Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pajonk Tomáš - předsedaDatum: 29.03.2018 08:16:52
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_Strana_svobodnych_obcanu.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_Strana_svobodnych_obcanu_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 13 351 860,72
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
7 922 900,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 500 000,00
4 Členské příspěvky 777 986,70
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 080 178,88
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 70 795,14
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 151 210,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 266 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 7 358 616,15
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 079 178,88 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Albrecht, Milan21.08.1983peněžitý dar 20 614,00
Albrecht, Milan21.08.1983peněžitý dar 1 200,00
Albrecht, Milan21.08.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní plocha na osobním automobilu Toyota RAV4 - 4 měsíce)
Altnet s.r.o.27260208bezúplatné plnění 10 500,00 (Přenechání dloudobě pronajatého reklamního banneru na sídlišti Pražská ve Slaném na polovinu září a října 2017)
Ambroz, Pavel ing14.01.1963peněžitý dar 100,00
Ambroz, Pavel14.01.1963peněžitý dar 250,00
Andrš, Richard27.05.1982peněžitý dar 500,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 100,00
Ansorgová, Kristýna29.07.1993peněžitý dar 100,00
Antoš, Antonín17.02.1954peněžitý dar 500,00
Antoš, Antonín17.02.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí 2 ks plochy výkladů o rozměrech 60x85 cm na prodejně Třebíč, Jejkovská brána 3, 67401)
Axel Vávra, Radim25.04.1971peněžitý dar 100,00
Bábel, Vít01.10.1988peněžitý dar 2 500,00
Baběrad, Milan08.03.1952peněžitý dar 100,00
Bačová, Adéla13.10.1994peněžitý dar 100,00
Bačová, Lucie06.07.1970peněžitý dar 100,00
Bachtík, Ladislav02.03.1982peněžitý dar 250,00
Bak, David20.01.1988peněžitý dar 250,00
Balabanova, Klara26.05.1981peněžitý dar 100,00
Balajka, Radim26.03.1975peněžitý dar 300,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 600,00
Barsa, Tomáš06.02.1987peněžitý dar 100,00
Barták, Miloš26.05.1969peněžitý dar 100,00
Bartas, Bert20.04.1971peněžitý dar 5 934,00
Bartas, Bert20.04.1971peněžitý dar 100,00
Bartoníková, Martina27.08.1990peněžitý dar 500,00
Bartoň, Jiří10.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan31.10.1989peněžitý dar 100,00
Bartoš, Jan31.10.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (plachta na plotě)
Bartoš, Ondřej13.02.1992peněžitý dar 250,00
Bayer, Martin29.08.1982peněžitý dar 100,00
Bc. Vladimíra Josefi75391007peněžitý dar 500,00
Bednář, Dominik17.11.1990peněžitý dar 100,00
Bednářová, Ivana15.09.1947peněžitý dar 250,00
Bedřichová, Jaroslava29.06.1966peněžitý dar 200,00
Behavkova Lomecka, Marketa27.01.1975peněžitý dar 900,00
Bechyně, Antonín08.07.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Bechyňová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechyňová, Martina06.08.1946bezúplatné plnění 4 000,00 (Poskytnutí plochy na oplocení.)
Bejček, Ondřej02.09.1978bezúplatné plnění 300,00 (2x plachta)
Běle, Pavel26.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 300,00
Bendáková, Alena12.08.1970peněžitý dar 500,00
Benda, Leopold24.10.1947peněžitý dar 30 000,00
Beneš, Antonín16.04.1971peněžitý dar 500,00
Beneš, Antonín16.04.1971peněžitý dar 100,00
Beneš, Michal08.08.1998peněžitý dar 100,00
Beneš, Radek07.11.1981peněžitý dar 234,00
Beneš, Václav23.07.1979peněžitý dar 500,00
Beránek, Pavel03.04.1969peněžitý dar 100,00
Beránková, Jitka08.01.1974peněžitý dar 100,00
Berka, Ladislav27.12.1966peněžitý dar 500,00
bihary, michal11.04.1978peněžitý dar 100,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 500,00
Bílý, Kamil12.11.1978peněžitý dar 100,00
Birnbaum, Aleš17.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Bísek, Jan09.01.1991peněžitý dar 300,00
Blaha, Jan13.12.1971peněžitý dar 500,00
Blaha, Jan13.12.1971peněžitý dar 500,00
Blaha, Jan13.12.1971peněžitý dar 500,00
Blaha, Jan13.12.1971peněžitý dar 500,00
Blahůšek, Petr27.11.1988peněžitý dar 100,00
Blažek, Jan16.01.1973peněžitý dar 100,00
Blažek, Jan10.02.1987peněžitý dar 500,00
Blažek, Zdeněk15.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Blažková, Eliška13.12.1991peněžitý dar 100,00
Bleha, Jan25.02.1986peněžitý dar 100,00
Blehová, Lucie17.11.1986peněžitý dar 100,00
Bock, Rudolf20.06.1970peněžitý dar 100,00
Bock, Rudolf20.06.1970peněžitý dar 500,00
Boháček, David11.08.1974peněžitý dar 100,00
Boháčková, Kateřina11.10.1992peněžitý dar 100,00
Boháč, Michal24.09.1984peněžitý dar 100,00
Borkovcová, Jana08.01.1987peněžitý dar 250,00
Borkovec, Jiří17.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Bořík, Dobroslav12.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Bořík, Dobroslav12.01.1958peněžitý dar 100,00
Bořík, Dobroslav12.01.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy: Plzeň - Červený Hrádek. Poskytnutí plochy: Vejprnice.)
Boukal, Filip22.11.1991peněžitý dar 100,00
Boula, Stanislav06.05.1965peněžitý dar 100,00
Božek, Ondřej21.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Bradáč, Marek28.03.1976bezúplatné plnění 2 172,00 (polep automobilu)
Brachtl, Martin30.10.1970peněžitý dar 100,00
Bravenec, Jiří28.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Bravenec, Jiří28.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Bravenec, Jiří28.07.1970peněžitý dar 500,00
Bravenec, Jiří28.10.1970peněžitý dar 500,00
Brázda, Zdeněk24.05.1953peněžitý dar 100,00
Brčková, Lenka15.08.1973peněžitý dar 20 000,00
Brčková, Lenka15.08.1973peněžitý dar 10 000,00
Brčková, Lenka15.08.1973peněžitý dar 15 000,00
Brčková, Lenka15.08.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě v Nivnici, Hůrka 542)
Brčková, Lenka15.08.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy - zadní sklo na autě v období 07-10/2017)
Brichta, Radek25.05.1981peněžitý dar 100,00
Brich, Tomáš07.07.1979peněžitý dar 300,00
Brnak, Radek03.04.1970peněžitý dar 15 000,00
Brotánek, Tomáš21.08.1978peněžitý dar 800,00
Brousil, Jiří29.02.1948peněžitý dar 100,00
Brožek, Stanislav08.03.1977peněžitý dar 10 000,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 1 100,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí vyvěšení plachty 1x2m na plotě)
Brožka, Jaroslav31.12.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (polep auta)
Brunai, Adam30.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Bruštík, Michal01.05.1986peněžitý dar 100,00
Brýda, Daniel22.01.1990peněžitý dar 100,00
Bryša, Libor06.06.1955peněžitý dar 600,00
Bryša, Libor06.06.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (Poskytnutí okna pro reklamní plachtu)
Brzobohatý, Jiří06.01.1972peněžitý dar 200,00
Břehovský, Mirek12.06.1965peněžitý dar 200,00
Břenda, Jan27.07.1976peněžitý dar 300,00
Břeňová, Anděla29.05.1955peněžitý dar 100,00
Březina, Jiří20.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobní auto Škoda Octavia)
Březina, Martin18.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Březinová, Markéta10.03.1976peněžitý dar 100,00
Břežek, Michal16.06.1991peněžitý dar 100,00
Búda, Ondřej13.02.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Peugeot 306 - 4 měsíce.)
Budík, Jiří17.12.1963peněžitý dar 250,00
Budín, Čeněk04.04.1977peněžitý dar 200,00
Bugno, Libor08.12.1954peněžitý dar 2 000,00
Bulena, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 500,00
Bulka, Pavel01.01.1975bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy plotu na vyvěšení plachty 1x2m.)
Buráň, Petr11.01.1987peněžitý dar 100,00
Burda, Jan10.03.1993peněžitý dar 100,00
Burdová, Olga25.03.1964peněžitý dar 250,00
Burešová Marková, Ivana17.02.1976peněžitý dar 200,00
Buš, Ondřej08.07.1987peněžitý dar 500,00
Buš, Ondřej08.07.1987peněžitý dar 100,00
Bušová, Jana24.02.1988peněžitý dar 500,00
Bytové družstvo OMEGA63082209bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy ve výloze)
Cába, Daniel28.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Cába, Václav11.02.1961peněžitý dar 200,00
Carbol, David14.03.1978peněžitý dar 500,00
Carbolová, Alena19.01.1969peněžitý dar 100,00
Cechakova, Marketa06.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Cicvárek, Jan12.05.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Cikánek, Jan28.12.1979peněžitý dar 500,00
Cink, Vladislav12.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Císař, Jiří11.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Císař, Jiří11.12.1958peněžitý dar 200,00
Cízler, Martin24.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Cupánek, Miroslav23.06.1954bezúplatné plnění 500,00 (plocha 2x1m na budově Nezvalova1313/13, 79201 Bruntál v období 1.10.2017-22.10.2017)
Cupánek, Miroslav23.06.1954bezúplatné plnění 7 000,00 (Štítová stěna domu Poděbradova 1239/43, Ostrava-Moravská Ostrava na období 1.10.-22.10.2017)
Cvrková, Zdeňka15.04.1953peněžitý dar 100,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 2 500,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Čahojová, Olga24.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Čajová, Alena02.09.1960peněžitý dar 1 000,00
Čása, Petr15.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě na 2 plachty 2x1m na jeden měsíc)
Čása, Petr15.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Citroen Berlingo - 1 měsíc)
Čásová, Martina12.08.1981peněžitý dar 100,00
Čečil, Martin26.10.1989peněžitý dar 100,00
Čech, Lubomír03.01.1953peněžitý dar 300,00
Čech, Roman27.01.1963peněžitý dar 500,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Černotík, Josef18.12.1985peněžitý dar 100,00
Černý, Jan18.07.1944peněžitý dar 300,00
Černý, Lukáš02.07.1984peněžitý dar 500,00
Černý, Vladimír28.08.1973peněžitý dar 100,00
Červenka, Luděk05.02.1958peněžitý dar 500,00
Červený, Jiří22.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Červinka, Vít28.03.1969peněžitý dar 100,00
Česká gemologická laboratoř, s.r.o.25853953peněžitý dar 1 000,00
Čevela, Luděk17.10.1982peněžitý dar 200,00
Čevela, Luděk17.10.1982peněžitý dar 500,00
Čihák, Vratislav21.02.1957peněžitý dar 1 000,00
Čížek, Tomáš11.03.1991peněžitý dar 2 000,00
Čížek, Tomáš11.03.1991peněžitý dar 500,00
Čmarada, Martin27.08.1985peněžitý dar 100,00
Danel, Jakub04.02.1995peněžitý dar 100,00
Daniel Uličný, JUDr.17.04.1976peněžitý dar 500,00
Dědek, Martin19.12.1976peněžitý dar 100,00
Dědič, Martin08.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Deyl, František26.03.1948peněžitý dar 300,00
Dezort, Jakub10.10.1996peněžitý dar 100,00
Dittrich, Pavel12.02.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Dittrich, Pavel12.02.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Divácký, Kamil09.06.1969peněžitý dar 300,00
Doan, David29.04.1984peněžitý dar 250,00
Dobiáš MBA, Radek26.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Jiří07.06.1969peněžitý dar 500,00
Doležal, Lukáš16.07.1985peněžitý dar 100,00
Dominik Hladký, Kristián01.12.1992peněžitý dar 600,00
Dominik Hladký, Kristián01.12.1992peněžitý dar 400,00
Dominik Hladký, Kristián01.12.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (polep auta - zadní sklo)
Dostál, Hynek24.06.1973peněžitý dar 300,00
Došek, Jan18.07.1999peněžitý dar 250,00
Došek, Jan18.07.1999peněžitý dar 100,00
Doubek, Michal18.04.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Škoda Octavia - 2 měsíce)
Doubek, Michal18.04.1990bezúplatné plnění 300,00 (Plachta)
Douda, Milan07.05.1973peněžitý dar 100,00
DR technology s.r.o.03638316peněžitý dar 100 000,00
Drazek, Jan04.01.1982peněžitý dar 100,00
Drnovská, Šárka20.06.1981peněžitý dar 1 500,00
Drozd, Zbyněk21.01.1986peněžitý dar 160,51
Drška, Martin12.05.1980peněžitý dar 100,00
Dub, Milan17.10.1959bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Dudak, Jan10.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Ducháček, Tomáš15.12.1994peněžitý dar 100,00
Duchek, Petr25.07.1987peněžitý dar 100,00
Dundeková, Eva23.06.1990peněžitý dar 100,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 200,00
Dus, Ondřej21.01.1983peněžitý dar 500,00
Dušánek, Petr02.05.1974peněžitý dar 200,00
Dušek, Josef06.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Václav27.01.1987peněžitý dar 11 500,00
Dušek, Václav27.01.1987peněžitý dar 1 600,00
Dušek, Václav27.01.1987peněžitý dar 1 650,00
Dušek, Václav05.11.1951bezúplatné plnění 300,00 (PVC banner na terase Hostince U Turků)
Dušek, Václav27.01.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (Polep Škoda Fabia - 3 měsíce)
Dvořáček, Jan29.10.1982peněžitý dar 100,00
Dvořák, Dominik30.09.1991peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ladislav02.10.1962peněžitý dar 250,00
Dvořák, Michal20.05.1979peněžitý dar 300,00
Edr, Hynek18.06.2000peněžitý dar 100,00
Egersdorfová, Jana20.08.1959peněžitý dar 2 500,00
Eichler, David01.07.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě BMW 330d - 4 měsíce.)
Elbl, Luděk03.04.1959peněžitý dar 300,00
EMSEKO CZ s.r.o.25566741bezúplatné plnění 80 000,00 (3 mesíce Bigboard ve Zlíně, včetně polepů)
Erben, Jaroslav16.11.1975peněžitý dar 300,00
Erben, Jaroslav16.11.1975peněžitý dar 300,00
Fadrný, Vojtěch02.02.1984peněžitý dar 200,00
Faltová, Markéta03.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Fanta, Lubomír15.04.1959peněžitý dar 500,00
Farský, Michal30.03.1981peněžitý dar 100,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 4 000,00
Fenclová, Kamila01.10.1972peněžitý dar 100,00
Fendrych, Michal22.12.1988peněžitý dar 100,00
Fiala, André16.03.1986peněžitý dar 400,00
Fiala, Jiří08.09.2000bezúplatné plnění 300,00 (Plachta)
Fiala, Miroslav25.09.1952peněžitý dar 200,00
Fiala, Vojtěch15.07.1970peněžitý dar 500,00
Fidrichová, Lucie07.01.1982peněžitý dar 100,00
Fikes, Bohdan23.05.1949peněžitý dar 200,00
Filák, Marek24.01.2000peněžitý dar 100,00
Fila, Martin05.07.1983peněžitý dar 117,54
Filo, Jakub09.03.1988peněžitý dar 100,00
Flégl, Zdeněk23.09.1956peněžitý dar 300,00
Flíčková, Veronika Dis.09.09.1984peněžitý dar 100,00
Flieger, Jaroslav06.08.1982peněžitý dar 15 000,00
Fojta, Tomáš09.07.1995peněžitý dar 100,00
Fojta, Tomáš09.07.1995peněžitý dar 100,00
Foldyna, Milan09.05.1962peněžitý dar 3 000,00
Foltýn, Karel11.03.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (Vyvěšení 4ks vlajek Svobodných na domě do ulice Benešova od 24.9. 2017 do 21.10. 2017)
Fott, Milan10.08.1971peněžitý dar 100,00
Frankl, Karel23.07.1980peněžitý dar 500,00
Frankl, Karel23.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Frankl, Karel23.07.1980peněžitý dar 500,00
Frank, Otakar08.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Frantík, Tomáš08.09.1988peněžitý dar 100,00
František Strašek, Libor30.03.1972peněžitý dar 100,00
Fréhar, Pavel25.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Freiová, Hana24.09.1957peněžitý dar 500,00
Frková, Jana24.06.1956peněžitý dar 300,00
Fronc, Jaromír22.06.1996peněžitý dar 100,00
Fuka, Jan28.03.1953peněžitý dar 100,00
Fuksová, Olga31.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Galanidis, Zdeněk22.12.1969peněžitý dar 200,00
Gärtner, Jan03.01.1984peněžitý dar 1 500,00
Gavlas, Karel27.12.1973peněžitý dar 500,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 200,00
Gazda, Richard30.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Gebauerová, Renáta13.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 500,00
Gilar, Jaroslav06.09.1964peněžitý dar 1 500,00
Goláň, Oto17.06.1969bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Gonzalez, Gabriel05.12.1991peněžitý dar 100,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 100,00
Goszler, Martin05.05.1981peněžitý dar 500,00
Gottvald, Zdenek27.05.1983peněžitý dar 100,00
Grega, Michal15.04.1982peněžitý dar 100,00
Grega, Michal15.04.1982peněžitý dar 100,00
Gregor, Jakub17.03.1984peněžitý dar 100,00
Gregor, Jiří13.10.1983bezúplatné plnění 500,00 (Plocha na plotu)
Gregorová, Ladislava23.09.1963peněžitý dar 100,00
Gremlica, Oldřich11.11.1974peněžitý dar 300,00
Grepl, Miroslav19.06.1951peněžitý dar 200,00
Gretschel, Miroslav05.01.1953peněžitý dar 500,00
Grosman, Tomáš17.06.1991peněžitý dar 500,00
Grössl, Martin07.04.1975peněžitý dar 200,00
Grossmann, Jiří23.12.1986peněžitý dar 100,00
Gruber, Jan12.09.1981peněžitý dar 995,00
Gruber, Josef30.07.1984peněžitý dar 100,00
Gumulák, Matěj07.05.1982bezúplatné plnění 350,00 (Plocha na plotě, plocha ve výloze obchodu, banner na internetové strance)
Guryča, František23.07.1979peněžitý dar 100,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 100,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 2 000,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 2 500,00
Hadaščok, Petr18.11.1946peněžitý dar 100,00
Hadrabová, Zuzana18.03.1953peněžitý dar 500,00
Hájek, Jan21.03.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí reklamní plochy na nemovitosti)
Hájková, Veronika14.12.1961peněžitý dar 200,00
Hajník, Filip31.12.1972peněžitý dar 200,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 100,00
Hák, Jiří26.05.1971peněžitý dar 5 000,00
Háková, Jaroslava09.06.1950peněžitý dar 5 000,00
Hák, Tomáš08.03.1984peněžitý dar 100,00
Halva, Martin24.02.1981peněžitý dar 500,00
Hammer, Jan15.12.1984peněžitý dar 100,00
Hamouz, Lukáš24.12.1991peněžitý dar 576,00
Hampl, Václav31.07.1951peněžitý dar 100,00
Hamták, Petr28.05.1976bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Hanáček, Tomáš19.04.1989peněžitý dar 100,00
Hanák, Jan28.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Hanák, Jan28.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Hanák, Petr04.03.1976peněžitý dar 100 000,00
Hanč, Petr30.10.1947peněžitý dar 500,00
Handl, Ludek14.04.1959peněžitý dar 100,00
Hanek, Felix12.03.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy zadního skla na aute)
Hanek, Felix12.03.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní tabule na domě)
Hansíková, Ivana09.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Hantonová, Lucie30.09.1986peněžitý dar 500,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 1 000,00
Hanzlík, Jaroslav28.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Hanzlík, Rostislav14.04.1961peněžitý dar 100,00
Harmáčková, Alena22.07.1988peněžitý dar 100,00
Haspeklová, Irena07.01.1964peněžitý dar 3 000,00
Havelka, Jan12.03.1974peněžitý dar 14 000,00
Havelka, Jan12.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Havelka, Karel25.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Havelka, Robert14.01.1986peněžitý dar 1 500,00
Havlíček, Vladimír18.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Havránek, Stanislav07.01.1971peněžitý dar 250,00
Havránek, Štěpán22.10.1990peněžitý dar 500,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 268,65
Havrda, Miroslav23.10.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Havrdová, Helena10.02.1968peněžitý dar 100,00
Heger, Lukáš22.09.1989peněžitý dar 100,00
Heimlich, Josef05.11.1951bezúplatné plnění 300,00 (PVC banner na terase Hostince U Turků)
Hejda, Luboš13.05.1963peněžitý dar 60 000,00
Hejda, Petr19.05.1970peněžitý dar 10 000,00
Hejduk, Libor12.03.1990peněžitý dar 300,00
Hejlová Barlatovová, Michaela09.12.1985peněžitý dar 100,00
Hellebrant, Dalibor04.05.1980peněžitý dar 400,00
Hencl, Pavel11.01.1937peněžitý dar 500,00
Hendrych, Ladislav17.05.1970peněžitý dar 300,00
Herbstová, Alžběta01.08.1977peněžitý dar 100,00
Herman, David03.08.1989bezúplatné plnění 1 776,12 (Reklama na facebooku)
Hermanová, Jitka30.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí reklamní plochy)
Hes, Jiří14.04.1973peněžitý dar 100,00
Hetmer, Tomáš03.01.1994peněžitý dar 1 000,00
Hlásenský, Jakub03.09.1998peněžitý dar 500,00
Hlaváč, Marek09.06.1968peněžitý dar 250,00
Hlubek, Jaromír07.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hnilička, Jan28.12.1978peněžitý dar 100,00
Hobza, Martin28.06.1988peněžitý dar 100,00
Hodr, Zdeněk26.11.1979peněžitý dar 500,00
Hodr, Zdeněk26.11.1979peněžitý dar 250,00
Hodr, Zdeněk26.11.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Hodula, Matouš04.08.1992peněžitý dar 100,00
Hoffmannová, Barbora22.02.1989peněžitý dar 500,00
Hofman, Martin20.02.1992peněžitý dar 500,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 1 000,00
Holba, Jiří02.12.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Holba, Jiří02.12.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Holda, Lucie02.04.1983peněžitý dar 100,00
Holeček, Roman25.12.1977peněžitý dar 500,00
Holík, Jakub25.01.1990peněžitý dar 100,00
Hollas, Jakub27.04.1984peněžitý dar 500,00
Holman, David20.06.1970peněžitý dar 100,00
Holomek, Jaromír06.09.1953peněžitý dar 100,00
Holoubek, Lukáš21.12.1986peněžitý dar 500,00
Holoubek, Michal11.02.1984peněžitý dar 500,00
Holzbachová, Libuše20.01.1948peněžitý dar 100,00
Homolka, Tomáš05.06.1965peněžitý dar 100,00
Honců, Jan19.10.1975peněžitý dar 100,00
Honců, Zdeněk01.12.1961peněžitý dar 100,00
Hons, David14.11.1995peněžitý dar 1 000,00
Hons, David14.11.1995peněžitý dar 100,00
Hop, František17.09.1977peněžitý dar 100,00
Horák, Daniel12.03.1974peněžitý dar 5 000,00
Horák, Jaroslav28.10.1983peněžitý dar 100,00
Horák, Oldřich25.07.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na fasádě)
Horáková, Petra25.03.1969peněžitý dar 100,00
Horák, Štefan01.01.1955peněžitý dar 200,00
Horák, Štefan01.01.1955peněžitý dar 1 000,00
Horák, Štefan01.01.1955peněžitý dar 100,00
Horák, Tomáš02.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Horský, Petr03.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Hospodářský, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 100,00
Hošna, Matěj05.08.1992peněžitý dar 600,00
Hošna, Matěj05.08.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Opel Astra)
Hovard, Tomáš01.01.1985bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí plochy na fasádě)
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 500,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 500,00
Hovorka, Jiří05.07.1987peněžitý dar 100,00
Hovorka, Petr14.05.1974peněžitý dar 500,00
Hoza, Jonáš06.11.1960peněžitý dar 300,00
Hoza, Jonáš06.11.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Citroen C5 Break - 4 měsíce.)
HRABÁNEK s.r.o.47118865peněžitý dar 200 000,00
Hrabcová, Tereza23.04.1980peněžitý dar 500,00
Hrabcová, Tereza23.04.1980peněžitý dar 500,00
Hrabik, Ján02.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Volvo XC90 - 2 měsíce)
Hradecká, Irena14.06.1988peněžitý dar 100,00
Hradecký, Jindřich27.03.1985bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Hradecký, Jindřich27.03.1985bezúplatné plnění 500,00
Hrdlička, Ivan30.12.1945peněžitý dar 1 000,00
Hrneček, Pavel06.01.1981peněžitý dar 250,00
Hroch, Václav02.06.1993peněžitý dar 200,00
Hromada, Milan09.12.1973peněžitý dar 114,06
Hromádko, Leoš08.02.1988peněžitý dar 100,00
Hromíř, Václav17.06.1965peněžitý dar 300,00
Hrubošová, Jitka21.05.1964peněžitý dar 250,00
Hrubý, Jiří12.02.1976peněžitý dar 100,00
Hruška, Pavel09.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Hruška, Petr28.08.1966peněžitý dar 250,00
Hrušková Břeňová, Pavla21.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hrůza, Přemysl16.08.1967peněžitý dar 8 000,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 500,00
Hübner, Jakub30.04.1988peněžitý dar 300,00
Hučka, Rostislav15.12.1977peněžitý dar 6 999,00
Hudec, Stanislav11.01.1987peněžitý dar 500,00
Hůla, Milan07.09.1978peněžitý dar 100,00
Hynek Pangrác - HYPEL48690384bezúplatné plnění 600,00 (200 kusů 10g balených porcí másla opatřeného potiskem "Svobodní - svobodné máslo" pro účel kontaktních kampaní..)
Hynek Pangrác - HYPEL48690384bezúplatné plnění 1 200,00 (20 kusů plynových zapalovačů opatřených potiskem s logem a jinými údaji o Straně svobodných občanů pro účel kontaktních kampaní.)
Hynek Pangrác - HYPEL48690384bezúplatné plnění 5 808,00 (1210 kusů kovových kávových lžiček s gravírovaným logem Strany svobodných občanů a dalšími popisy určených pro kampaň "Svobodná káva")
Hynek Pangrác - HYPEL48690384bezúplatné plnění 6 163,00 (Výlep volebních plakátů v obcích Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Cvikov a Kamenický Šenov. Výlep provedla na svých plakátovacích plochách firma RENG s.r.o. a dárce jí tuto službu uhradil bankovním převodem.)
Hyšplerová, Noemi14.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Chabr, Pavel15.03.1989peněžitý dar 500,00
Chaloupková, Kateřina16.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Chalupsky, Jaroslav27.04.1974peněžitý dar 400,00
Charvát, Marek22.12.1964peněžitý dar 300,00
Chmelařová, Ilona10.03.1955peněžitý dar 100,00
Chmelík, Ladislav23.09.1948peněžitý dar 200,00
Chovanec, Jiří19.01.1972peněžitý dar 100,00
Chromek, Lukáš05.05.1986peněžitý dar 100,00
Chudoba, Stanislav29.12.1976peněžitý dar 300,00
Chudoba, Stanislav29.12.1976peněžitý dar 500,00
Chudoba, Stanislav06.02.1994peněžitý dar 100,00
Chudoba, Stanislv29.12.1976peněžitý dar 500,00
Chuchma, Václav11.08.1965peněžitý dar 250,00
Chuchma, Václav11.08.1965peněžitý dar 250,00
Chumlen, Pavel16.10.1967peněžitý dar 500,00
Chvojka, Lubor17.12.1964peněžitý dar 100,00
Indra, Lukáš15.06.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Škoda Octavia - 3 měsíce)
Ing. Ivan Šrámek40519759bezúplatné plnění 2 000,00 (Polep zadniho skla auta)
Ing. Jiří Pešík, et13.11.1987peněžitý dar 12 000,00
Ing. Jiří Pešík, et13.11.1987peněžitý dar 400,00
Ing. Michal Vlačiha, et02.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Išková, Mária21.06.1962peněžitý dar 2 000,00
Jagr, Martin06.05.1992peněžitý dar 200,00
jágrová, Olga13.11.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Jáchym, Vilém26.07.1989bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy na autě pro polep - Svobodní)
Jakl, Martin04.10.1975peněžitý dar 3 000,00
Jakl, Václav24.06.1955peněžitý dar 100,00
Jan Krejčí72635355peněžitý dar 2 500,00
Jan Petržílka, RNDr.18.06.1971peněžitý dar 100,00
Janata, Petr30.11.1988peněžitý dar 250,00
Janata, Petr30.11.1988peněžitý dar 200,00
Janda, Jaroslav05.01.1975peněžitý dar 100,00
Janda, Jiří07.10.1992peněžitý dar 100,00
Janda, Zdeněk12.04.1981bezúplatné plnění 300,00 (umístění bannerů na webových stránkách)
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 500,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 200,00
Jankovcová, Renata05.12.1945peněžitý dar 100,00
Jankovská, Gábina25.09.1976peněžitý dar 100,00
Jankuj, Tomas24.11.1976peněžitý dar 100,00
Janouch, Lukáš14.11.1989peněžitý dar 222,00
Jantač, Jiří18.04.1991peněžitý dar 100,00
Jarošová, Gabriela10.07.1973peněžitý dar 100,00
Jaroš, Zdeněk03.11.1974peněžitý dar 500,00
Javůrková, Jarmila11.05.1958bezúplatné plnění 5 000,00 (Poskytnutí reklamního prostoru - vyvěšení plachty)
Jedličková, Drahomíra24.12.1956peněžitý dar 500,00
Jelič, Martin12.10.1987peněžitý dar 300,00
Jelínek, Jiří01.03.1968peněžitý dar 576,00
Jelínek, Petr22.03.1986peněžitý dar 100,00
Jemelka, Karel29.04.1956peněžitý dar 300,00
Jemelka, Karel29.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí reklamní plochy 4x1m (trafika u nádraží Přerov))
Jenčík, Karel04.06.1985peněžitý dar 200,00
Jermář, Jakub26.09.1980peněžitý dar 250,00
Jeřábek, Jan07.12.1983peněžitý dar 300,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 100,00
Jež, František16.12.1970bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Jílek, Miroslav18.10.1981peněžitý dar 100,00
Jiráček, František15.08.1973peněžitý dar 100,00
Jirásko, Jiři04.06.1964peněžitý dar 100,00
Jiricek, Pavel16.04.1962peněžitý dar 500,00
Jirků, Eva21.05.1957peněžitý dar 100,00
Jirků, Milan24.09.1983bezúplatné plnění 2 400,00 (Uhrazení administrativního poplatku ÚMČ Brno-Střed za vyřízení záborů, propagace myšlenek a kandidátů Svobodných na Facebooku)
Jirků, Milan24.09.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (poskytnutí plochy na plotě 1a1/2 měsíce)
Jirout, Petr27.01.1992peněžitý dar 500,00
John, Pavel21.03.1988peněžitý dar 250,00
Jouza, Jan17.05.1979peněžitý dar 100,00
Julinova, Tereza18.12.1981peněžitý dar 100,00
Junec, Jakub31.08.1984peněžitý dar 250,00
Junec, Jakub31.08.1984peněžitý dar 100,00
Jurča, Petr29.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Kabeš, Jan26.11.1956peněžitý dar 1 000,00
Kabeš, Jan26.11.1956peněžitý dar 380,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kadlec, Jan17.03.1999peněžitý dar 100,00
Kahovec, Jakub22.05.1978peněžitý dar 150,00
Kajml, Jaroslav07.02.1954peněžitý dar 3 000,00
Kajml, Jaroslav07.02.1954peněžitý dar 300,00
Kajml, Jaroslav07.02.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na vratech)
Kaláb, Jaromír06.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Kalášek, Petr26.03.1994peněžitý dar 2 000,00
Káldy, Robert03.01.1981peněžitý dar 2 500,00
Káldy, Robert03.01.1981peněžitý dar 400,00
Káldy, Robert03.01.1981peněžitý dar 2 000,00
Káldy, Robert03.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Káles, Josef31.05.1989peněžitý dar 4 000,00
Káles, Josef31.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Kálesová, Ludvíka23.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Kálesová, Ludvíka23.09.1951bezúplatné plnění 3 200,00 (Poskytnutí výlohy prodejny, 1. 7. - 20. 10. 2017)
Kalichová, Petra18.10.1984peněžitý dar 300,00
Kalina, Zdeněk03.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Kalista, Jan10.11.1979peněžitý dar 200,00
Kalkant, Lukáš08.02.1999peněžitý dar 100,00
Kandel, Tomáš10.07.1984peněžitý dar 200,00
Kaňok, Lukáš31.05.1995peněžitý dar 250,00
Káňová, Jana03.03.1997peněžitý dar 100,00
Kapek, Ondřej02.02.1983peněžitý dar 500,00
Karas, Miroslav09.02.1954peněžitý dar 2 500,00
Kasl, Milan26.07.1987peněžitý dar 100,00
Kašík, Jan08.02.1994peněžitý dar 200,00
Kašparová, Kateřina08.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Kaštyl, Jaroslav07.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Kaucký, Oldřich13.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Kaucký, Oldřich13.12.1981bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy na domě)
Kaucký, Oldřich13.12.1981bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na osobním autě)
Kelešovský, Ivo01.03.1989peněžitý dar 250,00
Khom, Dušan29.11.1982peněžitý dar 100,00
Kintr, Zdenek30.03.1966peněžitý dar 100,00
Királyi, David09.05.1985peněžitý dar 500,00
Kirschner, Jan23.11.1976peněžitý dar 200,00
Klabeneš, Pavel26.03.1990bezúplatné plnění 10 000,00 (Polep zadního okna vozu)
Klán, Šimon16.09.1988peněžitý dar 250,00
Klein, David05.04.1976peněžitý dar 500,00
Klein, David05.03.1978bezúplatné plnění 300,00 (Plachta)
Klein, Radomír03.01.1967peněžitý dar 10 000,00
Kliková, Lucie07.11.1975peněžitý dar 250,00
Klíma, Jiří06.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Klíma, Libor06.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Klimeš, Karel14.01.1982peněžitý dar 100,00
Klimeš, Petr14.08.1984peněžitý dar 333,00
Klinkovský, Pavel25.02.1972peněžitý dar 200,00
Klor, Ondřej27.03.1981bezúplatné plnění 300,00 (plachta)
Klos, Jonáš04.04.1996peněžitý dar 100,00
Klvač, Petr27.03.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě pro baner)
Kminek, Michal25.12.1971peněžitý dar 250,00
Kmuníček, Aleš03.12.1976peněžitý dar 200,00
Knor, Tomáš07.07.1984peněžitý dar 200,00
Kocfelda, Petr13.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Kočová, Lucie07.04.1986peněžitý dar 200,00
Kodeda, Martin18.01.1973peněžitý dar 2 500,00
Kodera, Jan30.03.1981peněžitý dar 500,00
Kodera, Jan30.03.1981peněžitý dar 200,00
Kohoutek, Radek21.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Kohoutek, Radek21.12.1975bezúplatné plnění 1 234,00 (Poskytnutí plochy na domě.)
Kohoutek, Radek21.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí plochy na domě.)
Koláček, Ivo21.11.1967peněžitý dar 200,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 999,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolárik, Tomáš13.02.1993peněžitý dar 150,00
Kolář, Jan02.11.1980peněžitý dar 500,00
Kolářová, Irena15.02.1981peněžitý dar 100,00
Kolářová, Lucie29.03.1988peněžitý dar 100,00
Kőlbl, Patrik24.02.1986bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy k umístění reklamního stojanu)
Koliaš, Petr13.06.1987peněžitý dar 500,00
Koliha, Petr26.08.1965peněžitý dar 150,00
Kolihová, Jitka18.07.1972peněžitý dar 300,00
Komárek, Marek18.12.1978peněžitý dar 100,00
Komárková, Jitka29.10.1973peněžitý dar 300,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Kondziolka, Jan27.02.1985bezúplatné plnění 300,00 (Plachta na plotě - Těrlicko, Dlouhá 309)
Konečná, Olga17.09.1952bezúplatné plnění 198,00 (Vylepení plakátu)
Konečná, Šárka28.06.1979peněžitý dar 100,00
Konečný, Jaroslav03.07.1956peněžitý dar 250,00
Koníček, Michal18.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Škoda Octavia - 4 měsíce.)
Konupčík, Michal09.01.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (plot pro reklamní plachtu)
Konvičná, Jana19.04.1982peněžitý dar 200,00
Kopačka, Milan18.06.1977peněžitý dar 100,00
Kopecký, Michael18.07.1991peněžitý dar 750,00
Kopejtko, Gustav26.11.1953peněžitý dar 100,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Koplík, Petr21.02.1978peněžitý dar 500,00
Kopp, Marcel13.09.1987peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jiří09.10.1965peněžitý dar 500,00
Kopřiva, Miloš10.12.1968peněžitý dar 5 000,00
Korbelová, Anna22.07.1986peněžitý dar 200,00
Koreň, Honza17.10.1984peněžitý dar 500,00
Kořínek, Jan13.02.1990peněžitý dar 500,00
Kořínek, Tomáš05.04.1979peněžitý dar 500,00
Kosina, Richard12.09.1994peněžitý dar 100,00
Kossev, Alexander05.04.1990peněžitý dar 1 500,00
Kostera, Martin07.11.1972peněžitý dar 300,00
Košíček, Josef11.01.1975peněžitý dar 200,00
Košnar, Filip12.01.1991peněžitý dar 100,00
Kotrbáček, Jakub14.12.1988peněžitý dar 100,00
Kouba, Tomáš04.01.1988peněžitý dar 800,00
Kouba, Tomáš04.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Kouřil, Petr27.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (plachta)
Koutňák, Ondřej13.04.1971peněžitý dar 200,00
Koutský, Radovan26.12.1957peněžitý dar 2 000,00
Kovanda, Ivan03.12.1966peněžitý dar 500,00
Kovařík, Michal05.12.1984peněžitý dar 100 000,00
Kovařík, Pavel15.12.1979peněžitý dar 300,00
Kovařík, Václav30.11.1987peněžitý dar 1 000,00
Kozelka, Aleš21.06.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Škoda Roomster - 2 měsíce)
Kozlovský, Ondřej08.11.1982peněžitý dar 100,00
Kozubík, Jiří11.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Koželuh, Jindřich06.08.1955peněžitý dar 3 000,00
Krákora, Jiří18.01.1976peněžitý dar 5 000,00
Král, Jaroslav09.10.1962peněžitý dar 600,00
Král, Jaroslav29.03.1993peněžitý dar 500,00
Král, Jiří30.06.1959peněžitý dar 1 000,00
král, martin16.06.1977peněžitý dar 250,00
Král, Martin19.10.1988peněžitý dar 100,00
Král, Václav20.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Ford Fiesta - 4 měsíce.)
Král, Zdeněk11.12.1954peněžitý dar 500,00
Krampl, Karel02.05.1986peněžitý dar 100,00
Krapítek, Vojtěch20.06.1987peněžitý dar 100,00
Krásová, Jarmila20.02.1947peněžitý dar 3 000,00
Krátký, Pavel15.07.1987peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, David14.04.1982peněžitý dar 100,00
Kratochvil, Filip16.09.1987peněžitý dar 300,00
Kratochvil, Filip16.09.1987peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Jaromír27.08.1970peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Pavel17.08.1975peněžitý dar 300,00
Kraus, Richard26.12.1976peněžitý dar 100,00
Krausse, Eduard26.03.1943peněžitý dar 100,00
Krčál, Tomáš09.05.1975peněžitý dar 100,00
Krejci, Jana07.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Krejčí, Jana26.09.1991peněžitý dar 100,00
Krejčí, Josef07.03.1947peněžitý dar 100,00
Krejčí, Michal08.06.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (Umístění plachty na plotě u RD)
Krejčí, Michal08.06.1984bezúplatné plnění 3 000,00 (reklamní polep na osobním voze BMW po dobu 3 měsíců)
Krenželok, Petr25.03.1983peněžitý dar 100,00
Kreuzinger, Tomáš27.09.1974peněžitý dar 333,00
Krist, Antonín13.10.1984peněžitý dar 100,00
Kristýna Hosáková, PhDr.20.07.1989peněžitý dar 100,00
Kristýna Hosáková, PhDr.20.07.1989peněžitý dar 100,00
Krištof, Jiří12.12.1988peněžitý dar 500,00
Kropáček, Stanislav04.07.1965peněžitý dar 500,00
Kropš, Karel07.08.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (Přechovicích 29)
Kroupa, Zbyněk04.06.1978peněžitý dar 100,00
Kružík, Jan28.02.1989peněžitý dar 100,00
Krykorka, Daniel14.12.1988peněžitý dar 100,00
Křenek, Karel14.09.1978peněžitý dar 100,00
Křenek, Libor21.08.1967peněžitý dar 675,00
Křenek, Libor21.08.1967bezúplatné plnění 1 506,00 (Poskytnutí plachty)
Křepinský, Tomáš12.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Křivohlávek, Miroslav04.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Matěj04.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Matěj04.05.1989peněžitý dar 300,00
Kříž, Tomáš16.08.1985peněžitý dar 200,00
kubat, frantisek28.10.1980peněžitý dar 250,00
Kubec, Vratislav07.02.1987peněžitý dar 100,00
Kubek, Ján25.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Kubíček, Jiří18.02.1980peněžitý dar 50 000,00
Kubíčková, Marcela23.04.1967bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Kubík, Michal28.01.1971peněžitý dar 300,00
Kubný, Richard31.01.1995peněžitý dar 120,00
Kuča, Martin07.05.1980peněžitý dar 5 000,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Stanislav08.01.1957peněžitý dar 1 500,00
Kučera, Stanislav08.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Tomáš30.10.1964peněžitý dar 100,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kuder, Zenon06.09.1988peněžitý dar 1 500,00
Kudlic, Jiri04.01.1973peněžitý dar 100,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Kühtreiberová, Lenka29.04.1951peněžitý dar 500,00
Kucharčíková, Šárka18.12.1963peněžitý dar 500,00
Kukla, Jan04.05.1989peněžitý dar 200,00
Kula, Rostislav30.10.1973peněžitý dar 200,00
Kulha, Stanislav14.12.1969bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Kunert, Jindřich26.01.1977peněžitý dar 400,00
Kunt, Zdeněk26.09.1950peněžitý dar 200,00
Kunzfeld, Vladimír06.03.1974peněžitý dar 300,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 250,00
Kůrka, Petr26.11.1978peněžitý dar 100,00
Kurka, Vladimír09.04.1960peněžitý dar 500,00
Kůr, Pavel26.01.1993peněžitý dar 300,00
Kuřil, Pavel08.08.1977peněžitý dar 250,00
Kusák, Michal14.10.1969peněžitý dar 200,00
Kusák, Michal14.10.1969peněžitý dar 200,00
Kusák, Michal14.10.1969peněžitý dar 250,00
Kusáková, Markéta04.02.1975peněžitý dar 100,00
Kusá, Olga04.02.1935peněžitý dar 100,00
Kusý, Martin09.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Citroen C3 - 2 měsíce.)
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 2 222,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 200,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 1 001,00
Kutka, Pavel15.06.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí zadního okna auta jako reklamní plochy)
Kuželová, Veronika16.09.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Kváč, Pavel09.12.1968peněžitý dar 100,00
Kvapil, Martin09.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Kyblíček, Honza03.07.1980peněžitý dar 250,00
Kyndrová, Dana04.04.1955peněžitý dar 100,00
Kyselý, Martin21.06.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy na garáži)
Kyselý, Martin21.06.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na garáži)
Kytýr, Jan29.08.1980peněžitý dar 500,00
Lacina, Jiří18.12.1973peněžitý dar 100,00
Lacina, Luboš19.10.1969peněžitý dar 100,00
Lacková, Zdeňka03.05.1968peněžitý dar 250,00
Ladislava Ondráčková, RNDr.03.12.1976peněžitý dar 200,00
Ladýř, Filip05.04.1983peněžitý dar 300,00
Lajblová, Tereza25.08.1982peněžitý dar 100,00
Lakomá, Romana17.03.1969peněžitý dar 300,00
Lamáček, Petr01.03.1978peněžitý dar 100,00
Landa, Jiří22.07.1966peněžitý dar 100,00
Landa, Pavel12.12.1979peněžitý dar 100,00
Landa, Zdeněk05.05.1978peněžitý dar 100,00
Langr, Marcel18.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Langr, Martin01.08.1982peněžitý dar 300,00
Lásková, Veronika15.04.1979peněžitý dar 500,00
Lasztovicza, Pavel02.08.1999peněžitý dar 100,00
Laššo, Petr16.02.1977bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí soukromé plakátovací plochy od 8.10. do 21.10.2017)
Laurin, Tomáš17.11.1984peněžitý dar 100,00
Lavický, Zdeněk09.09.1981peněžitý dar 100,00
Lažek, Aleš17.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Lažek, Jaromír07.01.1966bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 5 000,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 10 000,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 10 000,00
Lederbuch, Pavel10.08.1971peněžitý dar 200,00
LEFEX s.r.o.28132360bezúplatné plnění 800,00 (poskytnutí reklamní plochy)
Lejsek, Tomáš11.08.1996peněžitý dar 500,00
Lejsek, Tomáš11.08.1996peněžitý dar 100,00
Létal, Ivan15.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Levora, Tomáš04.08.1986peněžitý dar 100,00
Lichtenberg, Petr16.04.1959peněžitý dar 4 000,00
Linhart, Jaroslav12.08.1958peněžitý dar 500,00
Linhartová, Daniela10.04.1991peněžitý dar 100,00
Lipková, Kateřina02.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Lipovčan, Radim02.06.1976peněžitý dar 200,00
Lipovčan, Radim02.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Hyundai Getz - 3 měsíce)
Liška, Adam19.04.1988peněžitý dar 100,00
Liška, Petr08.07.1991peněžitý dar 1 000,00
Lišková, Karin05.05.1974peněžitý dar 500,00
LOEX s.r.o.24838442peněžitý dar 100 000,00
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 4 000,00 (reklamní prostor na webu www.fotbalunas.cz)
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 5 000,00 (reklamní prostor v týdeníku Raport)
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí objednané plochy v tisku)
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí plochy na dlouhodobě pronajaté reklamní ploše)
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí plochy na betonovém objektu)
LOEX s.r.o.24839442bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Löffelmann, Václav20.12.1993peněžitý dar 250,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 1 000,00
Loskot, Josef12.12.1951peněžitý dar 500,00
Loučková, Martina13.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Louvarová, Jana20.06.1977peněžitý dar 500,00
Ludvík, Jan06.02.1947peněžitý dar 100,00
Lukašík, Šimon03.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Luňáček, Jiří21.10.1979peněžitý dar 100,00
Lusk, Jan27.03.1974peněžitý dar 200,00
Macejka, Tomáš17.11.1986peněžitý dar 150,00
Macek, Petr24.09.1979peněžitý dar 500,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 600,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 1 255,00
Macich ml., Jiří25.01.1987peněžitý dar 100,00
Maděra, Jiří30.07.1982peněžitý dar 100,00
Maděra, Jiří30.07.1982peněžitý dar 2 500,00
Macháček, Jan02.04.1974peněžitý dar 250,00
Macháček, Jan07.01.1987peněžitý dar 100,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 260,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 100,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 114,00
Machač, Marek06.10.1988peněžitý dar 500,00
Machovec, Jaroslav03.03.1998peněžitý dar 250,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 50 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 70 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 30 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 23 700,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 9 450,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 85 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 19 840,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 5 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 102 000,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 19 900,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 22 690,00
Mach, Tomáš16.02.1973peněžitý dar 3 000,00
Májek, Petr18.03.1966peněžitý dar 300,00
Majgot, Michal17.12.1987peněžitý dar 100,00
Majirský, Martin01.03.1980peněžitý dar 100,00
Major, Petr18.04.1951peněžitý dar 1 000,00
Majová, Světlana21.01.1965peněžitý dar 100,00
Makúch, Josef17.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Malá, Jitka06.12.1969peněžitý dar 300,00
Malina, Michal14.05.1993peněžitý dar 100,00
Malina, Radek04.02.1992peněžitý dar 300,00
Malinová, Pavlína05.10.1967peněžitý dar 100,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 500,00
Malý, Miroslav22.04.1976peněžitý dar 500,00
Malysiak, Jiří10.01.1974peněžitý dar 100,00
Maňáková, Martina11.03.1976peněžitý dar 100,00
Mandát, Jan09.09.1957peněžitý dar 400,00
Mandlíková, Lenka19.06.1987peněžitý dar 100,00
Maňurová, Iveta14.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Mareček, Vít11.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Marečková, Milada15.12.1976bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Marek, Jiří18.10.1959peněžitý dar 500,00
Markvartová, Eva13.05.1963peněžitý dar 600,00
Markvartová, Eva13.05.1963peněžitý dar 300,00
Marsa, Jaroslav29.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Martin Hásek73748633peněžitý dar 1 000,00
Martinec, Luboš11.12.1971peněžitý dar 500,00
Martínek, Petr30.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Martin, Kašný08.06.1980peněžitý dar 100,00
Martinková, Taťjana02.05.1954peněžitý dar 300,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvanová, Zuzana20.07.1962peněžitý dar 2 500,00
Máslo, Martin21.10.1988peněžitý dar 100,00
Mašek, Petr09.08.1988peněžitý dar 100,00
Maťátková, Barbora23.08.1988peněžitý dar 100,00
Matějček, Milan30.12.1986peněžitý dar 500,00
Matějček, Milan30.12.1986peněžitý dar 500,00
Matejicek, Tomas04.10.1979peněžitý dar 300,00
Matejicek, Tomas04.10.1979bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Matějka, David21.07.1993peněžitý dar 100,00
Materna, Petr23.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Matys, Miloš11.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Matys, Miloš11.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě za účelem propagace)
Matys, Viktor23.03.1963peněžitý dar 2 000,00
Matyščák, Ondřej22.10.1986peněžitý dar 100,00
Mauler, Petr04.02.1968peněžitý dar 100,00
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 250,00
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 300,00
Mediport 93, sro49448765peněžitý dar 20 000,00
med, marek28.04.1987peněžitý dar 100,00
Meduna, Ondřej15.01.1985peněžitý dar 250,00
Mejzlík, Petr11.11.1958peněžitý dar 100,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 200,00
Menoušek, Jaroslav06.11.1981peněžitý dar 500,00
Menoušek, Jaroslav06.11.1981peněžitý dar 200,00
Mergl, Vítězslav01.10.1991peněžitý dar 100,00
Mervart, Jan22.12.1990peněžitý dar 100,00
Mičanová, Věra21.01.1960peněžitý dar 500,00
Michael Vytlačil, Lukáš23.04.1985peněžitý dar 250,00
Michalčík, Tomáš27.02.1996peněžitý dar 100,00
Michálek, Petr09.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Michal, Petr02.02.1972peněžitý dar 100,00
Michel, Milan01.05.1987peněžitý dar 100,00
Mikeska, Michal04.04.1990peněžitý dar 250,00
Mikloš, Martin10.03.1987peněžitý dar 250,00
Mikula, Pavel12.10.1984peněžitý dar 6 999,00
Mikulášek, Pavel02.08.1966peněžitý dar 2 500,00
Mikulášek, Pavel02.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Mikuláš, Mojmír23.04.1968peněžitý dar 10 000,00
Mikuláš, Mojmír23.04.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě (Vestec))
Mikulenka, Jiří14.01.1983peněžitý dar 250,00
Milbach, Tomáš21.04.1983peněžitý dar 500,00
Miler, Luděk20.11.1959peněžitý dar 100,00
Minářů, Marie17.08.1963peněžitý dar 1 000,00
Mirtl, Lukáš19.04.1984peněžitý dar 300,00
Mises, Pavel04.06.1986peněžitý dar 7 400,00
Mises, Pavel04.06.1986peněžitý dar 2 500,00
Miškolci, Michal12.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Miškolci, Michal12.07.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí zadního skla automobilu na polep.)
Mitura, Jindřich25.06.1991peněžitý dar 500,00
Mlich, Viliam25.06.1956peněžitý dar 200,00
Mlich, Viliam25.06.1956peněžitý dar 200,00
Mlich, Viliam25.06.1956peněžitý dar 200,00
Mlýnková Išková, Terézia30.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Moc, Jiří12.02.1990bezúplatné plnění 4 000,00 (Poskytnutí plochy u plotu)
Mocová, Jana23.04.1991bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
MOLINO s.r.o.25712721bezúplatné plnění 1 500,00 (Pronájem plochy před NC v Jesenici u Prahy, ca 1,5m²)
Monika Zbránková46585605bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí reklamní plochy pro plachtu)
Moravcová, Marie01.01.1955peněžitý dar 200,00
Moravec, Jan23.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Moravec, Jan23.09.1985peněžitý dar 500,00
Morávek, Lukáš12.05.1989peněžitý dar 100,00
Moricová, Jana10.12.1984peněžitý dar 100,00
Morx, Tomáš12.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Moses, Petr14.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Motejlek, Petr08.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Mudroch, Lukáš03.03.1970peněžitý dar 300,00
Mudroch, Lukáš03.03.1970peněžitý dar 100,00
Muk, Jiří16.05.1940bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy na vratech pod adresou Zelinářská 12 Praha 4)
Muk, Jiří16.05.1940bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy na vratech pod adresou Zelinářská 567 Praha 4)
Müller, Josef09.03.1976peněžitý dar 300,00
Müller, Robert15.10.1978peněžitý dar 100,00
Murár, David08.07.1988peněžitý dar 100,00
Musil, Dalibor26.02.1973peněžitý dar 200,00
Musil, Oldřich07.04.1960peněžitý dar 500,00
Musilová, Barbora22.02.1989peněžitý dar 500,00
Musil, Richard05.03.1979peněžitý dar 500,00
Mužíková, Radka01.11.1984peněžitý dar 100,00
Nagy, Pavel17.11.1988peněžitý dar 200,00
Nanette28207009bezúplatné plnění 15 000,00 (Pronájem bilboardů)
Navátilová, Andrea03.05.1974peněžitý dar 100,00
Navrátil, Petr07.01.1986peněžitý dar 100,00
Navrátil, Petr07.01.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí plochy na autě)
Navrátil, Václav18.08.1986peněžitý dar 333,00
Navrátil, Vlastislav19.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Navrátil, Vlastislav19.03.1954peněžitý dar 3 000,00
Nedbal, Richard08.04.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (poskytnutí plochy na rodinném domě)
Nedbal, Richard08.04.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (poskytnutí plochy na rodinném domě)
Nedbal, Richard08.04.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (poskytnuti plochy na rodinném domě)
Neděla, Tomáš22.07.1973bezúplatné plnění 300,00 (plachta)
Nejedlý, Tomáš27.04.1994peněžitý dar 200,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekolný, Tomáš30.06.1979peněžitý dar 500,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 2 000,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jiří20.05.1977peněžitý dar 100,00
Němec, Petr25.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Němec, Stanislav19.01.1975peněžitý dar 100,00
Němeček, František02.04.1976peněžitý dar 2 000,00
Něnička, Jakub03.01.1988peněžitý dar 100,00
Neoproud, Lukáš25.06.1992peněžitý dar 2 000,00
Nesnídal, Vlastimil27.01.1992peněžitý dar 100,00
Netolický, David19.04.1978peněžitý dar 300,00
Neugebauer, Petr08.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Neugebauer, Petr08.07.1978peněžitý dar 200,00
Neumann, Michal07.06.1984peněžitý dar 100,00
Neuwirthová, Denisa18.10.1951peněžitý dar 200,00
Nevrlka, Karel03.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Nevřela, David16.06.1986peněžitý dar 300,00
Nevřela, Miroslav06.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Nevřela, Miroslav06.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Nezveda, Jakub02.03.1986peněžitý dar 100,00
Niederlová, Marie31.05.1949peněžitý dar 100,00
Nosek, Michal06.03.1975peněžitý dar 100,00
Nosek, Ondřej09.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Nosek, Ondřej09.08.1982peněžitý dar 500,00
Nováček, Stanislav21.09.1953peněžitý dar 3 000,00
Novák, Dušan20.10.1986peněžitý dar 250,00
Novák, Jan01.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (Umístění plachty v ulici Na Radosti)
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 250,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Martin31.10.1978peněžitý dar 100,00
Novák, Matouš05.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Novák, Petr18.01.1982peněžitý dar 100,00
Novikmec, Jozef28.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Jana20.01.1980peněžitý dar 100,00
Novotná, Michaela22.06.1993peněžitý dar 100,00
Novotný, Aleš29.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Novotný, Josef05.04.1989peněžitý dar 795,00
Novotný, Josef05.04.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (Poskytnutí reklamního prostoru - vyvěšení plachty)
Novotný, Pavel13.11.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Novotný, Tomáš25.06.1971peněžitý dar 1 500,00
Nový, Radim24.07.1980peněžitý dar 500,00
Nowak, Petr02.09.1974peněžitý dar 100,00
Nuslauer, Pavlík01.05.1958peněžitý dar 200,00
Nuslauer, Pavlík01.05.1958peněžitý dar 200,00
Nyplová, Alžběta13.02.1975peněžitý dar 100,00
Obluk, Jakub18.08.1992peněžitý dar 100,00
Obrdlík, Karel21.05.1980peněžitý dar 200,00
Obrdlík, Petr18.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Obršlík, Jaroslav28.03.1977peněžitý dar 300,00
Obršlík, Jaroslav28.03.1977peněžitý dar 200,00
Ogurčák, Jan01.09.1990peněžitý dar 100,00
Okáč, Martin12.05.1972peněžitý dar 300,00
Oktábec, Jan17.06.1993peněžitý dar 200,00
Olejník, Václav24.12.1972peněžitý dar 150,00
Omnitel CZ, s.r.o.28320506peněžitý dar 15 000,00
Onderka, Kamil19.04.1976peněžitý dar 500,00
Ondráček, Adam01.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Ondráčková, Ladislava03.12.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Opel Corsa - 4 měsíce.)
Ondřej Musil, JUDr.01.10.1986peněžitý dar 100,00
Orálek, Luboš18.11.1964peněžitý dar 500,00
Orálek, Luboš18.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy na domě v Sokolově)
Ostřížek, Lukáš07.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Otta, Lubor22.10.1962peněžitý dar 100,00
Otta, Pavel05.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Otta, Pavel05.05.1989peněžitý dar 5 000,00
Ott, Michal21.02.1992peněžitý dar 300,00
Ott, Michal21.02.1992peněžitý dar 500,00
Ott, Tomáš20.11.1983peněžitý dar 100,00
Oukropec, Jiří11.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 35 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 25 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 29 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 25 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 25 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 20 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 20 000,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 77 440,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 7 100,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 10 100,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 15 175,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš11.08.1981bezúplatné plnění 540 000,00 (Tisk předvolebních novin)
Palmová, Pavlína25.08.1966peněžitý dar 500,00
palounek, jaroslav06.10.1981peněžitý dar 100,00
Pánek, Daniel26.05.1985peněžitý dar 250,00
Pangrác, Hynek08.12.1964bezúplatné plnění 800,00 (Výlep volebních plakátů ve městě Mimoň na plochách v majetku města. Uhrazeno dárcem městu Mimoň v hotovosti.)
Pangrác, Hynek08.12.1964bezúplatné plnění 2 558,00 (Přenosný dávkovač nápojů "Rocketpaks" pro akci "Svobodná káva")
Panchartek, Pavel04.01.1991peněžitý dar 100,00
Panocha, Vít15.09.1971peněžitý dar 300,00
Panocha, Vít15.09.1971peněžitý dar 100,00
Pantůčková, Marie21.09.1980peněžitý dar 100,00
Papánek, Jiří26.03.1980peněžitý dar 500,00
Papp, Přemysl09.09.1993peněžitý dar 100,00
Papp, Přemysl09.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Parusová, Petra16.07.1975peněžitý dar 300,00
Pařízek, Petr26.11.1965peněžitý dar 100,00
Pařízková, Alena13.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Pařízková, Iveta10.02.1969peněžitý dar 500,00
Paška, Přemysl26.06.1983peněžitý dar 250,00
Patejdl, Tomáš07.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Pátek, Roman28.10.1964bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Patlejch, Karel05.08.1999peněžitý dar 300,00
Paulík, Karel29.03.1974peněžitý dar 100,00
Paulík, Karel29.03.1974peněžitý dar 200,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Pavlacký, Jiří20.07.1996peněžitý dar 200,00
Pavlis, Tomáš10.01.1982peněžitý dar 10 000,00
Pavlov, Vladimír26.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Pazourek, Petr14.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Pecháček, Jan14.03.1991peněžitý dar 100,00
Pech, Jindřich23.02.1980peněžitý dar 100,00
Pejřimovský, David20.02.1988peněžitý dar 5 000,00
Pejřimovský, David20.02.1988peněžitý dar 10 000,00
Pelán, Jaroslav23.08.1980peněžitý dar 500,00
Pelán, Jaroslav23.07.1980bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě pro vyvěšení plachty)
Pelc, Ondřej04.11.1979peněžitý dar 750,00
Pelčáková, Pavlína12.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Peleška, Luděk26.07.1960peněžitý dar 10 000,00
Pelikan, Lukas06.03.1989peněžitý dar 108,00
Pelíšek, Radomil14.12.1972peněžitý dar 300,00
Pella, Radim18.01.1988peněžitý dar 500,00
Peprla, Oldřich19.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Pernica, Radek25.02.1980peněžitý dar 500,00
Pernica, Radek25.02.1980peněžitý dar 200,00
Persaň, Vladimír10.03.1967peněžitý dar 100,00
Perutka, Tomáš04.11.1975peněžitý dar 300,00
Peřinová, Pavla23.12.1976peněžitý dar 100,00
Pesl, Jan15.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Pešek, Tomáš29.04.1989bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí výlohy na plakát velikosti A2)
Pešička, Jan16.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Pešík, Jiří13.11.1987peněžitý dar 600,00
Pešta, Lukáš28.01.1981peněžitý dar 100,00
Peterka, Jiří02.05.1952peněžitý dar 100,00
Petr Čermák, RNDr.17.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Petr Foch, RNDr.01.03.1946peněžitý dar 100,00
Petrák, Michal12.12.1983peněžitý dar 400,00
Petráková, Andrea04.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Petráková, Andrea04.06.1971peněžitý dar 500,00
Petrásek, David29.07.1992peněžitý dar 200,00
Petrásek, David29.07.1992peněžitý dar 300,00
Petrík, František19.04.1961bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí plochy na plotě v Obci Jindřichovice pod Smrkem)
Petrík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 300,00
Petrík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 250,00
Petrík, Vojtěch22.12.1989peněžitý dar 100,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 500,00
Petrouš, Petr20.10.1988peněžitý dar 500,00
Petrů, Jiří02.06.1959peněžitý dar 2 000,00
Petružela, Josef03.02.1951peněžitý dar 100,00
Petřík, Jan25.07.1971peněžitý dar 200,00
Petřík, Jiří08.12.1976peněžitý dar 250,00
Pilař, David12.07.1979peněžitý dar 100,00
Pinkasová, Dana14.08.1974peněžitý dar 100,00
Písař, Přemysl26.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Pitelka, Jiří12.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Pivoda, Jiří08.03.1971bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí plochy na polep 2 aut a poskytnutí plochy na plotě)
Pleskač, Radomír20.05.1992peněžitý dar 500,00
Pliska, Miroslav04.10.1965peněžitý dar 100,00
Poddaný, Michal10.01.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Podermański, Tomáš14.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Podermański, Tomáš14.06.1980peněžitý dar 3 000,00
Podlesný, Petr10.11.1954peněžitý dar 300,00
Podlesný, Petr10.11.1954peněžitý dar 100,00
Podlesný, Petr10.11.1954peněžitý dar 250,00
Pohlová, Magda06.09.1974peněžitý dar 300,00
Pochopová, Jana14.08.1973peněžitý dar 100,00
Pokorná, Petra21.07.1975peněžitý dar 100,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 200,00
Pokorný, Jan06.05.1977peněžitý dar 200,00
Pokorný, Vladimír21.01.1992peněžitý dar 500,00
Polák, Marek07.01.1993peněžitý dar 200,00
Polanecká, Daniela25.01.1982peněžitý dar 400,00
Polanecká, Daniela25.01.1982peněžitý dar 150,00
Poleščuk, Andrej26.08.1993peněžitý dar 100,00
Pololáník, Petr24.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Ponc, Matouš24.08.1990peněžitý dar 100,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 4 000,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 1 500,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 8 500,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Pořízek, Petr02.07.1968peněžitý dar 1 890,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Ivo Ing.11.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Povolná, Markéta09.08.1996peněžitý dar 100,00
Povolný, Jan04.04.1994peněžitý dar 500,00
PRAUM, Miroslav02.04.1961peněžitý dar 100,00
Pravdová, Petra19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Prentis, Philip05.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Prentis, Philip05.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí štítů rodinného domu pro vyvěšení plachty 2-krát, jednou z každé strany domu, Vitín - Jižní Čechy)
Prentis, Zuzana07.10.1987peněžitý dar 100,00
Prchal, Martin12.12.1972peněžitý dar 100,00
Prior, Tomáš20.06.1988peněžitý dar 500,00
Procházka, Jan13.06.1987peněžitý dar 500,00
Procházka, Jiří29.08.1960bezúplatné plnění 6 000,00 (Úhrada odměn hosteskám při KK ve Zlínském kraji)
Procházka, Martin05.05.1997peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Martin30.11.1959peněžitý dar 200,00
Procházka, Miroslav21.02.1957peněžitý dar 5 000,00
Procházka, Miroslav21.02.1957peněžitý dar 2 500,00
Procházka, Ondřej20.11.1977peněžitý dar 100,00
Procházka, Zdeněk13.07.1976peněžitý dar 100,00
Procházková, Pavla11.05.1985peněžitý dar 500,00
Prokeš, Karel05.01.1966peněžitý dar 500,00
Prokopová, Alena01.05.1963peněžitý dar 100,00
Proněk, David05.06.1975peněžitý dar 200,00
Provázek, Karel26.11.1974peněžitý dar 200,00
Provazník, Milan30.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Průcha, Lukáš01.01.1980peněžitý dar 300,00
Přeslička, Jiří01.04.1957peněžitý dar 200,00
Přeslička, Jiří01.04.1957peněžitý dar 100,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 1 000,00
ptacek, jiri08.09.1980peněžitý dar 500,00
Ptáčník, Václav01.01.1982peněžitý dar 5 000,00
Ptáčník, Václav01.01.1982peněžitý dar 5 000,00
Pučegl, Pavel04.10.1983peněžitý dar 100,00
Punčochář, Jiří23.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Pustka, Vladimir07.05.1968peněžitý dar 100,00
Pušová, Jana20.12.1986peněžitý dar 100,00
Racek, Jaroslav21.11.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Rajdl, Kamil18.06.1987peněžitý dar 200,00
Rajkovič, Jaroslav20.01.1998peněžitý dar 100,00
Rak, Lukáš24.05.1990peněžitý dar 250,00
Randýsek, Pavel08.12.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě pro umístění reklamní plachty)
Rázová, Pavla11.09.1968peněžitý dar 500,00
Ráža, Tomáš14.07.1975peněžitý dar 100,00
Rehurek, Radim25.06.1981peněžitý dar 4 000,00
Rejthárek, Jiří15.02.1990peněžitý dar 100,00
Remeš, Jan07.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Remeš, Radek07.03.1963peněžitý dar 300,00
REPAIR REALTY27302571bezúplatné plnění 500,00 (umístění reklamního banneru v České Lípě)
REPAIR REALTY27302571bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy na adrese Jindřicha z Lipé 118, Česká Lípa)
Rett, Aleš31.01.1975peněžitý dar 200,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 500,00
Rod, Václav29.01.1952peněžitý dar 250,00
Rohlena, Vojtěch24.01.1989peněžitý dar 100,00
Rotterová, Helena06.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Roušarová, Jana10.04.1940peněžitý dar 500,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Rumler, Martin02.12.1973peněžitý dar 150,00
Ruprecht, Lukáš02.09.1988peněžitý dar 5 000,00
Ruprecht, Lukáš02.09.1988peněžitý dar 500,00
Rusová, Jana04.03.1978peněžitý dar 2 000,00
Růžička, Daniel06.03.1982peněžitý dar 200,00
Růžička, Daniel06.03.1982peněžitý dar 200,00
Růžička, Jan30.01.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na balkoně)
Růžička, Jiří13.10.1985peněžitý dar 300,00
Růžička, Lukáš07.10.1977peněžitý dar 500,00
Růžička, Pavel20.12.1969peněžitý dar 3 300,00
Růžička, Pavel20.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Růžička, Roman25.02.1962peněžitý dar 500,00
Růžička, Zdislav06.01.1950bezúplatné plnění 6 200,00 (Facebook)
Rybář, Vratislav22.08.1994peněžitý dar 100,00
Rybenský, Martin24.11.1991peněžitý dar 200,00
Rybníček, Petr28.06.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy na plotě a zadním skle automobilu na 1 měsíc)
Rychnovský, Zbyněk04.04.1976peněžitý dar 100,00
Rychnovský, Zbyněk04.04.1976peněžitý dar 100,00
Rypplová, Marta15.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Ryšlinková, Lenka25.04.1968peněžitý dar 200,00
Rýznarová, Šárka Mgr.08.05.1975peněžitý dar 100,00
Řehořek, Tomáš20.09.1986peněžitý dar 2 500,00
Řehořek, Tomáš20.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Řehůřek, Ivo25.07.1984peněžitý dar 300,00
Řezáč, Jaroslav15.05.1976peněžitý dar 150,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 200,00
Sáblík, Milan09.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Sádlík, Jiří22.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Saifr, Vladimír15.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Saifr, Vladimír15.04.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení bilbordu na plotu mezi Hlinskem a Rváčovem)
Salaquarda, Marek01.03.1952peněžitý dar 1 000,00
Salátková, Ivana09.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Samek, Martin14.03.1985peněžitý dar 500,00
Santíno, Tomáš26.04.1978bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Sas, Darek22.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Sas, Darek22.01.1991peněžitý dar 300,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 100,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 300,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 500,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 100,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 500,00
Sasová, Helena19.09.1962peněžitý dar 200,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 750,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 800,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988peněžitý dar 250,00
Sečkár, Alois21.07.1988bezúplatné plnění 250,00 (poskytnutí plochy na plachtu)
Sečkár, Alois21.07.1988bezúplatné plnění 1 600,00 (Akce "Byrokratické kolečko 2017" - jízdy na poníkovi)
Sečkár, Alois21.07.1988bezúplatné plnění 1 398,00 (Propagace besedy s Petrem Machem v Řeporyjích (tisk letáků a plakátů))
Sečkár, Alois21.07.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Sečkár, Anton12.04.1961peněžitý dar 300,00
Sedláček, Martin05.04.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (plachta na plotě, plachta na zdi)
Sekanina, Vítězslav29.12.1954peněžitý dar 10 000,00
Seňko, František09.03.1980bezúplatné plnění 500,00 (Reklamní polep na osobním autě Ford Focus - 21dní)
Sevský, Viktor14.10.1967peněžitý dar 200,00
Schwab, Bohumil27.09.1959peněžitý dar 2 017,00
Schwab, Bohumil27.09.1959peněžitý dar 2 017,00
Schwarz, Pavel16.12.1968peněžitý dar 2 500,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 300,00
Síbrtová, Olga10.06.1964peněžitý dar 100,00
Sígl, Petr03.03.1980peněžitý dar 250,00
Simunek, Zdenek17.01.1933peněžitý dar 200,00
Sivulka, Karel04.07.1979peněžitý dar 2 500,00
Sivulka, Karel04.07.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Škoda CITIGO - 4 měsíce)
SK Tiebreak Praha22852247bezúplatné plnění 100,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Skalicky, Jan07.05.1985peněžitý dar 200,00
Skalka, Přemysl19.06.1986peněžitý dar 200,00
Sklenář, Tomáš20.08.1988peněžitý dar 100,00
Skočíková, Oldřiška28.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Skovajsa, Zdeněk01.09.1954bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plachty na plotě)
Skřivánek, Vojtěch28.06.1992peněžitý dar 300,00
Skybová, Eliška25.05.1998bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Audi A3 na 2 měsíce)
Skybova, Eva05.07.1973peněžitý dar 100,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 750,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 100,00
Slavata, Martin21.04.1982peněžitý dar 100,00
Slavíček, František19.08.1979peněžitý dar 100,00
Slavíček, Vilém25.12.1978peněžitý dar 100,00
Slovák, Stanislav04.08.1964peněžitý dar 500,00
Smejkal, Martin13.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Smětáková, Sylvie15.10.1972bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Smetka, Radim24.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Smyček, Jiří13.12.1950peněžitý dar 100,00
Sojková, Lenka21.12.1988peněžitý dar 300,00
Sojková, Lenka21.12.1988peněžitý dar 100,00
Sokolsky, Nikita04.07.1991peněžitý dar 100,00
Soldán, Petr19.09.1969peněžitý dar 2 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 20 000,00
SolverTech s.r.o.28604377peněžitý dar 60 000,00
Sotolářová, Božena02.06.1952bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Soukalová, Patricie28.03.1966peněžitý dar 3 000,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Soulek, Ivo24.09.1964peněžitý dar 300,00
Spitzer, Lukáš30.03.1981peněžitý dar 100,00
Stáhlich, Rudolf17.10.1951peněžitý dar 500,00
Stachová, Dagmar31.03.1947peněžitý dar 200,00
Stambrecht, Miroslav19.04.1994peněžitý dar 500,00
Staněk, Martin10.06.1977peněžitý dar 500,00
Stanovská, Lenka17.05.1971peněžitý dar 100,00
Stará, Eva05.06.1940peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Ondřej01.08.1978peněžitý dar 5 000,00
Stárek, Ondřej01.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Ondřej01.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Starosta, Petr11.05.1949peněžitý dar 100,00
Staša, Oliver16.10.1991peněžitý dar 150,00
Staviař, Martin25.08.1984bezúplatné plnění 2 500,00 (Tvorba propagační aplikace)
Staviař, Martin25.08.1984bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí plochy na domě)
Stehlík, Zdeněk21.06.1951peněžitý dar 300,00
Stejskal, Martin11.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Stejskal, Pavel04.05.1984peněžitý dar 100,00
Stöhr, David20.01.1990peněžitý dar 2 500,00
Stojan, Petr23.10.1977peněžitý dar 500,00
Strachota, Jan20.07.1978peněžitý dar 200,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 555,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 4 000,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 7 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 15 000,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Pelhřimov, Humpolecká)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 2 400,00 (roznos letáků Golčův Jeníkov, Habry, Vilémov, Ledeč, Kamenice nad Lipou 3700 ks)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Olšinky)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na pozemku 1m2, Pelhřimov, pole nad Kauflandem)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Havl.Brod ulice Pražská)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Golč.Jeníkov ulice Obora)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 400,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Golč.Jeníkov ulice 5. května a Riegerova)
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (Reklamní polep na osobním autě Toyota Avensis, 3 měsíce)
Strachotová, Marie29.05.1947peněžitý dar 300,00
Straka, Libor13.07.1967peněžitý dar 5 000,00
Straková, Jarmila10.10.1950peněžitý dar 100,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 31 225,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 31 225,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 31 250,00
Stránský, Otto28.08.1986peněžitý dar 100,00
Strašák, Miloš21.06.1982peněžitý dar 100,00
Strniště, Jindřich02.05.1966bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí reklamní plochy ve výloze obchodu)
Strouhal, Martin23.05.1965peněžitý dar 500,00
Strouhal, Tomáš06.04.1974peněžitý dar 100,00
Strych, Václav21.03.1979peněžitý dar 250,00
Stříbrný, Petr21.10.1979peněžitý dar 200,00
Stříbrný, Tomáš19.03.1970peněžitý dar 200,00
Suchánek, Jaromír30.10.1962peněžitý dar 2 000,00
Suchanek, Martin20.10.1973peněžitý dar 777,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 500,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 500,00
Světlík, Martin09.01.1991peněžitý dar 500,00
Světlík, Martin09.01.1991peněžitý dar 250,00
Svoboda, Aleš22.04.1990peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Aleš22.04.1990peněžitý dar 800,00
Svoboda, Jan15.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jiří01.03.1946bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na plotě do 21.10.2017, Pelhřimov, Slovanského bratrství)
Svoboda, Karel21.04.1980peněžitý dar 200,00
Svoboda, Martin03.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radek01.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Ivan25.03.1972peněžitý dar 400,00
Sýkora, Jiří22.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Jiří22.06.1968peněžitý dar 500,00
Šalamoun, Lukáš18.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Šamonil, Eduard25.07.1946peněžitý dar 200,00
Šanc, Pavel14.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Šarhan, Jakub01.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Šarhan, Jakub01.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Šarhan, Petr11.09.1948peněžitý dar 500,00
Šebela, Petr10.03.1975peněžitý dar 100,00
Šebelík, Jan02.01.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (Poskytnutí plochy na plotě. Červen - říjen 2017)
Šebelová, Alena07.04.1953bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Šebesta, Karel01.01.1955bezúplatné plnění 8 000,00 (Transparent na domě)
Šemík, Vladimír09.11.1980peněžitý dar 300,00
Šetina, Zbyněk10.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Ševčík, Martin11.12.1974bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí 2 ploch na plotech na vyvěšení banneru)
Ševčík, Martin11.12.1974bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Ševčík, Ondřej25.08.1982peněžitý dar 1 500,00
Ševeček, Jakub24.01.1992peněžitý dar 100,00
Šikýř, Radek01.01.1900peněžitý dar 300,00
Šilhán, Jakub09.02.1975peněžitý dar 100,00
Šíma, Roman05.08.1964peněžitý dar 100,00
Šimek, František10.05.1980peněžitý dar 100,00
Šimek, Jiří13.05.1976peněžitý dar 500,00
Šírek, Pavel15.06.1943peněžitý dar 100,00
Šitina, Jiří26.08.1974peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škorpil, Vratislav21.09.1966peněžitý dar 100,00
Škoula, Michal06.03.1992peněžitý dar 300,00
Škoula, Michal06.03.1992peněžitý dar 250,00
Škoula, Michal06.03.1992peněžitý dar 100,00
Šlahora, Evžen11.02.1969bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy na plotě na poslední týden)
Šlesingerová, Martina01.03.1966peněžitý dar 10 000,00
Šmerda, Jan06.02.1984peněžitý dar 100,00
Šnorová, Edita14.02.1983bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Šourek, Michael07.06.1987peněžitý dar 400,00
Špaček, Martin19.03.1977peněžitý dar 300,00
Špačková, Hana08.08.1981peněžitý dar 100,00
Špalek, Pavel07.05.1973peněžitý dar 800,00
Špinar, Jiří23.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Špitálský, Jiří11.12.1970peněžitý dar 10 000,00
Špitálský, Jiří11.12.1970peněžitý dar 5 000,00
Špitálský, Jiří11.12.1970peněžitý dar 5 000,00
Špitálský, Jiří14.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Šrámek, Ivan22.11.1967peněžitý dar 2 455,00
Šrůmová, Blanka24.08.1965peněžitý dar 100,00
Štádler, Robert18.01.1977peněžitý dar 100,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 1 016,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 2 700,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 2 000,00
Štampach, Tomáš18.10.1984peněžitý dar 150,00
Šťastná, Ivana02.03.1976peněžitý dar 100,00
Šťastný, Jan25.01.1970peněžitý dar 100,00
Štefan, Pavel29.05.1985peněžitý dar 500,00
Štencel, Martin18.04.1992peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Silvie05.11.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Štěpán, Marek11.05.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (reklama na facebook stránce Svobodní Uherské Hradiště)
Štěpán, Marek11.05.1976bezúplatné plnění 1 400,00 (poskytnutí plachty na plotě)
Štěpán, Marek11.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí fasády domu ve Valašském Meziříčí pro umístění banneru)
Štěpán, Radim07.08.1989peněžitý dar 100,00
Štochl, Petr15.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Štoll, Kamil22.04.1974peněžitý dar 500,00
Štolová, Marcela10.04.1964peněžitý dar 300,00
Šťovíčková, Ivana15.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Štrejbarová, Marie14.08.1968peněžitý dar 2 500,00
Študent, František30.08.1972peněžitý dar 100,00
Šturma, Ondřej15.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Štůsek, Petr16.07.1982peněžitý dar 100,00
Šultys, Jaroslav06.08.1946bezúplatné plnění 4 000,00 (Poskytnutí plochy na oplocení.)
Švábek, Roman27.12.1982peněžitý dar 100,00
Švábenská, Jiřina03.06.1963peněžitý dar 500,00
Švarcová, Ilona15.07.1971peněžitý dar 100,00
Švarcová, Lenka15.07.1991peněžitý dar 100,00
Švecová, Lucie31.05.1993peněžitý dar 100,00
Šveda, Martin12.09.1967peněžitý dar 200,00
Švehla, Jiří14.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 300,00
Tatíček, Tomáš25.08.1989peněžitý dar 200,00
TAXI sanitka s.r.o.04933851bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Volkswagen Caddy - 2 měsíce)
Tejčka, Michael04.03.1980peněžitý dar 100,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 250,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 500,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 500,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 90,00
Tenora, Marcel09.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Tenora, Marcel09.04.1973bezúplatné plnění 525,00 (Výlep plakátů na plochy Boskovice)
Teslík, Vojtěch14.05.1985peněžitý dar 100,00
Tieff, Pavel01.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Tichá, Michaela15.10.1975bezúplatné plnění 3 000,00 (plocha na plotě, od 01. 08. 17 do voleb v říjnu 2017, nepeněžitý dar)
Till, Michael20.02.1976peněžitý dar 200,00
Tinka, Libor30.10.1985peněžitý dar 150,00
Tišer, Marian19.11.1971peněžitý dar 300,00
Titzová, Hana22.01.1989peněžitý dar 100,00
Titzová, Hana22.01.1989peněžitý dar 250,00
Titzová, Hana22.01.1989peněžitý dar 1 500,00
Tkaczyszyn, Ladislav17.04.1968peněžitý dar 100,00
TLAMKA, Tomáš23.05.1986peněžitý dar 100,00
Tobiška, František30.11.1982peněžitý dar 500,00
Tolar, Martin23.05.1989peněžitý dar 200,00
Tomala, Kristian22.08.1991peněžitý dar 500,00
Tomáš Homolka - Creative Studio14911159peněžitý dar 500,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Tomášková, Jana24.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Tomášková, Jana24.03.1962peněžitý dar 500,00
Tomis, Zdeněk15.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Tomíšek, Miroslav04.03.1998peněžitý dar 500,00
Tomposova, Emilia11.06.1958peněžitý dar 500,00
Tomšů, Svatopluk28.06.1973peněžitý dar 100,00
Trauške, Antonín04.05.1956peněžitý dar 200,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 1 500,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Trkal, Hugo28.10.1988peněžitý dar 100,00
TROAX CZ s.r.o.26436221peněžitý dar 100 000,00
Trochtová, Gabriela10.11.1973peněžitý dar 100,00
Tuček, Jakub10.05.1986peněžitý dar 600,00
Tůma, Miroslav03.05.1975peněžitý dar 500,00
Turek, Martin01.09.1969peněžitý dar 100,00
Typlt, Jaroslav11.02.1975peněžitý dar 500,00
Tyralík, Jindřich10.02.1983peněžitý dar 500,00
u&we Advertising, spol. s r. o.25675141bezúplatné plnění 59 360,00 (Tisk volebních novin a letáků: 5000 ks krajský leták, 4000 ks skládačka, 20000 ks volební noviny.)
Uhlíř, Václav20.04.1988peněžitý dar 500,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Uhýrek, Ondřej05.05.1984peněžitý dar 500,00
Uchytilová, Olga17.01.1960peněžitý dar 250,00
Ulehla, Aleš29.08.1978peněžitý dar 100,00
Uličný, Daniel17.04.1976peněžitý dar 2 500,00
Uličný, Marek28.07.1981peněžitý dar 2 500,00
Uličný, Marek28.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Ulrich, Radek19.03.1976peněžitý dar 100,00
Ulrych, Radek18.02.1971peněžitý dar 100,00
Ungr, Pavel05.08.1994peněžitý dar 100,00
Urbančík, Pavel18.04.1974peněžitý dar 100,00
Vacková, Gabriela19.01.1979peněžitý dar 300,00
Václavík, Jan22.04.1986peněžitý dar 100,00
Vagunda-Drgáč, Josef12.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Vaigelová, Mária21.06.1959peněžitý dar 100,00
Vaishar, Zdeněk27.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Valach, Petr03.11.1982peněžitý dar 300,00
Vala, Lukáš20.12.1993peněžitý dar 100,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 100,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 500,00
Válková, Martina18.09.1975bezúplatné plnění 1 300,00 (poskytnutí plochy na plotě)
Vaněk, Jindřich06.12.1988peněžitý dar 250,00
Vaněk, Jindřich06.12.1988peněžitý dar 300,00
Vaňharová, Eliška18.03.1989peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Marta23.02.1943peněžitý dar 100,00
Váňová, Denisa26.10.1974peněžitý dar 200,00
Vašek, Ladislav02.05.1955peněžitý dar 300,00
Vašíček, Ondřej30.11.1982peněžitý dar 500,00
Vašíček, Vladimír01.02.1972peněžitý dar 500,00
Vašín, Marek25.06.1959peněžitý dar 3 000,00
Vašinová, Jana11.08.1972peněžitý dar 100,00
Vataha, Tomáš08.02.1983peněžitý dar 500,00
Vávra, Jiří20.09.1985peněžitý dar 100,00
Vávra, Jiří20.09.1985peněžitý dar 100,00
Vavra, Petr10.09.1970peněžitý dar 200,00
Vavřín, Pavel21.02.1975peněžitý dar 200,00
veisová, šárka08.07.1953peněžitý dar 200,00
Vejnar, Josef22.11.1951peněžitý dar 300,00
Vejvoda, Radek01.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Veleba, Martin08.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Velebová, Zorka08.12.1968peněžitý dar 200,00
Velenský, Tomáš01.08.1980peněžitý dar 100,00
Ventluka, Vojtěch17.04.1983peněžitý dar 300,00
Veselá, Martina05.12.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Miloš25.03.1980peněžitý dar 250,00
Vetrak, Martin24.07.1976peněžitý dar 300,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 150,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Veverka, František27.05.1976peněžitý dar 200,00
Vičík, Tomáš26.09.1997peněžitý dar 100,00
Vídenský, Leoš02.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Vidrman, Petr20.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Vidrman, Petr20.06.1975peněžitý dar 300,00
Vimerová, Mirka22.02.1970peněžitý dar 100,00
Vinterová, Petra14.11.1973peněžitý dar 500,00
Vítek, Tomáš11.01.1999peněžitý dar 100,00
Vítková, Irena14.09.1956peněžitý dar 100,00
Vláčilová, Kateřina04.04.1989peněžitý dar 100,00
Vlachová, Helena02.03.1954peněžitý dar 100,00
Vlachova, Veronika23.01.1982peněžitý dar 100,00
Vlasák, Aleš23.12.1976peněžitý dar 500,00
Vlasák, Jiří05.05.1978peněžitý dar 2 000,00
Vlašicová, Pavla20.05.1974peněžitý dar 200,00
Vlčková, Naděžda28.06.1973peněžitý dar 100,00
Vlk, Karel07.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Vlk, Karel07.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Vobejda, Josef11.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Voborník, Jiří09.03.1985peněžitý dar 2 500,00
Voborník, Petr26.02.1982peněžitý dar 250,00
Vobořil, Petr01.05.1977peněžitý dar 500,00
Vobořil, Petr01.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Vodička, Jiří29.04.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě VW Touareg - 4 měsíce)
Vogel, Jakub04.08.1986peněžitý dar 300,00
Vogel, Jakub04.08.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Peugeot 107 - 4 měsíce)
Vogel, Jan05.03.1990peněžitý dar 100,00
Vojtíšková, Kristýna24.08.1985peněžitý dar 1 500,00
Vokál, Josef29.03.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (poskytnutí plochy na buňce)
Volák, Martin06.05.1978peněžitý dar 300,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Vonavka, Tomas11.10.1971peněžitý dar 400,00
Vondráček, Libor29.07.1994peněžitý dar 1 152,00
Voráček, Jakub18.12.1996peněžitý dar 100,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 500,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 500,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 250,00
Vorba, Filip11.03.1992peněžitý dar 400,00
Vorba, Filip11.03.1993peněžitý dar 100,00
Voseček, Jiří03.10.1987peněžitý dar 500,00
Vostracká, Jana14.09.1969peněžitý dar 250,00
Vostřez, Petr23.06.1960peněžitý dar 300,00
Votrubec, Vlastimil30.05.1984peněžitý dar 200,00
Votrubová, Zuzana04.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Vrabec, Jakub12.08.1988peněžitý dar 200,00
Vrána, Matěj18.08.1990peněžitý dar 100,00
Vraný, Jiří13.06.1963peněžitý dar 500,00
Vybíral, Jiří17.10.1971peněžitý dar 2 000,00
Vyčítal, Daniel19.04.1977peněžitý dar 100,00
Vyčítal, Marek02.11.1985peněžitý dar 500,00
Vyrobik, Tomáš09.08.1990peněžitý dar 100,00
Výsmek, Ladislav01.12.1992peněžitý dar 357,00
Vystrcil, Václav21.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (plocha na plotě)
Waclawik, Michal22.05.1981peněžitý dar 200,00
Weigner, Tomáš30.09.1979peněžitý dar 200,00
Wieclaw, Jan23.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Zahálka, Martin10.06.1985peněžitý dar 200,00
Zahradníčková, Jarmila18.04.1948peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva24.06.1972peněžitý dar 100,00
Zahradník, Pavel16.09.1987peněžitý dar 200,00
Zahuta, Libor07.02.1957peněžitý dar 300,00
Zach, Marek06.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Zajíc, Petr20.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Zajíčková, Jiřina28.03.1968peněžitý dar 100,00
Zálešák, Jakub13.06.1988peněžitý dar 100,00
Zálom, Luboš25.01.1981peněžitý dar 12 000,00
Zálom, Luboš25.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Zálom, Luboš25.01.1981bezúplatné plnění 250,00 (Vyvěšení plachty v místě trvalého bydliště)
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 200,00
Zapletal, David23.02.1970peněžitý dar 256,00
Zapletal, Jan13.08.1974peněžitý dar 100,00
Zapletal, Jiří05.10.1980bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí plochy x 3)
Zapletal, Jiří05.10.1980bezúplatné plnění 4 500,00 (provedení instalace velkoformátové plachty)
Zapletal, Jiří05.10.1980bezúplatné plnění 7 000,00 (Organizace akce pro střeleckou veřejnost s propagací značky Svobodných. Pronájem střeliště, půjčovné atd.)
Zapletal, Miroslav25.02.1982peněžitý dar 100,00
Zástěra, Dalibor03.11.1958peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Stanislav14.06.1942peněžitý dar 500,00
Zažímal, Vítek23.06.1987peněžitý dar 500,00
Zažímal, Vítek23.06.1987peněžitý dar 300,00
Zbubnová, Ivana25.04.1963peněžitý dar 100,00
Zdvořák, Zdeněk21.07.1985peněžitý dar 200,00
Zelený, František21.03.1988peněžitý dar 250,00
Zelycz, Radek23.04.1971bezúplatné plnění 3 000,00 (Poskytnutí plochy na plotě)
Zeman, František18.06.1952peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zgarba, Jan22.02.1989peněžitý dar 300,00
Zikmund, Tomáš21.09.1965peněžitý dar 500,00
Zima, Michal11.04.1990peněžitý dar 100,00
Zima, Miroslav07.07.1965peněžitý dar 100,00
Zima, Petr18.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Zima, Petr18.12.1973peněžitý dar 100,00
Zmeškal, Marek13.11.1991peněžitý dar 100,00
Zouhar, Radek10.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 10 000,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 10 000,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 150,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 10 000,00
Zouza, Roman03.03.1968peněžitý dar 200,00
Žabka, Martin23.04.1976peněžitý dar 666,00
Žáček, Vlastimil19.07.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (Reklamní polep na osobním autě Volkswagen PASSAT - 5 měsíců)
Žaitlík, David04.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jiří21.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Ženíšek, Vít19.04.1976peněžitý dar 2 500,00
Židek, Martin28.08.1987peněžitý dar 100,00
Židek, Stanislav06.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00
Žitníková, Ivana25.10.1984peněžitý dar 600,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 679 360,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
EMSEKO CZ s.r.o.2556674180 000,00 (3 mesíce Bigboard ve Zlíně, včetně polepů)
Pajonk, Tomáš11.08.1981540 000,00 (Tisk předvolebních novin)
u&we Advertising, spol. s r. o.2567514159 360,00 (Tisk volebních novin a letáků: 5000 ks krajský leták, 4000 ks skládačka, 20000 ks volební noviny.)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

V části V. dary nejsou uvedeni následující dárci z důvodu nepřípustné chyby - datum narození.

26.10.2017 dar ve výši 100,--Kč, David Koukal, nar. 10.5.2001, bytem Sídliště 264, 67125 Hodonice
26.10.2017 dar ve výši 100,--Kč, Goubej Radek, nar. 4.1.2001, bytem Loučky 260, 35734 Nové Sedlo
17.10.2017 dar ve výši 100,--Kč, Konopásek Michal, nar. 22.6.2001, bytem Na Zvonečku 938, 27204 Kladno
12.10.2017 dar ve výši 300,--Kč, Martykán Tomáš, nar. 7.9.2001, bytem náměstí Svornosti, 61600 Brno
12.10.2017 dar ve výši 100,--Kč, Gregor Matěj, nar. 12.4.2002, bytem Halasova 20/157, 70300 Ostrava
2.10. 2017 dar ve výši 100,--Kč, Hladůvka Ondřej, nar. 28.7.2002, bytem Podlesí 5450, 76005 Zlín
29.3.2017 dar ve výši 100,--Kč, Jeřábek Vojtěch, nar. 22.2.2001, bytem Otakarova 11/222, 14000 Praha
10.1.2017 dar ve výši 100,--Kč, Pokorný Matyáš, nar. 23.2.2001, Široké schody 110, 53701 Chrudim


V účetní závěrce je příspěvek ze státního rozpočtu České republiky zohledněn ve výnosech dle časového rozlišení.