Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA - předsedaDatum: 28.03.2018 09:02:35
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: audit.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_politicke_strany_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 134 894 977,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
29 364 300,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 51 853 085,00
4 Členské příspěvky 4 533 791,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 29 876 465,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 19 036 505,00
7 Úroky z vkladů 6 653,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 224 178,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 18 471 405,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 373 427,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 55 620 782,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent generálního sekretáře 1
Volební manažer 1
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Analytik 2
Zahraniční tajemník 1
Účetní 2
Mzdová účetní a personalista 2
Asistent předsedy 2
Informatik 3
Technická správa 4
Krajský tajemník 14
Organizační pracovník 5

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 200 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Česká spořitelna a.s. 45244782 3 228 708,00 31.07.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 29 876 464,94 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
„Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou”47858591bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Abraham, Josef06.12.1960bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
ABSOLUTE COMPANY s.r.o.24813818peněžitý dar 50 000,00
Adamcová, Danuše25.11.1951peněžitý dar 20 000,00
Adamcová, Jarka01.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamec, František06.09.1951peněžitý dar 30 000,00
Adamec, Ondřej12.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Petr21.06.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamec, Václav26.07.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamec, Václav08.10.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 30 000,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 100,00
Adamec, Zdeněk06.01.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Adamec, Zdeněk06.01.1974peněžitý dar 17 000,00
Adámek, Bohumil03.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Adámek, Bohumír08.04.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Adamková, Marie19.05.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamusová, Kamila22.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Adamus, Petr21.06.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.28658094peněžitý dar 5 000,00
AG - Horní Rybníky s.r.o.60934841bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Albrecht, František29.05.1943bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Ambrozek, Ladislav27.02.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ambrozek, Ladislav27.02.1970peněžitý dar 18 000,00
Anderle, Leoš22.10.1975peněžitý dar 160 000,00
Andersová, Alena09.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Andree, Kamil21.09.1971peněžitý dar 150 000,00
Andree, Kamil21.09.1971peněžitý dar 29 500,00
Andrés, Jaroslav27.04.1980bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Anna, Jelínková22.05.1965bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Antoš, Stanislav13.11.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Antoš, Stanislav13.11.1966peněžitý dar 20 000,00
Anzenbacher, Vilém31.12.1989peněžitý dar 17 000,00
Anzenbacher, Vilém31.12.1989peněžitý dar 6 000,00
APOLENKA z.s.69859914bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci70863229bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Auer, Karel06.01.1940bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
AUTOCONTROL, spol. s r.o.25345320bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Bačák, Alois10.12.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Báča, Martin16.10.1976peněžitý dar 3 600,00
Báča, Martin16.10.1976peněžitý dar 1 100,00
Báča, Martin16.10.1976peněžitý dar 1 800,00
Bačkavský, Pavel02.03.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bajer, František17.04.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Bajer, Jiří24.05.1960bezúplatné plnění 3 322,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Bajerová, Jana20.05.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bajer, Zdeněk08.05.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balážová, Cyrila04.07.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balcarová, Marie01.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balek, Martin31.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Balušek, Pavel15.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Balušek, Pavel15.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bambula, Miloslav18.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Banaš, Marek28.07.1976peněžitý dar 2 000,00
Bandouch, Antonín21.10.1938bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Baranek, Lada31.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Baranek, Lada31.03.1972bezúplatné plnění 10 000,00 (věcný dar- billboadry- KVA)
Baranek, Lada31.03.1972bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar- LED obrazovka - KVA)
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 2 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 2 500,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Baranová, Svatava13.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Baranovič, Miroslav14.06.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Baroň, Milan01.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bárta, Vladimír22.10.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Bártl, Vojtěch27.12.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartoň, Jaroslav27.05.1945bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Bartoszová, Anna02.01.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Bartošek, Jan10.11.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartošek, Jan10.11.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartošek, Jan10.11.1971peněžitý dar 200 000,00
Bartošek, Jan10.11.1971peněžitý dar 35 000,00
Bartošek, Jaroslav15.11.1972peněžitý dar 100 000,00
Bartošek, Tomáš15.09.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Bartošová, Ivana06.10.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 45 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 30 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 20 000,00
Bartošová, Marie19.10.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bartošová, Václava04.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartošová, Václava04.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartošová, Václava04.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bartoš, Roman05.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bartůšek, Jan04.10.1964peněžitý dar 1 000,00
Bařák, Tomáš30.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bařák, Tomáš30.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bařák, Tomáš30.09.1975peněžitý dar 20 000,00
Basl, Jiří16.03.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Běčák, Jiří28.12.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bečica, Alois15.09.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Běhal, Martin12.05.1992bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Bekárek, Štěpán15.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bekárek, Štěpán15.05.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bekárek, Štěpán15.05.1967peněžitý dar 4 500,00
Bělobrádek, Jan25.07.1974peněžitý dar 100 000,00
Bělobrádek, Pavel MVDr.25.12.1976bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Bělobrádek, Pavel25.12.1976peněžitý dar 250 000,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976bezúplatné plnění 7 800,00 (věcný dar- notebook Dell)
Belorit, Zdeněk08.02.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Benek, Pavel23.08.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Benešík, Ondřej27.06.1976peněžitý dar 12 000,00
Beneš, Milan22.10.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 2 850,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 517,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 517,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 491,00
Berger, Miroslav04.03.1965bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Berger, Petr01.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Berka, Pavel11.05.1972bezúplatné plnění 12 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Berka, Pavel20.06.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bezděková, Renáta25.01.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bezděk, Pavel10.05.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
BFS Energo, a.s.24674508peněžitý dar 100 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 4 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Bohumil30.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bílek, Roman.Ing.12.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Bílek, Zdeněk09.01.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Bilík, Jan13.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Billik, Andělín16.07.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Binderová, Jiřina05.03.1958bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Bitnar, Stanislav06.08.1946bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Bittnerová, Eva06.01.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blabol, Miroslav25.01.1982peněžitý dar 200,00
Blabolová, Vlasta06.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Blaha, František16.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Bláha, Petr18.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Blaha, Vladimír12.03.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Blaha, Vladimír12.03.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Blahoutová, Alena09.12.1941bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Blahová, Michaela19.06.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 2 000,00
Blahuta, Tomáš25.06.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blatoň, Martin26.07.1983peněžitý dar 2 000,00
Blažej, Tomáš14.05.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Blažek, Jaromír27.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Blažková, Pavla12.07.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bloudíčková, Zdeňka28.07.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Boháčková, Martina13.02.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Böhm, Marián23.08.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bochňák, Jan Ing.30.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bojková, Anna12.11.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bokoř, Ivo14.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bono Vino s.r.o.27729702peněžitý dar 200 000,00
Borek, Antonín23.02.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Borek, Petr06.07.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Borgula, Jan16.09.1974peněžitý dar 120 000,00
Borovec, Josef11.01.1941bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Boštíková, Hana22.11.1973bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 5 000,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 2 500,00
Botročíková, Libuše04.04.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Boublík, Zbyněk10.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Bouda, Karel27.11.1932bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Boudná, Michaela30.10.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Brablík, Stanislav07.06.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Bradáč, Antonín06.12.1957bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Bradáčová, Zdeňka13.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Branny, Jan27.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Josef14.04.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brdíčko, Ondřej10.11.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bretschneider, Ladislav15.09.1989peněžitý dar 30 000,00
Breuerová, Marie22.03.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Brixi, Tomáš10.04.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Brixi, Tomáš06.03.1974bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Brokeš, Pavel03.04.1973peněžitý dar 2 000,00
Brožek, Jan10.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Brožek, Jan10.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 168,00
Brož, Marek18.02.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Brychta, Antonín23.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Brzobohatý, Antonín01.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Břádle, Jiří06.11.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Břicháček, Petr06.03.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Bubák, Jiří06.05.1954bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Bučil, Petr13.10.1964peněžitý dar 2 400,00
Buchta, Břetislav21.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buchta, Pavel04.02.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Bukovský, Vladimír10.08.1953bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Bumbálek, Luboš09.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Bumba, Pavel19.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 9 000,00
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 15 000,00
Burianová, Hana15.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Bury, Marek16.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Buza, Josef01.02.1960bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Bžoch, Ján03.10.1985peněžitý dar 10 000,00
Cacáková, Markéta01.02.1978bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 8 500,00
Carbol, Jiří04.02.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 15 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 25 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Carbolová, Anna20.07.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Cee, Jan26.05.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Cee, Jan26.05.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Cejnek, Václav25.09.1961bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 15 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 8 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 1 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Centrum péče o ženu, s.r.o.28269888bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Cieslar, Jan14.10.1977peněžitý dar 2 000,00
Comstock, Craig30.08.1972peněžitý dar 100 000,00
Comstock, Craig30.08.1972peněžitý dar 50 000,00
Comstocková, Irma28.09.1975peněžitý dar 50 000,00
Coufal, Vladimír04.07.1968bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Coufal, Vladimír04.07.1968peněžitý dar 10 000,00
cresco&finance a.s.27755177bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Crha, Antonín31.01.1961peněžitý dar 9 200,00
Crha, Ladislav24.03.1979bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Cudlman, Miroslav24.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Curha, Josef16.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Curylo, Lukáš03.02.1974peněžitý dar 34 000,00
Curylo, Lukáš03.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Cvejn, Václav13.08.1944bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Cyrus, Bohumír25.05.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Czerneková, Libuše11.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Czerný, Jan21.04.1967peněžitý dar 11 111,00
Czudek, Jan29.04.1955peněžitý dar 2 000,00
Čabanová, Jana28.12.1963bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Čada, Václav05.11.1937bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Čadecký, Pavel09.01.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čajan, Radek31.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čala, Petr10.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čapek, Daniel16.07.1981bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Čáp, Václav15.07.1974bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Častulík, Josef16.01.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čečman, Ivo12.09.1975peněžitý dar 40 000,00
Čečman, Ivo12.09.1975peněžitý dar 30 000,00
Čechová, Marie07.09.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Čejková, Zdeňka13.04.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čepelková, Veronika19.12.1980peněžitý dar 500,00
Čermák, Zbyněk05.06.1972bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Černý, František17.10.1978bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Červená, Lidmila04.06.1946bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Červenka, Petr31.07.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
ČEVAK a.s.60849657peněžitý dar 100 000,00
Čižinský, Jan22.04.1978peněžitý dar 37 000,00
Čižinský, Jan22.04.1978peněžitý dar 60 000,00
Číž, Pavel09.06.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čmielová, Jarmila09.01.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čmielová, Tereza25.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čoková, Marie25.06.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Čoupek, Jindřich26.08.1944bezúplatné plnění 250,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Čuhelová, Monika18.01.1974bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 49 999,00
Čupová, Miroslava26.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Čupová, Miroslava26.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Čupová, Miroslava26.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Čuřík, Tomáš12.07.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřinová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
D U K O R s.r.o.60934883bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Daďo, Stanislav25.03.1934peněžitý dar 1 000,00
Daněk, Vladimír12.10.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Dänemark, Jerzy04.04.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Danihel, Jiří16.01.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Daška, Milan09.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
David, Jan09.02.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
David, Petr24.09.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dědková, Gerlinda14.02.1936bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Dědourková, Jana19.10.1988bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Derner, Michal12.09.1962bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 000,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 2 500,00
Dezort, Martin20.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově48806749bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově48806749bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově48806749bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově48806749bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
DIANA COMPANY,spol.s r.o.60469463peněžitý dar 200 000,00
Diehel, Otmar10.10.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dihlová, Marie21.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dikoras, Tomáš24.04.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dikoras, Tomáš24.04.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část45247935bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Disavino plus s.r.o.2953811bezúplatné plnění 8 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dlouhý, Patrik30.09.1976peněžitý dar 10 000,00
Dobeš, Josef02.09.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Dobrovolný, Jindřich11.12.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Dočekalová, Marie25.02.1929bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Dočkalová, Marie27.09.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dohnálek, Jiří11.02.1965bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Dokulil, Jan02.05.1964peněžitý dar 100 000,00
Doležal, Aleš18.12.1969bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Doležal, Aleš18.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Doležálek, Vít10.03.1982peněžitý dar 310 000,00
Doležal, Lubomír09.10.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dolská, Jaroslava25.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Dolská, Jaroslava25.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.28606370bezúplatné plnění 2 500,00 (věcný dar - polepy auta MSL)
Dopravní stavby Brno, s.r.o.45474281peněžitý dar 100 000,00
Dostál, František29.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Dostál, Jan03.03.1961peněžitý dar 49 000,00
Dostálová, Radka21.02.1963peněžitý dar 30 000,00
Doubková, Marie10.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Doubková, Marie10.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Doubková, Marie10.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Doubrava, Pavel11.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Drábik, Augustin07.09.1939bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Dračková, Růžena28.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Drastik, Josef29.08.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Drbohlav, Jiří20.03.1961bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 30 000,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drška, Jiří01.10.1948bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Dúbek, Jiří16.02.1949bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dubová, Lucie12.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dubský, Vladimír25.09.1958bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Duda, Vladislav31.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dudík, Karel14.01.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Dudíková, Marie13.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Ducháček, Stanislav26.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Duchková, Jana11.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Dulava, Martin20.12.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dulavová, Jana12.08.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dumbrovská, Michaela10.09.1957peněžitý dar 22 068,00
Durďák, Zdeněk21.01.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o.27763196bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dušan Horák - Horákovy Školky65831209bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Dušek, Ondřej29.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Dvorná, Marie12.03.1972bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Dvorský, Eduard Ing.21.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvorský, Eduard21.09.1964peněžitý dar 3 300,00
Dvorský, Václav21.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Dvořáček, Jiří24.02.1970peněžitý dar 16 000,00
Dvořáček, Pavel08.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Petr11.10.1989bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Dvořák, Václav12.07.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Dvořák, Zdeněk18.01.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Dvořák, Zdeněk18.01.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Dvořák, Zdeněk18.01.1954peněžitý dar 50 000,00
Dželiová, Anna15.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Džemal, Gërbani30.09.1974peněžitý dar 200,00
EC Kutná Hora s.r.o.28497422peněžitý dar 200 000,00
Eckert, Helena04.06.1943peněžitý dar 50 000,00
Edelsdezner, Tomáš21.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Egererová, Jaroslava16.02.1956bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Ehrhardt, Jan09.09.1945bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Eignerová, Ivana19.04.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Ekstein, Luděk23.11.1966bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Elbote s.r.o.29190606peněžitý dar 80 000,00
Eliáš, Ondřej28.03.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Eliáš, Ondřej28.03.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
ELSPET s.r.o.63489996bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
ELSPET s.r.o.63489996bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
ENERGIE Termo s.r.o.25970852bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
ENERGIE Termo s.r.o.25970852bezúplatné plnění 2 556,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Eurogalaxie s.r.o.27703231bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Eva Kandrnálová75515181bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fafílek, Bohumil02.06.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Faifer, Adolf04.06.1936bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Faifer, Adolf04.06.1936bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové69576025bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Farská, Myriam08.11.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fasora, Pavel27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
Felner, František05.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
FERI BOOT Varadiová Eva45620741bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
FERRUM s.r.o.49968947bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
FERRUM s.r.o.49968947peněžitý dar 15 000,00
Fialová, Alena10.11.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fialová, Jitka22.06.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Fidrmuc, Jaroslav26.04.1958peněžitý dar 25 000,00
FIGHT SPORT s.r.o.27813801peněžitý dar 150 000,00
Filip, Jiří16.06.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Filipová, jana27.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Filipová, Jaroslava19.01.1965bezúplatné plnění 1 387,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Filip, Rostislav23.09.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Filip, Zdeněk01.06.1942bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Fišerová, Marie07.05.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Fizek, Martin07.06.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banne - MSL)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Flesar, Otakar02.12.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Fojtík, Jiří26.01.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fojt, Zdeněk03.02.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Folejtar, Jan15.11.1982peněžitý dar 500,00
Folejtar, Jan15.11.1982peněžitý dar 500,00
Foltýnová, Marie04.12.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Forišková, Dana17.05.1956bezúplatné plnění 6 050,00 (věcný dar - vytištění kapesních kalendářů - MSL)
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 25 000,00
Forišková, Dana17.05.1956bezúplatné plnění 8 000,00 (věcný dar - víno - MSL)
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 2 000,00
Forišková, Dana17.05.1956peněžitý dar 16 000,00
Formánková, Alena26.07.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Fousek, Vilém04.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Fradyšková, Libuše16.01.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Frait, Lubomír03.02.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Franek, Karel15.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Franta, Lukáš12.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Franta, Lukáš12.12.1979peněžitý dar 1 700,00
František Fornůsek - Lexan Kunovice74662864bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
František, Bradáč28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Františ, Ladislav26.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Frgala, Vlastimil14.10.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Fritscher, Jan27.06.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Fritz, Daniel18.04.1985peněžitý dar 1 650,00
Fryč, Zdeněk24.05.1936bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fukala, Libor11.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Fukala, Petr05.06.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Funda, Zdeněk01.01.1981peněžitý dar 100 000,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Fürst, Jan05.12.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Fürst, Richard27.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Gabal, Ivan15.01.1951peněžitý dar 150 000,00
Gabriel, Petr30.12.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Galasovská, Bronislava26.06.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Galiová, Irena11.02.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gavlasová, Jana18.03.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gavlasová, Vojtěška20.12.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gebrt, Karel27.01.1944bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Gelnarová, Božena05.08.1924bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnarová, Helena28.01.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Václav26.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gelnar, Vladimír10.02.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Géryková, Radana27.04.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gerža, Pavel14.03.1954bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Gistingerová, Sylva19.01.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gistingerová, Sylva19.01.1972peněžitý dar 5 000,00
Glatzová, Marie07.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Glazer, Václav23.12.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Glogar, Jaroslav16.04.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gloser, Bedřich04.03.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Gogelová, Regina17.12.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 3 000,00
Goiková, Anna22.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 117 000,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 6 000,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 24 000,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Gold, Zdeněk26.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gongol, Jaroslav23.11.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Gorčík, Josef04.09.1962peněžitý dar 150 000,00
Górny, Miroslav12.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Górny, Miroslav12.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Görög, Karolína29.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Götz, Ondřej13.12.1969bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Grabec, Jan01.06.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Gracias, Josef29.03.1968bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Grecová, Marcela26.08.1984bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Gregora, Stanislav12.10.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Gregor, Petr05.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Gregor, Petr05.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Grolich, Jan01.04.1984bezúplatné plnění 250,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Grolich, Jan11.06.1984peněžitý dar 12 000,00
Groušlová, Věra29.03.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grubner, Emanuel25.08.1951bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Grunděl, David19.03.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Grutmanová, Františka19.02.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Günter, Jordan11.07.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Habrnál, Oldřich05.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hadáček, Lubomír17.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hadraba, Stanislav26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
HAHN s.r.o.25824023bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hahnová, Ivana12.12.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hainc, Jaromír24.03.1952bezúplatné plnění 150,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hainc, Rostislav29.08.1988bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hájek, Jan20.06.1948bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Hájková, Alena14.06.1939bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Hák, Jan19.04.1931bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Haláková Oľga47697253bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Halfar, Lukáš06.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Halfar, Lukáš06.03.1981peněžitý dar 100,00
Halfar, Lukáš06.03.1981peněžitý dar 100,00
Haloda, Stanislav20.03.1982bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Haltmar, Petr13.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hamalová, Dagmar06.07.1969peněžitý dar 90 000,00
Hamalová, Dagmar06.07.1969peněžitý dar 13 000,00
Hampl, Václav23.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hamrozi, Jiří27.12.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hamrozi, Jiří27.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Hamrozi, Jiří27.12.1977peněžitý dar 23 000,00
Hamroziová, Anna19.02.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hamšík, Michal03.12.1972peněžitý dar 45 000,00
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hanáček, Vladimír28.01.1987peněžitý dar 500,00
Hanáková, Anna14.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Haňáková, Blanka09.06.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hanáková, Eva01.09.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hanák, Stanislav13.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hanák, Stanislav13.05.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hanák, Stanislav06.09.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hanke, Ervín19.09.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanslík, Lukáš01.06.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanusová, Marie30.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hanych, Michal22.06.1990peněžitý dar 60 000,00
Hanzal, Jindřich17.06.1956bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Hanzlíčková, Stanislava20.04.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Harsa, Jan04.06.1975bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Hasalík, Stanislav11.03.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hasalík, Stanislav11.03.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hasalík, Stanislav11.03.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hasal, Jaromír21.08.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Havlík, Josef17.09.1951bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Havran, Zdislav18.04.1949peněžitý dar 3 000,00
Házová, Zdislava09.08.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hecl, Petr29.06.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Heikenwälder, Jakub20.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Hejl, Jaroslav04.01.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří21.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří21.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří21.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Jiří14.09.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hellerová, Irena18.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hellerová, Irena18.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hellerová, Irena18.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Šimon16.01.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 30 000,00
Herbrych, Josef20.04.1963peněžitý dar 3 000,00
Herbrychová, Anna30.05.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Herbrychová, Věra27.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Herman, Daniel28.04.1963peněžitý dar 165 000,00
Hermann, Josef16.07.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hermann, Josef16.07.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hermann, Josef16.07.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 9 000,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 11 000,00
Herot, Miroslav01.03.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana24.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana24.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Herotová, Jana24.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Heřmánek, Petr09.06.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Hes, Josef15.11.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hinner, Eduard28.10.1956peněžitý dar 150 000,00
Hinner, Eduard28.10.1956peněžitý dar 200 000,00
Hladík, Petr21.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hladík, Petr21.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hladík, Petr21.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hladík, Petr21.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hladík, Petr21.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 2 850,00
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 2 250,00
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 1 995,00
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 2 010,00
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 50 000,00
Hladký, Bohdan08.02.1981bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hladký, František24.02.1982bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hlava, Stanislav01.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hlava, Stanislav01.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hlava, Stanislav01.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hlavinka, Jiří04.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Hlavínková, Zdislava09.12.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hlinky 34 s.r.o.26968029peněžitý dar 100 000,00
Hlisnikovský, Milan14.05.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hlostová, Miluše29.06.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hnilica, Pavel28.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hoferic, Miloslav04.08.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Hoffman, Petr11.01.1974peněžitý dar 30 000,00
Holčík, Tomáš17.03.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Holeš, Pavel03.12.1974peněžitý dar 100 000,00
Holík, Jiří04.02.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Holík, Miloš11.05.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Holíková, Františka01.01.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Holiš, Josef20.06.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Holý, Otakar15.03.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Holý, Vladimír16.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Homolka, Josef15.10.1964peněžitý dar 10 000,00
Honcová, Miluše14.12.1948bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Honěk, Jiří15.08.1972peněžitý dar 200 000,00
Hönig, Pavel27.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Honsa, Ladislav23.07.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Honusek, Ladislav23.06.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Honusek, Tomáš14.12.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Honz, Josef19.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Honz, Josef19.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Honz, Josef19.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Honz, Josef19.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Horáček, Pavel07.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Horák, Alois02.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Horák, Antonín20.10.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Horák, Jaroslav09.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 30 000,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 400,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 400,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Miloš02.08.1975bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Horáková, Libuše09.03.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Horák, Václav07.05.1961peněžitý dar 4 700,00
Horká, Anežka24.02.1940bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Horká, Marta26.06.1967bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Horký, Milan05.09.1948peněžitý dar 1 000,00
Horníček, Jan10.01.1962bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Horník, Antonín13.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hortová, Ilona25.03.1975peněžitý dar 40 000,00
Horut, Tomáš18.06.1983peněžitý dar 3 672,00
Horvátová, Magdalena10.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Horvátová, Magdalena10.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hořava, Pavel22.09.1956peněžitý dar 150 000,00
Hořava, Tomáš19.10.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hořínek, Jiří14.06.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 3 000,00
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 2 408,00
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Hosek, Marián13.11.1950bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Hoskovcová, Marie27.01.1958bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Hospůdka, Martin17.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Hošek, Marián13.11.1950peněžitý dar 75 000,00
Hošek, Marián13.11.1950peněžitý dar 17 300,00
Hošková, Marie27.02.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hotař, Zdeněk29.01.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hotel Hluboký dvůr, a.s.25394967peněžitý dar 100 000,00
Hotel Hluboký dvůr, a.s.25394967peněžitý dar 300 000,00
Houška, Miroslav02.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Houška, Miroslav02.04.1959peněžitý dar 7 000,00
Houšková, Jana24.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Houšť, František02.09.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hovorka, Josef11.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 10 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 9 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 2 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 12 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 20 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Hovorka, Ludvík13.06.1963peněžitý dar 9 000,00
Hovorková, Jana11.09.1972bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Hoyerová, Libuše03.09.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Hrabovský, Jaroslav24.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hrabovský, Jaroslav24.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hradil, Jiří02.09.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hradil, Jiří02.09.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hrdina, Jan12.06.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hrdina, Jan12.06.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hrdinová, Marie14.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hrdlička, Miloš12.09.1973bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Hrdlička, Miloš21.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Hrežo, Jan30.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Hrochová, Barbora30.06.1975peněžitý dar 200 000,00
Hromek, Karel04.03.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Hronek, Ivan05.08.1956bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Hrubeš, Karel14.07.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Hrubeš, Karel14.07.1972peněžitý dar 3 000,00
Hrubý, Jaroslav09.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Hrubý, Karel24.12.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hrůzek, Lubomír19.12.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hruzíková, Zdenica29.01.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hubáček, Bohumil22.12.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hubáčková, Štěpánka21.12.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hučková, Jarmila11.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Huďa, Tomáš08.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Huďa, Tomáš08.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Huďa, Tomáš08.02.1969peněžitý dar 2 000,00
Hudcová, Jolana11.11.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hudečková, Alena19.10.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Hulicius, Eduard22.12.1948peněžitý dar 10 000,00
Huliciusová, Anna03.05.1974peněžitý dar 5 000,00
Huneš, Robert09.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Huneš, Robert09.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Huneš, Robert09.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Huneš, Robert09.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Huneš, Robert09.11.1968peněžitý dar 2 000,00
Hůrka, Radek10.01.1978bezúplatné plnění 834,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Husáková, Zdenka04.11.1973bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Husták, Václav20.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Husták, Václav20.03.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Hvožďa, František30.05.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hylena, Ladislav12.11.1974bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Hýlová, Lea27.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Hynek, Karel08.08.1940peněžitý dar 300 000,00
Hynek, Štěpán23.04.1976bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 100,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 100,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 200,00
Hýsek, Lukáš27.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hýsek, Lukáš27.02.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Hýsek, Lukáš27.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 3 600,00
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 2 500,00
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 200,00
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 3 600,00
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 200,00
Charvát, Martin18.05.1965peněžitý dar 150 000,00
Charvátová, Romana07.10.1967bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Chládková, Anna15.08.1948peněžitý dar 50 000,00
Chlebek, Roman16.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chlebková, Jana16.05.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chlumecká, Libuše22.02.1939bezúplatné plnění 150,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Chlupatý, Bedřich13.02.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chlupová, Alena04.01.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chmelík, Karel09.05.1940bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Chmelíř, Zdeněk02.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Chodurová, Eliška03.04.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chocholatý, Josef20.11.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chromčák, Jaroslav20.09.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Chrpa, Petr12.02.1976peněžitý dar 1 200 000,00
Chříbek, Miloš18.04.1973peněžitý dar 2 000,00
Chudárek, Jan17.02.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chudárek, Jan17.02.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chupík, Stanislav11.02.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chupík, Stanislav11.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 850,00
Chytil, Jaroslav16.04.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Chytil, Jaroslav16.04.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ing. Vladislav Toman11615761peněžitý dar 100 000,00
Ing., Jan18.04.1962peněžitý dar 6 480,00
INREKA PLOŠINY s.r.o.25521039peněžitý dar 280 000,00
Ivanko, Martin19.04.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Ivičičová, Jitka24.11.1980peněžitý dar 3 000,00
Ivičičová, Jitka24.11.1980peněžitý dar 3 000,00
Ivičičová, Jitka24.11.1980peněžitý dar 6 000,00
Jäger, Petr22.01.1980peněžitý dar 40 626,00
Jahnová, Markéta17.08.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jakubík, Jiří06.05.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jalůvka, Jan22.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jan Poukar12429988bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Janáček, Martin20.08.1998bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Janáček, Martin20.08.1998bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Janáček, Martin20.08.1998bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Janáčková, Hana24.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Janák, Rudolf21.01.1951bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Janalík, Antonín08.12.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jandová, Irena19.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Janečka, Libor17.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janečková, Jana16.05.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janečková, Jana16.05.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janečková, Marie01.04.1963peněžitý dar 14 000,00
Janek, Daniel28.12.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Janík, Dušan26.04.1984peněžitý dar 3 000,00
Janíková, Eva21.11.1986bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janík, Štěpán03.12.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jankes, Vladislav24.03.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Jankovec, Petr24.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Janoš, Jan22.07.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Janoušek, Pavel24.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 10 000,00
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Richard26.05.1976bezúplatné plnění 3 300,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Janouškovcová, Pavla16.10.1989peněžitý dar 1 650,00
Janouškovec, Jan09.08.1993peněžitý dar 2 000,00
Janouškovec, Pavel09.08.1959peněžitý dar 50 000,00
Janovský, František11.12.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jansák, Karel08.08.1977bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Janusová, Jaroslava16.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jarolímek, David15.02.1976bezúplatné plnění 10 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Jarolímek, David15.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Jarošek, Kamil22.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jaroš, Jan06.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Jarošová, Marie14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jasenská, Jana30.11.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jastrzembská, Helena15.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jašek, Jan12.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Javůrek, Stanislav12.04.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Javůrková, Iva30.06.1960bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Jebousková, Eva18.11.1965bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Jedlička, Michal10.09.1980bezúplatné plnění 12 705,00 (věcný dar - nájem. rekl. ploch na autech - MSL)
Jedlička, Michal10.09.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 50 000,00
Jedlička, Michal10.09.1980bezúplatné plnění 2 686,00 (věcný dar - tisk banneru - MSL)
Jedlička, Michal10.09.1980bezúplatné plnění 2 127,00 (věcný dar - montáž banneru - MSL)
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 2 000,00
Jednota sv. Josefa, z. s.48526690bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Jedovnická, Marie21.01.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jedovnický, František05.06.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Jehlička, Otakar10.10.1962bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Jelínek, Josef12.09.1948bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 6 050,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Jenisová, Terezie21.05.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jenisová, Terezie21.05.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jerje, Jaromír21.12.1967bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Jeřábková, Jaroslava25.03.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jeřábková, Jaroslava25.03.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jesenický horský spolek26991268bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jestřabíková, Marie24.10.1977peněžitý dar 500,00
Jetmarová, Eva16.12.1952bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Ježová, Jana07.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jílek, Jaroslav09.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Jílek, Pavel20.02.1969bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Jílek, Pavel09.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Jílková, Marie05.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Jinoška, Michal02.09.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jiran, Pavel11.01.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Jirásek, Václav18.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Jirků, Jan01.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jirků, Jan01.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Jirman, Radek21.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Jirsák, Tomáš04.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Jiruška, Václav01.06.1949bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Jiří Hanák - Zed.a obklad.práce65317599bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jiříček, Pavel25.04.1937bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Jiříček, Petr14.11.1969peněžitý dar 1 000,00
John, František01.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
John, František01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Johnová, Julie02.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Josefová, Marie05.06.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
JR Serwetnicki, s.r.o.5458251bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
JR Serwetnicki, s.r.o.5458251bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Julina, Vlastimil01.01.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Junek, Jiří25.11.1973peněžitý dar 20 000,00
Juránek, Stanislav24.01.1956peněžitý dar 400 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Juránková, Dana29.07.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Jurco, Tomáš27.09.1970bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar-dárkový poukaz)
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jurča, Martin09.08.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Jurčiková, Vojtěška30.03.1932bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurečka, Dominik04.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Jurečka, Josef17.05.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Jurečka, Lukáš07.01.1976bezúplatné plnění 834,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 110 000,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 110 000,00
Jurek, Jan19.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jurková, Lucie25.03.1978peněžitý dar 850,00
Juřica, Blažej29.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Jusko, Lukáš13.08.1979peněžitý dar 50 000,00
K - med, s.r.o.24151360peněžitý dar 30 000,00
K - med, s.r.o.24151360peněžitý dar 18 000,00
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.28270452peněžitý dar 100 000,00
Kábrt, Pavel04.01.1977bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kadlec, David03.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Kadlec, David03.03.1975peněžitý dar 30 000,00
Kadlec, Jan17.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Kadlec, Jan17.11.1953peněžitý dar 30 000,00
Kadlec, Jaroslav31.07.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kadlec, Václav02.05.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kadlová, Miroslava24.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kadula, Tomáš27.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kafka, Jan20.03.1976bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kajpr, Daniel27.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Kajprt, Daniel27.06.1969peněžitý dar 34 000,00
Kala, Martin12.01.1976peněžitý dar 4 000,00
Kalčík, Josef16.01.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kalnáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kalnáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kalnáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kalnáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kalnáč, Josef17.02.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kalodová, Ivana20.02.1968peněžitý dar 7 000,00
Kalous, František20.07.1943bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kambová, Gabriela20.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kaňa, Josef19.11.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 74 109,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 500,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 964,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 20 000,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 2 800,00
Kaňourková, Anna01.06.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kantor, Lumír31.03.1962peněžitý dar 33 000,00
Kantorová, Dagmar08.04.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kapičák, Ivan16.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Kaplan, Jan04.01.1946bezúplatné plnění 323,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kaplan, Tomáš29.09.1972peněžitý dar 5 000,00
Kapsia, Stanislav22.01.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Karel Rakovský22981667bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Karel Rakovský22981667bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Karhan Pavel, Ing.65831721peněžitý dar 25 000,00
Karhanová, Lenka01.01.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kasal, Jan06.11.1951peněžitý dar 30 000,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 3 936,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 9 690,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 1 968,00
Kašovský, Leo19.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kašpar, Josef10.09.1946bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kašpar, Max14.05.1950bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kašparová, Marie05.08.1968bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kašpar, Radomil02.08.1965peněžitý dar 6 350,00
Kašpařík, Jan22.12.1936bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner -JHM)
Kaštovský, Bohumír01.02.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kaštovský, Václav13.09.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Katolická beseda v Kopřivnici, z. s.16628357bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Katolický spolek15529711bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Katolický spolek ve farnosti Pouchov62691970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Katolický, Jaroslav09.10.1970peněžitý dar 100 000,00
Kauzarovičková, Eva28.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Keprtová, Emílie07.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Keprtová, Marie29.12.1940peněžitý dar 1 000,00
Keprt, Václav25.09.1945peněžitý dar 1 620,00
Keprt, Václav25.09.1945peněžitý dar 200,00
Keprt, Václav25.09.1945peněžitý dar 200,00
Khol, Jindřich12.06.1941bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kirschnecková, Marie16.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Kladivová, Romana14.11.1972peněžitý dar 1 400,00
Klapetek, Zdeněk14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klapetek, Zdeněk14.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klaška, Jaroslav28.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Klaška, Jaroslav28.06.1962peněžitý dar 11 000,00
Klaška, Jaroslav28.06.1962peněžitý dar 7 260,00
Klaška, Jaroslav28.06.1962peněžitý dar 15 770,00
Klaška, JaroslavIng.arch.28.06.1962peněžitý dar 300 000,00
Klašková, Lenka02.03.1968peněžitý dar 100 000,00
Klechová, Marie14.02.1934bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kleibl, Jan17.09.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Klempová, Františka07.05.1947bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Klepáček, Mirek21.07.1974bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Klíma, Adolf27.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Klíma, Jan29.01.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Klíma, Karel27.10.1956peněžitý dar 18 000,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966peněžitý dar 500,00
Klimešová, Růžena19.05.1943bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 400,00
Klos, Josef23.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Klouda, Karel30.08.1952peněžitý dar 50 000,00
Kloudová, Gabriela03.02.1982peněžitý dar 150 000,00
Klubíčková, Blanka08.11.1930bezúplatné plnění 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Klvačová, Marie26.08.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kmoníček, Pavel26.07.1958bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Knápek, Antonín07.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Knevohl, Jaroslav22.03.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kníř, Petr03.06.1962bezúplatné plnění 8 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Knoppová, Marie04.11.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Knopp, René03.08.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kobera, František03.11.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kobera, František03.11.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kocichová, Milada11.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocur, Emil21.12.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocur, Emil21.12.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kocůrková, Božena31.12.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Kočica, Josef23.05.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Koderová, Marie22.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
KODIAK - Robin Mikoláš72420715peněžitý dar 100 000,00
Kodrík, Dalibor04.08.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kohn, Jaroslav31.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kohn, Jaroslav31.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kohut, Jan08.11.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kohutková, Vladimíra28.01.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koch, Josef21.08.1955peněžitý dar 2 500,00
Kokejlová, Eva20.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kokeš, Miroslav25.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kokeš, Miroslav25.02.1960bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 10 000,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 4 000,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 4 000,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 850,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 4 000,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 4 000,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 9 344,00
Kolářová, Miriam05.02.1984peněžitý dar 2 000,00
Kolečková, Alice02.06.1930bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kolegová, Marta17.11.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 4 000,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Koliba, Jiří02.05.1958peněžitý dar 3 500,00
Kolísek, Ladislav17.07.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kolisko, Ondřej10.12.1982bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kolomazníková, Jana15.01.1977peněžitý dar 20 000,00
Komárek, Libor25.08.1967peněžitý dar 250 000,00
Komín, Pavel21.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Komín, Pavel21.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Komín, Pavel21.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Komín, Pavel21.02.1960peněžitý dar 11 000,00
Komín, Pavel21.02.1960peněžitý dar 10 000,00
Komrska, Jan21.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Konečný, František12.08.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Konečný, Jiří04.03.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Konečný, Petr27.05.1976peněžitý dar 150 000,00
Konečný, Petr24.08.1967peněžitý dar 60 000,00
Konečný, Petr24.08.1967peněžitý dar 60 000,00
Konrád, Jakub19.07.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Konrád, Jakub19.07.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Konrád, Jakub19.07.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Konradová, Jana21.01.1984bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Konupková, Marie11.09.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kopáček, Petr05.12.1979peněžitý dar 2 000,00
Kopáčová, Alena13.08.1962bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kopčáková, Zdena24.02.1959bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kopecký, Jiří20.06.1981bezúplatné plnění 2 294,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kopecký, Viliam11.04.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Koperová, Rozálie31.07.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kopic, Jiří23.10.1977peněžitý dar 2 400,00
Kopic, Jiří23.10.1977peněžitý dar 4 200,00
Korbelová, Marie19.09.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kordík, Rudolf12.01.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Kordula, Dan26.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kornasová, Terezie16.09.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Korpasová, Eva09.06.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kořínková, Libuše07.04.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kos, Jiří21.03.1966peněžitý dar 60 000,00
Kostelník, Jiří08.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostelník, Rostislav06.10.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kostínek, Martin07.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kostínek, Martin07.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Košárek, František14.02.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Košický, Patrik05.07.1973peněžitý dar 38 500,00
Košický, Patrik05.07.1973peněžitý dar 17 500,00
Košťál, René22.04.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kotrč, Jan17.05.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kotučová, Jiřina24.04.1952peněžitý dar 130 000,00
Koubek, Aleš06.09.1981peněžitý dar 40 000,00
Koubek, Martin08.06.1970peněžitý dar 200 000,00
Koubek, Martin08.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Koubková, Marie21.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Koubková, Marie21.03.1964peněžitý dar 2 166,00
Koukal, Josef19.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Koukalová Ludmila MUDr. - všeobecné praktické lékařství s.r.o.04123948peněžitý dar 10 000,00
Kousalová, Hana12.03.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kousalová, Marie12.05.1960bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kousalová, Marie12.05.1960peněžitý dar 8 000,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 30 000,00
Koutný, Jan19.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Koutný, Jan19.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Kováčová, Milada17.08.1927bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kovář, Bohumil08.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Kovář, Bohumil08.11.1963bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kovář, David20.11.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kovaříková, Alena27.04.1927bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Kovaříková, Marie18.12.1943bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kovaříková, Marie23.07.1931bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kovář, Jan24.02.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kovář, Jan24.02.1979peněžitý dar 50 000,00
Kovář, Josef11.09.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kovář, Josef11.09.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kovář, Stanislav02.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kozák, Jiří24.09.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozel, Jaroslav15.12.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozel, Karel16.11.1966peněžitý dar 3 600,00
Kozelský, Daniel13.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozelský, Radim02.08.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozelský, Radim02.08.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozelský, Radim02.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Kozel, Štěpán06.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kozub, Vratislav18.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Krajíček, Jan23.07.1966peněžitý dar 100 000,00
Krajíček, Miroslav12.04.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krajíček, Miroslav12.04.1966peněžitý dar 2 000,00
Krajl, Jaroslav31.05.1938bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Králík, Rostislav21.09.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Jiří05.09.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Král, Jiří17.01.1934peněžitý dar 1 000,00
Král, Jiří12.04.1973peněžitý dar 4 500,00
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 1 500,00
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 1 800,00
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 1 500,00
Králová, Petra29.04.1978peněžitý dar 1 050,00
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Král, Zbyněk16.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Krátká, Marie10.08.1942bezúplatné plnění 50,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Krátký, Jiří22.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kratochvíl, Josef04.03.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kratochvíl, Karel10.10.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Krausová, Hana10.01.1981peněžitý dar 50 000,00
Krausová, Marie28.07.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Kraus, Petr15.12.1973peněžitý dar 50 000,00
Krawiec, ignác21.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krayzel, Pavel16.05.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krayzel, Pavel16.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krečmer, Ferdinand21.05.1940bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Krejčí, František17.02.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Krejčí, Marie15.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krejčí, Pavlína21.10.1966bezúplatné plnění 3 226,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Krejčiříková, Marie01.02.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Krejčířová, Kateřina03.01.1977bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Krejčí, Tomáš10.08.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Krejsová, Jaroslava01.04.1972bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Krejzlar, Josef26.02.1986bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Krejzlová, Pavla24.03.1975peněžitý dar 8 000,00
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Krmela, Pavel28.08.1978bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Krňoul, Štěpán27.03.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Krňoul, Štěpán27.03.1984peněžitý dar 40 000,00
Krňoul, Štěpán27.03.1984peněžitý dar 15 000,00
Krnovská škrobárna spol. s r.o.65140745bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročilová, Regina17.12.1967peněžitý dar 2 000,00
Kročilová, Regina17.12.1967peněžitý dar 3 000,00
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kroutil, František24.03.1978peněžitý dar 7 000,00
Krpec, Bohumil14.08.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Krupica, Miroslav19.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Krýsl, Jindřich08.02.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Křepela, Petr02.11.1986bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 8 500,00
Křivka, Bohumil23.05.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kříženecká, Hana17.04.1951bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Křížka, Miroslav16.12.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Lukáš01.01.1990peněžitý dar 0,01
Kříž, Václav20.09.1948bezúplatné plnění 3 700,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kubáníková, Marie13.01.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kubátová, Jana01.04.1960bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kuběna, Karel23.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubenka, Kajetán13.02.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kubíček, Břetislav10.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Kubíček, Josef04.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kubínová, Andrea01.01.1984bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kubišová, Vladimíra04.10.1978peněžitý dar 120 000,00
Kucza, Jaromír01.01.1990peněžitý dar 300,00
Kučera, Bořivoj26.10.1928bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Kučera, Stanislav29.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Kučerik, Ladislav19.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerik, Ladislav19.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerka, Petr12.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerka, Petr12.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerka, Petr12.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Kučerová Magda Mgr.66804019bezúplatné plnění 100,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kučerová, Blanka29.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kučerová, Marie18.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kuděla, Michal01.08.1986bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Kudela, Petr10.03.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr10.03.1969bezúplatné plnění 48 835,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr10.03.1969bezúplatné plnění 84 927,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 150 000,00
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 50 000,00
Kufa, Antonín02.05.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kuchařík, Jiří13.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Kulda, Jiří25.08.1973bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kulová, Anastazie15.04.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kult, Miroslav26.01.1939bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Kumalová, Hana19.09.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 150 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kundera, Jan24.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Kunštát, Miroslav01.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Kurečka, Martin03.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kurucová, Julie18.01.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Kusý, František26.02.1944bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kutil, Josef20.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Kuželová, Dagmar19.11.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Kvinta, Zbyněk20.04.1974peněžitý dar 500,00
Kvita, Patrik11.05.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kvitová, Pavla05.06.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kybalová, Johana18.03.1980peněžitý dar 32 000,00
Kyjovský, Milan06.01.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Kysilka, Václav26.05.1942bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Kzyžánková, Marcela05.04.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lačíková, Simona06.07.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ladislav Jansík63598175bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Laga, Michal24.07.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Langmajer, Josef07.08.1945peněžitý dar 50 000,00
Langr, Václav22.11.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Lapčíková, Pavla03.12.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Láska, Zdeněk13.10.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Láska, Zdeněk13.10.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Laštovic, Filip11.05.1980bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Laštovic, Michal16.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Laštovic, Pavel11.11.1970bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Laštovička, František30.08.1939bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Leder, Filip16.02.1974peněžitý dar 30 000,00
Leder, Filip16.02.1974peněžitý dar 40 000,00
Ledvinka, František24.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Ledvinka, František24.07.1962peněžitý dar 5 000,00
Ledvinová, Anežka24.04.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Lengál, Jaroslav24.10.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Lenoch, Lukáš29.05.1987bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Lewicki, Marian15.08.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Lhoták, Jaroslav19.06.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Lička, Martin07.11.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Ličková, Marie02.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lichý, Radim29.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Líkař, Radek17.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Lincer, Ondřej20.01.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Línek, Roman06.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Liptáková, Klára12.05.1970peněžitý dar 228,00
Liptáková, Klára12.05.1970peněžitý dar 254,00
Liptáková, Klára12.05.1970peněžitý dar 254,00
Liptáková, Klára12.05.1970peněžitý dar 2 850,00
Liška, Alois06.08.1966bezúplatné plnění 834,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Liška, Vladimír06.01.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lišková, Ludmila07.09.1960bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Lodr, Jiří11.07.1961peněžitý dar 20 000,00
Logata, Vladislav06.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lotterová, Veronika24.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Loučka, Karel18.11.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Loučka, Karel22.05.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Loučka, Karel22.05.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Löwenthálová, Pavla10.12.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Löwenthálová, Pavla10.12.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
LTV1 Partner, s.r.o.5493994peněžitý dar 40 000,00
Lubomír Vaňkát10462112bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Ludvíková, Markéta25.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
LUKROM, spol. s r.o.18188281peněžitý dar 100 000,00
Lukšů, Adam12.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Lukšů, Adam12.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Luxová, Marie09.02.1936bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Lyčka, Tomáš15.11.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Lysková, Věra24.06.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Macek, Pavel14.06.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Macků, Jaroslav11.09.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Maclová, Anna09.02.1960peněžitý dar 5 000,00
Madejová, Iva20.03.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Mahdalová, Jiřina26.11.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Machálek, Josef28.01.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Machálková, Marie21.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Machálková, Marie21.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Machálková, Marie21.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Macháń, Karel02.04.1939bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mach, Jiří07.07.1942peněžitý dar 150 000,00
Mach, Josef21.11.1954peněžitý dar 100 000,00
Máchová, Dagmar29.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Máchová, Ludmila16.09.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Machová, Marie25.04.1965peněžitý dar 100 000,00
Majeriková, Františka03.11.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Majer, Josef08.02.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Majerová, Marie08.11.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Majer, Tomáš17.02.1993bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Malec, Stanislav24.11.1951bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Málek, Josef03.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Málek, Martin26.03.1970bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Malchar, Vítězslav10.10.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Malík, Štěpán02.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Malíšková, Eva21.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Malková, Dana04.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Malý, Josef24.06.1970bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Malý, Karel02.04.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Malý, Ondřej04.08.1985bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
MANAG development, a.s.02302926peněžitý dar 30 000,00
Mana, Jaroslav22.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Maňák, Jiří15.05.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Maňák, Jiří15.05.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Maňák, Jiří15.05.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Maňásková, Anežka26.01.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marek, Jakub23.12.1987bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Marek, Karel10.10.1976bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Marek, Ladislav29.01.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marek, Milan01.11.1952bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Marek, Pavel16.08.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marek, Pavel16.08.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marek, Pavel16.08.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marek, Petr20.04.1977bezúplatné plnění 834,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Mareš, Kamil23.07.1987bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Mareš, Kamil23.07.1987peněžitý dar 1 000,00
Marešová, Marcela15.01.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mareš, Pavel19.03.1976peněžitý dar 31 000,00
Mareš, Pavel19.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Mareš, Pavel19.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Mareš, Rudolf03.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Mariňáková, Michala11.08.1981peněžitý dar 4 800,00
Marková, Anna04.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Marková, Hana24.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Marková, Kateřina25.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marková, Kateřina25.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marková, Kateřina25.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marková, Kateřina25.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Marková, Ludmila17.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Maršálek, Zdeněk06.11.1929bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Maršík, Josef04.03.1938bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Martin Pustovka47172169bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Martinek, Ivo28.04.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martinek, Ivo28.04.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Martínek, Jan07.11.1988peněžitý dar 8 000,00
Martínková, Jana10.10.1955peněžitý dar 2 000,00
Martínková, Ludmila29.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Martinková, Marie25.12.1938bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Martynková, Renata05.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mařík, Antonín12.07.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Mařík, Jiří04.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mastný, Martin04.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Mašek, František13.10.1951bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Mašek, František13.10.1951bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Mašek, Petr10.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mašková, Růžena14.02.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mašlík, Milan19.12.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Maťátková, Jana08.11.1962bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Matějíček, Zdeněk07.12.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Matějů, Jan24.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Matějů, Jan24.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Matějů, Jan24.09.1971peněžitý dar 2 100,00
Matějů, Jan24.09.1971peněžitý dar 2 000,00
Matějů, Jan24.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Matoušek, Jiří27.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Matula, Stanislav12.04.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Matyska, Tomáš26.06.1970bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Matýsková, Andrea27.11.1972peněžitý dar 5 000,00
Maun, Pavel30.03.1970peněžitý dar 50 000,00
Mazancová, Jana01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Mazanec, Jan30.01.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 21 633,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
MEDIA 4 U, s.r.o.24721719peněžitý dar 200 000,00
MEDICAS PRAKTIK s.r.o.28633873peněžitý dar 20 000,00
Medisyn, s.r.o.05790816peněžitý dar 15 000,00
Mejzlík, Marek09.11.1988peněžitý dar 50 000,00
Měkota, Václav03.03.1970bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Mencl, Josef07.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mencová, Miroslava13.11.1954peněžitý dar 100 000,00
Merhautová, Iva20.02.1958peněžitý dar 26 000,00
Mertlík, Vlastimil02.06.1946bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Město Bystřice nad Pernštejnem294136bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Město Stárkov273066bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mezulianík, René23.06.1974bezúplatné plnění 2 447,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Mgr., Jan04.05.1986peněžitý dar 7 000,00
Mičan, David03.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mičulka, Přemysl22.09.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 15 000,00
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 100 000,00
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 100 000,00
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 6 480,00
Michalcová, Marta14.02.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Michalica, Cyril07.12.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Michalicová, Marie05.02.1962peněžitý dar 15 000,00
Michalská, Helena25.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Michnová, Jaroslava03.06.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Michousko, Jiří02.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Michousko, Jiří02.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mikauš, Přemysl04.04.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Mikel, Pavel20.06.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mikeš, František12.09.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Mikeš, Josef22.10.1930bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mikešová, Anna05.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mikešová, Blanka14.09.1973bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Mikešová, Vlasta22.12.1935bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Mikeš, Vladimír07.08.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Mikeš, Vladimír07.08.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Miklas, Jan12.05.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miklas, Jan12.05.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miklíková, Lenka24.10.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miklík, Zbyněk17.09.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mikošková, Renáta02.07.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mikošková, Renáta02.07.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
MIKROP ČEBÍN a.s.46991743peněžitý dar 100 000,00
Mikulka, Jaroslav08.04.1946bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mikušek, Václav03.07.1946peněžitý dar 200,00
Mikušek, Václav03.07.1946peněžitý dar 200,00
Mikuš, Milan23.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
MILKEFFEKT, s.r.o.25072293peněžitý dar 100 000,00
Minaříková, Andrea16.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Minář, Jaromír21.04.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Miroslav Belli s.r.o.26947480bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Miška, Oldřich04.07.1937bezúplatné plnění 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mišoň, Petr10.10.1945bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mitrengová, Lenka20.07.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mlčůch, Jaroslav10.07.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mlčůch, Jaroslav10.07.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mlýnek, Tomáš26.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Močuba, Andy18.07.1980bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Mohelníková, Alena14.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mohelníková, Alena14.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mohelníková, Alena14.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Monsport, Martin08.10.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Monsportová, Marie02.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Monsportová, Marie02.06.1976peněžitý dar 2 000,00
Moravec, František10.02.1947bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Moskvová, Jitka30.09.1975bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Mošna, Petr06.10.1974peněžitý dar 90 000,00
Motyčka, Pavel29.07.1974peněžitý dar 12 000,00
Moucha, Martin11.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Mozgva, Karel12.07.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrázek, František27.01.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrázek, Václav24.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrkoš, Ladislav09.05.1974bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Mrlík, Jindřich27.05.1936bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Mrvová, Božena22.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
MS - alza, s.r.o.46960643peněžitý dar 20 000,00
Muczka, Petr01.11.1962peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Ludmila05.06.1943peněžitý dar 2 000,00
Müllerová, Petra18.05.1990bezúplatné plnění 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Musil, Anonín29.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Musil, Petr25.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Musil, Petr25.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Myška, Petr01.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Myška, Petr01.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nádvorník, Antonín23.04.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Nádvorník, Antonín23.04.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Náhlíková, Věra17.03.1958peněžitý dar 25 000,00
Náhlík, Petr10.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Náhlík, Petr10.08.1961peněžitý dar 40 000,00
Náhlík, Petr10.08.1961peněžitý dar 45 000,00
Náhlík, Petr10.08.1961peněžitý dar 20 000,00
Najzar, Václav23.04.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Navrátil, Jiří24.12.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 14 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 34 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Navrátil, Ladislav31.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Navrátil, Pavel31.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Navrátil, Rudolf30.01.1940bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Návrat, Luboš07.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nečilová, Ficková19.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Nehézová, Marie02.11.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nehézová, Marie02.11.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nehybová, Alena26.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nehybová, Alena26.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Neisar, Alois06.01.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nejedlý, Pavel15.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nekula, Zdeněk09.02.1970peněžitý dar 50 000,00
Němcová, Jana29.11.1954bezúplatné plnění 3 475,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Němcová, Marcela06.10.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Němcová, Marcela06.10.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Němcová, Renata03.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Němec, Rostislav02.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neruda, Josef27.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nesládek, Petr10.11.1941bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Nestával, Marek22.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nestával, Marek22.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nestával, Marek22.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Nestával, Marek22.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Nestraníci27034500peněžitý dar 279 459,00
Nešpor, František09.10.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Netík, Jaroslav30.06.1939bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Netolický, Josef23.02.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Netolický, Petr21.10.1982bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Netolický, Petr21.10.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Netolický, Petr21.10.1982peněžitý dar 6 000,00
Neumann, Petr15.04.1967bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Neusser, Jiří11.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Neužilová, Anežka20.07.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Nevěřil, Jaroslav15.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nevrtal, Pavel07.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Nezbeda, František03.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Niemiec, Bohuslav11.02.1982bezúplatné plnění 13 404,00 (věcný dar - tisk plakátů - MSL)
Niemiec, Bohuslav11.02.1982bezúplatné plnění 6 389,00 (věcný dar - letáky - MSL)
Niemiec, Bohuslav11.02.1982bezúplatné plnění 7 000,00 (věcný dar - inzerce - MSL)
Niemiec, Bohuslav11.02.1982peněžitý dar 93 000,00
Niemiec, Bohuslav11.02.1982peněžitý dar 2 000,00
Niemiecová, Alina26.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Niemiecová, Alina26.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Niemiecová, Alina26.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Niemiec, zbyšek29.11.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Niziolová, Marie18.05.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
NMB Vizovice44995776bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nogol, Josef27.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nohel, Jiří07.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nováček, Miroslav23.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Novák, Jaromír11.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Jaroslav13.10.1929peněžitý dar 500,00
Novák, Jiří22.01.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Novák, Josef16.03.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Novák, Josef06.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Novák, Josef26.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Novák, Josef26.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Novák, Josef08.08.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Novák, Karel15.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Novák, Karel06.02.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Karel06.02.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Karel06.02.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Martin27.05.1968peněžitý dar 40 000,00
Nováková, Anna08.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Nováková, Irena25.10.1962peněžitý dar 5 100,00
Nováková, Irena25.10.1962peněžitý dar 25 000,00
Nováková, Jolana27.06.1962bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Nováková, Ludmila09.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Nováková, Marie09.06.1937bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Novák, Václav16.12.1964bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Novotná, Maria06.01.1965bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Jaromír17.04.1970bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Novotný, Mojmír08.10.1957peněžitý dar 49 000,00
Novotný, Tomáš21.11.1976bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Novotný, Václav26.04.1962bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Nývlt, Jiří23.01.1954bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Obdržálek, Zbyněk12.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Obdržálková, Vlasta23.05.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Obec Dolní Lomná535966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Obec Nedašov284246bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Obec Skočice251780bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Obklady Dlažby Poteč s.r.o.29201241bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Obluk, Karel31.08.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Obruča, Jan14.01.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Obruča, Jan14.01.1940peněžitý dar 1 000,00
Odehnalová, Anna09.10.1966bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Odstrčilová, Zdislava21.04.1967bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Oftal oční klinika s.r.o.18826881peněžitý dar 200 000,00
Olbrecht, Petr03.01.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olšan, Jiří04.04.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Omelka, Josef14.03.1934bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Onderková, Alena17.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ondráček, Josef06.12.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Ondračka, Luděk31.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ondráčková, Emilie17.11.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ondráčková, Iva06.05.1937bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ondrášek, František30.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Ondrášek, František30.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Ondra, Václav19.10.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ondroušek, Jiří26.06.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 500,00
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 500,00
Ontlová, Petra03.05.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Opršal, Libor19.07.1976bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Oral, Radoslav12.12.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Boleradice71182802bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Bořitov71202803bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Bystřice nad Pernštejnem48895857bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Orel jednota Jiříkovice67026419bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Lichnov64629201bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Orel jednota Moravské Budějovice64269108bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Orel jednota Nivnice65326431bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Nivnice65326431bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Nový Jičín60799056bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Orel jednota Ochoz u Brna67028136bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Ořechov44947984bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Pozořice65265343bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Přelouč65666593bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Orel jednota Staré Město62832646bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Suchdol u Prostějova70286213bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Orel jednota Šlapanice65265726bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Uherské Hradiště62832778bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel jednota Vyškov61731358bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Orel jednota Zlín64467317bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Orel župa Brynychova64808912bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Orel, Jaroslav21.12.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Orság, Miroslav03.04.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Osmančík, Antonín04.09.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Oswald, René21.08.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Otýpka, Jaroslav04.06.1950bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ovčaříková, Libuše25.02.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ovesný, Jiří07.10.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ozorovský, Karol21.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pacák, Jan24.04.1950bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Pagáčova, Jana02.02.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pagáčova, Jana02.02.1959peněžitý dar 10 000,00
Pachta, Petr06.11.1983peněžitý dar 100 000,00
Paldus, Liboslav13.04.1957bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Paldus, Liboslav13.04.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Pálek, Daniel19.01.1960peněžitý dar 7 000,00
Paliková, Jenovéfa06.03.1928bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Palíšek, Václav28.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Palkovský, Vladimír30.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Palkovský, Vladimír30.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pančochová, Bronislava29.08.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Panenka, Josef06.12.1934bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Pártl, Theodor30.09.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Pártl, Theodor30.09.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Paseka, Petr09.08.1945bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pasuda, Pavel27.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pátek, Radek31.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Paul, Miroslav06.08.1963peněžitý dar 5 000,00
Pávek, Dušan15.10.1978bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pavel, Karhan13.04.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pavelka, Vít06.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavelková, Jana18.12.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlas, Bohuslav14.10.1948bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Pavlas, Ivan14.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlas, Jan08.06.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pavlas, Jiří18.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pavlíček, Antonín13.04.1947bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pavlíček, Luboš03.06.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Pavlíčková, Anežka23.02.1941bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pavlíčková, Zuzana12.03.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlíčková, Zuzana12.03.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlík, Josef01.05.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pavlík, Mojmír03.09.1955bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Pavlíková, Anna01.05.1987bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pavlíková, Libuše15.06.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pavlíková, Marie12.09.1940bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Pavlíková, Marie27.04.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pavlů, Jindřich12.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pazdera, Vítězslav10.09.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pecháček, Ladislav04.09.1942bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pecha, Václav13.03.1979bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pejhřimovská, Jitka13.06.1952bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Pekárek, Stanislav30.04.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pelikán, Kamil10.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pelikán, Matouš06.03.1982bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100 000,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 24 000,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Perútková, Blanka30.08.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Peřinová, Františka08.09.1931bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Peterek, Alfons15.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petr Kovárník - Hotel SPORT Pardubice67436269bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Petr Smejkal60054841bezúplatné plnění 2 291,00 (věcný dar - tisk letáků - MSL)
Petr Vaněk46258507bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Petr Vaněk46258507bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Petrálek, Tomáš27.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petráňová, Hana24.05.1964bezúplatné plnění 1 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Petratur, Antonín07.08.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pétrová, Marie03.04.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Petr, Radim17.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Petřík, Pavel08.12.1970bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar-reklamní banner -JHM)
Petřík, Pavel08.12.1970peněžitý dar 45 000,00
Pevný, Vítězslav02.05.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Philipp, Tom26.12.1968peněžitý dar 11 000,00
Pchálek, Jiří14.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Piáček, Petr30.08.1978bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 4 800,00
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 800,00
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 2 400,00
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 800,00
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 800,00
Piáček, Petr30.08.1978peněžitý dar 800,00
Pibil, Jaroslav24.09.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pícha, Zdeněk06.10.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pilčík, Karel12.09.1955peněžitý dar 50 000,00
Pincová, Milana14.03.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Pinkas, František26.10.1965peněžitý dar 5 000,00
Pipal, Milan04.04.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pipal, Milan04.04.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pípal, Pavel22.06.1949bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Pípal, Pavel22.06.1949bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piskač, Josef22.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Piszut, Leszek07.04.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pištěková, Dagmar25.03.1957bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Pivovar Uherský Brod, a.s.60742917bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
PK - transbus s.r.o.3638766bezúplatné plnění 1 825,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Plamínek, Jan17.08.1970peněžitý dar 200 000,00
Plamínková, Kateřina02.01.1979peněžitý dar 100 000,00
Plas, Marek01.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 250,00
Plička, Jiří01.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o.25279980bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o.25279980bezúplatné plnění 3 475,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Poborský, Jaroslav08.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Podolská, Šárka17.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Podova, Bohumír22.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pohlová, Drahomíra07.11.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pohludková, Ludmila27.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pohorský, Jiří28.08.1954bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pokorný, Josef09.05.1941bezúplatné plnění 1 387,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pokorný, Miloš28.04.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pokorný, Pavel24.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pokorný, Petr11.07.1974peněžitý dar 20 000,00
Polanecký, Libor01.04.1963bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Polášková, Dobroslava14.09.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Poledníček, Marek23.07.1966bezúplatné plnění 6 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Polická, Marie29.09.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Polický, Zdeněk08.09.1942bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Polívka, František16.03.1948peněžitý dar 250 000,00
Pololaník, Petr13.09.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ponča, Milan28.09.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ponížil, Karel15.02.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ponížil, Václav20.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pořízek, Josef27.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pospíšil, Bohuslav19.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pospíšil, František14.08.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pospíšilík, Milan03.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pospíšil, Miroslav20.03.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Pospíšilová, Františka23.01.1942bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Pospíšil, Pavel12.05.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pospíšil, Stanislav01.04.1932bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Potyšová, Renata06.11.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Poul, František08.02.1947bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Poul, Michal02.07.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Poul, Pavel20.05.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Prachař, Jan09.11.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Prachař, Miroslav26.01.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Prajka, Marek06.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Prášek, Josef12.10.1938bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Prášková, Františka30.11.1947bezúplatné plnění 60,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Prát, Josef03.01.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Pražáková, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražáková, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražáková, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražáková, Věra20.12.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražáková, Věra20.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Pražáková, Věra20.12.1961peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Petr05.06.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 23 000,00
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, ZbyněkIng.PhD.21.02.1955peněžitý dar 10 000,00
Preč, Jan25.04.1946bezúplatné plnění 2,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Procházka, Pavel03.07.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Zdeněk29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Marie11.11.1945peněžitý dar 500,00
Prokeš, Jiří31.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Prokop, Pavel09.03.1950peněžitý dar 5 000,00
Protiva, Václav26.09.1965peněžitý dar 1 500,00
Průdek, Jan01.07.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Průcha, Bohumil22.05.1940bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Průchová, Alena18.02.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Prusek, Josef31.12.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Průša, Daniel13.12.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Průša, Daniel13.12.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Prymšová, Radka02.10.1978bezúplatné plnění 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Přikryl, Oldřich13.06.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Přikryl, Oldřich13.06.1960bezúplatné plnění 3 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Příleský, Vladimír01.03.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
PS BRNO s.r.o.25506820peněžitý dar 100 000,00
PS Dismas s.r.o.5434475bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
PS Dismas s.r.o.5434475bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
PS Dismas s.r.o.5434475bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ptáčková, Hana05.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Punar, Pavel09.02.1974bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Punová, Danuše22.09.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Pupp, Petr01.09.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Purmenský, Milan26.05.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Putlík, Rudolf26.07.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Quitt, Jan14.10.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
R36.cz, s.r.o.28826736peněžitý dar 100 000,00
Radecki, Emil30.09.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rachůvek, Jiří26.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rachůvek, Jiří26.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rajenová, Lucie10.07.1977bezúplatné plnění 3 475,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Rajkovičová, Anna18.01.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rákosová, Zdeňka14.02.1951bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Rapant, Vojtěch30.03.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rataj David - Elpremont66965918peněžitý dar 100 000,00
Rataj, David23.04.1979peněžitý dar 100 000,00
Rataj, Milan05.08.1945peněžitý dar 10 000,00
Rázková, Daniela19.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Rejchrtová, Jana02.09.1980peněžitý dar 60 000,00
Relax centrum Kolštejn, s.r.o.01810481peněžitý dar 100 000,00
Renger, Jiří10.06.1970bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Renger, Jiří10.06.1970bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Renova Praha, spol. s r. o.18629512peněžitý dar 20 000,00
Restner, Petr24.06.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rezek, Jiří26.04.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Richtr, Aleš30.11.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Richtr, Aleš30.11.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.49606492bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rodiny, z.s.26631075bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Rodywirja, Rudolf16.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Roithová, Zuzana30.01.1953peněžitý dar 30 000,00
Roithová, Zuzana30.01.1953peněžitý dar 1 000,00
Routner, Jan02.10.1986peněžitý dar 100 000,00
Rozbroj, Vladimír01.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rozsypalová, Jarmila28.05.1951bezúplatné plnění 63,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Rozšafná, Eva29.05.1961peněžitý dar 30 000,00
Rozšafná, Eva29.05.1961peněžitý dar 18 000,00
Rozšafná, Tereza26.07.1989peněžitý dar 1 800,00
Rozšafný, Michal03.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Rozšafný, Oldřich19.01.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Rozšafný, Oldřich19.01.1959peněžitý dar 48 000,00
Rubeš, Jiří20.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růčka, Jaroslav04.07.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ručka, Petr26.01.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 1 100,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 300,00
Růžička, Petr25.01.1934bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Růžička, Tomáš08.05.1970peněžitý dar 13 976,00
Růžičková, Květa01.05.1954bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Rybářová-Ročáková, Lilka28.09.1948peněžitý dar 1 200,00
Rybářová-Ročáková, Lilka28.09.1948peněžitý dar 35 000,00
Rybář, Petr11.11.1945peněžitý dar 40 000,00
Rybář, Petr11.11.1945peněžitý dar 12 000,00
Rybář, Petr11.11.1945peněžitý dar 12 000,00
Rycka, Karel30.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Rychlík, Martin22.07.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Rychlík, Martin22.07.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Rychlík, Martin22.07.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Rychtr, Jaromír09.05.1943bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Ryšavá, Božena13.01.1937bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Ryšávka, Petr.20.07.1978peněžitý dar 60 000,00
Ryšavý, Šimon13.05.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ryza, Vojtěch20.12.1971bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ryza, Vojtěch20.12.1971peněžitý dar 8 500,00
Rýznar, Jan17.11.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Rýznar, Pavel31.08.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Řeháčková, Krystina13.07.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řeháková, Kateřina01.07.1974bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Řehořka, Jaroslav23.05.1924bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Řehulka, Pavel01.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řepová, Marie02.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řezáč, Libor12.07.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Řezák, Jiří04.03.1971peněžitý dar 50 000,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Pavel16.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řezníček, Pavel16.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Řezníček, Pavel16.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Řezníček, Pavel16.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Řezníček, Petr22.01.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Říha, Petr19.05.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Říha, Vladimír17.03.1949peněžitý dar 9 865,00
Říha, Vladimír17.03.1949peněžitý dar 2 000,00
Říha, Vladimír17.03.1949peněžitý dar 5 405,00
Říha, Vladimír17.03.1949peněžitý dar 15 000,00
Říha, Vladimír17.03.1949peněžitý dar 7 600,00
Říhová, Lýdia06.06.1949peněžitý dar 4 000,00
Říhová, Lýdia06.06.1949peněžitý dar 17 036,80
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín47474521bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem43465196bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic65336852bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Bohumín - Nový Bohumín48426458bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín48426440bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Bohušov66185092bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Bohušov66185092bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Česká Skalice46524088bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Dětmarovice48805211bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Doubrava60337761bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Hluk48489000bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hluk48489000bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Horní Lomná60802014bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Hostěradice49439502bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pouchov45980624bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 1 675,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí45983313bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Hronov46524002bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Hulín46998357bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hulín46998357bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hulín46998357bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Hvozdná48471666bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Jablunkov60801921bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Jablunkov60801921bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Jablunkov60801921bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Koryčany46998098bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Lanžhot26521326bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska65337166bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Liptaň60802243bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Liptaň60802243bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Město Albrechtice47656247bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Mosty u Jablunkova60801956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Němčičky66598915bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Orlová68899050bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Ostrava - Hrabůvka48809365bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá48429716bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá48429716bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá48429716bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Prusinovice46998268bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Římskokatolická farnost Ropice60801999bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Ropice60801999bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rudoltice49314602bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Římskokatolická farnost Rybí47998075bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Rýmařov48771007bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Slatina nad Zdobnicí60885670bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice66182239bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice66182239bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Tasovice49440861bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Římskokatolická farnost Třemešná66185068bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Třemešná66185068bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Třinec49591461bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Třinec49591461bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Římskokatolická farnost Zlobice46998187bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Sabáček, Josef09.08.1953bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Sadílek, Daniel11.07.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Sádlová, Soňa25.08.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Sádlová, Soňa25.08.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Samek, Jiří05.02.1972bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
SANS SOUCI, s.r.o.27278727peněžitý dar 400 000,00
Satke, Jiří30.01.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Se&Vi Trade s.r.o.02787598bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar-dárkový poukaz)
Sedláček, František21.01.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Sedláček, Jiří14.11.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Sedláček, Václav14.07.1948bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Sedláčková, Irena02.10.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Sedláková, Kateřina02.07.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Sedlák, Pavel22.09.1986peněžitý dar 120 200,00
Seifert, Jaroslav10.12.1947bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Sekyra, Luděk08.02.1964peněžitý dar 200 000,00
Sekyra, Luděk08.02.1964peněžitý dar 1 000 000,00
Sekyra, Luděk08.02.1964peněžitý dar 1 000 000,00
Selichar, Daniel01.08.1975peněžitý dar 60 000,00
Semerák, Jan06.08.1946bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Servus, Jaroslav24.05.1976peněžitý dar 500,00
Schejbal, Jiří25.04.1961bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Schejbal, Petr28.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Schindler, Filip31.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Schmarczová, Jindřiška05.02.1944peněžitý dar 200 000,00
Schneider, Jaromír09.01.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schönauerová, Karolína23.05.1977bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Schonbauerová, Helena16.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Schön, Martin21.10.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin13.08.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schreier, Martin13.08.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Schwarz, Martin26.07.1974peněžitý dar 150 000,00
Schwarz, Otto03.01.1953bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
SIGMA OZ spol. s.r.o.04648447peněžitý dar 10 000,00
Sikora, Marcel06.12.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 3 856,00
Sikora, Tadeáš30.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Sikorová, Bernadetta01.05.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Silesia Cargo CZ s.r.o.28611918bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sinuová, Anna10.12.1944bezúplatné plnění 100,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Sirka Rostislav65189825bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Siuda s.r.o.05339065peněžitý dar 15 000,00
Siuda, Jan12.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Siuda, Karel23.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Siuda, Karel20.06.1976bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sixta, Jan23.05.1970peněžitý dar 50 000,00
Sixta, Jan23.05.1970peněžitý dar 20 000,00
Skalička, Stanislav08.09.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Skřivánek, Jiří18.01.1989peněžitý dar 10 000,00
Sládek, René27.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sládek, Václav24.02.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Slavíček, František16.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Slavíček, František16.02.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Slavíček, Ivan15.05.1955peněžitý dar 5 000,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 100,00
Slavík, Václav25.10.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Slavotínek, Ivo31.01.1976bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 3 400,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 20 000,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 30 000,00
Slavotínek, Michal08.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Slinták, Michal23.07.1982bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 20 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 5 000,00
Smékal, Bohumil21.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Smetana, Martin04.07.1974bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Snášel, František22.04.1950bezúplatné plnění 105,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Sobotka, Karel06.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Sobotková, Ludmila22.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Sobotková, Marie05.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
SOFTBOARD, s.r.o.64834310peněžitý dar 50 000,00
Socha, Miroslav01.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Solař, Rudolf31.10.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Soldán, František29.08.1938bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Součková, Monika24.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Spáčil, Antonín14.05.1962bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Spáčil, Pavel07.01.1974bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Spannbauer, Michaela15.10.1976bezúplatné plnění 105,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s.42660297bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině44946279bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Spratek, Otakar07.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spratek, Otakar07.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Spratek, Otakar07.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Srna, Jiří24.03.1984peněžitý dar 100,00
Sroková, Sylva21.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sropa, Zygmund14.11.1930bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Sropa, Zygmund14.11.1930bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Srubjanová, Markéta19.08.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Staněk, František29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Staněk, František29.12.1952peněžitý dar 15 000,00
Staněk, Jan06.12.1940bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Staněk, Petr28.08.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Staněk, Petr05.10.1987bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Staněk, Petr05.10.1987bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Stankayová, Pavlína26.01.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stankayová, Pavlína26.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Hana30.08.1970bezúplatné plnění 484,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Staňková, Iva31.01.1962peněžitý dar 150 000,00
Staňková, Marie21.03.1961peněžitý dar 5 000,00
Starczewski, Marek23.02.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Starczewski, Marek23.02.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Starczewski, Marek23.02.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Starý, Bohumil02.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Starý, Bohumil02.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
STATEK STRÁNÍ s.r.o.01758799peněžitý dar 30 000,00
Statutární město Ostrava845451bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Statutární město Ostrava845451bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Statutární město Ostrava845451bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stavinoha, Karel03.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stehnová, Miluše19.08.1958bezúplatné plnění 3 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Steiner, Pavel11.03.1949bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Stejskal, Jan07.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Stejskal, Ladislav28.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Stejskal, ladislav28.04.1971peněžitý dar 40 000,00
Stejskalová, Natálie14.08.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stiborský, Josef18.08.1954peněžitý dar 20 000,00
Stískal, Oldřich05.12.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stodola, Václav12.10.1962bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Stodůlka, Jiří07.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspal, Karel06.05.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspalová, Lucie17.06.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspal, Vladimír04.01.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stojaspal, Vladimír04.01.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stoklásková, Vlasta15.06.1940bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stolarik, Dušan05.03.1978bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Strakoš, Pavel11.06.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stránský, Petr17.12.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Strnad, Stanislav08.02.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Strnka, František12.09.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Strýček, Antonín13.06.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stryk, Antonín19.06.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Strzelec, Edvard16.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Střelecká, Eva07.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Stříteský, Vladimír01.06.1964bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Stuchlá, Marie08.06.1955peněžitý dar 13 000,00
Stuchlík, Matrin31.07.1980peněžitý dar 100 000,00
Stuchlík, Vojtěch06.01.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Stuchlý, Pavel05.07.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Stuchlý, Vladimír Ing.18.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Suchomel, Jiří03.03.1976bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 850,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 1 761,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 1 665,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 1 761,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Sunegha, Tomáš10.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Svejkovský, Jiř11.01.1962peněžitý dar 45 000,00
Svejkovský, Jiří11.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Svoboda Petr4648790peněžitý dar 150 000,00
Svoboda, Antonín15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Svoboda, Kamil27.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Svoboda, Pavel09.04.1962bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Svoboda, Pavel09.04.1962peněžitý dar 20 000,00
Svoboda, Pavel09.04.1962peněžitý dar 45 000,00
Svoboda, Pavel09.04.1962peněžitý dar 44 643,00
Svoboda, Pavel09.04.1962peněžitý dar 12 000,00
Svoboda, Pavel09.04.1962bezúplatné plnění 31 257,00 (věcný dar- notebooky HP ProBook 440 G4 a 2v1 HP 210 G2)
Svoboda, Petr20.04.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Svoboda, Petr20.04.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Svoboda, Vít24.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svoboda, Vít24.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svoboda, Vít24.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svoboda, Vít24.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svoboda, Vít24.06.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svobodová, Marie10.07.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Svobodová, Zdeňka14.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Svrčinová, Jaroslava31.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szcotka, Petr02.02.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szewieczek, Helena19.01.1992peněžitý dar 2 000,00
Szewieczek, Jiří16.07.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szkandera, Vladislav23.09.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Szkandera, Vladislav23.09.1960peněžitý dar 1 000,00
Szyja, Andrzej06.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Šäfrová, Stanislava19.06.1970peněžitý dar 40 000,00
Šamal, Vladimír08.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šamal, Vladimír08.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šamal, Vladimír08.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šamal, Vladimír08.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šamal, Vladimír08.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šamánek, Petr05.07.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šancer, Jindřich30.12.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šanovec, Jan01.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Šárka, Jiří23.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Šašková, Marie14.08.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Šátek, Josef10.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šebestová, Božena28.10.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šebor, Jan25.01.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šebor, Jan25.01.1947peněžitý dar 50 000,00
Šec, Stanislav20.05.1983peněžitý dar 30 000,00
Šec, Stanislav20.05.1983peněžitý dar 21 300,00
Šena, Tomáš19.02.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šenk, Matouš18.01.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šenkyřík, Miroslav22.09.1966bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Šenkyříková, Barbora28.01.1971peněžitý dar 3 000,00
Šepsová, Jana09.05.1950bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Ševčík, Bohumil22.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ševčík, František11.11.1939bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ševčík, František11.11.1939bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Ševčík, Jakub23.05.1989bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Ševčík, Josef03.10.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ševčíková, Květoslava01.10.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Ševečka, František14.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Šichtař, Jiří01.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šichtař, Jiří01.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šikýřová, Marcela08.07.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Šilar, Adam07.07.1993peněžitý dar 3 000,00
Šilar, Petr16.05.1956peněžitý dar 20 000,00
Šimák, Marek19.09.1975peněžitý dar 200 000,00
Šimeček, Jan13.03.1975bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Šimek, David21.03.1977bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Šimíček, Stanislav04.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Šimíčková, Marie23.04.1936bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šimonová, Jaroslava21.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Šimonová, Marie07.04.1958bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šimůnek, Stanislav07.06.1941bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šindelka, Rostislav22.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Šindel, Zdeněk28.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šípová, Anna29.11.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šíp, Radek23.10.1977peněžitý dar 3 450,00
Šír, Bohuslav24.10.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Širůček, Petr10.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - VYS)
Širůček, Petr10.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Šišková, Jana27.01.1939bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šitina, Jiří18.04.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šitinová, Václavka08.10.1950bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Škarecký, Tomáš24.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Škoda, Emil21.09.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Škvrńák, Jan23.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Šlahorek, Pavel12.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Šlajs, Jan03.02.1957peněžitý dar 3 600,00
Šmelc, Zdeněk07.10.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šmelc, Zdeněk07.10.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šmídek, Jan10.08.1980peněžitý dar 60 000,00
Šmídl, Vojtěch12.06.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Šmídová, Jiřina28.10.1963bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šmrhová, Marie13.03.1958bezúplatné plnění 4 000,00 (věcný dar - reklamní banner PHA)
Šmýd, Pavel18.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Šobáň, Petr22.04.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šobáň, Petr22.04.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 44 643,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 44 643,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 33 600,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Šolcová, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šolc, Stanislav14.11.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šolle, Vít12.10.1962peněžitý dar 24 131,00
Šotola, Pavel22.10.1970peněžitý dar 15 000,00
Špásová, Ludmila26.07.1946bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Špičková, Zdeňka23.07.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Špindler, Josef26.12.1987bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Špinlerová, Zdeňka03.08.1967bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Šplouchal, Jan05.04.1998bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Špulák, Jan08.08.1957bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Šrámek, Jan18.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šrámek, Jan18.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šrámek, Jan18.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šrámek, Jan18.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šrámek, Jan18.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Šrámek, jan24.09.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Šrámek, Vojtěch06.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šrefl, Miloslav28.09.1952bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Šromota, Libor10.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Šťastná, Kateřina13.04.1974bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Šťastný, František22.02.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šťastný, Robert30.04.1974peněžitý dar 15 000,00
Šťastný, Robert30.04.1974peněžitý dar 11 000,00
Šťastný, Robert30.04.1974peněžitý dar 26 000,00
Štec, Josef23.11.1977peněžitý dar 470,00
Štefek, Stanislav17.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štefek, Stanislav17.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štefek, Stanislav29.08.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner- MSL)
Štěpánek, Jaroslav06.06.1977bezúplatné plnění 3 226,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Štěpánek, Pavel20.05.1957bezúplatné plnění 105,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Štěpánek, Vladimír26.03.1957bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Štěpánek, Vladimír26.05.1957bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Štěpán, František15.07.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štěpán, Jan08.09.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Štěpanovský, Antonín03.03.1962bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Štěpán, Petr25.04.1973bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Štěpnička, Miroslav03.06.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Štěrbová, Květa18.08.1975bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Štolpa, Jiří25.08.1982bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Štorek, Pavel13.04.1947bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Štrof, Josef21.10.1944bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Štukavec, Jiří11.10.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Štukavec, Jiří11.10.1951peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří11.10.1951peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 15 000,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Šturza, Zdeněk18.02.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šturza, Zdeněk18.02.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Štůsek, Lubomír02.10.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šujanová, Jaroslava06.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šujanová, Jaroslava06.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šula, Jaroslav07.07.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šulák, Marek30.09.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Šumbera, Jiří11.04.1976peněžitý dar 50 000,00
Šumberová, Ernestína18.05.1934peněžitý dar 20 000,00
Šustáčková, Irena02.03.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Šustr, Pavel11.06.1955peněžitý dar 5 000,00
Šuťáková, Hana12.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Šváb, Petr23.08.1945bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Švadlenka, Jiří30.11.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Švaříček, Pavel25.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Švastová, Daniela16.10.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Švec, Josef28.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Švecová, Ludmila02.10.1939bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Švecová, Miluše26.06.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Švehla, Jiří08.04.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Švehla, Petr19.10.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Švejnoha, Jaromír08.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Talíř, František24.06.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Talíř, Pavel10.06.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Talíř, Pavel10.06.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Talíř, Pavel10.06.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
TANEX, akciová společnost00013641bezúplatné plnění 19 302,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
TATUHA s.r.o.29229367peněžitý dar 120 000,00
Taušek, Pavel21.07.1982peněžitý dar 600,00
Teichmannová, Dagmar17.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Telička, Marek10.04.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Teplý, Pavel29.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Tesárek, Václav29.06.1988peněžitý dar 50 000,00
Tesař, Dalibor14.05.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tesařík, Antonín15.07.1960peněžitý dar 30 000,00
Tesla Electronics a.s.28199839peněžitý dar 350 000,00
Těthal, Jiří24.11.1960peněžitý dar 1 500,00
Tetřev, Pavel05.08.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Thomas, Jiří14.04.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tichá, Bohdana12.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Tichánková, Ludmila14.01.1951bezúplatné plnění 100,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Tichý, Vladan20.06.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Tižková, Marie02.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tkadlec, Josef23.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Tlach, Vladimír19.08.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tobola, Václav26.09.1941bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tobolová, Jana24.08.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Tomanec, Radek27.07.1978bezúplatné plnění 1 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Tománek, Teodor24.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tománková, Milena03.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tomaščík, Pavel28.12.1931peněžitý dar 5 000,00
Tomeš, Martin19.08.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Tomíček, Luboš12.09.1980peněžitý dar 40 000,00
Tomis, Petr19.05.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tomis, Petr19.05.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tomková, Kateřina28.07.1989peněžitý dar 140 000,00
Tomšíček, Stanislav10.07.1951bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Tomšík, Josef01.09.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Tomšů, Antonín05.10.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tomšů, Antonín05.10.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tóth, Martin30.03.1962bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Totková, Gabriela30.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Totková, Marie05.05.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Tourek, Jan05.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Továrek, Petr12.10.1968bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Trávníček, Antonín26.05.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Trčálek, Jaroslav30.09.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Trčka, Vojtěch08.03.1969bezúplatné plnění 1 300,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Trčka, Vojtěch08.03.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Trecha, Vojtěch22.05.1934bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Tretter, Andělín22.09.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Trhlík, Jiří16.04.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Trhlík, Jiří21.04.1961peněžitý dar 3 600,00
Tripal, Bohumil02.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Troják, Josef23.02.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Trojan, Stanislav06.05.1928bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Trojka, Michael10.08.1969peněžitý dar 2 000,00
Trostová, Zdeňka07.12.1964bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Trousil, Karel05.01.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Trulej, Zdeněk24.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Trzaskalik, Antonín05.04.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tulková, Marie19.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Turčínová, Marie21.02.1940bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Turková, Markéta03.10.1989bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Turnovská, Monika19.05.1947peněžitý dar 3 600,00
Tuščáková, Zuzana06.02.1948peněžitý dar 1 000,00
Tvarůžek, Jaroslav10.02.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Tvarůžka, Jan17.05.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Tyburcová, Helena24.03.1961peněžitý dar 400,00
Tydlitát, Bořivoj06.07.1963peněžitý dar 2 000,00
Tylichová, Jana16.02.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Tynklová, Bohumila17.07.1993peněžitý dar 100,00
Učeň, Leopold03.05.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Uhlík, Josef27.02.1963peněžitý dar 120 000,00
Uhlík, Josef27.02.1963peněžitý dar 95 000,00
Uhlík, Josef27.02.1963peněžitý dar 12 776,00
Uhlíř, Jiří19.04.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ulrich, Evald05.03.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Ulrych, Vít30.10.1972bezúplatné plnění 45 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Ulrych, Vít30.10.1972bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Ungerová, Zdeňka21.05.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Urbanec, Tomáš06.04.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Urbánek, Josef05.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Urbanová, Veronika01.05.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Usnul, Břetislav16.11.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Utinková, Jiřina24.10.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Uttendorfský, Jan17.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
V.S.B.P., s.r.o.26276658peněžitý dar 50 000,00
Václavková, Eva04.07.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vaculík, Antonín26.05.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - KVA)
Vaculíková, Antonie14.09.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaculíková, Veronika04.02.1990bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vaculínová, Karla04.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaculínová, Karla04.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vágnerová, Marie28.12.1933bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vahala, Zdeněk06.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vajda, Gerhard16.11.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Valášek, Michael25.03.1956peněžitý dar 50 000,00
Valder, Tomáš29.12.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Valík, Jaroslav10.09.1968bezúplatné plnění 1 613,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Valowská, Marcela10.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Antonín29.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňa, Jan20.02.1989bezúplatné plnění 800,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vančura, Antonín30.05.1954bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vaněk, Jiří16.03.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vaněk, Josef04.07.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaněk, Josef04.07.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaněk, Pavel14.04.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Vaněk, Pavel14.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Pavel14.04.1954peněžitý dar 10 000,00
Vaníčková, Marie27.11.1942bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vaníčková, Marta09.12.1947bezúplatné plnění 400,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vaňková, Eva18.05.1948peněžitý dar 20 000,00
Vaňková, Františka11.03.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaňková, Františka11.03.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaňková, Marie14.10.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vaňková, Olga04.09.1963bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Vaňková, Petra29.03.1994bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Váňová, Ivana12.04.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 6 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 260,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Varecha, Luboš28.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Varecha, Luboš28.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Varecha, Luboš28.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Varecha, Luboš28.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Varecha, Luboš28.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Varecha, Petr18.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 30 000,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 300,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 300,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Vařeková, Vlasta22.02.1978peněžitý dar 200,00
Váša, Jiří23.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vašíčková, Ilona09.03.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vašíčková, Jana11.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vašíčková, Vítězslava31.01.1938bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vašková, Jindřiška02.06.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vašků, Alois11.09.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Vaštík, František16.07.1946peněžitý dar 6 600,00
Vaštík, František16.07.1946peněžitý dar 2 000,00
Vávra, Klement02.12.1957bezúplatné plnění 484,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vavrečka, Jan08.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vavřečka, Alois08.08.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vavřečka, Alois01.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vavřečka, Alois05.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Večerková, Marie16.04.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Večeřová, Eliška28.09.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vejr, Bořivoj18.08.1933bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vejr, Bořivoj18.08.1933bezúplatné plnění 5 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vencl, Jiří15.03.1962peněžitý dar 2 000,00
Vencl, Vojtěch14.03.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Venos, Josef20.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vepřková, Miroslava24.02.1928bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vereš, Vojtěch03.09.1976peněžitý dar 1 300,00
Veselý, Jiří04.10.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Veselý, Jiří27.01.1969peněžitý dar 15 637,00
Veselý, Jiří27.01.1969peněžitý dar 6 030,00
Veselý, Josef04.01.1960peněžitý dar 4 600,00
Veselý, Karel20.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Veselý, Zdeněk17.11.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Veverka, Hubert24.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Viet, Thien15.12.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vícha, Josef08.03.1981peněžitý dar 15 000,00
Vícha, Rudolf03.04.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vích, Jan15.04.1977bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vichrová, Anna03.04.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vichrová, Anna03.04.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Viktorin, Jindřich29.10.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vildová, Blanka17.11.1965peněžitý dar 1 000,00
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.25978730bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner STC)
Vintr, Milan05.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
VIP DEFENSE s.r.o.29454891peněžitý dar 5 000,00
Víšek, Petr21.11.1971peněžitý dar 100 000,00
Vitásek, Alois16.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vítková, Jaromíra06.08.1957bezúplatné plnění 750,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vítková, Jaromíra06.08.1957peněžitý dar 25 560,00
Vitvar, Martin21.05.1966bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Vladimíra Godišová46165568bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Vlk, Jaroslav29.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Vodička, Petr24.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vogel, Arnošt02.08.1968peněžitý dar 5 000,00
Vojáčková, Miroslava11.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Vojkůvka, Jiří11.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vojnar, René13.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Volánek, Lukáš17.09.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Volek, Milan07.06.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Volf, Miroslav18.11.1948bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - KVA)
Volf, Vojtěch17.05.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Volková, Alena14.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Volková, Iveta03.03.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Volovská, Jana20.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Volovský, Tomáš18.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vondál, Jan12.10.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vondráčková, Kateřina03.03.1956bezúplatné plnění 600,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vondraš, Jiří13.09.1942bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PLZ)
Vopařilová, Stanislava22.09.1943bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vorář, Milan19.10.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vorlíčková, Vladimíra01.11.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vosiková, Veronika07.07.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vozábal, Václav12.03.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Vozábal, Václav12.03.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Vrana, Vojtěch11.04.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vrátník, Jiří04.06.1954peněžitý dar 10 000,00
Vrátný, František22.09.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vrchovecký, František29.03.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vrchovecký, Josef07.06.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vrubel, Stanislav06.11.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vúmsk, Tomáš17.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
VVS Verměřovice s.r.o.26187132peněžitý dar 60 000,00
VW WACHAL a.s.25567225peněžitý dar 20 000,00
Vybíhal, Květoslav13.04.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vybíral, Alois24.08.1952bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vybíral, Pavel24.02.1953peněžitý dar 77 777,00
Vybíral, Petr12.09.1984bezúplatné plnění 1 387,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Výborná, Miloslava11.11.1931bezúplatné plnění 800,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Výborná, Miloslava11.11.1931bezúplatné plnění 800,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Výborná, Václava28.09.1950bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Výborný, Marek10.07.1976peněžitý dar 100 000,00
Výborný, Ondřej29.07.1980bezúplatné plnění 800,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Výborný, Ondřej29.07.1980bezúplatné plnění 800,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Vycudiliková, Monika10.11.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 1 478,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Vydrář, Martin11.07.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Vychodil, Jiří17.04.1978bezúplatné plnění 50,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Vyskočil, Ladislav16.10.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vysloužil, Evžen16.09.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Výstup, Michal29.08.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Výstup, Michal29.08.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Vytrhlík, Pavel30.08.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Vyvlečková, Irena08.01.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Vyvozil, Miroslav21.02.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Waloszová, Žofie11.05.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Waloszová, Žofie11.05.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Wasserburger, Jiří18.05.1972peněžitý dar 170 000,00
Wawreczková, Renáta09.07.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Weisbauer, František09.09.1963bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Weisbauer, František09.09.1963peněžitý dar 10 000,00
Weiss, Josef06.02.1952bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Wildmann, Petr25.09.1974peněžitý dar 500,00
Wittassek, David26.11.1970peněžitý dar 50 000,00
Woitsová, Klára17.07.1977peněžitý dar 50 000,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 24 000,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 17 500,00
Začal, Štěpán06.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Začal, Vladimír13.06.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Zahrádka, Václav03.09.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Zahradník, Jaroslav23.05.1952bezúplatné plnění 450,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Zachová, Lenka24.06.1976peněžitý dar 50 000,00
Zachová, Lenka24.06.1976peněžitý dar 50 000,00
Zajíc, Ivo09.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Zajíc, Rostislav06.07.1947bezúplatné plnění 4 613,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Zamánková, Emilie19.05.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 20 000,00
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 40 000,00
Zámečníková, Anna17.01.1960peněžitý dar 25 000,00
Zapletal, Antonín28.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zátopek, Jiří04.12.1940bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zavadilová, Ludmila16.05.1966bezúplatné plnění 300,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Zavadil, Petr16.04.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zavadil, Zdeněk05.04.1959bezúplatné plnění 105,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Zbořil, Jaromír17.09.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zbořilová, Miloslava24.10.1943bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner ULA)
Zbružová, Marie26.01.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 254 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 43 326,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdeněk Veselý - Kamenosochařství12414638bezúplatné plnění 1 500,00 (věcný dar - reklamní banner - ZLN)
Zdráhal, Jindřich14.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zdráhal, Jindřich14.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zejdová, Zdenka15.02.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zelená, Hana11.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zemachová, Šárka31.10.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zeman, Jaroslav18.10.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner PAR)
Zemánková, Eliška18.03.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zemanová, Helena20.03.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zemanová, Helena20.03.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zemanová, Marta12.08.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zemědělské družstvo PETŘÍN48530441peněžitý dar 200 000,00
Zenkl, Petr27.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Zerzánková, Marie26.09.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (věcný dar - reklamní banner VYS)
Zielina, Vladislav28.06.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zifčáková, Marie28.09.1942bezúplatné plnění 200,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Zíka, Miroslav26.10.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zíka, Miroslav26.10.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zíka, Miroslav26.10.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Zima, Pavel17.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner HKR)
Zlámal, Oldřich19.12.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní bannery - OLM)
Zlá, Věra02.08.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Zouhar, Jindřich27.11.1969peněžitý dar 100 000,00
Zouhar, Karel19.09.1943bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Žabka, Richard08.02.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žáčik, Josef16.06.1982peněžitý dar 70 000,00
Žadecký, Pavel09.01.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žarlok, Pavel20.07.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žarlok, Pavel20.07.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žárský, Daniel28.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Železná, Alena10.03.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Železná, Alena10.03.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Ženíšková, Margita23.11.1949peněžitý dar 50 000,00
Žilík, Luboš03.03.1959bezúplatné plnění 500,00 (věcný dar - reklamní banner LIB)
Žitný, Miroslav16.11.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Žitný, Miroslav16.11.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Životský, Martin11.01.1980bezúplatné plnění 417,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Žižka, Jindřich16.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar-reklamní banner - JHM)
Žofaj, Rudolf20.07.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žvaková, Božena14.06.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žvaková, Božena14.06.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)
Žvaková, Marie03.06.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Žvaková, Marie03.06.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)
Žvaková, Marie03.06.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (věcný dar - reklamní banner JHC)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 84 927,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Kudela, Petr10.03.196984 927,00 (věcný dar - reklamní banner - MSL)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy