Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
PRO PLZEŃ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
02885573


Identifikátor zprávy: Z7471-20221220112833
Datum: 20.12.2022 10:28:33
    Mgr. Radek Mráz, MBA, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 580 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
BIO CENTER s.r.o., Na Vypichu 636, Líně, 330210666443180 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA, Plzeň25.03.1965140 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA, Plzeň25.03.1965120 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA, Plzeň25.03.1965120 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA, Plzeň25.03.1965120 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 254 900,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Galerie Slovany s.r.o., náměstí Generála Piky 2703/27, Plzeň, 326002521087450 000,00služba umístění reklamních bannerů 07+08/2022
Republika 24 s.r.o., náěstí Republiky 138/24, Plzeň, 301000449450410 000,00služba umístění reklamních bannerů
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225724 200,00pronájem chladírenského vozu
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225730 000,002.000 ks balené mléčné produkty 0,5 l
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225764 000,00pronájem chladírenského vozu VW Crafter
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225724 200,00pronájem chladírenského vozu
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225722 500,001500 ks balené mléčné produkty 0,5 l
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225730 000,002.000 ks balené mléko 0,5 l

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 846 736,59 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
19 965,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk 15 ks papírového plakátu, výdaj dne 01.08.2022, transakce z účtu dne 15.08.2022
92 565,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch 2022/08, výdaj dne 01.08.2022, transakce z účtu dne 15.08.2022
4 500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem plochy 10x1,3 m, výdaj dne 01.08.2022
121 946,91A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk, kompletace, expedice, roznos zásilek, výdaj dne 19.08.2022, transakce z účtu dne 07.09.2022
8 228,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - bannery 4 ks, výdaj dne 24.08.2022, transakce z účtu dne 20.09.2022
7 381,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - instalace reklamní plachty, výdaj dne 26.08.2022, transakce z účtu dne 29.08.2022
37 965,36A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kompletace zásilek ve středisko Postservis, roznos, výdaj dne 26.08.2022, transakce z účtu dne 30.09.2022
125 840,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch 2022/09, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 20.09.2022
4 500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem plochy 10x1,3 m, výdaj dne 10.09.2022
42 495,32A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kompletace zásilek ve středisko Postservis, tisk, expedice, roznos, výdaj dne 12.09.2022, transakce z účtu dne 20.09.2022
6 450,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - úprava webbových stránek, výdaj dne 22.09.2022, transakce z účtu dne 03.10.2022
20 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - propagace na sociálních sítích, výdaj dne 23.09.2022
100 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - reklamní činnost a podpora sociálních sítí, výdaj dne 26.09.2022, transakce z účtu dne 03.10.2022
30 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - 2000 ks balené mléčné produkty 0,5 l, výdaj dne 16.07.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257
24 200,00pronájem chladírenského vozu, výdaj dne 16.07.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257
10 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 16.07.2022Republika 24 s.r.o., náěstí Republiky 138/24, Plzeň, 30100, 04494504
50 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 19.07.2022Galerie Slovany s.r.o., náměstí Generála Piky 2703/27, Plzeň, 32600, 25210874
22 500,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - 1500 ks balené mléčné produkty 0,5 l, výdaj dne 01.08.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257
24 200,00pronájem chladírenského vozu, výdaj dne 01.08.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257
30 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - 2000 ks čerstvé mléko 0,5 l, výdaj dne 03.08.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257
64 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pronájem chladírenského vozu, výdaj dne 10.08.2022Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021, 25212257

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje