Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předsedaDatum: 28.03.2018 06:34:14
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy,_vykazu_zisku_a_ztraty_a_prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 275 352 919,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
57 294 800,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 55 525 000,00
4 Členské příspěvky 6 465 050,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 48 612 496,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 8 489 745,00
7 Úroky z vkladů 278,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 615 550,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 98 350 000,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 28 986 208,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 608 604,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 82 693 738,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 15
Účetní a ekonomické práce 11
Administrativní práce 5
Technické a provozní práce 10
Vedoucí zaměstnanci 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicovou politiku, z. ú., Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 10 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 41 075 000,00 31.12.2018 úvěr
Adved s.r.o. 28925009 2 150 000,00 31.12.2018 půjčka
Fio banka, a.s. 61858374 57 275 000,00 15.10.2022 úvěr

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 48 612 496,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
1 Brabant CZ, spol. s r.o.25972278bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plachty 2x1 metr k vyvěšení plachty Michala Záchy)
AA Tax-Audit s.r.o.03275191peněžitý dar 160 000,00
Adamec, Ivan Mgr.21.03.1960bezúplatné plnění 72 500,00 (krokoměry)
Adamec, Ivan Mgr.21.03.1960peněžitý dar 23 000,00
Adamová, Dagmar Mgr.06.11.1955peněžitý dar 365,00
Adler, František Ing.21.02.1987peněžitý dar 200 000,00
Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o.01544403peněžitý dar 100 000,00
AGAMA s.r.o48153214peněžitý dar 10 000,00
AGRILAC, spol. s r.o.28364082peněžitý dar 500 000,00
ALE s.r.o.25502999peněžitý dar 50 000,00
Altner, Boleslav06.03.1971peněžitý dar 40 000,00
Altnerová, Gabriela Mgr.24.10.1973peněžitý dar 30 000,00
ALUTEC K & K, s.r.o.01567942peněžitý dar 200 000,00
AMZ Financial Group, s.r.o.26457016bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem ploch pro bannery)
Antlová, Leona24.11.1974peněžitý dar 200 000,00
Areál BN s.r.o.24677060bezúplatné plnění 10 000,00 (umístění reklamního poutače)
Aschenbrenner, Lumír Ing.23.06.1960peněžitý dar 63 000,00
Aschenbrenner, Pavel Ing.29.12.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
ATIZ - DP, spol. s r. o.25751981peněžitý dar 60 000,00
AUTO ŠPINAR s.r.o.26012774peněžitý dar 30 000,00
Autosalon Most s.r.o.28683544bezúplatné plnění 4 000,00 (umístění volebních bannerů)
AVČ s.r.o.25848984peněžitý dar 100 000,00
AVE-KONTAKT, s.r.o.60108665peněžitý dar 50 000,00
Bacík, Jan Ing.18.04.1984peněžitý dar 50 000,00
BAK stavební společnost, a.s.28402758peněžitý dar 150 000,00
Balabán, Milan Ing.03.06.1944peněžitý dar 600,00
Baloun, Petr Ing.19.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Baloun, Petr Ing.19.04.1977peněžitý dar 50 000,00
Barták, Tomáš23.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Bartl, Zdeněk Ing.20.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Bartman, Vladislav Ing.06.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Bartoň, Jan Ing. CSc.20.05.1951peněžitý dar 400,00
Bartoš, Richard Ing.08.06.1970peněžitý dar 3 000,00
Bártová, Martina Mgr.13.09.1964bezúplatné plnění 15 000,00 (umístění bannerů na plotech na Třebíčsku)
Bártová, Martina Mgr.13.09.1964peněžitý dar 10 000,00
Bauer, Jan Ing.27.04.1969peněžitý dar 200 000,00
Bauer, Jan Ing.27.04.1969bezúplatné plnění 18 600,00 (částečný polep vozidla, 3x reklamní stojka)
Bauer, Jan Ing.27.04.1969bezúplatné plnění 3 600,00 (výroba vařeček a sirek)
Baxa, Martin Mgr.16.09.1975peněžitý dar 15 000,00
Baxa, Martin Mgr.16.09.1975peněžitý dar 100 000,00
Baxová, Simona MUDr.23.10.1977peněžitý dar 30 000,00
Bednařík, Karel03.11.1963peněžitý dar 10 000,00
Bednařík, Karel03.11.1963peněžitý dar 5 000,00
Bednář, Ivan Mgr.14.12.1945peněžitý dar 100 000,00
Bednář, Michal MUDr.24.03.1963peněžitý dar 2 000,00
Beitl, Petr Ing05.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Beitl, Petr Ing05.12.1966peněžitý dar 250 000,00
Beitl, Petr Ing05.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Beitl, Petr Ing05.12.1966peněžitý dar 25 000,00
Beke, David Ing. arch.30.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Bellu, Alexander Mgr.31.05.1987peněžitý dar 50 000,00
Bellu, Alexander Mgr.31.05.1987peněžitý dar 35 000,00
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 25 000,00
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 16 000,00
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 50 000,00
Benák, Vladimír Mgr.04.03.1947bezúplatné plnění 500,00 (pronájem prostor na plachtu ODS)
Benc, Ota Mgr.24.06.1965bezúplatné plnění 17 500,00 (umístění bannerů na plotech na Havlíčkobrodsku)
Benda, Leopold Ing.05.05.1979peněžitý dar 500,00
Benda, Leopold Ing.05.05.1979peněžitý dar 5 000,00
Benda, Marek10.11.1968peněžitý dar 200 000,00
Bendl, Karel Ing. Mgr. MBA, LLM14.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Bendl, Karel Ing. Mgr. MBA, LLM14.02.1971peněžitý dar 12 000,00
Bendl, Petr Ing.24.01.1966peněžitý dar 32 000,00
Bendl, Petr13.07.1960bezúplatné plnění 450,00 (Vystavení plakátů ve výloze obchodu od června do října 2017 a vystavení plotového banneru od srpna do října 2017)
Bendl, Petr Ing.24.01.1966peněžitý dar 32 000,00
Benešová, Libuše PhDr.05.07.1948peněžitý dar 10 000,00
Benýšek, Richard Ing.30.09.1967peněžitý dar 3 000 000,00
BENZ spol.s.r.o.47542098bezúplatné plnění 20 000,00 (Pronájem billboardových ploch)
Berka, Adam01.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Bernášek, Miroslav31.01.1962peněžitý dar 100 000,00
Bernatík, Werner Ing. Ph.D.10.03.1970peněžitý dar 500,00
Bernatík, Werner Ing. Ph.D.10.03.1970peněžitý dar 5 000,00
Beznoska, Adolf Ing.25.12.1961peněžitý dar 23 000,00
Beznoska, Adolf Ing.25.12.1961peněžitý dar 23 000,00
Bílský, Roman27.04.1980peněžitý dar 3 000,00
Binter, Jiří MUDr.04.07.1954peněžitý dar 5 000,00
BIODEGRADACE s.r.o.64088871peněžitý dar 5 000,00
Bíro, Jaroslav23.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Bláha, Jan Mgr.03.03.1965peněžitý dar 50 000,00
Blaha, Stanislav Ing.13.12.1969peněžitý dar 100 000,00
BM GROUP s.r.o.29127335bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem reklamních ploch)
Bobysud, Vít Ing.01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Bočan, Michal Ing.03.12.1966peněžitý dar 80 000,00
Bočková, Jana22.04.1940peněžitý dar 300,00
Bohemia Brokers s.r.o.27067831peněžitý dar 5 000,00
Borkovec, Aleš JUDr. Ing. Ph.D.29.09.1971peněžitý dar 2 500,00
Bosák, Jan Ing.13.03.1980peněžitý dar 80 000,00
Bösser, Jan28.10.1962peněžitý dar 1 000,00
BOSWELL a.s.27822133bezúplatné plnění 5 000,00 (Tisk a roznos letáků.)
BOSWELL a.s.27822133bezúplatné plnění 2 000,00 (Pronájem prostor na reklamních LED obrazovkách na adrese Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh a na adrese Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava - Poruba.)
BOSWELL a.s.27822133bezúplatné plnění 3 000,00 (2.000 kusů koláčků vlastní výroby)
Brabec, Miloš14.04.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Brand Evolution lingerie s.r.o.05635748peněžitý dar 2 000,00
Branný, Jan Mgr.03.03.1951peněžitý dar 2 000,00
Brázda, Michael Mgr.06.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Brazzale Moravia a.s.63319551peněžitý dar 50 000,00
Brenčič, Vladan13.02.1977peněžitý dar 35 000,00
Broulíková, Jiřina Ing.13.03.1947peněžitý dar 255,00
Brož, Petr Ing.24.04.1972peněžitý dar 30 000,00
Brož, Petr Ing.24.04.1972peněžitý dar 20 000,00
Brukner, Martin27.11.1968peněžitý dar 5 000,00
Brümmer, Richard Ing.13.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Březina, Tomáš Ing.21.02.1957peněžitý dar 1 000 000,00
Břichacek, Petr05.10.1976peněžitý dar 100 000,00
BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o.45195285peněžitý dar 10 000,00
Bureš, Jan Ing.31.03.1974bezúplatné plnění 45 000,00 (Plochy na plotové bannery a na polepy autobusů, viz příloha)
Bureš, Jan Ing.31.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Bureš, Luboš10.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Bureš, Radomír Ing.29.10.1964peněžitý dar 40 000,00
Bureš, Richard06.04.1964peněžitý dar 250 000,00
Burkert, Viktor Ing.19.04.1979peněžitý dar 10 000,00
Burkert, Viktor Ing.19.04.1979peněžitý dar 5 000,00
BUROSH autoservice s.r.o.04294475bezúplatné plnění 30 000,00 (Zapůjčení vozidla paní Majerové)
Bursík, Petr Ing.01.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Buzek, Boleslav01.05.1970peněžitý dar 100 000,00
C.E.B., a.s.27429741peněžitý dar 400 000,00
C.T.S. studio, a.s.26459132peněžitý dar 50 000,00
C.T.S. studio, a.s.26459132peněžitý dar 50 000,00
CAD engineering s.r.o.27811697peněžitý dar 30 000,00
Carroll & Dohnal s.r.o.28564804peněžitý dar 1 000,00
Cechová, Šárka JUDr.23.01.1981peněžitý dar 6 100,00
Centrum Černý Kůň s.r.o.28894618bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy na reklamu)
Cerman, Tomáš14.11.1970bezúplatné plnění 300,00 (Umístění reklamního banneru)
Cibulka, Martin Mgr. DiS.30.04.1972peněžitý dar 100 000,00
Cibuzar, Jiří13.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Cigánek, Vladimír Ing.22.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Cingrošová, Klára MUDr.10.07.1967peněžitý dar 50 000,00
Císařová, Jana Ing.09.06.1979peněžitý dar 5 000,00
CMS Consulting s.r.o.27642763peněžitý dar 10 000,00
CMS Consulting s.r.o.27642763peněžitý dar 5 000,00
CMS Consulting s.r.o.27642763bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem tří reklamních ploch v Berouně)
Complet Service CZ,s.r.o.27166562bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Volkswagen Tuareg)
COODY, s.r.o.29184592bezúplatné plnění 5 000,00 (celkové zajištění atrakcí vč. pojištění. akce 7.10.)
CORSO, spol. s r.o.18382835peněžitý dar 40 000,00
Crha, Jiří Ing. Bc.21.04.1960peněžitý dar 40 000,00
CRK reality s.r.o.03070221bezúplatné plnění 19 000,00 (zapůjčení třech aut)
CSF s.r.o.25289462peněžitý dar 15 000,00
CU IDENT s.r.o.26834651peněžitý dar 68 500,00
CU IDENT s.r.o.26834651peněžitý dar 20 000,00
Cvach, Martin25.07.1975peněžitý dar 200 000,00
Czudek, Petr30.10.1971peněžitý dar 5 000,00
Čamrová, Jindra08.07.1956peněžitý dar 2 000,00
Čavojský, Petr Ing.17.02.1964peněžitý dar 3 000,00
Čech, Alois23.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Čechlovský, Jan Mgr.04.10.1974peněžitý dar 10 000,00
Čerbáková, Gabriela17.02.1976peněžitý dar 50 000,00
Čerbáková, Gabriela17.02.1976peněžitý dar 50 000,00
Čermák, Jaroslav Ing.20.08.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy k zavěšení plachty 2x1 m)
Čermák, Pavel MUDr. Ph.D.06.11.1960peněžitý dar 1 200,00
Černík, Dušan03.03.1977peněžitý dar 15 000,00
Černochová, Jana Mgr.26.10.1973peněžitý dar 200 000,00
Černochová, Jana Mgr.26.10.1973peněžitý dar 50 000,00
Černý, Josef Ing.20.08.1980peněžitý dar 100 000,00
Černý, Martin Bc.27.09.1990peněžitý dar 45 000,00
Černý, Vít12.03.1978peněžitý dar 3 000,00
ČEVAK a.s.60849657peněžitý dar 100 000,00
Čížek, Martin ing21.12.1955peněžitý dar 5 000,00
DAF INNOVA, s.r.o.26827930peněžitý dar 10 000,00
David, Pavel23.09.1951peněžitý dar 500,00
Dbalý, Václav Bc.09.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Decroix, Eva Mgr.26.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Dejdar, Miloslav29.09.1946peněžitý dar 15 000,00
Dekický, Jan29.10.1980peněžitý dar 5 415,00
DELTA Morava, s.r.o.60734540peněžitý dar 20 000,00
DENTOFLEX CZ, s.r.o.25044311bezúplatné plnění 6 410,00 (tombola - bělící zubní pasty, zubní kartáčky)
DENTOFLEX GERL ÚSTÍ spol. s r.o.47308907bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Dětská agentura Kroužky, s.r.o.26481014peněžitý dar 17 700,00
Devátý, Stanislav JUDr. Dr.08.06.1952peněžitý dar 20 000,00
Dezort, Martin Ing.20.03.1974peněžitý dar 20 000,00
DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o.18620795peněžitý dar 10 000,00
Diblík, Radomír Bc.07.11.1949peněžitý dar 50 000,00
Dischinger, Ivan12.07.1963peněžitý dar 11 000,00
Ditrich, Martin Ing.10.06.1965peněžitý dar 2 000,00
DK-beton, s.r.o.25472925peněžitý dar 100 000,00
Dlabola, Josef30.12.1978bezúplatné plnění 4 100,00 (pronájem prostor na plachty ODS)
Dlabola, Josef30.12.1978bezúplatné plnění 11 000,00 (výroba, tisk DL Adamec + Dlabola)
Dlabola, Josef30.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Dlouhý, Vladimír Mgr.20.01.1950peněžitý dar 5 000,00
Dluhošová, Yvona Mgr.08.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Dobiáš, Marek Ing.27.03.1973peněžitý dar 2 000,00
Dobrozemský, Václav JUDr.17.10.1988peněžitý dar 2 150,00
Doležal, Zdeněk Mgr.08.05.1974peněžitý dar 15 000,00
Doležal, Zdeněk Mgr.08.05.1974peněžitý dar 30 000,00
Dospěl, Patrik Ing.03.07.1990peněžitý dar 2 500,00
Dostálek, Martin28.05.1984peněžitý dar 50 000,00
Dostál, Jaroslav23.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Dostál, Lubomír14.01.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (kreslení s dětmi na akci 19.10.2017)
Dostál, Marek08.08.1967bezúplatné plnění 5 000,00 (samolepky Volím MZ na automobily přátel 50 kusů)
Drábková Bíbusová, Kateřina Mgr.04.08.1981peněžitý dar 25 000,00
Drbal, Jiří05.08.1956peněžitý dar 5 000,00
Drejslová, Jana Mgr.29.05.1963bezúplatné plnění 11 000,00 (pronájem míst plachet-6 ks, pronájem BB - 2 ks)
Dufková, Eva Ing.06.07.1989peněžitý dar 5 000,00
Dulák, Alois31.12.1973bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
Dvořáček, pavel Ing.08.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Dynamic Invest Group a.s.27528961peněžitý dar 50 000,00
DYNAMIC STEEL a.s.27828361peněžitý dar 100 000,00
Dyntar, Karel Ing. MBA.21.12.1969peněžitý dar 3 000,00
Dyntar, Karel Ing. MBA.21.12.1969peněžitý dar 6 500,00
Dystan, s.r.o.27212599bezúplatné plnění 1 000,00 (vystavení reklamního poutače)
Džuvarovský, Marek Ing.12.07.1975peněžitý dar 10 000,00
EAF protect s.r.o.02142384peněžitý dar 10 000,00
Ehrenberger, Roman Ing.06.01.1966peněžitý dar 100 000,00
Eismanová, Karina Bc.08.02.1988peněžitý dar 30 000,00
Eismanová, Karina Bc.08.02.1988peněžitý dar 1 600,00
EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.46348581bezúplatné plnění 15 000,00 (cereální tyčinky)
Ekologiský rozvoj a výstavba s.r.o.27504514peněžitý dar 50 000,00
EKOSPOL a.s.63999854bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí reklamního poutače)
Eliáš, Ondřej18.04.1985peněžitý dar 999,00
Eliáš, Petr30.08.1968peněžitý dar 150 000,00
ELNA Servis Počerady, s.r.o.49096974peněžitý dar 13 000,00
ELVIN PRODEJ s.r.o.25371932peněžitý dar 15 000,00
Erlebachová, Vladimíra27.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Evesa, s.r.o.25484630peněžitý dar 50 000,00
Evropská strojírenská a stavební MB a.s.29006333peněžitý dar 10 000,00
FaceLift communications s.r.o.05990611bezúplatné plnění 135 000,00 (outdoorová a mediální podpora Petra Sokola)
Fajfrlík, Miroslav18.05.1957peněžitý dar 13 000,00
Fajkus, Jiří Bc.16.10.1972peněžitý dar 1 350,00
Fajmon, Hynek Mgr.17.05.1968peněžitý dar 20 000,00
Fajmon, Hynek Mgr.17.05.1968peněžitý dar 40 000,00
Fajmon, Hynek Mgr.17.05.1968peněžitý dar 20 000,00
Fajmon, Hynek Mgr.17.05.1968peněžitý dar 20 000,00
FDLnet.CZ, s.r.o.27310531peněžitý dar 35 000,00
Fifka, Petr PharmDr.27.01.1967peněžitý dar 5 800,00
Fifka, Petr PharmDr.27.01.1967peněžitý dar 100 000,00
Filgas, Josef Ing.25.10.1960peněžitý dar 50 000,00
Filipi, Dana02.02.1970peněžitý dar 7 000,00
Filip, Jaroslav25.01.1986bezúplatné plnění 500,00 (pronájem prostor na plachtu ODS)
Fischerová, Jana Ing. CSc.20.08.1955peněžitý dar 30 000,00
Fiury, Martin23.04.1995peněžitý dar 500,00
Fiury, Martin23.04.1995peněžitý dar 700,00
FKK spol. s r.o.61943738peněžitý dar 10 000,00
Folwarczny, Stanislav Mgr.08.10.1962peněžitý dar 45 702,00
Folwarczny, Stanislav Mgr.08.10.1962peněžitý dar 10 000,00
FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s.47999152bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Fráňa, Jiří Ing.15.12.1953peněžitý dar 10 000,00
Franěk, René Ing.21.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Franěk, René Ing.21.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Franková, Marcela Ing.22.01.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem prostor na plachty ODS)
František, Pachman31.05.1950peněžitý dar 500,00
Frausová, Alena MUDr.25.01.1948peněžitý dar 5 000,00
FREKOMOS, s.r.o.61942618peněžitý dar 50 000,00
Frumar, Jan20.08.1983peněžitý dar 80 000,00
Fučík, Igor Bc.25.03.1975peněžitý dar 50 000,00
Gajdacz, Zbyněk Ing. MPA22.01.1964peněžitý dar 5 000,00
Gandalovič, Petr Mgr.15.08.1964peněžitý dar 500,00
Gandalovič, Petr Mgr.15.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Geoprint s.r.o.27271633peněžitý dar 50 000,00
Gilániová, Vlastimila13.02.1951peněžitý dar 50 000,00
Grygová, Erna13.07.1939peněžitý dar 320,00
H E L G O S s.r.o.46711732bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
H E L G O S s.r.o.46711732bezúplatné plnění 9 000,00 (zapůjčení reklamního panelu v Ústí nad Labem na měsíce září a říjen)
H E L G O S s.r.o.46711732peněžitý dar 40 000,00
HAAR CZ s.r.o26467861peněžitý dar 5 000,00
Haas, Karel Mgr.14.09.1973peněžitý dar 5 000,00
Habrová, Ivana Ing.17.10.1943peněžitý dar 3 000,00
Hajda, Jaroslav Ing.19.05.1982peněžitý dar 10 000,00
Hammer, Libor20.12.1970peněžitý dar 300 000,00
Hamrozi, Bohuslav27.10.1957peněžitý dar 5 000,00
Hamrozi, Bohuslav27.10.1957peněžitý dar 150 000,00
Hamršmíd, Michal30.04.1980peněžitý dar 60 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977peněžitý dar 4 000,00
Hanzalius, Jiří Ing.12.01.1960peněžitý dar 1 000,00
Harangiová, Eva Ing.17.12.1960peněžitý dar 5 000,00
Hase, Roland Ing.08.11.1969peněžitý dar 2 000,00
Hase, Roland Ing.08.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Hasman, Jiří11.04.1949peněžitý dar 5 000,00
Hasman, Jiří11.04.1949peněžitý dar 5 000,00
Hassa, Martin17.01.1968peněžitý dar 50 000,00
Hausnerová, Veronika27.10.1979bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Mercedes C180)
Havlíček, Tomáš10.04.1980peněžitý dar 80 000,00
Havlík, Jiří Ing.06.11.1949peněžitý dar 50 000,00
Havrančík, Zdeněk29.08.1969peněžitý dar 20 000,00
Hegner, Lukáš Mgr.08.10.1981peněžitý dar 2 000,00
Heinrich, Jiří MUDr.09.01.1947peněžitý dar 2 085,00
Hejný, Jan28.08.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy 2x1x m)
Hénková, Radomíra PhDr.23.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana MUDr.07.07.1952peněžitý dar 3 000,00
Hermanová, Šárka Mgr.27.02.1971bezúplatné plnění 500,00 (umístění plachty p.Müller - Roudnice)
Hermanová, Zuzana JUDr.11.06.1964peněžitý dar 3 500,00
Herold, Lukáš Bc.29.07.1970peněžitý dar 30 000,00
Herold, Lukáš Bc.29.07.1970peněžitý dar 20 000,00
Hladík, Miroslav Ing.28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Hlaváč, Adam11.01.1985peněžitý dar 30 000,00
Hlaváč, Adam11.01.1985peněžitý dar 40 000,00
Hlaváček, Jan14.05.1977peněžitý dar 11 613,00
Hlaváček, Radim19.08.1960peněžitý dar 200 000,00
Hlinky 34 s.r.o.26968029peněžitý dar 10 000,00
Hoffmannová, Jaroslava28.03.1962bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
Hofman, Milan21.08.1974peněžitý dar 50 000,00
Hoker, Jan04.07.1995peněžitý dar 50 000,00
Hoker, Jan04.07.1995bezúplatné plnění 25 000,00 (výroba webu)
Holeček, Tomáš09.07.1964peněžitý dar 15 000,00
Holíková, Hana11.08.1981peněžitý dar 13 000,00
Hollay, Petr06.05.1972peněžitý dar 10 000,00
Hončarová, Zdena Bc.24.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Hoppe, Robert22.05.1990peněžitý dar 50 000,00
Horáková, Jitka09.01.1961peněžitý dar 2 000,00
Horká, Taťjána PaedDr.28.05.1954peněžitý dar 15 000,00
Horňák, Milan Mgr.22.06.1966bezúplatné plnění 12 000,00 (Zajištění dětského odpoledne v T. Svinech dne 16.9.2017.)
Hos, Jiří13.05.1963peněžitý dar 1 000,00
HOTEL HLAVÁČ, s.r.o.25336894peněžitý dar 100 000,00
Hotely Louny s.r.o.25499777peněžitý dar 3 000,00
Hotovec, Marek Mgr.23.05.1968peněžitý dar 10 000,00
Hotovec, Marek Mgr.23.05.1968peněžitý dar 800,00
Hradil, Luděk16.07.1969peněžitý dar 30 000,00
Hrdlička, Josef30.12.1963peněžitý dar 40 000,00
Hroch, Petr08.10.1970peněžitý dar 1 031,00
Hrubý, Martin28.07.1973peněžitý dar 200 000,00
Hrubý, Martin28.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Hrušovský, Tibor Ing.03.08.1960peněžitý dar 20 000,00
HT Agentura s.r.o.03976092bezúplatné plnění 1 000,00 (Volby do PS PČR 2017 - poskytnutí reklamní plochy)
Hudec, Daniel Ing.01.10.1977peněžitý dar 12 000,00
Humlová, Hana03.07.1984peněžitý dar 35 000,00
Humplík, Filip12.01.1972peněžitý dar 300 000,00
Humplík, Filip12.01.1972peněžitý dar 875 000,00
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch.12.02.1961bezúplatné plnění 1 210,00 (umístění 2 ks bannerů v Jihlavě)
Husák, Jan Bc.28.01.1977peněžitý dar 50 000,00
Husičková, Marta Mgr.10.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (Pronájem plochy 2x 1 m pro Zuzanu Majerovou)
Hýbner, Jaroslav28.07.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem 2x plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Hyský, Miloš Ing.23.01.1945bezúplatné plnění 150,00 (vystavení reklamního poutače)
Chalupa -stavitel s. r. o.25559699peněžitý dar 10 000,00
Chalupecký, Vítězslav18.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Chalupová, Soňa RNDr.16.02.1956peněžitý dar 10 000,00
Cheport13695797peněžitý dar 12 000,00
Chládková, Sabina23.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Chmelík, Zdeněk Ing.03.09.1965peněžitý dar 100 000,00
Choutková, Jana Ing.06.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Chromý, Jakub02.10.1984peněžitý dar 30 000,00
Chrustawczuk, Daniel Ing.09.03.1974peněžitý dar 700,00
Chval, Jiří Ing.05.07.1961peněžitý dar 4 000,00
Chvátalová, Jana30.12.1975peněžitý dar 20 000,00
IGRO s.r.o.64359387peněžitý dar 50 000,00
IN PARK areal Olomouc s.r.o.25372629peněžitý dar 50 000,00
ITALPE s.r.o., Dolní Moravice25832000peněžitý dar 50 000,00
IVF Czech Republic s.r.o.25594575peněžitý dar 50 000,00
IZOFO MAXX sro03017745peněžitý dar 50 000,00
JADRAN TRAVEL RATKO s.r.o.25873822bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy k výlepu plachty 2x1 m)
Jakobec, Karel Ing.05.03.1964peněžitý dar 20 000,00
Jakoubek, Dušan Ing.arch.17.05.1963peněžitý dar 3 500,00
Janča, Marek26.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Janda, Jakub27.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Janda, Jakub27.04.1978peněžitý dar 500,00
Janderová, Jaroslava JUDr.14.06.1950peněžitý dar 100 000,00
Janec, Petr MUDr. MHA21.01.1961peněžitý dar 4 000,00
Janiček, Josef22.01.1972peněžitý dar 100 000,00
Janíček, Zbyněk17.09.1975peněžitý dar 50 000,00
Jankových, Daria25.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Janků, Dominik Mgr.14.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Janků, Milan21.01.1954peněžitý dar 10 000,00
Jára, Tomáš Ing.22.01.1980peněžitý dar 9 600,00
JARO s.r.o.25066137bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Audi A8)
JC TRANS s.r.o.25831178peněžitý dar 50 000,00
JC TRANS s.r.o.25831178peněžitý dar 50 000,00
Jedlička, Petr03.09.1950peněžitý dar 3 110,00
Jelínek, Zdeněk Mgr.14.04.1966bezúplatné plnění 900,00 (Umístění reklamních bannerů)
Jeništa, Miroslav Ing.09.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Jeništa, Miroslav Ing.09.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Jermanová, Michaela13.04.1964peněžitý dar 100 000,00
JIDREX s.r.o.27278981bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
JIDREX s.r.o.27278981bezúplatné plnění 15 000,00 (tombola - poukázka na odběr zboží, věci do tomboly (domácí potřeby))
Jícha, Filip12.01.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (vystavení reklamního poutače)
Jílek, Jaromír12.10.1959peněžitý dar 250 000,00
Jilich, David MUDr.27.03.1979peněžitý dar 30 000,00
Jilichová Nová, Veronika MUDr.Ing.11.10.1976peněžitý dar 50 000,00
Jilichová Nová, Veronika MUDr.Ing.11.10.1976peněžitý dar 6 000,00
Jindřich, Petr03.05.1964peněžitý dar 5 000,00
Jirkovský, Jaroslav Bc.25.01.1953peněžitý dar 25 000,00
Jirman, Radek21.12.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (umístění volebního banneru v ulici Osvoboditelů v Lounech)
Jirout, Radim Ing. MBA, LL.M.06.04.1971peněžitý dar 50 000,00
Jirsa, Tomáš10.03.1983peněžitý dar 100 000,00
Jodlovski, Ladislav Bc.21.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Jodlovski, Ladislav Bc.21.05.1973peněžitý dar 6 000,00
Josef, Kalousek Ing.03.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Joudal, Zdeněk15.01.1973peněžitý dar 12 000,00
Jozífková, Naděžda15.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Julínek, Hynek Bc.11.04.1974peněžitý dar 3 500,00
Juras, Petr Mgr.29.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Juráš, Marek02.07.1977peněžitý dar 1 180,00
Jurečko, Roman07.11.1966peněžitý dar 12 600,00
Jurečko, Roman07.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Juriga, Josef19.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění reklamního poutače Šumavská chalupa Divišov, umístění plakátů ODS v Sušici - 30 dní)
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 7 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 3 500,00
Jursa, Miroslav Ing.27.06.1958peněžitý dar 510,00
Juřenčák, Josef Ing08.03.1948peněžitý dar 5 000,00
Kabát, Pavel Ing.22.09.1959peněžitý dar 10 000,00
Kačer, Aleš Ing.14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kadeřábek, Rudolf08.04.1925bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem reklamní plochy)
Kadlec, Ludvík05.03.1954peněžitý dar 3 000,00
Kadlecová, Anna Paní09.12.1976bezúplatné plnění 500,00 (pronájem reklamní plochy)
Kafka, Jan23.05.1968peněžitý dar 50 000,00
KALA TRANS, s.r.o.29277965peněžitý dar 10 000,00
Kalián, Jan Bc.14.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kalivoda, Tomáš Bc.12.11.1986peněžitý dar 50 000,00
Kalous, Jiří Ing.20.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Kaňa, Radek Mgr.14.12.1978peněžitý dar 10 000,00
Kanis, Libor Ing.01.11.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy 2x1x m)
Kantor, Ivo Ing.20.08.1959peněžitý dar 500,00
Karamazov, Simeon prof. Ing. Dr.19.12.1963peněžitý dar 60 000,00
Karásek, Petr Mgr.31.03.1957peněžitý dar 1 750,00
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr.26.08.1969bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění reklamních poutačů ODS Plzeň-sever)
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr.26.08.1969peněžitý dar 35 000,00
Kašník, Pavel JUDr.06.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Kašník, Pavel JUDr.06.08.1964peněžitý dar 30 000,00
Kašník, Pavel JUDr.06.08.1964peněžitý dar 3 000,00
Kašpárková, Miroslava Bc.22.07.1963peněžitý dar 50 000,00
Katzerová, Hana26.12.1955peněžitý dar 50 000,00
Kaufmanová, Eva05.09.1967peněžitý dar 75 000,00
Kavinová, Eva Mgr.01.06.1987peněžitý dar 30 000,00
Kejř, Pavel MUDr.28.03.1953peněžitý dar 20 000,00
Kerndl, Robert JUDr.25.05.1971peněžitý dar 10 000,00
Kittner, Jiří Ing.05.01.1963peněžitý dar 100 000,00
Kladívko, Tomáš Mgr.25.11.1957peněžitý dar 8 000,00
Klam, Ali MUDr.26.03.1943peněžitý dar 100 000,00
Klár, Petr04.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Klaus ml., Václav Mgr.10.09.1969peněžitý dar 300 000,00
Klímová, Ivona PaedDr.17.11.1958peněžitý dar 2 000,00
Klimplová, Zuzana Ing.03.12.1981peněžitý dar 5 000,00
Klimpl, Petr Ing.11.12.1954peněžitý dar 10 000,00
Knobloch, Robert PhDr.10.12.1969peněžitý dar 100 000,00
Knobloch, Robert PhDr.10.12.1969peněžitý dar 130 000,00
Kocman, Radomír Ing.13.06.1959peněžitý dar 100 000,00
Kohoutková, Gabriela09.10.1976bezúplatné plnění 20 000,00 (umožnění umístění propagace na plotu)
Kojdecký, Viktor Mgr.03.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Kolařík, František Ing.10.01.1962peněžitý dar 15 000,00
Kolder, Milan Ing.24.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Kolder, Milan Ing.24.04.1962peněžitý dar 500,00
Kollmann, Marcel Ing.03.09.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Komár, Jiří30.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Koňařík, Martin09.09.1967peněžitý dar 10 000,00
Konektor, a.s.28393759bezúplatné plnění 331 661,00 (Volby PS 2017 - tisk propagačních a informačních materiálů)
Konektor, a.s.28393759bezúplatné plnění 299 959,00 (Volby PS 2017 - tisk propagačních a informačních materiálů)
Konektor, a.s.28393759bezúplatné plnění 60 560,00 (Volby PS 2017 - tisk "noviny Modrá Praha 8")
Koneš, Ivo MUDr.23.06.1951peněžitý dar 10 000,00
Konkolski, Stanislav Ing. PhD.19.09.1954peněžitý dar 8 000,00
Konvičný, Miroslav Ing.26.07.1963peněžitý dar 5 000,00
KoPe PRODUCE s.r.o.05912601peněžitý dar 10 000,00
Kopečný, Miroslav Ing.02.09.1957peněžitý dar 25 000,00
Kopečný, Miroslav Ing.02.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Kornel Kolář Autosport s.r.o.04015797bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Korseska, Jan29.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Kořán, Tomáš Ing.03.02.1968peněžitý dar 30 000,00
Košťál, Štěpán Ing.06.10.1950peněžitý dar 700,00
Koštial, Rostislav21.10.1960peněžitý dar 6 000,00
Koštial, Rostislav21.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Kotas, Jiří12.03.1958peněžitý dar 2 000,00
Koten, Petr25.07.1976peněžitý dar 30 000,00
Kotěra, Roman Ing.06.05.1977peněžitý dar 1 500,00
Kotěra, Roman Ing.06.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Kotoul, Přemysl MUDr.12.05.1957peněžitý dar 3 000,00
Kotzian, Robert Mgr. Ing. Ph.D.06.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Kouřil, Hugo25.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Kousal, Stanislav31.08.1970bezúplatné plnění 500,00 (Parlamentní volby - vyvěšení banneru)
Kovalčíková, Yveta Ing.20.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Kovářík, Zdeněk Ing.19.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Kozák, Jan Ing.15.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Kozel, Jaroslav Ing. CSc.01.08.1930peněžitý dar 10 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 500,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Kozusnik, Edvard30.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Koželuh, Miloš30.11.1968peněžitý dar 5 000,00
Koželuhová, Hedvika09.03.1969peněžitý dar 100 000,00
Kračmar, Miloš12.12.1970bezúplatné plnění 5 300,00 (pořádání akce Drakiáda (pohoštění, ceny pro děti))
Krahulcová, Olga Bc. dipl.um.03.04.1974peněžitý dar 50 000,00
Krajíček, Miroslav Ing.04.12.1946peněžitý dar 50 000,00
Král, Pavel Ing. MBA05.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Krátký, Jaroslav24.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem 2x plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Kratochvíl a Voráček, s.r.o.64255760peněžitý dar 10 000,00
Kratochvíl, Karel01.04.1971peněžitý dar 3 000,00
Kratochvíl, Karel01.04.1971bezúplatné plnění 150,00 (Vystavení plakátů ve výloze obchodu od června do října 2017)
Kratochvíl, Petr Ing.28.03.1968peněžitý dar 5 000,00
KRAUN spol. s r.o.64050947peněžitý dar 20 000,00
Krčmář, Miroslav08.03.1964peněžitý dar 15 000,00
Krejsová, Marcela JUDr.12.06.1958peněžitý dar 100 000,00
Krejza, Karel Mgr.12.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Krištofková, Radmila Bc.10.10.1965peněžitý dar 25 000,00
Kropáček, Jan Ing.02.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Kroužek, Karel20.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Kruliš, Vladimír Ing.24.02.1959peněžitý dar 20 000,00
Kružík, Martin24.11.1974peněžitý dar 100 000,00
Křupková, Katrin Mgr.15.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plotu na zavěšení plachty Zuzany Majerové-Zahradníkové 2x1 m)
Kubal, Tomáš07.07.1974peněžitý dar 400,00
Kuba, Martin MUDr.09.04.1973peněžitý dar 80 000,00
Kubín, Ondřej Ing. MBA06.09.1982peněžitý dar 100 000,00
Kučera, Petr02.09.1974bezúplatné plnění 2 962,00 (pronájem vysílacího času na LED TV v Kadani)
Kudela, Marek Mgr.20.05.1987peněžitý dar 3 110,00
Kuchař, Petr Ing.10.09.1969peněžitý dar 50 000,00
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 100 000,00
Kulhánek, Jiří PaedDr.19.03.1962peněžitý dar 4 000,00
Kulhánek, Rudolf14.06.1966peněžitý dar 50 000,00
Kulhánek, Rudolf14.06.1966bezúplatné plnění 800,00 (Umístění reklamních bannerů)
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 5 000,00
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 15 000,00
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 150 000,00
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 43 000,00
Kupka, Roman01.03.1982peněžitý dar 2 000,00
Kurka, Bohumil Ing.22.04.1963peněžitý dar 10 000,00
Kuršel, Milan Ing.28.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Kutík, Vladimír ing10.04.1974peněžitý dar 150 000,00
Kut, Karel14.06.1973peněžitý dar 150 000,00
Kutner, Zdeněk09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kutner, Zdeněk09.12.1959peněžitý dar 5 000,00
Kuzník, Karel12.04.1948peněžitý dar 500,00
Kvapil, Jindřich19.04.1960peněžitý dar 1 750,00
Kydlíček, Martin27.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Kyncl, Vojtěch PhDr. Ph.D.05.04.1983peněžitý dar 3 000,00
Lacinová, Anna Ing.09.07.1965peněžitý dar 50 000,00
Langer, Ivan MUDr.Mgr.01.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Langer, Luboš Ing.10.11.1963peněžitý dar 12 000,00
Láska, Vladimír ing.09.11.1963peněžitý dar 50 000,00
Laštovička, Petr Mgr.09.06.1979peněžitý dar 1 000,00
LAZAM uničovská stavební s. r. o.64087883peněžitý dar 50 000,00
Lemfeld, Jan Bc.22.06.1990peněžitý dar 10 000,00
Lemfeld, Jan Bc.22.06.1990bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem reklamní plochy)
Lemonová, Renata12.06.1967peněžitý dar 25 000,00
Lesák, Libor30.07.1965peněžitý dar 20 000,00
Linhart, Ladislav24.01.1943peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Viktor Mgr.26.07.1977peněžitý dar 20 000,00
Linhart, Viktor Mgr.26.07.1977bezúplatné plnění 187 500,00 (Zapůjčení 17 reklamních ploch pro propagaci ODS v Karlovarském kraji)
Lipinská, Marie11.08.1956peněžitý dar 10 000,00
Lounská stavební, spol. s r.o.48288128peněžitý dar 7 000,00
Lukeš, Miloslav29.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Lýsek, Mojmír09.10.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy na zavěšení plachty 2x1 m - Zuzana Majerová)
Lys, Radovan Ing.17.08.1966peněžitý dar 2 500,00
Máca, Petr Mgr.27.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Máca, Petr Mgr.27.08.1971bezúplatné plnění 2 500,00 (umožnění umístění propapace)
Macinka, Petr Mgr.18.08.1978peněžitý dar 10 000,00
Mádr, Vasil15.06.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem 2x plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Mádr, Zdeněk Ing.03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Mádr, Zdeněk Ing.03.09.1957peněžitý dar 60 000,00
Machaňová, Lenka Ing.21.07.1986peněžitý dar 25 000,00
Machaňová, Lenka Ing.21.07.1986peněžitý dar 25 000,00
Machaň, Zdenek Ing.31.03.1959peněžitý dar 25 000,00
Machaň, Zdenek Ing.31.03.1959peněžitý dar 25 000,00
Mácha, Vlastislav Ing.03.11.1962peněžitý dar 2 000,00
Mach, Tomáš JUDr.25.07.1982peněžitý dar 1 000 000,00
Majer, Jan21.01.1978bezúplatné plnění 3 500,00 (reklamní letáky v DPMO v Olomouci)
Majerová Zahradníková, Zuzana28.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (FCB reklama)
Majerová Zahradníková, Zuzana28.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (propagační předměty)
Major, Martin JUDr. MBA26.09.1979peněžitý dar 15 000,00
Major, Martin JUDr. MBA26.09.1979peněžitý dar 20 000,00
Makovec, Jaroslav Mgr.19.06.1976peněžitý dar 6 200,00
Malátek, Bohumil26.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy k výlepu plachty 2x1 m - Předmostí)
Malurova, Hana Mgr. MBA28.11.1968peněžitý dar 50 000,00
Mamica, Roman Ing.15.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Mandok, Radomír Bc.26.04.1965peněžitý dar 3 100,00
Manoušková, Marie MUDr.08.08.1957peněžitý dar 80 000,00
Manoušková, Marie MUDr.08.08.1957peněžitý dar 15 000,00
MARADOST67 s.r.o.02971534bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy k výlepu plachty 2x1 m, Komenského 15, Přerov)
MARADOST67 s.r.o.02971534peněžitý dar 20 000,00
MARADOST67 s.r.o.02971534peněžitý dar 30 000,00
Marba s.r.o.29227674peněžitý dar 20 000,00
Marcinčák, Petr Ing.09.06.1965peněžitý dar 10 000,00
Marcinčák, Petr Ing.09.06.1965peněžitý dar 3 000,00
Marek, Ivan RNDr.23.05.1953peněžitý dar 25 000,00
Marek, Martin02.03.1977peněžitý dar 15 000,00
Mareš, Ivo MUDr. MBA.20.06.1964peněžitý dar 80 000,00
Mareš, Pavel Ing.02.01.1978bezúplatné plnění 7 000,00 (Plocha Bigboardu k pronajmu v Prostejove)
Mareš, Petr23.01.1963peněžitý dar 200 000,00
Marková, Pavla12.04.1973peněžitý dar 50 000,00
Martan, Ondřej Ing.24.04.1982peněžitý dar 3 000,00
Martinák, Jaroslav Ing.24.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Martin, David Ing.21.07.1979peněžitý dar 130 000,00
Martinec nářadí s.r.o.24655911peněžitý dar 50 000,00
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D.04.04.1978peněžitý dar 50 000,00
Martin, Ivan Ing25.06.1948peněžitý dar 110 000,00
Martinová, Marie JUDr.28.12.1978peněžitý dar 60 000,00
MARWEST CZ s.r.o.26160773bezúplatné plnění 100 000,00 (Tisk a grafika materiálů na volby do PSP ČR 2017)
Maryška, Jiří07.07.1971bezúplatné plnění 150,00 (Vystavení plakátů ve výloze obchodu od června do října 2017)
Mašín, Jaroslav28.02.1959bezúplatné plnění 800,00 (Umístění reklamních bannerů)
Matera, Josef Alexander Mgr.19.03.1985peněžitý dar 5 091,00
Matouš, Miroslav15.08.1984peněžitý dar 20 000,00
Matoušová, Helena06.04.1960peněžitý dar 15 000,00
Matoušová, Helena06.04.1960peněžitý dar 45 000,00
Matoušová, Helena12.05.1986peněžitý dar 15 000,00
MÁTRA TRANSPORT a.s.14803241peněžitý dar 20 000,00
Mauritzová, Ilona doc. PaedDr. Ph.D.29.12.1959peněžitý dar 200 000,00
Mayer, Jan JUDr.13.02.1981peněžitý dar 30 000,00
Mazáč, Josef Ing.10.08.1950peněžitý dar 5 000,00
MEDICAL INVESTMENTS a.s.02653877bezúplatné plnění 10 000,00 (zapůjčení pojízdné reklamy)
Mejzr, Drahomír01.02.1969peněžitý dar 15 000,00
Mencl, Vojtěch Ing.arch.05.08.1970peněžitý dar 8 000,00
Mevra Energy, s.r.o.28568401peněžitý dar 15 000,00
Michálek, Jan MUDr.28.10.1957peněžitý dar 4 000,00
Michková, Lucie Bc.30.08.1977peněžitý dar 60 000,00
Michl, Václav19.07.1954peněžitý dar 5 000,00
Mikláš, Martin Ing. et. Ing.04.04.1984peněžitý dar 90 000,00
Miklošová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Miklošová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 150 000,00
Miklošová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 150 000,00
Miklošová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 15 000,00
Mikmek, Šárka26.03.1980bezúplatné plnění 3 025,00 (Odstranění polepu auta se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou)
Mikmek, Šárka26.03.1980bezúplatné plnění 11 132,00 (Polep vozu Renault Scenic)
Mikmek, Šárka26.03.1980bezúplatné plnění 45 000,00 (pronájem vozu)
Mikulica, Ivo18.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Minařík, David26.12.1972peněžitý dar 3 000,00
Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář10397558bezúplatné plnění 5 000,00 (tombola - 4-denní zájezd do apartmánu v Černém Dole)
MIST BARS s.r.o.24733776peněžitý dar 30 000,00
Míth, Jaroslav Ing.26.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Míth, Jaroslav Ing.26.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Mlýnek, Pavel Ing.28.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Mobilní domy AZ, s.r.o.02102145bezúplatné plnění 150,00 (vystavení reklamního poutače)
Moc, Lukáš25.02.1976peněžitý dar 10 000,00
MOGIS s.r.o.29268664peněžitý dar 55 000,00
Mokříš, Jan MUDr.27.11.1970peněžitý dar 20 000,00
Motl, Luboš Mgr.11.10.1967peněžitý dar 200,00
MOTOR JIKOV Fostron a.s.26024501peněžitý dar 200 000,00
MOTOR JIKOV Group a.s.62525182peněžitý dar 100 000,00
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.25165020peněžitý dar 300 000,00
Mottlová, Lenka24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Mottlová, Lenka24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Moutelík, Václav14.06.1974peněžitý dar 150 000,00
MOVESTA s.r.o.29280079peněžitý dar 10 000,00
Mraček, Jan Mgr.19.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Mráz, Ladislav27.01.1971peněžitý dar 10 000,00
MUDr. Petr Hroneš s.r.o.28779576peněžitý dar 10 250,00
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o.03593380peněžitý dar 50 000,00
Muláček, Michal Ing.26.09.1983peněžitý dar 24 000,00
Munzarová, Helena22.06.1976peněžitý dar 30 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 30 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976bezúplatné plnění 4 500,00 (grafika, občerstvení, tisk)
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 150 000,00
Muthsam, Ivo Ing.07.04.1956peněžitý dar 50 000,00
Muthsam, Ivo Ing.07.04.1956peněžitý dar 100 000,00
NAMAX s.r.o.26068168bezúplatné plnění 33 600,00 (5x miniboard + 3x billboard)
Nauš, Jiří14.08.1963peněžitý dar 10 000,00
Návrat, Vladimír Ing.18.07.1963peněžitý dar 5 091,00
Návrat, Vladimír Ing.18.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Nazarov, Tomáš19.06.1992peněžitý dar 20 000,00
Necid, Radovan Ing.30.01.1967bezúplatné plnění 10 000,00 (umístění bannerů na plotech na Žďársku)
Němcová, Miroslava17.11.1952peněžitý dar 50 000,00
Němeček, Otomar09.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Neumann, Miroslav Mgr.08.02.1953peněžitý dar 5 000,00
Neumann, Miroslav Mgr.08.02.1953peněžitý dar 5 000,00
Nevěčný, Miloslav Ing.09.06.1956peněžitý dar 17 500,00
NH Finance, s.r.o.25851985bezúplatné plnění 39 791,00 (Zajištění volební kampaně MUDr. Marie Manouškové.)
Nikl, František11.11.1947bezúplatné plnění 9 000,00 (Pronájem reklamní plochy)
Nikodém, Miroslav27.04.1962bezúplatné plnění 150,00 (vystavení reklamního poutače)
Nippert, Karel Ing.07.12.1966peněžitý dar 3 500,00
Nosál, Jaroslav13.09.1975peněžitý dar 350,00
Nováček, Tomáš Ing.09.01.1986peněžitý dar 50 000,00
Nováček, Tomáš Ing.18.02.1953peněžitý dar 600,00
Novák, David Ing.09.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Novák, Jaromír Ing.02.04.1946peněžitý dar 500,00
Novák, Karel prof.MUDr. DrSc., FICS14.01.1951peněžitý dar 35 000,00
Nováková, Dagmar Mgr.29.03.1952peněžitý dar 3 000,00
Nováková, Martina Mgr. DiS.09.07.1976peněžitý dar 5 091,00
Nováková, Martina Mgr. DiS.09.07.1976peněžitý dar 9 680,00
Nováková, Martina Mgr. DiS.09.07.1976peněžitý dar 5 000,00
Novák, Pavel Mgr.16.07.1975peněžitý dar 350,00
Novák, Viktor13.03.1978peněžitý dar 40 000,00
Nová, Milada MUDr.20.03.1952peněžitý dar 70 000,00
Novotný, Pavel DiS.18.03.1981peněžitý dar 2 000,00
Novotný, Pavel DiS.18.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Vilém Ing.06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nowak, Libor Ing.15.12.1957peněžitý dar 2 500,00
Obruča, Zdeněk Mgr.05.04.1951peněžitý dar 250,00
Obzor 2015 s.r.o.04287151bezúplatné plnění 4 310,00 (dodání 960 ks tyčinek Delisa (cena za ks. 4,49 Kč))
Olšanský, Antonín12.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy 2x 1 m pro vyvěšení plachty pro Michala Záchu)
OP INVEST s.r.o.26459230peněžitý dar 10 000,00
Optima spol. s r.o.13643959peněžitý dar 50 000,00
ORI, spol. s.r.o.18239081peněžitý dar 30 000,00
ORIO Morava a.s.27664589peněžitý dar 50 000,00
Orság, Hynek Ing.27.10.1966peněžitý dar 500,00
Ortika a.s.25337408peněžitý dar 50 000,00
Ozaňák, Jakub Bc.22.09.1987peněžitý dar 2 500,00
Paděrová, Marie Bc.28.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Padevět, Daniel14.03.1967bezúplatné plnění 33 000,00 (občerstvení na TK)
Palek, František Bc. DiS.03.04.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy na bannery)
Panenka, Jan Ing.10.02.1966peněžitý dar 35 000,00
Pánik, Jan09.04.1991peněžitý dar 500,00
Pánik, Jan09.04.1991peněžitý dar 5 000,00
PANTALEON a.s.28215958peněžitý dar 100 000,00
PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.27134482peněžitý dar 10 000,00
Paříková, Zuzana14.02.1977peněžitý dar 30 000,00
Pastrňák, Zbyněk26.03.1953peněžitý dar 2 000,00
Pastušková, Eva19.12.1952peněžitý dar 5 000,00
Pastušková, Eva19.12.1952peněžitý dar 500,00
Pavlíková, Hana24.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Pavlíková, Soňa07.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Pavlík, Pavel Ing.09.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Pecka, Milan PaedDr.23.11.1945peněžitý dar 5 000,00
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 10 890,00
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 500,00
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 50 000,00
Pechová, Lucie20.03.1981peněžitý dar 100 000,00
Pekár, Pavel Ing.arch.04.07.1969peněžitý dar 551,00
Pekařství ILLÍK spol.s.r.o43960651peněžitý dar 3 500,00
PeMaP s.r.o.46577483peněžitý dar 50 000,00
Perlín, Radim RNDr. Ph.D29.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Petráková Soudková, Jana28.04.1978bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Ford Galaxy)
Petrásek, Jaroslav Ing. CSc.10.04.1949peněžitý dar 1 300,00
Petříček, Milan14.12.1954bezúplatné plnění 100,00 (umístění plakátu kandidáta ODS)
Pharmix s.r.o.25591983peněžitý dar 50 000,00
Pijáček, Jan11.07.1958peněžitý dar 20 000,00
Pimpara, Jiří20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pimpara, Jiří20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pivoda, Petr Ing. MBA27.02.1965peněžitý dar 12 000,00
Plachý, Robert MUDr. Ing.17.03.1970peněžitý dar 2 500,00
Plicka, Robert06.11.1975peněžitý dar 13 000,00
Ploc, Tomáš18.01.1966peněžitý dar 1 800,00
Pneuservis Hrabal s.r.o.28285883peněžitý dar 50 000,00
Podéšť, David Ing.24.01.1987peněžitý dar 5 000,00
Podhráský, Jan Mgr.25.08.1982bezúplatné plnění 15 000,00 (umístění bannerů na plotech na Pelhřimovsku)
Podhráský, Jan Mgr.25.08.1982peněžitý dar 40 000,00
Poduška, Jan18.12.1948bezúplatné plnění 5 000,00 (umístění reklamních poutačů Plzeň-jih)
Poláčková, Vitalie11.12.1988bezúplatné plnění 500,00 (FCB reklama - ODS Praha východ)
Poláková, Jana Mgr.02.08.1975peněžitý dar 5 000,00
Poláková, Jana Mgr.02.08.1975peněžitý dar 10 000,00
Poláková, Jana Mgr.02.08.1975peněžitý dar 10 000,00
Polák, Petr24.01.1948peněžitý dar 10 000,00
Popela, Luděk12.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy pro zavěšení plachty 2x1 m)
Portlík, Tomáš Mgr.20.08.1978peněžitý dar 22 500,00
Pořický, Matouš21.07.1975peněžitý dar 10 000,00
POS + , spol. s r.o.25114697peněžitý dar 50 000,00
Pospíšil, Jan21.12.1961peněžitý dar 1 500,00
Pospitrans, s.r.o.27599451bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
Prajza, Jan Ing.05.01.1972peněžitý dar 1 234,00
Prajza, Jan Ing.05.01.1972peněžitý dar 1 700,00
Prajzler, Milan06.03.1957peněžitý dar 25 000,00
Pravice Prahy 11, z.s.05046271peněžitý dar 24 000,00
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 200 000,00 (outdoorová propagace a produkční zajištění volební kampaně předsedy ODS Petra Fialy v Jihomoravském kraji - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 105 000,00 (outdoorová propagace a produkční zajištění volební kampaně předsedy ODS Petra Fialy v Jihomoravském kraji - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 80 000,00 (outdoorová propagace předsedy ODS Petra Fialy ve volební kampani v Brně - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 110 000,00 (propagace předsedy ODS Petra Fialy na LCD ve zdravotnických zařízeních)
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 30 000,00 (1 000 ks knih předsedy ODS Petra Fialy)
Premiera production s.r.o.25528726bezúplatné plnění 5 000,00 (organizačně-technické zajištění předvolební Modrý dětský den dne 3.9.2017 ve Starém Lískovci)
Prima Kladno s.r.o.47545771peněžitý dar 30 000,00
ProCare Medical s.r.o.27571271bezúplatné plnění 2 000,00 (polep vozidel Volkswagen Multivan (cena 1.500,-Kč) a Ford S-MAX (cena 500,-Kč))
ProCare Medical s.r.o.27571271peněžitý dar 50 000,00
ProCare Medical s.r.o.27571271peněžitý dar 50 000,00
Procházka, Miroslav Ing.20.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (občerstvení v kontaktní kampani - restaurace "U Dvora", Hradec Králové)
Procházková, Andrea14.02.1992peněžitý dar 25 000,00
Prokeš, Martin02.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Prona - Služby Kladno, s.r.o.49550748peněžitý dar 24 000,00
Prona - Služby Kladno, s.r.o.49550748peněžitý dar 10 000,00
PROVIZI spol. s r.o.25416952bezúplatné plnění 8 000,00 (PR článek)
Prusík, Filip MUDr05.03.1977peněžitý dar 100 000,00
První Země s.r.o.29189268peněžitý dar 10 000,00
Přepechal, Jiří Ing.10.06.1938peněžitý dar 1 000,00
Příborský, Martin JUDr. PhDr. E.M.L.E.16.10.1976peněžitý dar 5 000,00
Příhodová, Marie10.12.1955peněžitý dar 50 000,00
PS Slovácko, spol. s r.o.25343891peněžitý dar 30 000,00
Ptáčník, Stanislav07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
PVK TRADE, s.r.o.64088405peněžitý dar 5 000,00
QUEENFORD s.r.o.27064280peněžitý dar 100 000,00
Quick Office s.r.o.26769166peněžitý dar 480 000,00
R – KONZULT spol. s r.o.49611399peněžitý dar 5 000,00
Radina, Martin RNDr.05.04.1964peněžitý dar 20 000,00
Radoš, Michal Ing.26.06.1960peněžitý dar 5 000,00
Rak, Lukáš Mgr.02.08.1984peněžitý dar 100 000,00
Rak, Lukáš Mgr.02.08.1984peněžitý dar 100 000,00
Ramzer, Dan Ing.12.08.1969peněžitý dar 50 000,00
Ramzer, Dan Ing.12.08.1969bezúplatné plnění 15 000,00 (Úhrada faktury dodavatele za pořízení ateliérových portrétů kandidátů pro parlamentní volby 2017 ve výši 15.000,- Kč.)
Ramzer, Dan Ing.12.08.1969peněžitý dar 6 300,00
Randa, Vratislav01.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Raninec, Juraj Mgr.16.02.1968peněžitý dar 2 000,00
RAVENIS real s.r.o.04720806peněžitý dar 350 000,00
Ray Service, a.s.27756203peněžitý dar 10 000,00
Recman, Jan Mgr.14.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Recman, Jan Mgr.14.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Reichl, Zdeněk29.01.1965peněžitý dar 10 000,00
REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o.61975192peněžitý dar 10 000,00
Reška, Josef20.09.1960peněžitý dar 3 500,00
Rieger, Tomáš Mgr. Bc.06.05.1974peněžitý dar 15 000,00
Richter, Vladimír Mgr.01.01.1970peněžitý dar 3 000,00
Richter, Vladimír Mgr.01.01.1970peněžitý dar 39 000,00
ROKA okna s.r.o.26457199bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu)
Rottová, Irena25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Rovina, a. s. Hulín64508510peněžitý dar 50 000,00
Rozprým, Martin03.10.1977peněžitý dar 500,00
RTB Czech s.r.o.27633748peněžitý dar 10 000,00
Rudolfová, Pavla Mgr.14.02.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Rudzinski, Radim14.04.1976peněžitý dar 500,00
Řehoř, Václav Mgr.27.06.1980bezúplatné plnění 1 554,00 (zajištění občerstvení na volební akci "Šipkařský turnaj")
Řehoř, Václav Mgr.27.06.1980peněžitý dar 40 000,00
Řehová, Jana02.09.1947peněžitý dar 250,00
Řehůřková, Milena25.09.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem prostor na plachty ODS)
Řezáč, Jan Ing.20.01.1978peněžitý dar 1 770,00
Řezáč, Jan Ing.20.01.1978peněžitý dar 5 000,00
Řezníček, Kamil Ing.14.03.1953peněžitý dar 2 500,00
Řezníčková, Alena Ing. MBA17.06.1964peněžitý dar 20 000,00
S-styl s.r.o.28512472bezúplatné plnění 9 075,00 (Propůjčení billboardů)
S-styl s.r.o.28512472peněžitý dar 25 000,00
S. & W. Automobily s.r.o., Mercedez-Benz Ústí nad Labem64833780bezúplatné plnění 8 700,00 (věci do tomboly - pouzdro na kreditky, deštník, sada laků na nehty, manžetové knoflíčky, pánský parfém, dámský parfém)
S.T.K. Litoměřice s.r.o.63147718peněžitý dar 50 000,00
Sadílek, Jiří27.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Sadílek, Jiří27.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Saic, Pavel11.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Saic, Pavel11.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr.23.04.1964peněžitý dar 50 000,00
SATUM25373951peněžitý dar 15 000,00
SAUNA s.r.o.27214567bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Fiat Freemont)
SC Eden Beroun s.r.o.24119865bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem reklamní plochy)
Seibert, Lukáš Mgr.20.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Seibert, Lukáš Mgr.20.04.1979peněžitý dar 500,00
Seitz, Václav M.Sc.17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Schäfer, Karel Ing.10.10.1963peněžitý dar 3 000,00
Schäfer, Karel Ing.10.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Schaffer, Jiří Ing.07.07.1959peněžitý dar 20 000,00
Schmuch, Rudolf20.05.1955peněžitý dar 3 000,00
Schön, Miroslav24.12.1966peněžitý dar 100 000,00
Schramm, Patrik Ing.28.06.1974peněžitý dar 10 000,00
Schramm, Patrik Ing.28.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Schubert, Jaromír Ing.14.06.1950peněžitý dar 40 000,00
Sikora, Milan Ing.18.12.1958peněžitý dar 300,00
Sipajda, Marián Ing.27.07.1968peněžitý dar 5 000,00
Sipajda, Marián Ing.27.07.1968peněžitý dar 5 000,00
SK Hranice, z.s.49558218bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plachty 2x 1 m Michal Zácha)
Skácal, Jiří Ing.21.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Skalník, Miroslav Mgr.06.12.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění BB plachty)
Skopeček, Jan Ing.21.10.1980peněžitý dar 20 000,00
Skopeček, Jan Ing.21.10.1980peněžitý dar 25 000,00
Skopeček, Jan Ing.21.10.1980peněžitý dar 25 000,00
Sladký, Richard Ing.30.11.1976peněžitý dar 4 252,00
Sladký, Richard Ing.30.11.1976peněžitý dar 500,00
Slánský, Jiří Ing.04.06.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (pronájem prostor na plachty ODS)
Slaný, Martin31.12.1982peněžitý dar 55 000,00
Sliwka, Martin Mgr.20.03.1970peněžitý dar 500,00
Sliwka, Martin Mgr.20.03.1970peněžitý dar 5 000,00
Sliwková, Marcela MUDr.16.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Slovák, Josef Mgr.08.03.1959peněžitý dar 50 000,00
Slovák, Josef Mgr.08.03.1959peněžitý dar 50 000,00
SLUEN, společnost s ručením omezeným49902903peněžitý dar 3 000,00
Sluneční domov, z.s.27001725bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu Volkswagen Transporter)
Smrček, Stanislav16.08.1962peněžitý dar 50 000,00
Sněhota, Michal Bc.10.11.1988peněžitý dar 500,00
Sněhota, Michal Bc.10.11.1988peněžitý dar 20 000,00
Sněhota, Michal Bc.10.11.1988peněžitý dar 5 000,00
Sobotka, Přemysl MUDr.18.05.1944peněžitý dar 50 000,00
Sochor, Michal30.11.1976peněžitý dar 60 000,00
Sokol, Mojmír Ing.08.12.1976peněžitý dar 5 000,00
Sokol, Petr PhDr. Ph.D.08.06.1974peněžitý dar 110 000,00
Sokol, Petr PhDr. Ph.D.08.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Sokol, Petr PhDr. Ph.D.08.06.1974peněžitý dar 10 000,00
Soukup, Martin Ing.26.10.1965peněžitý dar 10 000,00
Soukup, Pavel08.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Speychal, Robert27.01.1976peněžitý dar 50 000,00
SPOLZA s.r.o.28744748bezúplatné plnění 1 500,00 (tombola - poukázky do restaurace Hospůdka U Lípy)
SSKA - Stavení společnost Karviná, a.s.48393835peněžitý dar 30 000,00
Stádník, František Ing.11.08.1951peněžitý dar 20 000,00
Staněk, Pavel JUDr.30.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Stanjura, Zbyněk Ing.15.02.1964peněžitý dar 100 000,00
Staňková, Lenka17.07.1980bezúplatné plnění 500,00 (polep vozu BMW, X1)
Starý, Richard Mgr.27.06.1969peněžitý dar 100 000,00
Stávek, Filip Dis.08.01.1978peněžitý dar 3 000,00
Stávek, Filip Dis.08.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Stávek, Pavel03.08.1972peněžitý dar 3 000,00
Stávek, Pavel03.08.1972peněžitý dar 10 000,00
STAVHOLD a.s. Přerov65138503peněžitý dar 50 000,00
Stejskal, Jan Bc.23.11.1968peněžitý dar 1 800,00
Stejskal, Karel23.04.1960bezúplatné plnění 500,00 (umístění reklamních plachet Žamberk, Letohrad, Čenkovice)
Stejskal, Pavel07.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Stibůrek, Milan20.04.1972peněžitý dar 20 000,00
Stodůlka, Jiří19.08.1966peněžitý dar 23 000,00
Stolz, Vladimír11.08.1976peněžitý dar 5 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 3 000 000,00
Strnišťová, Alica Mgr.06.08.1965peněžitý dar 1 150,00
Stross, Jaroslav Mgr.28.12.1967peněžitý dar 3 600,00
Studený, Jaroslav04.06.1965bezúplatné plnění 980,00 (reklamní letáky v autobusech)
STYLE PD, s.r.o.26350416peněžitý dar 40 000,00
Sucharda, Jiří08.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Suchá, Romana30.01.1980bezúplatné plnění 300,00 (vystavení 2 ks reklamních poutačů)
Svatoš, Ladislav22.01.1969peněžitý dar 40 000,00
Sventek, David Ing. MBA23.05.1975peněžitý dar 2 000,00
Světlonoška, z.s.04837321bezúplatné plnění 500,00 (propagace loga ODS dne 3.6.2017 na nám.Míru, Mělník - akce Pivní slavnosti)
Světlonoška, z.s.04837321bezúplatné plnění 500,00 (propagace loga ODS dne 3.6.2017 na nám.Míru, Mělník - akce Pivní slavnosti)
Svoboda, Bohuslav Doc.MUDr. CSc.08.02.1944peněžitý dar 300 000,00
Svoboda, Bohuslav Doc.MUDr. CSc.08.02.1944peněžitý dar 40 000,00
Svoboda, Bohuslav Doc.MUDr. CSc.08.02.1944peněžitý dar 125 000,00
Svoboda, David20.04.1979peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Pavel Ing. Ph.D.31.05.1965peněžitý dar 2 000,00
Svobodová, Eva Ing.07.10.1954peněžitý dar 1 170,00
Svozil, Miroslav Ing.03.04.1957peněžitý dar 500,00
Svozil, Miroslav Ing.03.04.1957peněžitý dar 20 000,00
SVP Invest s.r.o.24687774bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy pro výlep plachty 2x1 m)
Sýkora, Ondřej Bc.30.03.1988peněžitý dar 450,00
Synková, Jitka Mgr.20.09.1964peněžitý dar 15 000,00
Šaffek, Ferdinand05.01.1950peněžitý dar 5 000,00
Šafránek, Zbyněk18.05.1982peněžitý dar 25 000,00
Šanda, Jakub Ing.31.05.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (výroba cyklodresu s potiskem - propagace kandidáta J. Šandy)
Šárka, David Dis.06.05.1980peněžitý dar 20 000,00
Šeba, Petr Ing.31.10.1952peněžitý dar 35 000,00
Šedivcová, Jaroslava Bc.19.05.1967peněžitý dar 30 000,00
Šedivec, Milan Ing.16.07.1966peněžitý dar 30 000,00
Šejvl, Josef12.07.1972bezúplatné plnění 500,00 (pronájem prostor na plachtu ODS)
Šesták, Michal28.01.1975peněžitý dar 30 000,00
Šidák, Michal Ing. Mgr.03.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Šimek, Petr31.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Šimonek, Jaromír Ing.24.07.1945peněžitý dar 10 000,00
Šindelář, Pavel Mgr.14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Šindelář, Pavel JUDr.11.02.1956peněžitý dar 35 000,00
Šindelář, Pavel Mgr.14.12.1980peněžitý dar 30 000,00
Škaloud, Miroslav RNDr.21.02.1948peněžitý dar 30 000,00
Škop, Jiří Mgr.03.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Škop, Jiří Mgr.03.09.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (dar na letáky DL Adamec + Škop)
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968peněžitý dar 10 000,00
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (pronájem místa na plachty - 3 ks)
Škudrna, Josef Ing.09.09.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (umístění reklamních poutačů Plzeň)
Šlancar, Jiří08.08.1976peněžitý dar 3 000,00
Šlancarová, Jana14.12.1962peněžitý dar 25 000,00
Šlancarová, Jana14.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Šlouf, David Bc.04.05.1973peněžitý dar 16 400,00
Šlouf, David Bc.04.05.1973peněžitý dar 50 000,00
Šmerda, Vladimír Mgr.27.09.1959peněžitý dar 10 100,00
Šmídek, Leoš Mgr.04.09.1967peněžitý dar 2 000,00
Šneberger, Jiří Ing.26.08.1960peněžitý dar 11 000,00
Šnebergr, Michal Ing.05.05.1958peněžitý dar 20 000,00
Šnebergr, Michal Ing.05.05.1958bezúplatné plnění 5 000,00 (umístění reklamních poutačů Klatovsko)
Šnita, Radek Ing. Mgr. MBA28.12.1973peněžitý dar 5 000,00
Šopík, Vítězslav14.02.1976peněžitý dar 3 000,00
Šotola, Michal MUDr.12.10.1979peněžitý dar 1 500,00
Špačková, Eva Mgr.12.08.1949peněžitý dar 24 000,00
Špinar, Zbyněk19.04.1977bezúplatné plnění 5 500,00 (umístění BB plochy a bannerů v Havlíčkově Brodě)
Špok, Marek Ing. PhD.22.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Šrámek, Jiří08.02.1967peněžitý dar 50 000,00
Šrámek, Josef15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Šrámek, Pavel26.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Štafa, Bogdan24.03.1963peněžitý dar 150,00
Šťástka, Libor Mgr.17.04.1974peněžitý dar 13 000,00
Šťástka, Libor Mgr.17.04.1974peněžitý dar 13 000,00
Šťastná, Renata Ing.02.02.1964peněžitý dar 480,00
Štěpánek, Jan Ing.15.03.1956peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Martin Ing. Ph.D.07.10.1974peněžitý dar 7 300,00
Števík, David17.02.1983peněžitý dar 1 000,00
Štiková, Ingeborg31.10.1955peněžitý dar 2 500,00
Štrych, Jan24.04.1981peněžitý dar 500,00
Šubrt, Michal09.02.1958peněžitý dar 40 000,00
Šudáková, Lenka Mgr.27.02.1963peněžitý dar 10 000,00
Šulc, František21.03.1970peněžitý dar 70 000,00
Šustalová, Xenie Mgr.31.01.1974peněžitý dar 500,00
Švábenský, Miloslav25.12.1977peněžitý dar 3 500,00
Švadlenka, Jan Mgr. Ph.D.06.12.1981peněžitý dar 10 000,00
Švarc Gas Real27127761peněžitý dar 15 000,00
Švarc, František08.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Švarcová, Kristýna09.09.1990peněžitý dar 7 000,00
Šveňhová, Helena05.01.1969bezúplatné plnění 200,00 (umístění reklamního poutače)
Tabačár, Michal19.03.1978peněžitý dar 20 000,00
Tabášek, Radim Ing.30.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Tabmont s.r.o.04857674peněžitý dar 20 000,00
TAC-TAC agency s.r.o.25105396bezúplatné plnění 37 056,00 (výroba reklamních předmětů pro volební kampaň)
Tafat, Ivan Mgr.27.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Tarantová, Vlasta RNDr.13.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem reklamní plochy)
Tarczal, Jaroslav22.03.1970bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plotu na volební bannery)
Täubel, Jan Ing.26.08.1947peněžitý dar 5 000,00
Tax protectione s.r.o.29144680peněžitý dar 150 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA27.09.1963peněžitý dar 50 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA27.09.1963peněžitý dar 100 000,00
TEKOS Klimkovice s.r.o.47987995peněžitý dar 200 000,00
Tenisový klub Louny, z.s.41324595bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
TEPLO - CHLADs.r.o. Přerov IČO04491131peněžitý dar 20 000,00
Terešák, Vladislav27.07.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebních bannerů)
TerrainEco, s.r.o.27797619peněžitý dar 5 000,00
Tesárek, Vladislav30.08.1965peněžitý dar 30 000,00
Tesárek, Vladislav30.08.1965bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
Tesárek, Vladislav30.08.1965peněžitý dar 100 000,00
TESLA Hloubětín a.s.03896048peněžitý dar 200 000,00
Tichá, Ludmila05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tischer, Petr24.12.1968peněžitý dar 5 000,00
Tischer, Petr24.12.1968peněžitý dar 5 000,00
To & Mi Vdf. spol. s r.o.44567677peněžitý dar 360 000,00
Tobiczyková, Sylvie Mgr.03.08.1947peněžitý dar 320,00
Toma, a.s.18152813peněžitý dar 30 000,00
Tomeček, Jan15.08.1978peněžitý dar 700,00
TOPLASER s.r.o.28600746bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem reklamní plochy pro plachtu 2x1 m)
TOPNATUR s. r. o.25312871peněžitý dar 10 000,00
Tošenovský, Evžen Ing.26.02.1956peněžitý dar 50 000,00
Tošenovský, Evžen Ing.26.02.1956peněžitý dar 110 000,00
Tošovský, Josef Ing.09.08.1955peněžitý dar 10 000,00
Trávníček, Igor14.07.1964peněžitý dar 5 000,00
Trávníček, Igor14.07.1964peněžitý dar 10 000,00
Trčálek, Kamil05.06.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Trefná Kryštofová, Linda Ing.28.08.1978peněžitý dar 20 000,00
TREMIS s.r.o.62243781peněžitý dar 40 000,00
Trtíková, Ludmila28.05.1973peněžitý dar 20 000,00
Trůka, Pavel MUDr.02.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Trůková, Eva04.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Trylčová, Radka Mgr.23.04.1975peněžitý dar 32 000,00
Trylčová, Radka Mgr.23.04.1975peněžitý dar 25 000,00
Tučková, Irena02.11.1952peněžitý dar 10 000,00
Tuhý, Josef Ing.25.08.1962peněžitý dar 10 000,00
Ťulpík, Josef Ing.18.01.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (Roznos materiálú Česká pošta v obci Bludov)
Ťulpík, Josef Ing.18.01.1958peněžitý dar 100 000,00
Tůma, Jiří Mgr.25.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Tůmová, Milena02.01.1964peněžitý dar 30 000,00
Tureček, František06.06.1949peněžitý dar 5 000,00
Tureček, Jan Ing.08.09.1947peněžitý dar 5 000,00
Turečková, Ludmila25.02.1952peněžitý dar 5 000,00
Turek, Jindřich08.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Turek, Jindřich08.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Turek, Milan10.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Tyl, Miroslav Ing.18.02.1943peněžitý dar 40 000,00
Tyml, Martin30.10.1973peněžitý dar 50 000,00
UDI MORAVA, s.r.o.25893076peněžitý dar 5 000,00
Udženija, Alexandra Ing.08.11.1975peněžitý dar 250 000,00
Uhlík, Milan Ing.01.07.1971peněžitý dar 6 040,00
Uhrin, Ladislav12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Uchytil, Vlastimil Mgr.22.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Umlauf, Karel ing03.11.1964peněžitý dar 1 000,00
UNIDEBT Czech, SE24797880peněžitý dar 250 000,00
UNIMOS, spol. s r.o.62585975peněžitý dar 3 000,00
UNITHERM, s.r.o.14868679peněžitý dar 50 000,00
Unucka, Jakub Ing. MBA20.06.1969peněžitý dar 45 702,00
Unucka, Jakub Ing. MBA20.06.1969peněžitý dar 78 000,00
Urocentrum Karlovy Vary s.r.o.28042719peněžitý dar 11 000,00
Vaculík, Oldřich18.06.1958peněžitý dar 500,00
Vágner, František07.11.1954peněžitý dar 5 000,00
Vachala, Oldřich Ing.10.10.1989peněžitý dar 3 000,00
Vaic, Jan Ing.03.05.1962peněžitý dar 3 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 3 000 000,00
Valenta, Miroslav03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Vališ, Martin Ing.23.08.1981peněžitý dar 80 000,00
Valtr, Ladislav Ing. MBA10.04.1970peněžitý dar 48 500,00
Valtr, Ladislav Ing. MBA10.04.1970peněžitý dar 20 000,00
Valuš, Roman Ing20.02.1973peněžitý dar 11 000,00
Vaněček, Jiří BBA02.06.1973peněžitý dar 3 000,00
Vaněček, Jiří BBA02.06.1973peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Jaroslav11.05.1960peněžitý dar 5 000,00
Vaněk, Tomáš MUDr.21.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Vaněk, Tomáš RNDr. Mgr. CSc.17.08.1951peněžitý dar 50 000,00
Vaněk, Tomáš RNDr. Mgr. CSc.17.08.1951peněžitý dar 50 000,00
Vaněk, Tomáš RNDr. Mgr. CSc.17.08.1951peněžitý dar 50 000,00
Vaníček, Miroslav23.06.1973peněžitý dar 1 500,00
Vaňková, Markéta JUDr.15.07.1977peněžitý dar 15 000,00
Vaňková, Valentina Ing.03.12.1959peněžitý dar 2 085,00
Vašina, Roman Ing.27.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Vávra, Milan11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vavříček, Jan Ing.23.07.1983peněžitý dar 500,00
Vavříček, Jan Ing.23.07.1983peněžitý dar 5 000,00
Vavřín, Roman13.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Vážanský, Adam Mgr.01.05.1976peněžitý dar 7 000,00
Vážanský, Adam Mgr.01.05.1976peněžitý dar 22 500,00
Vážanský, Adam Mgr.01.05.1976peněžitý dar 15 000,00
Večerka, Petr Ing.11.09.1962peněžitý dar 3 250,00
Vele, Miloš Ing.27.02.1962peněžitý dar 50 000,00
Vele, Miloš Ing.27.02.1962peněžitý dar 15 000,00
Velkostatek Tetín s.r.o.28922221bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem reklamních ploch)
Venský, Petr Ing.03.12.1965peněžitý dar 15 000,00
Vepřek, Miroslav19.03.1988bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
VERAKO, s.r.o.27236242bezúplatné plnění 1 500,00 (vystavení reklamního poutače)
Verner, Jiří20.11.1956peněžitý dar 150 000,00
Veselá, Lucie25.11.1973peněžitý dar 50 000,00
Veselá, Marie Ing.24.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Marek Ing.26.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Větrovec, Radek Ing.25.03.1970peněžitý dar 50 000,00
Veverka, Jan26.04.1976peněžitý dar 50 000,00
VIA ALTA a.s.26906741peněžitý dar 20 000,00
Vincour, Radek Mgr.14.11.1966bezúplatné plnění 4 000,00 (pronájem 2x plochy na zavěšení plachty 2x1 m - Michal Zácha v Uničově)
Vincour, Radek Mgr.14.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Vinofol s.r.o.26918323peněžitý dar 100 000,00
Vintiška, Jiří Ing.28.04.1976peněžitý dar 7 000,00
Vítkovská, Lucie Mgr.29.03.1985peněžitý dar 20 000,00
VIVA Orlová, s.r.o.25900773peněžitý dar 10 000,00
Vižďa, František Doc.RNDr. Ph.D.07.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Vižďa, František Doc.RNDr. Ph.D.07.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Vlasák, Michael22.02.1964bezúplatné plnění 150,00 (vystavení reklamního poutače)
Vlasák, Miroslav25.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Vlasák, Miroslav25.08.1960bezúplatné plnění 300,00 (výlep plakátů - Žacléř)
Vlasák, Miroslav25.08.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (pronájem billboardové plochy - Střítež)
Vlasák, Oldřich Ing.26.11.1955peněžitý dar 12 900,00
Vlček, Tomáš Mgr.12.02.1989peněžitý dar 30 000,00
Vlková, Pavlína Ing.23.04.1967peněžitý dar 9 000,00
Vodohospodářské projekty s.r.o.22793186peněžitý dar 50 000,00
Vodrážka, David Ing.23.03.1971peněžitý dar 30 000,00
Vodrážka, Martin26.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Vogel, Jiří Bc.13.03.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem soukromé plochy na dvě plachty na Šumpersku)
Vogel, Jiří Bc.13.03.1964peněžitý dar 6 000,00
Vogel, Jiří Bc.13.03.1964peněžitý dar 6 000,00
Vojta, Jakub26.09.1988bezúplatné plnění 500,00 (umístění reklamního banneru)
Vojta, Jan Ing.03.01.1942peněžitý dar 2 000,00
Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o26236371peněžitý dar 50 000,00
Vojvodík, Josef Mgr.06.11.1955peněžitý dar 500,00
Vokurka, Tomáš Mgr. DiS.03.09.1982peněžitý dar 5 000,00
Volák, Daniel JUDr.06.09.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění reklamního panelu)
Volák, Daniel JUDr.06.09.1965bezúplatné plnění 3 630,00 (Umístění reklamního panelu v areálu Lomská)
Volák, Daniel JUDr.06.09.1965bezúplatné plnění 21 780,00 (umístění reklamního panelu v areálu Lomská od května do října 2017)
Voláková, Blanka28.11.1970peněžitý dar 2 000,00
Volfová, Jindra18.10.1949peněžitý dar 250 000,00
Volfová, Libuše18.01.1958peněžitý dar 25 000,00
Voltr, Michal Mgr.29.07.1974peněžitý dar 5 000,00
Vondrášek, Václav Ing.arch.07.12.1950peněžitý dar 11 000,00
Vošmík, Petr20.03.1986peněžitý dar 50 000,00
Vrána, Aleš Bc.05.08.1976peněžitý dar 510,00
Vrecionová, Veronika Ing.08.09.1965peněžitý dar 150 000,00
Vrecionová, Veronika Ing.08.09.1965peněžitý dar 150 000,00
Vtelenský, Pavel Ing.12.06.1983peněžitý dar 200 000,00
Vyhlídal, Martin01.06.1982peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Jaroslav Ing.13.03.1955bezúplatné plnění 24 000,00 (umístění banneru)
Vyskočil, Jan07.05.1978peněžitý dar 25 000,00
Vyskočil, Milan Bc.23.04.1988peněžitý dar 70 000,00
Vystrčil, Miloš RNDr.10.08.1960peněžitý dar 40 000,00
W & P EURONOVA s.r.o.40526526bezúplatné plnění 330 330,00 (množstevní sleva z nákupu reklamního zařízení)
Wenigerová, Jaroslava PhDr.13.06.1946peněžitý dar 500,00
WINEPRO s.r.o.28312970peněžitý dar 100 000,00
Winkelhöfer, Jiří02.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Wisiński, Petr Ing.JUDr.18.11.1962peněžitý dar 50 000,00
Wisiński, Petr Ing.JUDr.18.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy na zavěšení plachty 2x1 m)
Wojnar, Luděk Ing.22.08.1980peněžitý dar 100 000,00
WOLKO-PLAST, s.r.o.62304691peněžitý dar 3 000,00
Zabystrzan, Rostislav Dipl. Ing.17.02.1966peněžitý dar 5 000,00
Zahálková, Markéta Mgr.12.02.1986peněžitý dar 12 500,00
Zahradil, Jan Ing.20.03.1963peněžitý dar 110 000,00
Zahradník, Jan RNDr.23.03.1949peněžitý dar 50 000,00
Zahradník, Jan RNDr.23.03.1949bezúplatné plnění 9 600,00 (tužky obyčejné s gumou)
Zácha, Michal DiS.23.05.1978peněžitý dar 40 000,00
Zácha, Michal DiS.23.05.1978peněžitý dar 40 000,00
Zakravač, Lumír Ing.17.03.1973peněžitý dar 10 000,00
Zámyslický, Luděk Ing.25.07.1951bezúplatné plnění 300,00 (vystavení reklamního poutače)
Zanzibar, spol. s r.o.25682164bezúplatné plnění 33 000,00 (nájem vozidla)
Zaoral, Michal05.01.1993bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem reklamní plochy 2x1 m)
Zápeca, Kamil26.05.1970peněžitý dar 3 000,00
Zapletalová, Radana Bc.21.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Zaradička, Martin Mgr.15.03.1965peněžitý dar 20 000,00
Zárubová, Simona17.01.1971peněžitý dar 50 000,00
Zatloukal, Vladislav07.12.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy k výlepu plachty 2x1 m)
Zavrtálek, Jan JUDr.22.04.1947peněžitý dar 3 000,00
Zbranek, Zdeněk03.04.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (pronájem plochy 2x1 m)
Zelený, David27.07.1973peněžitý dar 17 000,00
Zeman, Aleš Ing.30.01.1974peněžitý dar 200 000,00
Zemánková Týřová, Helena Mgr.03.05.1974peněžitý dar 5 000,00
Zemanová, Eliška28.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Zeman, Petr18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
Zerrich, Patrik24.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Zháňal, Pavel Ing.16.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Zídek, Lukáš Bc.02.02.1984peněžitý dar 10 285,00
Zídek, Lukáš Bc.02.02.1984peněžitý dar 840,00
Zídek, Lukáš Bc.02.02.1984peněžitý dar 2 100,00
Zídek, Lukáš Bc.02.02.1984peněžitý dar 1 694,00
Zimmermann, Petr MUDr.27.10.1964peněžitý dar 200 000,00
Zrzavý, Jakub Mgr.06.10.1989peněžitý dar 50 000,00
Zuda, Radek27.07.1987peněžitý dar 1 000,00
ZUOM, a.s.02777339peněžitý dar 250 000,00
Zusková, Kateřina14.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Žáková, Jana05.08.1984peněžitý dar 13 700,00
Žáková, Veronika Mgr.11.11.1982peněžitý dar 5 000,00
Žaludová, Jitka Mgr.10.06.1979peněžitý dar 50 000,00
Žalud, Stanislav29.11.1953bezúplatné plnění 5 000,00 (koncert Richarda Pogody)
Žalud, Stanislav29.11.1953bezúplatné plnění 7 000,00 (hudební vystoupení Letní kino v Přerově)
Žalud, Tomáš29.04.1975peněžitý dar 200 000,00
Žbel, Miroslav Mgr.12.05.1979peněžitý dar 12 000,00
Ženatý, Lukáš RNDr. Ph.D.17.07.1962peněžitý dar 500,00
Židek, Petr Mgr. MPA27.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Židek, Petr Mgr. MPA27.03.1969peněžitý dar 100 000,00
Žídková, Alena MUDr.04.10.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění volebního banneru)
Žižka, Martin ing. arch.11.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Žmolíková, Renata Ing. Bc.10.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (Pronájem plochy pro Zuzanu Majerovou)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 2 012 510,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Adamec, Ivan Mgr.21.03.196072 500,00 (krokoměry)
FaceLift communications s.r.o.05990611135 000,00 (outdoorová a mediální podpora Petra Sokola)
Konektor, a.s.28393759331 661,00 (Volby PS 2017 - tisk propagačních a informačních materiálů)
Konektor, a.s.28393759299 959,00 (Volby PS 2017 - tisk propagačních a informačních materiálů)
Konektor, a.s.2839375960 560,00 (Volby PS 2017 - tisk "noviny Modrá Praha 8")
Linhart, Viktor Mgr.26.07.1977187 500,00 (Zapůjčení 17 reklamních ploch pro propagaci ODS v Karlovarském kraji)
MARWEST CZ s.r.o.26160773100 000,00 (Tisk a grafika materiálů na volby do PSP ČR 2017)
Pravý břeh, z.s.01744216200 000,00 (outdoorová propagace a produkční zajištění volební kampaně předsedy ODS Petra Fialy v Jihomoravském kraji - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.01744216105 000,00 (outdoorová propagace a produkční zajištění volební kampaně předsedy ODS Petra Fialy v Jihomoravském kraji - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.0174421680 000,00 (outdoorová propagace předsedy ODS Petra Fialy ve volební kampani v Brně - třetí osobou (poskytovatel) s vědomím politické strany (ODS))
Pravý břeh, z.s.01744216110 000,00 (propagace předsedy ODS Petra Fialy na LCD ve zdravotnických zařízeních)
W & P EURONOVA s.r.o.40526526330 330,00 (množstevní sleva z nákupu reklamního zařízení)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy