Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Ostravak

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443215

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Brandlova 1267/6, Ostrava, 70200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 775959819, e-mail: tmaalek@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Tomáš Málek - předseda hnutíDatum: 21.03.2018 11:45:29
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 492 458,27
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 900 000,00
4 Členské příspěvky 7 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 585 450,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 8,27
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 119 300,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 585 450,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, Robert Ing.18.04.1972peněžitý dar 11 500,00
Bernfeldová, Petra Ing.04.10.1977peněžitý dar 12 000,00
Botor, Jiří17.05.1972peněžitý dar 6 000,00
Drastich, Martin24.02.1971peněžitý dar 12 000,00
Dzimasová Schwarzová, Eva Ing.20.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Gembalová, Petra Ing.25.02.1978peněžitý dar 3 500,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Grochal, Lumír Ing.31.05.1981peněžitý dar 5 000,00
Havlíček, Jiří Ing.24.09.1952peněžitý dar 3 950,00
Havlíček, Jiří Ing.24.09.1952peněžitý dar 4 980,00
Hrabovská, Dagmar Mgr.20.11.1950peněžitý dar 6 000,00
Hrabovská, Květoslava Ing.16.08.1967peněžitý dar 2 300,00
Hübner, Zdeněk13.04.1971peněžitý dar 6 500,00
Hübner, Zdeněk13.04.1971peněžitý dar 2 500,00
Jančík, Petr doc. Ing. Ph.D.27.06.1960peněžitý dar 30 000,00
Křižák, Ivo07.11.1963peněžitý dar 6 000,00
Kubiš, Otto22.09.1978peněžitý dar 9 000,00
Linhartová, Martina Mgr.09.06.1971peněžitý dar 1 960,00
Málek, Tomáš MUDr.22.02.1968peněžitý dar 5 000,00
Málek, Tomáš MUDr.22.02.1968peněžitý dar 7 500,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Nespěšný, David Ing. MBA18.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Odstrčil, Stanislav26.03.1959peněžitý dar 7 000,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 1 200,00
Semerák, Lukáš JUDr.11.01.1972peněžitý dar 249 000,00
Smoleň, Petr Bc.10.12.1961peněžitý dar 9 000,00
Strádalová, Hana Mgr.24.08.1965peněžitý dar 12 000,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 680,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Štanglerová, Hana Mgr.04.03.1965peněžitý dar 6 200,00
Šumbera, Jan Mgr.22.04.1974peněžitý dar 12 000,00
Trojak, Bohdan04.09.1974peněžitý dar 12 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 13 000,00
Vidura, Martin02.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Volný, Luděk21.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Vozňáková, Iveta12.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Žebrák, Radim Mgr. Ph.D.01.03.1972peněžitý dar 12 000,00
Žitník, Daniel Ing.13.07.1971peněžitý dar 10 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy