Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Česká strana sociálně demokratická

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409171

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Hybernská 1033/7, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 296522153, e-mail: mstarec@socdem.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Jan Hamáček - předseda ČSSDDatum: 27.03.2018 08:07:34
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 322 677 275,08
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
36 834 700,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 105 500 000,00
4 Členské příspěvky 16 334 905,01
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 774 803,25
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 910 042,97
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 76 671,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 138 246 152,85
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 56 357 129,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 692 093,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 85 270 960,73
      volby do Senátu Parlamentu ČR 386 136,68
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
organizační práce v území 90
organizační práce v ústředí 14
tiskový mluvčí 1
ústřední tajemník 1
ekonomický ředitel 1
THP práce 7
analytik 2
archivář 2
účetní 4

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Cíl, akciová společnost v Praze - Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 26165376 100%
Demokrat, spol. s r.o. v likvidaci - Kotlářská 902/51, Veveří, 602 00 Brno 15526615 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Cíl, akciová společnost v Praze 26165376 144 500 000,00 30.12.2020
Fio banka, a.s. 61858374 138 246 152,85 29.11.2018

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 774 803,25 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, František28.02.1955peněžitý dar 50 000,00
Adámek, František28.02.1955peněžitý dar 2 400,00
Aliaves & Co., a.s.28988230peněžitý dar 232 000,00
Antonín, Pavel05.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Bastlová, Olga28.06.1970peněžitý dar 30 000,00
Běhounek, Jiří13.05.1952peněžitý dar 50 000,00
Běhounek, Jiří13.05.1952peněžitý dar 140 000,00
Bernard, Josef30.05.1965peněžitý dar 50 000,00
Bernard, Josef30.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Best - Business, a.s.25573322peněžitý dar 5 000,00
Birke, Jan01.06.1969peněžitý dar 25 000,00
Birke, Jan01.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Birke, Jan01.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Birke, Jan01.06.1969peněžitý dar 4 800,00
Bodenlos, Jiří25.01.1962peněžitý dar 1 200,00
Bohdalová, Vlasta18.09.1957peněžitý dar 30 000,00
Bohdalová, Vlasta18.09.1957peněžitý dar 2 400,00
Böhnisch, Robin23.11.1976peněžitý dar 25 000,00
Böhnisch, Robin23.11.1976peněžitý dar 2 400,00
Boturová, Pavla30.11.1966peněžitý dar 4 800,00
Březina, Karel25.11.1972peněžitý dar 4 800,00
Bublan, František13.01.1951peněžitý dar 25 000,00
Bublan, František13.01.1951peněžitý dar 25 000,00
Cíl, akciová společnost v Praze26165376peněžitý dar 80 000,00
Císař, Pavel07.07.1965peněžitý dar 7 260,00
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.41189698bezúplatné plnění 80 716,00
Čáp, Vilém27.07.1990peněžitý dar 1 200,00
Černý, Vladimír08.07.1961peněžitý dar 10 000,00
Dlabal, Petr25.12.1957peněžitý dar 4 000,00
Dolejš, Richard13.08.1970peněžitý dar 4 800,00
Dolínek, Petr27.03.1981peněžitý dar 4 800,00
Dolínek, Petr27.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Dostálek, Vladimír09.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Dostálová, Jitka12.02.1971peněžitý dar 15 000,00
Dreherová, Dagmar19.07.1981peněžitý dar 50 000,00
Dudek, Jan07.04.1961peněžitý dar 5 000,00
Dufek, Zdeněk12.07.1978peněžitý dar 100 000,00
Fakan, Zdeněk16.12.1963peněžitý dar 400,00
Fojtíková, Lenka10.09.1959peněžitý dar 2 250,00
Fojtíková, Lenka10.09.1959peněžitý dar 2 250,00
Fojtíková, Lenka10.09.1959peněžitý dar 2 250,00
Fojtíková, Lenka10.09.1959peněžitý dar 2 250,00
Foldyna, Jaroslav26.06.1960peněžitý dar 20 000,00
Foldyna, Jaroslav26.06.1960peněžitý dar 2 400,00
Gabrhel, Vlastimil26.04.1978peněžitý dar 75 000,00
Gabrhel, Vlastimil26.04.1978peněžitý dar 2 400,00
Gajdůšková, Alena15.04.1954peněžitý dar 75 000,00
Gastrofert s.r.o.5628814peněžitý dar 100 000,00
Grabinský, Luděk21.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Gregorová, Eva01.03.1979peněžitý dar 448,00
Habartová, Hana11.05.1960peněžitý dar 10 000,00
Hamáček, Jan04.11.1978peněžitý dar 1 200,00
Hánová, Marcela09.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Havíř, Pavel21.02.1955peněžitý dar 50 000,00
Havíř, Pavel21.02.1955peněžitý dar 1 200,00
Havíř, Pavel21.02.1955peněžitý dar 50 000,00
Hejduk, Radim10.01.1991peněžitý dar 15 000,00
Hejná, Běla02.01.1950peněžitý dar 1 200,00
Hoferek, Martin03.04.1974peněžitý dar 100 000,00
Holík, Pavel23.05.1957peněžitý dar 50 000,00
Holík, Pavel23.05.1957peněžitý dar 2 400,00
Horčička, Karel28.02.1973peněžitý dar 4 500,00
Charvát, Jiří22.11.1974peněžitý dar 10 000,00
Chovanec, Milan31.01.1970peněžitý dar 50 000,00
Chvojka, Jan17.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Chvojka, Jan17.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Chvojka, Jan17.12.1980peněžitý dar 1 200,00
Jakubčík, Igor12.05.1967peněžitý dar 15 000,00
Jakubčík, Igor12.05.1967peněžitý dar 2 400,00
Jandák, Vítězslav03.08.1947peněžitý dar 2 400,00
Jentschke Stöcklová, Zuzana08.09.1976peněžitý dar 2 400,00
Kabát, Martin28.02.1969peněžitý dar 4 345,00
Kailová, Zuzana21.07.1974peněžitý dar 1 200,00
Kaucký, Lukáš05.05.1982peněžitý dar 50 000,00
Kaucký, Lukáš05.05.1982peněžitý dar 1 200,00
Kočka, Jan08.01.1990peněžitý dar 4 800,00
Kočka, Jan23.12.1966peněžitý dar 4 800,00
Kočka, Václav27.02.1942peněžitý dar 4 800,00
Kořenek, Petr23.08.1966peněžitý dar 75 000,00
Krákora, Jaroslav25.10.1955peněžitý dar 1 200,00
Krčál, Petr20.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Kucián, Michal05.05.1971peněžitý dar 5 000,00
Kucián, Michal05.05.1971peněžitý dar 17 000,00
Látka, Jan05.04.1954peněžitý dar 9 000,00
Líbalová, Kvetoslava30.12.1958peněžitý dar 400,00
Ludvík, Miloslav05.09.1963peněžitý dar 4 800,00
Malach, Petr29.03.1983peněžitý dar 5 000,00
Malina, Kristián23.05.1986peněžitý dar 5 674,25
Malina, Leoš16.02.1978peněžitý dar 179 200,00
Marksová, Michaela20.03.1969peněžitý dar 50 000,00
Marksová, Michaela20.03.1969peněžitý dar 50 000,00
Maršová, Jindřiška06.09.1951peněžitý dar 1 500,00
MASPO Elektro s.r.o.27830276peněžitý dar 20 000,00
Máška, Petr21.02.1963peněžitý dar 1 200,00
Matouš, Zdeněk26.05.1964peněžitý dar 50 000,00
Mečl, Jan09.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Mičo, Viktor03.03.1973peněžitý dar 100 000,00
Morávek, Jan06.12.1974peněžitý dar 2 250,00
Moudrý, Jakub01.01.1993peněžitý dar 1 200,00
MUDr. Ivo Trubák, s.r.o.28334744peněžitý dar 100 000,00
Náhlovský, Petr31.05.1986peněžitý dar 50 000,00
Nedomová, Hana07.11.1962peněžitý dar 10 000,00
Nekolová, Gabriela30.09.1978peněžitý dar 2 400,00
Novák, Miroslav25.06.1972peněžitý dar 4 800,00
Novotný, Vladimír20.05.1966peněžitý dar 1 200,00
Onderka, Roman11.11.1965peněžitý dar 35 000,00
Onderka, Roman11.11.1965peněžitý dar 2 000,00
Ondroušek, Marek05.11.1985peněžitý dar 1 200,00
Pekárek, René05.11.1940peněžitý dar 4 800,00
Petera, Miloš14.03.1958peněžitý dar 6 300,00
Petrů, Jiří17.08.1956peněžitý dar 75 000,00
Petrus, Roman02.06.1978peněžitý dar 50 000,00
Petříček, Tomáš27.09.1981peněžitý dar 35 000,00
Petříček, Tomáš27.09.1981peněžitý dar 1 200,00
Pfauser, Lukáš04.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Pleticha, Lukáš18.10.1974peněžitý dar 25 000,00
Pleticha, Lukáš18.10.1974peněžitý dar 2 400,00
Pleticha, Lukáš18.10.1974peněžitý dar 15 900,00
Ploc, Pavel15.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Ploc, Pavel15.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Ploc, Pavel15.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Ploc, Pavel15.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Ploc, Pavel15.06.1964peněžitý dar 1 200,00
Podhola, Petr09.06.1982peněžitý dar 30 000,00
Poche, Miroslav03.06.1978peněžitý dar 4 800,00
Povšík, Robin02.01.1979peněžitý dar 1 200,00
QUARDO a.s.27759695peněžitý dar 10 000,00
Rubišarová Medová, Marie11.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Rykala, Adam03.09.1986peněžitý dar 15 000,00
Rykala, Adam03.09.1986peněžitý dar 1 200,00
Seďa, Antonín12.12.1960peněžitý dar 75 000,00
Sehnalová, Olga25.10.1968peněžitý dar 2 400,00
Seidl, Zdeněk18.08.1950peněžitý dar 4 500,00
Schneider, Jan20.11.1978peněžitý dar 1 210,00
Sklenák, Roman23.07.1970peněžitý dar 75 000,00
Sklenák, Roman23.07.1970peněžitý dar 3 000,00
Sobotka, Bohuslav23.10.1971peněžitý dar 37 500,00
Sobotka, Bohuslav23.10.1971peněžitý dar 4 800,00
Sobotka, Bohuslav23.10.1971peněžitý dar 37 500,00
Soukal, Tomáš09.08.1981peněžitý dar 50 000,00
Spálenka, Daniel28.05.1973peněžitý dar 25 000,00
Staněk, Antonín02.03.1966peněžitý dar 50 000,00
Staňková, Irena05.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Starec, Martin10.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Starec, Martin10.04.1962peněžitý dar 10 000,00
Starec, Martin10.04.1962peněžitý dar 45 000,00
STAVKOM, spol. s r.o.41604041peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Pavel04.12.1978peněžitý dar 25 000,00
Svobodová, Lucie04.04.1982peněžitý dar 2 400,00
Syblík, Zdeněk07.05.1956peněžitý dar 1 200,00
Šklíba, Karel28.09.1950peněžitý dar 20 000,00
Šlapal, Marek06.10.1975peněžitý dar 100 000,00
Šmarda, Michal06.07.1975peněžitý dar 30 000,00
Špidla, Vladimír22.04.1951peněžitý dar 10 000,00
Štěpán, Daniel30.09.1970peněžitý dar 4 800,00
Štěpánek, Milan22.11.1971peněžitý dar 88 000,00
Štěpán, Jiří07.11.1978peněžitý dar 40 000,00
Štěpán, Jiří07.11.1978peněžitý dar 2 400,00
Štohl, Pavel14.03.1960peněžitý dar 25 000,00
Tejc, Jeroným23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Teska Arnoštová, Lenka17.01.1975peněžitý dar 50 000,00
Teska Arnoštová, Lenka17.01.1975peněžitý dar 4 800,00
Tvrdý, spol. s r.o.26956071peněžitý dar 100 000,00
Tvrdý, Václav08.02.1979peněžitý dar 35 000,00
Tyralík, Pavel20.05.1964peněžitý dar 70 000,00
Urban, Ludvík17.04.1969peněžitý dar 161 000,00
Urban, Ludvík17.04.1969peněžitý dar 2 400,00
Urban, Milan15.10.1958peněžitý dar 1 200,00
Vágner, Lukáš26.11.1980peněžitý dar 25 000,00
Váhalová, Dana28.05.1966peněžitý dar 2 400,00
Valachová, Kateřina15.09.1976peněžitý dar 50 000,00
Váňa, Miroslav08.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Váňa, Miroslav08.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Váňa, Roman01.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Velebný, Ladislav11.04.1957peněžitý dar 1 200,00
Veselý, Ondřej03.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Votava, Václav18.06.1956peněžitý dar 20 000,00
Votava, Václav18.06.1956peněžitý dar 2 400,00
Wernerová, Markéta02.08.1983peněžitý dar 1 200,00
Wernerová, Markéta02.08.1983peněžitý dar 1 200,00
Zaorálek, Lubomír06.09.1956peněžitý dar 4 800,00
Zemek, Václav13.04.1974peněžitý dar 1 200,00
Zimola, Jiří28.03.1971peněžitý dar 2 400,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 80 716,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.4118969880 716,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Pokud jde o politický institut, uvedený v části II. této VFZ, ČSSD upozorňuje, že podle § 17 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., bylo možné příspěvek na podporu činnosti politického institutu poskytnout jenom v případě, že takový politický institut měl zapsaný status veřejné prospěšnosti.

Statut veřejné prospěšnosti však politický institut ČSSD (Masarykova demokratická akademie, z.s., jejímž členem se ČSSD v prosinci 2017 stala) zapsán k 31.12.2017 neměl a ani ho zapsán mít nemohl, a to zejména s ohledem na právní předpisy účinné do dne 31.12.2017.

Také ustanovení § 147 a násl. občanského zákoníku o tom, že veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem, byla s účinností až od 1.1.2018 zrušena čl. I. zákona č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.

Z výše uvedeného se tedy podává, že za plnohodnotný politický institut (tedy včetně možnosti poskytnutí, resp. poskytování, příspěvku na podporu činnosti politického institutu) podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů lze Masarykovu demokratickou akademii, z.s., považovat nejdříve od 1.1.2018, proto jej ČSSD v této výroční finanční zprávě za rok 2017 neuvádí.

Pokud jde o přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů dle části IV. této VFZ, uvádí ČSSD dále, že v roce 2017 neuzavřela ČSSD žádnou novou smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky (srv. ust. § 17 odst. 8 písm. i/ zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).

K tomu se jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o úvěru – kontokorent ve výši 220.000.000,- Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio banka, a.s. zástavní právo ke všem pohledávkám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý příspěvek, nárok na příspěvek na mandát a nárok na příspěvek). Úrok z úvěru je vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden měsíc, zvýšený vždy o 3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek za použití sazby ve výši 0,5 % p.a.

Z kontokorentu výše uvedeného ČSSD v r. 2017 čerpala částku 25 335 717,09 Kč.

K tomu se dále jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a Fio banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervované pro úhradu pohledávek JUDr. Zdeňka Altnera z probíhajícího soudního sporu, k 31. 12. 2017 nebyl tento úvěr čerpán.

Dále má ČSSD uzavřeny smlouvy o půjčce z let 2010-2012 se společností Cíl, akciová společnost v Praze v celkové hodnotě 144 500 000 Kč. Upraveno Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13.12.2013. V roce 2017 nebylo na těchto půjčkách ničeho čerpáno; ze strany ČSSD jako dlužníka došlo toliko k částečnému splacení půjčky.