Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice České strany sociálně demokratické a ANO 2011


Identifikátor zprávy: Z7713-20221224103622
Datum: 24.12.2022 09:36:22
    Podpis - osoba, Podpis - funkce

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 710 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Berka, Jan, Český Krumlov19.09.197610 000,00
COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3, 130000003211530 000,00
Klymčiw, Josef, Řečany nad Labem26.03.195950 000,00
Nagy, Daniela, Čáslav12.01.198940 000,00
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., č.p. 331, Zbraslavice, 2852125261282300 000,00
Stavební keramika spol. s r.o., Klejnarská 92, Kolín IV, 280020065576750 000,00
Strnad, Jaromír, Čáslav18.01.1965100 000,00
Tvaroh, Petr, Loukov u Mnichova Hradiště04.10.196050 000,00
Vaňátko, Jaroslav, Čáslav21.01.196030 000,00
ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, Loukov u Mnichova Hradiště, 294110010530950 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 394 828,45 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
109 000,00PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY - SKLENĚNÝ PILNÍK
35 400,00VÝLEP PLAKÁTŮ
45 980,00TISK SAMOLEPEK, INSTALACE NA AUTOBUSY
19 360,00BILLBOARDY 2 KS
28 967,40PRONÁJEM 6 KS CLV 7/2022
3 630,00PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY
31 460,00VÝROBA BANNERŮ 90 KS
2 178,00TISK CLV PLAKÁTŮ 2 KS
126 929,00TISK NOVIN
120 675,72OUTDOOR MEDIA KAMPAŇ 8/2022
108 048,16AOUDOOR MEDIA KAMPAŇ - ZÁŘÍ 2022
25 410,00TISK SAMOLEPEK, INSTALACE NA AUTOBUSY
10 890,00PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY, VÝROBA PLACHTY
29 040,00PRONÁJEM CLV
2 141,70TISK PLAKÁTŮ
10 890,00PRONÁJEM BILLBOARDŮ TESCO
1 220,00NÁJEMNÉ ZA UMÍSTĚNÍ REKL.TABULE
142 764,27INZERCE V DENÍKU
7 744,00PRONÁJEM REKL.PLOCHY, TISK PLAKÁTU
1 815,00TISK BILLBOARDOVÉHO PLAKÁTU
36 000,00REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
6 050,00PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY
1 815,01TISK BILLBOARDOVÉHO PLAKÁTU
72 600,00POLEP OKEN AUTOBUSŮ
48 348,22ZAJIŠTĚNÍ VOLEBNÍCH MATERIÁLŮ
49 275,08ZPRACOVÁNÍ A VÝPRAVA VOLEBNÍCH NOVIN
15,00PRONÁJEM PLOCH
2 592,18ROZNOS MATERIÁLŮ
47 108,00VOLEBNÍ KARTIČKY
6 050,00PŘÍPRAVA VOLEBNÍCH NOVIN
71 940,55ZAJIŠTĚNÍ REKLAMY - TISK, ONLINE PROSTOR
3 239,20PLAKÁTOVACÍ KAMPAŇ
89 644,00STRNAD JAROMÍR - ČESKÁ POŠTA - ROZNOS LETÁKŮ
96 607,96ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - VOLBY DO SENÁTU 2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Pokud jde o položku "ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - VOLBY DO SENÁTU 2022" v Části IV. Výdaje na volební kampaň této Zprávy o financování volební
kampaně a tam uvedenou částku v Kč, jde o poměrnou část společných výdajů, které uhradila Česká strana sociálně demokratická v souvislosti s volbami do Senátu 2022, kterých se
účastnila ať samostatně, ať v koalicích, které připadají na hodnotu všech prostředků kampaně v souvislosti jen se senátními volbami 2022, podle výdajových limitů pro senátní
kampaň v daném obvodu (v daných obvodech), včetně situací, kdy některé výdaje sice slouží k pořízení zboží či služeb, jež naplňují znaky volební kampaně podle volebního zákona
pro volby do Senátu PČR, ale nelze je přičíst senátním volbám v daném volebním obvodu (například propagace značky/jména, apod.). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
volebního účetnictví, označeného jako "Rozdělovník_Senát_2022_účet99", který obsahuje rozdělení jednotlivých konkrétních společných výdajů na kampaň, popř. dokument volebního účetnictví
Účetní deník celkem přes období k zakázce - 512 - 2022 SENÁT PODZIM - ÚS.