Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Jižní Město - náš domov

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
02733552

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Mokrá 1284/13A, Praha, 14900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603418441, e-mail: rosta.korbel@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Dalibor Mlejnský - předsedaDatum: 01.04.2018 12:15:18
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit_JM-ND_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: účetní_závěrka_JM-ND_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 586 900,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 30 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 556 400,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 457 073,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 556 400,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Antal, Petr24.06.1965peněžitý dar 30 000,00
Cestovní kancelář – Sport s.r.o.24746410bezúplatné plnění 48 400,00
Černá, Olga MUDr.15.10.1956peněžitý dar 30 000,00
Černý, Miloš MUDr.10.03.1957peněžitý dar 35 000,00
De Martini, Adriana31.10.1981peněžitý dar 20 000,00
KORBEL facility s.r.o.03892026peněžitý dar 45 000,00
Korbel, Rostislav Ing.15.07.1969peněžitý dar 15 000,00
Korbel, Rostislav Ing.15.07.1969peněžitý dar 6 000,00
Korbel, Rostislav Ing.15.07.1969peněžitý dar 5 000,00
Korbel, Rostislav Ing.15.07.1969peněžitý dar 7 000,00
Kratochvílová, Iva01.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Kutílek, Libor31.03.1971peněžitý dar 15 000,00
Miga, Milan08.09.1971peněžitý dar 20 000,00
Miga, Milan08.09.1971peněžitý dar 15 000,00
Mokrá, Kristýna08.08.1986peněžitý dar 10 000,00
Novotný, Tomáš Ing.21.03.1983peněžitý dar 20 000,00
Ondřej Ullrich41789555peněžitý dar 30 000,00
P.W.I. CZ s.r.o.27601102peněžitý dar 30 000,00
Pekárek, Radek12.05.1972peněžitý dar 20 000,00
Souček, Petr Ing.05.06.1968peněžitý dar 15 000,00
Šrámek, Erik05.10.1975peněžitý dar 30 000,00
Tintern Abbey s.r.o.27936457peněžitý dar 40 000,00
Tintern Abbey s.r.o.27936457peněžitý dar 35 000,00
Vasilev, Jaroslav26.05.1975peněžitý dar 15 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy