Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
04134940

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Rytířská 410/6, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773522775, e-mail: info@spd.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Tomio Okamura - Předseda hnutíDatum: 29.03.2018 11:34:26
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 74 077 111,30
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
53 857 400,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 13 018 750,00
4 Členské příspěvky 270 233,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 6 720 133,09
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 210 595,21
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 83 236,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 958 351,28
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 33 162 560,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 20 000,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Správa webových stránek 2
Natáčení filmových spotů 1
Hosteska 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
FIO banka, a.s. 61858374 18 000 000,00 20.02.2018 Úvěr zcela splacen vč. příslušenství dne 18.12.2017

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 720 133,09 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adam, Hynar25.05.1991peněžitý dar 1 300,00
Adámková, Elena30.03.1972peněžitý dar 300,00
Adrian, Krajča15.07.1977peněžitý dar 200,00
Adrian, Krajča15.07.1977peněžitý dar 200,00
Adrian, Krajča15.07.1977peněžitý dar 200,00
Adrian, Krajča15.07.1977peněžitý dar 200,00
Adrian, Krajča15.07.1977peněžitý dar 200,00
Albrecht, Jan24.11.1950bezúplatné plnění 1 720,00 (pověšení plachet na plot pozemku Květen - Říjen)
Alena Závěšická, AZ LOGISTIK11540508peněžitý dar 10 000,00
Alena, Jánská04.06.1963peněžitý dar 999,00
Alena, Jánská04.06.1963peněžitý dar 250,00
Alena, Šeborová15.01.1957peněžitý dar 500,00
Alexandr Škrábal15245829bezúplatné plnění 500,00 (Propagační plakát 60x40 Tomio Okamura SPD v okně)
Alt, David Ing. DiS.07.01.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení (2-4ks) plachet na domě Samotišky, Toveřská 71/41)
Alt, David Ing. DiS.07.01.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (za autem přívěsný vozík se 4 bannery srpen - říjen)
Alvarezová, Evelyn01.01.1967bezúplatné plnění 3 650,00 (roznos letáků a plakátů 71 hodin)
Anděl, Zdeněk10.05.1946bezúplatné plnění 2 500,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 25 hodin)
Anders - elektro, spol. s r.o.3824438peněžitý dar 999,00
Andrea, Mačková19.09.1972peněžitý dar 150,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Biersacková06.02.1946peněžitý dar 100,00
Anna, Pavelková02.12.1957peněžitý dar 2 000,00
Antonín, Dušek27.02.1956peněžitý dar 10 000,00
Anýž, Milan01.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Anýž, Milan01.08.1970bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady květen - říjen)
AQUATRENDLIBEREC s.r.o3495311peněžitý dar 5 000,00
Armlich, Jan27.07.1977bezúplatné plnění 1 900,00 (účast na petičním stánku okres Opava 4 hod., roznos novin 15 hod.)
Aukční síň JUSTITAS61973173peněžitý dar 999,99
Aulický, Aleš12.10.1978bezúplatné plnění 500,00 (Plachta 2x1 metr stěna domu v lokalitě Děčín)
Autoprochor s.r.o25557700bezúplatné plnění 1 000,00 (polepeno auto SPZ 4Z1 2981 2x nálepka 300x150cm)
Babická, Zuzana27.07.1970bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů srpen – říjen)
Bakošová, Julie25.06.1976peněžitý dar 3 964,00
Bakošová, Julie25.06.1973bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu září – říjen 3ks)
Bakošová, Julie25.06.1973bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Balaško, Michal22.01.1983bezúplatné plnění 1 800,00 (umístění plachty ve výloze domu Květen - Říjen)
Balaško, Michal22.01.1983bezúplatné plnění 900,00 (pověšení plachty na plot zahrady Červenec - Říjen)
Balaško, Michal22.01.1983bezúplatné plnění 1 080,00 (1 KS plakát vel. A1 umístěn na nemotosti Květen - Říjen)
Balašková, Veronika09.07.1986bezúplatné plnění 160,00 (magnet na os. automobilu Červenec - Říjen)
Balašková, Veronika09.07.1986bezúplatné plnění 1 080,00 (1 KS plakát vel. A1 umístěn na nemotosti Květen - Říjen)
Balda, Jaromír08.05.1947bezúplatné plnění 4 800,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen – Září)
Balda, Jaromír08.05.1947bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Balda, Jaromír08.05.1947bezúplatné plnění 4 350,00 (potisk automobilu červenec – září)
Balint, Radek01.12.1981peněžitý dar 100,00
Balšánek, Petr23.02.1988bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Banert, Jaroslav11.03.1964bezúplatné plnění 15,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Baránek, Pavel22.09.1968bezúplatné plnění 2 400,00 (pověšení plachty na štítu domu Květen - Říjen)
Baránek, Pavel22.09.1968bezúplatné plnění 2 700,00 (umístění plachty ve výloze Květen - Říjen)
Baránek, Pavel22.09.1968bezúplatné plnění 900,00 (25 KS výlep plakátů A2 Červen - Říjen)
Baránek, Vladimír29.10.1983bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu srpen – září)
Baranowská, Jarmila21.05.1948peněžitý dar 200,00
Baranowská, Jarmila21.05.1948bezúplatné plnění 8 000,00 (Banner na balkóně + polep auto září, říjen)
Barchánek, Bohumil18.04.1948bezúplatné plnění 10 320,00 (Předvolební schůzky 8 hod (800,-), Jízdné BV 320,- práce na volebním a petičním stánku 51 hodin(5100,-), roznos letáků, novin a plakátů 38 hodin (3800,-), práce na netu a Fcb 3 hod (300,-), celkem Kč 10320,-)
Bártek, Jaroslav12.10.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 1 měsíc)
Bartík, Jaroslav21.12.1987bezúplatné plnění 150,00 (lepení plakátů A2 1,5 hod.)
Bartyzal, Libor31.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Bartyzal, Libor17.04.1964bezúplatné plnění 7 500,00 (Propagace na autě od července do listopadu/2017, práce na volebním a petičním stánku 50 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 20 hodin)
Bastl, Alexandr14.08.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (polep autobusu, RZ: 7P0 6841 - říjen)
Baušová, Šárka12.04.1974bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Bečvářová, Petra16.05.1977bezúplatné plnění 120,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec - Říjen)
Bělík, Marek07.07.1978bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru na plot)
Benda, Jaroslav11.02.1953bezúplatné plnění 10 800,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Beneš, Josef29.11.1957bezúplatné plnění 1 400,00 (plachta na plotu u benzinové pumpy Září - Říjen)
Benešová, Dáša22.02.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta plot - říjen)
Beneš, Vladimír01.06.1978bezúplatné plnění 2 900,00 (roznos letáků a plakátů 53 hodin)
Benoni, Petr13.10.1981bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu září – říjen)
Benoni, Petr13.10.1981bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Beránek Jiří12403709bezúplatné plnění 30,00 (Baner na areálu firmy)
Beránek, Jaroslav09.06.1972bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků)
Beránek, Tomáš08.01.1996bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Bernet, René22.11.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (polep vozidla - 4ks,srpen-říjen)
Beše, Štefan15.05.1951bezúplatné plnění 5 000,00 (Banner na domě hovorany září, říjen)
Beše, Štefan15.05.1951bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Běťák, Karel04.06.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (polep soukromého auta)
Beznosik, Oleg01.07.1976bezúplatné plnění 11 500,00 (volební a petiční stánek 115 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Bezpalec, Petr22.03.1968bezúplatné plnění 300,00 (pověšení plachty na plot zahrady Říjen)
Bezucha, Pavel22.09.1963peněžitý dar 300,00
Bieel, Rostislav12.04.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 1 měsíc)
Biersacková, Anna06.02.1946peněžitý dar 100,00
Biersacková, Anna06.02.1946peněžitý dar 100,00
Biersacková, Anna06.02.1946peněžitý dar 100,00
Biersacková, Anna06.02.1946peněžitý dar 100,00
Biersacková, Anna06.02.1946peněžitý dar 100,00
Bílka, Vojtěch26.10.1991bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Bílý, Jan29.08.1984peněžitý dar 30,00
Bílý, Jan29.08.1984peněžitý dar 30,00
Bílý, Jan29.08.1984peněžitý dar 30,00
Bílý, Jan29.08.1984peněžitý dar 30,00
Bitomký, David06.02.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 3x4m, dům, Kravaře, září-říjen)
Bitomský, David06.02.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (účast na petičním stánku okres Opava 6 hod., roznos novin 4 hod.)
Bizoň, Andělín08.08.1964bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin 2 hod.)
Bláha, Petr22.06.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner na budově)
Bláhová, Hana08.06.1953peněžitý dar 2 000,00
Bláhová, Zdeňka30.03.1964peněžitý dar 100,00
Blanka, Prušková24.04.1965peněžitý dar 500,00
Blaškovič, Milan28.03.1961bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Blaškovičová, Jana03.09.1956bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Blažej, Zdeněk29.08.1956bezúplatné plnění 540,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen – Říjen)
Bobek, Michal30.03.1984bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Bogarová, Ivana23.02.1954bezúplatné plnění 1 200,00 (roznos letáků - 12 h)
Böhm, Patrik21.08.1986bezúplatné plnění 600,00 (účast na petičním stánku okres Opava 6 hod.)
Böhm, Patrik21.08.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (polep vozidla Renault, říjen)
Bohuslav, Šilar22.02.1961peněžitý dar 1 500,00
Bochová, Radka21.10.1977bezúplatné plnění 1 720,00 (umístění banneru 1,5x1m, Závišice 107, srpen-říjen)
Bojko, Marian01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Marian01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Marian01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Marian01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Marian25.01.1962peněžitý dar 500,00
Bojko, Marian25.01.1962peněžitý dar 500,00
Bojko, Marián25.01.1962peněžitý dar 200,00
Bojko, Marian25.12.1962bezúplatné plnění 6 900,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 100 hodin)
Bojko, Marian25.12.1962bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Školská, balkon, Karviná)
Bojko, Marian25.12.1962bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Toyota Aygo, červenec - říjen)
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 200,00
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 100,00
Bojko, Martin01.10.1982bezúplatné plnění 10 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 69 hodin)
Bojková, Darja24.08.1963peněžitý dar 100,00
Bojková, Darja24.08.1963peněžitý dar 100,00
Bojková, Darja24.08.1963peněžitý dar 100,00
Bojková, Darja24.08.1963peněžitý dar 100,00
Bojková, Darja24.08.1963peněžitý dar 100,00
Bojková, Darja24.08.1963bezúplatné plnění 2 300,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 23 hodin)
Bolek, Jiří10.04.1953bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Bolek, Jiří10.04.1953bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Bolfová, Marie21.02.1965bezúplatné plnění 4 000,00 (účast na petičním stánku okres Opava 37 hod., roznos novin 3 hod.)
Bortlík, Arnold14.06.1949bezúplatné plnění 200,00 (účast na petičním stánku okres Opava 2 hod.)
Bořil, Martin25.11.1968bezúplatné plnění 1 260,00 (pověšení plachet 3ks na plot a bránu pozemku Říjen)
Bouček, Jaroslav03.05.1972bezúplatné plnění 200,00 (plachta - říjen)
Boudný, Radek Alexej08.02.1977bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Bouzek, Tomáš15.07.1979bezúplatné plnění 500,00 (účast na petičním stánku okres Opava 5 hod.)
Brabec, Jan04.02.1970bezúplatné plnění 1 400,00 (plachta na zdi v průchodu do retaurace Září - Říjen)
Brabec, Jiří05.09.1973bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 37 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Brada, Jan04.05.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Lesní Albrechtice 53, Motorest, srpen-říjen)
Brada, Jan04.05.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 1,9x1,9m Lesní Albrechtice 53, Motorest, srpen-říjen)
Brávka, Jaroslav10.04.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (polepeno auto SPZ: 1B9 5656 (2 polepy)
Brázda, Aleš01.01.1995bezúplatné plnění 3 500,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Brázda, Peter07.06.1954bezúplatné plnění 750,00 (Roznos letáků, novin a plakátů 15 hodin)
Brázda, Peter07.06.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Broklová, Marie02.08.1944bezúplatné plnění 500,00 (2x banner, kůlna-stodola, červenec - říjen)
Bronislava, Nevludová16.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Bronislav, Dudzik12.02.1952peněžitý dar 500,00
Brůček, Milan21.03.1949bezúplatné plnění 1 320,00 (20h výlep plakátů červen – říjen)
Brunclík, Jaroslav01.09.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě yáří říjen)
Břečťál, Josef05.11.1950bezúplatné plnění 6 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Břešťál, Josef05.11.1950bezúplatné plnění 300,00 (potisk automobilu srpen – září)
Budík, Vlastimil28.12.1951bezúplatné plnění 4 000,00 (Práce na volebním a petičním stánku 20 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 20 hodin)
Buchlovský, Luděk21.07.1980bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Bumerang s.r.o.13692526bezúplatné plnění 10 000,00 (Brtnice,Nábřeží 81)
Bumerang s.r.o.13692526bezúplatné plnění 3 000,00 (Brtnice,Pod Kaplou 348)
Burešová, Dagmar20.05.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Burian, Lubomír08.11.1944bezúplatné plnění 1 835,00 (pověšení banneru, Bezručova 79, Vrbno)
Burian, Lubomír08.11.1944bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Bezručova 79,Vrbno pod Pradědem)
Burianová, Lucie04.12.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (10 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Burianová, Zdeňka24.02.1961peněžitý dar 40,00
Burianová, Zdeňka24.02.1961peněžitý dar 40,00
Burianová, Zdeňka24.02.1961peněžitý dar 40,00
Burkhadová, Hana13.07.1953bezúplatné plnění 270,00 (potisk automobilu spen – září)
Burkhardová, Hana13.07.1953bezúplatné plnění 270,00 (3 KS samolepka na os. automobilu Srpen - Říjen)
Bursíková, Jana30.08.1974bezúplatné plnění 240,00 (pověšení plachty na domě červenec- Říjen)
Burýšek, Jiří27.05.1968bezúplatné plnění 720,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Bystřický, Jaroslav24.07.1969bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Cagaš, Milan15.09.1981bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m, Mankovice 18, září-říjen)
Cieslarová, Mirian25.10.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 15 hodin)
Cieslar, Viktor15.11.1977bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků - 4 h)
Cikrle, Zdeněk30.09.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 20 hodin)
Ctibor, Čepička05.08.1967peněžitý dar 50 000,00
Čada, František15.12.1979peněžitý dar 100,00
Čada, František15.12.1979peněžitý dar 100,00
Čada, František15.12.1979peněžitý dar 100,00
Čada, František15.12.1979peněžitý dar 100,00
Čáslavský, Karel06.06.1950bezúplatné plnění 500,00 (plachta, říjen, 2ks)
Čech Ing., Tomáš01.07.1975bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1 m, Erbenova 798, Třinec, srpen-říjen)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Dobrá 394)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Raškovice 508, Pražmo)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Nademlýnská 225,Staré Město)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Stavebniny Kozelský, ul.Jamnická, Staré Město)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Koňákov 428)
Čech, Igor Bc.06.11.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 10 hodin)
Čechmánek, Petr11.07.1979bezúplatné plnění 6 800,00 (lepení plakátů A2 68 hodin)
Čech, Miloslav01.05.1960peněžitý dar 200,00
Čech, Miloslav11.05.1960bezúplatné plnění 1 050,00 (lepení plakátů A2 3,5 hod., roznos novin 7 hod.)
Čech, Miloslav11.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (účast na petičním stánku okres Opava 10 hod.)
Čechová, Barbora08.12.1988bezúplatné plnění 1 900,00 (výlep plakátů A2, roznos novin, účast na petičním stánku19 hodin)
Čechová, Věra15.10.1961peněžitý dar 100,00
Čechová, Věra15.10.1961peněžitý dar 100,00
Čechová, Věra15.10.1961peněžitý dar 100,00
Čechová, Věra15.10.1961peněžitý dar 100,00
Čechová, Věra25.10.1961bezúplatné plnění 6 100,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 61 hodin)
Čechová, Věra15.10.1961peněžitý dar 200,00
Čechr, Petr29.02.1980bezúplatné plnění 4 200,00 (Baner 120x80 cm na balkoně září a říjen/2017, roznos letáků a plakátů 20 hodin, volební a petiční stánek 65 hodin)
Čejka, Jiří30.08.1983bezúplatné plnění 5 500,00 (účast na petičním stánku 55 hod. Ostrava)
Čejková, Blanka30.06.1967bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Čejková, Blanka30.06.1967bezúplatné plnění 1 800,00 (pověšení plachty v okně domu Květen - Říjen)
Čejková, Blanka30.06.1967bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu září – říjen)
Čejková, Miroslava28.07.1974peněžitý dar 100,00
Čejková, Miroslava28.07.1974peněžitý dar 100,00
Čejková, Miroslava28.07.1974peněžitý dar 100,00
Čejková, Miroslava28.07.1974peněžitý dar 100,00
Čeléni, Robert19.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (Práce na petičním stánku 15 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 10 hodin)
Čepelka, Bohumil20.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (plachta plot - říjen)
Čepička, Ctibor05.08.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (polepy a magnetická reklama květen - říjen 2017)
Čepička, Ctibor05.08.1967bezúplatné plnění 3 000,00 (30 hod. roznos letáků září - říjen 2017)
Čepička, Ctibor05.08.1967bezúplatné plnění 12 000,00 (spotřeba PHM v kampani, 4000 km)
Čepička, Ctibor05.08.1967bezúplatné plnění 10 000,00 (100 hod. ostatní činnost v kampani)
Čerevenková, Jana02.07.1954bezúplatné plnění 500,00 (Vyvěsení plakátu říjen)
Čermáková, Markéta19.06.1983bezúplatné plnění 7 150,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 52 hodin)
Čermák, Vlastibor17.08.1955peněžitý dar 300,00
Čermák, Vlastibor17.08.1955peněžitý dar 999,00
Čermák, Vlastibor17.08.1955bezúplatné plnění 55 400,00 (Výroba petičního stánku + mater.2 hod(Kč 850,-), volební komise 40 hodin (4000,-), schůzky, zápisy, 106 hod 10600,-, Jízdné, BM (9600,-) Propagace na autě od 1. července do 25.října/2017 25 dnů mimo garáž (250,-), účast na petičním stánku 179 hodin(17900,)
Černíková, Ivana08.04.1971bezúplatné plnění 600,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Černý, Jakub30.09.1981bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Černý, Jan17.12.1978bezúplatné plnění 770,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Černý, Jan17.12.1978bezúplatné plnění 864,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Černý, Josef02.05.1949bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Černý, Josef02.05.1949bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Černý, Miroslav09.05.1992bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Černý, Oldřich10.09.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (potisk automobilu září – říjen 9m2)
Česal, Zdeněk04.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (polepeno auto SPZ: 2Z6 2820 (2 polepy)
Čestický, Jan13.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Čestmír, Koller08.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Čestmír, Koller08.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Češka, Jiří30.06.1965bezúplatné plnění 10,00 (plakátovací akce)
Čmiel, Filip23.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Čumová, Alena12.01.1953bezúplatné plnění 3 400,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 33 hodin)
Čurlin, Jan14.09.1982bezúplatné plnění 10,00 (výlep plakátů v okně srpen - říjen)
Dagmar, Marková30.01.1957peněžitý dar 100,00
Dagmar, Marková30.01.1957peněžitý dar 100,00
Dalešický, Roman12.01.1972bezúplatné plnění 144,00 (pověšení plachty na bránu pozemku Květen - Říjen)
Dalibor, Vlk16.05.1974peněžitý dar 500,00
Dalibor, Vlk16.05.1974peněžitý dar 500,00
Daniela, Urbánková10.10.1952peněžitý dar 200,00
Daniela, Urbánková10.10.1952peněžitý dar 200,00
Daniel, Impseil19.03.1995peněžitý dar 150,00
Daniel, Impseil19.03.1995peněžitý dar 150,00
Daniel, Šelešovský10.02.1971peněžitý dar 5 000,00
Dantrans s.r.o.28821505bezúplatné plnění 819,00 (potisk automobilu září – říjen 13ks)
Dantrans s.r.o.28821505bezúplatné plnění 360,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Darja, Bojková24.08.1963peněžitý dar 100,00
Dašek, František05.06.1950bezúplatné plnění 500,00 (Banner/samolepa 22.9.2017 - 22.10.2017)
Dašek, František05.06.1950bezúplatné plnění 300,00 (Banner 11.10.2017 - 22.10.2017)
David, Dvořák03.02.1991peněžitý dar 111,00
David, František24.11.1952peněžitý dar 1 000,00
David, František24.11.1952peněžitý dar 1 000,00
David, Gerneš25.04.1991peněžitý dar 300,00
David, Pokorný31.07.1959peněžitý dar 150,00
David, Sklenka13.07.1986peněžitý dar 20,00
David, Sklenka13.07.1986peněžitý dar 20,00
David, Ševčík04.07.1967peněžitý dar 30,00
David, Ševčík04.07.1967peněžitý dar 30,00
David, Ševčík04.07.1967peněžitý dar 30,00
Dědková, Jarmila17.01.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (polep osobního auta)
Děkanovský, Miloslav15.04.1959bezúplatné plnění 240,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Dioba, Jolana16.11.1973bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Divišová, Eva24.10.1947bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Divišová, Eva24.10.1947bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Dlabačová, Hana19.03.1958bezúplatné plnění 300,00 (Banner 3x,výlep plakátů,srpen,září,říjen)
Dlabačová, Hana19.03.1958bezúplatné plnění 100,00 (banner/samolepa 8.10.2017)
Dlabačová, Hana19.03.1958bezúplatné plnění 100,00 (banner/samolepa 11.10.2017)
Dlabačová, Hana19.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (petiční stánek 25.7.2017-22.10.2017)
Dlabačová, Hana19.03.1958bezúplatné plnění 300,00 (Magnetky na autě 5x Citroen)
Dlabaja, Miroslav24.12.1967bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dlouhý, Michal30.11.1980peněžitý dar 50,00
Dobešová, Jiřina28.05.1957peněžitý dar 100,00
Dobešová, Jiřina28.05.1957bezúplatné plnění 14 360,00 (Předvolební schůzky 10 hod (1000,-), Jízdné BV 560,- práce na volebním a petičním stánku 69 hodin(6900,-), roznos letáků, novin a plakátů 50 hodin (5000,-), práce na netu a Fcb 9 hod (900,-), celkem Kč 14360,-)
Dočekalová, Magda10.08.1977bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Dolejš, Kamil25.12.1971bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Dolejš, Kamil25.12.1971bezúplatné plnění 1 200,00 (potisk automobilu srpen – září)
Dolejš, Pavel08.02.1974bezúplatné plnění 200,00 (2x billboard)
Doležal, Tomáš15.11.1972bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Doležal, Tomáš15.11.1972bezúplatné plnění 500,00 (15h výlep plakátů červenec – říjen)
Domalip, Jiří16.10.1970bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 100x200 Květen . Říjen)
Domalíp, Jiří22.02.1974bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Domalíp, Pavel22.02.1974bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 6x2metr na plot domu Květen . Říjen)
Domalíp, Pavel22.02.1974bezúplatné plnění 30,00 (2x pověšní plachty 1,20x80 na svém obchodě Květen . Říjen)
Domalíp, Pavel22.02.1974bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Domalíp, Pavel22.02.1974bezúplatné plnění 1 016,00 (placený výlep v Nejdku – cena obvyklá 1016,-)
Domalíp, Pavel22.02.1974bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Domasová, Květa13.12.1966bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Domasová, Květa13.12.1966bezúplatné plnění 7 800,00 (potisk automobilu Květen – říjen)
Dörfl, Ivan22.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Drábková, Věnceslava25.01.1963bezúplatné plnění 10,00 (roznos letáků a novin)
Dráždil, Pavel14.09.1951bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Dubský, Tomáš07.03.1972bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Škoda Felicia 1,17 (vrch 0,95)x 0,54, červenec - říjen)
Dubský, Tomáš07.03.1972bezúplatné plnění 2 700,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 27 hodin)
Dudzik, Bronislav12.02.1952peněžitý dar 500,00
Dudzik, Bronislav12.02.1952peněžitý dar 500,00
Dudzik, Bronislav12.02.1952peněžitý dar 500,00
Dudzik, Bronislav12.02.1952peněžitý dar 500,00
Dudzik, Bronislav12.02.1952peněžitý dar 500,00
Dudzik, Bronislav12.02.1952bezúplatné plnění 1 200,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 12 hodin)
Dudzik, Bronislav12.02.1952bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Bezručova 826, Dolní Lutyně)
Dudzik, Bronislav12.02.1952bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Škoda Felicia r.1995, červenec - říjen)
Dufek, Filip21.02.1983bezúplatné plnění 990,00 (15h výlep plakátů červen – říjen)
Dumbrovský, zdeněk28.06.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (polep vozidla 1 měsíc)
Ďurčo, Jaroslav20.08.1957bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Ďurianová, Ilona07.11.1976bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Duroň, Dominik19.03.1997bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Dvorská, Kristýna17.12.1985bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Dvořák, Jaroslav04.11.1957peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Jiří18.02.1972bezúplatné plnění 900,00 (umístění plachty na domě Srpen - Říjen)
Dvořák, Ondřej29.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Dana13.03.1947bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m, Hodslavice 340, září-říjen)
Dvořáková, Marcela19.12.1956bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Fiat Punto, červenec - říjen)
Dvořáková, Marcela19.12.1956bezúplatné plnění 7 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 70 hodin)
Dvořáková, Radka24.06.1988bezúplatné plnění 3 000,00 (pověšení plachty na plot předzahrady Květen - Říjen)
Dvořáková, Radka24.06.1988bezúplatné plnění 1 800,00 (pověšení plachty na plot u domu Květen - Říjen)
eL BUNDA Company s.r.o.26502267bezúplatné plnění 6 480,00 (potisk automobilu Květen – říjen)
Elena, Adámková30.03.1972peněžitý dar 300,00
Elíz, Vladimír30.10.1961bezúplatné plnění 1 700,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 17 hodin)
Erlich, Michal20.04.1977bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Eva, Šťovíčková25.05.1948peněžitý dar 999,00
Eva, Wesley14.04.1954peněžitý dar 100,00
Eva, Wesley14.04.1954peněžitý dar 100,00
Evžen, Klokočka22.03.1980peněžitý dar 500,00
Evžen, Klokočka22.03.1980peněžitý dar 500,00
Fábian, Ján08.06.1957bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Fausek, Michael20.03.1957bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Feda, Roman04.03.1964bezúplatné plnění 540,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Fedorka, Zdeněk28.09.1948bezúplatné plnění 3 900,00 (potisk autobusu srpen – září)
Fejfar, Lubomír07.02.1956bezúplatné plnění 4 350,00 (potisk automobilu červenec – září)
Fenko, Přemysl18.02.1978bezúplatné plnění 300,00 (lepení plakátů A2 3 hod.)
Fiala, Jiří12.06.1960bezúplatné plnění 1 420,00 (Předvolební schůzky 2 hod (200,-), roznos letáků, novin a plakátů 6 hodin (600,-),jízdné (520,-), práce na netu a Fcb 1 hod (100,-), celkem Kč 1420,-)
Fiala, Miroslav10.01.1951bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Fiala, Václav10.10.1943bezúplatné plnění 2 400,00 (pověšení plachty na buňce na pozemku červenec- Říjen)
Fialová, Martina18.09.1972bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1 m , ul. Palackého, plot zahrady, srpen-říjen)
Fialová, Šárka23.11.1978bezúplatné plnění 100,00 (plachta - plot - září, říjen)
Fiedler, Ladislav20.09.1968bezúplatné plnění 770,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Filiphockey – Ján Tomeš s.r.o.27789608bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla VW Pasat CC r.2012, červenec-říjen)
Filiphockey – Ján Tomeš s.r.o.27789608bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Škoda Superb II,červenec-říjen)
Filipiecová Bc., Renáta09.01.1970bezúplatné plnění 2 300,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 23 hodin)
Filipová, Alena08.08.1946bezúplatné plnění 5 000,00 (plachta na plotu a 2 plakáty v oknech - září, říjen)
Filipová, Alena08.08.1946bezúplatné plnění 5 000,00 (plachta na plotu a 2 plakáty v oknech - září, říjen)
Filipová, Drahoslava25.01.1974bezúplatné plnění 132,00 (pověšení plachty na plot pozemku Říjen)
Fišer, Aleš22.08.1974bezúplatné plnění 3 000,00 (polep vozidla Peugeot, srpen-říjen)
Fišer, Aleš22.08.1974bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1 m, Olomoucká 66, Opava, balkon, srpen-říjen)
Fišer, Aleš22.08.1974bezúplatné plnění 750,00 (účast na petičním stánku okres Opava 7,5 hod.)
Fišer, Aleš22.08.1974bezúplatné plnění 2 700,00 (lepení plakátů A2 19 hod. , roznos novin 8 hod.)
Fleissigová, Bea25.02.1943peněžitý dar 150,00
Fleissigová, Bea25.02.1943peněžitý dar 150,00
Fleissigová, Bea25.02.1943peněžitý dar 150,00
Flek, Radomír23.05.1966bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Fojtík, Milan25.11.1969bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Foldynová, Dobroslava09.01.1956bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Folta, Milan22.05.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (polep osobního auta)
Foltýn, Petr28.06.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta - říjen, 4ks)
Forber, Petr27.08.1985bezúplatné plnění 250,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Franková, Jana12.01.1955bezúplatné plnění 6 000,00 (umístění banneru 3x0,9m, Opavská 178, Nové Sedlice, září-říjen, plot)
František, Čada15.12.1979peněžitý dar 100,00
František, Kabrna31.08.1950peněžitý dar 1 000,00
František, Kabrna31.08.1950peněžitý dar 500,00
František, Kabrna31.08.1950peněžitý dar 500,00
František, Kauer27.12.1959peněžitý dar 5 000,00
František, Klásek16.12.1955peněžitý dar 200,00
František, Klásek16.12.1955peněžitý dar 200,00
František, Konrád26.06.1951peněžitý dar 1 000,00
František, Kosner04.07.1959peněžitý dar 100,00
František, Kulhánek10.12.1950peněžitý dar 200,00
František, Kulhánek10.12.1950peněžitý dar 300,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Roháček06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
František, Wawrzacz01.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Fremrová, Iva11.01.1965bezúplatné plnění 500,00 (vylepování plakátů, SPD plachta na hradbě svého pozemku)
Fricová, Miroslava29.11.1965bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady červen - říjen)
Fridrich, Ondřej04.08.1987bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Fridrich, Ondřej04.08.1987bezúplatné plnění 10,00 (polepy auta)
Fröhlich, Zdeněk15.06.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (Propagační plakát A2 Tomio Okamura SPD na domě)
Fruhauf, Josef26.10.1966bezúplatné plnění 500,00 (banner na nemovitosti 120x80 září - říjen)
Frydrych, Martin21.11.1967bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Restaurace U Martiny, Píšť, srpen-říjen,zábradlí)
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Fučík, Jan21.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Fučík, Petr11.12.1946peněžitý dar 300,00
Fulín, Pavel07.02.1962bezúplatné plnění 1 920,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Fulín, Pavel07.02.1962bezúplatné plnění 960,00 (pověšení plachty na balkón září - Říjen)
Fulín, Pavel07.02.1962bezúplatné plnění 2 880,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Furmanová, Miluše27.11.1979bezúplatné plnění 6 000,00 (pověšení plachty na balkón RD pozemku Květen - Říjen)
Fürst, Pavel21.04.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (výlep plakátů 10hodin)
Gabriela, Vrátná01.03.1971peněžitý dar 50,00
Gabsdiel, Leo21.08.1973bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Gajdoš, Josef23.11.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (plachta)
Gajdošová, Nicola07.05.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (plachta)
Gibl, Zdeněk29.06.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Luční 475, Břidličná)
Glockner, Jaromír16.09.1982bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Glockner, Jaromír16.09.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (10 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Gojdáš, Daniel31.03.1976bezúplatné plnění 500,00 (plachta - balkon - 1.patro - září, říjen)
Goliášová, Jana02.09.1960bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Goliáš, Vladimír11.06.1957bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Görner, Roland17.12.1970bezúplatné plnění 60,00 (2x pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Görner, Roland17.12.1970bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Goryl, Bronislav19.07.1961bezúplatné plnění 1 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 16 hodin)
Gosslová – Pecková, Marta11.05.1964bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Gotech s.r.o.26247496peněžitý dar 5 000,00
Gottwaldová, Julie15.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Grebeň, Oldřich10.01.1949bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Grygarová, Lenka18.09.1955bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Günterová, Dagmar20.01.1974bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Guřan, Rudolf20.06.1954bezúplatné plnění 2 600,00 (účast na petičním stánku okres Opava 23 hod., roznos novin 3 hod.)
Guřan, Rudolf20.06.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (polep vozidla Citroen, srpen - říjen)
Gut, Jiří05.04.1946peněžitý dar 200,00
Guzik, Jan12.11.1973peněžitý dar 100,00
Guzik, Jan12.11.1973peněžitý dar 100,00
Guziur, Jiří22.11.1997bezúplatné plnění 5 160,00 (umístění banneru 3x1,5m, Raškovice 508, červenec - říjen)
Haas, Jiří19.09.1972bezúplatné plnění 36 691,00 (umístění banneru 8x4 m Dětřichov nad Bystřicí, srpen-říjen)
Hadrava, Zdeněk14.04.1955peněžitý dar 300,00
Hadrava, Zdeněk Ing.14.04.1955bezúplatné plnění 500,00 (pověšení plachty na nemovitot (Stachov, PT) Říjen)
Hahnová, Elvíra14.09.1977bezúplatné plnění 500,00 (banner na fasádě, rozměr 150 x 100)
Hájek, Radim23.05.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (Bannery 10.7.2017 - 22.10.2017)
Hájíček, Martin21.03.1973bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Hajtinger, Miroslav21.12.1967bezúplatné plnění 360,00 (15 KS výlep plakátů A2 Srpen - Září)
Halačka, Jiří16.09.1992bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 37 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Halberstadt, Yweta29.05.1966peněžitý dar 50,00
Halberstadt, Yweta29.05.1966peněžitý dar 50,00
Halberstadt, Yweta29.05.1966peněžitý dar 50,00
Halberstadt, Yweta29.05.1966bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Dolní Domaslavice 415)
Haldovský, Petr30.10.1967peněžitý dar 500,00
Haldovský, Petr30.10.1967bezúplatné plnění 500,00 (banner na fasádě)
Halouzka, Vojtěch21.04.1970bezúplatné plnění 3 160,00 (Předvolební schůzky 4 hod (400,-), Jízdné BV 160,- práce na volebním a petičním stánku 15 hodin(1500,-), roznos letáků, novin a plakátů 10 hodin (1000,-), práce na netu a Fcb 1 hod (100,-), celkem Kč 3160,-)
Halouzková, Eva02.04.1973bezúplatné plnění 3 160,00 (Předvolební schůzky 4 hod (400,-), Jízdné BV 160,- práce na volebním a petičním stánku 15 hodin(1500,-), roznos letáků, novin a plakátů 10 hodin (1000,-), práce na netu a Fcb 1 hod (100,-), celkem Kč 3160,-)
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 50,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 50,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 50,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 50,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 100,00
Hammer, Ladislav17.03.1982peněžitý dar 100,00
Hammer, Ladislav17.03.1982bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen,V aleji 176/3, Karviná)
Hamouz, Vladimír31.12.1940bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Hampl, Robert12.06.1975bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep plakátů červen - říjen)
Hana, Horecká22.12.1954peněžitý dar 300,00
Hanák, Miroslav11.02.1976bezúplatné plnění 3 500,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Hanko, Dominik30.10.1978peněžitý dar 3 812,00
Hanzlíčková, Jitka26.06.1953bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě, rozměr 60 x 50, celoročně)
Hasil, Ludvík25.03.1986bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m Hynčice 120, srpen-říjen)
Hasilová, Alena05.07.1960bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Hynčice 120)
Hasilová, Alena05.07.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Škoda Favorit hathback, červenec - říjen)
Hatláková, Petra01.05.1972bezúplatné plnění 400,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 4 hodin)
Havelková, Ilona06.01.1972bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Havel, Michal31.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků)
Havlová, Ivana25.02.1950bezúplatné plnění 1 250,00 (50 KS výlep plakátů A2 Červen - Říjen)
Havlová, Petra24.10.1978bezúplatné plnění 90,00 (potisk automobilu září – říjen)
Havlová, Petra24.10.1978bezúplatné plnění 320,00 (pověšení plachty na pozemku září - Říjen)
Havlová, Petra24.10.1978bezúplatné plnění 60,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Havran, Jakub04.07.1986bezúplatné plnění 8 600,00 (umístění banneru 2,5 x 1,5 m, Silnice 441, Odry-Jakubčovice, červenec-říjen)
Havran, Jakub04.08.1983bezúplatné plnění 5 500,00 (lepení plakátů A2 55 hodin)
Havrišková, Dagmar14.11.1973bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Hedánková, Lenka07.01.1997bezúplatné plnění 500,00 (banner na balkoně)
Hedbávný, Martin21.06.1972bezúplatné plnění 7 150,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 52 hodin)
Hegiyová, Markéta20.05.1977bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Heitel, Lubomír20.11.1986peněžitý dar 250,00
Heitel, Lukáš20.11.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (výlep plakátů 10 hodin červenec)
Hejl, Ladislav11.03.1964bezúplatné plnění 15,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Hendrychová, Jarmila27.10.1960bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Henzelín, Václav06.11.1950bezúplatné plnění 30,00 (samolepka na os. automobilu Říjen)
Henzlová, Monika09.05.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (Práce na volebním a petičním stánku 25 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 25 hodin)
Hercik, Petr18.10.1969peněžitý dar 300,00
Hercik, Petr18.10.1969peněžitý dar 300,00
Hercik, Petr18.10.1969peněžitý dar 300,00
Hercik, Petr18.10.1969peněžitý dar 300,00
Hermanová, Nataša27.06.1964bezúplatné plnění 3 400,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 33 hodin)
Hess, Jiří22.07.1948bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Heydušek, Marcel02.11.1965peněžitý dar 5 000,00
Hilšerová, Jarmila13.05.1950bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Hladíková, Radka02.03.1972bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Hlívová, Libuše27.04.1956bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Hluchníková, Naděžda28.11.1955bezúplatné plnění 1 150,00 (účast na petičním stánku okres Opava 8,5 hod., roznos novin 3 hod.)
Hlůšková, Klára22.06.1981bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Hodouš, Stanislav25.01.1982bezúplatné plnění 500,00 (umístění bannerů)
Hofmanová, Soňa10.10.1964peněžitý dar 250,00
Holasová, Miloslava12.04.1956bezúplatné plnění 5 000,00 (Banner na zdi svého domu srpen, září,říjen)
Holík, Jaroslav29.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Holík, Jaroslav Ing.29.06.1953bezúplatné plnění 50 000,00 (výlep plakátů 50hodin)
Holík, Jaroslav Ing.29.06.1953bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep plakátů červen - říjen)
Holík, Zdeněk26.03.1967bezúplatné plnění 30,00 (3x pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Holovnič, Vítěslav05.05.1982bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Holubová, Eva23.10.1945bezúplatné plnění 300,00 (6h výlep plakátů srpen – říjen)
Holub, Petr04.10.1979bezúplatné plnění 4 800,00 (4 KS plachty pověšené na domech Červenec - Říjen)
Holub, Petr04.10.1979bezúplatné plnění 2 400,00 (3 KS plachty pověšené na plot pozemku Červenec - Říjen)
Holub, Petr04.10.1979bezúplatné plnění 360,00 (3 KS samolepka na os. automobilech Červenec - Říjen)
Holub, Radek15.12.1974bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě u vlastního domu)
Homová, Naděžda17.09.1960bezúplatné plnění 400,00 (8h výlep plakátů červenec – říjen)
Homová, Naděžda17.09.1960bezúplatné plnění 400,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Horáček, Karel22.07.1963bezúplatné plnění 353,00 (pověšení plachty na plot pozemku září – Říjen)
Horák, Dušan01.12.1963bezúplatné plnění 600,00 (pověšení plachty na plot pozemku září – Říjen)
Horák, Dušan01.12.1963bezúplatné plnění 900,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Horák, Jan29.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta, říjen, 3ks)
Horák, Ladislav14.06.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 200x100 cm)
Horáková, Jiřina16.08.1949peněžitý dar 200,00
Horáková, Jiřina16.08.1949peněžitý dar 200,00
Horáková, Jiřina16.08.1949bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m Hodslavice 542, červenec-říjen)
Hora, Ladislav05.06.1952peněžitý dar 300,00
Horská, Aneta06.11.1977bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Hort, Bohuslav29.11.1961bezúplatné plnění 3 000,00 (Banner Vysočany u Znojma, září, říjen)
Horváth, František28.07.1970bezúplatné plnění 30,00 (Umístění banneru)
Hořák, Vladimír16.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Hořínek, Milan30.12.1955peněžitý dar 375,00
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925peněžitý dar 33 880,00
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925peněžitý dar 81 215,00
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925peněžitý dar 18 150,00
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925peněžitý dar 5 590,00
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925bezúplatné plnění 18 150,00 (dar finanční)
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925bezúplatné plnění 5 590,00 (plakátovací akce)
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925bezúplatné plnění 18 150,00 (dar finanční)
HOSTR LIBEREC S.R.O.27277925bezúplatné plnění 5 590,00 (plakátovací akce)
Hošna, Jan11.10.1969bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Hotmar, Zdeněk25.05.1948peněžitý dar 999,00
Hotový, Richard30.06.1994bezúplatné plnění 7 150,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 52 hodin)
Houdková, Jarmila21.01.1950bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Houra, Josef30.07.1963bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Hourová, Marta15.03.1959bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Hourová, Marta15.03.1959bezúplatné plnění 54,00 (pověšení plachty na střeše domu srpen - Říjen)
Hourová, Marta15.03.1959bezúplatné plnění 216,00 (pověšení plachty na domě Květen - Říjen)
Hourová, Marta15.03.1959bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu srpen – září)
Hrabáčková, Ludmila22.05.1958bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Nezvalova 31, Bruntál)
Hradil, Michael13.04.1967bezúplatné plnění 500,00 (polep na auto)
Hradilová, Alena18.08.1968bezúplatné plnění 500,00 (umístění plakátu na plotě, roznos letáků, pomoc při kontaktních kampaní)
Hrádková, Lada07.01.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Hrda, Robert12.08.1976bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Hrnčárek, Alois21.07.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 2x0,75m, září-říjen)
Hrnčíř, Jan Ing.01.05.1977bezúplatné plnění 150 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu srpen-září-říjen)
Hroník, Dan20.02.1987bezúplatné plnění 7 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 76 hodin)
Hrubá, Marie03.10.1952bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Hruška, Aleš27.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (Práce na petičním stánku 15 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 5 hodin)
Hučík, Václav03.03.1961bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Hučík, Václav03.03.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Hudec, Miroslav11.01.1971bezúplatné plnění 3 700,00 (účast na petičním stánku okres Opava 37 hod)
Hudec, Miroslav11.01.1971bezúplatné plnění 1 800,00 (lepení plakátů A2 14 hod., roznos novin 4 hod.)
Hudec, Zdeněk10.11.1975bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Hudlík, Petr25.07.1954bezúplatné plnění 9 200,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 35 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Hulicius, Miroslav10.03.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Hulka, Pavel25.06.1950bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m, restaurace Madolin, Butovická, Studénka, září-říjen)
Hulka, Pavel25.06.1950bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen,17.listopadu 373/36, Bílovec)
Hulka, Pavel25.06.1950bezúplatné plnění 4 000,00 (lepení plakátů A2 40 hodin)
Hurník, Lukáš21.02.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (lepení plakátů A2 20 hod.)
Hurník, Lukáš21.02.1992bezúplatné plnění 1 450,00 (účast na petičním stánku okres Opava 14,5 hod.)
Huss, Renáta13.01.1974bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 37 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Hýblová, Michaela15.11.1974peněžitý dar 500,00
Hýblová, Michaela15.11.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (polep soukromého auta)
Hýblová, Michaela15.11.1974bezúplatné plnění 500,00 (Baner na soukromém plotě)
Hýblová, Michaela15.11.1974bezúplatné plnění 2 100,00 (práce v kampani 21 h)
Hybl, Zdeněk26.06.1976bezúplatné plnění 500,00 (plachta - plot - září, říjen)
Hyklová, Věra07.06.1955bezúplatné plnění 3 300,00 (účast na petičním stánku okres Opava 30 hod., roznos novin 3 hod)
Hynar, Adam25.05.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (lepení plakátů A2 14 hod., roznos novin 1 hod.)
Hynar, Adam25.05.1991bezúplatné plnění 2 800,00 (účast na petičním stánku okres Opava 28 hod.)
Hynar, Adam25.05.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru 2x1m, Vršovice 31, plot, září - říjen)
Hynar, Adam25.05.1991bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 1,20x0,8m, zábradlí, Raduň, září-říjen)
Hyrš, Jakub18.02.1961bezúplatné plnění 400,00 (Tisk + polep petičního stánku)
Hyrš, Jakub18.02.1961bezúplatné plnění 600,00 (Tisk banner kandidáti SPD Vysočina)
Hyrš, Jakub18.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (5h výlep plakátů srpen 2017)
Hyrš, Jakub18.02.1961bezúplatné plnění 800,00 (8h výlep plakátů září 2017)
Hyrš, Jakub18.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (Roznos novin září 5hodin)
Chalupa, Martin11.11.1988bezúplatné plnění 500,00 (Banner 7.9.2017 - 22.10.2017)
Chang, Aranka29.05.1966bezúplatné plnění 10,00 (plakátovací akce)
Chlup, Jiří12.11.1972bezúplatné plnění 5 000,00 (Banner na svém domku, srpen,září,říjen)
Chodžajan, Akop27.12.1973bezúplatné plnění 3 500,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Cholek, Karel13.03.1960bezúplatné plnění 25 000,00 (Propagace na autě září a říjen/2017, volební a petiční stánek 120 hodin, roznos letáků a plakátů 70 hodin)
Chovanec, Robert09.03.1973bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Haškova 10, Opava, balkon, srpen-říjen)
Chovanec, Robert09.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru 2x1m, balkon, Dolní náměstí, Opava, říjen)
Chramostová, Zoja01.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (účast na petičním stánku okres Opava 2 hod.)
Chris Cosmetics s.r.o.28629361bezúplatné plnění 4 586,00 (umístění 2 ks banneru 2x1 m, Masarykovo nám. Vratimov, září - říjen)
Chroboczek, Daniel12.03.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 20 hodin)
Chroboková, Ilona14.03.1962bezúplatné plnění 770,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Chrobok, Tadeáš07.08.1948bezúplatné plnění 640,00 (umístění plachty na rodiném domě Červenec - Říjen)
Chuchlík, Stanislav09.10.1966bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Churáček, Marek06.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady květen - říjen)
Churáček, Marek06.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady květen - říjen)
Churavý, Radek17.07.1975bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady červen - říjen)
Chvalkovský, Ladislav10.04.1944peněžitý dar 100,00
Chvalkovský, Ladislav10.04.1944bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu červenec – říjen)
Chvalkovský, Ladislav10.04.1944bezúplatné plnění 600,00 (pověšení plachty na domě červenec- Říjen)
I-THERM,SPOL. S R.O.60323825peněžitý dar 20 000,00
Igor, Blažek18.02.1962peněžitý dar 10 000,00
Igor, Jurásek16.01.1948peněžitý dar 100,00
Igor, Jurásek16.01.1948peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955peněžitý dar 100,00
Imling, Mikuláš05.12.1955bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Impseil, Daniel19.03.1995peněžitý dar 150,00
Impseil, Daniel19.03.1995peněžitý dar 150,00
Impseil, Daniel19.03.1995peněžitý dar 150,00
Impseil, Daniel29.03.1995bezúplatné plnění 500,00 (Výlep plakátů, rozdávání letáků, pomoc při akcích SPD)
Ing.Karel Štolba13896628bezúplatné plnění 30,00 (baner na plotu firmy)
Ing.Valenta, Miloslav01.05.1953bezúplatné plnění 4 800,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen – Září)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 8 600,00 (umístění banneru 2,5x1,5 m, Jan Pytel, fa. CAR lešení, Kunín 251)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 3 302,00 (umístění banneru 2,4 x 1,2 m,Blanka Markovič, Česká 2, Kopřivnice, červenec-říjen)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 5 504,00 (umístění 5ks banneru 1,2x0,8 m, Surovova 58, Nový Jičín)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 5 504,00 (umístění banneru 3x1,6 m, červenec-říjen)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 5 045,00 (umístění banneru 2,76x1,6 Suvorovova 50, N. Jičín – plot, červenec-říjen)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 9 173,00 (umístění banneru 4x2m, červenec-říjen)
INTERNOVA MORAVA s.r.o.26840430bezúplatné plnění 1 720,00 (umístění banneru 1,5x1 m, Místecká 17/11, Příbor, červenec-říjen)
Irena, Dukátníková19.02.1989peněžitý dar 500,00
Ivana, Nevludová29.07.1977peněžitý dar 25 000,00
Ivana, Ondrušová24.01.1964peněžitý dar 300,00
Iveta, Škurková18.05.1962peněžitý dar 100,00
Iveta, Švancarová07.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Iveta, Švancarová07.04.1962peněžitý dar 200,00
Ivo, Jelínek19.06.1970peněžitý dar 10 000,00
Jakub, Havran04.08.1986peněžitý dar 5 000,00
Jakub, Morong02.10.1995peněžitý dar 300,00
Jakub, Morong02.10.1995peněžitý dar 250,00
Jakub, Morong02.10.1995peněžitý dar 250,00
Jambrkovič, Daniel20.10.1975bezúplatné plnění 150,00 (10 KS výlep plakátů A2 Srpen - Říjen)
Jan Holík72434708bezúplatné plnění 90 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu květen - říjen)
Jan Holík72434708bezúplatné plnění 75 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu červen - říjen)
Jana Kobirjová68158467bezúplatné plnění 800,00 (umístění plakátu A2, Vinotéka Alwinex,Opavská Krnov,srpen-říjen)
Jana., Dragounová Mgr.07.11.1943peněžitý dar 300,00
Janáček, Petr23.09.1957bezúplatné plnění 30,00 (baner na domě v Kraslicích)
Jána, Jaroslav07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jána, Jaroslav07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jána, Jaroslav07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jána, Jaroslav07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jana, Levová17.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Jana, Plevková25.07.1988peněžitý dar 100,00
Jana, Plevková25.07.1988peněžitý dar 100,00
Jana, Plevková25.07.1988peněžitý dar 100,00
Jana, Štablová25.10.1969peněžitý dar 650,00
Jana, Štablová25.10.1969peněžitý dar 100,00
Jana, Štablová25.10.1969peněžitý dar 100,00
Jana, Valigurová19.12.1969peněžitý dar 300,00
Jana, Vávrová08.07.1961peněžitý dar 2 000,00
Jan, Bílý29.08.1984peněžitý dar 30,00
Jan, Bílý29.08.1984peněžitý dar 30,00
Jan, Čestický13.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Jančo, Josef05.05.1966bezúplatné plnění 500,00 (Banner 15.9.2017 - 22.10.2017)
Jančo, Tomáš15.10.1988bezúplatné plnění 5 000,00 (50hod výlep plakátů ,roznos letáků říjen 2017)
Jančo, Tomáš15.10.1988bezúplatné plnění 3 000,00 (30hod výlep plakátů ,roznos letáků září 2017)
Janeček, František06.01.1953bezúplatné plnění 8 500,00 (účast na petičním stánku 85 hod. Ostrava)
Janeček, Ladislav22.07.1966bezúplatné plnění 300,00 (plachta - plot - září, říjen)
Janečka, Michal02.01.1998bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Janečková, Alena31.01.1948bezúplatné plnění 500,00 (polep na auto)
Jan, Frišhons13.12.1984peněžitý dar 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Fučík21.06.1975peněžitý dar 1 500,00
Jan, Hrnčíř Ing.01.05.1977peněžitý dar 100 000,00
Jan, Hubený Ing.22.03.1972peněžitý dar 500,00
Jankot, Jiří28.01.1969bezúplatné plnění 6 800,00 (lepení plakátů A2 68 hodin)
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Jan, Mašek18.10.1984peněžitý dar 100,00
Janošková, Eva09.02.1951bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Janotová, Miroslava23.12.1945bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Jan, Ouzký08.06.1984peněžitý dar 2 017,00
Janovský, Jaroslav29.01.1956bezúplatné plnění 300,00 (6h výlep plakátů červenec – říjen)
Janovský, Jaroslav29.01.1956bezúplatné plnění 300,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Jan, Stöhr03.09.1989peněžitý dar 200,00
Jan, Štraub20.05.1971peněžitý dar 600,00
Jan, Štraub20.05.1971peněžitý dar 600,00
Janůjová, Jindřiška24.03.1979peněžitý dar 875,00
Januška, Petr27.09.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšen banner na plotu 120x80cm)
Jan, Žižka25.09.1954peněžitý dar 300,00
Jan, Žlebek31.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 500,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 500,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 500,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 500,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Jára, Leoš27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Jarmila Ovčáčková40946894bezúplatné plnění 1 000,00 (výlep plakátů ve výloze červen - říjen)
Jarmila Ovčáčková40946894bezúplatné plnění 2 500,00 (výlep plakátů ve výloze červen - říjen)
Jarmila, Hendrychová27.10.1960peněžitý dar 300,00
Jarmila, Plevková04.02.1959peněžitý dar 100,00
Jarmila, Plevková04.02.1959peněžitý dar 100,00
Jaromír, Broulík13.04.1970peněžitý dar 200,00
Jaromír, Slíva07.01.1977peněžitý dar 999,00
Jaromír, Slíva07.01.1977peněžitý dar 999,00
Jaroslav Staník75973910bezúplatné plnění 6 000,00 (reklama na autě květen - říjen)
Jaroslav, Dvořák MUDr.04.11.1957peněžitý dar 50 000,00
Jaroslav, Holík Ing.29.06.1953peněžitý dar 100 000,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 50,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 50,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 50,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 50,00
Jaroslav, Jána07.03.1971peněžitý dar 100,00
Jaroslav, Konečný Ing.03.07.1956peněžitý dar 4 000,00
Jaroslav, Nečas Ing.23.03.1964peněžitý dar 999,00
Jaroslav, Tyrala18.10.1981peněžitý dar 50,00
Jaroslav, Tyrala18.10.1981peněžitý dar 50,00
Jarošová, Monika30.12.1970bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Jarošová, Monika30.12.1970bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady červen - říjen)
Jaroš, Petr05.03.1971bezúplatné plnění 6 880,00 (umístění banneru 3x2 m, 17.listopadu 5, Bílovec, červenec-říjen)
Jaslovský, Luděk22.06.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (10 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Jelínek, Jan30.03.1954bezúplatné plnění 7 150,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 52 hodin)
Jelínek, Pavel Ing. PhD.31.10.1962bezúplatné plnění 1 200,00 (vyvěšení plachty na plotě a vývěska do 0,6m2 v Laškově 41 srpen - říjen)
Jelínek, Tomáš18.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Jendrisek, Josef12.02.1951bezúplatné plnění 9 400,00 (účast na petičním stánku 94 hod. Ostrava)
Jesenský, Jaroslav03.09.1956bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Ježek, Jan08.08.1996bezúplatné plnění 30,00 (polep auta)
Jirák, Svatopluk30.12.1956peněžitý dar 300,00
Jirotka, Martin Ing.05.02.1967peněžitý dar 5 000,00
Jirotka, Martin Ing.05.02.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (za autem přívěsný vozík se 4 bannery srpen - říjen)
Jiří, Antuš16.09.1973peněžitý dar 2 000,00
Jiří, Čejka30.08.1983peněžitý dar 100,00
Jiří, Čejka30.08.1983peněžitý dar 100,00
Jiří, Čejka30.08.1983peněžitý dar 999,00
Jiří, Dvořák15.07.1977peněžitý dar 900,00
Jiří, Dvořák15.07.1977peněžitý dar 900,00
Jiřík, Josef03.03.1935bezúplatné plnění 500,00 (polepy na ploše u pošty)
Jiřík, Josef03.03.1935bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Jiří, Kobza Mgr.27.12.1955peněžitý dar 100 000,00
Jiří, Kocman01.06.1955peněžitý dar 150,00
Jiří, Kohoutek26.11.1964peněžitý dar 100 000,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiří, Kysling14.07.1979peněžitý dar 50,00
Jiřina, Dobešová28.05.1957peněžitý dar 100,00
Jiřina, Dobešová28.05.1957peněžitý dar 100,00
Jiřina, Horáková16.08.1949peněžitý dar 200,00
Jiřina, Horáková16.08.1949peněžitý dar 999,00
Jiřina, Horáková16.08.1949peněžitý dar 200,00
Jiřina, Horáková16.08.1949peněžitý dar 200,00
Jiří, Nitsche13.04.1952peněžitý dar 990,00
Jiří, Soler20.04.1947peněžitý dar 999,00
Jiří, Soler20.04.1947peněžitý dar 999,00
Jiří, Soler20.04.1947peněžitý dar 999,00
Jiří, Strnad26.09.1959peněžitý dar 50,00
Jiří, Strnad26.06.1959peněžitý dar 50,00
Jiří, Strnad26.09.1959peněžitý dar 50,00
Jiří, Strnad26.09.1959peněžitý dar 50,00
Jiří, Strnad26.09.1959peněžitý dar 50,00
Jiří, Strnad26.09.1959peněžitý dar 50,00
Jitka, Krejcarová29.06.1991peněžitý dar 100,00
John, Doležal L.18.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Jokver, David30.11.1978bezúplatné plnění 800,00 (Předvolební schůzky 2 hod (200,-), roznos letáků, novin a plakátů 3 hodin (300,-), práce na netu a Fcb 3 hod (300,-), celkem Kč 800,-)
Josef, Doležal18.05.1968peněžitý dar 500,00
Josef, Kodýtek04.02.1998peněžitý dar 150,00
Josef, Kopřiva10.10.1978peněžitý dar 100,00
Josef, Kopřiva10.10.1978peněžitý dar 100,00
Josef, Ondřej28.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Josef, Pleva Ing22.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Josef, Pleva Ing22.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Sukup04.12.1959peněžitý dar 100,00
Josef, Zakopčan21.05.1961peněžitý dar 200,00
Jouklová, Radka13.02.1965bezúplatné plnění 100,00 (potisk automobilu srpen – září)
Junek, Tomáš11.08.1975bezúplatné plnění 990,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Jurásek, Igor16.01.1948peněžitý dar 100,00
Jurásek, Igor16.01.1948bezúplatné plnění 14 360,00 (Předvolební schůzky 10 hod (1000,-), Jízdné BV 560,- práce na volebním a petičním stánku 69 hodin(6900,-), roznos letáků, novin a plakátů 50 hodin (5000,-), práce na netu a Fcb 9 hod (900,-), celkem Kč 14360,-)
Jurčík, Martin18.03.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (polepeno auto SPZ: 6Z0 1637 (2 polepy)
Jurka, Miloslav17.08.1948bezúplatné plnění 600,00 (1ks banner 2x1m, vylepení plakátů A2 na domě v oknech - 8ks srpen - říjen)
Jusko, Jan11.09.1966peněžitý dar 300,00
Jusko, Ján11.09.1966bezúplatné plnění 500,00 (Baner na soukromém plotě)
Kabat, Pavel13.06.1961bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků, výlep plakátů na soukromém pozemku)
Kabrna, František31.08.1950peněžitý dar 500,00
Kabrna, František31.08.1950peněžitý dar 500,00
Kačírek, Petr24.07.1960bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Kačírek, Petr24.07.1960bezúplatné plnění 5 800,00 (potisk automobilu červen – Září)
Kačírek, Petr24.07.1960bezúplatné plnění 2 700,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Kadlček, František01.04.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep plakátů červen - říjen)
Kafka, Lukáš04.05.1978peněžitý dar 999,00
Kafka, Petr27.11.1949bezúplatné plnění 33,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Kafka, Petr27.11.1949bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Kahánek MUDr., Aleš03.10.1977bezúplatné plnění 4 655,00 (umístění banneru 2,9x1,4 m Vlčovice 24, červenec-říjen)
Kachlík, Matěj21.01.1987peněžitý dar 200,00
Kachlík, Matěj21.01.1987peněžitý dar 200,00
Kachlík, Matěj21.01.1972bezúplatné plnění 2 300,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 23 hodin)
Kalvoda, Bronislav03.04.1975bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Kalvoda, František02.12.1971bezúplatné plnění 900,00 (Výroba konstrukce na banner 5 hod + materiál a jízdné - celkem 900,-)
Kalvoda, František02.12.1971bezúplatné plnění 3 400,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 33 hodin)
KAMANDR WHEEL s.r.o.3805522peněžitý dar 30 000,00
Kamas, Libor23.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 1 měsíc)
Kamila, Kokolusová29.05.1967peněžitý dar 50,00
Kamila, Kokolusová29.05.1967peněžitý dar 50,00
Kamila, Kokolusová29.05.1967peněžitý dar 50,00
Kamil, Běrský MUDr.16.07.1958peněžitý dar 2 000,00
Kancnýř, Vladimír24.03.1972bezúplatné plnění 500,00 (pověšení plachty na balkon - říjen)
Kancnýř, Vladimír24.03.1972bezúplatné plnění 200,00 (1 ks, pověšení plachty na balkon - říjen)
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kapr, Luboš09.08.1979peněžitý dar 500,00
Kára, Jarmil29.06.1953bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Kára, Jarmil29.06.1953bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Karásek Jiří71680527peněžitý dar 300,00
Karásek Jiří71680527peněžitý dar 300,00
Karásek, Jiří23.07.1977peněžitý dar 300,00
Karásek, Jiří23.07.1977peněžitý dar 300,00
Karásek, Jiří23.07.1977peněžitý dar 300,00
Karas, Jaroslav15.02.1972bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Karas, Stanislav15.02.1972bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Karban, Ota13.08.1974bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Karban, Ota13.08.1974bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Karel, Beták04.06.1978peněžitý dar 999,00
Karel, Fiala12.07.1987peněžitý dar 999,00
Karel, Kříž23.03.1951peněžitý dar 25 000,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 500,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 300,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 300,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 2 000,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 200,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 200,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 200,00
Karel, Németh24.08.1959peněžitý dar 200,00
Karel, Oplt Ing.06.09.1945peněžitý dar 480,00
Karel, Ošťadnický06.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Karla, Maříková19.03.1981peněžitý dar 30 000,00
Kárová, Žaneta21.09.1993bezúplatné plnění 250,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Kašpar, Jaroslav14.06.1955bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Kavan, Michal03.09.1964bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Kavan, Michal03.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Kavan, Miroslav29.09.1955bezúplatné plnění 7 700,00 (účast na petičním stánku 77 hod. Ostrava)
Kavková, Naděžda05.02.1967bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Kawulok, Bogdan05.02.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 20 hodin)
Kawulok, Bogdan05.02.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (polep vozidla Škoda Octavia, srpen-říjen)
Kellner, Aleš02.06.1980bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Kellner, Aleš02.06.1980bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Keltnerová, Helena18.05.1959peněžitý dar 150,00
Keltnerová, Helena18.05.1959peněžitý dar 250,00
Keltnerová, Helena18.05.1959peněžitý dar 200,00
Kempná, Miluše22.04.1969bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1, Sadová 20,Darkovičky, srpen-říjen, plot)
Kerlín, Daniel27.04.1986bezúplatné plnění 350,00 (účast na petičním stánku okres Opava 3,5 hod.)
Kerlín, Daniel27.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, Olšinky 15,Kravaře, září-říjen, plot)
Kerlín, Daniel27.04.1986bezúplatné plnění 250,00 (lepení plakátů A2 2,5 hod.)
Kettner, Petr13.01.1964peněžitý dar 250,00
Kirschová, Milada10.10.1949bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Kišš, Josef20.11.1979bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Klamtová, Martina02.06.1978bezúplatné plnění 60,00 (pověšení plachty na plot pozemku Říjen)
Klapková, Miluše03.05.1951bezúplatné plnění 40,00 (4x Polep osobního automobilu září – říjen)
Klásek, František16.12.1955peněžitý dar 200,00
Klásek, František16.12.1955peněžitý dar 200,00
Klásek, František16.12.1955peněžitý dar 200,00
Klásek, František16.12.1955peněžitý dar 200,00
Klásek, František16.12.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos letáků - 10 h)
Klejma, Tomáš MUDr.06.07.1949bezúplatné plnění 4 500,00 (9 plachet na plotech - říjen)
Klejma, Tomáš MUDr.06.07.1949bezúplatné plnění 4 500,00 (9 plachet na plotech - říjen)
Klement, Hanák24.07.1980peněžitý dar 500,00
Klement, Michal15.04.1979bezúplatné plnění 50 000,00 (Časopis Na vlastní oči)
Klikorka, Jaroslav25.07.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Klíma, Jan18.10.1977bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Klimešová, Zdena05.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta 2 x 1m - září, říjen)
Kment, Jiří05.10.1978bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 37 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Kňazovčík, Josef22.05.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos letáků 10 h)
Kněžník, Dušan01.09.1976bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Knitl, Jaroslav06.11.1983bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Knitl, Jaroslav06.11.1983bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Knoll, Radomír13.02.1968bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m, Tichá 157, září-říjen)
Kocián, Jan13.04.1984bezúplatné plnění 2 400,00 (lepení plakátů A2 20 hod., roznos novin 4 hod.)
Kocián, Jan13.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (účast na petičním stánku okres Opava 10 hod.)
Kočvara, Jan18.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Kokolousová, Kamila29.05.1967peněžitý dar 50,00
Kokolusová, Kamila29.05.1967peněžitý dar 30,00
Kokolusová, Kamila29.05.1967peněžitý dar 30,00
Kokolusová, Kamila29.05.1967peněžitý dar 50,00
Koláčkovský, Martin28.08.1998bezúplatné plnění 200,00 (3h roznos letáků srpen - říjen)
Kolář, Michal10.04.1971bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě, rozměr 60 x 50, červen - říjen)
Kolář, Radek07.09.1963bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků - 4 h)
Kolář, Radek07.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (Billboard 300x200cm na domě +)
Kolář, Radim02.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Zdeněk04.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (2 KS pověšená plachta na plot Září - Říjen)
Koller, Čestmír08.06.1961bezúplatné plnění 4 500,00 (účast na petičním stánku 45 hod. Ostrava)
Komárková, Andrea25.04.1960bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 120 hodin)
Konečný, Petr26.10.1970bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru 77,5x149cm, kovový rám, městské prostranství, doklad Petr Konečný, zdarma, září-říjen)
Konečný, Petr26.10.1970bezúplatné plnění 1 324,00 (umístění banneru 1,49x0,775m, Štefánikova, Kopřivnice, září-říjen)
Konečný, Petr26.10.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (lepení plakátů A2 30 hodin)
Kopal, Jan22.11.1977bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Kopčilová, Marie21.05.1953bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků - 3 h)
Kordová, Táňa18.04.1977bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Koreček, Zdeněk04.08.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (Bannery 10.9.2017 - 22.10.2017)
Korol, Daniel05.04.1970bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu září – říjen)
Kořistka, Radim07.03.1968peněžitý dar 99,00
Kořistka, Radim07.03.1968peněžitý dar 99,00
Kořistka, Radim07.03.1968peněžitý dar 99,00
Kořistka, Radim07.03.1968peněžitý dar 99,00
Koska, Jan31.03.1993bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Kostřica, Roman06.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 5x1,10m, Hlavní 82, Štítina, plot, září-říjen)
Košková, Danuše03.11.1943bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Košta, Jaroslav11.03.1956bezúplatné plnění 6 000,00 (pověšení plachty na štítu domu Květen - Říjen)
Košůtek, Miroslav04.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (Nádražní 544/166, Ostrava-Přívoz, červen-říjen)
Košutová, Pavla09.01.1946bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků - 3 h)
Kotala, Rudolf25.04.1965bezúplatné plnění 1 250,00 (účast na petičním stánku okres Opava 12,5 hod.)
Koten, Radek18.03.1965peněžitý dar 33 000,00
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 1 640,00 (lístky Nové Město)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 800,00 (lístky Jihlava fest)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 9 100,00 (lístky Vysočinafest)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (ardesný roznos 3200 novin + letáků pomocí externistů)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 45 000,00 (15000km najeto v období kampaně červen-říjen)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (petiční stánek 25.7.2017-22.10.2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (Magnetky a polepy na autě 3x květen - říjen 2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (20 hod.Výlep+ roznos letáčků - červen 2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 1 200,00 (plakát 24.7.17 - 22.11.2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 10 000,00 (20 hod výlep plakátů červenec 2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 4 000,00 (80hod výlep plakátů srpen 2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 6 000,00 (120hod výlep plakátů ,roznos novin září 2017)
Koten, Radek18.03.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (100hod výlep plakátů ,roznos letáků, novin říjen 2017)
Kotěšovec, Zdeněk25.11.1987bezúplatné plnění 9 000,00 (pronájem reklamních ploch pro bilboardy Říjen)
Kotlarik, Martin20.11.1981bezúplatné plnění 30,00 (polep auta)
Kotouč, Christian08.10.1990bezúplatné plnění 860,00 (umístfění banneru 1,5x0,5 m, Dolní 428, Frenštát p.Radh., srpen-říjen)
Kouba, Miroslav30.06.1960bezúplatné plnění 300,00 (pověšení plachty na plot Říjen)
Koubíková, Andrea11.02.1973bezúplatné plnění 360,00 (potisk automobilu říjen 3ks)
Koubková, Marie10.07.1952bezúplatné plnění 300,00 (12 A2 plakátů, říjen)
Koucký, Dominik01.03.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Koudelka, Libor01.12.1973peněžitý dar 300,00
Koudelka, Libor01.12.1973bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Kovář, Stanislav07.11.1956bezúplatné plnění 10 000,00 (Polep auta září- říjen + banner na domě)
Koziel, Petr30.10.1975bezúplatné plnění 100,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 1 hodin)
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrian15.07.1977peněžitý dar 200,00
Krajča, Adrián15.07.1977peněžitý dar 200,00
Králová, Lucie21.09.1985bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Králová, Olga23.01.1954bezúplatné plnění 200,00 (banner - samolepa 12.10. - 21.10.)
Králová, Olga23.01.1954bezúplatné plnění 40,00 (pronájem plakátovací plochy OÚ)
Král, Petr Dis.30.03.1982bezúplatné plnění 600,00 (vyvšení banneru na plotě (100,-/měsíc) květen - říjen)
Krátký, Petr22.09.1967bezúplatné plnění 8 400,00 (roznos letáků A5 a novin SPD, květen - říjen)
Krausová, Marie04.10.1969bezúplatné plnění 500,00 (plakát v prodejně)
Krček, Stanislav05.02.1949bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků - 3 h)
Krček, Stanislav05.02.1949bezúplatné plnění 500,00 (výlep letáků červenec až říjen 5hodin)
Krejcarová, Jitka29.06.1991peněžitý dar 100,00
Krejcarová, Jitka29.06.1991peněžitý dar 100,00
Krejčíř, Miroslav07.10.1959bezúplatné plnění 8 700,00 (účast na petičním stánku 87 hod. Ostrava)
Krejčíř, Miroslav07.10.1959bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Krejčířová, Miluše06.04.1946peněžitý dar 100,00
Krejčířová, Miluše06.04.1946peněžitý dar 100,00
Krejčířová, Miluše06.04.1946peněžitý dar 100,00
Krejčířová, Miluše06.04.1946peněžitý dar 100,00
Krejčí, Štěpán25.09.1977bezúplatné plnění 10,00 (Plakát na výloze svého obchodu)
Kremláčková, Jaroslava12.01.1947bezúplatné plnění 200,00 (4h roznos letáků srpen – říjen)
KrŇanský, Jindřich04.09.1944bezúplatné plnění 900,00 (umístění plachty na domě Srpen - Říjen)
Kroupa, Stanislav05.04.1969bezúplatné plnění 700,00 (2 KS plachta na okně dílny (Volyně) Říjen)
Kroupa, Stanislav05.04.1969bezúplatné plnění 120,00 (2KS plakát vel. A2 umístěn na dílně (Volyně) Říjen)
Kroužek, František27.04.1963peněžitý dar 1 265,00
Kroužek, František27.04.1963bezúplatné plnění 648,00 (pověšení plachty na pozemku září – Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 5 760,00 (potisk automobilu červenec – říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 1 920,00 (potisk automobilu červenec – říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 800,00 (8h výlep plakátů srpen – říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 1 680,00 (pověšení plachty na plot a 1ks bilbord na pozemku Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 840,00 (pověšení plachty na plot pozemku září – Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 3 840,00 (pověšení plachty na strom vl.pozemku červenec – Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 840,00 (pověšení plachty ve výloze září – Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 14 780,00 (pověšení plachty na plot pozemku a ve výloze Květen - Říjen)
Křeček, Miroslav08.06.1986bezúplatné plnění 5 760,00 (2 panely ve tvaru A na jednoosém přívěsu)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 12 720,00 (pověšení plachty na štítu domu a ve výloze Květen - Říjen)
Křeček, Miroslav29.12.1957bezúplatné plnění 5 760,00 (potisk automobilu Květen – říjen)
Křečková, Kateřina24.05.1988bezúplatné plnění 5 760,00 (potisk automobilu Květen – říjen)
Křejčířová, Miluše06.04.1946bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Křejčířová, Miluše06.04.1946bezúplatné plnění 3 000,00 (Banner Křtiny, září,říjen)
Křížová, Gabriela01.03.1971peněžitý dar 50,00
Křížová, Vlasta08.04.1943bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků - 3 h)
Kříž, Vladimír10.07.1940bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Kříž, Vladimír10.07.1940bezúplatné plnění 936,00 (placený výlep v Ostrov– cena obvyklá 936,-)
Křupka, Martin26.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kubala, Vladimír03.08.1986bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Nerudova 10, plot firmy Megaagri)
Kubala, Vladimír03.08.1986bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla BMW318E46 r.1998, červenec - říjen)
Kubánek, Radovan15.02.1971bezúplatné plnění 1 324,00 (umístění banneru 1,49 x 0,775 m, U sýpky 280, Fulnek,srpen-říjen)
Kubánek, Radovan15.02.1971bezúplatné plnění 3 000,00 (lepení plakátů A2 30 hodin)
Kubeš, Jiří31.12.1976bezúplatné plnění 1 150,00 (25 KS výlep plakátů A2 Červen - Říjen)
Kubíková, Andrea11.02.1973bezúplatné plnění 1 080,00 (pověšení plachty na garážová vrata srpen - Říjen)
Kubíková, Andrea11.02.1973bezúplatné plnění 1 080,00 (potisk automobilu spen – září)
Kubín, Václav21.08.1973bezúplatné plnění 17 000,00 (administrativa+grafické práce)
Kubín, Václav21.08.1973bezúplatné plnění 5 000,00 (lepení plakátů A2 50 hodin)
Kubín, Václav21.08.1973bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 4x2 m, Ostrava-Radvanice, červenec-říjen)
Kubín, Václav21.08.1973bezúplatné plnění 3 000,00 (účast na petičním stánku 30 hod. Ostrava)
Kučera, Aleš30.05.1946bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Kučera, Michal26.02.1975peněžitý dar 100,00
Kufa, Josef19.11.1948peněžitý dar 999,00
Kuchár, Milan06.01.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Kuchta, Josef27.11.1962bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Berlingo r.2006, červenec - říjen)
Kuchta, Josef27.11.1962bezúplatné plnění 1 200,00 (účast na petičním stánku 12 hod. Ostrava)
Kulich, Pavel01.07.1977bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Kumanová, Marcela17.06.1975bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Kupec, Otakar22.02.1981bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na balkoně bytu Květen . Říjen)
Kušnirák, Josef25.05.1973bezúplatné plnění 1 200,00 (pověšení plachty na plot zahrady Září - Říjen)
Kutaš, Antonín01.04.1962bezúplatné plnění 250,00 (lepení plakátů A2 2,5 hod.)
Kutláková, Zdena17.06.1965bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Světlá Hora 280)
Kutnohorská bobová dráha26061066bezúplatné plnění 6 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Kuzmiak, Libor30.08.1981bezúplatné plnění 17 199,00 (pověšení banneru Rýžoviště červenec-říjen)
Kvasnicová, Martina23.01.1984peněžitý dar 150,00
Kysling, Jiří14.07.1979peněžitý dar 50,00
Kysling, Jiří14.07.1979peněžitý dar 50,00
Kysling, Jiří14.07.1979peněžitý dar 50,00
Kysling, Jiří14.07.1979peněžitý dar 50,00
Kysling, Jiří14.07.1979peněžitý dar 50,00
Kytková, Marta19.02.1972bezúplatné plnění 30,00 (polep auta)
Kytlice, Daniel16.04.1985bezúplatné plnění 500,00 (Banner na zahranu červenec-září)
Laco, Petr06.02.1964peněžitý dar 20,00
Laco, Petr06.02.1964peněžitý dar 20,00
Laco, Petr06.02.1964peněžitý dar 20,00
Ladislav Caloň1904621bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Citroen Xsara Break Combi r. 2001, červenec-říjen)
Ladislav Caloň1904621bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Citroen Xsara Picasso r. 2004, červenec-říjen)
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 50,00
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 100,00
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 50,00
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 100,00
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 100,00
Ladislav, Hammer17.03.1982peněžitý dar 100,00
Ladislav, Hora05.06.1952peněžitý dar 150,00
Ladislav, Ulrych20.11.1991peněžitý dar 500,00
Lamoš, Petr01.07.1959bezúplatné plnění 500,00 (banner na budově)
Langmayer, Pavel15.03.1950peněžitý dar 999,00
Langr, Jiří11.01.1966peněžitý dar 2 541,00
Lank, Karel11.05.1986peněžitý dar 500,00
Lauer, Alfred08.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Lávička, Václav23.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Lazňovská, Margita01.08.1955bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Lebr, Jan22.04.1956peněžitý dar 396,00
Lehký, Jiří28.02.1966bezúplatné plnění 180,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Lekki, Zdeněk12.05.1967bezúplatné plnění 860,00 (umístění banneru 1,5x0,5 m, Stará 726/19, Odry, září-říjen)
Lekki, Zdeněk12.05.1967bezúplatné plnění 4 300,00 (umístění banneru 2,5x0,5 m, Stará 726/19, Odry, září-říjen)
Lenka, Zumrová15.06.1990peněžitý dar 150,00
Lenka, Zumrová15.06.1990peněžitý dar 50 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Leoš, Jára27.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Levová, Květoslava31.10.1960peněžitý dar 200,00
LíbaL, Tomáš11.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Libor, Vali09.07.1964peněžitý dar 2 000,00
Librová, Lucie14.02.1978bezúplatné plnění 300,00 (plachta, říjen)
Libuše, Volná03.07.1957peněžitý dar 100,00
Libuše, Volná Ing.03.07.1957peněžitý dar 100,00
Lid, Roman24.03.1978bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
LIPA FINANCE a.s.25923285peněžitý dar 40 000,00
Lipold, Josef19.03.1952bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, plot Mladecko 7, srpen-říjen)
Lipovský, Eduard02.08.1953bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 3x1,5m, 2x1 m,plot zahrada - říjen)
Líska, Jan06.08.1969bezúplatné plnění 15,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Liška, Ondřej24.01.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Liška, Tomáš15.09.1971bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, TJ Bohuslavice, srpen-říjen,hřiště)
Liška, Tomáš15.09.1971bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, TJ Bohuslavice, září-říjen,hřiště)
Lorenc, Karel21.01.1964bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Lorenz, Lothar15.01.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Lorenz, Lothar15.01.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Lorenz, Lothar15.01.1970bezúplatné plnění 500,00 (banner na balkoně)
Lubomír, Španěl01.10.1955peněžitý dar 25 000,00
Lubomír, Vitásek24.06.1952peněžitý dar 500,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 100 000,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 2 100,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 1 200,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Lubomír, Volný03.07.1973peněžitý dar 300,00
Luboš, Kapr09.08.1979peněžitý dar 500,00
Luboš, Kapr09.08.1979peněžitý dar 500,00
Luboš, Kapr09.08.1979peněžitý dar 500,00
Luboš, Kapr09.08.1979peněžitý dar 500,00
Luboš, Kapr09.08.1979peněžitý dar 500,00
Lucie, Burianová09.10.1987peněžitý dar 100,00
Lucie, Šafránková21.05.1987peněžitý dar 75 000,00
Lucie, Štěpánková06.01.1988peněžitý dar 50 000,00
Luděk, Hromada14.04.1971peněžitý dar 999,00
Luděk, Žídek11.10.1950peněžitý dar 1 000,00
Luďka, Tomešová04.11.1968peněžitý dar 50 000,00
Ludvika, Mičolová17.02.1945peněžitý dar 200,00
Lukáš, Heitel20.11.1986peněžitý dar 999,00
Lukaštík, Dalibor07.11.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (Roznos letáků září říjen 20 h)
Lys, Václav27.06.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (vylepení plakátů A2, místo Vlčovice 91)
Macka, Vladimír29.05.1960bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Mačková, Andrea19.09.1972bezúplatné plnění 4 400,00 (roznos letáků A5 a novin SPD, červenec - říjen)
Mahnerová, Simona03.03.1966bezúplatné plnění 500,00 (banner 4x na výloze)
Macháček, Tomáš20.09.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (Práce na petičním stánku 10 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 5 hodin)
Macháček, Václav14.07.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner(Šumavský hostinec Lótz), roznes letáků, výlep plakátů)
Machus, Petr21.03.1953peněžitý dar 300,00
Majkut, Vladan13.09.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (Práce na petičním stánku 10 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 10 hodin)
Makay, Daniel01.03.1968bezúplatné plnění 3 000,00 (polep vozidla BMW-zadní sklo, srpen-říjen)
Maleňák, Pavel06.10.1966bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu září – říjen)
Malcharová, Marie03.11.1963peněžitý dar 100,00
Malcharová, Marie03.11.1963peněžitý dar 100,00
Malcharová, Marie03.11.1963peněžitý dar 100,00
Malovaná, Marie14.08.1942bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Maniš, Dalibor04.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Marcela, Skříčková31.01.1966peněžitý dar 500,00
Marcela, Skříčková31.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Marcela, Skříčková31.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Marcela, Skříčková31.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Marcela, Skříčková31.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Marcel, Heydušek02.11.1965peněžitý dar 5 000,00
Marek, Martin09.05.1971peněžitý dar 500,00
Marek, Martin09.05.1971peněžitý dar 300,00
Marek, Martin09.05.1971peněžitý dar 500,00
Marek, Martin09.05.1971bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků)
Marek, Petr07.07.1974bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků)
Marek, Vysocký23.02.1969peněžitý dar 999,00
Marek, Vysocký23.02.1969peněžitý dar 1 000,00
Marek, Žalman09.12.1974peněžitý dar 300,00
Mareš, Roman22.09.1977bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků A5, srpen - říjen)
Marchal, Jan09.10.1973peněžitý dar 300,00
Marian, Bojko25.01.1962peněžitý dar 200,00
Marian, Bojko25.12.1962peněžitý dar 200,00
Marian, Bojko25.12.1962peněžitý dar 75 000,00
Marian, Bojko25.12.1962peněžitý dar 200,00
Marian, Bojko25.12.1962peněžitý dar 200,00
Marian, Bojko25.01.1962peněžitý dar 100,00
Marian, Bojko25.01.1962peněžitý dar 200,00
Marian, Švec10.07.1992peněžitý dar 200,00
Marie, Malcharová03.11.1963peněžitý dar 100,00
Markéta, Kovaříková29.08.1947peněžitý dar 102,10
Markéta, Vlčková01.07.1966peněžitý dar 200,00
Markéta, Vlčková01.07.1966peněžitý dar 200,00
Marková, Dagmar30.01.1957peněžitý dar 100,00
Marková, Dagmar30.01.1957peněžitý dar 100,00
Marková, Dagmar30.01.1957peněžitý dar 100,00
Marková, Dagmar30.01.1957bezúplatné plnění 2 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 28 hodin)
Marková, Zdeňka Mgr.30.05.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Marta, Mihulová16.02.1968peněžitý dar 900,00
Marta, Mihulová16.02.1968peněžitý dar 900,00
Martášková, Marcela12.04.1961bezúplatné plnění 1 800,00 (účast na petičním stánku 18 hod. Ostrava)
Martina, Franzová10.09.1959peněžitý dar 999,00
Martina, Franzová10.09.1959peněžitý dar 150,00
Martina, Homolová01.07.1982peněžitý dar 10 000,00
Martina, Topičová07.11.1964peněžitý dar 500,00
Martin, Bojko01.10.1982peněžitý dar 200,00
Martin, Cvetan17.09.1976peněžitý dar 500,00
Martinec, Rudolf02.01.1958bezúplatné plnění 3 500,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Martin, Malášek16.09.1970peněžitý dar 1 500,00
Martin, Marek09.05.1971peněžitý dar 300,00
Martin, Marek09.05.1971peněžitý dar 300,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Pešat13.04.1985peněžitý dar 150,00
Martin, Plojhar16.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Martin, Příhoda01.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Martin, Příhoda01.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Martin, Řehák15.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Martin, Sokele Ing10.06.1984peněžitý dar 100,00
Maříková, Antonín14.01.1968bezúplatné plnění 30,00 (Baner na plotě u domu)
Maříková, Karla19.03.1981peněžitý dar 635,00
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 1 586,00 (Letáky – cena obvyklá za 1000ks – 1586,-K4)
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 3 000,00 (Propagace na FCB)
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 203,00 (placený výlep v Jáchymově – cena obvyklá 203,-)
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 474,00 (placený výlep v Chodově– cena obvyklá 474,-)
Maříková, Karla19.03.1981bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Maříková, Věra05.02.1963bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Maříková, Věra05.02.1963bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy:)
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 999,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Jan18.10.1984bezúplatné plnění 20 000,00 (Mobilní petiční stánek, práce na volebních komisích 100 hodin, Propagace na autě od července do listopadu/2017, práce na volebním a petičním stánku 150 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 50 hodin)
Mašek, Jaroslav28.12.1991bezúplatné plnění 60,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Mašíček, Petr10.02.1978peněžitý dar 100,00
Mašíček, Petr10.02.1978peněžitý dar 100,00
Mašíček, Petr10.02.1978peněžitý dar 100,00
Mašíček, Petr10.02.1978peněžitý dar 100,00
Mateiciuc, Zdeněk27.05.1946peněžitý dar 931,00
Matěj, Kachlík21.01.1987peněžitý dar 200,00
Maternová, Jana25.07.1948bezúplatné plnění 9 800,00 (účast na petičním stánku 98 hod. Ostrava)
Mazal, Jiří04.04.1968bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Mazdrova, Andrea11.12.1980bezúplatné plnění 20,00 (výlep ve výloze září – říjen)
Mec, Jan17.02.1963bezúplatné plnění 1 440,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Měchura, Milan08.03.1982bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978peněžitý dar 100,00
Měchura, Richard28.06.1978bezúplatné plnění 10 000,00 (100 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Měchura, Richard28.06.1978bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Melicharová, Marie03.11.1963peněžitý dar 100,00
Melničuk, Jindřich25.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (polep autobusu - 4 busy)
Mencl, Marek24.05.1968bezúplatné plnění 1 980,00 (30h výlep plakátů červen – říjen)
Mičánová, Hana05.01.1975bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Mičánová, Hana05.01.1975bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na balkóně květen - říjen)
Mička, Vangel19.07.1981bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Michal, Dlouhý30.11.1982peněžitý dar 50,00
Michal, Dlouhý30.11.1980peněžitý dar 50,00
Michal, Dlouhý30.11.1980peněžitý dar 50,00
Michal, Dlouhý30.11.1980peněžitý dar 50,00
Michal, Dlouhý30.11.1980peněžitý dar 50,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Kučera26.02.1975peněžitý dar 100,00
Michal, Tecl08.12.1965peněžitý dar 500,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michal, Wisiorek04.05.1977peněžitý dar 300,00
Michnová, Milena14.05.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Míka, Ivo30.07.1963peněžitý dar 250,00
Mikel, Tomáš17.04.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (2x banner 200x100cm na domě)
Miklošová, Magdalena20.04.1945peněžitý dar 200,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Mikuláš, Imling05.12.1955peněžitý dar 100,00
Milan, Kuchár06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Milan, Kuchár06.01.1968peněžitý dar 900,00
Milan, Kuchár06.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Milan, Kuchár06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Milan, Nevlud16.06.1965peněžitý dar 2 000,00
Milan, Palička08.09.1980peněžitý dar 500,00
Milan, Sek12.10.1961peněžitý dar 100,00
Milan, Sek12.10.1961peněžitý dar 100,00
Milan, Vovesný18.12.1964peněžitý dar 999,00
Miloslav, Čech01.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Miloslav, Rozner29.03.1977peněžitý dar 100 000,00
Miloš, Teuchner08.08.1947peněžitý dar 250,00
Miloš, Teuchner08.08.1947peněžitý dar 150,00
Miloš, Teuchner08.08.1947peněžitý dar 250,00
Miloš, Teuchner08.08.1947peněžitý dar 250,00
Miluše, Křejčířová06.04.1946peněžitý dar 100,00
Miluše, Křejčířová06.04.1946peněžitý dar 100,00
Miroslav Hudec62307690bezúplatné plnění 3 000,00 (polep osobního vozidla, srpen - říjen)
Miroslav Kesselgruber48830241bezúplatné plnění 6 000,00 (umístění banneru 1,5x3 m, Krnovská 168, Opava, září-říjen)
Miroslav Kesselgruber48830241bezúplatné plnění 4 000,00 (sloupový poutač 1,2x1m 2ks, Krnovská 168, Opava, srpen - říjen)
Miroslava, Volná10.07.1946peněžitý dar 1 000,00
Miroslav, Kleisner15.03.1984peněžitý dar 50 000,00
Miroslav, Lošťák23.11.1954peněžitý dar 999,00
Miroslav, Lošťák23.11.1954peněžitý dar 999,00
Miroslav, Lošťák23.11.1954peněžitý dar 999,00
Miroslav, Lošťák23.11.1954peněžitý dar 999,00
Miroslav, Šubrt03.10.1954peněžitý dar 500,00
Mitas, Luděk14.09.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (50 KS výlep plakátů A2 Červen - Říjen)
Monika, Charousová23.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Monika, Jarošová30.12.1970peněžitý dar 50 000,00
Moravcová, Helena11.02.1959bezúplatné plnění 720,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Moravcová, Helena11.02.1959bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Moravcová, Helena11.02.1959bezúplatné plnění 24,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Moravec, Martin11.03.1989bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Staroveská 28/82, Proskovice)
Moravec, Miloslav05.07.1967bezúplatné plnění 60,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Moravec, Miloslav05.07.1967bezúplatné plnění 120,00 (pověšení plachty na plot pozemku září – Říjen)
Moravec, Miloslav05.07.1967bezúplatné plnění 1 980,00 (30h výlep plakátů červen – říjen)
Morávek, Lubomír01.05.1966bezúplatné plnění 500,00 (plachta plot - říjen)
Motešický, Pavel10.06.1960bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Motl, Roman17.03.1970bezúplatné plnění 5 000,00 (Banner na svém domku, srpen,září,říjen)
Motl, Roman17.03.1970bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Moudrý, Bohumil29.08.1948peněžitý dar 10 000,00
Moudrý, Bohumil Ing.28.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachty na vratech květen - říjen)
Moudrý, Radovan05.09.1971peněžitý dar 10 000,00
MP - Obchod, s.r.o.26356031bezúplatné plnění 1 000,00 (Vyvěšen banner na zábradlí budovy Komerční banky v Tachově)
MP - Obchod, s.r.o.26356031bezúplatné plnění 2 000,00 (Vyvěšen banner na zábradlí budovy Komerční banky v Tachově)
Múčka, Martin15.05.1975bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep své výlohy 2 x A2)
Mudrochová, Jarmila16.09.1967bezúplatné plnění 540,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Mudrochová, Jarmila16.09.1967bezúplatné plnění 360,00 (potisk automobilu srpen – září)
Muller, Dušan12.02.1957bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů srpen – říjen)
Murarik, Antonín09.08.1966bezúplatné plnění 15,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Musilová, Eva28.08.1971bezúplatné plnění 5 600,00 (roznos letáků A5 a novin SPD, červenec - říjen)
Musil, Vít10.05.1979bezúplatné plnění 500,00 (Práce na petičním stánku 5 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 5 hodin)
Mužíková, Petra08.09.1988bezúplatné plnění 72,00 (pověšení plachty na plot pozemku Říjen)
Mužíková, Petra08.09.1988bezúplatné plnění 216,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Myšička, Petr02.05.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (plachta 2 x 1m - září, říjen)
NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o.29090211bezúplatné plnění 30,00 (Baner na areálu firmy)
Navrátil, Jiří20.05.1964bezúplatné plnění 500,00 (Banner 9.8.2017 -22.10.2017)
Navrátil, Petr10.06.1966bezúplatné plnění 120,00 (samolepka na os. automobilu Červenec - Říjen)
Navrátil, Petr10.06.1966bezúplatné plnění 400,00 (20 KS výlep plakátů A2 Červenec - Říjen)
Nedvědová, Monika08.01.1968bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Nedvěd, Robert14.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Nedvěd, Robert14.08.1964bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Nechanická, Věra31.08.1949bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Němcová, Martina03.01.1989bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin 3 hod.)
Němeček, Jaroslav16.08.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta - plot - září, říjen)
Nemeth, Karel24.08.1959peněžitý dar 150,00
Nemeth, Karel24.08.1959peněžitý dar 150,00
Nemeth, Karel24.08.1959peněžitý dar 150,00
Nemeth, Karel24.08.1959peněžitý dar 300,00
Németh, Karel24.08.1959bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, Petřvaldská 83, Ostrava-Michálkovice, srpen-říjen)
Nepraš, Josef29.12.1956bezúplatné plnění 1 920,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec – Říjen)
Nepraš, Josef29.12.1956bezúplatné plnění 2 880,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Neruda, Alois24.09.1953bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Nesvatba, Milan23.05.1985bezúplatné plnění 500,00 (plachta - plot - září, říjen)
Neubauer, Radek14.09.1977bezúplatné plnění 100,00 (baner na oplocení, říjen 2017)
Neuberová, Helena31.12.1963bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Nevlud, Milan16.06.1965bezúplatné plnění 3 450,00 (účast na petičním stánku okres Opava 34,5 hod)
Nevlud, Milan16.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (polep vozidla Hyundai, září-říjen)
Nevlud, Milan16.06.1965bezúplatné plnění 3 250,00 (lepení plakátů A2 25,5 hod., roznos novin 7 h.)
Nevludová, Bronislava16.12.1963bezúplatné plnění 2 250,00 (účast na petičním stánku okres Opava 22,5 hod.)
Nevludová, Ivana29.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Nevludová, Ivana29.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Nevludová, Ivana29.07.1977peněžitý dar 500,00
Nevludová, Ivana29.07.1977bezúplatné plnění 850,00 (účast na petičním stánku okres Opava 5,5 hod., roznos novin 3 hod.)
Nevludová, Tereza29.07.1977bezúplatné plnění 850,00 (účast na petičním stánku okres Opava 3,5 hod., roznos novin 5 hod.)
Nevlud, Patrik16.01.1983bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Školní 137, Neplachovice, srpen-říjen,plot)
Nevlud, Zdeněk17.01.1972bezúplatné plnění 700,00 (lepení plakátů A2 4 hod., roznos novin 3 hod.)
Nevlud, Zdeněk17.01.1972bezúplatné plnění 950,00 (účast na petičním stánku okres Opava 9,5 hod.)
Niederle, Pavel08.10.1973bezúplatné plnění 480,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Nivnický, Patrik09.11.1994bezúplatné plnění 1 300,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 13 hodin)
Novák, Michal01.07.1973bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Nováková, Lucie14.05.1982peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel02.10.1978peněžitý dar 500,00
Novák, Pavel02.10.1978peněžitý dar 500,00
Novák, Vítězslav29.07.1977peněžitý dar 1 271,00
Novák, Vítězslav29.07.1977peněžitý dar 300,00
Novák, Vítězslav29.07.1977peněžitý dar 300,00
Novák, Vítězslav29.07.1977peněžitý dar 300,00
Novotná, Jaroslava28.05.1956bezúplatné plnění 600,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Novotná, Jiřina28.09.1981bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Novotný, Jakub25.07.1992bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Novotný, Jan18.11.1974bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Novotný, Jiří19.02.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Nový Jiří Ing. TRADE s.r.o.1785940peněžitý dar 5 000,00
Nowická, Alexandra25.03.1969bezúplatné plnění 2 450,00 (účast na petičním stánku okres Opava 24,5 hod.)
Nowická, Alexandra25.03.1969bezúplatné plnění 3 200,00 (lepení plakátů A2 15 hod., roznos novin 17 hod.)
Obivalněv, Jiří05.04.1957bezúplatné plnění 500,00 (Práce na petičním stánku 5 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 5 hodin)
Oborníková, Pavla18.10.1950bezúplatné plnění 500,00 (oplep auta, RZ: 9B4 9484 - září, říjen)
Obrusník, Viktor05.02.1974bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, Strahovice 192, plot, srpen-říjen)
Odehnal, Roman31.01.1972bezúplatné plnění 426,00 (potisk automobilu srpen – září)
Ohnout, Martin27.07.1978peněžitý dar 200,00
Oldřich, Černý10.09.1965peněžitý dar 25 000,00
Oldřich, Smejkal07.12.1944peněžitý dar 1 000,00
Olšák, Lubomír Ing.17.01.1947bezúplatné plnění 500,00 (Baner na balkoně)
Olšák, Lubomír Ing.17.01.1947bezúplatné plnění 500,00 (Baner na soukromém plotě)
Olšák, Lubomír Ing.17.01.1947bezúplatné plnění 500,00 (vyvěsit baner na plotě pí. Anny Hees v Novém Hrozenkově)
Ondika, Roman12.02.1964peněžitý dar 78,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Ondřej, Pech MUDr.17.05.1983peněžitý dar 50,00
Oplt, Karel Ing.06.09.1945bezúplatné plnění 2 000,00 (rounos letáků A5 a novin, červenec - srpen)
Osmančíková, Andrea Mgr.19.04.1978bezúplatné plnění 1 200,00 (rounos letáků A5 a novin, červenec - srpen)
Ota, Borecký28.11.1961peněžitý dar 999,00
Otisk, Miroslav16.06.1985bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen,Těšínská 31, Havířov-Bludovice)
Otisk, Miroslav16.06.1985bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen,Na nábřeží 121, Havířov)
Owcarzy, Roman18.02.1968bezúplatné plnění 6 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 66 hodin)
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 200,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 200,00
PA-PE Jihlava, s.r.o.25329367bezúplatné plnění 1 000,00 (Banner/samolepa 22.9.2017 - 22.10.2017)
PA-PE Jihlava, s.r.o.25329367bezúplatné plnění 1 000,00 (Banner/samolepa 22.9.2017 - 22.10.2017)
Paima, Jaroslav03.09.1967bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Palát, Petr29.09.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (potisk automobilu září – říjen)
Palečko, Robert12.08.1970bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen,Moravský Kočov 153)
Páleničková, Jana12.02.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (Vyvěšení banneru říjen)
Pantálek, Lubor15.06.1964bezúplatné plnění 500,00 (baner na stodole)
Papežík, Kamil02.08.1969bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Páral, Vladislav28.05.1967bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Páša, Jan08.08.1959bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Páša, Jan08.08.1959bezúplatné plnění 4 350,00 (potisk automobilu srpen – září)
Páša, Jan08.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Patrik, Farský30.08.1974peněžitý dar 999,00
Patrik, Klán05.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Paulas, Josef29.03.1947bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení baneru na plotě zahrady červenec - říjen)
Paulas, Josef29.03.1947bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Paul, David21.04.1996bezúplatné plnění 500,00 (Banner/samolepa 22.9.2017 - 22.10.2017)
Paul, Patr04.06.1949bezúplatné plnění 500,00 (Banner/samolepa 22.9.2017 - 22.10.2017)
Paul, Petr08.10.1975bezúplatné plnění 840,00 (pověšení plachty na plot pozemku Říjen)
Pavel, Bezucha22.09.1963peněžitý dar 10 000,00
Pavel, Bezucha22.09.1963peněžitý dar 300,00
Pavel, Domalíp22.02.1974peněžitý dar 941,00
Pavel, Jelínek Ing. PhD.31.10.1962peněžitý dar 50 000,00
Pavelka, Jiří14.09.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 200x100cm na domě)
Pavelka, Radomír15.07.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep plakátů červen - říjen)
Pavelka, Radomír15.07.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšen banner na plotu 120x80cm)
Pavel, Kočí02.01.1959peněžitý dar 100,00
Pavel, Pecho15.06.1974peněžitý dar 300,00
Pavel, Pecho15.06.1974peněžitý dar 150,00
Pavel, Popelka15.12.1968peněžitý dar 150,00
Pavel, Suchý04.04.1991peněžitý dar 999,00
Pavel, Šubrt17.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Pavel, Vidlička Ing.11.02.1948peněžitý dar 150,00
Pavlečka, Jiří16.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (Baner na soukromém plotě)
Pazdera, Ivo28.03.1970bezúplatné plnění 4 586,00 (pověšení banneru Staroměstská, zahrádkářská osada – plot,červenec-říjen)
Pazdera, Jiří01.08.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (polep vozidla Škoda, říjen)
Pazdera, Jiří01.08.1969bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1 m, Krnovská 86, Opava, srpen-říjen, balkon)
Pazdera, Jiří01.08.1969bezúplatné plnění 2 800,00 (lepení plakátů A2 21 hod., roznos novin 7 hod.)
Pazdera, Jiří01.08.1969bezúplatné plnění 1 950,00 (účast na petičním stánku okres Opava 19,5 hod.)
Pažoutová, Lada12.04.1960bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Pažoutová, Lada12.04.1960bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady květen - říjen)
Pecka, Jiří27.08.1973bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Pecka, Jiří27.08.1973bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 28,00
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 20,00
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 50,00
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 52,00
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 44,00
Pech, Ondřej17.05.1983peněžitý dar 50,00
Pecho, Pavel15.06.1974bezúplatné plnění 1 100,00 (roznos letáků A5 a novin SPD, červenec - říjen)
Pěkná, Michaela12.02.1987bezúplatné plnění 60,00 (potisk automobilu září – říjen)
Pěkná, Michaela12.02.1987bezúplatné plnění 120,00 (potisk automobilu červenec – říjen)
Pěkná, Michaela12.02.1987bezúplatné plnění 60,00 (potisk automobilu září – říjen)
Pěkná, Michaela12.02.1987bezúplatné plnění 240,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec - Říjen)
Pěkná, Michaela12.02.1987bezúplatné plnění 360,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
PELA CZ, a.s.25822454bezúplatné plnění 8 714,00 (umístění banneru 4x1,9 m,K Nemocnici 133/104, Nový Jičín, červenec-říjen)
Pelánová, Olga28.08.1968bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Pelant, Václav19.09.1966bezúplatné plnění 12 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Pelc, Norbert24.06.1969bezúplatné plnění 500,00 (plachta - plot - září, říjen)
Pelikánová, Miroslava01.04.1953bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešat, Martin13.04.1985peněžitý dar 150,00
Pešek, Jan25.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (10 hod.Výlep+ roznos letáčků - červenec 2017)
Pešek, Jan25.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (10 hod.Výlep+ roznos letáčků - září 2017)
Pešek, Jan25.07.1962bezúplatné plnění 100,00 (10 hod.Výlep+ roznos letáčků - říjen 2017)
Petr Kudela62271415bezúplatné plnění 4 334,00 (umístění banneru, Bílovecká 205/23, 2,7x1,4 m, červenec - říjen)
Petr, Brázda07.06.1954peněžitý dar 999,00
Petr, Doležel RNDr.29.10.1962peněžitý dar 300,00
Petr, Doležel RNDr.29.10.1962peněžitý dar 500,00
Petr, Dostálek Ing.18.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Petr, Drbal12.09.1978peněžitý dar 500,00
Petr, Drbal12.09.1978peněžitý dar 500,00
Petr, Hercik18.10.1969peněžitý dar 300,00
Petr, Hercik18.10.1969peněžitý dar 200,00
Petr, Hercik18.10.1969peněžitý dar 100,00
Petr, Kovář16.06.1983peněžitý dar 10 000,00
Petr, Krejčiřík Ing.04.11.1967peněžitý dar 500,00
Petr, Krejčiřík Ing.04.11.1967peněžitý dar 10 000,00
Petr, Laco06.02.1964peněžitý dar 20,00
Petr, Laco06.02.1964peněžitý dar 20,00
Petr, Laco06.02.1964peněžitý dar 20,00
Petr, Macek19.08.1991peněžitý dar 999,00
Petr, Mašíček10.02.1978peněžitý dar 100,00
Petr, Mašíček10.02.1978peněžitý dar 100,00
Petr, Mrňavý08.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Petr, Pech07.11.1996peněžitý dar 200,00
Petr, Sklenář20.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Petrů, Tomáš25.03.1977bezúplatné plnění 500,00 (Banner 1.9.2017 - 22.10.2017)
Petřek, Pavel16.04.1953peněžitý dar 500,00
Pham, Petr21.01.1988bezúplatné plnění 2 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 28 hodin)
Pham, Petr21.01.1988bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Mazda 2, typ DE, červenec - říjen)
Pham, Yamato18.06.1959bezúplatné plnění 2 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 28 hodin)
Pilková, Lenka25.06.1985bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu srpen – září)
PLAST spol. s.r.o.25010620bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu září – říjen 9m2)
Pleticha, Petr27.12.1977bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Pleticha, Petr27.12.1977bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení baneru nad plotem zahrady červenec - říjen)
Pleva, Josef22.06.1961peněžitý dar 100,00
Plevková, Iva03.09.1983bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Krásná 164, Pražmo)
Plevková, Iva04.09.1983bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Novodvorská 3062, Frýdek-Místek)
Plevková, Iva03.09.1983bezúplatné plnění 300,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 3 hodin)
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jana25.07.1988peněžitý dar 100,00
Plevková, Jarmila04.02.1959peněžitý dar 100,00
Plevková, Jarmila04.02.1959bezúplatné plnění 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 8 hodin)
Plojhar Savomír49013271peněžitý dar 50 000,00
Podešva, Milan21.02.1966bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků - 3 h)
Pohanka, Libor10.07.1960bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 500,00
Pokorný, Ivo23.12.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení banneru na balkoně srpen – konec října)
Pokorný, Ivo23.12.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na balkoně)
Pokorný, Jaroslav04.06.1977bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě, rozměr 150 x 100)
Pokorný, Otto03.01.1963bezúplatné plnění 200,00 (účast na petičním stánku okres Opava 2 hod.)
Poláček, Zdeněk31.01.1969bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Polášek, Robin13.03.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 120x80cm na zídce)
Polášek, Robin13.03.1989bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Polovčík, Jan14.10.1986peněžitý dar 100,00
Pořízka, Michal03.12.1964bezúplatné plnění 1 720,00 (umístění banneru 1,5x1m, Jiráskova 942/99, Nový Jičín, srpen-říjen)
Pospíchalová, Roswitha15.04.1944bezúplatné plnění 3 700,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 30 hodin)
Potůček, Milan06.07.1962bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Preisslerová, Naďa05.09.1949bezúplatné plnění 3 400,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 33 hodin)
PRESTO spol. s.r.o.510360bezúplatné plnění 3 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec – září)
Prchal, Tomáš18.02.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (20 h výlep plakátů srpen 2017)
Prchal, Tomáš18.02.1961bezúplatné plnění 1 200,00 (12h výlep plakátů září 2017)
Prchal, Tomáš18.02.1961bezúplatné plnění 400,00 (Roznos novin září 4hodin)
Procházka, Jaroslav17.08.1965bezúplatné plnění 200,00 (4h výlep plakátů srpen – říjen)
Procházka, Stanislav18.05.1958bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Procházka, Vladimír08.09.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (lepení plakátů A2 30 hodin)
Procházková, Jana17.02.1968bezúplatné plnění 4 174,00 (umístění banneru 1,8x1,3 m, křizovatka ul. Obránců míru a ul. Ke Koryčce, Kopřivnice)
Prokeš, Pavel17.09.1971bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Opavská 245, Dolní Benešov, srpen-říjen,plot)
Prokop, Luděk17.06.1957bezúplatné plnění 30,00 (Baner na areálu firmy)
Přibáňová, Nikola12.03.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků, výlep plakátů)
Přikrylová, Jana08.05.1965bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Pustějovský, René09.05.1971peněžitý dar 100,00
Pustějovský, René09.05.1971peněžitý dar 100,00
Pustějovský, René09.05.1971bezúplatné plnění 3 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 36 hodin)
QQ Studio Ostrava s.r.o.64615219bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Ford Focus , červenec-říjen)
Quang ha, Duc10.11.1963bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Quirencová, Vladimíra19.12.1950bezúplatné plnění 4 100,00 (volební a petiční stánek 50 hodin. roznos letáků a plakátů 39 hodin)
Ráček, Dominik07.12.1992bezúplatné plnění 3 000,00 (Propagace na autě od srpna do listopadu/2017, práce na petičním stánku 15 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 10 hodin)
Ráček, Dominik07.12.1992bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Radakovič, Jiří30.12.1965bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Radek, Koten18.03.1965peněžitý dar 100 000,00
Radek, Mihula31.10.1971peněžitý dar 900,00
Radek, Rozvoral28.06.1967peněžitý dar 75 000,00
Radek, Slavíček Mgr.20.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Radek, Vávra12.09.1983peněžitý dar 200,00
Radek, Vávra26.01.1967peněžitý dar 200,00
Radek, Vávra12.09.1983peněžitý dar 200,00
Radek, Vávra12.09.1983peněžitý dar 200,00
Radek, Vávra12.09.1983peněžitý dar 200,00
Radek, Vávra12.09.1983peněžitý dar 200,00
Radim, Fiala24.07.1969peněžitý dar 100 000,00
Radim, Kolář02.02.1968peněžitý dar 1 500,00
Radim, Kořistka07.03.1968peněžitý dar 99,00
Radim, Kořistka07.03.1968peněžitý dar 99,00
Radomír, Prokeš17.12.1960peněžitý dar 250,00
Radotínský, Daniel Ing.12.12.1987bezúplatné plnění 400,00 (20 KS výlep plakátů A2 Červenec - Říjen)
Radovan, Moudrý05.09.1971peněžitý dar 999,00
Radovan, Vích25.12.1964peněžitý dar 100 000,00
Rajlich, Jaroslav10.02.1948bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Rajlich, Jaroslav10.02.1948bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Rajniak, Jan19.04.1967bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Rajský, Tomáš22.01.1958bezúplatné plnění 120,00 (samolepka na zadním okně automobilu Červenec - Říjen)
Rášková, Iveta17.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků A5, červenec)
Rathuzký, Štěpán16.02.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (Banner Břeclav zahrada, září, říjen)
Razdíková, Růžena21.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění plakátu A2, Opavská 1132/52, Ostrava-Poruba,červen-říjen)
Razdíková, Růžena21.08.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla Škoda Felicia, červen-říjen)
Raždík, Tomáš26.01.1982bezúplatné plnění 5 000,00 (lepení plakátů A2 50 hodin)
Raždík, Tomáš26.01.1982bezúplatné plnění 6 500,00 (účast na petičním stánku 65 hod. Ostrava)
Raždík, Tomáš26.01.1982bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla Škoda Felicia, červen-říjen)
Recht, Lukáš10.05.1994bezúplatné plnění 200,00 (4h výlep plakátů srpen – říjen)
Rejnek, Lukáš16.02.1977bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě 120x80 září - říjen)
Remešová, Renata26.02.1972bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Remešová, Renata26.02.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
René, Pustějovský09.05.1971peněžitý dar 100,00
Rengl s.r.o.25420160bezúplatné plnění 19 225,00 (realizace výlepu plakátů - 288 ks)
RENTAL.cz S.R.O29351995peněžitý dar 7 000,00
RENTAL.cz S.R.O29351995peněžitý dar 7 000,00
RENTAL.cz S.R.O29351995peněžitý dar 7 000,00
RENTAL.cz S.R.O29351995peněžitý dar 7 000,00
RENTAL.cz S.R.O29351995peněžitý dar 7 000,00
Riedl, Tomáš26.05.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta - plot - září, říjen, 2ks)
Richard, Broda Ing.08.02.1979peněžitý dar 20 000,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Měchura28.06.1978peněžitý dar 100,00
Richard, Michenka23.08.1970peněžitý dar 300,00
Richard, Michenka23.08.1970peněžitý dar 200,00
Richard, Staržec23.10.1969peněžitý dar 500,00
Richard, Staržec23.10.1969peněžitý dar 500,00
Richterová, Irena25.05.1956bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Rinka, Lukáš25.09.1980bezúplatné plnění 4 000,00 (polep výlohy prodejního stánku, Kravaře, Opavská 61, září-říjen)
Robert, Čapkovič22.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Široký30.08.1970peněžitý dar 200,00
Robert, Vymola23.03.1968peněžitý dar 999,00
Robert, Vymola23.03.1968peněžitý dar 999,00
Robert, Vymola23.03.1968peněžitý dar 999,00
Robin Hlavatý4321545peněžitý dar 500,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Roháček, František06.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (finance)
ROKOSPOL a.s.25521446peněžitý dar 50 000,00
Rolizo spol. s.r.o.63321491peněžitý dar 500,00
Rolizo spol. s.r.o.63321491peněžitý dar 500,00
Roman, Hába02.03.1986peněžitý dar 3 000,00
Roman, Owczarzy18.02.1968peněžitý dar 200,00
Roman, Owczarzy18.02.1968peněžitý dar 200,00
Roman, Owczarzy18.02.1968peněžitý dar 300,00
Roman, Owczarzy18.02.1968peněžitý dar 300,00
Rössler, Antonín25.10.1965bezúplatné plnění 500,00 (banner na buňce)
Roubíková, Jana27.01.1978bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Roučková, Irena04.07.1985bezúplatné plnění 60,00 (samolepka na zadním okně os. automobilu Září - Říjen)
Roušarová, Jana01.07.1992bezúplatné plnění 30,00 (polep auta)
Roušarová, Jana01.07.1992bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Roušarová, Jana01.07.1992bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Ručka, David15.04.1960bezúplatné plnění 5 500,00 (lepení plakátů A2 55 hodin)
Rudolf, Tetík22.07.1974peněžitý dar 1 000,00
Rumler, Pavel16.10.1962bezúplatné plnění 1 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 16 hodin)
Růžena, Razdíková21.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Růžena, Toningerová09.07.1946peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Vlastislav28.04.1951bezúplatné plnění 2 750,00 (Předvolební schůzky 4 hod (400,-), roznos letáků, novin a plakátů 7 hodin (700,-),jízdné (650,-), práce na netu a Fcb 10 hod (1000,-), celkem Kč 2750,-)
Ryšlink, František31.05.1963bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Řepa, Jaroslav16.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (10 hod. výlepy plakátů říjen 2017)
Řepa, Jaroslav16.01.1956bezúplatné plnění 500,00 (Banner 23.9.-22.10.2017)
Řezníček, Miroslav11.03.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (Práce na petičním stánku 10 hodin, roznos letáků, novin a plakátů 5 hodin)
Řezníček, Pavel12.04.1978bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy – Luby)
Řezníček, Pavel12.04.1978bezúplatné plnění 9 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu květen - říjen)
Řezníček, Pavel12.04.1978bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Řezníček, Zdeněk28.07.1969bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Řezníček, Zdeněk28.07.1969bezúplatné plnění 50,00 (nástěnka na náměstí s propagačními letáky)
Sabol, Vladimír25.04.1968peněžitý dar 100,00
Sabol, Vladimír14.03.1963bezúplatné plnění 2 600,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 26 hodin)
Sabo, Oto12.06.1987bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Škoda Fabia Combi (6Y5), červenec - říjen)
Salva, Petr13.04.1969peněžitý dar 200,00
Salva, Petr13.04.1969peněžitý dar 200,00
Samek, Michal08.02.1969bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Samohýl, Radek20.09.1966bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Santner, Aleš19.01.1953peněžitý dar 100,00
Sattler, Marek29.01.1970bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot areálu firmy Květen . Říjen)
Scordia, Ilona26.06.1964bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Sedláček, Jiří28.07.1971bezúplatné plnění 750,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Sedláček, Jiří28.07.1971bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Sedláček, Zdeněk13.02.1950bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Komenského 2, Rýmařov)
Sedlák BTh., Tomáš02.08.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (polep vozidla, 2ks, srpen-říjen)
Sedlář, Karel05.11.1957bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění bannneru 2x1m, Střední 30, Šilheřovice, srpen-říjen, plot)
Sedlář, Karel05.11.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění bannneru 2x1m, Střední 30, Šilheřovice, září-říjen,plot)
Severa, David27.05.1996bezúplatné plnění 500,00 (Bannery 11.7.2017 - 22.10.2017)
Severová, Marcela30.01.1956bezúplatné plnění 500,00 (Banner 9.8.2017 -22.10.2017)
Severová, Marcela01.03.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (20 hod. výlepy plakátů září 2017)
Severová, Marcela02.03.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (20 hod. výlepy plakátů říjen 2017)
Severová, Marcela30.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (petiční stánek 30.5.- 22.10. 2017)
Schierl, Jan23.05.1966bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schneiderová, Zuzana07.10.1974peněžitý dar 150,00
Schránil, Vilém21.10.1975bezúplatné plnění 500,00 (Banner 22.9.2017 - 22.10.2017)
Schreyerová, Dana23.08.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta - plot - říjen, 3ks)
Skalický, Michal29.05.1978bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Sklář, Jan09.12.1985bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení baneru na balkoně bytu)
Sklenka, David13.07.1986peněžitý dar 20,00
Sklenka, David13.07.1986peněžitý dar 20,00
Sklenka, David13.07.1986peněžitý dar 20,00
Sklenka, David13.07.1986peněžitý dar 20,00
Skořepa, Tomáš15.02.1985bezúplatné plnění 10,00 (plakátovací akce)
Skořepa, Tomáš15.02.1985bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Skřenková, Stanislava12.06.1952bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě, rozměr 60 x 50, celoročně)
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Skříčková, Marcela31.01.1966peněžitý dar 500,00
Sláčalová, Iveta29.11.1963bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Ford Focus C-max r. 2007 červenec - říjen)
Sláma, Jan29.01.1971bezúplatné plnění 25 000,00 (oboustranný billbaord květen - říjen)
Slaměníková, Dagmar09.07.1978bezúplatné plnění 1 650,00 (25h výlep plakátů červen – říjen)
Slanec, Michal28.09.1992peněžitý dar 100,00
Slavíček, Radek Mgr.20.02.1964bezúplatné plnění 1 600,00 (4 plachty na plotu - září, říjen)
Slavíček, Radek Mgr.20.02.1964bezúplatné plnění 1 600,00 (4 plachty na plotu - září, říjen)
Slavíčková, Ivana27.04.1961bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Slavíčková, Ivana27.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Smejkal, Oldřich07.12.1944peněžitý dar 900,00
Smola, Miroslav14.10.1973bezúplatné plnění 2 400,00 (3 KS pověšená plachta na prodejní kiosek Září - Říjen)
Smolová, Petra28.10.1988bezúplatné plnění 30,00 (samolepka na zadním okně os. automobilu Říjen)
Smolová, Petra28.10.1988bezúplatné plnění 750,00 (25 KS výlep plakátů A2 Srpen - Říjen)
Snášel, Dušan24.03.1959bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění bannerů 2 ks, 1,2x0,8m, plot zahrada, Petrovická Krnov,spen-říjen)
Souček, Jiří03.11.1953bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Součková, Lucie30.07.1997bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů srpen – říjen)
STAKUS-PÍSEK S.R.O25221621peněžitý dar 25 000,00
Staněk, Luboš28.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (Polep auta říjen)
Staněk, Vlastimil11.05.1965bezúplatné plnění 30,00 (Baner na plotě)
Staník, Jaroslav16.06.1957bezúplatné plnění 25 000,00 (pověšní plachty na plot zahrady Květen . Říjen)
Staník, Jaroslav16.06.1957bezúplatné plnění 3 000,00 (plakáty ve výloze květen-řijen)
Staník, Jaroslav16.06.1957bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep plakátů červen - říjen)
Stanislav, Nehyba01.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Starý, Zdeněk06.04.1981bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Staworowská, Milena11.06.1961peněžitý dar 500,00
Stehlík, Martin09.03.1988bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep plakátů červen - říjen)
Stehlík, Martin09.03.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (2 magnety SPZ: 2Z4 2362)
Stejskal, Alexandr06.03.1976bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Stejskal, Alexandr06.03.1976bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Stodola, Karel10.02.1973bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Stodolová, Jana23.09.1984bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Stodůlka, Lubomír27.09.1949peněžitý dar 250,00
Stodůlka, Lubomír27.09.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (polep osobního auta)
Stodůlková, Anna12.05.1959peněžitý dar 250,00
Stodůlková, Anna12.05.1959bezúplatné plnění 3 000,00 (výlep plakátů 30 hodin červen – říjen)
Stolín, Josef25.08.1971peněžitý dar 300,00
Storm, Ivo09.03.1965peněžitý dar 100 000,00
Straka, Josef26.01.1947bezúplatné plnění 3 900,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Straka, Milan17.01.1960bezúplatné plnění 500,00 (Banner 9.8.2017 -22.10.2017)
Straka, Pavel30.09.1969bezúplatné plnění 500,00 (5 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Straškraba, Ivana21.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 1 měsíc)
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959peněžitý dar 50,00
Strnad, Jiří26.09.1959bezúplatné plnění 3 000,00 (vozidlo Ford Focus polepy, srpen - říjen)
Strnad, Jiří26.09.1959bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Ford Focus combi r.99, červenec - říjen)
Suchý, Martin16.09.1974bezúplatné plnění 500,00 (banner v posilovně celoročně)
Suchý, Michal03.05.1972peněžitý dar 1 271,00
Suchý, Pavel04.04.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (10 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959peněžitý dar 100,00
Sukup, Josef04.12.1959bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Surová, Jiřina13.04.1960bezúplatné plnění 600,00 (Propagace volebních materiálů SPD)
Surový, Petr20.04.1983bezúplatné plnění 10,00 (reklama v okně domu)
Surový, Petr20.04.1983bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Suveges, Matej15.05.1955bezúplatné plnění 30,00 (samolepka na os. automobilu Říjen)
Světlana, Šatná12.07.1972peněžitý dar 999,00
Svoboda, Luděk18.05.1983bezúplatné plnění 900,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 9 hodin)
Svobodová, Annaliesie20.03.1943bezúplatné plnění 500,00 (Banner 19.9.2017 - 22.10.2017)
Szalokiová, Olga16.01.1964bezúplatné plnění 500,00 (Baner na oplocení hřiště v Jasenicích)
Šabacký, Norbert27.11.1972bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8 m, srpen-říjen, Sedia Prokop & Chodura s.r.o., Dukelská 1, Bílovec)
Šabacký, Norbert27.11.1972bezúplatné plnění 4 000,00 (lepení plakátů A2 40 hodin)
Šabacký, Norbert27.11.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 1,5x1 m, Studénka, Mírová ul., září-říjen)
Šafránková, Lucie21.05.1987bezúplatné plnění 48 000,00 (Propagace na autě od května do listopadu/2017, práce na volebním a petičním stánku 300 hodin, roznos letáků a plakátů 50 hodin, fcb reklama)
Šárka, Nováková06.11.1963peněžitý dar 20 000,00
Šatný, Martin22.06.1977bezúplatné plnění 12 000,00 (umístění banneru 8x1 m, Holasovice 218, srpen-říjen, plot)
Šebek, Roman03.06.1966bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Sadová 1018, Karviná)
Šedík, Ladislav03.04.1972bezúplatné plnění 300,00 (plachta - plot - říjen)
Šedivá, Ilona23.03.1966bezúplatné plnění 4 650,00 (volební a petiční stánek 70 hodin. roznos letáků a plakátů 38 hodin)
Šefránek, Jan31.07.1967bezúplatné plnění 160,00 (magnet na os. automobilu Červenec - Říjen)
Ševčík, David04.07.1967peněžitý dar 30,00
Ševčík, David04.07.1967peněžitý dar 30,00
Ševčík, David04.07.1967peněžitý dar 30,00
Ševčík, Marek23.02.1969bezúplatné plnění 850,00 (účast na petičním stánku okres Opava 8,5 hod.)
Ševčík, Marek23.02.1969bezúplatné plnění 650,00 (lepení plakátů A2 6,5 hod.)
Ševčíková, Kamila14.11.1980bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Šikola, Josef31.12.1947bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Šiko, René15.01.1972peněžitý dar 250,00
Šikulová, Andrea19.08.1977bezúplatné plnění 1 400,00 (Předvolební schůzky 2 hod (200,-), práce na volebním a petičním stánku 8 hodin(800,-), roznos letáků, novin a plakátů 3 hodiny (300,-), práce na netu a Fcb 1 hod (100,-), celkem Kč 1400,-)
Šíma, Jan13.04.1953bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů srpen – říjen)
Šimek, Jakub07.06.1989bezúplatné plnění 900,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Šimík, Václav13.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (polepeny 2 auta bannery SPZ: 1AS 1979 (3 polepy) a 1SV 8233 (1 polep))
Šimík, Václav13.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na poli 200x100cm)
Šimík, Václav13.03.1961bezúplatné plnění 500,00 (- vyvěšen banner na poli)
Šimík, Václav13.03.1961bezúplatné plnění 200,00 (výlep letáků červenec až říjen 2hodiny)
Šimková, Ladislava10.12.1970bezúplatné plnění 500,00 (plachta plot - říjen)
Šimonová, Jarmila23.01.1946bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků A5, červen)
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Šimorda, Václav07.09.1957peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970peněžitý dar 200,00
Široký, Robert30.08.1970bezúplatné plnění 1,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě + na vozidle RZ- 3L34597 - květen - říjen)
Škrábal, Alexandr30.08.1961peněžitý dar 500,00
Škrábalová, Jana20.11.1939bezúplatné plnění 500,00 (Propagační plakát A2 Tomio Okamura SPD na plotě u cesty)
Škurková, Yvona14.11.1970peněžitý dar 200,00
Škurková, Yvona14.11.1970peněžitý dar 200,00
Šlahunek, Tomáš09.09.1986peněžitý dar 150,00
Šlahunek, Tomáš09.09.1986peněžitý dar 150,00
Šlahunek, Tomáš09.09.1986peněžitý dar 150,00
Šlahunek, Tomáš09.09.1986peněžitý dar 150,00
Šmídová, Justýna02.07.1975bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Šmídová, Věra26.09.1942bezúplatné plnění 1 400,00 (roznos letáků A5, červen - srpen)
Šošovičková, Helena27.01.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (plachta - plot - září, říjen, 3ks)
Špaček, Pavel05.09.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (plachta 2 x 1m a 1,2 x 0,8m - září, říjen)
Španěl, Lubomír01.10.1955peněžitý dar 500,00
Španěl, Lubomír01.10.1955bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep letáků září-říjen…. á 100,-Kč /h)
Španěl, Lubomír01.10.1955bezúplatné plnění 6 000,00 (Polep auta září- říjen)
Špinka, Dominik03.07.1985bezúplatné plnění 60,00 (pověšení plachty na domě září - Říjen)
Špunar, Robert21.10.1945bezúplatné plnění 6 880,00 (zapůjčení přívěsného vozíku s bannerem 3x1 m, srpen -říjen)
Špunar, Robert21.10.1945bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Fiat Ducato, červenec - říjen)
Špunar, Robert21.10.1945bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Dacia Duster, červenec - říjen)
Štáblová, Jana25.10.1969peněžitý dar 100,00
Štáblová, Jana25.10.1969peněžitý dar 100,00
Štáblová, Jana25.10.1969peněžitý dar 100,00
Štáblová, Jana25.10.1969peněžitý dar 100,00
Štablová, Jana25.10.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (účast na petičním stánku 15 hod. Ostrava)
Štajnerová, Zuzana14.04.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu spen – září)
ŠŤastná, Stanislava25.03.1948peněžitý dar 400,00
Šťastný, Miloslav16.01.1953bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Štefan, Beše15.05.1951peněžitý dar 300,00
Štefanová, Iveta MUDr.27.11.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (plachta pověšená na zabrádlí terasy domu Srpen - Říjen)
Štefcová, Vladimíra10.07.1963bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Štefcová, Vladimíra07.10.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Štefcová, Vladimíra07.10.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen – Říjen)
Štefcová, Vladimíra07.10.1963bezúplatné plnění 720,00 (pověšení plachty na plot zahrady Květen - Říjen)
Štefek, Jan31.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 2x1m, Hlučínská 221a, Kravaře, září-říjen,plot)
Štefek, Josef31.10.1959bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Hlučínská 221a, Kravaře, srpen-říjen,plot)
Šteflíček, Petr17.12.1968bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Štejnar, Marian23.12.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (Banner 10.8.2017 - 22.10.2017)
Štencel Vladimír18057772bezúplatné plnění 6 000,00 (polep 0,6x1,35m, Opava, Praskova, prodejní stánek, srpen-říjen)
Štencel Vladimír18057772bezúplatné plnění 6 000,00 (polep 0,5x1,6m, Opava, Holasická, prodejní stánek, srpen-říjen)
Štencel Vladimír18057772bezúplatné plnění 6 000,00 (polep 1x1,5m, Opava, Vodní ul., prodejní stánek, srpen-říjen)
Štencel Vladimír18057772bezúplatné plnění 6 000,00 (polep 2x0,5m, Opava, Vodní ul. Prodejní stánek, září-říjen)
Štengl, Václav14.09.1981bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů, rozdávání letáků, účast na petičních stáncích)
Štěrba, Otakar06.05.1971bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Štěrba, Václav25.08.1964bezúplatné plnění 1 460,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Štika, Miroslav30.04.1953bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Štoček, Jindřich29.01.1948bezúplatné plnění 1 100,00 (roznos letáků A5, červen)
Šťovíček, Michal16.12.1980bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Šťovíček, Michal16.12.1980bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Šťovíček, Michal16.12.1980bezúplatné plnění 936,00 (placený výlep v Ostrově – cena obvyklá 936,-)
Šťovíček, Michal16.12.1980bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Štraub, Jan20.05.1971bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Štraub, Jan20.05.1971bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Štraub, Jan20.05.1971bezúplatné plnění 7 800,00 (potisk automobilu Květen – říjen)
Šubert, Erik18.11.1976bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla, červenec - říjen)
Šubert, Erik18.11.1976bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 2x1m, Sovova 2, Karviná-Ráj, srpen-říjen)
Šulc, Miloš29.05.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (Banner 120x80 cm na plotě srpen, září,říjen/2017, roznos letáků 20 hodin)
Šulcová, Šárka28.03.1954bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Šulcová, Šárka28.03.1954bezúplatné plnění 30,00 (plakátovací akce)
Šüvegeš, Matěj15.05.1955peněžitý dar 100,00
Švancarová, Iveta07.04.1967peněžitý dar 300,00
Švec, Jaroslav20.04.1969bezúplatné plnění 1 660,00 (2 KS plachta na plotě/zábraně u nemovitosti Září -Říjen)
Švendová, Marie19.05.1941bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků - 5 h)
Táborský, Tomáš09.08.1974peněžitý dar 999,00
Táborský, Tomáš09.08.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na balkoně 120x80 cm)
Táborský, Tomáš09.08.1974bezúplatné plnění 4 000,00 (roznos letáků a novin 40 hodin červenec – říjen)
Tereza, Hyťhová23.02.1995peněžitý dar 100 000,00
Tesařová, Soňa30.05.1985bezúplatné plnění 7 400,00 (volební a petiční stánek 105 hodin. roznos letáků a plakátů 37 hodin, Propagace na autě září a říjen/2017.)
Tetík, Rudolf22.07.1974bezúplatné plnění 160,00 (magnet na os. automobilu Červenec - Říjen)
Tetík, Rudolf22.07.1974bezúplatné plnění 3 000,00 (100 KS výlep plakátů A2 Červen - Říjen)
Teuchner, Miloš08.08.1947peněžitý dar 250,00
Teuchner, Miloš08.08.1947peněžitý dar 250,00
Teuchner, Miloš08.08.1947peněžitý dar 250,00
Teuchner, Miloš08.08.1947peněžitý dar 250,00
Teuchner, Miloš08.08.1947peněžitý dar 250,00
Ticháček, Přemysl23.12.1955bezúplatné plnění 500,00 (polepeno auto SPZ: 3Z4 5890)
Tichý, Pavel02.09.1992bezúplatné plnění 21,00 (potisk automobilu říjen 0,5m2)
Timčák, Petr15.05.1966bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Berlingo PickUp 1.2x0,5, červenec - říjen)
Timčák, Richard25.08.1937bezúplatné plnění 27 518,00 (pověšení banneru Karviná, Fryštátská 199/75,červenec-říjen)
Timčák, Zdeněk15.05.1966bezúplatné plnění 5 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 58 hodin)
Tinusová, Yvona14.01.1955bezúplatné plnění 3 500,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
TJ SOKOL16577868bezúplatné plnění 600,00 (pověšení plachty na plot víceúčelového kurtu Květen - Říjen)
Tlach, Pavel06.04.1963bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Tlach, Pavel06.04.1963bezúplatné plnění 10,00 (plakátovací akce)
Tlach, Pavel06.04.1963bezúplatné plnění 1,00 (Nová nástěnka Železný Brod)
Tobola, Tomáš04.06.1978bezúplatné plnění 500,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 5 hodin)
Tolar, Slavomír25.01.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Tolasz, Jindřich27.05.1947bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen,Žižkova 37, Třinec)
Tomaka, David16.07.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 3,30x4,5 m, TJ Závada, hřiště,plot, září-říjen)
Tománková, Petra24.06.1989bezúplatné plnění 300,00 (6h výlep plakátů červenec – říjen)
Tománková, Petra24.06.1989bezúplatné plnění 300,00 (6h výlep plakátů červenec – říjen)
Tomáš, Balcar02.06.1969peněžitý dar 999,00
Tomáš, Cikán23.03.1969peněžitý dar 50 000,00
Tomáš, Hauzner Ing.18.10.1962peněžitý dar 700,00
Tomáš, Hauzner Ing.18.10.1962peněžitý dar 999,00
Tomáš, Hrnčárek14.07.1975peněžitý dar 300,00
Tomáš, Jelínek Mgr.18.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Tomáš, Jelínek Mgr.18.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Tomáš, Jelínek Mgr.14.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Tomáš, Kadlec08.05.1984peněžitý dar 999,00
Tomášková, Ludmila11.01.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Tomáš, Kulhánek19.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Tomeš, Jan27.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Tomeš, Ján27.11.1963bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla Superb sedan 1,2x0,67, červenec - říjen)
Tomeš, Ján27.11.1963bezúplatné plnění 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 8 hodin)
Tomešová, Luďka04.11.1968bezúplatné plnění 500,00 (plachta - plot - září, říjen)
Tomešová, Luďka04.11.1968bezúplatné plnění 500,00 (magnetky na autě 2H7 3645 - září, říjen)
Tomio Okamura62560131bezúplatné plnění 156 000,00 (Zapůjčení vozidla-volební kampaň (78 dnů))
Tomio, Okamura04.07.1972peněžitý dar 100 000,00
Topičová, Ivana14.03.1984bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, Dobrá u F-M, 394)
Topičová, Martina07.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 10 hodin)
Török, Jaroslav15.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (plachta - 2.patro - září, říjen)
Török, Václav03.05.1973bezúplatné plnění 500,00 (plachta - balkon - 4.patro - září, říjen)
Török, Václav03.05.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (polep auta ŠKODA SUPERB COMBI - září, říjen)
Touš, Libor16.12.1971bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Tranta, Zdeněk03.02.1959bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Tretter, Leoš16.10.1966bezúplatné plnění 10 000,00 (Polep auta září- říjen)
Trkal, Zdeněk31.07.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (lepení plakátů A2 6 hod., roznos novin 4 hod.)
Trombík, Miroslav08.01.1958bezúplatné plnění 4 586,00 (umístění 2ks banneru 2x1m, srpen-říjen, Dukelská 672/2, Třinec)
Trombík, Miroslav08.01.1958bezúplatné plnění 5 450,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 54,5 hodin)
Trombík, Miroslav08.01.1958bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Dukelská 672/2, Třinec)
Trombík, Oldřich08.01.1955bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen,Kojkovice65)
Tříska, Tomáš07.10.1978bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Tučan, Josef28.07.1986bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Tučan, Josef28.07.1986bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Tůmová, Dana02.04.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Turská, Veronika29.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 2 hodiny)
Tyc, Lukáš17.08.1989bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen,Farma shop, 1.máje, Třinec)
Tylová, Bronislava23.01.1963bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Tyrala, Jaroslav18.10.1981peněžitý dar 50,00
Tyrala, Jaroslav18.10.1981peněžitý dar 50,00
Tyrala, Jaroslav18.10.1981peněžitý dar 50,00
Tyrala, Jaroslav18.10.1981peněžitý dar 50,00
Uhrová, Hana10.10.1965bezúplatné plnění 7 150,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 52 hodin)
Ulbrich, Hervín05.06.1940bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení plachty na plotě zahrady srpen - říjen)
Ulrych, Tomáš15.12.1985bezúplatné plnění 400,00 (plachta 2 x 1m a 1,2 x 0,8m - září, říjen)
Urban, Milan17.08.1946peněžitý dar 100,00
Urban, Miroslav17.11.1980bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Pavlovická 39, Osoblaha)
Urbanová, Blanka13.11.1942peněžitý dar 300,00
Urbanová, Blanka13.11.1942peněžitý dar 300,00
Urbanová, Zdeňka12.03.1953peněžitý dar 100,00
Urbanová, Zdeňka12.03.1953peněžitý dar 100,00
Urbanová, Zdeňka12.03.1953peněžitý dar 100,00
Urbanová, Zdeňka12.03.1953peněžitý dar 100,00
Úrubek, Pavel07.04.1976bezúplatné plnění 3 000,00 (30 h výlep plakátů červen - říjen)
Vacek, René30.07.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru 2x1m, Petra Bezruče 74,Mokré Lazce, říjen, plot)
Vacík, Jan29.06.1951peněžitý dar 50 000,00
Václavík, Jaroslav23.02.1952bezúplatné plnění 500,00 (výlep plakátů 5hodin)
Václav, Petira20.11.1941peněžitý dar 4 000,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 499,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 999,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 999,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 501,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 999,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 999,00
Václav, Šimík13.03.1961peněžitý dar 999,00
Václav, Šimorda Ing.07.09.1957peněžitý dar 200,00
Václav, Šimorda Ing.07.09.1957peněžitý dar 200,00
Václav, Šimorda Ing.07.09.1957peněžitý dar 200,00
Václav, Šimorda Ing.07.09.1957peněžitý dar 200,00
Václav, Šimorda Ing.07.09.1957peněžitý dar 200,00
Vach, Aleš23.09.1966bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Vach, Aleš23.09.1966bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Vachová, Eva12.09.1969bezúplatné plnění 300,00 (6h výlep plakátů červenec – říjen)
Vachová, Eva12.09.1969bezúplatné plnění 300,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Vachutková, Simona16.10.1979bezúplatné plnění 300,00 (1ks banner 2x1m, na domě srpen - říjen)
Valach, Leopold03.05.1957bezúplatné plnění 500,00 (Kadaň, Skalní 989)
Valachová, Jana08.02.1962bezúplatné plnění 500,00 (polep na vratech)
Valachová, Jana08.02.1962bezúplatné plnění 500,00 (Duchcov, Družby 1028/55)
Valachová, Jana08.02.1962bezúplatné plnění 500,00 (banner 1x2m na balkoně domu)
Valenta, Jiří15.12.1976bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě)
Valenta, Miloslav01.05.1953bezúplatné plnění 4 350,00 (potisk automobilu červenec – září)
Valová, Jana24.02.1975bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Vaněček, Jindřich23.01.1958bezúplatné plnění 36,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen – Říjen)
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaněk, Vladimír19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vaníček, Jan02.07.1968bezúplatné plnění 10,00 (plakátovací akce)
Vaňková, Blanka23.02.1957bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Vašek, Vladimír31.08.1973bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšebí banneru na štítě domu - květen - říjen)
Vávra, Radek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Vávra, Radek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Vávra, Radek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Vejbor, Petr14.08.1981peněžitý dar 5 000,00
Vellech, Lubomír10.12.1962bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen, U nádraží 1209, Šenov)
Venclíková, Kamila07.05.1985bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Věra, Čechová25.10.1961peněžitý dar 200,00
Věra, Čechová15.10.1961peněžitý dar 100,00
Věra, Čechová15.10.1961peněžitý dar 100,00
Věra, Strejcová30.03.1953peněžitý dar 999,00
Veselá, Renata21.07.1970bezúplatné plnění 400,00 (4h výlep plakátů srpen – říjen)
Veselá, Renata21.07.1970bezúplatné plnění 600,00 (potisk automobilu červenec – říjen)
Veselý, Jindřich03.07.1950bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Veselý, Jindřich03.07.1950bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Vičan, Josef18.02.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na balkoně 200x100 cm)
Vičan, Josef18.02.1970bezúplatné plnění 4 000,00 (výlep plakátů 40 hodin červen – říjen)
Vičanová, Anna29.03.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (polep osobního auta)
Vičanová, Anna29.03.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 200x100 cm)
Vích, Radovan25.12.1964peněžitý dar 1 271,00
Vích, Radovan25.12.1964bezúplatné plnění 850,00 (6 ks čepice s kšiltem - bílá - s logem SPD)
Vích, Radovan25.12.1964bezúplatné plnění 8 000,00 (úhrada nafty do aut - petiční akce)
Vintera, Václav27.05.1995bezúplatné plnění 210,00 (pověšení plachty na plot pozemku září - Říjen)
Vintera, Václav01.08.1954bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Vintera, Václav27.05.1995bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Vitásek, Lubomír18.04.1970bezúplatné plnění 10 000,00 (umístění banneru 6,3x1,5m, Opavská 51/23, Kravaře, plot, srpen-říjen)
Vitásek, Petr27.07.1961peněžitý dar 500,00
Vítězslav, Novák29.08.1973peněžitý dar 300,00
Vítězslav, Novák29.08.1973peněžitý dar 20 000,00
Vítězslav, Novák29.08.1973peněžitý dar 450,00
Vítězslav, Novák29.08.1973peněžitý dar 150,00
Vítězslav, Novák29.08.1973peněžitý dar 16 124,00
Vítková, Dagmar22.09.1953bezúplatné plnění 3 800,00 (volební a petiční stánek 60 hodin. roznos letáků a plakátů 31 hodin)
Vítů, Jiří Ing.31.07.1957bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků A5, srpen)
Vladimíra Veselá-Cukrářství26099535bezúplatné plnění 180,00 (samolepky na autě, polep osobního automobilu Říjen)
Vladimíra, Pracnová09.06.1959peněžitý dar 300,00
Vladimír, Sabol25.04.1968peněžitý dar 100,00
Vladimír, Sabol25.04.1968peněžitý dar 100,00
Vladimír, Suchý14.11.1950peněžitý dar 25 000,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vladimír, Vaněk19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vlastibor, Čermák17.08.1955peněžitý dar 300,00
Vlastimil, Drábek07.04.1973peněžitý dar 1 500,00
Vlastimil, Mojžíšek20.06.1960peněžitý dar 100,00
Vlastimil, Protivínský15.09.1969peněžitý dar 800,00
Vlastimil, Protivínský15.09.1969peněžitý dar 200,00
Vlčková, Markéta01.07.1966peněžitý dar 200,00
Vlčková, Markéta01.07.1966peněžitý dar 200,00
Vlčková, Markéta Ing.01.07.1966bezúplatné plnění 1 200,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 12 hodin)
Vlha, Dušan10.03.1964bezúplatné plnění 8 600,00 (účast na petičním stánku 86 hod. Ostrava)
Vlha, Dušan10.03.1964bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, Jugoslávská 18B, Ostrava-Zábřeh, srpen-říjen)
Vlk, Dalibor16.05.1974peněžitý dar 500,00
Vlk, Dalibor16.05.1974peněžitý dar 500,00
Vlk, Dalibor16.05.1974peněžitý dar 500,00
Vlk, Radim09.09.1987bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků 4 h)
Vodehnal, Vladimír12.10.1952bezúplatné plnění 30,00 (polep auta)
Vodehnal, Vladimír12.10.1952bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Vodehnal, Vladimír12.10.1952bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Vodehnal, Vladimír12.10.1952bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Vodehnal, Vladimír12.10.1952bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Vodičková, Vlasta05.01.1950bezúplatné plnění 500,00 (banner na plotě srpen - říjen)
Volfová, Lenka25.01.1956bezúplatné plnění 300,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Volgyi, Dana15.03.1970bezúplatné plnění 4 800,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen – Září)
Volgyi, Dana15.03.1970bezúplatné plnění 4 350,00 (potisk automobilu červenec – září)
Volná, Jana13.09.1977bezúplatné plnění 1 200,00 (pověšení plachty na plot zahrady Září - Říjen)
Volná, Libuše03.07.1957peněžitý dar 100,00
Volná, Libuše03.07.1957peněžitý dar 100,00
Volná, Libuše03.07.1957peněžitý dar 100,00
Volná, Libuše03.07.1957peněžitý dar 100,00
Volná, Libuše Ing.03.07.1957bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění banneru, srpen-říjen, Staříč 399)
Volná, Libuše Ing.03.07.1957bezúplatné plnění 1 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 18 hodin)
Volná, Miroslava10.07.1946bezúplatné plnění 3 500,00 (účast na petičním stánku 35 hod. Ostrava)
Volný, Lubomír03.07.1957peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1957peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1957peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1957peněžitý dar 1 500,00
Volný, Lubomír03.07.1957peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1973peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1973peněžitý dar 300,00
Volný, Lubomír03.07.1973bezúplatné plnění 5 000,00 (lepení plakátů A2 50 hodin)
Volný, Lubomír03.07.1973bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla Fiat Multipla, červen - říjen)
Volný, Lubomír03.07.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (účast na petičním stánku 10 hod. Ostrava)
Vondráček, Pavel03.03.1956bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů červenec – říjen)
Vondráček, Pavel03.03.1956bezúplatné plnění 250,00 (10h výlep plakátů červenec – říjen)
Vondráčková, Václava17.12.1968bezúplatné plnění 500,00 (10h výlep plakátů srpen – říjen)
Vondra, Otakar21.02.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Voňka, Jaroslav19.09.1969bezúplatné plnění 300,00 (plachta - plot - září, říjen)
Voňka, Jaroslav19.09.1969bezúplatné plnění 500,00 (polep auta, RZ: 2H2 9824 - září, říjen)
Voříšek, František20.01.1970bezúplatné plnění 240,00 (pověšení plachty na plot pozemku červen - Říjen)
Vrábelová, Marcela05.05.1971peněžitý dar 300,00
Vrábelová, Marcela05.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (roznos letáků a novin 20 hodin červen – říjen)
Vrbecký, Petr25.07.1951bezúplatné plnění 500,00 (umístění banerů)
Vršanský, Ĺuboslav25.01.1970bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Okružní 920, Orlová-Lutyně)
Vršanský, Ĺuboslav25.01.1970bezúplatné plnění 5 160,00 (pověšení banneru Zelené město 2226, Těrlicko, červenec-říjen)
Vršanský, Ĺuboslav25.01.1970bezúplatné plnění 7 800,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 78 hodin)
Vršatský, luboslav15.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Vršatský, luboslav15.08.1967peněžitý dar 300,00
Vybíral, Jakub26.02.1975bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků - 4 h)
Vymola, Robert23.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Vymola, Robert23.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Vymola, Robert23.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Vysocký, Marek29.11.1961bezúplatné plnění 4 000,00 (polep vozidla Octavia I, červenec - říjen)
Vysocký, Marek29.11.1961bezúplatné plnění 4 000,00 (účast na petičním stánku 40 hod. Ostrava)
Vysocký, Marek29.11.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Wagenknecht, Lubomír07.02.1971bezúplatné plnění 2 500,00 (plachta - plot - září, říjen, 5ks)
Wagenknecht, Lubomír07.02.1971bezúplatné plnění 500,00 (polep auta, RZ: 5H4 8088 - září, říjen)
Wachteitl, Petr05.06.1972bezúplatné plnění 6 120,00 (2 KS plachta pověšená na plot pozemku Květen - Říjen)
Wawrzacz, František12.01.1957bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1 m Koňská 465, Třinec, srpen-říjen)
Weaslwy, Eva14.04.1954peněžitý dar 100,00
Wesley, Eva14.04.1954peněžitý dar 100,00
Wesley, Eva14.04.1954peněžitý dar 100,00
Wesley, Eva14.04.1954peněžitý dar 100,00
Wesley, Eva14.04.1954peněžitý dar 100,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Wisiorek, Michal04.05.1977peněžitý dar 300,00
Witassková, Drahomíra20.05.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru 1,2x0,8 m, balkon, Čs.Armády 28, Dolní Benešov, září-říjen)
Witosz, Roman29.04.1981bezúplatné plnění 1 850,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 18,5 hodin)
Wysoglad, Ondřej04.11.1991bezúplatné plnění 600,00 (lepení plakátů A2 6 hod.)
Yvona, Růžičková12.01.1966peněžitý dar 100,00
Yvona, Škurková14.11.1970peněžitý dar 200,00
Yvona, Škurková14.11.1970peněžitý dar 100,00
Yvona, Škurková14.11.1970peněžitý dar 200,00
Zábrana, Martin23.09.1977bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Zábrana, Martin23.09.1977bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Zábranský, David28.12.1976bezúplatné plnění 300,00 (plachta, říjen)
Zahradnictví Velim10250778bezúplatné plnění 132,00 (pověšení plachty na plot pozemku Říjen)
Zahradnictví Velim10250778bezúplatné plnění 387,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Zachárová, Vladimíra14.01.1991bezúplatné plnění 2 160,00 (pověšení plachty na plot pozemku Květen - Říjen)
Zachárová, Vladimíra14.01.1991bezúplatné plnění 1 440,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec - Říjen)
Zachárová, Vladimíra14.01.1991bezúplatné plnění 1 440,00 (pověšení plachty na plot pozemku červenec - Říjen)
Zajíc, Václav16.09.1945bezúplatné plnění 500,00 (banner na balkoně)
Zajíc, Václav16.09.1945bezúplatné plnění 500,00 (polep auta)
Zákravská, Petra15.03.1970bezúplatné plnění 300,00 (plachta, říjen)
Záruba, Ota14.09.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (Banner 10.7.2017 - 22.10.2017)
Zavřel, Leoš07.10.1969bezúplatné plnění 30,00 (vyvěšení banneru na plotě zahrady a domě)
Zavřel, Leoš07.10.1969bezúplatné plnění 10,00 (polep auta)
Zbyněk Pomp40355233bezúplatné plnění 4 000,00 (umístění banneru 2x2,90m, Mladecko, Penzion Kyška, září-říjen)
Zbyněk, Habrnal MUDr.01.05.1957peněžitý dar 999,00
Zbyněk, Habrnal MUDr.01.05.1957peněžitý dar 999,00
Zbyněk, Habrnal MUDr.01.05.1957peněžitý dar 999,00
Zdeněk Nevlud65155238bezúplatné plnění 20 000,00 (polep vozidla Ford Transit, září - říjen)
Zdeněk Nevlud65155238bezúplatné plnění 4 000,00 (polep vozidla Volkswagen Passat, červenec - říjen)
Zdeněk Prokop66161002bezúplatné plnění 4 000,00 (polep zadního skla vozidla,červenec-říjen)
Zdeněk, Bříza08.07.1978peněžitý dar 500,00
Zdeněk, Cikrle30.09.1963peněžitý dar 300,00
Zdeněk, Podal12.04.1953peněžitý dar 100 000,00
Zdeněk, Polách16.01.1961peněžitý dar 200,00
Zdeňka, Urbanová12.03.1953peněžitý dar 100,00
Zdeňka, Urbanová12.03.1953peněžitý dar 100,00
Zdeňka, Urbanová12.03.1953peněžitý dar 100,00
Zedník, Petr16.02.1971bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 2x1metr na plot domu Květen . Říjen)
Zelina, Vladimír30.06.1965bezúplatné plnění 3 600,00 (účast na petičním stánku 36 hod. Ostrava)
Zelina, Vladimír30.06.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (polep zadního skla vozidla, červen-říjen)
Zemánek, Tomáš17.09.1980bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu září – říjen)
Zgabaj, Marcel21.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (polep osobního auta,)
Zgabaj, Marcel21.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na plotě 200x100 cm)
Zgabaj, Marcel21.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na vratech garáže 200x100 cm)
Zgabaj, Marcel21.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner na rozcestí – Podlesí směr Lhoty 200x100 cm)
Zgabaj, Marcel21.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 200x100 xm Rozcestí na Brdkách)
Zikmundová, Soňa01.07.1950bezúplatné plnění 2 145,00 (pověšení plachty na plot pozemku srpen - Říjen)
Zima, Pavel15.07.1982bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Zima, Pavel15.07.1982bezúplatné plnění 10,00 (Polep osobního automobilu květen – říjen)
Zima, Pavel15.07.1982bezúplatné plnění 190,00 (placený výlep v Kynšperku– cena obvyklá 190,-)
Zima, Pavel15.07.1982bezúplatné plnění 10,00 (výlep na bezplatné výlepové plochy)
Zima, Pavel15.07.1982bezúplatné plnění 30,00 (pověšní plachty 1,20x80 na plot domu Květen . Říjen)
Zlín Group s.r.o.5833108bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšen banner na plotu 200x100cm)
Zlín Group s.r.o.5833108bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšen banner na plotu 200x100cm)
Zrůnová, Ivana04.01.1965bezúplatné plnění 500,00 (možnost billboardu na svém pozemku)
Zuzana, Frňková16.06.1962peněžitý dar 999,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 400,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 150,00
Zuzana, Schneiderová07.10.1974peněžitý dar 300,00
Zycháček, Zdeněk23.01.1957bezúplatné plnění 5 000,00 (50 h výlep plakátů červen - říjen)
Zýchová, Marcela23.06.1982peněžitý dar 5 900,00
Žáčková, Miroslava26.09.1945bezúplatné plnění 3 600,00 (volební a petiční stánek 80 hodin. roznos letáků a plakátů 12 hodin)
Žák, Pavel04.07.1976bezúplatné plnění 330,00 (50h výlep plakátů červen – říjen)
Žák, Pavel04.07.1976bezúplatné plnění 500,00 (potisk automobilu červen – říjen)
Žaludek, Jindřich Mgr.06.11.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (polepeno auto SPZ: 4Z4 2116 (2 polepy) + výlep letáků srpen až říjen10h)
Žižka, Jan25.09.1954bezúplatné plnění 2 700,00 (roznos letáků A5 a novin SPD, červen - říjen)
Žižka, Jeroným29.04.1998bezúplatné plnění 250,00 (5h výlep plakátů srpen – říjen)
Žižková, Irena25.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Žyla, Roman25.12.1970bezúplatné plnění 3 200,00 (lepení plakátů A2, roznos letáků,novin,účast na petičním stánku 32 hodin)
Žyla, Roman25.12.1970bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Viaduktova 10b, Český Těšín)
Žyla, Roman25.12.1970bezúplatné plnění 1 101,00 (umístění banneru 1,2x0,8m, srpen-říjen, Nádražní 7, Český Těšín)
Žyla, Roman25.12.1970bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen,Karvinská 31c, Český Těšín)
Žyla, Roman25.12.1970bezúplatné plnění 2 293,00 (umístění banneru 2x1m, srpen-říjen,Štefánikova 32, Český Těšín)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 526 400,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Čermák, Vlastibor17.08.195555 400,00 (Výroba petičního stánku + mater.2 hod(Kč 850,-), volební komise 40 hodin (4000,-), schůzky, zápisy, 106 hod 10600,-, Jízdné, BM (9600,-) Propagace na autě od 1. července do 25.října/2017 25 dnů mimo garáž (250,-), účast na petičním stánku 179 hodin(17900,)
Hrnčíř, Jan Ing.01.05.1977150 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu srpen-září-říjen)
Jan Holík7243470875 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu červen - říjen)
Jan Holík7243470890 000,00 (zapůjčení dodávkového automobilu květen - říjen)
Tomio Okamura62560131156 000,00 (Zapůjčení vozidla-volební kampaň (78 dnů))

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy