Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
03174697


Identifikátor zprávy: Z7465-20221231101838
Datum: 31.12.2022 09:18:38
    Bohumil Zoufalík, Předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 165 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.196865 000,00
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.196850 000,00
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.196850 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 11 226,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Zoufalík, Bohumil, Praha31.03.19991 000,00Plocha na osobním automobilu
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.19681 668,00Prezentace na webové stránce
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.19687 000,00Propagační letáky, návrh a tisk – letáky, roznos, pohonné hmoty
Zoufalík, Bohumil Mgr., Praha17.04.1968558,00Obálky
Zoufalík, Bohumil, Praha31.03.19991 000,00Fotografie pro prezentaci

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 99 330,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
15 730,00A1 - Inzerce v tisku - METRO-inzerce
1 029,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Tvorba křížovky
10 000,00A6 - PR články - Vytvoření textových souborů pro potřeby volební kampaně
35 211,00A1 - Inzerce v tisku - Metro-kampaň
5 122,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba polepu a polepení stánku
21 012,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Vitamín C
558,00C3 - Spotřební materiál - ObálkyZoufalík, Bohumil Mgr., Praha, 17.04.1968
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plocha na osobním automobiluZoufalík, Bohumil, Praha, 31.03.1999
7 000,00A2,A3,C4 Propagační letáky, návrh a tisk – letáky, roznos, pohonné hmotyZoufalík, Bohumil Mgr., Praha, 17.04.1968
1 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Fotografie pro prezentaciZoufalík, Bohumil, Praha, 31.03.1999
1 668,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Prezentace na webové stránceZoufalík, Bohumil Mgr., Praha, 17.04.1968

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje