Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Politických vězňů 1531/9, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 222897434, e-mail: eko@kscm.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Vojtěch Filip - předsedaDatum: 21.03.2018 06:59:08
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_o_overeni_ucetni_zaverky_a_VFZ_nezavislym_auditorem_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Rozvaha,_Z_Z,_priloha_k_ucetni_zaverce_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 158 451 457,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
39 310 000,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 60 400 000,00
4 Členské příspěvky 23 974 515,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 9 509 673,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 24 823 631,00
7 Úroky z vkladů 189 748,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 243 890,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 51 836 487,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 768 024,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28 825 035,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 138 708,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
politický pracovník 177
odborný pracovník 66
technicko-hospodářský pracovník 62

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 9 509 673,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Active Vision SE24149314bezúplatné plnění 55 655,00 (reklamní billboardy, brožury)
Active Vision SE24149314bezúplatné plnění 40 000,00 (reklamní billboardy)
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 200,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 200,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 200,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 200,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 200,00
Aulická -Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Autodoprava Dvořák01476076bezúplatné plnění 72 000,00 (pronájem autobusu)
Autokempink Břeclav46991204bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení volebního banneru)
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 500,00
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 236,00
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 128,00
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 128,00
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 500,00
Babka, Josef JUDr.05.09.1956peněžitý dar 4 500,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 1 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 550,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 414,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 600,00
Baťka, Jaroslav JUDr.05.01.1994bezúplatné plnění 100,00 (umístění předvolebních plakátů)
Bebarová Rujbrová, Zuzka JUDr.13.01.1951peněžitý dar 95 839,00
Behro, Miroslav12.02.1978peněžitý dar 1 320,00
Behro, Miroslav12.02.1978peněžitý dar 11 151,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 4 071,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 800,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 461,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 800,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 550,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 5 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 290,00
Beneš, Václav19.09.1953peněžitý dar 20 520,00
Beneš, Václav19.09.1953peněžitý dar 20 710,00
Borecký, Daniel RNDr. CSc.21.08.1953peněžitý dar 21 000,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 9 780,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 640,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 177,00
Bouda, Josef31.03.1986peněžitý dar 30 000,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 3 096,00
Braný, Petr RSDr.25.05.1951peněžitý dar 1 032,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 6 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Briardová, Helena PhDr.27.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 1 950,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 1 950,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 1 850,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Jiří07.05.1947peněžitý dar 2 250,00
Březina, Pavel26.06.1945peněžitý dar 3 270,00
Březina, Pavel26.06.1945peněžitý dar 3 258,00
Březina, Pavel26.06.1945peněžitý dar 524,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 394,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 123,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 530,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 282,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 867,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 216,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 173,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 211,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 356,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 429,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 288,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 9 273,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 2 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Bystřická, Jana29.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Carvan, Rudolf Bc.03.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Carvan, Rudolf Bc.03.12.1955peněžitý dar 2 500,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 18 000,00
Copková, Ivana06.07.1959peněžitý dar 13 248,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 532,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 532,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 532,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 1 688,00
Čech, Jaroslav26.05.1957peněžitý dar 2 000,00
Čepičková, Jana22.04.1953peněžitý dar 1 200,00
Černý, Alexander RSDr.21.05.1953peněžitý dar 10 500,00
Černý, Alexander RSDr.21.05.1953peněžitý dar 128 000,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 413,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 413,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 413,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 413,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 873,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 500,00
Číp, René Ing.12.10.1974peněžitý dar 120 000,00
Číž, Josef04.01.1954peněžitý dar 10 200,00
Číž, Josef04.01.1954peněžitý dar 15 000,00
Číž, Josef04.01.1954peněžitý dar 10 000,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 600,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Daněk, Pavel František22.05.1995peněžitý dar 200,00
Danielová, Zuzana11.11.1972bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Daňková, Alena16.06.1959peněžitý dar 1 200,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 070,00
Dolejš, Jiří Ing.24.01.1961peněžitý dar 27 000,00
Dolejš, Jiří Ing.24.01.1961peněžitý dar 150 000,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa29.10.1967peněžitý dar 40 000,00
Dovolil, Josef Ing.02.05.1957peněžitý dar 10 000,00
Dovolil, Josef Ing.02.05.1957peněžitý dar 17 000,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 500,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 500,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 500,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 500,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 750,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 6 500,00
Dudková, Dagmar Bc.29.12.1967peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 671,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Dvořák, Luboš JUDr.21.05.1957peněžitý dar 1 385,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 156,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Ernestová, Irena Bc.01.03.1979peněžitý dar 1 306,00
Fendrychová Gabriela06033385bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem reklamní plochy)
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 2 333,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 908,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 688,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 688,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 688,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 1 532,00
Fialová, Lenka DiS.26.05.1967peněžitý dar 12 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 128 400,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 100 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 100 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr.13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Fišer, Jaroslav RSDr.06.04.1952peněžitý dar 7 000,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 5 927,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 6 170,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 12 340,00
Frajová, Petra15.07.1953bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 3 637,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Graňák, Josef24.02.1955peněžitý dar 1 228,00
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc.21.03.1947peněžitý dar 144 000,00
Grochalová, Soňa25.10.1960peněžitý dar 15 000,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Grospič, Stanislav JUDr.25.07.1964peněžitý dar 14 223,00
Gruntová, Jitka PaedDr.08.05.1945peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 741,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 1 241,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hajšman, Milan05.12.1977peněžitý dar 300,00
Hála, Josef RNDr.05.03.1953peněžitý dar 4 761,00
Hála, Josef RNDr.05.03.1953peněžitý dar 3 046,00
Halíková, Milada PaedDr.01.06.1950peněžitý dar 148 000,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 100,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 9 000,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hartmannová, Marta01.03.1974peněžitý dar 1 194,00
Hastík, Pavel15.07.1965peněžitý dar 10 000,00
Havlíčková, Monika Bc.05.03.1968peněžitý dar 26 100,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 3 000,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havrda, Alois20.10.1946peněžitý dar 4 000,00
Hemzáčková, Hana Mgr.27.01.1985peněžitý dar 13 200,00
Hemzáčková, Hana Mgr.27.01.1985peněžitý dar 2 613,00
Hemzáčková, Hana Mgr.27.01.1985peněžitý dar 10 888,00
Hermann, Karel17.10.1973peněžitý dar 300,00
Hermann, Karel17.10.1973peněžitý dar 300,00
Hermann, Karel17.10.1973peněžitý dar 200,00
Heřman, Václav15.10.1973peněžitý dar 3 308,00
Hlásek, František21.05.1959peněžitý dar 25 000,00
Hodáč, Pavel28.02.1969peněžitý dar 2 202,00
Hodáč, Pavel28.02.1969peněžitý dar 2 202,00
Hodáč, Pavel28.02.1969peněžitý dar 2 202,00
Hodáč, Pavel28.02.1969bezúplatné plnění 300,00 (umístění propagačního banneru)
Hodáč, Pavel28.02.1969peněžitý dar 2 202,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 715,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 240,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 1 241,00
Holeksová, Dana01.02.1949peněžitý dar 28 000,00
Homolka, Václav PaedDr.06.01.1955peněžitý dar 50 000,00
Homolka, Václav PaedDr.06.01.1955peněžitý dar 40 000,00
Homolka, Václav PaedDr.06.01.1955peněžitý dar 5 000,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 2 874,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 414,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 1 347,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 6 830,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 185,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horák, Jaroslav16.08.1950peněžitý dar 3 415,00
Horská, Hana PaedDr.16.05.1963peněžitý dar 3 037,00
Horská, Hana PaedDr.16.05.1963peněžitý dar 3 037,00
Horská, Hana PaedDr.16.05.1963peněžitý dar 2 865,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hráček, Jiří06.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 3 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, František RSDr. Mgr.09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Hrůza, Ivan JUDr.03.08.1954peněžitý dar 12 000,00
Hrůza, Ivan JUDr.03.08.1954peněžitý dar 2 600,00
Hubáčková, Gabriela28.01.1975peněžitý dar 80 000,00
Hubený, Pavel29.05.1954peněžitý dar 32 232,00
Hubený, Pavel29.05.1954peněžitý dar 35 000,00
Indráková, Blanka02.03.1955peněžitý dar 40 000,00
ITFE z.s.4839251bezúplatné plnění 3 000,00 (tvorba webové prezentace)
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 6 094,00
Jakubek, Oldřich RSDr.03.05.1948peněžitý dar 1 228,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 300,00
Janurová, Dana26.12.1953peněžitý dar 550,00
Jarošová, Marie RSDr. CSc.04.02.1947peněžitý dar 5 886,00
Jirků, Jaroslav Ing.23.03.1970peněžitý dar 2 400,00
Jopek, Miroslav Ing.17.11.1958peněžitý dar 3 684,00
Jopek, Miroslav Ing.17.11.1958peněžitý dar 3 638,00
Jopek, Miroslav Ing.17.11.1958peněžitý dar 3 684,00
Jordán, Josef02.08.1992bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Jordánová, Monika15.06.1966bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Jurčák, František02.10.1948peněžitý dar 98,00
Jurčák, František02.10.1948peněžitý dar 392,00
Jurčák, František02.10.1948peněžitý dar 294,00
Jurčák, František02.10.1948peněžitý dar 98,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 3 684,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 3 684,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 3 638,00
Kališ, Dalibor Ing.05.04.1944peněžitý dar 16 800,00
Kališ, Dalibor Ing.05.04.1944peněžitý dar 12 000,00
Kalousková, Ivana RSDr.10.07.1952peněžitý dar 12 000,00
Kamená, Justina Ing.11.12.1954peněžitý dar 7 322,00
Karásek, Oldřich04.04.1949peněžitý dar 3 825,00
Klán, Jan Bc.29.11.1982peněžitý dar 50 000,00
Klán, Jan Bc.29.11.1982peněžitý dar 50 000,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 404,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 702,00
Knapová, Marie01.03.1959peněžitý dar 2 340,00
Kobrová, Helena02.07.1961peněžitý dar 597,00
Kohlíček, Jaromír Ing. CSc.23.02.1953peněžitý dar 10 000,00
Kohlíček, Jaromír Ing. CSc.23.02.1953peněžitý dar 50 000,00
Kohlíček, Jaromír Ing. CSc.23.02.1953peněžitý dar 250 000,00
Kohlíček, Jaromír Ing. CSc.23.02.1953peněžitý dar 10 527,00
Kohoutová, Erika01.06.1953peněžitý dar 10 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 7 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Konečná, Kateřina20.01.1981peněžitý dar 60 000,00
Konečná, Kateřina20.01.1981peněžitý dar 20 000,00
Konečná, Kateřina20.01.1981peněžitý dar 20 000,00
Koníček, Vladimír RNDr.23.02.1964peněžitý dar 172 150,00
Kotáb, Jan21.01.1989bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Kotala, Jan09.01.1981peněžitý dar 2 298,00
Kotala, Jan09.01.1981peněžitý dar 3 750,00
Kotala, Jan09.01.1981peněžitý dar 2 500,00
Kotala, Jan09.01.1981peněžitý dar 3 750,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 2 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing. arch.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Kováčik, Pavel Ing.07.02.1955peněžitý dar 30 000,00
Kováčik, Pavel Ing.07.02.1955peněžitý dar 8 470,00
Kováčik, Pavel Ing.07.02.1955peněžitý dar 100 000,00
Krajdl, Martin13.05.1980peněžitý dar 5 921,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 6 000,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 1 200,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 400,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 1 200,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 1 200,00
Kroča, Pavel Ing.24.12.1958peněžitý dar 23 500,00
Kružíková, Lidmila Mgr.22.12.1945peněžitý dar 50 000,00
Kružíková, Lidmila Mgr.22.12.1945peněžitý dar 5 000,00
Kružíková, Lidmila Mgr.22.12.1945peněžitý dar 10 200,00
Kružíková, Lidmila Mgr.22.12.1945peněžitý dar 30 000,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 579,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 602,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 241,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953peněžitý dar 1 206,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953peněžitý dar 1 206,00
Kuboš, Karel RSDr.26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kuboš, Karel RSDr.26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 3 096,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 2 064,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 032,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 2 064,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kugler, Josef22.02.1964peněžitý dar 408,00
Kvit, Karel Ing. RSDr.15.06.1951peněžitý dar 4 400,00
Kvit, Karel Ing. RSDr.15.06.1951peněžitý dar 4 400,00
Kwiczalová, Danuta02.08.1948peněžitý dar 11 011,00
LACMAN s.r.o.64793711bezúplatné plnění 2 400,00 (pronájem plochy)
Ladič, Milan04.07.1947peněžitý dar 801,00
Ladič, Milan04.07.1947peněžitý dar 801,00
Ladič, Milan04.07.1947peněžitý dar 1 058,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lankašová, Taťána PhDr06.10.1953peněžitý dar 900,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Látka, Jan05.04.1954peněžitý dar 3 000,00
Ledl, Lubomír JUDr.23.07.1952peněžitý dar 12 000,00
Ledvina, Dalibor21.04.1969peněžitý dar 3 712,00
Linka, Jan11.09.1947peněžitý dar 6 000,00
Linka, Jan11.09.1947peněžitý dar 5 000,00
Lipár, Jan25.05.1934bezúplatné plnění 100,00 (pronájem reklamní plochy)
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 579,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 602,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lišková, Zdeňka JUDr.03.01.1954peněžitý dar 1 568,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 8 400,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 1 600,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 1 600,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 1 600,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 1 600,00
Lukášek, Josef PaedDr.15.02.1952peněžitý dar 1 600,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 2 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 10 497,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 60 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 35 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 4 000,00
Lysáková, Dana Mgr.02.03.1956peněžitý dar 19 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 3 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 17 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 12 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 3 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 3 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 3 000,00
Mackovík, Stanislav Bc.11.03.1967peněžitý dar 17 000,00
Macháček, Vít Ing.27.03.1972peněžitý dar 6 140,00
Macháček, Vít Ing.27.03.1972peněžitý dar 8 550,00
Machová, Olga09.07.1928peněžitý dar 600 000,00
Maleňák, Rostislav01.01.1947peněžitý dar 1 700,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mandát, Stanislav09.11.1953peněžitý dar 441,00
Mareček, Bohuslav21.01.1959bezúplatné plnění 21,00 (umístění banneru)
Marek, Miroslav Ing.27.05.1953peněžitý dar 720,00
Marek, Miroslav Ing.27.05.1953peněžitý dar 11 490,00
Marek, Miroslav Ing.27.05.1953peněžitý dar 1 250,00
Marek, Miroslav Ing.27.05.1953peněžitý dar 5 800,00
Mareš, Martin22.06.1969peněžitý dar 180,00
Mareš, Martin22.06.1969peněžitý dar 180,00
Marková, Soňa Mgr.25.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Marková, Soňa Mgr.25.02.1963peněžitý dar 12 772,00
Marková, Soňa Mgr.25.02.1963peněžitý dar 12 300,00
Maršíček, Zdeněk30.06.1956peněžitý dar 9 800,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 110,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 3 165,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 1 055,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 1 055,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 1 055,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 1 055,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 1 055,00
Maštálka, Jiří MUDr.01.03.1956peněžitý dar 80 000,00
Matějů, Monika05.10.1972peněžitý dar 13 050,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 18 384,00
Mirovská, Veronika15.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (pořadatelská služba)
Mišičáková, Iva15.11.1959bezúplatné plnění 100,00 (umístění předvolebních plakátů)
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 947,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 947,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 947,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 947,00
Mohylová, Eva Mgr.17.10.1983peněžitý dar 1 188,00
Muchová, Eva18.10.1947peněžitý dar 1 050,00
Muchová, Eva18.10.1947peněžitý dar 1 050,00
Muchová, Eva18.10.1947peněžitý dar 1 050,00
Muchová, Eva18.10.1947peněžitý dar 1 050,00
Muchová, Eva18.10.1947peněžitý dar 1 050,00
Murčo, Josef26.10.1951peněžitý dar 2 000,00
Musil, Zdeněk PhDr. Mgr.16.11.1943peněžitý dar 1 954,00
Musil, Zdeněk PhDr. Mgr.16.11.1943peněžitý dar 2 028,00
Musil, Zdeněk PhDr. Mgr.16.11.1943peněžitý dar 2 105,00
Musil, Zdeněk PhDr. Mgr.16.11.1943peněžitý dar 1 954,00
Musil, Zdeněk PhDr. Mgr.16.11.1943peněžitý dar 800,00
Nágrová, Alexandra22.03.1953peněžitý dar 19 978,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav28.07.1941peněžitý dar 4 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 10 756,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 25 650,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 11 865,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 3 300,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 12 825,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 1 468,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nohavová, Alena07.04.1960peněžitý dar 40 000,00
Novák, Jiří Ing.30.07.1946peněžitý dar 50 000,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 5 500,00
Olejník, Filip04.09.1996bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 15 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 50 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. Mgr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 8 400,00
Opálka, Miroslav RSDr.10.09.1952peněžitý dar 9 450,00
Opálka, Miroslav RSDr.10.09.1952peněžitý dar 115 362,00
Passinger, Břetislav12.04.1952peněžitý dar 3 200,00
Pastor, Luboš Mgr.10.02.1968peněžitý dar 600,00
Pastor, Luboš Mgr.10.02.1968peněžitý dar 600,00
Pavelka, František09.09.1940peněžitý dar 4 000,00
Pavlík, Jiří01.04.1947bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Pavlíková, Kateřina03.08.1974peněžitý dar 6 000,00
Pavlíková, Kateřina03.08.1974peněžitý dar 5 000,00
Pawlas, Daniel Bc.01.10.1975peněžitý dar 20 550,00
Pázler, Viktor Ing.15.02.1945peněžitý dar 9 300,00
Pečonka, Libor Ing.16.09.1952peněžitý dar 1 800,00
Pernica, Emil Bc. DiS.22.11.1989peněžitý dar 3 000,00
Pernica, Emil Bc. DiS.22.11.1989peněžitý dar 1 833,00
Petelík, Jaromír Mgr.04.03.1983peněžitý dar 17 500,00
Petelík, Jaromír Mgr.04.03.1983peněžitý dar 3 000,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Petřík, Vladimír03.05.1954peněžitý dar 237,00
Plavcová, Helena Mgr.24.10.1947bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Plavec, Emil JUDr.14.08.1947bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Plavec, Emil JUDr.14.08.1947bezúplatné plnění 3 300,00 (vydání občasníku k volbám)
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Podpůrný spolek SVORNOST0462063bezúplatné plnění 900,00 (pronájem plochy)
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 9 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 500,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 20 000,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Pospíšil, Zdeněk02.08.1947peněžitý dar 361,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 500,00
Rozsár, Jozef JUDr.05.03.1961peněžitý dar 100 000,00
Rozsár, Jozef JUDr.05.03.1961peněžitý dar 30 000,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Ruml, Otakar RSDr. Ing.22.01.1950peněžitý dar 3 750,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 220,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Rybák, Stanislav RSDr.18.05.1948peněžitý dar 8 000,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 500,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 500,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 500,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 500,00
Říha, Martin20.09.1969peněžitý dar 10 000,00
Říha, Martin20.09.1969peněžitý dar 10 000,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 245,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 072,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 6 896,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 6 720,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 004,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 6 500,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 100,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 6 500,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 265,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 7 238,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 6 750,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 182,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 228,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 18 166,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 44 835,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 15 050,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 9 600,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 35 235,00
Semelová, Marta Mgr.01.03.1960peněžitý dar 35 235,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 250,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 000,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 250,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 3 250,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 250,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 3 000,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 250,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 4 000,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 4 500,00
Silber, Radomír Ph.D.30.08.1960peněžitý dar 2 250,00
Skácel, Miroslav PaedDr.23.12.1947peněžitý dar 1 000,00
Skácel, Miroslav PaedDr.23.12.1947peněžitý dar 6 000,00
Skácel, Miroslav PaedDr.23.12.1947peněžitý dar 3 513,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 2 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Sladká, Marcela Bc.29.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Slejška, Roman03.05.1964peněžitý dar 3 000,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 468,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Sloup, Václav JUDr.06.10.1949peněžitý dar 1 528,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 6 000,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 5 000,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 65 000,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 40 000,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 40 000,00
Snopek, Václav Mgr. CSc.20.08.1951peněžitý dar 3 000,00
Soleta Signum s.r.o.26432871bezúplatné plnění 9 600,00 (pronájem plochy)
Soušková, Marta26.08.1941peněžitý dar 22 500,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 290,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 290,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 702,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 700,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 554,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 850,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 1 500,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 877,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 3 723,00
Stránská, Eliška Ing26.03.1958peněžitý dar 1 241,00
Suda, Karel08.05.1949peněžitý dar 750,00
Suda, Karel08.05.1949peněžitý dar 750,00
Suda, Karel08.05.1949peněžitý dar 750,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 850,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 950,00
Svobodová, Aneta Bc.26.01.1989peněžitý dar 850,00
Svobodová, Jana01.03.1950peněžitý dar 9 143,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 6 000,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 9 000,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 9 000,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 6 000,00
Symerský, Michal Ing.17.02.1976peněžitý dar 5 093,00
Symerský, Michal Ing.17.02.1976peněžitý dar 5 093,00
Symerský, Michal Ing.17.02.1976peněžitý dar 3 499,00
Szukalská, Zdenka Ing.13.09.1959peněžitý dar 2 898,00
Szukalská, Zdenka Ing.13.09.1959peněžitý dar 9 891,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 340,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 1 394,00
Šenfeld, Josef Ing.13.11.1961peněžitý dar 76 950,00
Šenfeld, Josef Ing.13.11.1961peněžitý dar 62 100,00
Šenkýř, Václav Doc. Dr. CSc.03.04.1941peněžitý dar 2 160,00
Šeráková, Helena04.12.1996bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelské služby)
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 6 272,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 76 908,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 25 000,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 568,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 51 300,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šikýř, Petr Bc.11.01.1962peněžitý dar 1 693,00
Šimůnek, Petr17.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Šimůnek, Petr17.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Šimůnek, Petr17.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Šimůnek, Petr17.02.1965peněžitý dar 20 000,00
Šimůnek, Petr17.02.1965peněžitý dar 7 000,00
Škarda, Lubomír Ing.09.08.1953peněžitý dar 8 210,00
Škorupa, Tomáš05.04.1982peněžitý dar 9 839,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr.01.02.1949peněžitý dar 5 750,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 600,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šmíd, Stanislav26.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Stanislav26.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Stanislav26.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Stanislav26.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 10 000,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 13 100,00
Štefanová, Monika Magdaléna21.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Štefanová, Monika Magdaléna21.06.1969peněžitý dar 6 000,00
Štefanová, Monika Magdaléna21.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 340,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 394,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 1 340,00
Štefek, Ivan JUDr.04.10.1951peněžitý dar 54,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 892,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 892,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 892,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 892,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 7 800,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 1 532,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 241,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 241,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 8 806,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 8 806,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 158,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Štěpán, Lubomír Ing.21.09.1954peněžitý dar 3 000,00
Štěpán, Lubomír Ing.21.09.1954peněžitý dar 6 000,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 7 200,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 14 400,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 14 400,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 14 400,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 18 015,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 7 200,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 7 200,00
Šustek, Miroslav05.09.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení banneru)
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švantner, Miloslav24.08.1947peněžitý dar 700,00
Švec, Zdeněk Ing.02.02.1955peněžitý dar 10 186,00
Švejdová, Jana04.06.1966peněžitý dar 13 500,00
Švejdová, Jana04.06.1966peněžitý dar 8 200,00
Švendová, Dagmar BA, LL. M.22.09.1977bezúplatné plnění 100,00 (umístění předvolebních plakátů)
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
TEDOS Mikulov26949962bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení volebního banneru)
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesař, Vojtěch04.03.1948peněžitý dar 3 037,00
Tesař, Vojtěch04.03.1948peněžitý dar 4 800,00
Tomaníková, Ludmila24.09.1945peněžitý dar 3 300,00
Trefil, Zdeněk16.02.1976peněžitý dar 60 000,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trojanová, Daniela06.02.1952peněžitý dar 1 500,00
Trojanová, Daniela06.02.1952peněžitý dar 1 500,00
Truparová, Šárka RSDr.20.08.1952peněžitý dar 10 800,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 113,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 032,00
Uhrecký, Jan06.02.1955bezúplatné plnění 500,00 (pořadatelská služba)
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 10 650,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 675,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 11 865,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 11 865,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 12 818,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 3 056,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 468,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 528,00
Vejvoda, Kamil04.08.1972peněžitý dar 6 650,00
Veselý, Kamil09.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Kamil09.03.1967peněžitý dar 1 543,00
Veselý, Zdeněk17.11.1952bezúplatné plnění 6 000,00 (vyvěšení volebního banneru)
Viták, Jiří10.09.1953peněžitý dar 790,00
Viták, Jiří10.09.1953peněžitý dar 281,00
Viták, Jiří10.09.1953peněžitý dar 2 606,00
Viták, Jiří10.09.1953peněžitý dar 790,00
Vítek, Emil29.04.1958peněžitý dar 6 000,00
Vítek, Jiří23.01.1949peněžitý dar 2 000,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 2 100,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 700,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 050,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 900,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 750,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 000,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 900,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 885,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 750,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 050,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 100,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 300,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 6 800,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 7 300,00
Vojta, Josef12.04.1949bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 1 710,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 873,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 440,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vondrášek, Josef Ing.25.07.1950peněžitý dar 60 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965bezúplatné plnění 145 200,00 (tisk a roznos volebních letáků)
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 10 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 104,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 052,00
Všetečka, Petr JUDr.02.10.1948peněžitý dar 5 130,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 2 064,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vytiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 443,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 1 557,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 4 620,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 77 000,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 4 620,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 51 400,00
Zachariaš, Filip28.04.1993peněžitý dar 7 350,00
Zachariaš, Filip28.04.1993peněžitý dar 20 000,00
Zachař, Jindřich15.07.1942bezúplatné plnění 21,00 (umístění volebního banneru)
Zelený, Jaroslav Doc. Ing. CSc.07.01.1948peněžitý dar 700,00
Zika, Petr Mgr.24.02.1957peněžitý dar 1 500,00
Zima, Jiří PhDr.06.06.1960peněžitý dar 3 900,00
Zima, Jiří PhDr.06.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Zima, Jiří PhDr.06.06.1960peněžitý dar 6 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 100,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 300,00
Zlatníček, Alois Doc. PhDr. CSc.19.05.1935peněžitý dar 2 000,00
Zlatníček, Alois Doc. PhDr. CSc.19.05.1935peněžitý dar 2 000,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 300,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 304,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 200,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 300,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 400,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 200,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 300,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 200,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 264,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 200,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 300,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 1 200,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Znamenáček, František20.09.1948peněžitý dar 350,00
Žítek, Miroslav Mgr.05.03.1956peněžitý dar 8 676,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 272 855,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Active Vision SE2414931455 655,00 (reklamní billboardy, brožury)
Autodoprava Dvořák0147607672 000,00 (pronájem autobusu)
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965145 200,00 (tisk a roznos volebních letáků)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Alena Nohavová 07.04.1960 Třeboň 59 000,00