOP 0971339728peněžitý dar 14 823,00
Topinka, Hubert29.05.1978peněžitý dar 2 000,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 150,00
Trantina, Pavel13.11.1975peněžitý dar 250,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trlica, Michal23.06.1978peněžitý dar 300,00
Trnka, Jan28.03.1978peněžitý dar 2 000,00
Trnková, Ludmila31.12.1948peněžitý dar 1 600,00
Trumpeš, Tomáš20.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Truncová, Jolana28.11.1988bezúplatné plnění 242,00 (reklama na Facebooku)
Truncová, Jolana28.11.1988bezúplatné plnění 424,00 (předvolební piknik)
Truncová, Jolana28.11.1988peněžitý dar 500,00
Truncová, Jolana28.11.1988peněžitý dar 100,00
Truncová, Jolana28.11.1988peněžitý dar 100,00
Truncová, Jolana28.11.1988peněžitý dar 100,00
Tučková, Anna21.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Tuma, Jan04.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Tyller, Roman08.11.1978peněžitý dar 350,00
Tylšarová, Mária10.06.1985peněžitý dar 300,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Urbánková, Helena30.10.1982peněžitý dar 300,00
Urban, Matěj18.05.1986peněžitý dar 150,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Václavík, Tomáš26.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Váhala, Jan26.11.1983peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 100,00
Valihrach, Jakub16.12.1979peněžitý dar 900,00
Van der Horst, Dasa24.09.1964peněžitý dar 500,00
Vančová, Anna14.04.1962peněžitý dar 200,00
Vančová, Anna14.04.1962peněžitý dar 200,00
Vaněk, Petr09.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Vašíček, Jakub31.03.1995peněžitý dar 300,00
Vášová, Renata02.09.1978peněžitý dar 200,00
Vaverová, Naďa06.10.1988peněžitý dar 300,00
Vaverová, Naďa06.10.1988peněžitý dar 300,00
Vávra, Jan25.09.1982peněžitý dar 500,00
Vávra, Zdeněk20.06.1974peněžitý dar 5 600,00
Vávra, Zdeněk20.06.1974peněžitý dar 1 700,00
Vavrda, Richard19.12.1973peněžitý dar 500,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Vejchodská, Eliška28.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Velechovská, Ivana13.12.1963peněžitý dar 500,00
Velek, Ondřej07.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Vendlová, Veronika26.11.1975peněžitý dar 100,00
Vepřková, Radka28.10.1983peněžitý dar 500,00
Veselá, Zdeňka21.09.1979peněžitý dar 100,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 922,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 308,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 308,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 208,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 6 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 500,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vidmarová, Běla28.10.1974peněžitý dar 222,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 500,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 500,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 500,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 160,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Vilgus, Petr20.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vitelius Trade, s.r.o.2760894peněžitý dar 2 000,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Vlach, Jan31.12.2000peněžitý dar 300,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan31.12.2000peněžitý dar 150,00
Vlachová, Zuzana11.08.1951peněžitý dar 300,00
Vlasatý, Ivo02.07.1991peněžitý dar 128,00
Vodnárek, Dušan09.09.1999peněžitý dar 1 000,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 500,00
Vojta, Vladimír08.11.1937peněžitý dar 900,00
Vojtíková, Adéla06.11.1979peněžitý dar 500,00
Vojtíšková, Bohuslava25.12.1931peněžitý dar 300,00
Vokatý, Pavel13.01.1980peněžitý dar 100,00
Vokr, Michal25.02.1982peněžitý dar 300,00
Vondra, Vlastimil18.09.1988peněžitý dar 500,00
Vondroušová, Alena28.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Vopálková, Zuzana23.02.1985peněžitý dar 300,00
Vopátek, Jiří06.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Vörös, Jiří04.07.1985peněžitý dar 100,00
Vozák, Petr30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrba, Jakub25.01.1989peněžitý dar 300,00
Vrchotický, David09.09.1999peněžitý dar 1,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 150,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vydrová, Renata01.03.1967peněžitý dar 500,00
Vykydal, Jakub11.08.1988peněžitý dar 300,00
Vymětalová, Hana25.03.1976peněžitý dar 300,00
Wagner, Jiří18.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 5 000,00
Weisbauerová, Blanka11.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Weisbauer, Vojtěch16.11.1991peněžitý dar 150,00
Wirthová, Karolina20.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 400,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 2 476,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Začal, Martin09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 300,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zádrapová, Anna15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982bezúplatné plnění 1 800,00 (podnájem přednáškové haly)
Zachariášová, Lucia09.06.1982bezúplatné plnění 3 384,00 (reklama na Facebooku)
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 5 000,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 499,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 499,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 499,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 999,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 999,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 999,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 999,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 999,00
Zajíc, Luboš30.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Zajpt, Lenka22.08.1985peněžitý dar 300,00
Záleská, Barbora27.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Záliš, Martin11.12.1991peněžitý dar 500,00
Zámková, Aneta21.08.1995peněžitý dar 100,00
Zapletal, Aleš07.10.1990peněžitý dar 300,00
Zapletal, Petr10.03.1978peněžitý dar 9 696,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 2 150,00
Zářecký, David Ondřej06.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Zavadil, Vít09.01.1973peněžitý dar 4 000,00
Zavadil, Vít09.01.1973peněžitý dar 3 000,00
Záveský, Ondřej18.03.1985peněžitý dar 500,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 350,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 200,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 500,00
Zdařilová, Eva02.06.1983peněžitý dar 300,00
Zelenka, Petr30.12.1975peněžitý dar 300,00
Zemanová, Kateřina15.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zikmund, Michal10.10.1991peněžitý dar 200,00
Zikmund, Štěpán02.07.1985peněžitý dar 300,00
Zima, Vít Zima26.02.1983peněžitý dar 200,00
Zubatý, Milan13.06.1953peněžitý dar 2 000,00
Zugarová, Eliška29.11.1994peněžitý dar 300,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolina05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žiak, Miloslav02.01.1980peněžitý dar 200,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy