Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice Moravského zemského hnutí a politické strany Moravané


Identifikátor zprávy: Z7399-20221229130002
Datum: 29.12.2022 12:00:02
    Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda Moravského zemského hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 155 800,20 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Albrecht, Zdeněk, Brno04.09.19521 000,00
Moravské zemské hnutí, Na Vyhlídce 89, Dačice, 38001070277611 800,20
Pastyřík, Lubomír, Dambořice22.03.197460 000,00
Pastyřík, Zbyněk, Dambořice22.07.198130 000,00
Politická strana Moravané, Malinovského nám. 4, Brno, 660876055662520 000,00
Trčala, Pavel, Brno31.03.197817 000,00
Trčala, Pavel, Brno31.03.19784 000,00
Trčala, Pavel, Brno31.03.19782 000,00
Trčala, Pavel, Brno31.03.197820 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 85 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Novotný, František, Hodonín09.08.195310 000,00banner na zábradlí Kyjov
Novotný, František, Hodonín09.08.195315 000,00bannery na domě Vracov
Novotný, František, Hodonín09.08.195310 000,00banner na domě Hodonín
Pastyřík, Zbyněk, Dambořice22.07.198120 000,00distribuce letáků a plakátů
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158006083874410 000,00banner na plotě stavby Vracov
Trčala, Pavel, Brno31.03.197820 000,00výlep plakátů

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 240 800,20 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00kauce, výdaj dne 14.07.2022
9 680,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - 2 billboardy, 79, výdaj dne 22.08.2022
8 522,51A1 - Inzerce v tisku - inzerce, 79, výdaj dne 24.08.2022
37 449,50A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboaard, plakáty, baner, 79, výdaj dne 25.08.2022
52,29A13 - Propagace na Facebooku - propagace na fb, 79, výdaj dne 25.08.2022
4 235,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pohlednice, výdaj dne 31.08.2022
3 025,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - neskládané letáky, 79, výdaj dne 05.09.2022
6 316,20A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - neskládané letáky, výdaj dne 05.09.2022
211,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - etiketa, výdaj dne 07.09.2022
2 783,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner, 79, výdaj dne 08.09.2022
3 025,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - neskládané letáky, výdaj dne 15.09.2022
11,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace fb, výdaj dne 21.09.2022
12 500,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace fb, výdaj dne 22.09.2022
4 550,17A13 - Propagace na Facebooku - propagace fb, výdaj dne 24.09.2022
4 320,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 04.10.2022
5 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - tvorba volebního webu, výdaj dne 04.10.2022
7 650,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - dpp
1 350,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - daň dpp, výdaj dne 04.10.2022
157,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - banner, výdaj dne 07.10.2022
3 316,53A13 - Propagace na Facebooku - propagace fb, výdaj dne 24.10.2022
3 581,00A13 - Propagace na Facebooku - daň propagace fb, výdaj dne 24.10.2022
17 369,00A4 - Volební noviny - tisk - noviny, letáky, výdaj dne 27.10.2022
696,00A13 - Propagace na Facebooku - daň fb, výdaj dne 25.11.2022
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - výlep plakátů, výdaj dne 01.09.2022Trčala, Pavel, Brno, 31.03.1978
10 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - banner na domě Hodonín, výdaj dne 01.09.2022Novotný, František, Hodonín, 09.08.1953
15 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - banneryna domě Vracov, výdaj dne 01.09.2022Novotný, František, Hodonín, 09.08.1953
10 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - banner na zábradlí Kyjov, výdaj dne 01.09.2022Novotný, František, Hodonín, 09.08.1953
10 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - banner na plotě stavby Vracov, výdaj dne 01.09.2022STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 15800, 60838744
20 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků / výlep plakátů, výdaj dne 01.09.2022Pastyřík, Zbyněk, Dambořice, 22.07.1981

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje