Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26595940


Identifikátor zprávy: Z7636-20230102233020
Datum: 02.01.2023 22:30:20
    MUDr. Alena Dernerová / Petr Heinzl, předsedkyně / místopředseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 59 116,90 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Heinzl, Petr, Veselá17.07.19817 021,00volební dárky - hadříky na mobil
Jiříková, Zuzana Bc, Košťany07.05.19629 000,00volební kola - tříkolky
Konečný, Milan, Most24.01.19506 300,00práce dobrovolníka - rozvoz 2.kolo
Konečný, Milan, Most24.01.19506 450,00práce dobrovolníka - rozvoz
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150004531335111 479,20sleva na reklamu v tisku
Nikl, Jiří, Most25.08.19684 500,00práce dobrovolníka - rozvoz 2.kolo
Nikl, Jiří, Most25.08.19684 950,00práce dobrovolníka - tipy na výlety
RAILREKLAM, spol. s r.o., Na strži 2097/63, Praha 4, 14000170472345 166,70sleva z běžné ceny nájmu reklamních ploch
Syngeon, s.r.o., Františka Škroupa 160/13, Most, 43401092858813 000,00prostor pro online banner bytymost.cz
unitedprint.com Česko s.r.o., Pobřežní 620/3, Praha 8, 18600276027371 250,00slevový voucher na výrobu letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 430 887,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
4 309,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 13.04.2022
4 613,13A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní stojky A1, výdaj dne 20.04.2022
3 814,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 23.04.2022
21 528,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Volební dárky - náplasti, výdaj dne 26.04.2022, transakce z účtu dne 25.04.2022
4 445,44C3 - Spotřební materiál - Vázací pásky bannery, výdaj dne 30.04.2022
8 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 04/22, výdaj dne 30.04.2022, transakce z účtu dne 04.05.2022
7 502,00C3 - Spotřební materiál - reklamní stojan, ozvučovací aparatura, výdaj dne 29.04.2022
3 743,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 02.05.2022
3 814,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 07.05.2022
109 384,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - CMedia - pronájem BB, CLV 09/22, výdaj dne 11.05.2022
4 318,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 14.05.2022
4 162,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 18.05.2022
4 763,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 24.05.2022
19 387,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Dětské omalovánky, výdaj dne 26.05.2022
8 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 05/22, výdaj dne 31.05.2022, transakce z účtu dne 01.06.2022
3 381,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 31.05.2022
3 772,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 08.06.2022
3 850,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 17.06.2022
3 225,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 22.06.2022
2 441,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Dětské omalovánky - doplnění, výdaj dne 23.06.2022
8 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 06/22, výdaj dne 30.06.2022
72 600,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - euroAWK - pronájem BB 09/22, výdaj dne 07.07.2022
81 675,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - euroAWK - pronájem CLV 09/22, výdaj dne 07.07.2022
134 310,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - AReklama - pronájem BB, CLV 09/22, výdaj dne 12.07.2022
3 381,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 15.07.2022
4 006,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 22.07.2022
6 120,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Dárky pro děti, výdaj dne 24.07.2022
9 800,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafcké práce - vizuály BB CLV, výdaj dne 28.07.2022
8 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 07/22, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 01.08.2022
213,00C6 - Provozní výdaje - cestovné - veř.doprava, výdaj dne 02.08.2022
4 240,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 08.08.2022
4 356,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Rengl - výlep 09/22 Most, výdaj dne 03.08.2022
6 693,00C6 - Provozní výdaje - cestovné - letní tipy, výdaj dne 03.08.2022
6 425,10A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - euroAWK - tisky BB/CLV, výdaj dne 12.08.2022
7 647,20A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - euroAWK - tisky BB/CLV, výdaj dne 12.08.2022
26 680,00A6 - PR články - PR články e-mostecko.cz, výdaj dne 12.08.2022
16 990,39A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Print24 - plakáty, bannery, výdaj dne 13.08.2022
55 265,10A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Print24 - letáky, lékovník, výdaj dne 13.08.2022
4 375,87A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Print24 - samolepky, výdaj dne 16.08.2022
36 663,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - RailReklam - reklamní plochy, penězi uhrazeno 31 496,30 Kč, výdaj dne 16.08.2022RAILREKLAM, spol. s r.o., Na strži 2097/63, Praha 4, 14000, 17047234
13 470,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba propagačního spotu, výdaj dne 17.08.2022
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Licence k volebnímu spotu, výdaj dne 17.08.2022
892,52A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Tisky - přelepky, výdaj dne 18.08.2022
4 139,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 23.08.2022
15 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 08/22, výdaj dne 31.08.2022
45 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Fotopráce, výdaj dne 01.09.2022
998,98webhosting, výdaj dne 01.09.2022
4 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce - prop.materiály, výdaj dne 02.09.2022
2 904,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisky plakátů - výlep, výdaj dne 02.09.2022
4 217,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 03.09.2022
4 373,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 04.09.2022
335,00C6 - Provozní výdaje - cestovné, výdaj dne 04.09.2022
39 107,20A1 - Inzerce v tisku - Inzerce MFDnes /5+2, penězi uhrazeno 27 628,00 Kč, výdaj dne 05.09.2022MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 15000, 45313351
25 248,54A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Čpošta - distribuce, výdaj dne 05.09.2022
3 025,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - DP Most - bannery, výdaj dne 07.09.2022
2 178,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - DP Most - letáky tram, výdaj dne 07.09.2022
16 915,80A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - výroba volebního webu, výdaj dne 08.09.2022
35 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce - vizuály, web, výdaj dne 08.09.2022
2 967,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 08.09.2022
3 904,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 12.09.2022
2 516,80A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - TS Litvínov - výlepové plochy, výdaj dne 13.09.2022
36 209,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - BUSTV - reklamní videa, výdaj dne 13.09.2022
60 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce letáků - Most, výdaj dne 13.09.2022
34 524,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Print24 - letáky 2.kolo, penězi uhrazeno 33 274,50 Kč, výdaj dne 13.09.2022unitedprint.com Česko s.r.o., Pobřežní 620/3, Praha 8, 18600, 27602737
1 309,62A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Print24 - přelepy plakáty, výdaj dne 13.09.2022
7 795,00C6 - Provozní výdaje - Provozní výdaje - cestovné - rozvoz, výdaj dne 15.09.2022
94 440,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Reklama - horizonty Litvínov, výdaj dne 20.09.2022
3 826,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 17.09.2022
3 436,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 20.09.2022
23 980,66A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Čpošta - distribuce 2.kolo, výdaj dne 20.09.2022
39 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce letáků - Most 2.kolo, výdaj dne 29.09.2022
3 280,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 23.09.2022
3 514,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 26.09.2022
3 904,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 29.09.2022
4 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlepová služba - přelepy, výdaj dne 29.09.2022
59 834,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Reklama - horizonty Litvínov 2.kolo, výdaj dne 30.09.2022
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 09/22, výdaj dne 30.09.2022
6 605,00C6 - Provozní výdaje - Provozní výdaje - cestovné - rozvoz 2.kolo, výdaj dne 03.10.2022
2 965,00A6 - PR články - PR články e-mostecko.cz - doplatek, výdaj dne 17.10.2022
4 520,00C6 - Provozní výdaje - Provozní výdaje - cestovné - rozvoz 2.kolo, výdaj dne 17.10.2022
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební manažer - služby 10/22, výdaj dne 31.10.2022
3 904,00C6 - Provozní výdaje - cestovní příkaz, výdaj dne 01.10.2022
1 085,00C6 - Provozní výdaje - cestovné -veř.doprava, výdaj dne 01.10.2022
3 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklamní banner bytymost.cz, výdaj dne 01.10.2022Syngeon, s.r.o., Františka Škroupa 160/13, Most, 43401, 09285881
7 021,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Hadříky na brýle / mobil, výdaj dne 31.05.2022Heinzl, Petr, Veselá, 17.07.1981
9 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Reklamní tříkolky (2ks), výdaj dne 31.05.2022Jiříková, Zuzana Bc, Košťany, 07.05.1962
12 750,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce dobrovolníka, výdaj dne 30.09.2022Konečný, Milan, Most, 24.01.1950
9 450,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce dobrovolníka, výdaj dne 30.09.2022Nikl, Jiří, Most, 25.08.1968
8 548,65A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - RailReklam - výroba reklamy, výdaj dne 16.08.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Žádné finanční dary nebyly přijaty, volební kampaň byla financována výhradně z vlastních zdrojů politické strany - ze státního příspěvku mandátu senátorky v minulém funkčním období