Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Strana soukromníků České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339655


Identifikátor zprávy: Z7688-20221110125540
Datum: 10.11.2022 11:55:40
    Ladislav Linek, 1. místopředseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 110 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Javora, Michael MVDr., Zlín01.10.19655 000,00
Mánek, Jiří, Češkovice29.01.196410 000,00
Mojzes, Blansko 2577, Blansko, 678010857833810 000,00
Mojžíšek, Jiří, Blansko03.11.19555 000,00
Sklář, Martin Ing., Zázmolí11.06.197625 000,00
Sklářová, Renata MUDr., Zázmolí27.06.197932 000,00
Sklářová, Renata MUDr., Zázmolí27.06.197918 000,00
Teradex RK, Nádražní 4/3, Vyškov, 68201032402315 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 2 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Moravský rybářský svaz, Šmelcovna 2533/8, Boskovice, 68001005467551 000,00reklama na webových stránkách
Moravský rybářský svaz, Mlýnská 2312/25, Blansko, 67801005467121 000,00reklama na webových stránkách

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 111 669,48 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
2 836,24A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - plakáty, transakce z účtu dne 14.07.2022
31 600,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, transakce z účtu dne 09.09.2022
18 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, transakce z účtu dne 29.08.2022
14 520,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, transakce z účtu dne 05.09.2022
19 360,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, transakce z účtu dne 14.07.2022
1 157,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, transakce z účtu dne 20.10.2022
2 836,24A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - plakáty, transakce z účtu dne 05.10.2022
8 470,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, transakce z účtu dne 04.10.2022
10 890,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, transakce z účtu dne 19.09.2022
1 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - reklama na webuMoravský rybářský svaz, Šmelcovna 2533/8, Boskovice, 68001, 00546755
1 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - reklama na webuMoravský rybářský svaz, Mlýnská 2312/25, Blansko, 67801, 00546712

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje