Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339752

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Vršovická 1461/64, Praha, 10100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 778048006, e-mail: info@stranaprav.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Lubomír Nečas - předsedaIdentifikátor zprávy: Z77-20221221102205
Datum: 21.12.2022 09:22:05
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 15 873 927,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 4 900 000,00
4 Členské příspěvky 60 472,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 108 218,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 237,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 8 805 000,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 846 638,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 274 842,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8 933 267,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 1 239 487,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 6 457 914,00 31.10.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 108 218,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s00009971bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Alexandr01.06.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Michal06.07.1976bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Michal06.07.1976bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AMT Hrotovice, s.r.o.49433962bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Andrýsek, Milan29.03.1950bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR530417bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AVERS, s.r.o.41190840peněžitý dar 300 000,00
Bauer, Rudolf17.11.1951bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bauer, Rudolf17.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce)
BENEPRO, a.s.26820781peněžitý dar 300 000,00
Bláha, Libor04.04.1980bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bláha, Libor04.04.1980bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Blažková, Jana28.02.1969bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Blažková, Jana28.02.1969bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Bruner, Jiří16.02.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bučková, Alexandra24.07.1984bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
CARS CENTRUM Pelhřimov, s.r.o.27212858bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
CASH POINT a.s.25574205peněžitý dar 300 000,00
CF INVEST, s.r.o.27485960bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Cileček, František27.02.1980bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Clean4you s.r.o.28618165bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Clean4you s.r.o.28618165bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Češková, Magdalena14.11.1964peněžitý dar 150 000,00
Dadák, Richard10.11.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dadák, Richard10.11.1970bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Danys, Pavel21.02.1947bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Denkocy, Ignác05.10.1948bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Divišová, Eva21.02.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Doležal, Marek21.09.1969peněžitý dar 100 000,00
Duda, Jan06.10.1961bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dudzik, David03.09.1970bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dudzik, David03.09.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dvořák, Jan03.06.1975bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dvořák, Jan03.06.1975bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fencl, Jan12.06.1942bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fencl, Jan12.06.1942bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fiala, Vladislav15.03.1939bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fialová, Jana09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce)
Fischer, Zdeněk29.10.1957bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fischer, Zdeněk29.10.1957bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fišer, Jiří15.01.1971bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
FK Slavonín48807389bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
FK Slavonín48807389bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Florianová, Eva16.04.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Francouz, Antonín16.02.1947bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fridrínová, Marta28.01.1969bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fridrínová, Marta28.01.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Frýdl, Jindřich20.06.1944peněžitý dar 100 000,00
Galbavý, Martin29.01.1968bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Galbičková, Jana27.08.1969bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Graciasová, Hana23.03.1952bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
H+H car s.r.o.25491539bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
H+H car s.r.o.25491539bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hájíček, Martin20.04.1966peněžitý dar 100 000,00
Hartmann, Josef07.06.1968bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Havlík, Václav06.05.1941bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hodisová, Milada27.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hofman, Zdeněk29.01.1951bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Holíková, Hana05.08.1977bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Horáček, Jiří16.06.1955bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Horký, Vratislav06.11.1947bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Horký, Vratislav06.11.1947bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Hort, Miroslav03.01.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Chládek, Libor06.10.1978bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Chládek, Libor06.10.1978bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
ICON Company s.r.o.24853046bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
ICON Company s.r.o.24853046bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Instalační materiál Herman, s.r.o.60743468bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Instalační materiál Herman, s.r.o.60743468bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Jansková, Petra25.12.1973peněžitý dar 200 000,00
Jelínek, Petr23.11.1984bezúplatné plnění 6 000,00 (Dobrovolnická práce)
Kadaš, Pavel22.08.1954bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadavá, Šárka31.07.1974bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadavá, Šárka31.07.1974bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadlec, Jan29.03.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadlec, Jan29.03.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadubec, Stanislav10.10.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadubec, Stanislav10.10.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kahánková, Renata11.11.1971bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kastl, Aleš25.05.1959bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kastl, Aleš25.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kelerová, Stanislava19.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Keremidský, Marian08.09.1968bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce)
Klůz, Marko19.03.1970bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kováčik, Vlastimil11.07.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kovář, Přemysl21.10.1959bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kráčmarová, Hana20.10.1987bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kráčmarová, Sylva26.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krátký, Libor23.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krátký, Libor23.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejčí, Pavel28.09.1961bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejčí, Pavel28.09.1961bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejzlová, Darina31.05.1971bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kristián, Zdeněk19.01.1973bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krůfa, Jan21.07.1953bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kulig, Josef14.01.1964bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kůrka, Jan29.05.1943bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuttler, Pavel01.05.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuttler, Pavel01.05.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuznitiusová, Gabriela04.12.1976bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Labaj, Jiří31.12.1967bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Lidmila Knappová, s.r.o.26856328bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Lučka, Marek12.10.1973bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
MADOS MT s.r.o.25297899peněžitý dar 250 000,00
Macháček, Jiří27.08.1958bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malinová, Olga25.03.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malochová, Andrea21.02.1975bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malochová, Andrea21.02.1975bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Martinek, Stanislav12.09.1971bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Martinek, Stanislav12.09.1971bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Matějka, Miroslav21.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Mokrý, Milan11.10.1967peněžitý dar 14 762,00
Mokrý, Milan11.10.1967peněžitý dar 4 356,00
Mokrý, Milan11.10.1967bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Moravec, Leoš08.10.1979bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Mynář, Vratislav23.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Mynář, Vratislav23.06.1967bezúplatné plnění 7 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Mysla, Pavel07.09.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Nalewajková, Marie02.10.1942bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Nečas, Lubomír09.12.1954bezúplatné plnění 60 000,00 ("Tisk a instalace stojaček ""A"" ve Zlíně a Vizovicích, plachta na vlastním domě ve Zlíně")
Nečas, Pavel29.05.1990bezúplatné plnění 8 000,00 (Dobrovolnická práce)
NECHO, spol. s r.o.48533645bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
NECHO, spol. s r.o.48533645bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obadal, Alois14.08.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obadal, Michal09.07.1984bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obec Horní Nětčice636258bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obec Ruda nad Moravou303313bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ondráček, Zdeněk03.06.1936bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ondráček, Zdeněk22.10.1963bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Orava, Libor10.06.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Palička, Jaroslav17.05.1958bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Palounek, Bohumil23.09.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pastrňák, Petr23.12.1949bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pěnička, Jiří29.01.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pěnička, Jiří29.01.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Perišiťová, Danuše05.05.1945peněžitý dar 1 000,00
Plch, Milan26.06.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Plch, Milan02.06.1961bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pondělíček, Lubomír05.02.1983bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ponechalová, Dagmar14.06.1966bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Popelková, Martina31.03.1975bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíchalová, Marie10.09.1937bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíšilík, Radek03.02.1969bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíšilík, Radek03.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Prudíková, Kateřina26.03.1970bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Přeček, Radim02.02.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Randus, Petr10.03.1954bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Raus, Roman09.04.1977bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Realinvest, s.r.o.557641bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Realitní kancelář PAMEX, s.r.o.29930498bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Regner, Miloslav03.02.1950bezúplatné plnění 5 000,00 ("Poskytnutí stojaček ""A""")
REVOS Rokycany, s.r.o.49197282bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rosol, Jaroslav02.01.1957bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RÓZA-WEST, s.r.o.25381709bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rubeš, Daniel05.08.1974bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rudolfová, Ria01.11.1997bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rudolfová, Ria01.11.1997bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rulec, Zbyněk24.01.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RV FASHION STYLE, s.r.o.28299256bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RYBÁŘSTVÍ RŮŽIČKA, s.r.o.63489872bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Řeznictví u Brožů, s.r.o.28825322bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
SAABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o.25589113bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sady a školky Jirkov, s.r.o.14868865bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
SAMIMA, s.r.o.28467124bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sedláčik, Jozef30.08.1980bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Seidler, Pavel12.05.1967bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Skovajsa, Adam24.01.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sládeček, Karel30.05.1963bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Smejtková, Danuše17.03.1939bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Smrčková, Helena11.08.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sochor, Pavel05.07.1954bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sochor, Pavel05.07.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Spurný, Petr09.06.1968bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Spurný, Petr09.06.1968bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Spurný, Tomáš16.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Srdínko, Jaromír28.04.1979bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Srdínková, Helena04.10.1954bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Stára, Miroslav20.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Stránská, Kateřina16.10.1983bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Svoboda, Vladimír01.10.1958bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sýkora, Miroslav01.03.1980bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sýkora, Pavel20.03.1969bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šainer, Petr02.07.1967bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šale, Miloslav21.03.1955bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šale, Miloslav21.03.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šíma, Radim06.11.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šíma, Radim06.11.1969bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šimon, Jan09.10.1980bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šimon, Jiří13.05.1952bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šlik, Vladimír25.08.1976bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šmíd, Petr23.01.1964bezúplatné plnění 4 500,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Šramhauser, Petr03.07.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šramhauser, Petr03.07.1983bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štandera, Miroslav05.07.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štandera, Vladimír05.07.1952bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štípek, Rostislav19.08.1957bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Šulc, Martin26.09.1981bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce)
T-mont s.r.o.64793117bezúplatné plnění 3 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Tichý, Martin13.08.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
TJ MILO Olomouc, z.s.14615126bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
TJ MILO Olomouc, z.s.14615126bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Trojan, Milan17.06.1958bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Turská, Veronika29.08.1974bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Uksa, Robert03.05.1959bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ulman, Pavel07.09.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vágner, Pavel12.02.1965bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Valášková, Jana05.05.1965bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Valášková, Jana05.05.1965bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vávra, Jaroslav25.05.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vavroušek, Pavel26.05.1980bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vegner, Josef25.09.1945bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
VHS plus, s.r.o.46992138bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vítek, Pavel01.06.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vlach, Zbyněk17.10.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vlach, Zbyněk17.10.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s47674521bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrbíková, Jaroslava19.02.1949bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrbíková, Jaroslava19.02.1949bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobel, František16.05.1962bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobel, František16.05.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobelová, Ludmila20.10.1939bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vymazal, Luboš17.10.1964peněžitý dar 40 000,00
Vysočanka, s.r.o.15545083bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wagner, Josef15.07.1976bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wesley, Eva14.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wesley, Eva14.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wolfi Vok, s.r.o.26862956bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zachař, Břetislav10.10.1956bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zapletal, Pavel29.01.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zbytek, Zdeněk21.12.1951bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zemědelské družstvo Nové Město na Moravě144924bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 60 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Nečas, Lubomír09.12.195460 000,00 ("Tisk a instalace stojaček ""A"" ve Zlíně a Vizovicích, plachta na vlastním domě ve Zlíně")

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Na sjezdu strany dne 28.3.2018 byly schváleny níže uvedené změny:

1. název strany se mění na "Strana Práv Občanů ZEMANOVCI"
2. sídlo strany je na adrese Vršovická 1461/64, Praha 10
3. předsedou strany je pan MUDr. Lubomír Nečas
4. místopředsedy strany jsou Petr Šmíd, Marian Keremidský, Jana Galbičková a Karel Sládeček