Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Dělnická strana sociální spravedlnosti

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26650797

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Ciolkovského 853/1, Praha, 16100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608981643, e-mail: info@dsss.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Vandas Tomáš - předsedaDatum: 22.03.2018 08:35:52
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: DSSS-Zprava_nezavisleho_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_za_rok_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_DSSS_za_rok_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 620 356,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 126 150,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 392 254,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 101 950,00
7 Úroky z vkladů 2,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 222 462,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 364 994,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 392 254,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Aubrecht, Martin15.10.1984peněžitý dar 500,00
Benda, Petr20.01.1971peněžitý dar 114 000,00
Blaško, Jan28.08.1957peněžitý dar 1 000,00
Blašková, Martina18.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Borna, Petr31.10.1967peněžitý dar 10 000,00
Borna, Petr31.10.1967peněžitý dar 5 000,00
Brandtner, Marek09.11.1986peněžitý dar 2 000,00
Čermáková, Aneta01.02.1994peněžitý dar 300,00
Čermák, Pavel12.03.1964peněžitý dar 300,00
Drčková, Michaela14.06.1992peněžitý dar 18 000,00
Froněk, Jiří20.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Froněk, Jiří20.09.1984peněžitý dar 2 800,00
Holec, Jan28.11.1977peněžitý dar 43 210,00
Holec, Jan28.11.1977peněžitý dar 23 457,00
Holec, Jan28.11.1977peněžitý dar 100,00
Hřivna, Jan05.02.1990peněžitý dar 19 000,00
Martin, Arnošt14.07.1968peněžitý dar 1 200,00
Novotná, Eva14.08.1978peněžitý dar 20 347,00
Nový, Martin29.12.1969peněžitý dar 1 200,00
Petřivalský, Jiří24.02.1983peněžitý dar 17 000,00
Poledno, Jiří03.05.1947peněžitý dar 19 000,00
Schuster, Pavel06.11.1956peněžitý dar 270,00
Schuster, Pavel06.11.1956peněžitý dar 170,00
Špicl, Jaroslav25.03.1956peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Jiří05.03.1972peněžitý dar 22 000,00
Vandas, Tomáš03.03.1969peněžitý dar 55 000,00
Víšek, Jiří01.07.1981peněžitý dar 400,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Dědictvím nebo odkazem nebyl nabyt žádný majetek
Žádný člen neměl členský příspěvek za kalendářní rok vyšší než 50 tisíc korun.