Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Janis Sidovský, senátor pro všechny - s podporou LES a SEN 21


Identifikátor zprávy: Z7395-20230102150949
Datum: 02.01.2023 14:09:49
    Mgr. Václav Láska, předseda SEN 21

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 480 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Bursík, Martin, Praha 112.08.195960 000,00
Liberálně ekologická strana, Sněmovní 174/7, Praha 1, 1180071443606300 000,00
SEN 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 1500006695205120 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 168 806,34 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bartoň, Jan, Praha 525.03.199320 000,00dobrovolník, PR práce na kampani
Celebrity Management s.r.o., Karlštejn 136, Karlštejn, 267182511242212 000,00darování pamětních mincí městysu Karlštejn jako propagačních předmětů do kampaně
ISTRA POINT s.r.o., Palouček 1796, Beroun, 266010856169910 000,00poskytnutí prostoru na výlohách za účelem vyvěšení plakátů A4
KNOWMEDIA s.r.o., Rybalkova 375/59, Praha 10, 10100248511914 080,00sleva
KNOWMEDIA s.r.o., Rybalkova 375/59, Praha 10, 1010024851191620,00sleva
Kostínek, Lukáš, Praha 419.11.199110 000,00dobrovolník, odborné práce na kampani
Máša agency s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Pardubice, 530022528888110 000,00poskytnutí petičního stánku na kampaň
Pitterová, Lucie, Praha 209.12.197320 000,00dobrovolník, manažerka kampaně
SEN 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 150000669520513 903,14Úhrada propagace na Facebooku, která byla nedopatřením provedena z nekoaličního volebního účtu SEN 21 č. 2902161902/2010
Shaw Salajová, Monika, Praha 526.03.19875 000,00dobrovolník, odborné práce na kampani
Sidovský, Janis, Karlštejn21.01.196810 000,00možné náklady hrazené přímo kandidátem
Týče, Samuel, Rakovník06.04.200040 000,00dobrovolník, grafické práce na kampani
Vítek, Pavel, Karlštejn30.09.196210 000,00dobrovolník
VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5, 15800014405783 203,20sleva

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 646 592,60 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
695,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Proplacení nákladů na pronájem webových stránek, transakce z účtu dne 21.07.2022
40 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlep plakátů, transakce z účtu dne 21.07.2022
672,01A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - pronájem webových stránek, transakce z účtu dne 12.08.2022
6 958,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafický návrh k inzerci, transakce z účtu dne 12.08.2022
12 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Vystoupení na akci (zahájení kampaně), transakce z účtu dne 12.08.2022
7 563,00Ozvučení na akci (zahájení kampaně), transakce z účtu dne 12.08.2022
7 500,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, transakce z účtu dne 19.08.2022
13 169,73A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online inzerce, penězi uhrazeno 9 966,53 Kč, transakce z účtu dne 25.08.2022VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5, 15800, 01440578
350,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - křížovka, transakce z účtu dne 25.08.2022
47 458,50A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - ooutdoor kampaň, penězi uhrazeno 43 378,50 Kč, transakce z účtu dne 25.08.2022KNOWMEDIA s.r.o., Rybalkova 375/59, Praha 10, 10100, 24851191
3 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografické služby, transakce z účtu dne 25.08.2022
1 664,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk na outdoor, transakce z účtu dne 25.08.2022
2 018,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, transakce z účtu dne 25.08.2022
15 001,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk brožur, transakce z účtu dne 09.09.2022
62 625,00A4 - Volební noviny - tisk - tisk novin, transakce z účtu dne 09.09.2022
12 384,34A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce, transakce z účtu dne 09.09.2022
19 873,50A5 - Volební noviny - distribuce - neadresná distribuce, transakce z účtu dne 09.09.2022
1 222,10A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - trika, transakce z účtu dne 09.09.2022
698,65A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - pronájem webových stránek, transakce z účtu dne 12.09.2022
30 250,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - volební spot, transakce z účtu dne 15.09.2022
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
350,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 20.09.2022
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 21.09.2022
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 21.09.2022
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 21.09.2022
29 051,36A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce, transakce z účtu dne 22.09.2022
37 015,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, transakce z účtu dne 22.09.2022
6 297,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů, transakce z účtu dne 22.09.2022
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 22.09.2022
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 23.09.2022
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 24.09.2022
1 533,31A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online propagace, transakce z účtu dne 29.09.2022
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 30.09.2022
12 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 01.10.2022
2 500,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, transakce z účtu dne 04.10.2022
29 570,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - selfmailer dopisy tisk, transakce z účtu dne 04.10.2022
13 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, transakce z účtu dne 04.10.2022
4 492,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - přelepky na outdoor, penězi uhrazeno 3 872,00 Kč, transakce z účtu dne 04.10.2022KNOWMEDIA s.r.o., Rybalkova 375/59, Praha 10, 10100, 24851191
722,91A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - pronájem webových stránek, transakce z účtu dne 12.10.2022
3 500,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografické služby, transakce z účtu dne 12.10.2022
9 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografické služby, transakce z účtu dne 12.10.2022
17 560,91A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 29.10.2022
673,14A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Pronájem webových stránek, transakce z účtu dne 12.11.2022
972,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk samolepek, transakce z účtu dne 21.11.2022
599,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk samolepek, transakce z účtu dne 21.11.2022
12 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pamětní mince městysu KarlštejnCelebrity Management s.r.o., Karlštejn 136, Karlštejn, 26718, 25112422
10 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - prostor pro plakáty ve výloháchISTRA POINT s.r.o., Palouček 1796, Beroun, 26601, 08561699
10 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - petiční stánekMáša agency s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Pardubice, 53002, 25288881
13 903,14A13 - Propagace na Facebooku - Propagace na Facebooku, nedopatřením hrazena z volebního účtu SEN 21 namísto z koaličního volebního účtuSEN 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 15000, 06695205
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - dobrovolníkBartoň, Jan, Praha 5, 25.03.1993
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - dobrovolníkPitterová, Lucie, Praha 2, 09.12.1973
40 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - dobrovolníkTýče, Samuel, Rakovník, 06.04.2000
10 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - dobrovolníkKostínek, Lukáš, Praha 4, 19.11.1991
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - dobrovolníkShaw Salajová, Monika, Praha 5, 26.03.1987
10 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - dobrovolníkVítek, Pavel, Karlštejn, 30.09.1962
10 000,00možné náklady hrazené přímo kandidátemSidovský, Janis, Karlštejn, 21.01.1968

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Vklady koaličních stran jsou zaevidovány z opatrnosti a pro přehlednost v této zprávě jako dary.

Z opatrnosti jako dobrovolníci v bezúplatných plněních zaevidováni také členové SEN 21 či rodinní příslušníci, kteří se na volební kampani zejména podíleli. Rovněž z opatrnosti je uvedeno bezúplatné plnění u kandidáta pro případy drobných a neevidovaných úhrad za spotřební zboží u volební kampaně, které mohl hradit sám. Pro jistotu je u této položky uvedena nadsazená částka 10 tisíc Kč, do které se veškeré takové případné výdaje s jistotou vejdou.

Upozorňujeme, že nedopatřením v měsících červenec, srpen a září 2022 docházelo z důvodu záměny platebních karet ke strhávání plateb za propagaci na sociální sítí Facebook z běžného volebního účtu SEN 21 č. 2902161902 / 2010 a jejich zařazení vedle plateb za online propagaci nekoaličních kandidátů SEN 21. Celková takto nesprávně uhrazená částka je ve výši 13 903,14 Kč a je zaevidována pro účely této volební kampaně jakožto bezúplatné plnění poskytnuté ze strany SEN 21 na kampaň. Podrobnosti o takto nesprávně hrazených platbách jsou k nalezení v reportu reklam na Facebooku, který je zaslán jako součást volebního účetnictví nekoaličních kandidátů SEN 21. Pro předejití případným komplikacím a nedorozuměním jsou tyto náklady na Facebook propagaci koaličního kandidáta Janise Sidovského z opatrnosti rovným dílem rozpočteny a zahrnuty jako výdaje na nekoaliční kandidáty SEN 21.