Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Řehořova 943/19, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 770113640, e-mail: jaromir.beranek@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - předsedaDatum: 01.04.2018 08:04:52
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_2017_a_dary.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 69 009 727,86
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
54 639 300,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 10 600 000,00
4 Členské příspěvky 221 244,24
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 417 371,10
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 3 645,87
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 128 166,65
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 1 155 550,99
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 325 067,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 16 370 493,03
      volby do Senátu Parlamentu ČR 140 036,40
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativa 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 7 590 879,51 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABCROS s.r.o.26327422peněžitý dar 500,00
AbdElGawad, Jana20.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Abrahám, Jan18.05.1982peněžitý dar 300,00
Active Vision SE24149314bezúplatné plnění 466 175,00 (reklama na vyvolávacích zařízeních)
Active Vision SE24149314bezúplatné plnění 72 600,00 (15 zbylých billboardů)
Adámek, Filip04.07.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Adamik, Milan18.09.1968bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Adam, Jan24.09.1980bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Adam, Jan31.12.1979peněžitý dar 9 999,00
Adam, Jan24.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Adámková, Šárka18.07.1973bezúplatné plnění 1 980,00 (polep na autě)
adam, stalčík31.10.1975bezúplatné plnění 2 970,00 (polep na autě)
Advokátní kancelář Josef Krysl87199386peněžitý dar 1 166,00
Advokátní kancelář Mgr.Jaroslav Klapal72013346peněžitý dar 1 001,00
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.24194204bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
AirMarketing.cz s.r.o.3111733bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Altschmied, Martin19.01.1983bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Ambrová, Michaela12.01.1981peněžitý dar 200,00
Amiridisová, Helena25.07.1965peněžitý dar 500,00
Anděl, Jaroslav08.05.1973peněžitý dar 500,00
Andriantsarazo, Elisabeth01.01.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Andrs, Jiří05.03.1956peněžitý dar 430,00
Angelovič, Jan07.12.1979peněžitý dar 864,00
Appelová, Lucie07.03.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Aubrecht, Kelsey16.07.1994peněžitý dar 750,00
Augustýn, Michal04.03.1983peněžitý dar 500,00
Babka, Vlastimil16.07.1982peněžitý dar 199,00
Bahník, Michal10.08.1994peněžitý dar 100,00
Bachánek, Robert20.05.1992bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Bachránek, Martin30.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Bajer, Dan21.06.1999bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bajgl, Lukas12.02.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Bajtoš, Miroslav30.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Bajus, Jan17.06.1980peněžitý dar 2 250,00
Bajzík, Martin04.03.1999bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Balbex s.r.o.5409004peněžitý dar 5 000,00
Balcarová, Dana22.09.1960bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Balcarová, Dana22.09.1960peněžitý dar 4 000,00
Balcarová, Jana15.10.1964peněžitý dar 100,00
Balcer, Michal02.03.1979bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Balcer, Michal02.03.1979bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
balogova, Jitka02.09.1994bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Bambas, Jiří20.03.1986bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Bambas, Jiří20.03.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Banovská, Petra16.07.1984peněžitý dar 1 500,00
Bara, Lukas12.08.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Baráni, Kateřina16.10.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bard, Vojtěch10.09.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bargl, Ondřej16.08.1995peněžitý dar 300,00
Barillová, Jana27.10.1968peněžitý dar 500,00
Bár, Petr29.09.1987peněžitý dar 750,00
Barta, Jan18.04.1985peněžitý dar 100 000,00
Bárta, Michal07.02.1985bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Bártek, Jan29.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Bartek, Jindřich31.12.1985peněžitý dar 7 500,00
Bartoněk, Ondřej22.03.1991bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Bartoněk, Ondřej22.03.1991peněžitý dar 300,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 100,00
Barton, Vladimir26.08.1984bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Barton, Vladimir26.08.1984peněžitý dar 300,00
Bartoň, Vlastimil26.08.1984peněžitý dar 300,00
Bartos, Ivan20.03.1980peněžitý dar 500,00
Bartos, Lukas31.01.1980peněžitý dar 400,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Jiří22.02.1969bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Jiří01.05.1995bezúplatné plnění 165,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Jiří22.02.1969bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Ondřej24.02.1975peněžitý dar 80 000,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 500,00
Bartošová, Michaela12.01.1966bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Bartošová, Michaela12.01.1966bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Bartošová, Michaela12.01.1966bezúplatné plnění 660,00 (vyvěšení banneru)
Bartošová, Tereza28.02.1992peněžitý dar 100,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bártová, Jitka23.04.1966bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Bartova, Simona28.07.1966peněžitý dar 500,00
Bártová, Tereza14.07.1998bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Barvova, Dana02.03.1963bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Bařina, Jaromír05.04.1987bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Bařina, Jaromír12.04.1961bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Bastl, Jan08.04.1976peněžitý dar 400,00
Bastova, Mirka03.02.1985peněžitý dar 200,00
Baťha, Jan03.07.1989peněžitý dar 500,00
Bauer, Ondra17.11.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bauer, Ondra17.11.1982bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Bauerová, Martina12.06.1992bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Bednár, Martin20.01.1992peněžitý dar 1 500,00
Bednar, Michal04.06.1985peněžitý dar 200,00
Bednář, Jan24.02.1993bezúplatné plnění 2 255,00 (vyvěšení banneru)
Bednářová, Kateřina15.07.1981bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Bek, Lukas24.08.1982peněžitý dar 750,00
Bela, Petr24.02.1987peněžitý dar 200,00
Bělaška, Tomáš28.01.1990peněžitý dar 200,00
Belecová, Jana11.08.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (Sponzorování obsahu na Změň politiku)
Bělič, Jan09.07.1970bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bělič, Jan09.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Belková, Gabriela17.08.1968bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Belko, Vladimír16.05.1997bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Bělohlavá, Michaela30.03.1974bezúplatné plnění 3 575,00 (polep na autě)
Bělohlavý, Václav27.11.1973bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Bělohoubková, Erika20.05.1993peněžitý dar 300,00
Bělor, Marek21.09.1988peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 750,00
Benda, Pavel04.04.1997bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Benda, Richard09.06.1986bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Benda, Václav17.10.1994bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Benda, Václav17.10.1994bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Bendikova, Map22.02.1989bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Ladislav06.01.1980bezúplatné plnění 1 870,00 (polep na autě)
Beneš, Ondřej31.10.1988bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Benešová, Soňa18.02.1961peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Vladimír05.03.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Vladimír05.03.1981bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 200,00
Beranek, Tomas02.10.1984peněžitý dar 100,00
Berger, Josef08.06.1985peněžitý dar 400,00
Bergmann, Filip19.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Bernatik, Vit24.03.1984peněžitý dar 151,00
Berny, Roman23.09.1963bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Beseda, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 750,00
Bezpalec, Jan18.01.1980bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Bíbr, Ivan16.05.1997peněžitý dar 500,00
Bielesch, Petr02.05.1975peněžitý dar 5 000,00
BIGGER BRAIN s.r.o.3684474peněžitý dar 9 000,00
Bílá, Daniela15.05.1970bezúplatné plnění 6 215,00 (polep na autě)
Bílek, Ondřej05.07.1992bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Bílý, Michael23.04.1992peněžitý dar 100,00
Bimova, Katerina26.03.1984bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Biolek, Zdeněk16.11.1986bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Birtová, Ivana03.11.1975peněžitý dar 5 000,00
BIZMode s.r.o.1941534peněžitý dar 2 000,00
Blábolil, Rudolf12.06.1953bezúplatné plnění 3 465,00 (vyvěšení banneru)
Bláha, Jakub14.07.1990peněžitý dar 200,00
Bláha, Jan05.08.1977peněžitý dar 100,00
Bláha, Jan23.12.1977peněžitý dar 2 500,00
Bláha, Luděk23.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bláha, Petr10.08.1976peněžitý dar 300,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 300,00
Bláhová, Andrea18.04.1974peněžitý dar 500,00
Blahovska, Jana07.05.1992peněžitý dar 100,00
Blažek, Ivan03.11.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Blažková, Ivana02.12.1983peněžitý dar 100,00
Blümel, Patrik26.04.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bogrova, Simona30.01.1985peněžitý dar 100,00
Bohaciak, Ondrej29.04.1984peněžitý dar 100,00
Bohaciakova, Dasa01.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Boháček, Michal15.03.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Boháč, Kryštof01.02.1993peněžitý dar 500,00
Böhm, Karel13.11.1987peněžitý dar 200,00
Böhm, Pavel21.11.1981peněžitý dar 5 000,00
Böhnel, Richard08.03.1952peněžitý dar 500,00
Bohuš, Otto24.07.1978peněžitý dar 5 000,00
Boleček, Luboš26.07.1989bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Bombera, Jiří25.04.1985bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Bomerová, Eva22.02.1969peněžitý dar 100,00
Borek, Dušan23.10.1990peněžitý dar 1 500,00
Borovička, Karel Theodor17.09.1978peněžitý dar 500,00
Borůvka, Tomáš29.09.1987bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Boržík, Petr27.04.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Bosák, František21.07.1991peněžitý dar 300,00
Bosáková, Zuzana31.12.1987bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Boudová, Michaela27.11.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Bouzek, Marek29.11.1994bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Božák, Pavel14.02.1992bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Brabcová, Lenka25.07.1989peněžitý dar 700,00
Braborcová, Alenka26.06.1935bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Braborec, Jakub16.01.1990bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Braborec, Jakub16.01.1990bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Brandejs, Tomáš14.12.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Brandejs, Zdenda10.11.1978peněžitý dar 500,00
Branný, Petr30.04.1976peněžitý dar 200,00
Bratránek, Pavel28.11.1969bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Bratránek, Pavel28.11.1969bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Brázdil, Jan03.06.1990peněžitý dar 500,00
Brejcha, Vít07.11.1985bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Brejša, Zdeněk29.10.1971bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 500,00
Brňáková, Hana20.02.1972peněžitý dar 1 500,00
Brodina, Tomáš09.03.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Brok, Gustav17.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Brok, Jan21.02.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Brosková, Barbora10.12.1978bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brtva, Filip05.10.1981peněžitý dar 10 000,00
Brůža, Vladimír11.04.1999bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Bryxí, Michal31.07.1986peněžitý dar 512,00
Brzek, Petr12.08.1991peněžitý dar 750,00
Březinová, Daniela24.05.1973peněžitý dar 5 200,00
Březovský, Václav09.08.1985peněžitý dar 1 500,00
Břichnáč, Vladimír18.09.1985peněžitý dar 200,00
Budulínek, Kar19.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Bucháček, Roman08.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Buchta, Jiří18.11.1992peněžitý dar 1 000,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 500,00
Bukovčan, Michal21.06.1969bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Bulawa, Mikoláš22.06.1993peněžitý dar 5 000,00
Bulíček, Pavel01.05.1988bezúplatné plnění 3 740,00 (polep na autě)
Bulíček, Pavel14.08.1988peněžitý dar 200,00
Bumbala, Ondřej31.10.1983bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Bunček, Jiří22.05.1985bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Bunček, Jiří22.05.1985bezúplatné plnění 6 875,00 (vyvěšení banneru)
Bunjil s.r.o.3215938bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Buňková, Zdenka01.12.1991bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Buresova, Katka28.03.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Buresova, Katka28.03.1985bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Burešová, Pavlína22.11.1982peněžitý dar 1 200,00
Burget, Dominik14.10.1986bezúplatné plnění 6 710,00 (polep na autě)
Burghardová, Martina05.08.1996bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Bursa, Marek10.12.1980peněžitý dar 200,00
Carda, Karel27.04.1994peněžitý dar 500,00
Cech, Tomas10.03.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Cervinkova, Hana23.02.1952bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Cervinkova, Vladka05.03.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Ciencala, Ondřej09.02.1991peněžitý dar 300,00
Cigler, Jan16.08.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 1 200,00
Cichá, Olga28.04.1979peněžitý dar 300,00
Cikl, Petr31.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Cina, Pavel21.05.1991peněžitý dar 750,00
Cink, Miroslav08.11.1937bezúplatné plnění 92 000,00 (Pronájem solární lodi)
Císařovská, Jana14.08.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
COOLINTSOFT s.r.o.3787818bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Corkill, Benedikt29.07.1998bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Corkill, Benedikt29.07.1998bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Coural, Jan02.04.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Crha, Dominik29.05.1989peněžitý dar 1 500,00
Cupal, Lukáš16.02.1982bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Cutych, Johan13.11.1994peněžitý dar 500,00
Cvíčela, Ľubor09.06.1977peněžitý dar 300,00
Cvrček, Pavel14.01.1982peněžitý dar 200,00
Čábelová, Michaela14.07.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Čadil, Michal30.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Čadil, Michal30.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Čambál, Petr10.01.1989bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Čapek, Josef31.10.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Čapek, Petr30.10.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Čečetka, Michael21.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Čechura, Luděk25.09.1991bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Čelikovský, Martin15.10.1983peněžitý dar 10 000,00
Čep, Jan08.11.1974peněžitý dar 5 000,00
Čep, Vojtěch26.10.1998bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Čermák, Michal29.12.1989bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Čermák, Michal29.12.1989peněžitý dar 100,00
Čermák, Michal29.12.1989bezúplatné plnění 6 050,00 (polep na autě)
Černá, Kateřina06.12.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Černá, Kateřina06.12.1996bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Černá, Michaela20.03.1989peněžitý dar 750,00
Černohous, Radek19.04.1966peněžitý dar 200,00
Černoušková, Ludmila10.10.1996peněžitý dar 500,00
Černý, Darek23.09.1988peněžitý dar 400,00
Černý, Jakub25.06.1982peněžitý dar 800,00
Černý, Jan15.11.1984peněžitý dar 500,00
Černý, Martin18.07.1990peněžitý dar 500,00
Černy, Petr16.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Černý, Tomáš20.06.1983bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 200,00
Červenka, Martin27.04.1986bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Červinka, Vojtěch20.11.1991peněžitý dar 500,00
Češík, Ondřej11.06.1985bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Češpivo, Miloš01.01.1970bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Češpivo, Miloš01.01.1970bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Češpivo, Miloš01.01.1970peněžitý dar 500,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 500,00
Čížek, Filip09.09.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Čižinský, Pavel27.01.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Čvančara, Tomáš16.07.1995peněžitý dar 200,00
Dalecká, Linda22.05.1992peněžitý dar 200,00
Damborský, Ondřej21.05.1992bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Damborský, Ondřej21.05.1992peněžitý dar 200,00
Danenbergerová, Pavla30.11.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Daníček, Kamil11.07.1979bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Daníček, Radek22.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Danko, Filip05.03.1981peněžitý dar 100,00
Daňko, Robert21.10.1975bezúplatné plnění 4 620,00 (polep na autě)
Daňková, Dagmar06.10.1951peněžitý dar 1 000,00
Daňková, Magdaléna20.05.1982peněžitý dar 200,00
Dašek, Petr19.08.1981bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Davidová, Lenka07.07.1990bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Debeljak, Boris19.12.1980bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Debeljak, Boris19.12.1980peněžitý dar 400,00
Dejčmar, Václav17.08.1976peněžitý dar 160 000,00
Dejmalová, Michaela01.07.1985peněžitý dar 400,00
Delong, Marek26.09.1982bezúplatné plnění 4 620,00 (polep na autě)
Demel, Jiří16.11.1957bezúplatné plnění 5 280,00 (polep na autě)
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 1 500,00
devaty, Jindrich11.01.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
DH-FR racing Tanvald z.s.1252089bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Diatka, Vojtěch04.09.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dibďák, Lukáš16.02.1994peněžitý dar 200,00
Dittrich, Roman18.12.1987bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
DIVILIDI z.s.4036107bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Diviš, Jaromír29.01.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Diviš, Jaromír29.01.1994bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Diviš, Václav13.08.1988peněžitý dar 558,00
Djablik, Martin19.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Dlouhá, Hana18.04.1992peněžitý dar 500,00
Dnebosky, Michal30.05.1977bezúplatné plnění 7 205,00 (polep na autě)
Dobes, Mira29.11.1990peněžitý dar 100,00
Dobeš, Alexandr24.01.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dobiášová, Lucie17.04.1998peněžitý dar 100,00
Doboš, Pavel13.04.1989peněžitý dar 200,00
Dočkalová, Petra03.09.1987peněžitý dar 200,00
Dočkal, Radim19.09.1994peněžitý dar 500,00
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 3 465,00 (polep na autě)
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 3 465,00 (polep na autě)
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 3 465,00 (polep na autě)
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 3 465,00 (vyvěšení banneru)
Dohnal, Tadeáš07.06.1992peněžitý dar 2 000,00
Dokonalá firma s.r.o.4287363bezúplatné plnění 7 205,00 (vyvěšení banneru)
Dolejšek, Čestmír05.04.1983bezúplatné plnění 3 000,00 (Workshop ke kontaktní kampani)
Dolejšek, Jakub23.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Dolejšová Valachová, Eva17.04.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Miloslav03.07.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Petr19.03.1967peněžitý dar 200,00
Doležal, Stanislav17.01.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Stanislav17.01.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Doležel, Tomáš09.05.1974bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Domanský, David18.04.1987peněžitý dar 100,00
Domin, Tomáš11.11.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Donátová, Jitka18.09.1975bezúplatné plnění 3 905,00 (polep na autě)
Dorda, Marek23.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Dosoudil, Jan11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Dostálek, Tomáš03.08.1979peněžitý dar 500,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 300,00
Dostál, Martin03.11.1971bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Dostál, Martin03.11.1971bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Dostál, Rostislav31.01.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
dot. DesignStudio s.r.o.62501691bezúplatné plnění 4 864,00 (Vizitky)
Doubková, Eva08.06.1993peněžitý dar 100,00
Doubravský, Martin07.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Dovínová, Zuzana14.10.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Drahos, Jan19.04.1985peněžitý dar 800,00
Drahý, Jan27.06.1985bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Drahý, Jan27.06.1985peněžitý dar 700,00
Drasta, Lukas21.06.1984bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Drašnar, Jan04.09.1999bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Drašnar, Pavel18.08.1993bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Dratosan, Mr24.01.1981peněžitý dar 100,00
Drázdová, Aneta04.11.1993peněžitý dar 200,00
Dřevosystem spol. s r.o.18621244bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dřízhal, Martin27.07.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dubec, Lukáš22.05.1984bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Dubec, Lukáš22.05.1984bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Dubec, Lukáš22.05.1984bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Dubec, Lukáš22.05.1984bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 300,00
Dubovská, Eva19.09.1972peněžitý dar 500,00
Dubský, Vojtěch03.10.1989peněžitý dar 100,00
Duda, Josef14.01.1985peněžitý dar 600,00
Duda, Václav12.05.1990peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 400,00
Dudr, Karel09.05.1994peněžitý dar 200,00
Dufek, Jan13.12.1973peněžitý dar 100,00
Dufek, Ondřej08.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Duraj, Adam21.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Durcak, Lukas16.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Ďurica, Petr29.08.1965bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Durník, Aleš21.02.1985peněžitý dar 200,00
Duschkova, Karolina22.01.1987peněžitý dar 200,00
Dušák, Adam27.07.1992peněžitý dar 100,00
Dušek, Petr12.03.1989peněžitý dar 300,00
Dušek, Šimon21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992bezúplatné plnění 4 950,00 (polep na autě)
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 100,00
Dvorak, Miloslav22.01.1991bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Dvorak, Miloslav22.01.1991peněžitý dar 200,00
Dvorakova, Adela01.06.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dvořáček, Václav08.03.1991peněžitý dar 300,00
Dvořák, Jan03.12.1970peněžitý dar 384,00
Dvořák, Jaroslav23.09.1964bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Jaroslav23.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jirka11.02.1989peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Jitka23.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Soňa30.05.1989bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Patrik03.04.1983bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr10.08.1982bezúplatné plnění 1 870,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr10.08.1982bezúplatné plnění 1 870,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr19.02.1994peněžitý dar 200,00
Dvořák, Radek20.10.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Radek20.10.1990bezúplatné plnění 3 520,00 (polep na autě)
Dvořák, Radek20.10.1990bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Radek20.10.1990bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 1 250,00
Dvořák, Vašek22.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Dvořan, Petr12.07.1977bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Dvořan, Petr12.07.1977peněžitý dar 300,00
Dzurko, Vít10.09.1980peněžitý dar 300,00
Egermaierová, Alice28.01.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Ehrlich, Vaclav21.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Ekl, Petr29.06.1976peněžitý dar 3 000,00
EKO-TEKIS s.r.o.4610628bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Elmach s.r.o.18829244bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Eminger, David04.03.1966bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Engelthaler, Libor03.08.1977bezúplatné plnění 1 320,00 (vyvěšení banneru)
Erbanová, Hana16.02.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Ertl, Vojtěch22.07.1987bezúplatné plnění 2 310,00 (vyvěšení banneru)
Ertl, Vojtěch22.07.1987bezúplatné plnění 2 310,00 (vyvěšení banneru)
Ertl, Vojtech22.07.1987peněžitý dar 1 200,00
Fáber, Karel01.08.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Fadrhonc, Pavel08.05.1986peněžitý dar 500,00
fafi, gogo03.07.1990bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Faltín, Tomáš06.09.1991peněžitý dar 100,00
Faltus, Ivo30.04.1989peněžitý dar 200,00
Farkas, Daniel08.09.1996bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Farma Sykoruv mlyn s.r.o.3236757bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
Faustus, David25.01.1970bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Faustus, David25.01.1970bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Fedurca, Luděk04.08.1986peněžitý dar 333,00
Feigová, Jarmila15.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Feilhauer, Rudolf13.12.1981peněžitý dar 200,00
Felgr, Jiří04.08.1987peněžitý dar 100,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 200,00
Feuersteinova, Judita22.11.1985peněžitý dar 500,00
Fiala, Jakub29.05.1985peněžitý dar 200,00
Fiala, Jaroslav14.02.1974bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Fiala, Martin15.04.1992peněžitý dar 1 000,00
Fidler, Ivan29.04.1996bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Filák, Jakub21.01.1985peněžitý dar 300,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Filipčík, Stanislav07.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Filipčík, Stanislav07.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Filipenská, Jana09.04.1987peněžitý dar 400,00
Filip, Petr17.08.1990peněžitý dar 100,00
Findeis, Lukáš08.10.1985peněžitý dar 5 750,00
fischer, petr14.10.1965peněžitý dar 1 000,00
fischer, petr14.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Flaková, Tereza19.06.1987bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Flodrová, Šárka18.01.1992bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Florián, Jonáš14.03.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Foglová, Pavla18.08.1964peněžitý dar 3 500,00
fojtek, martin07.01.1969peněžitý dar 200,00
Foltin, Kamil02.05.1984peněžitý dar 10 000,00
foltyn(bolsoncar), boleslav13.02.1968bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Foltyn, Boleslav13.02.1968bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Foltýn, Marek20.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Foltýnová, Marcela02.02.1953peněžitý dar 700,00
Formánek, Jan21.02.1991bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Forman, Lukas13.11.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
FOTO FLORES, S.R.O.27412211peněžitý dar 5 000,00
Fouček, Vladimír19.09.1965bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
Founě, Michal26.09.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Francová, Adéla07.09.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Francová, Eva12.12.1968peněžitý dar 2 000,00
Francová, Kateřina30.05.1979bezúplatné plnění 4 950,00 (polep na autě)
Franc, Radek28.04.1988peněžitý dar 100,00
Franek, Jaroslav30.03.1957peněžitý dar 500,00
Franta, Martin12.08.1988peněžitý dar 100,00
frauknecht, Jan18.08.1991peněžitý dar 500,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 100,00
Frk, Štěpán20.05.1981bezúplatné plnění 80 000,00 (Polepená rikša)
Frohlichová, Dagmar04.05.1986bezúplatné plnění 6 490,00 (polep na autě)
Froněk, Tomáš14.09.1988bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Fryblík, Vojtěch30.09.1994peněžitý dar 777,00
Fryda, Michal06.12.1979peněžitý dar 200,00
Frydrych, David07.04.1988bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Fučík, Jiří31.03.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Fučík, Martin26.01.1990peněžitý dar 750,00
Fučík, Miroslav06.09.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Fučík, Vašek28.06.1983bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Fuksa, Tomáš23.12.1986peněžitý dar 1 536,00
Fürstová, Vendula05.09.1978peněžitý dar 500,00
Gabrhelová, Miroslava05.07.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Gadula, David26.09.1973peněžitý dar 100,00
Gardáš, David28.04.1994peněžitý dar 300,00
Garstka, Bohdan23.03.1979peněžitý dar 300,00
Gašparínová, Jana21.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Gavláková, Alena30.10.1979peněžitý dar 100,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 750,00
Gavroň, Miroslav26.03.1983peněžitý dar 300,00
Gazur, Matyáš17.12.1994peněžitý dar 100,00
Geisler, Filip31.01.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Gergel, Lukáš06.03.1984bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Gigal, Tomáš02.04.1989bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Giráškova, Marcela02.02.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Girsa, David04.01.1971bezúplatné plnění 2 585,00 (polep na autě)
Glaser, David15.12.1976bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Goga, Martin20.09.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Gotthard, Marcel21.12.1976peněžitý dar 500,00
Gottvald, Radim25.10.1989peněžitý dar 100,00
Gottwald, Ondra09.06.1978peněžitý dar 100,00
Gracík, Martin19.03.1985peněžitý dar 300,00
Gregor, Boris28.09.1989peněžitý dar 300,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 300,00
Gregůrek, Ladislav10.12.1969bezúplatné plnění 4 785,00 (vyvěšení banneru)
Griz, Pavel29.06.1981peněžitý dar 1 000,00
gronych, petr16.02.1959peněžitý dar 500,00
Grünbergerová, Eva28.08.1972bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Grus, Tomáš20.07.1988peněžitý dar 200,00
Hába, Martin03.06.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hába, Martin03.06.1989peněžitý dar 1 750,00
Habermann, Josef01.01.1976bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Hačecká, Hana26.09.1959peněžitý dar 400,00
Hadaš, Rostislav31.08.1981peněžitý dar 400,00
Hadlik, Jakub23.09.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hadlik, Jakub23.09.1983peněžitý dar 300,00
Hadraba, Adam07.06.1994peněžitý dar 100,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 400,00
Haisová, Eva20.02.1987peněžitý dar 500,00
Hajdová, Monika22.03.1970peněžitý dar 300,00
Hajdu, Petr31.08.1948peněžitý dar 5 000,00
Hájek, Daniel22.03.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hájek, Michal04.05.1997bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hájek, Milan28.04.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hájek, Pavel30.09.1983peněžitý dar 500,00
Hájková, Hana13.05.1984bezúplatné plnění 8 745,00 (polep na autě)
Hájková, Jana16.09.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hájková, Kristýna11.11.1979bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Hájková, Tereza27.08.1985peněžitý dar 500,00
Hajnyš, Jiří27.05.1991peněžitý dar 200,00
Haken, Zdeněk17.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Háková, Lenka01.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Halíková, Barbora21.03.1980peněžitý dar 300,00
Halló, Jana27.02.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hamernik, Jan23.09.1993peněžitý dar 100,00
Hanak, Jan25.01.1977peněžitý dar 750,00
Hanák, Tomáš28.09.1999bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hanf, Arnost30.09.1963peněžitý dar 500,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 400,00
Hanuš, Jakub30.07.1987bezúplatné plnění 4 565,00 (polep na autě)
hanzal, michal09.11.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hanzlíčková, Nina25.04.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hapala, Jan14.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Hartlova, Helena21.04.1968bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Hasa, Miroslav23.09.1974bezúplatné plnění 2 640,00 (vyvěšení banneru)
Havel, Jiří27.09.1978bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Havlíček, Ondra23.11.1982peněžitý dar 100,00
Havlík, Aleš13.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Havlík, Filip25.08.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Havlík, Jiří11.07.1998bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Havlík, Pavel24.04.1983peněžitý dar 300,00
Havlinová, Kristýna06.03.1991peněžitý dar 500,00
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 1 500,00
Havlova, Irena18.10.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Havrda, Václav12.05.1977bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Heczko, Jan16.07.1987peněžitý dar 1 200,00
Heczko, Pavel14.08.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Heczko, Pavel14.08.1985bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Héda, Ivan28.10.1988peněžitý dar 300,00
Hefnerová, Petra05.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Hegr, Pavel14.09.1978peněžitý dar 400,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 400,00
Heidlová, Aneta04.02.1988bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Hejkal, Miroslav23.04.1975bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Hejl, Miro20.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Hejl, Vladislav22.06.1988bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Hejl, Vladislav22.06.1988peněžitý dar 200,00
Hejret, Richard20.02.1993bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Hejtmanek, Michal24.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Hejzlar, Jakub14.03.1989peněžitý dar 100,00
Hell, Robert29.09.1976peněžitý dar 300,00
Helusová, Veronika08.11.1979peněžitý dar 100,00
Hemelík, Jan23.01.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hendrickx, Dominik30.04.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hendrickx, Dominik30.04.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Herma, Adam11.04.1992peněžitý dar 750,00
Herman, Martin30.09.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Herman, Martin13.03.1989bezúplatné plnění 3 520,00 (polep na autě)
Hermann, Jan24.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Herna, Jakub29.06.1989bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hevera, Jakub24.02.1994peněžitý dar 100,00
HIFIVE TRAFFIC s.r.o.27104028peněžitý dar 40 000,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 1 200,00
Hirš, Otakar18.09.1998peněžitý dar 100,00
Hladík, Jakub23.09.1983peněžitý dar 2 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Hlavičková, Dominika10.10.1995bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Hlavičková, Dominika10.10.1995bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Hlavová, Lucie21.03.1979bezúplatné plnění 660,00 (vyvěšení banneru)
Hlawatschke, Jan31.07.1984peněžitý dar 200,00
Hloušek, Filip26.08.1982peněžitý dar 100,00
Hlušicka, Martin23.06.1990bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Hnátek, Martin20.01.1981peněžitý dar 500,00
Hnátová, Kristýna09.12.1996bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Hnát, Roman12.05.1983peněžitý dar 100,00
Hodík, Lubomír28.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Hodoval, Pavel13.04.1975bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Hoferek, Martin19.12.1991bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hoffová, Gabriela03.03.1974bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Hofírek, Ondřej10.07.1980bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Hofírek, Ondřej10.07.1980peněžitý dar 1 300,00
Hofstetter, Kamil04.09.1973peněžitý dar 200,00
holas, marin21.09.1984bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Holaza, Josef24.07.1985peněžitý dar 500,00
Holeček, Roman06.03.1971bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Holeček, Roman06.03.1971bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Holeszová, Sabina11.08.1997bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
Holík, Jan05.12.1961bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Holka, Miroslav09.07.1991bezúplatné plnění 5 775,00 (polep na autě)
Holla, Martin09.06.1971peněžitý dar 200,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Holšán, Jakub30.01.1995peněžitý dar 200,00
Holub, Ilja14.01.1971peněžitý dar 10 000,00
Holub, Tadeas25.09.1988bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Holub, Tadeas25.09.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Holý, Aleš12.07.1986peněžitý dar 500,00
Holy, Martin25.11.1987peněžitý dar 100,00
Holzman, Martin02.11.1998bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Homolka, Pavel24.04.1994peněžitý dar 3 500,00
Homolová, Dana29.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Homolová, Dana29.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Horáček, Petr16.06.1991bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Horáček, Tomáš29.03.1981bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Horáčková, Michaela30.12.1976bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Horák, David20.07.1994bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Horák, David20.07.1994bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Horák, Dominik03.05.1994bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Horák, Lukáš07.09.1982peněžitý dar 10 000,00
Horák, Michal11.06.1965bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Horák, Michal11.06.1965bezúplatné plnění 6 985,00 (polep na autě)
Horák, Michal11.06.1965peněžitý dar 3 000,00
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 500,00
Horáková, Lenka18.01.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Monika08.04.1980bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Monika08.04.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Pavel10.04.1980peněžitý dar 2 000,00
Horák, Zdeněk18.11.1981peněžitý dar 100,00
Hora, Michal11.03.1960peněžitý dar 500,00
Horčičková, Barbora08.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Horinek, Lukáš20.04.1993bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Horký, Jan15.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Horký, Miroslav06.01.1986bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Horňák, Martin09.11.1980bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Horňáková, Gabriela23.02.1980peněžitý dar 500,00
Hornych, Josef18.03.1993bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Horová, Jana10.02.1991peněžitý dar 50,00
Horváthová, Kamila22.04.1971bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Hořák, Martin03.04.1991peněžitý dar 500,00
Hořejší, Jan21.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Hořejší, Stanislav15.07.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hořínek, Lukáš20.04.1990bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Hosl, David10.08.1985bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Hösl, Kamil20.02.1984bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Hospes, Jaroslav17.11.1981bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Hošek, Jan22.11.1982peněžitý dar 1 500,00
Hošpes, Jaroslav17.11.1981bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Hošpes, Jaroslav17.11.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hovorka, Vojtěch02.03.1987bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Hovorková, Lenka23.01.1981bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
hovorková, veronika18.04.1978bezúplatné plnění 4 455,00 (polep na autě)
Hozman, Dino18.01.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hrabec, David13.07.1993peněžitý dar 100,00
Hradečná, Barbora10.04.1985bezúplatné plnění 8 415,00 (vyvěšení banneru)
Hradečná, Barbora10.04.1985peněžitý dar 1 950,00
Hrbáčová, Eva08.04.1977peněžitý dar 100,00
Hrdina, Jiří26.02.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hrdlička, Emil03.09.1945peněžitý dar 10 000,00
Hromádka, Petr20.12.1993peněžitý dar 100,00
Hromadkova, Monika16.06.1993bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Hromková, Helena28.05.1975bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hrončok, Miro28.02.1991peněžitý dar 500,00
Hroššo, Peter21.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Hrotík, Michal10.07.1981peněžitý dar 100,00
Hrouzová, Žaneta27.03.1990peněžitý dar 400,00
Hrstka, Jaroslav21.04.1980peněžitý dar 400,00
Hruban, Matouš26.01.1973peněžitý dar 400,00
Hrubý, Milan29.05.1978bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Hrubý, Tomáš24.08.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Hruška, František23.07.1980peněžitý dar 500,00
Hruška, Jiří18.01.1970bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Hruška, Ondřej20.09.1991bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Hrůšová, Věra03.03.1961peněžitý dar 300,00
Hrůza, Ladislav29.04.1976peněžitý dar 100,00
Hruzova, Petra08.01.1985peněžitý dar 400,00
Hryzlíková, Olga07.02.1978bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 1 200,00
Hubacek, Jiri19.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 300,00
Hubata, David06.10.1995peněžitý dar 100,00
Hubený, Antonín27.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Hubený, Zdeněk18.12.1983peněžitý dar 300,00
Hübner, Martin08.09.1984peněžitý dar 100,00
Hübnerová, Barbora26.08.1998bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Hudcová, Kateřina21.12.1996peněžitý dar 100,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 1 200,00
Hujerová, Ivana04.05.1963peněžitý dar 500,00
Hujer, Tomas06.10.1981peněžitý dar 750,00
Hulička, Lukáš21.03.1988bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Hůlka, František Samuel17.08.1986bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Hůlková, Martina07.03.1985peněžitý dar 300,00
Hulla, Tomáš27.06.1987peněžitý dar 100,00
Hulva, Jan02.09.1990peněžitý dar 200,00
Huml, Michal30.11.1988peněžitý dar 300,00
Hurt, Marek05.12.1987bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Hurych, Tomáš25.10.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Husák, Jan31.07.1991peněžitý dar 100,00
Husák, Petr03.09.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Husák, Petr16.05.1974peněžitý dar 500,00
Husák, Tomáš01.10.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Husár, Jan03.04.1991peněžitý dar 200,00
Hutter, Jan08.10.1981peněžitý dar 400,00
Hybnerová, Jana28.03.1964peněžitý dar 500,00
Hynek, Jan31.10.1991peněžitý dar 200,00
Chabertia, Adam15.02.1993peněžitý dar 1 500,00
Cháb, Ondra11.02.1994peněžitý dar 100,00
Chalupa, Jakub24.02.1997peněžitý dar 300,00
Chaluš, Tomáš11.05.1993bezúplatné plnění 7 040,00 (vyvěšení banneru)
Charouzova, Lydie06.09.1979bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Charouzova, Lydie06.09.1979peněžitý dar 500,00
Chester, Jan08.09.1983peněžitý dar 500,00
Chlada, Petr13.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Chlada, Petr13.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Chládek, Jiří23.04.1999bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Chlupacek, Jakub07.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Chmelík, Jan20.04.1980peněžitý dar 2 000,00
Chmelík, Josef06.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Chodilová, Lenka29.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Chodura, Michal31.01.1980bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Cholenska, Monika29.10.1978bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Chovanec, Samuel12.06.1993peněžitý dar 200,00
Chvosta, Martin05.07.1980bezúplatné plnění 8 140,00 (polep na autě)
Chytilová, Ludmila12.06.1987bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Iglár, Robin22.06.1998bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Imireal s.r.o.28137477bezúplatné plnění 2 200,00 (vyvěšení banneru)
Ingr, David25.10.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Jadlovský, Lukáš25.01.1985peněžitý dar 500,00
Janák, Tomáš06.07.1964bezúplatné plnění 165,00 (vyvěšení banneru)
Janata, Marek18.03.1997bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Janata, Marek18.03.1997bezúplatné plnění 6 875,00 (vyvěšení banneru)
Janda, Bohumil02.12.1973peněžitý dar 750,00
Jandora, Jakub08.08.1979bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Jandová, Renata18.12.1989peněžitý dar 2 000,00
Janeček, Václav11.03.1985peněžitý dar 200,00
Janek, Libor13.04.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Janek, Libor13.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Janík, Petr03.09.1974bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Janisch, Jakub23.04.1992peněžitý dar 750,00
Janků, Barbora31.05.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Janku, Jiri26.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Janku, Jiri26.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Janošík, Martin11.04.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Janošová, Marta16.02.1988peněžitý dar 100,00
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 400,00
Janouch, Tomáš18.02.1983peněžitý dar 200,00
Janovský, Jakub02.05.1985bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Janovský, Ondřej08.10.1988peněžitý dar 200,00
Janovský, Ondřej05.09.1988peněžitý dar 300,00
Jansa, Jiří07.12.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Jansa, Jiří07.12.1984peněžitý dar 500,00
Jansa, Martin26.05.1991peněžitý dar 100,00
Jan, Žůrek23.10.1984peněžitý dar 750,00
Jára, Miroslav20.12.1973bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Jaroněk, Luboš08.06.1954bezúplatné plnění 1 815,00 (vyvěšení banneru)
Jaroněk, Luboš08.06.1954bezúplatné plnění 1 815,00 (vyvěšení banneru)
Jaroš, Jan26.06.1982peněžitý dar 300,00
Jaroš, Martin27.09.1976peněžitý dar 60 000,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 1 100,00
Jarošová, Blanka08.09.1969peněžitý dar 400,00
Jastrzembski, Václav19.08.1985peněžitý dar 200,00
Jastrzembski, Václav19.08.1985bezúplatné plnění 6 820,00 (vyvěšení banneru)
Javůrek, Jiří03.06.1996bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 1 200,00
Jedelsky, Petr12.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Jedelský, Tomáš19.01.1986peněžitý dar 750,00
Jelen, Vladimír03.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Filip01.05.1992bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Jelínek, Jakub09.04.1987bezúplatné plnění 4 565,00 (vyvěšení banneru)
Jelinek, Ondrej03.04.1983bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Jelinek, Petr22.12.1968bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Jelínek, Richard27.04.1990bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Jelinkova, Eliska19.10.1957bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Jelinkova, Eliska19.10.1957bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Jemelka, Martin04.07.1982peněžitý dar 200,00
Jenčíková, Markéta20.10.1976bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Jenčková, Vanda08.10.1988bezúplatné plnění 220,00 (vyvěšení banneru)
Jeník, Jan25.07.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Jeřábek, Jan03.12.1986peněžitý dar 400,00
Jeřábek, Tomáš29.06.1992peněžitý dar 100,00
Ježek, Jiří21.03.1985peněžitý dar 200,00
Ježková, Alena01.01.1957peněžitý dar 500,00
Jindřich, Václav26.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Jínová, Lenka20.02.1980bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Jirák, Luboš26.02.1986peněžitý dar 100,00
Jiránek, Martin10.04.1978bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 1 750,00
Jirásková, Helena08.04.1958bezúplatné plnění 3 465,00 (vyvěšení banneru)
Jirčík, Petr29.10.1993bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Jireček, Přemysl27.10.1990bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Jiri, Pinkava01.10.1963bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Jirka, Jan28.06.1982peněžitý dar 200,00
Jirouš, Filip13.04.1992peněžitý dar 300,00
Jirsa, Jindřich07.04.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Jirsa, Lukáš29.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Jírů, Monika30.11.1971peněžitý dar 2 000,00
JIŘÍ BLAHA s.r.o.27778550bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Joachimsthalerová, Marta13.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Jokelle, Milan03.11.1966peněžitý dar 100,00
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 500,00
Jonas, Petr12.06.1982peněžitý dar 500,00
Jonke, Radek24.12.1970peněžitý dar 5 000,00
Juhosová, Monika01.06.1980bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Juhosová, Monika01.06.1980bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Jukl, Karel30.05.1975peněžitý dar 5 000,00
Jůna, Václav17.01.1990peněžitý dar 1 000,00
junga, Jakub11.05.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Junk, Martin22.10.1974peněžitý dar 100,00
Jun, Vaclav06.03.1981peněžitý dar 500,00
Jun, Vaclav06.03.1981peněžitý dar 300,00
Juračka, Jan05.04.1987peněžitý dar 500,00
Jurák, Adam27.07.1984peněžitý dar 500,00
Jurak, Jan11.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Jurásek, Vít15.12.1986peněžitý dar 1 500,00
Jurášek, Roman11.09.1990bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Jurcicek, Filip04.05.1978peněžitý dar 400,00
Jurečkova, Veronika24.05.1981bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Jurečkova, Veronika24.05.1981bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Jurik, Jan23.05.1985bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Jurik, Jan23.05.1985peněžitý dar 5 000,00
Juřena, Štěpán18.10.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Juřicová, Jitka20.02.1968bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Juřina, Tomáš29.10.1976bezúplatné plnění 660,00 (vyvěšení banneru)
Jusovová, Monika01.06.1980bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Jůzová, Jana29.06.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kabátová, Denisa03.06.1981bezúplatné plnění 1 320,00 (vyvěšení banneru)
Kabátová, Denisa03.06.1981bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
kabelka, Jan22.10.1993bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kabilka, Richard12.01.1990peněžitý dar 750,00
Kadaník, Petr17.03.1973peněžitý dar 3 000,00
Kadlec, Jan09.04.1986bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Kadlec, Martin11.03.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kadlec, Martin11.03.1971bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Kadlec, Martin11.03.1971bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Kadlecova, Stepanka30.07.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kadleček, Josef06.09.1962bezúplatné plnění 8 580,00 (vyvěšení banneru)
Kadleček, Josef06.09.1962bezúplatné plnění 6 655,00 (vyvěšení banneru)
Kahánek, Dušan02.10.1986peněžitý dar 200,00
Kahunová, Lenka04.12.1955peněžitý dar 300,00
Kákona, Martin11.03.1967bezúplatné plnění 8 745,00 (vyvěšení banneru)
Kákona, Martin11.03.1967bezúplatné plnění 8 745,00 (vyvěšení banneru)
Kalandra, Lukáš29.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Kalandra, Lukáš29.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Kalendova, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Kalendová, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kalendová, Ivona27.06.1988bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kaleta, David17.12.1982peněžitý dar 5 555,00
Kaleta, David17.12.1982peněžitý dar 2 000,00
Kalfeřt, Michal03.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Ondřej20.04.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kalina, Pavel05.12.1968bezúplatné plnění 1 595,00 (vyvěšení banneru)
Kalina, Tomáš22.03.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kalinec, Jiří02.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Kalivoda, Viktor28.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Kallasch, Ondřej12.03.1991bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Kalužík, Jakub09.12.1989peněžitý dar 200,00
Kamarýt, Alexander01.07.1986peněžitý dar 100,00
Kamba, Karel16.06.1962bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kameník, Jan30.01.1987bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Kapošváry, Matěj12.03.1993peněžitý dar 300,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 15 000,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 1 400,00
Karas, Ondřej24.07.1984bezúplatné plnění 2 310,00 (vyvěšení banneru)
Karas, Pavel24.04.1984peněžitý dar 499,00
karas, zbyšek05.12.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Karban, Vojtěch11.01.1979bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Karban, Vojtěch11.01.1979bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Kardova, Julie14.11.1970peněžitý dar 500,00
karger, jan12.04.1995peněžitý dar 500,00
Kárník, Jiří06.04.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Karpíšek, Miroslav11.12.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kasztura, Michal12.02.1996bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kaše, Martin15.07.1996bezúplatné plnění 3 685,00 (polep na autě)
Kašpárková, Linda02.04.1990bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Kašpárková, Linda02.04.1990peněžitý dar 2 000,00
Katzerová, Nasťa06.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Kavka, Robert02.10.1978bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
KB TECH s.r.o.26490391peněžitý dar 2 000,00
Kdolská, Alena08.07.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Keberdle, Václav08.06.1980bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Keberle, Martin09.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Keltner, Dominik28.08.1998bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
Kerouš, Boleslav30.07.1996peněžitý dar 1 000,00
Kettner, Jakub05.05.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Khek, Radim29.06.1974bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Kicherer, Karel22.02.1970bezúplatné plnění 6 765,00 (polep na autě)
Kicherer, Karel22.02.1970peněžitý dar 500,00
Killian, Jan23.12.1975bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
kindl, františek29.01.1953peněžitý dar 200,00
Kindl, Ondřej24.11.1994bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Kintšnerová, Dita04.12.1977bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Kirchner, Jiří17.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Kittl, Alois21.05.1981bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Kittler, Mojmír02.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Kittler, Mojmír02.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Klajbl, Jan14.08.1974bezúplatné plnění 3 575,00 (polep na autě)
Klammert, Pavel12.04.1992peněžitý dar 500,00
Klán, Vojtěch07.12.1990peněžitý dar 100,00
Klapetková, Lenka05.08.1997bezúplatné plnění 2 200,00 (polep na autě)
Klápště, Pavel06.01.1983peněžitý dar 750,00
Klatova, Alzbeta07.07.1993peněžitý dar 100,00
Klauda, Jiri03.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Klečka, Ondřej09.03.1981peněžitý dar 200,00
Kleiber, Tomáš20.04.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Klein, Aliza11.12.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Klein, Rostislav29.06.1996peněžitý dar 200,00
Klempíř, Filip11.08.1985peněžitý dar 2 000,00
Klempířová, Lucie27.05.1967peněžitý dar 2 000,00
Kleptar, Michal17.07.1946peněžitý dar 2 000,00
Klestil, Martin16.06.1980bezúplatné plnění 6 985,00 (polep na autě)
Klíč, Ladislav26.04.1986bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 500,00
Klimešová, Romana22.05.1973bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Klosowski, Radim02.08.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Klusová, Zuzana28.06.1985peněžitý dar 200,00
Klusová, Zuzana28.06.1985bezúplatné plnění 5 775,00 (polep na autě)
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Kmec, Martin16.09.1976bezúplatné plnění 4 895,00 (vyvěšení banneru)
Kment, Norbert18.01.1970peněžitý dar 200,00
Kmoch, Václav23.02.1997bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Kněžek, Martin11.02.1988bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Kněžek, Martin11.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Knížek, Jonáš08.03.1985peněžitý dar 300,00
Knobloch, Martin05.06.1991bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 1 500,00
Knop-Kostka, David13.02.1967peněžitý dar 20 000,00
Kobera, Martin08.03.1975peněžitý dar 850,00
Kober, Ota04.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Kobida, Jakub08.02.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kocábek, Václav09.03.1958bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Koci, Martin14.10.1970bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kocourek, David30.11.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kocourek, Petr18.03.1989peněžitý dar 150,00
Kočica, Daniel01.07.1982bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Kočí, Jakub22.01.1990bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Koderičová, Petra13.01.1975bezúplatné plnění 220,00 (vyvěšení banneru)
Kodym, Oldřich08.12.1992peněžitý dar 100,00
Köhler, Jan08.05.1980bezúplatné plnění 4 785,00 (polep na autě)
Köhler, Jan08.05.1980peněžitý dar 1 400,00
Kohout, Eduard18.08.1992peněžitý dar 300,00
Kohoutek, Jirka17.01.1990peněžitý dar 1 250,00
Kohoutek, Jiří20.07.1989bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Kohoutkova, Andrea14.02.1991bezúplatné plnění 3 575,00 (polep na autě)
Kohút, Pavel08.02.1982bezúplatné plnění 3 850,00 (polep na autě)
Koch, Michal28.11.1975peněžitý dar 300,00
Koláček, Vojtěch24.09.1993peněžitý dar 200,00
Kolačková, Kristýna19.08.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kolačkovský, Martin28.08.1998bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Koláčný, Tomáš27.06.1992peněžitý dar 12 338,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984bezúplatné plnění 8 525,00 (polep na autě)
Kolařík, Matěj24.01.1993bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kolařík, Tomislav11.10.1957peněžitý dar 750,00
Kolář, Jan02.06.1987peněžitý dar 500,00
Kolář, Josef28.02.1997peněžitý dar 1 500,00
Kolář, Michal09.12.1983peněžitý dar 250,00
kolář, miroslav17.11.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kolářová, Kristýna Luisa06.06.1990peněžitý dar 1 500,00
Kolářová, Lucie19.01.1994bezúplatné plnění 6 600,00 (polep na autě)
Kolář, Zbyněk21.01.1986peněžitý dar 600,00
Koldan, David23.03.1978peněžitý dar 100,00
Kolečk?ř, David21.01.1994bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Kolibač, Jan03.04.1980peněžitý dar 500,00
Kolman, Petr07.02.1984bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Kolman, Zdeněk03.05.1953peněžitý dar 200,00
Kolmas, Jan14.09.1991peněžitý dar 500,00
Komanec, Robert29.09.1969bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Komanec, Robert29.09.1969peněžitý dar 1 500,00
Komarek, Lukas11.05.1998bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Komenda, Adam02.05.1991bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Komrskova, Jana08.02.1978bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Komrskova, Jana08.02.1978bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Komrskova, Jana08.02.1978peněžitý dar 500,00
Komrsková, Michala14.01.1975bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Končeková, Kateřina11.04.1996peněžitý dar 500,00
Kondej, Maksym25.02.1985peněžitý dar 750,00
Kondýsek, Petr03.07.1975bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Konecny, Petr13.04.1977peněžitý dar 500,00
Konečný, Vít22.04.1987peněžitý dar 300,00
Konicek, Michal19.03.1981peněžitý dar 500,00
Koníčková, Mirka14.09.1968peněžitý dar 200,00
Konvička, Zbyněk25.03.1975peněžitý dar 200,00
Konvička, Zbyněk25.03.1975bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Kopčák, Martin09.05.1985peněžitý dar 1 000,00
kopecká, jana04.07.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kopecky, Jiri09.05.1988bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Kopeček, Jiří04.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Kopeček, Petr05.11.1985bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Kopeček, Petr05.11.1985peněžitý dar 750,00
Koppová, Eliška27.11.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 900,00
Kopš, Zdeněk29.02.1992bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Korábová, Michaela29.07.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Koranda, Jakub15.02.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Korb, Jan15.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Koreisova, Barbora31.08.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Korenek, Tomas08.08.1986peněžitý dar 500,00
Korman, Martin26.01.1973peněžitý dar 700,00
Koroner, Franta25.10.1977peněžitý dar 300,00
Kořán, Jan15.08.1987peněžitý dar 300,00
Kořínek, Arnošt08.11.1974peněžitý dar 750,00
Kořínek, Josef22.06.1983bezúplatné plnění 8 745,00 (vyvěšení banneru)
Kořínek, Josef22.06.1983bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Kořínek, Zdeněk28.08.1988bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Kořínek, Zdeněk28.08.1988peněžitý dar 500,00
Kořínková, Regina17.05.1962peněžitý dar 300,00
Kořínková, Renata12.10.1968bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kořízek, Pavel02.01.1972bezúplatné plnění 5 555,00 (polep na autě)
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 2 000,00
Koseček, Jakub03.12.1992peněžitý dar 200,00
Kosina, Ladislav12.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Kos, Ladislav31.05.1958peněžitý dar 20 000,00
Kosour, Robin29.07.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Kosprt, Lukáš19.06.1981peněžitý dar 300,00
Kostadinov, Simon06.05.1995bezúplatné plnění 8 525,00 (polep na autě)
Kostalek, Jaromír16.12.1980bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kostelník, Martin26.12.1990peněžitý dar 300,00
Kostka, Martin04.07.1991peněžitý dar 300,00
Kostolány, Martin08.09.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Košč, Radoslav19.05.1979peněžitý dar 100,00
Košíček, Jiří18.06.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Košíček, Jiří18.06.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 7 100,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotula, Tomáš26.08.1988peněžitý dar 600,00
Kotvas, Petr14.03.1990bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Kotvas, Petr14.03.1990bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Kotvas, Petr14.03.1990bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Kotvas, Petr14.03.1990bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Kouba, Jiří11.03.1986bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Koubík, Matěj15.02.1988peněžitý dar 5 500,00
Koubová, Nina27.08.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Koutný, Adam06.06.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Koutny, Marian09.12.1985peněžitý dar 500,00
Koutsky, Vladimír08.06.1975bezúplatné plnění 4 895,00 (vyvěšení banneru)
Kovacova Peterkova, Helena04.04.1988peněžitý dar 850,00
Kovářík, Josef20.08.1977peněžitý dar 500,00
Kovář, Leoš30.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Kovář, Martin28.09.1990peněžitý dar 100,00
Kovář, Mikuláš27.05.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kovářová, Lenka10.04.1980peněžitý dar 500,00
Kozáková, Anna30.04.1954peněžitý dar 200,00
Kozáková, Klára04.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Kozak, Tomas19.04.1977peněžitý dar 500,00
Kozák, Václav07.11.1992peněžitý dar 500,00
Koziorek, Ondřej23.01.1994peněžitý dar 300,00
Kozlová, Lenka27.10.1960peněžitý dar 500,00
Kozova, Petra20.07.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Koželuhová, Miroslava06.03.1966peněžitý dar 200,00
Krajci, Zdenek17.09.1993bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Krajča, Matěj21.03.1997bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Krajčová, Kateřina31.03.1980bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Krajíček, Petr21.10.1966peněžitý dar 20 000,00
Král, Jiří20.12.1988peněžitý dar 500,00
Král, Jiří29.08.1975peněžitý dar 500,00
Král, Jiří02.03.1976peněžitý dar 500,00
Král, Otakar22.08.1973peněžitý dar 2 222,00
Král, Václav23.02.1986peněžitý dar 700,00
Král, Vojtěch14.11.1989peněžitý dar 1 000,00
Kratky, Adam30.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Kratochvíl, Jakub06.05.1985peněžitý dar 196,00
Krausova, Michaela08.10.1992bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Krausová, Michaela08.10.1992peněžitý dar 750,00
Krček, Matěj10.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Krč, Pavel21.04.1983peněžitý dar 200,00
Krebs, Karel10.06.1995bezúplatné plnění 1 870,00 (vyvěšení banneru)
Krebs, Karel10.06.1995bezúplatné plnění 1 870,00 (vyvěšení banneru)
Krejcar, Jan07.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Krejci, David10.11.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Krejci, Tomas05.11.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Krejčí, Jaroslav10.01.1979peněžitý dar 100,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 200,00
Krejčíř, Vratislav02.03.1982bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Krejčíř, Vratislav02.03.1982peněžitý dar 500,00
Krejčí, Tomáš18.06.1989peněžitý dar 750,00
Krenžálek, Milan27.09.1983peněžitý dar 500,00
Krenžálková, Vlasta26.10.1952peněžitý dar 500,00
Kresta, Lukáš23.04.1990peněžitý dar 300,00
Kret, Jan25.04.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kret, Jan25.04.1978bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Krhanek, Jirka12.11.1982peněžitý dar 750,00
Krigler, Tomáš10.11.1989peněžitý dar 500,00
krištiak, Martin23.05.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Krnáč, Petr24.04.1987bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Kročil, Michal08.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Krofta, Jan02.06.1976peněžitý dar 500,00
Kropáč, Roman16.10.1980bezúplatné plnění 2 915,00 (vyvěšení banneru)
Kroupa, Jan06.09.1988peněžitý dar 500,00
Krpejš, Václav10.05.1974peněžitý dar 300,00
Krsička, Jan18.08.1978bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Krša, Lukáš17.06.1979bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 1 736,00
Krůček, Jiří28.11.1981peněžitý dar 200,00
Kruntova, Barbora02.11.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Krušina, Sebastian05.03.1992bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Krůta, Pavel20.04.1934peněžitý dar 20 000,00
Křelinová, Jitka25.02.1983peněžitý dar 500,00
Křenek, Albert13.10.1995peněžitý dar 1 150,00
Křiklán, Jan09.03.1971peněžitý dar 300,00
Křivohlavý, Michal15.12.1992peněžitý dar 4 700,00
Kříž, Jakub17.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Jakub17.08.1986peněžitý dar 1 000,00
KSSF z.s.22840796bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Kubala, Jiří01.03.1994bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Kubala, Zdenek25.06.1986peněžitý dar 750,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 300,00
Kuba, Martin01.01.1989peněžitý dar 750,00
Kubátová, Petra08.03.1989peněžitý dar 300,00
Kubelka, Jaromír11.10.1981bezúplatné plnění 385,00 (vyvěšení banneru)
Kubica, Kamil14.05.1998bezúplatné plnění 3 080,00 (polep na autě)
Kubíček, Matěj18.02.1988bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Kubíček, Matěj18.02.1988bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Kubíček, Matěj18.02.1988bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Kubík, Filip20.07.1992peněžitý dar 100,00
Kubiš, František11.07.1988peněžitý dar 500,00
Kubištová, Dominika02.02.1996bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kubová, Simona07.10.1987peněžitý dar 750,00
kubovciak, martin02.09.1975bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Kucko, Martin20.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Jakub19.09.1994peněžitý dar 750,00
Kučera, Jan15.07.1993bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Kučera, Roman12.11.1963bezúplatné plnění 4 510,00 (polep na autě)
Kučerová, Jana04.08.1983peněžitý dar 100,00
Kučírek, Pavel27.07.1970peněžitý dar 1 500,00
Kučný, Martin28.08.1976bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Kudelová, Kateřina06.09.1988peněžitý dar 200,00
Kudera, David24.03.1989peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Lucie04.08.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kufa, Petr26.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Kuchařová, Jaroslava27.05.1971peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Eva16.11.1984peněžitý dar 500,00
Kujínek Polodnová, Petra22.12.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kukačka, Jan09.02.1978bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Kukačka, Jan09.02.1978bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Kůla, Martin04.11.1972peněžitý dar 400,00
Kulhánek, Kryštof14.10.1994bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Kulhánková, Barbora20.04.1991peněžitý dar 200,00
Kulhavý, Daniel15.04.1979bezúplatné plnění 2 695,00 (polep na autě)
Kulhavý, Daniel15.04.1979bezúplatné plnění 2 695,00 (vyvěšení banneru)
Kulhavý, Radek21.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Kulich, Dominik16.05.1995bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Kümmel, Roman21.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Kummer, Jan18.07.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kumštárová, Markéta30.07.1990peněžitý dar 100,00
Kunešová, Markéta12.06.1991bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Künzel, Martin21.03.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kupčík, Jaroslav04.06.1986bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Kupilíková, Jitka01.08.1961peněžitý dar 1 500,00
Kupilíková, Martina29.12.1984peněžitý dar 1 500,00
Kupka, Lubomír02.06.1965peněžitý dar 3 000,00
Kupka, Pavel08.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 300,00
Kuráč, Oto29.06.1968bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Kuráč, Oto29.06.1968peněžitý dar 500,00
Kurčíková, Andrea15.08.1986peněžitý dar 500,00
kure, David19.01.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kurincová, Veronika07.09.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kurka, Ladislav22.12.1990peněžitý dar 100,00
Kuřátko, Jan04.04.1987peněžitý dar 750,00
Kůs, Martin20.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Kůstová, Zuzana10.05.1981bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Kůta, Václav23.02.1984bezúplatné plnění 4 235,00 (vyvěšení banneru)
Kůta, Václav23.02.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kůta, Václav23.02.1984peněžitý dar 1 000,00
Kutišová, Kateřina23.01.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kuzel, Jiri16.06.1984bezúplatné plnění 4 675,00 (vyvěšení banneru)
Kuzel, Jiri06.12.1984peněžitý dar 200,00
Kvasnica, Tomáš23.05.1981peněžitý dar 200,00
Kvasničáková, Jana21.01.1989peněžitý dar 100,00
Kvíz, Pavel06.07.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Kympergr, Tomáš24.10.1980bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Kyncl, Ondřej03.07.1976bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Kynclová, Veronika01.12.1983bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Kypetová, Olga08.02.1990bezúplatné plnění 8 690,00 (polep na autě)
Kysela, Veronika01.11.1986peněžitý dar 100,00
Kyzlink, Jiří04.04.1996peněžitý dar 200,00
ladislav, hrůza29.04.1976bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Ladislav, Nesnera06.10.1970peněžitý dar 2 048,00
Ládrová, Jitka29.01.1991peněžitý dar 500,00
Lahodová, Martina08.08.1988peněžitý dar 200,00
Laichmanová, Ivana17.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Lajbner, Zdeněk20.04.1978peněžitý dar 400,00
Lakatošová, Daniela05.06.1989bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Lakomý, Petr21.08.1996peněžitý dar 100,00
Lamasová, Milada24.03.1945peněžitý dar 300,00
Landsmann, Filip21.08.1992bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Langr, Pavel19.03.1996bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Lank, Jiří29.10.1984bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Lank, Jiří29.10.1984bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Laš, Vladimír01.11.1979peněžitý dar 100,00
Latalova, Alena03.09.1976bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Lavička, Radek05.02.1981peněžitý dar 3 001,00
Láznička, Pavel08.12.1969peněžitý dar 500,00
Lazznovsky, Martin06.03.1980peněžitý dar 500,00
Lebduška, Daniel30.09.1989bezúplatné plnění 3 905,00 (vyvěšení banneru)
Ledl, Jiří02.03.1976peněžitý dar 277,00
Ledvina, Vojta16.08.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Lehejček, Jiří23.12.1986bezúplatné plnění 3 740,00 (polep na autě)
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 1 500,00
Lemicom s.r.o.27561054bezúplatné plnění 20 000,00 (Rozesílání samolepek Volím Piráty)
Lenc, Tomáš07.12.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Lenkvík, Jiří07.12.1975bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Leonhardt, Tereza29.06.1985peněžitý dar 100,00
LEPKOVÁ, Hana29.04.1976peněžitý dar 200,00
Lerch, Lukáš09.06.1987bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Leško, Michael01.09.1987bezúplatné plnění 3 575,00 (polep na autě)
Lev, Přemysl11.06.1976peněžitý dar 20 000,00
libich, martin23.11.1978bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Libuse, Vachova25.06.1979bezúplatné plnění 3 190,00 (polep na autě)
Libuse, Vachova25.06.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Lidaj, Václav01.07.1976peněžitý dar 300,00
Lieskovský, Matej22.12.1994peněžitý dar 500,00
Lichková, Eva06.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Linc, Jiří06.03.1991bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Linhart, Luděk04.06.1990bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Linhart, Nikola06.06.1991peněžitý dar 100,00
Lipavský, Jan02.07.1985bezúplatné plnění 6 160,00 (polep na autě)
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 700,00
Lipner, Jan04.10.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Lisecová, Kristýna05.11.1995bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
liskova, zuzana25.06.1982bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
liskova, zuzana25.06.1982bezúplatné plnění 6 875,00 (vyvěšení banneru)
Liška, Jan13.08.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Liška, Jan13.08.1983peněžitý dar 1 500,00
Liška, Martin02.09.1987peněžitý dar 500,00
Lišková, Jana12.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Livispace s.r.o.28513240bezúplatné plnění 1 000,00 (Zapůjčení virtuální telefonní ústředny Telfa)
Lohr, Jan14.06.1982peněžitý dar 500,00
Lochmanová, Helena08.01.1968peněžitý dar 100,00
Lonsmín, Marcel27.11.1990peněžitý dar 100,00
Lorenc, Václav30.12.1992peněžitý dar 200,00
Losos, František02.12.1946peněžitý dar 1 150,00
Ludvichova, Klara10.12.1972bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Ludvík, Lukáš21.02.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Ludvík, Lukáš21.02.1982peněžitý dar 500,00
Ludwig, Tomáš10.02.1988bezúplatné plnění 2 585,00 (polep na autě)
Lukášek, Petr20.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Lukášek, Petr20.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Lukáš, Filip01.10.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Lukášková, Martina06.09.1971peněžitý dar 500,00
Lukášková, Martina Jerie06.09.1971bezúplatné plnění 3 025,00 (polep na autě)
Lukášová, Radka13.07.1977peněžitý dar 100,00
Lukáš, Stanislav31.01.1986peněžitý dar 750,00
Lukes, David03.09.1988peněžitý dar 1 500,00
Luptovský, Radomír13.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Lysek, Petr11.04.1966peněžitý dar 7 000,00
Lysoňková, Iveta13.09.1985peněžitý dar 500,00
Macák, Daniel22.06.1978bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 1 200,00
Macek, Ondrej17.05.1984peněžitý dar 1 200,00
Macela, Milan02.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Macíčková, Anna30.09.1992bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Macik, Tomáš08.10.1985peněžitý dar 400,00
Macke, Martin18.04.1983peněžitý dar 100,00
Macoun, Petr31.05.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Máčal, Petr16.12.1985peněžitý dar 300,00
Maha, Jiří11.11.1986peněžitý dar 500,00
Mahdal, Marek01.08.1978peněžitý dar 15,15
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 1 050,00
Macháček, Tomáš04.11.1994bezúplatné plnění 4 840,00 (vyvěšení banneru)
Macháček, Tomáš04.11.1994bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Macháčková, Jolana08.05.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Macháč, Pavel08.11.1982peněžitý dar 100,00
Machala, Martin23.07.1988bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Machalíček, Karel10.09.1958peněžitý dar 2 000,00
Mach, Jan26.06.1977peněžitý dar 500,00
Mach, Karel29.07.1978peněžitý dar 500,00
Mach, Karel22.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Machová, Zuzana05.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Macht, Petr20.02.1989peněžitý dar 400,00
Maiello, Giuseppe10.06.1962peněžitý dar 660,00
Maiello, Giuseppe10.06.1962peněžitý dar 300,00
Maiello, Giuseppe10.06.1962peněžitý dar 3 000,00
Majer, Filip21.12.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Majer, Patrik21.05.1995bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Májský, Michal05.04.1991peněžitý dar 100,00
Majtáň, Pavel21.03.1999bezúplatné plnění 4 675,00 (vyvěšení banneru)
Makl, Petr22.07.1974bezúplatné plnění 3 025,00 (polep na autě)
Makovec, Jan26.05.1988peněžitý dar 100,00
Malá, Denisa23.06.1978bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Malec, Martin14.05.1988peněžitý dar 108,00
Malík, Jaroslav15.08.1992bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Malíková, Lucie03.06.1998bezúplatné plnění 3 795,00 (polep na autě)
Malimánek, Tom21.02.1998bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Malinová, Renata25.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Málková, Kristýna14.08.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Málková, Kristýna14.08.1995bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Maly, Ondrej08.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Malý, Vítězslav19.11.1985bezúplatné plnění 6 765,00 (polep na autě)
Mandík, Igor30.03.1974peněžitý dar 2 000,00
Mansurov, Alexandr05.02.1994peněžitý dar 1 000,00
Marciniak, Hanna10.07.1984peněžitý dar 1 500,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Mareda, Martin17.01.1989peněžitý dar 300,00
Marek, Sedliště17.12.1983peněžitý dar 750,00
Mares, Jakub03.05.1978peněžitý dar 1 500,00
Mareš, František23.08.1959bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Marešová, Andrea01.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 100,00
Marianus, Michal18.02.1980bezúplatné plnění 3 355,00 (polep na autě)
Marianus, Michal18.02.1980bezúplatné plnění 3 355,00 (vyvěšení banneru)
Maršík, David04.03.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Martin, Brož28.08.1981bezúplatné plnění 5 775,00 (vyvěšení banneru)
Martincová, Eva24.12.1953peněžitý dar 500,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 750,00
Martin, Jan07.06.1977bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Martinková, Yveta24.01.1979bezúplatné plnění 3 795,00 (polep na autě)
Martinková, Yveta24.01.1979bezúplatné plnění 3 795,00 (polep na autě)
Martin, Roland06.03.1986peněžitý dar 400,00
MartinTour s.r.o.48586081bezúplatné plnění 5 000,00 (Samolepky na turistických autobusech)
Martynek, Tomáš25.01.1986bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Marušiaková, Věra27.09.1970peněžitý dar 500,00
Marynčák, Ondřej19.12.1985bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Mařík, Drahoslav05.06.1995bezúplatné plnění 935,00 (vyvěšení banneru)
Masařík, Michal10.07.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mastník, Filip31.03.1985bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Mašek, Karel23.07.1985bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Mašín, Jindřich15.03.1989peněžitý dar 100,00
Matějčková, Tereza18.02.1984peněžitý dar 500,00
Matějka, Petr17.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Matějková, Jiřina21.01.1991bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Matějková, Jiřina21.01.1991bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Matl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 700,00
Matolín, Jakub13.03.1992peněžitý dar 200,00
Matoušek, David19.08.1965peněžitý dar 500,00
Matoušek, Jan12.07.1990peněžitý dar 500,00
Matoušek, Marek10.11.1982bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Matoušek, Petr02.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Václav05.10.1959peněžitý dar 2 000,00
Matoušek, Vlastislav29.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Matouš, Filip25.08.1978peněžitý dar 750,00
Matucha, Libor29.03.1967peněžitý dar 500,00
Matušíková, Jaroslava21.08.1982bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Matuška, Jan01.03.1993peněžitý dar 200,00
Matyáš, Jiří08.06.1988bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Matýšek, Jaromír22.09.1981peněžitý dar 500,00
Maxa, Jiří29.06.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Maxa, Ladislav12.09.1990peněžitý dar 300,00
Maxa, Radek14.05.1981bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Mazanec, Václav11.12.1989peněžitý dar 600,00
Mazumderová, Irena29.12.1958bezúplatné plnění 3 465,00 (vyvěšení banneru)
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 300,00
Mazur, Daniel26.05.1978bezúplatné plnění 4 565,00 (vyvěšení banneru)
Mazur, Daniel26.05.1978bezúplatné plnění 4 950,00 (polep na autě)
Mazur, Roman06.01.1986bezúplatné plnění 1 650,00 (vyvěšení banneru)
Med, Jarmil31.03.1992peněžitý dar 750,00
Medřický, Petr22.05.1970bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Mechackova, Vanda30.10.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mejtská, Michaela04.02.1979peněžitý dar 300,00
Měkota, Jan24.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Melcer, Vlado08.05.1939bezúplatné plnění 7 150,00 (vyvěšení banneru)
Melecha, Miroslav02.07.1976bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Melhuba, Kamil08.12.1967bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Melichar, Matej18.02.1991peněžitý dar 100,00
Melichar, Petr26.01.1986peněžitý dar 400,00
Mendl, Pavel06.03.1964peněžitý dar 2 048,00
Menšík, Jan07.01.1980bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Menšík, Jan07.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Merhaut, Petr04.05.1988peněžitý dar 500,00
Mertlíková, Jitka21.05.1986peněžitý dar 750,00
Měřička, Tomáš09.11.1981peněžitý dar 200,00
Meszaros, Matěj10.11.1989peněžitý dar 200,00
Metzl, Jan15.03.1990peněžitý dar 100,00
Mevald, Petr14.05.1962peněžitý dar 300,00
Mezera, Filip04.08.1982peněžitý dar 2 000,00
Mezihorák, Pavel15.01.1976peněžitý dar 300,00
miguele, Michal25.02.1980peněžitý dar 300,00
Michaela, Nastoupilová24.11.1989bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Michálek, David08.07.1985peněžitý dar 200,00
Michálek, Dominik15.05.1994bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 750,00
Michálek, Martin31.08.1982bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Michálek, Michal04.06.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 4 500,00
Michalová, Daniela21.10.1988peněžitý dar 750,00
Michalská, Marika13.06.1985peněžitý dar 100,00
Miksa, Jan06.11.1993bezúplatné plnění 1 980,00 (polep na autě)
Miksa, Robert01.07.1969bezúplatné plnění 3 135,00 (vyvěšení banneru)
Mikula, Petr02.08.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mikuláš, Pavel22.06.1980bezúplatné plnění 2 255,00 (polep na autě)
Mikuláš, Pavel22.06.1980peněžitý dar 200,00
Mikušíncová, Lucie06.09.1989bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Miller, Tomáš19.05.1988peněžitý dar 750,00
Milsimr, Michal01.10.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Miltner, Kateřina20.03.1973bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minářová, petra26.08.1975bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Minářová, petra26.08.1975bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Miškovská, Michaela24.02.1995peněžitý dar 100,00
Mišoň, Jan06.11.1997bezúplatné plnění 4 840,00 (polep na autě)
Mitiska, Petr17.12.1985bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Mladek, Pavel23.11.1990bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Mladek, Pavel23.11.1990bezúplatné plnění 5 390,00 (polep na autě)
Mlatečková, Kristýna08.04.1993peněžitý dar 200,00
Mlčoch, Martin14.11.1973bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mlčoch, Zdeněk18.09.1987peněžitý dar 300,00
Mlejnek, Antonín30.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Moc, Michal01.04.1979peněžitý dar 500,00
Mokrý, Vojtěch17.06.1985bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Molińska, Judita18.09.1968peněžitý dar 500,00
Molnár, Miloš05.04.1977peněžitý dar 250,00
Monika, Pokorná28.06.1957peněžitý dar 3 000,00
Moravčík, Ondřej03.05.1985peněžitý dar 200,00
Moravec, František27.04.1988peněžitý dar 750,00
Moravec, Pavel02.10.1980bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Moravec, Pavel09.08.1982peněžitý dar 500,00
Moravec, Pavel02.10.1980peněžitý dar 4 500,00
Moravova, Alena16.06.1989peněžitý dar 100,00
Mottl, Jan07.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Motyčka, Jiří25.06.1952bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Moudrý, Jiří06.11.1988peněžitý dar 200,00
Možnar, Radim09.05.1993peněžitý dar 200,00
Mrázek, Jiří17.07.1963peněžitý dar 600,00
Mrázek, Milan12.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Mrázková, Miloslava06.03.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mrázová, Tereza04.11.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mrhalová, Veronika20.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Mrkvanova, Barbora31.03.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Mrlák, Lukáš09.08.1982peněžitý dar 300,00
Mrtkova, Aneta19.01.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Mrugová, Monika15.02.1964bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Műck, Pavel23.09.1982bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Műck, Pavel23.09.1982bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Mulač, Michal21.03.1978peněžitý dar 400,00
Müller, Ota02.08.1984peněžitý dar 750,00
Müller, Tomáš25.04.1989bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Munk, Martin03.06.1968peněžitý dar 3 500,00
Murin, Matej05.02.1984peněžitý dar 750,00
Murňák, Tomáš21.02.1980bezúplatné plnění 8 085,00 (polep na autě)
Murňák, Tomáš21.02.1980bezúplatné plnění 8 030,00 (vyvěšení banneru)
Murzynová, Veronika01.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Musel, Jiří18.09.1963bezúplatné plnění 3 850,00 (polep na autě)
Muselová, Martina20.12.1990bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Musílek, Jan24.01.1989peněžitý dar 200,00
Musílek, Jan13.09.1996peněžitý dar 950,00
Musil, Jan09.03.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Musil, Lukáš27.03.1982bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Musilová, Lucie15.03.1987peněžitý dar 100,00
Musil, Radim21.11.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Musil, Václav04.01.1985bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Mušinský, Aleš12.06.1987bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Muzika, Michal29.01.1980bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Mynařík, Jan19.01.1979peněžitý dar 1 250,00
myslivec, Petr04.01.1997bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Myslivec, Vojtěch14.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Nádeníček, Zdeněk05.05.1990peněžitý dar 300,00
Nádvorníková, Iva30.10.1987peněžitý dar 100,00
Naicerová, Hana20.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Najdenov, Jiri22.05.1976bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Najvárek, Michal21.06.1977bezúplatné plnění 6 875,00 (vyvěšení banneru)
Náměstek, Radek20.02.1975bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Náměstek, Radek20.02.1975bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Náměstek, Radek20.02.1975bezúplatné plnění 1 320,00 (vyvěšení banneru)
Nápravníková, Monika22.02.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Nápravnková, Monika22.02.1971bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Nárovec, Jakub03.07.1987peněžitý dar 200,00
Nárožná, Jaroslava09.12.1962peněžitý dar 500,00
Navrátil, Ivo18.05.1984peněžitý dar 500,00
Navrátil, Jakub16.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Navrátil, jiří28.07.1964bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Navratil, Lukas21.06.1989peněžitý dar 200,00
Navrátilová, Libuša25.11.1973peněžitý dar 16 000,00
navrat, jan12.10.1986bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Navrkal, František07.07.1948bezúplatné plnění 6 820,00 (vyvěšení banneru)
Nečaský, Martin26.06.1982peněžitý dar 200,00
Neděla, Jan26.03.1990peněžitý dar 100,00
Němcová, Dana02.04.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Němec, Michal25.03.1988peněžitý dar 100,00
Němec, Miroslav14.09.1995peněžitý dar 200,00
Němec, Pavel06.08.1988bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Němec, Petr01.08.1983peněžitý dar 1 500,00
Němec, Radek28.02.1988peněžitý dar 2 000,00
Nemeth, Petr14.10.1964bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Nepejchal, Jakub02.09.1987peněžitý dar 7 326,00
Nesvadba, Milan23.02.1994bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 1 500,00
Nešněra, Ladislav06.10.1970peněžitý dar 1 024,00
Nešpor, Marek21.08.1976peněžitý dar 100,00
Nešpor, Milan12.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Netík, Tomáš04.12.1991peněžitý dar 200,00
Netočný, Ondřej21.02.1989bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Netočný, Ondřej21.02.1989peněžitý dar 100,00
Nezbeda, Ondřej07.12.1987peněžitý dar 100,00
Nežádal, Tomáš02.05.1972peněžitý dar 1 500,00
Niesner, Radek04.06.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Nikitinský, Michal07.08.1974bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Nitsch, Zdeněk02.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 200,00
Nohejl, Petr03.12.1986peněžitý dar 1 500,00
Nolčová, Eva13.02.1962peněžitý dar 100,00
Nott, Zuzana26.02.1983peněžitý dar 100,00
Nováček, Jiří16.11.1984bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Nováček, Radek07.06.1987peněžitý dar 500,00
Nováček, Vladimír15.12.1984peněžitý dar 100,00
Novák, Antonín23.05.1966bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Novák, David07.12.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Novák, David29.04.1996peněžitý dar 200,00
Novák, David18.05.1989peněžitý dar 500,00
Novák, Jaroslav17.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Novak, Jiri19.05.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Luboš12.03.1979peněžitý dar 100,00
Novák, Ondřej01.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Nováková, Anna15.06.1999bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Anna15.06.1999bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Jana15.01.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Miloslava26.01.1968bezúplatné plnění 2 530,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Pavel29.07.1993bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Pavel12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Vít09.03.1965peněžitý dar 400,00
Novotná, Dana14.04.1963peněžitý dar 100,00
Novotná, Jaroslava27.03.1959peněžitý dar 200,00
Novotná, Pavla09.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Jakub29.12.1998bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Novotný, Jan05.05.1978peněžitý dar 300,00
Novotný, Jan23.05.1948peněžitý dar 2 000,00
Novotný, Jiří19.06.1982bezúplatné plnění 6 765,00 (polep na autě)
Novotny, Karel07.08.1978bezúplatné plnění 8 085,00 (vyvěšení banneru)
Novotný, Michal18.07.1974bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
novotný, simon11.06.1988peněžitý dar 365,00
Novotný, Vojtěch16.03.1983peněžitý dar 750,00
Nový, Ondřej26.08.1982bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Noya, Ya29.04.1970peněžitý dar 500,00
Nuhlíček, Petr23.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Nýdl, MUDr.Ondřej01.05.1968bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Nykel, Lumír05.10.1967peněžitý dar 300,00
Nykles, Karel03.08.1984bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Nytra, Daniel25.11.1976peněžitý dar 500,00
Nytra, Vítězslav01.07.1985peněžitý dar 500,00
Obecný, Kubajz19.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Oberreiter, Zdeněk13.09.1978peněžitý dar 750,00
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 400,00
Oborsky, Pavel03.02.1989peněžitý dar 1 500,00
Odvody, Tomáš15.04.1967peněžitý dar 750,00
Ochodková, Kateřina21.07.1996peněžitý dar 500,00
Olszar, Václav15.04.1983peněžitý dar 500,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 700,00
Omacht, Jiří26.01.1966peněžitý dar 300,00
Opatrný, Vladimír29.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Opletal, Zbyběk07.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Opletal, Zbyněk07.06.1978bezúplatné plnění 2 035,00 (vyvěšení banneru)
Opletal, Zbyněk07.06.1978bezúplatné plnění 2 035,00 (vyvěšení banneru)
Opočenský, Luděk03.09.1998bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Opolecký, Hynek06.10.1985bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Orel, Jan05.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Osička, Přemysl22.01.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Ošmerová, Lucie28.09.1998bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Otevřel, Pavel02.04.1958bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Otto, Jiří16.06.1971peněžitý dar 750,00
Palec, Jan08.09.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Paleník, Miroslav05.05.1978bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Pancíř, Miroslav21.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Pánek, David01.12.1978peněžitý dar 400,00
panek, jiri20.02.1983bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Pánek, Pavel18.06.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Pánek, Pavel18.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Papenbrock, Simon20.09.1989bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Papenbrock, Simona14.04.1962bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Paris, Marek22.12.1991peněžitý dar 500,00
Pařízek, Adam06.12.1988peněžitý dar 400,00
Pařízek, Jiří17.04.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pařízek, Jiří18.05.1984bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Paška, Přemysl26.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Patrman, Jan25.07.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Patrman, Jan25.07.1978peněžitý dar 2 323,00
Patzelt, Pavel22.05.1967peněžitý dar 100,00
Paulov, Josef26.10.1971bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Pavelek, Martin01.11.1990peněžitý dar 100,00
Pavelková, Lucie21.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Pavlas, Jaroslav04.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Pavlas, Tomáš02.05.1978peněžitý dar 1 500,00
Pavlíček, Martin12.06.1993bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Pavlíček, Petr17.09.1987peněžitý dar 300,00
Pavlíčková, Adéla09.11.1991peněžitý dar 500,00
Pavlíčková, Veronika04.05.1974bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pavlíková, Markéta12.05.1975bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Pavlová, Dana04.11.1989bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Pavlovic, Josef15.05.1984peněžitý dar 200,00
Pavlů, Kateřina11.04.1995peněžitý dar 500,00
Pavlůsek, Vít24.03.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pavolková, Andrea23.04.1976peněžitý dar 500,00
Pawlík, Daniel11.10.1980peněžitý dar 1 500,00
Pawlik, Roman25.10.1982bezúplatné plnění 4 620,00 (polep na autě)
Pecka, Jan18.05.1994peněžitý dar 100,00
Pecka, Jaroslav04.04.1987peněžitý dar 500,00
Pěček, Martin19.02.1985bezúplatné plnění 2 365,00 (vyvěšení banneru)
Pečená, Kateřina28.05.1982peněžitý dar 1 500,00
Pecha, Daniel21.08.1975bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pech, Jindřich04.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Pekárek, Jiří11.10.1988bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Pekárek, Vít11.06.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pekárková, Lada13.08.1978peněžitý dar 10 000,00
Pěkný, Ivan21.10.1982bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Pekný, Marek21.10.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 6 920,00
Peksa, Vlastimil18.02.1988peněžitý dar 400,00
Peksova, Lada14.10.1990bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Peksova, Lada14.10.1990peněžitý dar 500,00
Pelcová, Ilona14.10.1981peněžitý dar 100,00
Pelc, Vojtěch05.04.1993peněžitý dar 300,00
Pelikán, Ted31.05.1992peněžitý dar 400,00
Pelíšek, Jan04.05.1986bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Penc, Martin25.12.1984peněžitý dar 100,00
Penkava, Lukas03.01.1987peněžitý dar 300,00
Penzešová, Markéta08.01.1993peněžitý dar 1 050,00
Perlík, Jan29.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Perlík, Jan29.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Pernica, Tomáš05.09.1982bezúplatné plnění 2 970,00 (vyvěšení banneru)
Pernica, Tomáš05.09.1982peněžitý dar 200,00
Pertl, Jiri05.01.1981peněžitý dar 400,00
Pešek, Stanislav31.05.1990bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Pešek, Stanislav31.05.1990peněžitý dar 750,00
Petráček, Ondřej17.06.1988peněžitý dar 100,00
Petraš, Pavel21.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Petr, Bohdan14.04.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Petr, Josef30.10.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Petrová, Milada27.02.1966bezúplatné plnění 8 745,00 (polep na autě)
Petrov, Jan23.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Petr, Porada01.02.1982peněžitý dar 200,00
Petr, Tomáš24.06.1987bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 777,00
Petruželová, Monika22.03.1962peněžitý dar 500,00
Petřášová, Eva17.01.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Petřík, Martin24.04.1987peněžitý dar 200,00
pety, tom01.01.1991peněžitý dar 200,00
Piálek, Ondřej11.11.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Petr30.07.1959bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 15 009,00
Pikeš, Jiřî12.12.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Pilát, Tomáš03.03.1980peněžitý dar 2 024,00
Pilík, Jan13.03.1984peněžitý dar 500,00
Pilsová, Lucie31.03.1994peněžitý dar 100,00
Pinc, Radek17.03.1980peněžitý dar 3 000,00
Pinkasová, Martina05.02.1981peněžitý dar 500,00
Pinkava, George07.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Pínová, Zuzana16.03.1988peněžitý dar 100,00
PÍREK, KAREL20.10.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pírko, Jiří01.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Piskač, Jan15.04.1979bezúplatné plnění 4 675,00 (vyvěšení banneru)
Pískovský, Jan15.07.1990peněžitý dar 200,00
Píša, Zdeněk17.05.1983bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Pithartová, Zuzana05.01.1977bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Pitrová, Olga28.04.1982peněžitý dar 500,00
Pixová, Taťána16.04.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Plachá, Zuzana17.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Planicka, Tomas28.09.1991peněžitý dar 500,00
Platek, Ondrej29.11.1987bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Plátková, Adéla03.04.1988peněžitý dar 500,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plecita, Marta06.06.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pleskotová, Monika02.01.1994peněžitý dar 200,00
Pleva, Jan10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Plevová, Tereza28.10.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Plíhal, Dominik12.08.1992peněžitý dar 100,00
Plíhal, Tomáš02.05.1980bezúplatné plnění 3 300,00 (polep na autě)
Plíšková, Jana15.05.1973peněžitý dar 100,00
Plíva, Jan20.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Pluhař, Petr14.11.1995peněžitý dar 300,00
Podaný, Martin13.05.1981bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Podaný, Zdeněk04.11.1998bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Podestát, Jan18.04.1990peněžitý dar 950,00
Podgorny, Radek18.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Podlaha, Jakub24.01.1988bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Podlesný, Václav11.06.1980bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Podroužek, Adam28.10.1995peněžitý dar 1 000,00
Podzimek, Ondra31.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Pohanka, Martin28.04.1978peněžitý dar 100,00
Pokorna, Jana06.10.1984peněžitý dar 100,00
pokorná, kateřina29.06.1987bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Pokorný, Michal23.02.1991peněžitý dar 200,00
Pokorný, Radek31.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Poláček, Tomáš09.04.1993bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Polák, Jiří13.08.1985bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Polák, Michael07.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Poláková, Klára16.10.1993bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Poláková, Magda07.03.1986peněžitý dar 1 200,00
Polanský, Dan02.02.1995peněžitý dar 400,00
Polanský, Petr22.09.1998bezúplatné plnění 1 760,00 (polep na autě)
Polášková, Blanka30.12.1982peněžitý dar 1 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 500,00
Politické hnutí Změna71443363peněžitý dar 3 605,00
Polívková, Emily12.11.1961peněžitý dar 200,00
Polková, Štěpánka29.03.1970peněžitý dar 500,00
Pondělíčková, Klára15.12.1988peněžitý dar 100,00
Poor, Radovan09.09.1973bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Poor, Radovan09.09.1973bezúplatné plnění 4 895,00 (vyvěšení banneru)
Popelar, Ondrej26.03.1983peněžitý dar 400,00
Popova, DAGMAR13.06.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pösel, Robert01.02.1990peněžitý dar 200,00
Pospíchalová, Lucie16.06.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pospíchalová, Lucie16.06.1991peněžitý dar 500,00
Pospisil, Antonin25.04.1956peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Antonín06.01.1981peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Ilja23.02.1981bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Pospíšil, Lukáš09.02.1986peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Mario18.09.1955bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pospíšil, Mario18.09.1955bezúplatné plnění 8 415,00 (polep na autě)
Pospíšilová Strnadová, Iveta24.02.1976bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Pospíšilová, Iveta03.11.1963bezúplatné plnění 7 150,00 (polep na autě)
Pospíšilová, Marcela16.08.1967bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Poštová, Lucie08.05.1986bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Poštová, Lucie08.05.1986bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Pošvář, Jan16.05.1985bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 800,00
Pouzarová, Veronika06.04.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Pouzarová, Veronika06.04.1980peněžitý dar 500,00
Pozdena, Martin26.04.1991peněžitý dar 200,00
Praslička, Petr08.10.1998bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Prášil, Jaroslav22.04.1947peněžitý dar 500,00
Prchlík, Michal12.05.1981peněžitý dar 5 000,00
Procinger, Michal07.01.1997bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Prodanová, Zdeňka07.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Prodělal, Jaroslav01.10.1982peněžitý dar 10 000,00
Profant, Karel25.08.1973peněžitý dar 99,00
Procházka, David25.03.1975peněžitý dar 200,00
Procházka, Martin04.10.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Procházka, Michal17.10.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Procházka, Michal17.10.1993bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 700,00
Procházka, Vojtěch14.06.1982peněžitý dar 500,00
Procházková, Eva Klaudie16.07.1999bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Procházková, Lenka07.06.1976peněžitý dar 200,00
Procházková, Lucie26.04.1991bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Procházková, Pavlina31.03.1992bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Prokop, David22.12.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Provazník, Jan27.05.1960peněžitý dar 2 000,00
Provazníková, Marcela27.11.1979bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Prudek, Martin10.08.1992bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Prudek, Martin10.08.1992bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Przywara, Česlav11.11.1984peněžitý dar 500,00
přečková, petra18.11.1978bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Přibylová Kočková, Barbora25.05.1982bezúplatné plnění 4 895,00 (vyvěšení banneru)
Přibylová, Vladimíra02.04.1977bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Přibylová, Vladimíra02.04.1977bezúplatné plnění 4 950,00 (polep na autě)
Přibylová, Vlaďka02.04.1977peněžitý dar 500,00
Přikrylová, Jiřina30.03.1983peněžitý dar 750,00
Ptáček, Martin17.11.1985bezúplatné plnění 3 080,00 (vyvěšení banneru)
Ptáková, Eliška16.10.1988bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Půjčovna lodí Samba s.r.o.24819565bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Pulc, Petr21.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Punčochář, Roman12.07.1989peněžitý dar 500,00
Pysek, Jan30.08.1988bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Rábelová, Kristýna03.12.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rábková, Daniela11.11.1992bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Račický, Adam09.04.1993bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Račický, Adam09.04.1993peněžitý dar 750,00
Radvak, Adam09.11.1995bezúplatné plnění 385,00 (vyvěšení banneru)
Rais, Antonín04.09.1959peněžitý dar 1 600,00
Rakušan, Ivo13.07.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Ramašeuski, Andrej18.07.1970bezúplatné plnění 6 875,00 (vyvěšení banneru)
Rambousek, Vít23.02.1974bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rameš, Robert06.12.1968peněžitý dar 5 000,00
Raška, Vladimír16.03.1989peněžitý dar 200,00
Ratajová, Hana22.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Ratajová, Jaroslava22.03.1945bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Ratajová, Jaroslava22.03.1945bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
rebl, jiří25.10.1963bezúplatné plnění 2 530,00 (vyvěšení banneru)
Rečka, Lukáš10.04.1987peněžitý dar 800,00
Regál, Jindřich04.02.1995peněžitý dar 200,00
Regent, Dominik08.01.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rechtberger, Milan13.05.1951peněžitý dar 1 000,00
Reichlová, Irena18.03.1972peněžitý dar 200,00
Reiter, Jiří21.07.1983peněžitý dar 100,00
Reitšpiesová, Eva20.10.1981peněžitý dar 1 500,00
Rejmanová, Hanka10.01.1980peněžitý dar 100,00
Rejmanová, Petra27.05.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Remsa, Václav30.05.1996bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Represent s.r.o.26207494peněžitý dar 5 000,00
Reslerová, Eva11.12.1964peněžitý dar 100,00
Resler, Tomáš19.10.1992peněžitý dar 750,00
RESTA s.r.o.14616807peněžitý dar 10 000,00
Rezek, Jiří09.11.1970bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Rezek, Jiří09.11.1970bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Rezler, Oldřich10.08.1956peněžitý dar 1 024,00
Rieckel, Jan16.03.1987bezúplatné plnění 385,00 (vyvěšení banneru)
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 200,00
Rippel, Milan28.10.1980bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Rippel, Milan28.10.1980peněžitý dar 100,00
ROAD TO INTEREST S.R.O.24708712peněžitý dar 435 000,00
Roháč, Pavel07.10.1956peněžitý dar 400,00
Rohlena, Petr04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Rosík, Jan20.05.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rosypal, Pavel10.04.1997bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Róth, David24.06.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rotrekl, Erik01.10.1986bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Rotter, Jiří14.06.1982bezúplatné plnění 2 365,00 (vyvěšení banneru)
Roubal, Pavel09.08.1989peněžitý dar 200,00
Rous, Roman17.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Rous, Roman17.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Rovenský, Lukáš15.06.1998bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Rozprým, Zdeněk31.03.1985bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Rozsypal, Václav21.08.1982peněžitý dar 100,00
Roztočil, Tomáš27.12.1973peněžitý dar 750,00
Rubešová, Jolana19.04.1990peněžitý dar 750,00
Rudolf, Josef17.12.1990peněžitý dar 500,00
Rudolf, Michal12.09.1985peněžitý dar 500,00
Rudolfová, Zdeňka22.03.1953bezúplatné plnění 3 630,00 (polep na autě)
Rulf, Jan22.09.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Rusín, David07.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Rusňák, Vít08.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Růžek, Michal26.02.1978bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Rybák, Matěj24.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 200,00
Rybnickova, Eva18.01.1978peněžitý dar 750,00
Rygl, Jan18.01.1987peněžitý dar 300,00
Rychna, Lukáš29.05.1989peněžitý dar 1 200,00
Rychtar, Denis14.08.1990bezúplatné plnění 3 740,00 (polep na autě)
Ryša, Lucie07.08.1987peněžitý dar 300,00
Ř?ha, Luboš29.05.1983bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Řehák, Jan01.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Řehák, Jan01.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Řehoř, Petr06.06.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Řehula, Martin05.10.1981peněžitý dar 500,00
Řezníček, Marek15.05.1977bezúplatné plnění 2 805,00 (vyvěšení banneru)
Řezníček, Petr18.12.1977peněžitý dar 400,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 300,00
Sajdl, Vojtěch11.12.1995peněžitý dar 200,00
Salava, Jiří31.12.1969peněžitý dar 500,00
Salva, Pavel10.08.1995peněžitý dar 750,00
Samec, Jiří13.10.1989peněžitý dar 500,00
Samek, Filip31.08.1979bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Samoelová, Miroslava26.01.1983peněžitý dar 300,00
Santholzerová, Lucie14.01.1967peněžitý dar 3 000,00
Sapoušek, Jáchym22.12.1995bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Sasák, Michal06.01.1985bezúplatné plnění 3 410,00 (polep na autě)
Sativa-Manufacture22707522bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sauer, Dominik04.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 500,00
sebera, Marek20.02.1988bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Sedlackova, Hana07.03.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sedláček, Jiří15.08.1967peněžitý dar 10 000,00
Sedláček, Vladimír29.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Sedláková, Tereza20.09.1989peněžitý dar 200,00
Sedlak, Vladimir11.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Sedmihradská, Lucie14.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Sedmihradský, Milan25.09.1975bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Segeš, Jan26.06.1985bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Sejkora, Jakub05.10.1993peněžitý dar 444,00
Seknickova, Lucie11.08.1984peněžitý dar 500,00
Sekula, Jan23.11.1989peněžitý dar 250,00
selinger/knihkupectví, josef09.07.1969bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
selinger, josef09.07.1969bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Sellner, Jakub21.02.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Semancikova, Pavlina19.08.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Semrádová, Aneta01.12.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Semrádová, Aneta01.12.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Senko, Aleš10.06.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sevcik, Filip08.07.1989bezúplatné plnění 4 620,00 (polep na autě)
Shadow Esthetics s.r.o.3282490bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
SHITF-TANZ s.r.o.2853191bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
SHITF-TANZ s.r.o.2853191bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Schattke, Stanislav08.07.1982peněžitý dar 400,00
Schenberger, David08.11.1983bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Schindler, Filip31.08.1982bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Schindler, Filip31.08.1982bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Schrogel, David08.05.1992bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 500,00
Siegl, Petr15.04.1994peněžitý dar 400,00
Sígl, Petr03.03.1980peněžitý dar 200,00
Sika, Václav12.03.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Siklenková, Kateřina25.11.1978peněžitý dar 750,00
Sikora, Tomas18.03.1983peněžitý dar 300,00
Síkora, Tomáš18.03.1971peněžitý dar 1 500,00
Silná, Nataša06.12.1960peněžitý dar 5 000,00
Simkanič, Radek08.04.1989bezúplatné plnění 4 235,00 (polep na autě)
Simkanič, Radek08.04.1989bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Simkanič, Radek08.09.1989bezúplatné plnění 5 335,00 (polep na autě)
Sindelka, Jaroslav02.07.1963bezúplatné plnění 1 925,00 (polep na autě)
Sirkovský, Marek09.09.1982peněžitý dar 400,00
Sís, Lukáš02.01.1985bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
SiS, Radek09.09.1986peněžitý dar 666,00
Sivacek, Ivan05.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Sivacek, Ivan05.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Skacel, Václav16.01.1977peněžitý dar 100,00
skala, Marri04.08.1984bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
skala, Martin04.08.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
skala, Martin04.08.1984bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Skalická, Petra08.06.1984peněžitý dar 200,00
Skálová, Jana23.12.1957bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Skálová, Jana23.12.1957peněžitý dar 750,00
Skandera, Tomáš18.06.1959bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
sklenka, petr16.01.1991bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Skokan, Petr13.11.1976bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Skoupilová, Veronika20.02.1996peněžitý dar 50,00
Sládek, Dominik09.04.1996bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Sládek, Ondřej24.05.1993peněžitý dar 100,00
Sládková, Andrea29.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Sládková, Andrea29.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Slámová, Miloslava09.03.1956peněžitý dar 300,00
Slanina, Lukas18.03.1984bezúplatné plnění 1 925,00 (vyvěšení banneru)
Slanina, Lukas18.03.1984bezúplatné plnění 1 925,00 (vyvěšení banneru)
Slavětínský, Jan12.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Slavíček, Jan29.03.1974peněžitý dar 500,00
Slavíčková, Jana29.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Slavík, Lukáš04.05.1988peněžitý dar 200,00
Slavíková, Kateřina24.10.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Slavíková, Kateřina24.10.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Slepička, Milan08.10.1965bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Slíva, Jiří19.01.1999bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sloup, Martin20.12.1984peněžitý dar 500,00
Slováček, Adam07.09.1984peněžitý dar 500,00
Slovakova, Eliska25.08.1985peněžitý dar 300,00
Sloviaková, Katka23.05.1990peněžitý dar 500,00
Smažík, Petr24.07.1944peněžitý dar 5 000,00
Smejkal, Pavel08.12.1995bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Smělý, Jan10.11.1988bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Smetak, Jan09.06.1986peněžitý dar 900,00
Smid, David23.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Smola, Martin20.01.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Smolej, Rostislav11.04.1967peněžitý dar 100,00
Smrž, Josef30.08.1992peněžitý dar 100,00
Smrž, Ondřej23.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Smutek, Daniel21.06.1977peněžitý dar 300,00
Smutek, Jan10.02.1965bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Smutná, Petra28.10.1977bezúplatné plnění 4 455,00 (polep na autě)
Smutná, Petra28.10.1977bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Smutná, Petra28.10.1977peněžitý dar 700,00
Smutny, Marek08.01.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Smutný, Roman16.01.1994bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Smyčka, Jan16.04.1991peněžitý dar 1 500,00
Sobotka, Jan11.03.1984bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Sochor, Tadeáš22.07.1996peněžitý dar 200,00
Sojka, Martin01.06.1994bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Solc, Michal01.02.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Soucek, Ondrej18.03.1982peněžitý dar 200,00
Soucek, Vit27.02.1974bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Soukup, Matěj01.10.1988bezúplatné plnění 3 520,00 (polep na autě)
Soukup, Matěj01.10.1988bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Soukup, Norbert18.10.1996peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Tomáš09.08.1976peněžitý dar 200,00
Sovová, Jitka01.04.1983peněžitý dar 100,00
Spacek, Lubomir28.07.1973bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Spacek, Lubomir28.07.1973peněžitý dar 10 000,00
Spatl, Zbyněk15.05.1981peněžitý dar 300,00
Spiller, Milan02.07.1969bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 222,00
Sprongl, Martin06.03.1969peněžitý dar 500,00
Spurný, Karel17.10.1963peněžitý dar 800,00
Spurný, Pavel09.09.1991peněžitý dar 750,00
Srb, Ondřej27.04.1988peněžitý dar 3 000,00
Srna, Antonín05.02.1991peněžitý dar 300,00
Sroková, Vendula30.12.1989bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Stach, Václav19.12.1985peněžitý dar 750,00
Stalmach, Ladislav27.06.1970bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Staněk, Jakub05.12.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Staněk, Jan23.02.1968bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Staněk, Lukáš27.06.1990peněžitý dar 100,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Stary, Jan10.05.1985peněžitý dar 100,00
Starý, Libor14.03.1967bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Stehlík, Marek08.08.1972peněžitý dar 5 000,00
Stěhulová, Radka29.07.1973peněžitý dar 600,00
Stejskal, Jiří08.08.1986bezúplatné plnění 220,00 (vyvěšení banneru)
Stejskal, Karel15.04.1983peněžitý dar 200,00
Stejskal, Petr21.03.1983bezúplatné plnění 660,00 (vyvěšení banneru)
Stejskal, Vilem08.11.1979peněžitý dar 100,00
Stepan, Lumir16.10.1989peněžitý dar 100,00
Stezka, Petr21.10.1963bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Stezka, Petr21.10.1963peněžitý dar 200,00
Stibal, Aleš18.02.1978bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Stiblík, Petr04.09.1988bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Stodola, Fanda24.02.1992bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
stojkov, studio01.11.1972bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Stollová, Daniela12.04.1987bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Stopka, Jan05.07.1993peněžitý dar 200,00
Strádal, Vít15.04.1975peněžitý dar 750,00
Strachotova, Erika17.11.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Strachotová, Erika17.11.1991peněžitý dar 2 200,00
Straka, Václav02.08.1938peněžitý dar 1 000,00
Stráník, Radim18.07.1991bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Stráník, Radim18.07.1991peněžitý dar 1 000,00
STREBL Properties s.r.o.3678865bezúplatné plnění 18 000,00 (Využití skladovacích prostor)
Stretz, Filip08.10.1985bezúplatné plnění 6 435,00 (vyvěšení banneru)
Stretz, Filip08.10.1985bezúplatné plnění 6 435,00 (vyvěšení banneru)
Stretz, Filip08.10.1985bezúplatné plnění 6 435,00 (vyvěšení banneru)
Strnadel, Ondřej11.09.1992peněžitý dar 500,00
Strnad, Jiří11.09.1995bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Strnad, Miroslav03.01.1970peněžitý dar 100,00
Strnad, Vojtěch25.12.1996peněžitý dar 1 250,00
Strouhal, Radek31.08.1966bezúplatné plnění 2 915,00 (vyvěšení banneru)
Strouhal, Radek31.08.1966peněžitý dar 200,00
Střída, Ondřej03.03.1984peněžitý dar 1 500,00
Studený, Jan10.06.1988bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Stýskal, Lukáš13.03.1987bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Sudolská, Kateřina29.06.1987peněžitý dar 200,00
Suchanek, Dan22.10.1982peněžitý dar 200,00
Suchanek, Jakub05.09.1984bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Suchanek, Jakub05.09.1983bezúplatné plnění 385,00 (vyvěšení banneru)
Suchardová, Michaela04.03.1970peněžitý dar 1 500,00
Suchý, Michal19.04.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Ondřej19.07.1978peněžitý dar 500,00
Sujová, Kateřina29.07.1999bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sukdoláková, Michaela26.04.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sukdol, Josef18.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Suk, Ladislav26.11.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Sulansky, Vojtech26.02.1994peněžitý dar 200,00
Sura, Ales14.05.1977peněžitý dar 500,00
Suran, Jan30.06.1986peněžitý dar 1 500,00
Svab, Jan25.10.1988peněžitý dar 500,00
Svačinka, Marek06.07.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Svandrlik, Josef23.01.1964peněžitý dar 100,00
Svatuska, Josef12.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Svatý, Vojtěch15.04.1990peněžitý dar 500,00
Svec, Jakub21.07.1990peněžitý dar 300,00
Svoboda, Jakub03.11.1992bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
svoboda, Jan17.02.1990bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Kamil02.04.1979peněžitý dar 100,00
Svoboda, Libor28.03.1986bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Svoboda, Marek10.10.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Martin30.07.1989peněžitý dar 1 700,00
Svoboda, Milan07.04.1981peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Miroslav09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Miroslav09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Pavel25.01.1967peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Petr07.09.1948bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Petr10.02.1990peněžitý dar 200,00
svoboda, Radovan12.06.1987bezúplatné plnění 3 795,00 (polep na autě)
Svoboda, Tomáš08.06.1984bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Svobodná příroda, z.s.3237745bezúplatné plnění 4 730,00 (vyvěšení banneru)
Svojše, Otakar30.06.1988peněžitý dar 500,00
Svozil, Jiří26.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Swaczyna, Ondřej08.03.1987peněžitý dar 500,00
Sychra, Šimon13.03.1983peněžitý dar 500,00
Sykora, Daniel16.06.1991bezúplatné plnění 3 135,00 (polep na autě)
Sýkora, Jáchym05.06.1991peněžitý dar 1 500,00
Syrová, Olga28.09.1974bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Syrový, Daniel21.01.1973peněžitý dar 200,00
Syrůček, Marcel12.04.1988peněžitý dar 1 000,00
SYSTEMICKÝ INSTITUT s.r.o.28216385peněžitý dar 100 000,00
Sýs, Vojtěch18.07.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Szymczysko, Petr23.01.1958peněžitý dar 200,00
Šabata, Petr04.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Šafář, Jakub30.04.1975peněžitý dar 200,00
Šafář, Milan19.05.1987peněžitý dar 500,00
Šafránek, Radovan01.11.1962peněžitý dar 2 000,00
Šafránek, Roman03.02.1970bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Šafránková, Vendula25.07.1953peněžitý dar 100,00
Šácha, Jiří24.03.1986peněžitý dar 200,00
Šalda, Přemysl03.11.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šamšulová, Zuzana08.03.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šanda, Aleš12.10.1986bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Šára, David21.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Šárog, Ladislav09.02.1979bezúplatné plnění 2 695,00 (polep na autě)
Šaršon, Jindřich20.05.1977peněžitý dar 10 000,00
Šebor, Vladimír19.01.1953bezúplatné plnění 3 520,00 (vyvěšení banneru)
Šedá, Michaela24.09.1988bezúplatné plnění 440,00 (vyvěšení banneru)
Šedivý, Jan28.05.1984peněžitý dar 500,00
Šedý, Jiří03.08.1969bezúplatné plnění 3 520,00 (polep na autě)
Šembera, Jan07.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 200,00
Šemík, Roman04.01.1962bezúplatné plnění 8 470,00 (polep na autě)
Šenk, Jiří20.02.1983peněžitý dar 500,00
Šenk, Matěj20.07.1995peněžitý dar 300,00
Ševčík, Roman19.05.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šilhavý, František18.10.1994bezúplatné plnění 6 875,00 (polep na autě)
Šimáček, Pavel22.02.1985peněžitý dar 200,00
Šimáček, Petr28.06.1987peněžitý dar 400,00
Šíma, Tomáš24.07.1990bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Šíma, Tomáš24.07.1990bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Šimeček, Miroslav03.10.1990bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Šimeček, Petr28.06.1979peněžitý dar 500,00
Šimek, David23.02.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šimek, Jiří27.05.1991peněžitý dar 100,00
Šimek, Petr07.03.1986peněžitý dar 200,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 587,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 256,00
Šimunič, Patrik01.07.1999peněžitý dar 1,00
Šimůnková, Olga11.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Šimůnková, Veronika31.07.1973bezúplatné plnění 1 650,00 (polep na autě)
Šindelářová, Michaela20.08.1966bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Šindelářová, Sára05.03.1994bezúplatné plnění 1 815,00 (vyvěšení banneru)
Šindelářová, Sára05.03.1994bezúplatné plnění 1 815,00 (vyvěšení banneru)
Šindler, Štěpán28.06.1978bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Šinkora, Jan08.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 300,00
Šípek, Petr30.10.1995peněžitý dar 750,00
Šipka, Petr08.11.1992peněžitý dar 500,00
Šíp, Marek23.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Šíp, Robert26.04.1988peněžitý dar 300,00
Šír, Jan12.12.1984bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Šír, Josef20.01.1956bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Široká, Alžběta21.02.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Šišková, Hana15.05.1975bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Šišková, Hana15.05.1975peněžitý dar 2 000,00
Škaloudová, Edita18.09.1995bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Škeřík, Jan02.02.1985peněžitý dar 100,00
Škoda, Dominik19.11.1988peněžitý dar 100,00
Škodák, Martin26.02.1991bezúplatné plnění 715,00 (vyvěšení banneru)
Školník, Daniel26.05.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Školník, Michal15.06.1977bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Škopová, Kristýna17.02.1994bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Škrabiš, Jaroslav09.05.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Škrobánek, Pavel19.03.1972bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Škrobová, Zuzana08.07.1956peněžitý dar 400,00
Škuta, Petr27.02.1993peněžitý dar 200,00
Škvor, Ondřej18.05.1983bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Šlajs, Petr01.12.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šlajs, Petr03.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Šlemr, Jakub28.06.1977peněžitý dar 20 000,00
Šlezingerová, Martina23.10.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šmejkal, Pavel30.03.1992peněžitý dar 500,00
Šmída, Lubomír05.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Jan29.03.1979bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Šmídová, Martina06.12.1976peněžitý dar 1 500,00
Šmídová, Monika29.10.1977peněžitý dar 200,00
Šmídová, Vlaďka01.09.1985bezúplatné plnění 5 995,00 (vyvěšení banneru)
Šmíra, Martin09.02.1988bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Šnajderová, Nikola12.05.1995peněžitý dar 2 200,00
Šolc, David26.05.1991peněžitý dar 400,00
Šolc, Jakub15.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Šolc, Marek09.11.1979bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Šolc, Petr08.05.1984bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Špačková, Martina28.01.1966bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Špála, Martin27.07.1982peněžitý dar 363,00
Špička, Jaroslav18.03.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Špinar, Hynek24.09.1974peněžitý dar 1 000,00
ŠPINGL, IVAN16.01.1953peněžitý dar 1 000,00
Šrámek, Pavel08.05.1991peněžitý dar 200,00
Šrámek, Pavel08.05.1991bezúplatné plnění 6 325,00 (polep na autě)
Štajner, Jakub23.10.1984peněžitý dar 500,00
Šťastný, Petr11.03.1978peněžitý dar 1 500,00
Štefánek, Lukáš07.12.1992peněžitý dar 200,00
Štefl, Jan20.05.1984peněžitý dar 100,00
Štefl, Vlastimil10.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Štěch, Jakub01.10.1992peněžitý dar 300,00
Štěpánek, Jakub30.10.1996bezúplatné plnění 1 100,00 (vyvěšení banneru)
Štěpánek, Jan03.11.1994peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Jarka30.10.1960peněžitý dar 1 200,00
Štěpánková, Jaroslava30.10.1960bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Štěpánková, Jaroslava30.10.1960bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Štěrba, Jan23.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Štěrba, Jan23.05.1984peněžitý dar 1 742,00
Štochel, Miroslav21.11.1993peněžitý dar 300,00
Štol, Jaroslav12.08.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Štormová, Yvonna06.01.1965peněžitý dar 500,00
Štraus, David18.11.1996bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Štrausová, Helena20.06.1954peněžitý dar 512,00
Štrébl, Štěpán22.11.1990bezúplatné plnění 4 806,00 (Repre výdaje - schůzky)
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 1 700,00
Štruncová, Martina25.01.1974peněžitý dar 300,00
šufajzl, martin17.10.1969bezúplatné plnění 4 950,00 (polep na autě)
šufajzl, martin17.10.1969bezúplatné plnění 4 950,00 (vyvěšení banneru)
Šulc, Alexander15.11.1990peněžitý dar 500,00
Šupík, Josef21.11.1992bezúplatné plnění 550,00 (vyvěšení banneru)
šuserová, Tereza20.12.1995bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Šustková, Hana24.03.1990bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Šustr, Marek23.12.1989peněžitý dar 200,00
Šušlík, Lubomír26.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 1 200,00
Švagera, Ondřej03.10.1989peněžitý dar 200,00
Švach, Michal16.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Švachová, Kateřina04.04.1972bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Švandová, Tereza05.09.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Švaňhal, Radek03.10.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Švarný, Petr06.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Švec, Jan28.05.1984peněžitý dar 400,00
Švecová, Eliška01.10.1980peněžitý dar 200,00
Švec, Roman25.08.1980peněžitý dar 750,00
Švec, Stanislav05.07.1983bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Šveda, Ondřej10.05.1996bezúplatné plnění 2 035,00 (polep na autě)
Švejdová, Ivana20.01.1964peněžitý dar 500,00
Tachecí, Tomáš18.10.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Talacko, Daniel22.04.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Talacko, Daniel22.04.1984bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Tamchyna, Aleš20.10.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tamchyna, Aleš20.10.1979peněžitý dar 300,00
Tapmates s.r.o.24672165peněžitý dar 5 000,00
Taussik, Jiří19.02.1975peněžitý dar 300,00
TCCM s.r.o.27901084peněžitý dar 200 000,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 500,00
Tempel, Jan23.04.1972bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Tempel, Jan02.03.1994peněžitý dar 1 100,00
Tesárek, Jan12.05.1989peněžitý dar 100,00
Tesar, Tom30.08.1980peněžitý dar 300,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tetík, Main30.11.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tetík, Main30.11.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Thiemel, Tomáš08.05.1983peněžitý dar 140,00
THINKSMART s.r.o.28985991bezúplatné plnění 100 000,00 (Banner na homepage webshare.cz)
Thompson, Dana17.11.1972peněžitý dar 500,00
Tietjenová, Karolína16.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Tietzová, Zuzana07.04.1966peněžitý dar 1 500,00
Tichavský, Jan08.07.1986peněžitý dar 8 161,00
tilinger, jan30.07.1977bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tima, Jan13.01.1991peněžitý dar 500,00
Timura, Patrik13.04.1977peněžitý dar 2 048,00
Tipplová, Andrea20.10.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
TISCALI MEDIA, a.s.28516117bezúplatné plnění 1 000 000,00 (Reklamní prostor online)
Titlbach, Petr28.11.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tkadlec, Josef07.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Tkadlec, Petr17.10.1987peněžitý dar 256,00
Tobola, Pavel11.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Tobola, Pavel11.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Tobolka, Tomáš24.05.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tobolková, Alena22.04.1990bezúplatné plnění 385,00 (vyvěšení banneru)
Tobolková, Helena21.03.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tollar, Martin31.05.1978peněžitý dar 100,00
Toločko, Martin21.10.1977bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Toman, Štěpán06.05.1996peněžitý dar 15 500,00
Tomasek, Vaclav22.03.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tomašík, Martin07.09.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tomcanyi, Viliam17.11.1987peněžitý dar 300,00
Tomis, Radomír09.03.1972bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Tomis, Radomír09.03.1972bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Tomis, Radomír03.09.1972peněžitý dar 500,00
Tomšů, Jiří29.03.1985peněžitý dar 400,00
Toncsková, Kateřina02.07.1992bezúplatné plnění 5 830,00 (vyvěšení banneru)
Topiarz, Lukáš01.06.1990peněžitý dar 300,00
Topolsky, Alexandr20.07.1980bezúplatné plnění 1 925,00 (polep na autě)
Topor, Jan29.03.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Totuaurova, Rita12.10.1973bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Totzauerova, Rita12.10.1973bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Toulec, Martin16.06.1983bezúplatné plnění 825,00 (vyvěšení banneru)
Toušek, Petr08.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 2 000,00
TPC spol. s r.o.25257129bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trapl, Patrik03.07.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Milan30.11.1975bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Ondřej03.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Trčka, Tomáš15.11.1987bezúplatné plnění 1 705,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Tomáš15.11.1987bezúplatné plnění 1 705,00 (vyvěšení banneru)
Trčková, Jana17.10.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trefil, Filip13.12.1982bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Tresnakova, Marketa07.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Trhlík, Jaromír20.03.1945bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Triskova Koskova, Lenka16.12.1975peněžitý dar 100,00
Trnka, Jiří12.02.1972bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trnka, Tomáš01.08.1985bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Trnka, Tomáš01.08.1985bezúplatné plnění 4 675,00 (vyvěšení banneru)
Trnková, Jana09.02.1980peněžitý dar 500,00
Trojan, Jakub17.08.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Trousil, pavel13.12.1970peněžitý dar 100,00
Truhlář, Jan17.09.1995bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Trunečka, Michal20.05.1987peněžitý dar 500,00
Trusina, Jakub15.09.1983peněžitý dar 3 560,00
Třešňák, David09.05.1989peněžitý dar 100,00
Třešňáková, Markéta09.07.1978peněžitý dar 60 000,00
Tříška, Lukáš07.08.1990bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Tuček, Adam11.12.1991bezúplatné plnění 275,00 (vyvěšení banneru)
Tuček, Antonín03.05.1981peněžitý dar 300,00
Tuček, Pavel04.05.1979bezúplatné plnění 3 080,00 (vyvěšení banneru)
Ťuláková, Tereza21.05.1993peněžitý dar 200,00
Tůma, Jiří13.07.1985bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Tůma, Ondřej07.10.1988bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Tunturov, Konstantin05.09.1986bezúplatné plnění 6 765,00 (polep na autě)
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 2 000,00
Turek, Tomas28.03.1985peněžitý dar 500,00
TurJanicová, Jana19.10.1988peněžitý dar 500,00
Tyller, Luboš16.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Tywoniak, Adam14.05.1995peněžitý dar 1 500,00
Ulip, Jiri08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ulrich, Vojta11.03.1988peněžitý dar 500,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 300,00
Unger, Jan26.09.1972bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Unger, Tomáš18.06.1984peněžitý dar 750,00
Urbancová, Radka19.04.1981peněžitý dar 100,00
Urban, Daniel10.11.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Urban, Dominik14.12.1990peněžitý dar 200,00
Urbánek, Michal15.08.1987peněžitý dar 500,00
Urbánek, Michal28.11.1995peněžitý dar 3 000,00
Urban, Jan19.10.1990bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Urbankova, Martina13.09.1982bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Urbankova, Martina13.09.1982bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Urbanová, Anna14.09.1983peněžitý dar 500,00
Urbanský, René14.10.1975peněžitý dar 750,00
Urbášková, Aneta22.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Urblíková, Lenka23.08.1956bezúplatné plnění 2 860,00 (vyvěšení banneru)
Uskobová, Lada30.11.1986peněžitý dar 750,00
Uvízlová, Lucie06.01.1984bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Vacek, Miloš02.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Vacková, Linda16.09.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vacl, Josef06.11.1981peněžitý dar 300,00
Vagenknechtová, Klára20.03.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vagenknechtová, Klára20.03.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Jaroslav16.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Vagner, Jaroslav16.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Vagner, Jaroslav16.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Váchal, Libor30.12.1991peněžitý dar 200,00
Váchal, Libor30.12.1991bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Vachrlon, Václav08.11.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vajda, Antonín24.02.1973bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Vajdík, Robert15.09.1984peněžitý dar 200,00
Vala, Jakub12.02.1976peněžitý dar 3 000,00
Valčo, Lukáš22.02.1984bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Valečka, Jan09.12.1982bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Válek, Jan20.12.1982bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Valencikova, Katerina17.03.1980bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Valenta, Jakub02.07.1997bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Valenta, Jakub02.07.1997bezúplatné plnění 1 980,00 (vyvěšení banneru)
Valentová, Vanda27.05.1975peněžitý dar 500,00
Valeš, Roman14.11.1976peněžitý dar 150 000,00
Valnohova, Vendula27.10.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vampola, Pavel20.03.1987peněžitý dar 100,00
Vampola, Pavel20.03.1987bezúplatné plnění 5 830,00 (polep na autě)
Vamvakas, David31.10.1988bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Vaňáček, Miroslav05.08.1986peněžitý dar 600,00
Vancl, Vladimír25.06.1979bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Vančura, Jan22.05.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vaněk, David04.04.1979peněžitý dar 500,00
Vaněk, Jan16.12.1956peněžitý dar 500,00
Vanek, Jiri20.12.1986peněžitý dar 100,00
Vaněk, Miroslav05.05.1971peněžitý dar 100,00
Vaněk, Tomáš18.06.1979bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vaníček, Ondřej22.12.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Váňová, Monča04.05.1990peněžitý dar 100,00
Varga, Leonard21.12.1986bezúplatné plnění 3 465,00 (vyvěšení banneru)
Varguličová, Michaela24.10.1967peněžitý dar 500,00
Varnerova, Jana29.03.1981peněžitý dar 100,00
Vařecha, Lukáš08.04.1990peněžitý dar 100,00
Vasta, Daniel19.11.1990bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Vašíček, Ivo05.12.1961bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Vašíček, Ivo05.12.1961peněžitý dar 11 000,00
Vašíčková, Marta13.12.1959peněžitý dar 1 000,00
Vašnovský, Tomáš11.04.1987bezúplatné plnění 935,00 (vyvěšení banneru)
Vatay, Jaroslava28.01.1980bezúplatné plnění 3 465,00 (polep na autě)
Vavra, Ivo15.11.1982peněžitý dar 1 000,00
Vávrová, Alena19.04.1982bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vávrová, Eliška09.05.1992peněžitý dar 100,00
Vavřina, Karel05.10.1954bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vavřín, Martin09.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Vavřín, Matyáš14.07.1999peněžitý dar 750,00
Včeliš, Matěj03.11.1994bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 1 200,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Večerek, Vít31.08.1998bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Večerek, Vít31.08.1998bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Večerková, Regina27.11.1996bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Večeřa, Martin16.08.1989peněžitý dar 600,00
Večeřa, Norbert19.02.1969bezúplatné plnění 1 320,00 (vyvěšení banneru)
Vedral, Jiří02.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Vejvoda, Daniel17.08.1989bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Vejvoda, Daniel17.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Vejvoda, Daniel17.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Vejvodová, Zuzana29.09.1963peněžitý dar 1 000,00
vendlova, kateria13.05.1982bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Venhoda, Radim05.11.1977bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Vermachová, Marie29.09.1986peněžitý dar 500,00
Veselovský, Vít02.09.1985bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, David09.02.1988peněžitý dar 200,00
Veselý, Milan04.07.1989bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, Ondřej01.12.1986bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 1 700,00
Vetiška, Ondřej08.02.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Veverka, Robert18.11.1976bezúplatné plnění 3 465,00 (polep na autě)
Vích, Jakub18.07.1979bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Vích, Kuba18.07.1979peněžitý dar 200,00
Vichr, Michal20.02.1982bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Vichta, Ondřej29.03.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vik, Vladimír21.06.1979peněžitý dar 100,00
Vileta, Petr06.07.1956bezúplatné plnění 2 750,00 (vyvěšení banneru)
Vileta, Petr06.07.1956bezúplatné plnění 2 750,00 (vyvěšení banneru)
Vileta, Petr06.07.1956bezúplatné plnění 8 690,00 (vyvěšení banneru)
Vileta, Petr06.07.1956bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Vilhelm, Jakub30.08.1985bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Vilhelm, Jakub30.08.1985peněžitý dar 3 000,00
Vilímek, Hynek18.06.1991peněžitý dar 200,00
Vintr, Lukáš11.12.1981bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vintrová, Denisa11.12.1988peněžitý dar 2 500,00
Vít, Jan01.02.1954bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vít, Martin17.04.1971peněžitý dar 1 200,00
Vítovec, Karel28.03.1988bezúplatné plnění 4 895,00 (polep na autě)
Vít, Tomáš22.11.1988bezúplatné plnění 605,00 (vyvěšení banneru)
Vlachynský, Šimon13.06.1991bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Vlasák, Karel21.04.1993peněžitý dar 1 500,00
Vlasatý, Ivo02.07.1991peněžitý dar 100,00
vlášek, Jindřich30.10.1981bezúplatné plnění 660,00 (vyvěšení banneru)
Vlček, Miroslav19.09.1977bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Vlček, Vítězslav13.05.1994peněžitý dar 1 337,00
Vlk, Ondřej12.12.1991bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
vobecká, lucie11.01.1985bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Vobecká, Tereza15.01.1996peněžitý dar 100,00
Vobořilová, Šárka25.07.1971bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Voců, Michal30.03.1972peněžitý dar 300,00
Vodehnal, Ondřej03.12.1993bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Vodová, Michaela21.05.1979bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Vodová, Michaela21.05.1979bezúplatné plnění 6 930,00 (vyvěšení banneru)
Vojta, Martin19.06.1972bezúplatné plnění 2 365,00 (polep na autě)
Vojtek, Jan03.12.1982peněžitý dar 130,00
Vojtová, Nela17.05.1995bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Vojtovič, Martin25.10.1983peněžitý dar 200,00
Vokrouhlecký, Jan26.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Volf, Radek21.11.1977peněžitý dar 200,00
Volhejnová, Petra12.06.1977bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Volke, Standa03.04.1994bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Volkmer, Petr25.02.1977bezúplatné plnění 4 675,00 (polep na autě)
Volkmer, Petr25.02.1977peněžitý dar 500,00
Volkmer, Rene03.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Volovec, Miroslav12.08.1986peněžitý dar 300,00
Volráb, Vladimír19.02.1980peněžitý dar 100,00
Vondráček, Jan19.11.1995peněžitý dar 400,00
Vondráček, Michal21.06.1979peněžitý dar 200,00
Vondra, Karel21.11.1986bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Vondrák, Lukáš04.05.1988peněžitý dar 100,00
Vondráková, Helena16.12.1982bezúplatné plnění 880,00 (vyvěšení banneru)
Vondráková, Šárka21.11.1986peněžitý dar 111,00
Vondroušková, Jitka08.10.1970peněžitý dar 100,00
Vondruška, Prokop26.10.1985peněžitý dar 1 200,00
Vonesova, Zuzana27.06.1991peněžitý dar 100,00
Vopálenský, Ondřej23.09.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vopařil, Vojtěch31.08.1989bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Vopařil, Vojtěch31.08.1989bezúplatné plnění 2 090,00 (vyvěšení banneru)
Vopařil, Vojtěch31.08.1989bezúplatné plnění 1 430,00 (vyvěšení banneru)
Vopařil, Vojtěch31.08.1989peněžitý dar 750,00
Vopátka, Jan25.12.1991peněžitý dar 100,00
Vorlíček, Chrudoš01.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Martin22.10.1994peněžitý dar 300,00
Votřel, Vlastimil21.02.1957peněžitý dar 2 102,00
Vrážel, Radek20.09.1970peněžitý dar 100,00
Vrba, David28.09.1998bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Vrba, Karel24.05.1987bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vršecký, Martin21.02.1991peněžitý dar 200,00
Vrtatkova, Leona03.11.1987peněžitý dar 1 000,00
Všetečka, Daniel28.06.1991bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vybíral, Martin26.10.1976peněžitý dar 200,00
Vydra, Martin31.07.1964peněžitý dar 500,00
Vyhnal, Petr18.01.1982bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnal, Petr18.01.1982bezúplatné plnění 2 145,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 1 736,00
Vyhnal, Premek25.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Vymazalová, Eva17.10.1956peněžitý dar 500,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 31 275,36
Vyoral, Jiří17.06.1990bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Vyskočilová, Zuzana22.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Vysocký, Aleš09.03.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Vysočan, Lukáš24.09.1992bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Vyvážil, Jakub03.10.1985bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
W Czech Development s.r.o.4279301bezúplatné plnění 180 000,00 (Reklamní prostor online)
W Czech Development s.r.o.4279301bezúplatné plnění 33 000,00 (Reklamní prostor online)
Wagnerová, Zdenka06.06.1952peněžitý dar 300,00
Wagner, Vlastimil05.06.1975bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 10 000,00
Weigl, Jiří22.06.1986peněžitý dar 100,00
Weissová, Daniela01.08.1961peněžitý dar 100,00
Weiss, Richard22.04.1980bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Werner, Erik11.06.1988peněžitý dar 500,00
wihan, Denis30.08.1982bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Wicha, Patrik30.04.1985peněžitý dar 200,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Petr14.05.1985bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Wiltschko, Radek01.03.1991peněžitý dar 500,00
Wirthová, Karolina20.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Wittek, Richard25.06.1983bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Wolker, Martin04.09.1988bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Wollemann, David14.02.1976bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Worsch, Martin30.09.1991bezúplatné plnění 2 035,00 (vyvěšení banneru)
Worsch, Martin30.09.1991bezúplatné plnění 2 035,00 (vyvěšení banneru)
Zábranský, Adam28.12.1993bezúplatné plnění 1 155,00 (vyvěšení banneru)
Zada, Marek03.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Zahnaš, Marek08.09.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 400,00
Zach, Ondřej26.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Zajíc, Jan16.08.1986peněžitý dar 5 000,00
Zajícová, Jana18.03.1998bezúplatné plnění 1 045,00 (vyvěšení banneru)
Zajíček, Filip19.12.1991peněžitý dar 500,00
Zajíček, Samuel21.02.1977peněžitý dar 4 000,00
Zajíčková, Johana11.03.1998bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Zak, Vojtek11.03.1987peněžitý dar 300,00
Zálešáková, Eva18.03.1984bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zámečníková, Petra01.01.1988bezúplatné plnění 935,00 (vyvěšení banneru)
Zámostný, Tomáš11.10.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zámostný, Tomáš11.10.1988bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zatloukal, Josef29.08.1982bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Zatřepálek, Jiří05.11.1986bezúplatné plnění 4 730,00 (polep na autě)
Závada, Oldřich03.01.1997bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zborník, Tadeáš Samuel05.05.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zbořílek, Tomáš28.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Zdobinský, Tomáš05.06.1974bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
zecha, Daniel24.01.1996bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zelenka, Martin13.06.1987peněžitý dar 5 000,00
Zeljak, Martin25.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Zemanek, Filip05.08.1990bezúplatné plnění 6 050,00 (polep na autě)
Zemánek, Robert30.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jaroslav21.09.1974bezúplatné plnění 1 485,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jaroslav21.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Michal18.06.1986bezúplatné plnění 1 540,00 (vyvěšení banneru)
Zemanová, Eva11.06.1988peněžitý dar 200,00
Zeman, Radovan09.12.1995peněžitý dar 600,00
Zeman, Tomáš15.10.1986bezúplatné plnění 1 375,00 (vyvěšení banneru)
Zemek, Karel17.05.1987peněžitý dar 100,00
Zemek, Karel17.05.1987bezúplatné plnění 6 930,00 (polep na autě)
Zemek, Karel17.05.1987bezúplatné plnění 5 610,00 (vyvěšení banneru)
Zettlová, Věra13.10.1984bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Zettlová, Věra13.10.1984bezúplatné plnění 1 760,00 (vyvěšení banneru)
Zigo, Roman21.12.1986peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Zikmund, Vít23.05.1985bezúplatné plnění 4 620,00 (polep na autě)
Zikmund, Vít23.05.1985peněžitý dar 500,00
Zima, Jakub20.01.1992bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Zima, Martin26.03.1982peněžitý dar 200,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 500,00
Zimcik, Pavel15.09.1985peněžitý dar 750,00
Zimmermann, Jindřich30.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Zimmerova, Lenka28.05.1983peněžitý dar 200,00
Zítko, Jakub01.12.1995bezúplatné plnění 4 345,00 (polep na autě)
Zítková, Miluše06.06.1973bezúplatné plnění 8 415,00 (polep na autě)
Zlatníková, Lenka04.03.1976peněžitý dar 100,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 200,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988bezúplatné plnění 6 820,00 (polep na autě)
Zubáč, Jan09.12.1990peněžitý dar 100,00
Zukal, Marek12.08.1986peněžitý dar 200,00
Zvěřina, Pavel21.12.1972bezúplatné plnění 3 740,00 (vyvěšení banneru)
Zvěřina, Petr20.02.1951peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 500,00
Zykán, Lukáš06.04.1982bezúplatné plnění 990,00 (vyvěšení banneru)
Žák, MUDr.David08.10.1982bezúplatné plnění 495,00 (vyvěšení banneru)
Žák, Pavel03.11.1989peněžitý dar 1 500,00
Žárský, Jiří02.12.1988peněžitý dar 400,00
Žďárková, Renata22.11.1967bezúplatné plnění 4 895,00 (vyvěšení banneru)
Žďárský, Šimon16.01.1993bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Želazko, Ondřej15.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Železná, Iva26.02.1978peněžitý dar 500,00
Železník, Jaroslav06.03.1985peněžitý dar 500,00
Žemličková, Hana24.02.1980bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Žerníček, Milan14.10.1978bezúplatné plnění 1 210,00 (vyvěšení banneru)
Židek, Marek26.04.1994peněžitý dar 100,00
Židlická, Anna17.01.1976peněžitý dar 400,00
Židlický, Lukáš04.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Žižka, David09.01.1983bezúplatné plnění 770,00 (vyvěšení banneru)
Žižka, Jan21.12.1981bezúplatné plnění 1 265,00 (vyvěšení banneru)
Žižka, Lukáš27.02.1980peněžitý dar 400,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 990 775,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Active Vision SE24149314466 175,00 (reklama na vyvolávacích zařízeních)
Active Vision SE2414931472 600,00 (15 zbylých billboardů)
Cink, Miroslav08.11.193792 000,00 (Pronájem solární lodi)
Frk, Štěpán20.05.198180 000,00 (Polepená rikša)
THINKSMART s.r.o.28985991100 000,00 (Banner na homepage webshare.cz)
TISCALI MEDIA, a.s.285161171 000 000,00 (Reklamní prostor online)
W Czech Development s.r.o.4279301180 000,00 (Reklamní prostor online)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy