Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
PŘÍSAHA občanské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
10742409


Identifikátor zprávy: Z7483-20221223190158
Datum: 23.12.2022 18:01:58
    Robert Šlachta, Předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 60 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 150001164983630 000,00
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 150001164983630 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 54 721,31 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 15000116498369 121,31PNS - Neadresovaný roznos letáků
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 150001164983625 000,00Senátní volby - mediální prezentaci a propagaci v rámci zpravodajství STA Bruntálsko (online), SENÁT 2022 - BRUNTÁL - kandidát Antonín Staněk
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 150001164983620 000,00Pronájem prostor pro uskladnění volebních materiálů - 01.08. - 22.09.2022
AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 1500011649836600,00Výlep plakátů - Provedl TS Krnov

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 131 104,74 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
16 174,43A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Vytvorení a správa webových stránek pro pana Stanka, výdaj dne 13.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
12 994,80A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba reklamních predmetu - lupa s potiskem a powerbanka, výdaj dne 09.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
47 214,20A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Tisk plakátu, letáku a pohlednic, výdaj dne 22.09.2022, transakce z účtu dne 23.09.2022
25 000,00Senátní volby - mediální prezentaci a propagaci v rámci zpravodajství STA Bruntálsko (online), SENÁT 2022 - BRUNTÁL - kandidát Antonín Staněk, výdaj dne 13.09.2022AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 15000, 11649836
9 121,31PNS - Neadresovaný roznos letáků, výdaj dne 14.09.2022AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 15000, 11649836
600,00Výlep plakátů - Provedl TS Krnov, výdaj dne 15.09.2022AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 15000, 11649836
20 000,00Pronájem prostor pro uskladnění volebních materiálů - 01.08. - 22.09.2022, výdaj dne 01.08.2022AdviceOne, s.r.o., Kořenského 1052/4, Praha, 15000, 11649836

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje