Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
ROZUMNÍ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26585979


Identifikátor zprávy: Z7625-20221103160028
Datum: 03.11.2022 15:00:28
    Mgr. Petr Hannig, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 149 662,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
AFP globa, s.r.o., Mánesova 1080/3, Praha 2, 12000291322723 000,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.197110 500,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.197110 000,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.19713 000,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.197110 000,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.197110 000,00
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.197110 000,00
Brlica, Jan, Francova Lhota30.12.19783 500,00
Caba, Miroslav, Obrnice- Chanov03.04.19713 500,00
DOMOV, Sarajevska 1051/10,, Praha 2, 12000079727324 442,00
Foral, Tomáš Ing., Brno22.08.19653 500,00
Franěk, Tomáš, Milý26.09.19862 000,00
Franěk, Tomáš, Milý26.09.19862 000,00
Frybort, Patrik, Praha27.06.1965500,00
Gawlas, Roman, Česká Ves03.02.19521 000,00
Hlaváčková, Dana, Brandýs nad Labem20.12.1953500,00
Janů, Jiří Ing., Kosova Hora07.08.19541 000,00
KOVOPLAN S.R.O., Nádražní 854, Planá, 348152636452210 000,00
Kuchař, Ladislav, Horní Počaply07.02.19521 000,00
Ošťádal, Jiří, Slavíkov17.02.19441 000,00
Paukejová, Marie Ing., České Budějovice07.12.19541 000,00
Pospíšil, Marek Ing., Šumperk01.05.196710 000,00
Tichánek, Bohumír, Letovice10.07.1949220,00
Tomáš, Jindřich, Štěnovice13.09.19583 500,00
Tyrlíková, Marcela Bc. DiS., MBA, Albrechtice17.06.19724 000,00
Žítek, Václav, Horní Podluží18.10.1945500,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 5 300,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem26.04.1971500,00nefinanční dar ve formě rozdávání letáků
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.19461 200,00nefinanční dar ve formě rozdávání letáků
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.19461 200,00nefinanční dar ve formě rozdávání letáků
Votruba, Josef, Praha25.07.19471 200,00nefinanční dar ve formě rozdávání letáků
Votruba, Josef, Praha25.07.19471 200,00nefinanční dar ve formě rozdávání letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 144 342,90 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - bezúplatné plnění ve formě rozdávání letáků 10 hodin à 120,- Kč za hodinu, výdaj dne 21.09.2022Hannig, Petr Mgr., Praha, 20.01.1946
500,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - bezúplatné plnění ve formě rozdávání letáků 4 hodiny à 125,- Kč za hodinu, výdaj dne 21.09.2022Beer, Jan PhDr., Ústí nad Labem, 26.04.1971
1 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - bezúplatné plnění ve formě rozdávání letáků 10 hodin à 120,- Kč za hodinu, výdaj dne 22.09.2022Hannig, Petr Mgr., Praha, 20.01.1946
1 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - bezúplatné plnění ve formě rozdávání letáků 10 hodin à 120,- Kč za hodinu, výdaj dne 21.09.2022Votruba, Josef, Praha, 25.07.1947
1 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - bezúplatné plnění ve formě rozdávání letáků 10 hodin à 120,- Kč za hodinu, výdaj dne 22.09.2022Votruba, Josef, Praha, 25.07.1947
139,00C1 - Daně a poplatky - poštovné, výdaj dne 11.07.2022
15,00C1 - Daně a poplatky - poštovné, výdaj dne 13.07.2022
67,00poštovné, výdaj dne 13.07.2022
20 400,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 26.07.2022, transakce z účtu dne 28.07.2022
1 210,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky pro Jana Beera Senátní obv. 31 - Ústí nad Labem, výdaj dne 28.07.2022
5 674,90A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - rollup, magn. fólie na auto, výdaj dne 01.08.2022
12 100,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch, uvnitř MHD Ústí n.L., výdaj dne 17.08.2022
5 227,20A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner, výdaj dne 17.08.2022
7 744,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní placky, výdaj dne 21.08.2022
10 103,50A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - OWM 1200x900 mm fromátování, instalace, výdaj dne 06.09.2022
48 884,00A1 - Inzerce v tisku - deník Metro, výdaj dne 10.09.2022
15 280,90A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška volebních materiálů, výdaj dne 16.09.2022
12 196,80A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch MHD - Ústí nad Labem, výdaj dne 26.09.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje