Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
ANO 2011

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443339

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Babická 2329/2, Praha, 14900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 272192122, e-mail: ano2011@anobudelip.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Andrej Babiš - předseda Politické hnutí ANO 2011Datum: 29.03.2018 06:39:56
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: vyrok.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: UZ_2017.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 301 589 229,01
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
150 011 300,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 113 675 000,00
4 Členské příspěvky 3 950 671,58
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 33 952 246,35
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 11,08
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 16 100 828,36
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 142 354 120,70
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 83 275 772,84
      volby do Senátu Parlamentu ČR 439 595,80
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
krajský manažer - průměrný přepočtený stav 2017 8
asistent - průměrný přepočtený stav 2017 3
PR specialista - průměrný přepočtený stav 2017 1
specialista vnitřní legislativy - průměrný přepočtený stav 2017 2
specialista pro regiony - průměrný přepočtený stav 2017 1
referent pro digitální kanály - průměrný přepočtený stav 2017 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro politiku a společnost, z.s., Babická 2329/2, 149 00 Praha 4 400 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 34 660 180,28 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
"DŮM ZDRAVÍ ""U Pramene"", a.s."25717774peněžitý dar 3 000,00
A-Z LES s.r.o.25433016peněžitý dar 10 000,00
Adamčík, Antonín12.02.1966peněžitý dar 790,00
Adámek, František14.07.1959peněžitý dar 800,00
Adamíková, Alena05.08.1957peněžitý dar 6 200,00
Adam, Jiří19.04.1954peněžitý dar 2 800,00
Adámková, Věra19.10.1954peněžitý dar 150 000,00
ADÉLKA a.s.25156063bezúplatné plnění 605,00 (umístění knih Vize 2035 - vrátnice)
AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, v.o.s.26330351peněžitý dar 12 000,00
Agro 2000 s.r.o.25586521bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy Březník)
AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s.r.o.42371881peněžitý dar 10 000,00
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.00009971bezúplatné plnění 605,00 (umístění knih Vize 2035 - vrátnice)
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.00009971bezúplatné plnění 2 420,00 (plakáty A3 - svozový autobus)
Aleš, David16.02.1975peněžitý dar 2 400,00
Aleš, David16.02.1975peněžitý dar 15 508,00
Alfa Union, a.s.25148389peněžitý dar 200 000,00
Anděl, Jiří13.02.1958peněžitý dar 5 000,00
Anděl, Jiří13.02.1958peněžitý dar 7 659,00
Anděl, Jiří13.02.1958peněžitý dar 15 000,00
ARGUN s.r.o.27399478peněžitý dar -200 000,00
Artimová, Zuzana09.11.1963peněžitý dar 10 000,00
Artimová, Zuzana09.11.1963peněžitý dar 38 310,00
ASS MANAGEMENT s.r.o.3044131peněžitý dar 150 000,00
AT Production s.r.o.63471604peněžitý dar 15 000,00
Augustin, Alfréd06.05.1963peněžitý dar 125 000,00
Auto Babiš s.r.o.27183408bezúplatné plnění 25 981,00 (pronájem auta)
Auto Babiš s.r.o.27183408bezúplatné plnění 3 486,00 (pronájem auta)
Auto Babiš s.r.o.27183408bezúplatné plnění 31 200,00 (pronájem auta)
Auto Babiš s.r.o.27183408peněžitý dar 30 000,00
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.25744631peněžitý dar 100 000,00
Axler, Ladislav14.06.1950peněžitý dar 1 177,00
B R E X, spol. s r.o.40232549peněžitý dar 100 000,00
Babinec, Radim22.02.1974peněžitý dar 19 600,00
Babiš, Andrej02.09.1954peněžitý dar 50 000,00
Babiš, Andrej02.09.1954bezúplatné plnění 5 082,00 (ubytování výjezdy)
Babiš, Andrej02.09.1954bezúplatné plnění 500 000,00 (kniha Andrej Babiš v rozhovorech s osobnostmi - 15 000 ks)
Babiš, Miloš12.05.1960peněžitý dar 50 000,00
Babišová, Andrea17.04.1972peněžitý dar 3 000,00
Babišová, Andrea17.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Babišová, Andrea17.04.1972peněžitý dar 3 300,00
Babiš, Patrik01.05.1973peněžitý dar 600,00
Babka, Ondřej22.02.1994peněžitý dar 1 000,00
Bagin, Vladimír25.04.1963peněžitý dar 1 542,00
Bajgarová, Zuzana17.12.1983peněžitý dar 15 000,00
Baláková, Jitka22.09.1970peněžitý dar 15 000,00
Balaštíková, Margita16.09.1967peněžitý dar 80 000,00
Balaštíková, Margita16.09.1967peněžitý dar 53 200,00
Balcar, Vlastimil14.05.1952peněžitý dar 200 000,00
Balík, Oldřich24.12.1956peněžitý dar 19 400,00
Baránková Vilámová, Lucie14.02.1984peněžitý dar 1 200,00
Baran, Roman11.10.1964peněžitý dar 3 800,00
Barnesová, Jana05.02.1952peněžitý dar 100 000,00
Barreto, David25.05.1977peněžitý dar 200,00
Bárta, František14.12.1962peněžitý dar 10 000,00
Bárta, František14.12.1962peněžitý dar 300,00
Bárta, František14.12.1962peněžitý dar 300,00
Bartáková, Eliška13.08.1957peněžitý dar 5 300,00
Bárta, Martin02.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Bartlová, Olga17.09.1970peněžitý dar 501,00
Bartušek s.r.o.3960838peněžitý dar 10 000,00
BAU-STAV a.s.14705877peněžitý dar 3 000,00
Baudyšová, Zuzana22.04.1948peněžitý dar 50 000,00
Bazelová, Jana05.02.1969peněžitý dar 6 644,00
Bečvářová, Martina01.12.1967peněžitý dar 1 040,00
Bednář, Martin24.10.1974peněžitý dar 24 400,00
Bednářová, Helena07.11.1964peněžitý dar 1 600,00
Bednář, Pavel19.08.1968peněžitý dar 1 200,00
Bechyně, Milan27.05.1951peněžitý dar 600,00
Bejr, Zdeněk31.12.1977peněžitý dar 100 000,00
Bělica, Josef16.07.1978peněžitý dar 50 000,00
Bendová, Jarmila03.07.1965peněžitý dar 30 000,00
Beran, Pavel08.06.1964peněžitý dar 3 000,00
Berka, Jaroslav04.07.1973peněžitý dar 10 370,00
Berkovec, Stanislav31.05.1955peněžitý dar 54 000,00
Berkovec, Stanislav31.05.1955peněžitý dar 20 000,00
Berkovec, Stanislav31.05.1955peněžitý dar 3 400,00
Berkovec, Stanislav31.05.1955peněžitý dar 80 000,00
Berkovec, Stanislav31.05.1955peněžitý dar 20 000,00
Bernát, Michal03.05.1976peněžitý dar 3 000,00
BEST AGRO s.r.o.29158451peněžitý dar 1 000,00
BEST AGRO s.r.o.29158451peněžitý dar 800,00
BEST AGRO s.r.o.29158451peněžitý dar 5 000,00
Bezděk, Robert01.05.1964peněžitý dar 500 000,00
Bezděk, Robert01.05.1964peněžitý dar 5 000,00
BEZNOSKA, s.r.o.43774946peněžitý dar 100 000,00
Bičánová, Drahomíra04.08.1965peněžitý dar 200,00
BigMedia, spol. s.r.o.26479451bezúplatné plnění 150 000,00 (neodstraněná BB kampaň 3-4 dny)
Billik, Robert01.10.1977peněžitý dar 15 000,00
Bistrý, Miroslav23.06.1967peněžitý dar 800,00
Bláha, Jiří26.08.1961bezúplatné plnění 300,00 (pronájem zmrzlinového stroje)
Bláha, Jiří26.08.1961bezúplatné plnění 800,00 (točená zmrzlina)
Bláhová, Kamila07.06.1976peněžitý dar 19 400,00
Blažková, Irena06.05.1969peněžitý dar 10 000,00
Blažková, Irena06.05.1969peněžitý dar 20 000,00
Blažková, Marie18.10.1965peněžitý dar 10 000,00
Blažková, Marie18.10.1965peněžitý dar 15 000,00
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS CZ a.s.25778188bezúplatné plnění 19 077,35 (minerální vody)
Bochořák, Libor19.11.1971peněžitý dar 15 000,00
Borůvka, Jan17.04.1968peněžitý dar 15 000,00
Bořecký, Petr17.02.1977peněžitý dar 60 500,00
Brabec, Richard05.07.1966peněžitý dar 50 000,00
Brabec, Richard05.07.1966peněžitý dar 50 000,00
Brada, Pavel03.09.1979peněžitý dar 400,00
BRANO a.s.45193363peněžitý dar 500 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962peněžitý dar 50 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962bezúplatné plnění 1 200,53 (reklama na Facebookovém profilu)
Breitkopfová, Lenka05.04.1973peněžitý dar 1 800,00
Brožová Lampertová, Jaroslava03.04.1954peněžitý dar 2 400,00
Brückner, Filip29.10.1973peněžitý dar 1 200,00
Brzobohatá, Andrea09.06.1971peněžitý dar 100 000,00
Bříza, Vlastislav03.10.1946peněžitý dar 10 000,00
Bumbálek, Luboš09.06.1969bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty - plot silo Pelhřimov)
Bürgerová, Kateřina12.09.1967peněžitý dar 1 200,00
Bürgerová, Kateřina12.09.1967peněžitý dar 1 100,00
Bušová, Veronika11.02.1970peněžitý dar 696,00
Bušová, Veronika11.02.1970peněžitý dar 300,00
Bžoch, Jaroslav30.11.1983peněžitý dar 7 059,00
Bžoch, Jaroslav30.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Bžoch, Jaroslav30.11.1983peněžitý dar 5 635,00
Cardová, Ivana30.05.1978peněžitý dar 15 000,00
Cech, Petr05.10.1980peněžitý dar 15 000,00
Cieslar, Miloš18.02.1952peněžitý dar 2 611,00
COMMIA s.r.o.28479912peněžitý dar 100 000,00
Crkoň, Petr29.07.1985peněžitý dar 1 000,00
CTECH s.r.o.26494183peněžitý dar 20 000,00
Czech Top Estates s.r.o.05747015peněžitý dar 150 000,00
Čep, Robert19.08.1977peněžitý dar 1 300,00
Čep, Robert19.08.1977peněžitý dar 3 625,00
Černíková, Pavlína06.09.1973peněžitý dar 500,00
Černý, René30.04.1971peněžitý dar 65 000,00
Červenka, Zdeněk23.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Červený, Andrej28.11.1978peněžitý dar 1 800,00
Červený, Michal25.01.1988peněžitý dar 1 200,00
Červíčková, Monika09.02.1967peněžitý dar 170 000,00
Červíčková, Monika09.02.1967peněžitý dar 30 000,00
Čihák, Pavel22.01.1960peněžitý dar 49 400,00
Čihák, Pavel22.01.1960peněžitý dar 14 835,00
Čichovský, Petr20.05.1976peněžitý dar 1 100,00
Čížek, Marek14.04.1976peněžitý dar 1 200,00
Čulík, Jan23.09.1971peněžitý dar 1 800,00
D+D Park Kosmonosy a.s.27439488peněžitý dar 200 000,00
D+D Park Pardubice a.s.27622835peněžitý dar 200 000,00
David, Petr03.06.1958peněžitý dar 22 878,00
DB OIL s.r.o.26912937peněžitý dar 20 000,00
DINO SERVIS s.r.o.25422839peněžitý dar 10 000,00
Dittrich, Leo05.04.1973peněžitý dar 7 059,00
Dlabajová, Martina26.07.1976peněžitý dar 80 453,00
Dobeš, Jarmil21.09.1952peněžitý dar 3 600,00
Dobešová, Ivana12.07.1960peněžitý dar 50 000,00
Dobosz, Jakub06.08.1985peněžitý dar 150,00
Dočekalová, Božena18.04.1939bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Dohoráková, Kateřina26.09.1977peněžitý dar 20 000,00
Doležel, Radek25.08.1970peněžitý dar 10 200,00
Dostálová, Gabriela04.02.1974peněžitý dar 400,00
Dostálová, Klára13.03.1971peněžitý dar 40 000,00
Dostál, Vítezslav17.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 15 267,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 120 000,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 10 000,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 12 765,00
Draxler, Martin31.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Dražilová, Lenka13.09.1963peněžitý dar 2 600,00
Drenko, Michal03.07.1979peněžitý dar 165 000,00
Drmolová, Ivana12.09.1963peněžitý dar 300 000,00
Dušek, Jiří11.08.1971peněžitý dar 19 792,00
Dušek, Martin17.11.1972peněžitý dar 1 833,00
Dúška, Dušan15.05.1983peněžitý dar 800,00
E F I O S spol. s r. o.47972611peněžitý dar 100 000,00
EAA - OIL, s.r.o.49621572peněžitý dar 300 000,00
EKO-KONZULTA spol. s r.o.60723025peněžitý dar 50 000,00
EKOSLIDE s.r.o.47716983peněžitý dar 6 000,00
EL IKAR Kbel s.r.o.28944135peněžitý dar 30 000,00
El-Shikha, Hana27.02.1959peněžitý dar 600,00
ELKO EP, s.r.o.25508717peněžitý dar 200 000,00
ELPE s.r.o.49050494bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
ELPE s.r.o.49050494bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
ELPE s.r.o.49050494bezúplatné plnění 605,00 (umístění knih Vize 2035 - vrátnice)
Ertelt, Radim15.05.1956peněžitý dar 3 000,00
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.25137808peněžitý dar 450 000,00
EUDOXUS s.r.o.01574108peněžitý dar 2 500,00
Fáblovka reality s.r.o.28804511peněžitý dar 150 000,00
Faltus, Zdeněk10.04.1957peněžitý dar 1 300,00
Faltýnek, Jaroslav28.04.1962peněžitý dar 50 000,00
Farhan, Kamal29.01.1969peněžitý dar 75 000,00
Farma Pohoda, s.r.o.25006169peněžitý dar 500 000,00
Fedoriška, Jiří06.01.1972peněžitý dar 600,00
Ferancová, Miroslava08.10.1967peněžitý dar 7 000,00
Feranec, Milan18.01.1964peněžitý dar 51 000,00
Feranec, Milan18.01.1964peněžitý dar 90 000,00
Fiala, David19.07.1974peněžitý dar 50 000,00
Fialová, Eva13.02.1982peněžitý dar 50 000,00
Fichtner, Matěj02.06.1984peněžitý dar 91 525,00
Fichtner, Matěj02.06.1984peněžitý dar 30 000,00
Fila, Lukáš15.08.1986peněžitý dar 65 081,00
Filipčík, Karel07.11.1975peněžitý dar 1 100,00
Filip, Michal16.03.1959peněžitý dar 5 000,00
Firma A. Tvrdík - založeno 1885 a.s538302peněžitý dar 150 000,00
Fišer, Michal13.12.1983peněžitý dar 21 500,00
Flosman a.s.25188445bezúplatné plnění 1 000,00 (distribuce knih a volebních novin)
Folwarczny, Libor24.02.1969peněžitý dar 17 193,00
Forejt, Tomáš11.11.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (videospot Jany Pastuchové)
Franěk, Pavel27.12.1962peněžitý dar 39 400,00
František, Jura25.01.1969peněžitý dar 40 000,00
Fridrich, Stanislav25.12.1956peněžitý dar 50 000,00
Fritz, Milan09.09.1978peněžitý dar 2 380,00
Fuksová, Marta20.12.1973peněžitý dar 500,00
Gabriel, Ladislav23.10.1974peněžitý dar 1 800,00
Gabrielová, Adriena09.06.1973peněžitý dar 30 000,00
Gabrielová, Adriena09.06.1973peněžitý dar 6 400,00
Gafa, a.s.25559249peněžitý dar 10 000,00
Gamba, Robert11.04.1962peněžitý dar 4 800,00
Geizer, Josef11.06.1958peněžitý dar 100 000,00
GEMA MB s.r.o.61681679peněžitý dar 40 000,00
GLOBE SERVIS CZ s.r.o.29215064bezúplatné plnění 4 400,00 (propagace ANO 2011 na Billboardových plochách 4x)
Godycká, Dagmar23.05.1963peněžitý dar 1 040,00
Gola, Vlastimil20.01.1957peněžitý dar 4 000,00
Gorecká, Stanislava02.08.1963peněžitý dar 16 620,00
Grabein Procházka, Karel21.01.1960peněžitý dar 30 000,00
Groh, Jan17.05.1979peněžitý dar 400,00
Gruberová, Alena11.10.1956peněžitý dar 4 000,00
Gynartis, s.r.o.26797429peněžitý dar 50 000,00
Habán, Rostislav06.04.1974peněžitý dar 1 100,00
Hadrava, Libor14.09.1962peněžitý dar 30 000,00
Haišman, Pavel09.02.1942peněžitý dar 200,00
Hájek, Josef03.07.1956peněžitý dar 49 600,00
Hájek, Josef03.07.1956peněžitý dar 50 000,00
Hambálek, Josef08.04.1970peněžitý dar 6 400,00
Hambálek, Josef08.04.1970peněžitý dar 7 059,00
Hamousová, Zdeňka08.06.1961peněžitý dar 50 000,00
Hána, Michal27.04.1979peněžitý dar 600,00
Hanešková, Zuzana25.09.1976peněžitý dar 800,00
Hantschová, Ivana23.11.1967peněžitý dar 1 400,00
Hantschová, Ivana23.11.1967peněžitý dar 600,00
Hanzlík, Lubomír16.07.1960peněžitý dar 4 500,00
Hanzlík, Lubomír16.07.1960peněžitý dar 30 000,00
Hanzlíková, Jana07.10.1966peněžitý dar 40 000,00
Hanzlíková, Jana07.10.1966bezúplatné plnění 1 240,00 (tvorba facebookých stránek + správa stránek)
Hasík, Tomáš02.02.1976peněžitý dar 800,00
Hasík, Tomáš02.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Hašek, Michal20.02.1964peněžitý dar 57 238,00
Havlíček, Pavel04.01.1964peněžitý dar 6 600,00
Havlíček, Pavel04.01.1964peněžitý dar 10 000,00
Havlín, Luděk13.06.1971bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Heinz, Martin25.04.1979peněžitý dar 3 000,00
Hejna, Roman13.05.1963peněžitý dar 6 900,00
Hejný, Radek23.05.1966peněžitý dar 15 000,00
Hejrovská, Aneta09.05.1992peněžitý dar 30 000,00
Hejrovská, Aneta09.05.1992peněžitý dar 500,00
Hejtmánek, Tomáš04.11.1986peněžitý dar 466,00
Helich, Zdeněk25.01.1950peněžitý dar 7 000,00
Helich, Zdeněk25.01.1950peněžitý dar 7 000,00
Heršálková, Alena02.05.1959peněžitý dar 6 500,00
Herudek, Miroslav11.11.1964peněžitý dar 1 500,00
Hlačík, Luboš06.07.1976peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Jaroslav19.11.1959peněžitý dar 20 000,00
Hlavatý, Jiří29.07.1948peněžitý dar 300 000,00
Hlavatý, Jiří29.07.1948peněžitý dar 100 000,00
Hloušek, Radek19.01.1978peněžitý dar 6 000,00
Hlubinka, Jakub01.08.1991peněžitý dar 10 000,00
Hofer, Vítězslav20.06.1948peněžitý dar 3 000,00
Hoch a synové 1899,s.r.o.26057646bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí BB plochy + tisk)
Hoch, Vlastimil28.06.1950peněžitý dar 1 500,00
Holeček, Jiří26.04.1972peněžitý dar 25 000,00
Holečková, Eva12.10.1976peněžitý dar 12 000,00
Holeš, Jan21.03.1972peněžitý dar 6 000,00
Holický, Petr22.11.1959peněžitý dar 22 124,00
Holík, Lukáš23.03.1986peněžitý dar 10 000,00
Holiš, Radim12.08.1975peněžitý dar 9 500,00
Holub, Marek30.06.1973peněžitý dar 35 000,00
Homoláč, Josef17.04.1947peněžitý dar 200 000,00
Homola, Richard25.10.1983peněžitý dar 10 000,00
Horáček, Stanislav01.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Horáček, Stanislav01.06.1964peněžitý dar 7 059,00
Horáček, Stanislav01.06.1964peněžitý dar 9 400,00
Horák, Jan24.01.1981peněžitý dar 50 000,00
Horák, Jiří04.12.1958peněžitý dar 10 000,00
Horáková, Lenka10.06.1977peněžitý dar 1 500,00
Horčička, Leoš26.04.1965peněžitý dar 1 000,00
HORKON s.r.o.26864070peněžitý dar 100 000,00
Hort, Michal19.07.1962peněžitý dar 100 000,00
HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol. s.r.o.45794898peněžitý dar 12 000,00
Hrabáč, Marek01.03.1973peněžitý dar 7 059,00
Hrabáč, Marek01.03.1973peněžitý dar 19 400,00
Hrabovský, Josef03.06.1955peněžitý dar 800,00
Hrdiborský, Rostislav23.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Hrdinka, Tomáš31.08.1980peněžitý dar 1 300,00
Hrdinová, Lenka24.01.1971peněžitý dar 7 000,00
Hrkal, Zdeněk22.04.1958peněžitý dar 16 200,00
Hrouzek, Eduard02.12.1966peněžitý dar 15 000,00
Hrudík, Libor19.10.1963peněžitý dar 500,00
Hrušková, Martina27.02.1971peněžitý dar 2 185,00
Hrušková, Milada07.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Hrušková, Vladimíra07.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Hrůza, Miloš02.03.1965peněžitý dar 3 600,00
Hryzbilová, Monika29.07.1986peněžitý dar 2 400,00
Hřebík, Roman19.10.1970peněžitý dar 4 097,00
Hudáková, Lenka14.02.1978peněžitý dar 800,00
Hudec, Karel25.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Hudzietzová, Iveta31.01.1968peněžitý dar 800,00
Hurajčík, Martin10.11.1977peněžitý dar 19 700,00
Huslík s.r.o.25527495peněžitý dar 15 000,00
Hýbler, Petr08.04.1978peněžitý dar 57 065,00
Hýbler, Petr08.04.1978peněžitý dar 50 000,00
Chadim, Miloslav06.02.1966peněžitý dar 125 000,00
Chalupa, Bohuslav15.06.1960peněžitý dar 150 000,00
Chalupa, Bohuslav15.06.1960peněžitý dar 50 000,00
Chalupová, Olga05.03.1959peněžitý dar 2 044,00
Chalupová, Olga05.03.1959peněžitý dar 9 773,00
Charanzová, Dita30.04.1975peněžitý dar 80 453,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Chládek, Vlastimil07.07.1981peněžitý dar 15 000,00
Chmelík, Jiří01.05.1983peněžitý dar 2 800,00
Chovančík, Václav19.07.1943bezúplatné plnění 700,00 (reklamní plochy)
Chromý, Martin26.02.1971peněžitý dar 600,00
Chromý, Martin26.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Chuchlík, Josef08.03.1969peněžitý dar 150 000,00
Irlbeková, Miroslava11.04.1972peněžitý dar 1 263,00
Itterheim, Martin19.07.1969peněžitý dar 12 500,00
Itterheim, Martin19.07.1969peněžitý dar 12 500,00
Jambor, Josef07.08.1974peněžitý dar 417,00
Janáková, Šárka10.09.1985peněžitý dar 1 934,00
Janák, Vladimír26.03.1986peněžitý dar 1 934,00
Janda, Bronislav09.08.1961peněžitý dar 2 750,00
Janíček, Martin22.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Janošek, Dalibor01.06.1971peněžitý dar 50 000,00
Janoušek, Miloslav26.12.1982peněžitý dar 792,00
Jánský, Miroslav03.02.1936peněžitý dar 1 000,00
JANTAR Plzeň s.r.o.26376181peněžitý dar 500 000,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 45 000,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 30 000,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 100 000,00
Jaroslav, Petr14.08.1955peněžitý dar 62 000,00
Jarošová, Kateřina02.03.1973peněžitý dar 45 454,00
Jenčmionková, Petra22.10.1983peněžitý dar 14 400,00
JET invest s.r.o.27701654peněžitý dar 50 000,00
Ježek, Bohumil15.07.1976peněžitý dar 10 000,00
Ježek, Bohumil15.07.1976peněžitý dar 7 059,00
Ježek, Petr28.03.1965peněžitý dar 80 453,00
Ježek, Stanislav04.12.1955peněžitý dar 5 152,00
Ježek, Stanislav04.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Jirák, Bohuslav09.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Jirava, Petr16.05.1949peněžitý dar 25 000,00
Jirka, Jaromír02.11.1956peněžitý dar 900,00
Jiroušek, Filip10.01.1981peněžitý dar 100 000,00
Jiřiště, Jan13.02.1982peněžitý dar 600,00
Jourová, Věra18.08.1964peněžitý dar 149 400,00
Jurenka, Miroslav03.03.1967peněžitý dar 30 800,00
Jurenová, Lenka12.06.1965peněžitý dar 800,00
Jurenová, Lenka12.06.1965peněžitý dar 1 100,00
JUTA a.s.45534187peněžitý dar 50 000,00
K-HOUSE s.r.o.28813723peněžitý dar 200 000,00
Kadlec, Filip06.12.1977peněžitý dar 800,00
Kálal, Jiří31.03.1982peněžitý dar 1 400,00
Kalátová, Iva17.11.1962peněžitý dar 4 400,00
Kalina, Petr25.08.1972peněžitý dar 10 000,00
Kalous, Adam06.10.1979peněžitý dar 60 000,00
Kalousek, Libor17.05.1971peněžitý dar 300,00
Kalousek, Libor17.05.1971peněžitý dar 200,00
Kalousek, Libor17.05.1971peněžitý dar 9 600,00
Kalusová, Pavlína27.07.1985peněžitý dar 600,00
Kamas, Patrik19.10.1973peněžitý dar 26 200,00
Kantorová, Kamila25.07.1975peněžitý dar 800,00
Kantor, Roman07.06.1970peněžitý dar 800,00
Karásek, Zdeněk30.03.1955peněžitý dar 8 000,00
Karasová, Karin23.05.1966peněžitý dar 52 000,00
Karl, Ludvík19.08.1946peněžitý dar 100 000,00
Kasáčková, Blažena25.11.1932bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Kasal, David01.01.1969peněžitý dar 49 400,00
Kasal, David01.01.1969peněžitý dar 20 975,00
Kasal, David01.01.1969peněžitý dar 20 000,00
KASRO spol. s r.o.60276258peněžitý dar 100 000,00
KASRO spol. s r.o.60276258peněžitý dar 100 000,00
KASRO spol. s r.o.60276258peněžitý dar 100 000,00
Kašpar, Jaroslav07.07.1951peněžitý dar 10 000,00
Kaufmann, Marie16.05.1959peněžitý dar 2 000,00
Kaufmann, Marie16.05.1959peněžitý dar 30 000,00
Keclík, Josef25.08.1962peněžitý dar 800,00
Kenovský, Zdeněk26.09.1952peněžitý dar 500,00
Kerekeš, Roman26.04.1969peněžitý dar 1 200,00
Kijonková, Simona02.06.1977peněžitý dar 100,00
Kilbergerová, Jana28.06.1976peněžitý dar 3 580,00
Kislingerová, Eva02.06.1950peněžitý dar 40 000,00
Klaška, Pavel26.04.1965peněžitý dar 12 000,00
Klaška, Pavel26.04.1965peněžitý dar 49 000,00
Klaška, Rudolf07.07.1979peněžitý dar 12 059,00
Klčo, Robert10.10.1969peněžitý dar 1 400,00
Klčo, Robert10.10.1969peněžitý dar 500,00
Klčová, Jiřina31.03.1977peněžitý dar 5 600,00
Klega, Jaroslav02.03.1988peněžitý dar 800,00
Kleprlíková, Eva08.08.1966peněžitý dar 800,00
Klimeš, Erik29.05.1974peněžitý dar 1 200,00
Klimeš, Milan30.08.1954peněžitý dar 40 000,00
Klimeš, Petr10.08.1960peněžitý dar 80 000,00
Klímková, Radka13.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Klim, Milan28.06.1966peněžitý dar 10 000,00
Klojda, Ladislav24.06.1941peněžitý dar 1 000,00
Kluzová, Magda23.03.1968peněžitý dar 800,00
Knížek, Jaroslav20.08.1966peněžitý dar 12 000,00
Knotek, Ondřej31.08.1984peněžitý dar 20 000,00
Kobrlová, Bohumila24.09.1972peněžitý dar 3 800,00
Kocánek, Marek17.07.1984peněžitý dar 7 100,00
Kočí Palkovská, Iveta07.03.1975peněžitý dar 22 500,00
Kohoutek, Tomáš16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Kohoutek, Tomáš16.03.1983peněžitý dar 50 000,00
Kochová, Jana23.03.1985peněžitý dar 75 000,00
Kolaříková, Petra21.05.1976peněžitý dar 15 000,00
Kolář, Jan14.07.1984peněžitý dar 400,00
Kolářová, Eva13.11.1955peněžitý dar 7 000,00
Kolářová, Eva13.11.1955peněžitý dar 7 000,00
Kolář, Petr12.09.1964peněžitý dar 6 500,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 80 000,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Komárek, Jakub15.06.1989peněžitý dar 6 000,00
Komárek, Martin13.02.1961bezúplatné plnění 30 000,00 (knihy)
Komárek, Martin13.02.1961peněžitý dar 50 000,00
Konečný, František02.11.1957peněžitý dar 30 270,00
Konečný, Jiří08.07.1973peněžitý dar 800,00
Konvičková, Jana03.08.1965peněžitý dar 2 000,00
Kopecký, Martin08.07.1986peněžitý dar 400,00
Koplík, Martin08.04.1984peněžitý dar 2 780,00
Koplík, Martin08.04.1984peněžitý dar 1 300,00
Korabík, Michal26.12.1975peněžitý dar 1 177,00
Korec, Jiří19.06.1986peněžitý dar 24 000,00
Korec, Jiří19.06.1986peněžitý dar 21 800,00
Korkešová, Šárka28.07.1975peněžitý dar 60 982,00
Kořanová, Barbora27.09.1984peněžitý dar 2 400,00
Kossakowski, Vladimir06.02.1980peněžitý dar 7 059,00
Koštová, Anna08.07.1956peněžitý dar 300,00
Kothera, Miloslav02.04.1975peněžitý dar 200,00
Kott, Josef15.11.1970peněžitý dar 49 400,00
Kott, Josef15.11.1970peněžitý dar 600,00
Koudela, Jakub06.08.1985peněžitý dar 650 000,00
Koukal, Milan06.07.1948peněžitý dar 15 000,00
Koukolová Petrová, Jana15.10.1958peněžitý dar 20 000,00
Kourek, Radek03.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Kouřil, Martin13.04.1975peněžitý dar 3 000,00
Kouřil, Martin13.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Kouřil, Milan16.03.1969peněžitý dar 9 095,00
Kousalová, Dagmar20.01.1972peněžitý dar 8 240,00
Kovács, Jan04.11.1964peněžitý dar 17 522,00
Kováčová, Darina20.05.1986peněžitý dar 7 259,00
Kováčová, Darina20.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Kováč, Tibor25.04.1960peněžitý dar 400,00
Kovář, Lubomír08.08.1963peněžitý dar 1 800,00
Kozlová, Lucie02.01.1972peněžitý dar 40 000,00
Kozubík, Lukáš07.01.1991peněžitý dar 700,00
Kožíšek, Pavel24.09.1974peněžitý dar 50 000,00
KPX s.r.o.25940635peněžitý dar 6 500,00
Králíček, Robert11.02.1977peněžitý dar 21 400,00
Králíček, Robert11.02.1977peněžitý dar 300 000,00
Králová, Martina21.07.1978peněžitý dar 800,00
Kratochvíl, Michal27.02.1979peněžitý dar 9 613,00
Krejčí, Jiří10.11.1963peněžitý dar 5 500,00
Krejčí, Jiří10.11.1963peněžitý dar 400,00
Krejčí, Tomáš10.01.1965peněžitý dar 1 940,00
Kremitovská, Iva06.12.1960peněžitý dar 5 392,00
KRESMO a.s.60706538peněžitý dar 50 000,00
Krnáčová, Adriana26.09.1960peněžitý dar 49 400,00
Kroc, Vladimír20.09.1948peněžitý dar 1 400,00
Kropáček, Jaroslav22.01.1982peněžitý dar 2 500,00
Kroutil, Anna11.12.1981peněžitý dar 15 000,00
Kroutil, Anna11.12.1981peněžitý dar 12 390,00
Kryštůfková, Irena03.06.1948peněžitý dar 1 200,00
Křišťan, Zdeněk29.09.1947peněžitý dar 5 000,00
Kříž, Michal06.08.1981peněžitý dar 5 000,00
Kříž, Michal06.08.1981peněžitý dar 8 500,00
Kšána, Jaroslav23.01.1952peněžitý dar 1 000,00
Kubíček, Roman06.05.1963peněžitý dar 18 900,00
Kubíček, Roman06.05.1963peněžitý dar 50 000,00
Kubíčková, Květa02.03.1956peněžitý dar 4 400,00
Kubíčková, Květa02.03.1956peněžitý dar 1 400,00
Kubík, Jan29.10.1978peněžitý dar 41 500,00
Kubínek, Miloslav19.06.1935peněžitý dar 1 000,00
Kuczová, Zdeňka06.07.1974peněžitý dar 800,00
Kudrna, Bohuslav27.03.1966peněžitý dar 800,00
Kudrna, Ladislav29.09.1986peněžitý dar 3 000,00
Kuchař, Jaroslav07.06.1956peněžitý dar 7 200,00
Kukla, Jiří09.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Kukla, Martin31.10.1982peněžitý dar 5 001,00
Kuldánek, Jiří11.10.1982peněžitý dar 800,00
Kulil, Vladimír08.12.1957peněžitý dar 7 360,00
Kulil, Vladimír08.12.1957peněžitý dar 7 000,00
Kupec, Zdeněk19.05.1956peněžitý dar 1 200,00
Kvapil, Josef12.09.1950peněžitý dar 30 000,00
Kvapilová, Yveta13.10.1971peněžitý dar 10 000,00
Kvapil, Radoslav15.03.1934peněžitý dar 1 200,00
Kysilková, Daniela19.10.1967peněžitý dar 2 400,00
Kytýr, Jaroslav24.03.1963peněžitý dar 2 400,00
Kytýr, Jaroslav24.03.1963peněžitý dar 1 400,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 29 400,00
Laibl, Radim19.03.1981peněžitý dar 7 059,00
Lakomý, Jan12.03.1991peněžitý dar 30 000,00
Landa, Jan03.09.1957peněžitý dar 2 000,00
Landa, Jiří10.11.1955peněžitý dar 5 000,00
Laněová, Lenka13.01.1987peněžitý dar 60 000,00
Langrová, Markéta07.10.1981peněžitý dar 3 300,00
Langrová, Markéta07.10.1981peněžitý dar 14 400,00
Lank, Karel13.12.1955bezúplatné plnění 250,00 (reklamní plochy)
LaserTherm spol. s r.o.46579834peněžitý dar 500 000,00
Laurynová, Věra27.10.1950peněžitý dar 5 000,00
Lauryn, Tomáš26.06.1986peněžitý dar 300,00
Lavička, Viktor13.09.1968peněžitý dar 2 500,00
Lébl, Antonín28.06.1956peněžitý dar 9 690,00
LEK s.r.o.26927471peněžitý dar 500 000,00
Lepič, Aleš25.03.1977peněžitý dar 800,00
Lesák, Jiří27.12.1951peněžitý dar 1 097,00
Líbalová, Olga28.01.1957peněžitý dar 400,00
LIF, a.s.40232751peněžitý dar 200 000,00
Lichnovský, Vladimír16.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Lichtag, Steve04.03.1954peněžitý dar 200 000,00
Limberský, Miroslav13.05.1978peněžitý dar 1 400,00
Lindner, Radim26.02.1978peněžitý dar 2 400,00
Lipavský, Jan11.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Lipmann, Karel08.03.1963peněžitý dar 5 000,00
Lisa, Jan22.12.1962peněžitý dar 800,00
Lisý, Štěpán29.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Liška, Martin23.11.1978peněžitý dar 7 500,00
Lohniský, Jaromír12.06.1973peněžitý dar 800,00
Lónová, Jaromíra03.07.1962peněžitý dar 5 000,00
Lónová, Jaromíra03.07.1962peněžitý dar 200,00
Lorencová, Jana02.04.1940peněžitý dar 50 000,00
Losenický, Karel01.05.1946peněžitý dar 150 000,00
Losenický, Karel01.05.1946peněžitý dar 100 000,00
Lošťák, Jaromír05.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Loučková Kotasová, Radka21.11.1965peněžitý dar 29 500,00
Löwy, Radek21.04.1961peněžitý dar 2 332,00
Lukovičová, Magdaléna01.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Lusk, Zdeněk04.07.1950peněžitý dar 1 600,00
Lysek, Petr05.10.1986peněžitý dar 15 000,00
Macalíková, Ingrid06.02.1977peněžitý dar 15 000,00
Macura, Tomáš06.05.1964peněžitý dar 25 000,00
Mádlová, Ivana31.03.1966peněžitý dar 15 400,00
Macháček, Petr02.02.1966peněžitý dar 65 430,00
Macháček, Vít25.02.1966peněžitý dar 200 000,00
Macháčková, Dagmar23.04.1966peněžitý dar 200,00
Machaň, Zdeněk31.03.1959peněžitý dar 15 000,00
Mach, Jiří07.07.1942peněžitý dar 50 000,00
Machová, Jarmila19.03.1961peněžitý dar 400,00
Majchrák, Adam16.09.1987peněžitý dar 200,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 80 000,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 20 000,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 60 300,00
Malá, Zuzana17.03.1948peněžitý dar 1 000,00
Malá, Zuzana17.03.1948peněžitý dar 800,00
Malcová, Jana10.05.1958peněžitý dar 200,00
Malec, Vladimír21.06.1966peněžitý dar 10 000,00
Malík, Karel27.03.1981peněžitý dar 1 300,00
Mališ, Přemysl28.01.1980peněžitý dar 20 000,00
Malota, Kamil03.04.1962peněžitý dar 800,00
Malý, Marek09.11.1975peněžitý dar 1 800,00
Malý, Ondřej08.09.1959peněžitý dar 100 000,00
Maňásek, Petr21.04.1971peněžitý dar 1 180,00
Marek, Michal28.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Marek, Pavel16.02.1970peněžitý dar 1 300,00
Marenčoková, Hana23.06.1961peněžitý dar 800,00
Markup, Jiří14.03.1947peněžitý dar 90 000,00
Maršoun, Luboš31.03.1960peněžitý dar 400,00
Masopust, Luboš19.07.1963peněžitý dar 1 200,00
Matějka, Miroslav25.02.1976peněžitý dar 7 059,00
Matějka, Miroslav25.02.1976peněžitý dar 10 000,00
Matějka, Petr26.04.1973peněžitý dar 15 000,00
Matoušek, Václav05.02.1950bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Matuška, Pavel02.06.1961peněžitý dar 10 000,00
Matyášová, Eva15.07.1959peněžitý dar 1 800,00
Maule, Pavel05.06.1981peněžitý dar 1 580,00
Maxová, Radka02.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Maxová, Radka02.12.1968peněžitý dar 51 400,00
Maxová, Radka02.12.1968peněžitý dar 50 000,00
Mayerová, Jana26.09.1970peněžitý dar 14 500,00
Mazochová, Hana03.10.1956peněžitý dar 3 000,00
Mazura, Milan04.06.1961peněžitý dar 2 000,00
MEDIKA SW spol. s r.o.29295921peněžitý dar 200 000,00
Med, Karel17.03.1971peněžitý dar 2 065,00
Mejstříková, Lubomíra10.02.1957peněžitý dar 7 659,00
Mejstříková, Lubomíra10.02.1957peněžitý dar 800,00
Mejstřík, Roman29.06.1960peněžitý dar 14 400,00
Mejstřík, Roman29.06.1960peněžitý dar 12 000,00
MELICHAR CZ s.r.o.25948300bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plochy)
Melková, Marcela24.01.1971peněžitý dar 30 000,00
Melková, Marcela24.01.1971peněžitý dar 70 000,00
Menšík, Dalibor25.09.1972peněžitý dar 2 055,00
Měřínský, Petr02.04.1970peněžitý dar 14 400,00
Měřínský, Petr02.04.1970peněžitý dar 2 000,00
Mezník, Lubomír19.07.1955peněžitý dar 2 702,00
Mihola, Martin23.09.1968peněžitý dar 35 167,00
Michalová, Jiřina25.05.1952peněžitý dar 10 000,00
Michal, Václav23.03.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (zajištění volebního meetingu České Budějovice)
Michl, Jan14.10.1954peněžitý dar 5 718,00
Mikeš, František19.04.1947peněžitý dar 7 200,00
Miklík, Dušan27.09.1970peněžitý dar 1 000,00
MIKROP ČEBÍN a.s.46991743peněžitý dar 100 000,00
Mikš, Jaroslav23.09.1955peněžitý dar 600,00
Mimrová, Sieglinde13.04.1960peněžitý dar 5 000,00
MKSV s.r.o.27546802peněžitý dar 10 000,00
Mlýn Perner Svijany, s.r.o.40232239peněžitý dar 100 000,00
Mojžíš, Ladislav22.09.1959peněžitý dar 100 000,00
Moravec, Vladislav10.01.1948peněžitý dar 200,00
Mořický, Miroslav14.01.1966peněžitý dar 10 000,00
Mrázek, Aleš23.10.1970peněžitý dar 37 852,00
Mrózková Heříková, Marcela12.05.1960peněžitý dar 19 000,00
Müllerová, Pavla19.02.1970peněžitý dar 2 400,00
Mydlářka a.s.46356142peněžitý dar 100 000,00
MZ SOLAR s.r.o.29077630peněžitý dar 100 000,00
Nádravská, Andrea25.04.1969peněžitý dar 11 640,00
Nacher, Patrik17.10.1974peněžitý dar 300 000,00
Nauš, Jiří14.08.1963peněžitý dar 100 000,00
Navrátilová, Renata30.05.1968peněžitý dar 5 780,00
Navrátilová, Renata30.05.1968peněžitý dar 5 944,00
Navrátil, Tomáš02.12.1981peněžitý dar 14 400,00
Navrátil, Tomáš02.12.1981bezúplatné plnění 277,00 (reklama na Facebookovém profilu)
Neckář, Miloslav04.05.1962peněžitý dar 3 000,00
Nečas, Jan14.07.1970peněžitý dar 200,00
Nečas, Jan14.07.1970peněžitý dar 45 000,00
Nečas, Jan14.07.1970peněžitý dar 10 000,00
Nedvědický, Petr30.04.1955peněžitý dar 13 000,00
Nedvěd, Josef01.10.1981peněžitý dar 1 180,00
Nechvátal, Lubomír20.02.1951peněžitý dar 3 000,00
Němcová, Jaroslava27.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Němcová, Jaroslava27.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Němcová, Marie31.05.1938bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Neoral, Petr12.06.1964peněžitý dar 2 000,00
Nepil, Radomír05.05.1985peněžitý dar 35 950,00
NEST.HB spol. s r.o.25929011peněžitý dar 100 000,00
NEUMANN, spol. s r.o.45149208peněžitý dar 50 000,00
Nevřala, Jakub18.05.1991peněžitý dar 200,00
Nogrády, Alexander25.02.1980peněžitý dar 2 750,00
NOLEX spol. s r.o.47682621peněžitý dar 100 000,00
NORUNEX s.r.o.29215170peněžitý dar 100 000,00
Nossek, Norbert18.02.1953peněžitý dar 1 000,00
Nossek, Tomáš22.01.1969peněžitý dar 15 000,00
Nová Karna, spol. s r.o.41636546peněžitý dar 150 000,00
Nováček, Petr02.09.1979peněžitý dar 15 000,00
Novák, Ladislav29.03.1967peněžitý dar 15 000,00
Novák, Marek02.08.1976peněžitý dar 16 100,00
Novák, Marek02.08.1976peněžitý dar 150 000,00
Novotná, Iva05.07.1962peněžitý dar 30 000,00
Novotná, Marcela27.07.1969peněžitý dar 1 200,00
Novotný, Petr31.05.1985peněžitý dar 18 825,00
Novotný, René10.06.1963peněžitý dar 96 507,00
Nykl, Igor11.09.1963peněžitý dar 50 000,00
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.26869004peněžitý dar 250 000,00
OK GROUP a.s.25561804peněžitý dar 200 000,00
Okleštěk, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Okleštěk, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 50 000,00
Olejníček, Jan19.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Olmer ad, s.r.o.61250198peněžitý dar 13 000,00
Olšoková, Alena19.02.1964peněžitý dar 14 000,00
Orgoníková, Martina06.05.1977peněžitý dar 800,00
Osmera, Petr04.06.1984peněžitý dar 15 000,00
Ostravský, Jiří25.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Oubrecht, Jiří07.04.1949peněžitý dar 1 934,00
Oulehlová, Renata31.03.1968peněžitý dar 16 400,00
Outlý, Jindřich23.11.1961peněžitý dar 30 000,00
Ožanová, Zuzana25.09.1970peněžitý dar 1 500,00
Ožanová, Zuzana25.09.1970peněžitý dar 1 400,00
Ožanová, Zuzana25.09.1970peněžitý dar 40 000,00
Pachman, Lubomír16.02.1953peněžitý dar 500,00
Palatinum s.r.o.27175588peněžitý dar 100 000,00
Palát, Jiří20.03.1959peněžitý dar 105 000,00
Pálka, Jiří15.06.1969peněžitý dar 1 100,00
Pánková, Ludmila02.03.1975peněžitý dar 3 000,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 500 000,00
Passinger, Milan28.04.1992peněžitý dar 9 943,00
Pastuchová, Jana21.07.1965peněžitý dar 50 000,00
Pastuchová, Jana21.07.1965peněžitý dar 57 300,00
Pastuchová, Jana21.07.1965bezúplatné plnění 500,00 (reklama na politický facebook Jana Pastuchová)
Pastuchová, Jana21.07.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (reklama na politický facebook Jana Pastuchová – video klip)
Pataky, Alena23.04.1960peněžitý dar 200,00
Pavlačič, Róbert12.12.1974peněžitý dar 3 000,00
Pavlík, Josef12.04.1958peněžitý dar 40 000,00
Pavlů, Miloš22.06.1955peněžitý dar 200,00
Pěček, Svatopluk13.01.1956peněžitý dar 10 000,00
Pěček, Svatopluk13.01.1956peněžitý dar 15 800,00
Pěgřímková, Kateřina08.04.1979peněžitý dar 200,00
Pejchalová, Jana16.10.1958peněžitý dar 52 720,00
Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s.r.o.25446177peněžitý dar 200 000,00
Pelikán, Robert18.10.1979peněžitý dar 30 000,00
Pelinka, Jaromír09.08.1969peněžitý dar 15 000,00
Pešek, Vladimír22.09.1974peněžitý dar 2 000,00
Petrík, Dušan20.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Petrilák, Milan22.05.1960peněžitý dar 3 445,00
Petrtýl, František09.03.1959peněžitý dar 50 000,00
Petrtýl, František09.03.1959peněžitý dar 100 000,00
Petrtýl, František09.03.1959peněžitý dar 968,00
Petrtýl, František09.03.1959peněžitý dar 40 800,00
Petrtýl, František09.03.1959peněžitý dar 50 000,00
PH Partner, s.r.o.04347323peněžitý dar 50 000,00
PHARMACARE GROUP s.r.o.27310728peněžitý dar 100 000,00
PHARMIX, s.r.o.25591983peněžitý dar 50 000,00
Picková, Lucie27.02.1974peněžitý dar 800,00
Pilný, František17.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí místa na pozemku pro Hypercube / říjen 2017)
Pilný, František17.08.1977peněžitý dar 5 500,00
Pilný, Ivan06.07.1944peněžitý dar 50 000,00
Pinc, Michal29.05.1968peněžitý dar 14 400,00
Pindroch, Josef28.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Pinkas, Pavel07.02.1968peněžitý dar 600,00
Pinkas, Pavel07.02.1968peněžitý dar 1 400,00
Pinkas, Pavel07.02.1968peněžitý dar 200,00
Pinkas, Pavel07.02.1968peněžitý dar 1 800,00
PIVOVAR SVIJANY, a.s.25035207bezúplatné plnění 1 400,00 (točení piva na slavnostech piva ve Svijanech)
Plaga, Robert21.07.1978peněžitý dar 80 000,00
Plášek, Jiří19.08.1980peněžitý dar 1 177,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 36 800,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 14 400,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 27 600,00
Plzák, Pavel18.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Plzák, Pavel18.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Plzák, Pavel18.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Podešva, Vít14.04.1972peněžitý dar 200,00
Podrápská, Jana06.12.1964peněžitý dar 800,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Pokorný, Jiří07.10.1974peněžitý dar 3 800,00
Pokorný, Martin27.05.1975peněžitý dar 45 000,00
Pokorný, Petr16.09.1972peněžitý dar 200,00
Polách, Martin16.05.1979peněžitý dar 50 000,00
Polách, Martin16.05.1979peněžitý dar 19 600,00
Polasek, George27.03.1934peněžitý dar 10 000,00
Polčáková, Jana10.09.1960peněžitý dar 800,00
Popelka, Radek20.10.1970peněžitý dar 18 000,00
Portele, Viktor05.10.1955peněžitý dar 30 000,00
Prajsner, Josef09.08.1951bezúplatné plnění 605,00 (umístění knih Vize 2035 - prodejna)
Prajsner, Josef09.08.1951bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
Prajsner, Josef09.08.1951bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
Prajsner, Josef09.08.1951bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
Prášil, Vladimír02.10.1958peněžitý dar 3 000,00
Pražáková, Patricie23.08.1973peněžitý dar 100 000,00
Pražák, Tomáš01.06.1963peněžitý dar 3 000,00
Prešinský, Milan09.02.1966peněžitý dar 100 000,00
Prchalová, Petra04.11.1985peněžitý dar 6 800,00
Pro femina - ambulance s.r.o.27856348peněžitý dar 6 000,00
Pro femina - ambulance s.r.o.27856348peněžitý dar 39 400,00
Procházka, David27.11.1974peněžitý dar 15 700,00
Procházka, Jan05.12.1979peněžitý dar 3 200,00
Procházka, Jan05.12.1979peněžitý dar 3 550,00
Procházka, Martin19.04.1980peněžitý dar 800,00
Procházka, Petr10.11.1980peněžitý dar 3 200,00
Procházka, Petr10.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Procházka, Petr10.11.1980peněžitý dar 3 200,00
Procházka, Roman23.11.1968peněžitý dar 4 100,00
Procházka, Roman23.11.1968peněžitý dar 49 400,00
Procházková, Pavla22.06.1976peněžitý dar 200,00
Procházková, Věra05.04.1954peněžitý dar 10 000,00
Prokop, Ondřej08.01.1986peněžitý dar 53 066,00
ProMedica, spol. s r.o.560073peněžitý dar 30 000,00
PROTRANS HB s.r.o.25279696peněžitý dar 60 000,00
PŘELOM spol. s r.o.49702360bezúplatné plnění 500,00 (tisk letáků)
Puhr, David26.12.1971peněžitý dar 800,00
Pukančík, Josef27.01.1977peněžitý dar 1 500,00
Pustějovský, Pavel17.01.1972peněžitý dar 50 479,00
Pytlík, Miloslav07.04.1954peněžitý dar 15 000,00
Raab, Oldřich02.10.1983peněžitý dar 2 000,00
Racek, Jiří14.07.1951peněžitý dar 100 000,00
Rada, Bohuslav05.06.1950peněžitý dar 10 000,00
Radkovský, Jaromír12.08.1968peněžitý dar 4 000,00
Rais, Karel14.10.1949peněžitý dar 50 000,00
Rais, Karel14.10.1949peněžitý dar 100 000,00
Raizlová, Martina03.07.1975peněžitý dar 7 000,00
RAKOBYT s.r.o.06241905peněžitý dar 20 000,00
Rakušan, Martin23.04.1985peněžitý dar 6 925,00
Ratiborský, Michal06.12.1981peněžitý dar 50 000,00
RAUTA SUORI s.r.o.25349791bezúplatné plnění 9 359,40 (billboard u UTB ve Zlíně)
Reality MACEŠKA s. r. o.28507959peněžitý dar 7 000,00
Rejda, Jiří02.03.1981peněžitý dar 10 000,00
RESPECT, a.s.25146351peněžitý dar 75 000,00
Richter, Jan28.11.1967peněžitý dar 5 025,00
Richter, Jan28.11.1967peněžitý dar 29 400,00
RIOS , spol. s r.o.18055176peněžitý dar 100 000,00
Roháčková, Marcela09.04.1967peněžitý dar 30 000,00
Rosenbaum, Karel02.10.1973peněžitý dar 1 887,00
Rotter, Petr09.02.1971peněžitý dar 2 000,00
ROZKONT s.r.o.3410765peněžitý dar 37 000,00
Rozmajzl st., Petr06.08.1964peněžitý dar 500,00
Rozmajzl, Petr21.11.1987peněžitý dar 500,00
Rožnovský, Hynek12.04.1973peněžitý dar 400,00
Rubeš, Miroslav26.07.1945peněžitý dar 5 257,00
Rubešová, Štěpánka13.10.1972peněžitý dar 800,00
Rumánek, Ladislav27.05.1963peněžitý dar 8 816,00
Rutová, Miloslava10.11.1947peněžitý dar 100 000,00
Rutová, Miloslava10.11.1947peněžitý dar 51 114,00
Rutová, Miloslava10.11.1947peněžitý dar 100 000,00
Rutová, Miroslava10.11.1947bezúplatné plnění 330,00 (lízátka, bonbony, balonky na dětském dni)
Růžička, Ladislav06.10.1969peněžitý dar 4 890,00
Růžička, Pavel03.04.1970peněžitý dar 50 000,00
Růžička, Zdeněk23.12.1963peněžitý dar 17 500,00
Ryba, Miroslav21.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Rybecký, Petr08.10.1971peněžitý dar 200,00
Rychtařík, Milan28.06.1972peněžitý dar 7 259,00
Rytíř, Jakub04.05.1971peněžitý dar 800,00
Ryvola, Vojtěch15.12.1964peněžitý dar 6 795,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 75 000,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 5 100,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 19 400,00
Řehounek, Jan27.10.1974bezúplatné plnění 500,00 (tvorba facebookých stránek)
Řezníček, Jiří08.05.1956peněžitý dar 10 000,00
Řezníčková, Ludmila28.03.1965peněžitý dar 4 400,00
Říčař, Jan24.09.1984peněžitý dar 19 500,00
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem43465196bezúplatné plnění 800,00 (reklamní plochy)
Salajka, Vojtěch03.07.1961peněžitý dar 10 000,00
Samuelová, Jana13.07.1967bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
SANATORIUM TROCNOV a.s.49241044peněžitý dar 30 000,00
Sarnovský, Tomáš23.05.1971peněžitý dar 636,00
Sarnovský, Tomáš23.05.1971peněžitý dar 3 264,00
Sas, Milan25.06.1961peněžitý dar 152,00
Sedláček, Jan08.06.1979peněžitý dar 49 400,00
Sedláček, Jan08.06.1979peněžitý dar 1 419,00
Sedláček, Petr06.04.1970peněžitý dar 100 000,00
Sedlář, Martin21.12.1972peněžitý dar 49 400,00
Sedlářová, Simona29.05.1984peněžitý dar 7 000,00
Seidl, Michal26.09.1969peněžitý dar 1 142,00
Seidl, Milan02.07.1979peněžitý dar 7 000,00
Sezemský, Petr08.07.1974peněžitý dar 800,00
Shejbal, Václav19.02.1953peněžitý dar 1 200,00
Shejbal, Václav19.02.1953peněžitý dar 3 000,00
Shejbal, Václav19.02.1953peněžitý dar 1 200,00
Shopping-CR, s.r.o.4491904peněžitý dar 45 000,00
Schillerová, Marie07.10.1962peněžitý dar 1 500,00
Schön, Miroslav24.12.1966peněžitý dar 100 000,00
Schwarz, Martin28.12.1977peněžitý dar 1 800,00
Schwarz, Martin28.12.1977peněžitý dar 200,00
Sigmund, Jiří26.05.1957bezúplatné plnění 500,00 (umístnění reklamní plochy (výloha) na budově na náměstí T.G.M. Přerov)
Silnice Topolany a.s.5758734peněžitý dar 80 000,00
Siostrzonek, Jan12.01.1982peněžitý dar 1 600,00
Skoupý, Zdeněk20.08.1972peněžitý dar 800,00
Slabý, Martin23.11.1966peněžitý dar 41 701,00
Slabý, Martin23.11.1966peněžitý dar 25 000,00
Složil, Martin23.01.1980peněžitý dar 800,00
Smitka, Jan15.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Smutný, Vratislav03.01.1979peněžitý dar 600,00
SoKool s.r.o.27250466peněžitý dar 15 000,00
Solomonová, Jana09.05.1984peněžitý dar 15 000,00
Souček, Petr09.01.1981peněžitý dar 11 000,00
Soukup, Zdeněk06.12.1952peněžitý dar 25 000,00
Spa Hotel Management s.r.o.5690021peněžitý dar 35 000,00
SPORT-SERVIS ML, spol. s.r.o.25205013peněžitý dar 24 000,00
Stambolijski, Alexander03.07.1962peněžitý dar 50 000,00
Staněk, Pavel20.01.1967peněžitý dar 250 000,00
Straka, Marcel19.01.1966peněžitý dar 219,00
Strakoš, Marek29.09.1961peněžitý dar 30 000,00
Strolený, Pavel23.04.1974peněžitý dar 7 700,00
Stropnický, Martin19.12.1956peněžitý dar 50 000,00
Struž, Daniel25.10.1968peněžitý dar 10 000,00
Stržínek, Robert23.11.1968peněžitý dar 19 400,00
Střálková, Lenka25.10.1967peněžitý dar 400,00
Střelec, Bohumír18.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Stýskalová, Michaela30.01.1989peněžitý dar 1 300,00
Suchá, Soňa12.10.1962peněžitý dar 200,00
Svoboda, Daniel23.07.1968peněžitý dar 800,00
Svoboda, Jan15.05.1944peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Jiří24.11.1959peněžitý dar 6 830,00
Svoboda, Jiří24.11.1959peněžitý dar 25 000,00
Svoboda, Jiří24.11.1959peněžitý dar 4 125,00
Svoboda, Luděk18.07.1971peněžitý dar 792,00
Svoboda, Martin12.01.1986peněžitý dar 500,00
Svobodová, Jana19.02.1982peněžitý dar 14 000,00
SWIETELSKY stavební s.r.o.48035599peněžitý dar 30 000,00
Sýkora, Ladislav17.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Sýkora, Zdeněk10.03.1951bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Šarman, Jiří18.09.1967peněžitý dar 200,00
Šauer, Jakub09.04.1982peněžitý dar 2 179,00
Ščuglík, Ondřej07.05.1967peněžitý dar 250 000,00
Šebestová, Kateřina24.04.1979peněžitý dar 19 400,00
Šeda, Miroslav03.02.1967peněžitý dar 10 000,00
Šefara, Miroslav05.01.1950peněžitý dar 7 000,00
Šefara, Miroslav05.01.1950peněžitý dar 17 225,00
Šesták, Michal08.04.1976peněžitý dar 150 000,00
Šimek, Bohumil02.03.1959peněžitý dar 10 000,00
Šimek, Bohumil02.03.1959peněžitý dar 50 000,00
Šimek, Pavel18.06.1979bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Šimík, Otakar08.12.1979peněžitý dar 600,00
Šimík, Otakar08.12.1979peněžitý dar 900,00
Šimková, Lucie21.01.1981peněžitý dar 3 445,00
Šimoňáková, Šárka21.02.1983peněžitý dar 5 000,00
Šimsová, Bronislava13.10.1953peněžitý dar 2 000,00
Šindelář, Tomáš15.11.1960peněžitý dar 1 199,00
Šindler, Jiří24.08.1972peněžitý dar 11 000,00
Šindrbal, Radko08.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Škrášek, Pavel19.07.1965peněžitý dar 15 000,00
Škvařil, Josef27.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Šlechtová, Dana14.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Šlechtová, Karla22.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Šormová, Olga24.07.1965peněžitý dar 1 135,00
Špaňhel, Jiří05.03.1950peněžitý dar 30 000,00
Špičák, Julius10.06.1952peněžitý dar 100 000,00
Špulák, Vojtěch08.06.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plochy)
Šrajer, Jaroslav26.05.1956peněžitý dar 7 000,00
Šrámek, Pavel25.03.1965peněžitý dar 600,00
Šrámek, Pavel25.03.1965peněžitý dar 52 000,00
Šrámek, Pavel25.03.1965peněžitý dar 75 000,00
Šretr, Martin29.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Štarha, Miroslav16.02.1987peněžitý dar 6 500,00
Štayrová, Monika03.05.1963peněžitý dar 1 000,00
Štefanov, Milan27.07.1967peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Martin14.07.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (poskytnutí parkovacího místa AIRSTREAM)
Štěpánek, Martin18.11.1974peněžitý dar 150 000,00
Štěpánek, Petr21.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Štěpaník, Milan24.10.1954peněžitý dar 2 700,00
Štěpán, Jan15.02.1987peněžitý dar 600,00
Štěpánová, Lucie01.09.1985peněžitý dar 50 000,00
Štípek, Petr30.10.1981peněžitý dar 800,00
Štolpa, David03.03.1983peněžitý dar 125 000,00
Štrof, Jan18.01.1969peněžitý dar 3 000,00
Štulc, Pavel08.06.1965peněžitý dar 15 000,00
Šubrt, Miroslav28.10.1970peněžitý dar 300,00
Šulc, Přemysl11.02.1971peněžitý dar 1 660,00
Šuma, Miroslav25.02.1977peněžitý dar 1 400,00
Šuma, Vladimír15.06.1971peněžitý dar 3 000,00
Šůs, Leoš02.04.1982peněžitý dar 1 934,00
Šustáček, Petr04.02.1979peněžitý dar 5 500,00
Švachula, Jiří10.06.1966peněžitý dar 50 000,00
Švec, David29.05.1970peněžitý dar 3 400,00
Švec, Jiří29.11.1971peněžitý dar 642,00
Švec, Pavel21.06.1947peněžitý dar 3 400,00
Švejda, Pavel11.06.1959peněžitý dar 2 600,00
T A L P A , spol. s r.o.47473894bezúplatné plnění 4 000,00 (reklamní plochy)
Tajstra, Radka23.08.1980peněžitý dar 15 000,00
Tapšík, Marek27.06.1974peněžitý dar 800,00
TATRA METALURGIE a.s.3667952peněžitý dar 10 000,00
Technomont Frýdek-Místek s.r.o.48396133peněžitý dar 100 000,00
Telička, Pavel14.08.1965peněžitý dar 80 453,00
Teplá, Martina07.05.1976peněžitý dar 7 800,00
Teplá, Martina07.05.1976peněžitý dar 3 200,00
Tesková, Petra02.07.1966peněžitý dar 554,00
Tichá, Anna05.06.1981peněžitý dar 15 000,00
Ticháček, Karel06.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Tichánek, František18.12.1977peněžitý dar 1 400,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 15 000,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 4 400,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 2 000,00
Tichý, Luděk02.08.1976peněžitý dar 2 000,00
Tichý, Miloslav11.10.1987peněžitý dar 2 000,00
Tichý, Miloslav11.10.1987peněžitý dar 10 000,00
TJ JISKRA SEDLIŠTĚ, z.s.68550618bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
TJ Sokol Havlovice, z.s.13586424bezúplatné plnění 700,00 (reklamní plochy)
Ťok, Dan04.03.1959peněžitý dar 50 000,00
Tolde, Marek14.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Tomášová, Pavla13.10.1968peněžitý dar 7 059,00
Tomášová, Pavla13.10.1968peněžitý dar 2 522,00
Tomášová, Pavla13.10.1968peněžitý dar 700,00
Tomíček, Vilém19.01.1966peněžitý dar 800,00
TOP DECK CATERING s.r.o.27372162peněžitý dar 150 000,00
Touška, Jiří25.07.1961peněžitý dar 1 060,00
TRIMETAL s.r.o.63489601peněžitý dar 180 000,00
Trnovec, Jaroslav17.04.1980peněžitý dar 200,00
Trtek, Tomáš20.03.1979peněžitý dar 1 966,00
Trtková-Říhová, Helena25.02.1979peněžitý dar 2 067,00
Turčin, Pavel04.03.1975peněžitý dar 400,00
Tureček, Karel01.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Tureček, Karel01.02.1971peněžitý dar 50 000,00
UniCab, s.r.o.26961873peněžitý dar 15 000,00
UniCab, s.r.o.26961873peněžitý dar 15 000,00
Urban, Bohdan12.10.1973peněžitý dar 48 000,00
Urbánek, Petr15.09.1968peněžitý dar 7 059,00
Urban, František30.03.1990peněžitý dar 15 000,00
Urbánková, Lenka18.09.1965peněžitý dar 1 900,00
Úsovsko a.s.60793015peněžitý dar 50 000,00
Úsovsko a.s.60793015peněžitý dar 50 000,00
Utíkal, Aleš04.09.1970peněžitý dar 4 042,00
V & T, s.r.o.27515664bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy)
Václavec, Ladislav13.02.1967peněžitý dar 50 000,00
VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.60736275peněžitý dar 200 000,00
Válek, Pavel04.04.1978peněžitý dar 90 000,00
Valert, Peter10.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Valert, Peter10.03.1962peněžitý dar 75 000,00
Válková, Dagmar31.01.1946peněžitý dar 15 000,00
Válková, Helena07.01.1951peněžitý dar 49 400,00
Válková, Helena07.01.1951peněžitý dar 200 000,00
Vaněček, Jiří10.06.1968bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017)
Vanečková, Magdaléna22.12.1972peněžitý dar 400,00
VANESTA reklama s.r.o.25894510peněžitý dar 50 000,00
Vaňo, Anton11.03.1961peněžitý dar 800,00
Vávra, Marek07.06.1975peněžitý dar 41 365,00
Vávra, Marek07.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Vávra, Tomáš19.04.1965peněžitý dar 7 059,00
Vavroš, Jan11.01.1979peněžitý dar 790,00
Večerka, Pavel26.11.1963peněžitý dar 1 500,00
Večerka, Pavel26.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Vedralová, Lenka26.04.1978peněžitý dar 21 400,00
Veis, Roman06.04.1969peněžitý dar 15 000,00
Venhoda, Petr25.07.1986peněžitý dar 150 000,00
Venhoda, Petr25.07.1986peněžitý dar 16 525,00
Venhoda, Petr25.07.1986peněžitý dar 8 090,00
Vereš, Richard03.10.1995peněžitý dar 5 000,00
Vereš, Richard03.10.1995peněžitý dar 200,00
Veřmiřovský, Jan04.03.1980peněžitý dar 6 390,00
Veřmiřovský, Jan04.03.1980peněžitý dar 3 200,00
Veselá, Vladislava12.05.1984peněžitý dar 1 400,00
Veselá, Vladislava12.05.1984peněžitý dar 17 390,00
Veselka, Petr01.05.1963peněžitý dar 11 000,00
Veselka, Petr01.05.1963peněžitý dar 10 000,00
Veselý, Jan31.10.1956peněžitý dar 15 000,00
Veselý, Jan02.12.1979peněžitý dar 3 000,00
Veselý, Jiří21.12.1974peněžitý dar 13 200,00
VG Consulting & Services s.r.o.28566939peněžitý dar 100 000,00
Vičarová, Lenka25.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Vichrová, Lucie01.12.1973peněžitý dar 10 030,00
Vildumetzová, Jana08.05.1973peněžitý dar 24 400,00
Vildumetzová, Jana08.05.1973peněžitý dar 25 000,00
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.26950600bezúplatné plnění 11 616,00 (lahve vína)
VINECO-Vinné sklepy Chomutov s.r.o.25001477peněžitý dar 30 000,00
Vlčková, Marcela15.12.1976peněžitý dar 2 000,00
Vlčková, Radomíra26.12.1959peněžitý dar 10 000,00
Vodička, Petr29.08.1977peněžitý dar 10 000,00
Vojta, Milan16.08.1983peněžitý dar 46 100,00
Vojtěch, Miroslav09.02.1951peněžitý dar 50 000,00
Vokálová, Lenka14.01.1982peněžitý dar 50 000,00
Vokřál, Petr19.01.1964peněžitý dar 70 000,00
Vokřál, Petr19.01.1964peněžitý dar 100 000,00
Volák, Marek16.04.1975peněžitý dar 5 000,00
Volčík, Pavel07.09.1950peněžitý dar 50 000,00
Volný, Jan15.06.1959peněžitý dar 100 000,00
Volný, Jan15.06.1959peněžitý dar 50 800,00
Vondráček, Radek30.12.1973peněžitý dar 150 000,00
Vondráček, Radek30.12.1973peněžitý dar 61 200,00
Vondráček, Radek30.12.1973peněžitý dar 150 000,00
Vondráček, Radek30.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Vrána, Petr04.01.1975peněžitý dar 107 000,00
Vrba, Petr25.01.1981peněžitý dar 983,00
Vrbová, Jana23.01.1973peněžitý dar 983,00
Vydrová, Marcela12.03.1962peněžitý dar 300,00
Vyhlídka, Tomáš12.02.1978peněžitý dar 800,00
Vychytil, David20.10.1977peněžitý dar 5 125,00
Vykydal, Jiří22.06.1966peněžitý dar 3 200,00
Vyzula, Rostislav03.12.1952peněžitý dar 50 000,00
Vyzula, Rostislav03.12.1952peněžitý dar 300 000,00
WACHAL s.r.o.63474531peněžitý dar 100 000,00
WAN SERVIS spol. s r. o.15059456peněžitý dar 50 000,00
Wawrzyk, Tomáš04.11.1967peněžitý dar 2 000,00
Weber, Jiří27.01.1973peněžitý dar 4 577,00
Weber, Jiří27.01.1973peněžitý dar 10 000,00
Weiss, Martin11.04.1968peněžitý dar 6 745,00
Wenzl, Lubomír23.09.1968peněžitý dar 20 000,00
Wilczynski, Ondřej14.01.1979peněžitý dar 8 700,00
Wojaczková, Yvona15.01.1964peněžitý dar 14 400,00
Wudyová, Zuzana13.09.1976peněžitý dar 2 000,00
Zábojník, Petr23.11.1983peněžitý dar 19 000,00
Zahradníček, Jan28.02.1960peněžitý dar 39 400,00
Zahradníček, Jiří13.07.1967peněžitý dar 32 979,00
Zalabáková, Jindra10.03.1970peněžitý dar 435,00
Zapletal, Jan19.04.1981peněžitý dar 2 577,00
Zarzycký, Roman07.09.1977peněžitý dar 14 500,00
Zátková, Šárka20.08.1979peněžitý dar 200,00
Zatloukal, Ivo12.11.1960peněžitý dar 3 000,00
Zejdl, Vladimír10.10.1957peněžitý dar 12 200,00
Zelený, Vlastimil27.04.1956bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty plot firmy)
Zeman, Miloslav11.09.1961peněžitý dar 25 000,00
Zemanová, Monika31.10.1966peněžitý dar 1 800,00
Zeman, Tomáš24.07.1973peněžitý dar 20 000,00
ZEMPRO - JAHODA, ZEZULA s.r.o.28776780bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plochy)
Zenker, Radek03.10.1973peněžitý dar 792,00
Zetor, a.s.46346074peněžitý dar 500 000,00
Ziegler, Bořivoj15.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Ziegler, Roman23.11.1972peněžitý dar 8 000,00
Ziegler, Roman23.11.1972peněžitý dar 600,00
Změlík, Robert18.04.1969peněžitý dar 500,00
Zobal, Josef11.11.1954peněžitý dar 9 800,00
Zowada, Jaroslav24.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Zůna, Pavel01.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Zušťáková, Jana30.04.1971peněžitý dar 800,00
Zuštík, Martin18.05.1956peněžitý dar 5 000,00
Zuštíková, Sylva06.12.1963bezúplatné plnění 71 532,00 (pronájem kanceláře a energie Ostrava)
ZZN Pelhřimov a.s.46678140bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty - plot silo Kamenice nad Lipou)
ZZN Pelhřimov a.s.46678140bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty - plot silo Pelhřimov)
ZZN Pelhřimov a.s.46678140bezúplatné plnění 605,00 (umístění plachty - plot silo Pelhřimov)
Žáková, Hana12.06.1964peněžitý dar 4 500,00
Žáková, Zdenka21.10.1947peněžitý dar 2 055,00
Žánová, Blanka29.10.1964peněžitý dar 2 000,00
Žbánek, Miroslav03.01.1973peněžitý dar 2 700,00
Ždánský, Marek17.05.1975peněžitý dar 800,00
Ženožička, Petr05.01.1980peněžitý dar 10 000,00
Žížala, Pavel27.09.1947peněžitý dar 6 200,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 721 532,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Babiš, Andrej02.09.1954500 000,00 (kniha Andrej Babiš v rozhovorech s osobnostmi - 15 000 ks)
BigMedia, spol. s.r.o.26479451150 000,00 (neodstraněná BB kampaň 3-4 dny)
Zuštíková, Sylva06.12.196371 532,00 (pronájem kanceláře a energie Ostrava)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Politické hnutí používá účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. V důsledku používání podvojného účetnictví upřesňujeme některé pojmy, které předepsaný vzor výroční finanční zprávy nezohledňuje. V tabulkách „Přehled o celkových příjmech/výdajích“ jsou pojmy příjmy resp. výdaje navázány na principy podvojného účetnictví a představují výnosy resp. náklady Hnutí.

V části II. Výdaje - výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb uvádíme náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 a část nákladů, které byly účtovány v roce 2017 na doplňkové volby do Senátu Parlamentu ČR – obvod 39. Náklady na jednotlivé volební kampaně jsou nižší než výdaje obsažené ve zprávách o financování volebních kampaní, především z důvodu odpisování majetku a neúčtování o některých bezúplatných plněních.

Z důvodu nemožnosti vyplnění v aplikaci v části IV. Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů, doplňujeme zápůjčku od fyzické osoby z minulosti v dodatečných informacích:

Ing. Andrej Babiš, 02.09.1954, 124 000 000,00 Kč, splatnost k 31.12.2018, bezúročná zápůjčka