Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Pavel Petričko


Identifikátor zprávy: Z7393-20231108134310
Datum: 08.11.2023 12:43:10
    Pavel Petričko, nezávislý kandidát

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 120 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Petričko, Pavel, Ostrov01.03.195140 000,00
Petričko, Pavel, Ostrov01.03.195120 000,00
Petričko, Pavel, Ostrov01.03.195120 000,00
Petričko, Pavel, Ostrov01.03.195120 000,00
Petričko, Pavel, Ostrov01.03.195120 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 118 585,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00C6 - Provozní výdaje - Platba za registraci, výdaj dne 30.05.2022
17 831,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - PROPAGACE, výdaj dne 19.05.2022, transakce z účtu dne 02.06.2022
11 114,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - PROPAGACE, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 14.08.2022
29 040,00A4 - Volební noviny - tisk - REKLAMA V TISKU, výdaj dne 13.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.05.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.06.2022
50,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.07.2022
50,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.08.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.09.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.10.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.11.2022
40 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - PROPAGACE, výdaj dne 30.11.2022, transakce z účtu dne 16.12.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje