Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Národní demokracie

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
69345473


Identifikátor zprávy: Z8558-20230102122356
Datum: 02.01.2023 11:23:56
    Adam Benjamin Bartoš, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 36 099,99 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Andrýsek, Zbyněk, Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zbyněk, Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zbyněk, Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zbyněk, Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zbyněk, Napajedla16.08.197450,00
Cinkl, František, Teplice06.05.19642 000,00
Hrdlička, Pavel, Lochousice22.03.1951150,00
Hrdlička, Pavel, Lochousice22.03.1951150,00
Hrdlička, Pavel, Lochousice22.03.1951300,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Kubela, Karel, Líbeznice26.05.1976100,00
Mlčák, Jiří, Roudnice nad Labem21.01.1969999,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Nečas, Jaroslav, Všestary23.03.1964300,00
Panocha, Jan, Praha06.07.198214 880,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966100,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966100,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966100,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966200,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966200,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962350,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962300,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962200,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962101,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962201,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196249,99
Radosta, Michal, Praha20.01.1962400,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962200,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962150,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962120,00
Rainer, Miroslav, Vrbová Lhota03.08.194610 000,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Zapalač, Zbyněk, Nový Hrozenkov26.09.1973999,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Mrázek, Jan, Jirkov15.03.19931 500,00kontaktni kampan

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 500,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 500,00kontaktni kampan, výdaj dne 01.09.2022Mrázek, Jan, Jirkov, 15.03.1993

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje