Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26673908

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Malostranské nám. 266/5, Praha 1, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 737776048, e-mail: info@stan.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petr Gazdík - PředsedaDatum: 29.03.2018 08:48:22
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_UZ_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 69 175 219,44
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
26 215 700,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 18 350 000,00
4 Členské příspěvky 358 150,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 23 437 892,01
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 371,93
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 813 105,50
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 584 720,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 917 683,18
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 56 728 842,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 187 355,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 23 768 392,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
A.M.M. Accounting s.r.o.28849795peněžitý dar 20 000,00
Actrichter, Říčanská hokejová s.r.o., Na Babě 452, Osnice - Jesenice2886758bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Adamcová, Jarka01.01.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Adamčík, Evžen07.01.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
AgE - reklamní agentura, s.r.o.26763605peněžitý dar 32 000,00
AgE - reklamní agentura, s.r.o.26763605peněžitý dar 9 000,00
AgE - reklamní agentura, s.r.o.26763605peněžitý dar 28 000,00
AgE - reklamní agentura, s.r.o.26763605peněžitý dar 30 500,00
Agrosa a.s.664278peněžitý dar 7 500,00
ALPINE LOGISTIC27221121peněžitý dar 300 000,00
ALZOS s.r.o.25271270peněžitý dar 20 000,00
Anlaufová, Věra13.12.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
ATELIER 38 s.r.o.25858343peněžitý dar 5 000,00
Autobazar, Jiří Malinský64248011bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
AUTOCENTRUM DAN a SYN, s.r.o.1842498peněžitý dar 60 000,00
AUTOCENTRUM DAN a SYN, s.r.o.1842498bezúplatné plnění 5 000,00 (Pronájem Billboard)
AutoIN s.r.o.25298828bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
AVENA s.r.o.25545957peněžitý dar 300 000,00
Baborovský, Daniel15.04.1998bezúplatné plnění 5 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Bajerová, Jana06.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Balaš, Marek22.07.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Balcar, Vojtěch12.09.1996bezúplatné plnění 8 500,00 (dobrovolník)
Barochovská, Petra04.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Bartko, Štěpán01.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Beleš, František01.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Beneš, Radomír30.07.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Beránková, Božena11.01.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Beran, Luboš01.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Beranová, Vlasta16.01.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Betka, Václav12.09.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Betka, Václav13.08.1969peněžitý dar 4 538,00
Bílík, Josef05.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Bílík, Petr09.10.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Blažej, Josef12.12.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
BLUENET INTERNATIONAL SE.2811812peněžitý dar 300 000,00
Bluetech s.r.o.49062557peněžitý dar 50 000,00
Bluetech s.r.o.49062557bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Boháček, Miroslav29.12.1975peněžitý dar 30 000,00
Boloňský, Stanislav10.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Borská, Iveta16.07.1964peněžitý dar 50 000,00
Bostl, Jan17.07.1975peněžitý dar 20 000,00
Boštík, Radek13.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Bouchner, Pavel14.06.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Bouška, Jaroslav03.02.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brázda, Radek23.04.1972peněžitý dar 7 000,00
Brázda, Radek23.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brenišín, Miroslav06.01.1956peněžitý dar 300 000,00
Brhelová, Pavla19.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brixton-gastro26247313peněžitý dar 35 000,00
Brőcklová, Jana30.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brőcklová, Jana30.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brož, Jiří05.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brož, Milan07.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brožová, Irena22.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brožová, Kateřina28.12.1996bezúplatné plnění 20 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Brtva, Tomáš26.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brtva, Tomáš26.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
BS vinařské potřeby60738090bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Bubeník, Jaroslav20.06.1953peněžitý dar 30 000,00
Bubeník, Jaroslav20.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Bubeníková, Ludmila24.02.1955peněžitý dar 70 000,00
Bubeník, Tomáš22.06.1977peněžitý dar 10 000,00
Bubík, David24.06.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Building Expert2685183peněžitý dar 20 000,00
Burda, Radek16.03.1974peněžitý dar 10 000,00
Caha, Tomáš28.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
CC-construction consulting s.r.o.3912264bezúplatné plnění 116 268,00 (Tisk a distribuce propagačních materiálů)
Centrum zobrazovacích metod24829030peněžitý dar 50 000,00
Ciosk, Radek30.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Ćmiel, David13.10.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Cogan, Rudolf01.05.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Cogan, Rudolf25.08.1971peněžitý dar 40 000,00
COVA Praha, s.r.o.48116831peněžitý dar 15 000,00
Čáran, Antonín28.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Čejka, Jan22.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Černá, Božena08.12.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Čerrmáklová, Jana08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Červinka, Jan09.12.1968peněžitý dar 300 000,00
Červinka, Jaroslav07.12.1959peněžitý dar 10 000,00
Česmad Bohemia a.s.45771570bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
ČEVAK a.s.60849657peněžitý dar 100 000,00
Čížek, Pavel20.04.1964peněžitý dar 28 000,00
Čopík, Rostislav28.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
ČSCHDZ-ZO Jevíčko62675419bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Daniel, Stark19.11.2000bezúplatné plnění 5 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
DATANET COMPUTERS25954466peněžitý dar 3 000,00
David, Antonín02.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
David, Antonín02.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dědek, Dalibor21.06.1957peněžitý dar 3 000 000,00
Dezort, Martin20.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Dinda, Lukáš25.10.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
DK-PLANT Zahradnické služby28615549peněžitý dar 30 000,00
Dobíhal, Petr09.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dobrovolný, Roman07.10.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dočkal, Lubomír23.10.1962peněžitý dar 2 000,00
Dolejš, Pavel01.03.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Doležalová, Ilona13.10.1964bezúplatné plnění 8 000,00 (dobrovolník)
Doležal, Pavel16.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dostál, Vítězslav21.11.1959bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Dudorkinová, Daniela03.10.1943peněžitý dar 300 000,00
Dvořák, Karel01.07.1986peněžitý dar 5 000,00
Dvořáková, Lenka08.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Eček, Jaroslav26.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Eliáš, Pavel08.04.1974peněžitý dar 5 000,00
ELPROM,s.r.o.,60112867bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
ENVIGEST, s.r.o.49449362bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Evžen JANEBA - Stavokombinát12796808peněžitý dar 50 000,00
Exner, Martin20.12.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Fikar, Jan21.04.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
FINAL KOM s.r.o.2877155peněžitý dar 4 000,00
Fišera, Karel11.03.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Fišer, Jiří30.04.1953bezúplatné plnění 10 000,00 (Billboardy)
Fojtík, Jan12.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Fojtík, Pavel06.01.1975peněžitý dar 10 500,00
Fox interiér s.r.o.26382717bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Fučíková, Marie29.11.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Gazdík, Petr26.06.1974peněžitý dar 200 000,00
GEEMAT a.s.27688119peněžitý dar 10 000,00
GEEMAT a.s.27688119peněžitý dar 10 000,00
Gois, Petr10.12.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Gróf, Michal25.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hájek, Pavel24.06.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hájek, Tomáš14.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hajná, Hana26.09.1961peněžitý dar 10 000,00
Haman, Radan10.06.1976bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Hamouz, Richard19.01.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hampejsová, Dita29.09.1921bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hanák, Mário13.07.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Háša, Filip11.01.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Have2000 s.r.o.28703464bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Havel, Lubomír06.08.1958peněžitý dar 100 000,00
Heidt, Kateřina20.12.1986peněžitý dar 5 000,00
Hejkrlík, Martin26.11.1971peněžitý dar 4 000,00
Hejma, Petr06.07.1969peněžitý dar 140 000,00
Hejma, Petr06.07.1969bezúplatné plnění 80 000,00 (Inzerce v novinách)
Hikele, Jan29.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hikele, Jan29.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hladký, Jiří19.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hlaváček, Michal19.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hlavinka, Petr13.07.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Holeček, David19.07.1977bezúplatné plnění 6 000,00 (Pronájem Billboardu)
Holeček, Petr21.05.1957peněžitý dar 50 000,00
Holý, Rudolf06.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Holý, Rudolf06.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Homola, Miroslav12.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Honomichl, Jiří12.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Honusek, Ladislav23.06.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Honusek, Tomáš14.12.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Horák, Alexandr24.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Horák, Lumír23.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hornosušská stavební s.r.o.1573870peněžitý dar 20 000,00
Hraba, Luboš30.04.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hraba, Zdeněk16.04.1975peněžitý dar 11 879,00
Hraba, Zdeněk12.08.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hraba, Zdeněk16.04.1975peněžitý dar 5 000,00
Hrádik, Zdeněk04.06.1985bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Hradilová, Jiřina18.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hrubá, Miluše20.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Hujer, Martin18.02.1969peněžitý dar 5 000,00
Chaloupka, Jan20.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Chlupáčová, Zuzana31.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Chlupáčová, Zuzana31.08.1955peněžitý dar 100 000,00
Chocel, Martin10.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Chvátal, David27.12.1994bezúplatné plnění 1 600,00 (dobrovolník)
Ingstav Ostrava2184150peněžitý dar 15 000,00
Instal Chroustovice s.r.o.28778022peněžitý dar 10 000,00
INSTAV Hlinsko25284959peněžitý dar 25 000,00
Ivancho, Vladislav13.05.2001bezúplatné plnění 8 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Jacer CZ a.s.25410105bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Janečková, Eva07.07.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Janíček, Josef02.09.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Janoušek, Karel11.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Janouškovec, Viktor31.07.1973peněžitý dar 10 000,00
Jánský, Michal25.08.1979bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Jánský, Miroslav23.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Jarošová, Helena13.02.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Jelínek, Jiří05.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Jendrzejczyk, Jaroslav12.07.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Jeniš, Eduard27.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
JETO DRIVE spol. s .r.o.4201159peněžitý dar 250 000,00
Jipewo s.r.o.25010476bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Jiránek, Karel14.02.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Jozef, Pavlík03.09.1988bezúplatné plnění 18 000,00 (Tisk a roznos letáků)
JUBAR PLUS CZ4915712peněžitý dar 30 000,00
JUKEJREFLEX6348769peněžitý dar 40 000,00
Jura, Miloš14.12.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Jureček, Radim08.02.1973peněžitý dar 10 000,00
Jureček, Radim08.02.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Jůza, Michal30.05.1979peněžitý dar 10 000,00
Kahánek, Miroslav04.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kaiser, Radek26.12.1982peněžitý dar 5 000,00
KAPAMONT s.r.o.25783777peněžitý dar 2 500,00
Karabinová, Jaroslava02.05.1996bezúplatné plnění 5 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Karásková, Eva12.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Karvánek, Jiří16.04.1981peněžitý dar 300 000,00
Kašák, Martin31.01.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kincel, Petr26.05.1961peněžitý dar 200 000,00
Kinclová, Anežka23.11.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (Volební propagace - dobrovolník)
Klápa, Vladislav19.11.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Klecanda, Antonín01.11.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
KLEPIŠ s.r.o.4033060peněžitý dar 10 000,00
Klouda, Luboš24.02.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Klouda, Luboš24.02.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Klouda, Luboš24.02.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kmošek, Roman10.05.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Koblížek, Oldřich01.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Kobrle, Petr18.07.1962peněžitý dar 300 000,00
Kohoutová, Ivana02.03.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
KOLOC s.r.o.26373629bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Komerčně industriální park Kbely a.s.4701984bezúplatné plnění 34 467,00 ("Tisk 13000ks letáků, 616ks samolepek a 360ks letáků A3 ")
Kondel, Dušan17.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Konečný, Luděk09.05.1959peněžitý dar 8 000,00
Koptová, Štěpánka11.01.1974peněžitý dar 40 000,00
Korbay, Pavel20.03.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Korbay, Pavel20.03.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Korbel, Vladimír26.05.1976peněžitý dar 40 000,00
Korbel, Vladimír26.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kořínková, Terezie24.11.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Košťál, Josef14.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Koštov, Pavel15.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kovářová, Věra20.01.1964peněžitý dar 11 000,00
Kovářová, Věra20.01.1964peněžitý dar 28 000,00
Kovářová, Věra20.01.1964peněžitý dar 49 000,00
Kozáček, Ladislav06.10.1965bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Kozolupská pila s.r.o.45358214bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krafka, Zdeněk03.04.1958bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Krajča, Tomáš07.08.1976peněžitý dar 200 000,00
Krátký, Milan01.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kraus, Václav01.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krauz, Vojtěch23.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krejcarová, Věra17.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krejčová, Daša23.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krejsa, Ivo19.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Krušinová, Alena25.07.1959bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Krutáková, Anna06.04.1994bezúplatné plnění 3 000,00 (Omalovánky)
Krutáková, Jana21.06.1962peněžitý dar 70 000,00
Krutáková, Jana21.06.1962peněžitý dar 30 000,00
Křeček, Pavel29.04.1982peněžitý dar 76 000,00
Křesťanské centrum Sion, z.s.22812610bezúplatné plnění 3 000,00 (banner)
Křivka, Jan19.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Křivka, Jan19.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kubánek, Roman30.09.1972bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Kubát, Miroslav29.10.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kubeša, Petr27.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kubeš, Jan02.02.1979peněžitý dar 2 500,00
Kubie, Ivan10.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kvaková, Blanka03.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Ladislav Malý - autodoprava10451951bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Laura s.r.o.27314197bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Lazecký, Ladislav15.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Lazecký, Tomáš06.08.1954peněžitý dar 5 000,00
Letecký klub Nad Krajem Andé z.s.27057941bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
LIF a.s.40232751peněžitý dar 200 000,00
LIMMA CZ s.r.o.27488233peněžitý dar 10 000,00
LINE Plus s.r.o.29077982bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Lipenská, Hana11.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Lipner, Jan22.11.1964bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Loukotová, Soňa08.10.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín46357351peněžitý dar 1 500 000,00
Lukáč, Radek10.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Mackovík, Mojmír10.10.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Macháček, Martin15.12.1948peněžitý dar 60 000,00
Mach, Kamil28.05.1956bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Machovský, s.r.o28619633peněžitý dar 30 000,00
Málek, Aleš09.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Malík, Pavel28.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Malina, Martin11.10.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Malina, Miroslav05.11.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Malina, Miroslav05.11.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Málková, Miloslava15.07.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mallát, Vladimír07.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mandát, Vlastimil09.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Martiník, Tomáš03.09.1964peněžitý dar 10 000,00
Mašek, Jiří18.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mašek, Václav30.06.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Matoušková, Michaela21.06.1979peněžitý dar 20 000,00
Matys, Pavel28.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Matys, Pavel28.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Meloun, Jiří27.04.1968peněžitý dar 3 000 000,00
Melounová, Alena30.01.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Metal B-N4894421bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Michalík, Věslav01.03.1963peněžitý dar 70 000,00
Michek, Vladimír22.04.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Michl, Marek07.07.1973peněžitý dar 20 000,00
Michl, Marek07.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Michl, Marek07.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mikeska, Tomáš22.01.1948peněžitý dar 150 000,00
Mikšík, Pavel08.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Miška, Jan04.11.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mokrejš, František07.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
MONTEP s.r.o.25420216peněžitý dar 25 000,00
Moravské služby5543479peněžitý dar 43 000,00
Morkes, Martin26.04.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Morkes, Martin26.04.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mothejzík, Václav10.10.1965peněžitý dar 11 000,00
Motyka, Serafín25.08.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Moučka, Oldřich07.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Moučková, Iva06.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mráček, Bohumil19.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mrzílková, Lenka23.05.1961peněžitý dar 12 000,00
Mudra, Petr10.03.1974peněžitý dar 7 000,00
Muller, Daniel12.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Müller, Tomáš28.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Musialová, Kateřina17.02.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Musil, Pavel12.08.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Myslivec, Petr30.04.1969peněžitý dar 7 000,00
Nádeníčková, Uta12.05.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
NAREX Ždánice25576909peněžitý dar 500 000,00
NATURE RECYCLING s.r.o.4704118peněžitý dar 10 000,00
Navrátil, Luboš23.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Navrátil, Pavel31.12.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Nekula, Jan26.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Němec, Jiří12.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Němec, Miroslav06.09.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Netolický, Luboš01.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Netolický, Luboš01.12.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Netolický, Luboš01.12.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Netolický, Luboš01.12.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Neuman, Radek14.10.1956bezúplatné plnění 500,00 (banner)
NMB Vizovice44995776bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Novák, František01.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Novák, Marek16.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Novotný, František12.03.1954peněžitý dar 15 000,00
Novotný, Miroslav25.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Nový Impuls71339779bezúplatné plnění 72 000,00 (Pronájem reklam. Ploch)
Občané patrioti3099598peněžitý dar 90 000,00
Olšák, Dalibor02.08.1993bezúplatné plnění 700,00 (dobrovolník)
Olšák, Dalibor04.08.1967peněžitý dar 30 000,00
Olšáková, Eliška29.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Opltová, Michaela01.10.1985peněžitý dar 10 000,00
Ornestová, Hana11.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Otčenášková, Vlasta16.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pališek s.r.o.26905060bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Paluš, František21.08.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Panocha, Vítězslav06.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pátek, David30.12.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Paurová, Alice24.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pavelka, Václav23.10.1969peněžitý dar 10 000,00
Pavelka, Václav23.10.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pazdera Jaroslav60984911peněžitý dar 30 000,00
Pecková, Petra12.10.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pechancová, Radomíra08.09.1969peněžitý dar 50 000,00
Pechar, Jiří25.02.1967bezúplatné plnění 3 000,00 (banner)
Pekařství Moravec26694450peněžitý dar 2 420,00
Pelcl, Jiří22.09.1950bezúplatné plnění 15 000,00 (Volební spot)
Petr, Petr07.11.1947peněžitý dar 5 000,00
Písaříková, Věra29.06.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pokorný, Jaroslav04.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pokorný, Zdeňěk15.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Polánská, Hana16.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Polčák, Stanislav21.02.1980peněžitý dar 200 000,00
Pospíšil, Jiří19.10.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Pospíšil, Pavel12.11.1972peněžitý dar 5 000,00
Pošta, Jaroslav08.02.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Potužák, Zdeněk15.10.1955bezúplatné plnění 1 200,00 (Pronájem sálu)
Potužák, Zdeněk15.10.1955peněžitý dar 10 000,00
PRABOS a.s.26272857bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Prášil, František30.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Prášil, František25.05.1980bezúplatné plnění 10 000,00 (banner)
Procházka, Tomáš05.04.1974bezúplatné plnění 20 000,00 (banner)
Procházka, Vladimír09.03.1972peněžitý dar 35 000,00
Proprium, k.s.27964281bezúplatné plnění 121 000,00 (Pronájem karavanu)
První Bubo s.r.o.2613611bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Pšenčík, Miloš24.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pyciak, Pavel09.04.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (banner)
Radim Sršeň68194005peněžitý dar 43 000,00
Rajdlík, Zdeněk18.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Rakušan, Vít16.06.1978peněžitý dar 100 000,00
Resl Trade28713583bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Rezek Group a.s.1758039peněžitý dar 250 000,00
Rodvinov Solar Energy a.s.27451526peněžitý dar 200 000,00
Rősler, Pavel27.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Rozinka, Pavel08.05.1975bezúplatné plnění 500,00 (banner)
RP nářadí27269787bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Rusek, Milan04.05.1975peněžitý dar 17 000,00
Růžička, Ondřej30.01.1979peněžitý dar 2 000,00
SATTTURN Holešov spol.s r.o.46900250bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sazečková, Svitava18.05.1965bezúplatné plnění 20 000,00 (dobrovolník)
SDH Netřeby61238147bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SDH Netřeby61238147bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sedláček, Antonín13.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Seňko, Milan24.02.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Severin, Jakub25.07.1924bezúplatné plnění 1 000,00 (Banner)
SK Petrovice42730121bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SKH Sebranice25251562peněžitý dar 3 000,00
Slavíková, Eva02.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Smékal, Jiří07.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Smetanová, Jaroslava07.12.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Smítalová, Jana16.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Smola, Petr19.04.1972bezúplatné plnění 3 000,00 (banner)
Smoleňová, Hana04.02.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SNK Evropští demokraté70869553peněžitý dar 80 000,00
SNK Evropští demokraté70869553peněžitý dar 1 000 000,00
Sobotka, Jan25.07.1961peněžitý dar 30 000,00
Sokol Merklín16735749bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sokr, Satnislav07.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Solar area s.r.o.27263151peněžitý dar 500 000,00
Somrová, Věra25.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sova, Jaroslav15.10.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SPEL, a.s.473057bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Společenství vlastníků4589564bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sportovní klub Viktoria Úlice, z.s.14705125bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sršeň, Radim01.05.1980bezúplatné plnění 7 000,00 (sekačka)
Staněk, Václav11.02.1995bezúplatné plnění 5 000,00 (volební spot)
Starostové pro Liberecký kraj71339485peněžitý dar 500 000,00
Starostové pro Liberecký kraj71339485peněžitý dar 500 000,00
Starostové pro Liberecký kraj71339485peněžitý dar 2 000 000,00
Stavební firma Vymětal25385616peněžitý dar 10 000,00
Stavební firma Vymětal s.r.o.25385615bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stavební stroje - Matoušek s.r.o.26362333bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stavebniny Stava44565062bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stavitelství-Háněl s.r.o.1732838peněžitý dar 10 000,00
Stawaritsch, Alfred24.08.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stawaritsch, Ivo28.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stawaritsch, Pavel05.03.1977bezúplatné plnění 6 000,00 (Pronájem - Billboard)
STEEL PARTNER A.S.26783771peněžitý dar 5 000,00
Steklý, Miloš12.09.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Steklý, Petr18.07.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Strojírna Litvínov spol. s r.o.25405756peněžitý dar 80 000,00
Strojírna Litvínov spol. s r.o.25405756bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stříbná, Lenka04.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Studenec, Jaromír29.01.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Studený, Roman04.10.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SUDOP Projekt Plzeň, a. s.45359148peněžitý dar 10 000,00
SUDOP Projekt Plzeň, a. s.45359148bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Suchý, Jan25.05.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sula, Michal26.09.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Suprapark s.r.o3543781bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Suprapark s.r.o3543781bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sviták, Jan20.08.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Sybera, Jindřich08.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
SYNPRO s.r.o.29228298peněžitý dar 20 000,00
Sztefková, Věra24.07.1958peněžitý dar 25 000,00
Šanc, Ivo15.05.1955peněžitý dar 55 000,00
Šanc, Ivo15.05.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šebek, Jaroslav11.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Ševčík, Miloš20.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šibrava, Petr18.03.1959peněžitý dar 11 000,00
Šichová, Jaroslava15.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šíla, Vladimír05.06.1935bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šimková, Hana15.06.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šimková, Irena02.03.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šimon, Miloš25.07.1961peněžitý dar 95 000,00
Šimr, Petr18.07.1951peněžitý dar 10 000,00
Šindelářová, Eva18.02.1951bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Šizling, Jiří21.09.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Škeřík, Josef18.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Šlechtová, Pavlína27.09.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šobr, František19.09.1963peněžitý dar 100 000,00
Šoltová, Vendula17.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šperl, Jiří20.10.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šperl, Petr15.01.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Špičák, Michal25.07.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Špitálská, Zuzana07.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šplíchal, Luboš25.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šplíchalová, Ilona10.08.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šťastný, Roman20.06.1967peněžitý dar 7 000,00
Štěpánek, Ladislav08.11.1958peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Ladislav08.11.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Štěpánek, Petr02.05.1964peněžitý dar 11 000,00
Štěpánová, Hana25.01.1959peněžitý dar 10 000,00
Štěpánová, Sandra22.11.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Štětař, Kamil26.06.1985bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Štrobachová, Pavla30.06.1960peněžitý dar 11 800,00
Štros, Miroslav17.06.1956peněžitý dar 2 500,00
Štrosová, Jana12.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šulc, David12.10.1972bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Šulcová, Pavla25.07.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Šusta, Josef06.09.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Švanacara, Petr21.09.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Švanacara, Petr21.09.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Švestka, Martin23.04.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Táborská, Leona17.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Takáč, Jiří02.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Tělovýchovná jednota Slavoj42941326bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Tessitura Monti Cekia26417251bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Thér, Josef18.10.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Tichota, Ondřej03.09.1980peněžitý dar 4 000,00
Tichota, Ondřej03.09.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Toman, Miroslav16.09.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Trojan, Martin10.04.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Trojková, Ilona03.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Truck Pedan s.r.o.27295117bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Uličník, David12.05.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Urbánková, Vlasta26.11.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vacková, Marta29.09.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Válek, Pavel26.02.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 500 000,00
Valenta, Oldřich22.05.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Valenz, Jiří25.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (Banner)
Valenz, Jiří25.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Van Du, Nguen11.07.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vaněk, Ivo28.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Vaněk, Petr21.05.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vaňkát, Václav23.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vašek, Aleš28.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vávra, Michal01.01.1978bezúplatné plnění 3 000,00 (banner)
Velta Plus EU s.r.o.26368978peněžitý dar 40 000,00
VHST s.r.o.2464471bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
VHST s.r.o.2464471bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vlach, Rostislav17.12.1980peněžitý dar 300 000,00
Vobořilová, Jaroslava24.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vojtová, Jana07.09.1941bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Vokurka, Jan10.08.1975peněžitý dar 10 000,00
VOMA s.r.o.49982302bezúplatné plnění 500,00 (banner)
Voňavka, Vladimír05.10.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vostadovský, Václav22.11.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vostadovský, Václav22.11.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vostadovský, Václav22.11.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vostradovský, Václav22.11.1970peněžitý dar 25 000,00
Vostradovský, Václav22.11.1970bezúplatné plnění 9 910,00 (Inzerce v novinách)
Vostřel, Pavel03.01.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Votýpka, Jaroslav16.11.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vozábová, Dana01.01.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vyhnálek, Tomáš01.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Vylitová, Romana22.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vylitová, Romana22.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Wichterle, Lambert21.12.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
WIKOV, s s.r.o.45467862bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Wisniowski, Dawid02.08.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Wohlgemuth, Miroslav12.11.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Záběhlík, Jaroslav07.03.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zadina, Petr13.11.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zacharda, Vladimír04.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zástěra, Otakar26.08.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zbirovia, a.s.169650bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zbrojová, Eva03.05.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zecha, Pavel22.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zecha, Václav11.04.1987bezúplatné plnění 4 000,00 (banner)
Zecha, Václav28.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zicha, Lukáš10.03.1983peněžitý dar 10 000,00
Zicha, Lukáš10.03.1983peněžitý dar 40 000,00
Zikmundová, Lucie22.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zítka, Zdeněk16.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zitterbart, Karel08.10.1978peněžitý dar 10 000,00
Zlatníčková, Václava29.05.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zoubková, Hana06.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Žďárský, Roman20.11.1962bezúplatné plnění 8 000,00 (Hrozny vinné révy)
Žďárský, Roman20.11.1962bezúplatné plnění 30 000,00 (Pronájem prostor)
Žďárský, Roman20.11.1962bezúplatné plnění 12 000,00 (Bannery)
Žďárský, Roman20.11.1962bezúplatné plnění 5 000,00 (Pronájem pozemku)
Žďárský, Roman20.11.1962bezúplatné plnění 200 000,00 (Burčák)
Žmolík, Lukáš11.05.1993bezúplatné plnění 2 100,00 (Dobrovolník - roznos letáků)
Žufan, Jaromír22.12.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Žůrek, Jiří23.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (dobrovolník)
Žůrek, Petr09.09.1966peněžitý dar 70 000,00
Žůrek, Petr09.09.1966bezúplatné plnění 2 010,00 (banner)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 589 268,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
CC-construction consulting s.r.o.3912264116 268,00 (Tisk a distribuce propagačních materiálů)
Hejma, Petr06.07.196980 000,00 (Inzerce v novinách)
Nový Impuls7133977972 000,00 (Pronájem reklam. Ploch)
Proprium, k.s.27964281121 000,00 (Pronájem karavanu)
Žďárský, Roman20.11.1962200 000,00 (Burčák)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Do kolonky "Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí" jsou dány ty částky z výsledovky, pro které nebyla nalezena vhodná kolonka:
Jiné ostatní výnosy - 346 311 Kč
Příspěvky dle dohod - 358 150 Kč
Tržby za prodané zboží - propagační předměty - 526 Kč
(viz účet zisků a ztrát)