Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Strana nezávislosti České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05989175

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Hradčanské náměstí 61/11, Praha, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777077158, e-mail: matejka@strananezavislosti.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
František Matějka - předsedaDatum: 03.04.2018 09:23:44
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_Strana_nezavislosti_Ceske_republiky.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Strana_nezavislosti_Ucetni_zaverka_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 9 571 295,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 9 571 295,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 70 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 266 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 9 333 683,32
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 9 571 295,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Babáková, Magdalena28.05.1953peněžitý dar 50 000,00
Benešová, Dominika05.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Betlach, Radomír01.01.1990peněžitý dar 250,00
Blažek, Josef15.02.1979peněžitý dar 500,00
Brillant, Petr09.08.1972peněžitý dar 80 000,00
Burdil, Miroslav06.10.1950peněžitý dar 1 000,00
Burian, Jan26.09.1983peněžitý dar 100,00
Czexit, z.s.5215641peněžitý dar 250 000,00
Czexit, z.s.5215641peněžitý dar 250 000,00
Czexit, z.s.5215641peněžitý dar 150 000,00
Deyl, František26.03.1948peněžitý dar 300,00
Doležal, John L.18.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Karel01.10.1969peněžitý dar 500,00
Dostálová, Lada27.10.1962peněžitý dar 300,00
Drtinová, Miloslava15.11.1942peněžitý dar 2 000,00
Dudová, Jana20.08.1956peněžitý dar 200,00
Dynda, Aleš15.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Finex Holding a.s.26126206peněžitý dar 100 000,00
Hálová, Monika27.08.1967peněžitý dar 50 000,00
Hanák, Petr04.03.1976peněžitý dar 50 000,00
Hanák, Petr04.03.1976peněžitý dar 100 000,00
Hanuš, Dalibor09.08.1974peněžitý dar 5 000,00
Hartmann, Richard21.03.1969peněžitý dar 3 000,00
Hartmann, Richard21.03.1969peněžitý dar 200 000,00
Hemerle, Jiří28.01.1972peněžitý dar 100 000,00
Hemerle, Jiří28.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Hlavinka, Vojtěch29.09.1946peněžitý dar 5 000,00
Homola, Jaroslav13.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 500,00
Chleborád, Pavel28.03.1972peněžitý dar 500 000,00
Chleborád, Pavel28.03.1972peněžitý dar 500 000,00
Chleborád, Pavel28.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Chleborád, Pavel28.03.1972peněžitý dar 5 000,00
Chvojka, Aleš25.02.1976peněžitý dar 5 000,00
Jančík, Ivo25.09.1966peněžitý dar 2 500,00
Jelínek, Radovan21.03.1968peněžitý dar 5 000,00
Jirásková, Petra03.08.1978peněžitý dar 300 000,00
Jíša, Jaroslav28.09.1963peněžitý dar 200,00
Kareš, Václav14.08.1959peněžitý dar 7 777,00
Kelnar, Miroslav06.05.1954peněžitý dar 500,00
Kocián, Michal26.07.1968peněžitý dar 50 000,00
Kolář, Jiří01.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Krajtl, Svatopluk15.07.1949peněžitý dar 500,00
Krátký, Jan04.03.1981peněžitý dar 2 500,00
Kravárik, Ján05.03.1949peněžitý dar 2 000,00
Krstev, Nikola19.09.1978peněžitý dar 10 000,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 200,00
Lebeda, Václav20.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Malach, Roman31.01.1977peněžitý dar 5 000,00
Marel, Lukáš13.09.1988peněžitý dar 2 018,00
Markalous, Evžen22.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Markup, Emil01.09.1960peněžitý dar 48 400,00
Martinková, Veronika02.12.1971peněžitý dar 85 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 5 000,00
Matějková, Karolína18.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Matějková, Karolína18.11.1976peněžitý dar 40 000,00
Matela, Jiří09.07.1972peněžitý dar 1 000 000,00
Matela, Jiří09.07.1972peněžitý dar 2 000 000,00
Matela, Zuzana13.02.1979peněžitý dar 5 000,00
Molnárová, Eva05.08.1946peněžitý dar 500,00
Němeček, Petr16.12.1985peněžitý dar 200,00
Orgoník, Jan31.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Parák, Martin18.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Pardubický, Tomáš17.08.1974peněžitý dar 50 000,00
Penc, Petr08.02.1965peněžitý dar 500,00
Polášek, Zdeněk04.04.1980peněžitý dar 1 500,00
Potomský, Zdeněk13.07.1977peněžitý dar 2 500 000,00
Potomský, Zdeněk13.01.1977peněžitý dar 50 000,00
Potomský, Zdeněk13.01.1977peněžitý dar 200 000,00
Potomský, Zdeněk13.01.1977peněžitý dar 50 000,00
Potomský, Zdeněk13.01.1977peněžitý dar 200 000,00
Prchal, Luboš24.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Projan service s.r.o.28462335peněžitý dar 50 000,00
Ptáčková, Miroslava04.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Rogula, Zdeněk09.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Rogula, Zdeněk09.12.1965peněžitý dar 100 000,00
Skácel, Viktorie20.08.1958peněžitý dar 500,00
Skácel, Viktorie20.08.1958peněžitý dar 500,00
Sycorax a.s.24689211peněžitý dar 300 000,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 150,00
Temlík, Vladimír08.04.1953peněžitý dar 500,00
Tesař, Jiří14.04.1946peněžitý dar 100,00
Tůma, Jan04.10.1975peněžitý dar 3 000,00
Ventluka, Vojtěch17.04.1983peněžitý dar 700,00
Veselá, Dagmar19.02.1944peněžitý dar 300,00
Vítová, Nina10.09.1939peněžitý dar 500,00
Vlach, František24.10.1978peněžitý dar 5 000,00
Vosáhlo, Petr15.02.1986peněžitý dar 600,00
Vychodil, Lubomír31.12.1955peněžitý dar 500,00
Zelený, Martin13.01.1974peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy