Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
TOP 09

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339728

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Újezd 450/40, Praha, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 255790999, e-mail: info@top09.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Jiří Pospíšil - předsedaDatum: 29.03.2018 17:02:40
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora,_vykazy,_priloha_k_ucetni_zaverce_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 94 674 851,89
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
26 881 100,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 100 000,00
4 Členské příspěvky 3 854 926,09
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 13 596 529,04
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 48 000,00
7 Úroky z vkladů 2 822,53
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 63 100,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 9 128 374,23
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 2 918 549,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 11 735,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 74 843 966,39
      volby do Senátu Parlamentu ČR 39 142,16
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
generální sekretář 1
tiskový mluvčí 1
asistent 3
pomocník v kampani 20

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
TOPAZ, z.s., Újezd 450/40, 118 00 Praha1 434 008,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Česká spořitelna, a.s. 45244782 9 128 374,23 15.04.2018 Úroková sazba 3,5 % p.a. + 1M PRIBOR, úvěr byl splacen 18.12.2017

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 13 596 529,04 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
1. kolínské sanatorium s.r.o64580326bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
3L studio s.r.o.25462644peněžitý dar 100 000,00
ADN Autodružstvo47468165bezúplatné plnění 1 980,00 (nájem reklamních ploch)
ALOKON s.r.o.29230934peněžitý dar 500 000,00
Ambra Pharm, s.r.o.25969064bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Andreas, Jiří28.12.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Andrle, Jaroslav12.07.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Angels Solution & Services, s.r.o.04671171peněžitý dar 20 000,00
ANTHONY production, s. r. o.62913344peněžitý dar 30 000,00
Antony, Petr01.04.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
ARKAST s.r.o.27557049peněžitý dar 10 000,00
ATECO spol. s r.o.45808554peněžitý dar 10 000,00
Auer, Radovan21.01.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Auer, Radovan21.01.1975bezúplatné plnění 22 000,00 (výlep plakátů, promítání letního kina)
Augustýn, Tomáš29.06.1981peněžitý dar 7 260,00
Augustýn, Tomáš29.06.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.26299313bezúplatné plnění 4 000,00 (nájem reklamních ploch)
AVTOKRAT Consult s.r.o.26934876peněžitý dar 150 000,00
B&B AGRO, spol. s r.o.46358986bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Babka, Pavel17.05.1942bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Baďurová, Jiřina20.01.1946bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bajgar, Radim Ing.04.10.1973peněžitý dar 90 000,00
Balcar, Jan20.11.1974bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Balcar, Jan20.11.1974peněžitý dar 5 000,00
Bankovský, Radim12.08.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bareš, Michal01.07.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bárta, Jan09.08.1942bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Barták, Aleš Ing.30.12.1968bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Bartáková, Babeta12.03.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bárta, Petr04.04.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bárta, Petr12.01.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bartoň a Partner služby s.r.o.22793054peněžitý dar 25 000,00
Bartoň, Michal25.09.1974peněžitý dar 25 000,00
Bartoň, Zdeněk28.09.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Barvínek, Zdeněk13.06.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Basařová, Jaroslava22.09.1959bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Batelka, Valdemar20.01.1950bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Baturný, Aleš11.10.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bečvařík, Jaroslav24.11.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bednářová, Helena25.01.1954bezúplatné plnění 1 320,00 (nájem reklamních ploch)
Bedrunková, Sára04.07.1993bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
BEIDEA s.r.o.28225627peněžitý dar 55 000,00
Bělka, Martin27.06.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bělka, Tomáš04.03.1954bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Beneš, Miroslav18.09.1948peněžitý dar 110 000,00
Beránek, Radim05.05.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Beránková, Magdalena21.11.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Beran, Marian04.12.1954peněžitý dar 250 000,00
Bernard, Tomáš26.01.1988bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bezděková, Eva02.09.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bezecný, Zdeněk Mgr., Ph.D.01.12.1971peněžitý dar 5 000,00
Bidlák, Karel04.05.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Biedermannová, Žaneta18.10.1995bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
BIG LED SCREEN s.r.o.04483669bezúplatné plnění 24 000,00 (nájem reklamních ploch LED panel)
Bilejová, Jaroslava30.10.1954bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Bílek, Ladislav24.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Bílý, Radim05.05.1994bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bittner, Oldřich12.07.1981bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Bláha, Milan10.04.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bláhová, Kateřina16.02.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Blažek, Ivan03.09.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Blažek, Jaroslav08.12.1984peněžitý dar 50 000,00
Blažek, Jiří Ing.05.03.1962peněžitý dar 35 000,00
Blažek, Miloslav24.09.1950bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Blaženín, Pavel07.11.1974bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Blažková, Jaroslava Ing.23.04.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (nájem reklamních ploch)
Blišťanová, Zdeňka05.08.1964peněžitý dar 20 000,00
Boháč, Hynek07.10.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Boháč, Libor14.08.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bortlík, Martin09.10.1972peněžitý dar 50 000,00
Bořecký, Karel28.02.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Bouzek, Tomáš JUDr. Ing.24.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Božek, Dominik26.02.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
BRIKLIS, spol. s r.o.43833497peněžitý dar 10 000,00
BRM Kafe, s. r. o.05929369bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Brůček, Josef04.03.1944bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Brunclík, Tomáš19.11.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Brzesková, Monika11.06.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Břeň, Dominik28.07.1990bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Březina, Petr21.01.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Buček, Milan30.04.1969bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Budil, Bohumil29.12.1962peněžitý dar 2 000,00
Buchar, Jaroslav24.07.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Buriánek, Vladimír10.07.1965bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Búry, Tomáš Ing. Mgr.19.04.1978bezúplatné plnění 2 424,00 (nájem reklamních ploch)
Bytové družstvo P.F.Ledvinky 288125258915bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Byty u Zámečku s.r.o.29129613bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
BZS RAIL s.r.o.25868403bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Cacovické závody s.r.o.26929511bezúplatné plnění 15 840,00 (nájem reklamních ploch)
Cacovické závody s.r.o.26929511peněžitý dar 15 000,00
Cagašová, Jana16.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Caháková, Pavla07.10.1968bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Carbolová, Šárka30.11.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Centrin CZ s.r.o.27656535bezúplatné plnění 1 320,00 (nájem reklamních ploch)
Cimflová, Renata13.06.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Císař, Ladislav24.05.1948peněžitý dar 5 000,00
CONTENT, s.r.o.63492164bezúplatné plnění 5 000,00 (nájem reklamních ploch)
CONTENT, s.r.o.63492164bezúplatné plnění 4 000,00 (nájem reklamních ploch)
CONTENT, s.r.o.63492164bezúplatné plnění 7 000,00 (nájem reklamních ploch)
Csillagi, Boris12.08.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Cukor, Stanislav14.10.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o62586122bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Czernin, Tomáš Ing.04.03.1962peněžitý dar 8 000,00
Czernin, Tomáš Ing.04.03.1962peněžitý dar 130 000,00
Czernin, Tomáš Ing.04.03.1962bezúplatné plnění 3 091,00 (nájem reklamních ploch)
Čáslavka, Jiří15.07.1972peněžitý dar 122 600,00
Čegan, Slavoj13.02.1964peněžitý dar 10 000,00
Čech, Svatopluk08.11.1968bezúplatné plnění 1 782,00 (nájem reklamních ploch)
Čermák, Jan09.02.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Černý, Michal26.02.1971bezúplatné plnění 653,00 (nájem reklamních ploch)
Červený, Karel12.12.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Červinka, Jiří21.05.1953peněžitý dar 10 000,00
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o.01507575bezúplatné plnění 5 684,00 (roznos volebních materiálů)
Čvančara, Pavel05.06.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Damašek, Martin05.01.1981peněžitý dar 3 908,00
Damašek, Martin05.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Damian, Vladislav29.09.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Daněk, Václav14.11.1964bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Dašková, Andrea08.07.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
DATECO, s.r.o.25792032peněžitý dar 5 000,00
DATECH - PRO s.r.o.25492675peněžitý dar 15 000,00
David, Jaroslav26.10.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dlouhá, Tereza08.05.1991bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Dlouhý, Martin28.01.1970peněžitý dar 50 000,00
Dobrý, Vít04.05.1993bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dobřický, Zdeněk22.10.1951bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dohnálek, Miloš21.12.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Doležal, Marek Ing.21.02.1970peněžitý dar 120 000,00
Doležil, David22.12.1965peněžitý dar 10 000,00
Domes, Erich26.02.1944bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Domkář, Jan27.04.1984bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Domlátil, Jiří27.07.1945peněžitý dar 3 000,00
Dořičák, Tomáš26.12.1946bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dořičák, Tomáš26.12.1946peněžitý dar 10 000,00
Doubrava, Pavel10.05.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Drapač, Miloš07.11.1963bezúplatné plnění 3 471,00 (nájem reklamních ploch)
Drápalík, Petr24.03.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dratvová, Eva18.02.1961bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Drnek, Daniel06.05.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Drozd, Michal22.12.1988bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Duba, Vojtěch16.02.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Duboš, Antonín08.12.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ducháček, Petr26.04.1987bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ducháček, Petr26.04.1987peněžitý dar 5 500,00
Dušková, Soňa12.08.1973bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dvořáček, Pavel08.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Jan William16.12.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dvořáková, Marie24.05.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dvořáková, Marie24.05.1958peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Svatopluk24.03.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Dynamic Products s.r.o.03629988peněžitý dar 20 000,00
Dynamic Products s.r.o.03629988peněžitý dar 50 000,00
Dynamic Products s.r.o.03629988peněžitý dar 100 000,00
Eček, Jaroslav26.04.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
ELEKTRO DRAPAČ s.r.o.25280236peněžitý dar 10 000,00
Elkhawad, Jana06.09.1979bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ertl, Milan09.11.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
ETIC společnost s r. o.60934026bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
EVOSA spol. s r.o.18384501bezúplatné plnění 13 269,00 (nájem reklamních ploch, instalace)
Fabián, Pavel14.06.1962bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Fabián, Radoslav31.05.1957bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Fajfr, Marek11.08.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Falout, Josef04.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Faltová, Miriam13.10.1990bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Faměra, František23.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (tisk a roznos pozvánek)
Faměra, František23.11.1961bezúplatné plnění 5 891,00 (nájem reklamních ploch)
Farma Hvězda s.r.o.28230353bezúplatné plnění 7 744,00 (montáž banneru)
Fárová, Jana05.07.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fastrová, Věra26.04.1954bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fénix, Tomáš Ignác22.08.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ferfecki, Martin22.07.1981bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Feri, Dominik11.07.1996peněžitý dar 30 000,00
Fiala, Jiří21.04.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fiala, Marek23.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jan01.02.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
FMP Assets, a.s.24207411bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fogl, Miloš06.04.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fojtášek, Radek07.03.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
FORM, spol. s r. o.43964532bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Francková, Ilona05.02.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Frank, René20.11.1975bezúplatné plnění 5 242,00 (nájem reklamních ploch)
Freebody, s.r.o.03514226peněžitý dar 5 000,00
Freebody, s.r.o.03514226peněžitý dar 6 207,00
Freebody, s.r.o.03514226peněžitý dar 2 000,00
Frindtová, Eva29.11.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fronk, Luboš06.02.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Frýba, Tomáš23.03.1974bezúplatné plnění 4 380,00 (nájem reklamních ploch)
Frýbl, Marcel23.09.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fuchs, Ladislav18.10.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Fuks, Miroslav07.02.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Gábor, František24.04.1970bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Gall, David06.11.1967bezúplatné plnění 600,00 (nájem reklamních ploch)
Gillern, Jan04.05.1990bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Glaser, Vladimír29.01.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Gottwald, Jiří13.02.1986peněžitý dar 5 378,00
Gottwald, Jiří13.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Grégr, Jaromír05.03.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Grézl, Jan15.10.1962peněžitý dar 50 000,00
Grulich s.r.o.27492656peněžitý dar 5 000,00
Grulich, Jan26.05.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Grundler, Michael08.05.1963peněžitý dar 30 000,00
Grygarčík, Lukáš25.08.1995bezúplatné plnění 3 611,00 (nájem reklamních ploch)
Gřes, Petr14.08.1972bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.26943425peněžitý dar 150 000,00
Gutwirthová, Ilona09.05.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Gynclin s.r.o.24234559peněžitý dar 40 000,00
Gynclin s.r.o.24234559peněžitý dar 5 000,00
Gynclin s.r.o.24234559peněžitý dar 15 827,00
Gynclin s.r.o.24234559peněžitý dar 15 000,00
Hadamczik, Marcel20.08.1973bezúplatné plnění 5 940,00 (nájem reklamních ploch)
Hainzová, Petra23.07.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hájek, Miroslav11.10.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hájková, Pavlína10.06.1961peněžitý dar 20 000,00
Hajný, Vojtěch10.03.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Haken, Marek14.07.1997bezúplatné plnění 2 819,00 (nájem reklamních ploch)
Halová, Eliška30.12.1987bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hamšíková, Anna13.12.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hanák, Antonín01.01.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hanáková, Barbora05.10.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hanušová, Milena Ing.20.10.1955peněžitý dar 50 000,00
Hanyk, Tomáš06.06.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hanzal, Igor05.01.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Harapát, Zdeněk02.12.1958bezúplatné plnění 1 980,00 (nájem reklamních ploch)
Harasimová, Blanka14.09.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Harvanová, Dita11.02.1977bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Havel, Jaroslav24.07.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Havel, Jiří24.09.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Havlíček, Tomáš17.02.1961peněžitý dar 5 000,00
Havlíková, Magda28.07.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Havránek, Michal20.01.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Havrlant, Bohumil27.10.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Heger, Leoš MUDr.11.02.1948peněžitý dar 80 000,00
Heger, Leoš MUDr.11.02.1948peněžitý dar 40 000,00
Hegmon, Jindrich06.04.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hejduk, Lukáš11.08.1990bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hepnerová, Eva02.10.1982bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Hlinovský, Šimon08.02.1990bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hloušek, Karel17.07.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hlušičková, Martina23.09.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hniličková, Denisa11.11.1972bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Holubář, Jiří MUDr.11.07.1956peněžitý dar 5 000,00
HOMOLA a.s.26792770bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Homolka, David14.11.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hondl, Radek12.10.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Honická, Petra15.01.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Horáček, Evžen01.07.1959peněžitý dar 20 000,00
Horáček, Václav Mgr.17.08.1956peněžitý dar 40 000,00
Horáček, Václav Mgr.17.08.1956peněžitý dar 50 000,00
Horáková Musilová, Hana30.09.1951bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Horčík, Lukáš14.11.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hošek, Jan20.06.1962peněžitý dar 40 000,00
Hotels group s.r.o.01571826bezúplatné plnění 13 083,00 (nájem reklamních ploch)
Houžvička, Tomáš02.10.1968peněžitý dar 1 000,00
Hovorka, Josef21.04.1985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hrabalík, Eduard01.11.1976peněžitý dar 10 000,00
Hraba, Michal02.01.1974peněžitý dar 10 000,00
Hraba, Michal02.01.1974peněžitý dar 12 000,00
Hraba, Václav03.11.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hradecká Letecká Servisní s.r.o.27549241peněžitý dar 20 000,00
Hradecký, Jiří04.11.1956bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Hradecký, Jiří04.11.1956peněžitý dar 5 000,00
Hrbek, Lukáš25.01.1983peněžitý dar 100 000,00
Hrdina, Lukáš03.06.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hrdina, Miroslav25.09.1942bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hrdlička, Emil03.09.1945peněžitý dar 100 000,00
Hrnčířová, Martina15.12.1972bezúplatné plnění 25,00 (nájem reklamních ploch)
Hronovská, Lenka24.12.1977bezúplatné plnění 3 669,00 (nájem reklamních ploch)
Hron, Petr10.02.1977bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Hroza, Michal17.12.1975bezúplatné plnění 96 800,00 (nájem reklamních ploch)
Hrubá, Štefanie16.04.1965peněžitý dar 69 948,00
Hrubá, Štefanie16.04.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hrubý, Petr01.02.1973bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Hrubý, Petr01.02.1973peněžitý dar 5 000,00
Hruška, Jakub25.08.1964peněžitý dar 20 000,00
Hřídel, František27.12.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Hujová, Vladislava Ing.26.07.1963peněžitý dar 30 000,00
Hůrka, Jiří27.01.1967peněžitý dar 30 000,00
Hušnerová, Natálie31.05.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Chabr, Jan10.05.1988bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Chalupění, z.s.26585588bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
Chlopčík, Roman25.06.1966peněžitý dar 25 000,00
Chlubna, Jan16.06.1980peněžitý dar 25 000,00
Chlubna, Miroslav04.03.1973bezúplatné plnění 2 819,00 (nájem reklamních ploch)
Chnápková, Silvestra30.04.1954bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Chocholatý, André03.08.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Chudý, Robert09.12.1975peněžitý dar 2 000,00
Chýle, Pavel08.07.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Iliev, Pavel15.04.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Infraline, s.r.o.27113523peněžitý dar 40 000,00
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.14888939peněžitý dar 242 000,00
INI Group s.r.o.28213173peněžitý dar 5 000,00
INTEGRA REALITY s.r.o.27361004bezúplatné plnění 7 430,00 (nájem reklamních ploch)
INTERNET Pb, spol. s r.o.04797710bezúplatné plnění 4 847,00 (nájem reklamních ploch)
Ivan, Matěj27.06.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jablonský, Antonín18.07.1973bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Jáchim, Zbyněk18.07.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jakob, Jan02.12.1982bezúplatné plnění 1 780,00 (nájem reklamních ploch)
Jakob, Jan02.12.1982peněžitý dar 7 260,00
Jakob, Jan02.12.1982peněžitý dar 50 000,00
Jakob, Jan02.12.1982peněžitý dar 50 000,00
Jakob, Ondřej26.09.1974peněžitý dar 70 000,00
Jakubec, Aleš RNDr.,Ph.D.19.03.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jakubec, Aleš RNDr.,Ph.D.19.03.1976peněžitý dar 35 000,00
Jakubec, Aleš RNDr.,Ph.D.19.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Jakubec, Aleš RNDr.,Ph.D.19.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Jakubec, Aleš RNDr.,Ph.D.19.03.1976peněžitý dar 55 000,00
Janák, Tomáš25.05.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Janda, Pavel Mgr.18.10.1984peněžitý dar 120 000,00
Janda, Vladimír04.06.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Janoušek, Aleš20.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Janoušek, Petr22.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Janulík, Petr17.10.1963bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Janžurová, Ludmila16.12.1965bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jára, Jaroslav21.02.1964bezúplatné plnění 1 782,00 (nájem reklamních ploch)
Jaroš, Pavel11.08.1966peněžitý dar 75 000,00
Jaroš, Zdeněk31.03.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ječmínek, Jan Martin17.01.1944bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ječmínek, Jan Martin17.01.1944peněžitý dar 5 000,00
Jech, Pavel14.04.1959bezúplatné plnění 528,00 (nájem reklamních ploch)
Jelínek, Miloš06.10.1951bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jelínek, Tomáš22.04.1976bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jelínková, Alena21.07.1941bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Jelínková, Kateřina29.06.1971bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Jeřábek, Martin06.08.1981peněžitý dar 45 000,00
Jičínský, Jiří27.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nájem reklamních ploch)
Jílková, Marie08.02.1950bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jiránková, Adéla25.09.1990bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jíra, Petr25.06.1973bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jirásek, Petr07.11.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jirman, Miloš20.09.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jiříček, Pavel25.03.1941bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Jiřík, Michal26.10.1970peněžitý dar 20 000,00
JMP - Glas s.r.o.25010115bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Jokl, Robert14.05.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Joujová, Lucie27.09.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
JR FOOD, s.r.o.28109422bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Junek, Petr27.02.1979peněžitý dar 7 124,00
Juračka, Vladimír31.10.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
JUTTY GROUP s.r.o.25849620bezúplatné plnění 9 874,00 (výroba a nájem reklamních ploch)
K A R I N , spol. s r.o.19012004bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
K.A.L.T. Logistic s.r.o.25078534peněžitý dar 70 000,00
Kadlec, Jiří28.03.1983bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kadlec, Libor20.02.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kafka, Libor14.05.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kaláb, Rudolf Ing.25.01.1959bezúplatné plnění 5 000,00 (nájem reklamních ploch)
Kalaš, Stanislav15.07.1977bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kalina, Ladislav06.03.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kalousek, Josef05.06.1959bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kalousek, Miroslav Ing.17.12.1960peněžitý dar 300 000,00
Kalvach, Martin13.06.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kantorová, Jana12.04.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Karban, Jan16.03.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Karltreu, Michal15.09.1952bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kasík, Pavel Ing. arch.09.03.1967bezúplatné plnění 60 000,00 (nájem reklamních ploch)
Kaslová, Michaela26.05.1997bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
KASTEN HOLDIN s.r.o.04452321bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kestřánková, Helena15.04.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kinský, František27.12.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kiwak, Milan27.03.1978bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Klapka, Jan20.02.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Klemensová, Jaroslava12.11.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Klíma, Pavel Mgr.26.05.1971peněžitý dar 100 000,00
Klíma, Pavel Mgr.26.05.1971peněžitý dar 50 000,00
Klimešová, Svatoslava16.11.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Klinecký, Tomáš Mgr.06.06.1980peněžitý dar 20 000,00
Klub Pálenka, z.s22741551bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
Kmiečová, Eva10.07.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kňáva a partneři s.r.o.03691004peněžitý dar 50 000,00
Knorr, Petr06.03.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kobosil, Pavel28.02.1982bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kobza, Bohumil25.12.1956bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Kocandová, Šárka31.01.1976bezúplatné plnění 16 632,00 (nájem reklamních ploch)
Kocura, Karel24.08.1924bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Koffča, Míša23.02.1995bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kofroň, Milan26.06.1973bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kohoutek, Roman19.08.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kolář, Petr10.11.1974peněžitý dar 20 000,00
Koldinský, Libor11.05.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Komers, Adam23.11.1965bezúplatné plnění 2 178,00 (tisk volebních letáků DL)
Konětopský, Petr24.05.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Konopáč, Jiří18.12.1985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Konvalinka, Milan24.10.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kopčajová, Miroslava01.01.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Korba, Karel30.07.1968bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Korba, Karel30.07.1968peněžitý dar 50 050,00
Korte, Daniel26.02.1953peněžitý dar 40 000,00
Kořenář, Petr11.03.1966bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kořenář, Petr11.03.1966peněžitý dar 25 000,00
Kořízek, Martin08.02.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kostřica, Rom prof. MUDr. CSc.13.03.1949peněžitý dar 2 995,00
Kostřica, Rom prof. MUDr. CSc.13.03.1949peněžitý dar 4 000,00
Kostřica, Rom prof. MUDr. CSc.13.03.1949peněžitý dar 196 000,00
Kostřica, Rom prof. MUDr. CSc.13.03.1949peněžitý dar 2 690,00
Kostřica, Rom prof. MUDr. CSc.13.03.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kostřicová, Vladimíra18.08.1951peněžitý dar 40 000,00
Kothbauer, Kryštof23.06.1989peněžitý dar 5 000,00
Kotíková, Jana01.07.1931peněžitý dar 30 000,00
Kotková, Kateřina20.03.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kotková, Lenka12.04.1981bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Koulová, Iveta09.05.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kovanda, Petr15.10.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kovaříková, Gabriela26.06.1970peněžitý dar 30 000,00
Kozlová, Alena10.08.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kračman, Filip Mgr.29.01.1979peněžitý dar 5 000,00
Král, Filip12.07.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Králová, Dita25.04.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Král, Pavel02.07.1956bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Král, Petr07.04.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Krasnov, Sergej26.05.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kratochvíl, Jan03.12.1986bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kratochvíl, Jiří03.04.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Krubner, David20.06.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Krupka, František17.04.1953bezúplatné plnění 15 000,00 (nájem reklamních ploch)
Kružík, Jiří17.08.1967bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Křiklán, Tomáš18.08.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kříž, Ondřej02.10.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
KTKom s.r.o.28778081bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
Kubátová, Miloslava20.01.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kuba, Václav09.10.1984bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kubíček, Jan26.07.1984bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kubíček, Petr10.04.1987peněžitý dar 35 000,00
Kubíček, Robert05.08.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kubizňák, Jiří JUDr.17.06.1960peněžitý dar 100 000,00
Kubný, Adam04.03.1991peněžitý dar 40 000,00
Kučera, Michal Ing.04.10.1968peněžitý dar 55 000,00
Kučera, Petr12.11.1983peněžitý dar 24 000,00
Kučera, Petr12.11.1983peněžitý dar 53 000,00
Kučera, Petr12.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Kučera, Petr12.11.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kuda, Bronislav30.09.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o.25289152peněžitý dar 25 000,00
Kuchař, Jiří17.11.1970bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Kuklová, Jana24.12.1957peněžitý dar 500,00
Kůla, Bořivoj01.01.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kunc, Petr26.06.1978bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Kunc, Petr26.06.1978peněžitý dar 30 000,00
Kunstátová, Marie12.03.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kunst, Petr24.02.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kuta, Jiří20.01.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Kytlík, Tomáš14.06.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lacyk, Václav23.08.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Langer, Jiří22.05.1956bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 7 260,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 40 000,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 16 067,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 11 360,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 5 340,00
Langšádlová, Helena Mgr.14.10.1963peněžitý dar 4 000,00
Lapáček, Jakub17.12.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Látal, Tomáš30.06.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lausch, Ivo25.04.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lažek, Alexander21.05.1987peněžitý dar 5 000,00
Ledvinová, Alena16.08.1956bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lego, Ladislav09.04.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lepš, Jakub04.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Lepš, Jakub04.06.1974peněžitý dar 30 000,00
Lexa, Daniel08.12.1962bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Liberálně ekologická strana71443606peněžitý dar 30 000,00
Licehemer, Jaroslav30.07.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lichovníková, Alžběta17.03.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Linea Stargazer s.r.o.29097789peněžitý dar 20 000,00
Lipš, Tomáš Bc.01.08.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (nájem pozemku)
Lisovna plastů, spol. s r.o.27740471peněžitý dar 10 000,00
Liška, Jiří27.08.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lojan, Petr30.04.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lojda, Radek03.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Lojda, Radek03.06.1980peněžitý dar 70 000,00
Lojík, Viktor14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Lomecký, Oldřich Ing.09.01.1957peněžitý dar 60 000,00
Lomič, Radek21.04.1978bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ludvík, Emil14.06.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ludwig, Marcel18.06.1989bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lukeš, Karel17.08.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Lukeš, Vladimír24.03.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Luňáček, Zbyněk23.03.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mack, Tomáš25.04.1966peněžitý dar 2 000,00
Macháček, Tomáš23.12.1985peněžitý dar 30 000,00
Machan, Richard17.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Mach, Josef14.03.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Machová, Eva Mgr.30.12.1956peněžitý dar 20 000,00
Málek, Miloš12.01.1967bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Malchárková, Anna13.01.1950bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mališ, Miroslav Ing.27.04.1976bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Mališ, Miroslav Ing.27.04.1976bezúplatné plnění 4 047,00 (nájem reklamních ploch)
Manďák, David25.08.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Markup, Jiří14.03.1947peněžitý dar 40 000,00
Martiník, Vítězslav21.07.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Marušiak, Jan18.11.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Maruš, Pavel02.08.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Masner, Aleš10.10.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Masopustová, Margita14.02.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mašek, Pavel13.06.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mašín, Petr27.04.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Matějčková Zezulová, Iva23.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Matějka, Karel28.01.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Materna, Jan21.12.1967peněžitý dar 30 000,00
Materna, Jan21.12.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Matoušková, Petra21.05.1965peněžitý dar 1 997,00
Matouš, Ondřej11.04.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mazanec, Michal27.04.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Medihope s.r.o.26710617peněžitý dar 50 000,00
MEDPRAX Hluboká s.r.o.01833723peněžitý dar 10 000,00
Medřický, Lambert07.01.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Měkyna, Erik15.10.1973bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Melichar, Jan28.08.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Melicher, Jozef25.01.1954bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Melmuk, Martin05.07.1983bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Merta, Josef08.05.1946bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Merta, Josef02.05.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Metalimpex HES s.r.o.62587684peněžitý dar 50 000,00
METALO, s.r.o.48264199bezúplatné plnění 3 547,00 (nájem reklamních ploch na vozech, instalace, výroba)
Micka, Martin27.08.1995peněžitý dar 300,00
Michalová, Vladislava12.04.1977peněžitý dar 5 000,00
Michal, Petr18.08.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mikula, Jiří03.02.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mikulík, Tomáš11.04.1968peněžitý dar 10 000,00
Milisterfer, Jiří14.02.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Minařík, Richard28.10.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mistoler, Petr31.08.1974bezúplatné plnění 50,00 (nájem reklamních ploch)
Miškovský, Lubomír17.05.1987bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mladý, Josef04.02.1977peněžitý dar 100 000,00
Mlejnek, Pavel01.08.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mlejnek, Pavel01.08.1974peněžitý dar 5 000,00
Mlynář, Jan03.09.1981bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Mohylová, Jana19.08.1965peněžitý dar 3 000,00
Molková, Lenka31.03.1989bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Moravská pohřební společnost, s.r.o.60776153peněžitý dar 50 000,00
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.25886916bezúplatné plnění 6 336,00 (nájem reklamních ploch)
Morcinek, Petr01.05.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mottlová, Martina19.05.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Motyčka, Stanislav17.10.1945bezúplatné plnění 25,00 (nájem reklamních ploch)
Mountfield a.s.25620991bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Mrázek, Petr11.11.1957peněžitý dar 1 000,00
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o.27079431peněžitý dar 5 000,00
Müller, Ondřej03.03.1988peněžitý dar 70 000,00
Murga, Zdeněk20.09.1969bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Musilová, Milada01.01.1951bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Mynář, Miroslav18.12.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Myšinský, Marek12.06.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
namax s.r.o.26068168peněžitý dar 40 000,00
Národa, Milan21.11.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Narovec, Michal01.03.1973bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Narovec, Michal01.03.1973peněžitý dar 6 000,00
Navrátil, Antonín Ing.06.11.1971bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Navrátil, Antonín Ing.06.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Navrátil, Petr17.12.1960peněžitý dar 10 000,00
Navrátil, Zdeněk15.08.1974peněžitý dar 5 000,00
Nechyba, Pavel05.09.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Němec, Ivoš25.12.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Němec, Jan02.10.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Němeček, Karel11.05.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Němečková, Jana Ing.08.07.1962peněžitý dar 5 000,00
Neumann, Petr14.08.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Nezveda, Karel22.12.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Nohel, Petr21.10.1978peněžitý dar 40 000,00
Nosek, Miroslav01.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Nouza, Jiří Ing.20.05.1963peněžitý dar 35 000,00
Nováček, Martin25.11.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Novák, Martin01.11.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Novák, Tomáš25.05.1979peněžitý dar 5 000,00
NOVETA - PIVOVAR Český Brod s.r.o.45476985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
NOVO NÁCHOD s.r.o.25920596bezúplatné plnění 7 078,00 (nájem reklamních ploch)
Novodomský, Tibor13.10.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Novodomský, Tibor13.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Novotná, Marta24.01.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Novotná, Milada29.07.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Novotný, Ladislav31.10.1962peněžitý dar 10 000,00
Novotný, Ladislav31.10.1962bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Novotný, Pavel08.10.1951peněžitý dar 105 000,00
Novotný, Václav31.05.1959peněžitý dar 100 000,00
Nový, Miloš Ing.18.01.1960peněžitý dar 5 000,00
Nowaková Těmínová, Jana JUDr.22.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Nytra, Aleš JUDr.15.07.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Nytra, Aleš JUDr.15.07.1982peněžitý dar 1 200,00
Obergruber, Ondřej24.04.1996bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Odvárka, Jan07.05.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ochmanová, Jana08.05.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Olejník, Pavel13.05.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Oleníček, Jiří07.06.1978bezúplatné plnění 30 000,00 (nájem reklamních ploch)
Omelka, Josef06.04.1956bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ondračka, Radomír07.05.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ondrůšek, Aleš14.09.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Ondřich, Štěpán10.05.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Opravilová, Jitka04.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Optika Kocandová s.r.o.05628105peněžitý dar 20 000,00
Optika Kocandová s.r.o.05628105peněžitý dar 30 000,00
Orange Catering, s.r.o.05570522bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
Ospalý, Dalimil17.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Ottmar sports Europe Group SE29145597bezúplatné plnění 10 000,00 (reklamní polep na dvou nákladních automobilech)
Otys, Lukáš05.01.1985peněžitý dar 35 000,00
Outlý, Josef20.05.1959peněžitý dar 2 000,00
Ovesný, Karel27.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Ožvoldík, Miroslav18.04.1977bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Pabiška, Pavel16.01.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pabiška, Petr20.10.1951bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
PAC Hořovice s.r.o.27459098bezúplatné plnění 3 262,00 (nájem reklamních ploch)
Palas, Stanislav08.04.1955peněžitý dar 20 000,00
Pánek, Petr07.06.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pánek, Petr23.07.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pánková Nejedlá, Hedvika27.02.1985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Paper Back s.r.o.05464307bezúplatné plnění 26 136,00 (nájem reklamních ploch na nákladních vozech)
Papka v.o.s.46355332bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pařík, Libor13.08.1984bezúplatné plnění 14 266,00 (tisk banneru a nájem reklamních ploch)
Patera, Tomáš09.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Patera, Tomáš09.06.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Patočka, Miroslav12.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Pavera, Herbert Mgr.04.01.1958peněžitý dar 40 000,00
Pavera, Herbert Mgr.04.01.1958peněžitý dar 150 000,00
Pavlík, Libor06.03.1963peněžitý dar 5 000,00
Pavlík, Zdeněk29.10.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pecka, Robert01.03.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pecka, Robert01.03.1991peněžitý dar 33 000,00
Pecková, Gabriela MUDr.19.01.1957peněžitý dar 30 000,00
Pečinka, Rostislav25.06.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pekalus, Vladimír24.05.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pekárek, Ladislav25.10.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pekárková, Helena16.12.1956bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pekarová Adamová, Markéta Ing.02.10.1984peněžitý dar 40 000,00
Pekař, Aleš09.09.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pek, Tomáš28.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Pek, Tomáš28.10.1963peněžitý dar 70 000,00
Pelán, Miroslav06.08.1970bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Pelikán, Vladimír26.02.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pelíšková, Klára03.02.1995bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Penzion U Matulů, s.r.o.02205432bezúplatné plnění 5 000,00 (občerstvení)
Perthen, Ervín30.10.1972peněžitý dar 5 000,00
Perthen, Ervín30.10.1972peněžitý dar 5 000,00
Peschout, Roman20.06.1971peněžitý dar 5 000,00
Pešek, Petr09.03.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pešice, Jiří20.01.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Peštuka, Vít17.07.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Petrák, Josef15.10.1985peněžitý dar 100,00
Petrák, Rostislav27.01.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Petránek, Jan30.07.1951peněžitý dar 10 000,00
Petr, Jan05.09.1979peněžitý dar 1 200,00
Petrskovský, Martin20.02.1972bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Petrželová, Hana04.03.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Petržilka, Jan28.03.1990bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Petříčková, Jana23.07.1969peněžitý dar 5 000,00
Pikner, Richard17.06.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pikner, Richard17.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Pivoňka, Luděk20.10.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pivovar Kamenice s.r.o.04996917bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Pivovar Kamenice s.r.o.04996917bezúplatné plnění 5 360,00 (občerstvení)
PLASTIA s.r.o.60720981bezúplatné plnění 5 000,00 (nájem reklamních ploch)
Plch, Miroslav21.04.1953bezúplatné plnění 2 970,00 (nájem reklamních ploch)
Plíšek, Martin11.11.1974peněžitý dar 150 000,00
Plzák, Roman27.06.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Počarovský, Ondřej03.01.1971peněžitý dar 30 000,00
Podroužek, Václav24.07.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Poduška, Petr22.07.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pochmanová, Bohumila06.06.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Poláček, Jaroslav07.06.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Polach, Marek05.06.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Polach, Marek Mgr.05.06.1978peněžitý dar 25 000,00
Polan, David07.10.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Polášek, Vlastislav06.03.1959peněžitý dar 50 000,00
Polcar, Pavel18.12.1973bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pospíšil, Jiří24.11.1975peněžitý dar 200 000,00
Pospíšil, Jiří24.11.1975peněžitý dar 100 000,00
Pospíšilová, Isabela19.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Potměšilová, Hana24.05.1960peněžitý dar 5 000,00
Prášek, Alan03.04.1973bezúplatné plnění 400,00 (nájem reklamních ploch)
Prašivka, Jan30.05.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Pražan, Michal14.02.1989peněžitý dar 4 000,00
Procházka, Jiří03.01.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Procházka, Tomáš21.07.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Procházková, Marcela13.07.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Prouza, Jan26.06.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Provazník, Josef04.02.1957bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Psychiatrie Mladá Boleslav s.r.o.01773801peněžitý dar 5 000,00
Pudil, Yochanan03.01.1943bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Putnová, Anna24.07.1960bezúplatné plnění 4 846,00 (nájem reklamních ploch)
Putnová, Romana26.07.1985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Putnová, Romana26.07.1985peněžitý dar 2 000,00
RAGAM s.r.o.27628191bezúplatné plnění 1 940,00 (nájem reklamních ploch)
Raisr, Ivo07.08.1978bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Rakovský, Tomáš07.04.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rakušan, Jan18.06.1944bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rambousková, Martina01.03.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
RAVAK a.s.25612492bezúplatné plnění 7 920,00 (nájem reklamních ploch)
Rázek, Václav16.02.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Redžić, Haris11.06.1986bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rehatrutnov s.r.o.28825632peněžitý dar 5 500,00
Rechtenberg, Jan17.01.1973bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Rechtenberg, Richard24.12.1938bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Rejmont, Miloš25.05.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rejmont, Miloš25.05.1957peněžitý dar 30 000,00
Rejnart, Ivo25.07.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.28653386peněžitý dar 10 000,00
Rekultivace Písek spol. s r.o.25166824peněžitý dar 50 000,00
RENIVA s.r.o.04292898bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Renta, spol. s r.o.46709029peněžitý dar 200 000,00
Rigel, Filip18.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Rinka, Erich23.09.1955bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rolník, Ondřej11.06.1997bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rosenzweig, Vladan28.02.1977peněžitý dar 25 000,00
Roubal, Jan28.08.1972peněžitý dar 100 000,00
Roubíček, Petr07.08.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Roubíčková, Michaela09.12.1970bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Roup, Jiří Robinson20.04.1964bezúplatné plnění 400,00 (nájem reklamních ploch)
Rousek, Tomáš29.11.1986bezúplatné plnění 7 340,00 (dodání a vysazení 2ks stromů)
Rousek, Tomáš29.11.1986peněžitý dar 10 000,00
Rousek, Tomáš29.11.1986bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Rozínková, Vladislava22.06.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rozkydal, Tomáš20.09.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Roztočil, Aleš10.05.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Rubeš, Miloš Ing.10.08.1974peněžitý dar 10 000,00
RUDI print, s.r.o.28137833peněžitý dar 50 000,00
Rumlová, Jana27.06.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Růžička, Petr01.04.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Řeháček, Pavel23.06.1989bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Řehák, Martin29.11.1970peněžitý dar 5 000,00
Řehořová, Hana21.11.1986bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Řehořová, Martina12.02.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Řezníček, Libor13.03.1957bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Řežábek, Jan15.08.1991bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Řežábková, Marta15.08.1965bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Salaba, Jaroslav28.09.1977peněžitý dar 1 500,00
Sarténa, Tomáš18.12.1984bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
SCREWS & WIRE Libčice a.s.26948672bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Seborská, Markéta30.11.1990bezúplatné plnění 2 819,00 (nájem reklamních ploch)
Sedláček, Vojtěch03.03.1947bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Sedlařík, Emil31.10.1988bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Sehnal, Tomáš06.06.1964bezúplatné plnění 25,00 (nájem reklamních ploch)
Seidlová, Dagmar MUDr.30.12.1964peněžitý dar 5 000,00
Seidl, Radoslav07.11.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Seifert, Rudolf21.06.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Semeráková, Michaela08.02.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schaller, Petr18.12.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schebestová, Ludmila29.04.1943bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Schildberger, Tomáš18.02.1977bezúplatné plnění 3 215,00 (nájem reklamních ploch)
Schindllerová, Marcela03.05.1958bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Schmidt, Lumír Ing.,MBA02.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Schmidt, Pavel19.05.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schneider, Kamil31.12.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schnirch, Pavel08.01.1981peněžitý dar 5 555,00
Schnirch, Pavel08.01.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schwanová, Jana13.04.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Schwarzenberg, Karel10.12.1937peněžitý dar 50 000,00
Schwarzenberg, Karel10.12.1937peněžitý dar 500 000,00
Schwarzenberg, Karel10.12.1937peněžitý dar 500 000,00
Skalický, Jiří PharmDr. Ph.D.03.08.1954peněžitý dar 20 000,00
Skalický, Jiří PharmDr. Ph.D.03.08.1954peněžitý dar 60 000,00
Skalický, Jiří PharmDr. Ph.D.03.08.1954peněžitý dar 3 000,00
Sklenář, Martin20.07.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Skořepa, Pavel05.06.1992bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Skripnik, Ondřej18.10.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Skřehot, Roman21.07.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Skýbová, Lenka12.07.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Slabecký, Adam01.07.1980bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Slabihoudek, Tomáš12.05.1978peněžitý dar 5 000,00
Sláma, Michal17.06.1986peněžitý dar 900,00
Slavíček, David07.04.1995bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Slavík, Jiří13.09.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Slavíková Klímová, Šárka23.04.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Slavíková, Hanka15.03.1983bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Slezák, Kamil28.07.1970bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Slezák, Libor15.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Slezák, Libor15.07.1953peněžitý dar 7 812,00
Slezák, Martin29.06.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Slezák, Martin29.06.1982peněžitý dar 5 000,00
Slíž, Miroslav24.02.1963bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Sloup, Jan10.07.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Smetana, Tomáš18.09.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Smolaga, Stanislav13.07.1976peněžitý dar 50 000,00
Smolík, Roman28.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Smrčka, Josef16.05.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Sommer, Milan30.09.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Sommer, Milan30.09.1957peněžitý dar 40 000,00
Sommer, Milan30.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Sommer, Milan30.09.1957peněžitý dar 3 000,00
Souček, Emil27.12.1955bezúplatné plnění 1 600,00 (nájem reklamních ploch)
Soukup, Lukáš18.02.1984bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Soukup, Roman22.03.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Sovka, Marek11.11.1993bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Spekhorstová, Jana24.04.1973bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Stárek, Jan29.12.1982peněžitý dar 5 000,00
Stefanides, Petr05.09.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Steigerová, Leona21.03.1969peněžitý dar 5 000,00
Steinbach, Jaroslav16.11.1973bezúplatné plnění 471,00 (reklama na automobilu)
Steiner, Karel09.03.1944peněžitý dar 40 000,00
STK - AUTOL Olomouc s.r.o.62305875peněžitý dar 15 000,00
Straka, Martin11.01.1981peněžitý dar 20 000,00
Straka, Zdeněk20.02.1991bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Stránský, Aleš04.04.1957bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Stria, Petr23.12.1990bezúplatné plnění 3 215,00 (nájem reklamních ploch)
Strzondala, Roman18.04.1965bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Střítezský, David28.04.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Suchá, Lucie30.04.1970bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Suchý, Jan25.05.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Suchý, Miroslav22.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Suchý, Petr05.12.1978peněžitý dar 100 000,00
Suk, Jaroslav15.07.1960bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Suk, Jaroslav15.07.1960peněžitý dar 5 000,00
Suk, Jaroslav29.03.1934bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Suk, Luděk08.09.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Suková, Jaroslava Mgr.12.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Supiková, Marie07.09.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Surák, Radomír29.11.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Svatoš, Ladislav18.02.1948bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Svoboda, Jiří03.04.1996bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Svoboda, Miroslav22.12.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Svoboda, Otakar13.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Pavel06.10.1958bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Svobodová, Jitka Ing.29.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Svobodová, Milena29.05.1979peněžitý dar 12 000,00
Synek, Roman11.02.1975bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Szullo, Tomas14.04.1986bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šabatová, Veronika22.02.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šafrán, Petr08.10.1971bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šágr, Radek06.04.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šamšula, Vojtěch05.03.1950bezúplatné plnění 3 215,00 (nájem reklamních ploch)
Šarman, Petr04.09.1985bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šarman, Vladimír09.02.1956bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šebestíková, Petra06.06.1969bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šedinová, Hana09.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Šedivý, Pavel25.08.1964bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Šestáková, Jitka28.11.1945bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šidáková, Silvie24.07.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šídová, Václava09.09.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šigut, Jan29.05.1959bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Šimek, Martin10.10.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šimša, Karel Ing.08.06.1968peněžitý dar 15 000,00
Šimůnková, Olga11.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Šimurda, Miroslav19.07.1979peněžitý dar 10 000,00
Šindelář, David24.09.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Široký, Ondřej10.01.1989bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šišková, Kateřina Mgr.26.04.1985peněžitý dar 30 000,00
Šišková, Kateřina Mgr.26.04.1985peněžitý dar 10 000,00
Šmejda, Michal12.09.1984bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šmíd, Lubomír Ing.02.08.1959peněžitý dar 30 000,00
Šmídová, Marie20.07.1961bezúplatné plnění 32 405,00 (nájem reklamních ploch)
Šmíd, René25.03.1976bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šnajdr, Jaromír30.06.1965bezúplatné plnění 475,00 (nájem reklamních ploch)
Šnajdrová, Irena03.02.1959peněžitý dar 10 000,00
Šopejstal, Petr27.02.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šoral, Zdeněk10.11.1976bezúplatné plnění 2 423,00 (nájem reklamních ploch)
Šorejs, Martin18.02.1973peněžitý dar 3 000,00
Špetíková, Markéta13.12.1991bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Špetlová, Klára13.09.1989bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šplíchal, Adam17.08.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (nájem reklamních ploch)
Šrubař, Martin22.02.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šrubař, Pavel21.01.1964bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šťastný, Roman30.05.1962peněžitý dar 10 000,00
Šťastný, Roman30.05.1962bezúplatné plnění 500,00 (nájem reklamních ploch)
Štěpán, Jaroslav18.01.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Štěrba, Filip20.03.1988bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Štifter, Martin07.07.1949bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Štolba, Marek14.08.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Štros, Pavel11.01.1961bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Šubrtová, Zdena04.06.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šula, Alojz18.05.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šulák, Tomáš14.03.1971bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Šula, Pavel15.11.1952peněžitý dar 95 000,00
Šulc, Vojtěch23.03.1978bezúplatné plnění 4 554,00 (nájem reklamních ploch)
Šůmová, Alena17.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Šundovski, Roman06.05.1972peněžitý dar 55 000,00
Šustková, Hana24.03.1990bezúplatné plnění 238,00 (nájem reklamních ploch)
Šušlík, Roman01.12.1954peněžitý dar 2 000,00
Švácha, Jan10.10.1965bezúplatné plnění 653,00 (nájem reklamních ploch)
Švaral, Richard29.07.1969bezúplatné plnění 1 600,00 (nájem reklamních ploch)
Švenda, Václav13.07.1974bezúplatné plnění 7 467,34 (focení, tisk plakátů, Facebook reklama)
Švenda, Václav13.07.1974peněžitý dar 70 000,00
Švenda, Václav13.07.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Švorc, Zdeněk Ing.22.11.1965bezúplatné plnění 1 980,00 (nájem reklamních ploch)
Švorc, Zdeněk Ing.22.11.1965peněžitý dar 5 000,00
Švorc, Zdeněk Ing.22.11.1965peněžitý dar 15 000,00
T-GYN, s.r.o.02720701peněžitý dar 5 000,00
Táborský, Vladimír06.04.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Taclová, Anna05.07.1956peněžitý dar 20 000,00
Tatranský, Tomáš19.08.1977bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Tax, Martin09.04.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
TEDOX s.r.o.26722810bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Teichmannová, Jana11.02.1968bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Teplý, Martin17.09.1957bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Tesař, Tomáš Ing.25.09.1963peněžitý dar 100 000,00
TESORT, spol. s.r.o.61682918bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Tichá, Blanka16.07.1955bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ticháčková, Ivana27.04.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Tichý, David30.08.1977bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Tichý, Milan30.08.1977bezúplatné plnění 2 574,00 (nájem reklamních ploch)
Tippelt, Norbert06.02.1993bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
TJ Dolany, z.s.48653799bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
TJ Sokol Batňovice, z.s.64201007bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
TJ Sokol Havlovice, z.s.13586424bezúplatné plnění 370,00 (nájem reklamních ploch)
TJ Sokol Hošťálkovice41033264bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Todlová, Ivana13.10.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Todlová, Ivana13.10.1965peněžitý dar 30 000,00
Tohol, Pavel30.12.1986bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Toman, Jan13.03.1979bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Tomáš, David17.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění stánku vodácké závody)
Tomášek, Ondřej13.06.1996bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
TOMAU CZ s.r.o.28423682peněžitý dar 100 000,00
Tomková, Veronika10.03.1986bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Toms, Jan21.01.1987bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Trantina, Tomáš16.10.1979bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Trč, Tomáš31.05.1955peněžitý dar 5 000,00
TREBLE s.r.o.26814994bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
TRISOL farm s.r.o.25835921peněžitý dar 95 000,00
Trnka, Tomáš16.04.1982peněžitý dar 100 000,00
Turček, Jiří14.06.1951peněžitý dar 50 000,00
Tutter, Miroslav27.03.1977peněžitý dar 35 000,00
Tyč, Miroslav06.08.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Tyle, Vít14.03.1979peněžitý dar 1 500,00
Tyrner, Luboš01.12.1953bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Uhlíř, Ivan27.06.1958bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Ulm, Karel Mgr.07.12.1980peněžitý dar 10 000,00
UNISPO Bezno s.r.o.47538651bezúplatné plnění 1 287,00 (nájem reklamních ploch)
Urbánek, Stanislav24.11.1946peněžitý dar 25 000,70
Urban, Petr06.07.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Urubek, Pavel30.07.1979peněžitý dar 5 000,00
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.25281364peněžitý dar 70 000,00
Vaculík, Jaromír01.03.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vaculíková, Eva18.04.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vágner, Bedřich28.07.1955bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Vácha, Filip19.05.1978peněžitý dar 500,00
Vácha, Filip19.05.1978peněžitý dar 7 400,00
Vácha, František11.09.1966peněžitý dar 100 000,00
Vácha, František11.09.1966peněžitý dar 30 000,00
Vácha, Petr03.01.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vajda, Marcel02.04.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Válek, Vlastimil17.05.1960peněžitý dar 20 000,00
Válek, Vlastimil17.05.1960peněžitý dar 100 000,00
Valentová, Jana27.10.1981peněžitý dar 30 000,00
Valentová, Jana27.10.1981bezúplatné plnění 1 659,00 (nájem reklamních ploch)
Vališová, Hana05.07.1956bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Valtr, Josef08.09.1945bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vaňatová, Marie25.12.1960bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vaněk, Petra09.10.1975bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Vaňha, Pavel01.05.1977peněžitý dar 5 000,00
Vaňkát, Radek Ing.18.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Vanžura, Josef28.07.1957peněžitý dar 5 000,00
Varmuža, Vladislav20.03.1967bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vašátko, Eduard25.12.1942peněžitý dar 2 000,00
Vašut, Karel29.10.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vávra, Jiří25.11.1966peněžitý dar 35 000,00
Vavroš, Lubomír25.07.1962bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Večeřa, Petr18.08.1965bezúplatné plnění 5 638,00 (nájem reklamních ploch)
Večeřová, Ivana30.11.1961bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Veselá, Martina09.11.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Větrovský, Tomáš05.03.1974bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
ViaVet s.r.o.27062961peněžitý dar 30 000,00
Vidim, Jan24.12.1998bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vicherek, Tomáš19.02.1962peněžitý dar 5 000,00
Vinš, Petr Jan29.09.1982bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vítek, Jiří27.03.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vít, Martin13.07.1971peněžitý dar 100 000,00
Vítů, Michal17.12.1973bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vlach, Ivo Ing.14.04.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vlach, Ivo Ing.14.04.1959peněžitý dar 30 000,00
Vlach, Michal25.01.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vlachý, Dalibor07.09.1956bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vlková, Jana10.12.1963bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vodák, Zbyněk02.08.1966peněžitý dar 30 000,00
Vodák, Zbyněk02.08.1966bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vodrážka, Jiří19.07.1956peněžitý dar 3 333,00
Vokál, Jan06.05.1967peněžitý dar 20 000,00
Vokřál, Martin07.09.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (reklama na světelné obrazovce)
Voltr, Josef16.02.1965bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vondra, Martin12.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Vondra, Radek23.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Vondra, Radek23.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Vondra, Radek23.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Vondra, Vladimír13.03.1964bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Vorel, Jaroslav09.10.1975bezúplatné plnění 653,00 (nájem reklamních ploch)
Vosecký, Jiří14.06.1959bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Vostrý, Ladislav22.06.1959bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vostrý, Miloš Ing.10.11.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (nájem reklamních ploch)
Vostrý, Miloš Ing.10.11.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (nájem reklamních ploch)
Vošoust, Petr10.04.1971bezúplatné plnění 1 188,00 (nájem reklamních ploch)
Vošoust, Petr10.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Vošoust, Stanislav22.10.1947bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Votoček, Jan MUDr.27.12.1946peněžitý dar 150 000,00
Vozábal, Jan06.06.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vozobule, Michal Mgr.08.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Vozobule, Michal Mgr.08.12.1980peněžitý dar 5 000,00
Vozobule, Milan MUDr.06.05.1955peněžitý dar 100 000,00
Vránová, Helena09.03.1976bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Vrba, David20.06.1976bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Vrchota, Milan13.03.1962bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně49022679bezúplatné plnění 300,00 (nájem reklamních ploch)
Vystyd, Radek11.01.1978bezúplatné plnění 2 500,00 (nájem reklamních ploch)
Weitzová, Lucie23.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Zahradníček, Petr07.03.1964bezúplatné plnění 792,00 (nájem reklamních ploch)
Zahradník, Jan29.03.1960bezúplatné plnění 1 584,00 (nájem reklamních ploch)
Záhumenský, Jůlius28.04.1981bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zákoucká, Dagmar24.09.1975bezúplatné plnění 75,00 (nájem reklamních ploch)
Zapletal, Radek20.04.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zejbrlik, Roman19.05.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zelienková, Kristýna Ing.06.08.1974peněžitý dar 220 000,00
Zelinger, Václav10.06.1997bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zelinka, Egon20.08.1953bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zeman, Marek23.04.1980bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zemek, Petr05.05.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zenkl, David17.03.1992bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zezulová, Petra12.10.1983peněžitý dar 25 000,00
Zítek, Petr06.06.1942bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zlámal, Tomáš13.12.1957peněžitý dar 10 000,00
Znojil, Tomáš20.12.1975peněžitý dar 200,00
Zsigmond, Robert12.09.1958bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zugar, František07.04.1964bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zvěrevová, Klára26.07.1972bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zvěřinová, Jana26.06.1950bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zycháček, Jan02.05.1952bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Zykánová, Jitka26.09.1954peněžitý dar 10 000,00
Zykánová, Jitka26.09.1954peněžitý dar 2 000,00
Žaloudek, David06.03.1978bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)
Žaloudek, Jiří05.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Ženíšek, Marek26.11.1978peněžitý dar 25 000,00
Ženíšek, Marek26.11.1978peněžitý dar 40 000,00
Ženíšek, Marek26.11.1978peněžitý dar 25 000,00
Ženíšek, Ondřej15.10.1976peněžitý dar 5 000,00
Žertová, Alice13.10.1970bezúplatné plnění 396,00 (nájem reklamních ploch)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 156 800,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Hroza, Michal17.12.197596 800,00 (nájem reklamních ploch)
Kasík, Pavel Ing. arch.09.03.196760 000,00 (nájem reklamních ploch)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Markéta Pekarová Adamová 02.10.1984 Praha 53 000,00
Josef Mladý 04.02.1977 Velké Meziříčí 52 400,00
Jan Jakob 02.12.1982 Roztoky 50 400,00
Karel Schwarzenberg 10.12.1937 Sýkořice 102 000,00
Jaroslav Lobkowicz 16.08.1942 Plzeň 82 400,00
Michaela Roubíčková 09.12.1970 Vřesina 50 900,00
Václav Švenda 13.07.1974 Příbram 68 400,00
Václav Novotný 31.05.1959 Praha 51 500,00
Martin Plíšek 11.11.1974 Praha 51 000,00
Vlastimil Kocanda 31.07.1976 Moravský Krumlov 52 000,00
Tomáš Třetina 31.03.1972 Moravský Krumlov 52 500,00
Aleš Cabicar 20.06.1966 Náchod 52 500,00
Jiří Skalický 03.08.1954 Pardubice 52 400,00
Michal Sláma 17.06.1986 Pardubice 57 400,00
Michal Pilař 05.05.1986 Pardubice 57 400,00