Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339752

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Vršovická 1461/64, Praha, 10100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 778048006, e-mail: info@stranaprav.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Lubomír Nečas - předsedaPodpis: ........................................Datum: ........................................Razítko
politické strany /
politického hnutí

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 15 873 927,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 4 900 000,00
4 Členské příspěvky 60 472,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 108 218,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 237,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 8 805 000,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 846 638,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 274 842,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8 933 267,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 1 239 487,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 6 457 914,00 31.10.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 108 218,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s, U Nádraží 1967, Pelhřimov, 3930100009971bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Alexandr, Hranice01.06.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Michal, Hranice06.07.1976bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Almaši, Michal, Hranice06.07.1976bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AMT Hrotovice, s.r.o., Na bojišti 1459/28, Praha 2, 1200049433962bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Andrýsek, Milan, Žďár n. Sázavou29.03.1950bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, Hornomlýnská 3715, Zlín, 76001530417bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
AVERS, s.r.o., Michelská 240/49, Praha 4, 1410041190840peněžitý dar 300 000,00
Bauer, Rudolf, Strážnice17.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce)
Bauer, Rudolf, Bzenec17.11.1951bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, Český Těšín, 7370126820781peněžitý dar 300 000,00
Bláha, Libor, Vyškov04.04.1980bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bláha, Libor, Vyškov04.04.1980bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Blažková, Jana, Ústí nad Labem28.02.1969bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Blažková, Jana, Ústí nad Labem28.02.1969bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bruner, Jiří, Plzeň16.02.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Bučková, Alexandra, Šatov24.07.1984bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
CARS CENTRUM Pelhřimov, s.r.o., Průmyslová 566/5, Praha, 1080027212858bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
CASH POINT a.s., Opletalova 1284/37, Praha 1, 1100025574205peněžitý dar 300 000,00
CF INVEST, s.r.o., Nad cihelnou 1089, Jičín, 5060127485960bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Cileček, František, Dyjákovičky27.02.1980bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, Olomouc, 7790028618165bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, Olomouc, 7790028618165bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dadák, Richard, Mostkovice10.11.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dadák, Richard, Mostkovice10.11.1970bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Danys, Pavel, Nový Bor21.02.1947bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Denkocy, Ignác, Bor u Tachova05.10.1948bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Divišová, Eva, Rokycany21.02.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Doležal, Marek, Ostrava-Výškovice21.09.1969peněžitý dar 100 000,00
Duda, Jan, Plzeň06.10.1961bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dudzik, David, Vratimov03.09.1970bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dudzik, David, Vratimov03.09.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dvořák, Jan, Chrastava03.06.1975bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Dvořák, Jan, Chrastava03.06.1975bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fencl, Jan, Hodonín12.06.1942bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fencl, Jan, Hodonín12.06.1942bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fiala, Vladislav, Plzeň15.03.1939bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fialová, Jana, Brno09.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce)
Fischer, Zdeněk, Mostkovice29.10.1957bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fischer, Zdeněk, Prostějov29.10.1957bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fišer, Jiří, Ústí nad Labem15.01.1971bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
FK Slavonín, Jižní 149/30, Olomouc, 7830148807389bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
FK Slavonín, Jižní 149/30, Olomouc, 7830148807389bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Florianová, Eva, Náchod16.04.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Francouz, Antonín, Jablonec nad Nisou16.02.1947bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fridrínová, Marta, Hranice28.01.1969bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Fridrínová, Marta, Hranice28.01.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Frýdl, Jindřich, Praha 420.06.1944peněžitý dar 100 000,00
Galbavý, Martin, Hrádek nad Nisou29.01.1968bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Galbičková, Jana, Rychnov n. K.27.08.1969bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Graciasová, Hana, Nový Bor23.03.1952bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
H+H car s.r.o., Málkov 81, Málkov, 4300125491539bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
H+H car s.r.o., Málkov 81, Málkov, 4300125491539bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hájíček, Martin, Praha 420.04.1966peněžitý dar 100 000,00
Hartmann, Josef, Přerov07.06.1968bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Havlík, Václav, Plzeň06.05.1941bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hodisová, Milada, Lipník27.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hofman, Zdeněk, Jablonec nad Nisou29.01.1951bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Holíková, Hana, Znojmo05.08.1977bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Horáček, Jiří, Tanvald16.06.1955bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Horký, Vratislav, Znojmo-Přímětice06.11.1947bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Horký, Vratislav, Znojmo06.11.1947bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Hort, Miroslav, Bohdalov03.01.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Chládek, Libor, Nesovice06.10.1978bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Chládek, Libor, Brno06.10.1978bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
ICON Company s.r.o., V zářezu 902/4, Praha- Jinovice, 1580024853046bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
ICON Company s.r.o., V zářezu 902/4, Praha- Jinovice, 1580024853046bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Instalační materiál Herman, s.r.o., Marykovo náměstí 391/44, Vyškov, 6820160743468bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Instalační materiál Herman, s.r.o., Marykovo náměstí 391/44, Vyškov, 6820160743468bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Jansková, Petra, Boršice25.12.1973peněžitý dar 200 000,00
Jelínek, Petr, Zlín23.11.1984bezúplatné plnění 6 000,00 (Dobrovolnická práce)
Kadaš, Pavel, Tanvald22.08.1954bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadavá, Šárka, Hodkovice nad Mohelkou31.07.1974bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadavá, Šárka, Hodkovice nad Mohelkou31.07.1974bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadlec, Jan, České Budějovice29.03.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadlec, Jan, České Budějovice29.03.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadubec, Stanislav, Vnorovy-Lidéřovice10.10.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kadubec, Stanislav, Vnorovy-Lidéřovice10.10.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kahánková, Renata, Nový Bor11.11.1971bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kastl, Aleš, Nový Kostel25.05.1959bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kastl, Aleš, Nový Kostel25.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kelerová, Stanislava, Třebechovice19.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Keremidský, Marian, Znojmo08.09.1968bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce)
Klůz, Marko, Smiřice19.03.1970bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kováčik, Vlastimil, Náchod11.07.1966bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kovář, Přemysl, Ostrava21.10.1959bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kráčmarová, Hana, Postřelmov20.10.1987bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kráčmarová, Sylva, Postřelmov26.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krajčušková, Sabina, Brno03.07.1989peněžitý dar 150 000,00
Krátký, Libor, Podivín23.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krátký, Libor, Podivín23.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejčí, Pavel, Jablonec nad Nisou28.09.1961bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejčí, Pavel, Jablonec nad Nisou28.09.1961bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krejzlová, Darina, Hlučín31.05.1971bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kristián, Zdeněk, Milevsko19.01.1973bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Krůfa, Jan, Studenec u Horek21.07.1953bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kulig, Josef, Havířov14.01.1964bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kůrka, Jan, Plzeň29.05.1943bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuttler, Pavel, Jablonec nad Nisou01.05.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuttler, Pavel, Jablonec nad Nisou01.05.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Kuznitiusová, Gabriela, Orlová04.12.1976bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Labaj, Jiří, Bystřice31.12.1967bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Lidmila Knappová, s.r.o., Jánského 464/26, Olomouc, 7790026856328bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Lučka, Marek, Jablonné v Podještědí12.10.1973bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Lupenice, 5174125297899peněžitý dar 250 000,00
Macháček, Jiří, Zlín27.08.1958bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malinová, Olga, Uherské Hradiště25.03.1963bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malochová, Andrea, Bělkovice-Lašťany21.02.1975bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Malochová, Andrea, Lašťany21.02.1975bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Martinek, Stanislav, Staré město12.09.1971bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Martinek, Stanislav, Staré město12.09.1971bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Matějka, Miroslav, Jičín21.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Mokrý, Milan, Velká Losenice11.10.1967bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Mokrý, Milan, Velká Losenice11.10.1967peněžitý dar 14 762,00
Mokrý, Milan, Velká Losenice11.10.1967peněžitý dar 4 356,00
Moravec, Leoš, Rymburk08.10.1979bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Mynář, Vratislav, Osvětimany23.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Mynář, Vratislav, Osvětimany23.06.1967bezúplatné plnění 7 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Mysla, Pavel, Ostrava07.09.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Nalewajková, Marie, Dolní Lutyně02.10.1942bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Nečas, Lubomír, Zlín09.12.1954bezúplatné plnění 60 000,00 ("Tisk a instalace stojaček ""A"" ve Zlíně a Vizovicích, plachta na vlastním domě ve Zlíně")
Nečas, Pavel, Zlín29.05.1990bezúplatné plnění 8 000,00 (Dobrovolnická práce)
NECHO, spol. s r.o., Lidická 3520/144, Břeclav, 6900348533645bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
NECHO, spol. s r.o., Lidická 3520/144, Břeclav, 6900348533645bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obadal, Alois, Luhačovice14.08.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obadal, Michal, Luhačovice09.07.1984bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obec Horní Nětčice, Horní Nětčice 8, Horní Nětčice , 75354636258bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, Ruda nad Moravou, 78963303313bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ondráček, Zdeněk, Biskupice u Jevíčka03.06.1936bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ondráček, Zdeněk, Mostkovice22.10.1963bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Orava, Libor, Bezdružice10.06.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Palička, Jaroslav, Ostrava17.05.1958bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Palounek, Bohumil, Česká Lípa23.09.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pastrňák, Petr, Markvartice23.12.1949bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pěnička, Jiří, Liberec29.01.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pěnička, Jiří, Liberec29.01.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Perišiťová, Danuše, Praha 505.05.1945peněžitý dar 1 000,00
Plch, Milan, Mostkovice02.06.1961bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Plch, Milan, Mostkovice26.06.1961bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pondělíček, Lubomír, Řevničov05.02.1983bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ponechalová, Dagmar, Jeseník14.06.1966bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Popelková, Martina, Uherský Brod31.03.1975bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíchalová, Marie, Jablonec nad Nisou10.09.1937bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíšilík, Radek, Přerov03.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Pospíšilík, Radek, Přerov03.02.1969bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Prudíková, Kateřina, Adamov26.03.1970bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Přeček, Radim, Třinec02.02.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Randus, Petr, Nový Bor10.03.1954bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Raus, Roman, Velké Meziříčí09.04.1977bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Realinvest, s.r.o., Jamné 156, Jamné, 58821557641bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Realitní kancelář PAMEX, s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár n. Sázavou, 5910129930498bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Regner, Miloslav, Zlín03.02.1950bezúplatné plnění 5 000,00 ("Poskytnutí stojaček ""A""")
REVOS Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651, Rokycany, 3370149197282bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rosol, Jaroslav, Blanice02.01.1957bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RÓZA-WEST, s.r.o., U cukrovaru 120/5, Olomouc, 7790025381709bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rubeš, Daniel, Znojmo05.08.1974bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rudolfová, Ria, Jablonné v Podještědí01.11.1997bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rudolfová, Ria, Jablonné v Podještědí01.11.1997bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Rulec, Zbyněk, Liberec24.01.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RV FASHION STYLE, s.r.o., Žeranovská 989/8, Prostějov, 7960128299256bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
RYBÁŘSTVÍ RŮŽIČKA, s.r.o., Brněnská 2386/68, Jihlava, 5860163489872bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Řeznictví u Brožů, s.r.o., Palackého 8, Smiřice, 5030328825322bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
SAABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o., Bohdalov 264, Bohdalov, 5921325589113bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sady a školky Jirkov, s.r.o., Červený Hrádek 65, Jirkov, 4311114868865bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
SAMIMA, s.r.o., Helénská 1799/4, Praha, 1200028467124bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sedláčik, Jozef, Zlín30.08.1980bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Seidler, Pavel, Plzeň12.05.1967bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Skovajsa, Adam, Bílovice24.01.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sládeček, Karel, Ostrava30.05.1963bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Smejtková, Danuše, Jablonec nad Nisou17.03.1939bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Smrčková, Helena, Milevsko11.08.1970bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sochor, Pavel, Strážnice05.07.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sochor, Pavel, Strážnice05.07.1954bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Spurný, Petr, Nový Šaldorf-Sedlešovice09.06.1968bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Spurný, Petr, Nový Šaldorf-Sedlešovice09.06.1968bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Spurný, Tomáš, Smiřice16.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Srdínko, Jaromír, Jablonné v Podještědí28.04.1979bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Srdínková, Helena, Jablonné v Podještědí04.10.1954bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Stára, Miroslav, Rohenice20.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Stránská, Kateřina, Mašťov16.10.1983bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Svoboda, Vladimír, Havířov01.10.1958bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sýkora, Miroslav, Horušovany nad Jevišovkou01.03.1980bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Sýkora, Pavel, Nové Veselí20.03.1969bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šainer, Petr, Ostrava02.07.1967bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šale, Miloslav, Břeclav21.03.1955bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šale, Miloslav, Břeclav21.03.1955bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šíma, Radim, Postřelmov06.11.1969bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šíma, Radim, Postřelmov06.11.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šimon, Jan, Cheb09.10.1980bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šimon, Jiří, Meziboří13.05.1952bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šlik, Vladimír, Mikulovice25.08.1976bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šmíd, Petr, Varnsdorf23.01.1964bezúplatné plnění 4 500,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty)
Šramhauser, Petr, Bor u Tachova03.07.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Šramhauser, Petr, Bor u Tachova03.07.1983bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štandera, Miroslav, Plzeň05.07.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štandera, Vladimír, Plzeň05.07.1952bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Štípek, Rostislav, Zlín19.08.1957bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce)
Šulc, Martin, Praha26.09.1981bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce)
T-mont s.r.o., 17. listopadu 236,, Pardubice, 5300264793117bezúplatné plnění 3 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Tichý, Martin, Velké Meziříčí13.08.1973bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
TJ MILO Olomouc, z.s., Střední Novosadská 48, Olomouc, 7790014615126bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
TJ MILO Olomouc, z.s., Střední Novosadská 48, Olomouc, 7790014615126bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Trojan, Milan, Pavlice17.06.1958bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Turská, Veronika, Havířov29.08.1974bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Uksa, Robert, Nový Bor03.05.1959bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Ulman, Pavel, Hrádek nad Nisou07.09.1983bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vágner, Pavel, Petřvald u Karviné12.02.1965bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Valášková, Jana, Žerotice05.05.1965bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Valášková, Jana, Žerotice05.05.1965bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vávra, Jaroslav, Jablonec nad Nisou25.05.1952bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vavroušek, Pavel, Brno26.05.1980bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vegner, Josef, Česká Lípa25.09.1945bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
VHS plus, s.r.o., Dobšická 3580/17, Znojmo, 6718246992138bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vítek, Pavel, Náchod01.06.1969bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vlach, Zbyněk, České Budějovice17.10.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vlach, Zbyněk, České Budějovice17.10.1957bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s, Šířava 482/21, Přerov, 7500247674521bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrbíková, Jaroslava, Olomouc19.02.1949bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrbíková, Jaroslava, Olomouc19.02.1949bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobel, František, Postřelmov16.05.1962bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobel, František, Postřelmov16.05.1962bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vrobelová, Ludmila, Postřelmov20.10.1939bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Vymazal, Luboš, Vyškov17.10.1964peněžitý dar 40 000,00
Vysočanka, s.r.o., Soškova 1356, Nové Město na Moravě, 5923115545083bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wagner, Josef, Velký Beranov15.07.1976bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wesley, Eva, Podivín14.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wesley, Eva, Podivín14.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Wolfi Vok, s.r.o., Holická 156/49, Olomouc, 7790026862956bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zachař, Břetislav, Břeclav10.10.1956bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zapletal, Pavel, Ostrava29.01.1973bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zbytek, Zdeněk, Praha21.12.1951bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)
Zemědelské družstvo Nové Město na Moravě, Petrovická 857, Nové Město na Moravě, 59231144924bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 60 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Nečas, Lubomír, Zlín09.12.195460 000,00 ("Tisk a instalace stojaček ""A"" ve Zlíně a Vizovicích, plachta na vlastním domě ve Zlíně")

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Na sjezdu strany dne 28.3.2018 byly schváleny níže uvedené změny:

1. název strany se mění na "Strana Práv Občanů ZEMANOVCI"
2. sídlo strany je na adrese Vršovická 1461/64, Praha 10
3. předsedou strany je pan MUDr. Lubomír Nečas
4. místopředsedy strany jsou Petr Šmíd, Marian Keremidský, Jana Galbičková a Karel Sládeček