Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice ANO 2011 a České strany sociálně demokratické


Identifikátor zprávy: Z7398-20230102113634
Datum: 02.01.2023 10:36:34
Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 160 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Matušek, Zdeněk, Třinec10.04.1978130 000,00
Z + M PROPERTY a.s., Valchařská 3261/17, Ostrava, 702002938196730 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 399 094,43 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
-200 000,00koaliční dohoda, transakce z účtu dne 26.07.2022
35 384,64tisk a distribuce letáků, transakce z účtu dne 06.09.2022
22 000,00zajištění sociálních sítí, transakce z účtu dne 13.09.2022
2 000,00inzerce noviny, transakce z účtu dne 19.09.2022
400,00hotovostní vyúčtování-inzerce, transakce z účtu dne 11.10.2022
8 000,00pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 13.10.2022
5 805,00hotovostní vyúčtování-inzerce, občerstvení , kanc.potřeby, tonery, transakce z účtu dne 17.10.2022
16 201,90tisk letáků, transakce z účtu dne 18.10.2022
19 182,74distibuce, transakce z účtu dne 18.10.2022
35 235,00předvolební inzerce, transakce z účtu dne 18.10.2022
8 289,00reklamní plochy včetně tisku, transakce z účtu dne 19.10.2022
3 848,00balonky, transakce z účtu dne 20.10.2022
50 941,00reklamní materiály, transakce z účtu dne 20.10.2022
6 994,00propisky, transakce z účtu dne 21.10.2022
10 000,00online inzerce, transakce z účtu dne 26.10.2022
72 418,50propagační materiály, transakce z účtu dne 26.10.2022
36 082,00inzerce, transakce z účtu dne 27.10.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 31.10.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 31.10.2022
200,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 31.10.2022
1 000,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 31.10.2022
2 000,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 31.10.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 01.11.2022
250,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 01.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 01.11.2022
34 031,25inzerce, transakce z účtu dne 02.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 03.11.2022
200,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 03.11.2022
200,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 03.11.2022
250,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 03.11.2022
250,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 03.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
484,00inzerce, transakce z účtu dne 08.11.2022
540,00inzerce, transakce z účtu dne 08.11.2022
4 174,50tisk A5, transakce z účtu dne 08.11.2022
8 446,00plakátovací plochy, transakce z účtu dne 08.11.2022
12 000,00propagační služby, transakce z účtu dne 08.11.2022
14 849,12inzerce, transakce z účtu dne 09.11.2022
53 421,50polepy, plakáty, transakce z účtu dne 10.11.2022
16 516,00inzerce, transakce z účtu dne 11.11.2022
2 500,00fotopráce, transakce z účtu dne 16.11.2022
14 811,00realizace BB včetně tisku, transakce z účtu dne 16.11.2022
28 868,18bannery, plochy, transakce z účtu dne 18.11.2022
100,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
300,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
500,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
500,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
650,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
1 000,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 24.11.2022
10 786,00brožura, transakce z účtu dne 24.11.2022
350,00pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 30.11.2022
56 035,10pronájem BB, transakce z účtu dne 13.12.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje