Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice SPD, Trikolora, Moravané


Identifikátor zprávy: Z7400-20230111144936
Datum: 11.01.2023 13:49:36
    Zuzana Majerová, předsedkyně

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 75 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196925 000,00
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Rytířská 410/6, Praha, 110000413494050 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 249 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Koudelka, Zdeně, Brno09.05.196950 000,00Reklama Seznam, iDnes, Parlamentní listy, Protiproud
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196920 000,00PR článek Metro
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196950 000,00Grafické práce
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196930 000,00Prostor v Kandidátních listech
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196915 000,00Část megabillboadru u nádraží Brno
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196910 000,00Setkání s veřejností září 2022
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196925 000,00Letáky 20 000 kusů A5
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.196940 000,005 billboardů v obvodu Brno 58
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.19699 000,00PR článek Brněnský deník 22.9.

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 374 889,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
50 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - nepeněžní plnění - grafické práce, výdaj dne 01.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
15 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nepeněžní plnění - část megabillboardu, výdaj dne 01.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
25 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - nepeněžní plnění-letáky 20000 ks, výdaj dne 01.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
40 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nepeněžní plnění-5 billboardů, výdaj dne 01.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
50 000,00A1 - Inzerce v tisku - nepeněžní plnění-reklama Seznam, iDnes, Parlamentní listy, výdaj dne 17.09.2022Koudelka, Zdeně, Brno, 09.05.1969
20 000,00A6 - PR články - nepeněžní plnění-PR článek Metro, výdaj dne 17.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
30 000,00A1 - Inzerce v tisku - nepeněžní plnění-prostor v Kandidátních listech, výdaj dne 17.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
10 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - nepeněžní plnění-setkání s veřejností, výdaj dne 17.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
9 000,00A6 - PR články - nepeněžní plnění-PR článek Brněnský deník, výdaj dne 17.09.2022Koudelka, Zdeněk, Brno, 09.05.1969
17 884,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamní plochy, plakát, výdaj dne 25.08.2022, transakce z účtu dne 09.08.2022
73 205,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha na vozech, výdaj dne 05.09.2022
34 800,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online kampaň, výdaj dne 19.09.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Průvodní dopis odeslán datovou schránkou, účetnictví prostřednictvím aplikace pro odeslání účetnictví.